8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu"

Transkript

1 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli. Seznam parametrů, jejichž hodnoty lze takto uchovat, je uveden na následující straně. Nastavení parametru ALL RESET (Obnova původních hodnot) na hodnoty ON/OFF je platné pro všechny režimy. Jinými slovy, pokud nastavíte parametr ALL RESET na hodnotu OFF v jednom z fotografických režimů, bude toto nastavení platit pro všechny ostatní režimy fotografické režimy i pro režim prohlížení snímků. (Obnovovat) Po vypnutí přístroje budou všechny parametry nastaveny zpět na výchozí tovární hodnoty. (Neobnovovat) Nastavení provedená před vypnutím přístroje budou uložena. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c ALL RESET c OFF nebo ON a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovný stiskem tlačítka. Nastavení parametrů v uživatelsky definovaných režimech (MY MODE) a položky (ALL RESET,, apod.) obsažené v sekci SETUP hlavního menu jsou ukládány vždy bez ohledu na nastavení parametru ALL RESET. 137

2 ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Parametry, které funkce ALL RESET vrací na jejich výchozí tovární hodnoty Parametr Výchozí tovární nastavení Viz str. Parametr Výchozí tovární nastavení Viz str. (fotografie) (video) 3 snímky * Tento parametr udává, zda po zapnutí fotoaparátu dojde současně i k zapnutí LCD obrazovky. 138

3 Uživatelské tlačítko Na fotoaparátu je uživatelské tlačítko, kterému můžete přiřadit libovolnou funkci z níže uvedené tabulky. Díky tomu se můžete snadno přenést k často používané funkci pouhým stiskem uživatelského tlačítka, aniž byste museli vybírat položku z rychlého nebo hlavního menu. Uživatelské tlačítko Funkce/Parametr Hodnoty Viz str. (výchozí tovární nastavení) (fotografie) 139

4 Uživatelské tlačítko Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c CUSTOM BUTTON. Poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítek a vyberte funkci, kterou chcete přiřadit uživatelskému tlačítku, poté stiskněte tlačítko. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 140

5 Uživatelské tlačítko Jak používat tlačítko s uživatelsky definovanou funkcí Stiskněte tlačítko. Dojde k zapnutí LCD obrazovky, na které se objeví funkce aktuálně přiřazená uživatelskému tlačítku. AEL/Uživatelské tlačítko Příklad: Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce DRIVE Požadovanou hodnotu parametru nastavte opakovaným stiskem uživatelského tlačítka. TIP Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce ISO, ale vy chcete použít aretaci expozice (AE LOCK) c Funkci AE LOCK nelze použít, pokud je uživatelskému tlačítku přiřazena jiná funkce. Uživatelskému tlačítku přiřaďte zpátky funkci AE LOCK dle návodu v sekci Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci (Str. 140). Funkce přiřazená uživatelskému tlačítku platí pro všechny režimy. 141

6 Rychlé menu (zkratky, záložky) Tři nabídky vstupního menu (A, B, C) lze pro fotografické režimy (vyjma režimu ) uživatelsky předefinovat. Díky tomu budete moci snadno a rychle vyvolat často používané funkce. Výchozí hodnoty Vstupní menu Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz str. Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz str. (fotografie) 142

7 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak nadefinovat nabídku rychlého menu V rychlém menu můžete pozicím A, B a C, které vidíte na obrázku vpravo, přiřadit vámi požadované funkce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SHORT CUT. Poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte položku A, B nebo C, poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte požadovanou položku (funkci). Volbu potvrďte tlačítkem. Položka rychlého menu je tímto nadefinována. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 143

8 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak používat rychlé menu Jakmile máte nadefinované položky rychlého menu, můžete je použít ke skoku na obrazovku určenou k nastavení dané funkce. Stiskem tlačítka zobrazte vstupní menu. Ve vstupním menu se vykreslí položky rychlého menu tak, jak jste si je sami předtím nadefinovali. Stiskem tlačítka, nebo vyberte pozici rychlého menu. Okamžitě se objeví příslušná obrazovka sloužící ke konfiguraci dané funkce. Příklad: Rychlému menu A je přiřazena funkce Vstupní menu (Kompenzace vyvážení bílé) Stiskněte tlačítko Stiskem tlačítka přejděte rovnou na obrazovku. Funkce přiřazená uživatelskému tlačítku platí pro všechny režimy. 144

9 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pomocí této funkce můžete nadefinovat parametry uživatelských (MY MODE) režimů. Pokud fotoaparát pracuje v některé z režimů P, A, S nebo M, můžete jako uživatelský režim uložit i právě používané nastavení parametrů. Uživatelsky (tedy vámi) definované hodnoty budou aktivovány po natočení přepínače režimů do polohy. Do pozic MY MODE 1 až 4 můžete uložit až 4 různé sady nastavení. Výchozí tovární nastavení má pouze pozice MY MODE 1. Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu Výchozí tovární nastavení Parametr Viz str. Výchozí tovární nastavení Parametr Viz str. (fotografie) *1 Tento parametr udává, zda bude po zapnutí fotoaparátu zapnuta i LCD obrazovka. *2 Polohu transfokátoru pro režim lze vybrat z hodnot 38 mm/50 mm/100 mm/ 200 mm a 380 mm (uvedené hodnoty jsou ekvivalenty pro 35 mm kinofilmový fotoaparát). 145

10 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c MY MODE SETUP. Pak stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Tlačítkem nebo vyberte požadovanou variantu a potvrďte ji stiskem tlačítka. PRESENT Uloženo bude aktuální nastavení fotoaparátu. RESET Dojde k obnovení výchozího továrního nastavení. CUSTOM Budete moci nadefinovat nastavení ručně, položku po položce. Dojde k vykreslení obrazovky MY MODE SETUP (Konfigurace uživatelského režimu). Vyberte pozici pro uložení vašeho nastavení. Pomocí tlačítek a vyberte z hodnot MY MODE 1 až 4 pozici pro uložení uživatelského režimu. Po výběru pozice stiskněte tlačítko. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost PRESENT Pomocí tlačítek a vyberte variantu SET (Nastavit) a poté stiskněte. Aktuální nastavení fotoaparátu bude uloženo jako uživatelský režim. 146

11 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost RESET Pomocí tlačítek a vyberte variantu ALL RESET (Vše obnovit) a poté stiskněte. Nastavení parametrů ve zvoleném uživatelském režimu bude obnoveno na výchozí hodnoty. Pokud není daný uživatelský režim uložen, nelze ho vybrat. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost CUSTOM Pomocí tlačítek a vyberte parametr, jehož hodnotu chcete pro uživatelský režim nastavit a stiskněte. Množinu dostupných položek najdete v sekci Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu (Str. 145). Pomocí tlačítek a přiřaďte zvolenému parametru požadovanou hodnotu, kterou potvrďte tlačítkem. Nastavená hodnota bude uložena. Stejným způsobem můžete přiřadit hodnoty ostatním parametrům. Až dokončíte nastavení všech vámi požadovaných parametrů, stiskněte tlačítko. Bude vykreslena obrazovka z kroku 2. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Jestliže pomocí varianty CURRENT, uložíte aktuální nastavení parametrů, může se uložená poloha transfokátoru mírně lišit od právě používané. Uložená poloha transfokátoru musí totiž vždy odpovídat jedné z pěti možných hodnot nabízených u parametru ZOOM (parametr je k dispozici v rámci uživatelské definice hodnot při variantě CUSTOM). Aktuální poloha transfokátoru je proto zaokrouhlena k nejbližší z pěti nabízených hodnot. 147

12 CARD SETUP Formátování karet Tato funkce slouží k formátování karty. Formátování připravuje karty na přijetí dat. Karty od jiných výrobců než společnosti Olympus a karty naformátované v PC musí být před jejich prvním použitím naformátovány přímo v tomto fotoaparátu. Při formátování karty budou vymazána všechna existující data včetně chráněných snímků, proto se před vlastním formátováním ujistěte, že jste důležité snímky zkopírovali na PC. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CARD c CARD SETUP a pak stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Bude vykreslena obrazovka FORMAT. Ze vstupního menu vyberte stiskem tlačítka položku CARD SETUP. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CARD c CARD SETUP, poté stiskněte tlačítko. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku FORMAT a volbu potvrďte tlačítkem. 148

13 CARD SETUP Formátování karet Stiskem tlačítka vyberte možnost YES (ANO) a poté stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor probíhající činnosti a karta bude naformátována. Po dobu formátování nikdy neprovádějte následující činnosti, mohly by vést k poškození karty. Neotvírejte kryt prostoru pro kartu. Nevyjímejte baterie. Nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér. 149

14 Zobrazení informací o pořízené fotografii Tato funkce zobrazí na LCD obrazovce v režimu prohlížení po dobu tří sekund podrobný výpis informací o pořízené fotografii. Detailní popis zobrazených informací viz Symboly zobrazované v hledáčku a na LCD obrazovce (Str. 12). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c INFO c ON a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Ve vstupním menu stiskněte tlačítko, kterým zobrazíte na LCD obrazovce úplnou sadu informací o pořízené fotografii (hodnota ON). Chcete-li zobrazené informace skrýt (nastavit parametr INFO na hodnotu OFF), vyvolejte tlačítkem vstupní menu a stiskněte znovu tlačítko. Příklad: Režim prohlížení snímků Parametr INFO nastaven na ON Parametr INFO nastaven na OFF Pokud byl zobrazený snímek pořízen jiným fotoaparátem, pak se v režimu po nastavení parametru INFO na hodnotu ON nemusí zobrazit všechny požadované informace. Jestliže je aktivován parametr, dojde k vykreslení histogramu bez ohledu na to, zda je parametr INFO nastaven na hodnotu ON nebo OFF. 150

15 Nastavení jasu LCD obrazovky a hledáčku Tento parametr slouží k úpravě jasu LCD obrazovky respektive hledáčku. Ve vstupním menu vyberte MODE MENU c SETUP c, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Jas LCD obrazovky nebo hledáčku nastavte pomocí tlačítek a. Až docílíte požadované úrovně, dokončete nastavení stiskem tlačítka. Stiskem jas LCD obrazovky respektive hledáčku zvyšujete a stiskem snižujete. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 151

16 REC VIEW Zobrazení snímku bezprostředně po expozici Tímto parametrem udáváte, zda chcete nebo nechcete zobrazit právě pořízený snímek na LCD obrazovce. (Zapnuto) (Vypnuto) Po dobu svého ukládání na kartu bude snímek zobrazen. Tento postup se hodí pro rychlou kontrolu právě pořízeného snímku. Nicméně, kdykoliv v průběhu jeho zobrazení se můžete namáčknutím spouště vrátit do režimu pořizování snímků. Po dobu svého ukládání na kartu snímek nebude zobrazen. Takové nastavení oceníte, když si chcete v průběhu ukládání snímku připravit kompozici dalšího záběru. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c REC VIEW c OFF nebo ON, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 152

17 SLEEP Úsporný režim Pokud během doby, na kterou je nastaven parametr SLEEP, zůstane fotoaparát v nečinnosti, přejde automaticky do úsporného režimu. Fotoaparát probudíte, když použijte tlačítko spouště nebo křížový ovladač. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SLEEP, poté vyberte některou z následujících hodnot: 30SEC, 1MIN, 3MIN, 5MIN nebo 10MIN. Zvolenou hodnotu potvrďte stiskem tlačítka. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Při napájení ze síťového adaptéru fotoaparát do úsporného režimu nepřejde. Nastavená doba platí pouze pro fotografické režimy. V režimu dojde k přechodu do úsporného režimu a k vypnutí LCD obrazovky vždy po 3 minutách. Při automatickém prohlížení snímků (slide-show) vypne fotoaparát po přibližně 30 minutách LCD obrazovku a přejde do úsporného režimu. 153

18 Zvuková signalizace Zvukovou signalizaci, která se ozývá při nejrůznějších činnostech fotoaparátu nebo jako varovný signál, lze vypnout. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c c OFF a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Zvolte 1 nebo 2 a stiskněte. Pak zvolte hlasitost LOW nebo HIGH a stiskněte. Pokud chcete pípání zcela vypnout, zvolte OFF a stiskněte. Menu opustíte opětovným stisknutím tlačítka. 154

19 Zvuk závěrky Při každém stisku spouště může zaznít jeden ze dvou typů zvuků. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 se slabou hlasitostí (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SHUTTER SOUND a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Zvolte 1 nebo 2 a stiskněte. Pak zvolte hlasitost LOW nebo HIGH a stiskněte. Pokud chcete pípání zcela vypnout, zvolte OFF a stiskněte. Menu opustíte opětovným stisknutím tlačítka. 155

20 Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku Hlasitost zvuku, který se line z vestavěného reproduktoru při prohlížení fotografií se zvukovým komentářem nebo při přehrávání videosekvencí a stejně tak hlasitost znělek znějících při zapnutí a vypnutí fotoaparátu, lze regulovat. K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c VOLUME, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítek nastavte požadovanou hlasitost, poté stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Volbou této úrovně hlasitosti zvuk zcela vypnete. 156

21 POWER ON/OFF SETUP Vzhled LCD obr. při zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pomocí následujícího návodu můžete vybrat obrázek, který bude zobrazen při zapnutí respektive během vypínání fotoaparátu. Je také možné zaregistrovat a poté použít vaši oblíbenou fotografii SCREEN SETUP Registrace fotografie (Str. 158). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SETUP c PW ON (PW OFF) SETUP. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SCREEN (logo) a stiskněte. Tlačítky vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. OFF: Bez obrázku. 1: Výchozí tovární hodnota. 2: Jako obrázek bude použita předem zaregistrovaná fotografie. Jestliže není zaregistrován žádný snímek, nebude na LCD obrazovce při zapnutí a vypnutí fotoaparátu zobrazeno nic. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SOUND (znělka) a stiskněte. Tlačítky vyberte OFF nebo ON a stiskněte. OFF Při zapnutí/vypnutí fotoaparátu se neozve žádný zvuk. ON Při zapnutí/vypnutí fotoaparátu se přehraje vybraný zvuk (výchozí nastavení). Hlasitost znělky je stejná jako v případě přehrávaného zvuku. Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku (Str. 156) Až budete s nastavením hotovi, stiskněte tlačítko. Menu skryjte opakovaným stiskem tlačítka. 157

22 SCREEN SETUP Registrace fotografie Vaši oblíbenou fotografii si můžete zaregistrovat a poté ji používat jako logo, které se objeví po zapnutí (PW ON) respektive při vypínání (PW OFF) fotoaparátu. Požadovaný snímek musí být v době registrace uložen na kartě. Zobrazení registrovaného snímku musíte poté nastavit v parametrech POWER ON/OFF SETUP. POWER ON/OFF SETUP - Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu (Str. 157). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SCREEN SETUP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Jestliže je již nějaký snímek zaregistrován, objeví se obrazovka IMAGE EXISTING (Logo již existuje), která se vás ptá, zda chcete zrušit registraci předchozího snímku a zaregistrovat snímek nový. Chcete-li zaregistrovat nový snímek vyberte RESET (Znovu nastavit) a stiskněte. Jestliže vyberete variantu KEEP (Ponechat) bude znovu vykresleno menu PW ON/OFF. Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete zaregistrovat a stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka nebo vyberte nabídku OK a stiskněte tlačítko. Snímek bude zaregistrován a na obrazovku se vrátí nabídka menu. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Fotografie a políčka videosekvencí, která tento fotoaparát neumí zobrazit, nelze zaregistrovat. 158

23 FILE NAME (Způsob číslování souborů) Fotoaparát automaticky vytváří názvy souborů a složek, do kterých ukládá fotografie. Soubory mohou být číslovány od 0001 do 9999 a složky od 100 do 999. Příklady vidíte níže. Název složky Název souboru Číslo složky Měsíc Číslo souboru Den Měsíce: leden září = 1-9, říjen=a, listopad=b, prosinec=c Parametr FILE NAME můžete nastavit na dvě různé hodnoty: RESET a AUTO. Zvolte si takový způsob, který co nejlépe vyhovuje vašim zvyklostem při práci se snímky (soubory) přenesenými do počítače. Způsoby číslování souborů Když použijete hodnotu RESET budou názvy souborů a složek přiřazovány (vždy od začátku) (pořád dál) (číslovány) po každém vložení nové karty znovu od začátku. Číslo složky se vrátí na hodnotu 100 a číslo prvního souboru bude Tento postup se hodí, když chcete mít na různých kartách souvislé číselné řady. Při hodnotě AUTO zůstane po výměně karty zachováno číslo složky, ale číslo souboru bude navazovat na řadu z předchozí karty, takže stejná čísla souborů se nemohou vyskytnout ani na různých kartách. Takový postup vám může pomoci při správě souborů na více kartách. Oceníte ho zejména, když série fotografií pokračuje na více než jedné kartě. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c FILE NAME c RESET nebo AUTO, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 159

24 PIXEL MAPPING (Mapování vadných snímacích bodů) Až číslo souboru dosáhne hodnoty 9999 bude pokračovat znovu od 0001 a současně se o jedničku zvětší název složky. Když číslo souboru i číslo složky dosáhnou maxima (9999/999), pak bude počet uložitelných snímků nastaven na hodnotu 0 a to i tehdy, když na kartě ještě zbývá volné místo. Další snímky už nepůjde pořídit. Stávající kartu vyměňte za novou. PIXEL MAPPING (Mapování vadných snímacích bodů) Při mapování obrazových bodů fotoaparát automaticky zkontroluje CCD snímací prvek a příslušné obvody na zpracování obrazu. Tuto operaci není třeba provádět nijak často. Doporučená frekvence je jeden rok. Pokud jste právě dofotografovali nebo jste používali LCD obrazovku, počkejte pár minut, zvýšíte tím efektivitu funkce mapující obrazové body. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c PIXEL MAPPING a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Objeví se nápis START. Stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor, na kterém můžete sledovat průběh mapování obrazových bodů. Po dokončení kontroly obrazových bodů se na obrazovce znovu vykreslí hlavní menu. 160

25 Délkové jednotky Pokud dojde v průběhu mapování obrazových bodů k nechtěnému vypnutí přístroje, začněte znovu od 1. kroku. Délkové jednotky Délkové jednotky používané při ručním ostření lze nastavit na metry nebo stopy. m ft Na delší vzdálenosti používá fotoaparát metry na kratší centimetry. Na delší vzdálenosti používá fotoaparát stopy na kratší palce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c m/ft c m nebo ft, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 161

26 VIDEO OUT Výběr výstupní videonormy Výstupní normu videosignálu můžete vybrat dle typu vašeho televizního přijímače z hodnot NTSC nebo PAL. Normu videosignálu nastavte ještě před připojením fotoaparátu k televiznímu přijímači. Pokud zvolíte nevhodnou normu, budou pořízené snímky zobrazeny na televizoru nekorektně. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c VIDEO OUT c NTSC nebo PAL, a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Výchozí nastavení tohoto parametru závisí na oblasti (zemi), kde jste fotoaparát zakoupili. TIP Videonormy používané v jednotlivých regionech Nastavení správné videonormy zkontrolujte ještě před tím, než začnete fotoaparát používat. NTSC: Japonsko, Taiwan, Korea, Severní Amerika PAL: Evropské země, Čína 162

27 9 Tisk Jak tisknout snímky Tisk pořízených fotografií můžete zrealizovat několika různými způsoby. Tisknout můžete v minilabu s podporou DPOF nebo na DPOF kompatibilní tiskárně Prvním krokem je uložení tiskové objednávky na kartu. V rámci tiskové objednávky, která je uložena na kartě společně s fotografiemi, můžete specifikovat podmínky tisku (počet kopií, vytištění data na snímek apod.). Co je to DPOF? DPOF je zkratka ze slov Digital Print Order Format (Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky). DPOF je formát sloužící k definici a uložení tiskových parametrů přímo fotoaparátem. Pokud je karta s vytvořenou tiskovou objednávkou předána ke zpracování do minilabu podporujícího formát DPOF, budou snímky vytištěny v souladu s nadefinovanou DPOF objednávkou. Další možností je vytisknout snímky doma na osobní tiskárně kompatibilní s formátem DPOF. Tisknout můžete na digitálních tiskárnách Olympus CAMEDIA P-400 nebo P-200 Tisk je možný přímo z karty bez použití PC. Další informace najdete v uživatelských příručkách k tiskárnám. Karty xd-picture nelze vložit do tiskárny přímo, ale pouze pomocí adaptéru (je prodáván zvlášť). Fotografie můžete přenést do počítače a vytisknout je na tiskárně připojené k počítači Pokud máte na vašem PC nainstalovaný program pro prohlížení obrázků ve formátu JPEG (webovský prohlížeč, PaintShop Pro, Photoshop apod.) můžete z něj současně tisknout snímky na tiskárně připojené k počítači. (Tisk snímků je možný také pomocí programu CAMEDIA Master.) Před tiskem si zkontrolujte stav vašeho programového vybavení a nastudujte si návod k příslušnému programu. Pokyny, jak přenést snímky do počítače a jak propojit počítač s fotoaparátem, si nastudujte z příručky PROPOJENÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU S POČÍTAČEM přiložené na CD-ROMu. 163

28 Jak tisknout snímky TIP Velikost snímku ve vztahu k jeho tisku Rozlišení počítače/tiskárny je obecně založeno na počtu bodů (pixelů) na čtverečný palec. Této jednotce se říká dpi (dots per inch body na palec). Čím je vyšší hodnota dpi, tím lepší je tiskový výsledek. Nicméně mějte na paměti, že dpi pořízeného snímku nelze změnit (zvýšit). To znamená, že i při tisku snímku s vysokým rozlišením bude výsledný výtisk menší (než na monitoru PC). Rozměry výsledného výtisku sice můžete zvětšit, ale kvalita snímku se tím zhorší. Pokud chcete tisknout velké a kvalitní fotografie, nastavte režim záznamu už při pořizování snímků na co možná nejvyšší hodnotu. Režim záznamu (Str. 99) Tiskovou objednávku ve formátu DPOF, kterou vytvořilo jiné zařízení, nelze ve fotoaparátu modifikovat. Změny musíte provést v původním zařízení. Jestliže je na kartě uložena DPOF objednávka vytvořená jiným zařízením, může při vytváření objednávky pomocí fotoaparátu dojít k jejímu přepsání. Tiskovou objednávku se nemusí podařit vytvořit, pokud na kartě není dostatek místa. Bude zobrazeno hlášení CARD FULL (Karta je zaplněna). Na jedné kartě může být vytvořena tisková objednávka pro maximálně 999 snímků. Tisková objednávka může být nastavena i pro snímky, u nichž se objevuje hlášení PICTURE ERROR (Chyba snímku). V takovém případě se při celoobrazovkovém prohlížení neobjeví symbol tisku ( ). Nicméně symbol se objeví při zobrazení více snímků najednou (sdružený náhled), kde si také můžete zkontrolovat zahrnutí takového snímku do tiskové objednávky. Některé minilaby a tiskárny nemusí podporovat všechny funkce (parametry) tiskové objednávky. Některé snímky ve formátu TIFF se nemusí podařit vytisknout. V některých případech může uložení tiskové objednávky na kartu trvat poměrně dlouhou dobu. 164

29 Tisková objednávka všech snímků Tuto možnost využijte, pokud chcete vytisknout všechny snímky uložené na kartě. Můžete určit počet kopií, a zda bude na výtisku obsaženo i datum a čas pořízení snímku. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. Tlačítko tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEPP). Tlačítkem nebo vyberte položku x (počet výtisků) nebo (datum/čas) a poté stiskněte tlačítko. 165

30 Tisková objednávka všech snímků Proveďte jednotlivá nastavení tak, jak jsou naznačena na ilustraci. Po výběru x Po výběru Nastavte počet výtisků Pomocí tlačítek a nastavte počet výtisků, poté stiskněte. : Zvětšuje počet výtisků. : Snižuje počet výtisků. Nastavte tisk data anebo času pořízení snímku Stiskem tlačítka nebo vyberte NO (nic), DATE (datum) nebo TIME (čas) a výběr potvrďte stiskem tlačítka. NO (nic) Fotografie budou vytištěny bez data a času jejich pořízení. DATE (datum) Na všech fotografiích bude vytištěno datum jejich pořízení. TIME (čas) Na všech fotografiích bude vytištěn čas jejich pořízení. Po nastavení všech parametrů, stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte zpět do režimu prohlížení snímků. 166

31 Tisková objednávka jednotlivých snímků Tuto variantu použijte, pokud chcete vytisknout pouze vybrané snímky. Požadovaný snímek si nejprve zobrazte a pak pro něj nastavte počet kopií. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. Tlačítko tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEPP). Pomocí křížového ovladače vyberte fotografii, kterou budete chtít vytisknout a volbu potvrďte tlačítkem. 167

32 Tisková objednávka jednotlivých snímků Pomocí křížového ovladače zvolte vámi požadovaný úkon. MORE Slouží k nastavení počtu výtisků plus zahrnutí data/času a nadefinování výřezu. c Pokračujte 5. krokem. SINGLE PRINT Slouží k objednávce právě jednoho výtisku ( kusovky ). Zahrnutí data/ času a definice výřezu není možná. c Pokračujte 8. krokem. CANCEL Zruší tiskovou objednávku snímku, který je právě vykreslen na LCD obrazovce. Zrušení tiskové objednávky (Str. 172) END Dokončení tiskové objednávky. c Pokračujte krokem 10. Pomocí tlačítek a vyberte x (počet kopií), (zahrnutí data/času) nebo (výřez) a poté stiskněte. Proveďte jednotlivá nastavení. Jak nastavit počet kopií (výtisků) Pomocí tlačítek a nastavte požadovaný počet kopií a poté stiskněte tlačítko. : Zvětšuje počet kopií. : Snižuje počet kopií. Jak aktivovat vytištění data/času pořízení snímku Pomocí tlačítek a vyberte NO, DATE nebo TIME a stiskněte tlačítko. NO Snímky budou vytištěny bez data a času svého pořízení. DATE Všechny snímky budou vytištěny s datem svého pořízení. TIME Všechny snímky budou vytištěny s časem svého pořízení. 168

33 Tisková objednávka jednotlivých snímků Jak nadefinovat výřez Definice výřezu (Str. 170) Po nastavení všech parametrů dokončete tiskovou objednávku stiskem tlačítka. Vzhled obrazovky bude stejný jako v kroku 3 a na zobrazeném snímku bude vykreslen symbol. Stiskem tlačítka vykreslete menu pro tiskovou objednávku jednoho snímku. Stiskem tlačítka vyberte položku END. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER. Tlačítko mačkejte tak dlouho, až se objeví obrazovka určená pro prohlížení snímků. 169

34 Definice výřezu Tato funkce umožňuje oříznout zaznamenaný snímek a vytisknout pouze tento zvětšený výřez. Na obrazovce pro definici tiskové objednávky jednotlivých fotografií, vyberte pomocí tlačítek a položku (výřez) a stiskněte tlačítko. Tisková objednávka jednotlivých snímků (Str. 167) Pokud byl výřez nadefinován již dříve, objeví se obrazovka. Stiskem tlačítka nebo vyberte RESET (Znovu nadefinovat), poté stiskněte. Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nadefinujte polohu a velikost výřezu. Stiskem přesouváte ořezový rámeček. Páčkou transfokátoru měníte velikost ořezového rámečku. Orientace ořezového rámečku se po dosažení maximálního rozměru mění z horizontálního na vertikální a naopak. Páčka transfokátoru Stiskněte tlačítko. 170

35 Definice výřezu Pomocí tlačítka nebo vyberte nabídku OK, poté stiskněte tlačítko. OK Aktuálně nastavený výřez bude uložen. Dojde k návratu na obrazovku pro definici tiskové objednávky jednotlivých snímků. RESET Definice nového výřezu. c Pokračujte 2. krokem. CANCEL Aktuální definice výřezu bude zrušena. Dojde k návratu na obrazovku pro definici tiskové objednávky jednotlivých snímků. Definici výřezu dokončete stiskem tlačítka, které vás vrátí na obrazovku pro výběr snímku. Znovu stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka vyberte položku END (Konec). Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER. Tlačítko mačkejte tak dlouho, až se objeví obrazovka pro prohlížení snímků. Výsledná velikost vytištěného obrazu (výřezu) závisí na nastavení tiskárny. Pokud je výřez příliš malý, může jeho zvětšení při tisku odpovídat svou kvalitou snímku s nižším rozlišením. Nejlepší výsledky při tisku výřezů dosáhnete, když budete pracovat v režimech TIFF, SHQ nebo HQ. Původní snímek zůstane zachován. Pokud vaše tiskárna není DPOF kompatibilní, bude snímek vytištěn v původní neořezané podobě. Nenatáčejte (nerotujte) snímky s nastaveným výřezem, v opačném případě dojde ke změně ořezávané plochy. I když definujete výřez na snímku pořízením v režimu 3:2, bude poměr stran výřezu vždy 4:3. 171

36 Zrušení tiskové objednávky Tato funkce umožňuje anulovat tiskovou objednávku pro snímky uložené na kartě. Tiskovou objednávku můžete zrušit dvěma způsoby. První spočívá ve zrušení tiskové objednávky pro všechny snímky najednou. Další variantou je odstranění nadefinované tiskové objednávky pouze u nežádoucích snímků. Zobrazte fotografii se symbolem. Stiskněte tlačítko. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tikovou objednávkou). Tlačítko tisku Když chcete z tiskové objednávky odstranit všechny snímky, vyberte tlačítkem nebo položku RESET (Vymazat), a poté stiskněte. Stiskem tlačítka se vraťte do režimu prohlížení snímků. Pokud chcete z tiskové objednávky vyřadit pouze jednotlivé nežádoucí snímky, vyberte pomocí tlačítek nebo položku KEEP a stiskněte. Pokud na kartě není uložena žádná tisková objednávka, pak k vykreslení obrazovky PRINT ORDERT SETTING vůbec nedojde. Pomocí tlačítka nebo vyberte na obrazovce PRINT ORDER položku a poté stiskněte. 172

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu

6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu 6 Jak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Režim záznamu Režim záznamu, ve kterém budou pořízeny fotografie nebo videosekvence, můžete sami nastavit. Vhodný režim záznamu volte vždy

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

DS-430DVRHD. Uživatelská příručka. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

DS-430DVRHD. Uživatelská příručka. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby DS-430DVRHD FULL HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Návod k obsluze Hlavní výhody: IR přisvícení automatické pořízení fotografie při stisknutí zvonku možnost propojení s elektronickým zvonkem pro otvírání dveří www.spyobchod.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-180/X-745 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Popisy nových funkcí poskytnutých touto aktualizací firmwaru a jejich činností jsou uvedeny zde. Viz Návod k obsluze a Příručka k produktu α, jež se nacházejí na přiloženém disku CD-ROM.

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Full HD širokoúhlá kamera s DVR

Full HD širokoúhlá kamera s DVR Full HD širokoúhlá kamera s DVR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Funkce menu v režimu prohlížení snímků

Funkce menu v režimu prohlížení snímků Kapitola 6 Pokročilé techniky prohlížení Funkce menu v režimu prohlížení snímků Nabídka menu v režimu prohlížení snímků nabízí například automatické zobrazení snímků v pořadí, v jakém byly pořízeny, nebo

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF1017 SPF1027 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér CD-ROM, Návod k obsluze Automaticky spouštěný

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF4008 SPF4208 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ SPF4008 SPF4208 Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér 1 2 3 CD-ROM obsahující Návod

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Skrytá DVR kamera se záznamem

Skrytá DVR kamera se záznamem Skrytá DVR kamera se záznamem Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU: Tento výrobek je určen k nahrávání situace před vozidlem během jízdy. Záznam

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

Projektory Acer s technologií 3D. Stručný návod

Projektory Acer s technologií 3D. Stručný návod Projektory Acer s technologií 3D Stručný návod 2014 Všechna práva vyhrazena. Řada projektorů Acer - stručný návod Původní vydání: 10/2014 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Kamera do auta 1080p, 140, G-senzor

Kamera do auta 1080p, 140, G-senzor Kamera do auta 1080p, 140, G-senzor Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Kamera se záznamem na SD kartu

Kamera se záznamem na SD kartu Kamera se záznamem na SD kartu Moderní design 45 IR LED diod pro noční přísvit do 50m Venkovní provedení v krytí IP65 Záznam obrazu na SD kartu Záznam videa nebo fotografií Automatický přepis záznamu Detekce

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více