Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele"

Transkript

1 Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele

2

3 LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní vytvářet vlastní návrhy etiket pro nejširší použití. Formát etikety nebo štítku může obsahovat text, čárový kód, grafiku, rovné čáry, obdélníky a čtverce. Základní charakteristika LabelView Grafické zobrazení WYSIWYG (What You See Is What You Get - co vidíš, to dostaneš) umožňuje uživatelsky příjemnou obsluhu, kdy na obrazovce vidíte přesný obraz toho, co bude vytištěno. Základní požadavky systému K instalaci a provozu LabelView potřebujete počítač IBM kompatibilní s procesorem 586 a vyšším, certifikovaný pro použití s Microsoft Windows verze 9x, NT nebo Me, 10 MB volného prostoru na pevném disku minimálně 8 MB (lépe 16 MB) RAM paralelní a / nebo sériový port Instalace ve Windows 9x/NT/2000/Me Standardní postup při instalaci ve Wndows je následující: 1. Vložte instalační disketu (Install Disk) do mechaniky A: 2. Klikněte na ikonu Start 3. Najeďte myší na Nastavení - Ovládací panely 4. V okně dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo ubrat program 5. V listu Aplikace klikněte na ikonu Nainstalovat 6. Řiďte se pokyny instalačního programu. LabelView vytvoří skupinu nazvanou LabelView for Windows. Instalace ovladačů tiskárny a volba portu 1. Spusťte program LabelView. 2. V menu Soubor vyberte Nastavení tiskárny 3. V okně Nastavení tiskárny klikněte na tlačítko Instaluj 4. Ve spodní polovině okna Install Printer Driver, označené Available printer drivers, vyberte požadovaný typ tiskárny a klikněte na tlačítko Install. Vybraná tiskárna se přesune do horní poloviny okna označené Installed printers. Když nainstalujete ovladač tiskárny, je tiskárna nasměrována na port LPT1. Jestliže je vaše tiskárna připojena na jiný port, musíte změnit konfiguraci výstupu tisku. 3

4 LabelView XLT- Příručka uživatele Nastavení portu provedete následovně: 1. Ukažte myší na tiskárnu, již chcete přesměrovat na jiný port, a stiskněte levé tlačítko myši. 2. Stiskněte tlačítko (Connect). Objeví se dialogové okno. 3. Vyberte port, k němuž je tiskárna připojena. 4. Stiskněte tlačítko Nastavení (Settings). Objeví se dialogové okno. 5. Upravte nastavení portu podle parametrů vaší tiskárny. Přenosová rychlost (Baud Rate) Nastavte přenosovou rychlost, v níž váš počítač a tiskárna komunikují ( ). Data Bits Nastavte počet bitů. Můžete nastavit 7 nebo 8 bitů. Stop bits Zvolte nastavení stop bitů. Mohou být 1 nebo 2 bity. Parity Nastavte režim kontroly parity, který váš počítač používá při komunikaci. Můžete nastavit None (žádná), Even (sudá) nebo Odd (lichá). Flow Control Nastavte způsob, který používá vaše tiskárna. Můžete nastavit Xon/Xoff, hardware nebo none (žádný). Pozn.: Typické nastavení je 9600/8/1/none. Řízení toku dat (flow control) HW. Tlačítkem Close instalaci nového ovladače ukončíte. Spuštění LabelView 1. Klikněte na ikonu Start 2. Myší najeďte na Programy - v seznamu programů na LabelView X.xx a pak klikněte na položku LabelView. 4

5 LabelView XLT - Příručka uživatele KURZORY A NABÍDKY Typy kurzorů Kurzor myši mění při práci v LabelView tvar podle toho, o jakou činnost se právě jedná. Tento kurzor se objeví, když pohybujete s objektem na jiné místo. Kurzor ve tvaru I se objeví v dialogových oknech, kde zadáváte údaje. Když ukazujete kurzorem na nabídkovou lištu nebo na ikony, změní se v šipku. Kurzor ve tvaru křížku se používá při stanovení velikosti objektů. Tento kurzor se objeví, když měníte velikost obrázků, čar nebo jiných objektů 5

6 LabelView XLT- Příručka uživatele Ikony LabelView používá známé ikony, které mohou usnadnit a urychlit vaši práci. Vyberete si požadovanou ikonu, umístíte na ni šipku a stisknete levé tlačítko myši. Ikony na horním okraji: Nový Otevřít Uložit návrh etikety Tisk Přichytit k mřížce Zvětšit Zmenšit Zobrazení na monitoru Nápověda Ikony na levém okraji: Přidat text Přidat odstavec Přidat čárový kód Přidat 2D čárový kód Přidat obrázek Přidat čtverec/obdélník Přidat přímku 6

7 LabelView XLT - Příručka uživatele Nabídka Soubor Nový Volba Nový umožňuje vytvořit novou etiketu. Pokud je nějaká etiketa již otevřena, budete vyzváni, aby jste uložili změny. Zvolte Ano pokud si přejete uložit změny do aktuálního souboru a zavřít jej. Volbou Ne soubor uzavřete bez uložení provedených změn. Pokud se chcete vrátit do původního návrhu etikety, zvolte Zrušit. Otevřít 7

8 LabelView XLT- Příručka uživatele Tato položka umožňuje otevřít vytvořené návrhy etiket a tisknout je nebo upravovat. Pokud byl návrh nějaké etikety vytvořen pro jinou tiskárnu, než máte nastavenou, budete vyzváni, abyste konvertovali formát. Náhled umožňuje si prohlédnout přibližný vzhled etikety dřív, než ji otevřete. Stisknutím tlačítka Vytvořit náhled se doplní chybějící náhledové (.prv) soubory. Ty se jinak vytvářejí automaticky při ukládání etikety. Otevřít z Internetu Podobně jako předchozí položka, tato funkce umožní otevřít vytvořené návrhy etiket a tisknout je nebo upravovat, jenomže přímo z Internetu, pokud je uživatel na Internet napojen. Zavřít Ukončí práci s právě používanou etiketou. Pokud jste etiketu nebo změny během práce neuložili, budete k tomu vyzváni. Zvolte Ano, pokud si přejete uložit změny a zavřít etiketu. Volbou Ne soubor uzavřete bez uložení provedených změn. Pokud se chcete vrátit do původního návrhu etikety, zvolte Zrušit. Vymazat Vymaže dříve vytvořený a uložený formát etikety. Poté co zadáte název etikety určené k vymazání, budete vyzváni k potvrzení svého rozhodnutí. 8

9 LabelView XLT - Příručka uživatele Uložit Uloží návrh etikety pro pozdější použití. Pokud návrh není pojmenován, budete vyzváni k zadání názvu etikety. Uložit jako Uloží návrh etikety pod jiným názvem nebo na jiném místě. Chcete-li uložit etiketu pod již existujícím názvem, vyberte tento název ze seznamu nebo jej napište. Po stisku tlačítka OK se LabelView zeptá, jestli chcete přepsat existující návrh etikety. Tisk Tisk aktuálního návrhu etikety. Musíte mít tisk nastavený na tiskárnu aktuálně nainstalovanou ve Windows. Testovací tisk Tisk testovacího vzorku etikety. Nastavení tiskárny V dialogovém okně Nastavení tiskárny lze zadat standardní nastavení tiskárny, na níž budete tisknout. Posun etikety Tento příkaz se používá u některých termálních tiskáren k nastavení etikety do tiskové pozice nebo posunu o jednu etiketu. 9

10 Import jiného formátu LabelView XLT- Příručka uživatele Pomocí tohoto příkazu můžete v LabelView otevřít i soubory obsahující návrhy etiket vytvořené v jiných aplikacích, například v Label Matrix, Codesoft apod. Fonty původního návrhu budou převedeny na písmo Arial. Importovaný návrh etikety můžete uložit do LabelView s příponou.lbl. Konec Ukončí LabelView a navrátí Vás do prostředí Windows. Nabídka Úpravy Zpět Funkce Zpět umožňuje zrušit naposledy provedenou operaci a návrat do předešlého stavu. 10

11 LabelView XLT - Příručka uživatele Upravit Editací se rozumí úprava atributů vybraného objektu. Téhož dosáhnete jednodušším způsobem, když najedete kurzorem na daný objekt a dvakrát kliknete levým tlačítkem myši. Kopírovat Kopírování se používá ke zdvojení objektu. Téhož dosáhnete jednodušším způsobem když najedete kurzorem myši na požadovaný objekt a stisknete klávesu INS. Poté přesunete zkopírovaný objekt na nové místo. Vymazat Příkazem Vymazat (Delete) odstraníte objekt z návrhu etikety. Téhož dosáhnete jednodušším způsobem když najedete kurzorem na daný objekt a stisknete klávesu DEL. Objeví se výzva k potvrzení. Pozn.: Objekt nelze vymazat, pokud na jeho obsahu závisí další objekty (tzv. propojení - link expression). Všechny objekty závislé na tomto objektu musí být vymazány dříve. Vyber vše Tímto příkazem hromadně označíte všechny objekty na etiketě. Nastavení etikety V nastavení formátu etikety uvádíte takové vlastnosti jako je výška, šířka a levý okraj etikety, rychlost tisku a teplota tisku. Viz Formát etikety na str. 41. Nabídka Tvorba Text Vloží textové pole do aktuálního návrhu etikety. 11

12 LabelView XLT- Příručka uživatele Textový soubor Vloží textový soubor do aktuálního návrhu etikety. Čárový kód Vloží čárový kód do aktuálního návrhu etikety. 2D čárový kód Vloží objekt s 2D čárovým kódem do aktuálního návrhu etikety. Obrázek Vloží grafický obrázek do aktuálního návrhu etikety. Obdélník Vloží obdélník nebo čtverec do aktuálního návrhu etikety. Čára Vloží čáru do aktuálního návrhu etikety. Nabídka Zobrazit Lišta stylů Zobrazí horní lištu s ikonami stylů Lišta nástrojů Zobrazí levou lištu s ikonami nástrojů Plovoucí lišta Zobrazí plovoucí lištu s ikonami zarovnání 12

13 LabelView XLT - Příručka uživatele Stavový řádek Zobrazí stavový řádek Zvětšit Zvětší vybranou část návrhu etikety. Zmenšit Zmenší vybranou část etikety tak, aby se na obrazovku vešla větší část návrhu. Align Zarovná objekty na etiketě. Máme možnost zarovnávat vpravo, vlevo, nahoru, dolů, svisle na střed a vodorovně na střed. Pokud je na etiketě víc objektů, můžeme nastavit stejné mezery ve svislé nebo vodorovné poloze. Překreslit Po zadání tohoto pokynu program překreslí celou etiketu. Používá se, pokud při změnách v obsahu, tvaru a umístění políček dojde ke zkreslení části etikety. Zobrazit grafiku Pokud tuto položku zaškrtnete, objeví se obrázky na návrhu etikety tak, jak budou vytištěny. Pokud je zobrazení grafiky vypnuté, objeví se v místě obrázku dvojitý obdélník nebo čtverec. Při vypnutém zobrazení grafiky bude váš počítač pracovat rychleji. Zobrazit: Nezobrazit: Zobrazit textový soubor Funkce je obdobná jako u předchozí položky. Pokud tuto položku zaškrtnete, objeví se celý text na návrhu etikety tak, jak bude vytištěn. Pokud je zobrazení textového souboru vypnuté, objeví se v místě textu dvojitý obdélník nebo čtverec. Zobrazit náhled Pokud je zvětšený návrh etikety větší než plocha obrazovky, objeví se při zapnuté položce zobrazit náhled vpravo od zvětšeného návrhu zmenšený náhled celé etikety. Při vypnutém zobrazení náhledu se objeví pouze obrysy. Při vypnutém zobrazení náhledu bude váš počítač pracovat rychleji. 13

14 LabelView XLT- Příručka uživatele Nabídka Možnosti Konfigurace Tato položka umožňuje přizpůsobit LabelView vašim potřebám. Adresáře Do příslušných kolonek dialogového okna vepište cesty k adresářům, které obsahují grafické soubory, textové soubory atd. Přichytit k mřížce Standardně se objekty pohybují v intervalu 0,01 (cca 0,25 mm). Pokud zapnete funkci Přichytit k mřížce, objekty se budou pohybovat v intervalu až 0,25 (cca 6,25 mm). Velikost intervalu si nastavíte v nabídce Možnosti - Konfigurace. Např.: Při nastavení mřížky na 0,25 budou políčka na nálepce rozmístěna ve vzdálenostech odpovídajících násobku 0,25. Nabídka Nápověda 14

15 LabelView XLT - Příručka uživatele Nápověda Ovládání nápovědy k LabelView je obdobné jako u jiných programů ve Windows. Nápověda k LabelView je anglická, kontextová a kromě popisu programu a jeho ovládání obsahuje tato témata: příklady řešení problémů (Here are some examples that may assist you in solving problems you are having.) tipy na řešení problémů (Looking for some troubleshooting tips to help solve some problems?) používání databázového editoru (Look here for help on using our Database editor.) instalace HW klíče v síti (Do you need help on installing the special Network key?) používání OBCD (Look here for help using ODBC.) používání DDE (Look here for help using DDE.) instalace tiskáren ve Windows 95 (Here are some tips for installing printers under WINDOWS 95.) Stav systému Zde naleznete informace o aktuálním vytížení systému, číslo vaší verze LabelView apod. Diagnostics Speciální položka umožňující prověřit základní funkce a nastavení programu, operačního systému a tiskárny. Užitečné zejména pro diagnostikování chyb během tisku. 15

16 LabelView XLT- Příručka uživatele FUNKČNÍ KLÁVESY (EDITOR ETIKET) V LabelView jsou některým klávesám přiřazeny speciální funkce. Esc Klávesa flfi Ins Del Home End Page Up Page Down H V Alt funkce Zruší aktuální operaci, aniž by provedli změnu, a vrátí vás na předchozího stavu. V dialogovém okně přesunují kurzor na další nebo předchozí položku v nabídce. Přepíná režim přepisování a vkládání (on/off) při úpravách textu. Rovněž slouží k rychlému zkopírování políčka. Při editaci textu vymaže znak, na kterém stojí kurzor. Rovněž umožňuje rychlé vymazání políčka. Přesune vysvícený řádek na první položku seznamu. Přesune vysvícený řádek na poslední položku seznamu. Zobrazí předchozí stránku seznamu. Zobrazí následující stránku seznamu. Umístí objekt doprostřed etikety ve vodorovném směru. Umístí objekt na etiketu doprostřed ve vertikálním směru. Používá se ve spojení s numerickou klávesnicí, chcete-li psát rozšířenou a mezinárodní znakovou sadou. Stiskněte Alt, držte Alt stisknutý a napište na numerické klávesnici číselný kód znaku. Seznam rozšířených a mezinárodních znaků nejdete v uživatelské příručce vaší tiskárny. Např.: Alt+144 zobrazí písmeno É. Konfigurace LabelView Předtím, než začnete vytvářet návrhy etiket, musíte nejprve LabelView přizpůsobit vašim potřebám. Při konfiguraci postupujte následovně: 1. Zvolte v nabídce položku Možnosti 2. Zvolte položku Konfigurace Tato položka je rozdělena na několik skupin: OBECNÉ Standardní šířka etikety Tuto hodnotu Vám LabelView nabídne vždy při vytváření nového návrhu. Standardní výška etikety Tuto hodnotu Vám LabelView nabídne vždy při vytváření nového návrhu. 16

17 LabelView XLT - Příručka uživatele Začátek plánovacího období Nastavte počáteční datumu plánovacího období. Přepočít. poměr Euro Zadejte aktuální kurz Eura. Modifikace úlohy Můžete vybrat, který modifikační soubor bude platný pro všechny etikety. (Modifikační soubory viz. kapitola XX) Konverze z DOSu DOS a Windows používají odlišné znakové sady, což může způsobit chyby při tisku některých znaků. Konverze z DOSu umožňuje používat databázové a textové soubory vytvořené v DOSu, aniž by došlo k chybám v rozšířené znakové sadě. True Type tisk jako grafika Při zaškrtnutí program posílá True Type fonty do tiskárny jako grafiku. Tisk první etikety se sice zpomalí ale velikost fontů na etiketě je přesnější. Převod True Type fontů Různé tiskárny mají různé interní fonty. Jestliže máte vytvořenu etiketu pro určitou tiskárnu a chystáte se ji tisknout na jiné tiskárně výsledná písma se mohou lišit. Pokud zaškrtnete toto políčko, program automaticky převede fonty původní tiskárny na nejvíce podobné True Type fonty. Převod škálovatelných fontů Podobná funkce jako převod True Type fontů. Rozdíl je v tom, že písma se převedou na škálovatelné fonty tiskárny. Počáteční posun Před tiskem vždy vyjede jedna prázdná etiketa. 17

18 LabelView XLT- Příručka uživatele MOŽNOSTI TISKU LabelView nabízí tři způsoby tisku etiket: Přímý tisk úloha se ihned vytiskne Použití správce tisku z Windows Stejně jako při tisku z jiné aplikace Windows se spustí správce tisku Použití tiskové stanice LabelView je vybaven vlastní tiskovou stanicí, což je obdoba správce tisku z Windows. Je zde možné sledovat i měnit průběh tisku. Tisk můžete urychlit, zaškrtnete-li položku rychlý tisk. Pokud zvolíte tuto možnost a používáte tiskovou stanici, program vám před vytisknutím úlohy nabídne další 3 možnosti způsobu tisku: Ihned úloha se ihned vytiskne Pozastavit úloha je připravena a vytiskne se poté co z tiskové stanice zadáte příkaz obnovit Tisk/Čas úloha se vytiskne v čase, který zadáte CLICK PRINT Pokud spustíte LabelView Click Print, na obrazovce se objeví zmenšené obrázky všech formátů etiket uložených v adresáři lbl. Stačí pak jen kliknutím na obrázek vybrat etiketu, kterou chcete vytisknout. V okně Button Size lze nastavit velikost oken obsahujících jednotlivé obrázky. ZOBRAZENÍ 18

19 LabelView XLT - Příručka uživatele Jazyk Zvolte si jazyk, kterým s vámi bude program komunikovat ve většině nabídek, pomocí dialogových oken a chybových hlášení. Jednotky Z nabídky si vyberte buď palce nebo milimetry. Jeden palec = 2,54 mm. Mřížka Nastavte velikost ok v mřížce. Pokud jste jako jednotky zvolili milimetry, můžete nastavovat v rozsahu 0,25 mm až 20 mm. Dále je možné nastavit na pracovní ploše velikost ikon a barvu pravítka a textu. 19

20 LabelView XLT- Příručka uživatele TVORBA NÁVRHU ETIKETY Tato kapitola popisuje postup a možnosti, které vám LabelView nabízí při tvorbě návrhu etikety. 1. Chcete-li vytvořit novou etiketu, otevřete v nabídkové liště položku Soubor a v této nabídce položku Nový. 2. Definujte v dialogovém okně některé vlastnosti, jako například výšku, šířku apod. 3. Klikněte na OK. Formát etikety Vzdálenosti jsou uváděny buď v milimetrech nebo v palcích, podle toho, jakou jednotku jste si zvolili v dialogovém okně Konfigurace. Šířka Šířka tiskové plochy etikety. Výška Výška tiskové plochy etikety. Levý okraj Vzdálenost od levého okraje etikety k začátku tiskové plochy. Horní okraj Vzdálenost od horního okraje etikety k začátku tiskové plochy. 20

21 LabelView XLT - Příručka uživatele Etikety našíř Počet etiket, které mohou být vytištěny vedle sebe na šířku stránky. Počet formátů závisí na šířce etikety, velikosti levého okraje a velikosti vodorovné mezery. Standardně je nastaven jeden formát etikety na šířku stránky. Např.: Tisknete-li etikety široké 45 mm a list papíru je široký 210 mm, můžete tisknout čtyři formáty na šířku. Vodorovná mezera Standardně je vodorovná mezera nulová, pokud tisknete více formátů na šířku než jeden, musíte definovat velikost mezery mezi nimi. Etikety podél Počet etiket, které mohou být vytištěny vedle sebe na délku stránky. Počet formátů na délku závisí na délce etikety, velikosti horního okraje a velikosti svislé mezery. Standardně je nastaven jeden formát etikety na délku stránky. Např.: Tisknete-li etikety dlouhé 55 mm a list papíru je dlouhý 296 mm, můžete tisknout pět formátů na délku. Svislá mezera Standardně je svislá mezera nulová, pokud tisknete více formátů na délku než jeden, musíte definovat velikost mezery mezi nimi. Rychlost tisku Rychlost, jakou budou tištěny vaše etikety. Snížení rychlosti obvykle zvýší kvalitu tisku. Kvalita tisku je závislá jak na rychlosti, tak na teplotě. Teplota Teplota, při níž budou etikety tištěny. Zvýšení teploty obvykle zvýší kvalitu tisku. Kvalita tisku je závislá jak na rychlosti, tak na teplotě. Možnosti Kromě standardních možností nastavení můžete kliknutím na tlačítko Možnosti definovat další atributy etikety. Rotace Z nabídky si můžete zvolit tisk v normální pozici, otočení o 90 (ve směru hodinových ručiček), otočení o 180 (vzhůru nohama) nebo otočení o

22 LabelView XLT- Příručka uživatele Typ senzoru Uveďte typ senzoru, pomocí něhož tiskárna zjišťuje spodní okraj etikety. Hranový senzor detekuje čelní hranu etikety na principu prosvícení, reflexní senzor detekuje reflexní pruhy na rubu etiket, senzor odlepení detekuje odlepení etikety od podkladu. Pozn.: Tiskárny různých výrobců mohou podporovat různé typy senzorů. Stříhat Pokud je vaše tiskárna vybavena stříhacím zařízením, můžete si zvolit, zda chcete pás vytištěných etiket přestříhnout po vytištění celé dávky nebo v intervalu. V intervalu: Uveďte počet etiket, po jejichž vytištění dojde k přestřižení. Odsazení Podobně jako horní okraj nastavuje tato funkce počátek tisku na etiketě. Zadávejte hodnoty mezi -400 až 400. DPI Zadejte rozlišení vaší tiskárny v bodech na palec (dot per inch). Zpětný posun Tato funkce umožňuje vysunutí vytištěné etikety z tiskárny, poté co se tisk zastavil, tak aby bylo možné ji odlepit nebo odtrhnout. Před dalším tiskem se pás etiket vrátí zpět do počáteční pozice. Zadejte vzdálenost, o kterou se má etiketa vysunout. Pokud zpětný posun nechcete používat, zadejte nulu. Tuto funkci umožňují jen některé tiskárny. Metoda přírůstku Pokud vaše etiketa obsahuje hodnoty, které během tisku přirůstají nebo se zmenšují, určete, zda tento přírůstek bude generován tiskárnou nebo programově. Tiskárna pracuje 22

23 LabelView XLT - Příručka uživatele rychleji, ovšem někdy ne zcela korektně. V takovém případě použijte pomalejší softwarové řešení. (Tuto funkci podporují jenom verze Pro a Gold). Zrcadlení Při zadání kladné hodnoty se vytiskne zrcadlový obraz etikety. Zdroj množství Máte dva způsoby jak zadávat množství etiket k tisku. 1. Pevný Vždy se vytiskne stejné množství etiket. 2. Při tisku Množství zadáváte vždy před tiskem. Popis etikety Text, který zapíšete do okna se objeví před dalším otevřením etikety v okně popis. Job Modifier Tato funkce umožňuje při tisku automaticky vložit, smazat nebo vyměnit předem nadefinované pole ve formátu etikety. 23

24 LabelView XLT- Příručka uživatele Target: Zde zadejte které pole chystáte modifikovat. line_number (číslo řádku) line_containing (řádek obsahující) lines_containing (řádky obsahující) line_starting_with (řádek začínající na) lines_starting_with (řádky začínající na) all (všechny řádky) end (poslední řádek) Action: Zadejte co se má provést a vložte požadovaná data. append (připojit) delete_line (vymazat řádek) insert_line (vložit řádek) insert (vložit) replace (vyměnit) Save/Save as: Poté co nastavení uložíte, můžete tu samou funkci použít u jiné etikety, nebo pokud název vyberete v konfiguračním okně (položka Modifikace úlohy) bude nastavení ovlivňovat všechny formáty. Test: Zobrazí v programovacím jazyce DPL původní a výsledný formát. Navrhování etikety Funkce sloužící k vlastní tvorbě formátu etikety se nacházejí v položce Tvorba, v horní nabídkové liště. V dalším textu je popsáno, jak vytvářet, měnit, kopírovat, přesunovat a mazat objekty. LabelView používá 7 různých typů objektů: Text Textový soubor Čárový kód 2-D Čárový kód Obrázek Obdélník Čára Vkládání textu 1. Z nabídky Tvorba vyberte položku Text nebo klikněte na ikonu Text. 2. Napište text a definujte jeho vlastnosti. 24

25 LabelView XLT - Příručka uživatele 3. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialogové okno. 4. Na ploše návrhu se objeví křížový kurzor s obdélníkem. Obdélníkem najeďte na místo, kam si přejete umístit text a klikněte myší. 25

26 LabelView XLT- Příručka uživatele Vlastnosti textu FONTY Každý typ fontu je charakterizován stylem a velikostí znaků. Každá tiskárna má obyčejně svou vlastní sadu fontů. Kromě těchto fontů nabízí LabelView TrueType fonty. Ačkoliv tyto fonty většinou prodlužují dobu tisku, jsou obvykle mnohem atraktivnější, než interní fonty tiskáren. TRUE TYPE FONTY Pokud se rozhodnete používat TrueType fonty, musíte vybrat ze seznamu název fontu. Některé TrueType fonty jsou obsaženy ve Windows, například Arial, Courier New a Times Roman. VELIKOST Velikost fontů se udává v tzv. pointech. Jeden point je přibližně 0,35 mm. Velikost lze nastavovat pouze u tzv. vektorových fontů. Některé fonty mají pevně stanovenou velikost a tento údaj nelze měnit. STYL Většina TrueType fontů se zobrazuje ve čtyřech různých podobách - stylech: normální (příklad) tučný (příklad) 26

27 LabelView XLT - Příručka uživatele kurzíva (příklad) tučná kurzíva (příklad) EXPAND VÝŠKA Násobná výška umožňuje protáhnout znak do výšky. U TrueType fontů nelze použít. Pokud chcete použít rozměrově velká písmena, je vhodnější zvolit velký font, než natahovat malý font do výšky. EXPAND ŠÍŘKA Násobná šířka umožňuje roztáhnout znak do šířky. U TrueType fontů nelze použít. Pokud chcete použít rozměrově velká písmena, je vhodnější zvolit velký font, než roztahovat malý font. ROTACE Text může být na etiketě ve čtyř pozicích: v normální (vodorovně) otočení o 90 (ve směru hodinových ručiček) otočení o 180 (vzhůru nohama) otočení o 270 ZDROJ DAT V této verzi Label View můžete pracovat pouze s pevným zdrojem dat. TEXTOVÝ ŘETĚZEC Do okénka zapište text, který se objeví na etiketě. Možnosti Kromě standardně zadávaných informací o textu existuje v LabelView nabídka rozšiřujících možností. Stiskněte tlačítko Možnosti a objeví se dialogové okno, v němž můžete nastavit další důležité, nicméně méně často používané vlastnosti. JMÉNO OBJEKTU Pojmenování objektu v LabelView umožňuje využít údaje z pojmenovaného objektu pro další objekty (propojení). Pokud chcete údaje o určitém objektu použít jako zdroj pro jiný objekt, musíte zdrojovému objektu přiřadit jednoznačné jméno. V ostatních případech není pojmenování nutné. NEGATIVNÍ TEXT Standardně se text zobrazuje černý na bílém pozadí. Pokud chcete mít bílý text na černém pozadí, zadejte ano. VEDOUCÍ NULY Pokud zvolíte tuto možnost, určete v další položce celkový počet znaků v řetězci. Pokud zadáte v řetězci menší počet znaků, na začátek řetězce se automaticky doplní nuly. 27

28 LabelView XLT- Příručka uživatele NETISKNOUT Ve většině případů navrhujete etiketu tak, aby obraz na obrazovce odpovídal vytištěné podobě. Někdy je ale žádoucí, aby se určitý objekt na vytisknuté etiketě neobjevil. Pro tento případ můžete zadat ano - objekt nebude vytištěno. VZOR Použitím vzoru si můžete zjednodušit práci s formátováním textu. S použitím číslice devět (9) si vytvořte vzor, jak má být text zformátován. Tato funkce je užitečná zejména při uvádění alfabetických znaků pod nebo nad čárovým kódem. Např.: Chcete, aby vkládané číslo bylo vtištěno ve tvaru (011) Vytvořte vzor: (999) VYMAŽ PO TISKU Datový řetězec se po vytisknutí automaticky vymaže. Barva Zde zadejte jakou barvu bude mít text na monitoru. Vkládání textového souboru LabelView verze Pro a Gold umožňují pracovat s textovými soubory ASCII. Tyto textové soubory musí být uloženy v adresáři, který určíte v nabídce možnosti - adresáře a musí mít příponu TXT. Textové soubory mají podobné použití jako textové pole, ale mohou obsahovat více řádků a text je uložen v samostatném souboru. 1. V nabídce tvorba zvolte položku Textový soubor nebo klikněte na příslušnou ikonu. 2. Definujte textový soubor a vlastnosti textu. Stiskněte tlačítko OK. 3. Umístěte kurzor s obdélníkem na požadované místo a klikněte levým tlačítkem myši. 28

29 LabelView XLT - Příručka uživatele Font Každý typ fontu je charakterizován stylem a velikostí znaků. Každá tiskárna má svou vlastní sadu fontů. Kromě fontů tiskárny nabízí LabelView TrueType fonty. Ačkoliv tyto fontu většinou prodlužují dobu tisku, jsou obvykle mnohem atraktivnější, než interní fonty tiskáren. TrueType fonty LabelView používá Truetype fonty z vašeho počítače. Velikost Velikost fontů se udává v tzv. pointech. Jeden point je přibližně 0,35 mm. Velikost lse nastavovat pouze u tzv. škálovatelných fontů. Některé fonty mají pevně stanovenou velikost a tento údaj nelze měnit. Stretch to fit Program automaticky přizpůsobí text velikosti pole. Styl Většina TrueType fontů se zobrazuje ve čtyřech různých podobách - stylech: normální (příklad) tučný (příklad) kurzíva (příklad) tučná kurzíva (příklad) Rotace Text může být na etiketě ve čtyř pozicích: v normální (vodorovně) otočení o 90 vpravo (ve směru hodinových ručiček) otočení o 180 (vzhůru nohama) otočení o 270 Znaky / Řádek Uveďte maximální počet znaků na řádek. Pokud používáte proporcionální font, bude tento počet odpovídat skutečnosti jen přibližně. Max. počet řádků Uveďte maximální počet řádků textu. Pokud je text delší, než nastavený počet řádků, zbytek textu nebude vytištěn. 29

30 Řádkování LabelView XLT- Příručka uživatele Uveďte velikost mezery mezi jednotlivými řádkami textu. Hodnota se uvádí v počtu bodů. Bod (dot) je nejmenší rozměrová jednotka tiskárny. Zalomení Určete, zda si přejete text zalamovat nebo ne. Pokud zvolíte ano, text se na konci každého řádku zalomí a bude pokračovat na dalším řádku. Pokud zvolíte ne, část textu, který přesáhne vámi nastavený počet znaků na řádek se nevytiskne. Zarovnání Definujte způsob zarovnání textu, pokud je počet znaků v textu menší než vámi stanovený maximální počet znaků na řádek. Vyberte z možností vlevo, vpravo, doprostřed nebo do bloku. V bloku je text zarovnán na pravé i levé straně. Zdroj dat V této verzi Label View můžete pracovat pouze s pevným zdrojem dat. Textový soubor Je- li uveden pevný zdroj dat, definujte v této položce název textového souboru. Upravit soubor Po kliknutí se zobrazí jednoduchý editor, ve kterém můžete zadávat nebo upravovat text. Vkládání čárového kódu 1. Otevřete v nabídkové liště položku Tvorba a z nabídky vyberte položku Čárový kód. 2. V dialogovém okně definujte atributy daného čárového kódu a pak klikněte na OK. 30

31 LabelView XLT - Příručka uživatele 3. Kurzor s obdélníkem přesuňte na požadované místo a stiskněte levé tlačítko myši. Typ čárového kódu Ve světě se používá velmi mnoho typů čárových kódů. Zde je seznam těch, které nabízí LabelView: Codabar Code 39 Code39 mod 43 Code 93 Code 128 (Auto-Switching) Code 128 A Code 128 B Code 128 C Code 128 C (F1, mod 10) UCC/EAN-128 EAN-8 EAN-8 Plus 2 EAN-8 Plus 5 EAN 13 EAN-13 Plus 2 EAN-13 Plus 5 EAN-128 Interleaved 2 of 5 Interleaved 2 of 5 mod 10 Plessey Postnet UPC-A UPC-A Plus 2 UPC-A Plus 5 UPC-E UPC-E Plus 2 UPC-E Plus 5 UPC Shipping Container UCC/EAN-128 (Multi) Další informace o čárových kódech najdete v Dodatku A. Rotace Čárový kód může být na etiketě ve čtyřech pozicích: v normální (vodorovně) otočení o 90 vpravo (ve směru hodinových ručiček) otočení o 180 (vzhůru nohama) otočení o 270 vlevo 31

32 Poměr šířek LabelView XLT- Příručka uživatele Poměr šířek čárového kódu (bar-width ratio) je poměr mezi tloušťkou silných čar a tloušťkou slabých čar v čárovém kódu. Některé typy kódů musí mít tento poměr 1:1, jiné typy mívají 2:1, 3:1 nebo 5:2. Šířka Tato položka obsahuje informaci o šířce celého čárového kódu. Velikost šířky se uvádí jako násobek základní jednotkové šířky čárového kódu. Čím větší násobek, tím bude kód širší. Výška Výška čar v čárovém kódu je standardně nastavena na 12,7 mm. Do výšky nejsou zahrnuty alfanumerické znaky, které se mohou objevit pod kódem. Zdroj dat V této verzi Label View můžete pracovat pouze s pevným zdrojem dat. Hodnota Pokud je zdroj dat pevný, objeví se tato položka. Napište zde aktuální hodnotu čárového kódu. Alfanumericky Při návrhu etikety si můžete zvolit, zda chcete mít pod čárovým kódem vytištěny i alfanumerické znaky. Standardní nastavení je ano. Pokud zvolíte ne, číslice nebo písmena se nevytisknou. Možnosti V této nabídce můžete zadat název pole s čárovým kódem a barvu objektu na monitoru. Vkládání 2D čárového kódu 1. Otevřete v nabídkové liště položku Tvorba a z nabídky vyberte položku 2D čárový kód 2. V dialogovém okně definujte atributy daného čárového kódu a pak klikněte na OK.. 32

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6 Uživatelská příručka k DYMO Label Software Verze 7.6 Copyright 2004-2006 DYMO. Všechna práva vyhrazena. Verze 7.6 Revize 07/06. Žádná část tohoto dokumentu nebo software nesmí být reprodukována nebo přenášena

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více