ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK"

Transkript

1 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění ) 1. Úvod Biblickým veršem, který nás provázel v roce 2012, byl text 2. Kor 12,9 Stačí, když máš mou milost: vždyť v slabosti se projeví má síla. Je to nádherné, když jsme v Ježíši Kristu poznali nezaslouženou Boží přízeň Jeho milost, kterou nám Pán Bůh daruje, v jeho dokonalé oběti, která zachraňuje od moci hříchu. Děkujme Pánu, že jsme mohli prožít rok Některým se narodily děti, někteří uzavřeli manželství, jiní se loučili se svými blízkými, kteří nás předešli do věčnosti. Věřím, že Pán nás všechny provázel a posilňoval v nelehkých chvílích našich zápasů a zkoušek. Věřím, že jsme toto biblické heslo roku mnohokrát bytostně prožili ve svých životech. Pán nám i v našich slabostech a našich selháních projevil svoji velikou sílu a moc k Jeho oslavě a našemu povzbuzení v životě víry. Soli Deo Gloria Jen Jemu patří sláva! 2. Sboroví pracovníci Sborovým pastorem je od roku 2003 Tomáš Tyrlík. Ve sboru sloužil kázáním také Daniel Kocyan, který byl dne ordinován na diakona naší církve. Službu varhanice v Třanovicích vykonávaly: Rút Tomanová, Vanda Romanová a Beata Nowoková, v kapli v D. Domaslavicích Emilie Žwaková, v kapli v H. Žukově Vanda Romanová. Kostelnici, pokladní a pastoračního pracovníka pro sborovou diakonii vykonávala Danuše Klusová. Účetnictví sboru je vedeno Danutou Steblovou, účetní v ústředí naší církve v Českém Těšíně. Srdečně všem děkujeme za jejich službu. 3. Presbyterstvo sboru Presbyterstvo se sešlo v roce 2012 celkem ke svým 10 poradám. Jednání byla vždy konstruktivní, věcná a v duchu vzájemné lásky. 1x se konalo setkání seniorátního presbyterstva v našem sborovém sálu. PRESBYTEŘI FS V TŘANOVICÍCH mandát ( ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO 1. BARABASZ Pavel 7. MOLIN Zbygniew 2. BOROŇ David, Ing. 8. SIKORA Jan, Ing. 3. BRODA Karel 9. TOMAN Paweł 4. DANYŚ Marek, Ing. arch. 10. TOMAN David, Ing. 5. FIKOCZEK Lubomír 11. TOMICZEK Jan, Bc. 6. KLUS Emerich 12. TOMICZEK Kamil, Bc. 4. Majetek sboru Stav nemovitého majetku zůstal v roce 2012 nezměněn. Dne se konalo mimořádné sborové shromáždění, na němž bylo schváleno bezúplatné převedení hřbitova a hřbitovní kaple (zvonice) v Hradišti na obec Těrlicko, která o tento majetek požádala, aby mohla získat případné dotace a granty na opravu. Převod se dosud ještě neuskutečnil. Připravuje se darovací smlouva na převedení majetku. Majetkem sboru je kostel v Třanovicích, dům pro pastora, bývala márnice, klubovna Kompas (přístavba), dále kaple v Dolních Domaslavicích a hřbitov, bývalá evangelická škola v Hradišti, tamější zvonice a hřbitov, dále kaple v Horním Žukově a přilehlý hřbitov. Hřbitovy v Třanovicích, Hradišti a v Horním Žukově jsou ve správě příslušné obce, resp. hřbitovní správy.

2 2 5. Bohoslužby v kostele v Třanovicích V roce 2012 se konalo v kostele celkem 81 bohoslužeb (z toho 4x mládežnické bohoslužby, 3x bohoslužby dětem) celkem účastníků, průměrně se účastnilo osob. Bohoslužby v kazatelských stanicích se konaly dle přehledu bohoslužeb a to v odpoledních hodinách 1. neděli v měsíci. Webové stránky sboru Zpověď a Večeře Páně Zpověď a Večeře Páně byla ve sboru vysluhována 20x, z toho 8x v rámci bohoslužeb. Počet účastníků při V. P. činil celkem 897 osob. Celkem 4x se také konaly bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro starší a nemocné sborovníky. Nemohoucím a nemocným doma byla vysluhována zpověď a Večeře Páně celkem 32x Kazatelská stanice v Dolních Domaslavicích v tamější kapli se konalo celkem 6 bohoslužeb s průměrnou účastí osob. Poděkování patří Stanislavu Niemczykovi za péči o kapli a správu místního hřbitova. V neděli 2. prosince se v sále Obecního úřadu konalo Adventní odpoledne s programem dětí z náboženství, dětí z místní MŠ a ZŠ, Scholy místní Římskokatolické farnosti a dívčí skupiny Melodie. Vedením se ujali Květka Szczotková a Jaroslav Biolek z D. Domaslavic. Toto setkání pozdravil také starosta obce pan Postůvka, pastor a farář místní Římskokatolické farnosti Jan Vecheta. Tohoto setkání se účastnilo více než 90 občanů Dolních Domaslavic a okolí Hradiště Na květnou neděli 17. dubna a 3. adventní neděli (11. prosince) se konaly v Kulturním domě v Hradišti tradiční Slavnostní odpoledne. Na programu se podílely hudebně-pěvecké složky z našeho sboru, děti z místní MŠ a ZŠ a z MŠ v Koňakově. Poděkování patří rodině Gustava Kotajného a celému týmu za organizaci a realizaci těchto akcí Kazatelská stanice v Horním Žukově V kapli se konalo celkem 6 bohoslužeb s průměrnou účastí 3-8 osob. Děkuji paní Krejčí za správu a úklid kaple. V neděli se uskutečnilo slavnostní odpoledne u příležitosti Dne matek v objektu Slezské diakonie Eben-Ezer a poté občerstvení a vzájemné rozhovory u stolů Vělopolí V sálu OÚ ve Vělopolí se uskutečnilo několik setkání pro místní občany. Děkuji rodinám - Kaczmarczykovým, Molinové, Humpolcové za organizaci a pastorační službu v této vesnici. Ve Vělopolí se také schází nedělní besídka pod vedením manželů Jany a Martina Humpolcových Misijní PARK-KLUB ve Vělopolí Ve Vělopolí působí také misijní skupinka PAR-KLUB pod Evangelizačním centrem M.I.S.E.. Děkuji všem dorostencům a mládežníkům za tuto misijní službu. Webové stránky - Zprávu vypracoval Jiří Liberda, vedoucí misijního týmu. Zpráva ze života Park-klubu za rok 2012 V roce 2012 jsme toho na našich setkáních prožili opravdu hodně. Na pravidelných sobotních setkáních společně hrajeme různé hry, zamýšlíme se nad verši z Bible a občas také promítáme EXIT 316 nebo nějaký jiný film. Pokud dovolí počasí, tak přichází na řadu naše oblíbené opékání párků. Mimo tyto sobotní kluby také občas uspořádáme tzv.: výjezdní kluby.

3 3 V roce 2012 jsme se zastavili na pizzu, zahráli jsme si bowling a také zjistili, kterými stroji disponuje Marek Lasota. Samozřejmě jsme také letos spali pod širákem, to už je téměř naše tradice. Kdybych měl vyjmenovat všechny naše aktivity, seznam by byl velice dlouhý. Asi největší společnou akcí, kterou jsme v roce 2012 absolvovali, byla víkendovka na chatě na Kyčeře. Zamýšleli jsme se nad životem křesťana. Pozvání přijali také někteří mládežovci. Myslím, že jsme mohli na víkendovce prožít požehnaný čas. Rok 2012 byl rokem, kdy byly vyslyšeny naše modlitby. Modlili jsme se za nové lidi na klubu a ti skutečně přišli. Na druhé straně náš tým utrpěl značné oslabení a z původních 5 členů, se nyní pravidelně scházíme 3. Schází se nás tedy dohromady Velkým modlitebním námětem pro letošní rok jsou noví lidé, kteří by přišli sloužit právě do Vělopolí. Do vesnice, která je mnohými lidmi opomíjena, ale rozhodně Bohem není zapomenuta. 6. Modlitební setkání Každou první středu v měsíci se scházela modlitební skupinka ke společným modlitbám za sbor, za naše okolí. Zveme srdečně i další modlitebníky k modlitbám. 7. Vyučování náboženství Na území našeho sboru se v roce 2012 vyučovalo náboženství na ZŠ v Třanovicích, jehož se účastnilo 8 dětí. Vyučoval diakon Daniel Kocyan. Vyučování náboženství probíhalo také na ZŠ v Dolních Domaslavicích, jehož se účastnilo 9 dětí - vyučovala katechetka Daniela Niemczyková. Od školního roku 2012/13 dochází na vyučování náboženství na ZŠ v Třanovicích (10 dětí) a v Dolních Domaslavicích (12 dětí). 8. Konfirmandé V roce 2012 byli konfirmováni 4 mladí lidé (2 dívky a 2 chlapci). Konfirmační příprava se konala během školního roku pravidelně jednou týdně 1,5 hodiny. Konfirmandé spolu s několika dorostenci se také zúčastnili soustředění na faře v Písku. Byl to požehnaný čas, navázaly se vzájemné přátelské kontakty, a to je dobrý předpoklad pro jejich začlenění do dorostu. V neděli se uskutečnil v rámci bohoslužeb rozhovor s konfirmandy. Konfirmační slavnost se pak konala v neděli K letošní konfirmaci se připravuje celkem 9 konfirmandů (3 děvčata a 6 chlapců). 9. Nedělní besídka Vedoucí nedělní besídky v Třanovicích byla Lilie Tyrlíková. Zprávu vypracovala Lilie Tyrlíková, vedoucí besídky. Zpráva nedělní besídky za rok 2012 V roce 2012 bylo zapsaných do nedělní besídky 31 školáků, 31 předškolních dětí a 33 dětí do 4 let, což činí celkem 95 dětí. Během roku 2012 se konalo celkem 47 setkání na nedělní besídce, 3x byly bohoslužby pro děti. Děti vystoupily 9x na různých setkáních: na bohoslužbách pro děti, u příležitosti Dne matek, na Konfirmaci, na žňových bohoslužbách, na aliančním modlitebním setkání a také na setkání v sálu po bohoslužbách se zpovědí a Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. Pro děti jsme uspořádali Rozloučení s konfirmandy , Akademii , Dětský pobyt na chatě Pod lípou s názvem Námořnické léto , Společný dětský den u příležitosti zahájení nového školního roku a Královský večírek s královnou Ester

4 4 V neděli se konala Vánoční slavnost dětí, na níž děti představily scénku Putování za hvězdou, pásmo Světlo zahání tmu, předškoláci zahráli scénku Zvířátka u stromečku a nejmenší děti Vánoční abecedu. V roce 2012 jsme se učili o životě biblických mužů: Jozueho, Nehemjášovi, králi Davidovi, Soudcích a také jsme měli misijní příběh Koširi z Kampa krajiny. O prázdninách jsme si vyprávěli příběh Patricie St. John Lesní tajemství. Na táboře pak byl probírán život patriarchy Noéma. Besídka již desátým rokem finančně podporuje dívku z Guineje, kterou jsme adoptovali na dálku. Díky těmto darům může Ourry Bella Diallo chodit do školy. Koncem roku 2012 proběhla nová volba vedoucího nedělní besídky. Vedoucí besídky se stala Jana Wewiórková, předškoláky má na starosti Renata Tomanová a nejmenší děti Irena Tomanová. Děkuji vám všem, kteří nesete na modlitbách práci a službu mezi dětmi, děkuji za finanční dary, za vaši podporu a přeji všem, kteří pracují s dětmi trpělivost, novou motivací ke službě a hojnost Božího požehnání. 10. Dorost Duchovními pečovateli byli Karel Guznar a Libor Biolek. Dorost se scházel pravidelně každý pátek od 18 do 20 hod. na faře v počtu cca osob. Vedoucím dorostu byl Samuel Barabasz. Webové stránky dorostu - Zprávu vypracoval Karel Guznar. Zpráva ze života dorostu za rok 2012 Do dorostu začínají chodit mladí lidé po konfirmaci a po 4 letech odchází dorostenci do mládeže. Naplň našich setkání se nezměnila - je to studium Božího Slova a jeho aplikace v životě, modlitby a písně s cílem přivést každého dorostence k osobnímu setkání s Ježíšem Kristem. Tento základní program je pak doplněn dalšími aktivitami, které jsou blízké mladým lidem. Dorost je organizačně nedílnou součásti sboru, ale program a organizaci našeho vnitřního života si stanovíme a snažíme zajišťovat sami. Všechny akce dorostu se připravují na tzv. dorostovém výboru, který tvoří 6 dorostenců spolu s vedením. Informace o dorostových akcích jsou dostupné na naši webové stránce, kde jsou pravidelně doplňovány aktuální informace. Tuto aktivitu dorostenci v poslední době aktivně rozvíjejí a tak ji rádi doporučujeme k nahlédnutí i širší veřejnosti sboru. Dorost je zapojen do aktivit sboru a snažíme se plnit všechny požadavky na nás kladené. Pravidelně se zapojujeme do přípravy programů na bohoslužbách, biblických hodinách i jiných akcích. Navštěvujeme domov důchodců v Komorní Lhotce s duchovním a hudebním programem. Mnozí dorostenci hrají a zpívají v hudebních tělesech a skupinách. V létě jsme strávili týden na Slezské Hartě (4.-9.8), v zimě jsme byli 4 dny na chatě Pod Lípou v Oldřichovicích ( ). Dále pořádáme modlitební setkání, organizujeme tzv. večernice a sportovní akce. Od ledna 2009 podporujeme modlitebně a platíme studium děvčátku Teddy Nantiego z Ugandy. V soboty se scházely dorostenky na biblické studijní skupince, kterou vedly Yva Guznarová a Renata Biolková. Chceme poděkovat všem, kdo na nás myslíte v modlitbách nebo přicházíte mezi nás s Božím Slovem i Vám všem, kteří tuto práci podporujete finančně, dobrou radou nebo i jiným způsobem. Biblický verš na rok 2013 pro dorost z 2. Petra 2,9: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu.

5 5 11. Mládež Vedoucím mládeže byl Marek Lasota, jeho zástupcem Lukáš Niemczyk. Mládež se scházela každý pátek na faře v počtu osob. Webové stránky mládeže - Zprávu vypracoval Marek Lasota, vedoucí mládeže. Zpráva ze života mládeže za rok 2012 Vedení mládežových setkání a aktivit koordinoval výbor skládající se z osob pověřených různými službami. Porady výboru se konaly jednou za měsíc kromě období prázdnin. Členové mládeže organizovali různé aktivity. Službu ve sboru, přípravu mládežových bohoslužeb a biblických hodin vedl - David Barabasz. Službu pro duchovní růst mládeže a přípravu témat vedla - Lucie Biolková Skupinu projektu MISE ve Vělopolí vedl - Jiří Liberda Organizaci pobytů a mládežových akcí vedl - Radek Guznar Hudební oblast vedli - Jan Guznar a Lucie Biolková Aktivity mládeže: Pravidelná páteční setkání - tato setkání probíhala každý pátek v 18:00 hod. ve sborovém sále a jejich obsahem bylo studium Božího slova, diskuse ve skupinkách, přednášky starších sboru a hostů a další program. Zimní pobyt se konal na chatě Pod Lípou v Oldřichovicích Letní pobyt se uskutečnil u přehrady Slezská Harta. Náplní pobytu byly vodní aktivity a studium Bible. Probíraným tématem byla symbolika barev. Mládežovo-dorostové dny se uskutečnily Obsahem programu byla společná sportovní hra s dorostem, sportovní den s aktivitami a večírek s převedením nejstarších dorostenců do mládeže. V neděli se konaly mládežovo-dorostové bohoslužby a hudební odpoledne. MAJ Fest se uskutečnil Jednalo se o hudební festival s přednáškou. Na programu se podílely mládežové i okolní skupiny, děti z Obce Třanovice Dále jsme organizovali: Mládež připravila, organizovala mládežové bohoslužby. Pravidelně jsme se podíleli na přípravě a vedení biblických hodin. Každé pondělí v 19 hod. se během roku scházela v klubovně a budově kostela modlitební skupinka, jejíž náplní byla diskuse nad Božím slovem a modlitby. Součástí mládeže jsou rovněž hudební skupiny, které vystupovaly na akcích mládeže a sboru. Jsou to skupiny: On może, Made For Heaven, Melodie, Mládežnický kvartet. Sportovní činnost, sportovní mládeže a setkání v tělocvičně ZŠ Třanovice. Během roku jsme navštěvovali domov důchodců ve Frýdlantu a Komorní Lhotce s hudebním a duchovním programem. Během roku se rovněž uskutečnily návštěvy starších. Během roku se konaly Svatební veselice nebo slavnostní mládeže párů se konal Vánoční večírek mládeže pod názvem Vánoce po dva tisíce dvanácté Děkujeme za vaše modlitby za mládež a podporu naší činnosti. 12. Setkání maminek s dětmi - babyclub V našem sboru měla svá pravidelná setkání, každou lichou středu, mladé maminky na MD s malými dětmi - tzv. babyclub. Webové stránky babyclubu - Děkuji sestrám Ester Adámkové, Janě Wewiórkové za přípravu, koordinaci a vedení této služby.

6 6 Zprávu vypracovala Ester Adámková. Setkání babyclubu v roce 2012 Scházíme se každou druhou středu v 9:30 na faře. V roce 2012 došlo ke změně vedoucích - nyní jsou vedoucími Ester Adámková a Zuzka Tomanová. K tématům týkajících se výchovy dětí, rad a nápadů, jsme zahrnuli i jednou za čas studijní babyclub, kdy probíráme Jak se modlit za naše děti. Na našich setkáních máme zajištěno hlídání. Děti hlídá Irenka Fleischhansová, které chceme za tuto službu moc poděkovat. Na podzim jsme zorganizovaly přednášku pro maminky z okolí o výchově a to s křesťanským psychologem Kostlanem. Dobrou tradici se staly i bazárky, které organizujeme ve spolupráci s křesťanským sborem V Českém Těšíně a CB Český Těšín. 13. Setkání střední generace Pravidelná setkání střední generace se konala každou 3. sobotu v sudém měsíci se uskutečnil výšlap na Goduli se uskutečnil tradiční zájezd střední generace, tentokrát do Krnova a na Osoblažsko se uskutečnilo rodinné setkání v areálu kostela. Na setkáních střední generace tzv. večernicích byli tito hosté a probírala se tato témata: Vy jste sůl země Josef Robek, starší ze sboru CB ve Zlíně Teologie kříže pastor Jiří Chodura Získávejte mi učedníky pastor Jiří Kaleta Noc mužů o přežití na Goduli pastor Donald Richman (USA) Přinášejte ovoce - Zbyšek Kaleta Pokoj vám Milan Pecka. Děkuji všem, kteří se podílejí na organizování těchto setkání pro manželské páry. 14. Setkání starší generace V minulém roce se scházela ke svým setkáním také starší generace tzv. skupina D, vedoucím organizačního týmu byl Pavel Danyś a jeho zástupcem Karel Tomiczek. Zprávu vypracoval Karel Tomiczek. Přehled činnosti skupiny D v roce 2012 Do roku 2012 jsme vstoupili s vybraným veršem na vigilijce 2011 z 2.Kor. 4, 8-9: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Jako v každém roce, tak i v roce 2012 byla činnost skupiny směrována do několika oblastí. Byly akce charakteru vážnějšího i veselejšího. Nikdy však nechybělo soustředění se na Boží slovo. 1. V roce 2012 se uskutečnily 4 setkání tzv. večernice. Témata zněla: Kdo je můj bližní?, Co tu stojíte a hledíte?, Hladovějící děti Afriky a Na zemi pokoj lidem dobrá vůle. Na večernicích jsme měli vždy hosty, mezi jinými faráře Jana Byrta ze Szczyrku-Samopola (Polsko), který zasadil u našeho kostela strom, dále Daniele Skokana, ředitele Nadačního fondu Krmte hladové, tento projekt nás oslovil natolik, že jsme ho podpořili finanční sbírkou, dále byl hostem i senior Bohdan Taska. 2. Uskutečnili jsme dvě návštěvy Domova důchodců v Komorní Lhotce v Sareptě a Betanii, a to v dubnu a listopadu. 3. V květnu se konalo již tradiční smažení vaječiny ve středisku včelařů v Těrlicku. 4. Sloužili jsme na biblických hodinách - v lednu, březnu, červnu, září a listopadu.

7 7 5. Prožili jsme 5 odpočinkových, krásných a požehnaných dnů v rekreačním středisku ČCE Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. V roce 2013 nás bude provázet verš darovaný na vigilijce 2012: Kol. 3, 12 13: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 15. Setkání sester Sestry organizují 4x do roka občerstvení po bohoslužbách s Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. Dále navštěvují nemocné, zajišťuji pohoštění při různých akcích ve sboru. Služba sester má také své místo v oblasti duchovní. Každou druhou 4. neděli v měsíci se podílely na vedení biblických hodin. 16. Biblické hodiny Křesťanské společenství, o.s je součástí života našeho sboru. KS připravuje a koordinuje biblické hodiny, které se konají každou neděli v 17 hod. a další činnost služeb ve sboru. Vedoucím místního KS-SCH byl Martin Guznar a jeho zástupcem Lubomír Fikoczek. 17. Evangelizační a diakonické služby nad rámec sboru Každou 1. neděli v měsíci byl organizován program v Domově důchodců ve Frýdlantu n. O., na kterém se podílely jednotlivé rodiny a menší hudebně-pěvecké skupiny z našeho sboru. Poděkování patří především koordinátorovi Martinovi Guznarovi a všem, kteří v tomto Domově důchodců sloužili. Každou 2. sobotu v měsíci byly pravidelně organizovány biblické hodiny v Integrovaném sociálním ústavu Sarepta v Komorní Lhotce. Tuto službu koordinovala Yvona Guznarová. Zpravidla poslední neděli v měsíci sloužili někteří z našeho sboru také v azylovém domě v Karviné. Srdečně děkujeme všem za tuto službu potřebným. 18. Hudebně-pěvecká činnost ve sboru Ve sboru působily v roce 2012 tyto hudebně-pěvecké soubory, které se podílely (dle ročního rozpisu) vystoupeními na bohoslužbách, biblických hodinách, slavnostních shromážděních ve sboru (i mimo sbor) na mnoha jiných místech a při různých příležitostech. (pro přehled uvádím služby mimo sbor) 1. smíšený pěvecký sbor (cca členů 40) - pod vedením Petra Molina 1.4. Velikonoční slavnost v Hradišti Koncert v Písku Bohoslužby u příležitosti 60. výročí založení sboru v Karviné Mezinárodní Festival pěveckých sborů v Jaworzu (Polsko) Bohoslužby ve sboru CB v Horní Suché Bohoslužby ve sboru ECAV v Žilině 2. smíšený pěvecký sbor (cca 20 členů) - pod vedením Ireny Krzyžankové 8.4. Velikonoční neděle bohoslužby ve Stonavě 5.6. Pobyt seniorů na Karmelu ve Smilovicích Seniorátní setkání u pomníku na Goduli 5.8. Památka založení sboru v Istebné (Polsko) 3. mužský pěvecký sbor (cca 35 členů) - pod vedením Karla Římana 6.1. Biblická hodina v Oldřichovicích Biblická hodina v Komorní Lhotce Bohoslužby v rámci Konference vedoucích luterských církví v Evropě v Ostravě Koncert a vystoupení na bohoslužbách AC v Galantě (Slovensko)

8 8 4. dechový orchestr (18 členů) - pod vedením Jana Pietra Domov důchodců Sarepta v Komorní Lhotce 6.5. Koncert k 55. v ýročí založení dechovky Sborové odpoledne smažení vaječiny Galanta (Slovensko) Mezinárodní festoval w Jaworzu (Polsko) Farmářské slavnosti - na farmě v Koňakově Bohoslužby Památka založení sboru Havířov-Bludovice 1.9. Dožínky v Třanovicích Richvald u Bardejova (Slovensko) 5. dívčí skupina Melodie (cca 12 členů) pod vedením Lucie Tyrlíkové a Věrky Recmanové. Webové stránky Melodie Seniorátní bohoslužby v Třanovicích Přenos bohoslužeb do ČRo2 Praha Pobyt seniorů na Karmelu ve Smilovicích Sborový den MDD Adventní slavnost v sále Obecního úřadu v D. Domaslavicích 6. hudební skupina Efata (6 členů) pod vedením Jany Guznarové Vystoupení na setkání starší generace Vystoupení na setkání střední generace Koncert v rámci biblické hodiny u příležitosti 15 let trvání skupiny,vydáno CD. 7. hudební skupina dříve On może - nyní nový název skupiny RESET pod vedením Davida Tomana. Webové stránky skupiny Trojkoncert v sále Obecního úřadu v Třanovicích MAJ Fest v Třanovicích Koncert v Náměšti nad Oslavou Koncert v Brně 6.7. Koncert Impuls week U-kryt ve Frýdku-Místku Dvojkoncert s Almost Good na lodičkách v Karviné Festival UNITED ve Vsetíně MDD Bohoslužby v Písku 5.12 Dětský domov na Čeladné Půlnoční bohoslužby v ČCE v Šenově 8. Ženský kvintet Vystoupení na slavnosti Instalace biskupa Jan Wacławka v Českém Těšíně Vystoupení v Sareptě v Komorní Lhotce Vystoupení na svatbě v Třanovicích Vystoupení na svatbě v Třanovicích hostování na koncertu Akordu v Třanovicích Konference rodin v Rožnově p. Radhoštěm Adventní koncert v Neborech Vystoupení na sborovém večírku v Albrechticích

9 9 9. Mládežnický kvartet pod vedením Honzy Guznara 6.3. Bohoslužby v Neborech Bohoslužby na Karmelu ve Smilovicích Bohoslužby ve Stonavě Domov důchodců v Komorní Lhotce 3x, azylový dům v Karviné 10. Dívčí dorostový kvartet Talitha kum Biblická hodina v Gutech Bohoslužby ČCE v Šenově Azylový dům v Karviné, Domov důchodců ve Frýdlantě a v Komorní Lhotce 11. Skupina Akord - uspořádala koncert u příležitosti 50 let existence, kromě toho sloužili na setkání starší generace v Oldřichovicích. Chci vyjádřit srdečné poděkování všem vedoucím hudebně-peveckých těles, všem dirigentům i členům za jejich požehnanou a obětavou službu. Kéž najdou i další ochotu sloužit v této službě. 19. Život sboru slavnosti ve sboru, hosté ve sboru a další akce ve svátek Zjevení Páně mudrcům se konal Večer díků a chval se skupinou 3plus1 z Českého Těšína na Rozvoji Alianční týden modliteb hosté: v pondělí Tomáš Pospíchal, kazatel CB v České Třebové, v úterý Pavel Motyka, pastor z AC z Oldřichovic, ve středu - Josef Sliž, kazatel CB v Českém Těšíně, ve čtvrtek Marcin Pilch, farář ČCE na Rozvoji, v pátek Josef Hurta, farář ČCE ve Stříteži nad Bečvou, v sobotu - Veronika Tyrlíková ze sboru v Gutech sloužil kázáním v našem sboru generální sekretář spolku Martina Luthera v Německu Dr. Rainer Stahl z Erlangen. 4. V pátek se uskutečnil v našem kostele v rámci Národního týdne manželství dvojkoncert, na němž zazněly písně našeho Ženského kvintetu a jako host vystoupil známý zpěvák, frontmen skupiny Oboroh Slávek Klecandr se zhudebněnými Žalmy a pašijovými písněmi se konala zajímavá prezentace pro širokou veřejnost ředitele Nadačního fondu Krmte hladové Daniele Skokana a to v sálu na Obecním úřadě v Třanovicích. 6. V úterý se uskutečnila zajímavá přednáška Facebook výzva nebo hrozba?! na bowlingu v Třanovicích. Přednášel Slavoj Raszka, lektor ACETu. 7. Ve dnech se konaly v našem sboru Dny duchovního zamyšlení. Slovem sloužil pastor Ján Bakalár z Prešova. Zamýšleli jsme se nad konkrétními tématy na základě některých Žalmů se konala neděle diakonie. Kázáním posloužil děkan Evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě Ľubomír Batka PhD. a vystoupili také klienti střediska Eben-Ezer v H. Žukově. 9. V úterý se uskutečnila na bowlingu v Třanovicích přednáška pro širokou veřejnost. Přednáška primáře soukromé psychiatrické ambulance nemocnice Třinec MUDr. Davida Poledníka na téma: Stres a jeho zvládání?! 10. Na Velký pátek se konal přímý přenos rozhlasových bohoslužeb do ČRo 2 Praha. Kázáním sloužil biskup Jan Wacławek se konal 2. ročník MAJ FESTU pod dálničním mostem. Maj je zkratka počátečních slov v angličtině: music hudba, about - o, Jesus - Ježíši tedy jedná se o festival hudby o Ježíši. V programu zazněla hudba nejen našich hudebně-pěveckých skupin, ale i svědectví, dále divadlo, které zahrály dětí z místní ZŠ. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost ve svatodušní pondělí se uskutečnilo v areálu kostela sborové odpoledne se smažením vaječiny.

10 jsme prožili bohoslužby u příležitosti Dne otců jsme prožili v našem sboru opět Sborový den - Slavnostní bohoslužby u příležitosti Památky založení sboru. Kázáním posloužil pastor Alfred Staniek ze sboru v Istebne v Polsku a písní sloužil mládežnický pěvecký sbor z téhož sboru. Poté byl společný oběd v sálu OÚ v Třanovicích a odpolední program v kostele se konaly slavnostní bohoslužby u příležitosti 81. výročí posvěcení našeho kostela. Kázáním posloužil pastor Miroslav Eštok ze Záriečia a písněmi mužský pěvecký sbor téhož sboru. Odpoledne se konal Minifestival pěveckých sborů se uskutečnila ve sborovém sálu zajímavá přednáška o Izraeli, kterou pronesl znalec dějin a současnosti Izraele a průvodce po svaté zemi Daniel Haslinger adventní neděli, se konal v našem kostele Večer svátečních melodií. V programu vystoupily děti z místní MŠ a ZŠ a mnozí hosté. (Vedení manželé Eliška a Jiří Tomiczkovi) 20. Další slavnosti (setkání) přesahující rámec sboru se konaly seniorátní bohoslužby v našem sboru se konala Modlitební konference ve sborovém centru Hutník v Třinci se konala Slavnost instalace biskupa Jana Wacławka v Českém Těšíně se konala Konference mužů v kině Kosmos v Třinci na téma: Fair play se konal již 6. ročník Národního týdne manželství na Velikonoční pondělí se konaly seniorátní mládežnické bohoslužby v Komorní Lhotce se konalo Celocírkevní setkání žen v Českém Těšíně se uskutečnily v kostele v Písku slavnostní bohoslužby u příležitosti otevření rekreačního a vzdělávacího střediska Beskydská oáza v Písku se konalo setkání u pomníku na Goduli se pod stanem ve Smilovicích uskutečnilo setkání všech generací se konal XcamP - evangelizační tábor mládeže ve Smilovicích se konal Evangelický den v Bystřici. Kázáním sloužil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Uskutečnilo se odpolední setkání v kostele pro všechny generace a koncerty - Team4D a koncert Beaty Bednarz z Polska se uskutečnila Konference žen JINá žena - v kině Kosmos v Třinci. Přednášející byla sestra Júlia Rausová z Prahy se konala v třineckém kostele Ordinace diakonů - do služby diakonů byli uvedeni: bratři Boleslav a Pavel Taskovi, Lukáš Sztefek a Daniel Kocyan se konala Centrální konference dorostů a mládeží v Písku se konala 11. Konference rodin v Rožnově pod Radhoštěm se konal řádný Synod naší církve v Třinci se uskutečnil Festival pěveckých sborů v kostele v Českém Těšíně, Na Nivách. 21. Wycliffova misie - manželé Youngovi Zprávu vypracovali manželé Youngovi. Webové stránky Wycliffovy misie ČR - Rok 2012 u Youngů Milí přátelé, spolu se Žalmistou chceme vyznávat "Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina". (Žalm 113,3). V roce 2012 byl Pán Bůh velice milostivý a ochraňoval Richarda na obou cestách do Nigérie, které v tomto roce podnikl - v červnu a v listopadu. Jeho služba přímo v Nigérii je vždycky velmi oceňovaná a očekávána. Nová část kanceláře v Jos stále potřebovala nějaké dodělávky. A tak Richard i během své návštěvy v Jos rozšiřoval počítačovou síť a opravoval různá zařízení. Práce Wycliffových pracovníků v Nigérii se rozrůstá, takže se stále hledá někdo, kdo by mohl jít a pomoci v počítačové sféře.

11 11 V lednu začal Richard částečně pracovat i pro Wycliffe Česká republika, pomáhá Danielovi a Zuzce Kaczmarczykovým s administrativou a přípravou nových kandidátů pro práci. V roce 2012 vyjelo z naší republiky pět krátkodobých misionářů do Kamerunu, Keni a Nigérie. Při tom Richard stále pracuje na dálku pro Nigeria Group v oddělení počítačů a pomáhá svým kolegům. Milena je ještě na mateřské dovolené s naší nejmladší Miriam (2 r). Starší dvojčata Daniel a Hannah - začali chodit od září do školky a už se jako předškoláci připravují do školy. Jsme moc vděční, že Milenino zdraví se tento rok velmi ustálilo, přestože stále chodí co 3 měsíce na lékařskou kontrolu. V poslední době nemusí brát žádné léky a po většinu času nemá žádné bolesti či otoky kloubů, což je velikou odpovědí na naše modlitby. Od ledna roku 2013 začala Milena spolupracovat s Wycliffe ČR ve sféře modlitebních námětů a potřeb misionářů. Když se poohlédneme za uplynulým rokem, tak jsme za něj Pánu Bohu velmi vděčni. Vidíme Jeho moc, požehnání i ochranu v našich životech. Děkujeme vám všem, kteří nás nadále podporujete, jak finančně, tak i modlitebně. Vaše podpora je neocenitelná. Ať vás Pán Bůh chrání a žehná vám i nadále v roce Spolupráce s Obecními úřady okolních obcí Chci poděkovat vedení obce Třanovice za podporu různých akcí pořádaných naším sborem v sálu na Obecním úřadě, za bezplatný pronájem, dále za finanční podporu projektů pro děti atd.. OÚ v D. Domaslavicích děkuji za bezplatný pronájem sálu na Adventní odpoledne. Poděkování patří také za vstřícnost paní starostce Latochové a vedení obce Vělopolí za poskytnutí prostor k setkávání misijního klubu dětí a další společné akce. 23. Hospodářské záležitosti V roce 2012 se uskutečnilo několik brigád na úpravu zeleně kolem kostela a úklid kostela a areálu. Bylo provedeno překotvení střešní krytiny (plechu) na kostele. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na akci dárek pro tebe balíčky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu. Děkujeme vám, kteří jste přispívali na mnohé potřeby sboru finančně, brigádnicky či modlitebně. Prosíme Vás i v letošním roce o Vaši štědrou finanční podporu. V roce 2012 jsme finančně jako sbor podpořili tyto projekty: Wycliffova misie - manželé Youngovi vánoční dárečky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu sbírka na Afriku - hladomor Česká biblická společnost - projekt překladů Bible v Panamě a Ekvádoru Evangelikální aliance TWR rádio 7 Brněnská tisková misie (BTM) sbírka na chátrající terasu na středisku Eben-Ezer v H. Žukově sbírka na opravu střechy kostela v Orlové sbírka na opravu chátrajícího domu pro rodinu Borkovcovou v Písečné

12 Plány na rok 2013 V hospodářské oblasti plánujeme v roce 2013 uskutečnit tyto projekty: realizovat projekt Památník Jiřího Třanovského v Třanovicích (rekonstrukce bývalé márnice) realizovat rekonstrukci sociálních zařízení (toalet) další úpravy ozvučení kostela (zakoupení reprobeden) vyměnit displeje na čísla regulace topení provést další nutné, drobné provozní opravy V duchovní oblasti budovat vzájemné vztahy a především žít na každý den ve vtahu s Pánem Bohem pořádat přednášky a akce pro širokou veřejnost usilovat o vzájemnou úctu, pokoru ve sboru mezi jednotlivými generacemi a posvěcený život Děkuji všem, kteří se modlíte za náš sbor. Děkuji také za Vaši ochotnou službu k oslavě Pána Boha a za službu milosrdenství, za návštěvy nemocných doma nebo v nemocnicích. Děkuji Vám za každou službu, která je činěna z lásky a obětavostí (modlitební či finanční) a slouží k povzbuzení jednotlivce, duchovnímu růst sboru a požehnání pro naše okolí. Letošní tok 2013 byl v naši církvi vyhlášen - Rokem Bible. Chci Vás všechny povzbudit ke čtení a studiu Bible, jak jednotlivce, tak rodiny. Věřím, že Pán Bůh bude proměňovat skrze své slovo, které je mocí ke spáse, těm, kdo věří, naši mysl, naše charaktery a celý náš život, abychom byli opravdovou a ne zvětralou solí, abychom svítili jasným světlem v našem okolí a nebyli pohasínajícím knotem. 25. Sborová statistika Počet členů sboru - dle aktualizované kartotéky 683 (+2), od 18 let a výše 550 členů Počet křtů - 19 (+9) (7 chlapců a 12 děvčat) Počet sňatků - 4 (-2) Počet pohřbů Počet konfirmandů rok 2011/12 rok 2012/13-23 (+13) (7 mužů a 16 žen) (2 děvčata a 2 chlapci) 9 (+5) (3 děvčata a 6 chlapců) Synodálem našeho sboru byl kurátor Jan Tomiczek. Zástupcem synodála byl zástupce kurátora Lubomír Fikoczek. Člen seniorátní rady za náš sbor je Emerich Klus. 26. Závěr Na letošní rok 2013 nám byl darován biblický verš z 2. Timoteovi 4, 22: Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Každý list apoštola Pavla začíná a končí tímto pozdravem a přáním milosti. Je to hluboké přání, aby Pán byl s naším duchem, tedy, aby byl v našem nitru, v našem srdci a Jeho milost nás provázela. Co víc si můžeme přát než to, aby skutečně nás i v tomto roce Pán vedl a Jeho milost byla nad námi a my abychom rostli v poznání Jeho lásky a milostí k nám. Je to velice konkrétní slovo určené pro náš sbor a tedy i pro každého z nás. Z toho se radujme a tím žijme na každý den v tomto roce! Zprávu, včetně dílčích zpráv, zpracoval do konečné podoby sborový pastor Tomáš Tyrlík

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2014 (Zpráva byla prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 22. 3. 2015) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Tato zpráva byla k dispozici všem členům sborů v tištěné podobě a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním.

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015 (Zpráva byla prezentována také w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 13. 3. 2016) 1. Úvod Biblický

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín ! Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín Výroční zpráva Beskydská oáza, o.p.s. za rok

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpráva ze života a práce sboru

Zpráva ze života a práce sboru Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evang. a.v. v Hrádku za rok 2014, přečtená na sborovém shromáždění, které se konalo dne 15. března 2015 r. v 11,30 hod. v evang. kostele po bohoslužbách. 1.Úvod:

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2014

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2014 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2014 1. Úvod Celý minulý rok nás povzbuzovaly tyto biblické verše: Mládež: Efezským 4:29 Z vašich úst ať nevyjde

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2015

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2015 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2015 1. Úvod Celý minulý rok nás povzbuzovaly tyto biblické verše: Sbor: "Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii TŘANOVICE 2013 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13, 14 Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více