Informační List č. 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační List č. 1/2015"

Transkript

1 Informační List č 1/2015 Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály Vážení a milí členové a příznivci, letošní první Informační List k Vám přichází se zpožděním Věříme, že tento prohřešek pochopíte a budete se o to více těšit na četbu Zvláštní pozornost věnujte prosím pozvání na česko-německé setkání do Českých Budějovic Přejeme Vám úspěšný rok 2015, plný zdraví a radosti ze vzkříšeného Pána Budeme se na Vás těšit na viděnou Z činnosti SAG Předsednictvo SAG Personální změny předsednictva SAG Děkujeme panu Janu Heinzlovi, který 4 roky zastával funkci jednatele našeho spolku a ukončil tuto činnost k 31 lednu tohoto roku Vděčíme mu, mimo jiné, za navázání bližších kontaktů s pražskými německy mluvícími římskokatolickými i evangelickými farnostmi Do dalších let mu přejeme spokojenost v osobním i profesním životě Novou jednatelkou spolku je od 20 února Eva Engelhardt, kterou krátce podporovala Kristýna Hlavatá Vystřídala ji nová asistentka jednatelky Veronika Losmanová Oběma přejeme hodně úspěchů v nastoupené činnosti Děkujeme také Ing Jaromíru Talířovi, který abdikoval z funkce místopředsedy SAG I přes velké pracovní vytížení (pracuje jako náměstek primátora města České Budějovice a je vedoucím poradců ministra kultury) však nadále zůstává členem našeho předsednictva Předsednictvo SAG na svém únorovém zasedání zvolilo do funkce místopředsedy SAG Dr Petra Křížka, kterému děkujeme, že se funkce obětavě ujal Eva Engelhardt pochází ze Šumperka a stála u zrodu mládežnického sdružení Rytmika Šumperk, které bylo v 90 letech partnerskou organizací Junge Aktion Aktivně se podílela na mládežnických výměnách mezi Šumperkem a Würzburkem a angažovala se rovněž v Junge Aktion na spolkové úrovni V Ackermann-Gemeinde je členkou pěveckého sboru Rohrského léta Eva Engelhardt vystudovala německý jazyk a hudební výchovu v Olomouci a absolvovala roční studium germanistiky a hudební vědy ve Würzburku Po studiích učila český jazyk na univerzitě v Jeně a Výmaru a poté profesně v česko-německé oblasti zůstala Nasbírala zkušenosti v Koordinačním centru Českoněmeckých výměn mládeže Tandem v Plzni, u Nadace Brücke/Most v Praze a Pražském literárním domě autorů německého jazyka Je také průvodkyně, jazyková animátorka a pedagožka Eva Engelhardt je vdaná a má dvě dcery Veronika Losmanová pochází z jihomoravského Mikulova, absolvovala studium bohemistiky, germanistiky a kulturního managementu v Brně a v Drážďanech Na poli česko-německých vztahů se aktivně pohybuje od roku 1997, spolupořádala řadu významných projektů s institucemi, spolky i jednotlivci Je zakládající členkou vzdělávacího spolku Schola Ludus v Drážďanech a České školy bez hranic v Mnichově V Drážďanech a Mnichově pracovala 13 let na Českých centrech spadajících pod správu Ministerstva zahraničních věcí ČR S Ackermann-Gemeinde ji pojí působivá setkání a úspěšné akce jak v Sasku, tak v Bavorsku nebo v České republice Pracovala rovněž na tiskovém odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, je soudní tlumočnicí a překladatelkou, učitelkou, lektorkou a mimo jiné spolupracuje s nadací FORUM 2000 Je vdaná, má syna a dvě dcery Eva Engelhardt (vlevo) a Veronika Losmanová

2 Ozvěny výroční konference SAG Od 27 2 do se v Praze konala konference SAG s názvem Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20 století Člověk jako oběť Sdružení Ackermann-Gemeinde otevírá diskusi nad masovými přesuny obyvatelstva v minulosti a současnosti Tradiční konference českého spolku Sdružení AckermannGemeinde (SAG) se konala v pražském hotelu Exe Iris Konference se zúčastnilo 145 zájemců z Česka a Německa Konference byla zahájena velvyslancem republiky Rakousko, Dr Ferdinandem Trauttmansdorffem a celá akce reagovala na současné světové dění Pro ucelený přehled nabídla pohled do dějin střední, východní a jižní Evropy Dále zde vystoupil polský historik dr Kazimierz Wóycicki a profesor Jan Rychlík Kromě historického ohlédnutí byli účastníci seznámeni dr Davidem Boumou s morálními aspekty a dopady hromadných přesunů obyvatelstva Vyvrcholením pak byla návštěva Památníku Lety u Písku a položení věnců předsedou SAG, Mgr Danielem Hermanem a dalšími zástupci předsednictva SAG Účastníci konference měli možnost účastnit se prezentace knihy Směli jsme zůstat, přibližující osudy zůstavších českých Němců, kterou doprovodilo vystoupení pěveckého sboru Němců z Orlických hor Českoněmecká bohoslužba, kterou slavil P Martin Leitgöb, podpořila duchovní rozměr setkání Nedělní program byl zakončen panelovou diskusí k aktuálnímu dění na Ukrajině a v dalších válkou zmítaných zemích Více o průběhu konference se můžete dočíst na našich internetových stránkách: wwwackermann-gemeindecz Účastníci konference na přednášce v sálu hotelu Exe Iris Úvodní přednáška polského historika dr Kazimierze Wóycického 2 Předseda SAG Daniel Herman pokládá věnec k pomníku obětem pracovního tábora v Letech

3 Plán činnosti SAG 2015 Akce SAG a Spirály: Konference SAG Praha Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20 století Česko-německé spolkové setkání v Českých Budějovicích (AG München) Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze (Horní Lužice/SRN) Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme: Ekumenická bohoslužba k připomínce 70 výročí náletu na Prahu a bombardování Emauzského opatství XXIV Brněnská konference Dialog uprostřed Evropy (AG München, SBB) Rohrer Sommer Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen) Dětský tábor Plasto Fantasto Haidmühle (Junge Aktion AG) Česko-německý Silvestr (Junge Aktion AG, Spirála SAG) Akce AG a JA v Německu, jichž se zúčastní členové předsednictva: Spolkové předsednictvo AG v Praze Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod ve Schmochtitz u Budyšína (Ackermann-Gemeinde) Pracovní jednání zaměstnanců AG (AG Mnichov) Rohrer Forum Spolkové předsednictvo AG v Norimberku Prezentace SAG na následujících akcích: Sudetoněmecké dny v Augšpurku Přílohou Informačního Listu je pozvánka s přihláškou na česko-německé setkání v Českých Budějovicích, které proběhne od 6-9 srpna 2015 Těšíme se na Vás Od září se bude konat Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze do Horní Lužice (SRN), na které Vás srdečně zveme V dalším Informačním Listu obdržíte podrobnější informace a přihlášku Členské příspěvky pro rok 2015 Vážení členové Sdružení Ackermann-Gemeinde, prosíme Vás o zaplacení členského příspěvku pro rok 2015, který činí 250,- Kč (Manželé platí tzv rodinný členský příspěvek: dohromady 400,- Kč) Jako rozlišovací symbol platby uvádějte prosím vaše jméno a příjmení, které vepište do kolonky Zpráva pro příjemce Číslo účtu je: /4000 (Expobank CZ as) Za zaslané členské příspěvky děkujeme Informace se dozvíte i na internetových stránkách SAG: wwwackermann-gemeindecz 3

4 XXIV Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy Od března 2015 se konalo XXIV Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy Na zajištění sympozia pořádaného AG v Mnichově a Společností Bernarda Bolzana se administrativně podílelo SAG Již 24 ročník Mezinárodního středoevropského setkání s názvem Dialog uprostřed Evropy, se uskutečnil na téma Kam kráčí demokracie? Účastníci ze středoevropských zemí nastolili téma jak probudit u lidí větší zájem o politickou angažovanost a zvýšit zájem o účast ve volbách Sympozium Dialog uprostřed Evropy se koná každoročně v Brně, přičemž příští rok se uskuteční již 25 ročník Dialogu se účastní i významní lidé ze střední Evropy a celá akce se koná za podpory města Brna, Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernarda Bolzana Odpoledním programem konference byla návštěva památníku v Pohořelicích, kde bylo připomenuto 70 výročí brněnského pochodu smrti Brněnský pochod smrti po konci druhé světové války, je událost, kdy byli vyhnáni německy mluvící obyvatelé z Brna Společně s ostatními Němci byli vyháněni i antifašisté a německy mluvící Židé, kteří se právě vrátili z koncentračních táborů bez rodin a obydlí a snažili se začít nový život a zapomenout na prožité utrpení Němečtí muži od 14ti do 65ti let již byli odvedeni do pracovních táborů či věznic Text a foto Lenka Hoffmannová (redakčně upraveno) Zahájení konference na Nové radnici (v popředí D Herman, M kardinál Vlk a P Pithart) Pietní akce účastníků sympozia u památníku v Pohořelicích První dojmy jednoho z účastníků: Dialogu uprostřed Evropy jsem se zúčastnil poprvé Byl jsem ohromen perfektní organizací a rozsahem diskuzí, seznámil jsem se s několika příjemnými lidmi Z vystoupení diskutujících jsem si odnesl poznatek, že tradiční politické strany nemusí mít vždy na růžích ustláno V různých zemích se může v období voleb objevit bohatý jednotlivec a během jednoho roku může mít ve svých rukou např některé ministerstvo Tato hypotéza, ale i případná jiná negativní zkušenost však nemůže být pro občany důvodem k absenci u voleb všech stupňů Text a foto Karel Pažourek Účastníci brněnské konference v přednáškovém sále 4

5 Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů Česko - německé partnerství mezi farnostmi V r 2014 jsme obdrželi zajímavé informace z Teplic od naší členky M Hrebíčkové: Partnerství mezi farnostmi Teplice a Volkach v Bavorsku v Dolních Frankách vzniklo na základě daru, který věnovala farnost Volkach přes německou organizaci RENOVABIS v roce 1997 na přestavbu děkanství v Teplicích Zástupci farností se pravidelně setkávali dvakrát ročně, jednou ve Volkachu a jednou v Teplicích Od vzniku partnerství až do roku 2013 vedl veškeré akce a programy za farnost Volkach pan Franz Halbritter V roce 2013 předal, ze zdravotních důvodů, koordinátorství panu Ing Romanu Wagnerovi Ten je zároveň také členem AG ve Würzburgu Od letošního roku se budeme setkávat pouze jednou v roce, střídavě ve Volkachu a následující rok v Teplicích Setkávání však budou vždy prodloužena vždy o jeden den navíc, než jak tomu bylo do této doby V termínu května 2014 hostila farnost Sv Bartoloměje ve Volkachu osm zástupců farnosti teplické Zde působí komunita salesiánů Ředitel komunity a zároveň i administrátor P Jan Blaha společně s koadjutorem Ing Miroslavem Palíškem byli též spoluúčastníky Až do letošního roku při setkáváních reprezentoval teplickou farnost salesián P Benno Beneš Díky organizaci pana Ing Romana Wagnera jsme i letos prožili mnoho radosti a hezkých zážitků, přivezli jsme si i nové poznatky Nedělní bohoslužbu společně s námi se všemi slavili také pan Hans-Peter Dörr, diecézní předseda AG Würzburg, pan Helmut Hettwer, člen AG Würzburg a paní Michala Kroutilová, evropská dobrovolnice pocházející z Rumburka V příštím roce bude hostitelem farnost teplická Kontakty udržujeme stále - telefonáty, y, poštou Pan Dr Nobert Krutský z Teplic, který stál u zrodu partnerství a nyní, ze zdravotních důvodů, již do Volkachu neodjíždí, pravidelně překládá do němčiny veškeré zprávy z farností teplických a odesílá je poštou do Volkachu Naopak od pana Franze Halbrittera dostáváme zprávy z farnosti partnerské Při všech setkáních, jak v Teplicích, tak i ve Volkachu, je už po několik let přítomná paní Maria Hurt z Gerolzhofenu, rodačka z Trnovan, nyní je to část města Teplic Jako mnozí jiní musela v roce 1945 jako malá se svými rodiči odejít do Německa Vztah ke svému rodišti však nikdy neztratila Partnerství vnitřně obohacuje obě strany, za což jsme nesmírně vděční Myslíme na sebe, modlíme se za sebe, i nadále se budeme vzájemně duchovně podporovat Michaela Hrebíčková Co bude s klášterem Nalezení sv Kříže v Chebu? O jednom spolku na jeho záchranu Spolek na záchranu kláštera milosrdných sester v Chebu vznikl jako reakce několika osob na velmi neutěšený stav místního areálu kláštera Nalezení sv Kříže Kongregace Milosrdných sester sv Kříže Osoby, které stály u jeho zrodu lze převážně charakterizovat jako mladé vzdělané lidi, kteří v daném území trvale či přechodně žijí Uskupení se začalo utvářet na samém konci r 2014 Zpočátku se jednalo pouze o neformální skupinu osob, které vnímaly, že je zde ohroženo něco, co je součástí dějin regionu, ve kterém žijí a ke kterému mají silný osobní vztah Vnímají, že klášterní areál, ač vzniklý teprve ve 30 letech 20 století, má své nesporné historické, kulturní, architektonické a taktéž i památkové kvality V rámci diskuzí mezi těmito lidmi vznikla v lednu letošního roku potřeba institucionalizovat své snahy do podoby spolku, jelikož při této právní formě se jim jevila jejich snaha o záchranu kláštera lépe realizovatelná Statutárním orgánem spolku se stalo předsednictvo ve složení Mgr Petr Oškera (Loket), Mgr Andrea Ptáčková (Brno) a Jan Lebl (Praha) Zakládající členové a sympatizanti spolku vyvíjí řadu snah vedoucích k poukázání na skutečnost, že se tu děje něco, co porušuje jejich osobní právo žít s dějinami daného místa, ať už jsou tyto jakkoliv složité a často i rozporuplné Členové spolku od počátku aktivně komunikují s představiteli města Cheb, včetně jeho starosty Ing Petra Navrátila (ČSSD) a místními zástupci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dále jednají s představiteli biskupství v Plzni i vedením české provincie kongregace milosrdných sester, které sídlí v Kroměříži Z hlediska úspěšnosti jednání vedených s uvedenými osobami či institucemi se doposud členové 5

6 spolku setkali povětšinou vysoce zdrženlivým, někdy až zcela odmítavým, postojem Největší porozumění zatím dosáhli u vedení plzeňské diecéze, resp jejího generálního vikáře Mons Mgr Josefa Žáka, který spolku vyslovil plnou podporu Vedle uvedeného navazují členové spolku řadu kontaktů v německy hovořícím prostředí V tomto prostředí otázka záchrany kláštera rezonuje daleko pozitivněji než v prostředí českém Dokumentovat se to dá na skutečnosti, že internetová petice na podporu záchrany kláštera, kterou spolek vytvořil, získala doposud asi 280 signatářů, zatímco nezávislá německá petice, jejímž autorem je p Eduard Pröls, má na svém kontě asi 1850 podpisů Dále se spolku podařilo skrze své německé partnery získat podporu německého spolkového poslance p Hartmuta Koschyka (CSU), který se obrátil osobním dopisem jak na starostu města Cheb, tak i na velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr Arndta von Loringhoven, aby se postavili za záchranu kláštera Tomuto hrozí aktuálně demolice, jelikož současný majitel firma Beta Games sro si podala žádost o vydání demoličního výměru na celý areál V současnosti je připravováno členy spolku společné předání petičních archů vedení města Cheb Dále je připravován veřejný diskusní panel za účasti na téma Klášter milosrdných sester problém nebo příležitost? Vedle zmíněného je na srpen letošního roku plánována mezinárodní fotografická výstava na téma stávajícího stavu klášterního areálu Dne , byl spolek nominován nadací Člověk v tísni za své aktivity na cenu Gratias Tibi Jedná se o cenu pro nejvýznamnější počin mladých lidí ve veřejném prostoru za daný rok Text a foto Petr Oškera (redakčně upraveno) Jan Hus na německém velvyslanectví Tento rok si připomínáme 600 výročí upálení Mistra Jana Husa 17 března 2015 se proto na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze konala večerní odborná debata na téma Jan Hus a jeho význam pro současnost Diskuse se zúčastnili Dr Pavel Soukup (historik, AV ČR), Mons František Radkovský (biskup Plzeňské diecéze) a Gerhard FreyReininghaus (předseda komise pro křesťanská výročí Českobratrské církve evangelické) Blahopřejeme Bavorský Řád za zásluhy pro Franze Olberta Dne 17 prosince 2014 byl Franz Olbert, generální sekretář Ackermann-Gemeinde ( ) oceněn Bavorským Řádem za zásluhy, který mu udělil bavorský ministerský předseda Horst Seehofer za zásluhy o česko-německé porozumění Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které Svobodný stát Bavorsko uděluje Ministerský předseda Seehofer ve své úvodní řeči zmínil i nedávné otevření Zastoupení Svobodného státu Bavorska v Praze Tuto událost označil jako jednu z nejhezčích za dobu, kdy je bavorským ministerským předsedou a znovu připomněl, že sjednocená Evropa začíná u jejich občanů Přesně této myšlence, plynoucí z křesťanských hodnot, sloužil po desetiletí i Franz Olbert v Ackermann-Gemeinde V oficiálním odůvodnění pro udělení vyznamenání je napsáno: Jako dlouholetý generální sekretář německé Ackermann-Gemeinde pracoval Franz Olbert na navazování kontaktů a jejich směrování na společnou cestu dialogu a setkávání Ackermann-Gemeinde leží na srdci především česko-německé a německo-slovenské vztahy Pan Franz Olbert se po desetiletí věnoval a nasazoval v záležitostech sudetských Němců a pro dobré sousedství mezi Německem (Bavorskem) a Českou republikou Mnoho z jeho čestných aktivit a rozličných funkcí v různých organizacích politického a církevního zaměření využil pro uskutečnění cíle dobrého sousedství Díky svým neúnavným snahám přispěl pan Olbert ke smíření německých vyhnanců s Čechy Jako poděkování a uznání mu byl za jeho životní dílo propůjčen bavorský řád za zásluhy SAG je společně s Ackermann-Gemeinde hrdá na toto vyznamenání a srdečně Franzi Olbertovi blahopřeje Franz Olbert (vlevo) a Horst Seehofer 6

7 Zlatá holubice míru pro P Benno Beneše Pater Benno Beneš SDB dostal v březnu 2015 ocenění Zlatá holubice míru za zásluhy o porozumění mezi národy P Benno působí v Teplicích, kde se věnuje podpoře česko-německých vztahů Jedná se o prestižní ocenění, které má kořeny v komunitě z Taizé a je iniciované Chartou OSN Existuje celkem 30 sošek mírové holubice s olivovou ratolestí, které symbolizují 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv Držiteli této ceny jsou mj Václav Havel, 14 dalajlama nebo Michail Gorbačov Držitel si sošku může ponechat nebo ji předat dál P B Beneš byl několikrát aktivně účasten i na akcích SAG, za což jsme mu vděčni K vyznamenání mu srdečně blahopřejeme Okénko Spirály Náhle uprchlíkem aneb Velikonoce s Junge Aktion a Spirálou Do neobvyklého benediktinského opatství Niederalteich ve stejnojmenném městečku nás většina Čechů a Slováků vyrazila společně ve středu před zeleným čtvrtkem z Prahy Po dobrodružné cestě několika vlaky a autobusy, na které jsme kvůli sněhovým bouřím nahnali 2,5 hodinové zpoždění, jsme se nakonec dostali do cíle naší cesty, kde nás čekal pouze tým a asi dva další němečtí účastníci, jelikož ostatní kvůli opožděným vlakům dorazili ještě později než my Večer už jsme však byli všichni - 35 mladých lidí z Česka, Německa a Slovenska a mohli si užít uvedení do tématu pomocí scének týmu, kdy nám připomněli pár mezníků z dějin, kdy se lidé kvůli svému náboženskému, společenskému či politickému přesvědčení náhle stávali uprchlíky a museli prchat ze své rodné země, zazněla data jako 1620, 1914, 1938, 1968 ale i 2015! Následně jsme zhlédli film o tom, čím vším musí projít uprchlík, aby mu v Německu byl udělen azyl Tímto tématem jsme se zabývali i v následujících dnech Martin Panten z AG nám svou příjemnou přednášející formou rozšířil obzory o udílení azylu a azylantech v Německu i Evropě z hlediska zákonů Gymnazista Abdul, nám vyprávěl o svém útěku před Talibánem z Afghánistánu přes Sýrii, Irák, Řecko, Rakousko a další země až do Německa, kde se mu povedlo získat azyl Skupina uetheater z Řezna nám zahrála několik scének z reálného života žádajících o azyl a tzv "trpěných" (die Geduldeten), načež jsme měli možnost se zapojit do jedné z jejich scének, změnit východisko situace a zkusit si na vlastní kůži, jaké to je, když se někdo snaží zastat se azylantky, která má špatně vyplněný tzv návštěvní list a zákon dodržující policistka ji kvůli tomu chce vyhodit z vlaku Téma náhle uprchlíkem se nám prolínalo i do duchovního programu, v modlitbách jsme si připomínali uprchlíky z biblických příběhů a u společného ohně vyslechli pasáže z Útěku do Egypta přes Království české od Otfrieda Preußlera Liturgii svatého týdne jsme prožívali spolu s římskokatolickými benediktiny, měli jsme však i možnost nahlédnout na byzantské obřady, které provozuje druhá část benediktinů, jež spolu s římskokatolickými žijí v klášteře Křížovou cestou ve venkovním areálu kláštera nás provázely myšlenky Matky Terezy a Raoula Follereaua a my měli možnost si uvědomit bídu a tíhu dnešního světa a naději, kterou my sami můžeme druhým předávat Neděli vzkříšení jsme prožili pozoruhodnou ranní mší svatou v 500 a po ní si společně zazpívali pár písní venku u studni Ač jsme byli všichni poněkud zmrzlí, naše "Haleluja šabalabalabambam" se neslo snad půlkou městečka Při spoustě her, jazykových animací, zpívání a kreativních kroužcích jako bibliodrama, sprejování vlastních portrétu, tvoření stop-motion-videa z fotek jsme si společně užívali spoustu zábavyvrcholným bodem našeho setkání byl závěrečný ples, kdy jsme měli spoustu prostoru na tanec, povídání si s přáteli a také poděkování báječnému týmu a nové jednatelce JA Ritě Hámorové, kteří pro nás celý program připravili V pondělí jsme se všichni rozloučili s příslibem se potkat na dalších akcích Spirály a JA, v červenci na Řehlovice Cupu, v srpnu v Českých Budějovicích či na Deutsch-tschechische Spurensuche Text a foto Kristýna Kopřivová Meditační místnost pojmenovaná po italském ostrovu Lampedusa, přes který se spousta uprchlíků snaží dostat do Evropy 7

8 Zajímavosti, pozvánky a literatura Výstavy Viktor Ullmann Svědek a oběť apokalypsy Rakouské kulturní fórum uspořádalo výstavu o Viktorovi Ullmannovi s názvem: Viktor Ullmann Svědek a oběť apokalypsy Výstava je k vidění od 9 dubna do konce května 2015 v Praze v Clam-Gallasově paláci Viktor Ullmann byl hudební skladatel, jehož život a tvorba byly silně ovlivněny událostmi první a druhé světové války Je jedním z tzv terezínských skladatelů Jeho život skončil v roce 1944 v Osvětimi Více informací: wwwrkfprahacz Mnichov zářící metropole umění V Plzni se koná výstava Mnichov zářící metropole umění , která představuje díla umělců, kteří tvořili v tomto městě, včetně českých výtvarných umělců Výstava je k vidění v Západočeské galerii v Plzni a je jedním z hlavních projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Více informací: wwwzpc-galeriecz Mystérium Šumava V Českém Krumlově v Egon Schiele Art Centrum můžete zhlédnout výstavu Mystérium Šumava Výstava, která je k vidění od 3 dubna do 1 listopadu 2015 představuje tvorbu klasiků i současných umělců, které spojuje oblast Šumavy Návštěvníci mají vzácnou příležitost vidět na jednom místě pozoruhodná díla českých legend Josefa Váchala, Josefa Seidela a jeho syna Františka, ale také představitelů dnešní generace z Německa, Rakouska a České republiky Více informací: wwwschieleartcentrumcz Literatura Směli jsme zůstat V tomto roce vyšla kniha s názvem Směli jsme zůstat od Jiřího Poláka, která je věnovaná česko-německému soužití a životním příběhům šesti sudetských Němců Kniha byla prezentovaná na konferenci SAG Matka Františka Lechnerová Publikace o životě a díle zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky, Matky Františky Lechnerové ( ), jejíž proces blahořečení byl započat v roce 2005, vyšla minulý rok v Olomouci Řeholnice Františka Lechnerová se po celý život neúnavně angažovala v pomoci mladým ženám a opuštěným dětem Životopis sepsal ThLic Jan Larisch, ThD, který je členem SAG Sudetoněmecké dny O víkendu května 2015 se budou konat 66 Sudetoněmecké dny v Augšpurku, kde se bude veřejnosti prezentovat také Sdružení Ackermann-Gemeinde Více informací: wwwsudetende Žádáme všechny členy a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů Rádi vaše zprávy otiskneme v příštím Informačním Listu Děkujeme Informační list vychází v Praze 4x ročně Evidováno u MK ČR E Číslo 1/2015 vychází v dubnu 2015 Vydává: SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, VYŠEHRADSKÁ 49, CZ PRAHA 2, IČO Tel: , Fax: , BÚ: Expobank CZ as č ú /4000 pro identifikaci platby uveďte své příjmení 8

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 ÚVOD KLÁŠTER CHOTĚŠOV O AKCI ZÁŠTITA PROPAGACE A WEB PARTNEŘI KONTAKTY Kulturní program tvoří základní kostru akce Večer

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 17. do 21. října 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 17. října 2016 Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, předseda

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Veřejný program 2011

Veřejný program 2011 Veřejný program 2011 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 Mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2011 27.11.10 31.01.11 Výstava

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce?

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera České dráhy Ústecký kraj si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? Konference se koná ve

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na fórum Wienerberger 2011 6. 1. 2011 České Budějovice 11. 1. 2011 Brno odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 13. 1. 2011

Více

ZPRÁVA

ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 www.ditearodina.cz OBSAH OBSAH....................................... 1 ÚVODNÍ SLOVO................................ 2 INFORMACE O VZNIKU......................... 4 CÍLE.........................................

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo.

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ SPOLKU Jsme skupina Litvínováků, kterým není lhostejný osud našeho města. Nechceme jen nadávat u piva, jak se nám naše město rozpadá pod rukama a nic se zde neděje, ale

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více