Informační List č. 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační List č. 1/2015"

Transkript

1 Informační List č 1/2015 Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály Vážení a milí členové a příznivci, letošní první Informační List k Vám přichází se zpožděním Věříme, že tento prohřešek pochopíte a budete se o to více těšit na četbu Zvláštní pozornost věnujte prosím pozvání na česko-německé setkání do Českých Budějovic Přejeme Vám úspěšný rok 2015, plný zdraví a radosti ze vzkříšeného Pána Budeme se na Vás těšit na viděnou Z činnosti SAG Předsednictvo SAG Personální změny předsednictva SAG Děkujeme panu Janu Heinzlovi, který 4 roky zastával funkci jednatele našeho spolku a ukončil tuto činnost k 31 lednu tohoto roku Vděčíme mu, mimo jiné, za navázání bližších kontaktů s pražskými německy mluvícími římskokatolickými i evangelickými farnostmi Do dalších let mu přejeme spokojenost v osobním i profesním životě Novou jednatelkou spolku je od 20 února Eva Engelhardt, kterou krátce podporovala Kristýna Hlavatá Vystřídala ji nová asistentka jednatelky Veronika Losmanová Oběma přejeme hodně úspěchů v nastoupené činnosti Děkujeme také Ing Jaromíru Talířovi, který abdikoval z funkce místopředsedy SAG I přes velké pracovní vytížení (pracuje jako náměstek primátora města České Budějovice a je vedoucím poradců ministra kultury) však nadále zůstává členem našeho předsednictva Předsednictvo SAG na svém únorovém zasedání zvolilo do funkce místopředsedy SAG Dr Petra Křížka, kterému děkujeme, že se funkce obětavě ujal Eva Engelhardt pochází ze Šumperka a stála u zrodu mládežnického sdružení Rytmika Šumperk, které bylo v 90 letech partnerskou organizací Junge Aktion Aktivně se podílela na mládežnických výměnách mezi Šumperkem a Würzburkem a angažovala se rovněž v Junge Aktion na spolkové úrovni V Ackermann-Gemeinde je členkou pěveckého sboru Rohrského léta Eva Engelhardt vystudovala německý jazyk a hudební výchovu v Olomouci a absolvovala roční studium germanistiky a hudební vědy ve Würzburku Po studiích učila český jazyk na univerzitě v Jeně a Výmaru a poté profesně v česko-německé oblasti zůstala Nasbírala zkušenosti v Koordinačním centru Českoněmeckých výměn mládeže Tandem v Plzni, u Nadace Brücke/Most v Praze a Pražském literárním domě autorů německého jazyka Je také průvodkyně, jazyková animátorka a pedagožka Eva Engelhardt je vdaná a má dvě dcery Veronika Losmanová pochází z jihomoravského Mikulova, absolvovala studium bohemistiky, germanistiky a kulturního managementu v Brně a v Drážďanech Na poli česko-německých vztahů se aktivně pohybuje od roku 1997, spolupořádala řadu významných projektů s institucemi, spolky i jednotlivci Je zakládající členkou vzdělávacího spolku Schola Ludus v Drážďanech a České školy bez hranic v Mnichově V Drážďanech a Mnichově pracovala 13 let na Českých centrech spadajících pod správu Ministerstva zahraničních věcí ČR S Ackermann-Gemeinde ji pojí působivá setkání a úspěšné akce jak v Sasku, tak v Bavorsku nebo v České republice Pracovala rovněž na tiskovém odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, je soudní tlumočnicí a překladatelkou, učitelkou, lektorkou a mimo jiné spolupracuje s nadací FORUM 2000 Je vdaná, má syna a dvě dcery Eva Engelhardt (vlevo) a Veronika Losmanová

2 Ozvěny výroční konference SAG Od 27 2 do se v Praze konala konference SAG s názvem Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20 století Člověk jako oběť Sdružení Ackermann-Gemeinde otevírá diskusi nad masovými přesuny obyvatelstva v minulosti a současnosti Tradiční konference českého spolku Sdružení AckermannGemeinde (SAG) se konala v pražském hotelu Exe Iris Konference se zúčastnilo 145 zájemců z Česka a Německa Konference byla zahájena velvyslancem republiky Rakousko, Dr Ferdinandem Trauttmansdorffem a celá akce reagovala na současné světové dění Pro ucelený přehled nabídla pohled do dějin střední, východní a jižní Evropy Dále zde vystoupil polský historik dr Kazimierz Wóycicki a profesor Jan Rychlík Kromě historického ohlédnutí byli účastníci seznámeni dr Davidem Boumou s morálními aspekty a dopady hromadných přesunů obyvatelstva Vyvrcholením pak byla návštěva Památníku Lety u Písku a položení věnců předsedou SAG, Mgr Danielem Hermanem a dalšími zástupci předsednictva SAG Účastníci konference měli možnost účastnit se prezentace knihy Směli jsme zůstat, přibližující osudy zůstavších českých Němců, kterou doprovodilo vystoupení pěveckého sboru Němců z Orlických hor Českoněmecká bohoslužba, kterou slavil P Martin Leitgöb, podpořila duchovní rozměr setkání Nedělní program byl zakončen panelovou diskusí k aktuálnímu dění na Ukrajině a v dalších válkou zmítaných zemích Více o průběhu konference se můžete dočíst na našich internetových stránkách: wwwackermann-gemeindecz Účastníci konference na přednášce v sálu hotelu Exe Iris Úvodní přednáška polského historika dr Kazimierze Wóycického 2 Předseda SAG Daniel Herman pokládá věnec k pomníku obětem pracovního tábora v Letech

3 Plán činnosti SAG 2015 Akce SAG a Spirály: Konference SAG Praha Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20 století Česko-německé spolkové setkání v Českých Budějovicích (AG München) Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze (Horní Lužice/SRN) Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme: Ekumenická bohoslužba k připomínce 70 výročí náletu na Prahu a bombardování Emauzského opatství XXIV Brněnská konference Dialog uprostřed Evropy (AG München, SBB) Rohrer Sommer Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen) Dětský tábor Plasto Fantasto Haidmühle (Junge Aktion AG) Česko-německý Silvestr (Junge Aktion AG, Spirála SAG) Akce AG a JA v Německu, jichž se zúčastní členové předsednictva: Spolkové předsednictvo AG v Praze Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod ve Schmochtitz u Budyšína (Ackermann-Gemeinde) Pracovní jednání zaměstnanců AG (AG Mnichov) Rohrer Forum Spolkové předsednictvo AG v Norimberku Prezentace SAG na následujících akcích: Sudetoněmecké dny v Augšpurku Přílohou Informačního Listu je pozvánka s přihláškou na česko-německé setkání v Českých Budějovicích, které proběhne od 6-9 srpna 2015 Těšíme se na Vás Od září se bude konat Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze do Horní Lužice (SRN), na které Vás srdečně zveme V dalším Informačním Listu obdržíte podrobnější informace a přihlášku Členské příspěvky pro rok 2015 Vážení členové Sdružení Ackermann-Gemeinde, prosíme Vás o zaplacení členského příspěvku pro rok 2015, který činí 250,- Kč (Manželé platí tzv rodinný členský příspěvek: dohromady 400,- Kč) Jako rozlišovací symbol platby uvádějte prosím vaše jméno a příjmení, které vepište do kolonky Zpráva pro příjemce Číslo účtu je: /4000 (Expobank CZ as) Za zaslané členské příspěvky děkujeme Informace se dozvíte i na internetových stránkách SAG: wwwackermann-gemeindecz 3

4 XXIV Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy Od března 2015 se konalo XXIV Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy Na zajištění sympozia pořádaného AG v Mnichově a Společností Bernarda Bolzana se administrativně podílelo SAG Již 24 ročník Mezinárodního středoevropského setkání s názvem Dialog uprostřed Evropy, se uskutečnil na téma Kam kráčí demokracie? Účastníci ze středoevropských zemí nastolili téma jak probudit u lidí větší zájem o politickou angažovanost a zvýšit zájem o účast ve volbách Sympozium Dialog uprostřed Evropy se koná každoročně v Brně, přičemž příští rok se uskuteční již 25 ročník Dialogu se účastní i významní lidé ze střední Evropy a celá akce se koná za podpory města Brna, Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernarda Bolzana Odpoledním programem konference byla návštěva památníku v Pohořelicích, kde bylo připomenuto 70 výročí brněnského pochodu smrti Brněnský pochod smrti po konci druhé světové války, je událost, kdy byli vyhnáni německy mluvící obyvatelé z Brna Společně s ostatními Němci byli vyháněni i antifašisté a německy mluvící Židé, kteří se právě vrátili z koncentračních táborů bez rodin a obydlí a snažili se začít nový život a zapomenout na prožité utrpení Němečtí muži od 14ti do 65ti let již byli odvedeni do pracovních táborů či věznic Text a foto Lenka Hoffmannová (redakčně upraveno) Zahájení konference na Nové radnici (v popředí D Herman, M kardinál Vlk a P Pithart) Pietní akce účastníků sympozia u památníku v Pohořelicích První dojmy jednoho z účastníků: Dialogu uprostřed Evropy jsem se zúčastnil poprvé Byl jsem ohromen perfektní organizací a rozsahem diskuzí, seznámil jsem se s několika příjemnými lidmi Z vystoupení diskutujících jsem si odnesl poznatek, že tradiční politické strany nemusí mít vždy na růžích ustláno V různých zemích se může v období voleb objevit bohatý jednotlivec a během jednoho roku může mít ve svých rukou např některé ministerstvo Tato hypotéza, ale i případná jiná negativní zkušenost však nemůže být pro občany důvodem k absenci u voleb všech stupňů Text a foto Karel Pažourek Účastníci brněnské konference v přednáškovém sále 4

5 Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů Česko - německé partnerství mezi farnostmi V r 2014 jsme obdrželi zajímavé informace z Teplic od naší členky M Hrebíčkové: Partnerství mezi farnostmi Teplice a Volkach v Bavorsku v Dolních Frankách vzniklo na základě daru, který věnovala farnost Volkach přes německou organizaci RENOVABIS v roce 1997 na přestavbu děkanství v Teplicích Zástupci farností se pravidelně setkávali dvakrát ročně, jednou ve Volkachu a jednou v Teplicích Od vzniku partnerství až do roku 2013 vedl veškeré akce a programy za farnost Volkach pan Franz Halbritter V roce 2013 předal, ze zdravotních důvodů, koordinátorství panu Ing Romanu Wagnerovi Ten je zároveň také členem AG ve Würzburgu Od letošního roku se budeme setkávat pouze jednou v roce, střídavě ve Volkachu a následující rok v Teplicích Setkávání však budou vždy prodloužena vždy o jeden den navíc, než jak tomu bylo do této doby V termínu května 2014 hostila farnost Sv Bartoloměje ve Volkachu osm zástupců farnosti teplické Zde působí komunita salesiánů Ředitel komunity a zároveň i administrátor P Jan Blaha společně s koadjutorem Ing Miroslavem Palíškem byli též spoluúčastníky Až do letošního roku při setkáváních reprezentoval teplickou farnost salesián P Benno Beneš Díky organizaci pana Ing Romana Wagnera jsme i letos prožili mnoho radosti a hezkých zážitků, přivezli jsme si i nové poznatky Nedělní bohoslužbu společně s námi se všemi slavili také pan Hans-Peter Dörr, diecézní předseda AG Würzburg, pan Helmut Hettwer, člen AG Würzburg a paní Michala Kroutilová, evropská dobrovolnice pocházející z Rumburka V příštím roce bude hostitelem farnost teplická Kontakty udržujeme stále - telefonáty, y, poštou Pan Dr Nobert Krutský z Teplic, který stál u zrodu partnerství a nyní, ze zdravotních důvodů, již do Volkachu neodjíždí, pravidelně překládá do němčiny veškeré zprávy z farností teplických a odesílá je poštou do Volkachu Naopak od pana Franze Halbrittera dostáváme zprávy z farnosti partnerské Při všech setkáních, jak v Teplicích, tak i ve Volkachu, je už po několik let přítomná paní Maria Hurt z Gerolzhofenu, rodačka z Trnovan, nyní je to část města Teplic Jako mnozí jiní musela v roce 1945 jako malá se svými rodiči odejít do Německa Vztah ke svému rodišti však nikdy neztratila Partnerství vnitřně obohacuje obě strany, za což jsme nesmírně vděční Myslíme na sebe, modlíme se za sebe, i nadále se budeme vzájemně duchovně podporovat Michaela Hrebíčková Co bude s klášterem Nalezení sv Kříže v Chebu? O jednom spolku na jeho záchranu Spolek na záchranu kláštera milosrdných sester v Chebu vznikl jako reakce několika osob na velmi neutěšený stav místního areálu kláštera Nalezení sv Kříže Kongregace Milosrdných sester sv Kříže Osoby, které stály u jeho zrodu lze převážně charakterizovat jako mladé vzdělané lidi, kteří v daném území trvale či přechodně žijí Uskupení se začalo utvářet na samém konci r 2014 Zpočátku se jednalo pouze o neformální skupinu osob, které vnímaly, že je zde ohroženo něco, co je součástí dějin regionu, ve kterém žijí a ke kterému mají silný osobní vztah Vnímají, že klášterní areál, ač vzniklý teprve ve 30 letech 20 století, má své nesporné historické, kulturní, architektonické a taktéž i památkové kvality V rámci diskuzí mezi těmito lidmi vznikla v lednu letošního roku potřeba institucionalizovat své snahy do podoby spolku, jelikož při této právní formě se jim jevila jejich snaha o záchranu kláštera lépe realizovatelná Statutárním orgánem spolku se stalo předsednictvo ve složení Mgr Petr Oškera (Loket), Mgr Andrea Ptáčková (Brno) a Jan Lebl (Praha) Zakládající členové a sympatizanti spolku vyvíjí řadu snah vedoucích k poukázání na skutečnost, že se tu děje něco, co porušuje jejich osobní právo žít s dějinami daného místa, ať už jsou tyto jakkoliv složité a často i rozporuplné Členové spolku od počátku aktivně komunikují s představiteli města Cheb, včetně jeho starosty Ing Petra Navrátila (ČSSD) a místními zástupci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dále jednají s představiteli biskupství v Plzni i vedením české provincie kongregace milosrdných sester, které sídlí v Kroměříži Z hlediska úspěšnosti jednání vedených s uvedenými osobami či institucemi se doposud členové 5

6 spolku setkali povětšinou vysoce zdrženlivým, někdy až zcela odmítavým, postojem Největší porozumění zatím dosáhli u vedení plzeňské diecéze, resp jejího generálního vikáře Mons Mgr Josefa Žáka, který spolku vyslovil plnou podporu Vedle uvedeného navazují členové spolku řadu kontaktů v německy hovořícím prostředí V tomto prostředí otázka záchrany kláštera rezonuje daleko pozitivněji než v prostředí českém Dokumentovat se to dá na skutečnosti, že internetová petice na podporu záchrany kláštera, kterou spolek vytvořil, získala doposud asi 280 signatářů, zatímco nezávislá německá petice, jejímž autorem je p Eduard Pröls, má na svém kontě asi 1850 podpisů Dále se spolku podařilo skrze své německé partnery získat podporu německého spolkového poslance p Hartmuta Koschyka (CSU), který se obrátil osobním dopisem jak na starostu města Cheb, tak i na velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr Arndta von Loringhoven, aby se postavili za záchranu kláštera Tomuto hrozí aktuálně demolice, jelikož současný majitel firma Beta Games sro si podala žádost o vydání demoličního výměru na celý areál V současnosti je připravováno členy spolku společné předání petičních archů vedení města Cheb Dále je připravován veřejný diskusní panel za účasti na téma Klášter milosrdných sester problém nebo příležitost? Vedle zmíněného je na srpen letošního roku plánována mezinárodní fotografická výstava na téma stávajícího stavu klášterního areálu Dne , byl spolek nominován nadací Člověk v tísni za své aktivity na cenu Gratias Tibi Jedná se o cenu pro nejvýznamnější počin mladých lidí ve veřejném prostoru za daný rok Text a foto Petr Oškera (redakčně upraveno) Jan Hus na německém velvyslanectví Tento rok si připomínáme 600 výročí upálení Mistra Jana Husa 17 března 2015 se proto na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze konala večerní odborná debata na téma Jan Hus a jeho význam pro současnost Diskuse se zúčastnili Dr Pavel Soukup (historik, AV ČR), Mons František Radkovský (biskup Plzeňské diecéze) a Gerhard FreyReininghaus (předseda komise pro křesťanská výročí Českobratrské církve evangelické) Blahopřejeme Bavorský Řád za zásluhy pro Franze Olberta Dne 17 prosince 2014 byl Franz Olbert, generální sekretář Ackermann-Gemeinde ( ) oceněn Bavorským Řádem za zásluhy, který mu udělil bavorský ministerský předseda Horst Seehofer za zásluhy o česko-německé porozumění Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které Svobodný stát Bavorsko uděluje Ministerský předseda Seehofer ve své úvodní řeči zmínil i nedávné otevření Zastoupení Svobodného státu Bavorska v Praze Tuto událost označil jako jednu z nejhezčích za dobu, kdy je bavorským ministerským předsedou a znovu připomněl, že sjednocená Evropa začíná u jejich občanů Přesně této myšlence, plynoucí z křesťanských hodnot, sloužil po desetiletí i Franz Olbert v Ackermann-Gemeinde V oficiálním odůvodnění pro udělení vyznamenání je napsáno: Jako dlouholetý generální sekretář německé Ackermann-Gemeinde pracoval Franz Olbert na navazování kontaktů a jejich směrování na společnou cestu dialogu a setkávání Ackermann-Gemeinde leží na srdci především česko-německé a německo-slovenské vztahy Pan Franz Olbert se po desetiletí věnoval a nasazoval v záležitostech sudetských Němců a pro dobré sousedství mezi Německem (Bavorskem) a Českou republikou Mnoho z jeho čestných aktivit a rozličných funkcí v různých organizacích politického a církevního zaměření využil pro uskutečnění cíle dobrého sousedství Díky svým neúnavným snahám přispěl pan Olbert ke smíření německých vyhnanců s Čechy Jako poděkování a uznání mu byl za jeho životní dílo propůjčen bavorský řád za zásluhy SAG je společně s Ackermann-Gemeinde hrdá na toto vyznamenání a srdečně Franzi Olbertovi blahopřeje Franz Olbert (vlevo) a Horst Seehofer 6

7 Zlatá holubice míru pro P Benno Beneše Pater Benno Beneš SDB dostal v březnu 2015 ocenění Zlatá holubice míru za zásluhy o porozumění mezi národy P Benno působí v Teplicích, kde se věnuje podpoře česko-německých vztahů Jedná se o prestižní ocenění, které má kořeny v komunitě z Taizé a je iniciované Chartou OSN Existuje celkem 30 sošek mírové holubice s olivovou ratolestí, které symbolizují 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv Držiteli této ceny jsou mj Václav Havel, 14 dalajlama nebo Michail Gorbačov Držitel si sošku může ponechat nebo ji předat dál P B Beneš byl několikrát aktivně účasten i na akcích SAG, za což jsme mu vděčni K vyznamenání mu srdečně blahopřejeme Okénko Spirály Náhle uprchlíkem aneb Velikonoce s Junge Aktion a Spirálou Do neobvyklého benediktinského opatství Niederalteich ve stejnojmenném městečku nás většina Čechů a Slováků vyrazila společně ve středu před zeleným čtvrtkem z Prahy Po dobrodružné cestě několika vlaky a autobusy, na které jsme kvůli sněhovým bouřím nahnali 2,5 hodinové zpoždění, jsme se nakonec dostali do cíle naší cesty, kde nás čekal pouze tým a asi dva další němečtí účastníci, jelikož ostatní kvůli opožděným vlakům dorazili ještě později než my Večer už jsme však byli všichni - 35 mladých lidí z Česka, Německa a Slovenska a mohli si užít uvedení do tématu pomocí scének týmu, kdy nám připomněli pár mezníků z dějin, kdy se lidé kvůli svému náboženskému, společenskému či politickému přesvědčení náhle stávali uprchlíky a museli prchat ze své rodné země, zazněla data jako 1620, 1914, 1938, 1968 ale i 2015! Následně jsme zhlédli film o tom, čím vším musí projít uprchlík, aby mu v Německu byl udělen azyl Tímto tématem jsme se zabývali i v následujících dnech Martin Panten z AG nám svou příjemnou přednášející formou rozšířil obzory o udílení azylu a azylantech v Německu i Evropě z hlediska zákonů Gymnazista Abdul, nám vyprávěl o svém útěku před Talibánem z Afghánistánu přes Sýrii, Irák, Řecko, Rakousko a další země až do Německa, kde se mu povedlo získat azyl Skupina uetheater z Řezna nám zahrála několik scének z reálného života žádajících o azyl a tzv "trpěných" (die Geduldeten), načež jsme měli možnost se zapojit do jedné z jejich scének, změnit východisko situace a zkusit si na vlastní kůži, jaké to je, když se někdo snaží zastat se azylantky, která má špatně vyplněný tzv návštěvní list a zákon dodržující policistka ji kvůli tomu chce vyhodit z vlaku Téma náhle uprchlíkem se nám prolínalo i do duchovního programu, v modlitbách jsme si připomínali uprchlíky z biblických příběhů a u společného ohně vyslechli pasáže z Útěku do Egypta přes Království české od Otfrieda Preußlera Liturgii svatého týdne jsme prožívali spolu s římskokatolickými benediktiny, měli jsme však i možnost nahlédnout na byzantské obřady, které provozuje druhá část benediktinů, jež spolu s římskokatolickými žijí v klášteře Křížovou cestou ve venkovním areálu kláštera nás provázely myšlenky Matky Terezy a Raoula Follereaua a my měli možnost si uvědomit bídu a tíhu dnešního světa a naději, kterou my sami můžeme druhým předávat Neděli vzkříšení jsme prožili pozoruhodnou ranní mší svatou v 500 a po ní si společně zazpívali pár písní venku u studni Ač jsme byli všichni poněkud zmrzlí, naše "Haleluja šabalabalabambam" se neslo snad půlkou městečka Při spoustě her, jazykových animací, zpívání a kreativních kroužcích jako bibliodrama, sprejování vlastních portrétu, tvoření stop-motion-videa z fotek jsme si společně užívali spoustu zábavyvrcholným bodem našeho setkání byl závěrečný ples, kdy jsme měli spoustu prostoru na tanec, povídání si s přáteli a také poděkování báječnému týmu a nové jednatelce JA Ritě Hámorové, kteří pro nás celý program připravili V pondělí jsme se všichni rozloučili s příslibem se potkat na dalších akcích Spirály a JA, v červenci na Řehlovice Cupu, v srpnu v Českých Budějovicích či na Deutsch-tschechische Spurensuche Text a foto Kristýna Kopřivová Meditační místnost pojmenovaná po italském ostrovu Lampedusa, přes který se spousta uprchlíků snaží dostat do Evropy 7

8 Zajímavosti, pozvánky a literatura Výstavy Viktor Ullmann Svědek a oběť apokalypsy Rakouské kulturní fórum uspořádalo výstavu o Viktorovi Ullmannovi s názvem: Viktor Ullmann Svědek a oběť apokalypsy Výstava je k vidění od 9 dubna do konce května 2015 v Praze v Clam-Gallasově paláci Viktor Ullmann byl hudební skladatel, jehož život a tvorba byly silně ovlivněny událostmi první a druhé světové války Je jedním z tzv terezínských skladatelů Jeho život skončil v roce 1944 v Osvětimi Více informací: wwwrkfprahacz Mnichov zářící metropole umění V Plzni se koná výstava Mnichov zářící metropole umění , která představuje díla umělců, kteří tvořili v tomto městě, včetně českých výtvarných umělců Výstava je k vidění v Západočeské galerii v Plzni a je jedním z hlavních projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Více informací: wwwzpc-galeriecz Mystérium Šumava V Českém Krumlově v Egon Schiele Art Centrum můžete zhlédnout výstavu Mystérium Šumava Výstava, která je k vidění od 3 dubna do 1 listopadu 2015 představuje tvorbu klasiků i současných umělců, které spojuje oblast Šumavy Návštěvníci mají vzácnou příležitost vidět na jednom místě pozoruhodná díla českých legend Josefa Váchala, Josefa Seidela a jeho syna Františka, ale také představitelů dnešní generace z Německa, Rakouska a České republiky Více informací: wwwschieleartcentrumcz Literatura Směli jsme zůstat V tomto roce vyšla kniha s názvem Směli jsme zůstat od Jiřího Poláka, která je věnovaná česko-německému soužití a životním příběhům šesti sudetských Němců Kniha byla prezentovaná na konferenci SAG Matka Františka Lechnerová Publikace o životě a díle zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky, Matky Františky Lechnerové ( ), jejíž proces blahořečení byl započat v roce 2005, vyšla minulý rok v Olomouci Řeholnice Františka Lechnerová se po celý život neúnavně angažovala v pomoci mladým ženám a opuštěným dětem Životopis sepsal ThLic Jan Larisch, ThD, který je členem SAG Sudetoněmecké dny O víkendu května 2015 se budou konat 66 Sudetoněmecké dny v Augšpurku, kde se bude veřejnosti prezentovat také Sdružení Ackermann-Gemeinde Více informací: wwwsudetende Žádáme všechny členy a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů Rádi vaše zprávy otiskneme v příštím Informačním Listu Děkujeme Informační list vychází v Praze 4x ročně Evidováno u MK ČR E Číslo 1/2015 vychází v dubnu 2015 Vydává: SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, VYŠEHRADSKÁ 49, CZ PRAHA 2, IČO Tel: , Fax: , BÚ: Expobank CZ as č ú /4000 pro identifikaci platby uveďte své příjmení 8

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 12

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 12 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky v roce 2003.............. 13 Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky.................. 16 Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více