Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace"

Transkript

1 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Adresa školy: Studentská 640, Litvínov, Školní rok 2013/2014 EVIDENCE PROJEKTŮ, GRANTŮ, SOUTĚŽÍ A ŽÁDOSTÍ Autoři: Mgr. Jan Novák, Mgr. Daniel Urik

2 1) Projekt Probouzení Ježíška" V úterý 10. září odjela skupina žáků TER na návštěvu do německého Seiffenu. Zde se žáci účastnili zkoušky divadelního představení Probouzení Ježíška". Žáci tercie se stali součástí dětské krojové skupiny ze Seiffenu Dětská krojová skupina Živé hračky ze Seiffenu slavila na podzim výročí založení souboru. U této příležitosti se v sobotu 28. září konalo divadelní představení, jehož se účastnilo i šest žáků tercie. Všichni strávili v Seiffenu příjemné odpoledne a tři žáci dokonce aktivně vystoupili i na divadelních prknech před čtyřmi sty diváky. Celá akce je realizována v rámci projektu Cíl 3/Ziel3. Očekává se, že celý projekt přiblíží tradice Krušných hor a probudí zájem o dnešní výrobu hraček. Bergparade Seiffen Šest žáků tercie se zúčastnilo tzv. Bergparády v Seiffenu. Jedná se o tradiční slavnostní průvod, kterého se účastní obyvatelé z celého Krušnohoří. 2) COMENIUS snaha o dojednání spolupráce s partnery v Turecku, Slovinsku, Španělsku, Itálii (stav duben 2014 v jednání) 3) ČESKO-SASKÁ UČEBNICE ve spolupráci s UJEP Celá akce je realizována v rámci projektu Cíl 3/Ziel3 4) Flájský plavební kanál žije! Neugrabenflöße Fleyh lebt! Projekt s podtitulem česko-německá škola v přírodě realizoval Českojiřetínský spolek s německými partnery z HGV Rechenberg-Bienenmühle v rámci programu Cíl3/Ziel3 Evropské unie s cílem podpory výuky vlastivědy a německého jazyka. Film o kanálu vyrobila studia MS Production a Ponte records v Mostě pod vedením Martina Studeckého a Míry Kuželky. Premiéra pro naše gymnázium V pondělí se na Gymnáziu TGM konala litvínovská premiéra filmu Plavební kanál Fláje Clausnitz. Učebna fyziky se stala na více jak hodinu kinosálem pro přátele Krušných hor i historie česko-německých vztahů. Sešlo se více jak šedesát diváků a posluchačů členů Sokola, turistů, učitelů, přišel též kronikář Litvínova pan Novotný. 5) Studentské předčasné parlamentní volby 2013 Projekt organizace Člověk v tísni. Ve spolupráci s městem Litvínov, které zapůjčilo originální volební urny, zástěnu a pečetě, se studenti mohli reálně vžít do situace, kdy před volební urnou budou stát doopravdy. Celý projekt nebyl ale pouhým plácnutím do vody, přijít, odvolit si a jít, byl také ukázkou pro žáky, hlavně z nižšího stupně gymnázia (viz foto - třída prima), jak skutečný proces demokratické volby probíhá, co obnáší a jak pracuje volební komise. 6) Lidská práva jsou klíčem ke svobodě a demokracii Prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, pořádá občanské sdružení Leges Humanae. Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone ČR, která věnovala také hodnotné ceny.

3 7) Chytré hlavy pro Sever soutěžní projekt našeho gymnázia č. 23: "Přeměna školní knihovny v moderní interaktivní centrum s využitím i pro odbornou veřejnost" 8) Biologicko-ekologický projekt Od 14. do se někteří žáci z kvarty a kvinty společně s žáky z německého gymnázia v Olbernhau zúčastnili biologicko ekologického pobytu v Rübenau. V rámci programu Cíl3/Ziel3 Evropské unie. 9) Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 (nerealizováno) 10) Studijní cesta do Štrasburku Devět žáků litvínovského gymnázia společně s Mgr. Danielem Urikem v termínu navštívilo na pozvání MUDr. Miroslava Ouzkého (českého europoslance) téměř třistatisícový Štrasburk, aby se zde seznámili s fungováním Evropského parlamentu a poznali krásy tohoto města, zapsaného také na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Velké poděkování za zprostředkování akce patří také JUDr. Danielu Volákovi. 11) EUROSCOLA Štrasburk Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov se stalo jedním z výherců 2. kola soutěže Euroscola. Letošní úkol byl zaměřen na tvorbu plakátu. Porota vybrala plakát Silní pomáhají slabším" jehož autorkou je V. Jasanská. Studentka vyhrála finanční příspěvek na cestu do Štrasburku spojenou s účastí na Studentském parlamentu všech členských států EU pro 24 studentů. 12) Setkání školních parlamentů Dne se zástupci gymnázia účastnili akce Prezentace školních parlamentů na ZŠ a MŠ Ruská. Naši terciáni Jakub Tomáš, Štěpán Kubičina a Tomáš Čapek a kvartánka Pája Kolodzieová naši školu vykreslili v zábavném vstupu a v seminářích se pak poučili o fungování školního parlamentu. Anu Fleková a Petra Makuková pak posbíraly postřehy a podněty k další práci parlamenťáků. 13) Měsíc filmu 2013 PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ V pondělí se za účasti předních osobností československé a litvínovské hokejové historie uskutečnilo promítání dokumentu Postavení mimo hru", který je ukázkou toho, jak těžké bylo za doby totalitního komunistického režimu v Československu fungovat jako vrcholový sportovec. Pozvání na tento projekt, který pořádá společnost Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách, přijali následující hosté: JOSEF BERÁNEK starší, LADISLAV ŠTĚRBA a KAREL LINHART! 14) Mezinárodní dějepisná soutěž gymnázií v Chebu se trojice studentů ve složení Petra Makuková (2. A), Ivana Smeková (septima), Ladislav Bříza (kvinta) zúčastnila dějepisné soutěže v Chebu. Šlo již o 22. ročník, který byl věnován české historii od roku 1848 po vznik ČSR. Garantem soutěže je řada renomovaných historiků, jako je např. prof. P. Čornej, prof. M. Hlavačka, spisovatel Petr Hořejš (autor Toulek českou minulostí), novinář S. Motl aj.

4 15) Zapojení se do soutěží MŠMT! Naše gymnázium se účastní prestižních soutěží, které jsou vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsou zařazeny do programu Excelence motivací jsou hodnotné ceny, drobné odměny v jednotlivých kolech a mediální podpora žáků i školy! SAPERE Vědět jak žít, FINANČNÍ GRAMOTNOST 16) Národní institut dětí a mládeže MŠMT EVROPA VE ŠKOLE, NÁŠ SVĚT 17) Lingvistická olympiáda Dne se konalo školní kolo lingvistické olympiády. Žáci změřili síly na poli logického myšlení, nutné bylo také prokázat určitou pracovitost a analytické schopnosti. V celkem šesti úkolech, které obsahovaly vzorky neznámých jazyků a písem (např. japonské Braillovo písmo, či písmo Eskymáků), museli studenti proniknout do systému toho jazyka či písma a na základě zjištěného sami jazyk použít. 18) Jeden den v kůži dospěláka Projektu Jeden den v kůži dospěláka, určený žákům kvarty našeho gymnázia. Pořádáme jej ve spolupráci s rodiči. Cílem projektu, který tentokrát proběhl v pátek 29. listopadu, je ukázat svět dospěláků i z jiné stránky než té, že dospěláci mají lepší život, když nemusí chodit do školy a minimálně šest hodin denně poslouchat nezáživné moudrosti učitelů. 19) PROJEKT DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje Soutěž je vyhlášena jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením číslo 29/9Z/2013 dne Platnost doložených podkladů pro bodování (diplomy, smlouvy atd.) je stanovena od do Soutěž byla pro školní rok 2013/2014 vyhlášena v prosinci ) Debatní den Debatní společnost Dne se na našem gymnáziu uskutečnil v pořadí už několikátý debatní den. Studenti prvních ročníků se seznámili s rozdílem mezi diskuzí a debatou, poznali pravidla debaty, sami si vyzkoušeli vystavět induktivní a deduktivní argument, vypracovali celou argumentační linii, při jejímž konstruování a prezentaci se učili pracovat v týmu a rovnoměrně rozložit své síly v rámci skupiny. 21) GIS DAY na litvínovském gymnáziu Dne se na našem gymnáziu v učebně zeměpisu uskutečnila přednáška GIS (geografického informačního systému), která se mimo jiné přednáší celé hodiny na vysokých školách. K nám na gymnázium zavítal Ing. Jan Pacina, Ph.D., s upravenou a zkrácenou verzí této přednášky, tak aby jí rozuměli žáci KVINTY a 1.A.

5 22) TEPELNÁ POHODA REGIONU UNITED ENERGY Být prospěšní tam, kde působíme je motto, na kterém stojí základní myšlenka a celá strategie firemní filantropie United Energy. Převážná část prostředků na dary, granty a sponzoring směřuje do regionu Mostecka a Litvínovska, tedy do míst, kde společnost podniká. Žádost o školní experimentální systém Vernier. 23) Jen na vlastní nebezpečí Dne se na našem gymnáziu opět uskutečnil dobročinný projekt, za cílem získání peněz pro Fond Sidus, což je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je dlouhodobá podpora a pomoc nemocným a potřebným, a to po finanční i materiální stránce. Publikací Jen na vlastní nebezpečí jsme letos vybrali částku 2000 Kč. Více informací o fondu na: 24) Projekt: Inspirace Saskem, ČLOVĚK V TÍSNI Jako škola jsme byli osloveni občanským sdružením MY LITVÍNOV, abychom poskytli základní informace k projektu Inspirace Saskem a podpořili tak veřejný život ve městě LITVÍNOV a dění kolem něj. Diseminační seminář v rámci projektu Inspiration: Sachsen; reg.č. CZ.1.04/5.1.01/ se uskutečnil ) PRO LITVÍNOV, o.p.s výběrové řízení na poskytnutí grantového příspěvku od obecně prospěšné společnosti PRO LITVÍNOV, o.p.s 26) PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji Program se řídí Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen Zásady ), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne Adaptační kurzy pro žáky, studenty (výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence) hrazeno ubytování, strava a cestovné, lektorné a preventivní aktivity při výjezdu. 27) 6/3/ Přednáška emeritního policejního rady dr. Dočekala pro nižší stupeň gymnázia prevence rizikového chování, sociálně patologické jevy a problémy mládeže 28) Přednáška Europe Direct o EU pro maturanty Pondělní odpoledne se pro letošní maturanty neslo v duchu opakování" a přípravy na maturitní zkoušku. Ze školícího střediska Europe Direct přijela dvoučlenná delegace v čele s Ing. Pavlem Rosenlacherem, aby představila témata Instituce v EU a Peníze v EU. Obě témata jsou velice živá a jejich znalost je pro občana EU poměrně důležitá. V průběhu přednášky se naši maturanti mohli zapojit do soutěží o upomínkové předměty Europe Direct a VŠFS Praha. 29) ERASMUS + březen/duben 2014 KA1 VZDĚLÁVACÍ MOBILITA JEDNOTLIVCŮ

6 30) Spolupráce s ÚSTAVEM PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ projekt česká společnost ) MĚSTO LITVÍNOV dlouhodobá spolupráce, neinvestiční dotace na podporu sportovní, kulturní, sociální a spolkové činnosti 32) pravidelná účast ve všech olympiádách a soutěžích napříč předměty (jazyky, D, OSZ, CH, BI, F, MA, Z, TV, VV, HV) 33) 9/4 Dějepisná soutěž SŠ s mezinárodní účastí krajské kolo - ÚL 34) 15/4 přednáška OSPOD pro 2.A a SEXTU pí. Hejčová a Bc. Kohoutová 35) Projekt CHINASKI ve škole Zajímavý projekt připravila skupina CHINASKI tento propojuje sféru kulturního a společenského života. Motivační projekt pro žáky vyhrát koncert kapely Chinaski pro nejoblíbenějšího učitele a celou školu. 36) Projekt Tvůrcem evropské politiky Simulace politického jednání s názvem Staň se na den tvůrcem evropské politiky, která se uskuteční v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavním organizátorem pro tento rok je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). 37) Účast na mezinárodním studentském summitu v Praze (Fleková Anu)

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského gymnázia,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více