Návod k obsluze. Tiskárna P25, P26, P28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Tiskárna P25, P26, P28"

Transkript

1 Návod k obsluze Tiskárna P25, P26, P28

2

3 Obsah Přehled Úvod Co umějí tiskárny P25, P26 a P28? Přehled funkcí Uvedení do provozu Bezpečnostní pokyny Napájení proudem Instalace tiskárny Obsluha Nabídka Test tiskárny Údržba Výměna papíru v tiskárně Výměna barvicí pásky Čištění Likvidace Odstraňování chyb Doporučená nastavení a modely tiskáren Spotřební materiál a náhradní díly Rozhraní RS232C Technická specifikace ES prohlášení o shodě Tiskárna P25, P26, P28 3

4 Přehled Obslužné prvky Zásuvky unkce RS-P Tlačítko pro zapnutí a vypnutí 2 Dioda: Indikace provozu a stavu 3 Pole obslužných tlačítek 4 Napájecí konektor 5 Zásuvka rozhraní 4 5 Tlačítko P25 P26 P28 # C Posun papíru Položky nabídky (+ spínač "On") Posun roličky s papírem Pohyb v položkách nabídky směrem nahoru Nulování / tárování váhy Přerušení - opuštění nabídky Porun roličky s papírem Pohyb v položkách nabídky směrem nahoru Nulování / tárování váhy Přerušení - opuštění nabídky Vytištění data a času Pohyb v položkách nabídky směrem dolů Vytištění data a času Pohyb v položkách nabídky směrem "dolů" Vytištění zobrazené hodnoty hmotnosti Otevření nabídky - volba následující položky nabídky Uložení nastavení Vytištění zobrazené hodnoty hmotnosti Otevření nabídky - volba následující položky nabídky Uložení nastavení Aplikace "Sčítání" Esc M+ Aplikace "Statistika" Esc M+ 4 Tiskárna P25, P26, P28

5 1 Úvod 1.1 Co umějí tiskárny P25, P26 a P28? Tyto tiskárny jsou jehličkovými tiskárnami se snadnou obsluhou, určené pro použití v kombinaci se zařízeními METTLER TOLEDO. Tisk na normální papír vyhovuje požadavkům moderních systémů řízení kvality (GLP, GMP, ISO 9001 atd.). Tyto systémy stanovují kromě jiného také pravidla práce a povinnosti pro uživatele měřicích přístrojů nebo zkušebních prostředků. Požadavek zpětné sledovatelnosti měření tyto tiskárny splňují tím, že přesně dokumentují původ dat a také procesy justování. Povinnost uchování výsledků měření splňují díky tepelně odolnému a na světle stálému tisku. 1.2 Přehled funkcí RS-P25 USB-P25 RS-P26 RS-P28 Automatické nastavení přenosové rychlosti 1) * unkce "zapnutí/vypnutí" z váhy 2) * USB rozhraní RS232 rozhraní Tlačítko pro nulování / tlačítko pro tárování Datum / Čas Statistika / Sčítání * USB má standardní nastavení. 1) Automatické nastavení přenosové rychlosti: Tiskárna zjišťuje nastavení připojeného přístroje po každém zapnutí a vypnutí daného přístroje. Pokud připojený přístroj tuto funkci nepodporuje, deaktivujte ji (viz kapitola 8). 2) unkce "zapnutí/vypnutí" z váhy: Tato funkce deaktivuje tlačítka v obslužném poli tiskárny (viz kapitola 8). 2 Uvedení do provozu 2.1 Bezpečnostní pokyny Tiskárna je odzkoušena pro zapojení a provozní podmínky uvedené v tomto návodu k obsluze. Tato skutečnost však uživatele nezbavuje povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných zařízení a prověřit jejich vhodnost pro zamýšlené postupy a účely. Respektujte proto následující bezpečnostní opatření. Tiskárna nesmí být používána v prostředí s nebezpečím výbuchu a může být používána pouze v uzavřených místnostech. Elektronika tiskárny je chráněna proti vniknutí stříkající vody a prachu. Kryt tiskárny však není utěsněn a tiskárna by proto neměla být používána v mokrém prostředí. Respektujte pokyny pro čištění (viz kapitola 6.3). Síťovou zástrčku chraňte před vlhkostí. Tiskárnu nerozebírejte. Budete-li s ní mít někdy nějaký problém, kontaktujte místní zastoupení společnosti METTLER TOLEDO. Tiskárna P25, P26, P28 5

6 2.2 Napájení proudem Tiskárna je dodána se síťovým adaptérem AC s napájecím kabelem podle dané země. Zdroj napájení je vhodný pro všechna síťová napětí v rozsahu: VAC, Hz (přesnou specifikaci naleznete v kapitola 9). Pozor Nejprve zkontrolujte, zda je místní síťové napětí v rozsahu VAC, Hz a zda síťová zástrčka odpovídá místní síťové zásuvce. Pokud tomu tak není, v žádném případě nepřipojujte tiskárnu nebo síťový adaptér k napájení, ale obraťte se na prodejce výrobků METTLER TOLEDO. Adaptér zapojujte pouze do uzemněné zásuvky. Důležité Před použitím váhy zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely. Kabely veďte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo aby nepřekážely při vážení. Dbejte na to, aby síťový adaptér nepřišel do kontaktu s kapalinami. Síťová zástrčka musí být vždy přístupná. 2.3 Instalace tiskárny Tiskárna rozpoznává nastavení připojeného přístroje. Postupujte následujícím způsobem: Tiskárnu připojte Tiskárnu a přístroj propojte kabelem rozhraní. Přístroj zapněte. Tiskárnu zapněte I/O ïð Tiskárnu připojte k elektrické síti. Tiskárnu zapněte pomocí spínače <I/O>. Pouze u rozhraní RS232: Dioda bude blikat tak dlouho, dokud nebude připojen nějaký přístroj. Pokud bliká stále, postupujte podle pokynů pro odstranění chyb uvedených v kapitole 7. 6 Tiskárna P25, P26, P28

7 Vložte papír Odstraňte kryt papíru (zatáhněte za jeho zadní stranu) (1). Osu pro vedení roličky protáhněte dutinkou v roličce papíru (2). Papír zaveďte ve směru šipky do štěrbiny tiskové jednotkyho mechanismu (3). Tlačítko tisku podržte stisknuté tak dlouho, dokud nebude vtaženo dostatečné množství papíru (4). Papír protáhněte štěrbinou v krytu papíru. Nasaďte zpět kryt papíru (1). Poznámky Pokud po prvním tisku změníte parametry přenosu dat ve váze (přenosovou rychlost, bity, handshake), musíte tiskárnu vypnout a znovu zapnout (pomocí spínače), abyste tak znovu spustili automatické nastavení parametrů přenosu dat. Automatické nastavování parametrů lze deaktivovat. Tiskárna P25, P26, P28 7

8 3 Obsluha Tiskárna P25 Krátký stisk. Dlouhý stisk. Posun řádku Posun papíru (po dobu stisku tlačítka) Úroveň funkcí + Zkouška tiskárny s nastavením tisku + Vyvolání nabídky On On Úroveň nabídky Následující položka nabídky Uožení 8 Tiskárna P25, P26, P28

9 Tiskárna P26 Krátký stisk. Dlouhý stisk. # Nulování / tárování váhy C Úroveň nabídky Úroveň funkcí # C Tisk data a času Posun řádku Tisk Ukončení Dolů Nahoru Dále Posun papíru (po dobu stisku tlačítka) Otevření nabídky Uložen Tiskárna P25, P26, P28 9

10 Tiskárna P28 Krátký stisk. Dlouhý stisk. # Nulování / tárování váhy C Úroveň nabídky Úroveň funkcí # C Tisk data a času Posun řádku Tisk Ukončení Dolů Nahoru Dále Posun papíru (po dobu stisku tlačítka) Otevření nabídky Uložení Úroveň funkcí Esc M+ Esc M+ Spuštění aplikace "Sčítání" Spuštění aplikace "Statistika" Esc M+ Esc M+ Ukončení aplikace "Sčítání" Ukončení aplikace "Statistika" 10 Tiskárna P25, P26, P28

11 4 Nabídka Tiskárna P25 Krátký stisk. Dlouhý stisk. Tiskový výstup Settings Reset Settings Reset Pouze u rozhraní RS232 Auto Bauderate On Obnovení původního nastavení tiskárny (Reset) uložení Reset done Current settings: Baudrate: 9600 Bit/Parity: 8 Bit Non Handshake: Off Char Set: IBM/DOS Auto Bauderate: On STORED "current settings" Auto Bauderate Off uložení Auto Bauderate: Off STORED "current settings" Char Set IBM / DOS uložení IBM/DOS STORED "current settings" IBM / DOS Cyrillic uložení IBM/DOS Cyrillic STORED "current settings" IBM / DOS Japanese uložení IBM/DOS Japanese STORED "current settings" ANSI / WIN Latin 1 uložení ANSI/WIN Latin STORED "current settings" ANSI / WIN Cyrillic uložení ANSI/WIN Cyrillic STORED "current settings" ANSI / WIN Japanese uložení ANSI/WIN Japanese STORED "current settings" Balance eature Enable uložení Balance eature: Enable STORED "current settings" Balance eature Disable uložení Balance eature: Disable STORED "current settings" Položka nabídky Původní nastavení Tiskárna P25, P26, P28 11

12 Tiskárna P26 / P28 Settings Reset Header No Header Date / Day 18 Date / Month 07 Date / Year 2008 Time / Minute 28 Time / Hour 14 Date ormat DD.MMM YYYY Time ormat 24:MM:SS Auto Bauderate On Char Set IBM/DOS Balance feature Enable 0/T Zero List Date/Time Date/Time/Balance YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY MMM DD YYYY DD.MM.YYYY 12.MM.SS 12:MM:SS 24.MM.SS Off Bauderate bd 4800 bd 2400 bd 1200 bd 9600 bd bd bd 600 Bit / Parity 7 Bit No 8 Bit No 7 Bit Odd 7 Bit Even Handshake Xon/Xoff HS Soft HS Hard ANSI/WIN Japanese ANSI/WIN Cyrillic IBM/DOS Cyrillic IBM/DOS Japanese ANSI/WIN Latin 1 Disable Tare Příklady zobrazení při nastavování tiskárny prostřednictvím váhy: Nastavení Reset reset Seznam LISt Řádky záhlaví *Žádné záhlaví no Hdr Datum/čas d t Hdr Datum/čas/váha dtb Hdr Datum den** 18 day 18 Datum měsíc** 07 Nonth 07 Datum rok** 2008 YEAr2008 Čas minuty** 28 Nin. 28 Čas hodiny** 14 Hour 14 ormát data*** DD.MMM RRRR dd.nnn Y MMM DD RRRR NNN dd Y DD.MM.RRRR dd.nn.y MM/DD/RRRR NNlddlY RRRR-MM-DD Y-NN-dd ormát času*** 24:MM:SS 24 NN SS 12:MM:SS 12 NN SS 24.MM.SS 24.NN.SS 12.MM.SS 12.NN.SS Přenosová rychlost *9600 bd bd bd bd bd bd bd.4800 Bity / parita *8 bitů žádná 8b-no 7 bitů lichá 7b-odd 7 bitů sudá 7b-E 7 bitů žádná 7b-no Handshake *Xon/Xoff HS o HS Soft HS Soft HS Hard HS HArd Sada znaků *IBM/DOS dos IBM/DOS Cyrillic dos CYr IBM/DOS Japanese dos JAP Ansi/Win Latin 1 II in LAt Ansi/Win Cyrillic II in CYr Ansi/Win Japanese II in JAP Tárování / Nulování *Nulování ZEro Tárování tare Položka nabídky Původní nastavení * Původní nastavení. ** Přístroje s vestavěnými hodinami: Nelze použít, vestavěné hodiny mají přednost. *** Přístroje s vestavěnými hodinami: ormát tisku má přednost. Tiskárna P25, P26, P28 12

13 Příklad nastavení dne (pouze u P26 a P28) Krátký stisk. Dlouhý stisk. P26 / P28 Displej váhy * NENU * reset Otevření nabídky: Þ Tlačítko držte stisknuté, dokud se neobjeví "reset". * day 18 Þ Pomocí tlačítka zvolte položku nabídky "Day". * day 21 Þ Zvolte den "Day". Nahoru listujte tlačítkem «h». Dolů listujte tlačítkem «3». * StorEd Uložení nastavení: Þ Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, dokud se neobjeví "Stored". Tiskárna P25, P26, P28 13

14 unkce (pouze u P28) Krátký stisk. Dlouhý stisk. Aplikace "Statistika" 1) Aplikace "Sčítání" 2) Esc M+ Þ Spuštění aplikace "Statistika" (dioda svítí). Esc M+ Þ Spuštění aplikace "Sčítání" (dioda svítí). Esc M+ Þ Umístění nového vzorku na váhu a stisk tlačítka «M+». Esc M+ Þ Umístění nového vzorku na váhu a stisk tlačítka «M+». Þ Tisk mezisoučtu stiskem tlačítka. Þ Tisk mezisoučtu stiskem tlačítka. Esc M+ Þ Tisk a ukončení aplikace "Statistika" (dioda nesvítí). Esc M+ Þ Tisk a ukončení aplikace "Sčítání" (dioda nesvítí). Důležitá poznámka Jednotku není přípustné měnit během aplikace. Maximálně 999 vzorků. 1) Hodnota hmotnosti vzorku se musí pohybovat v rozsahu od 70 % do 130 % aktuální střední hodnoty hmotnosti. Miminální změna dynamické hmotnosti musí činit 100 d. 2) Miminální hmotnosti + 1 d. 5 Test tiskárny Tiskárna je vybavena autotestem, který automaticky vytiskne uloženou sadu znaků (ve výrobním závodu byla nastavena sada IBM/DOS). Spuštění testu Þ Stiskněte a držte stisknuté tlačítko «h» a pak tiskárnu zapněte. Tiskárna vytiskne uloženou sadu znaků. Přerušení testu Þ Tiskárnu vypněte. 6 Údržba Za běžných podmínek provozu není prakticky potřeba provádět žádnou údržbu tiskárny.bude-li ji však nutné provést, servisní oddělení METTLER TOLEDO je Vám kdykoliv k dispozici.informujte se prosím u svého příslušného místního zastoupení METTLER TOLEDO. 14 Tiskárna P25, P26, P28

15 6.1 Výměna papíru v tiskárně Vložení nové roličky papíru je popsáno v kapitole 2.3. Objednací číslo roličky papíru je uvedeno v kapitole 9. Poznámka: Osu roličky papíru je nutné vždy vyjmout z původní roličky papíru a použít do nové roličky! 6.2 Výměna barvicí pásky 2 1 Z tiskárny odstraňte kryt papíru (1). Papír vytáhněte z tiskové jednotky (2). 4 3 Kazetu s barvicí páskou vyjměte zatlačením na místo označené šipkou (3). Vložte novou barvicí pásku, v případě potřeby pásku napněte pomocí napínacího kolečka (4). Objednací číslo barvicí pásky je uvedeno v kapitole 9. Postup vložení roličky papíru je uveden v kapitole Čištění Kryt tiskárny je vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiálů. K čištění proto mohou být používány běžné jemné čisticí prostředky určené pro domácnosti (viz bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2.1). 6.4 Likvidace V souladu s požadavky evropské směrnice číslo 2002/96/ES o elektrických a elektronických odpadech (WEEE) nesmí být tento přístroj likvidován společně s odpadem z domácností. Obdobně platí toto pravidlo v souladu s platnými národními předpisy také v zemích, které nejsou členy EU. Tento přístroj prosím likvidujte v souladu s místními předpisy v samostatném sběru elektrických a elektronických zařízení. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na příslušný úřad nebo obchodního zástupce, který Vám tento přístroj dodal. Při dalším předávání tohoto přístroje (např. pro další soukromé nebo průmyslové využití) předejte spolu s ním také tyto pokyny pro jeho likvidaci. Děkujeme Vám za Váš přínos k ochraně životního prostředí. Tiskárna P25, P26, P28 15

16 7 Odstraňování chyb Chyba / zobrazení Možná příčina Nápravné opatření Výtisk je nečitelný. Barvicí páska je spotřebovaná nebo zamotaná. Tisková jednotka dosáhla konce své životnosti. Zelená dioda nesvítí. Přístroj není připojen k elektrické síti. Síťový zdroj je vadný. Dioda bliká. ---Bauderate not found--- *Please connect device and switch the printer off/on. *Alternatively you can change the settings of the printer or the connected device. Printer settings: Baudrate 9600 Bit/Parity 8 Bit None Handshake Off Tiskárna není propojena se žádným přístrojem. Tiskárna nenalezla nastavení připojeného přístroje Timeout Předávání dat nebylo možné ukončit během 45 s Over Load Došlo k překročení rozsahu váživosti váhy. Nulovat mimo rozsah pro nulování Under Load Váha se nachází ve stavu nedostatečného zatížení. Vážicí miska není správně nasazena. -- Transmission Error -- Přístroj nerozumí příkazům tiskárny Not Executable ---- Přístroj nemůže příkazy k tisku provést. --- Date/Time Not Set Memory Error Memory full Paměť aplikace "Statistika" nebo Sčítání je plná. -- Load/Unload Weight -- Na vážicí misce není žádný nebo je na ní stejný vzorek. Vyměňte nebo napněte barvicí pásku. Kontaktujte prosím servisní oddělení METTLER TOLEDO. Tiskárnu zapněte. Kontaktujte prosím servisní oddělení METTLER TOLEDO. Prověřte propojení mezi tiskárnou a přístrojem. Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. V případě potřeby změňte u připojeného přístroje parametry přenosu dat (viz kapitola 8). Prověřte umístění váhy, prostředí může být příliš neklidné. Zkontrolujte váhu. Zkontrolujte vážený předmět. Změnit rozsah pro nulování váhy. Změnit nastavení tiskárny z "nulování" na "tárování". Zkontrolujte váhu. Zkontrolujte nastavení parametrů přenosu dat v tiskárně a ve váze. Přístroj zkontrolujte. Informace o chybě tisku. Zkontrolujte přístroj. Obnovte původní nastavení tiskárny (Reset). Nastavte datum/čas. Zálohovací baterie je vybitá. Kontaktujte prosím servisní oddělení METTLER TOLEDO. Aplikaci "Statistika" nebo "Sčítání" spusťte znovu. Nový vzorek nebo stávající vzorek odeberte z váhy a pak ho položte znovu na vážicí misku. 16 Tiskárna P25, P26, P28

17 Chyba / zobrazení Možná příčina Nápravné opatření Unit change not allowed! Změna jednotky během aplikace Statistika nebo Sčítání. -- Out of range -- Hmotnost vzorku se nachází mimo povolený rozsah. Obnovte původní nastavení váhy (Reset). Jednotku nastavte zpět. Hmotnost vzorku se musí pohybovat v rozsahu od 70 % do 130 % aktuální střední hodnoty. 8 Doporučená nastavení a modely tiskáren Připojený přístroj Nastavení na připojeném přístroji MS, ML, JP, JS, Režim tisku PHS, PHL, AB-S/ACT, AB-S, AB-L, PB-S/ACT, PB-S, PB-L, AL, PL, PL-S, PL-L, JB-G/ACT, JB-C/ACT, JB-L-G, JB-L-C, JL-G,JL-C, JL-G/L, EL, AB-S/PH, PB-S/PH Nastavení tiskárny Původní nastavení PG-S, PG-S/PH Režim tisku Původní nastavení SB Režim tisku Původní nastavení XP, XS, XA Režim tisku Původní nastavení Katakana Ruština Čínština, japonština Režim tisku a jazyk ANSI/WIN Katakana Režim tisku a jazyk ANSI/WIN ruština Režim tisku Původní nastavení Sada znaků IBM/DOS Cyrilic Původní nastavení MJ33, HB43-S Režim tisku Původní nastavení HG63, HR83 QB5 Nihongo Režim tisku a jazyk Nihongo Původní nastavení Ruština Režim tisku a jazyk ruština Sada znaků IBM/DOS Cyrilic Ruština Nastavení na LocalCAN Switchbox: 1 tiskárna, přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff Nastavení na LocalCAN Switchbox: 1 tiskárna, přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff a jazyk ruština Původní nastavení z výrobního závodu *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována, sada znaků IBM/DOS Cyrilic Původní nastavení Kompatibilní modely tiskáren RS-P25, RS-P26, RS-P28 RS-P25 RS-P26 RS-P25 RS-P25 RS-P25 RS-P25 Tiskárna P25, P26, P28 17

18 Připojený přístroj Nastavení na připojeném přístroji Nastavení tiskárny SQC XP Režim tisku Původní nastavení SQC16 Režim tisku *Reset, automatický přenos deaktivován T50, T70, T90 USB kompaktní tiskárna Původní nastavení V20, V30, C20, C30 USB kompaktní tiskárna Původní nastavení DL15, DL22, DL28 RS-P42 *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována DL31, DL38, DL32, DL39 DE40, DE45, DE51, RE40D, RE50, DR40, DR45 Refracto 30PX/GS, Densito 30PX SevenEasy S20, S30, V 1.30 nebo vyšší SevenMulti S40, S47, S50, S70, S80, V 1.1 nebo vyšší SevenGo pro SG6, SG7, SG8 DM40, DM45, DM50, RM40, RM50 GA42 GA42 Režim tisku a přenosová rychlost 9600 Původní nastavení z výrobního závodu Baudrate: 9600; Bity/ Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff Původní nastavení z výrobního závodu pro infračervený přístroj RS232 Režim tisku Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Přenosová rychlost: 1200; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: žádný Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Přenosová rychlost: 1200; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: hardwarový Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů, Handshake: hardwarový *Reset Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována *Reset, Automatický přenos deaktivován, funkce váhy deaktivována Automatický přenos deaktivován, přenosová rychlost: 1200; Bity/ Parita: 8 bitů žádná, Handshake: vypnutý Původní nastavení MP50, MP70, MP80 Režim tisku Původní nastavení Kompatibilní modely tiskáren RS-P25 RS-P25 USB-P25 USB-P25 RS-P25 (Propojení pomocí RS9 / kabelu, objednací číslo: ) RS-P26 (Propojení pomocí RS9 / kabelu, objednací číslo: ) RS-P26 (Propojení pomocí RS9 / kabelu, objednací číslo: ) RS-P26 RS-P26, RS-P25 RS-P25, RS-P26 RS-P26 Přenos dat ze SevenGo pro do tiskárny probíhá přes infračerevený adaptér RS232 (objednací číslo ) USB-P25 USB-P25 * Tiskárna automaticky zjišťuje nastavení připojení přístroje. Proto pokud budete chtít obnovit původní nastavení z výrobního závodu (provést reset), musíte nejprve přerušit propojení mezi tiskárnou a přístrojem: Přenosová rychlost: 9600; Bity/Parita: 8 bitů žádná, Handshake: Xon/Xoff. 18 Tiskárna P25, P26, P28

19 9 Spotřební materiál a náhradní díly 1 Číslo Popis Objednací číslo Dodací množství Kryt papíru kus 2 Rolička papíru 57,5 x ø 50 mm kusy Rolička papíru samolepící kus 3 Osa roličky papíru kus 4 Kazeta s barvicí páskou, černou kusy - RS9 M/ kabel, 1,5 m kus - RS9 / kabel, 1,5 m kus - USB kabel kus AC/DC Síťový adaptér st/ ss (bez napájecího kabelu) VAC, Hz, 12 VDC 2.5 A 6 Napájecí kabel CH Napájecí kabel EU Napájecí kabel US Napájecí kabel IT Napájecí kabel DK Napájecí kabel GB Napájecí kabel AU Napájecí kabel ZA Napájecí kabel BR Napájecí kabel JL Napájecí kabel IN Napájecí kabel JP Napájecí kabel TH, PE kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus 10 Rozhraní RS232C Tiskárny RS-P25, RS-P26 a RS-P28 jsou vybaveny rozhraním RS232C určeným pro jejich připojení k přístrojům METTLER TOLEDO. GND TxD RxD IN OUT DATA 9pinový konektor - sameček Přizpůsobení jiným přístrojům (parametry přenosu dat) viz kapitola RTS CTS HAND SHAKE IN OUT Tiskárna P25, P26, P28 19

20 11 Technická specifikace Napájení Síťový adaptér st/ss: 12 Vss, 2.5 A primární: Vst, Hz sekundární: 12 Vss, 2.5 A (s elektronickou ochranou proti přetížení) Kabel pro síťový adaptér 3pólový, se zástrčkou specifickou pro zemi dodání Síťové napětí, frekvence 12 Vss Spotřeba proudu max. 1 A Nadmořská výška do 4000 m Teplota prostředí 0 C 40 C Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při 31 C, lineárně klesající na 50% při 40 C, bez kondenzace Kategorie přepětí Třída II Stupeň znečištění 2 Typ tiskové jednotky Jehličková maticová tiskárna 5x7 dotů, 24 znaků na řádek Rychlost tisku 2,3 řádku za vteřinu Kazeta s barvicí páskou Výměnná, černá barva Rolička papíru Normalní papír 57,5 mm x ø 50 až 60 mm, vsazená do krytu, běžně k dostání Kvalita tisku Tisk stálý na světle a tepelně odolný (GLP, GMP, ISO 9001) Rozhraní: RS-P25, RS-P26, RS-P28 USB-P25 RS232C USB Rozměry tiskárny Rozměry zásilky Netto hmotnost (ŠxHxV) 120 mm x 203 mm x 73 mm (ŠxHxV) 255 mm x 205 mm x 150 mm 740 g (včetně roličky papíru) Omezení kompatibility unkce datum / čas: Nelze použít u vah s vestavěnými hodinami (integrované hodiny mají přednost). unkce nulování / tárování váhy lze používat jen u vybraných modelů. 20 Tiskárna P25, P26, P28

21 12 ES prohlášení o shodě Die Unterzeichnenden erklären im Namen der irma Mettler-Toledo AG Im Langacher CH-8606 Greifensee dass der Drucker METTLER TOLEDO P25, P26 und P28 auf den sich diese Erklärung bezieht (Seriennummer auf dem Produkt) die nachstehenden EG-Richtlinien (einschliesslich aller zutreffenden Änderungen) erfüllen: 2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EC Elektromagnetische Verträglichkeit und dass die nachfolgenden Normen zur Anwendung gelangt sind IEC/EN :2001, IEC/EN :2005 / EN :2006 (Klasse B) IEC/EN :2005 / EN :2006 (industrielle Anforderungen) für Kanada, USA und Australien CAN/CSA-C22.2 No , UL Std. No.61010A-1 (2nd Edition), CC, Part 15, class A, AS/NZS CISPR 11, AS/NZS Greifensee, Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies René Lenggenhager General Manager Marcel Strotz Manager SBU LAB Basic Weighing Tiskárna P25, P26, P28 21

22 22 Tiskárna P25, P26, P28

23

24 GWP Good Weighing Practice Ucelená metodologie Správná praxe vážení GWP eliminuje riziko spojené s Vaším procesem vážení a zároveň pomáhá: vybrat vhodnou váhu, snížit náklady v rámci optimalizace testovacích procedur, být ve shodě s aktuálními právními normami a nařízeními. Pro více informací Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies CH-8606 Greifensee, Switzerland Tel. +41 (0) ax +41 (0) Internet: Technické změny vyhrazeny. Mettler-Toledo AG 03/ cs * *

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE TORREY PI Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ M TORREY řady PI Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVAELSKÝ ANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS SW1, model 21 Strana 1 ELEKRONICKÁ SOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady model 21 Dovozce do ČR: ZEAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 614 Brno IČ 184758 ento soubor je

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více