ARTEK EDICAL MAGAZÍN. Říjen 2011 MARTEK MEDICAL a.s. Ročník 4 Číslo 10 PŘEDSTAVUJEME KOMPRESIVNÍ KRYTÍ TIPSTOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARTEK EDICAL MAGAZÍN. Říjen 2011 MARTEK MEDICAL a.s. Ročník 4 Číslo 10 PŘEDSTAVUJEME KOMPRESIVNÍ KRYTÍ TIPSTOP"

Transkript

1 Ročník 4 Číslo 10 Říjen 2011 M M a.s. w t ekmedi e c a l.cz Největší distributor dezinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu v České republice / 3 OTEVŘENÍ NOVÉHO OBCHODNÍHO, LOGISTICKÉHO A ŠKOLICÍHO CENTRA V PROSTĚJOVĚ OTEVŘENÍ PRVNÍ PRODEJNY ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA V DOBŘANECH PRESTIŽNÍ KONGRES V OSTRAVĚ XVIII. DOSTÁLOVY DNY PŘEDSTAVUJEME KOMPRESIVNÍ KRYTÍ TIPSTOP

2 2 OTEVŘENÍ NOVÉHO CENTRA Společnost M M a.s. slavnostně otevřela v Prostějově nové obchodní, logistické a školicí centrum Společnost M M a.s., člen skupiny AGEL, slavnostně otevřela Obchodní, logistické a školicí centrum. Moderní centrum za více než 75 miliónů korun bylo postaveno na zhruba osmi tisících metrech čtverečních na zelené louce průmyslové zóny G v Prostějově. Výstavba centra, která se řadí mezi historicky největší investice skupiny AGEL, trvala 14 měsíců. Touto realizací nového distribučního centra se nám podařilo naplnit střednědobou strategii této společnosti a připravit veškeré podmínky vedoucí ke zvýšení úrovně našich logistických služeb, což by mělo přispět k upevnění pozice společnosti M M a.s. jako jednoho z nejvýznamnějších distributorů se zdravotnickými prostředky," řekl při slavnostním otevření centra obchodní ředitel skupiny Ing. Roman Gavanda. Průmyslová zóna v Prostějově byla vybraná díky kvalitní infrastruktuře a velmi dobré poloze. Centrum bude sloužit jako hlavní skladový prostor naši firmy. Vzhledem k expanzi společnosti byly již stávající prostory nedostatečné. Proto jsme přistoupili Symbolické přestřižení pásky k výstavbě nového centra, které díky své výhodné poloze a velké kapacitě umožní zkvalitnění dodávek a služeb našim zákazníkům," uvedl ředitel firmy M M a.s. Ing. Tomáš Dohnal s tím, že po vybudování bude přímo v novém centru pracovat 50 lidí. Třípodlažní moderní centrum má rozměry 54 krát 44 metrů. V prvním podlaží se nachází skladové plochy, technologické provozy objektu a sociální zázemí personálu. Ve druhém podlaží je umístěno školicí středisko s kapacitou 100 lidí a administrativní část s kapacitou 30 lidí. Ve školicím středisku se plánují organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro zdravotnická zařízení skupiny AGEL, či edukační akce pro ostatní klienty společnosti M M a.s., kterých je v současnosti již přes tři tisíce. Řadí se mezi ně například nemocnice všech typů, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, domovy pro seniory, územní střediska záchranných služeb, nebo ordinace praktických lékařů a ostatních specialistů. Součástí školení budou například edukace ve správném používání různých druhů zdravotnických prostředků, semináře týkající se legislativních změn ve zdravotnictví, nebo odborné vzdělávací akce pro lékařský a střední zdravotnický personál. Ve třetím poschodí centra bude rovněž administrativní část. Objekt je umístěn na pozemku tak, aby vznikla manipulační plocha pro příjem a výdej zboží a parkovací plochy uvnitř uzavřeného areálu," sdělil Ing. Dohnal.... Pokračování na straně 3

3 OTEVŘENÍ NOVÉHO CENTRA 3 Společnost M M a.s. slavnostně otevřela v Prostějově nové obchodní, logistické a školicí centrum Po slavnostním zahájení měli hosté možnost prohlédnout si nové skladové prostory. Nejdůležitější částí nového centra je pro společnost M ME- DICAL a.s. sklad, který bude obsahovat moderní regálovou zónu pro europalety a policové regály, tedy celkem 2500 paletovacích míst. Tento sklad pojme dvě třetiny kapacity skladů v Třinci, Olomouci a v Brně, přičemž po otevření logistického centra jsou sklady v Olomouci a v Brně postupně rušeny a zaměstnanci těchto skladů přejdou na nové pracovní pozice do Prostějova. V nových skladových prostorech využíváme moderní, počítačem řízené systémy řízení procesů nákupu, skladování a distribuce zboží, které nám jednak umožní lépe řídit nákupy, optimalizovat hladiny skladových zásob a urychlit distribuci zboží a jednak zlepší klíčové logistické ukazatele směrem k našim klientům. A to rychlost a úspěšnost vykrytí objednávek, snížení počtu zákaznických reklamací a následných nápravných opatření," doplňuje člen představenstva Tomáš Lyžbicki, odpovědný za logistická řešení společnosti. Společnost M M a.s. je největším českým distributorem zdravotnického materiálu, především pro anestezii, intenzivní péči, kardiologii a chirurgii a veškerého ostatního materiálu, potřebného pro všechny typy zdravotnických zařízení v České republice. Skladové prostory pobočky Hostům zazpívala zpěvačka Markéta Konvičková, objev loňského roku

4 4 NOVÁ PRODEJNA Otevření první prodejny zdravotnických potřeb Začátkem října se společnosti M M a.s. podařilo otevřít svou první prodejnu zdravotnických potřeb. Zákazníci ji najdou v Ostravě - Porubě na ulici Opavská. Psychiatrická léčebna v Dobřanech je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem. Organizace je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, odd. pro léčbu závislostí, odd. somatické pro psychicky léčené pacienty - neurologické, plicní, interní). Psychiatrická léčebna v Dobřanech patří mezi největší psychiatrické léčebny v ČR. 14 primariátů zde zajišťuje léčbu na 30 odděleních. Současně se zde může léčit více jak pacientů/ klientů, o které pečuje více jak 1100 zaměstnanců všech potřebných profesí. Prodejna zdravotnických potřeb se nachází nejenom poblíž Fakultní nemocnice, ale také Domova pro seniory Sluníčko a dalších zdravotnických zařízení. Svým klientům tak může nabídnout kromě strategické polohy také neobvyklý komfort. Pokud by to měl totiž klient přece jen daleko, nově otevřená prodejna je schopna zajistit rozvoz vybraného zboží až do domu či na jiné zákazníkem určené místo. Mimo to zde zákazník najde plný sortiment zboží pro odbornou i laickou veřejnost včetně produktů předepisovaných na poukaz. Samozřejmostí je zkušený personál, který kdykoliv ochotně pomůže či alespoň poradí. Psychiat rická léčebn V příštím roce společnost M M a.s. plánuje otevřít další dvě prodejny, aby tak mohla být svým klientům co nejvíce nablízku. Samozřejmě uvidíme, jaký ohlas bude mít prodejna v Ostravě, ale pevně věřím, že díky nadstandardním službám nás bude vyhledávat stále více klientů, kterým už nyní nabízíme plný servis s dovážkami až do domu, komentuje otevření prodejny ředitel společnosti M M a.s. Ing. Tomáš Dohnal. a v Dobřanech V letošním roce byla vypsána výběrová zakázka na dezinfekční prostředky a dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách byla jako nejvýhodnější vybrána distribuční firma M MEDI- CAL a.s. V těchto krásných podzimních dnech 1., 10. a firma Ecolab Hygiene s.r.o. připravila pro ošetřující a pomocný personál seminář na téma Dezinfekce rukou. Všechny tři termíny odborně odpřednášela Ing. Hana Lišková, CSc. Ohlasy na semináře zaznívaly od posluchačů výhradně pozitivně. V závěru prezentace si všichni zú- Výčet sortimentu prodejny je opravdu široký. Kromě zdravotní obuvi, kompresivních punčoch, rehabilitačních a ortopedických pomůcek zde pacienti najdou také inkontinenční pomůcky, dezinfekční a hygienické prostředky, diabetologické pomůcky, obvazový a chirurgický materiál a mnoho dalšího. Mimo to prodejna nabízí vozíky, berle, chodítka, polohovací křesla a lůžka či zdravotní matrace. I proto je na místě říci, že své si zde najde opravdu každý. častnění mohli vyzkoušet, zda si správně dezinfikují ruce a poté jim Ing. Lišková, CSc. zkontrolovala lampou s UV světlem, zda si na svých dlaních, prstech, hřbetech ruky a zápěstích správně vydezinfikovali každý záhyb. Může se zdát, že dezinfekce rukou je jednoduchá činnost. Ovšem tato činnost je ze strany personálu často podceňována. Věřím, že tato akce bude přínosem a dezinfekce rukou už nebude ze strany zdravotníků více podceňována.

5 M AGAZÍN SPOLUPRACUJEME 5 Prestižní kongres v Ostravě XVIII. DOSTÁLOVY DNY V Ostravě se konal každoroční kongres zaměřený na problematiku urgentní medicíny. Akce s názvem Dostálovy dny probíhá tradičně v Moravskoslezském kraji, a to již osmnáct let Dostálovy dny přinášejí odborníkům z oblasti přednemocniční neodkladné péče možnost dozvědět se novinky v oboru, přinášejí však i vzájemnou výměnu zkušeností a odbornou diskusi. To vše následně přispívá ke stálému zvyšování péče o pacienty, k nimž záchranná služba denně vyjíždí, stejně jako o postižené, kteří se ocitnou na pracovišti urgentního příjmu v nemocnici. I v letošním roce na kongresu zazněla řada velmi důležitých témat. Mezi ně patří například blok o kardiopulmonální resuscitaci zahrnuje nejen informace o nejnovějších trendech a postupech, ale také o použití přístrojové techniky. Jiným tématem je právní problematika ve zdravotnictví, která se v posledních letech stává i v naší zemi velice aktuální. Jeden z bloků byl věnován také oblasti medicínského zvládnutí hromadných neštěstí. Lékaři z fakultních nemocnic hovořili ve svých příspěvcích o práci urgentních příjmů, kde dochází ke kontaktu záchranářů a nemocničních pracovníků právě při předávání nejvíce ohrožených pacientů. Mezi další témata patřila například problematika operačních středisek záchranné služby, ale i psychosociální pomoci ve zdravotnictví a řada dalších. Kongresu v Ostravě se za společnost M M zúčastnili zástupci mimonemocniční divize, protože Záchranná zdravotnická služba patří mezi významné zákazníky naší společnosti. V průběhu akce byli pan ředitel ZZS Opava a hlavní organizátor konference MUDr. Milan Ticháček tak laskavi, že nám poskytli krátký rozhovor. Pane řediteli, jak probíhají přípravy na tuto tradiční akci? Dostálovy dny jsou největší akcí tohoto typu v České republice, příprava dalšího ročníku začíná téměř okamžitě po skončení probíhající akce. Je zapotřebí zamluvit prostory, vytipovat aktuální témata přednášek, včas obeslat přednášející, ale i spolupracující firmy. Akce se koná ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, Společností urgentní medicíny, Medicíny katastrof a zejména se ZZS MSK. Mohu se zeptat na pana doktora Dostála, po kterém je konference pojmenována? Pan doktor Dostál pracoval jako primář na ARO v nemocnici v Ostravě na Fifejdách. Prosazoval myšlenku zakládání stanovišť záchranné služby nejen v ostravském regionu, ale po celé republice. Byl v této problematice uznávaným odborníkem. Po smrti pana doktora začala jeho manželka pořádat odborné konference, které nesly a dodnes nesou jeho jméno. Pane doktore, jak hodnotíte zájem o konferenci? Zájem o konferenci je veliký, ale počet účastníků, bohužel, klesá. Letos jich přijely dvě stovky, bývala léta, kdy byl počet dvojnásobný. Šetří se všude, účastnický poplatek, ubytování a cestovní výlohy mohou být pro zájemce ze vzdálenějších regionů limitující. Tím více děkujeme partnerským firmám, bez jejichž přispění by pořádání akce bylo téměř nemožné. Pane doktore, děkuji Vám a přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a těším se na setkání příští rok v Ostravě. PhDr. Lukáš Humpl Tiskový mluvčí ÚSZS MSK Monika Křepeláková Obchodní zástupce MME

6 6 P5edstavujeme Kompresivní krytí TipStop Okamžitě zastavuje krvácení. Pomocí lehkého stlačení. Kompresivní krytí TipStop bylo speciálně vyvinuto k zastavení krvácení po cévních punkcích a k zajištění dlouhodobé ochrany píštěle. Současně je však nutná rychlost a přesnost při zastavení krvácení na jednotkách intenzivní péče a pohotovostí. Krvácení je nutné zastavit okamžitě... bleskově! Díky svému unikátnímu provedení nabízí kompresivní krytí TipStop praktické výhody ve smyslu účinnosti a komfortu jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. 100 mm 28 mm Stlačení 18 mm Hemostáze v extrémních situacích U pacientů užívajících antikoagulancia nebo u pacientů s poruchami krevního srážení je nutné krvácení zastavit okamžitě. Jemný stejnoměrný tlak na místo punkce umožňuje rychlejší hojení rány. Rozmanité použití Aplikujte po punkci dialyzačního shuntu nebo při jakékoli jiné venepunkci. Budete překvapeni, jak účinně lze krvácení zastavit. Podpora srážení krve Alginát extrahovaný z hnědých řas se při styku s tekutinou přetváří na gel, což podporuje vlastní srážení v těle a díky tomu dochází k menšímu sekundárnímu krvácení a rychlému zahojení. Šetrné k pokožce Hypoalergenní křidélka jsou šetrná k pokožce a snadno se odlepují jak u pacientů léčených kortisonem, tak u pacientů s velmi suchou pokožkou. 1. Krok: Vyjměte ze sterilního balení a odlepte ochranný film. 3. Krok: Stiskněte kompresivní část místa punkce ukazováčkem. 2. Krok: Uchopte mezi palec a prostředníček, ukazováčkem podepřete zadní část. 4. Krok: Upevněte pomocí samolepících křidélek. Krytí je aplikováno správně, pokud se neobjeví žádné vnější známky krvácení. Jednoduché použití Bez nutnosti složité přípravy stěrů nebo krytí. K dosažení okamžité hemostáze stačí jen otevřít, rozlepit a aplikovat. Kompresivní krytí TipStop se dodává ve sterilním balení. Zkontrolujte, zda balení není poškozené nebo otevřené. Určeno k jednorázovému použití za aseptických podmínek. Není určeno k dlouhodobému použití a krytí je nutné odstranit nejpozději za 4 hodiny po aplikaci. *Dodržujte standardní pokyny pro péči o ránu.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu ČÍSLO 10 ROČNÍK X ŘÍJEN 2008 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s odstupem času krátce vrátil k tragické nehodě vlaku EuroCity ve Studénce,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu ROČNÍK X / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2010 Máme nový slogan: Vaše nemocnice v srdci Ostravy Vedení Městské nemocnice Ostrava hledalo pro svou nově připravovanou webovou prezentaci nový slogan, který by ji co nejvíce

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

NOVÉ TRENDY. v péči o seniory: LINET inovuje portfolio. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

NOVÉ TRENDY. v péči o seniory: LINET inovuje portfolio. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta ČÍSLO 01 BŘEZEN 2013 ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO ODBORNOU VEŘEJNOST WWW.LINET.CZ Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravotnictví Výsledky Pádové studie České asociace sester 2012 Počet pádů

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více