DÁLNICE D47 ÚSEK 4708 V OSTRAVĚ SO 221

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁLNICE D47 ÚSEK 4708 V OSTRAVĚ SO 221"

Transkript

1 VÝBĚR REFERENČNÍCH STAVEB DÁLNICE D47 ÚSEK 4708 V OSTRAVĚ SO 221 ODS Dopravní stavby Ostrava a.s. investor ŘSD závod Brno Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Spřažená ocelobetonová konstrukce, uvnitř ocelového truhlíku jsou vedeny volné 27-mi lanové přepínací kabely, železobetová mostovka je s příčným předpětím, po 0,5 m byly osazeny 4-lanové přepínací kabely, použité kotvy KSN 27 pro podélné předpětí a KSN 4 pro příčné předpětí z kotevního systému SOLO-N firmy NAPKO, délka mostu 410 m Doba provedení prací:

2 DÁLNICE D 47 ÚSEK V OSTRAVĚ STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 ODS Dopravní stavby Ostrava a.s. investor ŘSD závod Brno Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Spřažená ocelobetonová konstrukce, železobetonová mostovka je vystrojena s příčným předpětím, kabely po čtyřech lanech na jedné straně zakončené pasivním kotvením a na druhé straně kotvami KSN 4 z kotevního systému SOLO-N firmy NAPKO. Celková délka mostu 530 m Doba provedení prací:

3 DÁLNICE D 47 ÚSEK V OSTRAVĚ STAVEBNÍ OBJEKT SO 216 ODS Dopravní stavby Ostrava a.s. investor ŘSD závod Brno Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Spřažená ocelobetonová konstrukce, železobetonová mostovka je vystrojena s příčným předpětím, kabely po čtyřech lanech na jedné straně zakončené pasivním kotvením a na druhé straně kotvami KSN 4 z kotevního systému SOLO-N firmy NAPKO. Celková délka mostu 490 m. Spodní stavba železobetonové podpěry tvaru T s předepnutými hlavicemi čtyřmi resp. šesti předpínacímí kabely po 19-ti lanech, na jedné straně zakončené pasivním kotvením a na druhé straně kotvou KSN 19. Doba provedení prací:

4 VISUTÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES ŘEKU LABE V KOLÍNĚ SDS EXMOST, s.r.o. investor město Kolín Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Visutá konstrukce na dvou volných kabelech po 38 lanech, mostovka z prefabrikátů podélně předpjatých 6-ti lanovými kabely. Pro kotvení volných kabelů byly použity kotvy KSN 19 a pro prefabrikáty kotvy KSN 7 z kotevního systému SOLO-N. Firma NAPKO provedla dodávku a montáž visutých kabelů, montáž prefabrikátů mostovky a předpětí prefabrikátů. Doba provedení prací: 2005

5 DÁLNICE D 47 ÚSEK 4707 V OSTRAVĚ STAVEBNÍ OBJEKT SO 211 A SO 212 STRABAG, a.s. investor ŘSD závod Brno Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Doprava a montáž prefa nosníků SKA-T, instalace dvanácti-lanových řepínacíh kabelů, napnutí a injektáž cementovou maltou bez chemických přísad. Pro předpětí nosníků byly použité kotvy KSN 12 z kotevního systému SOLO-N firmy NAPKO. Doba provedení prací: 2006

6 SILNICE I/6 PRAHA KARLOVY VARY SDS EXMOST, s.r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Podélně předpjatá mostní konstrukce o rozpětí m, 12-ti lanové řepínací kabely na napínaném straně ukončeny kotvami KSN 12 a na opačné straně pasivním kotvením v betonu. Použité kotvení je ze systému SOLO-N firmy NAPKO. Doba provedení prací: 2004

7 VISUTÁ LÁVKA ZOO LEŠNÁ ZOO Lešná Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Visutá lávka pro pěší, veškeré lanové konstrukce jsou z nerezových lan a spojovací prvky nerezové oceli, konstrukce mostovky dřevěná, lávka je umístěna v pavilonu exotických zvířat Doba provedení prací: 2006

8 R35 OLOMOUC- PROSTĚJOV A VELKOMORAVSKÁ ULICE V OLOMOUCI investor ŘSD správa Olomouc Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Opravy dilatačních závěrů na ulici Velkomoravské v Olomouci a na estakádě v Prostějově Doba provedení prací:

9 R55, OTROKOVICE OBCHVAT JV, I. ETAPA-MÚK KVÍTKOVICE ESTAKÁDA NA RAMPĚ ZL-UH PŘES SILNICI I/49 ODS Dopravní stavby Ostrava a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Most o pěti polích z podélně předpjatého betonu, jednokomorová konstrukce se šikmými stěnami. Celková délka mostu 180 m. v pěti etapách byly použití pevné spojky typ SkSN 19, plovoucí spojky SSkN 3 a kotvy KSN 19 a KSN 3 z kotevního systému SOLO-N firmy NAPKO. Doba provedení prací: 2006

10 DÁLNICE D 47, 47091/2 HRUŠOV - BOHUMÍN 2. STAVBA SO MOST NA DÁLNICI D47 PŘES ODRU V KM ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané příčně předpjatá železobetonová deska spřažená se dvěmi ocelovými I profily, levý a pravý most, 1055 ks 4 lanových kabelů, aktivní kotvy na jedné straně, pasivní 4 lanová kotva na druhé straně kabelu, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, montáž, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka jednoho mostu 265 m Doba provedení prací: 2006 D 47, STAVBA 4707 BÍLOVEC OSTRAVA, RUDNÁ SO 257 MOST NA PŘEL. SILNICE III/ 4782 PŘES DÁLNICI D47 Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Doba provedení prací: 2006 STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová mostovka 12 ks 13-ti lanových, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 63,6 m D 47, STAVBA 4707 BÍLOVEC OSTRAVA, RUDNÁ SO 258 MOST NA PŘEL. UL. JANOVSKÁ PŘES DÁLNICI D47 Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Doba provedení prací: 2006 STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová mostovka 12 ks 13-ti lanových, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 60 m

11 R3508, STAVBA KŘELOV-SLAVONÍN, 1. ETAPA SO LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES R35 V KM 140,325 Bogl a Krýsl, k.s.. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Most visutý na dvou předpínacích kabelech o 31 lan typu monostrand uložených v ochranných trubkách z nerezové oceli Doba provedení prací: 2007

12 D47, STAVBA 4704 SO 222 DÁLNIČNÍ MOST V KM 105,822 PŘES PŘIVADĚČ BĚLOTÍN METROSTAV, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Dva mosty o třech polích celkové délky 89 m podélně předpjaté předpínacími kabely o devatenácti a šesti lanech Doba provedení prací: D47, STAVBA 4704 SO 218 NADJEZD SILNICE II/440 VÝZTUŽ MOSTNÍ NK Z PŘEDPÍNACÍCH LAN STRABAG, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Podélně předpjatá mostní konstrukce kabely o dvanácti lanech, most o dvou polích celkové délky 68 m Doba provedení prací: 2007

13 DÁLNICE D 47, 47091/2 HRUŠOV BOHUMÍN SO 209 MOST NA PŘELOŽCE I/58 V KM 0,456 PSVS, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Podélně předpjatá železobetonová deska, 14 ks 12-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách kabelu, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, montáž, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka jednoho mostu 62,9 m Doba provedení prací: 2007 D 08 ÚSTÍ NAD LABEM SO 207 Brogl a Krýsl, k.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Podélně předpjatá mostní konstrukce kabely o dvanácti lanech, most o čtyřech polích celkové délky 120 m Doba provedení prací: 2007

14 I/47 SEVERNÍ SPOJ I. STAVBA V OSTRAVĚ C 202 PŘEMOSTĚNÍ ODRY ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané příčně předpjatá železobetonová deska spřažená se dvěmi ocelovými I profily, levý a pravý most, 1124 ks 4 lanových kabelů, aktivní kotvy na jedné straně, pasivní 4 lanová kotva na druhé straně kabelu, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, montáž, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka jednoho mostu 280m Doba provedení prací: 2008 I/57 HLADKÉ ŽIVOTICE SO 204 MOST V KM 10,782 PŘES KOSTELECKÝ POTOK A BIOCENTRUM STRABAG, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce, 14 ks devatenáctilanových kabelů, celková délka mostu 85 m Doba provedení prací: 2008

15 MIMOÚROVŇOVÉ PROPOJENÍ SIL. II/468 A PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V TŘINCI- BALINÁCH SO 201, SO 202, SO 203, SO 204 ODS-dopravní stavby Ostrava,a.s., METROSTAV,a.s., OHL ŽS, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně a příčně předpjatá železobetonová konstrukce114 ks příčných třináctilanových kabelů, 38 ks devatenáctilanových kabelů, 15 ks dacetisedmilanových kabelů, 14 ks devatenáctilanových kabelů, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 85 m Doba provedení prací: 2008 I/47 SEVERNÍ SPOJ I. STAVBA V OSTRAVĚ C 202 PŘEMOSTĚNÍ ODRY ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané příčně předpjatá železobetonová deska spřažená se dvěmi ocelovými I profily, levý a pravý most, 1124 ks 4 lanových kabelů, aktivní kotvy na jedné straně, pasivní 4 lanová kotva na druhé straně kabelu, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, montáž, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka jednoho mostu 280m Doba provedení prací: 2008

16 PROPOJENÍ SILNIC I/11 A I/56 - SPOJKA V OPAVĚ C204 - ESTAKÁDA NA S1 PŘES ŘEKU OPAVU V KM 0,435-0,715 ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané příčně předpjatá železobetonová deska spřažená se dvěmi ocelovými I profily, 558 ks 4 lanových kabelů, aktivní kotvy na jedné straně, pasivní 4 lanová kotva na druhé straně kabelu, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, montáž, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka jednoho mostu 280m Doba provedení prací: 2008

17 I/47 SEVERNÍ SPOJ V OSTRAVĚ - I. STAVBA SO 204 MOST PŘES ULICI MARIÁNSKOHORSKOU Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Doba provedení prací: 2008 STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová konstrukce 13 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 54,55m REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č PŘES ŘEKU OSOBLAHU V OBCI DÍVČÍ HRAD Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Doba provedení prací: 2008 STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová mostovka 16 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 22 m

18 I/57 HLADKÉ ŽIVOTICE SO 203 MOST NA PŘELOŽCE SILNICE I/57 V KM 8,638 PŘES POLNÍ CESTU A BIOKORIDOR STRABAG, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce, 14 ks osmnáctilanových kabelů, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 43,2 m SILNICE I/56 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ MÍSTECKÁ I. A II. STAVBA SO MOST NA MÍSTECKÉ UL. PŘES TOMKOVOU ULICI STRABAG, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce, dva mosty, 9 ks devatenáctilanových kabelů a 2 ks, sedmilanových kabelů v jenom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 36 m

19 SILNICE I/47 SEVERNÍ SPOJ V OSTRAVĚ SO 204 A SO 205 STRABAG, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce, dva mosty, 13 ks devatenáctilanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 54,5 m D47, STAVBA BOHUMÍN-STÁTNÍ HRANICE ČR/PR SO 207 MOST NA D47 V KM 168,765PŘES INUNDACI ŘEKY OLŠE A PŘELOŽKU POLNÍ CESTY PRAVÝ MOST ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce, dva mosty, 20 ks dvanáctilanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 74 m

20 SILNICE I/56 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ MÍSTECKÁ I. A II. STAVBA SO MOST NA MÍSTECKÉ PŘES KOLEJIŠTĚ ČD BÖGL A KRÝSL, k.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané příčně předpjatá železobetonová deska uložená na dvou ocelových nosnících, dva mosty, 239 ks čtyřlanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 242 m PROPOJENÍ SILNIC I/11 A I/56, SPOJKA S1 V OPAVĚ SO 202 MOST NA SPOJCE S1 PŘES MK V KM 0,175 SO 206 MOST NA SPOJCE S1 PŘES POLNÍ CESTU V KM 1,568 BÖGL A KRÝSL, k.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová deska, dva mosty, 15 ks třináctilanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 15 m

21 I/34 PROPOJENÍ OKRUHŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE SO MOST PŘES DOBROVODSKOU STOKU EDIKT, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová deska, 18 ks devatenáctilanových kabelů v jednom mostě, pasivní kotvení, NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů celková délka mostu 18 m

22 LÁVKA PRO PĚŠÍ U STRAKONICKÉHO HRADU VE STRAKONICÍCH SDS EXMOST, spol. s r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané visutá ocelová konstrukce na dvou kabelech z 31 předpínacích lan, svislé závěsy z tyčí, fy NAPKO provedla dodání a instalaci podélných nosných kabelů včetně tyčí a zavěšení lávky na kabely, celková délka mostu 109,4 m

23 PŘECHODOVÁ LÁVKA U NÁDRAŽÍ ČD V UHERSKÉM BRODĚ SO 202 ZAVĚŠENÁ LÁVKA SDS EXMOST, spol. s r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané zavěšená podélně předpjatá železobetonová konstrukce ze segmentů na ocelový pylon, celkem 36 ks třílanových závěsů z lan průměru 15,24 mm a pevnosti 1860 MPa, podélné předpínací kabely 2 ks třílanových, 2 ks 5-ti lanových a 4 ks 13-ti lanových, fy NAPKO provedla dodání a instalaci závěsů, montáž mostovky ze ŽB segmentů a dodání, instalaci, předpínání a injektáž podélných předpínacích kabelů, celková délka mostu 116,85 m

24 PŘECHODOVÁ LÁVKA U NÁDRAŽÍ ČD V UHERSKÉM BRODĚ SO 201 PODEPŘENÁ LÁVKA SDS EXMOST, spol. s r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané most o třech polích, trámová deska podélně předpjatá 12-ti lanovými kabely celkem 4 ks, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 77,37 m III/33914 VLASTĚJOVICE SO PŘESTAVBA MOSTU EVENT.Č SDS EXMOST, spol. s r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce 12 ks devatenáctilanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 55 m

25 DÁLNICE D1 STAVBA 0135 KROMĚŘÍŽ VÝCHOD - ŘÍKOVICE SO 219 MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES R55 A KOSTELECKÝ POTOK V KM 11,903 R55 Hochtief CZ, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce 7 ks devatenáctilanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 82,9 m o 5-ti polích, 2010 DÁLNICE D1 STAVBA 0135 KROMĚŘÍŽ VÝCHOD - ŘÍKOVICE C 207 MOST NA SILNICI I/55 PŘES D1 V KM 67,695 HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce 18 ks dvanáctilanových kabelů v jednom mostě, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 62,5 m o 4 polích

26 DÁLNICE D1 STAVBA 0135 KROMĚŘÍŽ VÝCHOD - ŘÍKOVICE SO 218 MOST NA R55 PŘES ŘEKU RUSAVU V KM 11,522 METROSTAV, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce 16 ks patnáctilanových kabelů v jednom mostě, dva mosty, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 45,5 m o 3 polích DÁLNICE D1 STAVBA 0135 KROMĚŘÍŽ VÝCHOD - ŘÍKOVICE SO 217 MOST NA R55 PŘES SIL. II/432 A POTOK ŽABÍNEK METROSTAV, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová trámová konstrukce 12 ks devatenáctilanových kabelů a 4 ks dvanáctilanových kabelů v jednom mostě, dva mosty, byly použity spojky SKSN 19 pro spojení 19- ti lanových kabelů, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 137,4 m o 5-ti polích, 2010

27 D47, STAVBA BOHUMÍN-STÁTNÍ HRANICE ČR/PR SO MOST NA PŘELOŽCE SIL. ŠUNYCHELSKÁ PŘES DÁLNICI, SIL.I/67 A ODVOD. PŘÍKOP V KM 165,644 ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně a příčně předpjatá železobetonová trámová konstrukce (3 trámy) 8 ks 24 lanových kabelů, 8 ks 12-ti lanových kabelů podélného předpětí, 5 ks 7-mi lanových kabelů a 80 ks 4 lanových kabelů příčného předpětí zakončených na jedné straně aktivní a na druhé straně pasivní kotvou, byla použita předpínací lana prům. 15,7 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 137,4 m o 5-ti polích D47, STAVBA BOHUMÍN-STÁTNÍ HRANICE ČR/PR SO MOST NA PŘELOŽCE POLNÍ CESTY PŘES DÁLNICI A MELIORAČNÍ KANÁL V KM 167,364 ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce 9 ks 12-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 69,7 m o 4 polích

28 SILNICE I/38 - NYMBURK OBCHVAT II. ETAPA SO SILNIČNÍ MOST NA VĚTVI "A" PŘES POLNÍ CESTU A STROUHU PSVS, a.s. Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané podélně předpjatá železobetonová konstrukce 11 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 21,15m SILNICE I/38 - NYMBURK OBCHVAT II. ETAPA SO MOST PŘES SIL. II/330 A MRLINU V KM 4,481 Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané, 2010 PSVS, a.s. podélně předpjatá železobetonová trámová konstrukce 8 ks 13-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, 3 kabely ukončeny pasivními kotvami, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 131,07 m

29 SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY JIHOZÁPADNÍ SEGMENT ÚSEK Č. 512 D1- JESENICE VESTEC SO MOST PŘES SOKP NA PŘEL. SIL. II/101 Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané PSVS, a.s. podélně a příčně předpjatá železobetonová konstrukce 10 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, 4 ks 19-ti lanových podélných kabelů a 40 ks 4 lanových kabelů vedených příčně, kabely na jedné straně ukončeny aktivními kotvamí a na druhé straně pasivními kotvami, byla použita předpínací lana prům. 15,7 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 99 m SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY JIHOZÁPADNÍ SEGMENT ÚSEK Č. 512 D1- JESENICE VESTEC SO MOST NA VĚSTVI 1 MÚK SOKP S D1 PŘES VĚTEV 5 V KM 0,840 Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané PSVS, a.s. podélně předpjatá železobetonová konstrukce 14 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 80,6m

30 SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY JIHOZÁPADNÍ SEGMENT ÚSEK Č. 512 D1- JESENICE VESTEC SO MOST NA VĚTVI 5 MÚK SOKP S D1 PŘES SOKP V KM 0,953 Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané PSVS, a.s. podélně předpjatá železobetonová konstrukce 14 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, 7 ks kabelů spojkovaných pevnými spojkami SSkN 19, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 113,6 m I/47 SEVERNÍ SPOJ V OSTRAVĚ - I. STAVBA SO 205 MOST PŘES ULICI MARIÁNSKOHORSKOU Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová konstrukce 13 ks 19-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 45m

31 SILNICE I/57 - HLADKÉ ŽIVOTICE OBCHVAT SO 203 MOST NA PŘELOŽCE SILNICE I/57 V KM 8,638 PŘES POLNÍ CESTU A BIOKORIDOR Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová konstrukce 14 ks 18-ti lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,24 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 43,2m SILNICE I/56 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ MÍSTECKÁ I. A II. STAVBA SO MOST NA MÍSTECKÉ UL. PŘES TOMKOVOU ULICI Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané STRABAG, a.s. podélně předpjatá železobetonová mostovka 9 ks 19-ti lanových kabelů a 2 ks 7-mi lanových kabelů, aktivní kotvy na obou stranách, byla použita předpínací lana prům. 15,3 mm pevnosti 1860 MPa, fy NAPKO provedla dodávku, instalaci, předpínání a injektáž dodatečně předpínaných kabelů, celková délka mostu 40 m, levý a pravý most V Olomouci dne Ing. Marek Kořenek - jednatel

Celková informace - stav přípravy

Celková informace - stav přípravy SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY STAV PŘÍPRAVY K 31. 8. 2009 Celková informace - stav přípravy Silniční okruh kolem Prahy, úseky 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Úsek 511, Běchovice D1 Délka trasy : 12,571

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 85/5269 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení věcného břemene Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

Veřejná zakázka: Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka: Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 Dodatečné informace č. 1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 37523/2015 Ing.

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006. Usnesení č. 551

Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006. Usnesení č. 551 Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006 Usnesení č. 551 1. b e r e n a v ě d o m í výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 26. dubna 2006,

Více

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracováno podle TKP-D staveb pozemních komunikací E ZÁSADY ORGANIZACE

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Olomoucký kraj Délka silniční sítě ve správě ŘSD

Olomoucký kraj Délka silniční sítě ve správě ŘSD Délka silniční sítě ve správě ŘSD 347 km silnic I. tříd 90,5 km rychlostních komunikací (R35, R46) 36,2 km dálnic (D1) Olomouc R35 Křelov Slavonín, 2.etapa délka: 3250 m kategorie: R 22,5/120 plocha vozovek:

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

STAVBY SOKP 513. Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

STAVBY SOKP 513. Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. TECHNICKÉŘEŠEN ENÍ TUNELŮ STAVBY SOKP 513 Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 15.10.2008 STAVBA 513 VESTEC

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Příprava a realizace staveb ve Středočeském kraji a na území hlavního města Praha

Příprava a realizace staveb ve Středočeském kraji a na území hlavního města Praha Ing. Jan Kroupa generální ředitel ŘSD ČR DOPRAVNÍ KONFERENCE 22. 2. 2016 Příprava a realizace staveb ve Středočeském kraji a na území hlavního města Praha Obsah 1. Rozpočtová historie 2. Stavby v realizaci

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST V úseku: Praha-Nová Hospoda praha Praha st. Hranice ČR - AT Zpracoval: ŘSD ČR 05/2010 Datum: Stav k 8.1.2016 Lucie Jandíková - HIP 2016 Dálnice D3 Praha Nová

Více

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA objektu zakrytého potoka Bystřice v ul. Palackého ve městě Teplice - ev.č. 066.2 - v úseku č.1 a 2, délky cca 550 m (v ul. Palackého od x s ul. Masarykova až k čp.1525 v ul.

Více

Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880

Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 1 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat Stupeň : Realizační dokumentace stavby Objekt Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část nosná konstrukce

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Údržba povrchu cementobetonového krytu vodním paprskem

Údržba povrchu cementobetonového krytu vodním paprskem Příloha T4 Název akce: Údržba povrchu cementobetonového krytu vodním paprskem Lokalizace: Pražský okruh R1, SOKP 512 Vestec Lahovice, km 0,240 0,000 L a 82,142 76,104 L Datum provedení: září 2012 Provedl:

Více

Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092

Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Vrbice D Dálnice státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Dálnice D stavba 4709.2 státní hranice ÈR/PR infografika D-47092-Bohumin-PL-025 informační leták, /202 uvedeno do provozu pro osobní auta Kopytov

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy jako speciální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D46 PP Olomouc Prostějov a D46 Olšany MÚK. Stavba. Objekt. Přechodné dopravní značení ~ 1 ~

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D46 PP Olomouc Prostějov a D46 Olšany MÚK. Stavba. Objekt. Přechodné dopravní značení ~ 1 ~ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba D46 PP Olomouc Prostějov a D46 Olšany MÚK Objekt Přechodné dopravní značení ~ 1 ~ OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4. SCHEMA PRO OZNAČOVÁNÍ

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

silnice I/11 a I/56 Propojení silnic, spojka S1 v Opavě 12/2009 uvedeno do provozu

silnice I/11 a I/56 Propojení silnic, spojka S1 v Opavě 12/2009 uvedeno do provozu silnice I/11 a I/56 Propojení silnic, spojka S1 v Opavě 12/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Spojka S1 je nové propojení silnic I/11 a I/56 v Opavě. Jedná se o první (východní) část obchvatu

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

SILNICE I/55 MÚK S ČD PŘEROV - PŘEDMOSTÍ

SILNICE I/55 MÚK S ČD PŘEROV - PŘEDMOSTÍ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 SILNICE I/55 MÚK S ČD PŘEROV - PŘEDMOSTÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů.

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY STARTOVACÍ

Více

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY Noviny pod Ralskem 142 tel.: 00420 487 844 140 info@aerolux.cz 471 24 Mimoň fax: 00420 487 844 117 www.aerolux.cz Česká Republika AEROLUX s.r.o. je česká

Více

III/03810 HESOV MOSTY EV.Č. 03810 006,007 A 008

III/03810 HESOV MOSTY EV.Č. 03810 006,007 A 008 III/03810 HESOV MOSTY EV.Č. 03810 006,007 A 008 Ing. Martina Papeschová, Ing. Karel Kubza, Ing. Dagmar Šeděnková DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. III/03810 Hesov the bridges re. n. 03810-006, 007 and

Více

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151

Více

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou.

Více

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ Ochrana před povodněmi na horní Opavě Příloha 1 Přehled studií a koncepčních podkladů Příloha 1 PŘEHLED STDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ S1 Vodohospodářská studie ochranných nádrží Nové Heřminovy na Opavě

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A. Ing. David Cyroň, Metrostav a.s.

TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A. Ing. David Cyroň, Metrostav a.s. TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A Ing. David Cyroň, Metrostav a.s. Proč TBM? Technologie ražby jíž je realizováno cca 80% všech projektů podzemního stavitelství Železniční a silniční tunely

Více

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Městský okruh, STAVBA č. 0094, Balabenka Štěrboholská radiála Posudek dle přílohy č. 5 zákona

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

Oprava zábradlí na nábřežních zdech Dokumentace pro výběr zhotovitele 03/ 2013

Oprava zábradlí na nábřežních zdech Dokumentace pro výběr zhotovitele 03/ 2013 Investor: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26, Moravská Ostrava, Místo stavby: Moravská Ostrava, Slezská OStrava Generální projektant: Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. Hrabákova 5, 702

Více

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech Rekonstrukce a modernizace silnic v letech 2017-2021 Zpracoval: Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu Datum: 4. 4. 2017 Pozemní komunikace, kompetence, financování Kompetence Stát -

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÍ Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

Usnesení č. 15/1099- Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 15/1099- Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 18. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/17/d/2013/JJ II/440 1040/1 Dětřichov

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. S1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1081,1082,1083, 1084,1085/2014/VZ-17998/2015/551/MSch

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. S1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1081,1082,1083, 1084,1085/2014/VZ-17998/2015/551/MSch *UOHSX006TG21* UOHSX006TG21 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS- S1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1081,1082,1083, Brno: 15. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

silnice I/57 Hladké Životice obchvat 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/57 Hladké Životice obchvat 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/ Hladké Životice obchvat 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Výstavba přeložky silnice I/ Hladké Životice obchvat byla vyvolána stavbou dálnice D47 a v realizovaném úseku tvoří

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes 3t do 5t přes

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Město Staré Město. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch

Město Staré Město. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch stavby St. Město, Východní, K1, kab. smyčka (kabelové vedení NN, kabelová skříň) na pozemku p. č. 6064/247 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. stavby St. Město, Luční

Více

ředitele SFDI ke schvalování změn charakteru výdajů změnovým řízení v rámci schváleného limitu pro akci dle bodu I odst. c).

ředitele SFDI ke schvalování změn charakteru výdajů změnovým řízení v rámci schváleného limitu pro akci dle bodu I odst. c). Usnesení ze 127. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. ledna 2015 Usnesení č. 998 1. Schvaluje předložený návrh na stanovení celkové alokace ve výši 4 400 000 tis. Kč pro Program

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 07. 09. 2015

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 07. 09. 2015 Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 07. 09. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE :

SEZNAM DOKUMENTACE : II/210 ZÁPADNÍ OBCHVAT SOKOLOV SVATAVA SEZNAM DOKUMENTACE : TEXTOVÁ ČÁST: TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝKRESOVÁ ČÁST: VÝKR. Č.: NÁZEV MĚŘÍTKO FORMÁT 462.01 PŘEHLEDNÁ SITUACE - SO 462 1:10000 2A4 462.02 SITUACE -

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Průmyslové textilie Izolační provazce Pásky a návleky. Vysokoteplotní izolační materiály. www.inheat.cz

Průmyslové textilie Izolační provazce Pásky a návleky. Vysokoteplotní izolační materiály. www.inheat.cz Průmyslové textilie Izolační provazce Pásky a návleky Vysokoteplotní izolační materiály inheat spol. s r.o. 2011 Keramické izolační šňůry, návleky a pásky sklem těsnění pecních vozů Keramická pletená ucpávka

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v 1.6.15 Podrobné předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky (Technické podmínky) část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA // KAPITOLA 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA // KAPITOLA 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA // KAPITOLA 1 OBSAH 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 2. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 8 3. HODNOCENÍ ČINNOSTI 9 4. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 20 5. ZPRÁVA AUDITORA

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 14 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby Evidenční číslo

Více

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace v zastoupení: DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Kounicova 271/13 602 00 Brno

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace v zastoupení: DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Kounicova 271/13 602 00 Brno Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: 577 630 199, fax: 577 630 266, e-mail: hanavecerkova@zlin.eu VÁŠ DOPIS

Více

Usnesení z 70. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 463

Usnesení z 70. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 463 Usnesení z 70. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 463 a) Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VÝKAZ VÝMĚR S ROZPOČTEM Stavba: Revitalizace Tyršových sadů - Podzámeckého parku v Pardubicích Stavební celek: Podzámecký park Rekapitulace listopad 2012 P.Č. Kód položky Popis 1 2 3 7 8 9 Rekapitulace

Více

Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK

Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Úvod... 2 3. Použité poklady... 2 4. Koncepce řešení... 2 4.1. Barevnost značení... 2 4.2. Značení čísel dálnic, silnic a mezinárodních tahů... 3 4.3. Značení dopravních

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 780/2014-910-IPK/33 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Ministerstvo

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R55: [1] Rychlostní silnice R55 1. R55 5501 Olomouc - Kokory Olomoucký kraj 2. R55 5502 Kokory Přerov Olomoucký

Více

Dodatek č. 15/2019/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

Dodatek č. 15/2019/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 Dodatek č. 15/2019/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6

Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 1/64 VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o. VSL International Ltd. Kříženeckého náměstí 322 Industriestrasse 14 PRAHA 5 BARRANDOV CH 4553 SUBINGEN Česká republika Švýcarsko Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 ORGANIZACE:

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5

ZÁPIS. Karlovy Vary- výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště Zápis z kontrolního dne č. 19 Stránka 1 z 5 ZÁPIS z kontrolního dne č. 19 (KD 19) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 23.11.2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových

Více

Usnesení z 102. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. června Usnesení č. 842

Usnesení z 102. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. června Usnesení č. 842 Usnesení z 102. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. června 2011 Usnesení č. 842 I. Schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro

Více

Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017

Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017 Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017 Usnesení č. 860 upravený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků

Více

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA

Více

NÁVRH Specifikace nemovitostí určených k uzavření budoucích smluv o převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem

NÁVRH Specifikace nemovitostí určených k uzavření budoucích smluv o převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem NÁVRH Specifikace nemovitostí určených k uzavření budoucích smluv o převodu nemovitostí z vlastnictví kraje darem 1) Budoucí převod částí pozemku darem Středisko Bruntál Vrbno pod Pradědem 1716/1 dle GP

Více

Nástroje kraj. plánování

Nástroje kraj. plánování Nástroje kraj. plánování VLIV DOPRAVY NA KRAJINU doprava ochranná pásma migrační překážky nehody hluk Rozvoj dopravy - plánování Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Více

Celková informace - stav přípravy a realizace

Celková informace - stav přípravy a realizace SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE K 31. 5. 2010 Celková informace - stav přípravy a realizace Silniční okruh kolem Prahy, úseky 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Úsek 511, Běchovice

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: GEOSAN GROUP a.s. IČ: 256 71 464 sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: GEOSAN GROUP a.s. IČ: 256 71 464 sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: GEOSAN GROUP a.s., IČ: 256 71 464, Kolín III, U Nemocnice 430,

Více

Hodnocení výsledků experimentálních prací WORKSHOP KONANÝ V RÁMCI PROJEKTU NAKI II

Hodnocení výsledků experimentálních prací WORKSHOP KONANÝ V RÁMCI PROJEKTU NAKI II Hodnocení výsledků experimentálních prací WORKSHOP KONANÝ V RÁMCI PROJEKTU NAKI II Charakteristika betonů odebraných z konstrukcí mostů mechanické vlastnosti Analýza a prezentace hodnot architektury 60.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince

Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince 1.2 Stavebník: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 1.3

Více

PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. ředitel Úseku kontroly kvality staveb PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK Systém kontroly objednatele na stavbách ŘSD ČR Obsah Organizační schéma ÚKKS. Kontrola staveb objednatelem.

Více