Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH"

Transkript

1 Návod k použití

2 Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního zařízení nové generace. Zařízení vám umožňuje faxovat, tisknout, kopírovat a snímat; tento stroj vyhoví i nejnáročnějším profesionálním požadavkům. Ve spojení výkonu, uživatelské přívětivosti a snadného použití díky dotykovému panelu nabízí stroj následující funkce: černobílé kopírování, tisk a odesílání/příjem faxů barevné snímání tiskový server s pevným diskem použití v místní síti (LAN 10 BaseT/100 BaseTx, PC Kit Companion Suite Pro) zabezpečený tisk dokumentů ochranu přístupu (správa uživatelských účtů, biometrické ověření, práva uživatele a správce prostředků zařízení) správu uživatelsky přístupných prostředků (kvóty, počitadla) Vážený zákazníku, Pravidla pro používání značek V tomto dokumentu jsou používány značky, které mají čtenáři pomoci orientovat se v poskytovaných informacích: Značka POZOR Výstraha Důležité Popis Označuje důležité bezpečnostní informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému úrazu. Pozorně si tyto pokyny přečtěte. Naleznete je v části této příručky Bezpečnost. Označuje důležité bezpečnostní informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k méně až středně závažným úrazům nebo poškození zařízení nebo vybavení. Pozorně si tyto pokyny přečtěte. Naleznete je v části této příručky Bezpečnost. Označuje místa, která je třeba při používání zařízení obzvláště pozorně přečíst, avysvětlení k možným příčinám záseků papíru, poškození originálů nebo ztrátě dat. Pozorně si tato vysvětlení přečtěte. Označuje další vysvětlení týkající se funkcí zařízení a pokyny pro řešení uživatelských chyb

3 Obsah Vážený zákazníku,... 2 Pravidla pro používání značek...2 Představení stroje... 6 Popis stroje...6 Popis ovládacího panelu...7 Umístění... 8 Obsah balení...8 Instalace stroje...8 Instalace příslušenství...8 Přídavný zásobník papíru... 8 Rozptylovač vůně... 8 Instalace zásobníku toneru...8 Vkládání médií...9 Vkládání papíru do zásobníku... 9 Vkládání papíru většího formátu, než A Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru Spuštění stroje...12 Připojení stroje Počáteční nastavení stroje Seznámení se strojem Zásady navigace...15 Pomocí tlačítek Virtuální editor Posouvání zobrazení Navigační cesta Představení typických funkcí...15 Představení výchozího zobrazení a nabídek...16 Konfigurační nástroje a nabídky Monitorování probíhajících operací a komunikací Výstražná a chybová hlášení Vkládání originálních dokumentů...17 Použití deskového skeneru Použití skeneru s automatickým podavačem Správné použití volby vícenásobného snímání Přihlášení na stroji...19 Přihlášení nebo odhlášení z účtu uživatele Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu Konfigurace stroje a služeb Tisk návodu k funkcím...21 Vzdálená konfigurace...21 Obecná nastavení...21 Nast. data/času Geografické nastavení Ergonomie Nastavení papíru...23 Nastavení formátu papíru Nastavení typu papíru Nastavení skeneru / tiskárny...24 Formát papíru skeneru / tiskárny Seřízení okrajů skeneru / tiskárny Parametry tisku z PC Výchozí zásobník papíru Nastavení faxu...25 Nastavení názvu stroje a telefonního čísla Nastavení přenosu faxu Nastavení příjmu faxu Konfigurace faxového serveru (volitelně) Rozšířená nastavení faxu Výchozí provozní nastavení Výchozí nastavení kopírovacích funkcí Výchozí nastavení přenosu faxu Výchozí nastavení snímání do Nastavení místní sítě Konfigurace sítě Ethernet Konfigurace serveru SNTP Konfigurace portu klienta FTP Konfigurace služby SNMP Konfigurace serveru SMTP Konfigurace Active Directory Konfigurace tiskového serveru (RAW nebo LPR) Konfigurace serveru LDAP Internetová nastavení přes telefonní linku Konfigurace internetového připojení Nastavení u Přístup ke konfiguračním nastavením u Konfigurace připojení k poštovním službám Nastavení adresy pro odpověď Nastavení typu zprávy o přenosu Správa z PC Zrušení registrace PC Automatické objednávání spotřebního materiálu (ACO) a údržby Připojení k střediskovému serveru Spuštění ACO Spuštění vzdálené údržby Tisk / export / import nastavení Tisk seznamu nastavení Tisk seznamu písem Export nastavení Import nastavení Monitorování stroje a počitadla činností Komunikační protokol Počitadla činností Stav spotřebního materiálu Informace o hardwaru a softwaru Vytváření a správa uživatelských účtů Aktivace / inaktivace správy uživatelských práv Vytvoření uživatelského účtu Úpravy uživatelského účtu Odstranění uživatelského účtu Tisk seznamu uživatelských účtů Zprávy uživatelských účtů a počitadla použití Tisk předběžné zprávy Odeslání předběžné zprávy Nulování počitadla použití Kopírování dokumentů Správný výběr příslušenství pro kopírování Vazba Mozaikové kopírování Kopírování plakátu Zoom Jednoduchá kopie

4 Oboustranné kopírování...46 Kopírování s úsporou toneru...46 Podrobné nastavení kopie...47 Kopie průkazů totožnosti...48 Faxování dokumentů Odesílání faxů...49 Jednoduché odeslání Podrobné nastavení přenosu Odložený přenos Zastavení probíhajícího přenosu...51 Příjem faxů...52 Tisk faxů přijatých do paměti Monitorování faxových přenosů...52 Vynucení požadavku na přenos Úprava požadavku na přenos Odstranění dokumentu čekajícího na přenos Tisk dokumentu čekajícího na přenos Tisk dokumentů Předpoklady...53 Správný výběr tiskových možností...53 Oblíbené nastavení Karta Základní Karta Uspořádání Karta Nastavení obalu Karta Vodoznak/Přetisk Karta Kvalita Karta Ostatní Prostý tisk...54 Oboustranný tisk...54 Zabezpečený tisk...55 Spuštění zabezpečeného tisku Vyvolání/uvolnění zabezpečeného tisku Zrušení probíhajícího tisku...55 Monitorování tisku...55 Tisk seznamu uložených tiskových úloh Vyvolání tiskové úlohy Úprava tiskové úlohy Odstranění tiskové úlohy Použití USB disku Podporovaná kompatibilita...57 Doporučení pro použití USB disků...57 Zobrazení obsahu USB paměti...57 Tisk souborů z USB disku...57 Tisk fotografií z USB disku Tisk dokumentů z USB disku Uložení dokumentu na USB disk...59 Analýza obsahu USB paměti...60 Snímání a odesílání dokumentů Snímání na USB disk...61 Snímání do pošty...61 Snímání do FTP...63 Snímání do SMB...64 Snímání do PC...66 Snímání do archivu...66 Zastavení probíhajícího přenosu...67 Příjem ů...67 Monitorování odesílání dokumentů...67 Vynucení požadavku na přenos Úprava požadavku na přenos Odstranění dokumentu čekajícího na přenos Tisk dokumentu čekajícího na přenos Adresář Vytvoření a správa kontaktů Vlastnosti kontaktu Vytvoření kontaktu Upravení kontaktu Odstranění kontaktu Vytváření a správa seznamu kontaktů Vlastnosti seznamu kontaktů Vytvoření seznamu kontaktů Úprava seznamu kontaktů Odstranění seznamu kontaktů Tisk adresáře Přístup ke kontaktům na serveru LDAP Export / import adresáře Export adresáře Import adresáře Obnovení adresáře (volitelná adresářová karta) Funkce PC Úvod Požadovaná konfigurace Instalace softwaru Úplná instalace softwaru Instalace ovladačů pomocí softwaru Companion Suite Pro Ruční instalace ovladačů Monitorování závad stroje Companion Director Grafické znázornění Aktivace nástrojů a aplikací Companion Monitor Grafické znázornění Správa periferií Zobrazení stavu spotřebního materiálu Odkazy Funkce Companion Suite Pro Analýza dokumentu TISK Faxové komunikace Představení okna Fax Odeslání faxu Příjem faxu Monitorování faxových komunikací Nastavení faxu Titulní stránka Odinstalace softwaru Úplná odinstalace softwaru Odinstalace ovladačů Údržba a závady Péče Obecné informace Čištění Výměna spotřebního materiálu Údržba Odstranění zaseklého papíru Místa možného záseku papíru Pokyny pro odstraňování záseků papíru

5 Zásek snímaného papíru Zásek v zásobníku papíru Záseky papíru v duplexním modulu Zásek papíru ve fixační jednotce Zásek papír v zásobníku toneru Skladování...96 Balení a transport stroje...96 Aktualizace firmwaru...97 Odstraňování potíží Odstraňování potíží...98 Potíže se zaseklým papírem Odstraňování problémů s kvalitou tisku Potíže s čipovou kartou Poruchy komunikace Chyba snímání Chyba odeslání Kódy komunikačních chyb Bezpečnost Bezpečnostní pokyny Informace k bezpečnosti laseru Pro Evropu a Asii Umístění bezpečnostních štítků na stroji Označení sít'ového vypínače Informace k normám Certifikace v Evropě Místní podmínky Pokyny pro použití Provozní prostředí Pokyny pro použití stroje Pokyny pro použití dotykového panelu Informace k bezpečnosti Bezpečnost práce Manipulace se strojem a přemist'ování Nárazy při manipulaci Přemist'ování stroje Manipulace se zásobníky toneru Životní prostředí Balení Baterie a dobíjitelné baterie Výrobek Energy Star Licence uživatele softwaru Popis Licence Vlastnické právo Trvání Záruka Odpovědnost Vývoj Platné zákony Registrované obchodní značky Zákaz reprodukce Licence softwaru OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2, červen OBECNÁ MENŠÍ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2.1, únor Vlastnosti Doporučení pro papír Jaké formáty papíru lze používat? Standardní / recyklovaný papír Silný papír Jemný papír Obálky Štítky Karty Projekční fólie Záložkový papír Tisknutelná plocha Okraje stránky

6 Představení stroje Popis stroje 1 - Představení stroje 1 Automatický podavač dokumentů (ADF) 10 Zarážka papíru 2 Nastavitelné vedení papíru 11 Hlavní zásobník papíru 3 Automatický podavač dokumentů 12 Vypínač 4 Výstup originálů 13 Pomocný zásobník papíru 5 Zarážka papíru 14 Tlačítko pro přístup k zásobníku toneru 6 Snímač otisků 15 Čtečka čipové karty 7 Číselnice 16 Dotykový panel 8 Hlavní konektor USB (pro USB disk) 17 Držadlo pro přístup k deskovému skeneru 9 Výstup papíru Klapka pro přístup k zásobníku toneru - 6 -

7 18 Připojení napájecího kabelu 21 Podřízený konektor USB (pro PC) 19 LINKA 1 vstup - připojení telefonního 22 Duplexní modul kabelu 20 Konektor LAN 1 - Představení stroje Popis ovládacího panelu Tlačítko Popis Pro přístup do výchozího zobrazení stroje Pro aktivaci funkce odeslání faxu Pro aktivaci funkce snímání dokumentu Pro aktivaci funkce kopírování dokumentu Pro zrušení probíhající operace Pro opuštění nabídky bez uložení změn Pro spuštění nastavené operace (kopírování, přenos faxu, snímání) Světelný indikátor Indikátor stavu stroje: zelená: pohotovostní režim blikající oranžová: spouštění červená: závada - 7 -

8 Umístění Obsah balení Uvnitř balení naleznete níže uvedené součásti: Multifunkční tiskárna Duplexní modul 1 zásobník toneru 1 návod k instalaci 1 instalační disk DVD-ROM 1 napájecí kabel 1 telefonní kabel 1 prospekt se spotřebním materiálem Instalace zásobníku toneru 1 Postavte se proti stroji. 2 Stiskněte tlačítko pro přístup k toneru. 3 Nadzvedněte deskový skener a otevřete klapku pro přístup k zásobníku toneru. 2 - Umístění Instalace stroje 1 Vybalte stroj a odstraňte všechny ochranné vložky, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. 2 Instalujte tiskárnu na vhodném místě s ohledem na bezpečnostní pokyny uvedené v části Bezpečnost [ 109]. 3 Sejměte z displeje ochranný plastový film, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. 4 Vyberte duplexní modul, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. 5 Instalujte duplexní modul v zadní části stroje, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. Instalace příslušenství 4 Vybalte nový zásobník toneru a jemně jej 7 až 8 krát protřepejte, aby se toner v zásobníku rovnoměrně rozptýlil. Důkladné protřepání zásobníku toneru zaručí, že bude ze zásobníku vytvořen maximální možný počet kopií. Pozor Přídavný zásobník papíru Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete v návodu k instalaci, který je s ním dodáván. Rozptylovač vůně Dříve, než přistoupíte k instalaci jakéhokoli příslušenství, musí být stroj a příslušenství, které se chystáte instalovat, vypnuté a odpojené od sít'ového napájení. Parfémovací jednotka je příslušenství, které umožňuje na stroji instalovat rozptylovač vůně. Když je toto příslušenství instalováno a aktivováno, rozptýlí stroj každou hodinu a ve vámi nastavených intervalech vůni. Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete v návodu k instalaci, který je s ním dodáván. Před aktivací a konfigurací tohoto příslušenství si projděte část Nastavení vůně [ 23]. 5 Uchopte zásobník toneru za držadlo, položte jej na plochý povrch a vytažením ve vodorovném směru odstraňte kryt. Kryt zásobníku toneru musíte odstraňovat ve vodorovném směru, aby se uvnitř zásobníku nezalomil. Po odstranění krytu již se zásobníkem netřeste. Mohlo by dojít k úniku toneru

9 6 Vložte zásobník toneru do příslušného držáku a zcela jej zatlačte do blokované polohy (poslední pohyb směrem dolů). 2 Sejměte kryt zásobníku papíru. 2 - Umístění 3 Stisknutím zajistěte přítlačnou klapku papíru. 7 Zavřete klapku pro přístup k zásobníku toneru a sklopte plochý skener. 4 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. Vkládání médií Před vložením papíru si projděte část Doporučení pro papír [ 129]. 5 Stiskněte pravé postranní vedení papíru apřesuňte je podle požadovaného formátu papíru. Vkládání papíru do zásobníku V této části popsaný postup vkládání papíru platí pro všechny zásobníky stroje. Pokud používáte papír většího formátu než A4, projděte si část Vkládání papíru většího formátu, než A4 [ 10]. Pokud používáte projekční fólie, projděte si část Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru [ 11]. 6 Provzdušněte papír a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se předešlo zásekům papíru a šikmému tisku. 1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na plochou podložku

10 7 Vložte listy do zásobníku papíru nahoru stranou, na kterou se má tisknout. plochou podložku. 2 - Umístění 8 Přesvědčte se, jestli výška svazku nepřekračuje maximum. 2 Sejměte kryt zásobníku papíru. Množství vkládaného papíru závisí na použitém zásobníku: - hlavní / přídavný zásobník papíru: nejvýše 550 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) - pomocný zásobník papíru: nejvýše 150 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) 9 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte se, jestli je kryt řádně zavřen. 3 Uvolněte dvě západky posunutím směrem ven. 4 Uchopte za držadlo rozšiřovací části zásobníku papíru a vytáhněte ji na požadovaný formát papíru. 10 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až na doraz. 11 Zadejte formát a typ papíru použitého ve stroji. Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru [ 23]. Vkládání papíru většího formátu, než A4 5 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. V této části popsaný postup vkládání papíru platí pro všechny zásobníky stroje. Pokud používáte papír menšího formátu než A4, projděte si část Vkládání papíru do zásobníku [ 9]. Pokud používáte projekční fólie, projděte si část Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru [ 11]. 1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na

11 6 Stiskněte pravé postranní vedení papíru apřesuňte je podle požadovaného formátu papíru. 11 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až na doraz. 2 - Umístění 7 Provzdušněte papír a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se předešlo zásekům papíru a šikmému tisku. 12 Zadejte formát a typ papíru použitého ve stroji. Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru [ 23]. Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru 8 Vložte listy do zásobníku papíru nahoru stranou, na kterou se má tisknout. Pozor Projekční fólie používejte pouze pro černobílý tisk. Nikdy nepoužívejte projekční fólie pro barevný tisk. Riskovali byste poškození stroje. Vytištěné projekční fólie odebírejte z výstupní přihrádky, aby nedošlo ke kumulaci elektrostatického náboje. 9 Přesvědčte se, jestli výška svazku nepřekračuje maximum. 1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na plochou podložku. Množství vkládaného papíru závisí na použitém zásobníku: - hlavní / přídavný zásobník papíru: nejvýše 550 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) - pomocný zásobník papíru: nejvýše 150 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) 2 Sejměte kryt zásobníku papíru. 10 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte se, jestli je kryt řádně zavřen

12 3 Stisknutím zajistěte přítlačnou klapku papíru. 4 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. Kapacita zásobníku závisí na tloušt'ce použitých projekčních fólií. Do zásobníků papíru můžete vkládat až 100 projekčních fólií standardní tloušt'ky. 9 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte se, jestli je kryt řádně zavřen. 2 - Umístění 5 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. 10 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až na doraz. 11 Zadejte formát a typ projekčních fólií použitých ve stroji. Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru [ 23]. Spuštění stroje 6 Provzdušněte projekční fólie po malých dávkách a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se předešlo zásekům a šikmému tisku. Připojení stroje VÝSTRAHA 7 Vložte projekční fólie do zásobníku papíru nahoru stranou, na kterou se má tisknout. Před připojením napájecího kabelu si musíte přečíst Bezpečnostní pokyny [ 109]. 1 Zapojte konektor telefonního kabelu do zásuvky ve stroji a poté zapojte jeho druhý konec do telefonní zásuvky. 8 Přesvědčte se, jestli výška svazku fólií nepřekračuje maximum

13 2 Zapojte jeden konec sít'ového kabelu LAN (není součástí dodávky) do zásuvky ve stroji a druhý konec zapojte do zásuvky místní sítě, určené pro tento stroj. Počáteční nastavení stroje V této části naleznete počáteční nastavení, která je třeba provést, abyste mohli používat základní funkce stroje: místní nastavení (země, jazyk, komunikační sít'); nastavení data / času; nastavení faxu (název stroje a číslo); nastavení místní sítě (automatická konfigurace sítě Ethernet); nastavení papíru. 2 - Umístění 3 Zkontrolujte, jestli je sít'ový vypínač v poloze Vyp (poloha 0). 4 Zapojte do stroje napájecí kabel. Zapojte napájecí kabel do sít'ové zásuvky. VÝSTRAHA Napájecí kabel slouží k odpojení stroje od napájení. Z bezpečnostních důvodů se musí sít'ová zásuvka nacházet v blízkosti stroje a pro případ nebezpečí být snadno přístupná. 5 Zapněte sít'ový vypínač (poloha I). Tato část vám pomůže s prvotním nastavením stroje; předpokládá se použití přímé telefonní linky veřejné komutované telefonní sítě a konfigurace Ethernet prostřednictvím serveru DHCP s automatickým přiřazením adresy IP. Pokud si přejete uspořádat stroj jiným způsobem, přečtěte si část Konfigurace stroje a služeb [ 21]. Provedení místních nastavení: 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Stiskněte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ > ZEMĚ. 3 Vyberte ze seznamu požadovanou zemi. Pomocí šipek nahoru a dolů procházejte nabízenými zeměmi. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. Volbou země se automaticky nastaví výchozí jazyk stroje a telekomunikační sít'. 4 Stisknutím OBECNÉ v navigační oblasti v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky. Nastavení data a času stroje: 1 V nabídce OBECNÉ stiskněte DATUM A ČAS. 2 Stiskněte ČAS. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte čas. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 3 Stiskněte DATUM. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte datum. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 4 Stisknutím OBECNÉ v navigační oblasti v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky. Nastavení čísla a názvu stroje, potřebných pro faxovou komunikaci: 1 V nabídce OBECNÉ stiskněte FAX. 2 Stiskněte TELEFONNÍ ČÍSLO. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte počet. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 3 Stiskněte NÁZEV. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte název stroje. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 4 Stisknutím NASTAVENÍ v navigační oblasti v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky

14 Spuštění automatické konfigurace sítě Ethernet (automatické přiřazení adresy IP pomocí serveru DHCP): 1 V nabídce NASTAVENÍ stiskněte KOMUNIKACE > MÍSTNÍ SÍŤ > ETHERNET > IPV4 > KONFIGURACE. 2 V nabídce dostupných možností zvolte AUTOMATICKY. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. Stroj vyhledá v místní síti server DHCP nebo BOOTP, který může dynamicky přiřadit sít'ová nastavení. Tato operace může trvat několik minut. 3 Zkontrolujte, jestli jsou správně zadány parametry IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ, BRÁNA, PRIMÁRNÍ DNS, SEKUNDÁRNÍ DNS, SERVER WINS 1 a SERVER WINS 2. Pokud tomu tak není, budete je muset nastavit ručně. 4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní nabídky. Kontrola nebo zadání typu a formátu papíru pro jednotlivé zásobníky papíru: 1 Stiskněte PAPÍR. 2 Stiskněte FORMÁT. Zkontrolujte správnost zadání formátu papíru detekovaného v jednotlivých zásobnících. Chcete-li opravit formát papíru, stiskněte příslušný zásobník; vyberte v seznamu požadovaný formát a potvrďte jej stisknutím OK. 3 Stiskněte TYP. Zkontrolujte správnost zadání typu papíru detekovaného v jednotlivých zásobnících. Chcete-li opravit typ papíru, stiskněte příslušný zásobník; vyberte v seznamu požadovaný typ papíru a potvrďte jej stisknutím OK. 4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní nabídky. Více o dostupných parametrech a konfiguraci stroje podle konkrétních potřeb naleznete v části Konfigurace stroje a služeb [ 21]. 2 - Umístění

15 Seznámení se strojem Přečtěte si tuto část pozorně, abyste se seznámili se strojem. Naleznete zde základní pravidla obsluhy, platná pro všechny používané funkce. Zásady navigace Pomocí tlačítek Navigace funkcemi a nabídkami stroje je velmi intuitivní. Dotykový panel zobrazuje funkce, nabídky, činnosti a parametry v podobě tlačítek. Stiskněte zobrazené tlačítko a otevře se nabídka, kde lze postupovat do podnabídek, zahájit nějakou činnost, nebo změnit parametr. Když je tlačítko zobrazeno šedě, znamená to, že je příslušná funkce nebo činnost nedostupná (závisí na inaktivaci jiných nastavení nebo instalaci volitelného příslušenství atd.). Virtuální editor 1 Stisknutím tlačítka MENU vyvolejte výchozí zobrazení. 2 Stiskněte tlačítko ADRESÁŘ. 3 Stiskněte KONTAKTY. 4 Stiskněte VYTVOŘIT. V horním rámečku se zobrazí tato navigační cesta: ikona Domů > ADRESÁŘ > KONTAKTY > VYTVOŘIT. Navigační cesta vám pomůže v hledání cesty v okolních nabídkách, pomůže také v návratu k předchozí nabídce nebo přímo do výchozího zobrazení stisknutím příslušného tlačítka: KONTAKTY pro návrat do předchozí nabídky Ikona Domů pro návrat do výchozího zobrazení atd. Postup popsaný v tomto dokumentu využívá princip navigační cesty. Přístup k vytvoření nabídky je proto popsán následovně: 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Zvolte ADRESÁŘ > KONTAKTY > VYTVOŘIT. Poté se po jednom ukazují parametry, které lze změnit, spolu s popisem požadovaných dat a potvrzením úprav. Představení typických funkcí Stroj je vybaven zvláštními tlačítky, které umožňují přímý přístup k typickým funkcím: 3 - Seznámení se strojem Když stisknete parametr, který chcete změnit, stroj automaticky zobrazí virtuální editor: číselnici pro zadávání čísel (např.: číslo faxu), alfanumerickou klávesnici pro zadávání textu (např.: název souboru). Pro aktivaci nebo výběr funkcí slouží zaškrtávací políčka nebo seznamy. Při provádění změny pole jsou dostupné běžné úkony úprav textu: mazání znaku před kurzorem ( ), pohyb datovým polem ( / ), přepínání mezi malými a velkými písmeny nebo zobrazení / skrytí interpunkčních znamínek a zvláštních znaků. Při provádění úprav vám editor umožňuje následující: OK: potvrdit úpravy STORNO: zrušit úpravy Posouvání zobrazení Když příslušná funkce (např. kopírování dokumenty) nebo nabídka (např. vytvoření kontaktu v adresáři) obsahuje sadu parametrů nebo několik zobrazení, zobrazí se v dolním rámečku panelu tlačítko OSTATNÍ PŘÍKAZY nebo OSTATNÍ PARAMETRY. Zobrazeními můžete procházet pomocí tlačítka OSTATNÍ PŘÍKAZY nebo OSTATNÍ PARAMETRY. : aktivuje funkci odeslání faxu. V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro zadání faxového čísla. Můžete začít s nastavením faxového přenosu. : aktivuje funkci snímání a odeslání dokumentu. V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro volbu funkce snímání. Po zvolení funkce můžete zvolit způsob odeslání dokumentu. : aktivuje funkci kopírování dokumentu. V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro zadání požadovaného počtu kopií. Po zvolení můžete zvolit způsob kopírování dokumentu. Podsvícením tlačítka stroj označuje aktivaci režimu. Vpříslušných kapitolách naleznete bližší informace kzpůsobu práce s těmito funkcemi a tipy k jejich použití: Kopírování dokumentů [ 45] Faxování dokumentů [ 49] Snímání a odesílání dokumentů [ 61] Navigační cesta Abyste se lépe orientovali, kde se ve stromu nabídek nacházíte, zobrazuje se v horním rámečku panelu navigační cesta vedoucí k aktuální nabídce. Například při vytváření kontaktu v adresáři je následující cesta:

16 Představení výchozího zobrazení a nabídek Výchozí zobrazení umožňuje přístup k: nástrojům ke konfiguraci stroje a nabídky monitorování probíhajících operací a komunikací výstražným a chybovým hlášením Stroj vyvolá výchozí zobrazení: stisknutím tlačítka MENU stisknutím ikony Domů na navigační cestě nebo když běží určitá funkce, zobrazí se průběh aktuální operace (je snímán dokument, je odesílán fax atp.) Ve výchozím zobrazení jsou zobrazeny v pravém a levém rámečku dostupné nabídky. Prostřední rámeček zobrazuje aktuální operace a výstražná nebo chybová hlášení ve formě tlačítek. Konfigurační nástroje a nabídky Výchozí zobrazení umožňuje přístup ke konfiguraci následujících nástrojů a nabídek: Tlačítko JAZYK TISKOVÁ FRONTA FLASHDISK USB NASTAVENÍ ADRESÁŘ PAPÍR Popis Správce může definovat dva oblíbené jazyky pro zobrazení nabídek stroje. Stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi těmito jazyky. Tisková fronta obsahuje dokumenty, které čekají na vytištění a které jsou právě tištěny. Blíže viz část Monitorování tisku. Tato nabídka je určena pro USB disk a je dostupná až po zasunutí USB disku do stroje. Blíže viz Použití USB disku [ 57]. Tato nabídka umožňuje přístup k parametrům konfigurace stroje. Blíže viz Konfigurace stroje a služeb [ 21]. Toto tlačítko slouží k přístupu do adresáře stroje a ke správě a seznamům kontaktů. Blíže viz Adresář [ 69]. Tato nabídka slouží ke kontrole nebo nastavení formátů a typů papíru vložených do zásobníků stroje. Blíže viz Nastavení papíru [ 23]. Tlačítko SPOTŘEBNÍ MATERIÁL STAV ZPRÁVY FRONTA ODESÍLÁNÍ INTERNET IDENTIFIKACE Popis Tento nástroj umožňuje zkontrolovat stav spotřebního materiálu stroje. Blíže viz Stav spotřebního materiálu [ 39]. Tato nabídka obsahuje informace o hardwaru i softwaru stroje pro případ technického zásahu. Blíže viz Informace o hardwaru a softwaru [ 39]. Tato nabídky umožňuje přístup k tisku zpráv (návod k funkcím, stav spotřebního materiálu, počitadla činností, aktuální nastavení, položky adresáře, stávající účty uživatelů, tisky pro uvolnění, instalovaná písma a komunikační záznam). Fronta pro odeslání obsahuje všechny dokumenty, které čekají na odeslání a jsou právě odesílány (faxy, odeslání místní sítí atd.). Blíže viz části Monitorování faxových přenosů [ 52] a Monitorování odesílání dokumentů [ 67]. Správce může nastavit stroj tak, aby se připojoval k internetu prostřednictvím telefonní linky. Tato nabídka umožňuje vytvořit ručně spojení, pokud chcete: odeslat / přijmout y; pověřit technickou kontrolu převzetím řízení stroje (viz Automatické objednávání spotřebního materiálu (ACO) a údržby [ 37]) Správce může omezit přístup kněkterým funkcím stroje. V takovém případě mohou omezené funkce používat pouze oprávnění uživatelé po správném zadání svých identifikačních údajů. Tato nabídka umožňuje ve vašem uživatelském účtu přístup kpříslušenství. Blíže viz část Přihlášení na stroji. 3 - Seznámení se strojem

17 Monitorování probíhajících operací a komunikací Probíhající operace a komunikace jsou zobrazeny vprostředním rámečku výchozího zobrazení ve formě tlačítek. Odeslání faxu tak představuje tlačítko s označením Fax emission, příjem faxu představuje tlačítko s označením Příjem faxu, etc. Jako pomůcka pro rozlišení probíhajících operací jsou zde uvedena následující možná označení: Označení KOPIE SNÍMÁNÍ FAXU Probíhající činnost Probíhající kopírování. Probíhající snímání dokumentu před odesláním faxu. NAČÍST Z PC Probíhající snímání dokumentu před odesláním do počítače (funkce snímání do PC). SENDING FAX Probíhající přenos faxu po telefonní lince. PŘÍJEM FAXU Probíhající příjem faxu po telefonní lince. ODESL.POŠTY Probíhající odeslání u. PŘÍJEM POŠTY Probíhající příjem u. TISK Z PC Probíhající tisk dokumentu poslaného z počítače. TISK FAXU Probíhající tisk přijatého faxu nebo u. TISKOVÁ ZPRÁVA ČTENÍ FLASHDISKU Probíhající tisk automaticky vytvořený strojem (zpráva o emisích, komunikační protokol) nebo spouštěný uživatelem z nabídky stroje (tisk návodu k funkcím, adresáře, nastavení atd.). Probíhající analýza disku USB zapojeného do stroje. Chcete-li zkontrolovat nebo se podívat na provozní údaje, pouze stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se okno s podrobným popisem. V případě souběžně probíhajících činností můžete vybrat požadovanou operaci ze seznamu. Po dokončení operace nebo komunikace příslušné tlačítko zmizí. Pokud operaci nelze dokončit a vyžaduje nové odeslání, tlačítko zmizí, ale požadavek na odeslání bude vrácen do fronty pro odeslání při příštím přenosu. Výstražná a chybová hlášení Pokud nastanou se strojem potíže, zobrazí se na panelu automaticky výstražné okno s podrobným popisem vyskytnuvšího se problému. V závislosti na závažnosti problému byste měli ihned sjednat nápravu (zásek papíru, prázdný zásobník papíru atp.), nebo potvrdit, že jste výstrahu zaznamenali (dochází toner). Pokud výstrahu ignorujete zavřením okna, nebo se po několik sekund nedotknete dotykového panelu, výstražné nebo chybové okno se zavře. Událost však bude zaznamenána v prostředním rámečku výchozího zobrazení ve formě tlačítka. Bude použito označení, které má pomoci povahu problému rychle určit (např.: zásek papíru). Pro označení závažnosti problému je použito barevné značení: červené: nastala závažná chyba, která zavinila nepoužitelnost jedné nebo více funkcí stroje. Tuto závadu musíte ihned řešit (např.: zásek papíru, došel papír, otevřený kryt, došel toner). oranžové: nastal menší problém. Tuto závadu musíte vyřešit co nejdříve (např.: dochází toner). Chcete-li se podívat na výstražné hlášení nebo chybu, pouze stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se okno s podrobným popisem. Vkládání originálních dokumentů Pokyny pro vkládání originálů jsou stejné pro kopie, faxy nebo snímané dokumenty. Použití deskového skeneru Použitelné formáty Formát dokumentů pro snímání by měl odpovídat následujícím podmínkám: Maximální délka: 299 mm. Maximální šířka: 219 mm. Vkládání dokumentu 1 Otevřete kryt deskového skeneru. 2 Položte dokument kopírovanou stranou dolů na sklo tak, jak je vyznačeno kolem skla. 3 - Seznámení se strojem Chcete-li zrušit probíhající operaci, stiskněte tlačítko. Objeví se zobrazení na potvrzení. 3 Zavřete kryt plochého skeneru

18 Použití skeneru s automatickým podavačem Automatický podavač skeneru umožňuje snímat originální dokumenty sestávající z jednoho nebo několika listů. Do automatického podavače můžete vložit 70 listů gramáže 80 g/m 2. Použitelné formáty A5, A4, Letter, Legal nebo libovolný formát splňující následující podmínky: Délka v rozsahu 140 mm až 358 mm. Šířka v rozsahu 139 mm až 219 mm. Gramáž v rozsahu 60 až 105 g/m 2. Doporučení pro použití Nevkládejte dokumenty smíšených formátů nebo gramáží. Před vložením dokumentů do automatického podavače z nich odstraňte sešívací a kancelářské sponky. Nevkládejte následující typy dokumentů: Zmačkaný nebo složený papír. Správné použití volby vícenásobného snímání Funkce Sken.do umožňuje pro uspokojení požadavků na snímání "přidat" skupinu stránek z několika dokumentů do stejného přenosu. Aktivace volby Vícenásobné snímání je obzvláště užitečná v následujících případech: používáte automatický podavač skeneru a máte objemný dokument. Počat stránek přesahuje kapacitu podavače originálů (70 listů 80 g/m 2 ), vy si však přejete, aby příjemce obdržel jediný soubor. používáte deskový skener a dokument obsahuje několik stránek, které chcete snímat po jedné, aby příjemce obdržel jediný soubor. chcete použít deskový skener a automatický podavač skeneru ke snímání různých stránek, ale přejete si, aby příjemce obdržel jediný soubor. Následující tabulka vám pomůže, jak nastavovat a používat volbu vícenásobného snímání. 3 - Seznámení se strojem Roztržený papír. Vlnitý papír. Vkládání dokumentu 1 Odsuňte vedení papíru co nejdál stranou. 2 Vložte do automatického podavače dokument, kopírovanou stranou nahoru. 3 Přisuňte vedení papíru k dokumentu. Nastavení NE Popis Vícenásobné snímání je inaktivováno. Stroj provádí jednotlivé snímací operace. Před odesláním stroj zkontroluje přítomnost papíru v podavači originálů. Pokud rozpozná dokument, bude spuštěno snímání z automatického podavače skeneru. Pokud se v podavači originálů žádný dokument nenachází, bude spuštěno snímání z deskového skeneru. Po dokončení snímání stroj dokument odešle. 4 Nastavte doraz výstupní přihrádky pro snímané dokumenty podle formátu snímaného dokumentu

19 Nastavení ANO Popis Přihlášení na stroji Vícenásobné snímání je aktivováno. Stroj umožňuje operace snímání opakovat a snímat několik skupin dokumentů. Před odesláním stroj zkontroluje přítomnost papíru v podavači originálů. Pokud rozpozná dokument, bude spuštěno snímání z automatického podavače skeneru. Pokud se v podavači originálů žádný dokument nenachází, bude spuštěno snímání z deskového skeneru. Po skončení snímání se zobrazí hlášení s dotazem na potvrzení nebo odmítnutí snímání dalších stránek. 1 Vyjměte nasnímaný dokument. 2 Vložte další požadovaný dokument do skeneru. 3 Potvrďte další snímání. 4 Po skončení snímání dokumentu odmítněte snímání dalších stránek. Stroj poté nasnímaný dokument odešle. V závislosti na uspořádání stroje může přístup k funkcím vyžadovat přihlášení s kódem uživatelem a sejmutím otisku prstu. Tuto informaci nastavuje ve vašem uživatelském účtu správce stroje. Vaše přihlašovací údaje a přidělená uživatelská práva vám sdělí správce stroje. Pokud některá funkce (např.: kopírování, snímání atd.) nebo přístup k funkci vyžaduje ověření, objeví se přihlašovací zobrazení. Přihlášení pod účtem uživatele: pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte 4 ciferný kód uživatele. pokud je k vašemu účtu uživatele zaznamenán váš otisk prstu (viz Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu), přiložte příslušný prst na snímač otisků a pomalu jim posouvejte směrem dolů. Když ověření úspěšně proběhne, stroj umožní přístup k požadované funkci, nebo provede probíhající činnost. Pokud se ověření nezdaří, zobrazí stroj vysvětlující hlášení (nedostatečná práva, neznámý účet atp.). V takovém případě se obrat'te na správce stroje a zkontrolujte platnost svých ověřovacích údajů. Přihlášení nebo odhlášení z účtu uživatele Když použití nebo přístup k určité funkci vyžaduje uživatelská práva, objeví se na stroji ověřovací zobrazení. Pokud není stroj používán po určitou dobu, která je nastavena úrovní zabezpečení vašeho účtu, budete automaticky odhlášen. Přihlášení nebo odhlášení však můžete vyvolat ručně ze svého uživatelského účtu. Ruční přihlášení: 2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE > PŘIHLÁŠENÍ. Stroj vyvolá ověřovací zobrazení. Ruční odhlášení: 2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE > ODHLÁŠENÍ. Stroj vás odhlásí z vašeho uživatelského účtu. Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu Váš uživatelský účet je vytvořen správcem stroje, který vám sdělí váš 4 ciferný kód uživatele. Nekteré údaje si můžete přizpůsobit: Informace Kód Název ová adresa Popis 4 ciferný kód vašeho uživatelského účtu. Tento kód je jedinečný a osobní. : uživatelský kód může měnit pouze správce. Tento údaj je volitelný a může být užitečný pro rychlou identifikaci vaší práce, zvláště v tiskové frontě. Pokud si přejete obdržet otisk prstu em, zadejte e- mailovou adresu. Potom můžete posílat dokumenty k tisku bezpečně zpočítače připojením otisku prstu (viz Zabezpečený tisk). Při každé změně u vám stroj automaticky pošle váš uložený otisk prstu. 3 - Seznámení se strojem

20 Informace Otisk prstu Popis Tato činnost umožňuje zaznamenat otisk jednoho vašeho prstu (referenční prst) a používat tuto metodu ověření na stroji. : je na vás, zda použijete k ověření 4 ciferný kód uživatele nebo otisk prstu. Pokud jste zadali svoji ovou adresu, stroj vám automaticky pošle váš otisk prstu. Pokud jste zadali svoji ovou adresu, stroj vám při každé změně otisku prstu automaticky aktualizovaný otisk prstu pošle. 3 - Seznámení se strojem Přizpůsobení údajů uživatele: 2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE > PERSON.DATA. Stroj vyvolá ověřovací zobrazení. 3 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte 4 ciferný kód uživatele. Zobrazí se k nahlédnutí ú úpravě informace o vašem uživatelském účtu. 4 Chcete-li si přizpůsobit název účtu, stiskněte NÁZEV. Pomocí virtuální klávesnice zadejte název. V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem. Potvrďte stisknutím OK. 5 Chcete-li zadat svoji ovou adresu, stiskněte OVÁ ADRESA a pomocí virtuální klávesnice zadejte ovou adresu. V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem. Potvrďte stisknutím OK. 6 Chcete-li zadat otisk prstu, stiskněte OTISK PRSTŮ. Přiložte prst, kterým se budete vždy ověřovat (referenční prst) na snímač otisků a pomalu jim posouvejte směrem dolů. Stroj vás bude informovat o úspěšném sejmutí otisku. Pokud jste zadali svoji ovou adresu, stroj vám automaticky pošle váš otisk prstu. 7 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do výchozího zobrazení

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více