Výroční zpráva. 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR o.s Kraslice rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR o.s Kraslice rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR o.s Kraslice rok 2013

2 Úvodní slovo Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. 1 Rok 2013 krásně plynul, až uplynul. A plynul tak krásně a příjemně i díky naším společným setkávání a akcím. Opět jsme spolu prožili ten drahocenný čas. A já věřím, že tato vaše i moje investice se opravdu vyplatila, a ve vašich srdcích zůstalo mnoho dobrého a krásného. Naše organizace více jak 10 let naplňuje Zlatý zákon Royal Rangers, který zní jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. To jsou krásná Ježíšova slova, která jsou pilířem naší činnosti. Udělalo se i mnoho práce. To je určitě vidět na našem Dětském a Mateřském klubu Šnek v Kraslicích. Tento rok jsme oslavili společně první Šnekovské narozeniny. Náš klub Šnek se Kraslicích stává známějším a lidé nás začínají vnímat a mnoho z nich oceňuje naší práci. Velký podíl na tom mají maminky z našeho Mateřského klubu. Mnohým věcem se je potřeba stále se učit. Asi nejvíce vzájemnému respektu a úctě. Je důležité, aby všichni dobrovolníci dokázali přinášet druhým radost, pochopení a pomoc. Z tohoto důvodu je třeba mít otevřené srdce, které není naplněné zlobou, závistí, neodpuštěním a rivalitou. Proto MOC A MOC děkuji všem dobrovolníků za jejich obětavou činnost a za skvělou propagaci naší organizace. DÍKY!!!!! Bc. Jan Sebján velitel 22. PH Royal Rangers Kraslice Bc. Jan Sebján velitel 22. PH RR Kraslice

3 Kluby Royal Rangers v Jindřichovicích 2 Naše pravidelná klubová činnost se odehrává v malebné vesničce Jindřichovice. Zde se konají každý pátek Kluby Royal Rangers. Na klub dochází 14 dětí ve věku od 6 do 14 let. Vedoucím klubu je milá a hodná Petra Sebjánová. Spolu s Petrou dochází také na klub hodná paní Eva Polívková, která je velice zručná, ale hlavně ochotná. Kluby se odehrávají v kuchyni u Sebjánů, nebo ve fotbalových kabinách v Jindřichovicích. A samozřejmě i v krásné přírodě v okolí Jindřichovic. Na klubech se kromě zábavných společenských her také zpívá a děti vyrábí různé výrobky. Nedílnou součástí klubů je i systematické biblické vyučování. Děti se seznamují s biblickými příběhy ze starého i Nového zákona. 3 V roce 2013 se děti z našeho klubu opět zapojily do Tříkrálové sbírky. A opět se učili, že více je DÁT, než brát. Odměnou za jejich obětavost jim byla víkendovka, kterou jsme strávili na faře ve Stříbrné. Kromě této charitativní akce, jsme na velikonoce navštívili staré a nemocné lidi v domě Klidného stáří ve Svatavě. Děti z klubu si pro lidi z tohoto ústavu připravili písně a malé dárky. Děti z klubu se podílejí i na financování naší činnosti. Výrobky, které sami vytváří na našich klubech, nebo dílnách, jsou nabízeni na Vánočních trzích Royal Rangers v Jindřichovicích. Díky těmto akcím a zručným dětem, si pomáháme v naší činnosti. Peníze využíváme na nákup materiálu a na placení našich akcí, které pořádáme.

4 Jednodenní a víkendové akce Royal Rangers 4 Tento rok proběhly dvě víkendové akce května proběhl na faře ve Stříbrné Tříkrálový víkend. Tento je určen pro naše milé koledníky, kteří v lednu koledují v Tříkrálové sbírce. Víkend je naplněn spoustou chození, plněním úkolů a hledáním pokladu. A taktéž malou stezkou odvahy. Druhá víkendová akce proběhla Října na faře v Domaslavy. Podzimní víkend jsme strávili výrobou různých výrobků. Čekala nás návštěva Aquafora ve Fr. Lázních a poté společenské hry a blbnutí. Obou víkendovek se zúčastnilo 40 dětí. Poprvé v tomto roce jsme spolu s kulturní komisí a obcí jindřichovice zorganizovali Jindřichovický Advent. V době od do proběhly v naší vesničce kulturní a sportovní akce. Děti a rodiče mohli navštívit dvě divadelní představení, vidět malý ohňostroj, nakoupit si dárky na našich vánočních trzích, poslechnout si dva adventní koncerty pěveckých souborů a odnést si domů Betlémské světlo, které již třetím rokem dovážejí děti z našich klubů Royal Rangers. Konec roku byl ve znamení Turnaje Royal Rangers ve stolním tenise. 5 Jednodenních akcí jsme uspořádali v tomto roce opět mnoho. Tyto jsou určeny nejen pro členy našeho klubu Royal Rangers, ale i pro nečleny. Mezi stálou a oblíbenou akci patří tříkrálová sbírka. Většina děti z našeho klubu vyráží každý týden v lednu do ulic Kraslic, Rotavy, Bublavy, Stříbrné a Jindřichovic. V roce 2013 se nám podařilo pro Farní charitu Kraslice vykoledovat Kč. Další akce proběhly v tomto pořadí: Kinový den (kino Alfa Sokolov), Sederová večeře (klub Šnek kraslice), Divadelní představení Jonáš (Sokolov), 8.5. Krokodýlí závody (přehrada Hracholusky), 8.6. Závod branné zdatnosti + paintballový turnaj RR (Jindřichovice), Try and Play (Kraslice), Velká střelecká revoluce ( střelnice SKP Lomnice).

5 Dětské letní tábory Royal Rangers Kraslice 6 I v tomto roce proběhly dva běhy našich oblíbených dětských táborů. Poprvé jsme vyzkoušeli táborovou základnu Sluníčko v Rotavě. Celotáborová hra byla opět inspirována Biblí. Tentokrát šlo o příběh královny Ester ze Starého zákona. Děti na našich táborech mohly prožívat tento dávný příběh statečné královny, která díky své víře a statečnosti zachránila svůj židovský národ před zničením. Kromě této celotáborové hry byl tábor naplněn spoustou sportovních her a také výuce dovedností, které je třeba k tábornickému životu. Proto se děti na našich táborech učí zacházet s nářadím (pila, sekera, nůž), učí se rozdělávat oheň, základy práce s mapou a buzolou a také zdravovědu. Neméně důležitou součásti našich táborů jsou různé výtvarné dílny. Mezi dětmi je velice oblíbené plnění a zvládání našich bobříků. Tyto jsou známy pod těmito názvy: běhák, otužovák, hlaďák, bolák a nutričňák. Ke zvláštnostem našich táborů patří tzv. Kostel. Každý den se pravidelně setkáváme na dětské bohoslužbě, kde se zpívá, někdy i vesele tančí a následně je krátký biblický příběh. I tento rok byl o náš tábor veliký zájem. Obou běhů se zúčastnilo 78 dětí ve věku od 7 do 15 let. Ve většině případu se jedná o děti z měst a obcí karlovarského kraje. Ale je zde nemálo dětí z jiných krajů ČR. O děti na táboře se stará tým zkušených vedoucích a technických pracovníků, kteří svou činnost vykonávají zdarma. 7

6 Dětský klub ŠNEK Kraslice 8 V roce 2013 jsme oslavili 1. Narozeniny našeho klubu ŠNEK. V květnu proběhla velkolepá oslava v prostorách klubu, ale i před klubem. V tomto roce jsme byli nuceni z personálních důvodu omezit činnost dětského klubu Šnek. Zrušili jsme čtvrteční kluby a scházíme se pouze v úterý od hod do hod. Do klubu pravidelně dochází 25 dětí ve věku od 6 do 16 let. V těchto prostorách nachází bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný čas. Mohou zde hrát společenské hry, kreslit na tabuli, malovat a posedět u šálku čaje s kamarády. Klub nabízí možnost účastnit se biblických klubů. Manželé Zoubkovi připravují program, kterým se děti snaží zaujmout a seznámit je s biblickými příběhy. Setkání se konají každé úterý od hod. v čajovně. V roce 2013 jsme připravili ve spolupráci s preventistkou Policie ČR Mgr. Kateřinou Dohnalovou několik přednášek na téma bezpečné chování. Pokračovali jsme také ve výtvarných dílnách. Díky šikovným vedoucím se děti učí vyrábět z různých druhů materiálu zajímavé výrobky, které jsou určeny k prodeji anebo si je mohou odnést domů. V prostorách klubu probíhají i pravidelná páteční setkání Romského klubu. Tento vede Luboš Cina z Kraslic spolu se svou ženou. Na klub dochází ve většině případu děti z romských rodin z Kraslic. Děti zde hrají hry a zpívají. Vedoucí je poté seznamuje s poselstvím Bible. Kromě setkání ve Šneku, mohou děti z Romského klubu navštěvovat i výuku hry na kytaru, pod vedením Luboše Ciny. V roce 2013 došlo k založení klubu Každý má svůj cíl. Tento je určen mladým lidem ve věku od 16 do 26 let. Malá skupinka mladých klubáků se schází každý čtvrtek. Vedoucím klubu je kazatel sboru BJB Kraslice Tomáš Pacovský. V klubu probíhají diskuze na vybraná témata a samozřejmě se hrají hry. Mládežníci spolu vyjíždějí i na společné výlety do okolí. 9

7 Kulturní činnost Royal Rangers Kraslice 10 Naše organizace je také zapojená do kulturního života v obci Jindřichovice a města Kraslic. V Jindřichovicích spolupracujeme s obecním úřadem, kulturní komisí a Sborem dobrovolných hasičů. Spolupodílíme se Jindřichovickém Masopustu, Jindřichovickém adventu a zářijovém dni IZS, který již podruhé proběhl v Jindřichovicích. V Kraslicích jsme se podíleli na dvou Tříkrálových koncertech, které se uskutečnily v sále ZUŠ Kraslice. Bohatý kulturní program se nám povedl připravit i na oslavu 1. Narozenin klubu Šnek. Na improvizovaném podiu vystoupily kapely Alison, 11:50 a dětský pěvecký sbor Hvězdičky ze ZUŠ Kraslice. V prosinci jsme nacvičili s nově vzniklým divadlem RR divadelní hru O Mikuláši biskupu z Myry. S touto hrou jsme vystoupili na hradě Hartenberg v Hřebenech a v kostele sv. Jakuba v Sokolově. 11 Naším cílem je přispívat k oživení kulturního a společenského života v místě našeho působení, a umožňovat skrze kulturní akce společné setkávání lidí, kteří mají možnost se poznávat a sbližovat.

8 Naše hospodaření v roce Rok 2013 přinesl opět navýšení nákladů na činnost naší organizace. Finanční prostředky se podařilo získat z dotací, grantů, ale hlavně od sponzorů a drobných dárců. Činnost naší organizace stojí na dobrovolnictví. Většina dobrovolníků pracuje ve svém volném čase zdarma. Tímto nám odpadají mzdové náklady, které by naše náklady mnohonásobně navýšily. Nejvíce peněz bylo tento rok použito na nákup materiálu. V tomto je zahrnut materiál na letní tábory, víkendové a jednodenní akce, kluby Šnek a kluby Royal Rangers. Ale nejsme pouze pasivními čekateli na peníze. Jak je z naší činnosti patrné, snažíme se peníze získat i vlastní činností. Proto děti a maminky mají nemalí podíl na získání peněz pro naši činnost a to díky výrobě a prodeji výrobků. V níže uvedené tabulce je možno sledovat mírný vzestup nákladů, ale i příjmu. 13 rok Příjmy Výdaje Dotace Dary Nájmy Služby Materiál Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V tomto roce chceme poděkovat za podporu: Ministersto školství, mládeže a tělovýchovy, městu Kraslice, obci Jindřichovice, Svaz měst a obcí Kraslicka, sboru Bratrské jednoty baptistů Kraslice,2. Sbor bratrské jednoty baptistů Cheb, Farní charita Kraslice, firmě STK Tilinger, podlahy HOPR, Myšáci s.r.o. - Radek Pitra, Karlsbau Konstruktion s.r.o., hudení skupina Alison, rodině Žejdlové, Sebjánové, Ing. Rýzlerovi, MUDr. Sauerové, MUDr. Zoubkovi, Ireně Lechanové, Martině Majdákové.

9 Personální obsazení 22. PH RR Kraslice 14 Naše organizační struktura odpovídá celonárodní struktuře Royal Rangers. Velitelem22. PH RR Kraslice je Bc. Jan Sebján. Velitelé věkových skupin jsou Petra Sebjánová, Ing. Tomáš Pacovský, Radek Pitra, Luboš Cina a Jiří Hnízdil a Eva Polívková Kromě těchto velitelů,máme i další spolupracovníky, kteří věnují svůj volný čas službě v dětském klubu Šnek v Kraslicích. Jsou to Mgr. Jana Klvačová, Soňa Nováková, Danuše Cinová, MUDr. Mikuláš Zoubek, Anita Zoubková, Ing. Vratislav Rýzler, Martina Morávková a Eva Němečková. 15 V rámci našich letních táborů spolupracuje s naší organizací i mnoho dalších ochotných dobrovolníků, kteří věnují svůj čas a energii službě pro druhé. Jsou to Mgr. Radmila Žejdlová, Anna Hnízdilová, Ing. Josef Bulka, Renata Smíšková, Kamila Huňátová, Veronika Wneková, Soňa Hlavatá, Ladislav Burda, Eva a David Pacovký, Mgr. Natálie Pacovská, Vladimír Rohm, Bc. Karel Kučera, Lenka Račáková, farář ŘKC Petr Bauchner, Marie Černíková, Dominik Sauer, Martina Horová. Naše organizace je otevřená všem, kteří mají touhu pomáhat a chtějí být služebníky v práci pro druhé, a respektují naše cíle a vize. Kontaktní údaje: Webové stránky:

10 16 Výroční zpráva Mateřský klub ŠNEK 17 Pod záštitou 22. Přední HlídkyRoyal Rangers v Kraslicích Rok 2013

11 Maminko a tatínku, prosím Kdo jsme? 18 mám ještě moc malé a nešikovné ručičky, nechtělo jsem rozlít mléko z mého hrnku! mám krátké nožičky, zpomalte prosím Vás, nemohu s Vámi udržet krok! nebijte mě, když si chci osahat něco, co je lesklé a pěkné nechápu to! dívejte se na mne, když Vám něco říkám, dáváte mi tím najevo, že mi nasloucháte! moje city jsou snadno zranitelné, nehledejte na mě po celý den chyby nechte mě, abych se párkrát spletlo bez toho, abych si připadalo hloupé a neschopné! nečekejte, že postel, kterou ustelu nebo obrázek, který namaluju, bude hned dokonalý, mějte mě rádi za to, že to zkouším! pamatujte, že jsem dítě, ne malý dospělý, někdy nerozumím tomu, co mi říkáte! mám Vás tolik rádo mějte mě proto rádi jen za to, že jsem ne kvůli věcem, které dokážu! Je toho ještě mnoho, co se musím naučit, buďte mi na mé cestě životem nápomocni! Miluju Vás Vaše dítě Mateřský klub Snek vznikl pod záštitou 22. přední Hlídky Royal Rangers v Kraslicích v květnu Dokázali jsme se podpořit v mnoha aktivitách a spolupracovat i v dalším roce 2013, kdy jsme dokázali uplatnit naši činnost v různých směrech, zaměřených nejen na dětské aktivity. Tehdy jsme zareagovaly na požadavky rodičů, kteří se chtěli scházet s dětmi v neformálním, přátelském a bezpečném prostředí, navozovat nové kontakty, nebýt izolovaní, narušit každodenní stereotyp, vyměnit si zkušenosti, rady a tipy! Naše činnost je ryze dobrovolná, odměnou jsou nám šťastné úsměvy dětí a jejich rodičů. Služba je dostupná široké veřejnosti. Kdo k nám přichází? Děti od narození do šesti let, přicházející v doprovodu dospělé osoby (rodič, prarodič, teta, strýc, aj.). Vítané jsou těhotné maminky, které nechtějí být doma sami a další osoby, organizace a instituce podporující dětské aktivity a programy. 19

12 Kde se nacházíme? 20 Prostory bývalého kina v Kraslicích, ulice Tyršova 1784 (bývalá cukrárna) 21 Provozní doba Pondělí hod Středa hod hod Pátek hod Vstupné 20,- Kč/dítě 10,- Kč/další sourozenec 30,- Kč/celodenní vstupné pro dítě Permanentky - předplatitelé mají zvýhodněné vstupné, tj zdarma. V ceně permanentky je také volný vstup v odpoledních hodinách dle provozní doby. Vybrané vstupné poslouží na zajištění provozu Mateřského klubu Šnek!

13 Jak to u nás vypadá? 22 23

14 Naše aktivity za rok V rámci pravidelných pátečních dílen nejen pro maminky vyrábíme mnoho výrobků, jako jsou šperky z drátků, fima, korálků a dalších bižuterních komponentů, dekorací na všechna roční období a svátky, které završujeme pořádáním vlastních Vánočních a Velikonočních trhů a účastníme se různých akcí pořádaných městem, které je naším partnerem. 25 Dílny jsou otevřené všem, kteří se chtějí naučit něčemu novému, odreagovat se a zároveň vlastní výrobou podpoří naši činnost. Výrobky se následně prodávají a výtěžek jde na provoz klubů Šnek. Velké díky patří Lence Račákové, která naši dílnu vede a sama při výrobě pomáhá, nezištně a ve svém volném čase, stejně tak jako všem maminkám, které se zapojují.

15 Sbírali jsme, sbíráme a sbírat budeme Kapela OBJECT podpořila Mateřský klub SNEK 26 Jedná se o víčka PET lahví, kterými se snažíme pomáhat, kde jen se dá! První byla sbírka pro Lucinku, následovala sbírka pro Danečka, která dle slov jeho maminky nekončí a poslední várkou pytlů jsme podpořili sbírku pro Vanesku. Neustále vyvíjíme aktivity směrem ku prospěchu našich návštěvníků a obyvatel Kraslic vůbec a vzhledem k tomu, jak je v dnešní době velmi těžké shánět dárce, sponzory a vůbec nadšené lidi a dobrovolníky, kteří nezištně podpoří naši činnost, vážíme si každé pomoci. 27 Sbírky v Kraslicích se stále účastní všechny Mateřské a Základní školy, Speciální a Praktická škola a Mateřská škola Rotava, sociální odbor MěÚ Kraslice a další jednotlivci města Kraslic. Kapela Object uspořádala sbírku, resp. dobrovolný příspěvek hostů pro klub Šnek v rámci narozeninového koncertu Lukáše Zmrzlého, který byl iniciátorem celé akce! Velmi všem děkujeme za účast a takové množství víček PET lahví, všem sbírajícím jednotlivcům, tak Michaele H. za pravidelný svoz víček a odvoz na sběrné místo v Chebu a Hance Dobré za její trpělivost a ochotu! Všichni účastníci narozeninové oslavy Lukáše Z. si užili koncert nejen jeho kapely a dalších hostujících, ale také podpořili činnost klubů krásnou částkou 3.412,-Kč Ve sbírce pro Lucinku jste nasbírali neuvěřitelné množství 382,4kg víček. Všem, kteří nás podpořili, mnohokrát DĚKUJEME! Vážíme si toho! Pro Danečka na sběrné místo do Chebu bylo odvezeno na 15 velkých pytlů (nezváženo) jsme odvezli 12 pytlů pro Vanesku na sběrné místo do Ostrova (nezváženo).

16 Přispěli jsme Toulavým Tlapkám 28 Výtěžek z celého dne v rámci běžné provozní doby a z naší Halloweenské párty ze dne byl věnován Toulavým Tlapkám! Velké díky patří kapele ALISON za další skvělý ročník Festiválku Na konci Světa a za opakovanou podporu Dětského a Mateřského klubu ŠNEK! Alison nás již nezištně podpořili na našich 1. narozeninách skvělým koncertem, a nyní na 6. Festiválku prezentací naší činnosti, prodejem našich výrobků a také finanční podporou! Děkujeme mockrát všem z kapely a všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili! Moc také děkuji Honzovi Sebjánovi zkrátka za vše, co pro klub dělá a dalším dobrovolníkům klubu! Děkuji Martině Fridrichové za super prodej! 29 Výrobou vlastních výrobků získáváme finanční prostředky na provoz klubu, různých společenských akcí, ale i na materiál dalších výrobků. V roce 2013 jsme se zúčastnili hned několika akcí: Při vyhlášení Tříkrálové sbírky v ZUS Kraslice, Velikonoční trhy, Rukodělné trhy Kulturní dům Kraslice, Dětský den v Jindřichovicích, TRY & PLAY Kraslice, 6. Festiválek Na konci světa Kraslice, XI. ROCKOVÉ SADY, Kraslický Jarmark, Vánoční prodejní výstava Kulturní dům Kraslice, V rámci Mikulášské jízdy na hradě Hartenberg, Vánoční trhy s rozsvícením stromku Kraslice, Adventní odpoledne Rotava, Česko zpívá koledy.

17 Pořádáme různé besedy pro rodiče dětí a další zájemce 30 Důležité je pro nás také informační kanál a učit se něčemu novému, přijímat nové informace, události, aktuality, nejen v oblasti rodičovství, ale zajímá nás mnoho dalších informací o světě, přírodě, lidech, legislativy aj. Důležitým zdrojem všeho je sdílení a na základě besed v našem klubu právě udávané sdílení probíhá. Témata besed: První pomoc u dětí, Zdravá dětská noha, Nástup dětí do Mateřských škol, Porod a vše kolem něj, Prevence sociálně-patologických jevů Děkujeme lektorkám ve svém oboru za nezištnou besedu: Kateřina Herčíková, Milada Gottfriedová, Ivana Kamencová, Dagmar Malečková, Jaromíra Fajtová, DiS. 31

18 Reagujeme tematicky na roční období a s tím spojená různá témata, zvyky a akce! 32 Snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům ze strany veřejnosti a připravovat tematické akce, kterých se mohou zúčastnit celé rodiny, od nejmenších po nejstarší. Nabízíme širokou škálu akcí a ukazujeme veřejnosti svoji akčnost, hybnost, pestrost, energii, podporu a spolehlivost nabídku, ze které si může vybrat opravdu každý. Témat akcí bylo opravdu mnoho: Maškarní pro naše nejmenší, Bazárek nejen pro klubové maminky, Carodejnický rej našich nejmenších, 1. Narozeniny klubu, Výlet na hrad Hartenberg, Halloweenská párty a Mikulášská zábava pro naše nejmenší. 33

19 34 Zúčastnili jsme se mnoha dalších akcí, přidali své síly, nadšení a podpořili jsme tím další aktivity ve městě pro dobrou věc: 3. Streeballový turnaj v Kraslicích, Hartenbergské strašení 2013, Česko zpívá koledy a připravujeme se na 1. Šnekovský ples! 35

20 36 V našem klubu se rozvíjí a funguje Svépomocná skupina pro rodiče dětí s handicapem. Jedná se o svépomocnou skupinu rodičů dětí s handicapem, kteří si prochází podobnými starostmi a radostmi, popř. dalších rodinných příslušníků a jejich blízkých. Kdo jiný než ten, který denně pečuje o dítě s handicapem ví, jak se cítí jiní rodiče v podobné situaci. Je to forma podpory pro zvládání obtížných životních situací a osudů. Vzájemné sdílení osobních zkušeností pomáhá získat nové rady, tipy, zkušenosti, nový náhled na situaci, kterou prožíváte! Důležité je vědomí, že v tom nejsme sami! Svou návštěvou se nezavazujete k pravidelnému docházení, chceme, abyste se u nás cítili dobře, udělejte si také čas na sebe, pojďte si popovídat o tom, co Vás zrovna trápí a vzájemně si poradit, jak se v konkrétní situaci zachovat. Vstup je zdarma! Pravidla skupiny jsou domluvena na prvním setkání, abyste se v nich cítili dobře, a dále vždy upravována dle Vašich potřeb! Svépomocná skupina je anonymní! To co si spolu sdělíme, zůstane ve skupině! Velmi trefný je název klubu Šnek kdy ulita představuje domeček, bezpečný prostor pro toho, kdo se v něm zabydlí! Budu ráda, když i Vy se budete u nás cítit bezpečně! Celý rok 2013 byl úžasným, vyčerpávajícím a zároveň nabíjejícím pro nové nápady, tipy, akce, které bychom chtěli letos dostát! Našimi partnery jsou Město Kraslice a 22. Přední Hlídka Royal Rangers v Kraslicích. Děkujeme všem dalším podporujícím organizacím, institucím, firmám, ale i jednotlivým dárcům a nadšeným lidičkám pro věc! Mediálně jsme podporováni Kraslickým Zpravodajem, Sokolovským deníkem a Novinky.cz Pravidelnou podporu nám poskytuje Agentura Wylez. Veškeré další informace, články, novinky a kontaktní údaje naleznete na našich webových a FB stránkách. Cíle a plány, které jsme si dali pro tento rok, jsme dokonale zvládli a přidali ještě další velké kroky, o kterých se jistě dočtete v další výroční zprávě. Velkým cílem pro rok 2014 je rozběhnout samostatnou organizaci, rozšířit naše služby a vytvořit skutečné multifunkční centrum pro širokou škálu našich stávajících i budoucích návštěvníků! 37

21 38 DOBROVOLNICE MATEŘSKÉHO KLUBU ŠNEK Veronika Hřebejková, DiS. vedoucí Mateřského klubu Šnek tel.: Lucie Šlapánková tel.: Martina Fridrichová Petra Tučáková Veronika Humlová Natálie Pacovská VYRÁBĚCÍ DÍLNA Lenka Račáková ŠNEČČÍ TANEČKY Ing. Regina Roková DALŠI VYPOMÁHAJÍCÍ MAMINKY: Šárka Tomešová Jana Tomešová SPOLUPRACUJEME: Náhradním rodinám, o.p.s. Setkávání pěstounů SPONZOŘI 2013 Kapela Object Kapela Alison Farní Charita Kraslice Zdeněk a Lenka Polanský Naše 1. Šnekovské narozeniny podpořili: Lenka Winkelhoferová Agentura Wylez Jaroslav Lepič Velkopekárna Václav Cetl Výroba a prodej pečiva Kontakty Mateřského klubu Šnek: tel.: Nové č.ú.: /0300 Děkujeme Vám, kteří nás podporujete, pomáháte nám, ať srdcem, bez kterého nelze konat tuto dobrovolnickou činnost, tak materiálně a finančně! Vážíme si každé pomoci a podpory, které se nám dostává! Tým Šnek 39

22 Plány na rok 2014 Mateřského klubu ŠNEK Plány na rok 2014 Royal Rangers rozvíjet naše aktivity za podpory Města Kraslice ve prospěch našich návštěvníků a spolupracujících organizací, 2. stále vytvářet, co nejpříjemnější prostředí pro rodiny s dětmi, jak kulturními programy, tak nákupem nového vybavení pro tvorbu a hraní, 3. udržet chod organizace, jak personálně, tak materiálně, hledat motivační prvky, 4. udržet chod vyráběcí dílničky a tím přispívat na provoz organizace prodejem našich výrobků, hledat další možné zdroje, 5. udržet a rozšiřovat spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi, zařízeními, 6. zajišťovat sponzorské firmy a organizace, které nás chtějí podporovat, 7. profesionalizovat chod organizace, již nyní pracujeme na zapsání Dětského a Mateřského klubu jako jednotné organizace - Kraslický ŠNEK, o.p.s. Od tohoto důležitého bodu se odvíjí další kroky ku prospěchu celého chodu klubů ŠNEK! 1. Udržet pravidelnou klubovou činnost v Jindřichovicích a Kraslicích 2. Hledat nové formy komunikace s dětmi a mládeží, umět sdílet a žít naději v Kristu 3. Pořádát zajímavé víkendové akce 4. Uskutečnit nové zážitkové tábory pro mládež ve věku let 5. Uskutečnit několik benefičních akcí na podporu a propagaci naší organizace 6. Začít přednáškovou činnost na školách v okrese Sokolov 7. Rozvíjet spolupráci s místní samosprávou a rozvíjet vzájemnou spolupráci s organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží 41 Za celý Šnekovský tým Veronika Hřebejková, DiS. vedoucí Mateřského klubu ŠNEK Za celý Royal Rangers tým Bc. Jan Sebján velitel 22. PH RR Kraslice

23

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Úvodní slovo. Historie. Název organizace, kontaktní údaje. Druhy poskytovaných služeb, podmínky poskytování služeb, doplňková činnosti

Úvodní slovo. Historie. Název organizace, kontaktní údaje. Druhy poskytovaných služeb, podmínky poskytování služeb, doplňková činnosti 4 1 0 2 a v á r p z í n č Výro 1 Úvodní slovo Obsah Ráda bych úvodem napsala pár řádek o naší společnosti. Kraslický ŠNEK, o.p.s. je založen především na bázi dobrovolnictví. Naši dobrovolníci poskytují

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více