Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele"

Transkript

1 Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele

2

3 LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní vytvářet vlastní návrhy etiket pro nejširší použití. Formát etikety nebo štítku může obsahovat text, čárový kód, grafiku, rovné čáry, obdélníky a čtverce. Základní charakteristika LabelView Grafické zobrazení WYSIWYG (What You See Is What You Get - co vidíš, to dostaneš) umožňuje uživatelsky příjemnou obsluhu, kdy na obrazovce vidíte přesný obraz toho, co bude vytištěno. Základní požadavky systému K instalaci a provozu LabelView potřebujete počítač IBM kompatibilní s procesorem 586 a vyšším, certifikovaný pro použití s Microsoft Windows verze 9x, NT nebo Me, 10 MB volného prostoru na pevném disku minimálně 8 MB (lépe 16 MB) RAM paralelní a / nebo sériový port Instalace ve Windows 9x/NT/2000/Me Standardní postup při instalaci ve Wndows je následující: 1. Vložte instalační disketu (Install Disk) do mechaniky A: 2. Klikněte na ikonu Start 3. Najeďte myší na Nastavení - Ovládací panely 4. V okně dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo ubrat program 5. V listu Aplikace klikněte na ikonu Nainstalovat 6. Řiďte se pokyny instalačního programu. LabelView vytvoří skupinu nazvanou LabelView for Windows. Instalace ovladačů tiskárny a volba portu 1. Spusťte program LabelView. 2. V menu Soubor vyberte Nastavení tiskárny 3. V okně Nastavení tiskárny klikněte na tlačítko Instaluj 4. Ve spodní polovině okna Install Printer Driver, označené Available printer drivers, vyberte požadovaný typ tiskárny a klikněte na tlačítko Install. Vybraná tiskárna se přesune do horní poloviny okna označené Installed printers. Když nainstalujete ovladač tiskárny, je tiskárna nasměrována na port LPT1. Jestliže je vaše tiskárna připojena na jiný port, musíte změnit konfiguraci výstupu tisku. 3

4 LabelView XLT- Příručka uživatele Nastavení portu provedete následovně: 1. Ukažte myší na tiskárnu, již chcete přesměrovat na jiný port, a stiskněte levé tlačítko myši. 2. Stiskněte tlačítko (Connect). Objeví se dialogové okno. 3. Vyberte port, k němuž je tiskárna připojena. 4. Stiskněte tlačítko Nastavení (Settings). Objeví se dialogové okno. 5. Upravte nastavení portu podle parametrů vaší tiskárny. Přenosová rychlost (Baud Rate) Nastavte přenosovou rychlost, v níž váš počítač a tiskárna komunikují ( ). Data Bits Nastavte počet bitů. Můžete nastavit 7 nebo 8 bitů. Stop bits Zvolte nastavení stop bitů. Mohou být 1 nebo 2 bity. Parity Nastavte režim kontroly parity, který váš počítač používá při komunikaci. Můžete nastavit None (žádná), Even (sudá) nebo Odd (lichá). Flow Control Nastavte způsob, který používá vaše tiskárna. Můžete nastavit Xon/Xoff, hardware nebo none (žádný). Pozn.: Typické nastavení je 9600/8/1/none. Řízení toku dat (flow control) HW. Tlačítkem Close instalaci nového ovladače ukončíte. Spuštění LabelView 1. Klikněte na ikonu Start 2. Myší najeďte na Programy - v seznamu programů na LabelView X.xx a pak klikněte na položku LabelView. 4

5 LabelView XLT - Příručka uživatele KURZORY A NABÍDKY Typy kurzorů Kurzor myši mění při práci v LabelView tvar podle toho, o jakou činnost se právě jedná. Tento kurzor se objeví, když pohybujete s objektem na jiné místo. Kurzor ve tvaru I se objeví v dialogových oknech, kde zadáváte údaje. Když ukazujete kurzorem na nabídkovou lištu nebo na ikony, změní se v šipku. Kurzor ve tvaru křížku se používá při stanovení velikosti objektů. Tento kurzor se objeví, když měníte velikost obrázků, čar nebo jiných objektů 5

6 LabelView XLT- Příručka uživatele Ikony LabelView používá známé ikony, které mohou usnadnit a urychlit vaši práci. Vyberete si požadovanou ikonu, umístíte na ni šipku a stisknete levé tlačítko myši. Ikony na horním okraji: Nový Otevřít Uložit návrh etikety Tisk Přichytit k mřížce Zvětšit Zmenšit Zobrazení na monitoru Nápověda Ikony na levém okraji: Přidat text Přidat odstavec Přidat čárový kód Přidat 2D čárový kód Přidat obrázek Přidat čtverec/obdélník Přidat přímku 6

7 LabelView XLT - Příručka uživatele Nabídka Soubor Nový Volba Nový umožňuje vytvořit novou etiketu. Pokud je nějaká etiketa již otevřena, budete vyzváni, aby jste uložili změny. Zvolte Ano pokud si přejete uložit změny do aktuálního souboru a zavřít jej. Volbou Ne soubor uzavřete bez uložení provedených změn. Pokud se chcete vrátit do původního návrhu etikety, zvolte Zrušit. Otevřít 7

8 LabelView XLT- Příručka uživatele Tato položka umožňuje otevřít vytvořené návrhy etiket a tisknout je nebo upravovat. Pokud byl návrh nějaké etikety vytvořen pro jinou tiskárnu, než máte nastavenou, budete vyzváni, abyste konvertovali formát. Náhled umožňuje si prohlédnout přibližný vzhled etikety dřív, než ji otevřete. Stisknutím tlačítka Vytvořit náhled se doplní chybějící náhledové (.prv) soubory. Ty se jinak vytvářejí automaticky při ukládání etikety. Otevřít z Internetu Podobně jako předchozí položka, tato funkce umožní otevřít vytvořené návrhy etiket a tisknout je nebo upravovat, jenomže přímo z Internetu, pokud je uživatel na Internet napojen. Zavřít Ukončí práci s právě používanou etiketou. Pokud jste etiketu nebo změny během práce neuložili, budete k tomu vyzváni. Zvolte Ano, pokud si přejete uložit změny a zavřít etiketu. Volbou Ne soubor uzavřete bez uložení provedených změn. Pokud se chcete vrátit do původního návrhu etikety, zvolte Zrušit. Vymazat Vymaže dříve vytvořený a uložený formát etikety. Poté co zadáte název etikety určené k vymazání, budete vyzváni k potvrzení svého rozhodnutí. 8

9 LabelView XLT - Příručka uživatele Uložit Uloží návrh etikety pro pozdější použití. Pokud návrh není pojmenován, budete vyzváni k zadání názvu etikety. Uložit jako Uloží návrh etikety pod jiným názvem nebo na jiném místě. Chcete-li uložit etiketu pod již existujícím názvem, vyberte tento název ze seznamu nebo jej napište. Po stisku tlačítka OK se LabelView zeptá, jestli chcete přepsat existující návrh etikety. Tisk Tisk aktuálního návrhu etikety. Musíte mít tisk nastavený na tiskárnu aktuálně nainstalovanou ve Windows. Testovací tisk Tisk testovacího vzorku etikety. Nastavení tiskárny V dialogovém okně Nastavení tiskárny lze zadat standardní nastavení tiskárny, na níž budete tisknout. Posun etikety Tento příkaz se používá u některých termálních tiskáren k nastavení etikety do tiskové pozice nebo posunu o jednu etiketu. 9

10 Import jiného formátu LabelView XLT- Příručka uživatele Pomocí tohoto příkazu můžete v LabelView otevřít i soubory obsahující návrhy etiket vytvořené v jiných aplikacích, například v Label Matrix, Codesoft apod. Fonty původního návrhu budou převedeny na písmo Arial. Importovaný návrh etikety můžete uložit do LabelView s příponou.lbl. Konec Ukončí LabelView a navrátí Vás do prostředí Windows. Nabídka Úpravy Zpět Funkce Zpět umožňuje zrušit naposledy provedenou operaci a návrat do předešlého stavu. 10

11 LabelView XLT - Příručka uživatele Upravit Editací se rozumí úprava atributů vybraného objektu. Téhož dosáhnete jednodušším způsobem, když najedete kurzorem na daný objekt a dvakrát kliknete levým tlačítkem myši. Kopírovat Kopírování se používá ke zdvojení objektu. Téhož dosáhnete jednodušším způsobem když najedete kurzorem myši na požadovaný objekt a stisknete klávesu INS. Poté přesunete zkopírovaný objekt na nové místo. Vymazat Příkazem Vymazat (Delete) odstraníte objekt z návrhu etikety. Téhož dosáhnete jednodušším způsobem když najedete kurzorem na daný objekt a stisknete klávesu DEL. Objeví se výzva k potvrzení. Pozn.: Objekt nelze vymazat, pokud na jeho obsahu závisí další objekty (tzv. propojení - link expression). Všechny objekty závislé na tomto objektu musí být vymazány dříve. Vyber vše Tímto příkazem hromadně označíte všechny objekty na etiketě. Nastavení etikety V nastavení formátu etikety uvádíte takové vlastnosti jako je výška, šířka a levý okraj etikety, rychlost tisku a teplota tisku. Viz Formát etikety na str. 41. Nabídka Tvorba Text Vloží textové pole do aktuálního návrhu etikety. 11

12 LabelView XLT- Příručka uživatele Textový soubor Vloží textový soubor do aktuálního návrhu etikety. Čárový kód Vloží čárový kód do aktuálního návrhu etikety. 2D čárový kód Vloží objekt s 2D čárovým kódem do aktuálního návrhu etikety. Obrázek Vloží grafický obrázek do aktuálního návrhu etikety. Obdélník Vloží obdélník nebo čtverec do aktuálního návrhu etikety. Čára Vloží čáru do aktuálního návrhu etikety. Nabídka Zobrazit Lišta stylů Zobrazí horní lištu s ikonami stylů Lišta nástrojů Zobrazí levou lištu s ikonami nástrojů Plovoucí lišta Zobrazí plovoucí lištu s ikonami zarovnání 12

13 LabelView XLT - Příručka uživatele Stavový řádek Zobrazí stavový řádek Zvětšit Zvětší vybranou část návrhu etikety. Zmenšit Zmenší vybranou část etikety tak, aby se na obrazovku vešla větší část návrhu. Align Zarovná objekty na etiketě. Máme možnost zarovnávat vpravo, vlevo, nahoru, dolů, svisle na střed a vodorovně na střed. Pokud je na etiketě víc objektů, můžeme nastavit stejné mezery ve svislé nebo vodorovné poloze. Překreslit Po zadání tohoto pokynu program překreslí celou etiketu. Používá se, pokud při změnách v obsahu, tvaru a umístění políček dojde ke zkreslení části etikety. Zobrazit grafiku Pokud tuto položku zaškrtnete, objeví se obrázky na návrhu etikety tak, jak budou vytištěny. Pokud je zobrazení grafiky vypnuté, objeví se v místě obrázku dvojitý obdélník nebo čtverec. Při vypnutém zobrazení grafiky bude váš počítač pracovat rychleji. Zobrazit: Nezobrazit: Zobrazit textový soubor Funkce je obdobná jako u předchozí položky. Pokud tuto položku zaškrtnete, objeví se celý text na návrhu etikety tak, jak bude vytištěn. Pokud je zobrazení textového souboru vypnuté, objeví se v místě textu dvojitý obdélník nebo čtverec. Zobrazit náhled Pokud je zvětšený návrh etikety větší než plocha obrazovky, objeví se při zapnuté položce zobrazit náhled vpravo od zvětšeného návrhu zmenšený náhled celé etikety. Při vypnutém zobrazení náhledu se objeví pouze obrysy. Při vypnutém zobrazení náhledu bude váš počítač pracovat rychleji. 13

14 LabelView XLT- Příručka uživatele Nabídka Možnosti Konfigurace Tato položka umožňuje přizpůsobit LabelView vašim potřebám. Adresáře Do příslušných kolonek dialogového okna vepište cesty k adresářům, které obsahují grafické soubory, textové soubory atd. Přichytit k mřížce Standardně se objekty pohybují v intervalu 0,01 (cca 0,25 mm). Pokud zapnete funkci Přichytit k mřížce, objekty se budou pohybovat v intervalu až 0,25 (cca 6,25 mm). Velikost intervalu si nastavíte v nabídce Možnosti - Konfigurace. Např.: Při nastavení mřížky na 0,25 budou políčka na nálepce rozmístěna ve vzdálenostech odpovídajících násobku 0,25. Nabídka Nápověda 14

15 LabelView XLT - Příručka uživatele Nápověda Ovládání nápovědy k LabelView je obdobné jako u jiných programů ve Windows. Nápověda k LabelView je anglická, kontextová a kromě popisu programu a jeho ovládání obsahuje tato témata: příklady řešení problémů (Here are some examples that may assist you in solving problems you are having.) tipy na řešení problémů (Looking for some troubleshooting tips to help solve some problems?) používání databázového editoru (Look here for help on using our Database editor.) instalace HW klíče v síti (Do you need help on installing the special Network key?) používání OBCD (Look here for help using ODBC.) používání DDE (Look here for help using DDE.) instalace tiskáren ve Windows 95 (Here are some tips for installing printers under WINDOWS 95.) Stav systému Zde naleznete informace o aktuálním vytížení systému, číslo vaší verze LabelView apod. Diagnostics Speciální položka umožňující prověřit základní funkce a nastavení programu, operačního systému a tiskárny. Užitečné zejména pro diagnostikování chyb během tisku. 15

16 LabelView XLT- Příručka uživatele FUNKČNÍ KLÁVESY (EDITOR ETIKET) V LabelView jsou některým klávesám přiřazeny speciální funkce. Esc Klávesa flfi Ins Del Home End Page Up Page Down H V Alt funkce Zruší aktuální operaci, aniž by provedli změnu, a vrátí vás na předchozího stavu. V dialogovém okně přesunují kurzor na další nebo předchozí položku v nabídce. Přepíná režim přepisování a vkládání (on/off) při úpravách textu. Rovněž slouží k rychlému zkopírování políčka. Při editaci textu vymaže znak, na kterém stojí kurzor. Rovněž umožňuje rychlé vymazání políčka. Přesune vysvícený řádek na první položku seznamu. Přesune vysvícený řádek na poslední položku seznamu. Zobrazí předchozí stránku seznamu. Zobrazí následující stránku seznamu. Umístí objekt doprostřed etikety ve vodorovném směru. Umístí objekt na etiketu doprostřed ve vertikálním směru. Používá se ve spojení s numerickou klávesnicí, chcete-li psát rozšířenou a mezinárodní znakovou sadou. Stiskněte Alt, držte Alt stisknutý a napište na numerické klávesnici číselný kód znaku. Seznam rozšířených a mezinárodních znaků nejdete v uživatelské příručce vaší tiskárny. Např.: Alt+144 zobrazí písmeno É. Konfigurace LabelView Předtím, než začnete vytvářet návrhy etiket, musíte nejprve LabelView přizpůsobit vašim potřebám. Při konfiguraci postupujte následovně: 1. Zvolte v nabídce položku Možnosti 2. Zvolte položku Konfigurace Tato položka je rozdělena na několik skupin: OBECNÉ Standardní šířka etikety Tuto hodnotu Vám LabelView nabídne vždy při vytváření nového návrhu. Standardní výška etikety Tuto hodnotu Vám LabelView nabídne vždy při vytváření nového návrhu. 16

17 LabelView XLT - Příručka uživatele Začátek plánovacího období Nastavte počáteční datumu plánovacího období. Přepočít. poměr Euro Zadejte aktuální kurz Eura. Modifikace úlohy Můžete vybrat, který modifikační soubor bude platný pro všechny etikety. (Modifikační soubory viz. kapitola XX) Konverze z DOSu DOS a Windows používají odlišné znakové sady, což může způsobit chyby při tisku některých znaků. Konverze z DOSu umožňuje používat databázové a textové soubory vytvořené v DOSu, aniž by došlo k chybám v rozšířené znakové sadě. True Type tisk jako grafika Při zaškrtnutí program posílá True Type fonty do tiskárny jako grafiku. Tisk první etikety se sice zpomalí ale velikost fontů na etiketě je přesnější. Převod True Type fontů Různé tiskárny mají různé interní fonty. Jestliže máte vytvořenu etiketu pro určitou tiskárnu a chystáte se ji tisknout na jiné tiskárně výsledná písma se mohou lišit. Pokud zaškrtnete toto políčko, program automaticky převede fonty původní tiskárny na nejvíce podobné True Type fonty. Převod škálovatelných fontů Podobná funkce jako převod True Type fontů. Rozdíl je v tom, že písma se převedou na škálovatelné fonty tiskárny. Počáteční posun Před tiskem vždy vyjede jedna prázdná etiketa. 17

18 LabelView XLT- Příručka uživatele MOŽNOSTI TISKU LabelView nabízí tři způsoby tisku etiket: Přímý tisk úloha se ihned vytiskne Použití správce tisku z Windows Stejně jako při tisku z jiné aplikace Windows se spustí správce tisku Použití tiskové stanice LabelView je vybaven vlastní tiskovou stanicí, což je obdoba správce tisku z Windows. Je zde možné sledovat i měnit průběh tisku. Tisk můžete urychlit, zaškrtnete-li položku rychlý tisk. Pokud zvolíte tuto možnost a používáte tiskovou stanici, program vám před vytisknutím úlohy nabídne další 3 možnosti způsobu tisku: Ihned úloha se ihned vytiskne Pozastavit úloha je připravena a vytiskne se poté co z tiskové stanice zadáte příkaz obnovit Tisk/Čas úloha se vytiskne v čase, který zadáte CLICK PRINT Pokud spustíte LabelView Click Print, na obrazovce se objeví zmenšené obrázky všech formátů etiket uložených v adresáři lbl. Stačí pak jen kliknutím na obrázek vybrat etiketu, kterou chcete vytisknout. V okně Button Size lze nastavit velikost oken obsahujících jednotlivé obrázky. ZOBRAZENÍ 18

19 LabelView XLT - Příručka uživatele Jazyk Zvolte si jazyk, kterým s vámi bude program komunikovat ve většině nabídek, pomocí dialogových oken a chybových hlášení. Jednotky Z nabídky si vyberte buď palce nebo milimetry. Jeden palec = 2,54 mm. Mřížka Nastavte velikost ok v mřížce. Pokud jste jako jednotky zvolili milimetry, můžete nastavovat v rozsahu 0,25 mm až 20 mm. Dále je možné nastavit na pracovní ploše velikost ikon a barvu pravítka a textu. 19

20 LabelView XLT- Příručka uživatele TVORBA NÁVRHU ETIKETY Tato kapitola popisuje postup a možnosti, které vám LabelView nabízí při tvorbě návrhu etikety. 1. Chcete-li vytvořit novou etiketu, otevřete v nabídkové liště položku Soubor a v této nabídce položku Nový. 2. Definujte v dialogovém okně některé vlastnosti, jako například výšku, šířku apod. 3. Klikněte na OK. Formát etikety Vzdálenosti jsou uváděny buď v milimetrech nebo v palcích, podle toho, jakou jednotku jste si zvolili v dialogovém okně Konfigurace. Šířka Šířka tiskové plochy etikety. Výška Výška tiskové plochy etikety. Levý okraj Vzdálenost od levého okraje etikety k začátku tiskové plochy. Horní okraj Vzdálenost od horního okraje etikety k začátku tiskové plochy. 20

21 LabelView XLT - Příručka uživatele Etikety našíř Počet etiket, které mohou být vytištěny vedle sebe na šířku stránky. Počet formátů závisí na šířce etikety, velikosti levého okraje a velikosti vodorovné mezery. Standardně je nastaven jeden formát etikety na šířku stránky. Např.: Tisknete-li etikety široké 45 mm a list papíru je široký 210 mm, můžete tisknout čtyři formáty na šířku. Vodorovná mezera Standardně je vodorovná mezera nulová, pokud tisknete více formátů na šířku než jeden, musíte definovat velikost mezery mezi nimi. Etikety podél Počet etiket, které mohou být vytištěny vedle sebe na délku stránky. Počet formátů na délku závisí na délce etikety, velikosti horního okraje a velikosti svislé mezery. Standardně je nastaven jeden formát etikety na délku stránky. Např.: Tisknete-li etikety dlouhé 55 mm a list papíru je dlouhý 296 mm, můžete tisknout pět formátů na délku. Svislá mezera Standardně je svislá mezera nulová, pokud tisknete více formátů na délku než jeden, musíte definovat velikost mezery mezi nimi. Rychlost tisku Rychlost, jakou budou tištěny vaše etikety. Snížení rychlosti obvykle zvýší kvalitu tisku. Kvalita tisku je závislá jak na rychlosti, tak na teplotě. Teplota Teplota, při níž budou etikety tištěny. Zvýšení teploty obvykle zvýší kvalitu tisku. Kvalita tisku je závislá jak na rychlosti, tak na teplotě. Možnosti Kromě standardních možností nastavení můžete kliknutím na tlačítko Možnosti definovat další atributy etikety. Rotace Z nabídky si můžete zvolit tisk v normální pozici, otočení o 90 (ve směru hodinových ručiček), otočení o 180 (vzhůru nohama) nebo otočení o

22 LabelView XLT- Příručka uživatele Typ senzoru Uveďte typ senzoru, pomocí něhož tiskárna zjišťuje spodní okraj etikety. Hranový senzor detekuje čelní hranu etikety na principu prosvícení, reflexní senzor detekuje reflexní pruhy na rubu etiket, senzor odlepení detekuje odlepení etikety od podkladu. Pozn.: Tiskárny různých výrobců mohou podporovat různé typy senzorů. Stříhat Pokud je vaše tiskárna vybavena stříhacím zařízením, můžete si zvolit, zda chcete pás vytištěných etiket přestříhnout po vytištění celé dávky nebo v intervalu. V intervalu: Uveďte počet etiket, po jejichž vytištění dojde k přestřižení. Odsazení Podobně jako horní okraj nastavuje tato funkce počátek tisku na etiketě. Zadávejte hodnoty mezi -400 až 400. DPI Zadejte rozlišení vaší tiskárny v bodech na palec (dot per inch). Zpětný posun Tato funkce umožňuje vysunutí vytištěné etikety z tiskárny, poté co se tisk zastavil, tak aby bylo možné ji odlepit nebo odtrhnout. Před dalším tiskem se pás etiket vrátí zpět do počáteční pozice. Zadejte vzdálenost, o kterou se má etiketa vysunout. Pokud zpětný posun nechcete používat, zadejte nulu. Tuto funkci umožňují jen některé tiskárny. Metoda přírůstku Pokud vaše etiketa obsahuje hodnoty, které během tisku přirůstají nebo se zmenšují, určete, zda tento přírůstek bude generován tiskárnou nebo programově. Tiskárna pracuje 22

23 LabelView XLT - Příručka uživatele rychleji, ovšem někdy ne zcela korektně. V takovém případě použijte pomalejší softwarové řešení. (Tuto funkci podporují jenom verze Pro a Gold). Zrcadlení Při zadání kladné hodnoty se vytiskne zrcadlový obraz etikety. Zdroj množství Máte dva způsoby jak zadávat množství etiket k tisku. 1. Pevný Vždy se vytiskne stejné množství etiket. 2. Při tisku Množství zadáváte vždy před tiskem. Popis etikety Text, který zapíšete do okna se objeví před dalším otevřením etikety v okně popis. Job Modifier Tato funkce umožňuje při tisku automaticky vložit, smazat nebo vyměnit předem nadefinované pole ve formátu etikety. 23

24 LabelView XLT- Příručka uživatele Target: Zde zadejte které pole chystáte modifikovat. line_number (číslo řádku) line_containing (řádek obsahující) lines_containing (řádky obsahující) line_starting_with (řádek začínající na) lines_starting_with (řádky začínající na) all (všechny řádky) end (poslední řádek) Action: Zadejte co se má provést a vložte požadovaná data. append (připojit) delete_line (vymazat řádek) insert_line (vložit řádek) insert (vložit) replace (vyměnit) Save/Save as: Poté co nastavení uložíte, můžete tu samou funkci použít u jiné etikety, nebo pokud název vyberete v konfiguračním okně (položka Modifikace úlohy) bude nastavení ovlivňovat všechny formáty. Test: Zobrazí v programovacím jazyce DPL původní a výsledný formát. Navrhování etikety Funkce sloužící k vlastní tvorbě formátu etikety se nacházejí v položce Tvorba, v horní nabídkové liště. V dalším textu je popsáno, jak vytvářet, měnit, kopírovat, přesunovat a mazat objekty. LabelView používá 7 různých typů objektů: Text Textový soubor Čárový kód 2-D Čárový kód Obrázek Obdélník Čára Vkládání textu 1. Z nabídky Tvorba vyberte položku Text nebo klikněte na ikonu Text. 2. Napište text a definujte jeho vlastnosti. 24

25 LabelView XLT - Příručka uživatele 3. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialogové okno. 4. Na ploše návrhu se objeví křížový kurzor s obdélníkem. Obdélníkem najeďte na místo, kam si přejete umístit text a klikněte myší. 25

26 LabelView XLT- Příručka uživatele Vlastnosti textu FONTY Každý typ fontu je charakterizován stylem a velikostí znaků. Každá tiskárna má obyčejně svou vlastní sadu fontů. Kromě těchto fontů nabízí LabelView TrueType fonty. Ačkoliv tyto fonty většinou prodlužují dobu tisku, jsou obvykle mnohem atraktivnější, než interní fonty tiskáren. TRUE TYPE FONTY Pokud se rozhodnete používat TrueType fonty, musíte vybrat ze seznamu název fontu. Některé TrueType fonty jsou obsaženy ve Windows, například Arial, Courier New a Times Roman. VELIKOST Velikost fontů se udává v tzv. pointech. Jeden point je přibližně 0,35 mm. Velikost lze nastavovat pouze u tzv. vektorových fontů. Některé fonty mají pevně stanovenou velikost a tento údaj nelze měnit. STYL Většina TrueType fontů se zobrazuje ve čtyřech různých podobách - stylech: normální (příklad) tučný (příklad) 26

27 LabelView XLT - Příručka uživatele kurzíva (příklad) tučná kurzíva (příklad) EXPAND VÝŠKA Násobná výška umožňuje protáhnout znak do výšky. U TrueType fontů nelze použít. Pokud chcete použít rozměrově velká písmena, je vhodnější zvolit velký font, než natahovat malý font do výšky. EXPAND ŠÍŘKA Násobná šířka umožňuje roztáhnout znak do šířky. U TrueType fontů nelze použít. Pokud chcete použít rozměrově velká písmena, je vhodnější zvolit velký font, než roztahovat malý font. ROTACE Text může být na etiketě ve čtyř pozicích: v normální (vodorovně) otočení o 90 (ve směru hodinových ručiček) otočení o 180 (vzhůru nohama) otočení o 270 ZDROJ DAT V této verzi Label View můžete pracovat pouze s pevným zdrojem dat. TEXTOVÝ ŘETĚZEC Do okénka zapište text, který se objeví na etiketě. Možnosti Kromě standardně zadávaných informací o textu existuje v LabelView nabídka rozšiřujících možností. Stiskněte tlačítko Možnosti a objeví se dialogové okno, v němž můžete nastavit další důležité, nicméně méně často používané vlastnosti. JMÉNO OBJEKTU Pojmenování objektu v LabelView umožňuje využít údaje z pojmenovaného objektu pro další objekty (propojení). Pokud chcete údaje o určitém objektu použít jako zdroj pro jiný objekt, musíte zdrojovému objektu přiřadit jednoznačné jméno. V ostatních případech není pojmenování nutné. NEGATIVNÍ TEXT Standardně se text zobrazuje černý na bílém pozadí. Pokud chcete mít bílý text na černém pozadí, zadejte ano. VEDOUCÍ NULY Pokud zvolíte tuto možnost, určete v další položce celkový počet znaků v řetězci. Pokud zadáte v řetězci menší počet znaků, na začátek řetězce se automaticky doplní nuly. 27

28 LabelView XLT- Příručka uživatele NETISKNOUT Ve většině případů navrhujete etiketu tak, aby obraz na obrazovce odpovídal vytištěné podobě. Někdy je ale žádoucí, aby se určitý objekt na vytisknuté etiketě neobjevil. Pro tento případ můžete zadat ano - objekt nebude vytištěno. VZOR Použitím vzoru si můžete zjednodušit práci s formátováním textu. S použitím číslice devět (9) si vytvořte vzor, jak má být text zformátován. Tato funkce je užitečná zejména při uvádění alfabetických znaků pod nebo nad čárovým kódem. Např.: Chcete, aby vkládané číslo bylo vtištěno ve tvaru (011) Vytvořte vzor: (999) VYMAŽ PO TISKU Datový řetězec se po vytisknutí automaticky vymaže. Barva Zde zadejte jakou barvu bude mít text na monitoru. Vkládání textového souboru LabelView verze Pro a Gold umožňují pracovat s textovými soubory ASCII. Tyto textové soubory musí být uloženy v adresáři, který určíte v nabídce možnosti - adresáře a musí mít příponu TXT. Textové soubory mají podobné použití jako textové pole, ale mohou obsahovat více řádků a text je uložen v samostatném souboru. 1. V nabídce tvorba zvolte položku Textový soubor nebo klikněte na příslušnou ikonu. 2. Definujte textový soubor a vlastnosti textu. Stiskněte tlačítko OK. 3. Umístěte kurzor s obdélníkem na požadované místo a klikněte levým tlačítkem myši. 28

29 LabelView XLT - Příručka uživatele Font Každý typ fontu je charakterizován stylem a velikostí znaků. Každá tiskárna má svou vlastní sadu fontů. Kromě fontů tiskárny nabízí LabelView TrueType fonty. Ačkoliv tyto fontu většinou prodlužují dobu tisku, jsou obvykle mnohem atraktivnější, než interní fonty tiskáren. TrueType fonty LabelView používá Truetype fonty z vašeho počítače. Velikost Velikost fontů se udává v tzv. pointech. Jeden point je přibližně 0,35 mm. Velikost lse nastavovat pouze u tzv. škálovatelných fontů. Některé fonty mají pevně stanovenou velikost a tento údaj nelze měnit. Stretch to fit Program automaticky přizpůsobí text velikosti pole. Styl Většina TrueType fontů se zobrazuje ve čtyřech různých podobách - stylech: normální (příklad) tučný (příklad) kurzíva (příklad) tučná kurzíva (příklad) Rotace Text může být na etiketě ve čtyř pozicích: v normální (vodorovně) otočení o 90 vpravo (ve směru hodinových ručiček) otočení o 180 (vzhůru nohama) otočení o 270 Znaky / Řádek Uveďte maximální počet znaků na řádek. Pokud používáte proporcionální font, bude tento počet odpovídat skutečnosti jen přibližně. Max. počet řádků Uveďte maximální počet řádků textu. Pokud je text delší, než nastavený počet řádků, zbytek textu nebude vytištěn. 29

30 Řádkování LabelView XLT- Příručka uživatele Uveďte velikost mezery mezi jednotlivými řádkami textu. Hodnota se uvádí v počtu bodů. Bod (dot) je nejmenší rozměrová jednotka tiskárny. Zalomení Určete, zda si přejete text zalamovat nebo ne. Pokud zvolíte ano, text se na konci každého řádku zalomí a bude pokračovat na dalším řádku. Pokud zvolíte ne, část textu, který přesáhne vámi nastavený počet znaků na řádek se nevytiskne. Zarovnání Definujte způsob zarovnání textu, pokud je počet znaků v textu menší než vámi stanovený maximální počet znaků na řádek. Vyberte z možností vlevo, vpravo, doprostřed nebo do bloku. V bloku je text zarovnán na pravé i levé straně. Zdroj dat V této verzi Label View můžete pracovat pouze s pevným zdrojem dat. Textový soubor Je- li uveden pevný zdroj dat, definujte v této položce název textového souboru. Upravit soubor Po kliknutí se zobrazí jednoduchý editor, ve kterém můžete zadávat nebo upravovat text. Vkládání čárového kódu 1. Otevřete v nabídkové liště položku Tvorba a z nabídky vyberte položku Čárový kód. 2. V dialogovém okně definujte atributy daného čárového kódu a pak klikněte na OK. 30

31 LabelView XLT - Příručka uživatele 3. Kurzor s obdélníkem přesuňte na požadované místo a stiskněte levé tlačítko myši. Typ čárového kódu Ve světě se používá velmi mnoho typů čárových kódů. Zde je seznam těch, které nabízí LabelView: Codabar Code 39 Code39 mod 43 Code 93 Code 128 (Auto-Switching) Code 128 A Code 128 B Code 128 C Code 128 C (F1, mod 10) UCC/EAN-128 EAN-8 EAN-8 Plus 2 EAN-8 Plus 5 EAN 13 EAN-13 Plus 2 EAN-13 Plus 5 EAN-128 Interleaved 2 of 5 Interleaved 2 of 5 mod 10 Plessey Postnet UPC-A UPC-A Plus 2 UPC-A Plus 5 UPC-E UPC-E Plus 2 UPC-E Plus 5 UPC Shipping Container UCC/EAN-128 (Multi) Další informace o čárových kódech najdete v Dodatku A. Rotace Čárový kód může být na etiketě ve čtyřech pozicích: v normální (vodorovně) otočení o 90 vpravo (ve směru hodinových ručiček) otočení o 180 (vzhůru nohama) otočení o 270 vlevo 31

32 Poměr šířek LabelView XLT- Příručka uživatele Poměr šířek čárového kódu (bar-width ratio) je poměr mezi tloušťkou silných čar a tloušťkou slabých čar v čárovém kódu. Některé typy kódů musí mít tento poměr 1:1, jiné typy mívají 2:1, 3:1 nebo 5:2. Šířka Tato položka obsahuje informaci o šířce celého čárového kódu. Velikost šířky se uvádí jako násobek základní jednotkové šířky čárového kódu. Čím větší násobek, tím bude kód širší. Výška Výška čar v čárovém kódu je standardně nastavena na 12,7 mm. Do výšky nejsou zahrnuty alfanumerické znaky, které se mohou objevit pod kódem. Zdroj dat V této verzi Label View můžete pracovat pouze s pevným zdrojem dat. Hodnota Pokud je zdroj dat pevný, objeví se tato položka. Napište zde aktuální hodnotu čárového kódu. Alfanumericky Při návrhu etikety si můžete zvolit, zda chcete mít pod čárovým kódem vytištěny i alfanumerické znaky. Standardní nastavení je ano. Pokud zvolíte ne, číslice nebo písmena se nevytisknou. Možnosti V této nabídce můžete zadat název pole s čárovým kódem a barvu objektu na monitoru. Vkládání 2D čárového kódu 1. Otevřete v nabídkové liště položku Tvorba a z nabídky vyberte položku 2D čárový kód 2. V dialogovém okně definujte atributy daného čárového kódu a pak klikněte na OK.. 32

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více