3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál. Revize 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál. Revize 1.0"

Transkript

1 3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál

2 Obsah 1 Instalace Hardwarové požadavky D tisk Vstupní data Technologie tisku G-kód Materiály Tiskneme první model Výběr a nastavení tiskárny Načtení modelu Umístění modelu Výběr tiskového profilu Generování G-kódu Tisk G-kódu Prostředí programu Popis prostředí a panelů Práce s modelem Načtení modelu Umístění modelu Generování G-kódu z modelu Nastavování profilů pro tisk Vygenerování G-kódu Nastavení základních parametrů Nastavení pokročilých parametrů Tisk G-kódu Výměna materiálu Správa materiálů Nastavení programu Podporované tiskárny Definice vlastní tiskárny Kalibrace tiskárny Parametry převodu modelu na G-kód Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 1

3 1 Instalace 3DimMaker podporuje operační systémy Windows Vista a vyšší a Mac OS X Lion a vyšší. Vzhledem k vysokým paměťovým nárokům doporučujeme použití 64 bitového systému Hardwarové požadavky Processor: dvoujádrový RAM: 4GB a více Video karta střední třídy, 512MB a více video RAM Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 2

4 2. 3D tisk 3D tisk je proces, během kterého specializovaná tiskárna vytváří trojrozměrný objekt z vhodného materiálu postupným nanášením po vrstvách. Pro 3D tisk existuje řada různých tiskových technologií, v současné době je nejrozšířenější a cenově nejdostupnější metoda extruze termoplastu. Výhodou 3D tisku oproti klasickému obrábění je možnost vytvářet tvary, které by jiným způsobem nebyly zhotovitelné Vstupní data Data k 3D tisku jsou aplikaci předávána v podobě 3D modelů ve formátu STL, OBJ, PLY, 3DS a dalších. Ne každý 3D model je tisknutelný, pro 3D tisk by měl model splňovat několik předpokladů: - Model by měl být uzavřený. U otevřeného modelu není možné rozlišit vnější a vnitřní stranu, proto takový model bude vytištěn pouze tenkou linií bez vnitřních výplní. - Model by neměl obsahovat detaily menší než je rozlišení tisku. Pokud takové detaily obsahuje, programu se obvykle podaří vytisknout jen některé a nedodrží u nich správnou velikost. - Model by neměl obsahovat chyby. Pokud je model poskládán z více otevřených částí, překrývajících se trojúhelníků, obsahuje špatně orientované normály a podobně, aplikace se pokusí model zpracovat, ale výsledek nemusí odpovídat tomu, co uživatel vidí, případně může postrádat v některých místech vnitřní výplně, nemusí být správně podepřen a podobně Technologie tisku Model se na základě uživatelem zvolených nastavení, která jsou omezena parametry tiskárny, přepočítá na sérii řezů. Z těchto řezů se spočítají tiskové dráhy pro obrysy modelu (perimetry), pro vnitřní výplně modelu, které zvyšují jeho pevnost, a pro podpory pro části modelu, které by při tisku visely ve vzduchu. Výsledkem tohoto zpracování je G-kód. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 3

5 2.3. G-kód Označení G-kód se používá pro sekvenci přikazů pro obráběcí stroje. Protože existuje v řadě variant a mezi výrobci mohou být mírné odlišnosti, každý G-kód nebude fungovat s každou tiskárnou, proto je vhodné provádět zpracování modelu přímo pro danou tiskárnu. G-kód je úzce svázán s aktuálním nastavením tiskárny, proto není možné korektně vytisknout například G-kód pro jinou šířku extruderu Materiály Pro tisk metodou extruze termoplastu se obvykle používají dva základní materiály ABS a PLA. Bývají dodávány ve formě drátu o průměru 1.75 až 3 mm. ABS - Akrylonitril-Butadien-Styren je termoplastický materiál. Jeho výhodou je tuhost, odolnost proti teplotám a chemikáliím a zdravotní nezávadnost. Díly z ABS je možné lepit rozpouštědlovými a polyakrylátovými lepidly. PLA Polyactid acid je získáván z obnovitelných zdrojů, tedy z kukuřičného nebo bramborového škrobu a je biologicky odbouratelný. Je snadněji zpracovatelný než ABS, ale výrobky jsou méně odolné vůči vyšším teplotám, začíná měknout již při 60 C. Výrobky z PLA jsou oproti ABS méně pružné a mají vyšší lesk. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 4

6 3. Tiskneme první model 3DimMaker umožňuje běh ve zjednodušeném režimu pomocí průvodce nebo v rozšířeném režimu pro pokročilé uživatele 3D tiskáren. Přepínat mezi těmito režimy lze pomocí ikonky v nástrojové liště. Ve zjednodušeného režimu je v aplikaci zobrazen panel průvodce, který kombinuje nejdůležitější prvky pro tisk modelu a v několika krocích uživatele provede celým procesem přípravy G-kódu a tisku Výběr a nastavení tiskárny Prvním krokem je počáteční konfigurace tiskárny. Obvykle stačí tiskárnu nastavit pouze při prvním spuštění a průvodce již později nebude tento krok vyžadovat. POZOR! Je třeba zvolit nejen správný typ tiskárny, ale také port, přes který je připojena, a správný průměr extruderu. Při volbě portu musí být tiskárna připojena k počítači a zapnutá! 3.2. Načtení modelu Druhým krokem je načtení 3D modelu. Ve zjednodušeném režimu je možné načíst pouze jeden model. Pokud je již nějaký model načten, bude smazán a nahrazen modelem novým. Pokud je v aplikaci i G-kód, bude rovněž odstraněn. Program umožňuje načíst modely ve formátu STL, OBJ, PLY, 3DS a dalších. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 5

7 3.3. Umístění modelu Dalším krokem je umístění modelu na tiskovou podložku. 3DimMaker model automaticky umisťuje na střed tiskové podložky a zároveň jej na podložku položí. Pokud je model příliš velký, pak jej i zmenší, aby se vešel do tiskového prostoru. V případě, že neuděláme úpravy v umístění či v měřítku, je možné přejít rovnou na další krok. POZOR! Pokud by provedené změny v pozici modelu neumožňovaly jeho tisk, průvodce nedovolí přejít na další krok! 3.4. Výběr tiskového profilu Čtvrtým krokem je výběr materiálu a tiskového profilu. Materiál lze volit pro každý extrudér, seznam dostupných profilů se automaticky aktualizuje podle zvolených materiálů a v nastaveních programu zadané šířky extruderu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 6

8 3.5. Generování G-kódu Stiskem tlačítka Generovat G-kód se spustí výpočet, který může trvat řádově desítky vteřin až několik minut v závislosti na složitosti a velikosti modelu. Po dokončení výpočtu se G-kód zobrazí. Parametry zobrazení G-kódu je možné upravit prostřednictvím panelu Volby zobrazení dostupného z nabídky Zobrazení Tisk G-kódu Stiskem tlačítka Tisk spustíte tisk G-kódu. Průběh tisku a odhadovaný čas dokončení je průběžně aktualizován v indikátoru průběhu na stavové liště v levé dolní části okna aplikace, stejně tak je v 3D okně průběžně aktualizováno zobrazení aktuálně tištěné části modelu. POZOR! Tiskárna nezačne tisknout ihned, protože na počátku potřebuje provést přejezd do výchozí pozice a ohřev extruderu a tiskové podložky na pracovní teplotu! Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 7

9 4. Prostředí programu 4.1. Popis prostředí a panelů Aplikace je tvořena jedním hlavním oknem, které vyobrazuje virtuální tiskovou plochu 3D tiskárny a modely na této ploše umístěné. Po stranách tohoto okna mohou být umístěny zobrazené panely. Jejich rozmístění je možné měnit tažením za titulek panelu. V horní části okna je umístěna nástrojová lišta. Tu lze tažením též přemístit na libovolné místo. Po stisku pravého tlačítka na nástrojové liště je možné upravit viditelnost dalších lišt. Ve stavovém řádku jsou na pravé straně umístěna tlačítka pro ovládání připojení tiskárny, předehřevu a práce s SD kartou v tiskárně, pokud je k dispozici. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 8

10 Panel Průzkumník Panel Průzkumník umožňuje procházet složky a soubory a s pomocí náhledu vybrat model či G- kód, který chceme načíst do aplikace a dále s ním pracovat. Zobrazování náhledu lze zrušit pomocí zatržítka v dolní části panelu. Jedním kliknutím vybereme soubor a zobrazí se jeho náhled. V okně náhledu lze se scénou manipulovat stejným způsobem jako v hlavním 3D okně. Dvojitým kliknutím se vybraný model či G-kód načte do aplikace a zobrazí se v hlavním 3D okně. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 9

11 Panel Zobrazení Způsob zobrazení modelů a G-kódu lze měnit pomocí panelu Zobrazení. V horní části se upravují parametry zobrazení tiskového vlákna při zobrazení G-kódu. Lze mu změnit šířku a výšku, které se implicitně nastavují podle parametrů vložených v G-kódu. Dále lze změnit celkový styl vizualizace velmi nízká (barevné čáry), nízká (stínované čáry), střední (tlusté vlákno) a vysoká (tlusté vlákno s pokročilejším stínováním). Vyšší kvalita může pro pohodlnou práci vyžadovat silnější grafickou kartu. Velmi nízká kvalita se hodí pro analyzování jednotlivých vrstev G-kódu. Zároveň je velmi nenáročná na hardware. Nízká kvalita je vhodná pro rychlý náhled na celý G-kód. Střední kvalita simuluje zobrazení tlustého tiskového vlákna. Je vhodná pro kontrolu překryvů jednotlivých vláken. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 10

12 Vysoká kvalita je co se týče použití ekvivalentní se střední kvalitou, ale zobrazuje vlákna s lepším stínováním. Na panelu lze přepínat i způsob vizualizace načteného modelu. Na výběr je Ploché stínování, Vyhlazené stínování, Drátový model a Drátový model Z. Ploché stínování je vhodné pro modely s velkým množstvím ostrých úhlů a velkých rovných ploch. Vyhlazené stínování je vhodné pro modely s oblými částmi. Drátový model zobrazuje strukturu modelu a je na něm dobře viditelná úroveň detailů. Drátový model Z zobrazuje drátový model, ale respektuje viditelnost jako při zobrazení plného modelu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 11

13 Ve spodní části panelu lze omezit zobrazení G-kódu a zobrazit pouze několik jeho vrstev. Definuje se první zobrazená vrstva a poté počet následujících vrstev. Taktéž je možné volitelně přepínat viditelnost podpor, výplní a přejezdů hlavy tiskárny. Panel Průvodce Panel Průvodce slouží pro základní ovládání aplikace běžnými uživateli. V několika krocích uživatele provede načtením modelu, volbou tiskového profilu, přípravou G-kódu a nakonec tiskem konečného výrobku. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 12

14 Panel Objekty Pokud je aktivní volba Pokročilá nastavení, uživateli je přístupný panel Objekty, který umožňuje spravovat načtené modely a G-kódy. V horní části je zobrazen seznam modelů a G- kódů s jejich základními vlastnostmi. U každého objektu je zatržítko, kterým lze zobrazit či schovat daný objekt. Vlastnosti objektu lze zobrazit rozkliknutím šipky nalevo od jména objektu. S modely lze pomocí tohoto panelu manipulovat. Slouží k tomu sada tlačítek a posuvníků. Díky nim se dá model v jednotlivých osách otáčet, posouvat, či škálovat. U změny měřítka lze vynutit rovnoměrné zvětšování, či po jednotlivých osách. Změnu měřítka lze provést i zadáním přesné hodnoty do číselných políček. Pod transformacemi se nachází tlačítka pro: položení modelu na tiskovou podložku vystředění modelu na podložce umístění modelu podle tří zadaných bodů umístění modelu podle zadaného polygonu reset transformací U umístění podle tří bodů či polygonu je po kliknutí na tlačítko potřeba za držení klávesy Shift klepnout na model. U tří bodů se začnou zobrazovat malé kuličky na označená místa. Po označení třetího se model umístí a kuličky zmizí. Při umisťování podle polygonu je třeba označit jen jedno místo. Model je poté natočen tak, aby vybraný polygon či vybrané tři body ležely vodorovně s podložkou. Reset transformací vymaže všechny dosud Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 13

15 provedené transformace na modelu a umístí jej do počátku souřadného systému. Panel Ruční ovládání Tento panel umožňuje uživateli ručně ovládat právě připojenou tiskárnu. V horní části jsou ovládací prvky pro manipulaci s extrudery a nahříváním. Pod nimi se nachází ovládací kříž pro pohyb tiskové hlavy v jednotlivých osách. Mimo to lze tiskovou hlavu poslat na tzv. Home pozici. Dále je možné řídit chlazení. Důležitou funkcí přístupnou z tohoto panelu je průvodce výměnou materiálu. Během tisku lze také ovlivnit jeho rychlost a tiskovou teplotu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 14

16 Panel Tiskové profily Převod modelu na G-kód má řadu nastavitelných parametrů, které jsou sloučeny do tiskových profilů. Aplikace obsahuje jak specializované profily vyladěné pro konkrétní tiskárny a materiály, tak obecné profily, jejichž doladění může vyžadovat zásah uživatele. POZOR! Pro profily, které jsou s aplikací dodány, je možné parametry pouze prohlížet a měnit lze jen ty nejzákladnější, pokud chcete provést pokročilejší zásahy do nastavení, je potřeba zvolit příslušný základní profil a tento zduplikovat! Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 15

17 5. Práce s modelem 5.1. Načtení modelu Načtení modelu je možné provést příkazem Načíst model z nabídky Soubor nebo dvojitým poklepáním na zvolený soubor v okně průzkumníka, které je zobrazitelné příkazem z nabídky Zobrazení. Podporované formáty modelů jsou STL, OBJ, PLY, 3DS a další. Pro správné zpracování modelu by měl být model uzavřený, s nepřekrývajícími se částmi, s detaily odpovídajícími kvalitě tisku a s korektně nastavenými normálami. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, můžete se pokusit model po načtení opravit příkazem Opravit z kontextového menu na položce modelu v panelu Objekty. Pro větší opravy doporučujeme použít některou ze specializovaných online služeb nebo provést opravy ručně v software na 3D modelování. Protože zpracování modelu pro 3D tisk je výpočetně a paměťově značně náročné, je vhodné, aby model nebyl příliš detailní Umístění modelu Načtený model je možné vybrat jako aktivní kliknutím levého tlačítka myši v 3D scéně na zvolený model, případně při současném stisku klávesy Shift je možné vybrat více modelů najednou. S klávesou Ctrl lze výběr modelů postupně rušit. Vybrané modely je pak možné posouvat, případně prostřednictvím draggerů provádět jejich natočení nebo změnu velikosti. Pro snadnější otáčení modelů o pravý úhel, přesnou změnu měřítka a snadnější usazení jsou v tiskovém průvodci nebo v expertním režimu v panelu Objekty ovládací prvky pro otáčení o jeden stupeň, o devadesát stupňů, pro posuv po tiskové ploše a pro změnu měřítka o zadanou hodnotu. Kromě toho je možné provést usazení modelu na tiskovou plochu v současné poloze nebo podle zvolené plochy, případně podle tří vybraných bodů na modelu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 16

18 Při umisťování více modelů najednou aplikace barevně odlišuje pozice, které jsou povolené, přičemž pozice modelů jsou omezené průměty jejich konvexních obálek. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 17

19 6. Generování G-kódu z modelu Před vytištěním modelu je nezbytné, aby aplikace provedla nařezání modelu na tiskové vrstvy a spočítala tiskové dráhy jak pro tisk samotného obrysu modelu, tak pro vnitřní výplně a podpůrné struktury. Výsledkem tohoto zpracování je G-kód, tedy posloupnost příkazů pro tiskárnu Nastavování profilů pro tisk Před vygenerováním tiskového kódu je potřeba aplikaci říct, s kolika extrudery, s jakým materiálem a s jakým tiskovým profilem chcete model vytisknout. Počet extruderů je daný tiskárnou, kterou máte, pokud vlastníte tiskárnu s více extrudery, je samozřejmě možné využít jen některé. Materiál zvolte podle toho, jaký vlastníte a pro který jsou předpřipravené tiskové profily. Nabídka profilů použitelných pro daný počet a rozměr extruderů v kombinaci s použitým materiálem se automaticky při změně parametrů aktualizuje. Z dostupných profilů vyberte profil příslušný kvalitě, v jaké chcete model vytisknout. Vyšší kvalita obecně znamená delší přípravu G-kódu a taktéž samotného tisku Vygenerování G-kódu Pro zvolená nastavení můžete vygenerovat G-kód stiskem tlačítka Vytvořit G-kód. Výpočet může trvat od několika vteřin až po desítky minut podle velikosti a složitosti modelu a v závislosti na zvolených nastaveních. Vytvořený G-kód je možné uložit si příslušnou volbou z menu Soubor, opětovné načtení G-kódu je možné provést příkazem Načíst G-kód z téže nabídky nebo dvojitým poklepáním na zvolený soubor v okně průzkumníka, které je zobrazitelné příkazem z nabídky Zobrazení. Vzniklý G-kód je přizpůsoben daným nastavením a zvolené tiskárně, proto obecně není vhodné přenášet již vytvořený kód jinam Nastavení základních parametrů Perimetry jedná se o tiskové dráhy běžící podél obrysu objektu, definují základní tuhost tělesa. Hustota výplně zvyšuje pevnost tělesa. Již 10% výplň dodává tělesu dostatečnou pevnost, přičemž se ale ušetří spousta materiálu. Podpory jedná se o podpůrné konstrukce pro vytištění částí modelu, které nejsou ničím podepřené. Po vytištění modelu musí být ručně odlámány nebo při použití více materiálů mohou být odstraněny chemickou cestou. Přestože jsou podpory od tělesa odděleny malou mezerou, někdy mohou vyžadovat pro odlomení použití větší síly. Nastavení extruderu určuje který extruder bude použit pro tisk daného typu geometrie Nastavení pokročilých parametrů V režimu pokročilých nastavení je možné pro zvolený profil zobrazit všechna jeho nastavení a přizpůsobit některá základní, eventuálně je možné vytvořit si vlastní kopii profilu, kde pak jde nastavit Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 18

20 celá řada parametrů, která ale při nevhodném nastavení může vést k netisknutelnému výsledku, i když při zobrazení v aplikaci bude vše vypadat v pořádku. Parametry jsou rozdělené do několika skupin a dá se filtrovat zobrazení parametrů podle názvu parametru nebo skupiny, do které patří. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 19

21 7. Tisk G-kódu Pokud máte vygenerovaný G-kód pro tisk a zavedený materiál do tiskárny, je možné spustit tisk. Tiskárna nezačne tisknout ihned, protože na počátku potřebuje provést přejezd do výchozí pozice a ohřev extruderu a tiskové podložky na pracovní teplotu. Průběh tisku a odhadovaný čas dokončení je průběžně aktualizován v indikátoru průběhu na stavové liště v levé dolní části okna aplikace, stejně tak je v 3D okně průběžně aktualizováno zobrazení aktuálně tištěné části modelu. Probíhající tisk je možné pozastavit, obvykle za účelem výměny materiálu, případně úplně zastavit. Pokud došlo při tisku k pádu aplikace nebo podobnému chybovému stavu, aplikace může uživateli nabídnout obnovení tisku od poslední zaznamenané pozice. Vzhledem k tomu, že tiskárna v sobě obsahuje mezipaměť, nemusí zaznamenaná pozice zcela odpovídat skutečnému konci tisku, navíc tiskárna bude potřebovat zkalibrovat alespoň osy X a Y pro pokračování v tisku, proto doporučujeme používat tuto funkčnost jen v nouzových případech Výměna materiálu V panelu pro ruční ovládání můžete najít průvodce pro výměnu materiálu. Po otevření dialogu se začne automaticky nahřívat příslušný extruder na teplotu zadanou v nastaveních programu. Během ohřevu můžete odpojit vodicí trubičku z hlavy extruderu, odříznout starý materiál a protáhnout místo něj trubičkou nový. Po dosažení potřebné teploty extruderu klikněte na tlačítko Výměna materiálu a tiskárna začne protlačovat hlavou rozehřátý materiál. Zatlačte nové vlákno s materiálem do hlavy extruderu. Po zavedení materiálu znovu stiskněte tlačítko Výměna materiálu pro vypnutí pohonu extruderu a zasuňte vodicí trubičku zpět do hlavy Správa materiálů Pro snadnější správu tiskových materiálů aplikace umožňuje v nastaveních programu zadávání balení materiálů společně s údaji o jejich délce. Pokud pak pro tisk zvolíte pro daný extruder jako zdroj příslušné balení materiálu, aplikace bude při tisku použitý materiál automaticky odečítat, případně vás před tiskem upozorní na nedostatečné množství materiálu pro vytištění zvoleného objektu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 20

22 Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 21

23 8. Nastavení programu Po kliknutí na Zobrazení Nastavení v hlavní nabídce aplikace se otevře dialog s nastavením. V kartě Základní lze zvolit jazyk aplikace, použitý styl, různé barvy oken a G-kódu, styl manipulace se scénou a ovládání. V kartě Pokročilé lze povolit logování stavu aplikace, vyhlazování ostrých hran u vykreslování, zobrazování varovných hlášení u potenciálně chybových stavů. Dále pak automatickou kontrolu aktualizací aplikace. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 22

24 V kartě Tiskárna lze nastavovat parametry tiskárny, se kterou chceme pracovat. Lze zde navolit typ tiskárny, port, přes který tiskárna komunikuje, a šířku trysky. Tlačítkem Upravit tiskárny je možné vyvolat dialog pro nadefinování vlastního typu tiskárny. Dále je zde možné nastavit oblast pro očištění trysky a teploty pro nahřívání těsně před tiskem. Nakonec lze definovat operace, které se mají provést při zastavení tisku. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 23

25 9. Podporované tiskárny Tisk byl testován na tiskárnách firmy Aroja, v zásadě by měl být ale funkční na všech tiskárnách, které pracují přes sériový port nebo přes virtualizovaný sériový port a komunikují standardním způsobem Definice vlastní tiskárny V nastaveních programu je možné vyvolat dialog pro přidání vlastní tiskárny. Při definici tiskárny nestačí zadat jen její rozměry, ale také parametry komunikace. Pokud si nejste jistí, zkuste ponechat výchozí nebo zkuste najít mezi podporovanými tiskárnami takovou, která používá stejnou nebo podobnou elektroniku. Po nadefinování vlastní tiskárny budete mít k dispozici pouze generické profily, s nimiž nemusí tisk dosahovat optimálních výsledků, takže může být potřeba vytvoření kopií existujících profilů a doladění tiskových parametrů. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 24

26 9.2. Kalibrace tiskárny V současné verzi programu je podporována pouze kalibrace velikosti tištěných objektů. Po otevření kalibračního panelu příkazem Kalibrovat z nabídky Tisk se vám zpřístupní možnost vytisknout kalibrační objekt, jehož změřené rozměry zadáte do panelu a provedete kalibraci. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 25

27 10. Parametry převodu modelu na G-kód Nastavení tiskárny Oblouky v G-kódu Použít G2/G3 příkazy pro generování oblouků (experimentální, není podporovaný všem verzemi firmware) Nastavení vlákna Průměr vlákna Průměr vlákna v mm (výchozí: 3) Teplora extruze Teplota extruze pro první vrstvu Teplota podložky Teplota podložky pro první vrstvu Násobič extruze Vzorec množství extruze Teplota extruze ve stupních Celsia, nastavte na 0 pro zakázání, pro zadání více hodnot použijte jako oddělovač středník (výchozí: 200) Teplota extruze pro první vrstvu tisku ve stupních Celsia. Nastavte na 0 pro zakázání (výchozí: stejné jako --temperature) Teplota podložky ve stupních Celsia, nastavte na 0 pro zakázání (výchozí: 0) Teplota podložky pro první vrstvu tisku ve stupních Celsia, nastavte na 0 pro zakázání (výchozí: stejné jako --bedtemperature) Upravte pro změnu množství extrudovaného materiálu (výchozí: 1) Vzorec pro výpočet množství extrudovaného materiálu (varianty: 0 a 1; výchozí: 0) Nastavení rychlosti Rychlost přejezdů Rychlost netiskových přejezdů v mm/s (výchozí: 130) Rychlost perimetrů Rychlost tisku perimetrů v mm/s (výchozí: 30) Rychlost krátkých perimetrů Rychlost vnějších perimetrů Rychlost tisku krátkých perimetrů v mm/s nebo v procentech vůči rychlosti perimetrů (výchozí: 30) Rychlost tisku vnějších perimetrů v mm/s nebo v procentech vůči rychlosti perimetrů (výchozí: 70%) Rychlost výplní Rychlost tisku výplně v mm/s (výchozí: 60) Rychlost podpor Rychlost tisku podpor v mm/s (výchozí: 60) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 26

28 Rychlost přemostění Rychlost přemostění v mm/s (výchozí: 60) Rychlost první vrstvy Rychlost tisku pro spodní vrstvu vyjadřený jako absolutní hodnota nebo procentuálně vůči normálním hodnotám (výchozí: 30%) Nastavení přesnosti Výška vrstvy Výška vrstvy v mm (výchozí: 0.4) Výška první vrstvy Výška první vrstvy (mm nebo %, výchozí: 100%) Výplň každou N. vrstvu Vyplní každou N. vrstvu (výchozí: 1) Nastavení tisku Počet perimetrů Počet perimetrů/vnějších slupek modelu (rozsah: 1+, výchozí: 3) Počet horních vrstev Počet plných vrstev na horních površích (rozsah: 3+, výchozí: 3) Počet spodních vrstev Počet plných vrstev na dolních površích (rozsah: 3+, výchozí: 3) Hustota výplně Hustota výplně (rozsah: 0-1, výchozí: 0.4) Úhel výplně Úhel výplně ve stupních (rozsah: 0-90, výchozí: 45) Minimální rozestup výplně Rozestup mezi čárami ve výplni (mm, výchozí: 0) Vzor výplně Vzor pro plné vrstvy Vyplnit vnější plnou vrstvu pomocí perimetrů Faktor prolnutí perimetrů s výplní Faktor prolnutí prvního perimetru Faktor prolnutí perimetrů Minimalizovat retrakty u výplní Minimalizovat retrakty u podpor Vzor pro výplně (výchozí: rectilinear) Vzor pro výplně plných vrstev (výchozí: rectilinear) Použije perimetry pro vyplnění vnejší plné vrstvy Faktor ovlivňující prolnutí perimetrů s výplní Faktor ovlivňující prolnutí začátku a konce vnějšího perimetru Faktor ovlivňující prolnutí začátku a konce perimetrů Minimalizuje počet retraktů během tisku výplní Minimalizuje počet retraktů během tisku podpor Minimalizovat retrakty u perimetrů Minimalizuje počet retraktů během tisku perimetrů Začínat vnějším perimetrem Vnější perimetr bude vytištěn jako první, v opačném případě Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 27

29 jako poslední Plocha pro hustou výplň Zachovat počátky vrstev Počáteční G-kód Koncový G-kod G-kód vrstvy G-kód před změnou nástroje G-kód po změně nástroje Geometrie s menší plochou bude vyplněna s dvojitou hustotou výplně (výchozí: 50) Pokusí se minimalizovat přejezdy mezi začátkem aktuální vrstvy a koncem předchozí vrstvy Ze souboru načte počáteční G-kód. Tato možnost nahradí výchozí příkazy (přejezd do výchozí pozice [G28]). Ze souboru načte koncový G-kód. Tato možnost nahradí výchozí příkazy (vypnout ohřev [M104 S0], přejezd do výchozí pozice X [G28 X], vypnout motory [M84]). Ze souboru načte G-kód prováděný před tiskem každé vrstvy (výchozí: prázdné). Ze souboru načte G-kód prováděný před změnou nástroje (výchozí: prázdné). Ze souboru načte G-kód prováděný po změně nástroje (výchozí: prázdné). Nastavení podpor Podpory Úhlový limit podpor Vzor Odstup podpor Svislý odstup podpor Generovat podpory pro převisy Úhel převisů (rozsah: 0-90, nastavte na 0 pro automatickou detekci, výchozí: 0) Vzor pro podpory (výchozí: rectilinear) Počet perimetrů pro odstup podpor od objektu ve vodorovném směru (rozsah: 0+, výchozí: 0) Počet vrstev pro odstup podpor od modelu ve svislém směru (rozsah: 0+, výchozí: 0) Rozestup Rozestup mezi čárami výplně (,mm, výchozí: 2.5) Úhel Úhel podpor ve stupních (rozsah: 0-90, výchozí: 0) Jen vůči podložce Nebudou se generovat podpory v modelu, ale jen proti podložce Optimalizace Provádí hlubší kontrolu podpor pro odstranění chyb (výchozí: 1) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 28

30 Limit husté výplně Hustá výplň kostrou Počet vrstev základové desky Okraj Základna podpor ve tvaru kmene Maximální plocha podpor, která bude hustě vyplněna Zapne hustou výplň podpor pomocí kostry polygonu. Použije se standardní hustá výplň, pokud je vypnuta kostra (výchozí:1) Počet vrstev základové desky pro přizvednutí modelu (rozsah: 0+, výchozí: 0) Zapne okraj pro podpory, které jsou příliš daleko od modelu (výchozí: 0) Základna podpor ve tvaru kmene (výchozí: vypnuto) Násobič extruze pro nejvyšší vrstvu Násobič extruze pro nejvyšší vrstvu podpor (rozsah: 0-1, výchozí: 1) Nastavení retraktů Délka retraktu Délka retraktu v mm při pozastavení extruze (výchozí: 1) Rychlost retraktu Rychlost retraktu v mm/s (výchozí: 30) Přizvednutí přejezdu Přizvednutí na ose Z při retraktech a přejezdech (mm nebo %, výchozí: 200%) Retract před přejezdem Extra extruze po retraktu Extra extruze po změně nástroje Předčasný retrakt Retrakt jen před přejezdem dlouhým alespoň zadanou hodnotu (mm, výchozí: 0) Dodatečné množství materiálu v mm pro vytlačení po kompenzaci předešlého retraktu (výchozí: 0) Dodatečné množství materiálu v mm pro vytlačení po přepnutí nástroje (výchozí: 0) Vzdálenost před koncem polygonu, v jaké se ukončí extruze (výchozí: 0) Nastavení chlazení Povolit chlazení Zpomalení Větrák při rychlém tisku Povolí použití větráku a chlazení Zpomalení pokud tisk vrstvy proběhne rychleji než zadaná hodnota ve vteřinách (výchozí: 30) Zapne větrák pokud tisk vrstvy trvá kratší dobu než určuje zadaná hodnota (výchozí: 60) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 29

31 Minimální rychlost tisku Minimální rychlost tisku (mm/s, výchozí: 10) Minimální rychlost větráku Minimální rychlost větráku (výchozí: 35%) Maximální rychlost větráku Maximální rychlost větráku (výchozí: 100%) Rychlost větráku u přemostění Rychlost větráku při přemosťování (výchozí: 100%) Zakázat větrák pro první vrstvy Zakáže větrák pro prvních N vrstev (výchozí: 1) Větrák vždy zapnut Větrák zůstane zapnutý na minimální otáčky i pro vvrtsvy, které nevyžadují chlazení Nastavení lemu Počet lemů Počet lemů vně objektu (rozsah: 0+, výchozí: 1) Vzdálenost lemu Vzdálenost v mm mezi vnitřním okrajem lemu a modelem (výchozí: 6) Výška lemu Výška lemu (vyjádřena ve vrstvách, 0+, výchozí: 1) Šířka okraje Šířka okraje, který bude přidan ke každému objektu pro lepší přilnutí k podložce (mm, výchozí: 0) Nastavení extruze Šířka extruze Ručně nastaví šířku extruze; zadejte absolutní hodnotu v mm (např. 0.65) Ofset prvního perimetru Ofset prvního perimetru v mm (výchozí: 0) Nastavení přemostění Přemostění Vytvářet přemostění (výchozí: 1) Překryv přemostění Maximální délka přemostění Nastaví překryv přemostění a modelu; zadejte absolutní hodnotu v mm Nastaví maximální délku přemostění; zadejte absolutní hodnotu v mm Nastavení extruderu Extruder pro perimetry Extruder pro perimetry (1+; výchozí: 1) Extruder pro výplně Extruder pro výplně (1+; výchozí: 1) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 30

32 Extruder pro podpory Extruder pro podpory (1+; výchozí: 1) Nastavení transformace Automatické položení Rotace na X Rotace na Y Rotace na Z Položí model na podložku Rotace modelem okolo osy X Rotace modelem okolo osy Y Rotace modelem okolo osy Z Měřítko Faktor pro změnu měřítka objektu (výchozí: 1) Další nastavení Opravit model Tenké části Limit spojování vrcholů Limit napojování čar Pokusit se opravit model. Povolí tenké části. Práh pro sloučení vrcholů (může pomoci opravit otevřené modely, v některých případech je ale rozbije ještě více). Práh pro napojování izolovaných čar (může pomoci opravit otevřené modely, v některých případech je ale rozbije ještě více). Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 31

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete.

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete. Co je nového v Mastercam 2017 Obecná vylepšení NOVÝ VZHLED PROGRAMU Mastercam 2017 přináší nový vzhled nástrojové lišty podobné stylu Microsoft Office. Nový vzhled a ovládání zhodnotí vaše dřívější zkušenosti

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Scribus. Vypracovali : Hana Bartošová Tomáš Dvořáček

Scribus. Vypracovali : Hana Bartošová Tomáš Dvořáček Scribus Vypracovali : Hana Bartošová Tomáš Dvořáček Seznámení Program Scribus je počítačový program pro profesionální sazbu tzv. Desktop Publisingu (DTP), který byl poprvé předveden v roce 2001. Program

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

DEECONTROL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DEECONTROL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DEECONTROL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTALACE, OBSLUHA A FUNKCE SLICOVACÍHO SOFTWARU DEECONTROL DEECONTROL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE 2.1 OBSAH 1. Úvod 4 2. Minimální požadavky 4 3. Instalace 5 4. Spuštění

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 FLUO+ 3.4 Copyright 2014 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu FLUO+ 3.4... 7 Použití modulu FLUO+ 3.4... 9 Minimální systémové

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více