3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál. Revize 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál. Revize 1.0"

Transkript

1 3DIM LABORATORY S.R.O. Uživatelský manuál

2 Obsah 1 Instalace Hardwarové požadavky D tisk Vstupní data Technologie tisku G-kód Materiály Tiskneme první model Výběr a nastavení tiskárny Načtení modelu Umístění modelu Výběr tiskového profilu Generování G-kódu Tisk G-kódu Prostředí programu Popis prostředí a panelů Práce s modelem Načtení modelu Umístění modelu Generování G-kódu z modelu Nastavování profilů pro tisk Vygenerování G-kódu Nastavení základních parametrů Nastavení pokročilých parametrů Tisk G-kódu Výměna materiálu Správa materiálů Nastavení programu Podporované tiskárny Definice vlastní tiskárny Kalibrace tiskárny Parametry převodu modelu na G-kód Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 1

3 1 Instalace 3DimMaker podporuje operační systémy Windows Vista a vyšší a Mac OS X Lion a vyšší. Vzhledem k vysokým paměťovým nárokům doporučujeme použití 64 bitového systému Hardwarové požadavky Processor: dvoujádrový RAM: 4GB a více Video karta střední třídy, 512MB a více video RAM Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 2

4 2. 3D tisk 3D tisk je proces, během kterého specializovaná tiskárna vytváří trojrozměrný objekt z vhodného materiálu postupným nanášením po vrstvách. Pro 3D tisk existuje řada různých tiskových technologií, v současné době je nejrozšířenější a cenově nejdostupnější metoda extruze termoplastu. Výhodou 3D tisku oproti klasickému obrábění je možnost vytvářet tvary, které by jiným způsobem nebyly zhotovitelné Vstupní data Data k 3D tisku jsou aplikaci předávána v podobě 3D modelů ve formátu STL, OBJ, PLY, 3DS a dalších. Ne každý 3D model je tisknutelný, pro 3D tisk by měl model splňovat několik předpokladů: - Model by měl být uzavřený. U otevřeného modelu není možné rozlišit vnější a vnitřní stranu, proto takový model bude vytištěn pouze tenkou linií bez vnitřních výplní. - Model by neměl obsahovat detaily menší než je rozlišení tisku. Pokud takové detaily obsahuje, programu se obvykle podaří vytisknout jen některé a nedodrží u nich správnou velikost. - Model by neměl obsahovat chyby. Pokud je model poskládán z více otevřených částí, překrývajících se trojúhelníků, obsahuje špatně orientované normály a podobně, aplikace se pokusí model zpracovat, ale výsledek nemusí odpovídat tomu, co uživatel vidí, případně může postrádat v některých místech vnitřní výplně, nemusí být správně podepřen a podobně Technologie tisku Model se na základě uživatelem zvolených nastavení, která jsou omezena parametry tiskárny, přepočítá na sérii řezů. Z těchto řezů se spočítají tiskové dráhy pro obrysy modelu (perimetry), pro vnitřní výplně modelu, které zvyšují jeho pevnost, a pro podpory pro části modelu, které by při tisku visely ve vzduchu. Výsledkem tohoto zpracování je G-kód. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 3

5 2.3. G-kód Označení G-kód se používá pro sekvenci přikazů pro obráběcí stroje. Protože existuje v řadě variant a mezi výrobci mohou být mírné odlišnosti, každý G-kód nebude fungovat s každou tiskárnou, proto je vhodné provádět zpracování modelu přímo pro danou tiskárnu. G-kód je úzce svázán s aktuálním nastavením tiskárny, proto není možné korektně vytisknout například G-kód pro jinou šířku extruderu Materiály Pro tisk metodou extruze termoplastu se obvykle používají dva základní materiály ABS a PLA. Bývají dodávány ve formě drátu o průměru 1.75 až 3 mm. ABS - Akrylonitril-Butadien-Styren je termoplastický materiál. Jeho výhodou je tuhost, odolnost proti teplotám a chemikáliím a zdravotní nezávadnost. Díly z ABS je možné lepit rozpouštědlovými a polyakrylátovými lepidly. PLA Polyactid acid je získáván z obnovitelných zdrojů, tedy z kukuřičného nebo bramborového škrobu a je biologicky odbouratelný. Je snadněji zpracovatelný než ABS, ale výrobky jsou méně odolné vůči vyšším teplotám, začíná měknout již při 60 C. Výrobky z PLA jsou oproti ABS méně pružné a mají vyšší lesk. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 4

6 3. Tiskneme první model 3DimMaker umožňuje běh ve zjednodušeném režimu pomocí průvodce nebo v rozšířeném režimu pro pokročilé uživatele 3D tiskáren. Přepínat mezi těmito režimy lze pomocí ikonky v nástrojové liště. Ve zjednodušeného režimu je v aplikaci zobrazen panel průvodce, který kombinuje nejdůležitější prvky pro tisk modelu a v několika krocích uživatele provede celým procesem přípravy G-kódu a tisku Výběr a nastavení tiskárny Prvním krokem je počáteční konfigurace tiskárny. Obvykle stačí tiskárnu nastavit pouze při prvním spuštění a průvodce již později nebude tento krok vyžadovat. POZOR! Je třeba zvolit nejen správný typ tiskárny, ale také port, přes který je připojena, a správný průměr extruderu. Při volbě portu musí být tiskárna připojena k počítači a zapnutá! 3.2. Načtení modelu Druhým krokem je načtení 3D modelu. Ve zjednodušeném režimu je možné načíst pouze jeden model. Pokud je již nějaký model načten, bude smazán a nahrazen modelem novým. Pokud je v aplikaci i G-kód, bude rovněž odstraněn. Program umožňuje načíst modely ve formátu STL, OBJ, PLY, 3DS a dalších. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 5

7 3.3. Umístění modelu Dalším krokem je umístění modelu na tiskovou podložku. 3DimMaker model automaticky umisťuje na střed tiskové podložky a zároveň jej na podložku položí. Pokud je model příliš velký, pak jej i zmenší, aby se vešel do tiskového prostoru. V případě, že neuděláme úpravy v umístění či v měřítku, je možné přejít rovnou na další krok. POZOR! Pokud by provedené změny v pozici modelu neumožňovaly jeho tisk, průvodce nedovolí přejít na další krok! 3.4. Výběr tiskového profilu Čtvrtým krokem je výběr materiálu a tiskového profilu. Materiál lze volit pro každý extrudér, seznam dostupných profilů se automaticky aktualizuje podle zvolených materiálů a v nastaveních programu zadané šířky extruderu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 6

8 3.5. Generování G-kódu Stiskem tlačítka Generovat G-kód se spustí výpočet, který může trvat řádově desítky vteřin až několik minut v závislosti na složitosti a velikosti modelu. Po dokončení výpočtu se G-kód zobrazí. Parametry zobrazení G-kódu je možné upravit prostřednictvím panelu Volby zobrazení dostupného z nabídky Zobrazení Tisk G-kódu Stiskem tlačítka Tisk spustíte tisk G-kódu. Průběh tisku a odhadovaný čas dokončení je průběžně aktualizován v indikátoru průběhu na stavové liště v levé dolní části okna aplikace, stejně tak je v 3D okně průběžně aktualizováno zobrazení aktuálně tištěné části modelu. POZOR! Tiskárna nezačne tisknout ihned, protože na počátku potřebuje provést přejezd do výchozí pozice a ohřev extruderu a tiskové podložky na pracovní teplotu! Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 7

9 4. Prostředí programu 4.1. Popis prostředí a panelů Aplikace je tvořena jedním hlavním oknem, které vyobrazuje virtuální tiskovou plochu 3D tiskárny a modely na této ploše umístěné. Po stranách tohoto okna mohou být umístěny zobrazené panely. Jejich rozmístění je možné měnit tažením za titulek panelu. V horní části okna je umístěna nástrojová lišta. Tu lze tažením též přemístit na libovolné místo. Po stisku pravého tlačítka na nástrojové liště je možné upravit viditelnost dalších lišt. Ve stavovém řádku jsou na pravé straně umístěna tlačítka pro ovládání připojení tiskárny, předehřevu a práce s SD kartou v tiskárně, pokud je k dispozici. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 8

10 Panel Průzkumník Panel Průzkumník umožňuje procházet složky a soubory a s pomocí náhledu vybrat model či G- kód, který chceme načíst do aplikace a dále s ním pracovat. Zobrazování náhledu lze zrušit pomocí zatržítka v dolní části panelu. Jedním kliknutím vybereme soubor a zobrazí se jeho náhled. V okně náhledu lze se scénou manipulovat stejným způsobem jako v hlavním 3D okně. Dvojitým kliknutím se vybraný model či G-kód načte do aplikace a zobrazí se v hlavním 3D okně. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 9

11 Panel Zobrazení Způsob zobrazení modelů a G-kódu lze měnit pomocí panelu Zobrazení. V horní části se upravují parametry zobrazení tiskového vlákna při zobrazení G-kódu. Lze mu změnit šířku a výšku, které se implicitně nastavují podle parametrů vložených v G-kódu. Dále lze změnit celkový styl vizualizace velmi nízká (barevné čáry), nízká (stínované čáry), střední (tlusté vlákno) a vysoká (tlusté vlákno s pokročilejším stínováním). Vyšší kvalita může pro pohodlnou práci vyžadovat silnější grafickou kartu. Velmi nízká kvalita se hodí pro analyzování jednotlivých vrstev G-kódu. Zároveň je velmi nenáročná na hardware. Nízká kvalita je vhodná pro rychlý náhled na celý G-kód. Střední kvalita simuluje zobrazení tlustého tiskového vlákna. Je vhodná pro kontrolu překryvů jednotlivých vláken. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 10

12 Vysoká kvalita je co se týče použití ekvivalentní se střední kvalitou, ale zobrazuje vlákna s lepším stínováním. Na panelu lze přepínat i způsob vizualizace načteného modelu. Na výběr je Ploché stínování, Vyhlazené stínování, Drátový model a Drátový model Z. Ploché stínování je vhodné pro modely s velkým množstvím ostrých úhlů a velkých rovných ploch. Vyhlazené stínování je vhodné pro modely s oblými částmi. Drátový model zobrazuje strukturu modelu a je na něm dobře viditelná úroveň detailů. Drátový model Z zobrazuje drátový model, ale respektuje viditelnost jako při zobrazení plného modelu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 11

13 Ve spodní části panelu lze omezit zobrazení G-kódu a zobrazit pouze několik jeho vrstev. Definuje se první zobrazená vrstva a poté počet následujících vrstev. Taktéž je možné volitelně přepínat viditelnost podpor, výplní a přejezdů hlavy tiskárny. Panel Průvodce Panel Průvodce slouží pro základní ovládání aplikace běžnými uživateli. V několika krocích uživatele provede načtením modelu, volbou tiskového profilu, přípravou G-kódu a nakonec tiskem konečného výrobku. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 12

14 Panel Objekty Pokud je aktivní volba Pokročilá nastavení, uživateli je přístupný panel Objekty, který umožňuje spravovat načtené modely a G-kódy. V horní části je zobrazen seznam modelů a G- kódů s jejich základními vlastnostmi. U každého objektu je zatržítko, kterým lze zobrazit či schovat daný objekt. Vlastnosti objektu lze zobrazit rozkliknutím šipky nalevo od jména objektu. S modely lze pomocí tohoto panelu manipulovat. Slouží k tomu sada tlačítek a posuvníků. Díky nim se dá model v jednotlivých osách otáčet, posouvat, či škálovat. U změny měřítka lze vynutit rovnoměrné zvětšování, či po jednotlivých osách. Změnu měřítka lze provést i zadáním přesné hodnoty do číselných políček. Pod transformacemi se nachází tlačítka pro: položení modelu na tiskovou podložku vystředění modelu na podložce umístění modelu podle tří zadaných bodů umístění modelu podle zadaného polygonu reset transformací U umístění podle tří bodů či polygonu je po kliknutí na tlačítko potřeba za držení klávesy Shift klepnout na model. U tří bodů se začnou zobrazovat malé kuličky na označená místa. Po označení třetího se model umístí a kuličky zmizí. Při umisťování podle polygonu je třeba označit jen jedno místo. Model je poté natočen tak, aby vybraný polygon či vybrané tři body ležely vodorovně s podložkou. Reset transformací vymaže všechny dosud Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 13

15 provedené transformace na modelu a umístí jej do počátku souřadného systému. Panel Ruční ovládání Tento panel umožňuje uživateli ručně ovládat právě připojenou tiskárnu. V horní části jsou ovládací prvky pro manipulaci s extrudery a nahříváním. Pod nimi se nachází ovládací kříž pro pohyb tiskové hlavy v jednotlivých osách. Mimo to lze tiskovou hlavu poslat na tzv. Home pozici. Dále je možné řídit chlazení. Důležitou funkcí přístupnou z tohoto panelu je průvodce výměnou materiálu. Během tisku lze také ovlivnit jeho rychlost a tiskovou teplotu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 14

16 Panel Tiskové profily Převod modelu na G-kód má řadu nastavitelných parametrů, které jsou sloučeny do tiskových profilů. Aplikace obsahuje jak specializované profily vyladěné pro konkrétní tiskárny a materiály, tak obecné profily, jejichž doladění může vyžadovat zásah uživatele. POZOR! Pro profily, které jsou s aplikací dodány, je možné parametry pouze prohlížet a měnit lze jen ty nejzákladnější, pokud chcete provést pokročilejší zásahy do nastavení, je potřeba zvolit příslušný základní profil a tento zduplikovat! Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 15

17 5. Práce s modelem 5.1. Načtení modelu Načtení modelu je možné provést příkazem Načíst model z nabídky Soubor nebo dvojitým poklepáním na zvolený soubor v okně průzkumníka, které je zobrazitelné příkazem z nabídky Zobrazení. Podporované formáty modelů jsou STL, OBJ, PLY, 3DS a další. Pro správné zpracování modelu by měl být model uzavřený, s nepřekrývajícími se částmi, s detaily odpovídajícími kvalitě tisku a s korektně nastavenými normálami. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, můžete se pokusit model po načtení opravit příkazem Opravit z kontextového menu na položce modelu v panelu Objekty. Pro větší opravy doporučujeme použít některou ze specializovaných online služeb nebo provést opravy ručně v software na 3D modelování. Protože zpracování modelu pro 3D tisk je výpočetně a paměťově značně náročné, je vhodné, aby model nebyl příliš detailní Umístění modelu Načtený model je možné vybrat jako aktivní kliknutím levého tlačítka myši v 3D scéně na zvolený model, případně při současném stisku klávesy Shift je možné vybrat více modelů najednou. S klávesou Ctrl lze výběr modelů postupně rušit. Vybrané modely je pak možné posouvat, případně prostřednictvím draggerů provádět jejich natočení nebo změnu velikosti. Pro snadnější otáčení modelů o pravý úhel, přesnou změnu měřítka a snadnější usazení jsou v tiskovém průvodci nebo v expertním režimu v panelu Objekty ovládací prvky pro otáčení o jeden stupeň, o devadesát stupňů, pro posuv po tiskové ploše a pro změnu měřítka o zadanou hodnotu. Kromě toho je možné provést usazení modelu na tiskovou plochu v současné poloze nebo podle zvolené plochy, případně podle tří vybraných bodů na modelu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 16

18 Při umisťování více modelů najednou aplikace barevně odlišuje pozice, které jsou povolené, přičemž pozice modelů jsou omezené průměty jejich konvexních obálek. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 17

19 6. Generování G-kódu z modelu Před vytištěním modelu je nezbytné, aby aplikace provedla nařezání modelu na tiskové vrstvy a spočítala tiskové dráhy jak pro tisk samotného obrysu modelu, tak pro vnitřní výplně a podpůrné struktury. Výsledkem tohoto zpracování je G-kód, tedy posloupnost příkazů pro tiskárnu Nastavování profilů pro tisk Před vygenerováním tiskového kódu je potřeba aplikaci říct, s kolika extrudery, s jakým materiálem a s jakým tiskovým profilem chcete model vytisknout. Počet extruderů je daný tiskárnou, kterou máte, pokud vlastníte tiskárnu s více extrudery, je samozřejmě možné využít jen některé. Materiál zvolte podle toho, jaký vlastníte a pro který jsou předpřipravené tiskové profily. Nabídka profilů použitelných pro daný počet a rozměr extruderů v kombinaci s použitým materiálem se automaticky při změně parametrů aktualizuje. Z dostupných profilů vyberte profil příslušný kvalitě, v jaké chcete model vytisknout. Vyšší kvalita obecně znamená delší přípravu G-kódu a taktéž samotného tisku Vygenerování G-kódu Pro zvolená nastavení můžete vygenerovat G-kód stiskem tlačítka Vytvořit G-kód. Výpočet může trvat od několika vteřin až po desítky minut podle velikosti a složitosti modelu a v závislosti na zvolených nastaveních. Vytvořený G-kód je možné uložit si příslušnou volbou z menu Soubor, opětovné načtení G-kódu je možné provést příkazem Načíst G-kód z téže nabídky nebo dvojitým poklepáním na zvolený soubor v okně průzkumníka, které je zobrazitelné příkazem z nabídky Zobrazení. Vzniklý G-kód je přizpůsoben daným nastavením a zvolené tiskárně, proto obecně není vhodné přenášet již vytvořený kód jinam Nastavení základních parametrů Perimetry jedná se o tiskové dráhy běžící podél obrysu objektu, definují základní tuhost tělesa. Hustota výplně zvyšuje pevnost tělesa. Již 10% výplň dodává tělesu dostatečnou pevnost, přičemž se ale ušetří spousta materiálu. Podpory jedná se o podpůrné konstrukce pro vytištění částí modelu, které nejsou ničím podepřené. Po vytištění modelu musí být ručně odlámány nebo při použití více materiálů mohou být odstraněny chemickou cestou. Přestože jsou podpory od tělesa odděleny malou mezerou, někdy mohou vyžadovat pro odlomení použití větší síly. Nastavení extruderu určuje který extruder bude použit pro tisk daného typu geometrie Nastavení pokročilých parametrů V režimu pokročilých nastavení je možné pro zvolený profil zobrazit všechna jeho nastavení a přizpůsobit některá základní, eventuálně je možné vytvořit si vlastní kopii profilu, kde pak jde nastavit Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 18

20 celá řada parametrů, která ale při nevhodném nastavení může vést k netisknutelnému výsledku, i když při zobrazení v aplikaci bude vše vypadat v pořádku. Parametry jsou rozdělené do několika skupin a dá se filtrovat zobrazení parametrů podle názvu parametru nebo skupiny, do které patří. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 19

21 7. Tisk G-kódu Pokud máte vygenerovaný G-kód pro tisk a zavedený materiál do tiskárny, je možné spustit tisk. Tiskárna nezačne tisknout ihned, protože na počátku potřebuje provést přejezd do výchozí pozice a ohřev extruderu a tiskové podložky na pracovní teplotu. Průběh tisku a odhadovaný čas dokončení je průběžně aktualizován v indikátoru průběhu na stavové liště v levé dolní části okna aplikace, stejně tak je v 3D okně průběžně aktualizováno zobrazení aktuálně tištěné části modelu. Probíhající tisk je možné pozastavit, obvykle za účelem výměny materiálu, případně úplně zastavit. Pokud došlo při tisku k pádu aplikace nebo podobnému chybovému stavu, aplikace může uživateli nabídnout obnovení tisku od poslední zaznamenané pozice. Vzhledem k tomu, že tiskárna v sobě obsahuje mezipaměť, nemusí zaznamenaná pozice zcela odpovídat skutečnému konci tisku, navíc tiskárna bude potřebovat zkalibrovat alespoň osy X a Y pro pokračování v tisku, proto doporučujeme používat tuto funkčnost jen v nouzových případech Výměna materiálu V panelu pro ruční ovládání můžete najít průvodce pro výměnu materiálu. Po otevření dialogu se začne automaticky nahřívat příslušný extruder na teplotu zadanou v nastaveních programu. Během ohřevu můžete odpojit vodicí trubičku z hlavy extruderu, odříznout starý materiál a protáhnout místo něj trubičkou nový. Po dosažení potřebné teploty extruderu klikněte na tlačítko Výměna materiálu a tiskárna začne protlačovat hlavou rozehřátý materiál. Zatlačte nové vlákno s materiálem do hlavy extruderu. Po zavedení materiálu znovu stiskněte tlačítko Výměna materiálu pro vypnutí pohonu extruderu a zasuňte vodicí trubičku zpět do hlavy Správa materiálů Pro snadnější správu tiskových materiálů aplikace umožňuje v nastaveních programu zadávání balení materiálů společně s údaji o jejich délce. Pokud pak pro tisk zvolíte pro daný extruder jako zdroj příslušné balení materiálu, aplikace bude při tisku použitý materiál automaticky odečítat, případně vás před tiskem upozorní na nedostatečné množství materiálu pro vytištění zvoleného objektu. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 20

22 Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 21

23 8. Nastavení programu Po kliknutí na Zobrazení Nastavení v hlavní nabídce aplikace se otevře dialog s nastavením. V kartě Základní lze zvolit jazyk aplikace, použitý styl, různé barvy oken a G-kódu, styl manipulace se scénou a ovládání. V kartě Pokročilé lze povolit logování stavu aplikace, vyhlazování ostrých hran u vykreslování, zobrazování varovných hlášení u potenciálně chybových stavů. Dále pak automatickou kontrolu aktualizací aplikace. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 22

24 V kartě Tiskárna lze nastavovat parametry tiskárny, se kterou chceme pracovat. Lze zde navolit typ tiskárny, port, přes který tiskárna komunikuje, a šířku trysky. Tlačítkem Upravit tiskárny je možné vyvolat dialog pro nadefinování vlastního typu tiskárny. Dále je zde možné nastavit oblast pro očištění trysky a teploty pro nahřívání těsně před tiskem. Nakonec lze definovat operace, které se mají provést při zastavení tisku. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 23

25 9. Podporované tiskárny Tisk byl testován na tiskárnách firmy Aroja, v zásadě by měl být ale funkční na všech tiskárnách, které pracují přes sériový port nebo přes virtualizovaný sériový port a komunikují standardním způsobem Definice vlastní tiskárny V nastaveních programu je možné vyvolat dialog pro přidání vlastní tiskárny. Při definici tiskárny nestačí zadat jen její rozměry, ale také parametry komunikace. Pokud si nejste jistí, zkuste ponechat výchozí nebo zkuste najít mezi podporovanými tiskárnami takovou, která používá stejnou nebo podobnou elektroniku. Po nadefinování vlastní tiskárny budete mít k dispozici pouze generické profily, s nimiž nemusí tisk dosahovat optimálních výsledků, takže může být potřeba vytvoření kopií existujících profilů a doladění tiskových parametrů. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 24

26 9.2. Kalibrace tiskárny V současné verzi programu je podporována pouze kalibrace velikosti tištěných objektů. Po otevření kalibračního panelu příkazem Kalibrovat z nabídky Tisk se vám zpřístupní možnost vytisknout kalibrační objekt, jehož změřené rozměry zadáte do panelu a provedete kalibraci. Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 25

27 10. Parametry převodu modelu na G-kód Nastavení tiskárny Oblouky v G-kódu Použít G2/G3 příkazy pro generování oblouků (experimentální, není podporovaný všem verzemi firmware) Nastavení vlákna Průměr vlákna Průměr vlákna v mm (výchozí: 3) Teplora extruze Teplota extruze pro první vrstvu Teplota podložky Teplota podložky pro první vrstvu Násobič extruze Vzorec množství extruze Teplota extruze ve stupních Celsia, nastavte na 0 pro zakázání, pro zadání více hodnot použijte jako oddělovač středník (výchozí: 200) Teplota extruze pro první vrstvu tisku ve stupních Celsia. Nastavte na 0 pro zakázání (výchozí: stejné jako --temperature) Teplota podložky ve stupních Celsia, nastavte na 0 pro zakázání (výchozí: 0) Teplota podložky pro první vrstvu tisku ve stupních Celsia, nastavte na 0 pro zakázání (výchozí: stejné jako --bedtemperature) Upravte pro změnu množství extrudovaného materiálu (výchozí: 1) Vzorec pro výpočet množství extrudovaného materiálu (varianty: 0 a 1; výchozí: 0) Nastavení rychlosti Rychlost přejezdů Rychlost netiskových přejezdů v mm/s (výchozí: 130) Rychlost perimetrů Rychlost tisku perimetrů v mm/s (výchozí: 30) Rychlost krátkých perimetrů Rychlost vnějších perimetrů Rychlost tisku krátkých perimetrů v mm/s nebo v procentech vůči rychlosti perimetrů (výchozí: 30) Rychlost tisku vnějších perimetrů v mm/s nebo v procentech vůči rychlosti perimetrů (výchozí: 70%) Rychlost výplní Rychlost tisku výplně v mm/s (výchozí: 60) Rychlost podpor Rychlost tisku podpor v mm/s (výchozí: 60) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 26

28 Rychlost přemostění Rychlost přemostění v mm/s (výchozí: 60) Rychlost první vrstvy Rychlost tisku pro spodní vrstvu vyjadřený jako absolutní hodnota nebo procentuálně vůči normálním hodnotám (výchozí: 30%) Nastavení přesnosti Výška vrstvy Výška vrstvy v mm (výchozí: 0.4) Výška první vrstvy Výška první vrstvy (mm nebo %, výchozí: 100%) Výplň každou N. vrstvu Vyplní každou N. vrstvu (výchozí: 1) Nastavení tisku Počet perimetrů Počet perimetrů/vnějších slupek modelu (rozsah: 1+, výchozí: 3) Počet horních vrstev Počet plných vrstev na horních površích (rozsah: 3+, výchozí: 3) Počet spodních vrstev Počet plných vrstev na dolních površích (rozsah: 3+, výchozí: 3) Hustota výplně Hustota výplně (rozsah: 0-1, výchozí: 0.4) Úhel výplně Úhel výplně ve stupních (rozsah: 0-90, výchozí: 45) Minimální rozestup výplně Rozestup mezi čárami ve výplni (mm, výchozí: 0) Vzor výplně Vzor pro plné vrstvy Vyplnit vnější plnou vrstvu pomocí perimetrů Faktor prolnutí perimetrů s výplní Faktor prolnutí prvního perimetru Faktor prolnutí perimetrů Minimalizovat retrakty u výplní Minimalizovat retrakty u podpor Vzor pro výplně (výchozí: rectilinear) Vzor pro výplně plných vrstev (výchozí: rectilinear) Použije perimetry pro vyplnění vnejší plné vrstvy Faktor ovlivňující prolnutí perimetrů s výplní Faktor ovlivňující prolnutí začátku a konce vnějšího perimetru Faktor ovlivňující prolnutí začátku a konce perimetrů Minimalizuje počet retraktů během tisku výplní Minimalizuje počet retraktů během tisku podpor Minimalizovat retrakty u perimetrů Minimalizuje počet retraktů během tisku perimetrů Začínat vnějším perimetrem Vnější perimetr bude vytištěn jako první, v opačném případě Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 27

29 jako poslední Plocha pro hustou výplň Zachovat počátky vrstev Počáteční G-kód Koncový G-kod G-kód vrstvy G-kód před změnou nástroje G-kód po změně nástroje Geometrie s menší plochou bude vyplněna s dvojitou hustotou výplně (výchozí: 50) Pokusí se minimalizovat přejezdy mezi začátkem aktuální vrstvy a koncem předchozí vrstvy Ze souboru načte počáteční G-kód. Tato možnost nahradí výchozí příkazy (přejezd do výchozí pozice [G28]). Ze souboru načte koncový G-kód. Tato možnost nahradí výchozí příkazy (vypnout ohřev [M104 S0], přejezd do výchozí pozice X [G28 X], vypnout motory [M84]). Ze souboru načte G-kód prováděný před tiskem každé vrstvy (výchozí: prázdné). Ze souboru načte G-kód prováděný před změnou nástroje (výchozí: prázdné). Ze souboru načte G-kód prováděný po změně nástroje (výchozí: prázdné). Nastavení podpor Podpory Úhlový limit podpor Vzor Odstup podpor Svislý odstup podpor Generovat podpory pro převisy Úhel převisů (rozsah: 0-90, nastavte na 0 pro automatickou detekci, výchozí: 0) Vzor pro podpory (výchozí: rectilinear) Počet perimetrů pro odstup podpor od objektu ve vodorovném směru (rozsah: 0+, výchozí: 0) Počet vrstev pro odstup podpor od modelu ve svislém směru (rozsah: 0+, výchozí: 0) Rozestup Rozestup mezi čárami výplně (,mm, výchozí: 2.5) Úhel Úhel podpor ve stupních (rozsah: 0-90, výchozí: 0) Jen vůči podložce Nebudou se generovat podpory v modelu, ale jen proti podložce Optimalizace Provádí hlubší kontrolu podpor pro odstranění chyb (výchozí: 1) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 28

30 Limit husté výplně Hustá výplň kostrou Počet vrstev základové desky Okraj Základna podpor ve tvaru kmene Maximální plocha podpor, která bude hustě vyplněna Zapne hustou výplň podpor pomocí kostry polygonu. Použije se standardní hustá výplň, pokud je vypnuta kostra (výchozí:1) Počet vrstev základové desky pro přizvednutí modelu (rozsah: 0+, výchozí: 0) Zapne okraj pro podpory, které jsou příliš daleko od modelu (výchozí: 0) Základna podpor ve tvaru kmene (výchozí: vypnuto) Násobič extruze pro nejvyšší vrstvu Násobič extruze pro nejvyšší vrstvu podpor (rozsah: 0-1, výchozí: 1) Nastavení retraktů Délka retraktu Délka retraktu v mm při pozastavení extruze (výchozí: 1) Rychlost retraktu Rychlost retraktu v mm/s (výchozí: 30) Přizvednutí přejezdu Přizvednutí na ose Z při retraktech a přejezdech (mm nebo %, výchozí: 200%) Retract před přejezdem Extra extruze po retraktu Extra extruze po změně nástroje Předčasný retrakt Retrakt jen před přejezdem dlouhým alespoň zadanou hodnotu (mm, výchozí: 0) Dodatečné množství materiálu v mm pro vytlačení po kompenzaci předešlého retraktu (výchozí: 0) Dodatečné množství materiálu v mm pro vytlačení po přepnutí nástroje (výchozí: 0) Vzdálenost před koncem polygonu, v jaké se ukončí extruze (výchozí: 0) Nastavení chlazení Povolit chlazení Zpomalení Větrák při rychlém tisku Povolí použití větráku a chlazení Zpomalení pokud tisk vrstvy proběhne rychleji než zadaná hodnota ve vteřinách (výchozí: 30) Zapne větrák pokud tisk vrstvy trvá kratší dobu než určuje zadaná hodnota (výchozí: 60) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 29

31 Minimální rychlost tisku Minimální rychlost tisku (mm/s, výchozí: 10) Minimální rychlost větráku Minimální rychlost větráku (výchozí: 35%) Maximální rychlost větráku Maximální rychlost větráku (výchozí: 100%) Rychlost větráku u přemostění Rychlost větráku při přemosťování (výchozí: 100%) Zakázat větrák pro první vrstvy Zakáže větrák pro prvních N vrstev (výchozí: 1) Větrák vždy zapnut Větrák zůstane zapnutý na minimální otáčky i pro vvrtsvy, které nevyžadují chlazení Nastavení lemu Počet lemů Počet lemů vně objektu (rozsah: 0+, výchozí: 1) Vzdálenost lemu Vzdálenost v mm mezi vnitřním okrajem lemu a modelem (výchozí: 6) Výška lemu Výška lemu (vyjádřena ve vrstvách, 0+, výchozí: 1) Šířka okraje Šířka okraje, který bude přidan ke každému objektu pro lepší přilnutí k podložce (mm, výchozí: 0) Nastavení extruze Šířka extruze Ručně nastaví šířku extruze; zadejte absolutní hodnotu v mm (např. 0.65) Ofset prvního perimetru Ofset prvního perimetru v mm (výchozí: 0) Nastavení přemostění Přemostění Vytvářet přemostění (výchozí: 1) Překryv přemostění Maximální délka přemostění Nastaví překryv přemostění a modelu; zadejte absolutní hodnotu v mm Nastaví maximální délku přemostění; zadejte absolutní hodnotu v mm Nastavení extruderu Extruder pro perimetry Extruder pro perimetry (1+; výchozí: 1) Extruder pro výplně Extruder pro výplně (1+; výchozí: 1) Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 30

32 Extruder pro podpory Extruder pro podpory (1+; výchozí: 1) Nastavení transformace Automatické položení Rotace na X Rotace na Y Rotace na Z Položí model na podložku Rotace modelem okolo osy X Rotace modelem okolo osy Y Rotace modelem okolo osy Z Měřítko Faktor pro změnu měřítka objektu (výchozí: 1) Další nastavení Opravit model Tenké části Limit spojování vrcholů Limit napojování čar Pokusit se opravit model. Povolí tenké části. Práh pro sloučení vrcholů (může pomoci opravit otevřené modely, v některých případech je ale rozbije ještě více). Práh pro napojování izolovaných čar (může pomoci opravit otevřené modely, v některých případech je ale rozbije ještě více). Copyright by 3Dim laboratory s.r.o. 31

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více