Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 2/2006. Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 2/2006. Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků"

Transkript

1 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 2/2006 Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků

2

3 Obsah EDITORIAL Vážení čtenáři, Dlouho očekávané jaro se nám odvděčilo tak překotným nástupem, že nám nedovolilo ani vydechnout, tolik bylo najednou práce. Ale už květen přinesl našemu svazu první úrodu. Do naší soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo roku 2006, která měla uzávěrku 31. května, se nám sešly přihlášky, které nás přesvědčily, že firmy přihlašující své realizace pochopily, že cílem soutěže je nejenom zvýšit kvalitu sadovnických objektů, ale také propagovat kvalitní zahradnické firmy. Příští INSPIRACE už přinese názory odborné poroty, která bude v srpnu hodnotit přihlášená díla a v září představí široké veřejnosti vítěznou ZAHRADU a PARK roku Ještě jedno příjemné překvapení a nenahraditelnou zkušenost nám přinesl letošní květen. Letos poprvé soutěžili totiž 15. a 16. května naši mladí zahradníci - krajináři v rámci Krajinné výstavy bez hranic v Chebu a Marktredwitzu na mezinárodní profesní soutěži Bayern CUP. Tři české dvoučlenné týmy, v jednom z nich byla dokonce žena, se utkaly s bavorskými kolegy v Marktredwitzu v soutěži, o jejichž přípravě a průběhu přinášíme reportáž a informujeme také o vyznamenávání vítězů v den otevření výstavy bavorským ministrem životního prostředí. Chtěl bych ocenit výkony našich 6 statečných, kteří se nezalekli nepoznaného a v Marktredwitzu soutěžili. Dokázali, že máme schopné a podnikavé mladé odborníky. Soutěž, jejíž českou část jsme nazvali Lipová ratolest nás přesvědčila, že by neměla zůstat zapomenuta. Měla by se stát pravidelným celostátním měřením vědomostí a dovedností mladých lidí pracujících v našem oboru. Její vítězové by si zasloužili, aby i oni potom mohli soutěžit na celosvětovém mistrovství profesí World Skills, což dosud nebylo možné. Česká republika není totiž jeho členem. To nejbližší světové mistrovsví v roce 2007 v Tokiu už organizačně nestihneme, ale v těchto dnech projednává evropská asociace ELCA (European Landscape Contractors Association), jejíž jsme členem, možnost pořádat celoevropskou soutěž EURO SKILLS, kde by už mohli soutěžit také mladí zahradníci z nových členských svazů. Nejenom soutěžícím patří ovšem mé uznání. Děkuji také třem našim členským firmám (ing. Jiří Hájek - ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD, ing. Karel Beinhauer - EKOIMPEX, EDEN s.r.o.), že našim mladým zahradníkům soutěž umožnily a podporovaly je. Soutěž Lipová ratolest přinesla neocenitelné zkušenosti nejenom soutěžícím, ale nám všem. To, co jsme na soutěži viděli a slyšeli od renomovaných členů zahraniční hodnotitelské komise, soutěžní projekty a další materiály předáme nejenom našim členským firmám, ale také odborným vysokým a středním školám, s nimiž se snažíme navázat co nejužší spolupráci, protože vychovávají naše budoucí zaměstnance. Firmy a pedagogy bude určitě zajímat, jak by jejich zaměstnanci, posluchači a žáci zvládli soutěžní úkoly, a jak se dovedou prosadit v praxi.. Nakonec bych také vás všechny rád pozval na Krajinnou výstavu bez hranic v Chebu - Marktredwitzu, která končí 24. září. Najdete tam nejenom realizace projektů všech bavorských i našich soutěžních týmů, ale na místě se přesvědčíte, že se opravdu podařilo překročit hranice a propojit bavorské a naše odborníky i návštěvníky. Navíc tvůrcové výstavy vytvořili na původně zanedbaných a nevyužitých příměstských lokalitách jak v Chebu, tak i v Marktredwitzu nové zelené oázy klidu a zdravého rekreačního prostředí, které i po ukončení výstavy bude dobře sloužit občanům obou příhraničních měst a lákat do nich turisty. Ing. Jaromír Opravil Předseda SZÚZ PROČ SE TOLIK VĚNUJEME DĚTSKÝM HŘIŠTÍM Nedostatek pohybu s sebou přináší řadu negativních jevů, mezi něž patří např. obezita, negativní funkční změny při vývoji orgánů (mění se rychlost a směr ukládání vápníku, což ovlivňuje růst a pevnost kostí), zhoršování nervosvalové koordinace, snižování pracovní schopnosti svalů. Organismus se hůře přizpůsobuje stresovým situacím a zvyšuje se nebezpečí úrazů. Rozvoj pohybových schopností souvisí se zralostí mozkové kůry a stupněm vývoje pohybového aparátu. Věk mezi 7-14 roky je velmi významné období ve kterém dochází k aktivnímu rozvoji pohybových funkcí. např. rychlostní schopnosti se formují u dětí od let, koordinační schopnosti mezi 7-11 rokem a pak mezi rokem, podobné je to i u pohyblivosti. K nejintezivnějšímu růstu síly svalů dochází ve věku roků. Mgr. Stanislav Janoštík Než si děti začnou hrát Tři roky soužití s bezpečnostními normami Evropské unie 6 Splnil si svůj sen v Dřevěném světě 8 Hřiště ve Valašském Meziříčí 9 Zeleň nám pomáhá lépe pracovat i žít 10 Koupací jezírko v Hrádku nad Nisou 11 Franken-stadion 12 Golf 13 Lužánky výročí založení Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz Seznam členů SZÚZ Zprávy SZÚZ Soutěž mladých zahradníků ENTENTE FLORALE 34 Pozvánka na GaLaBau 35 Inspirace čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING, s.r.o. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně Svaz zakládání a údržby zeleně Údolní 5, Brno Tel: +420/ Nakladatelství: UNI MARKETING, s.r.o. Mariánské nám. 6, Znojmo Tel.: Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, Brno Tel.: +420/ Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Ing. Olga Nováková, Rostislav Ivánek, Ing. Petr Halama, Jaroslav Pešička, Ing. Jaromír Opravil Sazba a tisk: GRAFEX-AGENCY, s.r.o. Výstavní 17, Brno Tel./Fax.: +420/ Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka Tel.: Fax: Registrační číslo: MK ČR E Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele šířena, a to žádnou formou Foto na titulní straně: Pavla Kořínková S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 3

4 Aplikací evropských právních předpisů - zejména výkladem norem ČSN EN a novými předpisy o hygienědošlo po vstupu do EU v České republice k určité redukci počtu hřišť.. Velká města většinou už mají ustálený systémový přístup k zeleni, který také podchycuje parkový mobiliář i herní plochy na úrovni generelu zeleně a je zpracován většinou v kvalitním mapovém podkladu GIS. Malým městům a obcím toto ovšem chybí. Tam se hřiště nejenom podobají navzájem, ale jsou tam na nich i shodné herní prvky-skluzavka, závěsná houpačka nebo houpadla. Podle mého názoru by na každém dětském hřišti měly být různorodé herní prvky, ale také typy jednotlivých hřišť na území města či obce by se měly odlišovat. Každý nový návrh hřiště nebo plochy aktivního odpočinku musí především respektovat svébytnost prostředí a odraz životního stylu určité části Dobře opravená plocha dětského hřiště, kde nechybí sadové úpravy včetně příjemného posezení v zahradní restauraci Než si děti začnou hrát... obce nebo města. V historických jádrech menších i větších měst chybí solitérní herní prvky stejně jako městský mobiliář a zeleň. Panují totiž obavy o estetické narušení památkových zón moderními barevnými skulpturami herních prvků. Nejsou však na místě, jak nás o tom přesvědčují příklady z České republiky i ze zahraničí. Popud ke vzniku nebo obnově herní plochy bývá rozdílný většinou vznikají aktivitou zdola, tedy stálým tlakem mateřských center, případně seskupením veřejnosti z blízkého okolí. Mají jednu nespornou výhodu slovy zahradních architektů se jedná o vyšlapané pěšiny v trávníku, které je třeba jenom zpevnit. Naproti tomu hřiště iniciovaná tzv. shora jsou založena na dlouhodobém plánování např. na základě územních plánů, strategických plánů rozvoje města, vyhledávacích studií nebo generelů zeleně apod., které se snaží základními projekčními postupy zjistit vhodnost či potřebu založení nebo obnovy hřiště nebo plochy pro aktivní oddych. Zajímavou kombinací obou výše popsaných aktivit je tzv. komunitní plánování organizované např. podpůrnými programy Nadace Partnerství. Naplněním takové spolupráce může být společná tvorba určitého prostoru. Komunikují spolu investor-zřizovatel-provozovatel a spolupracují s nimi zástupci Nadace a budoucí uživatelé. Takto nastavená pravidla eliminují už v základní rovině případný problém, kdy investor s dobře míněným a plánovaným úmyslem výstavby hřiště narazí na silný odpor občanů bydlících v lokalitě plánované výstavby. Co však v současném plánování ploch pro aktivní odpočinek postrádám je rozložení herních aktivit pro všechny věkové kategorie. Prakticky úplně chybí rozpětí herních aktivit pro střední a starší věkovou populaci, např.kuželky, petangue, šachy, basketbalové koše, vhodné zejména do klidových části města nebo parků. Zvyšující se nároky na kvalitu herních ploch a zařízení jsou ovšem problematické také kvůli vyšším investičním nákladům na jejich vybudování. Při rozhodování je tedy potřeba si uvědomit, že vybrané řešení by mělo být dlouhodobou investicí. S tím souvisí i výběr realizační firmy respektive výrobku, který firma zastupuje. Trh se postupně plní nadnárodními společnostmi (Hags, Kompan, Eibe, Obra, ABC-TEAM, Agropac, aj.), které již svoji dobrou pozici v zemích EU mají. Jedná se o výrobky s vysokou životností, kterou nesmíme zaměňovat se záruční dobou, stanovenou zákonem u všech výrobků na 2 roky. Standardní pětiletou záruku u nás výrobci dětských hřišť nenabízejí. Trh totiž ještě zdaleka není nasycen a výrobce není proto nucen rozhodnout se ze svého hlediska k nepopulárnímu kroku. Čeští výrobci dětských hřišť sice nemají tak širokou, všezahrnující nabídku, ale jejich výhodou je nižší cena a tedy větší dostupnost pro menší obce a města. Obě kategorie - zahraniční i čeští výrobci nabízejí herní prvky plně vyhovující současné legislativě. Volit musí investor. Vyšší pořizovací cena znamená dlouhou životnost a kvalitní servis. Nízké pořizovací náklady znamenají většinou nižší kvalitu a rovněž představují menší škálu nabídky prvků. A nižší cena zvyšuje také riziko, že již po třech letech se objeví tu a tam větší či menší problém. Naprostou samozřejmostí založení každého prvku dětského hřiště je zřízení odpovídajícího povrchu tlumícího náraz, dle normy ČSN EN Firma, která v zemích EU postaví na udusanou hlínu excelentní výrobek z duralu a moderních plastů, by neměla dostat zaplaceno.v rámci projekční fáze je třeba také vyřešit sadové úpravy vlastního hřiště a okolí, sociální zázemí a osvětlení atd. Po ukončení realizace musí dodavatel předat investorovi k jednotlivým zařízením Prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. a ostatní příslušné certifikáty a návody na údržbu a užívání. 4 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

5 Dětská hřiště ČSN EN 1176 ČSN EN ČSN EN PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEGISLATIVY Z POHLEDU PROJEKTANTA-ARCHITEKTA, KTERÉ PLATÍ PRO VÝSTAVBU A PROVOZ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ Zařízení dětských hřišť obsahují všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody, dále pak speciální požadavky pro houpačky, skluzavky, lanovky, kolotoče, kolébačky a pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. Zařízení dětských hřišť Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody Zařízení dětských hřišť Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN Zařízení dětských hřišť Část 3: Další bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky ČSN EN Zařízení dětských hřišť Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy ČSN EN Zařízení dětských hřišť Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče ČSN EN Zařízení dětských hřišť Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky ČSN EN Zařízení dětských hřišť Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz ČSN EN 117 Povrch hřiště tlumící náraz Bezpečnostní požadavky a zkušební metody ČSN EN 117 ZMĚNA A1 Norma upravuje požadavky na povrchy hřišť tlumící náraz AD OCHRANA ZDRAVÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 252/2004 Sb. stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. Vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let Vyhláška č 108/2001 Sb. stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení Metodický pokyn MZ 35023/2004 k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť venkovních hracích ploch AD PŘÍPRAVA STAVBY HŘIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ NORMY: Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu úplné znění Zákon č. 109/2001 Sb.] ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/ Vyhláška č. 131/1998 Sb. podrobněji upravuje obsah územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, způsob jejího pořizování, zpracování. Vyhláška č. 132/1998 Sb. upravuje podrobnosti postupu při a) územním rozhodování, b) povolování staveb a jejich změn a při jejich ohlašování, c)...atd Vyhláška č. 135/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. dubna 2001, o územně plánovacích... Vyhláška č. 137/1998 Sb. stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, Vyhláška 174/1994 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace AD PRÁVNÍ NORMY VE VZTAHU K VÝROBKŮM - VYBAVENÍM HŘIŠŤ: Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí popřípadě jiný veřejný zájem Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění novel zejména nařízení vlády č.329/2002 Sb. stanovuje vybrané výrobky k posuzování shody, dle nařízením vlády č. 329/2002 Sb. včetně zařízení dětských hřišť. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu, způsobenou vadou výrobku, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Zákon č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů Změna: 146/2002 Sb. Změna: 277/2003 Sb.... AD SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ NORMY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Zákon č. 64/1986 Sb. ze dne 20. října 1986 o České obchodní inspekci... Zákon č. 552/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů AD KONTROLNÍ ORGÁNY V ČR: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2 Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, Praha 1 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice ITI TUVs.r.o.,skupina TŮV Suddeutschland, v ČR - Pobočka Brno Tř. kpt. Jaroše 25 a o změně některých zákonů Autorizace uděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy a dalšími úřady v souladu s 11 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.. Schválené autorizace jsou oznamovány ve Věstnících ÚNMZ. Podstata udělování autorizace, povinnosti a oprávnění Autorizovaných osob jsou uvedeny v novele zákona 22/1997 Sb. v 11, 11a.. Výkon OTK odborné technické kontroly a sdružení OTK - odborné technické kontroly na území ČR provádí držitelé těchto dvou certifikátů: 1) Certifikátu vydaného Certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost 2) Certifikátu vydaného Registračním a certifikačním orgánem HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR Q-registr SOTKVO - Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven, Keteňská 18, Praha 9 - jedná se o dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby, které se profesně angažují v kontrolní činnosti, výrobě, montážích, nebo opravách zařízení tělocvičen, hřišť a dětských hřišť Text a foto: Ing. Jaroslav Krejčí Moderní vzhled herních prvků výborně ladí s historickým jádrem města Český Krumlov S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 5

6 Dětská hřiště Krok za krokem Tři roky soužití s bezpečnostními normami Evropské unie Když magistra Eva Jakubcová nastoupila na sklonku roku 2004 na odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9, dostala do své péče nejenom 137 hektarů zeleně, ale také 65 dětských hřišť. Byl konec roku, hospodařit se muselo s tím, co bylo po předchůdcích v plánu. Rozjařilo se, maminky s kočárky chtěly vyměnit písek na pískovišti nebo raději hned prosadit rekonstrukci dětského hřiště pod svými okny, občané nosili petice, instituce intervenovaly. Jarní požadavky rodičů záhy mnohonásobně přesahovaly roční rozpočet odboru. Magistra Jakubcová se rozhodla, že nepodlehne živelné aktivitě a bude postupovat promyšleně. Krok za krokem. Magistra Eva Jakubcová: Nejprve jsme dali prověřit technický stav všech našich dětských hřišť a také proměřit všechny hrací prvky, abychom zjistili, nakolik odpovídají novým platným bezpečnostním normám. Závěrečná zpráva ukázala, že zcela nevyhovující jsou staré známé kovové zeměkoule a prolézačky. Herní prvky instalované v posledních 5 letech obstály, snad kromě plastových skluzavek a některých úchytů závěsných houpaček. Problémem bylo dodržet bezpečnostní předpisy pro dopadové zóny a dopadové plochy. Dalším krokem v cestě za bezpečnými dětskými hřišti bylo zadání studie na rekonstrukce všech dětských hřišť v naší městské části. Tu jsme rozdělili na 8 oblastí. V každé jsme zjistili, kolik tam žije dětí ve věku do 5 let, kolik v rozmezí 6-12 let a kolik bydlí v okolních ulicích mladých lidí od let. U malých dětí jsme počítali s docházkovou vzdáleností od domova na hřiště do 500 metrů, u velkých dětí už větší vzdálenost hřiště od bydliště nehrála rozhodující roli. Někde to bylo až 2 kilometry. Ve studii se navrhovalo zrušit okamžité 10 h ř i š ť, dalších patnáct převážně na sídlišti mělo dožít. V lokalitě se starou předválečnou zástavbou, doplněnou sice výstavbou, v níž se však také nepamatovalo na oddychové plochy, doporučila studie vybudovat 6 nových hřišť. Abychom si potvrdili, že Revitalizace vnitrobloku - MČ Praha 3 studie vychází opravdu z reality, prodebatovali jsme ji nejenom s neziskovým sdružením rodičů, ale zkrácené závěry studie jsme umístili také na webové stránky naší MČ. Odezva prokázala, že až na malé odchylky studie odpovídá požadavkům rodičů. Lokality pro nová hřiště byly tedy vymezeny, studie navrhovala postup rekonstrukce stávajících hřišť a vyčíslovala náklady na likvidaci starých asfaltových sportovišť. Byli jsme tedy připraveni a mohli jsme v předepsaném časovém limitu žádat různé instituce o grant či dotace. Bez dobré přípravy by se to nedalo časově stihnout. Také rozpočet na rok 2006 jsme lépe připravili. Nárokovali jsme si v něm peníze na opravy herních prvků, výměnu písku v pískovištích, sledování hygienických norem a také na instalace informačních tabulí k hřištím. Stav dětských hřišť pravidelně kontrolujeme a o kontrolách vedeme písemné záznamy. I když jsme odstranili většinu nevyhovujících herních prvků a připravujeme rekonstrukci či doplnění stávajících hřišť, nejsme schopni provádět všechno tak rychle, jak bychom si přáli. Velkým problémem jsou rekonstrukce sportovišť. Nejenom pro poměrně vysoké pořizovací náklady, ale také kvůli nadměrnému hluku, na který si zejména ve vnitroblocích stěžují starší spoluobčané. Východiskem by bylo vybudování většího oploceného sportovního areálu s hlídači, který by byl přiměřeně vzdálen od lidských obydlí. To však samozřejmě zase souvisí s platným územním plánem, vlastnictvím pozemků a velkými finančními náklady. Naše městská část instalovala v minulých pěti letech herní prvky převážně od firem Kompan a Hras. Ty prováděly také pravidelnou kontrolu svých herních prvků. V současné době jsme se rozhodli rozšířit náš herní arzenál ještě o hřiště firem Hags, Kulant a Richter. Firma Richter bude na novém hřišti U nové školy instalovat své herní prvky v České republice poprvé. Vybrali jsme si je, protože podporují všestranný pohybový rozvoj dětí, vytvářejí pohodové prostředí a starají se o nezbytnou bezpečnost při dětských hrách. Naším prvořadým úkolem je pomocí takovýchto herních prvků dostat děti zpět od imaginárního světa počítačů do reálného života a umožnit jim přirozený harmonický rozvoj. Mgr. Eva Jakubcová 6 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

7 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ BEZ HRANIC Rádi bychom vám představili firmu, která se zcela zásadně a jako první zasadila o propagaci myšlenky budování dětských hřišť v České republice. Je to firma HAGS Praha, s.r.o. Její zakladatelka přišla s touto myšlenkou ze Švédska, které je známé svou péčí o budoucí generace. Ing. Naďa Kjellberg působila dlouhá léta ve Švédsku jako projektant a měla dlouholeté zkušenosti s projektováním veřejných prostorů a zeleně a tedy i dětských hřišť. V roce 1993 představila švédskou firmu HAGS v České republice. V tomtéž roce byla dodána první herní sestava na hřiště v Praze 11 Jižní Město. Od té doby již uběhlo přes 13 let a firma HAGS Praha, s.r.o. má na svém kontě více než 300 dětských hřišť. Firma HAGS Praha, s.r.o. poskytuje poradenství v oblasti problematiky dětských hřišť, vytváří návrhy, dodává jak samotné herní prvky, tak i komplexní stavby dětských hřišť včetně stavebních prací a ozelenění (subdodavatelé). Švédská firma HAGS, kterou HAGS Praha, s.r.o. zastupuje v ČR a SR, je jedním z největších výrobců vybavení dětských hřišť v Evropě. Firma HAGS vznikla v roce 1948 ve švédském městečku Aneby, kde má dodnes těžiště své výroby. Vznikají zde všechny výrobky od počáteční myšlenky, přes vývoj a testování až po konečné produkty, které jsou pak z centrálního skladu v Aneby distribuovány do více než 50 zemí světa. Vývoj nových výrobků vychází ze spolupráce techniků a designérů, za pomoci pedagogů, architektů, lékařů i samotných uživatelů. Výsledkem jsou bezkonkurenčně kvalitní, funkční, bytelné a bezpečné herní prvky pro dětská hřiště. Výrobky HAGS byly jako první ve svém odvětví certifikovány dle ISO 9001 ( ) a dle ISO ( ), dále splňují ČSN EN 1176 a mají i certifikát Zdravotního ústavu o nezávadnosti použitých materiálů a barev. ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Po více než 13 leté zkušenosti můžeme s radostí konstatovat, že investoři oceňují výrobky HAGS pro jejich vysokou kvalitu, odolnost vůči vandalismu, trvanlivost a minimální nároky na údržbu. Rádi se na nás obracejí opakovaně i pro komplexnost a rychlost poskytovaných služeb. Architektům vyhovuje promyšlenost stavebnicového systému, jednoduchost aplikace výrobků do projektů, možnost výběru materiálů, designu a barev a bezkonkurenční variabilita vytváření nových hracích celků. Rodiče s povděkem kvitují, že dětská hřiště vybavená herními prvky HAGS skýtají jejich potomkům bezpečné, atraktivní a kreativní herní prostředí, které napomáhá správnému fyzickému a duševnímu rozvoji jejich dětí. Děti se s radostí a nadšením vrhají do hry, která jim nabízí množství různých herních aktivit, variabilitu, napětí, výzvy k výkonům a prozkoumávání, kreativitu. HAGS nezapomíná ani na postižené děti, kterým je třeba dát možnost zapojit se do běžného života co nejvíce. Některé z herních prvků HAGS jsou specielně konstruovány tak, aby mohly být užívány i dětmi postiženými. Kromě celých sestav jsou v sortimentu i herní prvky samostatné, které usnadňují přístup k zařízení. Městský a parkový mobiliář je samostatnou skupinou výrobků, které kompletují vybavení dětských hřišť, a které jsou nezbytné při vybavování vnějšího prostředí měst a parků. Nabízí- me mnoho druhů laviček a stolů, držáků na kola, odpadkových košů atd. Z novějšího sortimentu nabízíme i lanové pyramidy a další polyfunkční dobrodružné prolézací systémy a opičí dráhy, dále i skateboardové rampy a pooly, minigolf, skály a jiné objekty na šplhání, multisportovní arény, fitness stanice. Jsme připravení vám poradit, pomoci komplexně vyřešit daný prostor a také dodávku zrealizovat. Rádi vám zašleme naši nabídku! HAGS Inspiring a new generation KONTAKTY Výhradní zastoupení firmy HAGS pro ČR a SR: HAGS Praha, s.r.o., ing. Naďa Kjellberg Pučova 17/666, Praha 5 Tel.:, fax: ; mobil: Firma HAGS Praha, s.r.o. má své zastoupení na Moravě a na Slovensku: Zastoupení HAGS Praha, s.r.o. pro Moravu: LONGVET s.r.o., Mgr. Josef Turšner, Těšínská 1508, Šenov u Ostravy Tel., fax: , mobil: Zastoupení HAGS Praha, s.r.o. pro Slovenskou republiku: ŠTUDIO 21 plus, s.r.o., Mgr. Jana Juríková Galvaniho 10, Bratislava, Slovenská republika Tel.: , fax: mobil: Výrobky firmy HAGS jsou obsaženy v 6 katalozích: UniMini, UniPlay, Solo, Agito, Planet a Plaza. Všechny kromě katalogu Plaza (mobiliář) jsou v češtině. Veškeré informace o firmě HAGS a internetový katalog výrobků naleznete na R e k l a m n í p r e z e n t a c e 7

8 Splnil si svůj sen v Dřevěném světě Jen ať nespadne! Tenhle pocit znají nejlépe babičky a ustarané maminky, které sice trochu pyšně, ale hlavně úzkostlivě sledují rozpustilé dětičky zavěšené na kovových hrazdičkách a obratně šplhající po vysokém blýskavém trubkovém atomiu. Je to kovové, je to tvrdé, má to sice příslušné certifikáty, ale čert nikdy nespí. Snad máme opravdu zakódován v genech spíš vztah ke stromům a ke dřevu než ke kovu a dřevo se nám zdá přátelštější a přívětivější. Dětské postavičky rajtující na hřištích na dřevěných konících, rozesmáté hlavičky čouhající z tlamy velikánského dřevěného krokodýla nebo výskající potomci, sjíždějící po skluzavce nápaditě vydlabané v sloním dřevěném chobotu vzbuzují spíš úsměv než úzkostné výkřiky. Třeba svou roli hrají i vzpomínky, jak jsme kdysi lezli na hrušky po stromech a důvěra, že naše děti nejsou přece jenom nešikovné buchtičky. Mohu vás ujistit, že i na tyto orginální dřevěné objekty a plastiky, se kterými se dnes tak často setkáváme na dětských hřištích, v mateřských školkách, v zoo nebo na veřejných prostorách a v zahradách, museli jejich tvůrci před instalací získat příslušné certifikáty a vyhovět bezpečnostním požadavkům. Někdy to není tak jednoduché - přiznal se nám Petr Uher, když jsme s ním seděli na dvoře jeho firmy Dřevěný svět, která dodává na základě jednoduché architektonické studie na dětská hřiště zvířata, letadlo, bludiště, auta... Jeho dřevěné plastiky probouzejí fantazii a provokují děti k tvořivé hře pod širým nebem. Všechny projekty Petra Uhra jsou autorským řešením navrženým po dohodě se zákazníkem pro konkrétní stanoviště. Najdeme je na příklad v brněnském parku Lužánky, v Praze v zoologické zahradě nebo v Pardubicích. Mým prvním pokusem bylo tohle auto pro mého nejmladšího syna ukazuje nám pan Uher s úsměvem kresbu ležícího kmene s barevným volantem, jeden ze svých prvních orginálních nápadů. Mám tři děti, něco jsem si s nimi nahrál, přece bych nevyráběl hračku, která by je mohla ohrozit, pokračuje nad fotografiemi dřevěné ovečky, na které se dá pohodlně posedět, či mědvěda s náručí přátelsky rozpřaženou vstříc dětské zvědavosti. Celý život jsem si tohle kreslil, i když jsem byl zootechnikem a potom hajným. Kreslením a malováním jsem byl posedlý. Dřevo jsem měl rád a teď, když už patnáct let vyrábím plastiky pro dětská hřiště a zoologické zahrady, jsem si splnil svůj sen. Závistivě pokukujeme po muži, který tohle říká jen tak mimochodem, žádné halasné vyznání. Vůbec mu nevadí, že dnes přece někdo jen tak nepřiznává, že vůbec nějaký sen má... Před dílnou na dvoře čekají na svou chvíli kmeny parádních topolů a agátů, které pan Uher zpracovává nejčastěji. Vyptáváme se, jak se dřevo upravuje tlakovou impregnaci, která se používá hlavně v dutinách stromů, protože kmeny zpevňuje. Ty se potom ošetřují nátěrovými hmotami s osvědčením o zdravotní nezávadnosti. Prohlížíme fotografie akustického hřiště, které dělal pro pro Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Kolem voní dřevo, pan Uher v improvizovaném otevřeném stanu na dvoře své firmy na naši prosbu trpělivě hledá v počítači a kopíruje fotografie medvěda, slona a letadlo. Opatrně se vracíme k probémům, které všem výrobcům a správcům dětských hřišť přinesla aplikace evropských norem a nových hygienických předpisů. Normy jsou v pořádku, musíme jim vyhovět, nikdo z nás by si přece nevzal na svědomí, aby se děti o jeho hračku poranily. Ale při prosazování těch norem v praxi je důležitý rozum a určitá benevolence, říká pan Uher nad další fotografií. Tak třeba s touhle hroší tlamou jsem se něco natrápil. Její otvor, kudy děti prolézají, neměl totiž předepsaných 80 centimetrů, ale jenom něco přes 75. Tvrdil jsem komisaři, že když tou tlamou prolezu já - devadesátikilový chlap, tak tam přece neuvízne kluk jako šídlo nebo šikovná holčička. Mně to není příjemné, když se musím ucházet o schválení každé své plastiky. Navíc se za každou certifikaci samozřejmě platí. Na ceně to potom pozná zákazník a některý si potom raději objedná standardní houpačku, se kterou nejsou statrosti. Jeden můj hroch sloužil dětem v Pardubicích 9 let. Dosloužil a chtěli nového a to už jsem o povolení dlouho vyjednával. Kdybych měl koncesi a důvěru, protože jsem se za ta léta práce osvědčil a svými výrobky dokázal, že vím, co dětem neublíží, dělalo by se mně líp. Atˇsi mě potom kontrolují, vždycky nesu odpovědnost za všechno, co vyrábím, zavírá pan Uher s povzdecham počítač a předává nám fotky na CD. Tady jsou. Přimhuřte oči a přestaňte být tak dospělí. Vy byste nechtěli pilotovat tohle letadýlko nebo si pohovět v tak přívětivé medvědí náruči? text: PhDr. Irena Večeřová foto: Petr Uher 8 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

9 Dětská hřiště Hřiště pro aktivní život ve Valašském Meziříčí Když 1. června 2005 otevírali ve Valašském Meziříčí na pravém břehu Rožnovské Bečvy nové dětské hřiště, šlo o výjimečný počin. Toto hřiště vzniklo na pozemku, který darovalo město Valašské Meziříčí a financovala je společnost KRAFT FOODS CR s.r.o., která vlastní ve Valašském Meziříčí továrnu na kávu. Této téměř dvoumiliónové investici předcházela pečlivá příprava, na které se podílelo Centrum pro komunitní práci z Přerova. Pracovníci centra mají velké zkušenosti s tím, jak zapojit veřejnost do přípravy projektu a centrum zprostředkovává komunikaci mezi obyvatelstvem a architektem. Pracovníci centra zjišťovali názory obyvatel z okolních domů, dětí z blízké základní školy a lidí, kteří Vodní ulicí procházeli. Zajímalo je, co by podle jejich názoru mělo být na nevyužitém pozemku, aby byly finance poskytnuté firmou KRAFT FOODS co nejlépe využity. Děti si tak dokonce samy vybraly některé prvky dětského hřiště. Na základě průzkumu mezi občany zpracoval ATEIER BONMOT, spol. s r.o., Olomouc projekt, který realizovala. firma ZAHRADA Olomouc, s.r.o. jako generální dodavatel stavby ve spolupráci s dalšími subdodavateli. Na ploše 1425 m 2 si mohou hrát malé i větší děti a občané toto hřiště přijali za své, protože o něm měli sami možnost rozhodnout. Text: redakce, foto: archiv firmy ZAHRADA OLOMOUC s.r.o. S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 9

10 Vztah k zeleni máme zakódován v genech, proto zeleň tolik potřebujeme pro pocit pohody a klidu. Ozeleňování interiérů doporučovali odborníci kvůli profylaktickému a ochrannému působení zeleně proti dlouhodobému nepříznivému vlivu některých stavebních materiálů na lidské zdraví. Dnes se mezioborové zkoumání zabývá hlavně vlivem rostlin v interiéru na psychiku člověka. ZELEŇ NÁM POMÁHÁ LÉPE PRACOVAT I ŽÍT Představujeme vám zimní zahradu Zelený dům, kterou navrhl v roce 1991 pro budovu Městských rozvodných závodů v německém městě Ettlingen profesor Tobiaš Wulf ze Stuttgartu. Společnost Stadtwerke Ettlingen GmbH dodává městu pitnou vodu, elektrický proud, zemní plyn a teplo. Její vedení vnímá svou zodpovědnost za ekologicky nezávadné životní prostředí ve městě a velmi silně se pro ně angažuje. Svědčí o tom vybudování Zeleného domu, centra celé budovy, které je nejenom atraktivním lapačem prachu, přirozeným soláriem, ale je také příjemným prostorem, kde se scházejí v klidném zákoutí pracovníci o přestávkách a odpočívají uprostřed zeleně. Někdy se tato zimní zahrada změní Zelený dům centrum objektu Stadtwerke Ettlingen GmbH dokonce ve výstavní síň. V sychravých jarních a podzimních dnech otepluje dokonce vzduch rozvedený z této nevšední zimní zahrady dílny a kanceláře, kterým po celý rok zaručuje bez větrání přísun čerstvého vzduchu. Že je to místo hodné pozornosti, o tom svědčí také návštěva účastníků mezioborového kongresu Ozelenění interiérů uspořádaném loni v říjnu v kongresovém centru na výstavišti v Karlsruhe. Každé dva roky si na mezioborovém setkání němečtí odborníci vyměňují zkušenosti a názory. Diskuse jsou zajímavé nejenom pro zahradníky, ale přinášejí nové poznatky také šéfům podniků, vedoucím velkých staveb a vzduchotechnikům, kteří tam mají možnost konfrontovat své názory s interiérovými a zahradními architekty a zahradníky. Mezi přednášejícími bývá i psycholog a výtvarníci. Loni se do diskuse zapojovali s velikým zájmem také zástupci městských a obecních úřadů. Završením diskusí byla právě odborná exkurze do Zeleného domu. V praxi se tam potvrdilo, na čem se na kongresu shodli odborníci. Ozeleňování interiérů rozšiřuje nejenom pole působnosti zahradníkům a přináší nové možnosti trhu, ale zeleň působí na psychologii lidí. Hlavními tématy diskusí na kongresu byla totiž správná volba rostlin a jejich rozmístění v interiéru, jaké jsou nejvhodnější substráty odpovídající posledním vědeckým poznatkům, jak je důležité před započetím prací vypracovat podrobný plán ozelenění interiéru a jak si osvojit znalosti péče o rostliny. Je dokázáno, že přirozené zelené prostředí zmírňuje stres, kterému je člověk v průmyslové společnosti čím dál více vystavován. Tím, že zeleň přináší člověku v pracovním prostředí klid, zvyšuje také jeho pracovní výkonnost a potlačuje destruktivní jednání. Dokonce se objevil názor, že zaměstnanec vnímá zeleň na pracovišti jako jakousi vizitku svého zaměstnavatele. Tím, že zaměstnavatel pro něho prostředí zkrášluje, dokazuje mu vlastně, že si jeho práce váží. A to je pro každého povzbuzením a má to určitě vliv na pracovní výkon. Odpovědi na všechny otázky však ještě zdaleka neznáme. Jak se například liší vnímavost různých jedinců na zelené okolí, Zelený dům centrum objektu Stadtwerke Ettlingen GmbH které rostliny by do interiéru doporučili psychologové, výtvarníci, zahradníci a proč právě tyto? Každé pracoviště má své zvyklosti, potřeby, svou organizaci. Nejdůležitější je vědět, pro koho vlastně zeleň projektujeme a realizujeme. Proto by měli projektanti a realizátoři prostředí nejprve dobře poznat. Ozelenění interiérů je také u nás jedním z nejvděčnějších témat pro fundované mezioborové diskuse. Text: redakce foto Stadtwerke Ettlingen GmbH 10 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

11 Koupací jezírko v Hrádku nad Nisou Jedním z nejzdravějších sportů pro všechny věkové kategorie je bezesporu plavání. Dnes se k tomu v celé Evropě, hlavně v Rakousku a v Německu, dodává, že nejzdravější je ovšem plavání v čisté, měkké, biologicky neupravené vodě v ekologických koupacích jezerech. Voda se v nich čistí pouze biologicky součinností rostlin a mikroorganismů. Přírodní koupaliště se skládají ze dvou částí. Koupací část je nejhlubší a je bez substrátu a bez rostlin. Druhou částí je regenerační plocha se substrátem a osázená speciálními vodními rostlinami Bažina Mělkovodní pásmo Řez regenerační částí Už i u nás dnes ekologická koupací jezírka vytlačují ze soukromých zahrad bazény a české firmy začínají budovat také veřejná ekologická koupaliště. Všechny zóny jsou vestavěny dovnitř původního bazénu - foto z průběhu stavby Ing. V. Doležal O prvním, které se u nás letos otevře v Hrádku nad Nisou v areálu TV jednoty OREL, jsem si povídala s jeho tvůrcem, ing. Vojtěchem Doležalem: V Hrádku nad Nisou se nejedná o klasickou stavbu a provedení, říká autor knihy Malá vodní díla ve vaší zahradě, který má se stavbou jezírek velké zkušenosti. Jedná se vlastně o rekonstrukci stávajícího koupaliště. Vzhledem k tomu, že okolní pozemky jsou zastavěny, museli jsme všechny zóny vestavět dovnitř původně lichoběžníkovitého bazénu. Regenerační zóny včetně vegetačních pokryvů, cirkulační systém, skimmery, nástupní mola - všechno, co ke koupacímu jezeru patří. Stavba je také atypická tím, že se nejedná o úplně uzavřený systém. Dno i boky bazénu byly totiž v relativně dobrém stavu, takže se investor rozhodl vynechat hydroizolační vrstvu. To, že systém není úplně uzavřený znamená, že máme do jisté míry omezenou kontrolu, protože se do systému může dostat i podzemní voda. Parametry vody, která se do jezírka napustila, byly ovšem příznivé a také regenerační zóny jsou na daný projekt předimenzovány. Hluboká zóna Kdy začne v Hrádku koupací sezóna? To záleží především na počasí a průběhu teplot, které podmiňují biologickou stabilizaci vody. Teď právě probíhá v Hrádku základní stabilizace vody, která má tři fáze - od čisté přes zelenou znovu do čisté. Tento proces by měl skončit během 14 dnů. Ilustrační foto - redakce Je nějak omezen počet koupajících se osob? Jezírko je velké 50x70 m a v provozním řádu bude uveden počet lidí. Pokud zde bude jednorázově dvakrát tolik, jezírku to neublíží. Děkuji za informace Ing. Jana Šimečková Informace o Hrádku na Nisou: Město na trojmezí Čech, Německa a Polska. Má přes 7000 obyvatel.v okolních Lužických horách jsou zajímavé horolezecké a cyklistické terény. Zajímavosti: Celní kámen-polovina 19. století na staré rakousko-německé celnici Rybářský kámen-původně stával od r u hraničního Bílého potoka, dnes je přenesen do Tovární ulice. Starobylý kostel sv. Bartoloměje, zmínka už z roku 1288, byl přestavěn renesančně, dnes je barokní památkou z poloviny 18. století. Foto z průběhu stavby Ing. V. Doležal Přírodní koupaliště v Hrádku nad Nisou po napuštění - květen 2006 foto Mgr. Vít Štrupl S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 11

12 Stavba podzemních nádrží FRANKEN-STADION Instalace vyhřívání trávníku Miliony fotbalových fanoušků z celého světa upírají v těchto červnových dnech svou pozornost na jedenáct německých stadionů, kde se odehrává mistrovství světa ve fotbale. Jedním z nich je i fotbalový stadion v Norimberku, který leží uprostřed veřejného parku Dutzendteich. Ve své osmdesátileté historii prošel několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla v letech Při této rekonstrukci bylo důležité dobře vyřešit hospodaření s vodou. Dešťové srážky ze střech, trávníku, atletické dráhy a volných ploch se shromažďují v podzemních nádržích, které pojmou m 3 vody. Takto získaná voda se používá pro zavlažování fotbalového hřiště a ostatních zelených ploch. Přebytečná voda se odvádí do sousedního rybníka a nezatěžuje tak kanalizační systém. Všechna tato opatření mají kromě ekologického také pozitivní ekonomický dopad. Za vodu, která by byla nutná pro závlahy, se ušetří Dalších se uspoří tím, že systém není napojen na kanalizační síť. Na střechách kiosků a technických budov jsou extenzivní zelené střechy, které zpomalují a snižují odtok srážkové vody. Povrchy parkovišť jsou propustné - ať už štěrkové nebo ze zatravňovacích dlaždic. Nepropustné zpevněné plochy jsou minimalizovány. Aby mohli všichni návštěvníci dobře vidět na celou hrací plochu, bylo potřeba snížit úroveň hřiště o 1,3 m a celou plochu stadionu o 1,8 m. Tyto práce začaly v květnu roku 2004 a skončili za 14 dní. Znamenalo to odvozit během 6 dnů m 3 odtěženého materiálu. Dvanáct hodin denně pracovaly na stadionu čtyři velké bagry a 45 nákladních aut. Před skrývkou provedli odborníci na mnoha místech stadionu rozbor půdy a podloží a zmapovali úroveň kontaminace. Podle stupně znečištění byla půda odvezena na příslušné skládky, případně byl vytěžený materiál odvezen k recyklaci. Jakmile skončily výkopy, začala stavba podzemních retenčních nádrží a nového zavlažovacího kanálu. Jakmile byly nádrže zakryty, nákladní auta začala navážet základní nosné vrstvy. Důležité bylo také zřízení drenážní vrstvy, která odvádí přebytek srážkové vody z vegetační vrstvy a omezuje tak poškození travního drnu. Závlahový systém je rozveden po obvodu hrací plochy. Žádný moderní fotbalový stadion se dnes neobejde bez vyhřívání trávníku a nejinak tomu bylo i v Norimberku. Dokonalým urovnáním vegetační vrstvy skončila příprava pro položení kobercového trávníku. Travní drny byly pokládány 5. července a poprvé se na novém trávníku hrálo 14. srpna, 14 týdnů po zahájení rekonstrukce. Rychlý průběh r e k o n s t r u k c e umožnila velmi pečlivá projektová příprava, která byla rozdělena mezi specialisty. Projekt venkovních ploch, sportovních zařízení a retenčního a zavlažovacího systému zpracovala společnost LandschaftsArchitekten GmbH Schwabach. Příprava vegetační vrstvy Pokládání kobercového trávníku Na přípravě projektu a koordinaci prací se vedle investora, kterým byl FSN Franken- -Stadion Nürnberg a projektantů podílely také stavební a zahradnické firmy. Vybavení sportovišť včetně trávníků dodával syndikát Müller/ Ochs/ John. Text: redakce, foto archiv FSN Prohlídka stadionu je možná po předchozí domluvě ve středu a v sobotu od 15 do 18 hod. Bližší informace najdete na adrese 12 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě

13 Golf BÝT GREENKEEPEREM JE OPRAVDU DŘINA Golf je hra po všechny věkové kategorie a také pro většinu obyčejných lidí, kteří mají ke sportu nějaký vztah. Nejedná se samozřejmě o fyzicky nejnáročnější typ sportu. Je zde třeba ale říci, že na 18. jamce udržet koncentraci na optimální ránu je opravdu kumšt a po příchodu na 19. jamku, což je do klubovny nebo restaurace se každý rád posadí a občerství. Společnou snahou Českého svazu greenkeeperů (ČSG) a především České golfové federace, jímž je ČSG členem, je také osvěta v rámci golfu. Česká golfová federace organizuje den otevřených dveří na všech golfových hřištích v ČR a to v neděli 18. června V tento termín budou golfová hřiště přístupná rodinám s dětmi a všem věkovým skupinám občanů. Cílem dne otevřených dveří je ukázat golf jako sport pro celou rodinu, ekonomicky a společensky přístupný široké veřejnosti, bez ohledu na věk. mezi www a časopisem je inzerce, kterou naleznete na našich www stránkách i v časopise, a kde je možné nabízet a poptávat zboží, činnosti a podobně v rámci naší odborné problematiky. Neopomíjíme samozřejmě i sportovní stránku naší činnosti, jelikož ta je přímo úměrná naší práci a hlavně kvalitě naší práce. Vždy na podzim pořádáme turnaj ČSG a mnozí naši členové jsou aktivní golfisté a někteří i velmi dobří golfisté s nízkým HDC. Toto je ideální spojení, jelikož takovýto greenkeeper nenahlíží na svoji práci pouze ze zahradnicko-greenkeeperského hlediska, ale i z herního, a to je ideální kombinace pro to, jak k dané problematice údržby přistupovat. Úkolem hráče je hrát míč o hmotnosti 46 g a průměru cca 12 cm z určitého místa (odpaliště - tee) co nejmenším počtem úderů golfovou holí do jamky, která je umístěna uprostřed zvlášť pěstované travní plochy zvané jamkoviště (green). Prostor mezi odpalištěm a greenem tvoří dráha (fairway). Jamek je na hřišti 9 nebo 18. Jakmile hráč zahraje míč do jamky, vyjme jej a pokračuje ve hře na dalším odpališti. Po celém hřišti jsou písečné překážky (bunker). Hřiště je zpestřeno potoky, rybníčky a lesíky. Hra se hraje na 2 nebo 4 kola jako hra na rány, kdy hráč hraje proti celému poli, nebo jako jamková hra, kdy hráči mohou hrát mezi sebou dvouhru nebo čtyřhru. Greenkeepeřina je opravdu dřina, v sezóně od rána do večera. Je potřeba vložit do této práce i kus sebe sama. Odměnou je krásné golfové prostředí a spokojený golfista. Právě spokojený golfista je ten důvod, proč všichni na golfová hřiště chodí. Jako v jiných sportech tak i v golfu záleží především na umění, vůli a chtění každého jedince uhrát co nejlepší výsledek. Cílem je, aby lidé chodili na golf do příjemného přírodního prostředí. Ing. Karel Kubata sekretář Českého svazu greenkeeperů (www.czgreen.com) Český svaz greenkeeperů (ČSG) je občanské sdružení, jehož hlavní náplní je vzdělávání především pracovníků zabývajících se údržbou golfových hřišť a trávníkářstvím. V rámci našich činností pořádáme takzvanou Zimní školu greenkeeperů, která má v daném roce vždy teoretickou a praktickou část. Další akcí je seminář ČSG, kde ve dvou dnech pořádáme odborné přednášky na zvolená témata. Toto jsou naše odborné akce. Na naleznete informace o svazu a také tyto přednášky ve formě sborníků z výše popsaných akci. Vedle elektronické podoby informací vydáváme také čtvrtletně časopis Green, ve kterém jsou popisována odborná témata a diskutována odborná problematika. Interaktivní S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 13

14 Vyplatí se používat dlouhodobě působící hnojiva na trávníky? Pro trávník je důležité nejen použití vhodného substrátu, volba správné travní směsi, pravidelná zálivka a seč, ale také dodávání živin v průběhu celého vegetačního období. To znamená trávník správným způsobem hnojit. Dříve se používal pro hnojení trávníků jednoduchý vzorec poměru živin NPK V posledních letech se stále více začíná využívat draslík a nehnojí se jím již pouze v podzimním období, ale také během léta. Správné dávky čistých živin v g/m 2 by během roku měli být v následujících množstvích: 20 g/m 2 N, 5 g/m 2 P 2 O 5, 20 g/m 2 K 2 O. Existují dva způsoby jak těchto poměrů dosáhnout: používání běžných (zemědělských) typů hnojiv a dlouhodobě působících. Existují mezi nimi značné rozdíly. Jakým způsobem pracují? Jedním z nejpoužívanějších dlouhodobých hnojiv jsou hnojiva Multigreen. Ty pracují na bázi Multicote polymerové obalované technologie. Uvolňování živin je závislé pouze na teplotě. Voda neovlivňuje rychlost uvolňování, což je výhoda při deštivém počasí. Multicote granule jsou složeny z živinového jádra, které je zapouzdřeno v polymer pryskyřicovém obalu. Granule v době 7-10 dní po aplikaci přijmou vlhkost. Malá část dusíku je neobalovaná pro okamžité působení. Živiny jsou uvolňovány jakmile teplota půdy je vyšší než 6 C. K uvolňování živin dochází během vegetační sezóny v závislosti na teplotě půdy. Jestliže poklesne, zpomalí se i průběh uvolňování živin. Na konci uvolňovacího cyklu jsou živiny kompletně vyčerpány a granule se rozpadnou. 1. týden 8. týden Nevýhody používání běžných typů hnojiv: rychlý růst krátká působnost zbytky balastu možnost popálení trávníků vyplavování dusíku více aplikací, více práce velikost granulace živinové poměry 1. týden 4. týden Výhody používání dlouhodobých hnojiv dlouhodobá působnost trávník netrpí stresem redukce vyplavování živin vhodné živinové poměry nehrozí popálení trávníku malá granulace Z těchto informací vyplývá, že nelze srovnávat pouze délku působení s cenou za hnojivo, ale je nutné brát v potaz také ostatní důležité faktory. Jak a kdy hnojit? Pro hnojení je velice důležité znát zásobu živin v půdě. K tomu nám poslouží laboratorní rozbor půdy. Pokud se při rozboru zjistí, že některého ze základních prvků, či mikroprvků je v půdě nedostatek, je potřeba upravit plán hnojení, aby se tento deficit dorovnal. Pro příklad předkládám jeden z plánu hnojení dlouhodobými hnojivy, který se dá označit jako univerzální. Plán je počítán na plochu 400 m 2. Položením travních koberců dosáhnete krásného a reprezentativního trávníku okamžitě a ušetřený čas můžete věnovat relaxaci na Vaší zahradě. Nejmodernější technologie pěstování Okamžitý vzhledový efekt Stejnoměrně hustý pružný drn Bezplevelný stav, Bez mechu a chorob AGRO CS a.s., Maloskalická 67, Česká Skalice, telefon: , fax: , mobil: , 14 S v a z zr ae k ll áa dm án í í pa r eú zde rnž tbay c ez e l e n ě inspirace trav koberce :46:31 C M Y K

15 C M Y K piãková travní osiva 2006 Zástupce pro âr LELEKOVICE u Brna 866 tel , fax

16 Vozidla BUCHER 200 v rozvoru mm, kdy i při tomto rozvoru poskytuje vozidlo velikost ložné plochy 2350 mm x mm. V případě potřeby je možno samozřejmě dodat vozidlo s rozvorem 3100 mm, kdy pak délka ložné plochy atakuje hranici 3 metrů. O vozidlech a možnostech jejich využití bychom mohli hovořit velmi dlouho, neboť vozidlo Bucher v jakékoli verzi je velmi pracovité malé nákladní vozidlo robustní konstrukce s výkonným motorem, které svými rozměry (hlavně šířkou 1700 mm) najde uplatnění nejen ve stavebnictví, např. při rekonstrukci historických částí měst, ale je výborným pomocníkem i v horském terénu a v neposlední řadě nachází uplatnění u firem v komunálním sektoru, neboť každé vozidlo lze vybavit přední upínací deskou a hydraulickým systémem pro pohon a ovládání zimního příslušenství (sypač a radlice). Nabídka je opravdu široká a tak nás o to více teší, že si první vozidla našla svoje zákazníky a to jak v České tak i Slovenské republice. Firma HANES s.r.o. dováží na český a slovenský trh komunální podvozek BUCHER. Automobil BUCHER (dále jen BU) je vyráběn ve třech modelech: BU 100 o celkové hmotnosti 3,5t, BU 150 5t a BU 200 6,5t. Podvozky BU mohou mít pohon 4x2 nebo 4x4 a na výběr jsou rozvory 2300, 2750 a 3100 mm. Standardní provedení pohonu 4x4 je u BU možnost přiřazení předního náhonu. Rozložení hnací síly je pak 50:50. Na přání lze vozidlo vybavit trvalým pohonem 4x4, kdy rozdělení hnací síly je pak 40:60. Všechna provedení jsou vybavena uzávěrkou zadního diferenciálu, což samo o sobě zajišťuje vysokou trakci. Srdcem je osvědčený a v tisícových sériích vyráběný motor Iveco Sofim S s výkonem 92 kw/290 Nm a základní převodovka ZF 6S300. Vozidla s pohonem 4x4 jsou standardně vybavena redukcí. Třístranné sklopné korby lze objednat v lehkém provedení, s hliníkovými bočnicemi, nebo těžké s ocelovými bočnicemi. Sklápěče jsou usazeny na univerzálních čepech, umožňujících rychlou výměnu nástaveb. Blíže si představíme např. model BU 200 4x4 (obrázek nahoře), s jednomontáží kol na zadní nápravě. Rozvor 3100 mm, pohon 4x4 s odpojitelným BUCHER BU 200 umožňuje kombinaci s kontejnerovým nosičem, např. s velmi rozšířeným kontejnerovým systémem CTS 3038, který díky koncepci vozidla a již zmíněnému rozvoru 3100 mm umožňuje natahování široké palety různých kontejnerů. Jako další ukázka použití podvozku BUCHER je možnost kombinace valníku s montáží hydraulické ruky (obrázek vlevo dole) s drapákem na nakládání sypkého materiálu Jako další ukázka použití podvozku BUCHER je možnost provést montáž hydraulické ruky s drapákem na nakládání sypkého materiálu. Na obrázku (vlevo dole) je vidět konfigurace vozidla BU BU s hydraulickou rukou s drapákem pohonem přední nápravy, redukce a uzávěrka zadního diferenciálu. Kotoučové brzdy na všech kolech s pneumatickým ovládáním, tříkanálový systém ABS. Vozidlo může být vybaveno až čtyřokruhovou hydraulikou pro pomocné pohony. Odpružení poloeliptickými listovými pružinami s hydraulickými tlumiči, volitelně je v nabídce odpružení s parabolickými listovými pružinami. Ve standardu je dodávána třímístná dvoudveřová sklopná kabina v konfiguraci 1+2. V nabídce je samozřejmě i komfortnější provedení R e k l a m n í p r e z e n t a c e

17 Gianni Ferrari Turbo 2 Sekačka se sběrem posečené trávy Gianni Ferrari Turbo 2 se během posledních pěti let dostala na přední místo ve svém oboru. Díky kombinaci svých vlastností se stala základním pilířem, o který se profesionálové opírají od velkých nadnárodních společností po drobné podnikatele živnostníky. Cílem tohoto článku je zaměřit se na technické příčiny vzestupu Turbo dvojky. Objemný zásobník dosahuje úctyhodné kapacity 1100 litrů. Jeho objem je využit na maximální možnou míru, neboť je do něj posekaná hmota doslova napěchována. To znamená nižší frekvenci vysypávání a efektivnější provoz. Stroje jsou standardně vybavovány vysokým zdvihem zásobníku do výše 2,1m, což zvyšuje adaptabilitu stroje pro specifické potřeby uživatelů. Zásadní předpoklad: revoluční kosící ústrojí Jádrem úspěchu je způsob, jakým je tráva sečena. V patentovaném kosícím ústrojí se nachází hned čtyři páry nožů. V každém páru jsou nože uchyceny nad sebou. Toto řešení se zasazuje o rozsekání trávy na krátké částice, což je pro další pohyb hmoty v soustavě velmi důležité. Dalším důležitým specifikem je rotace nožů směrem od otvoru pro sběr. Tedy naopak, než by se zdálo logické. Dochází tím k rovnoměrnému rozložení pokosené hmoty v ústrojí a tím i snadnějšímu průchodu výstupním otvorem, než je tomu v případě opačné rotace u klasického řešení. Spolehlivý a efektivní systém sběru Když tráva opouští žací ústrojí, je unášena silným proudem, který je zajištěn výkonným metačem. Robustní lopatky metače pak ještě před ústím do zásobníku dodávají pokosené hmotě další kinetickou energii. Díky poměrně drobnému skupenství pokosené hmoty a silnému průchozímu proudu je toto úzké místo největší konkurenční předností, kterou stroj Gianni Ferrari Turbo 2 má. Je to právě spolehlivost sběru i ve velmi náročných podmínkách a relativně vysoké pracovní rychlosti. Volba motorů Kubota Při výběru motoru trakční jednotky nebylo ponecháno nic náhodě. Optimální konfigurace zahrnuje motor Kubota Diesel o výkonu 34 HP. Léta provozu v obtížných podmínkách prověřila jeho spolehlivost a hospodárnost. Model Turbo 2 má hydrostaticky řízenou zadní nápravu, což umožňuje skvělou manévrovatelnost kolem překážek. Má pohon na dvě kola s možností uzávěrky diferenciálu. Pohonem na čtyři kola je pak vybaven model GF Turbo 4. Variabilita užití strojů Gianni Ferrari Je nutno dodat, že standardní kosící ústrojí o šíři 150 cm si kromě kosení trávy poradí i se sběrem listí. Stroj lze dále kombinovat s různým příslušenstvím, jako je např.: kosící ústrojí bez sběru se zadním odhozem a s možností mulčování (šíře 165 cm), robustní cepové ústrojí (šíře 150 cm), prořezávač trávníků (pracovní šíře 100 cm), rotační kartáče s možností filtru v zásobníku a zvlhčovacím zařízením, vakuová hadice o délce 5m, která vysává do standardního zásobníku 1100 litrů. Stroj je možné osadit řadou bezpečnostních prvků jako např. sadou světel, majáčkem nebo bezpečnostním rámem ROPS. motor palivová nádrž Parametry GF Turbo 2 hmotnost bez přísl. převodovka rychlost pojezdu posilovač řízení brzdy šíře kosícího ústrojí výška střihu zásobník hydraulické vyklápění Kubota 34 HP diesel 40 litrů 800 kg hydrostatická 0-18 km/h 55 cm poloměr otáčení hydrostatické 150 cm 2-8 cm litrů do výše 2,1 m Další modely Gianni Ferrari Kromě vyššího modelu Turbo 4 s pohonem na 4 kola sortiment zahrnuje pestrou řadu profesionálních sekaček nižších parametrů nebo menších rozměrů pro kosení méně rozlehlých ploch či údržbu míst s úzkými průjezdy. Zajištění servisu Společnost Profigrass s.r.o., výhradní zástupce Gianni Ferarri pro Českou a Slovenskou republiku, vděčí svému úspěchu i zodpovědnému přístupu při poskytování servisu. Profigrass s.r.o. disponuje vlastním profesionálním servisním personálem se zkušenostmi se stroji Gianni Ferarri a s přístupem k on-line informacím přímo u výrobce. Servis je zabezpečován i ve spolupráci s autorizovanými servisními partnery. Velkou část expresních dodávek náhradních dílů lze řešit do druhého dne. Zvučné reference Mezi největší zákazníky je možné uvést např. nadnárodní společnost Marius Pedersen Group, severomoravskou společnost Intext, či další firmy pečující o veřejnou zeleň. Vzorec nákupu je vždy velmi podobný: nejtěžší rozhodování probíhá u zákazníkova prvního stroje. Teprve po ověření jejích vlastností následují další opakující se nákupy. Nabídka odzkoušení stroje Podle zkušenosti společnosti Profigrass s.r.o. nic nenahradí osobní setkání s Turbo dvojkou. S nadsázkou se dá říci, že kdo neuvidí, neuvěří. Využijte proto naší nabídky a kontaktujte nás ohledně možnosti odzkoušení GF Turbo 2 na vámi určeném místě. Těšíme se na brzké setkání s vámi. (kolektiv Profigrass s.r.o.) R e k l a m n í p r e z e n t a c e 17

18 Lužánky Park zrcadlem doby 220. výročí založení parku Lužánky v Brně Vznik veřejného městského parku Lužánky se datuje dopisem ze dne , který adresoval císař Josef II. moravskoslezskému zemskému gubernátorovi, hraběti Gavrianimu, a který se týkal brněnského divadla a založení Lužánek. Císař v tomto dopise píše, že považuje za nutné, aby pro obveselení zdejšího obyvatelstva bylo postaráno o veřejné procházky. Za tímto účelem nelze najít nic lepšího než bývalou jezuitskou zahradu. Nákladem několika set zlatých měly být aleje této nové zahrady udržovány v čistotě a v dobrém stavu, aby se jimi dalo pohodlně procházet. Odumřelé stromy měly být nahrazovány novými, trávníky měly být osety, plevel odstraněn atd. K odpočinku měly být opatřeny lavice a nebylo opomenuto zavedení vinného šenku. Tak v roce 1786 vznikl v Brně vůbec první veřejný park v zemích Koruny české. Josef II. uvolnil svého dvorního zahradníka Karla Bisingera, aby tuto zanedbanou zahradu přeměnil v park, a to v co nejkratší době. Vysazeno bylo tisíce sazenic stromů, keřů i keříků, které vytvořily půvabný park francouzského stylu i s nezbytným vodotryskem a se zelenými trávníky lemovanými umnými ornamenty nizounkých keříčků. Kašna v Lužánkách s květinovou výzdobou a pomníkem císaře Josefa II. v pozadí, pohlednice, 1916 Už po šesti letech v roce 1792 mohli užaslí Brňané přihlížet ohňostroji, který v Lužánkách, jak se parku začalo říkat, uspořádali Italové Luna a Callignani. Na velkolepé bály v Lužánkách za účasti moravské šlechty, duchovenstva a představitelů města byli Brňané velice pyšni a Lužánecký park se zahradní restaurací se stal brzy výletním, zábavním a společenským centrem města. Pohled od pomníku císaře Josefa II. k restauračnímu pavilonu, pohlednice, 1906 Od roku 1828, kdy byla správa a údržba Lužánek svěřena brněnskému magistrátu, začaly parku horší časy. Jednak Magistrát neposkytoval potřebné finanční prostředky na údržbu parku, ten zvolna chátral a v roce 1818 byl v centru města otevřen nový park Františkov (dnešní Denisovy sady a Studánka), spravovaný moravskými zemskými stavy. Předstihl Lužánky romantickou atmosférou, byla tam Kolonáda, Obelisk, pramen Fons Salutis a poutavé vyhlídky z míst s překrásnou novou výsadbou. I když péči o Lužánky nakonec převzalo moravskoslezské gubernium, opravdový nový rozkvět mu zajistil až v roce 1839 brněnský textilní podnikatel a poslanec Karel Offermann. Velký milovník, znalec a mecenáš zahradního umění, ředitel Františkova a Lužánek, přetvořil oba parky v množství příjemných promenád a svěží zeleně, které měly v zakouřené atmosféře průmyslového města obzvláštní význam. Lužánky se od 40. let 19. století začaly měnit na módní přírodní park tzv.anglického stylu. Je třeba říci, že velkou zásluhu na tom měl od roku 1846 nový lužánecký ředitel a správce, navíc i odborník vpravdě na slovo vzatý, zahradnický mistr lichtensteinského panství a zemský zahradník, Anton Schebanek, který už dal parku v hrubých rysech dnešní podobu. Dřeviny vysazené v parku jsou uvedeny v dochovaných seznamech z roku 1840, jednalo se o desítky druhů, dodané převážně zdarma sousedními panstvími. Kromě toho se v Lužánkách dály věci, na něž bychom neměli zapomenout. Dne zahájilo v Lužánkách provoz v nově a narychlo postavené tzv. Aréně letní divadlo, které jeho ředitel W. Thiel (tehdy ostatně ředitel i brněnského divadla v Redutě) přenesl sem do Lužánek z původního sídla v Pisárkách. Na velké louce mezi první a druhou lužáneckou parkovou alejí vydrželo toto divadlo až do roku O druhou atrakci se zasloužit Francouz Louis Plisnier, 18 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě učitel gymnastiky a šermu. Přišel z Vídně do Brna, v roce 1843 se tu oženil a během tří let si získal věhlas vynikajícího učitele tělocviku, zejména mezi dětmi a mládeží šlechtických a měšťanských rodin. Zemský výbor mu proto bez problémů postoupil v roce 1846 už opuštěnou Arénu, kde pak Plisnier provozoval plné čtyři roky gymnastickou a šermířskou školu. Do programu gymnastické výuky zařadil i skok, šplh, ba i voltiž na koni a šerm. Skončil však bankrotem a v roce 1850 z Brna jaksi tiše a potajmu zmizel. A pak nastala i doba, kdy se nad Lužánkami stahovaly mraky, neboť stále náročnější údržba si žádala také stále větší finanční náklady a ty nebyla ochotna už nést ani země, ani město Brno a objevily se i návrhy, aby se Lužánky rozparcelovaly na nouzovou kolonii, aby se jejich část zastavěla činžáky, či aby se z nich stalo velké sportoviště. K tomu však naštěstí nedošlo a zdravý rozum přece jenom zvítězil. Na návrh Christiana d Elverta byly Lužánky spolu s Františkovým prohlášeny za národní pomníky a zemský majetek, čímž byly prakticky zachráněny. Dřevěná bouda byla sice definitivně stržena, ale na jejím místě vznikla sadařská školka, kterou založil a plně využíval Schebanek se svými spolupracovníky pro pěstování sazenic, a to i exotických dřevin a nových druhů porostů vůbec. Po roce 1858, kdy Schebanek podnikl studijní cestu po evropských zahra- Kašna s vodotryskem a blízkým okolím před restaurací v Lužánkách, dobová kresba, 1866

19 dách a parcích, měli být exotické dřeviny nejen lákadlem pro návštěvníky Lužánek, ale také příležitostí pro botanická pozorování. Tak byl dán základ určitému druhu arboreta v rámci městského parku. Do rodícího se přírodního parkového prostředí pak v roce 1855 (do míst starého hospodářského dvora Karlova) postavil L. Förster nový restaurační pavilon, tzv. Kasino, a obdařil ho nejen přívětivým průčelím, ale i majestátním schodištěm z terasy dolů k bazénu. Ten v roce 1860 obohatil sousoším tří rybařících chlapců sochař F. Melnitzky. Lužánky dostaly také strážní domky, neboť se na noc uzavíraly, jejich obvodová zeď byla zpevněna a opravena. Není divu, že se Lužánky stávaly stále více vyhledávaným místem nejen výletním, ale i místem pro pořádání růz-ných slavností. Kašna v Lužánkách s květinovou výzdobou a pomníkem císaře Josefa II. v pozadí, pohlednice, 1916 Kašna v Lužánkách po rekonstrukci v roce 2001 V únoru roku 1862 tu zažil např. restaurační pavilon veselý karneval Ples bláznů. V červenci roku 1863 se v Lužánkách konala národní slavnost na oslavu milénia příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Svorně vedle sebe byly zpívány hymna husitská a pod taktovkou Křížkovského jím samým složený slavný cyrilometodějský chorál. Také zimní společenské večery, taneční večírky a plesy v roce 1864 byly hojně navštíveny, v květnu téhož roku si posluchači brněnské techniky troufli uspořádat velkolepý písňový koncert. V roce 1886 se konala další velká slavnost, tentokrát ke stoletému výročí založení Lužánek. O vánocích roku 1887 se restaurační sál stal místem politické akce, totiž sjednocovacího sjezdu tehdejší českoslovanské (ne československé) sociální demokracie za předsednictví a organizačního vedení J. Hybeše. Ale to už na místo ředitele Lužánek Antona Schebanka, který v roce 1870 zemřel, nastoupil August Siebeck, neméně zkušený a odborně zdatný znalec vzácných dřevin, které neopomenul v Lužánkách uplatnit a důsledně dbal na citlivé udržování nejen flory, ale i parkové fauny, zejména pak rozmanitých druhů početného ptactva. Za působení Siebecka byly v Lužánkách zastoupeny veškeré dřeviny vyskytující se na Moravě a s nimi ještě asi 158 druhů cizokrajné vegetace. K tomu přispěly Siebeckovy cesty do ciziny, kde navštěvoval zejména výstavy, odkud přivážel nové druhy. Siebeck také začal s druhovým označováním lužáneckých dřevin, které trvalo až do roku Od konce 19. století se prostor Lužánek stal vyhledávaným útočištěm nově vznikajících sportovních spolků a klubů. První kluziště zde bylo pravděpodobně již v roce 1869, brzy po brněnském Bruslařském spolku získal v této části Lužánek prostor pro svou činnost i klub Moravské Slávie a tenisový klub. Místo pro své tělovýchovné aktivity získala v Lužánkách také tělocvičná jednota Sokol. Budovy sportovních klubů u bývalého kluziště a tenisového hřiště, postavené na konci 19. století byly strženy v 70. letech 20. století. V roce 1907 se ke sportovním aktivitám připojila i oblast kultury. Družstvo českého Národního divadla v Brně žádalo o poskytnutí pozemku v lužáneckém parku pro postavení nové budovy Národního divadla v Brně. K výstavbě divadla v parku nakonec nedošlo, ale Kasino bylo moravským zemským výborem hojně propůjčováno spolkům a korporacím pro zemědělské, živnostenské, vědecké a umělecké výstavy, koncerty a přednášky, vyjma přednášek politického rázu. Neblahým zásahem pro park i jeho návštěvníky bylo v létech narovnání a překlenutí potoka Ponávky, který předtím parkem protékal pomalu v meandrech v otevřeném korytu, obrostlém vodními rostlinami, překlenutém četnými litinovými můstky. Potok vnášel do parku romantiku Po skončení I. světové války dostaly Lužánky nové dětské hřiště i s houpačkami, pískovištěm a drobnými atrakcemi. Zároveň bylo povoleno pořádání nedělních odpoledních koncertů ve velkém sále restauračního pavilonu. Velký sál, foyer a některé další místnosti byly ponechány Sokolu s tím, že musí umožnit nedělní koncerty. V roce 1931 se jednalo u zemského úřadu v Brně o rozšíření lužáneckých sadů. Byly vytyčeny zásady regulačního plánu tohoto území. Trochu kuriosně působí kladný postoj ke stavbě sportovního stadionu uprostřed parku, když ostatní záměry jako výstavba jezdeckých kasáren byly zamítnuty. V říjnu roku 1931 byly postaveny nové skleníky včetně velkého palmového skleníku a téhož roku ozdobila křižovatku hlavních parkových cest také portrétní busta J. Merhauta, vytvořená akad. sochařem E. Hlavicou. Po druhé světové válce ztratily Lužánky svůj někdejší lesk a význam kulturně společenského a sportovního parkového areálu. V letech byl přívětivý restaurační pavilon přestavěn podle projektu arch. A. Kuriala a upraven (poněkud nešťastně a necitlivě) jako tehdejší Dům pionýrů a mládeže. Hlavně dětem však nikdy provozně nemohl vyhovovat. Nicméně se stal prvním pionýrským domem u nás a byl v roce 1949 slavnostně otevřen samotným A. Zápotockým. Dům pionýrů však nebyl zdaleka přístupný všem dětem, které do parku samy či se svými rodiči chodily. Město tak bylo ochuzeno o specifický prostor pro konání koncertů, výstav a nejrůznějších společenských událostí, které byly pro Lužánky tradiční a na které si jejich návštěvníci zvykli. V následujících letech sloužil park pouze jako kout přírody ve středu města, kam bylo možno jít na procházku s dětmi nebo vyvenčit psa. Chátral celý park i život v něm. Také obvodová zeleň parku byla poškozena a jeho větší část se otevřela a tak nebyla chráněna před uličním ruchem. S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y z e l e n ě 19

20 Lužánky Plán parku použitý na informačních tabulích zachycuje podobu parku po jeho částečné rekonstrukci v roce 2001 před stavbou potoka Začátkem 90. let 20. století byla dle projektu Ivara Otruby zahájena velkorysá celková rekonstrukce parku, která byla v roce 2005 z větší části ukončena. V rámci jednotlivých etap rekonstrukce byl především parku vrácen charakter anglické zahrady. Byly odstraněny náletové stromy a keře, ošetřeny stávající perspektivní stromy a vysazeny nové dřeviny. Byly obnoveny travnaté plochy, vysazeny nové trvalkové záhony a kvetoucí cibuloviny. Byly vybudovány nové zpevněné Dětské hřiště vybudované v roce 1998 povrchy cest, křižovatek a nástupních ploch mlatovou úpravou a kamenným dlážděním. Zcela nově v souladu s původní podobou z 19. století byly upraveny základní nástupní plochy do parku na nároží ulic Lužánecké a Lidické s replikou památníku Josefa II. a před střediskem volného času z ulice Lidické. V parku byla obnovena kašna se sousoším, byla nainstalována historická pítka pro lidi i pítka pro ptactvo. 20 V zrekonstruovaných částech byl postupně obnovován mobiliář, tj, lavičky a odpadkové koše. Bohužel osvětlení, které nespravuje správce parku, zatím neodpovídá celkové podobě parku. V celém parku byl instalován informační systém, tj. směrníky a informační tabule. Bylo obnoveno dětské hřiště s koloběžkovou dráhou, dopravní hřiště pro malé cyklisty, nově v parku přibylo hřiště pro petanque. Jako zatím poslední počin byl v par- Svaz zakládání a údržby zeleně ku vybudován umělý potok s jezírkem, který připomíná dříve parkem protékající Ponávku. Nový potok s pobřežními porosty a můstky je zasazen do mírně modelovaného terénu s travnatými břehy osázenými trvalkami a pobřežními bylinami. Dno tvoří fólie zasypaná štěrkem. Hladina potoka je přerušena několika splávky a překlenuta můstky a lávkami, vyrobenými podle dobové dokumentace. Potok vrací do parku romantiku a osvěžení.

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 Oslavte s námi 175 let s plnou náručí skvělých dárků! Akce prodloužena do 31.7.2012 JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 2 JUBILEJNÍ NABÍDKA Dárky ke kompaktním traktorům John Deere řady 20 JARO 2012 3 Pořídíte-li

Více

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT www.belos.cz Z I M A Jaro, léto, podzim a zima. Není tomu tak dávno co bylo třeba několika strojů pro celoroční údržbu. Nyní ovšem Belos představuje nosič

Více

PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI

PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI farmlift farmlift STVOŘEN PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI Navrhli jsme a zkonstruovali teleskopický manipulátor Farmlift pro Vaše každodenní potřeby manipulace na Vašich farmách a zemědělských podnicích. Jakýkoliv

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

Požadavky na zařízení dětských hřišť

Požadavky na zařízení dětských hřišť Požadavky na zařízení dětských hřišť Ing. Jaroslav Růža, TÜV SÜD Czech, s.r.o. seminář : ZAHRADA HROU 13. dubna 2011 nadace PROMĚNY Legislativa Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

VÝBĚR HERNÍCH PRVKŮ PRO MŠ

VÝBĚR HERNÍCH PRVKŮ PRO MŠ VÝBĚR HERNÍCH PRVKŮ PRO MŠ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚTSKÁ, SPORTOVNÍ A VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ ZAKÁZKOVÁ TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA DŘEVOARTIKL, SPOL. S R.O. O SPOLEČNOSTI Firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. se sídlem

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

ukázka Shibaura SX26 KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA Hlavní výhody traktorů Shibaura

ukázka Shibaura SX26 KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA Hlavní výhody traktorů Shibaura Shibaura SX26 KOMPAKTNÍ TRAKTORY SHIBAURA Shibaura je tradiční špičkový japonský výrobce zahradní techniky. Firma vznikla roku 1950 jako dceřiná společnost Toshiby. Jedná se o velmi dynamického výrobce

Více

K A T A L O G Z A H R A D N Í C H T R A K T O R Ů

K A T A L O G Z A H R A D N Í C H T R A K T O R Ů K A T A L O G Z A H R A D N Í C H T R A K T O R Ů K A R S I T Maxicut sečení zábavou Vynikající snadno ovladatelné a v údržbě nenáročné stroje, které se hodí k rodinným domům nebo na chalupy. Hravě poseče

Více

Albín Hanák Tuřanka 115 CZ-627 00 Brno

Albín Hanák Tuřanka 115 CZ-627 00 Brno Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG Porschestraße 8 59227 Ahlen (Westfalen) Deutschland Tél. +49 (0) 2382 9814-0 Fax +49 (0) 2382 9814-40 Internet www.geringhoff.de Courriel info@geringhoff.de

Více

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz Vestavěné skříně Vestavěné skříně nacházejí uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na využití úložného prostoru. Navrhneme a vyrobíme

Více

Maxicut sečení zábavou

Maxicut sečení zábavou K ATA LO G Z A H R A D N Í C H T R A K TO R Ů KARSIT Maxicut sečení zábavou Vynikající snadno ovladatelné a v údržbě nenáročné stroje, které se hodí k rodinným domům nebo na chalupy. Hravě poseče travnatou

Více

Soboty budou opět Vaše. Automatická sekačka

Soboty budou opět Vaše. Automatická sekačka Soboty budou opět Vaše. Automatická sekačka TANGO E5 Smart tool smart solution TANGO 4 kroky k nádhernému trávníku 1 Vyžádejte si podporu a instalaci od Vašeho prodejce John Deere. Profesionální plánování

Více

PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny

PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY PŘEDSTAVUJEME dodávku záchranných a pracovních člunů, výrobu a montáž speciálního vybavení pro tyto čluny Jako jedni z dlouhodobých prodejců pracovních a záchranných člunů

Více

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ Český výrobek VOP CZ, s.p Dukelská 102 742 42 Šenov u Nového Jičína Tel.: +420 556 783 111 E-mail: dapper@vop.cz www.dapper.cz UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK

Více

MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY PowerGame - Response - Defense Povrchy SportCourt jsou vyvíjeny především pro sportovce, jejich bezpečnost, pohodlí a ochranu zdraví. Vyjímečná technologie SportCourt zároveň

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Originální díly: know-how značky Vaše vozidlo Peugeot je homogenní a koherentní celek součástek navržených

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

D.4 Fotomapa se zákresem nových prvků

D.4 Fotomapa se zákresem nových prvků Příl. č. 4 SEZNAM PŘÍLOH A B C D Identifikační údaje Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Výkresová část D.1 Situace katastrální mapy kopie D.2 Celková situace stavby 1:500 D.3 Fotomapa stávajícího

Více

FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 HERNÍ SESTAVY MULTIPLAST

FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 HERNÍ SESTAVY MULTIPLAST FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 HERNÍ SESTAVY MULTIPLAST ObSAh katalogu: HERNÍ SESTAVY MULTIPLAST............. 4-29 MULTIPLAST LUMI - SVěTELNé...........

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW ČESKY hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW HBC 650-1250 JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE QUATTRO MOVEMENT Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb Quatro drticích

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

KATALOG HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ určených do veřejných prostor

KATALOG HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ určených do veřejných prostor KATALOG HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ určených do veřejných prostor PROČ HŘIŠTĚ OD NÁS Certifikované výrobky dle ČSN EN 1176/2009 Konstrukce s tesařskými spoji Kvalitní dílenské zpracování Důraz

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Bukovině, dne 29.6.2015 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: v rámci dotačního programu: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního

Více

IO 04 Mobiliář a herní prvky

IO 04 Mobiliář a herní prvky Údaje o stavbě Název stavby: Obnova parku Metelkovy sady - Turnov Místo stavby: Turnov, Metelkovy sady Katastrální území: Turnov 771601 parcely č.: 2808 Údaje o stavebníkovi: Město Turnov Antonína Dvořáka

Více

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Technické podmínky veřejné zakázky Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti

Více

Cenová nabídka malotraktoru JOHN DEERE X305R

Cenová nabídka malotraktoru JOHN DEERE X305R Cenová nabídka malotraktoru JOHN DEERE X305R Vážení přátelé, dovolte, abych Vám touto cestou předložil cenovou nabídku na malotraktor JOHN DEERE X305R. Model X305 nahradil v sezóně 2012 úspěšný model X300R.

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

MAF 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ.

MAF 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ. CZ 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ. Některá data představují milníky v historii - některé produkty přetváří trh. MAF, nejpokročilejší samojízdný postřikovač byl vytvořen, aby zvýšil standardy. 2 roky

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 FLORA SERVIS Lubomír Straka Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 HERNÍ SESTAVY A DOPLŇKY MULTIPLAST OBSAH: herní SEStavy multiplast................ 3 doplňky

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Vegetační dlažba. typy vegetačních tvárnic. technické listy. vlastnosti a charakteristika. pokládka vegetační dlažby BETONOVÁ DLAŽBA

Vegetační dlažba. typy vegetačních tvárnic. technické listy. vlastnosti a charakteristika. pokládka vegetační dlažby BETONOVÁ DLAŽBA Vegetační dlažba typy vegetačních tvárnic technické listy vlastnosti a charakteristika pokládka vegetační dlažby CS0 CS - VEGETČNÍ TVÁRNICE MLÁ 75 CS02 CS - VEGETČNÍ TVÁRNICE VELKÁ 76 CS0 CS - ERO 77 CS0

Více

Vřetenové sekačky s královskou tradicí. skutečný trávník

Vřetenové sekačky s královskou tradicí. skutečný trávník Vřetenové sekačky s královskou tradicí Dopřejte si skutečný anglický trávník ATCO The Finest Cut of All Anglická společnost ATCO začala s výrobou motorových vřetenových sekaček v roce 1921. Za tu dobu

Více

K A T A L O G Z A H R A D N Í C H T R A K T O R Ů

K A T A L O G Z A H R A D N Í C H T R A K T O R Ů K A T A L O G Z A H R A D N Í C H T R A K T O R Ů K A R S I T Maxicut sečení zábavou Vynikající snadno ovladatelné a v údržbě nenáročné stroje, které se hodí k rodinným domům nebo na chalupy. Hravě poseče

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Bukovině, dne 27. 7.2015 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: v rámci dotačního programu: Podpora zapojení dětí a mládeže do

Více

ŘADA WD PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR KIOTI WD1260

ŘADA WD PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR KIOTI WD1260 ŘADA WD PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR KIOTI A B C OVLÁDÁNÍ A Hydraulicky nastavitelná výška sečení od 2 do 12 centimetrů. B Nastavitelné zvedání a spouštění sběrného koše. C Hydraulické ovládaní čelního závěsu.

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště Prutové brány Golfová a fotbalová hřiště Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě prutových bran pro různé použití. Již 50 let nabízejí tuto alternativu k snížení

Více

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA Př. č. 9 zadávací dokumentace Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Specifikace nabízeného plnění I. KOMUNÁLNÍ VOZIDLO NOSIČ NÁSTAVEB Typové označení komunálního vozidla nosiče nástaveb Požadavky kupujícího 1.

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

Zranitelný spotřebitel a normy

Zranitelný spotřebitel a normy Zranitelný spotřebitel a normy 5. 5. 2016 Představení společnosti VARI Používané normy v MZM Evropské směrnice a nařízení vlády Norma pro rotavátory Norma pro bubnové sekačky a mulčovače Norma pro drtiče

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH (platná od 1.9.2012) Projednáno na provozní poradě se zaměstnanci školy 31.8.2012 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy Na základě

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

PEVNÝ JAKO OCEL. Regenerující jílek vytrvalý

PEVNÝ JAKO OCEL. Regenerující jílek vytrvalý PEVNÝ JAKO OCEL Regenerující jílek vytrvalý Revoluční technologie: regenerující a vysoce odolný vůči zátěži, dokonce i při pravidelné nízké seči Obsahuje RPR technologii! RPR je jílek vytrvalý regenerující

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS. Regionální provozy zpracování a využití odpadů pro rok 2016

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS. Regionální provozy zpracování a využití odpadů pro rok 2016 Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS. Regionální provozy zpracování a využití odpadů pro rok 2016 Prefabrikovaný systém kompostáren a stanic BPS Firma dokončila vývoj prefabrikovaného

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

Technická zpráva SO-02 Fitness

Technická zpráva SO-02 Fitness Technická zpráva SO-02 Fitness Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

DA 0700 Pružinová vahadlová houpačka Housenka. od 2 let. Cena od Kč. včetně DPH i montáže doprava počítána individuálně. jarní nabídka 2017

DA 0700 Pružinová vahadlová houpačka Housenka. od 2 let. Cena od Kč. včetně DPH i montáže doprava počítána individuálně. jarní nabídka 2017 možnost houpání libovolného počtu dětí, od jednoho dítěte až po čtyři DA 0700 Pružinová vahadlová houpačka Housenka 31 097 Kč DA 3405 C Pětiboká lezecká sestava TIM 37 486 Kč DA 1862 B Multifunkční sestava

Více

SHRNOVAče řady v MAGNUM PRO

SHRNOVAče řady v MAGNUM PRO SHRNOVAče řady v EXPLORER MAGNUM EVOLUTION MAGNUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače sitrex Vynikající sběr píce shrnovače s prstovými koly zaručují šetrný sběr píce, aniž by docházelo k odrolu

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad

Mnoho různých uplatnění: -Stavební dřevo/dřevo z demolic - Průmyslový odpad - Plasty. -Zelený odpad - Pneumatiky a guma - Domovní odpad Pomaloběžný drtič OBM Barracuda byl vytvořen v reakci na poptávku po univerzálním stroji na zpracování dřevného materiálu (dřevo z demolic, zelený odpad atd.), průmyslového odpadu (stavební odpad, odpad

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

KATALOG SPORTOVNÍCH PÍSKŮ - SportTop

KATALOG SPORTOVNÍCH PÍSKŮ - SportTop - Sklopísek Střeleč, a. s. je výrobce vysoce kvalitních sklářských, slévárenských, technických, sportovních a mletých písků. Písky se těží povrchovou těžbou v jámovém lomu od roku 1939. Lokalita Střeleč

Více

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 3 o autorizovaných inspektorech Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Drapáky

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Drapáky TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA Drapáky TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje vývoji a výrobě

Více

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ 80 Pásová rýpadla Zero Tail Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 je největší rýpadlo zero tail od firmy Wacker Neuson. Kompaktní rozměry, snížená spotřeba paliva a vysoký výkon jsou spojeny

Více

Samojízdné postřikovače AKP - MAZZOTTI

Samojízdné postřikovače AKP - MAZZOTTI Samojízdné postřikovače AKP MAZZOTTI 300 L 500 LP 000 LP 00 PMAX 00 MMAX 500 LP 3000 LP 300 PMAX 300 MMAX 00 PMAX 00 MMAX 5500 PMAX 6500 PMAX Italská společnost MAZZOTTI má více než šedesátiletou zkušenost

Více

KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Modelová řada GK 16-20 k

KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Modelová řada GK 16-20 k KOMPAKTNÍ TRAKTORY Modelová řada GK 16-20 k NEJNOVĚJŠÍ GENERACE MALÝCH VÝKONNÝCH TRAKTORŮ PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ YANMAR novou modelovou řadu, která předčí Vaše očekávání. Přesvědčte se sami o japonské

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Společnost Otis svou inovativní výtahovou technologií Gen2 otevírá cestu k ekologické budoucnosti

Společnost Otis svou inovativní výtahovou technologií Gen2 otevírá cestu k ekologické budoucnosti THE WAY TO GREEN NAŠE Cesta k ekologické budoucnosti Společnost Otis svou inovativní výtahovou technologií Gen2 otevírá cestu k ekologické budoucnosti Ekologicky zaměřené výtahy Gen2 definují nový standard

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Řešené území: parcela č.3138, část parcely č.3134 Objednatel: Zhotovitel: Autorský návrh: Vedoucí projektant: Koordinace:

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Ceník sportovního náčiní 2011

Ceník sportovního náčiní 2011 Ceník sportovního náčiní Sportem k lepšímu myšlení Sportservis Zanap Milan Houžvička Keteňská 18, Praha 9 Tel: 281 925 952 www.sportservis-zanap.cz 4. května Ze služeb dále nabízíme: Nabízíme široký sortiment

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Rosiče a postřikovače

Rosiče a postřikovače Rosiče a postřikovače Díky našim rosičům se nebudete moct dočkat nového pracovního dne na vinici, v ovocném sadu či na poli se zeleninou. Nejen, že šetří vaše síly, ale především zajistí velmi přesnou

Více

Svaz školkařů České republiky

Svaz školkařů České republiky Svaz školkařů České republiky SKALSKÝ DVŮR 2 3 20 let tradice, zkušeností a úspěchů 4 Výrobní závody a logistická centra Říkov hlavní závod a sídlo firmy 5 Výrobní závody a logistická centra Středisko

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky LOUTKOVÁ DIVADLA Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62 Velikost: Šířka 59 cm, výška 35 cm, hloubka 29 cm, výška otvoru na předním portálu 30 cm Materiál: Dřevo, textil (opona) Určení: Loutky dřevěné 20

Více