Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název zařízení a místo Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace poskytování Americká 52, Cheb Datum účinnosti: Kontaktní údaje: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká 52, Cheb ředitelka organizace: Mgr. Radka Müllerová tel tel (ředitelka), web: Veřejný závazek Vize Naše zařízení je vnímáno veřejností jako profesionální služba pro seniory respektující zkušenosti a individualitu seniorů. Poslání Jsme dům, kam přicházejí lidé, když jim stáří ubere sil a nemohou již dál žít ve svém domácím prostředí. Tým pracovníků pomáhá těmto lidem najít u nás nový domov a s jeho podporou si zachovat dosavadní životní styl tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem až do svých posledních dnů. DLOUHODOBÉ CÍLE pro rok Rekonstrukce celého objektu - bezbariérovost, zlepšení prostředí domova, nové sociální zařízení, zateplení, výměna oken ( ). 2. Oslovit lékaře v Chebu a okolí, zda by některý z nich chtěl ordinaci v domově v nebytovém prostoru. 3. Zaregistrovat novou sociální službu domov se zvláštním režimem. 4. V objektu domova vytvořit prostor pro kavárnu pro veřejnost. 5. Postavit zimní zahradu pro uživatele s relaxačním koutkem. KRÁTKODOBÉ CÍLE pro rok Zlepšení informovanosti veřejnosti o službách domova Formou: Pravidelné články do místních novin (Chebský deník, Radniční listy) 1x za 3 měsíce Navštívit Klub důchodců a informovat o službách domova pro seniory Pozvat pracovnice z pečovatelské služby a představit služby domova Zprostředkování semináře v domově pro rodinné příslušníky uživatelů: 1

2 téma Alzheimerova choroba apod. 2. Internet pro klienty V klubovně bude umístěn počítač s internetem. Uživatelé ho budou moci využívat v předem dohodnutých časech a bude se jim věnovat pracovník, aby jim vysvětlil jak s počítačem a internetem zacházet. Internet bude také sloužit jako podpora kontaktu s rodinou - možnost využití programu Skype či psaní ů. Práci s internetem uživatelům představí určený pracovník domova (dle zájmu přihlášených). 3. Organizace kulturních akcí pro všechny uživatele domova Formou: Každý druhý měsíc bude zajištěna kulturní akce (živá kapela, vystoupení, přednáška pro uživatele či pro širokou veřejnost, výstava, zpívaná apod.). Plakát s akcí bude včas vyvěšen v hale domova na nástěnce či bude informace napsána na tabuli v hale. Pečovatelé informaci předávají uživatelům při jejich návštěvách na pokojích. 4. Nákup vhodných pracovních pomůcek pro péči o uživatele nákup nového sprchového lůžka 5. Přestěhování několika uživatelů mimo domov pro seniory a nabídnout jejich místa zájemcům o službu, kteří potřebují celodenní péči - Informace získávají sociální pracovnice během sociálního šetření. - Informace o možném stěhování předávají uživatelům, kteří mají zájem a poté všem soběstačným uživatelům domova - Spolupracují s pracovníky MěÚ Cheb, s pečovatelskou službou. 6. Rozvoj profesní kvalifikace pracovníků formou vzdělávání Proškolení 15 pracovníků přímé péče ve standardech kvality aplikace do praxe Účast pracovníků na dalším vzdělávání (např. stáže) Principy služby a poskytovatele Principy organizace vyjadřují hodnoty společné celému pracovnímu týmu při práci s klienty a jsou součástí kultury poskytovatele. PRINCIPY DOMOVA 1. Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. 2. Vážíme si zkušeností a moudrosti našich klientů a obohacujeme jimi naši společnost. 3. Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb. 4. Podporujeme klienty v možnosti na pokoji pečovat o své domácí zvíře. 5. Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich klientů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec. 6. Nepřizpůsobujeme naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak snažíme se služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. Myslíme na společenské vyžití našich klientů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu klienta se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb. 7. V terminálním stádiu života klienta respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou. 2

3 Okruh osob, kterým je služba určena: Poskytujeme podporu seniorům (mužům i ženám) se sníženou mírou soběstačnosti, jejichž situace vyžaduje pomoc dalších osob. Jedná se o dospělé osoby od 60 let a dále seniory od 65 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov v souladu s 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby - jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby Domov poskytuje pobytové služby klientům se sníženou soběstačností související s jejich přibývajícím věkem. Jde o osoby, které vzhledem ke svému stáří potřebují podporu další fyzické osoby. Zájemci o informace o Domově a poskytovaných službách mohou nahlédnout na webové stránky kde je možné získat informace o Domově včetně kontaktů na sociální pracovnice, které zájemce o službu budou o všem informovat a učiní vše pro to, aby případný nástup zájemce o službu do zařízení byl pro něj a jeho blízké co nejsnazší. Služba je propagována dále formou propagačních letáků, které jsou umístěny na sociálních odborech měst, úřadu práce, u lékařů a na dalších veřejných místech. Informace o službě jsou uvedeny také v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb MPSV, Karlovarského kraje a města Chebu. Každého zájemce o službu osobně navštíví v jeho domově sociální pracovnice Domova a společně s ním a jeho blízkými se vzájemně informují o potřebách zájemce a možnostech Domova s cílem, aby nabízené služby odpovídaly právě jeho potřebám. Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovnice Domova zjišťují, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté osobní cíle klienta naplňovat. Po vyjasnění vzájemných stanovisek a dohodě je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby se všemi náležitostmi. Smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Po nástupu do zařízení je klient podrobně seznámen s provozem, personálem i domácím řádem. Popis služby Naplnění základních činností ze zákona: Služby poskytované v Domově pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace, jsou stanoveny v 49, 36 a 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a dále ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. v platném znění pozdějších předpisů. Jedná se o pobytovou formu poskytované sociální služby, která je poskytována sedm dní v týdnu, 24 hod. denně nepřetržitě. Základní činnosti poskytované služby: 3

4 Poskytnutí ubytování: Domov se nachází v klidném prostředí sídliště Skalka v Chebu obklopeném přírodou. Místo je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Kapacita zařízení je 115 lůžek. Domov je umístěn ve dvou vzájemně propojených objektech ubytovacím a hospodářském. Ubytovací objekt je využíván především jako ubytovací část, je zde také zázemí pro personál (pracovníků v sociálních službách, sester), dále jsou zde společné kuchyňky a společenské místnosti pro klienty, vzpomínková místnost, rehabilitační místnost, místnost pro bohoslužby, místnosti pro pomocné činnosti (sklady, prádelna, sušárna, dílny údržby a ostatní příslušenství). Klientům je v Domově poskytováno ubytování v jednolůžkových pokojích s kuchyňským koutem, koupelnou a WC. Na přání klienta je možné pokoj vybavit jeho vlastním nábytkem. Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn výtahem. Osobní výtah slouží pro potřeby klientů i personálu. Hospodářský objekt sestává z prostorné jídelny, kuchyně a skladů. V 1. nadzemním podlaží se nacházejí klubovna pro klienty a kanceláře ředitelky, ekonoma, sociálních pracovnic, mzdové účetní a vedoucí provozního úseku. Obě budovy jsou bezbariérově propojeny. Součástí ubytování je i poskytnutí teplé a studené vody a elektrické energie, dále praní osobního a ložního prádla a úklid pokoje. Poskytnutí stravy: Klientům je poskytována celodenní strava, tj. snídaně, oběd a večeře. Stravování je podáváno v souladu se zásadami správné výživy a s ohledem na věk a podle stravovacích jednotek. Poskytnutí péče: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Službu zajišťují pracovníci v sociálních službách. Jedná se především o pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změnu poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Služby přímé péče jsou vykonávány soustavně, zajišťují je pracovníci v sociálních službách. Sestávají v pomoci při úkonech osobní hygieny, pomoci při základní péči o vlasy a nehty, pomoci při použití toalety a v dalších pomocných a podporujících činnostech. Aktivizační činnosti: Aktivizační činnosti zajišťují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice Domova Jedná se o nabídku a podporu zájmových činností a aktivit podporujících sociální začlenění klientů do běžného společenského prostředí a také podporujících jejich vzájemnou integraci v zařízení. Nabídku tvoří především pracovní činnosti podporující upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání, volnočasové a zájmové aktivity. Služba je realizována podle individuálních plánů klientů, které vycházejí z jejich osobních cílů. 4

5 Každý klient Domova má klíčového pracovníka, který s ním a pracovním týmem spolupracuje při tvorbě jeho individuálních plánů. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Klienti Domova jsou pracovníky podporováni při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, je jim poskytnuta pomoc při udržení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociálně terapeutické činnosti: Za účelem udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob jsou klienti Domova podporováni v sociálně terapeutických činnostech. Tyto činnosti jsou jim nabízeny přímo v zařízení. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Sociální pracovnice Domova klientům poskytují základní sociální poradenství. Dále je jim poskytnuta potřebná pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí. Všichni pracovníci Domova pak dbají na dodržování práv klientů při každodenní poskytované péči. Specifikace poskytované služby Vzhledem k tomu, že Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace, navázal ve své činnosti od na provoz zařízení Domov Penzion pro důchodce, nacházejí se mezi klienty Domova i osoby, které vzhledem ke své vysoké míře soběstačnosti neodpovídají současné cílové skupině Domova. Těmto klientům se poskytují služby převážně v oblasti ubytování a stravování, ostatní poskytovaná péče je těmto klientům poskytována v případě, že dojde k přechodnému zhoršení zdravotního stavu klienta nebo se jeho zdravotní stav začne výrazně zhoršovat a klient se stane závislým na pomoci jiné fyzické osoby. S přibývajícím věkem klientů Domova osob závislých na péči cizí fyzické osoby, tedy klientů, kteří náleží do cílové skupiny Domova, přibývá. Pravidla pro vyřizování stížností Klienti, rodinní příslušníci a příbuzní, pracovníci Domova, jakékoli další fyzické osoby mají právo si stěžovat ústní nebo písemnou formou na poskytované služby. Stížnosti mohou podat vhozením stížnosti do schránky na stížnosti, předáním stížnosti ředitelce Domova nebo zaměstnanci Domova, doručením stížnosti poštou na adresu Domova nebo doručením stížnosti elektronickou poštou. Pravidla pro vyřizování stížností jsou řešena ve standardech kvality poskytovaných sociálních služeb Domova, které jsou dostupné v písemné formě v Domově každému zájemci. Se stížností je možné se obrátit i na zřizovatele příspěvkové organizace, kterým je Karlovarský kraj. Pravidla pro ukončení služby Klient, dále jen Osoba, může smlouvu o poskytování sociální služby vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti, vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: a) Klient neoznámí výši svého příjmu nebo jeho změnu a požaduje vzhledem ke svému nízkému příjmu stanovení snížené úhrady za poskytované služby. b) Klient nezaplatí úhrady za služby (ubytování, strava, péče) ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě a nespolupracuje s Domovem na úhradě narůstajícího dluhu vůči zařízení. 5

6 c) Klient odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s platnou legislativou d) Klient užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje, dopouští se krádeží, alkoholismu, toxikomanie, nebo jiné trestné činnosti. Dále může být výpovědním důvodem taková změna zdravotního či psychického stavu, která odpovídá zdravotnímu stavu uvedenému v 36 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., tj. zdravotní stav klienta vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo v případě závažného infekčního onemocnění klienta podléhajícího hlášení o infekčním onemocněním ohrožujícím zdravotní stav ostatních klientů a zaměstnanců poskytovatele, který není schopen zajistit nezbytná opatření k zamezení šíření onemocnění (v souladu s 62 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 30 dní, s výjimkou výpovědního důvodu dle odst. 4 písmene b) a e) tohoto článku Smlouvy, kdy činí pět dnů, a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. Výpověď je doručena na adresu klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to dnem převzetí výpovědi klientem nebo marným uplynutím úložní lhůty stanovené držitelem poštovní licence. Při výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele budou klientovi v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách. V případě úmrtí klienta smlouva dnem úmrtí klienta zaniká. Smlouva může být vypovězena pouze písemně. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran může být smlouva ukončena dohodou k libovolnému datu. Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost) Veškerý majetek, movitý i nemovitý, s nímž příspěvková organizace hospodaří, je ve vlastnictví zřizovatele, kterým je Karlovarský kraj. Domov je umístěn ve dvou objektech. Oba objekty byly pro účel poskytování sociálních služeb zkolaudovány v roce Vnitřní prostory obou objektů se nacházejí v původním stavu, v roce 2010 byla provedena celková sanace suterénu ubytovacího objektu. Na jaře 2014 byla provedena výměna oken a dveří. V současné době je realizováno celkové zateplení objektu a přístavba výtahové šachty pro instalaci evakuačního výtahu. Domov disponuje jedním osobním automobilem Škoda Fabia, který slouží pro zásobování Domova, realizaci pracovních cest pracovníků a zajištění provozu Domova. V roce 2007 byl Domov vybaven bezdrátovým signalizačním zařízením pro přivolání personálu klienty. V letech byly prostory domova dovybaveny novým nábytkem, některé pokoje klientů polohovacími lůžky. K hygieně klientů s omezeným pohybem slouží v roce 2011 zakoupené mobilní sprchové lůžko a dále v roce 2012 vybudovaná centrální koupelna v ubytovací části Domova. S mobilitou některých klientů pomáhá personálu hydraulický vakový zvedák. Veškerá agenda Domova se zpracovává na vysoce výkonných počítačích, kanceláře jsou vybaveny moderní kancelářskou technikou. Prostory prádelny a kuchyně jsou vybaveny odpovídajícími přístroji a vybavením, které splňuje nároky nejmodernějších technologií. Zpracovala dne : Mgr. Radka Müllerová, ředitelka Aktualizace dne : Mgr. Radka Müllerová, ředitelka 6

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Název poskytované sociální služby: DOMOV PRO SENIORY (dále jen DPS) Domov pro seniory v Lázních

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46, 588 56 Telč Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby) Aktualizace: 19. 1. 2015 Verze: 8 Poslání Domova pro seniory

Více