Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch"

Transkript

1 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011

2 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční zpráva Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň, duben 2012 Zpracoval: Jan Lontschar a kol. Sazba: Jiří Fictum, Plzeň; Marko Junghänel, Mnichov Korektury: Helena Boučková Odpovědnost za obsah: Jan Lontschar Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Sedláčkova 31, CZ Plzeň tel.: , fax: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT. Pracovní verze pro zasedání společné česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže , Mnichov

3 Obsah 1 Úvod, idea a poslání Tandemu 1 Úvod, idea a poslání Tandemu Úvod Idea a poslání Tandemu Oblasti práce Tandemu Mimoškolní oblast Programy Akce mimoškolní oblasti Regionální konzultant programu EU Mládež v akci Akce regionálního konzultanta Evropský rok dobrovolnictví Školská oblast Akce školské oblasti Setkání žáků z Hamburgu a Prahy Žáci německých reálek v Plzni Oblast odborných praxí Pilotní projekt pro mladé lidi hledající pracovní uplatnění Akce oblasti odborných praxí Finanční podpora Oblast jazyka a jazykové animace Akce jazykové oblasti Práce s veřejností Akce oblasti PR Informace a poradenství Internetové stránky Newsletter Tandem Info Kontaktní databáze Publikační činnost Do kapsy malý jazykový průvodce PeXmory Saky Paky Česko-německé projekty mateřských škol Příklady dobré praxe Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Práce s mládeží v Horních Francích, Plzeňském a Karlovarském kraji Projekty Portál Akce portálu Projekt Odmalička Von klein auf Akce projektu Odmalička Von klein auf Dobrovolnické centrum Tandemu Projekt Sousedé se stávají přáteli Akce projektu Sousedé se stávají přáteli Projekt Otevřete Plzeň spolupráce s Plzní 2015, o. p. s Projekt IHK Akademie Regensburg My jsme Evropa Wir sind Europa Gremiální činnost Finanční zpráva Rozpočet Tandemu Financování projektu Odmalička a programy finanční podpory v roce Tým Tandemu Tým Tandemu v Plzni Organigram Tandemu Poděkování Prohlášení z Bayreuthu Úvod Také rok 2011 byl rokem pro Tandem vpravdě rušným. V tomto roce jsme v Plzni vyzkoušeli nové formy podpory česko-německé spolupráce, jako např. interaktivní prohlídku města Plzně s jazykovou animací pro více než 450 žáků německých reálných škol s výukou češtiny, pětidenní výměnný pobyt žáků z hanzovního města Hamburg a z Prahy či koordinaci celkem pěti týdenních výměnných pobytů německých odborných škol z Horního Falce v Plzeňském kraji. To vše byly pro Tandem nové formy podpory výměn mládeže a hlavně nové zkušenosti, které budou zcela jistě využívány i v dalších letech. Tandem Plzeň v roce 2011 inicioval spolupráci s Plzní 2015, o.p.s., a vytvořil nové dobrovolnické místo na podporu česko-německé kulturní spolupráce. Počet pracovníků Tandemu v Plzni se tak rozrostl na jedenáct. Co se týče personálního obsazení, čelil Tandem opět změnám ty se odehrály již tradičně na postech dobrovolníků portálu ale nově také v mimoškolní a předškolní oblasti. Slavnostní ukončení projektu Odmalička Von klein auf, křest publikace Best practice Asi největší událostí roku ve všech ohledech bylo již 7. česko-německého setkání mládeže v německém Bayreuthu. Setkání se tentokrát konalo v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 a zúčastnilo se jej více než 100 mladých lidí z Česka i Německa. Ti měli možnost zapojit se do workshopů a diskusí na téma dobrovolnictví či dobrovolného angažmá ve společnosti. Tandem tak účinně přispěl k cílům Evropského roku dobrovolnictví 2011 nejen tímto setkáním, ale také svým zastoupením v pracovní skupině MŠMT k problematice přeshraničního dobrovolnictví. V rámci setkání Tandem ocenil celkem šest kvalitních a dlouhodobých česko-německých partnerství občanských sdružení, která mohou být vzorem pro ostatní. Ocenění Jdeme správnou cestou bylo také uděleno Hornofrancké nadaci za dlouhodobou podporu česko-německé spolupráce. Obsahem práce Tandemu ale nejsou jen příležitostné a takto výjimečné akce, ale zejména každodenní práce ve formě poradenství a podpory česko-německých projektů. Právě na podporu nových partnerství mezi organizacemi byla spuštěna zcela nová internetová kontaktní databáze, která je zajímavým způsobem provázána s webovými stránkami Tandemu. Na sklonku roku 2011 byly slavnostně ukončeny oba projekty financované z prostředků EU OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3: Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení a Sousedé se stávají přáteli / Aus Nachbarn werden Freunde. Oba projekty během své tříleté existence získaly velmi pozitivní odezvu nejen mezi veřejností, ale zejména mezi těmi, pro které byly především určeny mezi dětmi v příhraničních oblastech s Německem a mezi občanskými sdruženími Plzeňského, Karlovarského kraje a Horních Franků. To byl výčet několika důležitých milníků uplynulého roku. Mnohem více se dozvíte po otevření výroční zprávy. Tak pokud se chcete nechat inspirovat, neváhejte a zalistujte. Jan Lontschar ředitel Tandemu Plzeň 4 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

4 1.2 Idea a poslání Tandemu Spolkové Republiky Německo o spolupráci a výměnách mládeže ze dne Oblasti práce Tandemu Při dalších jednáních bylo rozhodnuto českou kancelář situovat do Plzně a organizačně ji přičlenit k Západočeské univerzitě v Plzni. Metodicky je Tandem Plzeň veden Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT. Tandem Regensburg byl zakotven u Bavorského kruhu mládeže, jakožto organizace zastřešující práci s mládeží na úrovni spolkové země Bavorsko. Samozřejmostí obou kanceláří je však Koordinační centra česko-německých výměn celorepubliková působnost. Své poslání Tandem mládeže Tandem jsou institucemi, které byly naplňuje pomocí svých programů a projektů na zřízeny na základě Prohlášení ministra školství, podporu česko-německé spolupráce mladých lidí. mládeže a tělovýchovy ČR a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o záměru Zmíněné dokumenty je možno najít na webových zřídit koordinační centra pro česko-německé stránkách Tandemu Plzeň: výměny mládeže. Toto prohlášení bylo podepsáno sekce/o-tandemu/dokumenty při prvním Česko-německém setkání mládeže v Poličce dne a zřizuje vždy po jednom koordinačním centru pro výměny mládeže na obou stranách hranice. Účastníci 7. česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu Poslání Tandemu je jasně definováno právě ve výše zmíněném prohlášení, kde jsou také vytyčeny úkoly, které mají být splněny. Stručně řečeno Tandem byl založen za účelem rozšíření a zintezivnění výměny mládeže mezi ČR a SRN na základě platné Dohody mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou 2.1 Mimoškolní oblast V mimoškolní oblasti Tandemu se v letošním roce 2011 konaly celkem tři semináře, jedno přípravné a jedno pracovní setkání a 7. česko- -německé setkání mládeže. Více informací o průběhu a výsledcích jednotlivých akcí najdete v části výroční zprávy, zabývající se zmíněnými akcemi Tandemu v daném roce. Celkově v uplynulém roce převažovaly v mimoškolní oblasti tematicky orientované semináře a setkání. V únoru se v semináři Co dělat proti pravicovému extremizmu? odborníci a pracovníci s mládeží zabývali tématem, které je aktuální a palčivé jak na české, tak německé straně. Seminář byl druhým krokem mimoškolní oblasti Tandemu na cestě s cílem začlenění protirasistické a protineonacistické práce s mládeží do česko-německé spolupráce, navazoval tak na pracovní setkání, které proběhlo v severočeském Ústí nad Labem v roce Seminář se uskutečnil za odborné podpory organizace Člověk v tísni a Informačního a dokumentačního centra pro práci proti rasizmu z německého Düsseldorfu. V polovině listopadu se uskutečnilo 7. česko- -německé setkání mládeže v Bayreuthu pod názvem Spolu, aktivně, dobrovolně. Právě Evropský rok dobrovolnictví 2011 byl podnětem k volbě tématu akce, kterým se stalo dobrovolné angažmá mladých lidí. Samotnému setkánímládeže předcházel v září přípravný seminář, během něhož byly řešeny obsahové a organizační otázky, zejména s vedoucími odborných workshopů. Tématem prosincového semináře Hledejme správnou cestu se stala česko-německá jazyková animace jakožto interaktivní výuková metoda vhodná jak pro první kontakt s cizím jazykem, tak i pro seznámení s cizí kulturou a zvyklostmi. Pracovní setkání v Terezíně na téma Spolupráce v oblasti práce s mládeží na památných místech za přítomnosti zástupců občanských sdružení a pracovníků památných míst z Česka a Německa navázalo na již dvě předchozí setkání v Lidicích a Flossenbürgu. Již tradičně proběhl také kontaktní česko-německý seminář Společně do toho! pro zájemce z řad sdružení a různých neziskových organizací věnujících se dětem a mládeži, jež by rády navázaly přeshraniční spolupráci. Neméně důležitou součástí mimoškolní oblasti je i podpora činnosti Dobrovolnického centra Tandemu, neustálý rozvoj portálu ahoj.info a různorodá práce s dobrovolníky v Tandemu Plzeň i Regensburg, spolupráce na koordinaci dalších česko-německých dobrovolnických projektů, výběr dobrovolných pracovníků s mládeží na oborové jazykové kurzy v Kasselu a Tübingenu či správa programů podpory pro pracovníky s mládeží Vzdělávání a Učit se navzájem. V mimoškolní oblasti Tandemu je regionálně zastoupen i program EU Mládež v akci (viz kap ). Hlavními cíli do roku 2012 jsou uskutečnění naplánovaných akcí a další šíření informací o nabídkách určených pro dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeží, mimo jiné programů Učit se navzájem a Vzdělávání, umožňující zvýšení znalostí a kompetencí za metodické a finanční podpory Tandemu. Zamimoškolní oblast je v Tandemu Plzeň zodpovědná Michaela Veselá, na straně Tandemu Regensburg Juliane Niklas Programy Program hospitací pro pracovníky s mládeží Učit se navzájem Hospitační program Učit se navzájem byl zahájen v roce 1998 a od té doby absolvovalo se spokojeností a pozitivním očekáváním hospitační pobyt v sousední zemi již několik desítek zájemců. Program aktivně podporuje pobyty českých pracovníků s mládeží v zařízeních pro mladé v Německu. Těmito zařízeními mohou být vzdělávací střediska a centra setkávání, střediska volného času pro mládež, občanská sdružení, spolky či svazy, úřady pro mládež apod. Cílem programu je tak podpora přeshraniční výměny zkušeností a začlenění zahraničního pracovníka do pedagogické, odborné a mimoškolní činnosti hostitelského zařízení a získání cenných zkušeností či nápadů od jiných pracovních týmů. Program finančně podporuje hospitační zařízení, která poskytnuté prostředky využívají pro hospitanty, jimž díky této podpoře klesají náklady na minimum. 6 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

5 Velkou podporou při propagaci programu nejen Akce mimoškolní oblasti dobrovolnictví napověděl, jakým směrem se během nichž všichni prezentovali svou činnost na akcích Tandemu jsou nyní nové informační Co dělat proti pravicovému extremizmu? budou odborné workshopy ubírat. Začátek a zaměření. Představení jednotlivých organizací materiály, kterými jsou letáky k programu Tematický seminář setkání byl věnován společné prohlídce mělo za cíl vytvořit co nejucelenější obrázek hospitací, jež byly v roce 2011 vydány. Přehledně Termín: univerzitního kampusu v Bayreuthu, kde jsme si potenciálním partnerům. Následně se zástupci shrnují všechny důležité informace, podmínky Místo: SRN, Sebnitz prošli areál a částečně i prostory, které budeme prostřednictvím několika metod snažili zjistit a výhody, jež může potenciálním hospitantům Česko-německý seminář Co dělat proti během samotného setkání využívat. informace, možnosti a styčné oblasti, které by takový pobyt přinést. pravicovému extremizmu? se uskutečnil mohly být základem přeshraniční spolupráce. o předposledním únorovém víkendu v saském Některé organizace již přijely na přípravné Páteční předprogramy semináře využili čeští Programu Učit se navzájem se v průběhu městě Sebnitz. Společně s Tandemem se na jeho setkání s jasnými myšlenkami a plány, jak by účastníci k návštěvě dvou zařízení v Berlíně, roku 2011 zúčastnilo 14 českých pracovnic přípravě podílel program Varianty (Člověk v tísni, mohl workshop vypadat, a někteří účastníci na jež pracují s dětmi a mládeží. Na závěr a pracovníků s mládeží, oproti předchozím o. p. s.) a Informační a dokumentační centrum pro základě styčných témat se svými německými pátečního dne byla připravena zajímavá rokům byl tak zaznamenán významný nárůst práci proti rasizmu z německého Düsseldorfu (IDA kolegy své plány přizpůsobili a postupně během Stadtrallye, díky níž se mohli účastníci počtu zájemců, od nichž jsme získali i po návratu e. V.). víkendu doladili. Díky silné motivaci a snaze všech seznámit s hlavním městem Německa. Nedělní kladnou odezvu: Když se nyní zpětně ohlédnu zúčastněných byla kolektivní práce na výměna detailních informací a kontaktů za uplynulými sedmi týdny hospitace, tak musím Seminář byl druhým krokem mimoškolní oblasti workshopech velmi plodná a přínosná. Na konci naznačila, že se na česko-německé scéně brzy říct, že se z mého pohledu jednalo o velký úspěch. Tandemu na cestě s cílem začlenění protirasistické jsme představili 13 kompletních workshopů, do objeví nové projekty a kooperace. Držíme jim Splnila má skromná očekávání a v mnohém je a protineonacistické práce s mládeží do česko- kterých se budou moct mladí účastníci setkání palce a nadále zůstaneme ve spojení. i předčila. Získal jsem spoustu podnětů a návodů, -německé spolupráce, navazoval tak na pracovní mládeže aktivně zapojit. Například NIDM se skauty jak dále pracovat s dětmi v mém oddíle. Mým setkání, které proběhlo v severočeském městě si vybrali společné téma Uznávání neformálního Spolupráce v oblasti práce s mládeží hlavním cílem bylo získání praxe s dětmi, které se Ústí nad Labem v předchozím roce. vzdělávání ve srovnání s německou praxí, na památných místech mi dostalo opravdu v široké míře. Všechny mé ČRDM a DBJR budou vést workshop na téma Pracovní setkání nově nabyté vědomosti a zkušenosti bych chtěl V průběhu semináře se účastníci seznámili Strukturovaný dialog a organizace INEX-SDA ve Termín: jakožto budoucí učitel v plném rozsahu uvést s koncepty protirasistické práce v Česku spolupráci s německou organizací IJGD budou Místo: ČR, Terezín do své praxe, sdělil své dojmy letošní hospitant a Německu, vyzkoušeli různé aktivity aplikovatelné s mladými lidmi probírat otázku workcampů Počet účastníků: 17 z ČR a SRN Mirek. Závěrem dodal, že by hospitační program ve sdruženích dětí a mládeže a měli v neposlední a stejně jako organizace Together Czech Republic Ve dnech se konalo již třetí pracovní Učit se navzájem každému rád vřele doporučil řadě možnost představit své sdružení i otázku mezinárodního dobrovolnictví. Mezitím setkání zástupců památných míst a občanských a osobně by rád vyjel na podobný pobyt nebo by a instituce stejně jako diskutovat výzvy, které před každý přispěl svým názorem k mottu setkání sdružení, tentokráte v prostorách Památníku si ho zopakoval. nimi v tematické oblasti semináře stojí. a připravovanému Prohlášení z Bayreuthu, které Terezín, a navazovalo na akce v letech 2009 bude přijato na samotném setkání a poslouží jako v Památníku Lidice a v roce 2010 v německém Cílem pro rok 2012 je aktualizace stávajícího Přípravné setkání k 7. česko-německému apel na veřejné orgány a instituce v dobrovolnické Flossenbürgu. Setkání se zúčastnilo 17 zájemců, seznamu hospitačních míst, a to především setkání mládeže v Bayreuthu problematice. kteří měli opět možnost diskutovat o dalších z hlediska rozšíření aktivních hospitačních míst Pracovní setkání možnostech spolupráce mezi zúčastněnými po celém území Německa. Současně se bude Termín: Kontaktní seminář v Berlíně organizacemi. Na programu bylo představení již Tandem věnovat průběžné propagaci programu Místo: SRN, Bayreuth Kontaktní seminář existující mezinárodní spolupráce památných mezi zástupci příslušných cílových skupin. Počet účastníků: 19 z ČR a SRN Termín: míst a občanských sdružení, příspěvek Ondřeje Připravuje se přehlednější webová prezentace Během tří dnů se zástupci českých a německých Místo: SRN, Berlín Matějky ze sdružení Antikomplex a samozřejmě programu pro potenciální německá hostitelská neziskových organizací intenzivně zabývali Počet účastníků: 22 z ČR a SRN zajímavé prohlídky Velké a Malé pevnosti Terezín. hospitační zařízení. pořádáním a přípravou svých vlastních Více než 20 zástupců sdružení a neziskových tematických workshopů, které budou tvořit pilíř organizací z různých částí České republiky Na druhý den setkání se rozvinula diskuse Program Vzdělávání programu na listopadovém 7. česko-německém a Německa se v Berlíně setkalo na kontaktním na téma: Co je potřeba pro úspěšnou česko- Program Vzdělávání umožňuje získání setkání mládeže v Bayreuthu. Evropský rok semináři, aby strávili společně čtyři dny, německou spolupráci sdružení na památných příspěvku na vzdělávací semináře v Německu pro české pracovníky s mládeží. Jedná se o semináře pro dobrovolné i profesionální mimoškolní pracovníky s mládeží. V rámci programu Vzdělávání je jim hrazeno 80 % účastnického poplatku. V roce 2011 možnou podporu z tohoto programu využil jeden zájemce. 8 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

6 místech? Výstupem setkání je vytvoření pracovní Již v neděli dopoledne měli účastníci příležitost konzultanta a ten v rámci propagačních činností skupiny, která tuto problematiku důkladněji zhlédnout první filmové záběry ze setkání mládeže uspořádal několik prezentací, především ve rozebere a připraví případné materiály pro další a následně se díky krátkým prezentacím spolupráci s Česko-německým fórem mládeže, spolupráci v roce dobrovolníků dozvědět o průběhu a výsledcích zastoupením EURES v Plzeňském kraji, všech dvanácti sobotních workshopů. Následné Eurocentrem Úřadu vlády nebo Institutem umění 7. česko-německé setkání mládeže pódiové diskuse se aktivně zúčastnil z české Divadelním ústavem v rámci vzdělávacího Setkání mládeže strany Aleš Sedláček, předseda České rady dětí semináře managementu umění UROPROJEKTY Termín: a mládeže, nebo Ondřej Lochman z Národního v Plzni. Místo: SRN, Bayreuth institutu dětí a mládeže MŠMT. Z německé Počet účastníků: 110 účastníků a vedoucích strany do diskuse vstoupila např. poslankyně Prostoru v regionálních médiích se programu workshopů z ČR a SRN Německého spolkového sněmu Elisabeth Mládež v akci dostalo díky snídani s novináři V pořadí již 7. česko-německé setkání mládeže Scharfenberg či poslanci Evropského parlamentu v Plzni, zorganizované spolu s národní agenturou, potvrdilo, že dobrovolnictví a neformální Ismail Ertug a Martin Kastler. Účastníci setkání zcela jasnou představu o možnostech využití a následně dvěma živými vystoupeními vzdělávání není pro nastupující generaci cizím této příležitosti k diskusi využili a kladli hostům metody během setkání mládeže a při různých v Českém rozhlasu Plzeň, kterých se kromě pojmem. Více než 100 mladých lidí z různých nejrůznější dotazy z oblasti dobrovolnictví a práce česko-německých výměnách. Díky zpracovanému regionálního konzultanta zúčastnili zástupce částí Česka a Německa přijelo ve dnech s mládeží. Na závěr setkání bylo přijato tzv. přehledu her, který všichni od Tandemu obdrželi, Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou do bavorského města Bayreuth na Prohlášení z Bayreuthu. V tomto dokumentu by dokázali již i sami zahrnout do případného mládež Zbůch a česká a německá dobrovolnice setkání mládeže, které organizovala Koordinační shromáždili mladí účastníci své požadavky a přání programu prvky jazykové animace. Večer jsme Evropské dobrovolné služby Tandemu v Plzni centra česko-německých výměn mládeže Tandem ohledně dobrovolnické činnosti. Toto prohlášení, uskutečnili krátký okruh historickou Prahou se a Regensburgu. Plzeň a Regensburg ve spolupráci s Krajským které je směřováno politikům na státní i evropské zakončením na vánočním trhu na Staroměstském kruhem mládeže Horní Franky a Českou radou úrovni, ukazuje, že mladým lidem není budoucnost náměstí. O praktické postřehy se s námi dětí a mládeže. společnosti lhostejná. v neděli dopoledne podělili i němečtí hosté z Naturfreundenjugend Sabine Yildirim a Franz Právě probíhající Evropský rok dobrovolnictví Více nadšení a zapálení pro dobrovolnickou Sommerfeld, kteří si připravili příspěvek na téma: 2011 byl podnětem k volbě tématu dobrovolné činnost bychom si u mládeže ani nemohli přát, Jak optimálně připravit česko-německé setkání činnosti mladých lidí. Hned po pátečním ocenil průběh 7. česko-německého setkání aneb čeho se vyvarovat a na co si před a při slavnostním zahájení v jedné z budov mládeže Jan Lontschar, ředitel Tandemu Plzeň. realizaci dát pozor. V další části nedělního univerzitního kampusu v Bayreuthu se konal dopoledního programu jsme se zabývali tzv. Trh možností, kde představily svou činnost Česko-německý seminář s jazykovou možnostmi sdílení informací v česko-německém a možnosti dobrovolné participace různé animací internetovém prostoru, se zaměřením na organizace z Česka a Německa. Tematický seminář mimoškolní oblast. Závěrem jsme se ještě vrátili Sobotní dopolední program zahájilo česko- -německé představení Legendärní Tragomédie Termín: Místo: ČR, Praha Počet účastníků: 10 z ČR a SRN a 3 odborní k jazykové animaci a seznámili účastníky s nejdůležitějšími evaluačními hrami a metodami. Všichni účastníci odjížděli ze semináře plni Štefan Füle český eurokomisař pro rozšiřování EU a politiku sousedství u regionálního zastoupení programu Mládež v akci v Plzeňském kraji a u stánku Tandemu. divadelní skupiny občanského sdružení A BASTA!, referenti pozitivních dojmů s ambicemi se více angažovat která svůj výstup zdařile přizpůsobila místním Úvodní večer jsme se s účastníky vzájemně v česko-německé mimoškolní oblasti. Plzeňský kraj patří mezi regiony s obecně nízkým netradičním prostorám. Záhy poté se rozběhl seznámili, každý představil svou organizaci, oblast čerpáním prostředků z programu Mládež v akci zcela atypický zápis do tematických workshopů, působnosti a zkušenosti s mezinárodní výměnou. Rádi bychom na seminář v dalších letech a mezi priority regionálního konzultanta patří které vedl vždy jeden odborník z Česka a jeden Páteční předprogram byl vyhrazen návštěvě tří navázali a nadále rozvíjeli perspektivní téma docílit změny v této oblasti. V rámci Evropského z Německa, již se dlouhodobě problematice zařízení v Praze, která se s úspěchem dlouhodobě česko-německé jazykové animace v mimoškolní roku dobrovolných činností na podporu aktivního dobrovolnictví věnují. věnují dětem a mládeži nízkoprahové občanské oblasti. občanství 2011 se tak naskytla příležitost zaměřit sdružení Proxima Sociale, Středisko ekologické se zejména na zvýšení počtu žadatelů v rámci Během sobotního večera na místním Krajském výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr Regionální konzultant programu EU Akce 2 Evropská dobrovolná služba. Ve sněmu v Bayreuthu, kam byli účastníci Setkání a závěrem Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Mládež v akci spolupráci s národní agenturou se tak uskutečnily pozváni krajským prezidentem Horních Frank Karlínské Spektrum. Jazyková animace Jako v minulém dva semináře na téma Evropská dobrovolná Güntherem Denzlerem, byla slavnostně předána v mimoškolní oblasti byla hlavní náplní roce poskytoval služba. Zvláštní podpora byla věnována ocenění Jdeme správnou cestou dlouhodobě sobotního dne. Díky zkušené animátorce Petře Tandem na základě společnosti Plzeň 2015, o. p. s., pro její akreditaci úspěšným a příkladným česko-německým Zahradníčkové z Pragkontaktu se účastníci na smlouvy s Českou jako hostitelské organizace Evropské dobrovolné projektům nebo organizacím v mimoškolní oblasti. začátku seznámili s teoretickou stránkou této národní agenturou mládež NIDM MŠMT služby služby. Z českých sdružení bylo oceněno občanské interaktivní výukové metody a klasifikací her regionálního konzultanta programu EU Mládež sdružení Sojka, plzeňské sdružení Knoflík s praktickými ukázkami, které byla věnována v akci pro Plzeňský kraj. V roce 2011 se několik Při akci Evropa je vám na dosah, kterou a Spektrum Děčín. převážná část programu. Účastníci tak získali jednotlivců a organizací obrátilo s žádostí na pořádalo Zastoupení Evropské komise v ČR, 10 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

7 prezentoval Tandem 7. října v Plzni na náměstí organizoval ve spolupráci s národní agenturou služby (Pädagogischer Austauschdienst PAD), Republiky program Mládež v akci. Cílem bylo programu dva semináře pro zájemce o Evropskou která v Německu podporuje školní výměny i další seznámit návštěvníky s šestnácti evropskými dobrovolnou službu. Jednak zástupce Tandemu vzdělávání učitelů. Letošním tématem číslo jedna sítěmi a institucemi a poskytnout široké veřejnosti zasedal v pracovní skupině MŠMT k ERD byla evaluace přínosu mezinárodních výměn škol. příležitost se na jednom místě v jeden den zeptat Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová pomoc. na cokoli, co s Evropskou unií souvisí. Pracovní skupina se usnesla postoupit 80 % Na společném semináři s Polsko-německou svěřených finančních prostředků na podporu agenturou pro mládež (Deutsch-polnisches Akce regionálního konzultanta lokálních akcí podporujících mezinárodní Jugendwerk DPJW) z roku 2010 se stavělo při Seminář o Evropské dobrovolné službě dobrovolnictví. Na výzvu reagovalo 23 subjektů vytváření česko-polsko-německého semináře 1. setkání a osm subjektů bylo podpořeno minigrantem pro učitele v roce Zatímco první seminář Tematický seminář do Kč. Tandem převzal správu finančních se uskutečnil ve znamení jazykové animace, Termín: prostředků pracovní skupiny. tentokrát se učitelé metodicky zaměřili na aspekty divadelní pedagogiky. se prolínala česko-německá jazyková animace Počet účastníků: 7 z Plzeňského a Jihočeského jako inspirace pro vlastní česko-německá setkání, kraje 2.2 Školská oblast Letošní seminář pro česko-německá partnerství ale přinášela i jazykové podněty. Diskutovalo se uspořádal Tandem ve spolupráci s Českou V roce 2011 se intenzivně rozvinula spolupráce škol zaměřený na památná místa navázal přímo o kulturních shodách a rozdílech se zřetelem ke národní agenturou mládež NIDM MŠMT v Plzni s Česko-německým fórem mládeže na projektu na předchozí seminář v Terezíně. Vzhledem ke školním výměnám, opomenuta nezůstala ani jednodenní seminář o Evropské dobrovolné službě. Do Německa na zkušenou, jehož cílem je společenské situaci jak v Česku, tak např. Sasku velmi aktuální otázka možnosti finanční podpory Seminář byl součástí řady národní agentury Turné informovat žáky středních škol o možnostech bude Tandem tuto tematickou linii roli památných česko-německých projektů. Jedním z velkých EDS po regionech a zaměřil se na potenciální uplatnění jejich jazykových schopností v německy míst v prevenci pravicovému extremizmu témat se stává také motivace žáků a kolegů ze vysílající a hostitelské organizace v regionu. mluvících zemích. Tandem se podílel nejen na sledovat i v dalších letech. školy k účasti na česko-německém projektu. Akce se zúčastnilo sedm zástupců neziskových školení lektorů, ale především poskytl projektu organizací a veřejných subjektů z Plzeňského webový nástroj ke koordinaci jednotlivých Úspěšně zavedené studijní cesty budoucích Kontaktní semináře pro učitele z Česka a Jihočeského kraje, kteří se tak měli možnost prezentací. učitelů z německého příhraničí do Plzně a Prahy, a Německa se konají každý rok a těší se velkému informovat o programu Mládež v akci, Evropské které Tandem připravuje společně s Pragkontaktem zájmu. I v roce 2011 se podařilo podnítit spolupráci dobrovolné službě, možnostech akreditace Stejně jako v roce 2010 Tandem organizačně Nadace Brücke/Most, Tandem letos inovoval několika českých a německých škol, jejichž a o průběhu grantového řízení. podpořil ve spolupráci s Odborem mezinárodních zapojením městské rallye původně určené žákům zástupci měli možnost se osobně poznat vztahů MŠMT vzdělávací akci pro žáky českých novopečení učitelé si tak vyzkoušeli, co mohou a naplánovat první kroky společných projektů. Seminář o Evropské dobrovolné službě a hamburských gymnázií, pořádanou tentokrát podniknout se svými svěřenci např. při návštěvě 2. setkání v Praze. I na rok 2012 je plánováno pokračování Plzně. Setkání zástupců bilaterálních organizací Tematický seminář této kooperace. Pracovní setkání Termín: Novinka minulého roku: česko-německý Termín: Také se už téměř tradičně sešli zástupci ekologicky laděný projektový týden pro žáky Počet účastníků: 13 z ÈR bilaterálních organizací pro školskou oblast. Opět tříd v Českém Švýcarsku se opět osvědčil. Tandem Počet účastníků: 6 z ČR, SRN, Polska a Francie uspořádal regionální konzultant ve se jednalo o školních výměnách a projektech mezi v tomto směru proto nadále podporuje vzdělávací Plzeň po dva dny hostila významné mezinárodní spolupráci s Českou národní agenturou mládež SRN, ČR, Polskem, Francií a Ruskem, a to za centra pro mládež a občanská sdružení, která organizace zaměřené na výměny mládeže. NIDM MŠMT v Plzni druhý jednodenní seminář aktivní účasti představitele Pedagogické výměnné programy tohoto typu mohou vytvářet Odborníci pro školskou oblast si vyměnili o Evropské dobrovolné službě. Druhý seminář a uskutečňovat. zkušenosti s mezinárodními projekty škol mezi se zaměřil na potenciální vysílající a hostitelské Českem, Německem, Polskem, Ruskem a Francií. organizace v regionu a zejména na zájemce Akce školské oblasti Setkání se zúčastnil také vedoucí oddělení pro o Evropskou dobrovolnou službu z řad mladých Jak realizovat česko-německé školní lidí. projekty Kontaktní seminář Evropský rok dobrovolnictví 2011 Termín: Rok 2011 byl Evropskou Místo: SRN, Sebnitz unií vyhlášen Evropským Počet účastníků: 28 z ČR a SRN rokem dobrovolných Čeští a němečtí učitelé, kteří hledali partnerskou činností na podporu školu v sousední zemi, se sjeli na čtyři dny do aktivního občanství. Tandem Plzeň se na příhraničního vzdělávacího centra v Sebnitz činnostech roku dobrovolnictví aktivně podílel. a zúčastnili se kontaktního semináře. Každý Jednak posílil tento typ činnosti u regionálního z účastníků semináře prezentoval svou školu konzultanta programu Mládež v akci, který a navazoval potřebné kontakty. Celým programem 12 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

8 partnerství škol Německé pedagogické výměnné o činnosti Tandemu a jeho nabídce pro učitele Silná trojka trinacionální plánovací Základem programu v Praze byl seminář Mladí služby (PAD). Akci podpořilo Statutární město i o školském systému a školských reformách seminář lidé a jejich národní cítění. Cílem nebylo nic Plzeň a její součástí bylo i představení Plzně jako v ČR. Protože na ně čekalo několik dnů v Česku, Plánovací seminář menšího než kvalifikovat žáky obou zemí pro Evropského hlavního města kultury Setkání rádi si formou hry při česko-německé jazykové Termín: odpovědné vedení diskuse. Pro všech deset zpestřil doprovodný kulturní program pro širokou animaci také zkusili vyslovit základní fráze v češtině. Místo: ČR, Malá Skála českých žáků to navíc byla příležitost rozvíjet veřejnost v Divadle JoNáš mohli návštěvníci Nakonec na ně čekala netradiční prohlídka Počet účastníků: 29 účastníků z SRN, PL a ČR znalosti německého jazyka v náročných zhlédnout premiéru autorské česko-německé města, při které zjistili, jak může probíhat výuka V pořadí druhý seminář pro učitele organizovaný komunikačních situacích. divadelní inscenace na téma školské reformy. s německými a českými žáky formou nejrůznějších ve spolupráci s DPJW Deutsch-Polnisches úkolů. Jugendwerk (Polsko-německá agentura pro První den setkání byl zcela ve znamení jazykové Cílem setkání byla nejen výměna informací mládež) proběhl v Českém ráji, nedaleko polských animace a seznamování se s hlavním městem a zkušeností mezi těmito evropskými vládními V Praze je pak pracovnice Pragkontaktu hranic. Tuto sérii česko-německo-polské Česka. Následně všichni zúčastnění nahlédli organizacemi, jejichž posláním je podporovat doprovázela při návštěvě českého gymnázia, kde kooperace završí seminář v Německu, přímo na při návštěvě Arcibiskupského gymnázia v Praze dvoustranné výměny mládeže, ale zejména měli možnost zažít běžnou výuku. A samozřejmě polsko-německých hranicích, v roce do českého školského systému a běžné výuky. možnost rozvinout nové společné projekty ve se nezapomnělo na tematickou prohlídku centra Poté následovala interaktivní prohlídka města školské oblasti. Tandem si považuje toho, že města a speciálně pak židovské čtvrti. Účastníci semináře měli možnost prohloubit s tématem Sametová revoluce v Praze. Na ni všichni zástupci oslovených organizací pozvání stávající spolupráci škol, ale také navázat nové navázaly přímo na ulicích rozhovory s Pražany na do Plzně přijali a poprvé se tak v Česku takové Památná místa v česko-německém kontakty a vyměnit si zkušenosti především zmíněné téma. setkání uskutečnilo. partnerství škol s podobou školského systému všech Tematický seminář zastoupených zemí. Půldenní workshop byl Setkání se více než vydařilo, stejně jako Informační cesta pro budoucí německé Termín: věnován metodice česko-německo-polských předchozí rok v Hamburku, a proto se hned začalo učitele Místo: SRN, Waldsassen školních výměn, konkrétně divadelní pedagogice. s plánováním dalšího setkání. Informační cesta Počet účastníků: 26 účastníků z ČR a SRN Učitelé se samozřejmě dozvěděli i vše potřebné Termín: Seminář podpořený stejně jako v roce 2010 k finanční podpoře mezinárodních projektů škol Žáci německých reálek v Plzni a Praha německou PAD (Pedagogická výměnná služba) Návštěva německých žáků bavorských škol Počet účastníků: 15 ze SRN navazuje přímo na seminář předchozího roku Setkání žáků z Hamburgu a Prahy v Plzni Setkání žáků z Hamburgu a Prahy Termín: Termín: Místo: ČR, Praha Počet účastníků: 470 ze SRN Počet účastníků: 20 z ČR a SRN Tandem Plzeň poprvé připravil akci na objednávku. Ve spolupráci s paní Seidlmayer, která je nadšenou učitelkou českého jazyka v bavorském Rodingu, byla připravena velká akce pro více než 400 německých žáků. Počet žáků učících se češtinu stoupl od školního roku 2002/2003 do roku 2011 ze 40 žáků na více než 600. Tomu napomohl nejen hospodářsko- uskutečněný v Terezíně. Tentokrát navštívili -společenský vývoj a četné přeshraniční aktivity, učitelé památník Flossenbürg, kde se seznámili ale také iniciativa ministeriálního pověřence s pedagogickou nabídkou jak pro německé, v Horním Falcku Ludwiga Meiera a jeho tak pro české skupiny. Ve workshopech si pak spolupracovníků v Regensburku. Ti se spolu vyměnili zkušenosti na téma přípravy žáků na Tandem Plzeň ve spolupráci s MŠMT uspořádal s žáky z 25 škol (Realschulen), které nabízely ve návštěvu památníků z doby nacismu a zpracování setkání žáků z města Hamburg a z České školním roce 2010/2011 v Horním Falcku češtinu takové návštěvy po návratu domů. Pedagogičtí republiky. První část akce probíhala ještě v roce jako volitelný předmět, vydali na školní výlet do zástupci Terezína a Lidic mimoto vystoupili se 2010 v Německu, druhá pak v Praze v roce Plzně. Dětem se tak splnil jejich sen navštívit velké svými příspěvky k průběhu návštěvy samotné. české město a učitelé mohli podpořit své snažení V červnu Tandem Plzeň každoročně přivítá V závěrečné diskusi k česko-německým projektům Společným prohlášením mezi MŠMT ČR při výuce češtiny v Bavorsku. skupinu budoucích učitelů z Německa. Cílem na památných místech se pak znalosti a Úřadem pro školu a odborné vzdělávání jejich cesty je především poznat svou sousední a zkušenosti všech přítomných propojily. města Hamburg byl vytvořen formální základ pro Vše začalo návštěvou synagogy v Plzni. zemi, její kulturu a také školský systém. Tentokrát Hodnotnou tečku za seminářem vytvořila spolupráci na česko-německém výměnném Následovalo divadelní představení opera se jednalo o seminaristy z Rottenburgu, kteří si se přednáška Obraz Němce v poválečném českém projektu mezi hamburskými a českými gymnázii. Kouzelná flétna byla po konzultaci se šéfem opery svým vedoucím se zájmem vyslechli prezentaci hraném filmu. Tandem byl pověřen organizací projektu. Divadla J. K. Tyla v Plzni zvlášť pro toto školní 14 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

9 představení nastudována ve zkrácené formě. praktikum. Teoretický výklad posléze vystřídaly K navazování kontaktů pomáhala účastníkům Nejprve ale celou akci zahájila hudební skupina i praktické aktivity, které budou moci účastníci partnerská burza, ale i neformální aktivity, jako Sambalila (nositel Evropské ceny za příkladné využít pro své žáky na praxích, např. interkulturní česko-německý večer či kooperační hra. Během partnerství škol) a žáky přivítali člen Rady města hry či interaktivní prohlídka města. semináře si někteří účastníci našli i několik Plzně a zástupkyně Krajského úřadu Plzeňského možných partnerů, s nimiž by se chtěli v budoucnu kraje. Mimoto ještě zažilo plzeňské divadlo novou Semináře se zúčastnily jak školy či další zapojit do Programu podpory odborných praxí. premiéru: všichni přítomní němečtí žáci zazpívali instituce, které s Tandemem již spolupracují, tak česky písničku Já jsem muzikant. úplní nováčci, kteří se do Programu podpory Evaluační setkání odborných praxí teprve chystali zapojit. Milým Příležitostná akce Tandem celou akci organizačně zaštítil a připravil a neočekávaným výsledkem semináře byl i vznik Termín: pro jednotlivé skupiny žáků interaktivní procházku několika nových partnerství. Místo: ČR, Praha městem spojenou s užitím jejich znalostí češtiny. Do projektu se na německé i české straně Počet účastníků: 13 účastníků z ČR Protože vše dopadlo k všeobecné spokojenosti, zapojilo celkem 34 účastníků, z toho 8 účastníků Na praxi k sousedům Zástupci škol, které se zapojily do projektu Na nebyla to určitě akce ojedinělá a chystá se z Česka. Čeští praktikanti si mohli rozšiřovat Kontaktní seminář praxi k sousedům programu EU Leonardo da pokračování na příští rok. svoje odborné dovednosti v oborech oděvnictví Termín: Vinci, a koordinátoři odborných praxí, které v letech a sociální pedagogika. Místo: SRN, Bad Alexandersbad podpořil Tandem z prostředků Česko- Počet účastníků: 30 z ČR a SRN německého fondu budoucnosti, se před Vánocemi 2.3 Oblast odborných praxí Po ukončení pilotního projektu se uskutečnila Program podporuje střední a vyšší odborné školy evaluace, která se zaměřila na přínos pro a střední odborná učiliště z Česka i Německa při praktikanty po odborné stránce, ale také na organizování zahraniční odborné praxe. Cílem je rozdíly ve vnímání sousední země před a po praxi umožnit mladým lidem v počátečním odborném či na ochotu za hranicemi v budoucnu pracovat. vzdělávání získat nové osobní i pracovní Právě z hlediska zlepšování česko-německého zkušenosti, zdokonalit odborné dovednosti soužití a odbourávání stereotypních představ a zvýšit jejich šance na evropském pracovním či předsudků se ukázaly tyto pobyty jako trhu. nejpřínosnější, velice kladně byly rovněž hodnoceny odborné exkurze. Za 11 let existence Programu podpory odborných praxí si vyzkoušelo práci v sousední Akce oblasti odborných praxí zemi téměř praktikantů, kteří se zúčastnili Připraven na praxe 574 odborných praxí. Mezi nejčastěji zastoupené Tematický seminář oblasti v roce 2011 patří ekonomické obory, Termín: pečovatelské práce a sociální péče. Místo: SRN, Würzburg Počet účastníků: 24 z ČR a SRN Zástupci odborných škol a institucí odborné sešli na evaluačním setkání Tandemu. Cílem Tandem rovněž pomáhá českým školám při Seminář ve Würzburgu se zaměřil na téma přípravy z Čech a Německa se sešli na semináře bylo vyhodnotit ukončené stáže, poukázat hledání partnerské instituce v SRN. Tímto se zajištění a zvyšování kvality zahraničních kontaktním semináři Tandemu v Bad Alexan- na slabá místa při přípravě, realizaci a vyhodnocení v roce 2011 zabýval velice úspěšný kontaktní praxí. 24 účastníků z Čech a Německa, dersbad. Primárním cílem účastníků bylo nalézt praxí a najít řešení zmíněných problémů. Dalším seminář v Bad Alexandersbad. Stejně tak se zástupců odborných škol, ale i průmyslových partnerskou instituci, aby mohli společně pořádat záměrem bylo zhodnotit spolupráci s Tandemem Tandem věnuje zajištění a zvyšování kvality a řemeslnických komor se na tomto semináři praxe svých žáků či učňů. a zamyslet se, zda a v jakých oblastech je možné praxí a k tomuto tématu uspořádal seminář ve seznámilo s nástrojem pro hodnocení poskytnout školám podporu. Kromě evaluace Würzburgu pro koordinátory odborných praxí. zahraničních praxí QualitätsCheck Auslands- Celkem třicet účastníků se během semináře byla věnována pozornost i prezentaci projektu Na seznámilo navzájem a seznámili se s nabídkou praxi k sousedům, jazykové animaci a výměně Pilotní projekt pro mladé lidi hledající Tandemu pro odborné školy. Program podpory zkušeností mezi koordinátory praxí z jednotlivých pracovní uplatnění odborných praxí představily nejenom pracovnice škol. Snaha o rozšíření prozatímní cílové skupiny Tandemu, ale konkrétní obrázek si zúčastnění v Programu podpory odborných praxí přivedla mohli udělat i díky prezentacím partnerů, kteří Finanční podpora Tandem k pilotnímu projektu pro mladé lidi hledající se již dlouho do programu Tandemu zapojují: Program podpory odborných praxí se pracovní uplatnění. Tento projekt byl určený Obchodní akademie, Střední odborná škola uskutečňuje díky finanční podpoře Ministerstva absolventům, kteří nemohou najít práci, a mladým gastronomie a Střední odborné učiliště školství, mládeže a tělovýchovy, Česko- lidem, kteří studium přerušili či nedokončili. Projekt Chomutov Středisko Jirkov a jejich partnerská německého fondu budoucnosti a programu probíhal od jara 2010 do léta 2011 díky podpoře škola na druhé straně hranice, St. Michaelswerk EU Leonardo da Vinci spravovaného Národní Česko-německého fondu budoucnosti. Grafenwöhr. agenturou pro evropské vzdělávací programy. 16 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

10 Praxe podpořené Česko-německým fondem V oblasti jazykové animace se u Tandemu Interkulturní komunikace jako součást jazykové budoucnosti zároveň zpřesňuje koordinace jazykových animací, animace se lektorka Západočeské univerzity Za podpory Česko-německého fondu donovují se webové nástroje pro koordinaci, v Plzni zaměřila na vymezení role interkulturních budoucnosti vyjelo 97 českých praktikantů na zdokonaluje se systém hospitací jazykových kompetencí v komunikaci, vybrané aspekty zkušenou do sousední země. Z Německa přijelo animátorů a tzv. mentoringu nově vyškolených našeho sociokulturního pozadí, interkulturní naopak 60 stážistů. Všichni praktikanti obdrželi zájemců. Počet aktivních jazykových animátorů rozdíly v každodenním životě a způsob, jak doklad o absolvované praxi, tzv. Europass- vyškolených Tandemem dosáhl v roce 2011 počtu interkulturní aspekty v komunikaci co nejlépe, Mobilita certifikát, který je uznatelný v celé EU osmdesát. nejsnáze a přirozeně zahrnout do různých forem a který jim může velice usnadnit cestu na evropský zprostředkování jazyka. pracovní trh. Kooperace Tandemu na poli jazykové animace Praxe podpořené programem EU Leonardo Graf č. 1: Počty účastníků odborných praxí koordinovaných Tandemem Plzeň a Tandemem Regensburg úspěšně pokračuje tříletým projektem s divadelní sítí Čojč. Se členy této sítě Tandem připravil V roce 2012 je pracovní setkání jazykových animátorů plánováno v obdobném formátu, který da Vinci i Evropský den jazyků Zároveň se uskutečnilo se osvědčil, a to jako open space a následně Tandem spolupracuje s Národní agenturou pro školení jazykové animace vypsané speciálně půldenní tematický workshop. Tentokrát ale bude evropské vzdělávací programy v rámci programu pro zájemce z řad Čojč. Spolupráce je ale spojen se seminářem jazykové animace, nově EU Leonardo da Vinci, který podporuje celoživotní intenzivnější i s Pragkontaktem Nadace Brücke/ vyškolení jazykoví animátoři tedy budou mít učení a odborné vzdělávání. V roce 2011 byl Most, pro nějž Tandem rozšířil možnosti webové možnost se ihned seznámit s těmi zkušenějšími ukončen projekt Let s go 09, do kterého se koordinace jazykové animace. a domluvit si zácvik apod. zapojilo 49 praktikantů z osmi středních odborných a učňovských škol. Paralelně se konají Na aktuální téma výuky němčiny na českých Feel špáß další z řady projektů podporujících přeshraniční školách, které ovlivňuje i počet česko-německých Školení a další vzdělávání odborné stáže Na praxi k sousedům s rozpočtem partnerství škol, zareagoval Tandem vypracováním Termín: (podpořeno 8 škol a 57 praktikantů) 1,5letého projektu jazykové animace na Místo: SRN, Bad Muskau a Na praxi k sousedům II s rozpočtem (podpořeno 8 škol a 51 praktikantů). Graf č. 2: Genderové rozvrstvení základních školách. Ten finančně podpořil Českoněmecký fond budoucnosti a startuje v lednu Počet účastníků: 16 z ČR a SRN Česko-německý fond budoucnosti podpoření praktikanti podpořené doprovodné osoby Oblast jazyka a jazykové animace Česko-německá jazyková animace se během posledních pěti let etablovala nejen jako důležitá Už v roce 2011 se ale na školách nezahálelo. Např. Goethe-Zentrum Pardubice ve spolupráci s Tandemem úspěšně uspořádalo sérii jazykových animací tam, kde se začíná vyučovat německý jazyk. Leonardo da Vinci součást česko-německých setkání, nýbrž i jako metoda vhodná k motivaci pro studium němčiny či Mimoto byl uspořádán jednodenní seminář CELKEM češtiny a velmi oblíbená metoda při výuce těchto jazyků ve škole. jazykové animace pro učitele v Goethe-Zentru České Budějovice. A na druhé straně hranice pak Tab. č. 1: Odborné praxe koordinované Tandemem Plzeň a Tandemem Regensburg v r. 2011: Veškeré aktuální informace, detailní popisy programů a formuláře ke stažení jsou k dispozici na Příklady jazykové animace při různých projektech jsou stále častěji dokladovány i médiem filmovým na webových stránkách Tandemu lze od roku 2011 najít videa, např. z úspěšného seminář pro učitele češtiny v saských Drážďanech pod patronací Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Žáci z bavorského příhraničí, kde se vyučuje český jazyk, měli příležitost si ověřit své znalosti v Plzni, a to s rekordní účastí projektu pro Průmyslovou a obchodní komoru čítající více než 600 návštěvníků. Českoněmecký fond budoucnosti Leonardo da Vinci celkem v Řezně, ale i záznam z pracovního setkání jazykových animátorů Akce jazykové oblasti Setkání jazykových animátorů Pracovní setkání Každoroční školení jazykové animace je zaměřeno na rozvinutí znalostí a dovedností budoucích jazykových animátorů jde především němečtí účastníci Termín: o práci s česko-německou skupinou a detailní přípravu a vyhodnocení konkrétní jazykové čeští účastnící Počet účastníků: 26 z ČR a SRN Pracovní setkání bylo zaměřeno na výměnu animace. Převládají praktická cvičení, při kterých si účastníci školení vyzkouší jak role jazykových CELKEM praktických zkušeností v oblasti jazykové animace a projednání organizačních náležitostí spojených animátorů, tak role jejich svěřenců. Modelové situace zahrnují celou škálu uplatnění jazykové Tab. č. 2: Počty účastníků odborných praxí koordinovaných Tandemem Plzeň a Tandemem Regensburg: s koordinací jazykových animací. Závěr setkání byl věnován dalšímu vzdělávání: ve workshopu animace: od česko-německého setkání po interaktivní prezentaci na pódiu. 18 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

11 Jasan! Školení a další vzdělávání Představení bylo nastudováno v divadelní řeči čojč, směsi češtiny a němčiny, která využívá 3 Práce s veřejností Termín: podobností obou jazyků. Jazykové hrátky a překvapivé výrazy v obou jazycích ze sebe sypaly Oblast public relations byla v červenci minulého svět V listopadu byl uveden film Já, moje Počet účastníků: 16 z ČR a SRN postavy, z nichž polovina patří u nás a polovina roku obsazena stálým pracovníkem Tandemu. romská rodina a Woody Allen a dalších šest V roce 2011 Tandem nabídl speciální termín zas u sousedů v Německu do klasického Po vytvoření základních pracovních procesů dokumentárních filmů je už pevně naplánováno druhého školení jazykové animace členům česko- dějepisného a literárního kánonu. Poutavé a založení databází kontaktů a mediálních výstupů na další rok. O filmové projekce se letos starají německé divadelní sítě Čojč. Prohloubila se tak divadelní představení se vypořádalo s tématem byl následný rok 2011 zaměřen na zlepšování obě dobrovolnice Evropské dobrovolné služby spolupráce v jazykové oblasti, započatá účastí školské reformy v České republice, konkrétně se kvality práce. Databázi mediálních kontaktů se v Tandemu. Filmy byly Tandemu zapůjčeny jazykových animátorů Tandemu coby pomocných státními maturitami. Humorný pohled mladých podařilo obsáhle rozšířit a umožňuje nyní Tandemu humanitární organizací Člověk v tísni, o. p. s., vedoucích na tříletém projektu obecně prospěšné lidí, převážně studentů, na změny v našem přesně adresovat informace pro média. Současně v rámci projektu Promítej i ty!. společnosti Čojč. školství oslovil jak jejich vrstevníky, tak i učitele, byly položeny základy procesů spolupráce kteří byli přítomni. mezi oblastmi public relations v Tandemu Plzeň Tandem se také aktivně podílel na spolupráci a Tandemu Regensburg. projektu Evropské hlavní město kultury Tandem tak navázal na plodnou spolupráci Zapojil se tak například do červnové návštěvy minulých let se zástupci česko-německé kulturní ambasadorky Organizace spojených národů pro sítě Čojč, konkrétně herci Divadelního Kroužku mládež Monique Coleman v Plzni nebo open air happeningu Den Meliny Mercouri. 3.1 Akce oblasti PR Projekt We are Europeans Jsme Evropané V květnu se Tandem jako projektový partner zúčastnil projektu We are Europeans Za rok 2011 Tandem Plzeň vydal celkem 21 Jsme Evropané. Akci organizovala tiskových zpráv. Mezi mediální výstupy patří např. Polská nadace Roberta 1,5minutový záznam v rámci zpravodajské relace Schumana a financovala Evropská unie Evropský den jazyků České televize o semináři Ahoj.info ve Starém z programu PRINCE 2009 EU27. V Plzni Příležitostná akce Sedlišti, dvouminutová reportáž České televize Tandem na projektu spolupracoval s organizací Termín: o evaluačním setkání projektu Odmalička v rámci Plzeň 2015, o. p. s., která převzala především pořadu Události v regionech nebo živé vystoupení obsahovou stránku akce. Do Plzně přijeli mladí Počet účastníků: 180 z ČR dvou dobrovolnic projektu Ahoj.info z Tandemu lidé ze šesti států jihovýchodní Evropy (Albánie, Evropský den jazyků slaví Tandem jazykovými Plzeň a Tandemu Regensburg v Českém rozhlase Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, nabídkami každoročně, divadelní formu ale zvolil neboli souboru DeKA. Mladí lidé na obou Plzeň. Černá Hora a Srbsko) a společně s mladými letos poprvé. U příležitosti Evropského dne stranách hranice vytváří česko-německé divadelní Plzeňany se věnovali tématu Plzeň jako Evropské jazyků nabídl Tandem tentokrát česko-německé projekty k aktuálním tématům ze svého V roce 2011 Tandem především rozšířil svou hlavní město kultury. Projekt si kladl za cíl sblížit divadelní představení v plzeňském Divadélku bezprostředního okolí, především v česko- činnost v oblasti sociálních sítí. Aktivně nyní občany Evropské unie a sousedních zemí. JoNáš. Legendärní Tragomédii zhlédli žáci německém pohraničí. provozuje účty na sítích Facebook a Twitter, které různých typů škol a v pozdějších odpoledních sdílí s Tandemem Regensburg. Facebook je Adventní kavárna hodinách pak širší veřejnost, zejména studenti Akce se uskutečnila jako součást projektu využíván jako prostředek k oslovení cílové skupiny Příležitostná akce pedagogické fakulty. Sousedé se stávají přáteli. mladých lidí do 30 let. 72 % uživatelů, kteří Termín: označili stránku Tandemu za oblíbenou, tvoří skupinu ve věkovém rozmezí 18 až 34 let. Počet účastníků: 16 z ČR Rozdělení podle zemí je téměř vyrovnané. Twitter je naopak využíván zejména k oslovení cílové skupiny organizací pracujících s mládeží. S velkým odstupem zde převažují německé subjekty. V oblasti aktivit pro veřejnost Tandem opět uspořádal promítání filmu z festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 20 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

12 se v Tandemu konala česko-německá především konkrétní nabídky a akce. Průměrná umožňuje zprostředkování českých a německých adventní kavárna. Akce byla připravena od doba návštěvníka strávená na stránkách je ca. partnerů, ať již pro organizace, školy či jednotlivce Tyto webové stránky slouží jako platforma pro evropskými dobrovolnicemi Nicole Hildebrandt 2,25 minuty, což odpovídá době strávené na na obou stranách hranice. Školy, sdružení i jiné zájemce o jazykovou animaci a jako podnět a Franziskou Stölzel. Vedle tradiční vánoční hudby kterémkoli běžném webu. organizace tak mají možnost vyhledávat vhodné k zamyšlení nad komunikací v mezinárodních a německého cukroví byly účastníkům představeny partnery na internetu a v případě zájmu se samy skupinách mládeže. Jsou tu shromážděny německé vánoční tradice. Hlavní metodou do databáze zařadit. O databázi pečuje tzv. především příklady her pro inspiraci a lepší k přiblížení německého jazyka a zvyků byla kontaktík/kontaktlotse, což je pracovnice pochopení jazykové animace. V roce 2011 dostaly jazyková animace. Ve hře ACTIVITY se účastníci Tandemu Regensburg, která se stará tyto populární česko-německo-polské stránky učili základním vánočním pojmům v němčině o stálou aktualizaci kontaktů, jejich překlady nový kabát: vzhled převzatý z původního CD- a učili naopak dobrovolníky jejich české a zprostředkování. Její činnost často aktivně -ROMu nahradil nový design hodný moderních ekvivalenty. Byl představen Tandem jako instituce podporuje praktikant Tandemu Plzeň. webových stránek. a byly zmíněny i možnosti zahraničních mobilit (např. Evropská dobrovolná služba). CZ DE Celkem 3.2 Informace a poradenství počet aktivních žádostí: Internetové stránky Zdroj: Google Analytics. celkový počet žádostí: Newsletter Tandem Info počet nových žádostí v roce 2011: Naše redakce vydává pravidelně každý měsíc (vyjma letních prázdnin) on-line newsletter Tandem sdružení: Info, který shrnuje důležité události v organizaci za uplynulý měsíc, současně nabízí přehled škola: o připravovaných akcích Tandemu, finančních uzávěrkách a zásadních informacích na poli jednotlivec: česko-německé kooperace. V průběhu roku 2011 bylo rozesláno 10 newsletterů a jeden speciální jiný subjekt: s novoročním PF Počet odběratelů se neustále zvyšuje, nyní se pracuje na aktualizaci názvů jednotlivých rubrik, které by lépe vystihovaly Tab. č. 3: Statistiky - partnerská databáze v současné době obsahuje: řazení článků. V roce 2011 prošla kontaktní databáze Tandemu důkladnou rekonstrukcí. Byla nově naprogramována s využitím nejnovějších systémů, 3.3 Publikační činnost Rozvoj webové prezentace Tandemu se získala nový design korespondující s webem Do kapsy malý jazykový průvodce v roce 2011 zaměřil na odstraňování drobných Tandemu a hlavně byla interaktivně propojena se Malý česko-německý jazykový nedostatků a na propojení se sociálními sítěmi, stávajícími stránkami Tandemu tak, že návštěvníci průvodce pro setkání mládeže Do zejména Facebookem a YouTube. webu mají neustálý přehled o aktivních žádostech. Kapsy Für die Hosentasche v roce 2010 oslavil 10. jubileum. Tandem usiluje o logický a co možná nejkratší V následujícím roce náklad 10. přístup k hledaným informacím. Ze statistik vydání již nestačil poptávce a dotisk návštěvnosti webu je zřejmé, že na stránky dosáhl celkových kusů této malé, ale velmi Tandemu se lidé nejvíce dostanou prostřednictvím praktické publikace. internetových vyhledávačů a že téměř polovina Kontaktní databáze z nich jsou stálí návštěvníci stránek a druhá Zprostředkování partnerství organizací vnímá Slovníček i další tiskoviny naší organizace polovina jsou nově příchozí, což je vzácně Tandem jako jeden ze svých nejdůležitějších je možno objednat v e shopu Tandemu Plzeň: vyváženo. úkolů. Bez dobrých partnerství by nebylo dobrých projektů. Nejvíce jsou vyhledávány aktuality, které se PeXmory pravidelně zveřejňují na titulní stránce Tandemu, Jedním z nástrojů, který Tandem pro tento účel Tandem vydal česko-německé pexeso PeXmory následují je programy a projekty tj. lidi zajímají využívá, je česko-německá kontaktní databáze. Ta (Pexeso Memory) zaměřené na nové obory, a to 22 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

13 na kovovýrobu, zahradnictví a administrativu. Tato hra - česko-německé pexeso - může skvěle Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení 4 Projekty posloužit především při jazykové přípravě pro K cílům projektu Odmalička Von odborné a učňovské školy, které vysílají své klein auf patřila i nadregionální 4.1 Portál praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení vědecká evaluace česko- Česko-německý internetový portál i všichni ostatní, kteří se budou chtít dozvědět, německých projektů mateřských Česko-německý internetový portál poskytuje např. jak se řekne kropáč nebo skartovačka, škol. Evaluaci připravily pracovnice informace o cestování, jazyku, studiu a dobrovolné a přitom se dobře bavit. projektu v roce 2010 a provedly službě v sousední zemi. Současně jsou zde ji externí odbornice od dubna do června publikovány všeobecné příspěvky z česko- Publikaci vydal Tandem Regens Zúčastnili se jí pedagogové z 57 německého světa, jako nejrůznější události, burg v úzké spolupráci s Tandemem českých a německých mateřských škol, více než semináře či nabídky pro mladé lidi. Projekt mají Plzeň. Jedná se o tři balíčky po rodičů a asi 250 dětí. v letošním roce na starosti česko-německých párech kartiček tři mladé pracovnice v českém a německém jazyce. Výsledky evaluace česko-německých projektů Evropské dobrovolné v předškolní oblasti shrnuje dvojjazyčná služby (EDS). Německá Saky Paky publikace. Učitelky, rodiče, děti a zřizovatelé dobrovolnice v kanceláři Tandemu Plzeň Nicole K příležitosti 7. česko-německého mateřských škol byli dotazováni, jaké účinky Hildebrandt a dvě české v kanceláři Tandemu života dobrovolníka..., na němž jsou zachyceni setkání mládeže bylo vydáno třetí mají přeshraniční aktivity v jejich zařízení, např. Regensburg Barbora Soukupová a Barbora mladí lidé, kteří absolvovali v minulém roce přepracované a aktualizované jazykové kurzy, setkávání nebo pravidelné výměny Pavlíčková. Od podzimu 2011 jste mohli Evropskou dobrovolnou službu v České republice vydání publikace Saky Paky. Text dětí. zaznamenat dvě novinky na portálu ahoj.info: blog nebo Německu. Jejich pracovní a soukromý život shrnuje zkušenosti pracovníků EDS a rubriky AI-reportérky, kde dobrovolnice je vylíčen ve fotografiích, které doplňují balónky Evropské dobrovolné služby Práce s mládeží v Horních Francích, střídavě v pravidelných intervalech sdílí své s texty. Plakát vznikl u příležitosti Evropského v Česku, Německu a Rakousku. Plzeňském a Karlovarském kraji zajímavé zážitky, zkušenosti a dojmy ze svých dnů roku dobrovolnictví 2011 a slouží jako propagační Tandem vydal novou publikaci a akcí v sousední zemi. U čtenářů obě novinky materiál EDS Česko-německé projekty mateřských škol Práce s mládeží v Horních velmi rychle získaly sympatie. Na akcích Tandemu Příklady dobré praxe Francích, v Plzeňském či ahoj.info také informují ve formátu live, tj. Doprovodným projektem ahoj.info je pravidelná Na rozmanitost přeshraničních a Karlovarském kraji v rámci přímo z místa konání prostřednictvím sociálních příprava struktury a obsahu newsletteru, jenž aktivit mateřských škol podél projektu Sousedé se stávají médií a webových stránek ahoj.info o průběhu je čtenářům zasílán v on-line verzi. V říjnu 2011 česko-německé hranice poukazuje přáteli. Díky krátkým textům, akce a vedou rozhovory se samotnými účastníky byl newsletter ahoj.info inovován a dostal nový publikace příkladů dobré praxe, využití symbolů a internetových odkazů může či hosty. Jako velmi úspěšný příklad může designový kabát. Souběžně se ahoj.info tým vydaná v roce Jsou zde být tato česko-německá brožurka určena všem, posloužit 7. česko-německé setkání mládeže prezentuje na veletrzích, informačních dnech a na představeny projekty zaměřené na kteří hledají na druhé straně hranice partnerskou v Bayreuthu. Sociální média, zejména Facebook různých akcích Tandemu či ahoj.info. pobyty praktikantek v sousední zemi, setkávání organizaci či se chtějí v dané oblasti více jako perspektivní a dravý komunikační kanál a výměnu pedagogů, pravidelná setkávání dětí, zorientovat. mladých lidí nyní intenzivně ve své práci na Ahoj.info semináře výuku jazyka sousední země a možnosti zapojení projektu rozvíjí i dobrovolnice ahoj.info. Zde mohou Hlavním cílem projektu ahoj.info je podporovat rodičů do přeshraniční spolupráce. Cílem brožury uživatelé najít všechny podstatné informace interakce mezi mladými lidmi z České republiky je informovat o pozitivních zkušenostech z česko- o událostech na česko-německé scéně stejně jako a Německa. Kromě virtuální komunikace na -německé spolupráce předškolních zařízení různé nabídky nejen v rámci projektu ahoj.info. samotném portálu a na účtu Facebooku se mohou a motivovat nové mateřské školy k prvním krůčkům V nejbližších měsících bude spuštěn nově graficky mladí lidé osobně setkat při dvou příležitostech: do sousední země. Zájemci si mohou publikaci strukturovaný redesign webových stránek. tradičně na video-workshopu a na tematickém objednat v češtině nebo v němčině Nově se také na české straně od podzimu semináři. Více se o průběhu a výsledcích obou u Tandemu Plzeň. Na internetových stránkách 2011 konají pro zájemce z řad veřejnosti akcí můžete dočíst v příslušné sekci. v rubrice Doporučená v nepravidelných intervalech filmové večery, literatura/publikace Tandemu si můžete oba texty stammtische a různé tematické diskuse a setkání, Akce portálu stáhnout ve formátu PDF. jako například prosincová adventní kavárna Tak blízko a přeci tak daleko v prostorách Tandemu Plzeň. Tematický seminář Termín: Projekt: Foto story Ze života dobrovolníka... Místo: SRN, Waldmünchen Nezávislý projekt bývalého dobrovolnického Počet účastníků: 21 z ČR a SRN tria ve složení: Jana Vlčková, Tereza Náglová První seminář ahoj.info v roce 2011 se konal a Magdalena Kofron byla tzv. Foto story. v polovině března v Jugendbildungsstätte Výsledkem je plakát (ve formátu A2) s názvem: Ze Waldmünchen v Německu. Celkem 21 mladých lidí 24 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

14 stopy zdí a mokřiny z neexistujících rybníků. regionálních seminářů, rozmanité nabídky informací Na internetových stránkách je ke stažení mimo V Pořejově je dnes jedinou památkou připomínající a nebyrokratických dotačních programů Tandem jiné i newsletter projektu, který byl v roce 2011 osídlení této zaniklé obce židovský hřbitov, doprovází učitelky a děti na jejich cestách přes jednou za čtvrt roku rozesílán 475 abonentům který účastníci také navštívili. S potěšením však česko-německou hranici. z Česka a Německa. přivítali, že ho našli opravený, vyčištěný a se vztyčenými náhrobky, které se původně všude Hlavním cílem projektu byla v letech Lobby a práce s veřejností povalovaly. Společně se shodli, že toto nenápadné podpora seznamování s jazykem sousední země K práci projektu s veřejností patří různé a opomíjené místo rozhodně stojí za zastavení. hravou formou. prezentace k projektu a k česko-německé V prostorách fary ve Starém Sedlišti, kde byli spolupráci předškolních zařízení, např. při všichni ubytováni, účastníci v sobotní podvečer Jazykové animace v mateřských školách pravidelných schůzkách ředitelek mateřských škol, diskutovali spolu s místním pamětníkem Ervinem Jedním z cílů projektu byly půldenní jazykové na veletrzích a informačních akcích. Ředitelé obou Scholzem, který poutavě hovořil o svých zážitcích animace v 80 českých, bavorských a saských kanceláří Tandemu navíc mohli jak v grémiích, z České Republiky a Německa se sešlo o tomto z válečné a poválečné doby. mateřských školách. Tento cíl se podařilo v plné tak i při setkáních s příslušnými politiky jednat víkendu proto, aby společně v malých skupinkách míře naplnit a jazykové animace se uskutečnily o možnostech a budoucnosti česko-německé vyrobili krátké filmy na téma Tak blízko a přece stejnou měrou podél celé česko-německé hranice. spolupráce v předškolní oblasti. tak daleko. Výsledkem jsou čtyři úžasné filmy, Těchto akcí se v letech zúčastnilo které přibližují nejen české a německé zvyky, ale celkem 38 německých (z toho 20 saských) a 42 Publikace Česko-německé projekty mateřských i téma setkání s cizinci či lidmi z jiného prostředí. českých mateřských škol. Celkem mohlo tuto škol Příklady dobré praxe Účastníci si vyzkoušeli nejen natočit a sestříhat jedinečnou nabídku hravého seznamování se Na rozmanitost přeshraničních aktivit mateřských film, ale měli i příležitost se během tzv. jazykové s jazykem sousední země využít 1900 dětí a 200 škol podél česko-německé hranice představuje animace dozvědět něco málo o druhém jazyku, dospělých. publikace příkladů dobré praxe, vydaná v roce češtině či němčině. Program semináře byl velmi Brožura představuje projekty zaměřené na pestrý: výměna názorů na téma Tak blízko 11 jazykových animátorek a jeden jazykový pobyty praktikantek v sousední zemi, setkávání a přece tak daleko, hry či prezentace o ahoj.info animátor přistupovali k jazykovým animacím a výměnu pedagogů, pravidelná setkávání dětí, a o programu Evropská dobrovolná služba. s velkou tvořivostí a jejich nabídka byla přijímána výuku jazyka sousední země a možnosti zapojení s nadšením. O tom svědčí řada kladných ohlasů rodičů do přeshraniční spolupráce. Cílem Odkazy ke krátkým filmům či fotkám ze semináře Vedle zájmu o historické aspekty semináře se z mateřských škol. publikace je informovat o pozitivních zkušenostech jsou k dispozici na webových stránkách ahoj.info. účastníci zapojili do česko-německé jazykové z česko-německé spolupráce předškolních animace, při níž se navzájem přesvědčili, že jazyku Kontaktní burza a zprostředkovávání kontaktů zařízení a motivovat nové mateřské školy k prvním Hledání stop v pohraničí sousedů se lze formou hry a pohybu snáze naučit. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo podnítit krůčkům do sousední země. Zájemci si mohou Tematický seminář Společným večerem, který zpestřili různými nová partnerství mezi českými a německými brožuru objednat v češtině nebo v němčině Termín: zábavnými warming-upy a skupinovými hrami, mateřskými školami. Pro zprostředkování kontaktů u Tandemu Plzeň. Na internetových stránkách Místo: ČR, Staré Sedliště završili účastníci semináře vydařený den. Nedělní sloužila na stránkách v rubrice Doporučená Počet účastníků: 19 z ČR a SRN dopoledne patřilo již evaluaci a reflexi zážitků. kontaktní online burza, v níž bylo v roce 2011 literatura/publikace Tandemu si můžete oba texty Nedaleko česko-německých hranic v obci Závěrem odborní referenti zmínili zdroje, kde se zaregistrováno více než 30 mateřských škol, stáhnout ve formátu PDF. Staré Sedliště u Tachova se poslední květnový mohou zájemci o problematice příhraničních které mají zájem o partnerskou organizaci víkend setkalo 19 mladých lidí z České republiky regionů dozvědět více. Organizátorky semináře, v sousední zemi. Pracovnice projektu aktivně Evaluace česko-německých projektů mateřských a Německa, aby se zúčastnili tematického tehdejší dobrovolnice (EVS) Tandemu Plzeň vyhledávaly vhodné potenciální partnerské škol semináře a intenzivně se zabývali historií a Tandemu Regensburg Magdalena Kofron, organizace v daném regionu a pomáhaly K cílům projektu Odmalička Von klein auf a osudem tohoto příhraničního regionu. Seminář Tereza Náglová a Jana Vlčková hodnotily průběh novým partnerstvím při jejich prvních krůčcích. patřila i nadregionální vědecká evaluace česko- pod názvem Hledání stop v pohraničí zahájili a aktivitu účastníků velmi kladně, dokonce je Partnerství vznikala také v rámci regionálních -německých projektů mateřských škol. Evaluace dva odborníci, již se problematikou zabývají překvapil zájem médií, jejichž zástupci se do informačních cest díky zprostředkování kontaktů byla pracovnicemi projektu připravena v roce 2010 historik Adrian von Arburg a odborná referentka Starého Sedliště vypravili. přímo v místě. Celkem se podařilo od začátku a provedena externími odbornicemi od dubna do Katharina Ortlepp. Seznámili účastníky projektu iniciovat téměř 20 přeshraničních června Zúčastnili se jí pedagogové z 57 s historickým vývojem česko-německého partnerství. českých a německých mateřských škol, více pohraničí a současným postavením pohraničních 4.2 Projekt Odmalička Von klein auf než 200 rodičů a asi 250 dětí. Výsledky evaluace regionů, současně nastínili hlavní události, Projekt Odmalička Von Internetové stránky a newsletter česko-německých projektů v předškolní oblasti které oblast formovaly během 19. a 20. století. klein auf, který je financován Stránky projektu shrnuje dvojjazyčná publikace. Učitelky, rodiče, Společně poté navštívili zaniklé obce Bažantov z prostředků EU, podporuje a byly i v roce 2011 neustále děti a zřizovatelé mateřských škol byli dotazováni, (Wosant) a Pořejov (Purschau), které stále dýchají spolupráci českých aktualizovány. Internetové stránky zaznamenávají jaké účinky mají přeshraniční aktivity v jejich prazvláštní atmosférou. V dnešní době zbývají a německých mateřských kolem 400 návštěv měsíčně. Každý návštěvník si zařízení, např. jazykové kurzy, setkávání nebo v prostoru bývalé obce Bažantov jen nepatrné škol. Prostřednictvím v průměru prohlédne 3,8 strany. pravidelné výměny dětí. 26 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

15 Výsledky jasně ukazují, že dané činnosti jsou češtiny v německých mateřských školách, V semináři se také vyměňovaly zkušenosti Po ohlédnutí se za minulým projektem nejen všeobecně přijímány a dobře hodnoceny zejména v těch, které spolupracují s českou a učitelky si domů odvážely mnoho podnětů následovalo krátké představení konceptu nového všemi respondenty, ale především mají partnerskou organizací. pro další práci, např. že je smysluplné projekt projektu Krůček po krůčku do sousední země, mnohostranný přínos pro děti. Např. 43 % evaluovat v jeho průběhu několikrát a již předem si který by se měl konat v letech Tento zúčastněných dětí říká, že má kamaráda nebo Kromě metodických základů rané výuky cizí promyslet, jaká kritéria jsou pro mateřskou školu projekt se má zaměřit na rozšířenou cílovou kamarádku v sousední zemi. Z dotazníkového řeči a argumentů pro zavádění jazyka sousedů důležitá. skupinu a větší cílový region. šetření mezi pedagogy z 57 zařízení mimo jiné do mateřských škol získali účastníci semináře vyplynulo, že pro další pokračování přeshraničních i praktické tipy pro zprostředkovávání němčiny Slavnostní ukončení projektu Odmalička projektů je nutná jejich kontinuální odborná dětem do 6 let. Během dvouhodinového Von klein auf 4.3 Dobrovolnické centrum Tandemu a finanční podpora. workshopu si mohli sami vyzkoušet, jak je možné Příležitostná akce Dobrovolnické centrum Tandemu v prvé řadě prezentovaný materiál využít v praxi. Pro své Termín: koordinuje projekty Evropské dobrovolné služby kolegy připravili různé lekce na téma zvířata, Místo: SRN, Regensburg podporované z programu Evropské unie Mládež zelenina a Velikonoce. Počet účastníků: 25 hostů z ČR a SRN v akci. Evropská dobrovolná služba poskytuje byl v Regensburgu tříletý projekt mladým lidem mezi 18 a 30 lety možnost zúčastnit Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Goethe- Odmalička Von klein auf slavnostně ukončen. se na dva až 12 měsíců dobrovolnického projektu Výměna pedagogů českých a bavorských Institutem Praha. Tandem tímto způsobem Závěrečná akce byla příležitostí ohlédnout se za v jiné zemi, než ve které žijí. mateřských škol reagoval na stálý nedostatek hodnotných posledními třemi lety, představit výsledky projektu Z pověření Bavorského ministerstva práce pracovních materiálů ke zprostředkovávání jazyka a podívat se na plány budoucí spolupráce. Tandem je do Evropské dobrovolné služby a sociálních věcí zahájil Tandem sousedů v mateřských školách. zapojen již od roku 2002 a od tohoto data jím pilotní projekt Výměna pedagogů mateřských prošlo více jak 50 dobrovolníků. Evropská škol a školních družin mezi Českou republikou Co se nám daří dobrovolná služba tvoří od počátku hlavní oblast a Svobodným státem Bavorsko. Výměnné pobyty Evaluační seminář činnosti dobrovolnického centra. Tandem se jsou reciproční, tzn. partnerské mateřské školy Termín: v posledních letech více zaměřil na koordinaci si vymění jednoho pedagoga. Délka pobytu činí Místo: SRN, Bad Alexandersbad a podávání grantových žádostí na dobrovolnické nejméně 15 a max. 60 pracovních dní. Tandem Počet účastníků: 10 z ČR a SRN projekty partnerských organizací v česko- může zúčastněné mateřské školy podpořit Účastníci se seznámili s evaluačními metodami německém prostředí, kterým tak poskytuje důležité hrazením nákladů na cestovné, ubytování pro vyhodnocování vlastních projektů spolu know-how a administrativní podporu. a stravování. Ze zapojení do výměnného programu s dětmi, rodiči, v týmu, se zřizovatelem získavají jazykově a odborně nejen vyslané učitelky, V roce 2011 vyslal Tandem sedm českých ale rovněž celá mateřská škola nebo školní družina. dobrovolníků, a to dvě dobrovolnice do Tandemu Na podzim 2011 se přihlásili první zájemci, pilotní Regensburg a dvě do Brücke/Most-Stiftung projekt by měl být ukončen v červnu Matthias Fack, předseda Bavorského kruhu Dresden, jednu dobrovolnici do Centra Bavaria mládeže, ve svém úvodním proslovu zdůraznil, Bohemia v Schönsee, dobrovolníka do Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und že je důležité zasazovat se pokud možno co Buntkicktgut IG Initiativgruppe e. V. München Sozialordnung, Familie und Frauen nejdříve o jednotnou a mírovou Evropu. Také a dobrovolnici do Jugendbildungsstätte Wald- Michal Urban, ředitel odboru mládeže českého münchen der KAB & CAJ ggmbh Akce projektu Odmalička Von klein auf Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, V roce 2011 jsme v rámci projektu nabídli dva podtrhl význam podpory německého resp. Tandem také pokračoval v činnosti hostitelské tematicky zaměřené semináře pro pedagogy MŠ českého jazyka a přeshraničních setkávání organizace. Na počátku roku byla rozšířena a lektory/lektorky sousedního jazyka. Celý tříletý zejména v příhraničních regionech. akreditace o druhé dobrovolnické místo zaměřené projekt pak završila slavnostní závěrečná akce. a s partnerskou mateřskou školou. Vznikly i zcela na česko-německou spolupráci v rámci konkrétní pracovní předlohy, jako např. evaluační Heike Abt představila výsledky evaluace česko- Evropského hlavního města kultury Plzeň Seznamte se: Hans Hase! dotazník, který mohou odpovědné osoby německých projektů předškolních zařízení Dobrovolnici Magdalenu Kofron ze Salzburgu Tematický seminář vyplňovat po každém česko-německém setkání, a vyzdvihla, že cíle projektu byly ve vysoké míře tak v září vystřídaly Nicole Hildebrandt v projektu Termín: anebo návrhy, jak vést rodičovské schůzky, kde naplněny. Ahoj.info a Franziska Stölzel v nově otevřeném se informuje o učení jazyka sousedů. Dále se projektu Plzeň Počet účastníků: 14 z ČR a SRN účastníci intenzivně zabývali tématem kritéria Na závěr paní dr. Stephanie Martin z bavorského Hans Hase je centrální postavičkou nového dobrého česko-německého projektu mateřské ministerstva školství a pan Michal Urban V rámci koordinace projektů jednak pokračovaly souboru učebních materiálů Goethe-Institutu, školy. Diskutovali o potřebě takových kritérií z českého ministerstva školství pokřtili podle programy zahájené již v předchozím roce, jednak které zprostředkovávají němčinu předškolním a v malých skupinách vypracovali jejich katalog, českého zvyku publikaci Česko-německá byly zahájeny programy nové. K první skupině dětem bez znalostí tohoto jazyka. Tyto učební z něhož si každá mateřská škola může převzít spolupráce mateřských škol Příklady dobré patří úspěšné ukončení projektu Multikulturní pomůcky je ale také možné použít pro výuku body, které jsou pro ni důležité. praxe. historie a současnost Sudet (ve spolupráci 28 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

16 s o. s. Antikomplex Praha a Stowarzyszenie Akce projektu Sousedé se stávají přáteli Seminář byl završen v kolečku, kde proběhlo Promocji Wolontariatu Varšava) a do druhé Seminář pro pracovníky s mládeží z Horních zhodnocení. Ukázalo se, že účastníci pojedou poloviny roku pak probíhaly projekty Dobrovolně Franků, Plzeňského a Karlovarského kraje domů motivováni pro další přeshraniční spolupráci. všemi směry 2010 (ve spolupráci s Nadací Brücke/ Plánovací seminář Most Praha, Tandemem Regensburg a Centrem Termín: Informační cesta Plzeňský a Karlovarský Bavaria Bohemia Schönsee) a Youth Informing Místo: SRN, Hof kraj Youth (ve spolupráci s Akzente Salzburg). Počet účastníků: 15 z ČR a SRN Informační cesta Na počátku roku byl naopak zahájen projekt V pátek se v Hofu uskutečnil Termín: Seminars at the Jugendbildungsstaette 2011 (ve plánovací seminář. Pracovníci s mládeží ze ský a Karlovarský kraj spolupráci s Jugendbildungsstätte Waldmünchen) západních Čech a Horních Franků byli proškoleni Počet účastníků: 8 z Horních Franků a v září nastoupili noví dobrovolníci v rámci v česko-německém projektovém managementu. Pro pracovníky s mládeží z Horních Franků byla nových projektů Dobrovolně všemi směry 2011 (ve v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli spolupráci s Nadací Brücke/Most Praha, připravena informační cesta do Plzeňského Tandemem Regensburg a Centrem Bavaria a Karlovarského kraje. Cílem bylo seznámit Bohemia Schönsee) a Dobrovolně pro Plzeň (ve německé pracovníky s mládeží s českými spolupráci s Tandemem Regensburg a Plzní 2015, a Karlovarského kraje. Bylo tak navázáno na zařízeními a institucemi, které se zabývají o. p. s.). Celkově stoupl počet všech dobrovolníků předchozí informační cestu z minulého roku, která volnočasovou prací s mládeží. aktivních v roce 2011 na 24. vedla do Bavorska. Informační cesta začínala v hotelu Stein Dobrovolnické centrum v letošním roce vydalo I tento rok byla věnována pozornost dalšímu u Chebu společným obědem a následným dvoujazyčný leták pro zájemce o Evropskou vzdělávání podpůrného týmu. Podpůrný tým je úvodem do práce s mládeží. Po krátkém dobrovolnou službu. složen z vyškolených, oběma jazyky hovořících představení jednotlivých zastávek infocesty mladých lidí, kteří se v projektu podílejí na a seznámení účastníků se skupinka zaměřila na pořádání česko-německých setkání mládeže. hravou metodu jazykové animace. První etapu 4.4 Projekt Sousedé se stávají přáteli Koordinátorky projektu kladou důraz na odborné zakončilo představení projektu. Již třetím rokem podporuje projekt Sousedé se vzdělání podpůrného týmu a prostřednictvím stávají přáteli spolupráci dětí a mládeže v Horních opakujících se školení umožňují snadnou Cesta pokračovala minibusem do Mariánských Francích, Plzeňském a Karlovarském kraji. Projekt a bezpečnou orientaci v česko-německé Lázní, kde byla naplánována prohlídka Domu dětí se zaměřuje jak na pracovníky s mládeží, tak na problematice a práci s dětmi a mládeží. Poslední Tento seminář měl jinou formu než všechny a mládeže Mariánské Lázně a nízkoprahového konkrétní podporu aktivit mladých lidí. školení bylo zaměřeno na poskytování první předcházející pořádané v rámci projektu klubu Kotec. Prohlídka DDM spolu s představením pomoci a na obeznámení s právními úskalími Sousedé se stávají přáteli. Koordinátorky bohatého spektra možností a nabídek vyvolaly V roce 2011 se díky projektu uskutečnilo práce s mládeží v Česku a Německu. Pro potřeby projektu zprostředkovaly účastníkům potřebné u účastníků nadšení. Spontánně byla skupinka patnáct setkání mládeže s více než osmi sty tohoto školení vznikl i jednoduchý přehled pravidel informace v komprimovanější formě během pozvána na velké lesní hřiště Prelát, které DDM účastníkodny. Ať už se jednalo o jednodenní či vymezujících práci s dětmi a mládeží. jednoho dne. Účastníci ale nebyli o nic ochuzeni. spravuje. Příjemná procházka a přírodní hřiště vícedenní akce, důraz byl kladen na interaktivní uprostřed zeleně dalo zapomenout na nepříjemně přístup a navázání kontaktů mezi jednotlivými Celá tříletá fáze projektu byla slavnostně Během dopoledne se pracovníci s mládeží horké počasí. Prolézačky ze dřeva, lanové lávky, mladými lidmi. Obsahově se setkání nevyhýbala ukončena v Měšťanské besedě v Plzni. Vedle seznámili s některými hrami z jazykové animace, jezírka i samotný pramen nadchly celou skupinku. žádným tématům. Mladí Češi a Němci se věnovali proslovů prominentních hostů a představení informovali se o projektu a pomocí interaktivních tanci, hudbě, minulosti a historii, první pomoci, výsledků projektu byla pokřtěna i nově vydaná metod a skupinové práce se učili plánovat česko- Návštěva nízkoprahového zařízení Kotec, které společným výcvikům a závodům nebo zdravé publikace Práce s mládeží v Horních Francích, -německé aktivity. je zaměřeno na prevenci sociopatologických jevů, výživě. v Plzeňském a Karlovarském kraji. Díky krátkým zavedla účastníky do úplně jiného světa. Klub textům, využití symbolů a internetových odkazů Čas po obědě byl věnován konkrétnímu je otevřen všem mladým bez rozdílu, pracovníci Pro pracovníky s mládeží byly uspořádány může být tato česko-německá brožurka určena plánování a projektovému managementu. Hlavní zařízení pomáhají mladým návštěvníkům vyrovnat dvě akce, kontaktní seminář na české straně všem, kteří hledají na druhé straně hranice bod programu jak naplánovat dobré setkání se s různými obtížnými životními situacemi a plánovací seminář na německé straně hranice. partnerskou organizace či se chtějí v dané oblasti mládeže byl krok po kroku zpracováván celé (užívaní alkoholu a jiných návykových látek, Oba semináře s různými akcenty se snažily usnadnit více zorientovat. odpoledne. Základní informace byly prohlubovány problémy v rodině a v osobním životě, integrační pracovníkům s mládeží navazování kontaktů a doplňovány osobními zkušenostmi obtíže atp.). Během návštěvy se otevřela diskuse a plánování jednotlivých aktivit. Současný projekt v této podobě v prosinci 2011 koordinátorek i znalejších účastníků. Nejvíce k romské problematice, která německé kolegy končí. Od ledna 2012 bude nový projekt Sousedé zájmu vzbudila otázka nalezení vhodné partnerské zaměstnávala až do Plzně. Pro umožnění hlubšího poznání struktur se stávají přáteli ( ) po dobu dvou let organizace a možnosti financování. Výstupem práce s mládeží byla uspořádána informační prostřednictvím jiných akcentů a těžišť navazovat z celého semináře bylo vlastní plánování První den oficiálně končil společnou večeří cesta pro německé pracovníky do Plzeňského na úspěšné výsledky projektu minulého. a následná prezentace výsledků. v Plzni, kde skupinka nocovala. 30 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

17 Druhý den začínal návštěvou Koordinačního Slavnostní ukončení projektu školské i mimoškolní oblasti, iniciovat a rozšířit Ve středu navštívila Plzeň ambasadorka centra česko-německých výměn mládeže Příležitostná akce spolupráci na komunální úrovni, iniciovat nová OSN pro mládež Monique Coleman. V loňském Tandem. V zasedací místnosti Tandemu se během Termín: a oživit stávající partnerství mezi českými roce ji OSN jmenovala svou reprezentantkou dopoledne setkali němečtí pracovníci s mládeží a německými kulturními institucemi, zejména pro Mezinárodní rok mládeže. V Plzni se v rámci s českými. Krátké referáty a seznámení Počet účastníků: 45 z ČR s partnerským městem Regensburg. programu připraveného Plzní 2015, o. p. s., s problematikou prolínaly dotazy a následné Ve středu byl v Měšťanské besedě a Koordinačním centrem česko-německých diskuse. Pozvání z české strany přijala zástupkyně v Plzni slavnostně zakončen česko-německý V roce 2011 se konaly první rozhovory s Plzní výměn mládeže Tandem setkala s gymnazijními odboru pro mládež Krajského úřadu Plzeňského projekt Sousedé se stávají přáteli za účasti 2015, o. p. s., a byly uskutečněny první společné studenty a se zástupci organizací pracujících kraje a zástupce České rady dětí a mládeže. primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, akce jako např. návštěva vyslankyně OSN pro v Plzni s mládeží. Hovořilo se o školských zařízeních i klasické prorektora Západočeské univerzity v Plzni Doc. mládež v Tandemu. volnočasové oblasti v různých organizacích. JUDr. Karla Klímy, CSc., a Mgr. Michala Urbana, Smyslem celosvětového turné Monique ředitele odboru pro mládež Ministerstva školství, Koncept spolupráce s Plzní 2015, o. p. s., Coleman je spolupráce s místními institucemi Po obědě v typické plzeňské restauraci se mládeže a tělovýchovy. nabývá pomalu konkrétních obrysů od a neziskovými organizacemi na akcích pro mládež, účastníci přesunuli do Základní umělecké školy nastoupila u Tandemu první evropská které se pokouší řešit aktuální problémy mladých Bedřicha Smetany v Plzni-Lobzích. Nejstarší Projekt Sousedé se stávají přáteli podporoval dobrovolnice, která má tuto oblast na starosti. v jednotlivých zemích. Cílem těchto interaktivních umělecká škola v Plzni nabídla vhled do česko-německou spolupráci dětí a mládeže První kroky jsou učiněny a v roce 2012 budou akcí je přivést dohromady mladé lidi a nechat hudebních, tanečních i výtvarných oborů. Naskytla z Plzeňského a Karlovarského kraje a bavorských uskutečněny první záměry: je promluvit; nabídnout jim inspiraci, naději se i možnost poslechnout si hudební výstupy Horních Franků. Od roku 2009 se uskutečnilo 35 a prostředky, aby se dokázali vypořádat s řadou jednotlivých žáků. V těsné blízkosti ZUŠ se nachází Salesiánské středisko mládeže, které nabízí nejen nízkoprahové služby, ale spolu se Střediskem volného času také klasické kroužky. Klub pro mladé Vzducholoď v přízemí domu, klubovny kroužků, meditační místnost, fitness pro mládež, hudební zkušebna, ale hlavně angažovanost pracovníků nadchli německé kolegy. Trochu odreagování při prohlídce centra Plzně a následnou večeři ve Staré sladovně si skupina česko-německých setkání, kterých se zúčastnilo více než 700 dětí a mladých lidí z obou stran hranice. Během oficiálního zakončení byly představeny výsledky projektu, o své zážitky a zkušenosti se podělili mladí účastníci česko-německých setkání, informativní průřez aktivitami projektu nabídl také krátký film. Závěrem akce byla představena nová brožura Práce s mládeží v Horních Francích, Plzeňském a Karlovarském kraji. Kmotrem publikace se za 1. Projekt Prožít Plzeň/Pilsen (er)leben 2. Podpůrný tým Juniorteam Plzně Informační cesty pro německé budoucí učitele v Plzni 4. Informační cesta pro české studenty na univerzitě v Regensburgu 5. Informační cesta pro plzeňské pracovníky s mládeží do Regensburgu 6. Prázdninový pobyt plzeňských dětí na německém táboře v Regensburgu 7. Uspořádání česko-německých kulturních štamtišů. pro ně specifických problémů. Kromě oficiálního přivítání paní Adjal, vedoucí odboru zahraničních vztahů na ZČU, a paní Peterkovou z Plzeňského magistrátu ji v Tandemu s potěšením pozdravil i jeho ředitel Jan Lontschar s Petrem Šimonem z organizace Plzeň 2015 a zástupci ostatních významných sdružení působících v krajském městě. Svůj příspěvek, mapující aktivity pro děti a mládež v Plzni, přednesl zástupce skautů Petr Vaněk, ředitel Salesiánského střediska mládeže Antonín Nevola a projekt Animánie představila Martina Voráčková. po náročném dni zasloužila. českou stranu stal místopředseda České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka. Návštěva vyslankyně OSN Monique Poté se rozpoutala živá diskuse a Monique Poslední den infocesty vedl na Bambiriádu do Coleman v Plzni Coleman na různé otázky reagovala z mezinárodní Chebu. Město Cheb každoročně poskytuje pro Příležitostná akce perspektivy a z hlediska svých nabytých prezentaci volnočasových zařízení a institucí Termín: zkušeností a poznatků během globálního turné. areál Krajinné výstavy pod Chebským hradem. Předsedkyně Krajské rady dětí a mládeže Počet účastníků: cca 20 účastníků z ČR Kultura v Plzni: víkend plný workshopů Karlovarského kraje a zároveň i organizátorka pro mládež Bambiriády v Chebu si našla chvíli, aby vysvětlila Tematický seminář německým posluchačům principy a poslání 4.5 Projekt Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen! Termín: celé akce a zároveň i působení své organizace. spolupráce s Plzní 2015, o. p. s. Naplánovaný čas se ukázal příliš krátký, ale vzbudil Město Plzeň se stane Počet účastníků: 19 účastníků z ČR chuť na další poznávání. Evropským hlavním městem Víkend plný workschopů pro mládež se konal od kultury v roce Cílem 2. do v Tandemu v Plzni a v sídle organizace Po návratu do hotelu Stein následoval poslední záměru Tandemu Plzeň je podpořit tento projekt Plzeň 2015, o. p. s. společný oběd a zhodnocení uplynulých dnů. a garantovat jeho rozšíření do oblasti česko- Koordinátorky projektu poskytly poslední tipy -německé spolupráce. Hlavním cílem bylo motivovat mladé lidi, aby se k česko-německé spolupráci a nadšení účastníci zapojili do akce Evropské hlavní město kultury plní nových podnětů a zážitků se rozjeli do svých Tandem chce zatraktivnit město Plzeň jako (EHMK) a vymysleli vlastní malé projekty. domovů. místo pro česko-německá setkávání ve všech Participace jako bod programu EHMK byla oblastech spolupráce a výměny mládeže ve současně hlavní metodou semináře. 32 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

18 Role školitelů se ujali pracovníci z Plzně 2015, o. p. s. a Tandemu Plzeň. Metodami neformálního vzdělávání společně nasměrovali účastníky od nápadu k jejich vlastnímu projektu. Organzátoři diskutovali s účastníky a naslouchali jejich názorům na Plzeň jako na Evropské hlavní město kultury Rozhovory se nesly v duchu citátu Viktora Huga: Nic není mocnějšího než idea, pro niž nazrál čas. Tento seminář ukázal mladým lidem, jaké možnosti mají v Plzni a jak participace vypadá. V rozhovoru s pracovnicí z Plzně 2015 účastníci rozvinuli své představy o tom, jakou roli by mohla organizace mít a jaké jsou možnosti spolupráce. V pátek se konala dílna budoucnosti, jejímž základem byly otázky týkající se situace ve městě: Co je špatného v Plzni jako městě? Co mi chybí? Jak vypadá moje ideální město? Jaký je můj sen pro mé město? Odpovědi pak posloužily v sobotu ráno v burze nápadů na vlastní projekty. Pomocí metody World Café účastníci společně vymysleli dva projekty, na nichž se učili základním metodám projektového managementu, jako SMART-metoda nebo strukturování projektu podle W otázek. Další důležitá část byla věnována možnostem financování projektů a fundraisingu. Na konci mezi sebou účastníci vytvořili symbolickou síť a koncept další spolupráce a následně se domluvili na pomoci s organizováním projektů. Obě organizace Tandem Plzeň a Plzeň 2015, o. p. s. na seminářích též interaktivním způsobem představily svou činnost. 4.6 Projekt IHK Akademie Regensburg My jsme Evropa Wir sind Europa V rámci projektu My jsme Evropa!, Výměnné školní programy žáků reálných škol v regionu Horní Falc a SOU/SOŠ v Plzeňském kraji Tandem zorganizoval v termínu celkem pět výměnných setkání českých a německých žáků středních odborných škol na české straně a pět recipročních výměn v Německu. Do projektu bylo zapojeno celkem 115 žáků z pěti středních odborných učilišť a středních odborných škol z Plzeňského kraje (SOU Domažlice, SPŠ Tachov, SOU stavební Plzeň, SOU elektrotechnické Plzeň, SPŠ dopravní Plzeň) a sedmi reálných škol z regionu Horní Falc (Realschule Neunburg v. W., RS Auerbach, RS Neutraubling, RS Waldsassen, RS Furth i. Wald, RS Neustadt, RS Weiden). Hlavním cílem projektu bylo odstranění jazykových a interkulturních bariér, které žáci mohli překonat díky interaktivnímu programu, a v neposlední řadě získání kompetencí pro budoucí povolání. V programu jednotlivých výměnných setkání byl kladen důraz na komunikačně orientované jazykové aktivity, podporující zvýšení jazykových kompetencí přirozenou formou kolektivu, exkurze do českých a německých podniků a diskuse nad rozdílnými školskými systémy obou zemí a možnostmi dalšího profesního vzdělávání. Žáci tak získali bezpočet nových zkušeností a podnětů, které mohou využít při volbě budoucího povolání a uplatnit se na trhu práce v sousední zemi. Zakončení projektu My jsme Evropa! Konference Termín: Místo: ČR, Tachov Počet účastníků: 60 účastníků z ČR a SRN U příležitosti zakončení projektu My jsme Evropa!, Výměnné školní programy žáků reálných škol v regionu Horní Falc a SOU/SOŠ v Plzeňském kraji byla v prostorách regionálního a informačního střediska REVIS v Tachově uspořádána závěrečná konference. Ke zhodnocení průběhu výměnných setkání, jejichž hlavním cílem bylo překonání jazykových a interkulturních bariér, se vyjádřili zástupci pěti českých a sedmi německých středních odborných škol zapojených do projektu. Konference se zúčastnil také jednatel IHK Regensburg a IHK-Akademie in Ostbayern Dr. Jürgen Helmes, ministeriální pověřenec pro reálné školy v Horní Falci Ludwig Meier, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková, předseda KHK Plzeňského kraje Ing. Zdeněk Mužík a zástupci Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Regensburg, které projekt na obou stranách hranice realizovalo. Hlavním bodem konference bylo shrnutí a zhodnocení průběhu výměnných pobytů českých a německých žáků, kterých se do projektu zapojilo celkem 115. Prostor k vyzvednutí pozitiv i několika drobných nedostatků byl vymezen jak pro zástupce jednotlivých škol, pedagogické pracovníky i samotné žáky, tak i pro zástupce andemu Plzeň a Tandemu Regensburg, kteří se na projektu přímo podíleli. Nejen pro zpestření, ale i jako praktická ukázka byla do programu závěrečné konference zařazena jazyková animace vedená animátorkou Janou Cholevovou, která se do interaktivního programu školních výměnných pobytů sama zapojila a měla tak možnost zhodnotit vlastní zkušenost, již během jazykové animace vedené v rámci projektu získala. Součástí závěrečné konference bylo také představení výstupu z dokumentace Tandemu Plzeň, zpracovaného do desetiminutového filmu, jenž zachytil modelový týdenní pobyt na české straně. V závěru konference byla zástupcům jednotlivých škol z rukou Dr. Jürgena Helmese, Ludwiga Meiera, JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a ředitelů Tandemu Plzeň a Tandemu Regensburg Jana Lontschara a Thomase Rudnera slavnostně předána osvědčení o účasti na projektu a účastníci konference byli pozváni na občerstvení, které připravili žáci SOU Domažlice, jedné ze zapojených škol, jež nabízí studijní programy orientované na gastronomii a pohostinství. 34 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

19 5 Gremiální činnost Zasedání společné česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže Termín: Místo: ČR, Praha Zasedání společné česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže, která je nadřízeným bilaterálním grémiem Tandemu na ministerské úrovni, se konalo ve dnech v Praze. Členové Rady zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže, Česko-německé fórum mládeže a zástupce Plzeňského kraje rozhodovali o výroční zprávě za rok 2010 a plánu činnosti Tandemu na rok 2011 a dále jednali o možných tématech budoucí spolupráce. Jednání se neslo ve velmi příjemném a konstruktivním duchu. Součástí jednání byla prezentace projektu Pragkontakt, ale také prezentace česko-německé jazykové animce v podání koordinátorky Lenky Hunáčkové. Dotační komise MŠMT v rámci Programů podpory práce s dětmi a mládeží Termín: Místo: ČR, Obořiště Účast: Jan Lontschar Účast v grémiu Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2011 až 2015 jsou českým ekvivalentem programu KJP, který spravuje Tandem Regensburg. Tandem Plzeň se stal opět po tříleté přestávce členem komise, která rozhoduje o přidělení finančních prostředků. Komise hodnotí projekty práce s mládeží a přiděluje peníze na (nejen) mezinárodní spolupráci občanských sdružení dětí a mládeže ČR. Tato funkce je vzhledem k metodice rozdělování finančních prostředků na německé straně pro Tandem Plzeň velmi důležitá. Tandem Plzeň má v této roli možnost ovlivňovat způsob a rozdělení peněz mimo jiné pro mezinárodní spolupráci občanských sdružení v ČR. 6 Finanční zpráva 6.1 Rozpočet Tandemu Již v Prohlášení o založení koordinačních center z roku 1996 stoji: Obzvláště mají koordinační centra vyhledávat a zprostředkovávat přístup k dalším finančním zdrojům a zasazovat se o získání sponzorů. Tento bod prohlášení se daří velmi úspěšně naplňovat. Rozpočet Tandemu Plzeň je tvořen mnoha položkami, z nichž dotace MŠMT, sekce evropských záležitostí a zahraničních vztahů, pro samotnou činnost a existenci Tandemu činily v roce % z celkových finančních prostředků, které organizace v roce 2011 spravovala. Nicméně tento příspěvek na provoz a mzdy neprojektových zaměstnanců je pro Tandem existenčně významný. Většina programů, které Tandem připravuje, je financováno z níže uvedených grantových prostředků. V roce 2011 to byly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česko-německý fond budoucnosti Program EU Mládež v akci Program EU Leonardo da Vinci ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3: Česko-Sasko ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3: Česko-Bavorsko. Statutární město Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje grant projektu IHK Akademie Regensburg My jsme Evropa (financováno také z prostředků ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3: Česko-Bavorsko). Rada na závěr velmi pozitivně zhodnotila práci Tandemu a schválila plán činnosti na rok Tandem Regensburg dále využívá prostředky BMFSFJ (Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN) v rámci tzv. KJP prostředků jsou určeny na přímou podporu česko-německé spolupráce v mimoškolní oblasti. Obě centra Tandemu společně spravují prostředky Česko-německého fondu budoucnosti z programu podpory odborných praxí. MŠMT, sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí - Tandem MŠMT, sekce mez. vztahů a evr. záležitostí Program Odmalička MŠMT, sekce mez. vztahů a evr. záležitostí spolupráce s Hamburkem Program EU Mládež v akci MŠMT, odbor mládeže 7. česko-německé setkání mládeže MŠMT, odbor mládeže grant pracovní skupiny ERD 2011 NAEP, Leonardo da Vinci Česko-německý fond budoucnosti Program podpory odborných praxí Česko-německý fond budoucnosti Program Odmalička Česko-německý fond budoucnosti 7. česko-německé setkání mládeže Statutární město Plzeň KÚ Plzeňského kraje ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3 Česko-Sasko ERDF OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ziel 3 Česko-Bavorsko Grant projektu IHK Akademie Regensburg My jsme Evropa Grant polské Nadace Roberta Schumana - We are Europeans Vlastní příjmy Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč Tab. č. 4: Složení finančních prostředků získaných Tandemem v Plzni v roce 2011: 36 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

20 Programy finanční podpory v Česku, Bavorsku a Sasku Doplňkově k projektu Odmalička Von klein auf, financovanému z prostředků EU, podpořil Tandem Plzeň v roce 2011 česko-bavorské projekty mateřských škol z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši Kč, podporu tak poskytnul 13 zařízením na základě 16 zaslaných žádostí o podporu setkávání českých a německých dětí, seznamování se sousedním jazykem a přeshraniční výměnu zkušeností pedagogů. Program podpory MŠMT je pro tento kalendářní rok ukončen. Oproti minulému roku se podařilo dosáhnout výrazného kvantitativního nárůstu dotačního programu. Graf č. 3: Složení finančních prostředků získaných Tandemem v Plzni v roce Grafické znázornění procentuálně: Podél česko-saské hranice mohl Tandem Plzeň v roce 2011 podpořit mateřské školy a rodičovská centra z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Do konce roku 2011 bylo na české straně podáno 7 žádostí, které získaly částku Kč na podporu setkávání českých a německých dětí, seznamování se sousedním jazykem a na přeshraniční výměnu zkušeností pedagogů. Program podpory pro česká a saská zařízení končí Graf č. 5: Podpořené žádosti podle zdroje financování: Graf č. 4: Složení finančních prostředků získaných Tandemem v Plzni v roce Grafické znázornění podle donátorů: 6.2 Financování projektu Odmalička a programy finanční podpory v roce 2011 Financování a výhled na rok 2012 Projekt Odmalička Von klein auf byl v letech kofinancován z programů EU Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko a Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Sasko. Celkový rozpočet tříletého projektu na české i na německé straně činil Pro období byly podány v červnu, resp. červenci 2011 dvě žádosti o podporu nového projektu Krůček po krůčku do sousední země s celkovým rozpočtem Projekt by měl být zahájen Další informace o projektu Odmalička Von klein auf a o česko-německé spolupráci předškolních zařízení, podrobné zprávy o uskutečněných akcích, příklady dobré praxe a praktické tipy pro zprostředkovávání jazyka sousedů budou i po skončení projektu k nalezení na internetových stránkách a Graf č. 6: Počty podpořených žádostí projektu Odmalička v Česku podle krajů: 38 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Plán akcí Tandemu v roce 2015

Plán akcí Tandemu v roce 2015 Plán akcí Tandemu v roce 2015 napříč všemi oblastmi práce Tandemu YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Název akce Koordinierungszentrum

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014 Tiráž

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Mladiinfo ČR. Výroční zpráva 2012-2013. Úvod. stejně jako počty našich dobrovolníků a spolupracovníků.

Mladiinfo ČR. Výroční zpráva 2012-2013. Úvod. stejně jako počty našich dobrovolníků a spolupracovníků. 1 Výroční zpráva 1 Mladiinfo ČR Výroční zpráva 2012-2013 Úvod Mladiinfo vzniklo jako neformální skupina několika studentek z Prahy a Brna, které pojil zájem o cestování, dobrovolnictví a vzdělávání. S

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé.

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE : PROJEKT EVROPSKÝCH ODBORNÝCH STÁŽÍ LET S GO-06 Číslo projektu podpořeného agenturou Leonardo da Vinci je CZ/06/A/PL/134 153 vysílající organizace : název: Klub rodičů

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti Hradec Králové 21. 10. 2014 Oliver Engelhardt Nadační fond Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších 10 let

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec.

2týdenní praxe žáků v oboru obráběč kovů v německých firmách v Rodingu firma DB matic, Stangl a thermo-tec. Podklady do výroční zprávy školní rok 2014-15 Mezinárodní spolupráce 21.10.2014 5 žáků- účastníci pilotního projektu Přeshraniční vzdělávání žáků SOU Domažlice navštívilo chamskou školu a společně poskytli

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více