Informační List č. 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační List č. 1/2015"

Transkript

1 Informační List č 1/2015 Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály Vážení a milí členové a příznivci, letošní první Informační List k Vám přichází se zpožděním Věříme, že tento prohřešek pochopíte a budete se o to více těšit na četbu Zvláštní pozornost věnujte prosím pozvání na česko-německé setkání do Českých Budějovic Přejeme Vám úspěšný rok 2015, plný zdraví a radosti ze vzkříšeného Pána Budeme se na Vás těšit na viděnou Z činnosti SAG Předsednictvo SAG Personální změny předsednictva SAG Děkujeme panu Janu Heinzlovi, který 4 roky zastával funkci jednatele našeho spolku a ukončil tuto činnost k 31 lednu tohoto roku Vděčíme mu, mimo jiné, za navázání bližších kontaktů s pražskými německy mluvícími římskokatolickými i evangelickými farnostmi Do dalších let mu přejeme spokojenost v osobním i profesním životě Novou jednatelkou spolku je od 20 února Eva Engelhardt, kterou krátce podporovala Kristýna Hlavatá Vystřídala ji nová asistentka jednatelky Veronika Losmanová Oběma přejeme hodně úspěchů v nastoupené činnosti Děkujeme také Ing Jaromíru Talířovi, který abdikoval z funkce místopředsedy SAG I přes velké pracovní vytížení (pracuje jako náměstek primátora města České Budějovice a je vedoucím poradců ministra kultury) však nadále zůstává členem našeho předsednictva Předsednictvo SAG na svém únorovém zasedání zvolilo do funkce místopředsedy SAG Dr Petra Křížka, kterému děkujeme, že se funkce obětavě ujal Eva Engelhardt pochází ze Šumperka a stála u zrodu mládežnického sdružení Rytmika Šumperk, které bylo v 90 letech partnerskou organizací Junge Aktion Aktivně se podílela na mládežnických výměnách mezi Šumperkem a Würzburkem a angažovala se rovněž v Junge Aktion na spolkové úrovni V Ackermann-Gemeinde je členkou pěveckého sboru Rohrského léta Eva Engelhardt vystudovala německý jazyk a hudební výchovu v Olomouci a absolvovala roční studium germanistiky a hudební vědy ve Würzburku Po studiích učila český jazyk na univerzitě v Jeně a Výmaru a poté profesně v česko-německé oblasti zůstala Nasbírala zkušenosti v Koordinačním centru Českoněmeckých výměn mládeže Tandem v Plzni, u Nadace Brücke/Most v Praze a Pražském literárním domě autorů německého jazyka Je také průvodkyně, jazyková animátorka a pedagožka Eva Engelhardt je vdaná a má dvě dcery Veronika Losmanová pochází z jihomoravského Mikulova, absolvovala studium bohemistiky, germanistiky a kulturního managementu v Brně a v Drážďanech Na poli česko-německých vztahů se aktivně pohybuje od roku 1997, spolupořádala řadu významných projektů s institucemi, spolky i jednotlivci Je zakládající členkou vzdělávacího spolku Schola Ludus v Drážďanech a České školy bez hranic v Mnichově V Drážďanech a Mnichově pracovala 13 let na Českých centrech spadajících pod správu Ministerstva zahraničních věcí ČR S Ackermann-Gemeinde ji pojí působivá setkání a úspěšné akce jak v Sasku, tak v Bavorsku nebo v České republice Pracovala rovněž na tiskovém odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, je soudní tlumočnicí a překladatelkou, učitelkou, lektorkou a mimo jiné spolupracuje s nadací FORUM 2000 Je vdaná, má syna a dvě dcery Eva Engelhardt (vlevo) a Veronika Losmanová

2 Ozvěny výroční konference SAG Od 27 2 do se v Praze konala konference SAG s názvem Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20 století Člověk jako oběť Sdružení Ackermann-Gemeinde otevírá diskusi nad masovými přesuny obyvatelstva v minulosti a současnosti Tradiční konference českého spolku Sdružení AckermannGemeinde (SAG) se konala v pražském hotelu Exe Iris Konference se zúčastnilo 145 zájemců z Česka a Německa Konference byla zahájena velvyslancem republiky Rakousko, Dr Ferdinandem Trauttmansdorffem a celá akce reagovala na současné světové dění Pro ucelený přehled nabídla pohled do dějin střední, východní a jižní Evropy Dále zde vystoupil polský historik dr Kazimierz Wóycicki a profesor Jan Rychlík Kromě historického ohlédnutí byli účastníci seznámeni dr Davidem Boumou s morálními aspekty a dopady hromadných přesunů obyvatelstva Vyvrcholením pak byla návštěva Památníku Lety u Písku a položení věnců předsedou SAG, Mgr Danielem Hermanem a dalšími zástupci předsednictva SAG Účastníci konference měli možnost účastnit se prezentace knihy Směli jsme zůstat, přibližující osudy zůstavších českých Němců, kterou doprovodilo vystoupení pěveckého sboru Němců z Orlických hor Českoněmecká bohoslužba, kterou slavil P Martin Leitgöb, podpořila duchovní rozměr setkání Nedělní program byl zakončen panelovou diskusí k aktuálnímu dění na Ukrajině a v dalších válkou zmítaných zemích Více o průběhu konference se můžete dočíst na našich internetových stránkách: wwwackermann-gemeindecz Účastníci konference na přednášce v sálu hotelu Exe Iris Úvodní přednáška polského historika dr Kazimierze Wóycického 2 Předseda SAG Daniel Herman pokládá věnec k pomníku obětem pracovního tábora v Letech

3 Plán činnosti SAG 2015 Akce SAG a Spirály: Konference SAG Praha Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20 století Česko-německé spolkové setkání v Českých Budějovicích (AG München) Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze (Horní Lužice/SRN) Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme: Ekumenická bohoslužba k připomínce 70 výročí náletu na Prahu a bombardování Emauzského opatství XXIV Brněnská konference Dialog uprostřed Evropy (AG München, SBB) Rohrer Sommer Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen) Dětský tábor Plasto Fantasto Haidmühle (Junge Aktion AG) Česko-německý Silvestr (Junge Aktion AG, Spirála SAG) Akce AG a JA v Německu, jichž se zúčastní členové předsednictva: Spolkové předsednictvo AG v Praze Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod ve Schmochtitz u Budyšína (Ackermann-Gemeinde) Pracovní jednání zaměstnanců AG (AG Mnichov) Rohrer Forum Spolkové předsednictvo AG v Norimberku Prezentace SAG na následujících akcích: Sudetoněmecké dny v Augšpurku Přílohou Informačního Listu je pozvánka s přihláškou na česko-německé setkání v Českých Budějovicích, které proběhne od 6-9 srpna 2015 Těšíme se na Vás Od září se bude konat Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím v Praze do Horní Lužice (SRN), na které Vás srdečně zveme V dalším Informačním Listu obdržíte podrobnější informace a přihlášku Členské příspěvky pro rok 2015 Vážení členové Sdružení Ackermann-Gemeinde, prosíme Vás o zaplacení členského příspěvku pro rok 2015, který činí 250,- Kč (Manželé platí tzv rodinný členský příspěvek: dohromady 400,- Kč) Jako rozlišovací symbol platby uvádějte prosím vaše jméno a příjmení, které vepište do kolonky Zpráva pro příjemce Číslo účtu je: /4000 (Expobank CZ as) Za zaslané členské příspěvky děkujeme Informace se dozvíte i na internetových stránkách SAG: wwwackermann-gemeindecz 3

4 XXIV Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy Od března 2015 se konalo XXIV Brněnské sympozium Dialog uprostřed Evropy Na zajištění sympozia pořádaného AG v Mnichově a Společností Bernarda Bolzana se administrativně podílelo SAG Již 24 ročník Mezinárodního středoevropského setkání s názvem Dialog uprostřed Evropy, se uskutečnil na téma Kam kráčí demokracie? Účastníci ze středoevropských zemí nastolili téma jak probudit u lidí větší zájem o politickou angažovanost a zvýšit zájem o účast ve volbách Sympozium Dialog uprostřed Evropy se koná každoročně v Brně, přičemž příští rok se uskuteční již 25 ročník Dialogu se účastní i významní lidé ze střední Evropy a celá akce se koná za podpory města Brna, Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernarda Bolzana Odpoledním programem konference byla návštěva památníku v Pohořelicích, kde bylo připomenuto 70 výročí brněnského pochodu smrti Brněnský pochod smrti po konci druhé světové války, je událost, kdy byli vyhnáni německy mluvící obyvatelé z Brna Společně s ostatními Němci byli vyháněni i antifašisté a německy mluvící Židé, kteří se právě vrátili z koncentračních táborů bez rodin a obydlí a snažili se začít nový život a zapomenout na prožité utrpení Němečtí muži od 14ti do 65ti let již byli odvedeni do pracovních táborů či věznic Text a foto Lenka Hoffmannová (redakčně upraveno) Zahájení konference na Nové radnici (v popředí D Herman, M kardinál Vlk a P Pithart) Pietní akce účastníků sympozia u památníku v Pohořelicích První dojmy jednoho z účastníků: Dialogu uprostřed Evropy jsem se zúčastnil poprvé Byl jsem ohromen perfektní organizací a rozsahem diskuzí, seznámil jsem se s několika příjemnými lidmi Z vystoupení diskutujících jsem si odnesl poznatek, že tradiční politické strany nemusí mít vždy na růžích ustláno V různých zemích se může v období voleb objevit bohatý jednotlivec a během jednoho roku může mít ve svých rukou např některé ministerstvo Tato hypotéza, ale i případná jiná negativní zkušenost však nemůže být pro občany důvodem k absenci u voleb všech stupňů Text a foto Karel Pažourek Účastníci brněnské konference v přednáškovém sále 4

5 Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů Česko - německé partnerství mezi farnostmi V r 2014 jsme obdrželi zajímavé informace z Teplic od naší členky M Hrebíčkové: Partnerství mezi farnostmi Teplice a Volkach v Bavorsku v Dolních Frankách vzniklo na základě daru, který věnovala farnost Volkach přes německou organizaci RENOVABIS v roce 1997 na přestavbu děkanství v Teplicích Zástupci farností se pravidelně setkávali dvakrát ročně, jednou ve Volkachu a jednou v Teplicích Od vzniku partnerství až do roku 2013 vedl veškeré akce a programy za farnost Volkach pan Franz Halbritter V roce 2013 předal, ze zdravotních důvodů, koordinátorství panu Ing Romanu Wagnerovi Ten je zároveň také členem AG ve Würzburgu Od letošního roku se budeme setkávat pouze jednou v roce, střídavě ve Volkachu a následující rok v Teplicích Setkávání však budou vždy prodloužena vždy o jeden den navíc, než jak tomu bylo do této doby V termínu května 2014 hostila farnost Sv Bartoloměje ve Volkachu osm zástupců farnosti teplické Zde působí komunita salesiánů Ředitel komunity a zároveň i administrátor P Jan Blaha společně s koadjutorem Ing Miroslavem Palíškem byli též spoluúčastníky Až do letošního roku při setkáváních reprezentoval teplickou farnost salesián P Benno Beneš Díky organizaci pana Ing Romana Wagnera jsme i letos prožili mnoho radosti a hezkých zážitků, přivezli jsme si i nové poznatky Nedělní bohoslužbu společně s námi se všemi slavili také pan Hans-Peter Dörr, diecézní předseda AG Würzburg, pan Helmut Hettwer, člen AG Würzburg a paní Michala Kroutilová, evropská dobrovolnice pocházející z Rumburka V příštím roce bude hostitelem farnost teplická Kontakty udržujeme stále - telefonáty, y, poštou Pan Dr Nobert Krutský z Teplic, který stál u zrodu partnerství a nyní, ze zdravotních důvodů, již do Volkachu neodjíždí, pravidelně překládá do němčiny veškeré zprávy z farností teplických a odesílá je poštou do Volkachu Naopak od pana Franze Halbrittera dostáváme zprávy z farnosti partnerské Při všech setkáních, jak v Teplicích, tak i ve Volkachu, je už po několik let přítomná paní Maria Hurt z Gerolzhofenu, rodačka z Trnovan, nyní je to část města Teplic Jako mnozí jiní musela v roce 1945 jako malá se svými rodiči odejít do Německa Vztah ke svému rodišti však nikdy neztratila Partnerství vnitřně obohacuje obě strany, za což jsme nesmírně vděční Myslíme na sebe, modlíme se za sebe, i nadále se budeme vzájemně duchovně podporovat Michaela Hrebíčková Co bude s klášterem Nalezení sv Kříže v Chebu? O jednom spolku na jeho záchranu Spolek na záchranu kláštera milosrdných sester v Chebu vznikl jako reakce několika osob na velmi neutěšený stav místního areálu kláštera Nalezení sv Kříže Kongregace Milosrdných sester sv Kříže Osoby, které stály u jeho zrodu lze převážně charakterizovat jako mladé vzdělané lidi, kteří v daném území trvale či přechodně žijí Uskupení se začalo utvářet na samém konci r 2014 Zpočátku se jednalo pouze o neformální skupinu osob, které vnímaly, že je zde ohroženo něco, co je součástí dějin regionu, ve kterém žijí a ke kterému mají silný osobní vztah Vnímají, že klášterní areál, ač vzniklý teprve ve 30 letech 20 století, má své nesporné historické, kulturní, architektonické a taktéž i památkové kvality V rámci diskuzí mezi těmito lidmi vznikla v lednu letošního roku potřeba institucionalizovat své snahy do podoby spolku, jelikož při této právní formě se jim jevila jejich snaha o záchranu kláštera lépe realizovatelná Statutárním orgánem spolku se stalo předsednictvo ve složení Mgr Petr Oškera (Loket), Mgr Andrea Ptáčková (Brno) a Jan Lebl (Praha) Zakládající členové a sympatizanti spolku vyvíjí řadu snah vedoucích k poukázání na skutečnost, že se tu děje něco, co porušuje jejich osobní právo žít s dějinami daného místa, ať už jsou tyto jakkoliv složité a často i rozporuplné Členové spolku od počátku aktivně komunikují s představiteli města Cheb, včetně jeho starosty Ing Petra Navrátila (ČSSD) a místními zástupci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dále jednají s představiteli biskupství v Plzni i vedením české provincie kongregace milosrdných sester, které sídlí v Kroměříži Z hlediska úspěšnosti jednání vedených s uvedenými osobami či institucemi se doposud členové 5

6 spolku setkali povětšinou vysoce zdrženlivým, někdy až zcela odmítavým, postojem Největší porozumění zatím dosáhli u vedení plzeňské diecéze, resp jejího generálního vikáře Mons Mgr Josefa Žáka, který spolku vyslovil plnou podporu Vedle uvedeného navazují členové spolku řadu kontaktů v německy hovořícím prostředí V tomto prostředí otázka záchrany kláštera rezonuje daleko pozitivněji než v prostředí českém Dokumentovat se to dá na skutečnosti, že internetová petice na podporu záchrany kláštera, kterou spolek vytvořil, získala doposud asi 280 signatářů, zatímco nezávislá německá petice, jejímž autorem je p Eduard Pröls, má na svém kontě asi 1850 podpisů Dále se spolku podařilo skrze své německé partnery získat podporu německého spolkového poslance p Hartmuta Koschyka (CSU), který se obrátil osobním dopisem jak na starostu města Cheb, tak i na velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr Arndta von Loringhoven, aby se postavili za záchranu kláštera Tomuto hrozí aktuálně demolice, jelikož současný majitel firma Beta Games sro si podala žádost o vydání demoličního výměru na celý areál V současnosti je připravováno členy spolku společné předání petičních archů vedení města Cheb Dále je připravován veřejný diskusní panel za účasti na téma Klášter milosrdných sester problém nebo příležitost? Vedle zmíněného je na srpen letošního roku plánována mezinárodní fotografická výstava na téma stávajícího stavu klášterního areálu Dne , byl spolek nominován nadací Člověk v tísni za své aktivity na cenu Gratias Tibi Jedná se o cenu pro nejvýznamnější počin mladých lidí ve veřejném prostoru za daný rok Text a foto Petr Oškera (redakčně upraveno) Jan Hus na německém velvyslanectví Tento rok si připomínáme 600 výročí upálení Mistra Jana Husa 17 března 2015 se proto na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze konala večerní odborná debata na téma Jan Hus a jeho význam pro současnost Diskuse se zúčastnili Dr Pavel Soukup (historik, AV ČR), Mons František Radkovský (biskup Plzeňské diecéze) a Gerhard FreyReininghaus (předseda komise pro křesťanská výročí Českobratrské církve evangelické) Blahopřejeme Bavorský Řád za zásluhy pro Franze Olberta Dne 17 prosince 2014 byl Franz Olbert, generální sekretář Ackermann-Gemeinde ( ) oceněn Bavorským Řádem za zásluhy, který mu udělil bavorský ministerský předseda Horst Seehofer za zásluhy o česko-německé porozumění Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které Svobodný stát Bavorsko uděluje Ministerský předseda Seehofer ve své úvodní řeči zmínil i nedávné otevření Zastoupení Svobodného státu Bavorska v Praze Tuto událost označil jako jednu z nejhezčích za dobu, kdy je bavorským ministerským předsedou a znovu připomněl, že sjednocená Evropa začíná u jejich občanů Přesně této myšlence, plynoucí z křesťanských hodnot, sloužil po desetiletí i Franz Olbert v Ackermann-Gemeinde V oficiálním odůvodnění pro udělení vyznamenání je napsáno: Jako dlouholetý generální sekretář německé Ackermann-Gemeinde pracoval Franz Olbert na navazování kontaktů a jejich směrování na společnou cestu dialogu a setkávání Ackermann-Gemeinde leží na srdci především česko-německé a německo-slovenské vztahy Pan Franz Olbert se po desetiletí věnoval a nasazoval v záležitostech sudetských Němců a pro dobré sousedství mezi Německem (Bavorskem) a Českou republikou Mnoho z jeho čestných aktivit a rozličných funkcí v různých organizacích politického a církevního zaměření využil pro uskutečnění cíle dobrého sousedství Díky svým neúnavným snahám přispěl pan Olbert ke smíření německých vyhnanců s Čechy Jako poděkování a uznání mu byl za jeho životní dílo propůjčen bavorský řád za zásluhy SAG je společně s Ackermann-Gemeinde hrdá na toto vyznamenání a srdečně Franzi Olbertovi blahopřeje Franz Olbert (vlevo) a Horst Seehofer 6

7 Zlatá holubice míru pro P Benno Beneše Pater Benno Beneš SDB dostal v březnu 2015 ocenění Zlatá holubice míru za zásluhy o porozumění mezi národy P Benno působí v Teplicích, kde se věnuje podpoře česko-německých vztahů Jedná se o prestižní ocenění, které má kořeny v komunitě z Taizé a je iniciované Chartou OSN Existuje celkem 30 sošek mírové holubice s olivovou ratolestí, které symbolizují 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv Držiteli této ceny jsou mj Václav Havel, 14 dalajlama nebo Michail Gorbačov Držitel si sošku může ponechat nebo ji předat dál P B Beneš byl několikrát aktivně účasten i na akcích SAG, za což jsme mu vděčni K vyznamenání mu srdečně blahopřejeme Okénko Spirály Náhle uprchlíkem aneb Velikonoce s Junge Aktion a Spirálou Do neobvyklého benediktinského opatství Niederalteich ve stejnojmenném městečku nás většina Čechů a Slováků vyrazila společně ve středu před zeleným čtvrtkem z Prahy Po dobrodružné cestě několika vlaky a autobusy, na které jsme kvůli sněhovým bouřím nahnali 2,5 hodinové zpoždění, jsme se nakonec dostali do cíle naší cesty, kde nás čekal pouze tým a asi dva další němečtí účastníci, jelikož ostatní kvůli opožděným vlakům dorazili ještě později než my Večer už jsme však byli všichni - 35 mladých lidí z Česka, Německa a Slovenska a mohli si užít uvedení do tématu pomocí scének týmu, kdy nám připomněli pár mezníků z dějin, kdy se lidé kvůli svému náboženskému, společenskému či politickému přesvědčení náhle stávali uprchlíky a museli prchat ze své rodné země, zazněla data jako 1620, 1914, 1938, 1968 ale i 2015! Následně jsme zhlédli film o tom, čím vším musí projít uprchlík, aby mu v Německu byl udělen azyl Tímto tématem jsme se zabývali i v následujících dnech Martin Panten z AG nám svou příjemnou přednášející formou rozšířil obzory o udílení azylu a azylantech v Německu i Evropě z hlediska zákonů Gymnazista Abdul, nám vyprávěl o svém útěku před Talibánem z Afghánistánu přes Sýrii, Irák, Řecko, Rakousko a další země až do Německa, kde se mu povedlo získat azyl Skupina uetheater z Řezna nám zahrála několik scének z reálného života žádajících o azyl a tzv "trpěných" (die Geduldeten), načež jsme měli možnost se zapojit do jedné z jejich scének, změnit východisko situace a zkusit si na vlastní kůži, jaké to je, když se někdo snaží zastat se azylantky, která má špatně vyplněný tzv návštěvní list a zákon dodržující policistka ji kvůli tomu chce vyhodit z vlaku Téma náhle uprchlíkem se nám prolínalo i do duchovního programu, v modlitbách jsme si připomínali uprchlíky z biblických příběhů a u společného ohně vyslechli pasáže z Útěku do Egypta přes Království české od Otfrieda Preußlera Liturgii svatého týdne jsme prožívali spolu s římskokatolickými benediktiny, měli jsme však i možnost nahlédnout na byzantské obřady, které provozuje druhá část benediktinů, jež spolu s římskokatolickými žijí v klášteře Křížovou cestou ve venkovním areálu kláštera nás provázely myšlenky Matky Terezy a Raoula Follereaua a my měli možnost si uvědomit bídu a tíhu dnešního světa a naději, kterou my sami můžeme druhým předávat Neděli vzkříšení jsme prožili pozoruhodnou ranní mší svatou v 500 a po ní si společně zazpívali pár písní venku u studni Ač jsme byli všichni poněkud zmrzlí, naše "Haleluja šabalabalabambam" se neslo snad půlkou městečka Při spoustě her, jazykových animací, zpívání a kreativních kroužcích jako bibliodrama, sprejování vlastních portrétu, tvoření stop-motion-videa z fotek jsme si společně užívali spoustu zábavyvrcholným bodem našeho setkání byl závěrečný ples, kdy jsme měli spoustu prostoru na tanec, povídání si s přáteli a také poděkování báječnému týmu a nové jednatelce JA Ritě Hámorové, kteří pro nás celý program připravili V pondělí jsme se všichni rozloučili s příslibem se potkat na dalších akcích Spirály a JA, v červenci na Řehlovice Cupu, v srpnu v Českých Budějovicích či na Deutsch-tschechische Spurensuche Text a foto Kristýna Kopřivová Meditační místnost pojmenovaná po italském ostrovu Lampedusa, přes který se spousta uprchlíků snaží dostat do Evropy 7

8 Zajímavosti, pozvánky a literatura Výstavy Viktor Ullmann Svědek a oběť apokalypsy Rakouské kulturní fórum uspořádalo výstavu o Viktorovi Ullmannovi s názvem: Viktor Ullmann Svědek a oběť apokalypsy Výstava je k vidění od 9 dubna do konce května 2015 v Praze v Clam-Gallasově paláci Viktor Ullmann byl hudební skladatel, jehož život a tvorba byly silně ovlivněny událostmi první a druhé světové války Je jedním z tzv terezínských skladatelů Jeho život skončil v roce 1944 v Osvětimi Více informací: wwwrkfprahacz Mnichov zářící metropole umění V Plzni se koná výstava Mnichov zářící metropole umění , která představuje díla umělců, kteří tvořili v tomto městě, včetně českých výtvarných umělců Výstava je k vidění v Západočeské galerii v Plzni a je jedním z hlavních projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Více informací: wwwzpc-galeriecz Mystérium Šumava V Českém Krumlově v Egon Schiele Art Centrum můžete zhlédnout výstavu Mystérium Šumava Výstava, která je k vidění od 3 dubna do 1 listopadu 2015 představuje tvorbu klasiků i současných umělců, které spojuje oblast Šumavy Návštěvníci mají vzácnou příležitost vidět na jednom místě pozoruhodná díla českých legend Josefa Váchala, Josefa Seidela a jeho syna Františka, ale také představitelů dnešní generace z Německa, Rakouska a České republiky Více informací: wwwschieleartcentrumcz Literatura Směli jsme zůstat V tomto roce vyšla kniha s názvem Směli jsme zůstat od Jiřího Poláka, která je věnovaná česko-německému soužití a životním příběhům šesti sudetských Němců Kniha byla prezentovaná na konferenci SAG Matka Františka Lechnerová Publikace o životě a díle zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky, Matky Františky Lechnerové ( ), jejíž proces blahořečení byl započat v roce 2005, vyšla minulý rok v Olomouci Řeholnice Františka Lechnerová se po celý život neúnavně angažovala v pomoci mladým ženám a opuštěným dětem Životopis sepsal ThLic Jan Larisch, ThD, který je členem SAG Sudetoněmecké dny O víkendu května 2015 se budou konat 66 Sudetoněmecké dny v Augšpurku, kde se bude veřejnosti prezentovat také Sdružení Ackermann-Gemeinde Více informací: wwwsudetende Žádáme všechny členy a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů Rádi vaše zprávy otiskneme v příštím Informačním Listu Děkujeme Informační list vychází v Praze 4x ročně Evidováno u MK ČR E Číslo 1/2015 vychází v dubnu 2015 Vydává: SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, VYŠEHRADSKÁ 49, CZ PRAHA 2, IČO Tel: , Fax: , BÚ: Expobank CZ as č ú /4000 pro identifikaci platby uveďte své příjmení 8

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo.

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ SPOLKU Jsme skupina Litvínováků, kterým není lhostejný osud našeho města. Nechceme jen nadávat u piva, jak se nám naše město rozpadá pod rukama a nic se zde neděje, ale

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Statut Teplického parlamentu mládeže

Statut Teplického parlamentu mládeže Statut Teplického parlamentu mládeže 1 Název a sídlo Teplický parlament mládeže (dále jen TPM), jehož právní subjektivitu zajišťuje DDM Teplice, sídlí na adrese. 2 Cíle TPM a) Vytvářet prostor pro konfrontaci

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce?

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera České dráhy Ústecký kraj si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? Konference se koná ve

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více