Výroční zpráva. 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR o.s Kraslice rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR o.s Kraslice rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR o.s Kraslice rok 2013

2 Úvodní slovo Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. 1 Rok 2013 krásně plynul, až uplynul. A plynul tak krásně a příjemně i díky naším společným setkávání a akcím. Opět jsme spolu prožili ten drahocenný čas. A já věřím, že tato vaše i moje investice se opravdu vyplatila, a ve vašich srdcích zůstalo mnoho dobrého a krásného. Naše organizace více jak 10 let naplňuje Zlatý zákon Royal Rangers, který zní jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. To jsou krásná Ježíšova slova, která jsou pilířem naší činnosti. Udělalo se i mnoho práce. To je určitě vidět na našem Dětském a Mateřském klubu Šnek v Kraslicích. Tento rok jsme oslavili společně první Šnekovské narozeniny. Náš klub Šnek se Kraslicích stává známějším a lidé nás začínají vnímat a mnoho z nich oceňuje naší práci. Velký podíl na tom mají maminky z našeho Mateřského klubu. Mnohým věcem se je potřeba stále se učit. Asi nejvíce vzájemnému respektu a úctě. Je důležité, aby všichni dobrovolníci dokázali přinášet druhým radost, pochopení a pomoc. Z tohoto důvodu je třeba mít otevřené srdce, které není naplněné zlobou, závistí, neodpuštěním a rivalitou. Proto MOC A MOC děkuji všem dobrovolníků za jejich obětavou činnost a za skvělou propagaci naší organizace. DÍKY!!!!! Bc. Jan Sebján velitel 22. PH Royal Rangers Kraslice Bc. Jan Sebján velitel 22. PH RR Kraslice

3 Kluby Royal Rangers v Jindřichovicích 2 Naše pravidelná klubová činnost se odehrává v malebné vesničce Jindřichovice. Zde se konají každý pátek Kluby Royal Rangers. Na klub dochází 14 dětí ve věku od 6 do 14 let. Vedoucím klubu je milá a hodná Petra Sebjánová. Spolu s Petrou dochází také na klub hodná paní Eva Polívková, která je velice zručná, ale hlavně ochotná. Kluby se odehrávají v kuchyni u Sebjánů, nebo ve fotbalových kabinách v Jindřichovicích. A samozřejmě i v krásné přírodě v okolí Jindřichovic. Na klubech se kromě zábavných společenských her také zpívá a děti vyrábí různé výrobky. Nedílnou součástí klubů je i systematické biblické vyučování. Děti se seznamují s biblickými příběhy ze starého i Nového zákona. 3 V roce 2013 se děti z našeho klubu opět zapojily do Tříkrálové sbírky. A opět se učili, že více je DÁT, než brát. Odměnou za jejich obětavost jim byla víkendovka, kterou jsme strávili na faře ve Stříbrné. Kromě této charitativní akce, jsme na velikonoce navštívili staré a nemocné lidi v domě Klidného stáří ve Svatavě. Děti z klubu si pro lidi z tohoto ústavu připravili písně a malé dárky. Děti z klubu se podílejí i na financování naší činnosti. Výrobky, které sami vytváří na našich klubech, nebo dílnách, jsou nabízeni na Vánočních trzích Royal Rangers v Jindřichovicích. Díky těmto akcím a zručným dětem, si pomáháme v naší činnosti. Peníze využíváme na nákup materiálu a na placení našich akcí, které pořádáme.

4 Jednodenní a víkendové akce Royal Rangers 4 Tento rok proběhly dvě víkendové akce května proběhl na faře ve Stříbrné Tříkrálový víkend. Tento je určen pro naše milé koledníky, kteří v lednu koledují v Tříkrálové sbírce. Víkend je naplněn spoustou chození, plněním úkolů a hledáním pokladu. A taktéž malou stezkou odvahy. Druhá víkendová akce proběhla Října na faře v Domaslavy. Podzimní víkend jsme strávili výrobou různých výrobků. Čekala nás návštěva Aquafora ve Fr. Lázních a poté společenské hry a blbnutí. Obou víkendovek se zúčastnilo 40 dětí. Poprvé v tomto roce jsme spolu s kulturní komisí a obcí jindřichovice zorganizovali Jindřichovický Advent. V době od do proběhly v naší vesničce kulturní a sportovní akce. Děti a rodiče mohli navštívit dvě divadelní představení, vidět malý ohňostroj, nakoupit si dárky na našich vánočních trzích, poslechnout si dva adventní koncerty pěveckých souborů a odnést si domů Betlémské světlo, které již třetím rokem dovážejí děti z našich klubů Royal Rangers. Konec roku byl ve znamení Turnaje Royal Rangers ve stolním tenise. 5 Jednodenních akcí jsme uspořádali v tomto roce opět mnoho. Tyto jsou určeny nejen pro členy našeho klubu Royal Rangers, ale i pro nečleny. Mezi stálou a oblíbenou akci patří tříkrálová sbírka. Většina děti z našeho klubu vyráží každý týden v lednu do ulic Kraslic, Rotavy, Bublavy, Stříbrné a Jindřichovic. V roce 2013 se nám podařilo pro Farní charitu Kraslice vykoledovat Kč. Další akce proběhly v tomto pořadí: Kinový den (kino Alfa Sokolov), Sederová večeře (klub Šnek kraslice), Divadelní představení Jonáš (Sokolov), 8.5. Krokodýlí závody (přehrada Hracholusky), 8.6. Závod branné zdatnosti + paintballový turnaj RR (Jindřichovice), Try and Play (Kraslice), Velká střelecká revoluce ( střelnice SKP Lomnice).

5 Dětské letní tábory Royal Rangers Kraslice 6 I v tomto roce proběhly dva běhy našich oblíbených dětských táborů. Poprvé jsme vyzkoušeli táborovou základnu Sluníčko v Rotavě. Celotáborová hra byla opět inspirována Biblí. Tentokrát šlo o příběh královny Ester ze Starého zákona. Děti na našich táborech mohly prožívat tento dávný příběh statečné královny, která díky své víře a statečnosti zachránila svůj židovský národ před zničením. Kromě této celotáborové hry byl tábor naplněn spoustou sportovních her a také výuce dovedností, které je třeba k tábornickému životu. Proto se děti na našich táborech učí zacházet s nářadím (pila, sekera, nůž), učí se rozdělávat oheň, základy práce s mapou a buzolou a také zdravovědu. Neméně důležitou součásti našich táborů jsou různé výtvarné dílny. Mezi dětmi je velice oblíbené plnění a zvládání našich bobříků. Tyto jsou známy pod těmito názvy: běhák, otužovák, hlaďák, bolák a nutričňák. Ke zvláštnostem našich táborů patří tzv. Kostel. Každý den se pravidelně setkáváme na dětské bohoslužbě, kde se zpívá, někdy i vesele tančí a následně je krátký biblický příběh. I tento rok byl o náš tábor veliký zájem. Obou běhů se zúčastnilo 78 dětí ve věku od 7 do 15 let. Ve většině případu se jedná o děti z měst a obcí karlovarského kraje. Ale je zde nemálo dětí z jiných krajů ČR. O děti na táboře se stará tým zkušených vedoucích a technických pracovníků, kteří svou činnost vykonávají zdarma. 7

6 Dětský klub ŠNEK Kraslice 8 V roce 2013 jsme oslavili 1. Narozeniny našeho klubu ŠNEK. V květnu proběhla velkolepá oslava v prostorách klubu, ale i před klubem. V tomto roce jsme byli nuceni z personálních důvodu omezit činnost dětského klubu Šnek. Zrušili jsme čtvrteční kluby a scházíme se pouze v úterý od hod do hod. Do klubu pravidelně dochází 25 dětí ve věku od 6 do 16 let. V těchto prostorách nachází bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný čas. Mohou zde hrát společenské hry, kreslit na tabuli, malovat a posedět u šálku čaje s kamarády. Klub nabízí možnost účastnit se biblických klubů. Manželé Zoubkovi připravují program, kterým se děti snaží zaujmout a seznámit je s biblickými příběhy. Setkání se konají každé úterý od hod. v čajovně. V roce 2013 jsme připravili ve spolupráci s preventistkou Policie ČR Mgr. Kateřinou Dohnalovou několik přednášek na téma bezpečné chování. Pokračovali jsme také ve výtvarných dílnách. Díky šikovným vedoucím se děti učí vyrábět z různých druhů materiálu zajímavé výrobky, které jsou určeny k prodeji anebo si je mohou odnést domů. V prostorách klubu probíhají i pravidelná páteční setkání Romského klubu. Tento vede Luboš Cina z Kraslic spolu se svou ženou. Na klub dochází ve většině případu děti z romských rodin z Kraslic. Děti zde hrají hry a zpívají. Vedoucí je poté seznamuje s poselstvím Bible. Kromě setkání ve Šneku, mohou děti z Romského klubu navštěvovat i výuku hry na kytaru, pod vedením Luboše Ciny. V roce 2013 došlo k založení klubu Každý má svůj cíl. Tento je určen mladým lidem ve věku od 16 do 26 let. Malá skupinka mladých klubáků se schází každý čtvrtek. Vedoucím klubu je kazatel sboru BJB Kraslice Tomáš Pacovský. V klubu probíhají diskuze na vybraná témata a samozřejmě se hrají hry. Mládežníci spolu vyjíždějí i na společné výlety do okolí. 9

7 Kulturní činnost Royal Rangers Kraslice 10 Naše organizace je také zapojená do kulturního života v obci Jindřichovice a města Kraslic. V Jindřichovicích spolupracujeme s obecním úřadem, kulturní komisí a Sborem dobrovolných hasičů. Spolupodílíme se Jindřichovickém Masopustu, Jindřichovickém adventu a zářijovém dni IZS, který již podruhé proběhl v Jindřichovicích. V Kraslicích jsme se podíleli na dvou Tříkrálových koncertech, které se uskutečnily v sále ZUŠ Kraslice. Bohatý kulturní program se nám povedl připravit i na oslavu 1. Narozenin klubu Šnek. Na improvizovaném podiu vystoupily kapely Alison, 11:50 a dětský pěvecký sbor Hvězdičky ze ZUŠ Kraslice. V prosinci jsme nacvičili s nově vzniklým divadlem RR divadelní hru O Mikuláši biskupu z Myry. S touto hrou jsme vystoupili na hradě Hartenberg v Hřebenech a v kostele sv. Jakuba v Sokolově. 11 Naším cílem je přispívat k oživení kulturního a společenského života v místě našeho působení, a umožňovat skrze kulturní akce společné setkávání lidí, kteří mají možnost se poznávat a sbližovat.

8 Naše hospodaření v roce Rok 2013 přinesl opět navýšení nákladů na činnost naší organizace. Finanční prostředky se podařilo získat z dotací, grantů, ale hlavně od sponzorů a drobných dárců. Činnost naší organizace stojí na dobrovolnictví. Většina dobrovolníků pracuje ve svém volném čase zdarma. Tímto nám odpadají mzdové náklady, které by naše náklady mnohonásobně navýšily. Nejvíce peněz bylo tento rok použito na nákup materiálu. V tomto je zahrnut materiál na letní tábory, víkendové a jednodenní akce, kluby Šnek a kluby Royal Rangers. Ale nejsme pouze pasivními čekateli na peníze. Jak je z naší činnosti patrné, snažíme se peníze získat i vlastní činností. Proto děti a maminky mají nemalí podíl na získání peněz pro naši činnost a to díky výrobě a prodeji výrobků. V níže uvedené tabulce je možno sledovat mírný vzestup nákladů, ale i příjmu. 13 rok Příjmy Výdaje Dotace Dary Nájmy Služby Materiál Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V tomto roce chceme poděkovat za podporu: Ministersto školství, mládeže a tělovýchovy, městu Kraslice, obci Jindřichovice, Svaz měst a obcí Kraslicka, sboru Bratrské jednoty baptistů Kraslice,2. Sbor bratrské jednoty baptistů Cheb, Farní charita Kraslice, firmě STK Tilinger, podlahy HOPR, Myšáci s.r.o. - Radek Pitra, Karlsbau Konstruktion s.r.o., hudení skupina Alison, rodině Žejdlové, Sebjánové, Ing. Rýzlerovi, MUDr. Sauerové, MUDr. Zoubkovi, Ireně Lechanové, Martině Majdákové.

9 Personální obsazení 22. PH RR Kraslice 14 Naše organizační struktura odpovídá celonárodní struktuře Royal Rangers. Velitelem22. PH RR Kraslice je Bc. Jan Sebján. Velitelé věkových skupin jsou Petra Sebjánová, Ing. Tomáš Pacovský, Radek Pitra, Luboš Cina a Jiří Hnízdil a Eva Polívková Kromě těchto velitelů,máme i další spolupracovníky, kteří věnují svůj volný čas službě v dětském klubu Šnek v Kraslicích. Jsou to Mgr. Jana Klvačová, Soňa Nováková, Danuše Cinová, MUDr. Mikuláš Zoubek, Anita Zoubková, Ing. Vratislav Rýzler, Martina Morávková a Eva Němečková. 15 V rámci našich letních táborů spolupracuje s naší organizací i mnoho dalších ochotných dobrovolníků, kteří věnují svůj čas a energii službě pro druhé. Jsou to Mgr. Radmila Žejdlová, Anna Hnízdilová, Ing. Josef Bulka, Renata Smíšková, Kamila Huňátová, Veronika Wneková, Soňa Hlavatá, Ladislav Burda, Eva a David Pacovký, Mgr. Natálie Pacovská, Vladimír Rohm, Bc. Karel Kučera, Lenka Račáková, farář ŘKC Petr Bauchner, Marie Černíková, Dominik Sauer, Martina Horová. Naše organizace je otevřená všem, kteří mají touhu pomáhat a chtějí být služebníky v práci pro druhé, a respektují naše cíle a vize. Kontaktní údaje: Webové stránky:

10 16 Výroční zpráva Mateřský klub ŠNEK 17 Pod záštitou 22. Přední HlídkyRoyal Rangers v Kraslicích Rok 2013

11 Maminko a tatínku, prosím Kdo jsme? 18 mám ještě moc malé a nešikovné ručičky, nechtělo jsem rozlít mléko z mého hrnku! mám krátké nožičky, zpomalte prosím Vás, nemohu s Vámi udržet krok! nebijte mě, když si chci osahat něco, co je lesklé a pěkné nechápu to! dívejte se na mne, když Vám něco říkám, dáváte mi tím najevo, že mi nasloucháte! moje city jsou snadno zranitelné, nehledejte na mě po celý den chyby nechte mě, abych se párkrát spletlo bez toho, abych si připadalo hloupé a neschopné! nečekejte, že postel, kterou ustelu nebo obrázek, který namaluju, bude hned dokonalý, mějte mě rádi za to, že to zkouším! pamatujte, že jsem dítě, ne malý dospělý, někdy nerozumím tomu, co mi říkáte! mám Vás tolik rádo mějte mě proto rádi jen za to, že jsem ne kvůli věcem, které dokážu! Je toho ještě mnoho, co se musím naučit, buďte mi na mé cestě životem nápomocni! Miluju Vás Vaše dítě Mateřský klub Snek vznikl pod záštitou 22. přední Hlídky Royal Rangers v Kraslicích v květnu Dokázali jsme se podpořit v mnoha aktivitách a spolupracovat i v dalším roce 2013, kdy jsme dokázali uplatnit naši činnost v různých směrech, zaměřených nejen na dětské aktivity. Tehdy jsme zareagovaly na požadavky rodičů, kteří se chtěli scházet s dětmi v neformálním, přátelském a bezpečném prostředí, navozovat nové kontakty, nebýt izolovaní, narušit každodenní stereotyp, vyměnit si zkušenosti, rady a tipy! Naše činnost je ryze dobrovolná, odměnou jsou nám šťastné úsměvy dětí a jejich rodičů. Služba je dostupná široké veřejnosti. Kdo k nám přichází? Děti od narození do šesti let, přicházející v doprovodu dospělé osoby (rodič, prarodič, teta, strýc, aj.). Vítané jsou těhotné maminky, které nechtějí být doma sami a další osoby, organizace a instituce podporující dětské aktivity a programy. 19

12 Kde se nacházíme? 20 Prostory bývalého kina v Kraslicích, ulice Tyršova 1784 (bývalá cukrárna) 21 Provozní doba Pondělí hod Středa hod hod Pátek hod Vstupné 20,- Kč/dítě 10,- Kč/další sourozenec 30,- Kč/celodenní vstupné pro dítě Permanentky - předplatitelé mají zvýhodněné vstupné, tj zdarma. V ceně permanentky je také volný vstup v odpoledních hodinách dle provozní doby. Vybrané vstupné poslouží na zajištění provozu Mateřského klubu Šnek!

13 Jak to u nás vypadá? 22 23

14 Naše aktivity za rok V rámci pravidelných pátečních dílen nejen pro maminky vyrábíme mnoho výrobků, jako jsou šperky z drátků, fima, korálků a dalších bižuterních komponentů, dekorací na všechna roční období a svátky, které završujeme pořádáním vlastních Vánočních a Velikonočních trhů a účastníme se různých akcí pořádaných městem, které je naším partnerem. 25 Dílny jsou otevřené všem, kteří se chtějí naučit něčemu novému, odreagovat se a zároveň vlastní výrobou podpoří naši činnost. Výrobky se následně prodávají a výtěžek jde na provoz klubů Šnek. Velké díky patří Lence Račákové, která naši dílnu vede a sama při výrobě pomáhá, nezištně a ve svém volném čase, stejně tak jako všem maminkám, které se zapojují.

15 Sbírali jsme, sbíráme a sbírat budeme Kapela OBJECT podpořila Mateřský klub SNEK 26 Jedná se o víčka PET lahví, kterými se snažíme pomáhat, kde jen se dá! První byla sbírka pro Lucinku, následovala sbírka pro Danečka, která dle slov jeho maminky nekončí a poslední várkou pytlů jsme podpořili sbírku pro Vanesku. Neustále vyvíjíme aktivity směrem ku prospěchu našich návštěvníků a obyvatel Kraslic vůbec a vzhledem k tomu, jak je v dnešní době velmi těžké shánět dárce, sponzory a vůbec nadšené lidi a dobrovolníky, kteří nezištně podpoří naši činnost, vážíme si každé pomoci. 27 Sbírky v Kraslicích se stále účastní všechny Mateřské a Základní školy, Speciální a Praktická škola a Mateřská škola Rotava, sociální odbor MěÚ Kraslice a další jednotlivci města Kraslic. Kapela Object uspořádala sbírku, resp. dobrovolný příspěvek hostů pro klub Šnek v rámci narozeninového koncertu Lukáše Zmrzlého, který byl iniciátorem celé akce! Velmi všem děkujeme za účast a takové množství víček PET lahví, všem sbírajícím jednotlivcům, tak Michaele H. za pravidelný svoz víček a odvoz na sběrné místo v Chebu a Hance Dobré za její trpělivost a ochotu! Všichni účastníci narozeninové oslavy Lukáše Z. si užili koncert nejen jeho kapely a dalších hostujících, ale také podpořili činnost klubů krásnou částkou 3.412,-Kč Ve sbírce pro Lucinku jste nasbírali neuvěřitelné množství 382,4kg víček. Všem, kteří nás podpořili, mnohokrát DĚKUJEME! Vážíme si toho! Pro Danečka na sběrné místo do Chebu bylo odvezeno na 15 velkých pytlů (nezváženo) jsme odvezli 12 pytlů pro Vanesku na sběrné místo do Ostrova (nezváženo).

16 Přispěli jsme Toulavým Tlapkám 28 Výtěžek z celého dne v rámci běžné provozní doby a z naší Halloweenské párty ze dne byl věnován Toulavým Tlapkám! Velké díky patří kapele ALISON za další skvělý ročník Festiválku Na konci Světa a za opakovanou podporu Dětského a Mateřského klubu ŠNEK! Alison nás již nezištně podpořili na našich 1. narozeninách skvělým koncertem, a nyní na 6. Festiválku prezentací naší činnosti, prodejem našich výrobků a také finanční podporou! Děkujeme mockrát všem z kapely a všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili! Moc také děkuji Honzovi Sebjánovi zkrátka za vše, co pro klub dělá a dalším dobrovolníkům klubu! Děkuji Martině Fridrichové za super prodej! 29 Výrobou vlastních výrobků získáváme finanční prostředky na provoz klubu, různých společenských akcí, ale i na materiál dalších výrobků. V roce 2013 jsme se zúčastnili hned několika akcí: Při vyhlášení Tříkrálové sbírky v ZUS Kraslice, Velikonoční trhy, Rukodělné trhy Kulturní dům Kraslice, Dětský den v Jindřichovicích, TRY & PLAY Kraslice, 6. Festiválek Na konci světa Kraslice, XI. ROCKOVÉ SADY, Kraslický Jarmark, Vánoční prodejní výstava Kulturní dům Kraslice, V rámci Mikulášské jízdy na hradě Hartenberg, Vánoční trhy s rozsvícením stromku Kraslice, Adventní odpoledne Rotava, Česko zpívá koledy.

17 Pořádáme různé besedy pro rodiče dětí a další zájemce 30 Důležité je pro nás také informační kanál a učit se něčemu novému, přijímat nové informace, události, aktuality, nejen v oblasti rodičovství, ale zajímá nás mnoho dalších informací o světě, přírodě, lidech, legislativy aj. Důležitým zdrojem všeho je sdílení a na základě besed v našem klubu právě udávané sdílení probíhá. Témata besed: První pomoc u dětí, Zdravá dětská noha, Nástup dětí do Mateřských škol, Porod a vše kolem něj, Prevence sociálně-patologických jevů Děkujeme lektorkám ve svém oboru za nezištnou besedu: Kateřina Herčíková, Milada Gottfriedová, Ivana Kamencová, Dagmar Malečková, Jaromíra Fajtová, DiS. 31

18 Reagujeme tematicky na roční období a s tím spojená různá témata, zvyky a akce! 32 Snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům ze strany veřejnosti a připravovat tematické akce, kterých se mohou zúčastnit celé rodiny, od nejmenších po nejstarší. Nabízíme širokou škálu akcí a ukazujeme veřejnosti svoji akčnost, hybnost, pestrost, energii, podporu a spolehlivost nabídku, ze které si může vybrat opravdu každý. Témat akcí bylo opravdu mnoho: Maškarní pro naše nejmenší, Bazárek nejen pro klubové maminky, Carodejnický rej našich nejmenších, 1. Narozeniny klubu, Výlet na hrad Hartenberg, Halloweenská párty a Mikulášská zábava pro naše nejmenší. 33

19 34 Zúčastnili jsme se mnoha dalších akcí, přidali své síly, nadšení a podpořili jsme tím další aktivity ve městě pro dobrou věc: 3. Streeballový turnaj v Kraslicích, Hartenbergské strašení 2013, Česko zpívá koledy a připravujeme se na 1. Šnekovský ples! 35

20 36 V našem klubu se rozvíjí a funguje Svépomocná skupina pro rodiče dětí s handicapem. Jedná se o svépomocnou skupinu rodičů dětí s handicapem, kteří si prochází podobnými starostmi a radostmi, popř. dalších rodinných příslušníků a jejich blízkých. Kdo jiný než ten, který denně pečuje o dítě s handicapem ví, jak se cítí jiní rodiče v podobné situaci. Je to forma podpory pro zvládání obtížných životních situací a osudů. Vzájemné sdílení osobních zkušeností pomáhá získat nové rady, tipy, zkušenosti, nový náhled na situaci, kterou prožíváte! Důležité je vědomí, že v tom nejsme sami! Svou návštěvou se nezavazujete k pravidelnému docházení, chceme, abyste se u nás cítili dobře, udělejte si také čas na sebe, pojďte si popovídat o tom, co Vás zrovna trápí a vzájemně si poradit, jak se v konkrétní situaci zachovat. Vstup je zdarma! Pravidla skupiny jsou domluvena na prvním setkání, abyste se v nich cítili dobře, a dále vždy upravována dle Vašich potřeb! Svépomocná skupina je anonymní! To co si spolu sdělíme, zůstane ve skupině! Velmi trefný je název klubu Šnek kdy ulita představuje domeček, bezpečný prostor pro toho, kdo se v něm zabydlí! Budu ráda, když i Vy se budete u nás cítit bezpečně! Celý rok 2013 byl úžasným, vyčerpávajícím a zároveň nabíjejícím pro nové nápady, tipy, akce, které bychom chtěli letos dostát! Našimi partnery jsou Město Kraslice a 22. Přední Hlídka Royal Rangers v Kraslicích. Děkujeme všem dalším podporujícím organizacím, institucím, firmám, ale i jednotlivým dárcům a nadšeným lidičkám pro věc! Mediálně jsme podporováni Kraslickým Zpravodajem, Sokolovským deníkem a Novinky.cz Pravidelnou podporu nám poskytuje Agentura Wylez. Veškeré další informace, články, novinky a kontaktní údaje naleznete na našich webových a FB stránkách. Cíle a plány, které jsme si dali pro tento rok, jsme dokonale zvládli a přidali ještě další velké kroky, o kterých se jistě dočtete v další výroční zprávě. Velkým cílem pro rok 2014 je rozběhnout samostatnou organizaci, rozšířit naše služby a vytvořit skutečné multifunkční centrum pro širokou škálu našich stávajících i budoucích návštěvníků! 37

21 38 DOBROVOLNICE MATEŘSKÉHO KLUBU ŠNEK Veronika Hřebejková, DiS. vedoucí Mateřského klubu Šnek tel.: Lucie Šlapánková tel.: Martina Fridrichová Petra Tučáková Veronika Humlová Natálie Pacovská VYRÁBĚCÍ DÍLNA Lenka Račáková ŠNEČČÍ TANEČKY Ing. Regina Roková DALŠI VYPOMÁHAJÍCÍ MAMINKY: Šárka Tomešová Jana Tomešová SPOLUPRACUJEME: Náhradním rodinám, o.p.s. Setkávání pěstounů SPONZOŘI 2013 Kapela Object Kapela Alison Farní Charita Kraslice Zdeněk a Lenka Polanský Naše 1. Šnekovské narozeniny podpořili: Lenka Winkelhoferová Agentura Wylez Jaroslav Lepič Velkopekárna Václav Cetl Výroba a prodej pečiva Kontakty Mateřského klubu Šnek: tel.: Nové č.ú.: /0300 Děkujeme Vám, kteří nás podporujete, pomáháte nám, ať srdcem, bez kterého nelze konat tuto dobrovolnickou činnost, tak materiálně a finančně! Vážíme si každé pomoci a podpory, které se nám dostává! Tým Šnek 39

22 Plány na rok 2014 Mateřského klubu ŠNEK Plány na rok 2014 Royal Rangers rozvíjet naše aktivity za podpory Města Kraslice ve prospěch našich návštěvníků a spolupracujících organizací, 2. stále vytvářet, co nejpříjemnější prostředí pro rodiny s dětmi, jak kulturními programy, tak nákupem nového vybavení pro tvorbu a hraní, 3. udržet chod organizace, jak personálně, tak materiálně, hledat motivační prvky, 4. udržet chod vyráběcí dílničky a tím přispívat na provoz organizace prodejem našich výrobků, hledat další možné zdroje, 5. udržet a rozšiřovat spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi, zařízeními, 6. zajišťovat sponzorské firmy a organizace, které nás chtějí podporovat, 7. profesionalizovat chod organizace, již nyní pracujeme na zapsání Dětského a Mateřského klubu jako jednotné organizace - Kraslický ŠNEK, o.p.s. Od tohoto důležitého bodu se odvíjí další kroky ku prospěchu celého chodu klubů ŠNEK! 1. Udržet pravidelnou klubovou činnost v Jindřichovicích a Kraslicích 2. Hledat nové formy komunikace s dětmi a mládeží, umět sdílet a žít naději v Kristu 3. Pořádát zajímavé víkendové akce 4. Uskutečnit nové zážitkové tábory pro mládež ve věku let 5. Uskutečnit několik benefičních akcí na podporu a propagaci naší organizace 6. Začít přednáškovou činnost na školách v okrese Sokolov 7. Rozvíjet spolupráci s místní samosprávou a rozvíjet vzájemnou spolupráci s organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží 41 Za celý Šnekovský tým Veronika Hřebejková, DiS. vedoucí Mateřského klubu ŠNEK Za celý Royal Rangers tým Bc. Jan Sebján velitel 22. PH RR Kraslice

23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo

Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Navštívit nás můžete: www.archajirkov.cz Zeptat se můžete: mcjirkov@seznam.cz Informace na jednom místě o nás najdete:

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Centrum Jana XXIII. Hlinsko. Výroční zpráva

Centrum Jana XXIII. Hlinsko. Výroční zpráva Centrum Jana XXIII. Hlinsko Výroční zpráva 2014 V neděli Božího milosrdenství, 27. dubna 2014, zapsal papež František do seznamu svatých své dva předchůdce, Jana XXIII. a Jana Pavla II. Papež František

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více