8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu"

Transkript

1 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli. Seznam parametrů, jejichž hodnoty lze takto uchovat, je uveden na následující straně. Nastavení parametru ALL RESET (Obnova původních hodnot) na hodnoty ON/OFF je platné pro všechny režimy. Jinými slovy, pokud nastavíte parametr ALL RESET na hodnotu OFF v jednom z fotografických režimů, bude toto nastavení platit pro všechny ostatní režimy fotografické režimy i pro režim prohlížení snímků. (Obnovovat) Po vypnutí přístroje budou všechny parametry nastaveny zpět na výchozí tovární hodnoty. (Neobnovovat) Nastavení provedená před vypnutím přístroje budou uložena. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c ALL RESET c OFF nebo ON a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovný stiskem tlačítka. Nastavení parametrů v uživatelsky definovaných režimech (MY MODE) a položky (ALL RESET,, apod.) obsažené v sekci SETUP hlavního menu jsou ukládány vždy bez ohledu na nastavení parametru ALL RESET. 137

2 ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Parametry, které funkce ALL RESET vrací na jejich výchozí tovární hodnoty Parametr Výchozí tovární nastavení Viz str. Parametr Výchozí tovární nastavení Viz str. (fotografie) (video) 3 snímky * Tento parametr udává, zda po zapnutí fotoaparátu dojde současně i k zapnutí LCD obrazovky. 138

3 Uživatelské tlačítko Na fotoaparátu je uživatelské tlačítko, kterému můžete přiřadit libovolnou funkci z níže uvedené tabulky. Díky tomu se můžete snadno přenést k často používané funkci pouhým stiskem uživatelského tlačítka, aniž byste museli vybírat položku z rychlého nebo hlavního menu. Uživatelské tlačítko Funkce/Parametr Hodnoty Viz str. (výchozí tovární nastavení) (fotografie) 139

4 Uživatelské tlačítko Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c CUSTOM BUTTON. Poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítek a vyberte funkci, kterou chcete přiřadit uživatelskému tlačítku, poté stiskněte tlačítko. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 140

5 Uživatelské tlačítko Jak používat tlačítko s uživatelsky definovanou funkcí Stiskněte tlačítko. Dojde k zapnutí LCD obrazovky, na které se objeví funkce aktuálně přiřazená uživatelskému tlačítku. AEL/Uživatelské tlačítko Příklad: Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce DRIVE Požadovanou hodnotu parametru nastavte opakovaným stiskem uživatelského tlačítka. TIP Uživatelskému tlačítku je přiřazena funkce ISO, ale vy chcete použít aretaci expozice (AE LOCK) c Funkci AE LOCK nelze použít, pokud je uživatelskému tlačítku přiřazena jiná funkce. Uživatelskému tlačítku přiřaďte zpátky funkci AE LOCK dle návodu v sekci Jak přiřadit uživatelskému tlačítku požadovanou funkci (Str. 140). Funkce přiřazená uživatelskému tlačítku platí pro všechny režimy. 141

6 Rychlé menu (zkratky, záložky) Tři nabídky vstupního menu (A, B, C) lze pro fotografické režimy (vyjma režimu ) uživatelsky předefinovat. Díky tomu budete moci snadno a rychle vyvolat často používané funkce. Výchozí hodnoty Vstupní menu Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz str. Funkce/Parametry, které lze přiřadit položkám rychlého menu Viz str. (fotografie) 142

7 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak nadefinovat nabídku rychlého menu V rychlém menu můžete pozicím A, B a C, které vidíte na obrázku vpravo, přiřadit vámi požadované funkce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SHORT CUT. Poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte položku A, B nebo C, poté stiskněte. Stiskem tlačítka nebo vyberte požadovanou položku (funkci). Volbu potvrďte tlačítkem. Položka rychlého menu je tímto nadefinována. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 143

8 Rychlé menu (zkratky, záložky) Jak používat rychlé menu Jakmile máte nadefinované položky rychlého menu, můžete je použít ke skoku na obrazovku určenou k nastavení dané funkce. Stiskem tlačítka zobrazte vstupní menu. Ve vstupním menu se vykreslí položky rychlého menu tak, jak jste si je sami předtím nadefinovali. Stiskem tlačítka, nebo vyberte pozici rychlého menu. Okamžitě se objeví příslušná obrazovka sloužící ke konfiguraci dané funkce. Příklad: Rychlému menu A je přiřazena funkce Vstupní menu (Kompenzace vyvážení bílé) Stiskněte tlačítko Stiskem tlačítka přejděte rovnou na obrazovku. Funkce přiřazená uživatelskému tlačítku platí pro všechny režimy. 144

9 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pomocí této funkce můžete nadefinovat parametry uživatelských (MY MODE) režimů. Pokud fotoaparát pracuje v některé z režimů P, A, S nebo M, můžete jako uživatelský režim uložit i právě používané nastavení parametrů. Uživatelsky (tedy vámi) definované hodnoty budou aktivovány po natočení přepínače režimů do polohy. Do pozic MY MODE 1 až 4 můžete uložit až 4 různé sady nastavení. Výchozí tovární nastavení má pouze pozice MY MODE 1. Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu Výchozí tovární nastavení Parametr Viz str. Výchozí tovární nastavení Parametr Viz str. (fotografie) *1 Tento parametr udává, zda bude po zapnutí fotoaparátu zapnuta i LCD obrazovka. *2 Polohu transfokátoru pro režim lze vybrat z hodnot 38 mm/50 mm/100 mm/ 200 mm a 380 mm (uvedené hodnoty jsou ekvivalenty pro 35 mm kinofilmový fotoaparát). 145

10 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c MY MODE SETUP. Pak stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Tlačítkem nebo vyberte požadovanou variantu a potvrďte ji stiskem tlačítka. PRESENT Uloženo bude aktuální nastavení fotoaparátu. RESET Dojde k obnovení výchozího továrního nastavení. CUSTOM Budete moci nadefinovat nastavení ručně, položku po položce. Dojde k vykreslení obrazovky MY MODE SETUP (Konfigurace uživatelského režimu). Vyberte pozici pro uložení vašeho nastavení. Pomocí tlačítek a vyberte z hodnot MY MODE 1 až 4 pozici pro uložení uživatelského režimu. Po výběru pozice stiskněte tlačítko. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost PRESENT Pomocí tlačítek a vyberte variantu SET (Nastavit) a poté stiskněte. Aktuální nastavení fotoaparátu bude uloženo jako uživatelský režim. 146

11 MY MODE SETUP Konfigurace uživatelského režimu Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost RESET Pomocí tlačítek a vyberte variantu ALL RESET (Vše obnovit) a poté stiskněte. Nastavení parametrů ve zvoleném uživatelském režimu bude obnoveno na výchozí hodnoty. Pokud není daný uživatelský režim uložen, nelze ho vybrat. Pokud jste ve 2. kroku zvolili možnost CUSTOM Pomocí tlačítek a vyberte parametr, jehož hodnotu chcete pro uživatelský režim nastavit a stiskněte. Množinu dostupných položek najdete v sekci Funkce a parametry ukládané do uživatelského režimu (Str. 145). Pomocí tlačítek a přiřaďte zvolenému parametru požadovanou hodnotu, kterou potvrďte tlačítkem. Nastavená hodnota bude uložena. Stejným způsobem můžete přiřadit hodnoty ostatním parametrům. Až dokončíte nastavení všech vámi požadovaných parametrů, stiskněte tlačítko. Bude vykreslena obrazovka z kroku 2. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Jestliže pomocí varianty CURRENT, uložíte aktuální nastavení parametrů, může se uložená poloha transfokátoru mírně lišit od právě používané. Uložená poloha transfokátoru musí totiž vždy odpovídat jedné z pěti možných hodnot nabízených u parametru ZOOM (parametr je k dispozici v rámci uživatelské definice hodnot při variantě CUSTOM). Aktuální poloha transfokátoru je proto zaokrouhlena k nejbližší z pěti nabízených hodnot. 147

12 CARD SETUP Formátování karet Tato funkce slouží k formátování karty. Formátování připravuje karty na přijetí dat. Karty od jiných výrobců než společnosti Olympus a karty naformátované v PC musí být před jejich prvním použitím naformátovány přímo v tomto fotoaparátu. Při formátování karty budou vymazána všechna existující data včetně chráněných snímků, proto se před vlastním formátováním ujistěte, že jste důležité snímky zkopírovali na PC. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CARD c CARD SETUP a pak stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Bude vykreslena obrazovka FORMAT. Ze vstupního menu vyberte stiskem tlačítka položku CARD SETUP. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c CARD c CARD SETUP, poté stiskněte tlačítko. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku FORMAT a volbu potvrďte tlačítkem. 148

13 CARD SETUP Formátování karet Stiskem tlačítka vyberte možnost YES (ANO) a poté stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor probíhající činnosti a karta bude naformátována. Po dobu formátování nikdy neprovádějte následující činnosti, mohly by vést k poškození karty. Neotvírejte kryt prostoru pro kartu. Nevyjímejte baterie. Nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér. 149

14 Zobrazení informací o pořízené fotografii Tato funkce zobrazí na LCD obrazovce v režimu prohlížení po dobu tří sekund podrobný výpis informací o pořízené fotografii. Detailní popis zobrazených informací viz Symboly zobrazované v hledáčku a na LCD obrazovce (Str. 12). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c INFO c ON a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Ve vstupním menu stiskněte tlačítko, kterým zobrazíte na LCD obrazovce úplnou sadu informací o pořízené fotografii (hodnota ON). Chcete-li zobrazené informace skrýt (nastavit parametr INFO na hodnotu OFF), vyvolejte tlačítkem vstupní menu a stiskněte znovu tlačítko. Příklad: Režim prohlížení snímků Parametr INFO nastaven na ON Parametr INFO nastaven na OFF Pokud byl zobrazený snímek pořízen jiným fotoaparátem, pak se v režimu po nastavení parametru INFO na hodnotu ON nemusí zobrazit všechny požadované informace. Jestliže je aktivován parametr, dojde k vykreslení histogramu bez ohledu na to, zda je parametr INFO nastaven na hodnotu ON nebo OFF. 150

15 Nastavení jasu LCD obrazovky a hledáčku Tento parametr slouží k úpravě jasu LCD obrazovky respektive hledáčku. Ve vstupním menu vyberte MODE MENU c SETUP c, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Jas LCD obrazovky nebo hledáčku nastavte pomocí tlačítek a. Až docílíte požadované úrovně, dokončete nastavení stiskem tlačítka. Stiskem jas LCD obrazovky respektive hledáčku zvyšujete a stiskem snižujete. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 151

16 REC VIEW Zobrazení snímku bezprostředně po expozici Tímto parametrem udáváte, zda chcete nebo nechcete zobrazit právě pořízený snímek na LCD obrazovce. (Zapnuto) (Vypnuto) Po dobu svého ukládání na kartu bude snímek zobrazen. Tento postup se hodí pro rychlou kontrolu právě pořízeného snímku. Nicméně, kdykoliv v průběhu jeho zobrazení se můžete namáčknutím spouště vrátit do režimu pořizování snímků. Po dobu svého ukládání na kartu snímek nebude zobrazen. Takové nastavení oceníte, když si chcete v průběhu ukládání snímku připravit kompozici dalšího záběru. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c REC VIEW c OFF nebo ON, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 152

17 SLEEP Úsporný režim Pokud během doby, na kterou je nastaven parametr SLEEP, zůstane fotoaparát v nečinnosti, přejde automaticky do úsporného režimu. Fotoaparát probudíte, když použijte tlačítko spouště nebo křížový ovladač. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SLEEP, poté vyberte některou z následujících hodnot: 30SEC, 1MIN, 3MIN, 5MIN nebo 10MIN. Zvolenou hodnotu potvrďte stiskem tlačítka. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Při napájení ze síťového adaptéru fotoaparát do úsporného režimu nepřejde. Nastavená doba platí pouze pro fotografické režimy. V režimu dojde k přechodu do úsporného režimu a k vypnutí LCD obrazovky vždy po 3 minutách. Při automatickém prohlížení snímků (slide-show) vypne fotoaparát po přibližně 30 minutách LCD obrazovku a přejde do úsporného režimu. 153

18 Zvuková signalizace Zvukovou signalizaci, která se ozývá při nejrůznějších činnostech fotoaparátu nebo jako varovný signál, lze vypnout. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c c OFF a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Zvolte 1 nebo 2 a stiskněte. Pak zvolte hlasitost LOW nebo HIGH a stiskněte. Pokud chcete pípání zcela vypnout, zvolte OFF a stiskněte. Menu opustíte opětovným stisknutím tlačítka. 154

19 Zvuk závěrky Při každém stisku spouště může zaznít jeden ze dvou typů zvuků. Hlasitost každého zvuku můžete nastavit na hodnoty LOW (slabě) nebo HIGH (silně). Výchozí tovární nastavení je zvuk typu 1 se slabou hlasitostí (LOW). Zvukovou signalizaci můžete také zcela vypnout (tj. nastavit na hodnotu OFF). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SHUTTER SOUND a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Zvolte 1 nebo 2 a stiskněte. Pak zvolte hlasitost LOW nebo HIGH a stiskněte. Pokud chcete pípání zcela vypnout, zvolte OFF a stiskněte. Menu opustíte opětovným stisknutím tlačítka. 155

20 Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku Hlasitost zvuku, který se line z vestavěného reproduktoru při prohlížení fotografií se zvukovým komentářem nebo při přehrávání videosekvencí a stejně tak hlasitost znělek znějících při zapnutí a vypnutí fotoaparátu, lze regulovat. K dispozici je 5 úrovní hlasitosti. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c VOLUME, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítek nastavte požadovanou hlasitost, poté stiskněte. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Volbou této úrovně hlasitosti zvuk zcela vypnete. 156

21 POWER ON/OFF SETUP Vzhled LCD obr. při zapnutí a vypnutí fotoaparátu Pomocí následujícího návodu můžete vybrat obrázek, který bude zobrazen při zapnutí respektive během vypínání fotoaparátu. Je také možné zaregistrovat a poté použít vaši oblíbenou fotografii SCREEN SETUP Registrace fotografie (Str. 158). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SETUP c PW ON (PW OFF) SETUP. Jak používat menu (Str. 33) Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SCREEN (logo) a stiskněte. Tlačítky vyberte OFF, 1, nebo 2, poté stiskněte tlačítko. OFF: Bez obrázku. 1: Výchozí tovární hodnota. 2: Jako obrázek bude použita předem zaregistrovaná fotografie. Jestliže není zaregistrován žádný snímek, nebude na LCD obrazovce při zapnutí a vypnutí fotoaparátu zobrazeno nic. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku SOUND (znělka) a stiskněte. Tlačítky vyberte OFF nebo ON a stiskněte. OFF Při zapnutí/vypnutí fotoaparátu se neozve žádný zvuk. ON Při zapnutí/vypnutí fotoaparátu se přehraje vybraný zvuk (výchozí nastavení). Hlasitost znělky je stejná jako v případě přehrávaného zvuku. Nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku (Str. 156) Až budete s nastavením hotovi, stiskněte tlačítko. Menu skryjte opakovaným stiskem tlačítka. 157

22 SCREEN SETUP Registrace fotografie Vaši oblíbenou fotografii si můžete zaregistrovat a poté ji používat jako logo, které se objeví po zapnutí (PW ON) respektive při vypínání (PW OFF) fotoaparátu. Požadovaný snímek musí být v době registrace uložen na kartě. Zobrazení registrovaného snímku musíte poté nastavit v parametrech POWER ON/OFF SETUP. POWER ON/OFF SETUP - Vzhled LCD obrazovky při zapnutí a vypnutí fotoaparátu (Str. 157). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c SCREEN SETUP, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Jestliže je již nějaký snímek zaregistrován, objeví se obrazovka IMAGE EXISTING (Logo již existuje), která se vás ptá, zda chcete zrušit registraci předchozího snímku a zaregistrovat snímek nový. Chcete-li zaregistrovat nový snímek vyberte RESET (Znovu nastavit) a stiskněte. Jestliže vyberete variantu KEEP (Ponechat) bude znovu vykresleno menu PW ON/OFF. Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete zaregistrovat a stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka nebo vyberte nabídku OK a stiskněte tlačítko. Snímek bude zaregistrován a na obrazovku se vrátí nabídka menu. Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Fotografie a políčka videosekvencí, která tento fotoaparát neumí zobrazit, nelze zaregistrovat. 158

23 FILE NAME (Způsob číslování souborů) Fotoaparát automaticky vytváří názvy souborů a složek, do kterých ukládá fotografie. Soubory mohou být číslovány od 0001 do 9999 a složky od 100 do 999. Příklady vidíte níže. Název složky Název souboru Číslo složky Měsíc Číslo souboru Den Měsíce: leden září = 1-9, říjen=a, listopad=b, prosinec=c Parametr FILE NAME můžete nastavit na dvě různé hodnoty: RESET a AUTO. Zvolte si takový způsob, který co nejlépe vyhovuje vašim zvyklostem při práci se snímky (soubory) přenesenými do počítače. Způsoby číslování souborů Když použijete hodnotu RESET budou názvy souborů a složek přiřazovány (vždy od začátku) (pořád dál) (číslovány) po každém vložení nové karty znovu od začátku. Číslo složky se vrátí na hodnotu 100 a číslo prvního souboru bude Tento postup se hodí, když chcete mít na různých kartách souvislé číselné řady. Při hodnotě AUTO zůstane po výměně karty zachováno číslo složky, ale číslo souboru bude navazovat na řadu z předchozí karty, takže stejná čísla souborů se nemohou vyskytnout ani na různých kartách. Takový postup vám může pomoci při správě souborů na více kartách. Oceníte ho zejména, když série fotografií pokračuje na více než jedné kartě. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c FILE NAME c RESET nebo AUTO, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 159

24 PIXEL MAPPING (Mapování vadných snímacích bodů) Až číslo souboru dosáhne hodnoty 9999 bude pokračovat znovu od 0001 a současně se o jedničku zvětší název složky. Když číslo souboru i číslo složky dosáhnou maxima (9999/999), pak bude počet uložitelných snímků nastaven na hodnotu 0 a to i tehdy, když na kartě ještě zbývá volné místo. Další snímky už nepůjde pořídit. Stávající kartu vyměňte za novou. PIXEL MAPPING (Mapování vadných snímacích bodů) Při mapování obrazových bodů fotoaparát automaticky zkontroluje CCD snímací prvek a příslušné obvody na zpracování obrazu. Tuto operaci není třeba provádět nijak často. Doporučená frekvence je jeden rok. Pokud jste právě dofotografovali nebo jste používali LCD obrazovku, počkejte pár minut, zvýšíte tím efektivitu funkce mapující obrazové body. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c PIXEL MAPPING a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Objeví se nápis START. Stiskněte tlačítko. Objeví se indikátor, na kterém můžete sledovat průběh mapování obrazových bodů. Po dokončení kontroly obrazových bodů se na obrazovce znovu vykreslí hlavní menu. 160

25 Délkové jednotky Pokud dojde v průběhu mapování obrazových bodů k nechtěnému vypnutí přístroje, začněte znovu od 1. kroku. Délkové jednotky Délkové jednotky používané při ručním ostření lze nastavit na metry nebo stopy. m ft Na delší vzdálenosti používá fotoaparát metry na kratší centimetry. Na delší vzdálenosti používá fotoaparát stopy na kratší palce. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c m/ft c m nebo ft, poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. 161

26 VIDEO OUT Výběr výstupní videonormy Výstupní normu videosignálu můžete vybrat dle typu vašeho televizního přijímače z hodnot NTSC nebo PAL. Normu videosignálu nastavte ještě před připojením fotoaparátu k televiznímu přijímači. Pokud zvolíte nevhodnou normu, budou pořízené snímky zobrazeny na televizoru nekorektně. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU c SETUP c VIDEO OUT c NTSC nebo PAL, a poté stiskněte tlačítko. Jak používat menu (Str. 33) Menu skryjte opětovným stiskem tlačítka. Výchozí nastavení tohoto parametru závisí na oblasti (zemi), kde jste fotoaparát zakoupili. TIP Videonormy používané v jednotlivých regionech Nastavení správné videonormy zkontrolujte ještě před tím, než začnete fotoaparát používat. NTSC: Japonsko, Taiwan, Korea, Severní Amerika PAL: Evropské země, Čína 162

27 9 Tisk Jak tisknout snímky Tisk pořízených fotografií můžete zrealizovat několika různými způsoby. Tisknout můžete v minilabu s podporou DPOF nebo na DPOF kompatibilní tiskárně Prvním krokem je uložení tiskové objednávky na kartu. V rámci tiskové objednávky, která je uložena na kartě společně s fotografiemi, můžete specifikovat podmínky tisku (počet kopií, vytištění data na snímek apod.). Co je to DPOF? DPOF je zkratka ze slov Digital Print Order Format (Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky). DPOF je formát sloužící k definici a uložení tiskových parametrů přímo fotoaparátem. Pokud je karta s vytvořenou tiskovou objednávkou předána ke zpracování do minilabu podporujícího formát DPOF, budou snímky vytištěny v souladu s nadefinovanou DPOF objednávkou. Další možností je vytisknout snímky doma na osobní tiskárně kompatibilní s formátem DPOF. Tisknout můžete na digitálních tiskárnách Olympus CAMEDIA P-400 nebo P-200 Tisk je možný přímo z karty bez použití PC. Další informace najdete v uživatelských příručkách k tiskárnám. Karty xd-picture nelze vložit do tiskárny přímo, ale pouze pomocí adaptéru (je prodáván zvlášť). Fotografie můžete přenést do počítače a vytisknout je na tiskárně připojené k počítači Pokud máte na vašem PC nainstalovaný program pro prohlížení obrázků ve formátu JPEG (webovský prohlížeč, PaintShop Pro, Photoshop apod.) můžete z něj současně tisknout snímky na tiskárně připojené k počítači. (Tisk snímků je možný také pomocí programu CAMEDIA Master.) Před tiskem si zkontrolujte stav vašeho programového vybavení a nastudujte si návod k příslušnému programu. Pokyny, jak přenést snímky do počítače a jak propojit počítač s fotoaparátem, si nastudujte z příručky PROPOJENÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU S POČÍTAČEM přiložené na CD-ROMu. 163

28 Jak tisknout snímky TIP Velikost snímku ve vztahu k jeho tisku Rozlišení počítače/tiskárny je obecně založeno na počtu bodů (pixelů) na čtverečný palec. Této jednotce se říká dpi (dots per inch body na palec). Čím je vyšší hodnota dpi, tím lepší je tiskový výsledek. Nicméně mějte na paměti, že dpi pořízeného snímku nelze změnit (zvýšit). To znamená, že i při tisku snímku s vysokým rozlišením bude výsledný výtisk menší (než na monitoru PC). Rozměry výsledného výtisku sice můžete zvětšit, ale kvalita snímku se tím zhorší. Pokud chcete tisknout velké a kvalitní fotografie, nastavte režim záznamu už při pořizování snímků na co možná nejvyšší hodnotu. Režim záznamu (Str. 99) Tiskovou objednávku ve formátu DPOF, kterou vytvořilo jiné zařízení, nelze ve fotoaparátu modifikovat. Změny musíte provést v původním zařízení. Jestliže je na kartě uložena DPOF objednávka vytvořená jiným zařízením, může při vytváření objednávky pomocí fotoaparátu dojít k jejímu přepsání. Tiskovou objednávku se nemusí podařit vytvořit, pokud na kartě není dostatek místa. Bude zobrazeno hlášení CARD FULL (Karta je zaplněna). Na jedné kartě může být vytvořena tisková objednávka pro maximálně 999 snímků. Tisková objednávka může být nastavena i pro snímky, u nichž se objevuje hlášení PICTURE ERROR (Chyba snímku). V takovém případě se při celoobrazovkovém prohlížení neobjeví symbol tisku ( ). Nicméně symbol se objeví při zobrazení více snímků najednou (sdružený náhled), kde si také můžete zkontrolovat zahrnutí takového snímku do tiskové objednávky. Některé minilaby a tiskárny nemusí podporovat všechny funkce (parametry) tiskové objednávky. Některé snímky ve formátu TIFF se nemusí podařit vytisknout. V některých případech může uložení tiskové objednávky na kartu trvat poměrně dlouhou dobu. 164

29 Tisková objednávka všech snímků Tuto možnost využijte, pokud chcete vytisknout všechny snímky uložené na kartě. Můžete určit počet kopií, a zda bude na výtisku obsaženo i datum a čas pořízení snímku. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. Tlačítko tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEPP). Tlačítkem nebo vyberte položku x (počet výtisků) nebo (datum/čas) a poté stiskněte tlačítko. 165

30 Tisková objednávka všech snímků Proveďte jednotlivá nastavení tak, jak jsou naznačena na ilustraci. Po výběru x Po výběru Nastavte počet výtisků Pomocí tlačítek a nastavte počet výtisků, poté stiskněte. : Zvětšuje počet výtisků. : Snižuje počet výtisků. Nastavte tisk data anebo času pořízení snímku Stiskem tlačítka nebo vyberte NO (nic), DATE (datum) nebo TIME (čas) a výběr potvrďte stiskem tlačítka. NO (nic) Fotografie budou vytištěny bez data a času jejich pořízení. DATE (datum) Na všech fotografiích bude vytištěno datum jejich pořízení. TIME (čas) Na všech fotografiích bude vytištěn čas jejich pořízení. Po nastavení všech parametrů, stiskněte tlačítko, kterým se vrátíte zpět do režimu prohlížení snímků. 166

31 Tisková objednávka jednotlivých snímků Tuto variantu použijte, pokud chcete vytisknout pouze vybrané snímky. Požadovaný snímek si nejprve zobrazte a pak pro něj nastavte počet kopií. Zobrazte libovolnou fotografii. Tiskovou objednávku nelze vytvořit pro snímky se symbolem. Tlačítko tisku Stiskněte tlačítko. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER (Tisková objednávka). Pomocí tlačítka nebo vyberte položku a stiskněte. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, objeví se obrazovka PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tiskovou objednávkou), na které můžete rozhodnout, zda původní objednávku vymažete (RESET) nebo ponecháte (KEPP). Pomocí křížového ovladače vyberte fotografii, kterou budete chtít vytisknout a volbu potvrďte tlačítkem. 167

32 Tisková objednávka jednotlivých snímků Pomocí křížového ovladače zvolte vámi požadovaný úkon. MORE Slouží k nastavení počtu výtisků plus zahrnutí data/času a nadefinování výřezu. c Pokračujte 5. krokem. SINGLE PRINT Slouží k objednávce právě jednoho výtisku ( kusovky ). Zahrnutí data/ času a definice výřezu není možná. c Pokračujte 8. krokem. CANCEL Zruší tiskovou objednávku snímku, který je právě vykreslen na LCD obrazovce. Zrušení tiskové objednávky (Str. 172) END Dokončení tiskové objednávky. c Pokračujte krokem 10. Pomocí tlačítek a vyberte x (počet kopií), (zahrnutí data/času) nebo (výřez) a poté stiskněte. Proveďte jednotlivá nastavení. Jak nastavit počet kopií (výtisků) Pomocí tlačítek a nastavte požadovaný počet kopií a poté stiskněte tlačítko. : Zvětšuje počet kopií. : Snižuje počet kopií. Jak aktivovat vytištění data/času pořízení snímku Pomocí tlačítek a vyberte NO, DATE nebo TIME a stiskněte tlačítko. NO Snímky budou vytištěny bez data a času svého pořízení. DATE Všechny snímky budou vytištěny s datem svého pořízení. TIME Všechny snímky budou vytištěny s časem svého pořízení. 168

33 Tisková objednávka jednotlivých snímků Jak nadefinovat výřez Definice výřezu (Str. 170) Po nastavení všech parametrů dokončete tiskovou objednávku stiskem tlačítka. Vzhled obrazovky bude stejný jako v kroku 3 a na zobrazeném snímku bude vykreslen symbol. Stiskem tlačítka vykreslete menu pro tiskovou objednávku jednoho snímku. Stiskem tlačítka vyberte položku END. Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER. Tlačítko mačkejte tak dlouho, až se objeví obrazovka určená pro prohlížení snímků. 169

34 Definice výřezu Tato funkce umožňuje oříznout zaznamenaný snímek a vytisknout pouze tento zvětšený výřez. Na obrazovce pro definici tiskové objednávky jednotlivých fotografií, vyberte pomocí tlačítek a položku (výřez) a stiskněte tlačítko. Tisková objednávka jednotlivých snímků (Str. 167) Pokud byl výřez nadefinován již dříve, objeví se obrazovka. Stiskem tlačítka nebo vyberte RESET (Znovu nadefinovat), poté stiskněte. Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nadefinujte polohu a velikost výřezu. Stiskem přesouváte ořezový rámeček. Páčkou transfokátoru měníte velikost ořezového rámečku. Orientace ořezového rámečku se po dosažení maximálního rozměru mění z horizontálního na vertikální a naopak. Páčka transfokátoru Stiskněte tlačítko. 170

35 Definice výřezu Pomocí tlačítka nebo vyberte nabídku OK, poté stiskněte tlačítko. OK Aktuálně nastavený výřez bude uložen. Dojde k návratu na obrazovku pro definici tiskové objednávky jednotlivých snímků. RESET Definice nového výřezu. c Pokračujte 2. krokem. CANCEL Aktuální definice výřezu bude zrušena. Dojde k návratu na obrazovku pro definici tiskové objednávky jednotlivých snímků. Definici výřezu dokončete stiskem tlačítka, které vás vrátí na obrazovku pro výběr snímku. Znovu stiskněte tlačítko. Stiskem tlačítka vyberte položku END (Konec). Dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER. Tlačítko mačkejte tak dlouho, až se objeví obrazovka pro prohlížení snímků. Výsledná velikost vytištěného obrazu (výřezu) závisí na nastavení tiskárny. Pokud je výřez příliš malý, může jeho zvětšení při tisku odpovídat svou kvalitou snímku s nižším rozlišením. Nejlepší výsledky při tisku výřezů dosáhnete, když budete pracovat v režimech TIFF, SHQ nebo HQ. Původní snímek zůstane zachován. Pokud vaše tiskárna není DPOF kompatibilní, bude snímek vytištěn v původní neořezané podobě. Nenatáčejte (nerotujte) snímky s nastaveným výřezem, v opačném případě dojde ke změně ořezávané plochy. I když definujete výřez na snímku pořízením v režimu 3:2, bude poměr stran výřezu vždy 4:3. 171

36 Zrušení tiskové objednávky Tato funkce umožňuje anulovat tiskovou objednávku pro snímky uložené na kartě. Tiskovou objednávku můžete zrušit dvěma způsoby. První spočívá ve zrušení tiskové objednávky pro všechny snímky najednou. Další variantou je odstranění nadefinované tiskové objednávky pouze u nežádoucích snímků. Zobrazte fotografii se symbolem. Stiskněte tlačítko. Pokud je na kartě již uložena tisková objednávka, dojde k vykreslení obrazovky PRINT ORDER SETTING (Co dělat s tikovou objednávkou). Tlačítko tisku Když chcete z tiskové objednávky odstranit všechny snímky, vyberte tlačítkem nebo položku RESET (Vymazat), a poté stiskněte. Stiskem tlačítka se vraťte do režimu prohlížení snímků. Pokud chcete z tiskové objednávky vyřadit pouze jednotlivé nežádoucí snímky, vyberte pomocí tlačítek nebo položku KEEP a stiskněte. Pokud na kartě není uložena žádná tisková objednávka, pak k vykreslení obrazovky PRINT ORDERT SETTING vůbec nedojde. Pomocí tlačítka nebo vyberte na obrazovce PRINT ORDER položku a poté stiskněte. 172

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více