8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu"

Transkript

1 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli. Seznam parametrů, jejichž hodnoty lze takto uchovat, je uveden na následující straně. Nastavení parametru ALL RESET (Obnova původních hodnot) na hodnoty ON/OFF je platné pro všechny režimy. Jinými slovy, pokud nastavíte parametr ALL RESET na hodnotu OFF v jednom z fotografických režimů, bude toto nastavení platit pro všechny ostatní režimy fotografické režimy i pro režim prohlížení snímků. (Obnovovat) Po vypnutí přístroje budou všechny parametry nastaveny zpět na výchozí tovární hodnoty. (Neobnovovat) Nastavení provedená před vypnutím přístroje budou uložena. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c ALL RESET c OFF nebo ON a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovný stiskem tlačítka. Nastavení parametrů v uživatelsky definovaných režimech (MY MODE) a položky (ALL RESET,, apod.) obsažené v sekci SETUP hlavního menu jsou ukládány vždy bez ohledu na nastavení parametru ALL RESET. 137

2 ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Parametry, které funkce ALL RESET vrací na jejich výchozí tovární hodnoty Parametr Výchozí tovární nastavení Viz str. Parametr Výchozí tovární nastavení Viz str. (fotografie) (video) 3 snímky * Tento parametr udává, zda po zapnutí fotoaparátu dojde současně i k zapnutí LCD obrazovky. 138

3 Uživatelské tlačítko Na fotoaparátu je uživatelské tlačítko, kterému můžete přiřadit libovolnou funkci z níže uvedené tabulky. Díky tomu se můžete snadno přenést k často používané funkci pouhým stiskem uživatelského tlačítka, aniž byste museli vybírat položku z rychlého nebo hlavního menu. Uživatelské tlačítko Funkce/Parametr Hodnoty Viz str. (výchozí tovární nastavení) (fotografie) 139

4 Uživatelské tlačítko Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c CUSTOM BUTTON. Poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítek a vyberte funkci, kterou chcete přiřadit uživatelskému tlačítku, poté stiskněte tlačítko. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 140

5 Uživatelské tlačítko Jak používat tlačítko s uživatelsky definovanou funkcí Stiskněte tlačítko. Dojde k zapnutí LCD obrazovky, na které se objeví funkce aktuálně přiřazená uživatelskému tlačítku. AEL/Uživatelské tlačítko Příklad: Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce DRIVE Požadovanou hodnotu parametru nastavte opakovaným stiskem uživatelského tlačítka. TIP Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce ISO, ale vy chcete použít aretaci expozice (AE LOCK) c Funkci AE LOCK nelze použít, pokud je uživatelskému tlačítku přiřazena jiná funkce. Uživatelskému tlačítku přiřaďte zpátky funkci AE LOCK dle návodu v sekci Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci (Str. 140). Funkce přiřazená uživatelskému tlačítku platí pro všechny režimy. 141

6 Rychlé menu (zkratky, záložky) Tři nabídky vstupního menu (A, B, C) lze pro fotografické režimy (vyjma režimu ) uživatelsky předefinovat. Díky tomu budete moci snadno a rychle vyvolat často používané funkce. Výchozí hodnoty Vstupní menu Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz str. Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz str. (fotografie) 142

7 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak nadefinovat nabídku rychlého menu V rychlém menu můžete pozicím A, B a C, které vidíte na obrázku vpravo, přiřadit vámi požadované funkce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SHORT CUT. Poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte položku A, B nebo C, poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte požadovanou položku (funkci). Volbu potvrďte tlačítkem. Položka rychlého menu je tímto nadefinována. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 143

8 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak používat rychlé menu Jakmile máte nadefinované položky rychlého menu, můžete je použít ke skoku na obrazovku určenou k nastavení dané funkce. Stiskem tlačítka zobrazte vstupní menu. Ve vstupním menu se vykreslí položky rychlého menu tak, jak jste si je sami předtím nadefinovali. Stiskem tlačítka, nebo vyberte pozici rychlého menu. Okamžitě se objeví příslušná obrazovka sloužící ke konfiguraci dané funkce. Příklad: Rychlému menu A je přiřazena funkce Vstupní menu (Kompenzace vyvážení bílé) Stiskněte tlačítko Stiskem tlačítka přejděte rovnou na obrazovku. Funkce přiřazená uživatelskému tlačítku platí pro všechny režimy. 144

9 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pomocí této funkce můžete nadefinovat parametry uživatelských (MY MODE) režimů. Pokud fotoaparát pracuje v některé z režimů P, A, S nebo M, můžete jako uživatelský režim uložit i právě používané nastavení parametrů. Uživatelsky (tedy vámi) definované hodnoty budou aktivovány po natočení přepínače režimů do polohy. Do pozic MY MODE 1 až 4 můžete uložit až 4 různé sady nastavení. Výchozí tovární nastavení má pouze pozice MY MODE 1. Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu Výchozí tovární nastavení Parametr Viz str. Výchozí tovární nastavení Parametr Viz str. (fotografie) *1 Tento parametr udává, zda bude po zapnutí fotoaparátu zapnuta i LCD obrazovka. *2 Polohu transfokátoru pro režim lze vybrat z hodnot 38 mm/50 mm/100 mm/ 200 mm a 380 mm (uvedené hodnoty jsou ekvivalenty pro 35 mm kinofilmový fotoaparát). 145

10 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c MY MODE SETUP. Pak stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Tlačítkem nebo vyberte požadovanou variantu a potvrďte ji stiskem tlačítka. PRESENT Uloženo bude aktuální nastavení fotoaparátu. RESET Dojde k obnovení výchozího továrního nastavení. CUSTOM Budete moci nadefinovat nastavení ručně, položku po položce. Dojde k vykreslení obrazovky MY MODE SETUP (Konfigurace uživatelského režimu). Vyberte pozici pro uložení vašeho nastavení. Pomocí tlačítek a vyberte z hodnot MY MODE 1 až 4 pozici pro uložení uživatelského režimu. Po výběru pozice stiskněte tlačítko. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost PRESENT Pomocí tlačítek a vyberte variantu SET (Nastavit) a poté stiskněte. Aktuální nastavení fotoaparátu bude uloženo jako uživatelský režim. 146

11 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost RESET Pomocí tlačítek a vyberte variantu ALL RESET (Vše obnovit) a poté stiskněte. Nastavení parametrů ve zvoleném uživatelském režimu bude obnoveno na výchozí hodnoty. Pokud není daný uživatelský režim uložen, nelze ho vybrat. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost CUSTOM Pomocí tlačítek a vyberte parametr, jehož hodnotu chcete pro uživatelský režim nastavit a stiskněte. Množinu dostupných položek najdete v sekci Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu (Str. 145). Pomocí tlačítek a přiřaďte zvolenému parametru požadovanou hodnotu, kterou potvrďte tlačítkem. Nastavená hodnota bude uložena. Stejným způsobem můžete přiřadit hodnoty ostatním parametrům. Až dokončíte nastavení všech vámi požadovaných parametrů, stiskněte tlačítko. Bude vykreslena obrazovka z kroku 2. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Jestliže pomocí varianty CURRENT, uložíte aktuální nastavení parametrů, může se uložená poloha transfokátoru mírně lišit od právě používané. Uložená poloha transfokátoru musí totiž vždy odpovídat jedné z pěti možných hodnot nabízených u parametru ZOOM (parametr je k dispozici v rámci uživatelské definice hodnot při variantě CUSTOM). Aktuální poloha transfokátoru je proto zaokrouhlena k nejbližší z pěti nabízených hodnot. 147

12 CARD SETUP Formátování karet Tato funkce slouží k formátování karty. Formátování připravuje karty na přijetí dat. Karty od jiných výrobců než společnosti Olympus a karty naformátované v PC musí být před jejich prvním použitím naformátovány přímo v tomto fotoaparátu. Při formátování karty budou vymazána všechna existující data včetně chráněných snímků, proto se před vlastním formátováním ujistěte, že jste důležité snímky zkopírovali na PC. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CARD c CARD SETUP a pak stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Bude vykreslena obrazovka FORMAT. Ze vstupního menu vyberte stiskem tlačítka položku CARD SETUP. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CARD c CARD SETUP, poté stiskněte tlačítko. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku FORMAT a volbu potvrďte tlačítkem. 148

13 CARD SETUP Formátování karet Stiskem tlačítka vyberte možnost YES (ANO) a poté stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor probíhající činnosti a karta bude naformátována. Po dobu formátování nikdy neprovádějte následující činnosti, mohly by vést k poškození karty. Neotvírejte kryt prostoru pro kartu. Nevyjímejte baterie. Nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér. 149

14 Zobrazení informací o pořízené fotografii Tato funkce zobrazí na LCD obrazovce v režimu prohlížení po dobu tří sekund podrobný výpis informací o pořízené fotografii. Detailní popis zobrazených informací viz Symboly zobrazované v hledáčku a na LCD obrazovce (Str. 12). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c INFO c ON a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Ve vstupním menu stiskněte tlačítko, kterým zobrazíte na LCD obrazovce úplnou sadu informací o pořízené fotografii (hodnota ON). Chcete-li zobrazené informace skrýt (nastavit parametr INFO na hodnotu OFF), vyvolejte tlačítkem vstupní menu a stiskněte znovu tlačítko. Příklad: Režim prohlížení snímků Parametr INFO nastaven na ON Parametr INFO nastaven na OFF Pokud byl zobrazený snímek pořízen jiným fotoaparátem, pak se v režimu po nastavení parametru INFO na hodnotu ON nemusí zobrazit všechny požadované informace. Jestliže je aktivován parametr, dojde k vykreslení histogramu bez ohledu na to, zda je parametr INFO nastaven na hodnotu ON nebo OFF. 150

15 Nastavení jasu LCD obrazovky a hledáčku Tento parametr slouží k úpravě jasu LCD obrazovky respektive hledáčku. Ve vstupním menu vyberte MODE MENU c SETUP c, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Jas LCD obrazovky nebo hledáčku nastavte pomocí tlačítek a. Až docílíte požadované úrovně, dokončete nastavení stiskem tlačítka. Stiskem jas LCD obrazovky respektive hledáčku zvyšujete a stiskem snižujete. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 151

16 REC VIEW Zobrazení snímku bezprostředně po expozici Tímto parametrem udáváte, zda chcete nebo nechcete zobrazit právě pořízený snímek na LCD obrazovce. (Zapnuto) (Vypnuto) Po dobu svého ukládání na kartu bude snímek zobrazen. Tento postup se hodí pro rychlou kontrolu právě pořízeného snímku. Nicméně, kdykoliv v průběhu jeho zobrazení se můžete namáčknutím spouště vrátit do režimu pořizování snímků. Po dobu svého ukládání na kartu snímek nebude zobrazen. Takové nastavení oceníte, když si chcete v průběhu ukládání snímku připravit kompozici dalšího záběru. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c REC VIEW c OFF nebo ON, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 152

17 SLEEP Úsporný režim Pokud během doby, na kterou je nastaven parametr SLEEP, zůstane fotoaparát v nečinnosti, přejde automaticky do úsporného režimu. Fotoaparát probudíte, když použijte tlačítko spouště nebo křížový ovladač. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SLEEP, poté vyberte některou z následujících hodnot: 30SEC, 1MIN, 3MIN, 5MIN nebo 10MIN. Zvolenou hodnotu potvrďte stiskem tlačítka. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Při napájení ze síťového adaptéru fotoaparát do úsporného režimu nepřejde. Nastavená doba platí pouze pro fotografické režimy. V režimu dojde k přechodu do úsporného režimu a k vypnutí LCD obrazovky vždy po 3 minutách. Při automatickém prohlížení snímků (slide-show) vypne fotoaparát po přibližně 30 minutách LCD obrazovku a přejde do úsporného režimu. 153

18 Zvuková signalizace Zvukovou signalizaci, která se ozývá při nejrůznějších činnostech fotoaparátu nebo jako varovný signál, lze vypnout. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c c OFF a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Zvolte 1 nebo 2 a stiskněte. Pak zvolte hlasitost LOW nebo HIGH a stiskněte. Pokud chcete pípání zcela vypnout, zvolte OFF a stiskněte. Menu opustíte opětovným stisknutím tlačítka. 154

19 Zvuk závěrky Při každém stisku spouště může zaznít jeden ze dvou typů zvuků. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 se slabou hlasitostí (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SHUTTER SOUND a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Zvolte 1 nebo 2 a stiskněte. Pak zvolte hlasitost LOW nebo HIGH a stiskněte. Pokud chcete pípání zcela vypnout, zvolte OFF a stiskněte. Menu opustíte opětovným stisknutím tlačítka. 155

20 Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku Hlasitost zvuku, který se line z vestavěného reproduktoru při prohlížení fotografií se zvukovým komentářem nebo při přehrávání videosekvencí a stejně tak hlasitost znělek znějících při zapnutí a vypnutí fotoaparátu, lze regulovat. K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c VOLUME, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítek nastavte požadovanou hlasitost, poté stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Volbou této úrovně hlasitosti zvuk zcela vypnete. 156

21 POWER ON/OFF SETUP Vzhled LCD obr. při zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pomocí následujícího návodu můžete vybrat obrázek, který bude zobrazen při zapnutí respektive během vypínání fotoaparátu. Je také možné zaregistrovat a poté použít vaši oblíbenou fotografii SCREEN SETUP Registrace fotografie (Str. 158). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SETUP c PW ON (PW OFF) SETUP. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SCREEN (logo) a stiskněte. Tlačítky vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. OFF: Bez obrázku. 1: Výchozí tovární hodnota. 2: Jako obrázek bude použita předem zaregistrovaná fotografie. Jestliže není zaregistrován žádný snímek, nebude na LCD obrazovce při zapnutí a vypnutí fotoaparátu zobrazeno nic. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SOUND (znělka) a stiskněte. Tlačítky vyberte OFF nebo ON a stiskněte. OFF Při zapnutí/vypnutí fotoaparátu se neozve žádný zvuk. ON Při zapnutí/vypnutí fotoaparátu se přehraje vybraný zvuk (výchozí nastavení). Hlasitost znělky je stejná jako v případě přehrávaného zvuku. Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku (Str. 156) Až budete s nastavením hotovi, stiskněte tlačítko. Menu skryjte opakovaným stiskem tlačítka. 157

22 SCREEN SETUP Registrace fotografie Vaši oblíbenou fotografii si můžete zaregistrovat a poté ji používat jako logo, které se objeví po zapnutí (PW ON) respektive při vypínání (PW OFF) fotoaparátu. Požadovaný snímek musí být v době registrace uložen na kartě. Zobrazení registrovaného snímku musíte poté nastavit v parametrech POWER ON/OFF SETUP. POWER ON/OFF SETUP - Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu (Str. 157). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SCREEN SETUP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Jestliže je již nějaký snímek zaregistrován, objeví se obrazovka IMAGE EXISTING (Logo již existuje), která se vás ptá, zda chcete zrušit registraci předchozího snímku a zaregistrovat snímek nový. Chcete-li zaregistrovat nový snímek vyberte RESET (Znovu nastavit) a stiskněte. Jestliže vyberete variantu KEEP (Ponechat) bude znovu vykresleno menu PW ON/OFF. Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete zaregistrovat a stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka nebo vyberte nabídku OK a stiskněte tlačítko. Snímek bude zaregistrován a na obrazovku se vrátí nabídka menu. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Fotografie a políčka videosekvencí, která tento fotoaparát neumí zobrazit, nelze zaregistrovat. 158

23 FILE NAME (Způsob číslování souborů) Fotoaparát automaticky vytváří názvy souborů a složek, do kterých ukládá fotografie. Soubory mohou být číslovány od 0001 do 9999 a složky od 100 do 999. Příklady vidíte níže. Název složky Název souboru Číslo složky Měsíc Číslo souboru Den Měsíce: leden září = 1-9, říjen=a, listopad=b, prosinec=c Parametr FILE NAME můžete nastavit na dvě různé hodnoty: RESET a AUTO. Zvolte si takový způsob, který co nejlépe vyhovuje vašim zvyklostem při práci se snímky (soubory) přenesenými do počítače. Způsoby číslování souborů Když použijete hodnotu RESET budou názvy souborů a složek přiřazovány (vždy od začátku) (pořád dál) (číslovány) po každém vložení nové karty znovu od začátku. Číslo složky se vrátí na hodnotu 100 a číslo prvního souboru bude Tento postup se hodí, když chcete mít na různých kartách souvislé číselné řady. Při hodnotě AUTO zůstane po výměně karty zachováno číslo složky, ale číslo souboru bude navazovat na řadu z předchozí karty, takže stejná čísla souborů se nemohou vyskytnout ani na různých kartách. Takový postup vám může pomoci při správě souborů na více kartách. Oceníte ho zejména, když série fotografií pokračuje na více než jedné kartě. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c FILE NAME c RESET nebo AUTO, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 159

24 PIXEL MAPPING (Mapování vadných snímacích bodů) Až číslo souboru dosáhne hodnoty 9999 bude pokračovat znovu od 0001 a současně se o jedničku zvětší název složky. Když číslo souboru i číslo složky dosáhnou maxima (9999/999), pak bude počet uložitelných snímků nastaven na hodnotu 0 a to i tehdy, když na kartě ještě zbývá volné místo. Další snímky už nepůjde pořídit. Stávající kartu vyměňte za novou. PIXEL MAPPING (Mapování vadných snímacích bodů) Při mapování obrazových bodů fotoaparát automaticky zkontroluje CCD snímací prvek a příslušné obvody na zpracování obrazu. Tuto operaci není třeba provádět nijak často. Doporučená frekvence je jeden rok. Pokud jste právě dofotografovali nebo jste používali LCD obrazovku, počkejte pár minut, zvýšíte tím efektivitu funkce mapující obrazové body. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c PIXEL MAPPING a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Objeví se nápis START. Stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor, na kterém můžete sledovat průběh mapování obrazových bodů. Po dokončení kontroly obrazových bodů se na obrazovce znovu vykreslí hlavní menu. 160

25 Délkové jednotky Pokud dojde v průběhu mapování obrazových bodů k nechtěnému vypnutí přístroje, začněte znovu od 1. kroku. Délkové jednotky Délkové jednotky používané při ručním ostření lze nastavit na metry nebo stopy. m ft Na delší vzdálenosti používá fotoaparát metry na kratší centimetry. Na delší vzdálenosti používá fotoaparát stopy na kratší palce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c m/ft c m nebo ft, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 161

26 VIDEO OUT Výběr výstupní videonormy Výstupní normu videosignálu můžete vybrat dle typu vašeho televizního přijímače z hodnot NTSC nebo PAL. Normu videosignálu nastavte ještě před připojením fotoaparátu k televiznímu přijímači. Pokud zvolíte nevhodnou normu, budou pořízené snímky zobrazeny na televizoru nekorektně. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c VIDEO OUT c NTSC nebo PAL, a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Výchozí nastavení tohoto parametru závisí na oblasti (zemi), kde jste fotoaparát zakoupili. TIP Videonormy používané v jednotlivých regionech Nastavení správné videonormy zkontrolujte ještě před tím, než začnete fotoaparát používat. NTSC: Japonsko, Taiwan, Korea, Severní Amerika PAL: Evropské země, Čína 162

27 9 Tisk Jak tisknout snímky Tisk pořízených fotografií můžete zrealizovat několika různými způsoby. Tisknout můžete v minilabu s podporou DPOF nebo na DPOF kompatibilní tiskárně Prvním krokem je uložení tiskové objednávky na kartu. V rámci tiskové objednávky, která je uložena na kartě společně s fotografiemi, můžete specifikovat podmínky tisku (počet kopií, vytištění data na snímek apod.). Co je to DPOF? DPOF je zkratka ze slov Digital Print Order Format (Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky). DPOF je formát sloužící k definici a uložení tiskových parametrů přímo fotoaparátem. Pokud je karta s vytvořenou tiskovou objednávkou předána ke zpracování do minilabu podporujícího formát DPOF, budou snímky vytištěny v souladu s nadefinovanou DPOF objednávkou. Další možností je vytisknout snímky doma na osobní tiskárně kompatibilní s formátem DPOF. Tisknout můžete na digitálních tiskárnách Olympus CAMEDIA P-400 nebo P-200 Tisk je možný přímo z karty bez použití PC. Další informace najdete v uživatelských příručkách k tiskárnám. Karty xd-picture nelze vložit do tiskárny přímo, ale pouze pomocí adaptéru (je prodáván zvlášť). Fotografie můžete přenést do počítače a vytisknout je na tiskárně připojené k počítači Pokud máte na vašem PC nainstalovaný program pro prohlížení obrázků ve formátu JPEG (webovský prohlížeč, PaintShop Pro, Photoshop apod.) můžete z něj současně tisknout snímky na tiskárně připojené k počítači. (Tisk snímků je možný také pomocí programu CAMEDIA Master.) Před tiskem si zkontrolujte stav vašeho programového vybavení a nastudujte si návod k příslušnému programu. Pokyny, jak přenést snímky do počítače a jak propojit počítač s fotoaparátem, si nastudujte z příručky PROPOJENÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU S POČÍTAČEM přiložené na CD-ROMu. 163

28 Jak tisknout snímky TIP Velikost snímku ve vztahu k jeho tisku Rozlišení počítače/tiskárny je obecně založeno na počtu bodů (pixelů) na čtverečný palec. Této jednotce se říká dpi (dots per inch body na palec). Čím je vyšší hodnota dpi, tím lepší je tiskový výsledek. Nicméně mějte na paměti, že dpi pořízeného snímku nelze změnit (zvýšit). To znamená, že i při tisku snímku s vysokým rozlišením bude výsledný výtisk menší (než na monitoru PC). Rozměry výsledného výtisku sice můžete zvětšit, ale kvalita snímku se tím zhorší. Pokud chcete tisknout velké a kvalitní fotografie, nastavte režim záznamu už při pořizování snímků na co možná nejvyšší hodnotu. Režim záznamu (Str. 99) Tiskovou objednávku ve formátu DPOF, kterou vytvořilo jiné zařízení, nelze ve fotoaparátu modifikovat. Změny musíte provést v původním zařízení. Jestliže je na kartě uložena DPOF objednávka vytvořená jiným zařízením, může při vytváření objednávky pomocí fotoaparátu dojít k jejímu přepsání. Tiskovou objednávku se nemusí podařit vytvořit, pokud na kartě není dostatek místa. Bude zobrazeno hlášení CARD FULL (Karta je zaplněna). Na jedné kartě může být vytvořena tisková objednávka pro maximálně 999 snímků. Tisková objednávka může být nastavena i pro snímky, u nichž se objevuje hlášení PICTURE ERROR (Chyba snímku). V takovém případě se při celoobrazovkovém prohlížení neobjeví symbol tisku ( ). Nicméně symbol se objeví při zobrazení více snímků najednou (sdružený náhled), kde si také můžete zkontrolovat zahrnutí takového snímku do tiskové objednávky. Některé minilaby a tiskárny nemusí podporovat všechny funkce (parametry) tiskové objednávky. Některé snímky ve formátu TIFF se nemusí podařit vytisknout. V některých případech může uložení tiskové objednávky na kartu trvat poměrně dlouhou dobu. 164

29 Tisková objednávka všech snímků Tuto možnost využijte, pokud chcete vytisknout všechny snímky uložené na kartě. Můžete určit počet kopií, a zda bude na výtisku obsaženo i datum a čas pořízení snímku. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. Tlačítko tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEPP). Tlačítkem nebo vyberte položku x (počet výtisků) nebo (datum/čas) a poté stiskněte tlačítko. 165

30 Tisková objednávka všech snímků Proveďte jednotlivá nastavení tak, jak jsou naznačena na ilustraci. Po výběru x Po výběru Nastavte počet výtisků Pomocí tlačítek a nastavte počet výtisků, poté stiskněte. : Zvětšuje počet výtisků. : Snižuje počet výtisků. Nastavte tisk data anebo času pořízení snímku Stiskem tlačítka nebo vyberte NO (nic), DATE (datum) nebo TIME (čas) a výběr potvrďte stiskem tlačítka. NO (nic) Fotografie budou vytištěny bez data a času jejich pořízení. DATE (datum) Na všech fotografiích bude vytištěno datum jejich pořízení. TIME (čas) Na všech fotografiích bude vytištěn čas jejich pořízení. Po nastavení všech parametrů, stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte zpět do režimu prohlížení snímků. 166

31 Tisková objednávka jednotlivých snímků Tuto variantu použijte, pokud chcete vytisknout pouze vybrané snímky. Požadovaný snímek si nejprve zobrazte a pak pro něj nastavte počet kopií. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. Tlačítko tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEPP). Pomocí křížového ovladače vyberte fotografii, kterou budete chtít vytisknout a volbu potvrďte tlačítkem. 167

32 Tisková objednávka jednotlivých snímků Pomocí křížového ovladače zvolte vámi požadovaný úkon. MORE Slouží k nastavení počtu výtisků plus zahrnutí data/času a nadefinování výřezu. c Pokračujte 5. krokem. SINGLE PRINT Slouží k objednávce právě jednoho výtisku ( kusovky ). Zahrnutí data/ času a definice výřezu není možná. c Pokračujte 8. krokem. CANCEL Zruší tiskovou objednávku snímku, který je právě vykreslen na LCD obrazovce. Zrušení tiskové objednávky (Str. 172) END Dokončení tiskové objednávky. c Pokračujte krokem 10. Pomocí tlačítek a vyberte x (počet kopií), (zahrnutí data/času) nebo (výřez) a poté stiskněte. Proveďte jednotlivá nastavení. Jak nastavit počet kopií (výtisků) Pomocí tlačítek a nastavte požadovaný počet kopií a poté stiskněte tlačítko. : Zvětšuje počet kopií. : Snižuje počet kopií. Jak aktivovat vytištění data/času pořízení snímku Pomocí tlačítek a vyberte NO, DATE nebo TIME a stiskněte tlačítko. NO Snímky budou vytištěny bez data a času svého pořízení. DATE Všechny snímky budou vytištěny s datem svého pořízení. TIME Všechny snímky budou vytištěny s časem svého pořízení. 168

33 Tisková objednávka jednotlivých snímků Jak nadefinovat výřez Definice výřezu (Str. 170) Po nastavení všech parametrů dokončete tiskovou objednávku stiskem tlačítka. Vzhled obrazovky bude stejný jako v kroku 3 a na zobrazeném snímku bude vykreslen symbol. Stiskem tlačítka vykreslete menu pro tiskovou objednávku jednoho snímku. Stiskem tlačítka vyberte položku END. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER. Tlačítko mačkejte tak dlouho, až se objeví obrazovka určená pro prohlížení snímků. 169

34 Definice výřezu Tato funkce umožňuje oříznout zaznamenaný snímek a vytisknout pouze tento zvětšený výřez. Na obrazovce pro definici tiskové objednávky jednotlivých fotografií, vyberte pomocí tlačítek a položku (výřez) a stiskněte tlačítko. Tisková objednávka jednotlivých snímků (Str. 167) Pokud byl výřez nadefinován již dříve, objeví se obrazovka. Stiskem tlačítka nebo vyberte RESET (Znovu nadefinovat), poté stiskněte. Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nadefinujte polohu a velikost výřezu. Stiskem přesouváte ořezový rámeček. Páčkou transfokátoru měníte velikost ořezového rámečku. Orientace ořezového rámečku se po dosažení maximálního rozměru mění z horizontálního na vertikální a naopak. Páčka transfokátoru Stiskněte tlačítko. 170

35 Definice výřezu Pomocí tlačítka nebo vyberte nabídku OK, poté stiskněte tlačítko. OK Aktuálně nastavený výřez bude uložen. Dojde k návratu na obrazovku pro definici tiskové objednávky jednotlivých snímků. RESET Definice nového výřezu. c Pokračujte 2. krokem. CANCEL Aktuální definice výřezu bude zrušena. Dojde k návratu na obrazovku pro definici tiskové objednávky jednotlivých snímků. Definici výřezu dokončete stiskem tlačítka, které vás vrátí na obrazovku pro výběr snímku. Znovu stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka vyberte položku END (Konec). Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER. Tlačítko mačkejte tak dlouho, až se objeví obrazovka pro prohlížení snímků. Výsledná velikost vytištěného obrazu (výřezu) závisí na nastavení tiskárny. Pokud je výřez příliš malý, může jeho zvětšení při tisku odpovídat svou kvalitou snímku s nižším rozlišením. Nejlepší výsledky při tisku výřezů dosáhnete, když budete pracovat v režimech TIFF, SHQ nebo HQ. Původní snímek zůstane zachován. Pokud vaše tiskárna není DPOF kompatibilní, bude snímek vytištěn v původní neořezané podobě. Nenatáčejte (nerotujte) snímky s nastaveným výřezem, v opačném případě dojde ke změně ořezávané plochy. I když definujete výřez na snímku pořízením v režimu 3:2, bude poměr stran výřezu vždy 4:3. 171

36 Zrušení tiskové objednávky Tato funkce umožňuje anulovat tiskovou objednávku pro snímky uložené na kartě. Tiskovou objednávku můžete zrušit dvěma způsoby. První spočívá ve zrušení tiskové objednávky pro všechny snímky najednou. Další variantou je odstranění nadefinované tiskové objednávky pouze u nežádoucích snímků. Zobrazte fotografii se symbolem. Stiskněte tlačítko. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tikovou objednávkou). Tlačítko tisku Když chcete z tiskové objednávky odstranit všechny snímky, vyberte tlačítkem nebo položku RESET (Vymazat), a poté stiskněte. Stiskem tlačítka se vraťte do režimu prohlížení snímků. Pokud chcete z tiskové objednávky vyřadit pouze jednotlivé nežádoucí snímky, vyberte pomocí tlačítek nebo položku KEEP a stiskněte. Pokud na kartě není uložena žádná tisková objednávka, pak k vykreslení obrazovky PRINT ORDERT SETTING vůbec nedojde. Pomocí tlačítka nebo vyberte na obrazovce PRINT ORDER položku a poté stiskněte. 172

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Kabel USB Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel AV Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-7000 ZOOM C-70 ZOOM Pokročilý návod Podrobné vysvětlení všech funkcí, s nímž fotoaparát využijete na maximum. Základní ovládání Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka FilmScan35 II Professional -Patentovaný design- Uživatelská příručka Verze 1.00 Březen 2010 Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku...3 III. Rychlý start...7 IV.

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více