Návod k obsluze. Tiskárna P25, P26, P28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Tiskárna P25, P26, P28"

Transkript

1 Návod k obsluze Tiskárna P25, P26, P28

2

3 Obsah Přehled Úvod Co umějí tiskárny P25, P26 a P28? Přehled funkcí Uvedení do provozu Bezpečnostní pokyny Napájení proudem Instalace tiskárny Obsluha Nabídka Test tiskárny Údržba Výměna papíru v tiskárně Výměna barvicí pásky Čištění Likvidace Odstraňování chyb Doporučená nastavení a modely tiskáren Spotřební materiál a náhradní díly Rozhraní RS232C Technická specifikace ES prohlášení o shodě Tiskárna P25, P26, P28 3

4 Přehled Obslužné prvky Zásuvky unkce RS-P Tlačítko pro zapnutí a vypnutí 2 Dioda: Indikace provozu a stavu 3 Pole obslužných tlačítek 4 Napájecí konektor 5 Zásuvka rozhraní 4 5 Tlačítko P25 P26 P28 # C Posun papíru Položky nabídky (+ spínač "On") Posun roličky s papírem Pohyb v položkách nabídky směrem nahoru Nulování / tárování váhy Přerušení - opuštění nabídky Porun roličky s papírem Pohyb v položkách nabídky směrem nahoru Nulování / tárování váhy Přerušení - opuštění nabídky Vytištění data a času Pohyb v položkách nabídky směrem dolů Vytištění data a času Pohyb v položkách nabídky směrem "dolů" Vytištění zobrazené hodnoty hmotnosti Otevření nabídky - volba následující položky nabídky Uložení nastavení Vytištění zobrazené hodnoty hmotnosti Otevření nabídky - volba následující položky nabídky Uložení nastavení Aplikace "Sčítání" Esc M+ Aplikace "Statistika" Esc M+ 4 Tiskárna P25, P26, P28

5 1 Úvod 1.1 Co umějí tiskárny P25, P26 a P28? Tyto tiskárny jsou jehličkovými tiskárnami se snadnou obsluhou, určené pro použití v kombinaci se zařízeními METTLER TOLEDO. Tisk na normální papír vyhovuje požadavkům moderních systémů řízení kvality (GLP, GMP, ISO 9001 atd.). Tyto systémy stanovují kromě jiného také pravidla práce a povinnosti pro uživatele měřicích přístrojů nebo zkušebních prostředků. Požadavek zpětné sledovatelnosti měření tyto tiskárny splňují tím, že přesně dokumentují původ dat a také procesy justování. Povinnost uchování výsledků měření splňují díky tepelně odolnému a na světle stálému tisku. 1.2 Přehled funkcí RS-P25 USB-P25 RS-P26 RS-P28 Automatické nastavení přenosové rychlosti 1) * unkce "zapnutí/vypnutí" z váhy 2) * USB rozhraní RS232 rozhraní Tlačítko pro nulování / tlačítko pro tárování Datum / Čas Statistika / Sčítání * USB má standardní nastavení. 1) Automatické nastavení přenosové rychlosti: Tiskárna zjišťuje nastavení připojeného přístroje po každém zapnutí a vypnutí daného přístroje. Pokud připojený přístroj tuto funkci nepodporuje, deaktivujte ji (viz kapitola 8). 2) unkce "zapnutí/vypnutí" z váhy: Tato funkce deaktivuje tlačítka v obslužném poli tiskárny (viz kapitola 8). 2 Uvedení do provozu 2.1 Bezpečnostní pokyny Tiskárna je odzkoušena pro zapojení a provozní podmínky uvedené v tomto návodu k obsluze. Tato skutečnost však uživatele nezbavuje povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných zařízení a prověřit jejich vhodnost pro zamýšlené postupy a účely. Respektujte proto následující bezpečnostní opatření. Tiskárna nesmí být používána v prostředí s nebezpečím výbuchu a může být používána pouze v uzavřených místnostech. Elektronika tiskárny je chráněna proti vniknutí stříkající vody a prachu. Kryt tiskárny však není utěsněn a tiskárna by proto neměla být používána v mokrém prostředí. Respektujte pokyny pro čištění (viz kapitola 6.3). Síťovou zástrčku chraňte před vlhkostí. Tiskárnu nerozebírejte. Budete-li s ní mít někdy nějaký problém, kontaktujte místní zastoupení společnosti METTLER TOLEDO. Tiskárna P25, P26, P28 5

6 2.2 Napájení proudem Tiskárna je dodána se síťovým adaptérem AC s napájecím kabelem podle dané země. Zdroj napájení je vhodný pro všechna síťová napětí v rozsahu: VAC, Hz (přesnou specifikaci naleznete v kapitola 9). Pozor Nejprve zkontrolujte, zda je místní síťové napětí v rozsahu VAC, Hz a zda síťová zástrčka odpovídá místní síťové zásuvce. Pokud tomu tak není, v žádném případě nepřipojujte tiskárnu nebo síťový adaptér k napájení, ale obraťte se na prodejce výrobků METTLER TOLEDO. Adaptér zapojujte pouze do uzemněné zásuvky. Důležité Před použitím váhy zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely. Kabely veďte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo aby nepřekážely při vážení. Dbejte na to, aby síťový adaptér nepřišel do kontaktu s kapalinami. Síťová zástrčka musí být vždy přístupná. 2.3 Instalace tiskárny Tiskárna rozpoznává nastavení připojeného přístroje. Postupujte následujícím způsobem: Tiskárnu připojte Tiskárnu a přístroj propojte kabelem rozhraní. Přístroj zapněte. Tiskárnu zapněte I/O ïð Tiskárnu připojte k elektrické síti. Tiskárnu zapněte pomocí spínače <I/O>. Pouze u rozhraní RS232: Dioda bude blikat tak dlouho, dokud nebude připojen nějaký přístroj. Pokud bliká stále, postupujte podle pokynů pro odstranění chyb uvedených v kapitole 7. 6 Tiskárna P25, P26, P28

7 Vložte papír Odstraňte kryt papíru (zatáhněte za jeho zadní stranu) (1). Osu pro vedení roličky protáhněte dutinkou v roličce papíru (2). Papír zaveďte ve směru šipky do štěrbiny tiskové jednotkyho mechanismu (3). Tlačítko tisku podržte stisknuté tak dlouho, dokud nebude vtaženo dostatečné množství papíru (4). Papír protáhněte štěrbinou v krytu papíru. Nasaďte zpět kryt papíru (1). Poznámky Pokud po prvním tisku změníte parametry přenosu dat ve váze (přenosovou rychlost, bity, handshake), musíte tiskárnu vypnout a znovu zapnout (pomocí spínače), abyste tak znovu spustili automatické nastavení parametrů přenosu dat. Automatické nastavování parametrů lze deaktivovat. Tiskárna P25, P26, P28 7

8 3 Obsluha Tiskárna P25 Krátký stisk. Dlouhý stisk. Posun řádku Posun papíru (po dobu stisku tlačítka) Úroveň funkcí + Zkouška tiskárny s nastavením tisku + Vyvolání nabídky On On Úroveň nabídky Následující položka nabídky Uožení 8 Tiskárna P25, P26, P28

9 Tiskárna P26 Krátký stisk. Dlouhý stisk. # Nulování / tárování váhy C Úroveň nabídky Úroveň funkcí # C Tisk data a času Posun řádku Tisk Ukončení Dolů Nahoru Dále Posun papíru (po dobu stisku tlačítka) Otevření nabídky Uložen Tiskárna P25, P26, P28 9

10 Tiskárna P28 Krátký stisk. Dlouhý stisk. # Nulování / tárování váhy C Úroveň nabídky Úroveň funkcí # C Tisk data a času Posun řádku Tisk Ukončení Dolů Nahoru Dále Posun papíru (po dobu stisku tlačítka) Otevření nabídky Uložení Úroveň funkcí Esc M+ Esc M+ Spuštění aplikace "Sčítání" Spuštění aplikace "Statistika" Esc M+ Esc M+ Ukončení aplikace "Sčítání" Ukončení aplikace "Statistika" 10 Tiskárna P25, P26, P28

11 4 Nabídka Tiskárna P25 Krátký stisk. Dlouhý stisk. Tiskový výstup Settings Reset Settings Reset Pouze u rozhraní RS232 Auto Bauderate On Obnovení původního nastavení tiskárny (Reset) uložení Reset done Current settings: Baudrate: 9600 Bit/Parity: 8 Bit Non Handshake: Off Char Set: IBM/DOS Auto Bauderate: On STORED "current settings" Auto Bauderate Off uložení Auto Bauderate: Off STORED "current settings" Char Set IBM / DOS uložení IBM/DOS STORED "current settings" IBM / DOS Cyrillic uložení IBM/DOS Cyrillic STORED "current settings" IBM / DOS Japanese uložení IBM/DOS Japanese STORED "current settings" ANSI / WIN Latin 1 uložení ANSI/WIN Latin STORED "current settings" ANSI / WIN Cyrillic uložení ANSI/WIN Cyrillic STORED "current settings" ANSI / WIN Japanese uložení ANSI/WIN Japanese STORED "current settings" Balance eature Enable uložení Balance eature: Enable STORED "current settings" Balance eature Disable uložení Balance eature: Disable STORED "current settings" Položka nabídky Původní nastavení Tiskárna P25, P26, P28 11

12 Tiskárna P26 / P28 Settings Reset Header No Header Date / Day 18 Date / Month 07 Date / Year 2008 Time / Minute 28 Time / Hour 14 Date ormat DD.MMM YYYY Time ormat 24:MM:SS Auto Bauderate On Char Set IBM/DOS Balance feature Enable 0/T Zero List Date/Time Date/Time/Balance YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY MMM DD YYYY DD.MM.YYYY 12.MM.SS 12:MM:SS 24.MM.SS Off Bauderate bd 4800 bd 2400 bd 1200 bd 9600 bd bd bd 600 Bit / Parity 7 Bit No 8 Bit No 7 Bit Odd 7 Bit Even Handshake Xon/Xoff HS Soft HS Hard ANSI/WIN Japanese ANSI/WIN Cyrillic IBM/DOS Cyrillic IBM/DOS Japanese ANSI/WIN Latin 1 Disable Tare Příklady zobrazení při nastavování tiskárny prostřednictvím váhy: Nastavení Reset reset Seznam LISt Řádky záhlaví *Žádné záhlaví no Hdr Datum/čas d t Hdr Datum/čas/váha dtb Hdr Datum den** 18 day 18 Datum měsíc** 07 Nonth 07 Datum rok** 2008 YEAr2008 Čas minuty** 28 Nin. 28 Čas hodiny** 14 Hour 14 ormát data*** DD.MMM RRRR dd.nnn Y MMM DD RRRR NNN dd Y DD.MM.RRRR dd.nn.y MM/DD/RRRR NNlddlY RRRR-MM-DD Y-NN-dd ormát času*** 24:MM:SS 24 NN SS 12:MM:SS 12 NN SS 24.MM.SS 24.NN.SS 12.MM.SS 12.NN.SS Přenosová rychlost *9600 bd bd bd bd bd bd bd.4800 Bity / parita *8 bitů žádná 8b-no 7 bitů lichá 7b-odd 7 bitů sudá 7b-E 7 bitů žádná 7b-no Handshake *Xon/Xoff HS o HS Soft HS Soft HS Hard HS HArd Sada znaků *IBM/DOS dos IBM/DOS Cyrillic dos CYr IBM/DOS Japanese dos JAP Ansi/Win Latin 1 II in LAt Ansi/Win Cyrillic II in CYr Ansi/Win Japanese II in JAP Tárování / Nulování *Nulování ZEro Tárování tare Položka nabídky Původní nastavení * Původní nastavení. ** Přístroje s vestavěnými hodinami: Nelze použít, vestavěné hodiny mají přednost. *** Přístroje s vestavěnými hodinami: ormát tisku má přednost. Tiskárna P25, P26, P28 12

13 Příklad nastavení dne (pouze u P26 a P28) Krátký stisk. Dlouhý stisk. P26 / P28 Displej váhy * NENU * reset Otevření nabídky: Þ Tlačítko držte stisknuté, dokud se neobjeví "reset". * day 18 Þ Pomocí tlačítka zvolte položku nabídky "Day". * day 21 Þ Zvolte den "Day". Nahoru listujte tlačítkem «h». Dolů listujte tlačítkem «3». * StorEd Uložení nastavení: Þ Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, dokud se neobjeví "Stored". Tiskárna P25, P26, P28 13

14 unkce (pouze u P28) Krátký stisk. Dlouhý stisk. Aplikace "Statistika" 1) Aplikace "Sčítání" 2) Esc M+ Þ Spuštění aplikace "Statistika" (dioda svítí). Esc M+ Þ Spuštění aplikace "Sčítání" (dioda svítí). Esc M+ Þ Umístění nového vzorku na váhu a stisk tlačítka «M+». Esc M+ Þ Umístění nového vzorku na váhu a stisk tlačítka «M+». Þ Tisk mezisoučtu stiskem tlačítka. Þ Tisk mezisoučtu stiskem tlačítka. Esc M+ Þ Tisk a ukončení aplikace "Statistika" (dioda nesvítí). Esc M+ Þ Tisk a ukončení aplikace "Sčítání" (dioda nesvítí). Důležitá poznámka Jednotku není přípustné měnit během aplikace. Maximálně 999 vzorků. 1) Hodnota hmotnosti vzorku se musí pohybovat v rozsahu od 70 % do 130 % aktuální střední hodnoty hmotnosti. Miminální změna dynamické hmotnosti musí činit 100 d. 2) Miminální hmotnosti + 1 d. 5 Test tiskárny Tiskárna je vybavena autotestem, který automaticky vytiskne uloženou sadu znaků (ve výrobním závodu byla nastavena sada IBM/DOS). Spuštění testu Þ Stiskněte a držte stisknuté tlačítko «h» a pak tiskárnu zapněte. Tiskárna vytiskne uloženou sadu znaků. Přerušení testu Þ Tiskárnu vypněte. 6 Údržba Za běžných podmínek provozu není prakticky potřeba provádět žádnou údržbu tiskárny.bude-li ji však nutné provést, servisní oddělení METTLER TOLEDO je Vám kdykoliv k dispozici.informujte se prosím u svého příslušného místního zastoupení METTLER TOLEDO. 14 Tiskárna P25, P26, P28

15 6.1 Výměna papíru v tiskárně Vložení nové roličky papíru je popsáno v kapitole 2.3. Objednací číslo roličky papíru je uvedeno v kapitole 9. Poznámka: Osu roličky papíru je nutné vždy vyjmout z původní roličky papíru a použít do nové roličky! 6.2 Výměna barvicí pásky 2 1 Z tiskárny odstraňte kryt papíru (1). Papír vytáhněte z tiskové jednotky (2). 4 3 Kazetu s barvicí páskou vyjměte zatlačením na místo označené šipkou (3). Vložte novou barvicí pásku, v případě potřeby pásku napněte pomocí napínacího kolečka (4). Objednací číslo barvicí pásky je uvedeno v kapitole 9. Postup vložení roličky papíru je uveden v kapitole Čištění Kryt tiskárny je vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiálů. K čištění proto mohou být používány běžné jemné čisticí prostředky určené pro domácnosti (viz bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2.1). 6.4 Likvidace V souladu s požadavky evropské směrnice číslo 2002/96/ES o elektrických a elektronických odpadech (WEEE) nesmí být tento přístroj likvidován společně s odpadem z domácností. Obdobně platí toto pravidlo v souladu s platnými národními předpisy také v zemích, které nejsou členy EU. Tento přístroj prosím likvidujte v souladu s místními předpisy v samostatném sběru elektrických a elektronických zařízení. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na příslušný úřad nebo obchodního zástupce, který Vám tento přístroj dodal. Při dalším předávání tohoto přístroje (např. pro další soukromé nebo průmyslové využití) předejte spolu s ním také tyto pokyny pro jeho likvidaci. Děkujeme Vám za Váš přínos k ochraně životního prostředí. Tiskárna P25, P26, P28 15

16 7 Odstraňování chyb Chyba / zobrazení Možná příčina Nápravné opatření Výtisk je nečitelný. Barvicí páska je spotřebovaná nebo zamotaná. Tisková jednotka dosáhla konce své životnosti. Zelená dioda nesvítí. Přístroj není připojen k elektrické síti. Síťový zdroj je vadný. Dioda bliká. ---Bauderate not found--- *Please connect device and switch the printer off/on. *Alternatively you can change the settings of the printer or the connected device. Printer settings: Baudrate 9600 Bit/Parity 8 Bit None Handshake Off Tiskárna není propojena se žádným přístrojem. Tiskárna nenalezla nastavení připojeného přístroje Timeout Předávání dat nebylo možné ukončit během 45 s Over Load Došlo k překročení rozsahu váživosti váhy. Nulovat mimo rozsah pro nulování Under Load Váha se nachází ve stavu nedostatečného zatížení. Vážicí miska není správně nasazena. -- Transmission Error -- Přístroj nerozumí příkazům tiskárny Not Executable ---- Přístroj nemůže příkazy k tisku provést. --- Date/Time Not Set Memory Error Memory full Paměť aplikace "Statistika" nebo Sčítání je plná. -- Load/Unload Weight -- Na vážicí misce není žádný nebo je na ní stejný vzorek. Vyměňte nebo napněte barvicí pásku. Kontaktujte prosím servisní oddělení METTLER TOLEDO. Tiskárnu zapněte. Kontaktujte prosím servisní oddělení METTLER TOLEDO. Prověřte propojení mezi tiskárnou a přístrojem. Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. V případě potřeby změňte u připojeného přístroje parametry přenosu dat (viz kapitola 8). Prověřte umístění váhy, prostředí může být příliš neklidné. Zkontrolujte váhu. Zkontrolujte vážený předmět. Změnit rozsah pro nulování váhy. Změnit nastavení tiskárny z "nulování" na "tárování". Zkontrolujte váhu. Zkontrolujte nastavení parametrů přenosu dat v tiskárně a ve váze. Přístroj zkontrolujte. Informace o chybě tisku. Zkontrolujte přístroj. Obnovte původní nastavení tiskárny (Reset). Nastavte datum/čas. Zálohovací baterie je vybitá. Kontaktujte prosím servisní oddělení METTLER TOLEDO. Aplikaci "Statistika" nebo "Sčítání" spusťte znovu. Nový vzorek nebo stávající vzorek odeberte z váhy a pak ho položte znovu na vážicí misku. 16 Tiskárna P25, P26, P28

17 Chyba / zobrazení Možná příčina Nápravné opatření Unit change not allowed! Změna jednotky během aplikace Statistika nebo Sčítání. -- Out of range -- Hmotnost vzorku se nachází mimo povolený rozsah. Obnovte původní nastavení váhy (Reset). Jednotku nastavte zpět. Hmotnost vzorku se musí pohybovat v rozsahu od 70 % do 130 % aktuální střední hodnoty. 8 Doporučená nastavení a modely tiskáren Připojený přístroj Nastavení na připojeném přístroji MS, ML, JP, JS, Režim tisku PHS, PHL, AB-S/ACT, AB-S, AB-L, PB-S/ACT, PB-S, PB-L, AL, PL, PL-S, PL-L, JB-G/ACT, JB-C/ACT, JB-L-G, JB-L-C, JL-G,JL-C, JL-G/L, EL, AB-S/PH, PB-S/PH Nastavení tiskárny Původní nastavení PG-S, PG-S/PH Režim tisku Původní nastavení SB Režim tisku Původní nastavení XP, XS, XA Režim tisku Původní nastavení Katakana Ruština Čínština, japonština Režim tisku a jazyk ANSI/WIN Katakana Režim tisku a jazyk ANSI/WIN ruština Režim tisku Původní nastavení Sada znaků IBM/DOS Cyrilic Původní nastavení MJ33, HB43-S Režim tisku Původní nastavení HG63, HR83 QB5 Nihongo Režim tisku a jazyk Nihongo Původní nastavení Ruština Režim tisku a jazyk ruština Sada znaků IBM/DOS Cyrilic Ruština Nastavení na LocalCAN Switchbox: 1 tiskárna, přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff Nastavení na LocalCAN Switchbox: 1 tiskárna, přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff a jazyk ruština Původní nastavení z výrobního závodu *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována, sada znaků IBM/DOS Cyrilic Původní nastavení Kompatibilní modely tiskáren RS-P25, RS-P26, RS-P28 RS-P25 RS-P26 RS-P25 RS-P25 RS-P25 RS-P25 Tiskárna P25, P26, P28 17

18 Připojený přístroj Nastavení na připojeném přístroji Nastavení tiskárny SQC XP Režim tisku Původní nastavení SQC16 Režim tisku *Reset, automatický přenos deaktivován T50, T70, T90 USB kompaktní tiskárna Původní nastavení V20, V30, C20, C30 USB kompaktní tiskárna Původní nastavení DL15, DL22, DL28 RS-P42 *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována DL31, DL38, DL32, DL39 DE40, DE45, DE51, RE40D, RE50, DR40, DR45 Refracto 30PX/GS, Densito 30PX SevenEasy S20, S30, V 1.30 nebo vyšší SevenMulti S40, S47, S50, S70, S80, V 1.1 nebo vyšší SevenGo pro SG6, SG7, SG8 DM40, DM45, DM50, RM40, RM50 GA42 GA42 Režim tisku a přenosová rychlost 9600 Původní nastavení z výrobního závodu Baudrate: 9600; Bity/ Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff Původní nastavení z výrobního závodu pro infračervený přístroj RS232 Režim tisku Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Přenosová rychlost: 1200; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: žádný Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Přenosová rychlost: 1200; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: hardwarový Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů, Handshake: hardwarový *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována *Reset, Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Automatický přenos deaktivován, přenosová rychlost: 1200; Bity/ Parita: 8 bitů žádná, Handshake: vypnutý Původní nastavení MP50, MP70, MP80 Režim tisku Původní nastavení Kompatibilní modely tiskáren RS-P25 RS-P25 USB-P25 USB-P25 RS-P25 (Propojení pomocí RS9 / kabelu, objednací číslo: ) RS-P26 (Propojení pomocí RS9 / kabelu, objednací číslo: ) RS-P26 (Propojení pomocí RS9 / kabelu, objednací číslo: ) RS-P26 RS-P26, RS-P25 RS-P25, RS-P26 RS-P26 Přenos dat ze SevenGo pro do tiskárny probíhá přes infračerevený adaptér RS232 (objednací číslo ) USB-P25 USB-P25 * Tiskárna automaticky zjišťuje nastavení připojení přístroje. Proto pokud budete chtít obnovit původní nastavení z výrobního závodu (provést reset), musíte nejprve přerušit propojení mezi tiskárnou a přístrojem: Přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff. 18 Tiskárna P25, P26, P28

19 9 Spotřební materiál a náhradní díly 1 Číslo Popis Objednací číslo Dodací množství Kryt papíru kus 2 Rolička papíru 57,5 x ø 50 mm kusy Rolička papíru samolepící kus 3 Osa roličky papíru kus 4 Kazeta s barvicí páskou, černou kusy - RS9 M/ kabel, 1,5 m kus - RS9 / kabel, 1,5 m kus - USB kabel kus AC/DC Síťový adaptér st/ ss (bez napájecího kabelu) VAC, Hz, 12 VDC 2.5 A 6 Napájecí kabel CH Napájecí kabel EU Napájecí kabel US Napájecí kabel IT Napájecí kabel DK Napájecí kabel GB Napájecí kabel AU Napájecí kabel ZA Napájecí kabel BR Napájecí kabel JL Napájecí kabel IN Napájecí kabel JP Napájecí kabel TH, PE kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus 10 Rozhraní RS232C Tiskárny RS-P25, RS-P26 a RS-P28 jsou vybaveny rozhraním RS232C určeným pro jejich připojení k přístrojům METTLER TOLEDO. GND TxD RxD IN OUT DATA 9pinový konektor - sameček Přizpůsobení jiným přístrojům (parametry přenosu dat) viz kapitola RTS CTS HAND SHAKE IN OUT Tiskárna P25, P26, P28 19

20 11 Technická specifikace Napájení Síťový adaptér st/ss: 12 Vss, 2.5 A primární: Vst, Hz sekundární: 12 Vss, 2.5 A (s elektronickou ochranou proti přetížení) Kabel pro síťový adaptér 3pólový, se zástrčkou specifickou pro zemi dodání Síťové napětí, frekvence 12 Vss Spotřeba proudu max. 1 A Nadmořská výška do 4000 m Teplota prostředí 0 C 40 C Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při 31 C, lineárně klesající na 50% při 40 C, bez kondenzace Kategorie přepětí Třída II Stupeň znečištění 2 Typ tiskové jednotky Jehličková maticová tiskárna 5x7 dotů, 24 znaků na řádek Rychlost tisku 2,3 řádku za vteřinu Kazeta s barvicí páskou Výměnná, černá barva Rolička papíru Normalní papír 57,5 mm x ø 50 až 60 mm, vsazená do krytu, běžně k dostání Kvalita tisku Tisk stálý na světle a tepelně odolný (GLP, GMP, ISO 9001) Rozhraní: RS-P25, RS-P26, RS-P28 USB-P25 RS232C USB Rozměry tiskárny Rozměry zásilky Netto hmotnost (ŠxHxV) 120 mm x 203 mm x 73 mm (ŠxHxV) 255 mm x 205 mm x 150 mm 740 g (včetně roličky papíru) Omezení kompatibility unkce datum / čas: Nelze použít u vah s vestavěnými hodinami (integrované hodiny mají přednost). unkce nulování / tárování váhy lze používat jen u vybraných modelů. 20 Tiskárna P25, P26, P28

21 12 ES prohlášení o shodě Die Unterzeichnenden erklären im Namen der irma Mettler-Toledo AG Im Langacher CH-8606 Greifensee dass der Drucker METTLER TOLEDO P25, P26 und P28 auf den sich diese Erklärung bezieht (Seriennummer auf dem Produkt) die nachstehenden EG-Richtlinien (einschliesslich aller zutreffenden Änderungen) erfüllen: 2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EC Elektromagnetische Verträglichkeit und dass die nachfolgenden Normen zur Anwendung gelangt sind IEC/EN :2001, IEC/EN :2005 / EN :2006 (Klasse B) IEC/EN :2005 / EN :2006 (industrielle Anforderungen) für Kanada, USA und Australien CAN/CSA-C22.2 No , UL Std. No.61010A-1 (2nd Edition), CC, Part 15, class A, AS/NZS CISPR 11, AS/NZS Greifensee, Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies René Lenggenhager General Manager Marcel Strotz Manager SBU LAB Basic Weighing Tiskárna P25, P26, P28 21

22 22 Tiskárna P25, P26, P28

23

24 GWP Good Weighing Practice Ucelená metodologie Správná praxe vážení GWP eliminuje riziko spojené s Vaším procesem vážení a zároveň pomáhá: vybrat vhodnou váhu, snížit náklady v rámci optimalizace testovacích procedur, být ve shodě s aktuálními právními normami a nařízeními. Pro více informací Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies CH-8606 Greifensee, Switzerland Tel. +41 (0) ax +41 (0) Internet: Technické změny vyhrazeny. Mettler-Toledo AG 03/ cs * *

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Váhy řady CL. Návod k obsluze

Váhy řady CL. Návod k obsluze Váhy řady CL Návod k obsluze 1. ÚVOD Tato příručka obsahuje pokyny pro instalaci a provoz kompaktních vah řady CL. Tento dokument si prosím přečtěte pečlivě ještě před tím, než svou váhu uvedete do provozu.

Více

Návod k obsluze. METTLER TOLEDO Váhy řady Clasic Light PL-L. www.mt.com/classic

Návod k obsluze. METTLER TOLEDO Váhy řady Clasic Light PL-L. www.mt.com/classic Návod k obsluze METTLER TOLEDO Váhy řady Clasic Light PL-L www.mt.com/classic Stručný návod k obsluze Krátký stisk tlačítka. Dlouhý stisk tlačítka, dokud se neobjeví požadované zobrazení. Automatický posun.

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

KERN YKB-01N Verze 2.2 11/2011 CZ

KERN YKB-01N Verze 2.2 11/2011 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Provozní manuál Tepelná tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 internet: www.kern-sohn.com KERN YKB-01N erze

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha

Návod k obsluze. brite WeighOnly Pultová obchodní váha Návod k obsluze brite WeighOnly Pultová obchodní váha 2 METTLER TOLEDO Návod k obsluze brite WeighOnly Číslo zakázky 30209989 Obsah 1 Vaše nová pultová obchodní váha...4 1.1 Nejdůležitější funkce...4 1.2

Více

KERN YKE-01 Verze /2015 CZ

KERN YKE-01 Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze Tiskárna etiket KERN YKE-01 Verze

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Základní řada vah. NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné. Chytrá volba Švýcarská přesnost

Základní řada vah. NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné. Chytrá volba Švýcarská přesnost Základní řada vah NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné Chytrá volba Švýcarská přesnost Vysoký výkon Chytrá volba pro každý rozpočet Přesné výsledky, pohodlná obsluha a přenosné

Více

KERN YKS-01 Verze /2010 CZ

KERN YKS-01 Verze /2010 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Provozní manuál Tiskárna statistických dat Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 internet: www.kern-sohn.com KERN YKS-01

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a pouţíván podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k použití pro Stolní váhu

Návod k použití pro Stolní váhu Návod k použití pro Stolní váhu Katalogové číslo: 214091 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Návod k použití pro Kompaktní váhu

Návod k použití pro Kompaktní váhu Návod k použití pro Kompaktní váhu Katalogové číslo: 214118 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN DBS-A02

Více

Návod k obsluze. METTLER TOLEDO JL-G/L zlatnické váhy. www.mt.com/jewelry

Návod k obsluze. METTLER TOLEDO JL-G/L zlatnické váhy. www.mt.com/jewelry Návod k obsluze METTLER TOLEDO JL-G/L zlatnické váhy www.mt.com/jewelry Stručný návod k obsluze Krátký stisk tlačítka. Dlouhý stisk tlačítka, dokud se neobjeví požadované zobrazení. Automatický posun.

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE

Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE Špionážní klíčenka s WiFi EXCLUSIVE Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Váhy Valor TM řady 2000 Návod k obsluze

Váhy Valor TM řady 2000 Návod k obsluze Váhy Valor TM řady 2000 Návod k obsluze Obsah 1 ÚVOD... CZ - 1 2 INSTALACE... CZ - 2 3 PROVOZ... CZ - 4 4 NASTAVENÍ... CZ - 5 5 ÚŘEDNĚ OVĚŘOVANÉ APLIKACE (LFT)... CZ - 8 6 ÚDRŽBA... CZ - 9 7 TECHNICKÁ

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Převodník RS232 RS485

Převodník RS232 RS485 R012 Převodník RS232 RS485 Shrnutí R012 je multirychlostní poloduplexní rozhraní pro konverzi sběrnice RS232 na RS485 s oboustranným galvanickým oddělením i oddělením zdroje. Přístroj je vybaven mikrokontrolérem,

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

SAT-32 hlavní stanice Uživatelská příručka

SAT-32 hlavní stanice Uživatelská příručka SAT-32 hlavní stanice Uživatelská příručka Použití pro až 32 DVB-S / S2 transpondérů Volitelná vstupní šířka pásma 30/40/60/80 MHz 4 vstupy připravené pro Quattro / Quad / Twin / Singl LNB Automatická

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Uživatelská příručka Obsah Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3...1 Uživatelská příručka...1 1Bezpečnostní pokyny...3 2Použití... 3 3Obsah balení... 3 4Vlastnosti...4

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500 P500 2 NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, gratulujeme vám k zakoupení přístroje BONECO P500. Vysoce efektivní čistič vzduchu je vybavený trojnásobným filtračním systémem, který zbavuje vzduch

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

návod k obsluze Analytické, laboratorní, zlatnické, přesné váhy Řady Dovozce do ČR:

návod k obsluze Analytické, laboratorní, zlatnické, přesné váhy Řady Dovozce do ČR: návod k obsluze Analytické, laboratorní, zlatnické, přesné váhy Řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze

Více

Váhy Excellence Modely XA část 2. Návod k obsluze. Terminál Nastavení systému Firmware Aplikace. Vážení Statistika Procentuální vážení Počítání kusů

Váhy Excellence Modely XA část 2. Návod k obsluze. Terminál Nastavení systému Firmware Aplikace. Vážení Statistika Procentuální vážení Počítání kusů Návod k obsluze Váhy Excellence Modely XA část 2 Terminál Nastavení systému Firmware Aplikace Vážení Statistika Procentuální vážení Počítání kusů Analytické váhy XA Excellence Přesné váhy XA Excellence

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Modely X

Návod k obsluze. Přesné váhy Excellence Modely X Návod k obsluze Přesné váhy Excellence Modely X Přesné váhové můstky Excellence v přehledu Váhové můstky "S" a "M" 2 3 15 4 8 1 7 8 5 3 3 8 1 4 15 7 8 1 8 2 8 3 8 1 7 5 3 1 Označení typu 2 Skleněný kryt

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com CZ Instrukce obsluhy

Více

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) SPOLEČNOST DENSO Předmluva Předmluva Před použitím si přečtěte tuto příručku. Pro bezpečné a správné používání tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více