SHT-4. Popis přístroje. Na jednom kanálu může astro a Časový program pracovat současně. AC5a nekompenzované. AC5a kompenzované DC3 DC1 24V / 3A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHT-4. Popis přístroje. Na jednom kanálu může astro a Časový program pracovat současně. AC5a nekompenzované. AC5a kompenzované DC3 DC1 24V / 3A"

Transkript

1 CZ ELKO EP, s.r.o. Palackého Holešov, Všetuly Česká republika Tel.: Spínací s nomickým em Made in Czech Republic 02-23/2017 Rev.: 1 Charakteristika Astromické spínací slouží pro automatické ovládání veškerých spotřebičů v závislosti na reálném čase a to po celý rok bez potřeby průběžné obsluhy, s minimálními provozními náklady a maimální úsporou elektrické energie. (Např. - sepnutí topení, čerpadel, ventilátorů, veřejného osvětlení apod). Spotřebiče lze ovládat v určitých pravidelných časových cyklech, nebo navoleného. Astromické neobsahují žádná optická čidla ani jiné eterní zařízení. Po instalaci nevyžadují žádnou mimořádnou obsluhu ani údržbu. Při výpadku síťového napájení si přístroj zachová všechny nastavené hodnoty potřebné pro spolehlivé spínání po obnovení napájení. Princip činnosti spínacích nomických hodin vychází z toho, že během není čas východu a západu slunce stejný. Na základě aktuálního datumu (vnitřních hodin reálného ) automaticky přestavuje časy zapnutí a vypnutí např. veřejného osvětlení. Aktualizaci časů řeší automaticky pro každý den v roce. Funkcí Offset lze korigovat časy zapnutí a vypnutí v rozmezí ± 120 minut. Offset je pevný, tzn. je stejný a platí pro oba kanály každý den. - Dvoukanálové provedení (ke každému kanálu může být přiřazen samostatný a jiný ) - umožňuje ovládání dvou nezávislých obvodů. - Spínací y: - auto - automatického spínání: - ram - spíná podle ( nebo časový ). - náhodný - spíná náhodně v intervalu min. - prázdniny - prázdninový - možnost období, po které bude přístroj blokován - nebude spínat podle nastavených ů. - manuální - manuální - možnost manuálního ovládání jednotlivých výstupních relé - Možnosti ramu automatického spínání auto: - Astro - spíná podle vypočítaného východu / západu slunce dle zadaného data a zeměpisné lokace. Tento čas lze korigovat ± 2. - časový - spíná podle nastaveného časového paměťových míst pro časové y (společné pro oba kanály). - ramování lze provádět pod napětím i v záložním u. - Výstupy relé pracují pouze pod síťovým napájecím napětím AC 230 V. - Volba menu - CZ / SK / EN / ES / PL / HU / RU (výrobní EN). - Volba automatického přechodu letní / zimní čas dle oblasti. - Nastavení zeměpisné lokace (přednastavený výběr některých lokalit). - Eaktní výpočet východu a západu slunce vložením data,, zeměpisné šířky a délky a časového pásma. - Podsvětlený LCD displej. - Snadné a rychlé pomocí 4 ovládacích tlačítek. - Plombovatelný průhledný kryt předního panelu. - Spínací jsou zálohovány baterií, která uchovává data při výpadku napájení (rezerva zálohovaného - až 3 roky). - Napájecí napětí: AC 230 V. - 2-modul, upevnění na DIN lištu, třmenové svorky. Popis přístroje Svorka napájecího napětí (A1) 2. Podsvětlený displej 3. Plombovací místo 4. Zásuvný modul 5. Svorka napájecího napětí (A2) 6. Výstup - ( ) 7. Ovládací tlačítka 8. Výstup - ( ) 9. Zobrazení v týdnu 10. Indikace stavu (1. kanál) 11. Indikace stavu (2. kanál) t 12. Zobrazení data / nastavovacího menu 13. Zobrazení 14. Ovládací tlačítko / Reset 16. Ovládací tlačítko MAN1 / Indikace provozních ů 18. Zobrazuje 12/24 h / západ-východ slunce 19. Indikace spínacího 20. Ovládací tlačítko MAN2 / 21. Ovládací tlačítko PODSVÍCENÍ DISPLEJE Pod napětím: Standardně je displej podsvícen po dobu 10 s od doby posledního stisku kteréhokoliv tlačítka. Na displeji je stále zobrazeno - datum, čas, den v týdnu, stav ktaktu a. Trvalé zapnutí / vypnutí se provede současným dlouhým stiskem tlačítek MAN,,. Po aktivaci trvalého zapnutí / vypnutí podsvícený displej krátce problikne. V záložním u: Po 2 minutách se displej přepne do u spánku - tzn. nezobrazuje žádné informace. Zobrazení displeje aktivujete stiskem jakéhokoliv tlačítka. Man Při prvním zapojení do sítě je nutné pro správnou funkci hodin nastavit aktuální čas, datum a zeměpisnou lokaci. Symbol Zapojení Nadřazenost ů A Nadřazenost ů ovládání Displej Režim výstupu A nejvyšší priorita u ovládání ON / OFF manuální ovládání A Un ON / OFF ON / OFF prázdninový časový A Na jednom kanálu může a Časový pracovat současně. Druh zátěže Mat. ktaktu AgSnO 2, ktakt 16A cos φ 0.95 M M HAL.230V AC1 AC2 AC3 AC5a nekompenzované AC5a kompenzované AC5b 230V / 3A (690VA) do 250V / 16A 250V / 5A 250V / 3A 230V / 3A (690VA) ma. vstupní C=14uF 1000W AC6a AC7b 250V / 3A AC12 Druh zátěže K M M Mat. ktaktu AgSnO 2, ktakt 16A AC13 AC14 250V / 6A AC15 250V / 6A DC1 24V / 10A DC3 24V / 3A DC5 24V / 2A DC12 24V / 6A DC13 24V / 2A DC14 1/5

2 Technické parametry Popis ovládání Napájecí svorky: Napájecí napětí: Přík: Tolerance napájecího napětí: Zálohování reálného : Přechod na letní / zimní čas: Výstup Počet ktaktů: Jmenovitý proud: Spínaný výk: Špičkový proud: Spínané napětí: Mechanická životnost: Elektrická životnost (AC1): Časový obvod Záloha reálného : Přesnost chodu: Min. interval sepnutí: Doba uchování dat ů: ramový obvod Počet paměťových míst: ram: Zobrazení údajů: Další údaje Pracovní teplota: Skladovací teplota: Elektrická pevnost: Pracovní poloha: Upevnění: Krytí: Kategorie přepětí: Stupeň znečištění: Průřez přip. vodičů (mm 2 ): Rozměr: Hmotnost: Související normy: A1 - A2 AC 230 V / Hz AC ma. 14 VA / 2 W -15 %; +10 % ano automaticky 2 přepínací (AgSnO 2 ) 16 A / AC1* 4000 VA / AC1, 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC > > až 3 roky ma. ± 1s za den při 23 C 1 min. min. 10 let 100 denní, roční (do 2099) LCD displej, podsvětlený C** C 4 kv (napájení-výstup) libovolná DIN lišta EN IP10 svorky, IP40 z čelního panelu III. 2 ma , ma. 1 4 / s dutinkou ma , ma mm 126 g (bez baterie) EN , EN Nastavení jazyka ESPAnOL + time/date _ optis language jazyk možnosti výběr jazyka vstup do ovacího menu pohyb v nabídce menu hodnot rychlý posun při nastavování hodnot vstup do menu potvrzení o úroveň výš krok zpět návrat do výchozího menu Přístroj rozlišuje krátký a dlouhý stisk tlačítka. V návodu je značeno: - krátký stisk tlačítka (< 1s) - dlouhý stisk (> 1s) Po 30 s nečinnosti (od posledního stisku jakéhokoliv tlačítka) se přístroj automaticky vrátí do výchozího menu. Výměna baterie * Při trvalém maimálním zatížení ktaktů relé 16 A / AC1 a teplotou okolí 55 C, výrobce doporučuje použít přívodní vodič s teplotní odolností izolace (min) do 105 C. ** Při teplotě blížící se -20 C může být zhoršená kvalita displeje, která nemá vliv na funkčnost přístroje. Varování Přístroj je kstruován pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci těchto ochran však musí být v instalaci předřazeny vhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spínaných přístrojů (stykače, motory, induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze VYPNUTO. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokalou cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena maimální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně elektrický přístroj a podle toho také k mtáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. Výrobek je možné po ukčení životnosti demtovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku. Výměnu baterie můžete provádět bez demtáže přístroje. POZOR - výměnu baterie provádějte pouze při vypnutém síťovém napájecím napětí!!! - po výměně baterie je nutné znovu nastavit datum a čas!!! - vysuňte Zásuvný modul s baterií - vyjměte původní baterii - vložte novu baterii tak, aby horní hrana baterie (+) byla zarovnaná se Zásuvným modulem - zasuňte Zásuvný modul nadoraz do přístroje - pozor na polaritu (+ nahoru) - na displeji se zobrazí na cca 1s název a verze software - můžete zapnout síťové napájecí napětí + CR2032 2/5

3 Přehled menu Zobrazení a Astro ASTRO cas/datum casovy pr y moznosti a spínání a datumu a časového spínací y přístroje cas vychod zapad cas cas nomického (východu / západu slunce) simulace v požadovaném dni spínání v rozsahu ± 2 hod. volba u spínání lokace místa instalace cas AUTO jazyk aktuálního přidat u jazyka automatického spínání datum zmenit prazdniny hod datumu prázdninového u provozní pro jednotlivé kanály CAS LE - zi manualni asu den v tydnu v týdnu format data formátu datumu format casu formátu manuální korekce v rozmezí ± 12.6 s / den nomického v aktuální východu aktuálním dni slunce simulace rok mesic den nomického v požadovaném dni spínání nomického zapad- zapad-off přednastavený automatický lokace krajina zeme mesto krajina lokality umístění vychod vychod ± 2 hod. pro východ slunce aktuální západu slunce souradnic sirka delka pasmo souradnic zapad ± 2 hod. pro západ slunce zapad ů států zeměpisná šířka měst zeměpisná délka 16--lis lis-- 10 volba časového pásma simulace Hodnota časového u je shodná pro oba kanály výrobku. zapad-off - Vychod - - relé zvoleného kanálu při západu vypne, při východu sepne zapad-on - Vychod -off - relé zvoleného kanálu při západu sepne, při východu vypne - vypnuto spínání - jestliže je aktivní alespoň na jednom kanálu funkce, je zobrazen na displeji symbol - je-li nastaven spínaní nomického alespoň u jednoho kanálu, je zobrazen na displeji symbol +t Při manuálním zadávání souřadnic je nutné zadat všechny parametry (zeměpisná šířka, délka a časové pásmo). Přehled časových pásem Lokace - přednastavené lokality O /5 Austria innsbruck wien Belarus minsk ceska republika praha brno ostrava hradec kralove ceske budejovice estia tallinn france paris germany berlin munich great britain edinburgh ld holland hungary ireland italy amsterdam budapest debrecen pecs dublin roma latvia Lithuania norway poland romania riga vilnius oslo gdansk krakow warszawa arad bucharest russia magadan moscow novosibirsk st-petersburg sochi slovensko banska bystrica bratislava kosice spain madrid switzerland zurich ukraine detsk kiev odessa

4 Nastavení a datumu cas/datum cas hodina minuta cas datum rok mesic den datum datumu cas le-zi le-zi rus le-zi usa le-zi eu dle oblasti cas le-zi den v tyd den v tyd v týdnu 16 zar 10 format da 16/zar/10 format da formát datumu 16--zar--10 format ca formát 24h 12h format ca Časový casovy pr denni pro hodina minuta přidat denní pro pro aktivity ve dni v týdnu rocni pro rok mesic den hodina minuta roční pro pro zmenit denni pro hodina minuta změnit výběr * kanálu denního pro pro aktivity ve dni v týdnu rocni pro rok mesic den hodina minuta * Krátkými stisky se můžete přepínat mezi číslem a m. - procházíte nastavené y. Dlouhým stiskem pokračujete v požadovaném postupu - ZMENIT / VYMAZAT. Pokud nechcete pokračovat v dalším postupu stiskem se beze změny dostanete do základního. Pokud je paměť ů plná zobrazí se na displeji nápis PLNE. Pokud je paměť ů prázdná a chcete změnit nebo zobrazí se na displeji nápis PRAZDNA. výběr * ročního pro 4/5 pro

5 Nastavení spínacích ů y auto auto nahodny automatického spínání výběr spínacího prazdniny rok mesic den rok mesic den prazdniny prázdniny začátku prázdninového u kce prázdninového u prazdniny Zobrazení na displeji: - po dobu aktivace náhodného u - Nahodny - svítí symbol. - prázdninový PRazdniny: - svítící symbol indikuje nastavený prázdninový. - blikající symbol indikuje aktivní prázdninový. - symbol nesvítí, není-li prázdninový nastaven, nebo již proběhl. - při manuálním ovládání svítí symbol a bliká kanál, který je manuálně ovládán. manualni manuální Kec zapnutí manuálního u manualni Možnosti + ESPAnOL _ moznosti jazyk jazyk výběr jazyka smazat ukaz provozní kanálu celkový počet hodin sepnutí zařízení připojeného na zvoleném kanále korekce Korekce : Jednotkou posunu je 0.1s za den. Číselná hodnota je vztažná k sekundám za 10 dní. Korekce je nastavena továrně a je u každého výrobku individuální, tak aby reálného běžely s minimální odchylkou. Hodnotu korekce lze libovolně měnit, avšak po RESETU výrobku bude hodnota nastavená zpět na tovární. korekce v rozmezí ±12.6 s/den Reset Provádí se krátkým stiskem tupým hrotem (např. propiskou nebo šroubovákem o průměru ma. 2 mm) skrytého tlačítka RESET. Na displeji se na 1s zobrazí typ přístroje a verze software, poté přejde přístroj do výchozího u. To znamená, že se jazyk nastaví do EN, vynulují se veškerá ( ASTRA, čas / datum, uživatelské y, nastaví se korekce na tovární hodnotu). Příklad ování Nastavení kanálu 1 na sepnutí od západu do východu slunce s em (posunem sepnutí) u východu slunce o + 20 min, u západu slunce o -10 min s rozepnutím od 23:00 do 3:00 pro po - pá. + cas zapad- _ vychod + zapad _ casovy pr denni pro hodina minuta off denni pro hodina minuta 5/5