PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne 5. 11. 2015. Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú."

Transkript

1 N Á V R H Y N A P O Ř Í Z E N Í Z M Ě N Y Č. 1 P P E T R O V A jak byly uplaněny do 24. kvěna u pořizovaele, Obecního úřadu rov, keré pořizovael posoudil a předložil je se svým sanoviskem Zasupielsvu obce rov k rozhodnuí podle 46 ods. 3 savebního zákona. Pořizovael při zhoovení sanoviska k jednolivým návrhům vychál jména: z 18 ods. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o úmním plánování a savebním řádu (savební zákon) z 55 ods. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o úmním plánování a savebním řádu (savební zákon) Zásad úmního rozvoje Sředočeského kje Č. Navrhovael 1 Miloš Bá, Pod Švabinami 36, Plň 624/ Sá z dle P 152/ NL pomky plnící funkci lesa, IP inekční prvky (plošné) RI rekreace nebo BI bydlení v příměsské navrhovaele Lesní pomek neslouží k hospodářským účelům a produkci dřeva. Na parcele hospodaří majielé okolních nemoviosí (zavážení sromů odpadem zahrádek) a z jejich sny dochází k narušování půdního povrchu (ekosysému) viz prookol č.j. MUCE 12461/2012 OZP/L/Mi Sanovisko pořizovaele Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch, a o jména na lesní pomek, kerý je významným kjinným prvkem z hlediska ochny přírody, je nežádoucí. Nežádoucí je i rozšiřování ploch pro rekreaci, s ohledem na velké zasoupení ěcho ploch na úmí obce. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

2 Č. Navrhovael 2 Josef Benedik, Rudných dolů 396, Jílové u Phy 3 Ing. Jaroslav Bimka, Fas 1527/35, Říčany 632/2 558/ dle P 144/ NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, čási pomku vzdálenos 50m, na čási pomku IP inekční prvky (liniové) 86/1 86/ NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, čási pomku vzdálenos 50m, na čási pomku IP inekční prvky (liniové) příměsské SR plochy smíšené obyné navrhovaele Sanovisko pořizovaele - Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch se v eno momen jeví jako nežádoucí. k koupil za ržní cenu v době, kdy byl v P rova veden v ploše k budoucí zásavbě a v dobré víře invesoval své úspory s cílem, že si zde v budoucnu posaví spolu s nejbližší rodinou několik domů. Změnu považuje vůči sobě a celé své rodině za nespvedlivou. Dnes používá pomek k příjezdu a odjezdu řada bydlících v Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch se v eno momen jeví jako nežádoucí. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

3 Č. Navrhovael 4 Jan Cieslar, U Ručiček 301, rov 5 Jan Cieslar, U Ručiček 301, rov 611/2 612/ /2 166/3 166/ dle P SV plochy smíšené obyné venkovské (plochy změn) - - SV plochy smíšené obyné venkovské příměsské Podmínky prosorového uspořádání, doplni koeficien leně 50%, jako bylo v P do roku 2011 navrhovaele nejbližším okolí. V éo souvislosi věří, že lokální vyřešení komunikací doýkajících se jeho pomku by mohlo bý i ve veřejném zájmu obce. 1. na pomku 166/2 již sojí RD 2. na pomku 166/6 je již povolena savba RD 3. Zarovnání zásavby RD a jejich ochna před vlivy podnikaelské činnosi Zajisi věší ochnu majielům okolních pomků a celková ochna vzhledu úmí, jako v plochách BI. Sanovisko pořizovaele Plochy SV byly, jak se dá asi předpokláda, vymeny archiekem jako přechodové pásmo mezi plochami BI a SK drobná výroba a služby, doplňkové bydlení. Z ěcho důvodů pořizovael neshledává nic poziivního na požadované změně a doporučuje zachování savu dle P. V éo fázi pořizování a pcích na změně úmního plánu by bylo předčasné rozhodova o om, zda je u ploch vhodné měni koeficien zasavění a výšku saveb nebo upvova jejich využií dle požadavku navrhovaele. Tao problemaika bude posouna auorizovaným archiekem při zhoovení Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

4 Č. Navrhovael 6 Jan Cieslar, U Ručiček 301, rov 7 JUDr. Marina Elfmarková, Křenova 439/17, Pha 6 Zasoupena na základě plné moci: Mgr. Eva Hodáková, Ninská 988/19, Pha 3 613/2 636/ /1 163/7 163/15 163/16 163/ dle P SK drobná výroba a služby, doplňkové bydlení (plochy změn) 272/ od je rozsudkem Nejvyššího správního soudu pomek bez funkčního využií SV plochy smíšené obyné venkovské Opěovné zařaní pomku do ploch pro bydlení BI, bez zařaní pomku do veřejně prospěšného opaření s předkupním právem obce. navrhovaele Propojení cenrální obce s lokaliou RD U Ručiček smíšenou zásavbou domů. Uvedení fakického savu do souladu se savem právním, dle rozsudku Nejvyššího správního soudu , č.j. 4 Ao 6/ , právní moc ke dni Sanovisko pořizovaele změny úmního plánu a prověřena případná úpva plošných a prosorových regulaivů. Z hlediska koncepce úmního plánu je celé oo úmí od silnice Davle- Jílové směrem k jihu v ploše SK drobná výroba a služby, doplňkové bydlení. Proo by oo úmí muselo bý řešeno jako celek a ne pou akovýmo čásečným fgmenem. Doporučuje se! Jedná se o uvedení úmně plánovací dokumenace do souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

5 Č. Navrhovael 8 JUDr. Marina Elfmarková, Křenova 439/17, Pha 6 Zasoupena na základě plné moci: Mgr. Eva Hodáková, Ninská 988/19, Pha 3 9 JUDr. Marina Elfmarková, Křenova 439/17, Pha 6 Zasoupena na základě plné moci: Mgr. Eva Hodáková, Ninská 988/19, Pha 3 10 Jika Foová, Krhanice 211, Krhanice 637/2 638/2 625/ dle P 268/ NZ plochy mědělské orná půda, čási pomku vzdálenos 50m NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, čási pomku vzdálenos 50m, na čási pomku IP inekční prvky (liniové) 157/4 699 NL pomky plnicí funkci lesa příměsské příměsské ZS leň soukromá zahdy a sady navrhovaele k navazuje na sávající zásavbu domů a může slouži jako vhodná rozvojová lokalia v daném úmí. Dle původního PO z roku 1995 oba pomky náležely do zasavielného úmí a rozvojového úmí obce a byly určeny pro výsavbu domů jako plochy bydlení jako převládající funkce, ubyování a zařany do II. eapy. Zříní odpočívárny pro urisy a další veřejnos o znamená oksnou zahdu s přísřeškem Sanovisko pořizovaele Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. Lesní pomek je z hlediska ochny přírody významným kjinným prvkem zákona. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

6 Č. Navrhovael 11 Fnišek Hozman, Hlavní 299, rov Marie Hozmanová, Na Vinicích 11, rov Marie Hubníková, Na Vinicích 11, rov 12 Miroslav Hozman, Hlavní 7, rov Dana Hozmanová, Hlavní 7, rov 599/2 630/ dle P 176/ NZ plochy mědělské orná půda, čási pomku vzdálenos 50m čás - 78/1 80/ /4 RI rekreace (zóna B) parcela 78/1 PV veřejná prosnsví parcela příměsské SR Plochy smíšené obyné rekreační (zóna A) navrhovaele proi deši a nepohodě s osvěžovnou. Abych mohla oo míso zvelebi a kulivova ráda bych jej změnila na zahdu, v souladu s okolním prosředím Zhodnocení pomku. Využií pro savbu příslušníků Savba RD nebo rekreačního objeku. Přilehlé přísupové cesy k pomku jsou v jejich vlasnicví. Chějí ve spolupráci s obcí vyřeši dopvní obslužnos éo oblasi Sanovisko pořizovaele Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. Doporučuje se! Navrhovaný záměr je možný a bude prověřen v rámci projednávané změny úmního plánu. Pomky jsou v zasavěném úmí a navazují na plochy s funkčním využiím SR. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

7 Č. Navrhovael 13 Miroslav Hozman, Hlavní 7, rov Dana Hozmanová, Hlavní 7, rov 14 Josef Hoznourek, Sadová 497, Hdiško 15 Roman Hudec, Čimická 767/92, Pha 8 631/2 584/2 614/ Sá z dle P 518/ NZ plochy mědělské orná půda PV veřejná prosnsví (plochy změn) DS dopvní infsruku silniční (plochy změn) 449/ NL plochy plnící funkci lesa (plochy změn) 61/49 s /20 s. 283 s RI rekreace (zóna B) příměsské příměsské příměsské navrhovaele Výsavba domů Realizace savebních pomků a výsavba domů Změna savby z rekreace na bydlení a přidělení čísla popisného. Zasupielsvo na svém zasedání nevyhovělo návrhu Sanovisko pořizovaele Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. Velkou čás zasavielného úmí obce rov voří plochy saveb pro rodinnou rekreaci. Pro akovou změnu, kerá by nemohla zahrnou pou pomky navrhovaele, ale musela by bý řešena pro celé úmí obce, nel zajisi dosaečnou dopvní a Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

8 Č. Navrhovael 16 a 16 b Zdeněk Chadima, Na Rozhlednu 268, Hdiško Zdeněk Chadima, Na Rozhlednu 268, Hdiško 626/2 626/ dle P 181/ NZ plochy mědělské orná půda, čási pomku vzdálenos 50m, na čási pomku IP inekční prvky (liniové) 449/ NZ plochy mědělské orná půda, vyznačen limi BPEJ v I. a II. řídě ochny příměsské nebo RI Rekreace příměsské nebo RI Rekreace navrhovaele 882/ pod poř. číslem 17 na poříní P. Žádá opěovně o výjimku. Upozorňuje, že v éo lokaliě je objek s č. p Uspokojení byových a rekreačních pořeb členů rodiny Uspokojení byových a rekreačních pořeb členů rodiny Sanovisko pořizovaele echnickou infsrukuru. V předměné lokaliě je několik saveb s číslem popisným, udělených ješě před planosí úmně plánovací dokumenace. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Nežádoucí je i rozšiřování ploch pro rekreaci, s ohledem na velké zasoupení ěcho ploch na úmí obce. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

9 Č. Navrhovael 16 c Zdeněk Chadima, Na Rozhlednu 268, Hdiško 626/ dle P 501/ NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, pomku vzdálenos 50m příměsské nebo RI Rekreace navrhovaele Uspokojení byových a rekreačních pořeb členů rodiny Sanovisko pořizovaele rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Nežádoucí je i rozšiřování ploch pro rekreaci, s ohledem na velké zasoupení ěcho ploch na úmí obce. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Nežádoucí je i rozšiřování ploch pro rekreaci, s ohledem na velké zasoupení ěcho ploch na úmí obce. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

10 Č. Navrhovael 16 d 16 e Zdeněk Chadima, Na Rozhlednu 268, Hdiško Zdeněk Chadima, Na Rozhlednu 268, Hdiško 626/2 626/ dle P 525/ NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, čási pomku vzdálenos 50m 535/ NZ plochy mědělské orná půda příměsské nebo RI Rekreace příměsské nebo RI Rekreace navrhovaele Uspokojení byových a rekreačních pořeb členů rodiny Uspokojení byových a rekreačních pořeb členů rodiny Sanovisko pořizovaele Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Nežádoucí je i rozšiřování ploch pro rekreaci, s ohledem na velké zasoupení ěcho ploch na úmí obce. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Nežádoucí je i rozšiřování ploch pro rekreaci, Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

11 Č. Navrhovael 17 Jan Kadič, Robousy 154, Jičín 18 Ing. Richard Kuče, Na krčské sráni 718/60, Pha 4 633/2 567/ Sá z 156/20 s. 242 s dle P RI rekreace (zóna B), pomku vzdálenos 50m 9/ SV plochy smíšené obyné venkovské, čási pomku vzdálenos 50m na čási pomku DS dopvní infsruku silniční (plochy změn) RI rekreace (zóna B) s úpvou regulaivů. pva regulaivů. navrhovaele Savba nového objeku. Rozšíři zasavěnou plochu, možnos zvýšení o jedno podlaží Požaduje, aby úpvou regulaivů P byly sanoveny podmínky dočasného využií pomků v koridoru obchvau silnice II/104 ak, aby bylo možné, až do vydání savebního povolení realizova na pomku dočasné savby, např. oplocení pomků Sanovisko pořizovaele s ohledem na velké zasoupení ěcho ploch na úmí obce. Plocha RI neumožňuje novou výsavbu, dále přísavbu či přesavbu, kerou se zvyšuje kapacia sávajících objeků. Pro akovou změnu, kerá by nemohla zahrnou pou pomky navrhovaele, ale musela by bý řešena pro celé úmí obce, nel zajisi dosaečnou dopvní a echnickou infsrukuru. Doporučuje se! Navrhovaný záměr je možný a bude prověřen v rámci projednávané změny úmního plánu. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

12 Č. Navrhovael 19 Ivan Kučerák, Machuldova 593/4, Pha 4 Marina Kučeráková, Machuldova 593/4, Pha 4 20 Ivan Kučerák, Machuldova 593/4, Pha 4 Marina Kučeráková, Machuldova 593/4, Pha 4 21 Bc. Šárka Kuželková, Vlavská 66, Davle Jan Dvořák, DiS., Ve Vilách č.ev. 661, rov - Chlomek 594/2 595/2 514/2 /1 514/2 / Sá z Sá z dle P 152/5 626 NL pomky plnící funkci lesa 152/ RI rekreace 47/22 s SR plochy smíšené obyné rekreační (zóna B) RI rekreace RI rekreace s úpvou regulaivů příměsské navrhovaele Sjednocení pomku se sousedním 152/14, kerý je v našem vlasnicví Chaa bez sociálního zařín, žumpyjímky a dalších nedosaků. Vybudování nového přímního objeku se sedlovou sřechou o rozměrech cca 80 m 2 (dle vašeho doporučení) Přesavba rekreačního domu na savbu pro bydlení rodinný dům. Navrhovaelé chějí vypusi podmínku o minimální šířce přísupové komunikace 5,5 Sanovisko pořizovaele Jedná se o lesní pomek, kerý je z hlediska ochny přírody významným kjinným prvkem zákona. Pořizovael se zabýval i hisorii ohoo pomku a musí konsaova, že i v minulosi byl eno pomek zalesněn. Plocha RI neumožňuje novou výsavbu, dále přísavbu či přesavbu, kerou se zvyšuje kapacia sávajících objeků. Pro akovou změnu, kerá by nemohla zahrnou pou pomek navrhovaele, ale musela by bý řešena pro celé úmí obce, nel zajisi dosaečnou dopvní a echnickou infsrukuru. Doporučuje se! Navrhovaný záměr je možný a bude prověřen v rámci projednávané změny úmního plánu. Problemaika přísupových komunikací k jednolivým pomkům by měla bý posouna auorizovaným archiekem, jména na prověření návaznosi na Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

13 Č. Navrhovael dle P navrhovaele meru k RD. Sávající komunikace na parc. č. 47/1 není možné kvůli zásavbě a erénu více rozšíři. Zákonem požadovanou šířku příjezdové komunikace 2.5 meru sávající cesa splňuje. Jiné překážky k provedení rekolaudace nejsou. Sanovisko pořizovaele dopvní napojení v celé éo lokaliě. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

14 Č. Navrhovael 22 Ing. Zuzana Leissová, Chvaěrubská 351/6, Pha 8 Dagmar Řezníčková, Chvaěrubská 362/20, Pha 8 23 Karla Michalčáková, Jaselská 1216, Hnice Libuše Fadanelli, Rezkova 1669, Hnice 24 Karla Michalčáková, Jaselská 1216, Hnice Libuše Fadanelli, Rezkova 1669, Hnice 571/2 602/2 603/ dle P 90/8 603 RI rekreace (zóna B) 77/7 s RI rekreace (zóna B) 77/7 733 RI rekreace (zóna B) RI rekreace (zóna B) příměsské 1. P předpokládá na pomku 77/7 vybudova přečerpávací sanici splaškové kanalizace a čás ohoo pomku pro eno účel vyvlasni, viz výkres TI WT4. 2. P předpokládá navrhovaele Ve výkresu VPS vede přes čás pomku dopvní řešení WD21 v koordinačním není zakreslena. Zásah do vlasnicví. Savba RD. Na okolních parcelách jsou vybudovány novosavby domů Nesouhlasíme s prováděním jakýchkoliv savebních a výkopových pcí na naší parcele č. 77/7, ani v její ěsné blízkosi. Sanovisko pořizovaele Doporučuje se! Změnou P se doporučuje prověři akuálnos a pořebu vymení všech veřejně prospěšných saveb vymených v planém úmním plánu. Velkou čás zasavielného úmí obce rov voří plochy saveb pro rodinnou rekreaci. Pro akovou změnu, kerá by nemohla zahrnou pou pomky navrhovaele, ale musela by bý řešena pro celé úmí obce, nel zajisi dosaečnou dopvní a echnickou infsrukuru. Doporučuje se! Změnou P se doporučuje prověři akuálnos a pořebu vymení všech veřejně prospěšných saveb vymených v planém úmním plánu. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

15 Č. Navrhovael 25 Dušan Michna, Na Osrůvku 860E, rov 26 Ing. Jaroslav Obermajer, Pikovická 118, Davle 656/2 582/ /33 528/6 560/1 88/1 90/1 101/ dle P 560/33, 528/6 RU rekreace savební uzávě (zóna C) 560/1 NL pomky plnící funkci lesa NL pomky plnící funkci lesa (plochy změn) vés přes uvedený pomek mísní komunikaci a jeho čás pro eno účel vyvlasni, viz výkres VPS WD20 Udělení výjimky či změnu v P NZ plochy mědělské orná půda navrhovaele Chaa na lesním pomku ve vlasnicví obce. Oznámil s. úřadu udržovací práce na kuchyni a kůlně (16m 2 přiléhající k chaě, ale není zanesena v KN). Kůlnu zbořil a posavil novou a udělal z ní pokojík pro děi. Pí. Rychlá a p. Mihál mu o nepovolí. Prosí o nalení nějakého řešení. Pomky jsou navrhnuy k zalesnění. Požaduje odsnění návrhu na zalesnění. Jedná se hisoricky o mědělský Sanovisko pořizovaele Jedná se o lesní pomek (560/1), kerý je z hlediska ochny přírody významným kjinným prvkem zákona. Rozšiřování ploch s funkčním využiím RI na lesní pomek je nežádoucí. Doporučuje se! Navrhovaný záměr je možný a bude prověřen v rámci projednávané změny úmního plánu. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

16 Č. Navrhovael 27 Svelana Ovsyannikova, Maioliho 3274/7, Pha 10 Zasoupena na základě plné moci: Mgr. Davidem Novákem, Vyšehdská 320/49, Pha 2 28 Jiří k, Na Výsluní 572, rov 29 Marcela Průchová, Dlouhá 297, rov 30 Vladimír Přibyl, K lesu 882/22, Pha 4 503/1 2/s 463/2 480/2 651/ Sá z 139/2 139/3 140/7 140/8 140/55 140/ dle P 139/2, 3 NL pomky plnící funkci lesa (plochy změn) 140/7, 8 NL pomky plnící funkci lesa 140/55, 56 SR plochy smíšené obyné rekreační (zóna B) 61/ NL pomky plnící funkci lesa 100/ PV veřejná prosnsví parcela 468/ NZT plochy mědělské rvalé vní porosy SR plochy smíšené obyné rekreační (zóna B) ZS leň soukromá zahdy SV plochy smíšené obyné venkovské Čás pomku 6756 m 2 na ZS leň soukromá zahdy a sady Čás pomku 171 m 2 na DS dopvní infsruku navrhovaele půdní fond. Savba RD Chaa na lesním pomku. Umísění nepropusné odpadové jímky 3x3m. Dle nového lesního zákona není možné umísi Připojení k pomku č. 118/2 Čás pomku komunikace sávající sav a společný požadavek obce a vlasníka na její rozšíření. Zbývající čás by vlasník rád Sanovisko pořizovaele Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch, a o jména na lesní pomek, kerý je významným kjinným prvkem z hlediska ochny přírody, je nežádoucí. Lesní pomek je z hlediska ochny přírody významným kjinným prvkem zákona. Doporučuje se! Navrhovaný záměr je možný a bude prověřen v rámci projednávané změny úmního plánu. Rozsah zasavielné plochy byl v éo lokaliě, po nesouhlasu od orgánu sání správy lesů při pořizování P, přesně sanoven. Z ěcho důvodů pořizovael nedoporučuje další zásahy v éo oblasi. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

17 Č. Navrhovael 31 Josef Růžička, U lípy 37, Davle Pavel Růžička, Nové Byovky 129, rov Hana Volešáková, Kamenný Přívoz 242, Kamenný Přívoz 1243/ 2013/ O /4 112/ dle P 93/4 NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, čási pomku vzdálenos 50m 112/1 NP plochy přírodní silniční příměsské navrhovaele využíval jako zahdu. Savba RD Sanovisko pořizovaele Plocha s funkčním využiím NZT umožňuje v přípusném využií umísění komunikace, změna je nadbyečná. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

18 Č. Navrhovael 32 Josef Růžička, U lípy 37, Davle Pavel Růžička, Nové Byovky 129, rov Hana Volešáková, Kamenný Přívoz 242, Kamenný Přívoz Zasoupeni na základě plné moci: JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., Masarykovo náměsí 195, Jílové u Phy 33 Vislava Saibicová, Kozomín 1, Kozomín 34 Spolek pro vodovod 359/2 014/O 608/2 572/ dle P 560/ OS občanské vybavení ělovýchovná a sporovní zaříní, čási pomku vzdálenos 50m Z11 zasavielné plochy 163/1 163/ / SK drobná výroba a služby, doplňkové bydlení (plochy změn) Savbu rekreačního objeku s komerčním zaměřením SV plochy smíšené obyné venkovské navrhovaele Žádají splnění podmínky dohody s obcí (Směna čási pomku parc. č. 109 PK, pro výsavbu ČOV, za pomek parc. č. 560/4 na kerém bude povolena savba pro jeden rekreační objek s komerčním zaměřením) Pcovní pozice Planý P předpokládá Sanovisko pořizovaele Doporučuje se! Navrhovaný záměr je možný a bude prověřen v rámci projednávané změny úmního plánu. Savba bude mí max. zasavěnou plochou do 150 m 2. Z hlediska koncepce úmního plánu je celé oo úmí od silnice Davle- Jílové směrem k jihu v ploše SK drobná výroba a služby, doplňkové bydlení. Proo by oo úmí muselo bý řešeno jako celek a ne pou akovýmo čásečným fgmenem. Problemaika sávajícího Rozhodnuí Zasupielsva obce rov Bez komerčního využií s 1 savbou pro rodinnou rekreaci 18

19 Č. Navrhovael v osadě svi, zasoupený: rem Malým, V Kapslovně 2761/4, Pha 3 35 Jiří Seiner, Chouická 502/3, Pha 10 77/1 78/5 80/2 91/ /2 112/2 157/ / čás 532/8 dle P 3700 NZ plochy mědělské orná půda příměsské navrhovaele vés pod uvedenými pomky kanalizaci a vodovod pro objeky osady svi, avšak již od r je pod uvedenými pomky veden vodovod, kerý vybudoval na své náklady Spolek pro vodovod v osadě svi. Žádají o respekování sávajícího vodovodu a jasně sanovi podmínky pro ochnu vodovodu v případě savby kanalizace. Bydlení na čási pomku cca 3700 m 2 přiléhající k vozovce, viz mapová příloha. Zajišění bydlení pro děi a rodinné příslušníky. Sanovisko pořizovaele vodovodu není předměem úmního plánu a pořizovael se ímo dále nebude zabýva. Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny je nežádoucí. Plocha leží v nezasavěném úmí, bez návaznosi na Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

20 Č. Navrhovael 36 Lubomír Slabý, Kamenný jezdec 180, Kamenný Přívoz Josef Slabý, Klíčová 789/3, Pha 9 37 Helena Škbánková, Počedská 588/6, Pha 8 38 Hana Šičková, Roháčova 166/25, Pha 3 452/2 635/2 233/ dle P 464/ NZT plochy mědělské rvalé vní porosy, čási pomku vzdálenos 50m 90/ RI rekreace (zóna B) Chay: č.ev. 235 č.ev RU rekreace savební uzávě (zóna C) Pro bydlení Viz důvody navrhovaele Viz důvody navrhovaele navrhovaele Dle pvomocného rozsudku Kj. Soudu v P, č.j. 50A 7/ , žádají o opěovné zařaní uvedeného pomku do zasavielného úmí a ím naplni pvomocný rozsude Podmínky zařaní pomku do P chějí osobně projedna. Ve výkresu VPS vede přes čás pomku dopvní řešení WD21 v koordinačním není zakreslena. Zásah do vlasnicví. Žádají o umožnění vybudova vodovodní Sanovisko pořizovaele zasavěné úmí, zasavielné plochy a na veřejnou dopvní a echnickou infsrukuru. Doporučuje se! Jedná se o uvedení úmně plánovací dokumenace do souladu s rozsudkem Kjského soudu v P. Doporučuje se! Změnou P se doporučuje prověři akuálnos a pořebu vymení všech veřejně prospěšných saveb vymených v planém úmním plánu. V případě savby přípojky vodovodu by byl zasažen sousední lesní pome Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

21 Č. Navrhovael 39 a 39 b 39 c Jure Videka, Limuzská 629/22, Pha 10 Anděla Kubíčková, Ukjinská 252/7, Pha 10 Marian Videka, Jižní III. 824/19, Pha 4 Jure Videka, Limuzská 629/22, Pha 10 Anděla Kubíčková, Ukjinská 252/7, Pha 10 Marian Videka, Jižní III. 824/19, Pha 4 Jure Videka, Limuzská 629/22, Pha 10 Anděla Kubíčková, Ukjinská 252/7, Pha 10 Marian Videka, Jižní III. 824/19, Pha 4 647/2 647/2 647/ dle P 176/ NZ plochy mědělské orná půda, čási pomku vzdálenos 50m 425/1 440/3 449/58 417/ / NZ plochy mědělské orná půda vyznačen limi BPEJ v I. a II. řídě ochny 417/3, 418 NZT plochy mědělské rvalé vní porosy vyznačen limi BPEJ v I. a II. řídě ochny pomku příměsské služby, výroba, obchod, spor služby, výroba, obchod, spor navrhovaele Sanovisko pořizovaele přípojku. Důvodem je nefunkční arézská sudna. - Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s funkčním využiím bydlení vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. - Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s navrhovanými funkčními využiími (SK, OS, OV) vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno momen jeví jako nežádoucí. - Obec rov doposud nemá z věší čási využiy zasavielné plochy s navrhovanými funkčními využiími (SK, OS, OV) vymené sávajícím úmním plánem. Další rozšiřování ěcho ploch do volné kjiny se v eno Rozhodnuí Zasupielsva obce rov

22 Č. Navrhovael 40 Vlasa Wolfová, Na Dolinách 52, Pha 4 Celkem 46 rov u Phy Sáz Sázava u rova 640/ /1 246/3 246/ dle P vzdálenos 50m na čási pomku IP inekční prvky (liniové) 422/1 NZ plochy mědělské orná půda vyznačen limi BPEJ v I. a II. řídě ochny na čási pomku IP inekční prvky (liniové) pomku vzdálenos 50m NZ plochy mědělské orná půda vyznačen limi poddolované úmí ZS leň soukromá zahdy, sady navrhovaele Oploi vlasní pomky, aby vořil cele Sanovisko pořizovaele momen jeví jako nežádoucí. Změna nemá důvodné opodsanění. Oplocování volné kjiny je nežádoucí. Rozhodnuí Zasupielsva obce rov Vypcoval: Bc. Ladislav Vich, DiS., výkonný pořizovael, PRISVICH, s.r.o. V rově 5. lisopadu D a n a W o l f o v á saroska obce 22

PŘÍLOHA Č. 1. Výměra v m 2. Pozemek p.č. Rozhodnutí ZM (návrh) Vyhovuje se! Navrhované využití pozemku. Současné využití plochy. Č. Navrhovatel k.ú.

PŘÍLOHA Č. 1. Výměra v m 2. Pozemek p.č. Rozhodnutí ZM (návrh) Vyhovuje se! Navrhované využití pozemku. Současné využití plochy. Č. Navrhovatel k.ú. NÁVRHY NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVA jak byly uplatněny ve lhůtě do 24. září 2007 na základě oznámení pořizovatele, Obecního úřadu Petrov, o možnosti podávání návrhů a podnětů, které pořizovatel posoudil

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva. Návrh k.ú. Navrhované využití. Výměra v m 2. Současné využití. Pozemek p.č.

PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva. Návrh k.ú. Navrhované využití. Výměra v m 2. Současné využití. Pozemek p.č. NÁVRHY NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚPO HOSTIVICE jak byly uplatněny do 7. května 2015 u pořizovatele, Městského úřadu Hostivice, které pořizovatel posoudil a předložil je se svým stanoviskem Zastupitelstvu města

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky.

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky. ; Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 40 547 61 Náchod 05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015 Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1206-46/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1206-46/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1206-46/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 z pozemků p.č. 551, PK 551/3, PK 552/1, PK 553/1, PK 554 a PK 555, které jsou zapsány na LV č. 280 v k.ú. Žerčice,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA úprava po společném jednání

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA úprava po společném jednání územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA úprava po společném jednání prosinec 2012 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÉ OLEŠKA úprava po společném jednání prosinec 2012 POŘIZOVATEL: Obec Březová-Oleško Oleško 1143 252 45 Zvole u Prahy

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

VAVŘINEC. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (Va1) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY. Brno, duben 2016

VAVŘINEC. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (Va1) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY. Brno, duben 2016 VAVŘINEC ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (Va1) ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Brno, duben 2016 VAVŘINEC Změna Územního plánu (Va1) - návrh odůvodnění Objednatel: Pořizovatel: Obec Vavřinec Městský úřad Blansko, úřad územního plánování,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

S t a r é S e d l o T E X T O V Á ČÁST O O P. Ú z e m n í p l á n. m í s t n í části. S t a r é S e d l o, R a c o v, D a r m y š l

S t a r é S e d l o T E X T O V Á ČÁST O O P. Ú z e m n í p l á n. m í s t n í části. S t a r é S e d l o, R a c o v, D a r m y š l S t a r é S e d l o Ú z e m n í p l á n m í s t n í části S t a r é S e d l o, R a c o v, D a r m y š l T E X T O V Á ČÁST O O P N Á V R H P R O V EŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: MěÚ Tachov Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná, Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/2834/2012/362/SU V Desné dne : 30.1.2013 Vyřizuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

námitka požadavek a odůvodnění komentář k lokalitě požadavek na vypuštění komunikace, zachování průchodu kolem areálu Densa směrem do Pilínkova

námitka požadavek a odůvodnění komentář k lokalitě požadavek na vypuštění komunikace, zachování průchodu kolem areálu Densa směrem do Pilínkova námitky podané zástupcem veřejnosti k.ú. zástupce veřejnosti námitka požadavek a odůvodnění komentář k lokalitě vyhodnocení, jak bylo v pokynech pokyn pro projektanta 1 celý není kontinuita regulativů

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

Povodňová komise obce Poličná

Povodňová komise obce Poličná Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Poličná Stanoviště: 144/, Poličná 75701 Telefon: 724205382 Poznámka: www.edpp.cz/dpp/policna Jméno: Vladimír Místecký Funkce v komisi: předseda

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI.

J A N Ů V K Y A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území JANŮVKY. Pořizovatel : Městský úřad Moravská Třebová XI. Ú Z E M N Í P L Á N J A N Ů V K Y Katastrální území JANŮVKY A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU XI. 2007 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Moravská Třebová Obec Janůvky Ing. arch.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ř ý š ř ů Ť ň ř š ú ú ř š ř ř ř š š ř ů ů ř š ý ý ř š ů ů ů ý Žš ý Ž ý ý ý ý š ů ů šř ř ýš ř ž ý ý šť ž ž ý šť ř š š ř š ř ý ů Ž ýš ú š ů š ž ý ý ž ž š ý š ý ř š ý ů ý ř š ů š ó ř ýš ž ý ý š ř ů ž ý ý

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4336/2013 NEMOVITOST: budova pro rodinou rekreaci č.ev. 1043 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: zahrádkářská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ N Á V R H Z A D Á N Í Červen 2009 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obec Královské Poříčí zastoupené starostou obce ing. Ivanem Stefanem zastupitel obce ing. Ivan Stefan ÚZEMNÍ

Více

ZMĚNA č.7 Územní plán Obce Kácov

ZMĚNA č.7 Územní plán Obce Kácov ZMĚNA č.7 Územní plán Obce Kácov VÝROKOVÁ ČÁST 08/2015 Územně plánovací dokumentace Vydaná zastupitelstvem Usnesením č. č.j. dne Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Jméno a příjmení funkce Podpis oprávněné

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015 KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC územní plán MILOVIC KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: projektant: koncepce: spolupráce: dopravní infrastruktura: technická infrastruktura: vodní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/3350/2015/pats SÚ/3179/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

12 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešoivá, DiS. finanční úsek hosté dle prezenční listiny

12 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešoivá, DiS. finanční úsek hosté dle prezenční listiny 12 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešoivá, DiS. finanční úsek hosté dle prezenční listiny Bc. Alena Michelová Ing. Jana Míková, Ph.D. Miroslav Kolář Vlasta

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

NÁVRH SROVNÁVACÍ TEXT

NÁVRH SROVNÁVACÍ TEXT SOUBOR ZMĚN Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČKY NÁVRH SROVNÁVACÍ TEXT Původní text - úpravy, návrh 1 A. OBSAH SOUBORU ZMĚN Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČKY (dle SZ 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více