Příprava t iskárny k 3D tisku. 3D tisk RapMan 3.1. Ing. Richard Němec, 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava t iskárny k 3D tisku. 3D tisk RapMan 3.1. Ing. Richard Němec, 2012"

Transkript

1 Příprava t iskárny k 3D tisku 3D tisk RapMan 3.1 Ing. Richard Němec, 2012

2 1. Napájení 3D tiskárny RapMan 3.1 a bezpečnost Tiskárna RapMan 3.1 je napájena z elektrorozvodné sítě 230V prostřednictvím adapteru 230/12V 60VA s dvojitou izolací. Z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná se o bezpečné zařízení SELV. Na nekrytých kontaktech zařízení (ovládací panel, koncové spínače atd.) je napětí maximálně 12V. K elektrické síti je zařízení připojeno standardním PC napájecím kabelem. Funkce adapteru je indikována zelenou kontrolní diodou. Adapter 230/12V se za chodu mírně zahřívá, musí ležet volně na stole, nesmí být ničím zakryt (přístup vzduchu k jeho chlazení), nesmí ležet na podlaze či na koberci. Zařízení nesmějí žáci samostatně zapojovat do sítě, zařízení zapojí dozírající pověřená osoba. Po ukončení práce musí být adapter odpojen od elektrorozvodné sítě. Zařízení nesmí zůstat zapnuté bez dozoru.

3 2. Teplota tiskové trysky a bezpečnost práce Tiskárna RapMan 3.1 je napájena z elektrorozvodné sítě 230V prostřednictvím adapteru 230/12V 60VA s dvojitou izolací. Z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná se o bezpečné zařízení SELV. Na nekrytých kontaktech zařízení (ovládací panel, koncové spínače atd.) je napětí maximálně 12V. K elektrické síti je zařízení připojeno standardním PC napájecím kabelem. Funkce adapteru je indikována zelenou kontrolní diodou. Adapter 230/12V se za chodu mírně zahřívá, musí ležet volně na stole, nesmí být ničím zakryt (přístup vzduchu k jeho chlazení), nesmí ležet na podlaze či na koberci. Zařízení nesmějí žáci samostatně zapojovat do sítě, zařízení zapojí dozírající pověřená osoba. Po ukončení práce musí být adapter odpojen od elektrorozvodné sítě. Zařízení nesmí zůstat zapnuté bez dozoru.

4 3. Tiskový materiál PLA a jeho skladování Tiskárna RapMan 3.1 je konstruována pro použití tiskového materiálu PLA nebo ABS. Materiál PLA je přírodního původu, je to modifikovaný kukuřičný škrob. PLA je univerzální materiál vhodný pro všechna použití (při teplotě C). Materiál ABS má lepší mechanické vlastnosti, není však vhodný na silnostěnné modely a je asi o 50% dražší než PLA, zpracovává se při teplotách okolo Tiskový materiál PLA je třeba skladovat mino dosah slunečního záření, v suchu a pokud možno v uzavřeném obalu (původním PVC obalu), protože jinak velmi rychle degraduje a křehne. Struna se potom láme a praská. Zlomení struny v průběhu tisku znamená znehodnocení výrobku. Po ukončení tisku je třeba strunu vysunou z trysky a strunu řádně uložit.

5 4. Zavedení struny (tiskového materiálu) do tiskárny RapMan 3.1 Bezprostředně před zahájením tisku je třeba do tiskové hlavy tiskárny RapMan zavést tiskovou strunu. Zvolenou strunu nasadíme na odvíjecí stojánek, strunu provlečeme otvory vodítek nasazených na žebrované ochranné hadici přívodů tiskové hlavy viz obrázek. Konec struny zařízneme (pokud konec zůstal od předchozího použití zdeformovaný teplem) a nožem či jemným pilníkem konec struny zaoblíme (srazíme hranu) velmi vhodný je pro toto použití diamantový pilník na nehty. Zapneme tiskárnu, tiskovou hlavu nastavíme do výchozí pozice (v pravém předním rohu tiskové desky nad otvorem) provedeme pomoci funkce HOME TOOL HEAD z hlavního menu. O několik otáček uvolníme šrouby nastavení přítlaku podavače struny není třeba nástroje, šrouby mají hlavy opatřené plastovými rýhovanými ručními kolečky.

6 4. Zavedení struny (tiskového materiálu) do tiskárny RapMan 3.1 Tiskovou hlavu nyní ohřejeme na pracovní teplotu jinak bychom strunu do hlavy nemohli zasunout. Zvolíme funkci EXTRUDER CONTROL z hlavního menu ovládacího panelu. Teplotu tiskové hlavy můžeme ovládat v tomto režimu manuální kontroly tlačítky +Y a Y. Nastavíme teplotu 200 C (nastavujeme hodnoty v řádku E1, řádky E2 a E3 mají význam v případě, že je tiskárna vybavena druhou a třetí tiskovou hlavou pro vícebarevný tisk). Levá hodnota na řádku E1 zobrazuje aktuální teplotu hlavy, pokud za číslem vidíme hvězdičku, je hlava pávě vyhřívána, prostřední číslo zobrazuje požadovanou cílovou teplotu hlavy (200 C), poslední údaj udává počet otáček za minutu šroubu, který posouvá strunu. Dokud hlava nedosáhne požadované teploty, nelze z bezpečnostních důvodů posuv aktivovat mohlo by dojít k poškozeni tiskové hlavy.

7 4. Zavedení struny (tiskového materiálu) do tiskárny RapMan 3.1 Po dosažení požadované teploty tiskové hlavy spustíme motorek mechanismu posuvu struny posuv struny můžeme v režimu manuální kontroly ovládat tlačítky +X a -X v rozmezí od -90 do 90RPM (otáček za minutu). Kladná hodnota otáček znamená posun struny do tiskové hlavy, záporné hodnoty pak posun opačným směrem. Nastavíme hodnotu okolo 60RPM. Konec struny zasuneme do podávacího mechanismu a strunu mírně tlačíme směrem do hlavy, čekáme, až se struna chytne a mechanismus ji už dále posouvá sám. Přitáhneme rovnoměrně a s citem šrouby přítlačných pružin podavače struny (optimální hodnota je asi 1,5 až 2 otáčky od úplného utažení), pokud se při utahování posuv struny zastaví (a začne hlasitě rachotit), musíme rychle šrouby mírně povolit. Posuv struny ponecháme zapnutý a sledujeme pohyb struny.

8 4. Zavedení struny (tiskového materiálu) do tiskárny RapMan 3.1 Po vniknutí tiskové struny do tělesa vyhřívané trysky ve spodní části tiskové hlavy začne být z trysky vytlačován pramínek tiskového materiálu v polotekutém stavu. Nejdříve vyjde materiál, který v hlavě zůstal po předchozím tisku a také případné vzduchové bubliny. Až začne z trysky vycházet souvislý pramínek materiálu správné barvy, manuální režim ovládání tiskové hlavy ukončíme. Není třeba zastavovat posuv tiskového materiálu a snižovat teplotu, stačí ukončit manuální režim stiskem tlačítka ESC na ovládacím panelu. Po stisku ESC se posuv struny zastaví, teplota trysky se sníží na pohotovostní teplotu ( 130 C je implicitní nastavení) a tiskárna je připravena k tisku. Není vhodné tiskárnu ponechávat delší dobu (desítky minut) v pohotovostním režimu, značné tepelné namáhání snižuje životnost hlavy. Je nepřípustné ponechat tiskárnu v pohotovostním režimu bez dozoru!

9 5. Ukončení provozu (odstavení) tiskárny RapMan 3.1 Po ukončení tisku je třeba tiskárnu řádně odstavit. Zvolíme v menu funkci EXTRUDER CONTROL a nastavíme manuálně požadovanou teplotu trysky 200 C (pro materiál PLA) teplotu ovládáme tlačítky +Y a Y. Po dosažení požadované teploty trysky spustíme zpětný chod šroubu posuvu tiskové struny, nastavíme otáčky šroubu na -60RPM (otáčky podavače ovládáme tlačítky +X a X na ovládacím panelu), tisková struna je nyní vytahována z tělesa horké trysky. Můžeme s citem rukou strunu pomáhat vytáhnou. Po úplném vytažení struny z tiskové hlavy tiskárnu vypneme. Síťový napájecí zdroj tiskárny vytáhneme ze zásuvky, nesmí zůstat zapnutý bez dozoru. Strunu řádně uložíme musí být uložena v suchu (a nejlépe v původním obalu) a v temnu či alespoň mimo přímý dosah slunečního záření.

10 6. Kontrola a nastavení základní výšky tiskové hlavy Tisková hlava (ústí její trysky) se musí pohybovat ve správné výšce nad pracovní deskou, toto nastavení výrazně ovlivňuje správné přilnutí první vrstvy tisku k pracovní desce a tím upnutí výrobku. Nastavení základní výšky hlavy je třeba před zahájením tisku alespoň vizuálně zkontrolovat, po delší odstávce, stěhování tiskárny, po opravě či seřizování ostatních ústrojí je nutné tuto výšku zkontrolovat pomocí měrky. Příliš malá či nulová výška hlavy způsobí poškození (popálení ) desky a případně i hlavy, příliš velká výška způsobuje obvykle separaci výrobku ještě před dokončením tisku a tím znehodnocení výrobku.

11 6. Kontrola a nastavení základní výšky tiskové hlavy Zapneme tiskárnu a z menu na ovládacím panelu zvolíme funkci Home tool head, po vykonání této funkce tiskárnu vypneme. Rukou opatrně posouváme tiskovou hlavou nad pracovní deskou a měrkou (kovová folie o tloušťce 0,15mm z příslušenství tiskárny či spárovou měrkou) kontrolujeme vůli mezi hlavou a deskou postupně v rozích desky, v polovině délky stran desky a uprostřed desky měrka by měla jít zasunout do mezery mezi tryskou a deskou s velmi mírným odporem. Ústí trysky musí být čisté! Pokud není vůle správná, upravíme polohu desky pomocí 3 seřizovacích šroubů M8 viz obrázek. Tato práce vyžaduje trpělivost. Šrouby utahujeme velmi opatrně, závit je v plastu!

12 7. Aktualizace firmware tiskárny RapMan 3.1 Firmware pro tiskárnu RapMan 3.1 je i po ukončení výroby tohoto typu nadále vyvíjen, verze firmware tiskárny je zobrazována na displeji ovládacího panelu v pohotovostním režimu. Zkontrolovat možnost aktualizace fw můžeme na stránkách výrobce (www.bitsfrombytes.com), existuje ale i další neoficiální firmware vyvíjený komunitou uživatelů. Firmware je distribuován v souboru ZIP, obsahuje vlastní fw soubor BfB RapMan single Vxxxxx.HEX, návod v pdf souboru (anglicky) a spustitelný soubor BfB Firmware Loader.exe (nic neinstaluje, pouze se spustí). K běhu tohoto programu je nezbytný.net Framework v2.0. Tiskárnu připojíme k PC USB kabelem A-B (obvyklý např. u tiskáren či scannerů) Tiskárnu připojujeme vypnutou.

13 7. Aktualizace firmware tiskárny RapMan 3.1 Zapneme PC, spustíme BfB Firmware Loader.exe (pokud je to možné, tak použijeme možnost Spustit jako správce) a počkáme na úspěšné spuštění programu. Ve stavovém okně Firmware Loaderu se objeví hláška Device not connected. Potom spustíme řídicí jednotku tiskárny v módu bootloaderu stiskneme a držíme na ovládacím panelu tiskárny tlačítko +Y a zapneme tiskárnu. Na displeji tiskárny se objeví hláška USB Bootloader, nyní můžeme tlačítko +Y pustit. Ve stavovém okně BfB Loaderu se objeví hlášení Device Attached (pokud se objeví unrecognised USB device attached, je třeba vypnout tiskárnu a postup opakovat).

14 7. Aktualizace firmware tiskárny RapMan 3.1 Pokud je spojení PC s tiskárnou navázáno, otevřeme soubor firmware (tlačítko Open Hex File ), proběhne kontrola integrity hex souboru, dále stiskneme tlačítko Erase Device (není to ale nezbytně nutné) a po úspěšném smazání flash paměti tiskárny zvolíme tlačítko Program/Verify a zařízení je naprogramováno a program verifikován. Pokud naprogramování proběhlo úspěšně, stisneme tlačítko Reset Device. Ukončíme BfB Loader a odpojíme USB kabel. Pokud použijeme nevhodný firmware a tiskárna nefunguje, můžeme postup opakovat s jiným firmware (např. při pokusech s upraveným či neoficiálním firmware). Pokud ale došlo i ke smazání bootloaderu v zařízení a nelze spustit tiskárnu v modu USB Bootloader, je nutno použít k nápravě speciální HW programátor, či vyměnit celou řídicí jednotku tiskárny. Konec úlohy

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

3D tiskárna NEO. Obj. č.: 109 30 99. Rozsah dodávky. Systémové požadavky. Nastavení. Vlastnosti

3D tiskárna NEO. Obj. č.: 109 30 99. Rozsah dodávky. Systémové požadavky. Nastavení. Vlastnosti 3D tiskárna NEO Rozsah dodávky Stolní tiskárna NEO 3D Držák tavného vlákna Napájecí adaptér a kabel USB kabel Návod k obsluze a software na CD Systémové požadavky Obj. č.: 109 30 99 Vážení zákazníci, děkujeme

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6 Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj MA-6 ANITA B s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 516 452 751 tel: +420 516 454 774, +420 516 453 496 e-mail: info@anita.cz Anita

Více

BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT bpt30_v1005_cz:layout 1 5.10.2008 18:22 Page 1 BPT30 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Nová verze termostatu BPT30 s obousměrnou komunikací. Nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více