Nový zdroj tepla pro Kutnou Horu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový zdroj tepla pro Kutnou Horu?"

Transkript

1 2012/04 měsíčník neprodejné GLOSA Když hraje celá parta Byl jsem se podívat utkání dorostenců SK Sršni o postup do dorostenecké ligy. Utkání 16. března s HC Opočno bylo pro mne, příležitostného hokejového fandu, skutečným zážitkem. Téměř 200 fanoušků hnalo kutnohorské kluky do boje s takovou vervou, až se zimní stadion otřásal v základech. Hráli jako o život, rvali se o každý puk, padali do střel a hlavně nepřetržitě útočili. To je totální hokej, podotkl znalecky jeden z trenérů. Je to nejlepší zápas sezóny. Asi měl pravdu, na hokej tak často nechodím, ale pro mě to nejlepší zápas sezóny byl donutil mě radostně hýkat, mávat rukama a řvát. Ještě jeden! V komunální politice, do které jsem díky přízni voličů vplul poprvé v životě ve svých 54 letech, se taková dobrá hokejová parta, táhnoucí za jeden provaz a směřující trvale k dobrému výsledku, povede málokdy. Těch bran, do kterých je třeba dobře se strefit, je mnoho, dobrých útočníků a obránců je omezený počet a když se začne vylidňovat střídačka, mohou ti, co jsou pořád na ledě, ztrácet motivaci. Zvlášť když sem tam chytí nějakou ránu pod pás, kterou rozhodčí nevidí nebo vidět nechce. Ale dosti nářků, šrámy z první třetiny se hojí a v těch dvou dalších rozhodně nechceme své obecenstvo zklamat. Jde nám o výsledek. Jiří Franc Nový zdroj tepla pro Kutnou Horu? Dodávka tepla pro KH V Kutné Hoře tedy není ho odpadu Kutné Hory by gie byly až do této doby dotovány ze státního rozpočtu TEBIS z nového zdroje v areálu ČKD je již i ze Strukturálních fondů a s nejvyšší pravděpodobností nebude tato technolo procent minimální mohla pokrýt rovněž pouze gie realizovatelná. Další myšlenkou byla biofermentace Využití alternativních zdro- potřeby. několik měsíců předmětem technicko- biogenního odpadu (včetně jů energie, tedy i biomasy, EU. Dotovaná je i výkupní cena elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů. V blízké budoucnosti ekonomických i politických diskusí a spe- a spalování bioplynu. Ani preferovaným řešením, ke odpadu z městské zeleně) je dlouhodobě společensky kulací. V médiích se toto řešení však není perspektivní, protože v regionu zavázala jako člen Evropské dotační podpory. kterému se Česká republika však lze očekávat snížení objevila řada informací není dostatek vhodného materiálu. Produkce biogenní- obnovitelných zdrojů enertrickou i tepelnou energií unie. Investice do využití Záležitosti spojené s elek- o smlouvě i o nové technologii, ale dosud se věnovalo málo pozornosti koncepcím a koncepčním materiálům, které byly v minulosti kutnohorskou radnicí připraveny. Myšlenka využití biomasy nebo dalších alternativních energetických zdrojů pro výrobu tepla v Kutné Hoře, a tedy náhrada plynu pro vytápění prostřednictvím centrálního zásobování teplem (CZT) není nová. Již před několika lety se uvažovalo o využití dřevní štěpky (odpad při těžbě a zpracování dřeva). Tento zdroj by byl zajímavý i proto, že část materiálu (přibližně procent) by mohly dodávat Městské lesy a rybníky. Mezitím se ale situace vyvinula tak, že štěpky je na trhu nedostatek. V nejbližším regionu Kutné Hory byla vybudována moderní jednotka na spalování štěpky ve společnosti LESS v Čáslavi. Teplo v Kutné Hoře bude vyrábět elektrárna na biomasu. získanou z obnovitelných zdrojů upravuje energetický zákon. Ten mimo jiné říká, že spotřebitelé tepla jsou povinni odebírat teplo z obnovitelného zdroje energie (tepla), jestliže je toto teplo levnější než stávající způsob vytápění a jestliže připojení na tento zdroj je technicky možné. Jestliže tedy takový zdroj existuje, není nutné (ani možné) vyhlašovat výběrové řízení a dodavatel takového tepla má nárok na připojení k soustavě CZT. A to je i aktuální případ Kutné Hory. pokračování na str. 7 Foto: Archiv MěÚ Z OBSAHU Strana 3: Nové sportoviště a hasičárna Malínští se dočkají nové sportovní haly a hasičárny. Strana 5: Pojďme se toulat Kutnou Horou Vychází druhé vydání knihy Kutnohorský poutník. Strana 6: Krajinou kolem nás Palachovka realizovala projekt o místní krajině. Strana 7: Sedlecká pouť Slavná pouť v Kutné Hoře je součástí Velikonoc.. Velikonoce jsou tu Každý rok slavíme Velikonoce. Někdo jako svátky jara, jiný třeba jako příležitost k tolerovanému násilí. Křesťané slaví Velikonoce jako svátek Kristova zmrtvýchvstání. Po čtyřicetidenní postní odmlce se při bohoslužbách s novou silou rozezní původně hebrejské aleluja, které se stalo universálním vyjádřením radosti. Právě k radosti nás Velikonoce zvou. K radosti, která není příznakem neschopnosti vidět realitu tohoto světa, kde na mnoha místech lidé trpí pro svůj původ, nebo kvůli svému přesvědčení. Světa, ve kterém pronikavě kontrastuje šeď osamělé žebračky spra- vedlnosti s početným davem v pestrém odění bezpráví a křivd. Židovský filozof Theodor W. Adorno, který si z pozic mesiánské touhy svého národa vytrvale kladl otázku po spravedlivém světě, dospěl nakonec k názoru, že za skutečně spravedlivý lze považovat pouze svět, ve kterém je spravedlnost pro všechny a navždy. Tedy také pro zemřelé, neboť smrt bývá největší nespravedlností. Skutečná spravedlnost by, podle Adorna, musela odvolat a odčinit neodvolatelná utrpení minulosti. Taková spravedlnost, uzavírá své přemítání filozof, je myslitelná, pouze pokud existuje vzkříšení z mrtvých. Na pozadí těchto úvah můžeme snad trochu porozumět velikonoční radosti křesťanů. Kristus vstal z mrtvých. Definitivní je překonáno, neodvolatelné je odvoláno. Spravedlnost pro každého existuje! Nejhlubší touhy člověka se stávají realitou. Právem křesťané vítají tuto zprávu radostným aleluja, ke kterému zvou každého, kdo ještě neokoral, kdo v sobě dosud neudusil touhu po spravedlnosti, která není mstou momentálních vítězů, ale obnovou porušeného řádu stvoření. Velikonoční bohoslužba dopřává zažít něco z radosti, s jakou učedníci a ženy prožívali setkání se Zmrtvýchvstalým. Proč se však, namítají někteří, vzkříšený Kristus neukázal také Pilátovi nebo některému z členů velerady? Protože Bůh nereaguje na zvědavost, ale na touhu. K úplnosti Velikonoc patří také temnota Ježíšovy modlitby v Getsemane a znehybnělá opuštěnost Golgoty. A jenom ti, kteří ušli s Ježíšem kus cesty kříže, mohu být věrohodnými svědky. Nápadným rysem spojujícím evangelní svědky Zmrtvýchvstalého je pohyb. Všichni jsou na cestě, nebo se na cestu vydávají. Vnější změna naznačuje vnitřní pohyb od nevíry k víře, od pochybnosti k přesvědčení. Prvním krokem na cestě k setkání se Zmrtvýchvstalým může být třeba účast na velikonočních bohoslužbách, ke které všechny srdečně zvu. Přeji vám požehnané Velikonoce Pavel Tobek Velikonoční bohoslužby: Katedrála Nanebevzetí Panny Marie: od 18:00 hod. Zelený čtvrtek, od 18:00 hod. Velký pátek, od 18:00 hod. Bílá sobota, od 9:30 hod. Velikonoční neděle, od 18:00 hod. Velikonoční pondělí Kostel sv. Jakuba: od 18:00 hod. Zelený čtvrtek, od 16:00 hod. Velký pátek, od 18:00 hod. Bílá sobota, od 20:30 hod. Velikonoční neděle, od 7:00 hod. Velikonoční pondělí, Chrám Sv. Barbory, od 7:00 hod. Velikonoční pondělí Kostel Matky Boží: od 18:00 hod. Velikonoční pondělí

2 22. únor zasedání Rady města Kutná Hora Kutná Hora se zúčastnila celosvětové akce,,hodina Země Tento happening probíhal tak, že v sobotu 31. března bylo na hodinu vypnuto osvětlení budov ve městě od do hodin. Tímto jednoduchým činem dává město najevo, že věnuje celoročně pozornost ochraně životního prostředí. Na tisk Kutnohorských listů bylo vyhlášeno poptávkové řízení. Osloveny byly firmy zabývající se vydáváním podobného periodika. V katastrálním území Malín a Kutná Hora byly vyhlášeny záměry na prodej pozemků. V k. ú. Malín nabídla firma KH Real Estate a. s. k prodeji stavbu bez čísla popisného. Tato budo- Nepořádek je třeba řešit! V rámci svého zaměstnání i práce ve sdružení se setkávám stále se stejným problémem, a to je čistota veřejných ploch, ale i okolí města. Možná se mnohé zlepšilo, ale odpadky se válí v okolí silnic, v lesích, ale i kolem kontejnerových stání a pod balkony panelových domů stále. Na komisi ŽP i s kolegyní Shyamoli Hájkovou stále řešíme, jak tento nešvar vymýtit a zamezit dalším černým skládkám. Ona říká, že čím víc po lidech budeme uklízet, tím víc bude odpadků kolem nás. Něco na tom je. Přirovnal bych tento problém k léčebným metodám východní a západní medicíny. My se tu snažíme v západním stylu řešit následky choroby, tzn. uklízet po lidech jejich nepořádek. Měli bychom se však po vzoru východní medicíny snažit vzniku nepořádku předcházet, tzn. řešit příčiny. Většina starších občanů tyto návyky má, ale u střední generace se setkávám velice často s nezájmem k problému nebo přímo s tím, že jim nedělá problém vyhodit z auta PETku, odhodit krabičku od cigaret nebo ke kontejnerům vyhodit nepotřebný nábytek, bytové jádro. Nejmarkantnější je to u lidí na sídlišti, kdy anonymní způsob bydlení v panelových domech umožňuje dělat lidem s klidným svědomím doslova bordel kolem sebe, pod sebe. Stačí se podívat na tisíce nedopalků pod balkony, igelitky plné použitých plínek či vyházené vánoční stromky. To samé je u kontejnerových stání. Mnozí ti, co tohle dělají, jsou prvními stěžovateli, kteří volají po úklidu a náva by mohla být v budoucnu využita pro dobrovolné hasiče z Malína. Radní také vyhlásili výběrové řízení na prodej bytů v Benešově a Ortenově ulici a v ulici J. Zajíce. V současné době trh s nemovitostmi stagnuje, a tak je třeba, aby byly využity všechny možnosti, které mohou vést k prodeji bytů. Úspěšně bylo dokončeno odbydlení domu v ulici Uhelná. S posledním nájemníkem byla uzavřena dohoda na přidělení nového bytu. Město navýší příspěvek na provoz zimního stadionu. Původně stanovená cena se ukázala jako nedostačující. Jednání navštívil pan J. Plaček, aby přítomné seznámil s okolnostmi a podmínkami pronájmu objektu v Potoční ulici č. p Vladimír Gajdoš, jednatel zprávy z radnice 2 Z jednání Rady města Kutná Hora práce na spolkovém domě úspěšně pokračují I v zimních měsících pokračovaly stavební práce na rekonstrukci Spolkového domu - dřívější hasičské zbrojnici v Lierově ulici. Pouze velké únorové mrazy vyhnaly zedníky od všech mokrých procesů, protože zamrzla nejen přípojka vody, ale i malta samotná. Práce instalatérské topení, voda a elektro a sádrokartonářské přerušeny nebyly ani v největších mrazech. Dokončování interiéru i exteriéru V současnosti se dokončuje zateplení podkroví a sádrokartonové obklady v učebnách. Hotová střecha s půlkulatými okny již dává zvídavému divákovi při troše fantazie možnost nahlédnout, jak asi dům bude vypadat. Interiér podkroví je v chodbách i učebnách zkrášlen původním, dnes ošetřeným trámovím. V části přízemí a podkroví budovy jsou již vybetonovány podlahy. Ve všech místnostech se intenzivně pracuje na omítkách. Pokračuje betonáž zadního schodiště směrem ke kostelu Jana Nepomuckého, kam je už i proražen otvor pro budoucí propojení obou budov. Pokračováním bude vybourání vnitřního schodiště a jeho přestavba, dále následné vybetonování podlah v prvním patře budovy a dokončení dnes pouze vyzděné výtahové šachty. Na vnějších stranách budovy jsou již osazena okna, zbytek včetně všech vnitřních dveří je ve výrobě. Pracovat se bude v Husově ulici na omítce, která zatím nemá konečnou podobu. V prostorech budoucího atria byl proražen otvor pro kovanou bránu a byly zahájeny práce na schodišti spojující dvůr budovy s prostorem před bočním vchodem do kostela. V nejbližší době postavíme lešení ve dvoře a začnou práce spojené s otloukáním starých a zhotovením nových omítek stěn. Resturátorské práce Paralelně se všemi pracemi restaurátoři renovují původní demontované a sejmuté prvky tak, aby konečný stav budovy co nejvěrněji zachovával historickou hodnotu. V průběhu stavby bylo rozhodnuto rozšířit projekt ještě o protipožární a elektronické zabezpečení budovy. Jiří Janál Spolkový dům v Lierově ulici. společnosti KH Tebis s. r. o., seznámil členy rady s výší nákladů na provoz a údržbu výměníkových stanic. Pan Gajdoš byl pověřen sestavením zprávy, ve které budou jednotlivá zařízení popsána a bude uvedena jejich zůstatková hodnota. Byl zveřejněn záměr na výstavbu tělocvičny u ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka. Podíl města bude činit jednu čtvrtinu nákladů. Finanční prostředky, které nebudou vyčerpány na Fresh Film Fest, budou použity např. na dovybavení dětských hřišť ve městě. 7. březen zasedání Rady města Kutná Hora Městským lesům a rybníkům s. r. o. bude navýšeno základní jmění. Důvodem této změny, která se uskuteční formou notářského zápisu, je možnost získání dotace. Ta pak bude využita pro obnovu rybníka Pijovka. Hodnota jmění bude navýšena v souladu se znaleckým posudkem. Vyhlášeno bylo výběrové řízení na byt v Masarykově ulici. Místostarosta Karel Koubský navrhl takové prázdné byty využívat i jiným způsobem. Tímto se bude zabývat sociální komise. Část pozemku v údolí pod chrámem sv. Barbory (cca 30 m 2 ) bude pronajata v souladu se záměrem vybudovat zde,,adrenalinovou lanovku. Rada schválila smlouvu, která umožní realizaci pilotního projektu zaměřeného na svoz bioodpadů. Tento odpad se začne svážet v jarních měsících na Žižkově. Na základě zápisu z jednání dopravní komise bude Prodej, pronájem Prodej Město vyhlašuje výběrové řízení na prodej rodinného domu čp. 225 na Kaňku. Vyvolávací cena nemovitostí je 2 milióny korun. Uzávěrka výběrového řízení je 10. dubna ve 14 hodin. Prodej Město vyhlašuje Výběrové řízení na prodej budovy v Morašicích a pozemků. Rodinný dům je nabízen za vyvolávací cenu korun. Uzávěrka výběrového řízení je 10. dubna ve 14 hodin. Kontakt: majetkové oddělení, tel.: Prodej Výběrové řízení na prodej bytové jednotky v ul. Jana Zajíce čp. 129 (39,6 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je 11. dubna v 16 hodin. Uzávěrka je dne 18. dubna ve hod. jednotky v ul. Ortenova čp. 83 (59,9 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídky jsou 2. dubna v 16 hodin a 25. dubna v 16 hodin. Uzávěrka je 2. května ve 14 hodin. jednotky v ul. Ortenova čp. 82 (52,2 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídky jsou 2. dubna v hodin a 25. dubna v hodin. Uzávěrka je 2. května v 15 hodin. jednotky v ul. Růžová čp. 918 (91,61 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je 4. dubna v 15 hodin. Uzávěrka je 25. dubna ve 14 hodin. Výběrové řízení na prodej bytové jednotky v ul. Nerudova čp. 456 (40,9 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je možné 18. dubna v 16 hodin. Uzávěrka je 25. dubna v 15 hodin. Výběrové řízení na prodej bytové jednotky v ul. Benešova čp. 469 (52,59 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je 11. dubna v 15 hodin. Uzávěrka je 18. dubna v 15 hodin. jednotky v ul. Ortenova čp. 92 (53,8 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je 18. dubna v 15 hodin. Uzávěrka je 25. dubna ve 14 hodin. jednotky v ul. Růžová čp. 917 (33,45 m 2 ). Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je 16. dubna v 16 hodin. Uzávěrka je 23. dubna ve 14 hodin. Pronájem Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v ul. Sedlecká v Kutné Hoře (18 m 2 ) (včetně WC). Minimální roční cena za pronájem nemovitosti je korun. Uzávěrka je 11. dubna ve 13 hodin. Výběrové řízení na pronájem bytové jednotky v ul. Barborská, čp. 34 v Kutné Hoře (80,05 m 2 ). Vyhlašovací cena měsíčního nájmu je korun. Prohlídka bytu je 2. dubna ve 14 hodin a 16. dubna v 15 hodin. Uzávěrka je 23. dubna v 15 hodin. Výběrové řízení na pronájem bytové jednotky v ul. Masarykova čp. 343 v Kutné Hoře (133,86 m 2 ). Vyhlašovací cena měsíčního nájmu je korun. Prohlídka je možná 4. dubna v 16 hodin a dne 16. dubna ve 14 hodin. Uzávěrka je 23. dubna v 16 hodin. Kontakt: odbor zprávy majetku, tel.: Více informací: OSM posouzena možnost, zda je možno zřídit v Čechovově ulici přechod pro chodce. Jednání rady navštívili zástupci Osadního výboru v Sedlci. Přišli s požadavkem na zrušení parkovacích míst před mateřskou školou. Parkují zde převážně autobusy. Cílem jejich návrhu je zlepšení dopravní a bezpečnostní situace v Sedlci. Občanské sdružení Čercheň dostane od města příspěvek na činnost a aktivity sdružení. Všichni přítomní byli pozváni starostou Ivo Šancem na slavnostní odhalení pomníku obětem holocaustu. Bezprostředně poté proběhlo udělení čestného občanství Města Kutná Hora paní Dagmar Lieblové. 14. březen 2012 (mimořádné zasedání) SLOUPEK ZASTUPITELE 7. zasedání Rady města Kutná Hora Na tomto zasedání rada města ve funkci orgánu věcně příslušného jediného společníka projednávala záležitosti společnosti Městské lesy a rybníky s. r. o. Důvod zasedání byl projednán na předchozím řádném zasedání rady. Dále proběhlo jednání o společnosti KH Tebis s. r. o., a to v souvislosti s dlouho připravovanou a projednávanou smlouvou o dodávce tepelné energie od EC Kutná Hora s. r. o. Třetí jednání se věnovalo společnosti Průvodcovká služba Kutná Hora s. r. o. a projednalo vyjmutí informačního centra z průvodcovské služby. K tomuto opatření vedla dozorčí radu snaha o optimální hospodářský výsledek. Celé znění najdete na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a na internetových stránkách: Dana Vepřková, členka RM pravě. Takoví lidé by se měli nad sebou zamyslet. Jak se mají ke svému okolí chovat, bychom však měli učit především naše děti. Když totiž vidí chování svých rodičů, není se čemu divit, když je pod okny základních škol nastláno stejně jako pod balkony domů. Zamysleme se nad tím, jaký dáváme svým chováním příklad našim dětem, budoucí generaci. A když už si malí nepořádníci pod okny své školy takhle nastelou, nejlepší terapie je vzít do rukou hrábě, pytle a uklidit si po sobě. Alespoň to tak za nás bývalo. On si pak každý příště rozmyslí vyhodit z okna pytlík, nedojedenou svačinu nebo PETku. Když jsem se však s touto problematikou obrátil na ředitele škol, odpovědí mi bylo: To už dnes takhle nejde. Rodiče dnešních dětí vidí v práci na pozemcích, brigádách a mnohdy i tělesné výchově fyzické týrání jejich chudinek ratolestí. Pokud však nedokážou své děti vychovat k úctě k práci jiných, k pořádku a čistotě, měla by tuto úlohu vzít do svých rukou škola. Vždyť je přece jednodušší vést dítě k těmto základním lidským hodnotám od malička, stejně jako mu říkat, že nemá kouřit, protože je pak těžší, pracnější a dražší uklízet všudypřítomný nepořádek, stejně jako léčit rakovinu či jiné neduhy. Martin Starý, člen zastupitelstva Nepořádek pod okny školy.

3 co se děje ve městě Malín bude mít své sportoviště i hasičárnu Kulturní a sportovní aktivity si budou zanedlouho moci užívat obyvatelé Malína. Dotace na přestavbu bývalé sokolovny byla totiž schválena. Na své si přijdou i hasiči, pro které město plánuje postavit novou hasičskou stanici. O dotační podporu na celkem šest projektů, za více jak 50 milionů korun, usiluje nové vedení města. Prvním vítězstvím je získaná dotace na projekt rekonstrukce bývalé sokolovny v Malíně. Náklady budou činit 20 milionů korun, z toho téměř 16 milionů zaplatí Evropská unie z Regionálního operačního programu Nuts II. Střední Čechy. Mezi další významné žádosti o dotaci patří projekt Centra sociálních služeb Kutná Hora, kde město žádá o dotaci ve výši korun. Ostatní žádosti o dotace jsou projekty: Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Rekonstrukce VO sídliště Šipší, Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově Topení v domě U Havířů, Zateplení MŠ Benešova II., Podpora regenerace panelových sídlišť. Kultura i sport Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně je oficiálním názvem celého projektu multifunkčního zařízení, které bude poskytovat zázemí pro celou škálu volnočasových především kulturních a sportovních aktivit. V zařízení budou klubovny pro spolkovou činnost, víceúčelový sál určený pro 3 sportovní aktivity (využití základními školami, sportovními kluby i veřejností) a dále pro různé kulturní akce (karnevaly, plesy, hudební a divadelní představení) a také pro pobočku městské knihovny. Projekt by měli využívat především místní obyvatelé. Plánované aktivity budou zajišťovat jednotlivé spolky a sdružení pod celkovou koordinací městského úřadu. Stavební práce by měly začít na podzim 2012 a budou probíhat do dubna Hasičská stanice V Malíně zavládne stavební ruch také kolem připravované hasičské zbrojnice. Malínští hasiči mají nyní nevyhovující stanici, a proto se město rozhodlo z vlastních prostředků postavit novou. jam Zprávy z RADNICE Víceúčelový sál bývalé sokolovny bude sloužit pro sportovní i společenské aktivity. Miliony navíc pro rozvoj Kutné Hory Současná vláda se zavázala zmírnit rozdíl v daňových příjmech mezi nejbohatšími městy a nejchudšími obcemi. Ministr financí Miroslav Kalousek představil návrh, který tento slib plní. Pokud se jej podaří prosadit, výrazně to pomůže i obcím na Kutnohorsku, včetně samotné Kutné Hory. Nynější situace není udržitelná. Čtyři největší města v naší republice dostávají z daní 45 % výnosu, ale žije v nich pouze 20 % populace. To obyvatelé ostatních měst i lidé na venkově často vnímají jako nespravedlnost. Dobře jsou rozdíly vidět, porovnáme-li daňový příjem jednotlivých měst na obyvatele výnos Prahy je v současnosti 33 tisíc korun, Ostravy asi 20 tisíc, středočeského Kladna už pouze 11 tisíc a Kutné Hory asi 8 tisíc ročně. Vážený pane starosto, vážení místostarostové, paní poslankyně a poslanci, přeji vám nejdříve příjemné zasedání plné pohody a klidu pro vaši dnešní práci. V minulých dnech jsem na internetu četl řadu urážek, které se týkaly vedení města. Většina z nich byla anonymní a nechápu, proč tito občané nemohou přijít sem a zde si vyříkat, co mají za problém. Dnes budu mluvit pouze za sebe. Vím o tendenci odvolat někoho z vedení města. Tyto atrakce zde probíhaly několikrát, a to vždy, když vázla komunikace mezi opozicí, a někdy přímo i ve straně, která měla převahu. Vím, že za řadou problémů v naší zemi stojí finanční krize, která ovlivňuje ekonomiku ve všech městech. Kutná Hora není jediná. Krizi nezavinil ani bývalý starosta Ivo Šalátek, ani doktor Ivo Šanc, ani nikdo z vás. Ať už bude v čele města kdokoliv, problémy města zůstanou a mohli byste se odvolávat každého půl roku. Jsem přesvědčen, že není doba na hrátky koalice s opozicí ve dvacetitisícovém městě, kde řada z vás společně vyrůstala. Spojte své síly ve prospěch města, jednejte pravidelně u kulatého stolu, kde bez emocí najdete vždy řešení. Ze svých srdcí odhoďte závist KOMENTÁŘE Cílem současné vlády a Ministerstva financí České republiky je snížit tyto propastné rozdíly na únosnou úroveň, kterou lze považovat za obvyklou ve vyspělé Evropě. Navrhují čtyřem největším českým městům příjmy snížit a ostatním naopak přidat. To by pro Kutnou Horu znamenalo zhruba necelých 22,8 milionu korun ročně v rozpočtu navíc. S touto částkou už lze odvážněji uvažovat o investicích do projektů potřebných pro a zlobu, protože zlo plodí další zlo. Mějte k sobě více vzájemné úcty a pokory, řadu z vás znám jako slušné a pracovité lidi. Věřím, že když povedete slušnou formou otevřený dialog o závažných První zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora. Foto: archiv MěÚ rozvoj každé obce. Získají tak větší samostatnost při rozhodování a jejich starostové nebudou muset jezdit leštit kliky na ministerstva, aby sehnali nějakou dotaci. Zastupitelé obce znají potřeby svých obyvatel lépe než úředníci v centru. Doufám proto, že tuto příležitost sněmovna nepromarní, že i opoziční poslanci zapomenou na politikaření a vládní návrh podpoří. Helena Langšádlová, poslankyně za Středočeský kraj (TOP 09) problémech, že vždy dojde ke shodě. Chci vás poprosit, abyste si pravidelně vzpomněli na ty, kteří zde v historii města seděli před vámi a kteří jsou již na pravdě boží. Jaroslav Rezler Foto: Archiv MěÚ Kutná Hora má zase nové občánky V pondělí 5. března 2012 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka zastupitelstva Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Tobiáš Trpišovský, Adéla Bečvářová, Anička Fojtová, Štěpánka Fojtová, Pavel Foršt, Filip Hynek, Filip Svoboda, Kateřina Čermáková, Ondřej Lebeda, Kristýna Jelínková, Anežka Jelínková, Matyáš Matějka, Sebastián Štický, Ondřej Čuchal, Nela Janečková, Vojtěch Maxa, Václav Kaucner, Vít Tuhý, Sára Slavotínková a Tadeáš Mikšovský. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. J. Brandejská Bydlíte v oblasti sídliště Puškinská? Vážení spoluobčané. Komise Rady města pro městská sídliště by ráda prohloubila svou činnost i v oblasti sídliště Puškinská. Pokud bydlíte v této lokalitě a chcete-li pomoci zlepšení života obyvatel tohoto sídliště, kontaktujte, prosím, předsedu komise pro městská sídliště Martina Hlavatého, ová adresa: red nezaměstanost se stále zvyšuje Na konci měsíce února tohoto roku evidovala kontaktní pracoviště v Kutné Hoře a Čáslavi celkem 4221 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti k dosáhla hranice 10,5%. Na k. ú. Kutné Hory probíhá digitalizace Pokud bydlíte v katastrálním území Kutné Hory, mohla se vám změnit výměra vašeho pozemku. Bližší informace zjistíte přímo na Katastrálním pracovišti v Kutné Hoře: Katastrální pracoviště v Kutné Hoře oznamuje, že v katastrálním území Kutná Hora proběhla obnova katastrálního operátu přepracováním t.j. převod katastrální mapy z analogové formy (na plastové folii) do formy grafického počítačového souboru ( 15 katastrálního zákona). Na případné změny je vhodné se informovat na Katastrálním pracovišti v Kutné Hoře a to buď osobně, nebo zaslat em cuzk.cz) žádost o poskytnutí srovnávacího sestavení parcel, ve kterém jsou uvedena čísla a výměry parcel před a po obnově. Tento krok je důležitý zejména pro případnou změnu přiznání k dani z nemovitostí. Red, Ladislav Grandisch Zónové čištění začne 2. dubna Zónové čištění komunikací se opět rozběhne od 2. dubna v lokalitě Šipší. V letošním roce se úklid rozšiřuje (ke stávajícím zónám) o další ulice či jejich části, tj. Havířská stezka (Po 7-16 hod), Na Studních (Pá 7-13 hod), Dolní (Po hod) a vnitroblok mezi Dolní a Benešovou ul. (Čt hod). Upozorňujeme obyvatele této lokality, aby respektovali svislé dopravní značení (zónové značky). Před vlastním započetím úklidu budou občané ještě upozorněni v místním tisku, hlášením městského rozhlasu. Dobroslav Vepřek Kutnohorské listy Zpravodaj kutnohorské radnice Vydává Město Kutná Hora, IČO: Redakce a administrace: Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 552, tel.: , Redakce: Jana Mišutková, Dana Vepřková. Redakční rada: I. Šanc., E. Hnátková, K. Koubský ml., J. Obraz Grafická úprava, sazba, produkce: reklamní agentura Lepor - Evidenční číslo: MK ČR E Vychází jednou měsíčně v nákladu ks Příjem inzerce: Lepor, tel.: , ,

4 kultura 4 Názvy ulic Kutné Hory na stránkách Krásného města Česká inspirace V polovině dubna vyjde nové číslo časopisu Krásné město. Hlavním tématem se staly někdejší i současné názvy ulic v Kutné Hoře. Čtenáři se nejprve podívají do historie pojmenování kutnohorských veřejných prostranství tak, jak je zachytily dávné mapy. Právě ty nás informují o rozmístění jednotlivých středověkých trhů, např. Zelného, Rybného či Uhelného. Krásné město také přibližuje, které osobnosti bychom našli v názvech místních ulic a náměstí během bouřlivého 20. století, kdy se v českém státě často střídaly politické režimy. Čtenář si tak udělá představu, kolikrát a kde bylo v Kutné Hoře použito jméno prezidenta Masaryka nebo jak to bylo s ulicí Arcivévody Bedřicha, náměstím R. Heydricha či Stalinovou třídou. Časopis rovněž přináší přehled nových ulic v městské části Malín a v jednom z článků se zamýšlí i nad navrhovanými názvy na Kaňku. V Krásném městě najdete také vzpomínky na místní re- álné gymnázium za 2. světové války a vše uzavírá tradiční rubrika Kronika, zaznamenávající převážně kulturní události posledních měsíců. Nové číslo časopisu, založeného již v r a vydávaného Městem Kutná Hora, si lze koupit v Knihkupectví Kosmas nebo U Stříbrného groše. Lukáš Provaz Česká inspirace města plná života! Takový je název soutěže, kterou vyhlásilo sdružení Česká inspirace. Do soutěže nejen o víkendové pobyty se může zapojit každý. Stačí v období od 10. února do 10. června 2012 vyplnit jednoduchý kvíz umístěný na webových stránkách a pak si při troše štěstí užít některou z výher. Vyrazit budete moci na víkendový pobyt do Chebu, můžete strávit noc na hradě Svojanov u Poličky, lákavé jsou také vstupenky na Kutnohorský varhanní festival na konci léta s 50% slevou na ubytování v Kutné Hoře a další. Další výhry a informace naleznete na Michaela Severová za kulturou DOPORUČUJEME :00 hod. ZLATOVLÁSKA - K. J. ERBEN Divadlo AHA! Klasická česká pohádka. Vstupné: 60,- Kč MAREK ČÍHAL - STŘÍBRNÁ Velkoplošné malby volně inspirované kutnohorskou iluminací a historií Jezuitské koleje. Výstavu doplní i dokumentární fotografie autora zachycující vznik a realizaci velkoformátových pláten. GASK, Jezuitská kolej TOMÁŠ BÉM - TRAUTNY Unikátní designová kolekce svítidel Trautna bude představena v nových kontextech s novým aranžmá. Technická realizace projektu probíhala ve spolupráci s autorovým bratrem Jiřím Bémem. GASK, Jezuitská kolej KUCHYŇ KRÁLOVSTVÍ NAŠICH BABIČEK Výstava ze sbírek ČMS zařízení a vybavení kuchyně v polovině 20. století. České muzeum stříbra / Tylův dům Z DĚJIN ŠKOLSTVÍ KUTNOHORSKÉHO Výstava představí historii školství v Kutné Hoře. Výstava bude doplněna interaktivním programem. České muzeum stříbra / Kamenný dům :00-20:00 hod. VÝROBA VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ Z PAPÍRU :00 hod. SCREAMERS: 15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH Nový zábavný pořad travesti skupiny Screamers. Vstupné: 290,- Kč :00-15:00 hod. JARMARK Palackého náměstí, Kutná Hora Prodej velikonočních výrobků žáků ZŠ Kremnická, Kutná Hora :00 hod. SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ NORSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY A ŽÁKŮ ZUŠ KUTNÁ HORA Koncertní sál ZUŠ 3. a hod. PÁSMO O VELIKONOCÍCH Pro děti MŠ Malín, městská knihovna hod. DUBNOVÉ HRÁTKY S PAMĚTÍ JAN STEINER OBRAZY, KRESBY, KOMPOZICE České muzeum stříbra / Hrádek výstavní sál v přízemí :00 hod. KONCERT ŽÁKŮ NORSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY A ŽÁKŮ ZUŠ KUTNÁ HORA Kaple Božího těla :00-16:00 hod. PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍKOVÝCH VELIKONOČNÍCH VAJEC PRO DĚTI :00-12:00 hod. VELIKONOČNÍ TRADICE Malování kraslic voskovkami, zdobení vajíček bavlnkami, vystřihované velikonoční dekorace, pletení pomlázky od 14:00 hod. JARNÍ PROCHÁZKA Sraz ve 14:00 u DDM, návrat dle počasí a domluvy. Procházka k Velkému rybníku :00 hod. KATAPULT - MADE IN ROCK N ROLL Vstupné: 230,- Kč předprodej, 250,- Kč na místě; Předprodej: Infocentrum KH, Octárna Relax Centrum KH, Infocentrum Kolín, Infocentrum Čáslav) KD Lorec Kutná Hora :00 hod. DUO M. JANÍK & S. KLÍMOVÁ - KONCERT Koncert dvou písničkářů - člena legendární dvojice Paleček & Janík a písničkářky Simony Klímové. Vstupné: 150,- Kč v předprodeji, 180,- Kč na místě; Předprodej: Lokomotiva KH, Vinné sklepy KH Vinné sklepy KH, Klášter řádu sv. Voršily :00 hod. SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA Chrám sv. Barbory OLDŘICH TICHÝ - OBRAZY GFJ, Vlašský dvůr, Arkády :00 hod. PHISHBACHER NEW YORK ELEKTRIC TRIO Koncert rakouského multiinstrumentalisty Waltra Fischbachra. Hudba tria je svébytnou variantou funku, jazzu a rocku pro 21. století. Doprovod na bicí Ulf Sticker (D) a na baskytaru Goran Vujic. Klub Česká :00 hod. KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ NENÍ TO TOTÉŽ Dva pohledy na aktuální témata, vážně i zvesela. Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude v závěru roku použit na dobročinné účely. Zimní zahrada hotelu U Kata, Kutná Hora PÁSMO POHÁDKY KUTNÉ HORY Pro klienty Centra Bartoloměj hod. POVÍDÁNÍ O ETIKETĚ Pro žáky speciální a praktické školy :00 hod. PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU Ukázky ze slavných operet autorů J. Strausse, F. Lehára, E. Kálmána, R. Heubergera, O. Nedbala... Účinkují: Z. Jehličková - soprán-sólistka Státní opery a ND v Praze, L. Havlák - tenor-sólista Státní opery a ND v Praze, klavírní doprovod: I. Havláková - pedagog Hudební fakulty AMU :00 hod. TAK UŽ TO BAL V KUTNÉ HOŘE!!! Special reggae&dancehall party all night long with a greatfull hip - hop start. Vstupné: 100,- Kč Planet Music Club :00-12:00 hod. JARNÍ KERAMIKA :00-16:00 hod. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ :00-14:00 hod. BŘIŠNÍ TANCE Nejen pro členy kurzu :00 hod. LITERÁRNÍ PÁSMO KUTNOHORSKÉ POVĚSTI Pro žáky ZŠ TGM :15 a 10:00 hod. TAJEMNÝ SVĚT EKVÁDORU A GALAPÁG Planeta Země. Výprava za krásami a poznáním jihoamerického kontinentu.. Představení pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií :00-20:00 hod. VEČER SE STOLNÍMI HRAMI TOULKY KUTNOU HOROU S HUDBOU FRANTIŠKA KMOCHA Literárně hudební pásmo pro klienty Domova Barbora :00 hod. HRÁČI - NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL Divadlo Rokoko, Praha Hrají: Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, Martin Písařík a další. Vstupné: 290,- Kč, 270,- Kč, 170,- Kč :00 hod. HUDEBNÍ VÝCHOVA / JAMES COLE HIPHOP LIVE / DJ DOEMIXXX & SPOL. Poctivá a striktní dávka rapu. James Cole patří mezi nejužší špičku české hip hopové scény. Předprodejní místa: Infocentrum KH, KO, Čáslav, Narcis, Lokomotiva Planet Music Club :00 hod. VĚRA ŠPINAROVÁ A SKUPINA ADAMA PAVLÍKA Výroční koncert Věra slaví 60 Vstupné: 300,- Kč (sezení), 390,- Kč (sezení + večeře); Předprodej: Infocentrum KH, Octárna Relax Centrum KH, Infocentrum Kolín, Infocentrum Čáslav KD Lorec Kutná Hora :00-18:00 hod. KOŠT MLADÝCH VÍN Ochutnávka mladých vín ročníku 2011 z produkce Vinných sklepů Kutná Hora, kterou si nemůžete nechat ujít. Vinné sklepy Kutná Hora, Klášter řádu sv. Voršily :00 hod. LOUTKOVÉ DIVADÉLKO DAVIDA TAUBERA VODNICKÉ POHÁDKY Pohádka o vodnících kde uvidíte loutky, budeme si vyprávět, ale i zpívat a také budeme hrát na kytaru. Vstupné: děti 20,- Kč, rodiče 50,- Kč Refektář galerie GASK :00 hod. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - HANS CHRISTIAN ANDERSEN Představení přeložené z 18. prosince zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Vstupné: 60,- Kč :00 VAŘÍME V MOZAICE ANEB CO SE SKRÝVÁ POD POKLIČKOU Talk show Václava Veselého improvizační show s vařením v přímém přenosu. Vstupné: 50,- Kč, Rezervace na telefonu: Centrum Mozaika, Kutná Hora-Kaňk :00 hod. PRINC A CHUĎAS Muzikálové představení dle M. Twaina. Představení pro 2. st. ZŠ a SŠ i pro veřejnost Hrají: Pavel Landovský, Jan Holek / Dita Krčmářová, Jana Kolářová, Václav Legner Vstupné: 60,- Kč :00 hod. SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM ARNOŠTEM VAŠÍČKEM Dětské oddělení :00 hod. POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ - NEIL SIMON Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný Vstupné: 290,- Kč, 270,- Kč, 170,- Kč :30 hod. MAMA BUBO + VESPER Koncert legendární alternativní skupiny, personálně zpřízněné s Babaletem. Kapela si prošla širokým vývojem od art a space roku po minimalismus a novoromantickou hudbu. VESPER částečně kutnohorská skupina, která pravidelně jednou ročně hraje v Kutné Hoře. V letošním roce svoji tradici neporuší. Klub Česká ČARODĚJNICKÝ REJ Vstupné: dospělí 20,- Kč :00 hod. PUNK NOT DEAD Punku - Půlnoční Svoz Popela (KH), Zlomor (KH), Vodopumpamasomlejn (Sázava), Propaganda (Nechyba) Klub Česká :00-20:00 hod. VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ K OSLAVĚ 50. LET ZALOŽENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jedinečná možnost prohlédnout si všechny prostory; výstava fotografií a dokumentů z historie DDM :00-17:00 hod. VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ K OSLAVĚ 50. LET ZALOŽENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jedinečná možnost prohlédnout si všechny prostory. Výstava fotografií a dokumentů z historie DDM :00 hod. MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI Divadlo Minaret, Praha Činoherní pohádka o myšácích a kocourech doplněna známými lidovými písněmi a říkadly. Vstupné: 60,- Kč Májová slavnost v parku U tří pávů Zábavně kulturní odpoledne pro děti a dospělé - Celý kulturní přehled na

5 kultura 5 Pojďme se toulat jarní Kutnou Horou Kniha Vladislava dudáka bude brzy v prodeji Dnes jsem požádala o rozhovor pana Miloše Uhlíře z nakladatelství Baset, který právě dokončuje dotisk knihy PhDr. Vladislava Dudáka Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran. Jak tato kniha vlastně vznikla? Kutnohorský poutník vznikl v době, kdy jsme otevřeli a provozovali v Kutné Hoře knihkupectví a malou galerii. Kouzlo města i přátelství lidí na nás natolik dolehlo, že jsme se rozhodli mu věnovat i něco navíc. Po vydání fotografické publikace (v několika jazykových verzích) Jiřího Podrazila s texty Vladislava Dudáka, sady pohlednic a dětského leporela tak musel zákonitě přijít i poutník. Můžete nám knihu trochu přiblížit a na co byste čtenáře nalákal? Vladislav Dudák má úžasný dar vypravěče, a tak kromě nezbytných historických údajů před čtenářem přímo ožívají pestré a v mnohém směru unikátní dějiny královského horního města, považovaného za klenot českého království, s jeho zajímavostmi a tajemstvími, a hlavně lidmi. Netradiční průvodce městem si všímá nejen dějin a kultury města, významných i méně významných historických památek, ale i osobitého koloritu města, životního prostředí, lidských osudů i různých kuriozit. Kutnohorský poutník je knihou, jež doplňuje 43 vhodně zvolených a obsahově promyšlených procházek se zajímavým vyprávěním o historii jednotlivých lokalit, budov i dalších pozoruhodných objektů. Bez nadsázky lze toto dílo charakterizovat jako knihu příběhů a malé dějiny Kutné Hory v jedné podobě. Co Vás přimělo k přípravě druhého vydání a kdy se můžeme na knihu těšit? Roky se sešly s roky, ekonomická situace nás donutila knihkupectví uzavřít a první vydání Kutnohorského poutníka se mezitím beznadějně vyprodalo. Zájem však přetrval, a tak jsme letos s radostí podlehli naléhání paní Kalfusové z kutnohorského knihkupectví a dotisk poutníka se v dubnových dnech vrátí na pulty. A co říci závěrem? Barokní kronikář páter Jan Kořínek nám již dávno sdělil, že Kutná Hora na místě veselém, rozličným ovocem oplývajícím leží. Jak slunéčko na hory vzejde, celý den ji osvěcuje a paprsky svými zahřívá. Kdo by se takovým městem rád netoulal, kdo by se sem rád nevracel? Tématem této knížky je po městě chodit a o životě města přemýšlet. Vydat se na pouť, ke které patří i bloudění, nenadálá setkání, překvapení a návraty. Kniha Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran bude na pultech našich Galerie Jeneweina vystavuje obrazy Oldřicha Tichého Oldřich Tichý vystavuje své obrazy od 8. března v Galerii Felixe Jeneweina. Výstava, která potrvá do 22. dubna zachycuje výběr z tvorby let Pozornějším asi neunikly výstavy, které se v regionu Kutné Hory odehrály. Oldřich Tichý vystavoval v letech 1996 a 1997 na Zámku Kačina se sochařem Janem Ambrůzem. Obě výstavy byly příležitostí seznámit se se starším obdobím jeho malby, která prochází neustálými změnami. Co jí je ale vlastní a v čem vykazuje stálost, je zájem o návraty k určitým tématům. I v současné její poloze najdeme totiž několik paralelních linií rozvíjejících se souběžně a autonomně a navzájem se doplňujících. Obrazy podané gestickou malbou s ústředním motivem a klidnou meditativní plochou pozadí (Uzel, 2011; Holubí dům, 2010; Staré časy, 2011), průhledové prvoplánové vegetativní rastry (Kousek nekonečna, 2010; Les, 2007; Za plotem, 2009; Bez komentáře, 2010; Pletivo, 2011) nebo subtilně pojímané sbírky vzpomínek (Úl, 2005; Loď, 2011; Moje zahrádka, 2010). Není řídkým jevem, že se k sobě váží práce z časového okruhu čtyř, šesti let nebo i více (Úl, 2005; Moje zahrádka, 2010; Úl, 2005, olej, plátno, 80x120 cm. knihkupectví tedy již brzy. Můžete se s ní seznámit také v městské knihovně či zkusit nejdříve malou ukázku, kterou naleznete na Za rozhovor děkuje a mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje Eva Hnátková Kutnohorský poutník: Kniha příběhů a malé dějiny Kutné Hory v jedné podobě. Loď, 2011). Tichého malba je cyklická a tématicky paralelní. O psychologii autora vypovídá, že u něj nenajdeme vágní pojmenování díla Bez názvu. Pojmenování jsou naopak zcela záměrně adresné. Vztah díla a autora vzhledem k obsahu je víc než zřejmý a ukotvený. Tichého malba se pohybuje kdesi na pomezí imaginativního umění a lyrizující abstrakce. Její hodnoty jsou přesvědčivé a stálé díky platnosti obsahu a malířským schopnostem umělce. Díky tomu si získal Oldřich Tichý v průběhu třiceti let svou pozici v českém umění, když pomineme schopnost vytvářet autentickou polohu malířského projevu, který neztrácí schopnost upoutat, je živý a dynamický. Aleš Rezler MĚSTSKÁ KNIHOVNA Co čeká na Kutnohoráky v knihovně v dubnu? Tak především setkání se spisovatelkou Danielou Krolupperovou, jejíž knížku Zmizelá škola dostali loni všichni kutnohorští prvňáčci při slavnostním pasování na čtenáře. Jméno Arnošta Vašíčka není nutné příliš představovat a jestli vás tvorba tohoto populárního českého spisovatele, záhadologa, režiséra a scénáristy baví, přijďte na besedu ve čtvrtek 26. dubna Strážce duší nebo třeba Tajemství ďáblovy bible to jsou přece skvělé věci! Pokračují naše setkání s klienty Centra Bartoloměj a Barbora, povídat si budeme o hudbě Františka Kmocha. Celý duben pokračují naše Hrátky s pamětí. Dětské oddělení přivítá například děti ze Speciální a praktické školy, o kutnohorských pověstech si budeme povídat s dětmi ze ZŠ TGM, o Velikonocích s dětmi z malínské mateřinky atd. Přijďte se podívat, číst, poslouchat, půjčit si knížku, časopis, noviny, cédéčko, dobrý film či jen tak na kávu. Od dubna nově otevřeno i v úterý od 8.30 do hodin. Těšíme se na Vás. Vaše knihovna Inspirace z měst České inspirace HRADEC KRÁLOVÉ Hradec neznámý: Po stopách knihy Starý Hradec Králové dům od domu. Hradec Králové staré město. Návštěvníci mají již potřetí možnost poznat zákoutí starého města. Při netradičním putování si mohou projít i dvorky, sklepení a domy očím běžného návštěvníka jinak ukryté. Program doplní korzo v historických kostýmech, jarmark a kulturní vystoupení. CHEB Velikonoční trhy. Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Město Cheb, Turistické infocentrum, , Každý víkend pohádka pro nějmenší. JINDŘICHŮV HRADEC v hodin Koncert Karla Plíhala. Koncert legendárního písničkáře se uskuteční v KD Střelnice Jindřichův Hradec. KUTNÁ HORA Project Room/Marek Číhal - Stříbrná. Výstava v Galerii Středočeského kraje představí velkoplošné malby volně inspirované kutnohorskou iluminací (frontální list z chorální knihy z 15. století) a historií Jezuitské koleje především jejich zakladatelů, řádem jezuitů, kteří přišli šířit do Kutné Hory katolickou víru. LITOMYŠL Zahájení první litomyšlské lázeňské sezóny. Mariánská promenáda. V Litomyšli budou, dle odkazu Josefa Váchala z Krvavého románu, vyhlášeny první lázně ducha v České republice. POLIČKA Festival Polička Jazz Jana Koubková Quartet. Martin Brunner Trio, Eternal Seekers, Jan Spálený & ASPM, Filip Gondolán Quartet, Kryštof Marek Orchestra, Veronica Harcsa Quintet, Tmavomodrý svět (NARUBY) Divadlo YPSILON Praha. TELČ Jízda králů. Městská galerie Hasičský dům, vernisáž výstavy ve čtvrtek v hod. Prezentace nehmotného kulturního dědictví zapsaného na seznam UNESCO. TŘEBOŇ Velikonoční hospodářský trh a trh chráněných dílen hod. Třeboň, Masarykovo náměstí. Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách

6 město a lidé 6 Krajinou kolem nás Projekt sdružení Ekodomov realizovala základní škola v ulici Jana Palacha Základní škola v ulici Jana Palacha se jako jediná ze základních škol v Kutné Hoře zapojila do projektu věnovanému místní krajině pod názvem,,putování prostorem a časem. Palachovku oslovilo občanské sdružení Ekodomov, které projekt v rámci škol realizovalo v letech Šlo o vzájemnou spolupráci a propojenost regionů Kutnohorska a okolí s partnerskými školami v oblasti Krkonoš Krajina kolem nás se stále mění. a Podkrkonoší. Projekt byl zaměřen na aktivní využití enviromentální výchovy ve výuce i v praxi. Zajímalo nás, jak si učitelé a žáci na Palachovce s tímto záměrem poradili. Na otázky nám odpovídala paní učitelka Stanislava Zoufalá a žákyně 8. A Veronika Skuhravá. Paní učitelka má, spolu s učitelem J. Třískalou a žáky z 8. A, lví podíl na zdárném průběhu projektu v rámci Palachovky, ale i regionu. Kdy a jak začala vaše práce na projektu? V roce 2009 jsme dostali nabídku, kterou jsme nemohli odmítnout. Oslovilo nás občanské sdružení Ekodomov s projektem o krajině. Podobný tady ještě nebyl, zdál se nám originální a užitečný. Bylo těžké vybrat mladé spolupracovníky? Protože byl projekt plánován na 3 roky, vybrali jsme Foto: archiv ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 6. ročník, aby nám děti během projektu neodešly na střední školy. A tehdejší 6. A se zdála pohodová. Co na to Veronika, zástupce 8. A? Souhlasím s paní učitelkou, já osobně jsem byla překvapená. Vzpomněla jsem si na pár starých fotek po dědovi a bavila mě představa, jak budeme pátrat. Projekt byl časově i obsahově velmi náročný. Čeho jste se, paní učitelko, nejvíce obávali? Zpočátku jsme nevěděli, zda se nám podaří nashromáždit dostatek starých fotografií. Proto jsme oslovili nejen příbuzné, ale i další pamětníky, pátrali jsme v publikacích Když jsme shromáždili dostatečný počet snímků, vyrazili jsme do terénu. Naše první výprava mířila do Sedlece, do míst kolem Kostnice. Co se týká těchto výprav, největší problém byl najít vhodný čas, abychom příliš nenarušili běžnou výuku. Ale vždy se to nějak podařilo. Můžete nám tedy projekt představit trochu podrobněji? O jaké aktivity přesně šlo? Jednalo se o srovnání fotografií míst v oblasti Kutné Hory z doby dřívější (aspoň o jednu generaci) a z doby dnešní. Hledali jsme změny, které v krajině během času nastaly. Sledovali jsme je z různých hledisek - očima geologa, hydrologa, urbanisty, zemědělce, Dále jsme tyto změny popsali a zhodnotili. Naše fotodvojice i texty byly nakonec použity do záverečné publikace, kde svou práci prezentovaly všechny školy, které se na projektu podílely. Zapojeno bylo dohromady 16 škol, dvanáct z Kutnohorska, Kolínska a Čáslavska a čtyři z Podkrkonoší. Práce na projektu obsahovala také společná setkání v obou oblastech, kde jsme srovnávali oba regiony a hle- dali společné body. Nechyběly ani semináře pro pedagogy i žáky. Veroniko, a co nejvíc bavilo vás, děti? Úplně nejvíc nás bavilo focení naší školy a porovnávání starých snímků. Zdálo se nám neuvěřitelné, jak se na sídlišti a v okolní krajině za pár let hodně změnilo. Zajímavé byly i výpravy do terénu, které jsme často spojili např. se zastávkou na zmrzlinu a podobně. Změny na některých místech nás opravdu překvapily a některá místa jsme dříve ani neznali. Vnímali žáci, podle vás, paní učitelko, že jsou vlastně součástí bádání? V projektu žáci absolvovali i několik seminářů, které souvisely s projektem, např. o práci s mapou..., takže si myslím, že to dětem dalo hodně zajímavého. Měli jste možnost v průběhu času své výsledky využívat či prezentovat? Jistěže. Na oficiální stránky jsme průběžně vkládali některé vytvořené fotodvojice a zprávy z jednotlivých akcí. Po získání všech 21 fotodvojic jsme vytvořili panel s našimi pracemi, který jsme odhalili na jedné z akcí školy - Mikulášském jarmarku - a který je nyní vystaven ve vestibulu školy. A nejatraktivnějším výstupem je publikace, která je nazvaná podle projektu - Putování prostorem a časem. Jak práce na projektu skončila? A co bude dál? Práce na projektu byla zakončena posledním vzájemným setkáním v Tylově divadle v Kutné Hoře. Žáci zde veřejně představili své nejzajímavější snímky a setkání skončilo slavnostním křestem publikace. Všichni žáci získali svůj výtisk, tričko s logem projektu a škola pomůcky, které měla zapůjčeny v průběhu projektu na vlastní práci. Během ní žáci získali mnoho nových poznatků o svém regionu, poznali nová místa a byli překvapeni tím, jak velký vliv má člověk na své prostředí. myzpalachovky- ČED 2012 na Gymnáziu Jiřího Ortena ČED je zkratka mezinárodního studentského projektu, který má již patnáctiletou tradici. Celý projekt je zajímavý tím, že je vždy zaměřen tématicky. V minulých letech se studenti věnovali životnímu prostředí, Evropské unii a nebo demokracii. Letošní setkání studentů z Velké Británie, Francie, Dánska a České republiky proběhlo ve dnech března. Hostitelskou školou se jim stalo Gymnázium J. Ortena v Kutné Hoře. Studenti využívali prostory školy a její vybavení k vypracování a prezentaci svých rešerší. Letošním tématem se stal,,svět práce. Účastníci projektu porovnávali pracovní podmínky ve svých zemích z pohledu etnických menšin, žen a zdravotně hendikepovaných lidí. Neopomněli se také seznámit s podílem globalizace na tomto problému a nebo s úlohou odborů při řešení problému nezaměstnanosti a uplatněním se na trhu práce. Zajímavostí tohoto projektu podporovaného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy je, že se studenti v rámci setkání co nejvíce snaží setkávat s lidmi, kteří jsou v dané zemi a regionu s touto problematikou co nejvíce seznámeni. A tak součástí letošního projektu bylo setkání s Ivo Šancem, starostou města. S ním studenti diskutovali na téma,,problematika etnických minorit v regionu. Výstupy ze všech konferencí jsou zpracovány v angličtině a práce studentů jsou uloženy ve školní knihovně na GJO. red ČED Součástí projektu bylo i setkání se starostou Kutné Hory. Foto: Archiv GJO MĚSTSKÁ POLICIE Bezdomovci Vzhledem k nízkým venkovním teplotám provádějí strážníci v těchto dnech na základě místní znalosti kontroly lokalit s výskytem osob bez stálého domova (přístřeší). Tyto osoby jsou za současných teplot v přímém ohrožení života. Strážníci se zajímají o zdravotní stav osob, případná zranění, omezení hybnosti, jestli není potřeba zajistit lékařské ošetření. Dále podávají informace o možnostech pomoci v nízkoprahovém denním centru při Oblastní charitě v Kutné Hoře, Trebišovská ulice čp Opět kradl Dopoledne odcizil v OD Kaufland 36letý muž okresu Praha Východ zboží v hodnotě 479 Kč. Protože bylo zjištěno, že muž byl za obdobné jednání v minulém roce odsouzen, byl předán pro podezření ze spáchání přečinu krádeže Policii ČR Opilý mladík Přijaté anonymní oznámení na linku 156 o ležícím muži ve vozovce pod Malínským mostem se ukázalo jako pravdivé. Hlídka zjistila, že se jedná o 19letého opilého mladíka z Kutné Hory. Z důvodu silného podchlazení byl předán zdravotníkům z RZS, ti pak rozhodli o jeho transportu do místní nemocnice. Hluk z bytu K sousedským neshodám docházelo v dopoledních hodinách na sídlišti Šipší. Důvodem sporu byl příliš hlasitý (déletrvající) dupot vycházející z bytu souseda bydlícího nad bytem oznamovatele. Za přítomnosti hlídky si sousedé vše vyříkali, následně byli poučeni o možnostech dalšího řešení v uvedené věci Nezajištěný pes Volně pobíhající německý ovčák napadl v odpoledních hodinách v Sedlicích 38letého muže, kterému naštěstí způsobil pouze materiální škodu na oblečení (roztržené kalhoty a bunda). Po uhrazení způsobené škody byla majiteli psa uložena bloková pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky města.

7 město a lidé 7 Sedlecká pouť: řetízák, koníčci i houpací lodičky Slavná pouť je v Kutné Hoře přirozenou součástí velikonočních svátků Tak tu máme zase tu slavnou Sedleckou pouť tolika předpověďmi doprovázeného roku To, že to bude pouť poslední, již vyvrátilo mnoho vědeckých i jiných veličin, včetně odborníků na Majské kalendáře. Pro nás současníky je Sedlecká pouť přirozenou součástí velikonočních svátků. Je snad jedinou poutí, která se přesouvá tak jako velikonoční svátky. Její počátky však sahají daleko do minulosti. To že se koná v Sedlci u Kutné Hory a u Katedrály Nanebevzetí Panny Marie není náhoda. V Sedlci byl v roce 1142 založen první cisterciácký klášter v Čechách. Nebudeme se dnes zabývat jeho složitou a místy tragickou historií, ale pokusíme se vystopovat počátky sedlecké pouti. počátky sedlecké pouti Vrátíme se do roku 1389, kdy arcibiskup Jan z Jenštejna inicioval v Sedleckém klášteře založení bratrstva Božího těla a nechal u kostela sv. Filipa a Jakuba zřídit Boží hrob. Tento kostel byl zbořen v první pol. 19. stol. Jeho zbytky lze dnes najít naproti bývalé škole v Sedlci. Boží Sedlec se stává v období Velikonoc velmi rušným místem. hrob byl uctíván hlavně o velikonočních svátcích a konala se k němu procesí. Kde se soustřeďovalo množství lidí, tam byla také možnost uspokojit i tělesné potřeby poutníků. Nabídnout občer- stvení a k tomu prodat i něco potřebného. Obchodní duch není jen výsadou dnešní doby. kult božího těla Dnes už se asi nikdy nedovíme, jak to přesně tenkrát Foto: Martin Brudný bylo, ale co je jisté, že v roce 1421 byl Sedlecký klášter vypálen husitskými vojsky. Po husitských válkách, asi kolem roku 1452, se v improvizovaných podmínkách obnovila činnost Sedleckého kláštera. Opatem se stal bratr Teodorik. Obnovil se kult Božího těla. Mše se zpočátku sloužily pod širým nebem u provizorního oltáře v bráně kláštera. Patrně se v té době obnovily i dříve tak proslulé poutě k sedleckému Božímu hrobu. Velký Sedlecký kostel i konventní budovy byly v ruinách. Klášterní život se proto soustředil kolem kostela sv. Filipa a Jakuba. V souvislosti s kultem Božího těla se rozvíjela i tradice stavění Božích hrobů a pořádání pašijových her. Zdá se, že tradice poutí v Sedlci je hodně dlouhá. Je to jistá anomálie v slavení velikonočních svátků. rušný Svatý týden Tak zvaný Svatý týden, který má být tichým usebráním mysli je v Sedlci nejrušnějším a nehlučnějším týdnem v celém roce. Po elektrifikaci atrakcí je decibelová odolnost pouťařů obdivuhodná. Obyčejní smrtelníci vydrží 120 db maximálně hodinu při bolestech v uších a pouťaři klidně dvanáct bez známek nervozity. Tu jim může způsobit jen špatné počasí, které hlavně ovlivňuje počet návštěvníků pouti. Dnešní Sedlecká pouť Co je asi největším přínosem dnes, že hlavně malé děti se zde ještě setkávají s tradičními atrakcemi jako řetízák, koníčci, houpací lodičky. Radost těch nejmenších nás asi nejvíc těší, i když ti velcí se také rádi předvedou na těch adrenalinových atrakcích, kde může jít doslova až o život. A tak vzhůru letos do Sedlce na slavnou tradiční pouť, která by mohla být dle Májů tou poslední. My máme naštěstí kalendář náš - křesťanský. Karel Koubský st. Biomasa zdroj energie pro Kutnou Horu známý řadu let pokračování ze str. 1 V uplynulých letech ( ) již minulá radnice zadala vyhotovení několika koncepčních materiálů v oblasti energetiky. V roce 2005 vyhotovila studii Posouzení tepelného hospodářství s návrhem možných variant modernizace KH TEBIS s. r. o. renomovaná pražská agentura SEVEn. Tato studie neuvažovala o konkrétní technologii spalování slámy v areálu ČKD (v té době nebyl ještě tento záměr znám). Posuzuje však možnosti spalování biomasy v areálu kotelny Hlouška, vybudování bioplynové stanice nebo termolýzu odpadů. Studie konstatuje, že rok 2010 je rokem vyčerpání životnosti většiny zařízení KH TEBIS a že tedy do této doby je třeba řešit jeho modernizaci. Studie SEVEn se také zabývá případnými formami vlastnictví KH TEBIS. Vzhledem k monopolnímu postavení doporučuje městu zachovat stoprocentní vlastnický podíl. Zároveň také doporučuje uvažovat v době ukončení fyzické a morální životnosti stávajících zdrojů o vnější dodávce tepla za ceny, které by se pohybovaly maximálně na dnešních cenách a jejichž nízká úroveň by byla dosažena zadáním veřejné zakázky. Tento scénář tedy nastává, i když vzhledem k ustanovení energetického zákona a dostupnosti zdroje v areálu ČKD nelze postupovat formou veřejné zakázky. V dalších letech byl vypracován energetický audit města (2009, zpracovatel Ing. Jarý a JOBI ENERGO) a byla zpracována územní energetická koncepce města (RAEN, 2007). Tyto koncepční materiály předpokládají jako základní opatření modernizace systému CZT využití tepla ze spalování slámy v areálu ČKD (tehdy připravovala tento projekt společnost ČKD Kutná Hora, ale nakonec nejspíš z finančních důvodů projekt nerealizovala a záměru se ujala společnost Delport předchůdce EC Kutná Hora). Další opatření, která tyto studie navrhují, lze považovat za doplňková opatření k připojení na zdroj v areálu ČKD. V období do roku 2011 nebylo dosaženo téměř žádného pokroku v modernizaci společnosti KH TEBIS. Ačkoli byly k dispozici kvalitní koncepční materiály a studie, nedošlo k v minulých obdobích k potřebné politické dohodě a tím pádem ani k potřebnému ekonomickému, resp. investičnímu rozhodnutí. Tato situace nastává až dnes. Podrobné informace byly zveřejněny v médiích a jsou, nebo teprve budou zveřejněny i na webových stránkách města. Smlouvu o dodávce tepla z EC lze stáhnout na adrese mu.kutnahora.cz/data/urednideska/4f6646a6cee1d.pdf. Ivo Šanc Provoz mikrobusu Globus se mění! Oblastní charita Kutná Hora oznamuje změny v provozu sociálního mikrobusu Globus. Od pondělí 2. dubna do neděle 15. dubna nebude mikrobus Globus v provozu. Prosíme jeho uživatele, aby si zajistili vše potřebné jiným způsobem. Od pondělí 16. dubna bude mikrobus jezdit po upravené trase. Hlavní změna spočívá v tom, že mikrobus nebude město objíždět, ale projíždět po stálé stejné trase mezi Malínem a novou poliklinikou. Do historického jádra do centra města zajede na požádádní. Nové jizdní řády jsou na webové stránce Oblastní charity ve střediscích charity nebo u řidiče mikrobusu. Přeprava bude rychlejší. Nová trasa je zároveň přípravou na případné uzavření malínského nadjezdu. Po jeho uzavření dojde jen k nepatrné změně v jízdním řádu. Mění se i přepravní podmínky pro držitele průkazu ZTP. Ministerstvo práce a sociálních věcí nefinancuje tzv. fakultativní sociální služby, kam doprava patří. Dotace města a úřadu práce nepokrývá celé finanční náklady. Proto i držitelé průkazu ZTP budou moci mikrobus využít při uhrazení jízdného ve výši 8 korun za jízdu. Jízdné pro ostatní, 15 korun za jízdu, Nová trasa mikrobusu bude vypadat takto: zůstává nezměněné. (Držitelé průkazu ZTP mají možnost k úhradě využít příspěvek na mobilitu.) Marie Macková Malín u potravin (7:15, 8:33, 11:23, 12:23) Pod Háje x Na Chmelnici (7:17, 8:35, 11:25, 12:25) Opletalova ul. před zast. MHD (7:20, 8:38, 11:28, 12:28) J. Zajíce zast. MHD (7:21, 8:39, 11:29, 12:29) Sběrná zast. MHD u Penny (7:22, 8:40, 11:30, 12:30) Čelakovského x Školní (7:24, 8:42, 11:32, 12:32) Lorecká Billa (7:26, 8:44, 11:34, 12:34) Česká hřbitov (7:32, 8:50, 11:40, 12:40) U Havírny pečovák (7:33, 8:51, 11:41, 12:41) Kouřimská poliklinika (7:36, 8:54, 11:44, 12:44) Zpět: Kouřimská poliklinika (8:10, 11:00, 12:00) U Havírny pečovák (8:13, 11:03, 12:03) Liliová x Česká (8:14, 11:04, 12:04) Lorecká Billa (8:20, 11:10, 12:10) Masarykova pošta (8:23, 11:13, 12:13) Sběrná zast. MHD u Penny (8:25, 11:15, 12:15) J. Zajíce zast. MHD (8:26, 11:16, 12:16) Opletalova ul. před zast. MHD (8:27, 11:17, 12:17) Pod Háje x Na Chmelnici (8:29, 11:19, 12:19) Malín u potravin (8:32, 11:22, 12:22) Průjezd centrem města lze uskutečnit po dohodě s řidičem p. Fialou tel , nebo p. Harsou tel

8 sport Kutnohorská Tour 2012 deníků a regionálního rozhlasu. Cyklistické závody mají přilákat mládež a děti ke sportu. Občanské sdružení Kutnohorská Tour vzniklo za účelem pořádání cyklistických závodů pro děti a mládež v kutnohorském regionu. Hlavním cílem projektu, je přilákat mládež ke sportu, který je velice atraktivní a odehrává se v otevřené přírodě na čerstvém vzduchu. Odlákat mládež od vysedávání u televize, herních konzolí a počítače, zapojit ji do sportovního života a ukázat režim, který je pro sportovce nepostradatelný. Člověkem, který o tomto projektu ví úplně všechno je Ivan Sova, duchovní otec projektu, organizátor a v neposlední řadě i sponzor. Byl to on, kdo využil zkušenosti z profesionální cyklistiky a pomohl dnešnímu mistru světa Jaroslavu Kulhavému ukázat správný směr k návratu do světového pelotonu. Kolikátý ročník se letos bude konat? S jakou účastí počítáte? V loňském roce, kdy jsme odstartovali pilotní seriál závodů Kutnohorské Tour, byl zájem stran kutnohorského obyvatelstva velký a sklidil nebývalý ohlas. Účast byla nad očekávání velmi dobrá. Letos se tedy koná podruhé, počítáme ještě s větším počtem účastníků a také s mnohem masivnější mediální prezentací. Chceme oslovit kutnohorské mateřské, základních a střední školy prostřednictvím kutnohorských Čím může Kutnohorská Tour přitáhnout, čím zajímavá? Velkou událostí a lákadlem je zařazení jednoho ze závodů Kutnohorské Tour do seriálu Českého poháru horských kol, kde se představí kompletní česká biková elita v čele se závodníky, kteří se připravují na OH v Londýně. Chceme všem ukázat, jak jezdí profesionální jezdci horských kol. Účastníci Foto: René Svoboda závodu budou mít možnost zkusit si na vlastní kůži pocit projet stejnou cílovou čárou jako elitní závodníci a stanout na stejných stupních vítězů! Pokud se rozhodneme k účasti, kam máme přijít? Místo a čas startu KHT bude vždy stejný: prostor zimního stadiónu HC Sršni Kutná Hora - středeční závody KHT, dětské závody vždy v 17:30 hod., dospělé závody vždy v 18:15 hod. Kdy celý projekt začíná? Začínáme 2. května, 2. závod se uskuteční 16. května, další pak 2. června - tento závod je součástí Českého poháru MTB. V červenci budou účastníci obnovovat a sbírat síly, aby se znovu setkali 2. srpna, následovat bude závod 5. září a celý projekt bude završen 19. září. Při posledních dvou závodech si na své přijdou vyznavači cyklokrosu. Časový rozvrh závodu Českého poháru MTB dle rozpisu ČP MTB bude dostupný na webových stránkách KHT: Jaké jsou vypsány kategorie a jak dlouhá je v jednotlivých kategoriích trať? Kategorie seriálu KHT jsou následující: Děti I. - odrážedla (do 5 let) 500 m, Děti II. (6 až 8 let) 1 km, Děti III. (9 až 11 let) 1 km. Společný start tří kategorii KHT: Race (12 až 18 let) 3 kola, Race šlacha (dospělí 8 s výkonností) 6 kol, Hobby bůček (dospělí bez výkonnosti, ale s chutí do cyklistiky). Dá se takový projekt pořádat bez sponzorů? Určitě ne, a tak nabízíme potencionálním partnerům tohoto projektu možnost spolupráce formou sponzoringu nebo reklamy na výše uvedených závodech. Prezentace sponzorů bude vždy viditelná v prostoru startu a cíle, v materiálech (propozicích) závodu, oficiálních plakátech seriálu KHT, webových stránkách seriálu KHT, regionálních denících, regionálním vysílání rozhlasu ČR1 a na serverech MTBS.cz a Mautainbike. cz. Partneři projektu KHT, obdrží vstupenku do V.I.P. stanu, který bude k dispozici při závodu Českého poháru MTB. Zde proběhne také, po dojezdu kategorie Elite, tisková konference s prvními pěti závodníky za účasti komentátorů ČT4 a rozhlasu ČR. Co dodat na závěr? Přijďte a zúčastněte se, zajistíte si tak nevšední zážitek. Poznáte vynikající partu lidí, kteří se skvěle doplňují a rozumí si. Dělají vše s humorem, nyní v předpořadatelském klidu chodí společně do haly hrát floorbal, fotbal a basket, utužují kolektiv, navíc shazují přebytečná kila. Ti mladší mají skvělou zimní přípravu, teď už přešli plynule do jarní a těší na Kutnohorskou Tour. red Kutnohorští basketbalisté slavili na polském turnaji hattrick Basketbalový Sokol Kutná Hora se letos po roční odmlce opět vydal do partnerského města Kutné Hory v Polsku, do Tarnowskich Gor. V prvním březnovém víkendu se zde konal již devátý ročník Memoriálu Krystiana Michalskiego i Szymona Lysika, který Sokol Kutná Hora v letech 2009 a 2010 vyhrál. Kvalita turnaje rok od roku stoupá, deset týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Sokol byl jedním z favoritů skupiny A, ve druhé skupině jím byl tým Machina AG Rolbud, s kterým Kutnohorští sehráli své poslední finále v roce Machina byla rovněž favoritem celého turnaje, v jejím dresu byl velkým lákadlem několikanásobný polský reprezentant, skvělý střelec za tři body, rozehrávač Andrzej Pluta. polský turnaj Hned v první hrací den, ve čtvrtek 1. března 2012 čekal na Sokol loňský finalista a dá se říci tradiční soupeř na polském turnaji Przyjaciele Szymona. Tým je tvořen spoluhráči Szymona Lysika, právě na jeho počest se turnaj pořádá. Pod dohledem kutnohorského starosty Ivo Šance tak Kutnohorské čekal na začátku těžký zápas. Na hráčích byla vidět počáteční nervozita, ale nakonec se dostali do potřebného tempa a vyhráli 51:44. V druhý hrací den, pátek, čekaly na Sokol tři zápasy, všechny nakonec zvládl a pojistil si postup do semifinále bez ztráty kytičky. Nejdříve porazil tým Nauczyciele, v kterém hrají basketbaloví trenéři na místních středních školách, poměrem 66:55. V druhém zápase těsně vyhrál nad týmem z maďarské Bekecsaby 54:50. V posledním zápase proti německému Bernburgu dal trenér Dorazil příležitost hlavně mladým hráčům, v exhibičním tempu Kutnohorští zvítězili 111:12. Ve skupině B jasně zvítězila podle očekávání Machina, druhý skončil TG Team. zápas pravdy Právě hráči TG Teamu byli soupeři Sokola v sobotním semifinále, zápase pravdy. Zápas se rozhodl až zhruba 3 minuty před koncem, Sokol nakonec zvítězil 69:62. Velké překvapení nastalo v druhém semifinále, kdy suverénní Machině nepomohl ani fantastický výkon Andrzeje Pluty, který se vyfauloval, a Machina prohrála s týmem Nauczyciele. Finálová dvojice tak byla jasná, na Sokol čekal ve své třetí finálové účasti tým basketbalových trenéru s ligovými zkušenostmi. Sokol začal skvěle a po celý zápas vedl, ve třetí čtvrtině dokonce o více než deset bodů. Sokol předváděl pohledný basketbal, který zvedal místy diváky ze sedadel. Ve čtvrté čtvrtině se soupeř nebezpečně přibližoval, ale Sokol vedení uhájil poměrem 63:58 a dokonal hattrick. Už je známý termín konání jubilejního desátého ročníku turnaje v Tarnowskich Gorách, Sokol Kutná Hora by na něm neměl chybět ani v roce Michal Vavák za sportem DOPORUČUJEME :00 hod. TURNAJ MINIŽÁKŮ 4+1 v Příbrami Házená CYKLISTICKÉ ZÁVODY - AUTOCOMBI ŠVIH 2012 Seriál měřených tréninků/závodů přinese celkem 3 časovky, 3 dlouhé silnice, dva dlouhé biky u Vidláku a 6 závodů na technické trati na vrchu Kuklík :00 hod. KUTNÁ HORA VS. TJ LOKOMOTIVA LOUNY Házená (st. dorost II.liga) na venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově u Sokolovny :00 hod. TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV B VS. KUTNÁ HORA Házená (muži SRL) :00 hod. LOVOSICE VS. KUTNÁ HORA Házená (st. dorost II.liga) :00 hod. TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ A Házená v Praze na Dukle :00 hod. TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ B Házená v Mělníce :30 hod. KUTNÁ HORA VS. LOKOMOTIVA VRŠOVICE Házená (muži SRL) na venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově u Sokolovny :00 hod. TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ Házená v Pardubicích :00 hod. KUTNÁ HORA VS. TJ JM CHODOV Házená (st. dorost II.liga) na venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově u Sokolovny :30 hod. KUTNÁ HORA VS. WENDY MĚLNÍK Házená, Mělník (muži SRL) na venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově u Sokolovny BAZÉN Po 6:00 7:45, 19:00 21:00 Út 6:00 7:45, 14:00 21:00 St 6:00 8:45, 15:30 21:00 Čt 6:00 7:45, 18:00 21:00 Pá 16:00 21:00 So 10:00 20:00 Ne 10:30 20:00

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují. Slavnosti piva a klobás, čtyři plesy, ochutnávka vína, koncert Václava Koubka, florbalový turnaj a míčový pětiboj či akce pro děti. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 27. do 29. ledna

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více