Sedm kroků. k zapojení veřejnosti. průvodce participačním procesem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sedm kroků. k zapojení veřejnosti. průvodce participačním procesem"

Transkript

1 Sedm kroků k zapojení veřejnosti průvodce participačním procesem

2 Tato publikace vznikla jako součást projektu Občan a radnice - konflikt, nebo partnerství?, který podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království (v rámci programu MATRA).Autorsky se na přípravě publikace podíleli: Eric Berman, Ivana Bursíková, Hynek Jeřábek, Pavel Mička, Věra Slezáková a Maarten Voster Měchenice, duben 2002

3 P Ř EDMLUVA s t r a n a 4 5 Europe for Democracy! A foreword by Robert Jan van Houtum, Ambassador of Her Majesty the Queen of The Netherlands International politics are very often merely conceived as a process of endless conferences and negotiations, which happens at great distance from the everyday life.to a large extent this is also true for the European integration endeavours.however, given the existence of nation -states with different historical backgrounds and interests, such procedures are inevitable.particularly when negotiations concern transfer of essential matters that were hitherto within the domain of nation-states a careful give-and take- process is necessary to make sure that solid and for everyone recognizable foundations are laid for future cooperation or such cooperation is doomed to fail.. But in order to make future cooperation and integration really work there should be more than just government-to-government agreements. To a large extent the European ideals should also materialize through facilitating processes of social, economic or political development through direct contacts between the people and through the exchange of their opinions and thoughts. This aspect of the European activities does not very often reach the newspaper headlines or the television news. But the real building of Europe cannot be successful without this essential ingredient. The present handbook for citizen participation is the very product of such a process built on European exchange of people and ideas and can therefore in my view be of outstanding value for the process of European integration. The Czech Republic is soon to join the European Union.Vital and essential steps like these inherently give rise to doubts and uncertainties. Will benefits outgrow the cost, will the risks stay within reasonable boundaries, will the majority of Czech citizens actually see improvement in their quality of life? Of course, it is up to the Czech citizens to answer these basic questions. I believe that this book may be of help in finding some of the right answers,particularly because it demonstrates one of the advantagess of joining the European Union which is often overlooked. The book makes clear that the European Union is much more than an economic

4 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM enterprise, in that the furtherance of a stable and modern democratic European society is an equally essential part of it.. Stimulating, even revitalizing democracy is one of the missions of the European Union. Top European decision making in itself is subject to the search of democratic improvement.. Happily, the countries that together form the European Union have great democratic traditions to build on. When we succeed in combining these traditions, to modernize them and reshape them to the needs of our modern European society, this should be one of the great benefits of Europe and one that can actually directly improve quality of it s citizens lives. Living in a democracy is after all one of the basic qualities of life. And a real democracy is much more than merely a system of some institutions and representatives elected every four years or so by voters who leave government to those elected in the meantime. True democracy means that people are participating in the discussions and the making of decisions that directly concern them.they have to be given the opportunity to do so through transparency of government and clarity about responsibility of politicians. This kind of democracy does not come by itself, may take different shapes according to different circumstances and therefore cannot just be transplanted from one country to another. In every country new processes are being developed, with some good and some bad experiences.thus, it is wise that we exchange our experiences and learn from each other s best practices. Agora Central Europe is providing an excellent forum for such exchanges,especially between the Netherlands and the Czech Republic. In doing so,agora has proven to be very successful, and the Dutch Ministry of Foreign Affairs has been glad to support Agora s activities financially. I am particularly pleased that the work of Agora Central Europe has been so well received in this country. Many politicians, civil servants and citizens have participated in the projects on citizen participation that formed the basis for this handbook. I am convinced that this book can serve to inspire many more politicians and civil servants to initiate new activities on citizen participation. Vibrant democracies, as stated above should constitute the cornerstones for a stable and prosperous Europe, a European society in which every citizen feels he or she is taking part, a European Union which the Czech Republic is soon to enter,for the mutual benefit of the European Union and the Czech Republic.

5 OBSAH s t r a n a 6 7 OBSAH SEDM KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI Průvodce participačním procesem Předmluva... 5 O příručce... 9 Komu je tato knížka určena Živá demokracie Sedm kroků k zapojení veřejnosti průběh projektu a praktické příklady 1. Příprava spolupráce Určení pravidel hry Motivace a zapojení občanů Výběr priorit Tvorba plánů a příprava aktivit Rozhodování Implementace rozhodnutí Hodnocení Závěrem o sdružení Agora Central Europe Přílohy... 61

6 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM

7 O PŘ ÍRUČ CE s t r a n a 8 9 O této příručce V uplynulých třech letech se Agora Central Europe podílela na realizaci několika velkých projektů v českých i moravských městech. Tyto projekty směřovaly k posílení vazeb mezi radnicí a občany. Občané dostali možnost ovlivnit přípravu plánů a hledat řešení otázek, které je trápí v každodenním životě. Získané zkušenosti chceme touto cestou poskytnout všem zájemcům. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým východiskům participace. Je zde popsáno, komu je tato příručka určena a proč. Kapitola Živá demokracie přibližuje naše pojetí participační demokracie. Obsahuje argumenty pro a proti občanské participaci, popisuje vztah mezi zastupitelskou demokracií a zapojováním občanů. Hlavním cílem příručky je poskytnout co nejvíce informací o praktických otázkách týkajících se vlastního procesu participace občanů při řešení veřejných záležitostí. Podrobně vysvětlujeme jednotlivé fáze participačního procesu, ukazujeme, jak si počínat při výběru témat pro zapojení obyvatel, koho přizvat k diskusi. Samostatné kapitoly obsahují informace jak připravit dotazník a jaké metody a praktické návody pro výběr priorit použít. Je popsána naše zkušenost s organizováním veřejných setkání a činnost občanských pracovních skupin. Vedle prostého popisu uvádíme i praktické příklady a fotografie z našich projektů. Příručka vychází z našich znalostí a zkušeností. Nesnaží se být univerzálním a jediným platným návodem, jak zapojovat občany do rozhodování. Naším cílem bylo podrobně ukázat námi vyzkoušené postupy. Agora Central Europe, společnost pro demokracii a kulturu

8 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM

9 PRO KOHO JE TATO PŘ ÍRUČ KA URČ ENA s t r a n a Komu je tato knížka určena Informace o zapojování občanů do věcí veřejných a posilování demokracie v České republice může zajímat každého, kdo žije v ČR. Naše příručka je však určena zejména dvěma skupinám občanů voleným zastupitelům a úředníkům. Především je má zaujmout, přinést jim inspiraci a nové nápady. Největší skupinu potenciálních čtenářů tvoří úředníci místních samospráv. Ve velké většině případů jsou skutečnými organizátory participačních procesů. Naše kniha může být jejich praktickým pomocníkem. Nabízí přehled postupných kroků na cestě k participaci, představuje praktické nápady a příklady z předchozích zkušeností. Úředníci jsou v mnoha případech také velmi důležitými aktéry v první fázi - při snaze zahájit participační proces. V takovém případě naše příručka nabízí argumenty, které je možné použít v diskusi spolu s praktickými informacemi pro přípravu prvního návrhu projektu. Pro místní politiky může být tato příručka důležitá při formování jejich názoru na výhody a nevýhody zapojování občanů. Je cenná tím, že na jedné straně nabízí teoretické argumenty, ale na straně druhé také detaily a praktické informace. Příručka popisuje, v jakých situacích je zapojování občanů vhodné a jaké podmínky je pro to potřeba vytvořit. Souhrnně můžeme říci, že tato kniha může zajímat jak lidi, kteří věří v myšlenku participace, tak ty, kteří jsou zcela zásadně proti.

10 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM

11 ŽIVÁ DEMOKRACIE s t r a n a Živá demokracie Následující kapitola nabízí převážně teoretická východiska participace, zabývá se jejími výhodami a nevýhodami, formami a aktéry. Ukazuje, jakou roli může participace hrát v samosprávních procesech a ve společnosti. Představuje vhodný zdroj argumentů v procesu získávání podpory pro vlastní projekt. Úvodem jsme si položili základní otázku: Proč se vlastně participací zabývat? a) Důvody pro participaci První odpověď je stručná: participace přináší prospěch všem aktérům, občanům, politikům i úředníkům. Jaký prospěch může mít jednotlivý účastník? Občan získává větší vliv na rozhodovací proces: je slyšet jeho názor, jeho argumenty jsou brány v úvahu. Pro mnohé občany představuje participace nový způsob, jak se mohou zapojit do veřejných věcí, do sociálního systému. Snáze tak uspokojují svou potřebu stát se součástí komunity. Jako úředník si můžete myslet, že zapojování občanů vám přinese především nejistotu a spoustu práce navíc. Zároveň se ale veřejnost i politici seznámí s vaší prací a budou se jí více věnovat. Získáte důležitou zpětnou vazbu, nové nápady a pohledy na věc. V neposlední řadě participace zprostředkuje zajímavé a často příjemné nové kontakty. Jste-li politik, nabízejí vám aktivity v procesu participace velmi dobrou možnost navázat bližší kontakt s voliči. Účast v procesu zapojování občanů bude vnímána jako vaše připravenost hovořit s občany, naslouchat jim, být v úzkém kontaktu se společností namísto toho, přestanete být anonymní a odtržení od svých voličů. 1. Co může participace přinést společnosti? Vedle těchto více či méně soukromých argumentů existují čtyři dobré důvody obecnějšího charakteru proč aktivně spolupracovat na procesech zapojování občanů.

12 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM Z pragmatického hlediska je výsledkem kvalitnější rozhodovací proces. Zapojování občanů přináší do rozhodovacího procesu více informací: mnozí občané jsou odborníky na fakta ze svého okolí, mají zvláštní znalosti a zkušenosti díky svým koníčkům a vědí hodně na základě svých předchozích zkušeností, např. jako rodiče dětí nebo jako koneční příjemci komunálních služeb atd. Ignorování těchto znalostí by mohlo vést k chybám (jako jsou např. dopady rozhodnutí, o kterých se dopředu neuvažovalo), obzvláště při výkonu rozhodnutí. Dalším argumentem pro zapojování občanů je větší podpora demokratického procesu. Pokud jsou lidé lépe informováni o důvodech určitého rozhodnutí, když vědí, že jejich názory a nápady byly uváženy, když se rozhodování účastnili a považují ho za své, lépe přijmou konečné rozhodnutí. Participace na věcech veřejných jako proces lidské emancipace vede k vyššímu stupni samosprávy. Dosažení stavu, kdy občané rozhodují sami ve své vlastní komunitě, můžeme považovat za hlavní smysl participace. Může to znít trochu pompézně, ale cílem našeho snažení je, aby lidé sami ovlivňovali podmínky, ve kterých žijí, aby o nich více diskutovali a společně rozhodovali. Zapojování občanů je v neposlední řadě i zábavné. Proces participace znamená především komunikaci s lidmi, sdílení emocí, navázání nových přátelství. Mnoho politických setkání může být i příjemnými společenskými událostmi, pokud je kreativně zorganizujete. Vědomí, že jste také přispěli k návrhu řešení, přináší velké uspokojení. b) Námitky proti participaci Samozřejmě, že existují i námitky proč občany nezapojovat: Organizace úspěšného participačního procesu vyžaduje čas, bude zapotřebí energie všech účastníků a bude stát nějaké peníze. Tento fakt nikdo nepopírá a je to daň, kterou budeme muset zaplatit. Lze ji vyvážit jen výše zmíněnými pozitivními důvody. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že vložená energie, čas a peníze jsou jen malým zlomkem toho, co jsme vkládali do obvyklých rozhodovacích procesů: všechna ta setkání, tuny papíru, byrokratický proces, který považujeme za normální způsob rozhodování, to vše daleko přesahuje úsilí, které je potřeba vynaložit při zapojování občanů. Druhým nejčastějším protiargumentem je názor, že participace je popíráním zastupitelské demokracie. V dalším odstavci budeme hovořit o vztahu mezi formální representativní demokracií a participací občanů, ale pro tento okamžik postačí, když řekneme, že záleží na způsobu, jak je proces organizován. Je-li organizován dobře a zahrnuje-li mnohem víc než jedno veřejné slyšení, má obrovský potenciál v organizaci vlivu různých vrstev společnosti. Participace může diskusi obohatit více než tradiční politické rozhodování. Navíc

13 ŽIVÁ DEMOKRACIE s t r a n a neznamená rozhodování bez formálního demokratického procesu. Naopak. Většina forem participace občanů podporuje proces, který vede ke konečnému rozhodnutí v zastupitelstvu nebo parlamentu. Ale participace občanů obohacuje zastupitelskou demokracii o nový prvek - dává hlas všem, kteří se o téma zajímají. Někdy lze za překážku participace považovat existenci silných zájmových skupin nebo silně protestujících nevládních organizací. Taková silná opozice by mohla kontrolovat proces a bránit otevřené diskusi. Nicméně zkušenost prokázala, že pokud bereme opoziční skupiny vážně a chováme se k nim jako k partnerům jak při diskusích, tak v celém procesu, může být tato opozice ve většině případů pozitivním faktorem. Proces participace občanů může pomoci překlenout propast mezi protestujícími občany a politiky. A konečně poslední námitka: občané nebudou mít zájem. Velká skupina obyvatelstva se procesu účastnit nebude. Ale jiná velká skupina se zapojí, pokud jí v procesu nabídneme seriózní místo, pokud připravíme různé aktivity tak, aby obsahovaly správnou kombinaci vážného obsahu s příjemnou, možná dokonce odpočinkovou formou. V našich projektech jsme se setkali s velmi vysokou účastí občanů (až 60 %), kteří se aktivně zapojili do některé fáze procesu. Ale i když postihneme mnohem běžnější úroveň 5 nebo 10 % populace, lidí, kteří opravdu mají zájem a jsou ochotni investovat svůj čas a energii jako svůj příspěvek společnosti, můžeme být spokojeni, protože dříve nebyl ochoten přispět nikdo. 2. Participace občanů Existuje mnoho způsobů zapojení občanů do společnosti. Vedle placené či neplacené práce sem náleží i navázání společenských kontaktů se sousedy. Zapojování může být různé: občané se mohou o dění pouze informovat, účastnit se setkání nebo mohou kandidovat do zastupitelstva. a) Formy zapojování občanů V této příručce je participace chápána jako zapojování občanů do přípravy plánů. Týká se především místní úrovně, ale lze ji aplikovat i na regionální či národní úroveň. Zapojování občanů v tomto kontextu znamená, že lidé získají informace, mohou předat své nápady a názory těm, kteří rozhodují, jsou schopni ovlivnit kolektivní rozhodovací procesy. Také formy a metody zapojování se mohou velmi lišit: od dotazníku po referendum, od otevřené diskuse s politiky po členství v pracovní skupině. Je důležité vědět o rozdílech ve formách zapojování občanů, protože

14 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM ty často také představují různé stupně vlivu občanů. Při diskusích s lidmi, kteří se obávají příliš velkého vlivu občanů je důležité najít přijatelnou formu participace. Na druhou stranu, v případě lidí, kteří jsou cyničtí k politickým rozhodovacím procesům, může být důležité získat si jejich důvěru tím, že vybereme formu participace, ve které je dobře definována jejich pozice a kde budou mít dostatečný vliv. Formy zapojování jsou často zobrazovány jako žebřík: začíná informováním občanů na nejnižším stupni a stoupáním po žebříku se dostaneme až na vrchol, kde občané skutečně rozhodují. vrchol čtvrtý stupeň třetí stupeň druhý stupeň první stupeň Rozhodování v rukou občanů Občané si sami rozhodují o svých záležitostech Partnerství Občané spolupracují se samosprávou Konzultace Samospráva naslouchá občanům Zodpovídání se Samospráva vysvětluje občanům Opozice Občané mohou vyjádřit své námitky Informování Samospráva informuje občany Na nejnižší úrovni prakticky však nemůžeme hovořit o participaci občanů. I v mnoha nedemokratických společnostech existuje určitá forma informování veřejnosti. První a druhý stupeň už bychom mohli očekávat v demokracii na nízké úrovni: právo občanů oponovat rozhodnutím můžeme najít v jakékoliv formální demokracii stejně jako nařízení, jak decentně naložit s námitkami oponentů. Totéž by mělo platit i pro třetí stupeň: kdo rozhoduje, měl by vysvětlit svá rozhodnutí. Zde mají mnohé demokracie určité slabiny. I když parlament a média představují prostředky, jak povolat zákonodárce k zodpovědnosti, v mnoha případech na to politici nejsou vůbec zvyklí. Hlavní kroky popsané v této knize jsou z oblasti konzultací a partnerství: jak dát občanům hlas v diskusi, která předchází rozhodnutí, nebo v rozhodování samotném. Později uvidíme, že tyto činnosti automaticky vedou k větší informovanosti i zodpovídání se. Poslední poznámka k participačnímu žebříku: aktivní zapojení do oblasti participace často znamená, že rozhodování v rukou občanů je cíl, ke kterému směřujeme. Ale musíme si uvědomit, že v mnoha případech bude výsledkem dosažení nižšího stupně, ale i ten bude pro další podporu participace velmi uspokojivý.

15 ŽIVÁ DEMOKRACIE s t r a n a b) Společenská a občanská participace Pouhá organizace akčního dne (například úklid v sousedství nebo oprava hřiště pro děti) nebo zorganizování sousedského trhu může velmi stimulovat vytváření společenských vazeb, ale nemá žádný zvláštní význam pro samotný rozhodovací proces. Tyto spíše společenské události mohou stimulovat společenskou participaci, aniž by ovlivnily zapojování občanů do rozhodovacích procesů. Participace občanů, jak ji chápeme v této příručce, znamená zapojování občanů do přípravy plánů a rozhodnutí, která se odehrávají v jejich komunitě. Tento druh participace může být zcela samostatný, lze ho také kombinovat s dalšími druhy participace, jako např.: organizace setkání v sousedství, procházka po okolních ulicích, pozvání lidí na výstavu plánů pracovních skupin. Všechny tyto aktivity mohou být součástí procesu, kterého se občané účastní, aby mohli ovlivnit rozhodování. Jde ale zároveň o akce společenské, při nichž se setkávají a často i spřátelí lidé žijící v jedné komunitě. Zapojování občanů do společnosti a do rozhodovacích procesů se mohou navzájem posilovat. 3. Formální demokracie a participace občanů Formální parlamentní demokracie je systém, ve kterém jsou zástupci voleni ve svobodných volbách a rozhodují v rámci svých mandátů. Přímé zapojení občanů do rozhodovacích procesů způsobem popsaným v naší příručce tento systém ani v nejmenším nenahrazuje. Jedná se o pozitivní, a dokonce velmi potřebný doplněk formální demokracie. Jedno doplňuje druhé Pokud tedy participace občanů nenahrazuje parlamentní proces, jaký je mezi nimi vztah? Především demokraticky zvolený orgán rozhoduje, o jakém tématu se bude diskutovat, co a jak bude probíhat a jaký bude mít výsledek tohoto procesu status (co se s ním bude dále dít). O tom všem rozhoduje rada, místní zastupitelstvo, krajské zastupitelstvo nebo jiný volený orgán. Při vymezování prostoru se může stát, že výsledek procesu participace občanů bude považován za skutečné rozhodnutí (například při referendu nebo v případě občanské poroty). V tomto případě formální demokracie skutečně deleguje část svých pravomocí na občany. Není to však obvyklé. Mnohem běžnější je postup, kdy návrh, který vyplyne z procesu zapojování občanů, je předmětem rozhodování demokraticky zvoleného orgánu. Formální demokracie tedy rozhoduje jak na začátku, tak na konci procesu.

16 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM Ve velkém počtu participačních procesů se sami občané neshodnou na jednom výsledku. Rozdíly v názorech či zájmech mohou mít za následek výstup v podobě návrhu několika alternativ řešení, z nichž každá má mezi občany určitou podporu. Pak ovšem je zcela zřejmé, že někdo musí vybrat konečné řešení. Obvykle rozhodne demokraticky zvolený orgán, jindy se uplatní referendum. Rozhodnutí musí být vždy srozumitelné všem účastníkům procesu. Politici, kteří rozhodují, vysvětlí účastníkům procesu důvody a příčiny svého rozhodnutí a diskutují s nimi. Naplňují tak jednu ze zásad formální demokracie - volení zástupci se zodpovídají svým voličům. Jedno ovlivňuje druhé Kromě spíše organizačních aspektů existují v tomto vztahu další dva prvky, o kterých bychom se chtěli zmínit. Při vymezování prostoru a statutu výsledku musí volené orgány skutečně zvážit zapojení občanů. Pokud chtějí, aby se občané zapojili, musí vytvořit takové hřiště, které je pro občany atraktivní: téma, procedury, aktivity a status výsledku musí mít dostatečný smysl, aby dokázaly aktivovat lidi. Pokud je dopředu jasné, že celý proces bude o tématu-netématu nebo že výsledek procesu nebude mít na rozhodování žádný vliv, občané se do něj pravděpodobně nezapojí. A pokud na konci procesu, kdy se bude rozhodovat o výsledku, nebude volený orgán mít respekt k energii, nápadům a motivaci, která vedla občany k zapojení se do procesu, a bude tedy negovat výstup procesu, bude následovat pouze frustrace a averze ze strany občanů. Rozhodnutí v souladu s výstupem participačního procesu je z pohledu občanů zcela logicky očekáváno. Pokud konečné rozhodnutí není v souladu s výsledkem procesu, musí pro to existovat velmi vážný důvod následovaný opatrným sdělení těchto důvodů občanům, kteří se zapojili. Formální demokracie tedy musí prokázat nějaký respekt k procesu zapojování občanů a jeho výstupu. Dalším prvkem ve vztahu formální demokracie a zapojování občanů je role volených politiků v participačním procesu. Jak jsme již dříve popsali, volení zástupci (tedy politici) rozhodují na začátku a na konci procesu. Někdo se proto může domnívat, že by v samotném procesu neměli hrát žádnou roli. To ale není pravda. Je naopak velice důležité, aby v procesu měli svou roli. Občané totiž očekávají, že na setkáních uvidí své politiky, chtějí slyšet, co si myslí o diskusi, která je součástí procesu. A pro politiky je opravdu důležité vnímat atmosféru mezi účastníky, vědět o možných emocích, které by mohly hrát nějakou roli, pocítit sympatie k probíhajícím diskusím před tím, než rozhodnou o výstupu procesu. To vše znamená, že ačkoliv zastupitelské orgány mají kontrolu nad svými rozhodovacími pravomocemi, jejich svoboda rozhodování je omezena potřebou vážně a opatrně komunikovat s občany a přijmout v procesu partnerství těchto občanů.

17 ŽIVÁ DEMOKRACIE s t r a n a Na druhou stranu je zřejmé, že participace občanů nenahrazuje reprezentativní demokracii, naopak, pozice formální demokracie může být posílena, pokud politici důsledně a trvale komunikují s těmi, kteří se zapojí do procesu participace. 4. Kroky a aktéři Až doposud jsme většinou v této kapitole k participaci přistupovali jako k postupu nebo k procesu. Je to však především a hlavně věc týkající se občanů. Lidí, kteří v různých rolích musí být ochotni jednat a komunikovat. Lidí, kteří jako občané, úředníci nebo politici budou hrát svou určitou roli. Občané Občané by měli mít v demokratických procesech velkou roli. Nestačí již, aby šli jednou za čtyři roky k volbám a v dalších letech si jen stěžovali. Měli by se zapojit do procesu, který je jim nyní nabízen, přijímat informace, ale také navštěvovat setkání, účastnit se případných poradních skupin a samozřejmě vyjadřovat své názory a diskutovat o nich. Je zřejmé, že ne všichni občané chtějí takto spolupracovat. Při stanovování cílu a hodnocení výsledků musíme mít na paměti, že množství zapojených občanů se obvykle pohybuje od 1 10 %. Nízký počet zúčastněných občanů by ale neměl být důvodem, proč zapojení občanů zcela opomíjet. Formálního procesu přípravy rozhodnutí se obvykle účastní 15 nebo 20 občanů zatímco při participaci spolupracuje 200 nebo 300 občanů - a to je nesporný úspěch. Nesmírně důležité je nabídnout šanci všem, kteří se chtějí zapojit do procesu plánování a přípravy rozhodnutí. Společensky aktivní občané tvoří důležitou část lidského kapitálu společnosti a když s nimi osobně nemusíme vždy souhlasit, měli bychom jim projevit uznání. Úředníci Úředníci hrají v participačních procesech důležitou roli, protože jsou to oni, kdo připravují podklady pro rozhodnutí, zastupitelstev/rad a realizují provedená rozhodnutí. Když ale dojde na zapojování občanů, jejich role se mění. Už nestačí, aby připravili plány a návrhy rozhodnutí na základě svých odborných znalostí, získali oficiální souhlas a pak je zrealizovali. Nestačí ani čekat na úkoly od zastupitelstva či rady. Občané, kteří se zapojí, to takto nepřijmou a politici, kteří již o participaci občanů rozhodli, očekávají, že úředníci budou komunikovat s občany a připravovat své plány právě ve spolupráci s nimi. A v mnoha případech sami úředníci převezmou iniciativu a připravují plány, jak zapojit do rozhodování občany a debatovat s nimi o předmětu své práce. Uvědomují si totiž, že takto mohou získat důležitou oporu pro

18 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI PRŮVODCE PARTICIPAČNÍM PROCESEM svá řešení, mohu svou práci lidem přiblížit, posílit svou pozici v organizace a zkvalitnit návrhy a diskusi o nich. Jakmile se participace rozběhne, budou do diskusí přispívat informacemi, získávat z ní nové prvky a argumenty a zapracovávat je do návrhů, které připravují k rozhodnutí. Nebudou tak jen podporovat své výkonné orgány, ale zároveň v mezích loajality a profesní etiky podporovat proces participace občanů. Politici Členové zastupitelstva samozřejmě přebírají zodpovědnost za svá rozhodnutí v zastupitelstvu. Zapojením do participačního procesu na sebe berou povinnost aktivně informovat o plánech, o kterých budou rozhodovat. Dostanou možnost komunikovat s lidmi, naslouchat jejich názorům, propagovat je a diskutovat o vlastních pohledech na věc, snažit se chápat postoj protistrany, ale zároveň by měli projevit ochotu zvážit své názory v kontrastu s argumenty a zájmy ostatních. A poté se vrátit k těmto lidem a zodpovídat se za volbu, kterou provedli. Tak se členové zastupitelstva mohou vymanit z anonymity, ve které často žijí, a najít podporu pro svá přesvědčení (nebo získat respekt, pokud jsou schopni výmluvně hájit svůj odlišný názor). Pro politiky, kteří jsou členy rad, je tato role ještě komplexnější: představují spojení mezi jejich vlastním přesvědčením, politikou strany, většinou v zastupitelstvu, zájmy a názory lidí a skutečnými možnostmi (místního) zastupitelstva. Důležitým nástrojem je transparentnost: vysvětlení rozhodnutí, které udělali. Pokud jsou politici v pozici, kdy zvažují zájmy a názory různých lidí (své vlastní, svých voličů, vládních úřadů atd.), je jasné, že se nemohou dopředu zavázat k upřednostňování jen zájmu jedné strany. Ani zájmu své politické strany, ani důležitého investora, ani hlasu lidu. Mohou samozřejmě vyjádřit svůj vlastní názor a ovlivňovat diskusi vysvětlováním toho, co chtějí a proč to chtějí, ale i oni jsou součástí procesu, kterého se účastní mnohem více lidí. Je předchozí obrázek realistický? Ne vždy tomu tak je. Může se stát, že občané nemají dost velký zájem, je možné (a to je častější případ), že v politických kruzích nebo na úřadech existuje příliš velký odpor proti zapojování občanů. Ale mnohem častěji skupina politiků nebo úředníků úspěšně zahájí proces zapojování občanů do rozhodování a nalezne víc než dost občanů, kteří se procesu budou s nadšením účastnit. Opravdu živá demokracie pak může poskytnout lidem tolik potřebnou novou energii a také podklady pro kvalitnější rozhodnutí. Další kapitoly přinášejí konkrétní informace o tom, jak postupovat.

19 ŽIVÁ DEMOKRACIE s t r a n a 20 21

20 7 KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘ EJNOSTI

21 PRŮ VODCE PARTICIPAČ NÍM PROCESEM s t r a n a Sedm kroků k zapojení veřejnosti - průběh projektu a praktické příklady Při své činnosti postupuje Agora Central Europe podle ustáleného schématu sedmi kroků, které modifikuje podle místní situace a rozšiřuje o aktivity, které jsou v tom kterém prostředí nejvhodnější. Sedmikrokový model participace veřejnosti společně vypracovali dvě holandské organizace-institut pro veřejnost a politiku a Agora Europe. V Nizozemí je tento model již řadu let úspěšně uplatňován. Jeho popis a příklady užití v České republice nabízíme v následujících kapitolách. 1. Příprava spolupráce Mnohé radnice chtějí zlepšit spolupráci s občany svého města, obce nebo městské části. Chtějí rozšířit a zlepšit možnosti komunikace a vzájemného informování a přizvat občany k spoluúčasti na řešení problémů města. Přejí si, aby občané mohli přispět radou, pomocí, aby mohli spolurozhodovat, participovat. 7 kroků k zapojení veřejnosti Rozhodování Implementace Příprava Určení pravidel hry Motivace a zapojení občanů Přípravu lze rozdělit na tři kroky: 1. výběr problému nebo oblasti života města, na niž chceme soustředit tuto spolupráci; 2. načrtnutí plánu, tj. určení časového rozvrhu a metod zapojení obyvatel, výběr účastníků, rozpočet (vyčlenění prostředků); 3. nalezení podpory mezi politiky, městskými úředníky, popřípadě v neziskových organizacích; 1.1. Kritéria participace, výběr oblasti participace Úspěch zapojení občanů do rozhodování o životě našeho města, obce či městské části (v dalším jen města) závisí do značné míry na tom, zda dobře vybereme oblast spolupráce. Tvorba plánů a příprava aktivit Výběr priorit

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti. Agora CE

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti. Agora CE Výroční zpráva 2008 Obecně prospěšné společnosti Agora CE O AGOŘE CE Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci občanského sdružení Agora Central Europe.

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

JAK PŘIZVAT OBČANY KE SPOLUPRÁCI

JAK PŘIZVAT OBČANY KE SPOLUPRÁCI JAK PŘIZVAT OBČANY KE SPOLUPRÁCI ANEB JAK DÁT RADNICI UŠI, ABY SLYŠELA, CO LIDÉ CHTĚJÍ Tato publikace byla vydána v rámci projektu podpořeného z programu MATRA Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Knihovnické lobbování v Česku

Knihovnické lobbování v Česku Knihovnické lobbování v Česku Vít Richter 1 Pojem lobbování má v českém prostředí většinou hanlivý význam a bývá často spojován s řadou korupčních afér, které se odehrávají na místní, krajské, vládní či

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více