Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006"

Transkript

1 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete dozvědět o úspěchu firmy HRDLIČKA ve výběrovém řízení na zpracování dokumentace dat distribuční sítě pro ČEZ a.s., dočtete se o nedávno proběhlém mezinárodním geodetickém a kartografickém veletrhu GEOS, seznámíme Vás s naším programem pro studenty, představíme Vám v krátkém interview pana Tomáše Kolowrata správce digitální technické mapy města Berouna, přiblížíme Vám novou službu společnosti HRDLIČKA jednotnou digitální technickou mapu kraje, a na závěr se můžete těšit na malou novinku - kviz z oboru geoinformací. Příjemné počtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Ing. Michal Pácal šéfredaktor Obsah Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Studentský program v HRDLIČKA GROUP Jednotná digitální technická mapa kraje Výrobní pracoviště Cheb Rozhovor se správcem DTMM Berouna Vědomostní kviz Otevřen internetový obchod! Na našich webových stránkách je nově zprovozněn internetový obchod s geodetickým a stavebním vybavením. Naši nabídku zboží si můžete prohlídnout na na našich internetových stránkách v sekci prodej zboží nebo kliknutím na tento odkaz: INTERNETOVÝ OBCHOD Dokumentace dat distribuční sítě pro ČEZ a.s. Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na Dokumentaci dat distribuční sítě pro ČEZ a.s. Tato zakázka se řadí mezi velmi významné zakázky v oblasti digitálního zpracování dokumentace sítě. Zakázka bude zrealizována ve velmi krátkém termínu tj. do konce roku Celkový rozsah zpracování dokumentace sítě je km. Další pobočka v České Lípě Česká Lípa je další z měst, kde se společnost HRDLIČKA rozhodla založit pro své zákazníky pobočku. Regionální pracoviště Česká Lípa ( tel.: ) je v provozu od Vedoucím pracoviště byl pověřen pan Roman Málek ). Pobočka v České Lípě se bude zaměřovat především na práce v katastru nemovitostí se specializací na zpracování komplexních pozemkových úprav. Mezi další činnosti patří například vyhotovování geometrických plánů, vytyčování pozemků a zpracování dokumentace pro správce inženýrských sítí. Aktuality

2 Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 S určitými obavami byl očekáván 1. mezinárodní veletrh geodézie a kartografie GEOS 2006, který se konal ve dnech 16. až 18. března v Pražském veletržním areálu Letňany, vzhledem k jeho letošní premiéře, nicméně úspěch této akce překonal očekávání organizátorů a vystavovatelů. Na m 2 se představilo 44 nejvýznamnějších firem a organizací působících v oboru. Veletrh doprovázela konference pořádané pod odborným dohledem VÚGTK. Zaznělo zde sedmdesát příspěvků od odborníků z pěti evropských států. Přednášky svou náplní obsáhly spektrum aktuálních problémů našeho odvětví od geodetických základů přes GIS, geoinformace a katastr nemovitostí až po fotogrammetrii, navigační systémy a mapovou tvorbu. Společnost s ručením omezeným HRDLIČKA seznámila návštěvníky na své expozici s informačním systémem SYPROM pro řízení malých a středních podniků, který naše firma sama využívá úspěšně již několik let. Tento software byl také na veletrhu prezentován v rámci bloku přednášek workshopu. Ani tentokrát nechyběla nabídka geodetického a stavebního zboží (nivelační přístroje, laserové dálkoměry, signalizační spreje a další). Nemalou část návštěvníků našeho stánku z řad odborné veřejnosti tvořili také studenti vysokých škol, které zaujal především studentský program podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP a možnost dalšího uplatnění absolventů v rámci této skupiny. Veletrh GEOS 2006 byl spojen se čtyřmi dalšími veletrhy orientovanými do oblasti stavebnictví: Dřevostavby, Fortel (veletrh zpracování dřeva), Nový byt a dům a Moderní vytápění, čímž byla zajištěna dostatečná atraktivita pro široké spektrum návštěvníků. Dle posledních odhadů se jich vystřídalo celkem přes ! V současnosti se již začíná plánovat příští, 2. ročník veletrhu geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky GEOS Ing. Michal Pácal vedoucí oddělení marketingu

3 Studentský a absolventský program v Hrdlička Group Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s řadou technických vysokých, ale i středních škol, jejichž obsah výuky se blíží našemu předmětu podnikání. V letošním roce jsme se rozhodli tuto naši dlouholetou snahu o podporu výchovy budoucích techniků více systematizovat a připravili jsme pro studenty vysokých škol Studentský program. Jeho cílem je studentům umožnit již během studia na vysoké škole získání odborné praxe v co nejširším spektru oboru, který studují a tím jim pomoci v orientaci a v nasměrování jejich budoucí oborové specializace. Pro letošní rok jsme ve spolupráci s katedrou inženýrské geodézie a mapování ČVUT vyhlásili několik témat diplomových prací. Přesná znění témat, která vycházejí a navazují na některé naše konkrétní zakázky, jsou vyvěšena na našich webových stránkách v sekci Kariéra. Vlastní zpracování diplomové práce by mělo navázat na odbornou praxi, kterou studentům nabízíme. Naší snahou je, aby pracovali na projektech, které se budou vztahovat k danému tématu a sbírat potřebné materiály k diplomové práci. Každému studentovi bude přidělen konzultant, který bude po celou dobu sledovat odborný vývoj studenta a také průběh zpracovávání diplomové práce. Praxi a své diplomové práce mohou studenti vykonávat nejen v Praze, ale i na ostatních pobočkách naší společnosti dle dohody. Praxe během studia a následná možnost si zpracovat za odborné podpory specialistů naší firmy diplomovou práci je podle našeho názoru pro studenty velmi dobrou příležitostí. Pro naši společnost je program zase dobrou příležitostí vytipovat si mezi studenty perspektivní a schopné zaměstnance. Již dříve měli studenti možnost pracovat v době prázdnin na všech našich pracovištích, kde si mohli vyzkoušet práci v terénu a následné zpracovávání dat v kanceláři. Někteří z nich k nám také po skončení studia nastoupili, ať už přímo do firmy HRDLIČKA s.r.o. nebo do některé z dalších firem skupiny Hrdlička Group. V polovině března proběhla v pražském sídle společnosti, v rámci našeho Studentského programu, exkurze studentů ČVUT z Fakulty stavební z oboru geodézie a kartografie. V rámci předmětu Podnikání a management přednášelo studentům vedení společnosti pravidla pro řízení většího geodetického podniku. Během přednášky byli seznámeni s podnikovým informačním systémem SYPROM a jeho využitím při řízení společnosti a systémem MAWIS+ na projektu mapové služby pro E.ON ČR. Prohlédli si sídlo společnosti v Praze a seznámili se s naším Studentským programem a možnostmi svého uplatnění v společnostech podnikatelské skupiny Hrdlička Group. V letošním roce chceme jednat i s dalšími vysokými školami o jejich participaci na našem Studentském programu. Věříme, že naše snaha přispěje k výchově schopných techniků, které pracovní trhy zemí, kde působíme, tolik potřebují. Snad se nám u některých studentů podaří nasměrovat jejich mimoškolní aktivitu k přípravě na jejich budoucí povolání a tím i jejich plynulejšímu zapojení do praxe. Ing. Kateřina Hrdličková personalista Hrdlička spol. s r.o.

4 Jednotná digitální technická mapa kraje (JDTMK) JDTMK Nová nabídka ve spektru činností firmy HRDLIČKA spol. s r.o. Ve spolupráci s mnoha správci inženýrských sítí, městy a obcemi naše firma již několik let realizuje digitální technické mapy měst a obcí. Jedná se o tzv. účelovou mapu povrchové situace doplněnou o průběhy inženýrských sítí. Tato technická mapa slouží především jako základní mapový podklad pro všechny, kteří ke své činnosti potřebují přesné a především aktuální informace. Jsou to nejen města, obce a správní úřady, ale i různí investoři, projekční firmy, geodeti, veřejné instituce a krizové štáby. Často jsou existující digitální technické mapy (DTM) v kraji nejednotné (různé technické směrnice, různé datové formáty atd.). Další technické mapy vzniklé mimo DTM jsou pořizovány různými subjekty a často duplicitně a tím vznikají velké finanční ztráty. Z tohoto důvodu firma HRDLIČKA spol. s r.o. přišla s nabídkou realizace projektu Jednotné digitální technické mapy kraje (JDTMK). Cílem tohoto projektu je sjednotit již pořízená data v kraji, zajistit jejich průběžnou aktualizaci a vytvořením datového skladu zajistit možnost poskytování těchto dat různým subjektům. Jako nejvhodnějšími koordinátory této činnosti se jeví krajské úřady, kterým by také tento projekt měl přinést finanční i časovou úsporu. Finanční úspory spočívají jak v odstranění duplicitního zaměřování stejných lokalit, tak při investicích na obcích a městech, kdy nebudou odčerpávány různé dotace na vícenásobné pořízení jedněch dat. Jedním z hlavních přínosů JDTMK je také dostupnost informací při dlouhodobějším plánování, neboť lze okamžitě zjistit aktuální stav v konkrétní lokalitě. Pořízením JDTMK zároveň krajské úřady splní i svoji koordinační roli pro menší města a obce, které by si vlastní DTM nemohli pořídit. Konkrétní nabídka společnosti HRDLIČKA: Metodicko-technická podpora Kraje při koordinaci tvorby a údržby digitální technické mapy na regionální úrovni zjištění potenciálních partnerů Prvotní analýza existujících datových zdrojů s posouzením jejich dalšího využití a odhad finanční náročnosti tvorby a údržby JDTMK Zajištění smluvních vztahů mezi jednotlivými subjekty (obce a správci) Konzultační činnost v oblasti centrální správy dat (metodika, technické prostředky) Pomoc při zajištění finančních prostředků Sjednocení využitelných dat do cílové struktury JDTMK Údržba a správa JDTMK (shromažďování a zapracovávání změnových dokladů) Provozování mapového serveru (datového skladu) poskytování výstupů (internet, , CD, replikace apod.) Ing. Věra Kottová obchodní oddělení

5 Výrobní pracoviště Cheb Výrobní pracoviště Cheb vzniklo v roce 1992 jako jedno z prvních výrobních pracovišť společnosti s ručením omezeným HRDLIČKA. Dnes tato pobočka sídlí téměř v centru Chebu na pěší zóně, nedaleko historické části města, pyšnícího se Špalíčkem a gotickým hradem s Černou věží. Práce naší pobočky byly původně orientovány na zakázky v Německu a na zpracování inženýrských sítí, později pak zejména pro firmu Telecom a.s., kde jsme se podíleli na kompletacích dokumentace v chebském okrese. V současné době se pracoviště přeorientovalo zejména na zpracování zakázek pro ČEPS, a.s. a zakázek pro firmu AŽD Praha a.s. pracoviště Kolín. Nyní pracoviště Cheb geodeticky zabezpečuje dvě stavby pro AŽD Kolín, a.s. První je součástí stavby Modernizace a elektrifikace trati Karlovy Vary Kadaň s plánovaným ukončením v polovině roku Druhou je Modernizace železniční trati z Plzně do Žatce o délce asi 100 km, která by měla být rovněž dokončena do poloviny letošního roku. Tyto práce jsou spojeny s koordinací ostatních geodetů podílejících se na realizaci jednotlivých součástí stavby. Musíme proto řešit problematiku využití stávajícího a nového bodového pole, posuzovat využitelnost stávající dokumentace, určit rozsah a způsob zaměřování v terénu, aby byly dodrženy požadavky objednatele, určit a kontrolovat formu a obsah odevzdávané dokumentace ostatních geodetů. Provádíme úzkou spolupráci s vedením stavby. Geodetická činnost na těchto stavbách je spojena s maximálním využíváním moderní techniky včetně GPS, s promyšleným plánováním způsobu provádění prací. Snažíme se maximálně omezit časovou náročnost spojenou s dojezdovými vzdálenostmi a dodržet stanovené kritéria přesnosti a obsahovosti zpracované dokumentace. Kromě velkých zakázek plní pracoviště další menší zakázky v regionu od zaměření podkladů pro projekt (stavba obchvatu okresního města Sokolov, kde jsme se také podíleli na digitální technické mapě města) až po jeho konečnou realizaci například Zimní stadion Cheb, AQUAFORUM Františkovy Lázně, rekonstrukce historické části města Kynšperk nad Ohří a jiné. V poslední době se náš kolektiv v Chebu značně omladil a činí šest zaměstnanců. Hrdlička, s.r.o. Pracoviště Cheb Svobody Cheb tel.: fax: Petra Smitková Pracoviště Cheb

6 Rozhovor se správcem digitální technické mapy města (DTMM) Berouna panem Tomášem Kolowratem V rámci komunikace s klienty skupiny HRDLIČKA GROUP jsme se rozhodli seznamovat čtenáře našeho časopisu s našimi zákazníky prostřednictvím rozhovorů. Jako první byl vybrán správce Digitální technické mapy města Beroun pan Tomáš Kolowrat, který nás seznámí s jejím praktickým využíváním na MÚ Beroun. Jaká je Vaše pozice na MÚ Beroun? Mám na starosti digitální mapy, ať už se jedná o DTMM nebo katastrální mapu jako digitální uzemní plán. Další mojí náplní je práce pro Odbor územního plánování a regionální rozvoj, pod který organizačně patřím. Je to vlastně další posuzování projektů a schvalovací činnost. Jak dlouho se na MÚ Berouně využívá Digitální technická mapu města (DTMM)? V Berouně se mapa tvoří přibližně od roku 2000, kdy jsem na svoji pozici jako správce DTMM nastoupil. K čemu se u Vás DTMM využívá? Využívá se hlavně pro zjišťování informací v rámci MÚ Beroun. V menší míře už pro projekční záležitosti, což mě celkem mrzí. Ale vychází to z toho, že Beroun je rozvíjející se město, takže se situace v některých částech Berouna z hlediska např. polohopisu neustále mění a aktualizace DTMM by musela probíhat v kratších intervalech, což je vzhledem k časové náročnosti nereálné. Jak často tedy aktualizace probíhá? Mapu aktualizujeme čtvrtletně. Na prohlížení DTMM na našem úřadě využíváme software GS Web. Já používám navíc systém Microstation. Využívají nějaké odbory města informace z DTMM? Ano, jsou to hlavně odbory ekonomických investic a majetkoprávní (což je jasně dané jejich zaměřením). Zjišťují se ale také informace o průběhu inženýrských sítí v rámci stavebního řízení. Jak často se u Vás DTMM využívá? To se nedá přesně určit, protože situace je rozmanitá a odvíjí se od toho, jaké projekty tady máme k posouzení. Někdy informace využíváme každý den, jindy třeba jen jednou týdně. Další využívání je na základě požadavků pracovníků z ostatních odborů. Je DTMM přístupná pro veřejnost? Je to složitá situace, zejména s ohledem na správce inženýrských sítí. Město je garantem pouze účelové mapy povrchové situace a ostatní průběhy jsou ve vlastnictví správců sítí, takže by bylo nutné zorganizovat jakousi centrální dohodu. V současné době se tedy poskytování informací pro veřejnost např. přes internet nepřipravuje. Informace z DTMM nejsou podle mého názoru pro širokou veřejnost příliš využitelné. Informace využívají velké investiční firmy, které z větší části komunikují s městem na různých úrovních a při té příležitosti mají možnost si data prohlédnout. Ostatní lidé, jako třeba správci nebo projektanti, komunikují buď přímo s námi, nebo se správci inženýrských sítí, takže využitelnost pro veřejnost není tak potřebná. Využíváte nadstavby DTMM v podobě např. pasportu zeleně nebo komunikací? Pasporty zeleně a komunikací bohužel nemáme. Je to z toho důvodu, že technické služby, které spravují tyto věci, už nejsou příspěvkovou organizací města, jak tomu bylo dříve, ale soukromou firmou, která smluvně zajišťuje pro město již zmíněnou správu zeleně a komunikací. Podle mého názoru by pasporty využívat měli, jde o to, jaké mají možnosti využití s ohledem na lidské zdroje a počítačové vybavení. Jak probíhá komunikace s autory DTMM? Komunikace mezi námi a firmou Hrdlička, s.r.o. probíhá bez problémů. V případě, že se vyskytnou nějaké potíže, ihned se operativně řeší, takže mohu říci, že jsme s přístupem firmy spokojeni. Bc. Zdeněk Šulc oddělení marketingu

7 Vědomostní kviz Vážení čtenáři, Vyzkoušejte si své znalosti o geodézii, geoinformatice a naší společnosti. Správná řešení našeho rychlého kvizu nám, prosím, zašlete na ovou adresu Tři vylosovaní z vás, kteří správně odpovědí na všechny naše otázky, obdrží láhev sektu. Správné odpovědi naleznete v dalším čísle Georevue. 1. Jak se jmenuje a kdy byla vypuštěna první družice navigačního systému Galileo? a) GIOVE A, 28. prosince 2005 b) VOYAGER AA, 28. prosince 2004 c) GIOVE A1, 27. prosince Co znamená zkratka OGC? a) Obvious Geodetic Conformation b) Oracle Geospatial Code c) Open GIS Consortium 3. Jak se jmenuje největší geodetický veletrh na světě? a) GEOS b) INTERGEO c) CEGEO 4. V kterém roce vznikla firma Hrdlička Košice, s.r.o.? a) 2004 b) 2003 c) V kolika městech ČR má k firma Hrdlička, s.r.o. pracoviště? a) 13 b) 12 c) 11 Bc. Zdeněk Šulc oddělení marketingu GEOREVUE (C) 2006 All rights reserved [šéfredaktor: Michal Pácal] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 33, Praha 5 design by HRDLICKA

Externí mapová služba (EMS)

Externí mapová služba (EMS) Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č.

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č. Zpravodaj Pospolu Podpora spolupráce škol a firem č. 3/2014 Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR... než začnete stavět!!! Obsah Úvodník 3 Co bylo akce, veletrhy Pilotní ověření vzdělávacího

Více