Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2007 /

2 Základní údaje Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací listina ev. č. ZL/051/2001 ze dne a úplného znění na základě svého usnesení č.13/1174/1 ze dne Právní forma: Příspěvková organizace Název : Adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Bukovanského 25, Ostrava Slezská Ostrava IČO: Identifikátor zařízení: Odloučené pracoviště 3. rodinná skupina zařazeno do sítě škol od adresa: Ostrava-Muglinov, U Kapličky 4 Kontakt: telefon: odloučené pracoviště fax: adresa: www: Kontaktní pracovník: Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka Stanovená kapacita : 24 dětí Mgr. Dagmar Šamajová, zástupce ředitele Pavlína Vrátná, DiS., sociální pracovnice Lůžková kapacita : 26 lůžek Bankovní spojení : Komerční banka Ostrava,a.s., č.účtu /0100 Dispozice: Budova, vilový dům - rok výstavby 1932, tři podlaží 287 m2 Odloučené pracoviště - dvě bytové jednotky, 183 m2 dvě samostatné garáže Zahrada výměra m2 Ostatní plocha výměra m2 2

3 Č.j. DD/01/ 864 /08 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Ostravy-Slezské Ostravy, Bukovanského 25, příspěvkové organizace Zprávu předkládá : Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka zařízení 3

4 Osnova : 1. Základní charakteristika domova Systém umístění dětí Pěstounská péče Kontakty s rodiči, návštěvy Věková skladba dětí Školní docházka, studium Změny dětí během roku Zájmová činnost Spoluspráva Aktivity během roku Prevence sociálně patologických jevů Zaměstnanci Základní údaje o hospodaření zařízení Budova, pozemky Návštěvy, kontroly Sponzorské vztahy Poskytování informací Zpětná vazba Závěr

5 1. Základní charakteristika domova Dětský domov je zařízení, vzniklé za účelem péče o děti v prostředí obdobném jako v rodině. Hlavní náplní je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče nezletilým osobám, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření. Vždy je prioritní především zájem o jejich zdravý vývoj, řádnou výchovu a maximální úroveň vzdělání. Dětský domov tak činí v období, kdy nemůže být dítě ze závažných důvodů vychováváno ve vlastní rodině a nemůže být osvojeno, nebo umístěno v jiné formě náhradní péče. Úmrtí rodičů je také dalším důvodem pro umístění do ústavní výchovy. Dětský domov zastupuje nejbližší příbuzné a přibližuje dětem rodinné zázemí. V Ostravě-Slezské Ostravě vznikl dětský domov v roce Po celou dlouhou dobu poskytuje potřebnou péči dětem. V současné době je stále více krátkodobým zázemím pro děti, kterým se otevírá možnost přejít do pěstounského, nebo adoptivního vztahu. Dětský domov je určen dětem ve věkovém rozpětí 3 18 let, nebo do doby, než se ukončí vzdělávání, potřebné pro uplatnění v životě. Kapacita dětského domova stanoví nejvyšší počet dětí na 24 při lůžkové kapacitě 26 míst. Děti žijí ve třech rodinných skupinách. Uskupení je heterogenní. Sourozenci žijí pospolu. Ústavní výchova se řídí zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny děti mají k dispozici velký rodinný dům a kolem rozsáhlou zahradu. Budova poskytuje veškeré zázemí, běžné v rodinách. Součástí je i kuchyň a jídelna, která zajišťuje celodenní stravu. Jednotlivé rodinné skupiny získaly více samostatnosti i odpovědnosti odděleným finančním hospodařením. Stejně tak i činnostmi ve vlastních prostorách, vařením, nakupováním a hlavně vztahem ke svému zázemí. Dle znění vyhlášky č. 334/2003 Sb. lze zřizovat rodinnou skupinu i v běžné bytové jednotce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne , bylo zřizovatelem zakoupeno do vlastnictví Moravskoslezského kraje bytové zázemí poblíž 5

6 dětského domova. Na základě přiznané výjimky MŠMT mělo ve třetí rodinné skupině možnost soužití 10 starších dětí. Tato výjimka platila do listopadu roku Od tohoto data obývá bytové prostory osm dětí včetně dospělých studentů. Odloučené pracoviště bylo zařazeno do sítě škol k 1. listopadu Třetí skupina takto obývá dvě bytové jednotky splňující všechna hygienická kritéria. Své pokoje tam užívají převážně starší děti. Studenti a učni. Společně s dětmi je přítomen vždy jeden pedagog. Odloučené pracoviště je vzdáleno cca 10 minut pěší chůze od hlavní budovy. 2. Systém umístění dětí Děti mohou být umístěny do dětského domova pouze na základě rozhodnutí soudu, a to předběžným rozhodnutím, nebo rozsudkem o ústavní výchově. Všechny děti k nám přicházejí určením z Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny v Bohumíně- Šunychlu. Dětský domov vytváří zázemí primárně pro děti, které jsou bydlištěm především v Moravskoslezském kraji. Po dosažení zletilosti mohou dospělé děti opustit ústavní zařízení a přejít do samostatného života. S dětmi, které dosáhly plnoletosti, a chtějí z důvodu dokončení profesního zaměření pobývat nadále v dětském domově, sepisujeme Dohody o dalším setrvání. K je v zařízení celkem 24 dětí. Z toho 22 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 1 dítě na základě předběžného opatření. S jedinou plnoletou dívenkou je sepsána Dohoda o setrvání. Důvodem je probíhající příprava na budoucí povolání. Úroveň sociálních spisů, na úseku dodržování platných zákonů ve vztahu k umístěným dětem, dochází pravidelně čtvrtletně na zařízení kontrolovat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě. V roce 2007/2008, proběhly kontroly bez zjištěných nedostatků. V pravidelných intervalech navštěvují naše zařízení sociální pracovníci z OSPODu /oddělení sociálně právní ochrany dětí/ z místa trvalého bydliště dětí. Kontrolují péči o umístěné děti. Konzultují možnosti jejich umístění do pěstounské, či adoptivní péče, zdravotní stav, kontakty s rodinou, školní úspěchy a další napojené činnosti. Mají zájem na uplatnění dětí v životě i po ukončení ústavní výchovy. Dětský domov spolupracuje s pověřeným koordinátorem spádového dětského diagnostického ústavu. Uplatňuje se při konzultacích zaměřených na tvorbu individuálních programů rozvoje osobností dětí, ale případně i na rozboru problémové situace dítěte a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů u dětských jedinců. 6

7 3. Pěstounská péče Děti, o které dlouhodobě neprojevuje vlastní rodina zájem, mají možnost vyrůstat v pěstounské rodině, případně v adoptivní rodině. Do procesu výběru pěstounského vztahu vstupují psychologové, sociální pracovnice a další odborníci, kteří tak odpovědně zajistí náhradní rodiče. Není vždy snadné získat pěstouny, kteří trpělivě tolerují vzdělávací, mentální smyslové i tělesné handicapy některých dětí. V současnosti se usiluje o vyhledání vhodné rodiny u dvou dětí. O výběru nové rodiny nerozhodují pracovníci dětského domova, mají pouze konzultační hlas. Většina ostatních dětí již nemá předpoklad zakotvit v náhradních rodinách. Odborný psycholog posoudil perspektivu nového zařazení negativně. Nezanedbatelnou roli hraje věk dětí, kterým je 15 a více. V omezené míře se vyskytují u nás i děti, které jsou věkem ještě zařaditelné, ale odmítají možnost náhradní rodiny. Další obtížnou překážkou jsou vícečetná sourozenecká uskupení. Přehled dětí, u kterých by byla žádoucí pěstounská vazba, je pravidelně předkládán sociálnímu odboru krajského úřadu. Individuálně je prováděna konzultace se sociální pracovnici, která vede v terénu spis o dítěti. V období tohoto školního roku byla příznivá situace pro 3 děti, které ukončily pobyt u nás a vrátily se do vlastní rodiny k rodičům. 4. Kontakty s rodiči, návštěvy I po vřazení dětí do dětského domova je kontakt rodičů a příbuzných s dětmi stále žádoucí. Snahou dětského domova je pochopitelně úprava poměrů doma tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět k rodičům, nebo zákonným zástupcům. Vítány byly návštěvy příbuzných, krátkodobé pobyty dětí doma, ale také souvislejší období pobytu v atmosféře rodiny o prázdninách. Návštěvy byly a jsou motivem pro dospělé zákonné zástupce k urychlenému napravení špatných poměrů. Zákonným zástupcům jsou 2x do roka podávány zprávy o prospěchu, zdraví, zájmové činnosti a chování jejich dětí. V uvedeném období měly téměř všechny děti kontakty s příbuznými. Pouze dva chlapci, blízcí plnoletosti, nemají žádné vztahy s vlastní rodinou. Důvodem je jejich osobní odmítání jakéhokoliv setkání, byť i písemného. 7

8 Všechny pobyty byly písemně schváleny sociálními pracovnicemi z místa bydliště dítěte. Jak již bylo uvedeno, zákon o sociálně právní ochraně dětí ukládá sociálním pracovnicím čtvrtročně navštěvovat děti v dětských domovech. Kontakty se velmi osvědčily a zdárně pokračují. Do zařízení docházejí za dětmi jejich kamarádi, spolužáci, přátelé. Stejně tak mohou naše děti navštěvovat své kamarády u nich doma. Podporované jsou návštěvy vedoucích a přátel, kteří navázali kamarádské kontakty s dětmi, ať již na letních táborech, jazykových kurzech či dalších zájmových aktivitách. Velmi dobré vztahy má náš dětský domov s Ostravskou univerzitou, sociálně právními i pedagogickými školami. Jejich studenti vykonávali praxi v rámci ústavní výchovy a děti byly rády v kontaktu s mladou generací. Ředitelka zařízení přednášela o ústavní problematice v dopoledních návštěvách jednotlivým třídám. Na požádání studijních vedoucích a v rámci dlouhodobých kontaktů, přiblížila tuto širokou oblast ústavní výchovy studentské veřejnosti. Veškeré návštěvy za dětmi, v rámci dalších aktivit, jsou zaznamenávány v návštěvních knihách a zdokumentovány podpisem. 5. Věková skladba dětí Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 13 Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 14 8

9 6. Školní docházka, studium Mateřská škola Základní škola pro sluchově postiženě a Mateřská školka pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba. Základní škola ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava, ZŠ Pěší 71, Ostrava-Muglinov, ZŠ U Kříže 166/28, Ostrava-Michálkovice, ZŠ Nádražní 117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Karasova 6, Ostrava -Mariánské Hory, ZŠ Karla Pokorného 1382, Ostrava-Poruba, ZŠ Na Vizině 28, Ostrava-Slezská Ostrava, ZŠ Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, Spec.škola pro sluchově postiženou mládež, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba. Naplněnost školních tříd, při vřazení nových dětí během školního roku, neumožňovala vždy docházku v místě spádové školy. Část školních zařízení je nedaleko dětského domova, jiná jsou v dosahu městské hromadné dopravy. Mezi základními školami jsou zahrnuty i třídy, které se dříve nazývaly zvláštními, nebo speciálními. Tento typ školy navštěvovalo ve školním roce 5 dětí. Učňovské obory byly vybrány dle zájmů a studijních předpokladů našich dětí: Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor malíř a natěrač Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor kuchařské práce SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Obor Číšník servírka SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Obor kuchařské práce 1 x 1 x 1 x 1 x Maturitní, středoškolské vzdělání Výchovná a humanitární činnost Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Bohumíně, Revoluční x Podnikání - SOU Dakol, s.r.o, Petrovice u Karviné x Gymnázium, Slezská Ostrava-Hladnovská 35, šestileté gymnázium s rozšířenou výukou španělského jazyka 1 x 9

10 Vysokoškolské vzdělání Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta Obor aplikovaná ekologie 1 x Studium s maturitou ukončila 2 děvčata. Jedna z dívek se rozhodla odejít do vlastního života ke konci roku 2007 a druhá ukončila pobyt v červenci Přihlášku pro vysokoškolské vzděláni si podaly obě. Neslyšící děti Velmi náročná je pro nás práce s neslyšícím chlapcem, který u nás pobývá již sedmým rokem. Začátkem nového školního roku přišla jeho mladší sestra, u které je stejné sluchové postižení. Chlapec v tomto školním roce úspěšně zakončil pátý ročník Speciální školy pro sluchově postižené. V domově pobýval téměř rok další chlapec se sluchovým handicapem. Nebylo v našich možnostech zvládnout jeho rozsáhlé poruchy chování s agresivními prvky. V dubnu 2008, po ukončení diagnostického pobytu, byl přemístěn do Dětského domova se školou ve Slaném. Víceletá docházka vychovatelů do kurzu znakového jazyka se skvěle zúročila. V dalších letech se budeme snažit v maximální míře zapojit do výuky znakového jazyka další naše pedagogy. Přicházejí k nám častěji děti, které mají sluchový handicap. Cílem je, aby se komunikace s neslyšícími dětmi nestávala barierou, ale byla přirozenou součástí běžného života v našem dětském domově. Mimořádné doprovody Náročná byla taktéž péče o čtyři děti, které docházely do Základní školy Na Vizině, a to do třetí, čtvrté, šesté a osmé třídy. Tyto děti bohužel nebyly schopné samostatné docházky do vyučování. Spolupráce s ostatními dětmi nebyla možná. Stále byly a tedy jsou doprovázeny ráno i po vyučování pedagogy. Podobně tomu bylo i v případě doprovodu jedné dívenky, které byla vřazena do speciální třídy při ZŠ K. Pokorného v Ostravě-Porubě. Denní doprovod byl nezbytně nutný tam i zpět do I. Pololetí. Posléze dostala důvěru a do školy dojížděla samostatně, i když také s občasným záškoláctvím. Většina školních výsledků je na standardní úrovni. Velice pěkných hodnocení dosahují naší studenti. Studenti, docházející do maturitních zaměření i vysokoškolského oboru, nám přináší radost. Jsme rádi, že děti nyní dovedou ocenit dosažené vzdělání, završené maturitou, případně vysokoškolským diplomem. 10

11 Úspěchy dětí v samostatném životě Podle ověřených informací máme příjemné zprávy. Dívenka, která odešla z domova před třemi lety, úspěšně ukončila první ročník studia na Ostravské univerzitě, obor učitelství pro I. stupeň. Její sestra, která s ní odešla současně, měla završený učební obor pomocné práce kuchařské. Poté nastoupila na tříletý učební obor, a to kuchařka na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Úspěšně jej zakončila řádným výučním listem. Nyní nastoupila do pracovního procesu v ÚSP v Ostravě-Muglinově. Studium na Ostravské Univerzitě, na oboru vychovatelství, taktéž dokončila další dívka, která prožila u nás patnáct let. Byla nejmladší ze čtyř sourozenců. Opakování třídy V novém školním roce musela opakovat 8. ročník jedna žákyně. Další učenka dospěla ke změně učebního oboru a přestoupila na jiné učiliště. První ročník byl pro ni úspěšný. Dětem se snažíme dodat elán pro hodnotnější výsledky a individuálně s nimi budeme i nadále pracovat. Logopedie Soustavnou logopedickou péči vyžadovaly v docházkách u klinického logopeda tři děti. Diagnostický pobyt Na diagnostický pobyt byli umístěni z výchovných důvodů chlapec a dívka. Po ukončení pobytu, dle závěru odborníků, byl chlapec přemístěn do dětského domova se školou. Dívenka se vrátila zpět k nám. Pedagogicko-psychologická poradna Vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně ve školním roce 2007/2008 se neuskutečnilo. Pouze jsme spolupracovali na písemné a telefonické formě. 11

12 7. Změny dětí během roku K prvnímu září 2007 jsme zahájili provoz s počtem 23 dětí. Příchody: Odchody: příchod 16-leté dívenky z rodiny příchod 4-leté dívenky z rodiny příchod 16-leté dívenky z DDÚ Bohumín příchod 14-letého chlapce z DDÚ Bohumín příchod 11-leté dívenky z DDÚ Bohumín příchod 12 letého chlapce z DDÚ Bohumín příchod 10-leté dívenky z rodiny odchod 4 letého chlapce k matce odchod 20 leté dívky do vlastního bytu odchod sourozenců, 12-letá a 9-letá k matce odchod 14 letého chlapce, přemístěn do DD se školou odchod 19-leté dívky do vlastního bytu 1 K 31. srpnu 2008 zůstalo v péči zařízení 24 dětí. 8. Zájmová činnost Dětem v dětském domově je v nejvyšší dostupné míře umožněno rozvíjet své nadání v činnostech, o které projevily zájem a mají alespoň minimální předpoklady pro zvolenou činnost. Kromě vzdělanosti, což je jeden z pilířů kvalitní výbavy odcházejících dětí, je dalším péče o fyzickou kondici a vštípení základů zdravého životního stylu. Proto jsou zcela neodmyslitelné volnočasové aktivity dětí. Zájmové činnosti mohou děti provozovat na základních školách, ZUŠ, DDM, SOŠ a SOU, a v sportovních organizacích. Docházka 2007/2008: Dům dětí a mládeže - břišní tance 1 dívka Ostrčilova ul. - taneční kroužek 4 dívky 12

13 TJ Sokol Ostrava - házená 1 chlapec Rapid Muglinov - kopaná 1 chlapec TJ Heřmanice - kopaná 1 chlapec Základní školy - kroužky počítače 1 dívka - floorbal 1 chlapec - výtvarná výchova 3 děti - zdravověda 1 chlapec - kroužek literárního četní 1 dívka Základní umělecká Škola U Jezu,Ostrava - keramika 5 dětí Děti využívají nejen knihovnu v zařízení, ale navštěvují další knihovny v okolí domova a školy. Často se vyjíždělo v době víkendu, prodlouženého volna na turistické výlety, chodili jsme pravidelně plavat, v zimním období bruslit. Jsme obvyklými návštěvníky divadel a kin. Využíváme často levných, či bezplatných pozvání. Na zahradě máme políčko, kde děti samy zkoušely pěstovat zeleninu i květiny. Květinami jsou osázeny také truhlíky v oknech a na balkonech. V budově je několik akvárií, kde žily želvy, rybičky, křečci. Již osmým rokem se děti staraly o psa. Fenka, která byla převedena z městského útulku je křížencem belgického ovčáka. Je to mimořádně hodný tvor a děti na ni nedají dopustit. 9. Spoluspráva Na našem zařízení funguje dětská samospráva. Spolupracuje s vedením dětského domova na mnoha plánech a je nápomocna svým názorem. Děti již po letech fungování ví, že i na jejich pohledu a vnímání nám hodně záleží a nejsou nám lhostejné jejich postoje. V některých situacích jsou schopny ovlivnit plánované činnosti. Mimo schůzky spolusprávy se konají pravidelně společné pohovory s ředitelkou zařízení, metodikem prevence a vychovateli. Děti jsou informovány o důležitých ekonomických a organizačních aspektech, výchovných a vzdělávacích počinech. 13

14 10. Aktivity během roku Během celého roku jsou s dětmi konány různé aktivity a podnětné činnosti. Zúčastňovali jsme se akcí, které jsou domluveny v rámci kontaktů dětských domovů v kraji, či dále v republice. Především sportovní utkání jsou často obsazována našimi reprezentanty. Poloha našeho domova ve městě je výhodou při účasti na mnoha kulturních, sportovních a společenských prezentacích. Krátkodobější činnosti, účast : - Projekt Nadace Terezy Maxové Šikovné ručičky, prodejní trhy v Praze září - Návštěva výstavy BODIES v Praze - Sportovní den Slunečnice dětem pořádaný ve Frýdku-Místku - Setkání s královskou Výsostí Princeznou Annou na zámku v Lánech - Návštěva koňského útulku ve Velkých Albrechticích říjen - Návštěva zámku v Kuníně u Nového Jičína - Návštěva města Opavy, Ptačí vrch, Slezské divadlo, Opavské muzeum - Výjezd s AKlubem do Jeseníků - Výlet do Bohumína,poznávání města, návštěva Aquacentra - Sportovní soutěž Železný chlapec a dívka listopad - Moravskoslezské zemské finále MISSIS 2008 v Ostravě, Dům kultury Akord - Slavnostní otevření sportovního centra Ještěrka v O.-Bártovicích - Vánoční koncert Petera Dvorského, Dům kultury O.- Bártovice prosinec - Sportovní akce, zápas ve stolním tenise v Novém Jičíně - Mikulášská nadílka na Slezskoostravském hradě - Výtvarná soutěž, celorepubliková o nejkrásnější vánoční ozdobu - Kulturní vystoupení dětí pro seniory v LDN V O.-Radvanice - Účast na basketbalovém utkání I.ligy mužů, Čas Aréna - Výstava betlémů, Muzeum Hlučínska - Výtvarná soutěž, námět na Novoroční zdravici - Pozvání do hotelu Imperiál, oběd pro děti z dětských domovů - Výlet na Pustevny Ledové Království leden - Plavání v Aquaparku Olešná, Frýdek Místek únor - Návštěva Minikina Kavárna v Ostravě - Návštěva Ing.Jaroslava Palase za myslivecká sdružení v kraji - Návštěva Technického muzea v Kopřivnici, období zimních prázdnin - Výtvarná soutěž, o nejkrásnější velikonoční kraslici.zasláno do Mariánských Lázní - Účast na Republikovém finále v soutěži MISSIS 2008 v Chomutově. Na pozvání. březen - Basketbalové utkání NH Ostrava-BK Děčín, Čas Aréna - Country bál ve Vratimově - Velikonoční pobyt všech dětí v rámci svátečních dnů v Bolaticích u Opavy - Nejmilejší koncert 2008, pověření od FICE, pro organizaci soutěže mezi dětskými domovy /náročná akce uspořádaná v Domě kultury města Ostravy, účast téměř třista hostů a dětí 14

15 duben - Celodenní výlet všech našich dětí na výjimečnou výstavu artefaktů z lodi TITANIC pořádanou v Brně - Návštěva hradu Špilberk včetně podzemních kasemat - Plavecké přebory Dětských domovů v Opavě, účast a umístění dětí - Chopinovské nokturno, koncert v O.-Bartovicích, účast všech větších dětí - Vědomostní soutěž v poznávání květin, vyhlášení soutěže pro naše děti květen - Cyklistická soutěž a duatlon v Čeladné - Projekt Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, úvodní kolo v DD - Floorballový turnaj Dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Akce Studia WELLA Professionals v budově dětského domova - Projekt vagón, výstava Muzea SNP o holocaustu v letech červen - Den dětí v ZOO Ostrava - Zábavný program Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou v divadle loutek - Přátelský turnaj v kopané, slavnostní otevření hřiště na ZŠ Hrdličkova - Den policie, policisté v akci na Slezskoostravském Hradě - Cirkusové představení - Výšlap s dětmi na Ostravskou sopku - Zakončení školního roku- opékání makrel na zahradě dětského domova - V rámci pozvání Nadace Klausových pro jednu ze studentek, bylo jí umožněno získat řidičský průkaz červenec - Účast na Shakespearovských slavnostech na Slezskoostravském hradě. Na pozvání Nadace OKD. Dlouhodobější pobyty: 1. Letní tábor Sloup účast 4 dětí 2. Letní tábor Štramberk účast 12 dětí 3. Ozdravovna Metylovice dětí 4. Turisticky zaměřený pobyt na Hadince dětí 5. Sportovní soustředění na Hadince dítě 6. Letní tábor Kyčera Těšínské Beskydy dětí 7. Turistický pobyt ve Vysokých Tatrách dětí Velmi výjimečný pobyt v závěru prázdnin byl dlouhodobě pečlivě připravovaný. výjezd do zahraničí na Slovensko. Do centrálních Vysokých Tater a nejkrásnějších míst se dostalo všech našich 24 dětí. Náročné túry zdolaly i menší děti a všichni si odvezli nezapomenutelné zážitky. 15

16 Období Vánoc je pro nás obdobím radosti a tajemného očekávání. Všichni je společně, i se zaměstnanci, slavíme několik dnů před oficiálním termínem. Děti mohou následně vánoční prázdniny prožít se svými blízkými. Program veselého zaměření, zpívání, tradic a dárků, je pro děti šťastným obdobím. Přesto u nás, v období vánočních svátků, bohužel zůstalo pět dětí. Všichni jsme se snažili navodit dětem milou a příjemnou sváteční atmosféru. Každoročně v období vánoc jsem pozvání na různé charitativní akce. Společně s dětmi chodíme do divadla, koncerty a jiné společenské akce, kterých se velmi rádi účastníme. Vždy se setkáme s dobrými lidmi a zajímavými hosty. 11. Prevence sociálně patologických jevů V souladu se strategií sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, je na našem domově realizována školní preventivní strategie, která je rozpracována v plánu na jednotlivé měsíce. Vyhodnocení za školní rok 2007/2008 nepřineslo žádné vážné opatření. V oblasti kriminality, delikvence, patologického hráčství, zneužívání návykových látek, šikany a další formy násilného chování, vandalismu, kouření, alkoholismu, rasismu, xenofobie, intolerance a antisemitismu, virtuálních drog /počítače, televize, video, mobilní telefony/ jsme neshledali a neřešili žádné přestoupení běžné morální normy. Velkým přínosem pro naše děti je spolupráce s Městskou policii Ostrava, s Klubem mladých Bunkr v Třinci, pracovištěm Renarkonu, s Ostravskou univerzitou. Skvělými se nám jeví besedy, přednášky na aktuální témata, návštěvy odborných pracovišť, projekty určené dětem s institucionální výchovou. Kulturní obohacení, lidové tradice, zvyky, znalost problematiky národnostních menšin, upevňování přátelství, pěkné vztahy, vše přispívá k rovnováze v dospívání. Nejdůležitějším momentem, ale zůstává stále vlastní příklad všech zaměstnanců dětského domova, dobře a důsledně volený program. Útěky V průběhu školního roku 2007/2008, došlo k útěkům u tří dětí. Dívenka byla ve spolupráci s Policií ČR nalezena a bez újmy na zdraví vrácena do dětského domova. Důvodem bylo, dle jejího sdělení, potřeba uchýlit se k blízké osobě. Hlavní podstatou byl nezájem o školní docházku. Děvče bylo po návratu přemístěno na diagnostický pobyt. Po ukončení pobytu byla zpět vřazena do našeho domova. Dalším dětem, chlapci a dívence nestačila doba vymezené vycházky a vrátili se později. Než se stačili vrátit byl pořízen ohlašovací zápis na Policii. 16

17 Velice nás mrzí toto nezvyklé a nepochopitelné chování. Ostatní děti se straní jedinců s takto špatně zaměřeným chováním. Další závažnější pochybení u dětí staršího věku je problém kouření. Nové děti posílily tento negativní fenomén svým návykem vzniklým před vstupem do ústavní výchovy. Odradit je se bohužel nedaří. Dětský domov spolupracuje s odbornými pracovníky v oboru psychologie a psychiatrie. Všichni doceňujeme odborné rady a následné vedení dětí dle doporučení. Ve školním roce 2007/2008 bylo evidováno u dětského psychiatra 10 dětí. Důvody návštěv bývaly stále závažnější, vycházely z původních podkladů pro umístění v ústavní výchově a jsou vystupňovány dalšími následně zjištěnými problémy. Krátkodobé pobyty v odborné léčebně v Opavě danou situaci neřeší. Je tak mnohdy obtížné věnovat péči všem dětem ve skupině, pokud některý jedinec v rámci své psychiatrické diagnózy váže péči převážně na sebe. Úrazy Úrazů dětí během školního roku bylo celkem 7. Pro žádný z nich nebylo nutné vyhotovit Záznam o úraze. 12. Zaměstnanci Složení: 1 ředitel VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 34 let pedagogické praxe 9 vychovatelů 1 žena VŠ vychovatelství s pracovně terapeutickým zaměřením. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 18 let praxe 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 28 let pedagogické praxe. Současně vysokoškolské studium. 1 žena SŠ gymnázium. Střední pedagogická škola. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika. 28 let praxe 1 žena SŠ střední pedagogická škola, 38 let praxe 1 žena SŠ gymnázium. Doplňkové pedagogické studium. Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 12 let praxe. Současně vysokoškolské studium. 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 1 žena VŠ učitelství odborných předmětů, Celoživotní vzdělávání obor - speciální pedagogika 1 rok praxe. Současně následné vysokoškolské studium.na VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. 1 rok praxe. 17

18 1 muž SŠ střední průmyslová škola, Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika, 4 roky praxe 1 muž VŠ sociální pedagogika, Celoživotní vzdělávání obor speciální pedagogika. 1 rok praxe. 4,5 pracovnice sociální péče pečovatelky 1 žena ÚSO - maturita, ekonomická škola 1 žena ÚSO - maturita, podnikání v oboru 1 žena ÚSO maturita, střední škola oděvní 1 žena ÚSO -maturita, střední škola oděvní. Nyní pokračování ve vysokoškolském studiu 1 žena ÚSO -maturita, výchovná a humanitární činnost. Pokračování ve vysokoškolském studiu 1 ekonomka ÚSO střední vzdělání s maturitní zkouškou- ekonomické zaměření, 25 let praxe 0,25 pokladní VOŠ - sociální práce, současně studující VŠ 0,75 sociální pracovnice VOŠ sociální práce, 5 roků praxe, současně studující VŠ 0,75 vedoucí jídelny ÚSO učební obor kuchař. Doplněno maturitou. 26 let praxe 1 kuchařka SO učební obor kuchařka 27 let praxe 1 kuchařka SO - učební obor kuchařka 13 let praxe 0,75 pradlena 0,5 úvazek švadlenka 0,25 úvazek 0,75 uklízečka SO - učební obor 0,75 údržbář SŠ - střední průmyslová škola, vyučen v elektro Fyzický počet osob 23 Přepočtený stav 21,5 18

19 Zaměstnanci zůstávají téměř ve stejném obsazení jako v loňském roce. V říjnu odešel pedagog, jenž neměl požadované vzdělání. Vystřídal jej opět muž, a to s vysokoškolským vzděláním. Úspěchem je setrvání mužů-vychovatelů v pedagogické profesi. Muž zde pracuje také na pozici údržbáře. Zaměstnanci se během roku zúčastňují různých vzdělávacích aktivit. Vědomosti pak dále uplatňují v práci s dětmi. Další vzdělávání jsou přínosná nejen pro výkon profese, ale i pro rozvoj osobnosti. Využíváme programů vzdělávacích a školících organizací, kterým byla udělena akreditace MŠMT ČR. DVPP byla využívána především z nabídek KVIC Nový Jičín, FAKTA, RESK, ANAS, NIDV a FICE. Provozní pracovníci se proškolovali v přednáškách s náplní jejich profese. Během roku absolvovali : Proč často ztrácíme energii a sílu Adventní vazba Aplikace akrylových barev vánoce Komunikace pedagoga s rodiči Jedná ruka netleská Trenažér Country tance II Sekty a netradiční náboženské skupiny Konference-funkční gramotnost a vzdělávání Rómů Velikonoční krasličení Hry s hudbou Prevence užívání návykových látek Školení BOZP Vliv cannisterapie Rozvoj sociálních dovedností Agrese a agresivita u dětí a mládeže Aktivně proti stresu Seminář k vazačství - velikonoce Hry jako prevence Country tance III Vyjednávání a řešení konfliktů formou mediace Neukázněný a neprospívající žák Zdravotník Celostátní setkání ředitelů FICE / federace dětských domovů/ - možnosti výchovy dětí mimo primární rodinu Pracovní řád pro zaměstnance škol Platy a platové předpisy FKSP a sociální fondy Odborná příprava preventistů PO Ostravská Univerzita v akademickém roce 2006/2007 otevřela nový studijní obor-metodik prevence sociálně-patologických jevů. Na našem zařízení pracuje 19

20 metodik prevence patologických jevů, který studium úspěšně v tomto školním roce zakončil. Vysokoškolské studium speciální pedagogiky dokončila jedna vychovatelka, Další studuje navazující magisterské studium, dvě pracovnice sociální péče si doplnily maturitu, sociální pracovnice absolvuje vysokoškolsky zaměřené sociální studium. Na školení bylo v roce 2007 vynaloženo pro pedagogy ,- Kč provozní pracovníky 8.342,- Kč 13. Základní údaje o hospodaření zařízení Dětský domov je příspěvková organizace. Hlavním posláním je výchova dětí a příprava do budoucího života. Hlavním příjmem organizace jsou dotace od zřizovatele Moravskoslezského kraje a finanční dary od jiných subjektů. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dány závaznými ukazateli, a to pro přímé náklady a dále pro provozní náklady. Z přímých nákladů se hradí mzdy pracovníků včetně jejich odvodů a ostatní neinvestiční náklady. Výše mzdových prostředků je stanovena dle kapacity dětského domova. Provozní náklady slouží na pokrytí nákladů na zabezpečení chodu budovy. Tvoří je především spotřeba energií, vody, plynu, dále revize, pojištění budovy. Součástí jsou výdaje na pokrytí nákladů dětí dle zákona č Sb., ve znění pozdějších předpisů / potraviny, poplatky ve škole, jízdné, ošacení, léky, atd./. Nadlimitní náklady pro děti, jako jsou turistické pobyty, letní tábory a rekreace jsou hrazeny z darů a případně účelových dotací k tomu určených. Ostatní zdroje : Přídavky na dítě Ošetřovné /stanovená platba na vlastní děti/ Příjem stravného od pracovníků Většina rodičů bohužel nepracuje, pobírá sociální dávky, anebo je zproštěna platby. V důsledků neplacení nám vznikají pohledávky, které mají dopad na výsledek hospodaření daného účetního období. Vymáhání pohledávek je velmi složité. Podrobný přehled přináší výroční zpráva o hospodaření za účetní období daného roku. - Za rok 2007 tvořily našemu zařízení celkové náklady ,- Kč Výnosy organizace byly ve výši ,- Kč Výsledek hospodaření tímto vytvořen v částce ,-Kč. Vzhledem k dluhům rodičů byl hospodářský výsledek nekrytý ve výši ,- Kč. Finančně kryto bylo ,- Kč. 20

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2008 / 2009 1 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací listina ev.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov Č.j.: 669/2011 Ve Staňkově dne 11.10.2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD 1 1. Charakteristika školského

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ U VČELY 176, 156 00 PRAHA 5 - ZBRASLAV Telefon + fax : 257920303 Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 ZAŘÍZENÍ PRO

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více