Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH"

Transkript

1 Návod k použití

2 Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního zařízení nové generace. Zařízení vám umožňuje faxovat, tisknout, kopírovat a snímat; tento stroj vyhoví i nejnáročnějším profesionálním požadavkům. Ve spojení výkonu, uživatelské přívětivosti a snadného použití díky dotykovému panelu nabízí stroj následující funkce: černobílé kopírování, tisk a odesílání/příjem faxů barevné snímání tiskový server s pevným diskem použití v místní síti (LAN 10 BaseT/100 BaseTx, PC Kit Companion Suite Pro) zabezpečený tisk dokumentů ochranu přístupu (správa uživatelských účtů, biometrické ověření, práva uživatele a správce prostředků zařízení) správu uživatelsky přístupných prostředků (kvóty, počitadla) Vážený zákazníku, Pravidla pro používání značek V tomto dokumentu jsou používány značky, které mají čtenáři pomoci orientovat se v poskytovaných informacích: Značka POZOR Výstraha Důležité Popis Označuje důležité bezpečnostní informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému úrazu. Pozorně si tyto pokyny přečtěte. Naleznete je v části této příručky Bezpečnost. Označuje důležité bezpečnostní informace. Nerespektování těchto pokynů může vést k méně až středně závažným úrazům nebo poškození zařízení nebo vybavení. Pozorně si tyto pokyny přečtěte. Naleznete je v části této příručky Bezpečnost. Označuje místa, která je třeba při používání zařízení obzvláště pozorně přečíst, avysvětlení k možným příčinám záseků papíru, poškození originálů nebo ztrátě dat. Pozorně si tato vysvětlení přečtěte. Označuje další vysvětlení týkající se funkcí zařízení a pokyny pro řešení uživatelských chyb

3 Obsah Vážený zákazníku,... 2 Pravidla pro používání značek...2 Představení stroje... 6 Popis stroje...6 Popis ovládacího panelu...7 Umístění... 8 Obsah balení...8 Instalace stroje...8 Instalace příslušenství...8 Přídavný zásobník papíru... 8 Rozptylovač vůně... 8 Instalace zásobníku toneru...8 Vkládání médií...9 Vkládání papíru do zásobníku... 9 Vkládání papíru většího formátu, než A Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru Spuštění stroje...12 Připojení stroje Počáteční nastavení stroje Seznámení se strojem Zásady navigace...15 Pomocí tlačítek Virtuální editor Posouvání zobrazení Navigační cesta Představení typických funkcí...15 Představení výchozího zobrazení a nabídek...16 Konfigurační nástroje a nabídky Monitorování probíhajících operací a komunikací Výstražná a chybová hlášení Vkládání originálních dokumentů...17 Použití deskového skeneru Použití skeneru s automatickým podavačem Správné použití volby vícenásobného snímání Přihlášení na stroji...19 Přihlášení nebo odhlášení z účtu uživatele Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu Konfigurace stroje a služeb Tisk návodu k funkcím...21 Vzdálená konfigurace...21 Obecná nastavení...21 Nast. data/času Geografické nastavení Ergonomie Nastavení papíru...23 Nastavení formátu papíru Nastavení typu papíru Nastavení skeneru / tiskárny...24 Formát papíru skeneru / tiskárny Seřízení okrajů skeneru / tiskárny Parametry tisku z PC Výchozí zásobník papíru Nastavení faxu...25 Nastavení názvu stroje a telefonního čísla Nastavení přenosu faxu Nastavení příjmu faxu Konfigurace faxového serveru (volitelně) Rozšířená nastavení faxu Výchozí provozní nastavení Výchozí nastavení kopírovacích funkcí Výchozí nastavení přenosu faxu Výchozí nastavení snímání do Nastavení místní sítě Konfigurace sítě Ethernet Konfigurace serveru SNTP Konfigurace portu klienta FTP Konfigurace služby SNMP Konfigurace serveru SMTP Konfigurace Active Directory Konfigurace tiskového serveru (RAW nebo LPR) Konfigurace serveru LDAP Internetová nastavení přes telefonní linku Konfigurace internetového připojení Nastavení u Přístup ke konfiguračním nastavením u Konfigurace připojení k poštovním službám Nastavení adresy pro odpověď Nastavení typu zprávy o přenosu Správa z PC Zrušení registrace PC Automatické objednávání spotřebního materiálu (ACO) a údržby Připojení k střediskovému serveru Spuštění ACO Spuštění vzdálené údržby Tisk / export / import nastavení Tisk seznamu nastavení Tisk seznamu písem Export nastavení Import nastavení Monitorování stroje a počitadla činností Komunikační protokol Počitadla činností Stav spotřebního materiálu Informace o hardwaru a softwaru Vytváření a správa uživatelských účtů Aktivace / inaktivace správy uživatelských práv Vytvoření uživatelského účtu Úpravy uživatelského účtu Odstranění uživatelského účtu Tisk seznamu uživatelských účtů Zprávy uživatelských účtů a počitadla použití Tisk předběžné zprávy Odeslání předběžné zprávy Nulování počitadla použití Kopírování dokumentů Správný výběr příslušenství pro kopírování Vazba Mozaikové kopírování Kopírování plakátu Zoom Jednoduchá kopie

4 Oboustranné kopírování...46 Kopírování s úsporou toneru...46 Podrobné nastavení kopie...47 Kopie průkazů totožnosti...48 Faxování dokumentů Odesílání faxů...49 Jednoduché odeslání Podrobné nastavení přenosu Odložený přenos Zastavení probíhajícího přenosu...51 Příjem faxů...52 Tisk faxů přijatých do paměti Monitorování faxových přenosů...52 Vynucení požadavku na přenos Úprava požadavku na přenos Odstranění dokumentu čekajícího na přenos Tisk dokumentu čekajícího na přenos Tisk dokumentů Předpoklady...53 Správný výběr tiskových možností...53 Oblíbené nastavení Karta Základní Karta Uspořádání Karta Nastavení obalu Karta Vodoznak/Přetisk Karta Kvalita Karta Ostatní Prostý tisk...54 Oboustranný tisk...54 Zabezpečený tisk...55 Spuštění zabezpečeného tisku Vyvolání/uvolnění zabezpečeného tisku Zrušení probíhajícího tisku...55 Monitorování tisku...55 Tisk seznamu uložených tiskových úloh Vyvolání tiskové úlohy Úprava tiskové úlohy Odstranění tiskové úlohy Použití USB disku Podporovaná kompatibilita...57 Doporučení pro použití USB disků...57 Zobrazení obsahu USB paměti...57 Tisk souborů z USB disku...57 Tisk fotografií z USB disku Tisk dokumentů z USB disku Uložení dokumentu na USB disk...59 Analýza obsahu USB paměti...60 Snímání a odesílání dokumentů Snímání na USB disk...61 Snímání do pošty...61 Snímání do FTP...63 Snímání do SMB...64 Snímání do PC...66 Snímání do archivu...66 Zastavení probíhajícího přenosu...67 Příjem ů...67 Monitorování odesílání dokumentů...67 Vynucení požadavku na přenos Úprava požadavku na přenos Odstranění dokumentu čekajícího na přenos Tisk dokumentu čekajícího na přenos Adresář Vytvoření a správa kontaktů Vlastnosti kontaktu Vytvoření kontaktu Upravení kontaktu Odstranění kontaktu Vytváření a správa seznamu kontaktů Vlastnosti seznamu kontaktů Vytvoření seznamu kontaktů Úprava seznamu kontaktů Odstranění seznamu kontaktů Tisk adresáře Přístup ke kontaktům na serveru LDAP Export / import adresáře Export adresáře Import adresáře Obnovení adresáře (volitelná adresářová karta) Funkce PC Úvod Požadovaná konfigurace Instalace softwaru Úplná instalace softwaru Instalace ovladačů pomocí softwaru Companion Suite Pro Ruční instalace ovladačů Monitorování závad stroje Companion Director Grafické znázornění Aktivace nástrojů a aplikací Companion Monitor Grafické znázornění Správa periferií Zobrazení stavu spotřebního materiálu Odkazy Funkce Companion Suite Pro Analýza dokumentu TISK Faxové komunikace Představení okna Fax Odeslání faxu Příjem faxu Monitorování faxových komunikací Nastavení faxu Titulní stránka Odinstalace softwaru Úplná odinstalace softwaru Odinstalace ovladačů Údržba a závady Péče Obecné informace Čištění Výměna spotřebního materiálu Údržba Odstranění zaseklého papíru Místa možného záseku papíru Pokyny pro odstraňování záseků papíru

5 Zásek snímaného papíru Zásek v zásobníku papíru Záseky papíru v duplexním modulu Zásek papíru ve fixační jednotce Zásek papír v zásobníku toneru Skladování...96 Balení a transport stroje...96 Aktualizace firmwaru...97 Odstraňování potíží Odstraňování potíží...98 Potíže se zaseklým papírem Odstraňování problémů s kvalitou tisku Potíže s čipovou kartou Poruchy komunikace Chyba snímání Chyba odeslání Kódy komunikačních chyb Bezpečnost Bezpečnostní pokyny Informace k bezpečnosti laseru Pro Evropu a Asii Umístění bezpečnostních štítků na stroji Označení sít'ového vypínače Informace k normám Certifikace v Evropě Místní podmínky Pokyny pro použití Provozní prostředí Pokyny pro použití stroje Pokyny pro použití dotykového panelu Informace k bezpečnosti Bezpečnost práce Manipulace se strojem a přemist'ování Nárazy při manipulaci Přemist'ování stroje Manipulace se zásobníky toneru Životní prostředí Balení Baterie a dobíjitelné baterie Výrobek Energy Star Licence uživatele softwaru Popis Licence Vlastnické právo Trvání Záruka Odpovědnost Vývoj Platné zákony Registrované obchodní značky Zákaz reprodukce Licence softwaru OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2, červen OBECNÁ MENŠÍ VEŘEJNÁ LICENCE GNU verze 2.1, únor Vlastnosti Doporučení pro papír Jaké formáty papíru lze používat? Standardní / recyklovaný papír Silný papír Jemný papír Obálky Štítky Karty Projekční fólie Záložkový papír Tisknutelná plocha Okraje stránky

6 Představení stroje Popis stroje 1 - Představení stroje 1 Automatický podavač dokumentů (ADF) 10 Zarážka papíru 2 Nastavitelné vedení papíru 11 Hlavní zásobník papíru 3 Automatický podavač dokumentů 12 Vypínač 4 Výstup originálů 13 Pomocný zásobník papíru 5 Zarážka papíru 14 Tlačítko pro přístup k zásobníku toneru 6 Snímač otisků 15 Čtečka čipové karty 7 Číselnice 16 Dotykový panel 8 Hlavní konektor USB (pro USB disk) 17 Držadlo pro přístup k deskovému skeneru 9 Výstup papíru Klapka pro přístup k zásobníku toneru - 6 -

7 18 Připojení napájecího kabelu 21 Podřízený konektor USB (pro PC) 19 LINKA 1 vstup - připojení telefonního 22 Duplexní modul kabelu 20 Konektor LAN 1 - Představení stroje Popis ovládacího panelu Tlačítko Popis Pro přístup do výchozího zobrazení stroje Pro aktivaci funkce odeslání faxu Pro aktivaci funkce snímání dokumentu Pro aktivaci funkce kopírování dokumentu Pro zrušení probíhající operace Pro opuštění nabídky bez uložení změn Pro spuštění nastavené operace (kopírování, přenos faxu, snímání) Světelný indikátor Indikátor stavu stroje: zelená: pohotovostní režim blikající oranžová: spouštění červená: závada - 7 -

8 Umístění Obsah balení Uvnitř balení naleznete níže uvedené součásti: Multifunkční tiskárna Duplexní modul 1 zásobník toneru 1 návod k instalaci 1 instalační disk DVD-ROM 1 napájecí kabel 1 telefonní kabel 1 prospekt se spotřebním materiálem Instalace zásobníku toneru 1 Postavte se proti stroji. 2 Stiskněte tlačítko pro přístup k toneru. 3 Nadzvedněte deskový skener a otevřete klapku pro přístup k zásobníku toneru. 2 - Umístění Instalace stroje 1 Vybalte stroj a odstraňte všechny ochranné vložky, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. 2 Instalujte tiskárnu na vhodném místě s ohledem na bezpečnostní pokyny uvedené v části Bezpečnost [ 109]. 3 Sejměte z displeje ochranný plastový film, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. 4 Vyberte duplexní modul, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. 5 Instalujte duplexní modul v zadní části stroje, jak je vidět na obrázku v návodu k instalaci. Instalace příslušenství 4 Vybalte nový zásobník toneru a jemně jej 7 až 8 krát protřepejte, aby se toner v zásobníku rovnoměrně rozptýlil. Důkladné protřepání zásobníku toneru zaručí, že bude ze zásobníku vytvořen maximální možný počet kopií. Pozor Přídavný zásobník papíru Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete v návodu k instalaci, který je s ním dodáván. Rozptylovač vůně Dříve, než přistoupíte k instalaci jakéhokoli příslušenství, musí být stroj a příslušenství, které se chystáte instalovat, vypnuté a odpojené od sít'ového napájení. Parfémovací jednotka je příslušenství, které umožňuje na stroji instalovat rozptylovač vůně. Když je toto příslušenství instalováno a aktivováno, rozptýlí stroj každou hodinu a ve vámi nastavených intervalech vůni. Pokyny k instalaci tohoto příslušenství naleznete v návodu k instalaci, který je s ním dodáván. Před aktivací a konfigurací tohoto příslušenství si projděte část Nastavení vůně [ 23]. 5 Uchopte zásobník toneru za držadlo, položte jej na plochý povrch a vytažením ve vodorovném směru odstraňte kryt. Kryt zásobníku toneru musíte odstraňovat ve vodorovném směru, aby se uvnitř zásobníku nezalomil. Po odstranění krytu již se zásobníkem netřeste. Mohlo by dojít k úniku toneru

9 6 Vložte zásobník toneru do příslušného držáku a zcela jej zatlačte do blokované polohy (poslední pohyb směrem dolů). 2 Sejměte kryt zásobníku papíru. 2 - Umístění 3 Stisknutím zajistěte přítlačnou klapku papíru. 7 Zavřete klapku pro přístup k zásobníku toneru a sklopte plochý skener. 4 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. Vkládání médií Před vložením papíru si projděte část Doporučení pro papír [ 129]. 5 Stiskněte pravé postranní vedení papíru apřesuňte je podle požadovaného formátu papíru. Vkládání papíru do zásobníku V této části popsaný postup vkládání papíru platí pro všechny zásobníky stroje. Pokud používáte papír většího formátu než A4, projděte si část Vkládání papíru většího formátu, než A4 [ 10]. Pokud používáte projekční fólie, projděte si část Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru [ 11]. 6 Provzdušněte papír a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se předešlo zásekům papíru a šikmému tisku. 1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na plochou podložku

10 7 Vložte listy do zásobníku papíru nahoru stranou, na kterou se má tisknout. plochou podložku. 2 - Umístění 8 Přesvědčte se, jestli výška svazku nepřekračuje maximum. 2 Sejměte kryt zásobníku papíru. Množství vkládaného papíru závisí na použitém zásobníku: - hlavní / přídavný zásobník papíru: nejvýše 550 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) - pomocný zásobník papíru: nejvýše 150 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) 9 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte se, jestli je kryt řádně zavřen. 3 Uvolněte dvě západky posunutím směrem ven. 4 Uchopte za držadlo rozšiřovací části zásobníku papíru a vytáhněte ji na požadovaný formát papíru. 10 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až na doraz. 11 Zadejte formát a typ papíru použitého ve stroji. Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru [ 23]. Vkládání papíru většího formátu, než A4 5 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. V této části popsaný postup vkládání papíru platí pro všechny zásobníky stroje. Pokud používáte papír menšího formátu než A4, projděte si část Vkládání papíru do zásobníku [ 9]. Pokud používáte projekční fólie, projděte si část Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru [ 11]. 1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na

11 6 Stiskněte pravé postranní vedení papíru apřesuňte je podle požadovaného formátu papíru. 11 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až na doraz. 2 - Umístění 7 Provzdušněte papír a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se předešlo zásekům papíru a šikmému tisku. 12 Zadejte formát a typ papíru použitého ve stroji. Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru [ 23]. Vkládání projekčních fólií do zásobníku papíru 8 Vložte listy do zásobníku papíru nahoru stranou, na kterou se má tisknout. Pozor Projekční fólie používejte pouze pro černobílý tisk. Nikdy nepoužívejte projekční fólie pro barevný tisk. Riskovali byste poškození stroje. Vytištěné projekční fólie odebírejte z výstupní přihrádky, aby nedošlo ke kumulaci elektrostatického náboje. 9 Přesvědčte se, jestli výška svazku nepřekračuje maximum. 1 Vyjměte ze stroje zásobník papíru a položte jej na plochou podložku. Množství vkládaného papíru závisí na použitém zásobníku: - hlavní / přídavný zásobník papíru: nejvýše 550 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) - pomocný zásobník papíru: nejvýše 150 listů standardního papíru (80g/m 2 [22lb]) 2 Sejměte kryt zásobníku papíru. 10 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte se, jestli je kryt řádně zavřen

12 3 Stisknutím zajistěte přítlačnou klapku papíru. 4 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. Kapacita zásobníku závisí na tloušt'ce použitých projekčních fólií. Do zásobníků papíru můžete vkládat až 100 projekčních fólií standardní tloušt'ky. 9 Vrat'te zpět kryt na zásobník papíru. Přesvědčte se, jestli je kryt řádně zavřen. 2 - Umístění 5 Stiskněte podélné vedení papíru a přesuňte je podle požadovaného formátu papíru. 10 Vrat'te zásobník papíru do stroje a zatlačte jej až na doraz. 11 Zadejte formát a typ projekčních fólií použitých ve stroji. Stroj automaticky rozpozná standardní formáty papíru. Chcete-li zkontrolovat / nastavit formát a typ vloženého papíru, přečtěte si část Nastavení papíru [ 23]. Spuštění stroje 6 Provzdušněte projekční fólie po malých dávkách a vyrovnejte jej na ploché podložce, aby se předešlo zásekům a šikmému tisku. Připojení stroje VÝSTRAHA 7 Vložte projekční fólie do zásobníku papíru nahoru stranou, na kterou se má tisknout. Před připojením napájecího kabelu si musíte přečíst Bezpečnostní pokyny [ 109]. 1 Zapojte konektor telefonního kabelu do zásuvky ve stroji a poté zapojte jeho druhý konec do telefonní zásuvky. 8 Přesvědčte se, jestli výška svazku fólií nepřekračuje maximum

13 2 Zapojte jeden konec sít'ového kabelu LAN (není součástí dodávky) do zásuvky ve stroji a druhý konec zapojte do zásuvky místní sítě, určené pro tento stroj. Počáteční nastavení stroje V této části naleznete počáteční nastavení, která je třeba provést, abyste mohli používat základní funkce stroje: místní nastavení (země, jazyk, komunikační sít'); nastavení data / času; nastavení faxu (název stroje a číslo); nastavení místní sítě (automatická konfigurace sítě Ethernet); nastavení papíru. 2 - Umístění 3 Zkontrolujte, jestli je sít'ový vypínač v poloze Vyp (poloha 0). 4 Zapojte do stroje napájecí kabel. Zapojte napájecí kabel do sít'ové zásuvky. VÝSTRAHA Napájecí kabel slouží k odpojení stroje od napájení. Z bezpečnostních důvodů se musí sít'ová zásuvka nacházet v blízkosti stroje a pro případ nebezpečí být snadno přístupná. 5 Zapněte sít'ový vypínač (poloha I). Tato část vám pomůže s prvotním nastavením stroje; předpokládá se použití přímé telefonní linky veřejné komutované telefonní sítě a konfigurace Ethernet prostřednictvím serveru DHCP s automatickým přiřazením adresy IP. Pokud si přejete uspořádat stroj jiným způsobem, přečtěte si část Konfigurace stroje a služeb [ 21]. Provedení místních nastavení: 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Stiskněte NASTAVENÍ > OBECNÉ > ZEMĚPISNÝ > ZEMĚ. 3 Vyberte ze seznamu požadovanou zemi. Pomocí šipek nahoru a dolů procházejte nabízenými zeměmi. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. Volbou země se automaticky nastaví výchozí jazyk stroje a telekomunikační sít'. 4 Stisknutím OBECNÉ v navigační oblasti v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky. Nastavení data a času stroje: 1 V nabídce OBECNÉ stiskněte DATUM A ČAS. 2 Stiskněte ČAS. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte čas. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 3 Stiskněte DATUM. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte datum. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 4 Stisknutím OBECNÉ v navigační oblasti v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky. Nastavení čísla a názvu stroje, potřebných pro faxovou komunikaci: 1 V nabídce OBECNÉ stiskněte FAX. 2 Stiskněte TELEFONNÍ ČÍSLO. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte počet. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 3 Stiskněte NÁZEV. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte název stroje. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. 4 Stisknutím NASTAVENÍ v navigační oblasti v hodní části zobrazení se vrat'te do předchozí nabídky

14 Spuštění automatické konfigurace sítě Ethernet (automatické přiřazení adresy IP pomocí serveru DHCP): 1 V nabídce NASTAVENÍ stiskněte KOMUNIKACE > MÍSTNÍ SÍŤ > ETHERNET > IPV4 > KONFIGURACE. 2 V nabídce dostupných možností zvolte AUTOMATICKY. Nové nastavení potvrďte stisknutím OK. Stroj vyhledá v místní síti server DHCP nebo BOOTP, který může dynamicky přiřadit sít'ová nastavení. Tato operace může trvat několik minut. 3 Zkontrolujte, jestli jsou správně zadány parametry IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ, BRÁNA, PRIMÁRNÍ DNS, SEKUNDÁRNÍ DNS, SERVER WINS 1 a SERVER WINS 2. Pokud tomu tak není, budete je muset nastavit ručně. 4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní nabídky. Kontrola nebo zadání typu a formátu papíru pro jednotlivé zásobníky papíru: 1 Stiskněte PAPÍR. 2 Stiskněte FORMÁT. Zkontrolujte správnost zadání formátu papíru detekovaného v jednotlivých zásobnících. Chcete-li opravit formát papíru, stiskněte příslušný zásobník; vyberte v seznamu požadovaný formát a potvrďte jej stisknutím OK. 3 Stiskněte TYP. Zkontrolujte správnost zadání typu papíru detekovaného v jednotlivých zásobnících. Chcete-li opravit typ papíru, stiskněte příslušný zásobník; vyberte v seznamu požadovaný typ papíru a potvrďte jej stisknutím OK. 4 Stisknutím MENU se vrat'te do zobrazení hlavní nabídky. Více o dostupných parametrech a konfiguraci stroje podle konkrétních potřeb naleznete v části Konfigurace stroje a služeb [ 21]. 2 - Umístění

15 Seznámení se strojem Přečtěte si tuto část pozorně, abyste se seznámili se strojem. Naleznete zde základní pravidla obsluhy, platná pro všechny používané funkce. Zásady navigace Pomocí tlačítek Navigace funkcemi a nabídkami stroje je velmi intuitivní. Dotykový panel zobrazuje funkce, nabídky, činnosti a parametry v podobě tlačítek. Stiskněte zobrazené tlačítko a otevře se nabídka, kde lze postupovat do podnabídek, zahájit nějakou činnost, nebo změnit parametr. Když je tlačítko zobrazeno šedě, znamená to, že je příslušná funkce nebo činnost nedostupná (závisí na inaktivaci jiných nastavení nebo instalaci volitelného příslušenství atd.). Virtuální editor 1 Stisknutím tlačítka MENU vyvolejte výchozí zobrazení. 2 Stiskněte tlačítko ADRESÁŘ. 3 Stiskněte KONTAKTY. 4 Stiskněte VYTVOŘIT. V horním rámečku se zobrazí tato navigační cesta: ikona Domů > ADRESÁŘ > KONTAKTY > VYTVOŘIT. Navigační cesta vám pomůže v hledání cesty v okolních nabídkách, pomůže také v návratu k předchozí nabídce nebo přímo do výchozího zobrazení stisknutím příslušného tlačítka: KONTAKTY pro návrat do předchozí nabídky Ikona Domů pro návrat do výchozího zobrazení atd. Postup popsaný v tomto dokumentu využívá princip navigační cesty. Přístup k vytvoření nabídky je proto popsán následovně: 1 Stiskněte tlačítko MENU. 2 Zvolte ADRESÁŘ > KONTAKTY > VYTVOŘIT. Poté se po jednom ukazují parametry, které lze změnit, spolu s popisem požadovaných dat a potvrzením úprav. Představení typických funkcí Stroj je vybaven zvláštními tlačítky, které umožňují přímý přístup k typickým funkcím: 3 - Seznámení se strojem Když stisknete parametr, který chcete změnit, stroj automaticky zobrazí virtuální editor: číselnici pro zadávání čísel (např.: číslo faxu), alfanumerickou klávesnici pro zadávání textu (např.: název souboru). Pro aktivaci nebo výběr funkcí slouží zaškrtávací políčka nebo seznamy. Při provádění změny pole jsou dostupné běžné úkony úprav textu: mazání znaku před kurzorem ( ), pohyb datovým polem ( / ), přepínání mezi malými a velkými písmeny nebo zobrazení / skrytí interpunkčních znamínek a zvláštních znaků. Při provádění úprav vám editor umožňuje následující: OK: potvrdit úpravy STORNO: zrušit úpravy Posouvání zobrazení Když příslušná funkce (např. kopírování dokumenty) nebo nabídka (např. vytvoření kontaktu v adresáři) obsahuje sadu parametrů nebo několik zobrazení, zobrazí se v dolním rámečku panelu tlačítko OSTATNÍ PŘÍKAZY nebo OSTATNÍ PARAMETRY. Zobrazeními můžete procházet pomocí tlačítka OSTATNÍ PŘÍKAZY nebo OSTATNÍ PARAMETRY. : aktivuje funkci odeslání faxu. V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro zadání faxového čísla. Můžete začít s nastavením faxového přenosu. : aktivuje funkci snímání a odeslání dokumentu. V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro volbu funkce snímání. Po zvolení funkce můžete zvolit způsob odeslání dokumentu. : aktivuje funkci kopírování dokumentu. V tomto režimu stroj vyvolá výchozí zobrazení pro zadání požadovaného počtu kopií. Po zvolení můžete zvolit způsob kopírování dokumentu. Podsvícením tlačítka stroj označuje aktivaci režimu. Vpříslušných kapitolách naleznete bližší informace kzpůsobu práce s těmito funkcemi a tipy k jejich použití: Kopírování dokumentů [ 45] Faxování dokumentů [ 49] Snímání a odesílání dokumentů [ 61] Navigační cesta Abyste se lépe orientovali, kde se ve stromu nabídek nacházíte, zobrazuje se v horním rámečku panelu navigační cesta vedoucí k aktuální nabídce. Například při vytváření kontaktu v adresáři je následující cesta:

16 Představení výchozího zobrazení a nabídek Výchozí zobrazení umožňuje přístup k: nástrojům ke konfiguraci stroje a nabídky monitorování probíhajících operací a komunikací výstražným a chybovým hlášením Stroj vyvolá výchozí zobrazení: stisknutím tlačítka MENU stisknutím ikony Domů na navigační cestě nebo když běží určitá funkce, zobrazí se průběh aktuální operace (je snímán dokument, je odesílán fax atp.) Ve výchozím zobrazení jsou zobrazeny v pravém a levém rámečku dostupné nabídky. Prostřední rámeček zobrazuje aktuální operace a výstražná nebo chybová hlášení ve formě tlačítek. Konfigurační nástroje a nabídky Výchozí zobrazení umožňuje přístup ke konfiguraci následujících nástrojů a nabídek: Tlačítko JAZYK TISKOVÁ FRONTA FLASHDISK USB NASTAVENÍ ADRESÁŘ PAPÍR Popis Správce může definovat dva oblíbené jazyky pro zobrazení nabídek stroje. Stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi těmito jazyky. Tisková fronta obsahuje dokumenty, které čekají na vytištění a které jsou právě tištěny. Blíže viz část Monitorování tisku. Tato nabídka je určena pro USB disk a je dostupná až po zasunutí USB disku do stroje. Blíže viz Použití USB disku [ 57]. Tato nabídka umožňuje přístup k parametrům konfigurace stroje. Blíže viz Konfigurace stroje a služeb [ 21]. Toto tlačítko slouží k přístupu do adresáře stroje a ke správě a seznamům kontaktů. Blíže viz Adresář [ 69]. Tato nabídka slouží ke kontrole nebo nastavení formátů a typů papíru vložených do zásobníků stroje. Blíže viz Nastavení papíru [ 23]. Tlačítko SPOTŘEBNÍ MATERIÁL STAV ZPRÁVY FRONTA ODESÍLÁNÍ INTERNET IDENTIFIKACE Popis Tento nástroj umožňuje zkontrolovat stav spotřebního materiálu stroje. Blíže viz Stav spotřebního materiálu [ 39]. Tato nabídka obsahuje informace o hardwaru i softwaru stroje pro případ technického zásahu. Blíže viz Informace o hardwaru a softwaru [ 39]. Tato nabídky umožňuje přístup k tisku zpráv (návod k funkcím, stav spotřebního materiálu, počitadla činností, aktuální nastavení, položky adresáře, stávající účty uživatelů, tisky pro uvolnění, instalovaná písma a komunikační záznam). Fronta pro odeslání obsahuje všechny dokumenty, které čekají na odeslání a jsou právě odesílány (faxy, odeslání místní sítí atd.). Blíže viz části Monitorování faxových přenosů [ 52] a Monitorování odesílání dokumentů [ 67]. Správce může nastavit stroj tak, aby se připojoval k internetu prostřednictvím telefonní linky. Tato nabídka umožňuje vytvořit ručně spojení, pokud chcete: odeslat / přijmout y; pověřit technickou kontrolu převzetím řízení stroje (viz Automatické objednávání spotřebního materiálu (ACO) a údržby [ 37]) Správce může omezit přístup kněkterým funkcím stroje. V takovém případě mohou omezené funkce používat pouze oprávnění uživatelé po správném zadání svých identifikačních údajů. Tato nabídka umožňuje ve vašem uživatelském účtu přístup kpříslušenství. Blíže viz část Přihlášení na stroji. 3 - Seznámení se strojem

17 Monitorování probíhajících operací a komunikací Probíhající operace a komunikace jsou zobrazeny vprostředním rámečku výchozího zobrazení ve formě tlačítek. Odeslání faxu tak představuje tlačítko s označením Fax emission, příjem faxu představuje tlačítko s označením Příjem faxu, etc. Jako pomůcka pro rozlišení probíhajících operací jsou zde uvedena následující možná označení: Označení KOPIE SNÍMÁNÍ FAXU Probíhající činnost Probíhající kopírování. Probíhající snímání dokumentu před odesláním faxu. NAČÍST Z PC Probíhající snímání dokumentu před odesláním do počítače (funkce snímání do PC). SENDING FAX Probíhající přenos faxu po telefonní lince. PŘÍJEM FAXU Probíhající příjem faxu po telefonní lince. ODESL.POŠTY Probíhající odeslání u. PŘÍJEM POŠTY Probíhající příjem u. TISK Z PC Probíhající tisk dokumentu poslaného z počítače. TISK FAXU Probíhající tisk přijatého faxu nebo u. TISKOVÁ ZPRÁVA ČTENÍ FLASHDISKU Probíhající tisk automaticky vytvořený strojem (zpráva o emisích, komunikační protokol) nebo spouštěný uživatelem z nabídky stroje (tisk návodu k funkcím, adresáře, nastavení atd.). Probíhající analýza disku USB zapojeného do stroje. Chcete-li zkontrolovat nebo se podívat na provozní údaje, pouze stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se okno s podrobným popisem. V případě souběžně probíhajících činností můžete vybrat požadovanou operaci ze seznamu. Po dokončení operace nebo komunikace příslušné tlačítko zmizí. Pokud operaci nelze dokončit a vyžaduje nové odeslání, tlačítko zmizí, ale požadavek na odeslání bude vrácen do fronty pro odeslání při příštím přenosu. Výstražná a chybová hlášení Pokud nastanou se strojem potíže, zobrazí se na panelu automaticky výstražné okno s podrobným popisem vyskytnuvšího se problému. V závislosti na závažnosti problému byste měli ihned sjednat nápravu (zásek papíru, prázdný zásobník papíru atp.), nebo potvrdit, že jste výstrahu zaznamenali (dochází toner). Pokud výstrahu ignorujete zavřením okna, nebo se po několik sekund nedotknete dotykového panelu, výstražné nebo chybové okno se zavře. Událost však bude zaznamenána v prostředním rámečku výchozího zobrazení ve formě tlačítka. Bude použito označení, které má pomoci povahu problému rychle určit (např.: zásek papíru). Pro označení závažnosti problému je použito barevné značení: červené: nastala závažná chyba, která zavinila nepoužitelnost jedné nebo více funkcí stroje. Tuto závadu musíte ihned řešit (např.: zásek papíru, došel papír, otevřený kryt, došel toner). oranžové: nastal menší problém. Tuto závadu musíte vyřešit co nejdříve (např.: dochází toner). Chcete-li se podívat na výstražné hlášení nebo chybu, pouze stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se okno s podrobným popisem. Vkládání originálních dokumentů Pokyny pro vkládání originálů jsou stejné pro kopie, faxy nebo snímané dokumenty. Použití deskového skeneru Použitelné formáty Formát dokumentů pro snímání by měl odpovídat následujícím podmínkám: Maximální délka: 299 mm. Maximální šířka: 219 mm. Vkládání dokumentu 1 Otevřete kryt deskového skeneru. 2 Položte dokument kopírovanou stranou dolů na sklo tak, jak je vyznačeno kolem skla. 3 - Seznámení se strojem Chcete-li zrušit probíhající operaci, stiskněte tlačítko. Objeví se zobrazení na potvrzení. 3 Zavřete kryt plochého skeneru

18 Použití skeneru s automatickým podavačem Automatický podavač skeneru umožňuje snímat originální dokumenty sestávající z jednoho nebo několika listů. Do automatického podavače můžete vložit 70 listů gramáže 80 g/m 2. Použitelné formáty A5, A4, Letter, Legal nebo libovolný formát splňující následující podmínky: Délka v rozsahu 140 mm až 358 mm. Šířka v rozsahu 139 mm až 219 mm. Gramáž v rozsahu 60 až 105 g/m 2. Doporučení pro použití Nevkládejte dokumenty smíšených formátů nebo gramáží. Před vložením dokumentů do automatického podavače z nich odstraňte sešívací a kancelářské sponky. Nevkládejte následující typy dokumentů: Zmačkaný nebo složený papír. Správné použití volby vícenásobného snímání Funkce Sken.do umožňuje pro uspokojení požadavků na snímání "přidat" skupinu stránek z několika dokumentů do stejného přenosu. Aktivace volby Vícenásobné snímání je obzvláště užitečná v následujících případech: používáte automatický podavač skeneru a máte objemný dokument. Počat stránek přesahuje kapacitu podavače originálů (70 listů 80 g/m 2 ), vy si však přejete, aby příjemce obdržel jediný soubor. používáte deskový skener a dokument obsahuje několik stránek, které chcete snímat po jedné, aby příjemce obdržel jediný soubor. chcete použít deskový skener a automatický podavač skeneru ke snímání různých stránek, ale přejete si, aby příjemce obdržel jediný soubor. Následující tabulka vám pomůže, jak nastavovat a používat volbu vícenásobného snímání. 3 - Seznámení se strojem Roztržený papír. Vlnitý papír. Vkládání dokumentu 1 Odsuňte vedení papíru co nejdál stranou. 2 Vložte do automatického podavače dokument, kopírovanou stranou nahoru. 3 Přisuňte vedení papíru k dokumentu. Nastavení NE Popis Vícenásobné snímání je inaktivováno. Stroj provádí jednotlivé snímací operace. Před odesláním stroj zkontroluje přítomnost papíru v podavači originálů. Pokud rozpozná dokument, bude spuštěno snímání z automatického podavače skeneru. Pokud se v podavači originálů žádný dokument nenachází, bude spuštěno snímání z deskového skeneru. Po dokončení snímání stroj dokument odešle. 4 Nastavte doraz výstupní přihrádky pro snímané dokumenty podle formátu snímaného dokumentu

19 Nastavení ANO Popis Přihlášení na stroji Vícenásobné snímání je aktivováno. Stroj umožňuje operace snímání opakovat a snímat několik skupin dokumentů. Před odesláním stroj zkontroluje přítomnost papíru v podavači originálů. Pokud rozpozná dokument, bude spuštěno snímání z automatického podavače skeneru. Pokud se v podavači originálů žádný dokument nenachází, bude spuštěno snímání z deskového skeneru. Po skončení snímání se zobrazí hlášení s dotazem na potvrzení nebo odmítnutí snímání dalších stránek. 1 Vyjměte nasnímaný dokument. 2 Vložte další požadovaný dokument do skeneru. 3 Potvrďte další snímání. 4 Po skončení snímání dokumentu odmítněte snímání dalších stránek. Stroj poté nasnímaný dokument odešle. V závislosti na uspořádání stroje může přístup k funkcím vyžadovat přihlášení s kódem uživatelem a sejmutím otisku prstu. Tuto informaci nastavuje ve vašem uživatelském účtu správce stroje. Vaše přihlašovací údaje a přidělená uživatelská práva vám sdělí správce stroje. Pokud některá funkce (např.: kopírování, snímání atd.) nebo přístup k funkci vyžaduje ověření, objeví se přihlašovací zobrazení. Přihlášení pod účtem uživatele: pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte 4 ciferný kód uživatele. pokud je k vašemu účtu uživatele zaznamenán váš otisk prstu (viz Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu), přiložte příslušný prst na snímač otisků a pomalu jim posouvejte směrem dolů. Když ověření úspěšně proběhne, stroj umožní přístup k požadované funkci, nebo provede probíhající činnost. Pokud se ověření nezdaří, zobrazí stroj vysvětlující hlášení (nedostatečná práva, neznámý účet atp.). V takovém případě se obrat'te na správce stroje a zkontrolujte platnost svých ověřovacích údajů. Přihlášení nebo odhlášení z účtu uživatele Když použití nebo přístup k určité funkci vyžaduje uživatelská práva, objeví se na stroji ověřovací zobrazení. Pokud není stroj používán po určitou dobu, která je nastavena úrovní zabezpečení vašeho účtu, budete automaticky odhlášen. Přihlášení nebo odhlášení však můžete vyvolat ručně ze svého uživatelského účtu. Ruční přihlášení: 2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE > PŘIHLÁŠENÍ. Stroj vyvolá ověřovací zobrazení. Ruční odhlášení: 2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE > ODHLÁŠENÍ. Stroj vás odhlásí z vašeho uživatelského účtu. Přizpůsobení účtu uživatele / otisk prstu Váš uživatelský účet je vytvořen správcem stroje, který vám sdělí váš 4 ciferný kód uživatele. Nekteré údaje si můžete přizpůsobit: Informace Kód Název ová adresa Popis 4 ciferný kód vašeho uživatelského účtu. Tento kód je jedinečný a osobní. : uživatelský kód může měnit pouze správce. Tento údaj je volitelný a může být užitečný pro rychlou identifikaci vaší práce, zvláště v tiskové frontě. Pokud si přejete obdržet otisk prstu em, zadejte e- mailovou adresu. Potom můžete posílat dokumenty k tisku bezpečně zpočítače připojením otisku prstu (viz Zabezpečený tisk). Při každé změně u vám stroj automaticky pošle váš uložený otisk prstu. 3 - Seznámení se strojem

20 Informace Otisk prstu Popis Tato činnost umožňuje zaznamenat otisk jednoho vašeho prstu (referenční prst) a používat tuto metodu ověření na stroji. : je na vás, zda použijete k ověření 4 ciferný kód uživatele nebo otisk prstu. Pokud jste zadali svoji ovou adresu, stroj vám automaticky pošle váš otisk prstu. Pokud jste zadali svoji ovou adresu, stroj vám při každé změně otisku prstu automaticky aktualizovaný otisk prstu pošle. 3 - Seznámení se strojem Přizpůsobení údajů uživatele: 2 Stiskněte [OSTATNÍ PŘÍKAZY] > IDENTIFIKACE > PERSON.DATA. Stroj vyvolá ověřovací zobrazení. 3 Pomocí virtuální klávesnice nebo číselnice zadejte 4 ciferný kód uživatele. Zobrazí se k nahlédnutí ú úpravě informace o vašem uživatelském účtu. 4 Chcete-li si přizpůsobit název účtu, stiskněte NÁZEV. Pomocí virtuální klávesnice zadejte název. V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem. Potvrďte stisknutím OK. 5 Chcete-li zadat svoji ovou adresu, stiskněte OVÁ ADRESA a pomocí virtuální klávesnice zadejte ovou adresu. V případě chybného zadání smažte znak tlačítkem. Potvrďte stisknutím OK. 6 Chcete-li zadat otisk prstu, stiskněte OTISK PRSTŮ. Přiložte prst, kterým se budete vždy ověřovat (referenční prst) na snímač otisků a pomalu jim posouvejte směrem dolů. Stroj vás bude informovat o úspěšném sejmutí otisku. Pokud jste zadali svoji ovou adresu, stroj vám automaticky pošle váš otisk prstu. 7 Po provedení změn se stisknutím MENU vrat'te do výchozího zobrazení

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD

AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD AKTION CONNECTOR POPIS FUNKCÍ A NÁVOD Podpora zařízení eseries a Cloud Verze 3.1 www.aktion.cz Aktion Connector Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 3.1 obsahuje

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE Technický průvodce verze 1.0 Konica Minolta Bussiness Solutions Czech spol s r.o. březen, 2006 centrála Technická podpora Brno OBSAH 1 ÚVOD...3 2 FAXOVÉ FUNKCE NA STROJÍCH KONICA

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace

6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace 6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Digitalizace dokumentů a jejich

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc MemoryMaker Popis ovládání Strana 1 (celkem 16) Nástroje Možnosti Pomoc Ukončení Strana 2 (celkem 16) Načtení konfiguračního souboru z disku Smazání datové paměti NEPOUŽÍVAT!!! Nastavení data a času Vyčtení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více