Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo."

Transkript

1 Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Před použitím musíte zařízení nejdříve sestavit a nainstalovat ovladač. Tiskárnu sestavte podle pokynů uvedených v Stručném návodu k obsluze. Výtisk naleznete v krabici. Přečtěte si celou Příručku uživatele ještě před použitím zařízení. Navštivte nás na kde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ), technickou podporu, obslužné programy a aktuální ovladače. Poznámka: Některé modely nejsou ve všech zemích k dispozici. Verze A CZE

2 Telefonní čísla společnosti Brother DŮLEŽITÉ Technickou podporu a servis hledejte vždy v zemi, kde byla tiskárna zakoupena. Volání musí být vedena z této země. Registrace výrobku Vyplňte prosím Registraci záručního listu výrobku Brother, nebo nový výrobek zaregistrujte přímo na internetové adrese Nejčastěji kladené dotazy (FAQ) Brother Solutions Center je trvalým zdrojem aktuálních informací potřebných pro vaši tiskárnu. Můžete si odtud stáhnout nejnovější ovladače, programy a obslužné programy, dále si můžete přečíst dotazy jiných uživatelů včetně tipů na odstranění závad a naučit se svoji tiskárnu co nejlépe používat. Zde si můžete zkontrolovat aktuální ovladače Brother. Autorizovaný servis Navštivte internetové stránky kde naleznete kontakt na nejbližší zastoupení společnosti Brother. Umístění servisních středisek Kontakt na servisní střediska vám sdělí místní autorizovaný prodejce. Adresy a informace o telefonních kontaktech na zastoupení v Evropě najdete na po výběru příslušné země. Internetové adresy Globální webové stránky Brother: Nejčastěji kladené dotazy (FAQ), technická podpora a technické dotazy, aktuální ovladače a obslužné programy: i

3 Příručky uživatele a kde je najít? Která příručka? Příručka bezpečnosti výrobku Stručný návod k obsluze Příručka uživatele Co v ní je? Tuto příručku si přečtěte jako první. Před instalací zařízení si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. V této příručce naleznete rovněž informace o ochranných známkách a právních omezeních. Postupujte podle pokynů k instalaci zařízení a ovladačů i programu pro váš operační systém a typ připojení. Informace o operacích tisku, výměně spotřebního materiálu a rutinní údržbě. Obsaženy jsou rovněž tipy na odstraňování problémů. Kde je? Uživatelé Windows Uživatelé Macintosh ii

4 Použití dokumentace Děkujeme vám za zakoupení zařízení Brother! Prostudování dokumentace vám pomůže maximálně využít vaše zařízení. Symboly a pravidla použitá v této dokumentaci V celé dokumentaci se používají následující symboly a obecné zásady. VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může, pokud nastane, mít za následek velmi vážné poranění nebo smrt. DŮLEŽITÉ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může, pokud nastane, mít za následek škodu na majetku nebo vyřazení produktu z funkce. Poznámky poradí, jak reagovat na vzniklé situace nebo popisují aktuální činnost přístroje spolu s dalšími funkcemi. Ikony zákazu značí činnosti, které se nesmějí provádět. Varování před možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Ikony hrozby požáru vás varují před možností vzniku požáru. Tato ikona varuje před nebezpečím dotyku s horkými částmi přístroje. Tučné Kurzíva Tučný text označuje tlačítka na ovládacím panelu zařízení nebo na obrazovce počítače. Kurzíva zdůrazňuje důležitý fakt nebo vás odkazuje na související téma. iii

5 Obsah 1 Způsoby tisku 1 O tomto zařízení...1 Stručný popis zařízení...1 Použitelný papír... Doporučený papír a tisková média... Kapacita zásobníku papíru... Oboustranný tisk...3 Pokyny pro oboustranný tisk...3 Ruční oboustranný tisk...4 Ovladač a programové vybavení 5 Tiskový ovladač...5 Tisk dokumentu...6 Nastavení ovladače tiskárny...7 Windows...8 Přístup k nastavení ovladače tiskárny...8 Vlastnosti tiskového ovladače pro systém Windows...8 Složka Základní...9 Složka Pokročilé...15 Karta Tiskové profily...1 Složka Nastavení zařízení...3 Podpora...4 Odinstalování tiskového ovladače...6 Status Monitor...7 Macintosh...9 Vlastnosti tiskového ovladače (Macintosh)...9 Volba možností nastavení strany...9 Odebrání tiskového ovladače...37 Sledování stavu...37 Programové vybavení...39 Remote Printer Console (pouze systém Windows ) Obecné informace 40 Ovládací panel...40 LED diody...40 Indikace servisního hlášení...44 Hlavní vypínač napájení...44 Vytiskněte stránku s nastavením tiskárny...46 Použití hlavního vypínače napájení...46 Z ovladače tiskárny...46 Úsporné funkce...47 Úspora toneru...47 Čas přechodu do režimu spánku...47 Režim hlubokého spánku...47 Režim vypnutí napájení...48 iv

6 A Řešení problémů a další informace 49 Spotřební materiál...49 Nastavení toneru...50 Identifikace závady...51 Chybová hlášení v monitoru stavu...5 Zvýšení kvality tisku...53 Uvíznutí papíru...57 Pokud máte se zařízením potíže...61 Čištění a kontrola zařízení...63 Informace o zařízení...64 Standardní nastavení...64 B Specifikace 65 Obecné...65 Tisková média...67 Důležité informace týkající se volby papíru...68 Tiskárna...69 C Rejstřík 70 v

7 1 Způsoby tisku 1 1 O tomto zařízení 1 Stručný popis zařízení 1 1 Horní kryt Ovládací panel 3 Rozkládací opěrka horního výstupu papíru (opěrka) 4 Zásobník papíru 5 USB port POZNÁMKA Další informace o indikaci stavu zařízení prostřednictvím LED viz LED diody uu strana 40. Popis funkcí tlačítek Vyp/Zap viz Hlavní vypínač napájení uu strana 44. 1

8 Způsoby tisku Použitelný papír 1 Kvalita tisku se může odvíjet od typu papíru, který používáte. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle pokynů níže: Do zásobníku papíru NEVKLÁDEJTE současně různé typy papíru, může to vést k jeho uvíznutí nebo chybnému podání. Pro správný tisk je třeba nastavit v softwarové aplikaci stejný rozměr papíru, jaký je vložen do zásobníku. Nedotýkejte se tištěného povrchu ihned po vytisknutí. Před zakoupením většího množství papíru nejdříve otestujte, zdali je vhodný k tisku s touto tiskárnou. 1 Doporučený papír a tisková média 1 Typ papíru Položka Standardní papír Xerox Premier TCF 80 g/m Xerox Business 80 g/m Recyklovaný papír Xerox Recycled Supreme 80 g/m Kapacita zásobníku papíru 1 Rozměr papíru Typy papíru Počet listů Gramáž papíru A4, Letter, Legal, Folio 1 Standardní papír a Až 150 listů (80 g/m ) g/m recyklovaný papír 1 Velikost Folio je 15,9 mm x 330, mm.

9 Způsoby tisku Oboustranný tisk 1 Všechny dodávané ovladače tiskárny umožňují oboustranný tisk. Další informace o tom jak nastavit parametry viz Duplex / Brožura uu strana 11 pro Windows a Oboustranný tisk uu strana 36 pro Macintosh. 1 Pokyny pro oboustranný tisk 1 Pokud je papír příliš tenký, může se mačkat. Pokud je papír zvlněný, vyrovnejte ho a založte zpět do zásobníku. Pokud se papír opakovaně vlní, vyměňte jej. Pokud se papír nepodává správným způsobem, může se zvlnit. Papír vyjměte a vyrovnejte. Pokud se papír opakovaně vlní, vyměňte jej. Použijete-li ruční oboustranný tisk, může dojít k uvíznutí papíru nebo ke snížení kvality tisku. (Při uvíznutí papíru se řiďte pokyny uvedenými v části Uvíznutí papíru uu strana 57. Při problémech s tiskem se řiďte pokyny uvedenými v části Zvýšení kvality tisku uu strana 53.) 3

10 Způsoby tisku Ruční oboustranný tisk 1 Používáte-li tiskový ovladač se systémem Macintosh, podrobnosti naleznete v části Ruční duplexní režim uu strana Ruční oboustranný tisk přes tiskový ovladač Windows 1 a Z každé roletové nabídky ovladače tiskárny vyberte následující nastavení. Rozměr papíru Můžete používat všechny velikosti papíru stanovené pro zásobník, který používáte. Typ papíru Můžete používat všechny typy papíru stanovené pro zásobník, který používáte. Duplex / Brožura Vyberte Duplex (ručně). Typ duplexního režimu v Nastavení duplexu Existují čtyři možnosti pro každou orientaci. (Viz Duplex / Brožura uu strana 11.) Okraj pro vazbu v Nastavení duplexu Můžete zadat velikost odsazení. (Viz Duplex / Brožura uu strana 11.) Informace o dalších nastaveních naleznete v části Ovladač a programové vybavení v. kapitole. b Odešlete data do tiskárny. Zařízení nejdříve vytiskne všechny sudé stránky dokumentu. Poté vám ovladač Windows zobrazí zprávu (v roletovém menu), abyste opětovně vložili papír k vytištění lichých stránek. POZNÁMKA Před opětovným vložením papíru jej dobře srovnejte, aby nedošlo k uvíznutí. Nedoporučujeme příliš tenký nebo silný papír. 4

11 Ovladač a programové vybavení Tiskový ovladač Tiskový ovladač je programové vybavení, které překládá data z formátu používaného počítačem do formátu, který vyžaduje určitá tiskárna. Tímto formátem je obvykle jazyk pro popis stránky (PDL). Tiskový ovladač pro podporované verze Windows je an CD-ROM, který dodáváme s produktem, a pro Macintosh je k dispozici na Brother Solutions Center na adrese Ovladače nainstalujte podle pokynů popsaných v příručce Stručný návod k obsluze. Aktuální tiskové ovladače pro Windows a Macintosh si můžete stáhnout z Brother Solutions Center na webových stránkách na adrese: Pro Windows Tiskový ovladač Windows (nejvhodnější tiskový ovladač pro tento přístroj) Pro Macintosh Tiskový ovladač Macintosh (nejvhodnější tiskový ovladač pro tento přístroj) Pro Linux 1 Tiskový ovladač LPR Tiskový ovladač CUPS 1 Další informace a ovladače ke stažení pro Linux najdete na stránce pro váš model na adrese nebo použijte odkaz na CD-ROMu, který byl dodán s produktem. V závislosti na vaší distribuci systému Linux se může stát, že ovladač není dostupný nebo bude vydán až po prvotním prodeji vašeho modelu. 5

12 Ovladač a programové vybavení Tisk dokumentu Když zařízení přijme data z vašeho počítače, zahájí tisk podáním papíru ze zásobníku papíru. Do zásobníku papíru můžete založit standardní papír nebo recyklovaný papír. (Viz Kapacita zásobníku papíru uu strana.) a V aplikaci vyberte příkaz Tisk. Pokud jsou v počítači nainstalovány i jiné ovladače tiskáren, vyberte ve své programové aplikaci v nabídce Tisk a Nastavení tisku jako svůj ovladač tiskárny Brother HL-XXXX series (kde XXXX je název vašeho modelu) a poté zahajte tisk kliknutím na OK nebo Tisk. b Počítač odešlete data do tiskárny. Dioda Připraveno LED ( ) zabliká. c Když zařízení dokončí tisk, skončí blikání LED ( ) diody Připraveno. POZNÁMKA Velikost a orientaci papíru můžete zvolit ve svém aplikačním programu. Pokud aplikační program nepodporuje vaši vlastní velikost papíru, vyberte další největší velikost papíru. Poté upravte oblast tisku změnou pravého a levého okraje v aplikačním programu. 6

13 Ovladač a programové vybavení Nastavení ovladače tiskárny Při tisku z počítače lze změnit následující nastavení: Rozměr papíru Orientace Kopií Typ papíru Kvalita tisku Nastavení tisku Soutisk Duplex / Brožura Náhled tisku Zvětšení/zmenšení Otočení textu Použití vodoznaku Tisk záhlaví zápatí Úspora toneru Administrátor Nastavení sytosti Zlepšit kvalitu tisku Přeskočit prázdnou stránku Vytisknout text černě Tiskový profil 7

14 Ovladač a programové vybavení Windows Přístup k nastavení ovladače tiskárny a (Pro systémy Windows XP a Windows Server 003) Klikněte na tlačítko Start a pak Tiskárny a faxy. (Pro systémy Windows Vista a Windows Server 008) Klikněte na tlačítko (Start), Ovládací panely, Hardware a zvuk, a potom na Tiskárny. (Pro systémy Windows 7 a Windows Server 008 R) Klikněte na tlačítko (Start) a potom klikněte na Zařízení a tiskárny. (Pro Windows 8) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu plochy. Zobrazí se nabídka, ve které klikněte na Nastavení, a potom klikněte na Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. (Pro Windows Server 01) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu plochy. Zobrazí se nabídka, ve které klikněte na Nastavení, a potom klikněte na Ovládací panely. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. b (Pro Windows XP, Windows Server 003, Windows Vista a Windows Server 008) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Brother HL-XXXX series (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom vyberte položku Vlastnosti. Zobrazí-li se možnosti tiskového ovladače, vyberte váš tiskový ovladač. (Pro Windows 7, Windows Server 008 R, Windows 8 a Windows Server 01) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Brother HL-XXXX series (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom vyberte položku Vlastnosti tiskárny. Zobrazí-li se možnosti tiskového ovladače, vyberte váš tiskový ovladač. c Zvolte položku Základní, a poté klikněte na tlačítko Předvolby... (Předvolby tisku...). Vlastnosti tiskového ovladače pro systém Windows Bližší informace naleznete v textu Nápověda k ovladači tiskárny. POZNÁMKA Snímky obrazovek v této části jsou z Windows 7. Obrazovky na vašem PC mohou být odlišné podle toho, jaký používáte operační systém. Informace o přístupu k nastavení ovladače tiskárny naleznete v části Přístup k nastavení ovladače tiskárny uu strana 8. 8

15 Ovladač a programové vybavení Složka Základní Změnu nastavení Rozvržení stránky můžete také provést kliknutím na obrázek na levé straně složky Základní a Vyberte Rozměr papíru, Orientace, Kopií, Typ papíru, Kvalita tisku a Nastavení tisku (1). b Vyberte Soutisk a Duplex / Brožura (). c Potvrďte aktuální nastavení v okně (3). d Potvrzení zvoleného nastavení proveďte kliknutím na OK. Pro návrat do výchozího nastavení klikněte na tlačítko Předvolba, a potom na tlačítko OK. POZNÁMKA Chcete-li před tiskem zobrazit náhled dokumentu, zaškrtněte pole Náhled (4). Formát papíru Z roletové nabídky vyberte používaný formát papíru. Orientace Nastavením volby Orientace zvolte, jak má být tisk na stránce orientován (Na výšku nebo Na šířku). 9

16 Ovladač a programové vybavení Na výšku (Svisle) Na šířku (Vodorovně) Kopie Volba kopií nastaví počet kopií k tisku. Kompletovat Jestliže je zaškrtnuto políčko Kompletovat, bude nejdříve vytištěna jedna kopie kompletního dokumentu a potom podle zvoleného počtu kopií další kopie kompletního dokumentu. Jestliže políčko Kompletovat není zaškrtnuto, potom každá strana bude vytisknuta ve zvoleném počtu kopií. Kompletovat zaškrtnuto Kompletovat nezaškrtnuto Typ papíru Přístroj může tisknout na následující typy médií. Nejlepší kvality tisku dosáhnete, pokud zvolíte používaný typ média. Standardní papír Recyklovaný Papír Kvalita tisku Kvalitu tisku můžete vybrat některým z následujících postupů. Koncept Normální Vysoká Nastavení tisku Nastavení tisku můžete změnit některým z následujících postupů: Grafika Toto je režim pro nejlepší tisk dokumentů s grafikou. 10

17 Ovladač a programové vybavení Text Toto je nejlepší režim pro tisk textových dokumentů. Ručně Ruční změnu nastavení můžete provést volbou Ručně a kliknutím na tlačítko Ruční nastavení... Můžete nastavit jas, kontrast a další volby. Soutisk Díky volbě Soutisk lze zmenšit velikost obrazu, který je zvětšen na více stran tak, aby mohl být vytisknut na jedinou stranu, nebo naopak zvětšit obraz tak, aby mohl být vytisknut na více stran. Pořadí stran Je-li vybrána volba Nna1, můžete z roletové nabídky vybrat pořadí tisku stran. Ohraničení Při tisku více stran na jeden list papíru pomocí funkce Soutisk můžete zvolit ohraničení každé vytištěné strany plnou nebo přerušovanou čarou, případně můžete zvolit zcela bez ohraničení. Vytisknout výřezovou čáru Je-li vybrána možnost 1 na NxN stran, lze vybrat Vytisknout výřezovou čáru. Tato možnost umožňuje tisk slabé, ořezané linie kolem oblasti tisku. Duplex / Brožura Tato funkce zajistí tisk vašeho dokumentu ve formě brožury nebo oboustranného tisku. Žádné Deaktivuje oboustranný tisk. Duplex (ručně) Tuto volbu použijte, chcete-li provést oboustranný tisk. Duplex (ručně) Přístroj nejdříve vytiskne všechny strany dokumentu označené sudými čísly. Potom ovladač tiskárny tisk zastaví a zobrazí se hlášení s žádostí o vložení již potisknutého papíru. Kliknutím na tlačítko OK se zahájí se tisk lichých stran dokumentu. Když vyberete Duplex (ručně), aktivuje se tlačítko Nastavení duplexu. Můžete provést tato nastavení v dialogovém okně Nastavení duplexu. Typ duplexního režimu Pro každou orientaci jsou k dispozici čtyři typy směru dvoustranné vazby. 11

18 Ovladač a programové vybavení Na výšku Na šířku (vlevo) Na šířku (vpravo) Na výšku (nahoře) Na výšku (dole) Na šířku Na šířku (nahoře) Na šířku (dole) Na výšku (vpravo) Na výšku (vlevo) Okraj pro vazbu Označíte-li Okraj pro vazbu, můžete zadat velikost odsazení od hřbetu v palcích nebo milimetrech. Brožura (ručně) Tuto možnost použijte pro oboustranný tisk vašeho dokumentu ve formě brožury; dokument bude upraven podle správného číslování stran a vytištěné stránky bude možné přeložit ve hřbetu bez nutnosti měnit číslování. Brožura (ručně) Přístroj nejdříve vytiskne všechny strany dokumentu označené sudými čísly. Potom ovladač tiskárny tisk zastaví a zobrazí se hlášení s žádostí o vložení již potisknutého papíru. Kliknutím na tlačítko OK se zahájí se tisk lichých stran dokumentu. Když vyberete Brožura (ručně), aktivuje se tlačítko Nastavení duplexu. Můžete provést tato nastavení v dialogovém okně Nastavení duplexu. Typ duplexního režimu Pro každou orientaci jsou k dispozici čtyři typy směru dvoustranné vazby. 1

19 Ovladač a programové vybavení Na výšku Na šířku Levá vazba Pravá vazba Horní vazba Dolní vazba Metoda tisku brožury Když je vybráno Rozdělit do sad: Tato volba umožňuje tisknout celou brožuru do menších sad, a stále je možné složit je ve středu na menší sady, aniž byste museli měnit pořadí čísel stránek. Můžete určit počet listů v každé dílčí sadě brožury, a to od 1 do 15. Tato volba usnadňuje skládání vytištěných brožur s větším počtem listů. Okraj pro vazbu Označíte-li Okraj pro vazbu, můžete zadat velikost odsazení od hřbetu v palcích nebo milimetrech. 13

20 Ovladač a programové vybavení Náhled tisku Před tiskem si můžete zobrazit náhled dokumentu. Pokud zaškrtnete pole Náhled tisku, otevře se před zahájením tisku okno s náhledem. 1 1 Oblast seznamu stránek V Oblasti seznamu stránek jsou uvedena čísla stránek, které budou vytištěny. Pokud z tohoto seznamu vyberete určitou stránku, zobrazí se její náhled v oblasti náhledu. Pokud stránku nechce tisknout, zrušte zaškrtnutí. Oblast náhledu V oblasti náhledu se zobrazuje náhled tisku stránky vybrané v oblasti seznamu stránek. POZNÁMKA Je-li v nastavení tisku vybráno Duplex (ručně) nebo Brožura (ručně), nelze funkci náhledu tisku použít. 14

21 Ovladač a programové vybavení Složka Pokročilé Nastavení změňte volbou některé z následujících možností: Zvětšení/zmenšení (1) Otočení textu () Použití vodoznaku (3) Tisk záhlaví zápatí (4) Úspora toneru (5) Administrátor (6) Další možnosti tisku... (7) Zvětšit/zmenšit Můžete měnit měřítko tisku. Otočení textu Zaškrtněte volbu Otočení textu, mají-li být data vytisknuta shora dolů. Použít vodoznak Do dokumentu můžete umístit vodoznak, kterým může být logo nebo text. Kromě toho si můžete vybrat některý z předem nastavených Vodoznaků nebo můžete použít bitmapový soubor, který jste vytvořili. Nahlédněte do části Použití vodoznaku, a poté klikněte na tlačítko Nastavení... 15

22 Ovladač a programové vybavení Nastavení vodoznaku Vyberte vodoznak Vyberte vodoznak. Originální vodoznak můžete vložit kliknutím na Přidat pro nastavení vodoznaku a následně výběrem Použít text nebo Použít bitmapový soubor v Typ vodoznaku. Název Do pole zadejte vhodný název. 16

23 Ovladač a programové vybavení Text Do pole Text zadejte text vodoznaku a poté vyberte Font, Styl, Rozměr a Sytost. Bitmapa Do pole Soubor zadejte název souboru a umístění bitmapového obrázku nebo kliknutím na Vyhledat... vyhledejte soubor. Rovněž můžete nastavit velikost zvětšení/zmenšení obrázku. Umístění Pokud zvolíte toto nastavení, můžete měnit pozici vodoznaku na stránce. Přenést dopředu Tato volba vloží vybrané znaky nebo obrázek přes tištěný dokument. Obrysově V části Obrysově jsou uvedeny informace o tom, jak tisknout pouze obrys vodoznaku. Tato možnost je k dispozici, když vyberete textový vodoznak. Nastavení Uživatelsky Můžete vybrat, jaký vodoznak bude vytištěn na první stránce a jaký na ostatních stránkách. Tisk záhlaví-zápatí Jestliže tuto funkci aktivujete, na dokumentu bude vytisknuto datum a čas systémových hodin počítače, uživatelské jméno pro přihlášení do počítače nebo zadaný text. Kliknutím na volbu Nastavení můžete tyto informace přizpůsobit. ID tisku Vyberete-li volbu Přihlášení uživatelské jméno, bude vytisknuto uživatelské jméno pro přihlášení. Jestliže zvolíte Vlastní a vložíte text do pole Vlastní, vytiskne se zadaný text. Úspora toneru Tato funkce umožňuje při tisku šetřit toner. Pokud je funkce Úspora toneru nastavena na Zapnuto, budou vytisknuté strany světlejší. Standardně je funkce nastavena na Vypnuto. POZNÁMKA Funkci Úspora toneru nedoporučujeme aktivovat při tisku fotografií nebo obrázků v odstínech šedé. Úspora toneru není k dispozici, je-li Vysoká vybráno pro Kvalita tisku. 17

24 Ovladač a programové vybavení Administrátor Administrátor je oprávněn omezovat přístup k některým funkcím, např. zvětšení/zmenšení nebo funkce tisku vodoznaku. Heslo Do tohoto pole zadejte heslo. POZNÁMKA Kliknutím na položku Vložte heslo... lze heslo změnit. Zamknutí volby Kopií Nastavení blokování volby kopírovaných stran zamezí vícenásobnému tisku. Zamknutí voleb Soutisk & Zvětšit/zmenšit Zablokuje nastavení zvětšení/zmenšení a soutisku. Zamknutí vodoznaku Zablokuje aktuální nastavení vodoznaku, aby nebylo možné jej změnit. Zámek Tisk záhlaví - zápatí Zablokuje aktuální nastavení tisku záhlaví-zápatí, aby nebylo možné jej změnit. 18

25 Ovladač a programové vybavení Další možnosti tisku V této složce můžete nastavit následující funkce tisku: Nastavení sytosti Zlepšit kvalitu tisku Přeskočit prázdnou stránku Vytisknout text černě Nastavení sytosti Zvýší se nebo sníží sytost tisku. POZNÁMKA Nastavení sytosti není k dispozici, je-li Vysoká vybráno pro Kvalita tisku. Zlepšit kvalitu tisku Tato funkce umožní zlepšit kvalitu tisku. Omezit pomačkání papíru Tato volba slouží k zamezení zvlnění papíru. Pokud tisknete pouze několik stran, není třeba tuto volbu aktivovat. POZNÁMKA Touto operací se sníží teplota zapékání toneru. 19

26 Ovladač a programové vybavení Zlepšit fixaci toneru Tato volba zlepší fixaci toneru. POZNÁMKA Touto operací se zvýší teplota zapékání toneru. Přeskočit prázdnou stranu Je-li zaškrtnuta volba Přeskočit prázdnou stránku, tiskový ovladač automaticky rozezná prázdné strany a vyřadí je z tisku. POZNÁMKA Tato volba není platná při výběru následujících voleb: Použití vodoznaku Tisk záhlaví zápatí Nna1 a 1 na NxN stran v Soutisk Duplex (ručně) a Brožura (ručně) v Duplex / Brožura Náhled tisku Vytisknout text černě Tato funkce umožňuje tisk veškerého textu v černé místo odstínů šedé. POZNÁMKA U některých znaků nemusí být funkční. 0

27 Ovladač a programové vybavení Karta Tiskové profily Tiskové profily jsou upravitelnými přednastavenými hodnotami, pomocí nichž máte rychlý přístup k často používaným konfiguracím tisku Okno seznamu tiskových profilů (1) Odstranit profil... () Vždy nejdříve zobrazit složku Tiskové profily. (3) Přidat profil... (4) Zobrazení aktuálního tiskového profilu (5) a Vyberte svůj profil z okna seznamu tiskových profilů. b Pokud chcete od příštího tisku zobrazit složku Tiskové profily v přední části okna, zaškrtněte položku Vždy nejdříve zobrazit složku Tiskové profily.. c Potvrzení zvoleného profilu proveďte kliknutím na OK. Přidat profil Dialogové okno Přidat profil se objeví po kliknutí na volbu Přidat profil... Můžete přidat 0 nových profilů s vašimi preferovanými nastaveními. a Zadejte požadovaný název do pole Název. b Ze seznamu ikon vyberte ikonu, kterou chcete použít, a poté klikněte na položku OK. c Aktuální nastavení zobrazené na levé straně okna ovladače tiskárny bude uloženo. 1

28 Ovladač a programové vybavení Odstranit profil Dialogové okno Odstranit profil se objeví po kliknutí na volbu Odstranit profil... Můžete smazat jakýkoliv profil, který jste přidali. a Vyberte svůj profil z okna seznamu tiskových profilů. b Klikněte na Vymazat. c Klikněte na Ano. d Vybraný profil bude vymazán.

29 Ovladač a programové vybavení Složka Nastavení zařízení POZNÁMKA Na složku Nastavení zařízení se dostanete podle pokynů v části Přístup k nastavení ovladače tiskárny uu strana 8. Výrobní číslo můžete automaticky zjistit ve složce Nastavení zařízení následujícím způsobem. 1 Výrobní číslo (1) Kliknutím na volbu Autodetekce () zkontroluje tiskový ovladač zařízení a zobrazí jeho výrobní číslo. Pokud bude získání informace neúspěšné, na obrazovce se zobrazí Autodetekce () Funkce Autodetekce zobrazuje dostupná nastavení tiskového ovladače. POZNÁMKA Funkce Autodetekce () nemusí být za následujících okolností k dispozici: Tiskárna je vypnutá. Zařízení je v chybovém stavu. Zařízení je ve sdíleném síťovém prostředí připojeno k tiskovému serveru pomocí USB kabelu. Kabel není do zařízení správně zapojen. 3

30 Ovladač a programové vybavení Podpora Klikněte na položku Podpora... v dialogovém okně Předvolby tisku Brother Solutions Center (1) Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) jsou webové stránky, na kterých najdete informace o svém produktu Brother včetně nejčastěji kladených dotazů (FAQ), uživatelských příruček, aktualizovaných ovladačů a rad pro práci s vaším zařízením. 4

31 Ovladač a programové vybavení Webové stránky originálního spotřebního materiálu... () Po kliknutí na toto tlačítko můžete navštívit webovou stránku Brother s originálním spotřebním materiálem. Brother CreativeCenter... (3) Po kliknutí na toto tlačítko můžete navštívit webovou stránku pro bezplatná a snadná online řešení pro podniky i domácí uživatele. Tisk nastavení (4) Pomocí tohoto tlačítka si můžete vytisknout stranu, kde je uvedeno nastavení tiskárny. Kontrola nastavení... (5) Můžete zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny. O aplikaci... (6) Toto tlačítko zobrazí seznam souborů ovladače tiskárny a informace o verzi programu. 5

32 Ovladač a programové vybavení Odinstalování tiskového ovladače Nainstalovaný ovladač můžete odinstalovat následujícím postupem. POZNÁMKA Toto není dostupné, byl-li tiskový ovladač původně nainstalovaný z Windows pomocí funkce Přidat tiskárnu. Po odinstalování ovladače doporučujeme počítač restartovat a vymazat soubory, které se během instalace používaly. (Pro Windows XP, Windows Vista a Windows 7) a Klikněte na tlačítko Start, vyberte Všechny programy, Brother, a potom zvolte název vaší tiskárny. b Klikněte na Odinstalace. c Dále se řiďte pokyny na obrazovce počítače. (Pro Windows 8) a Klikněte na (Brother Utilities). b Klikněte na roletový seznam a vyberte název modelu (pokud ještě není vybrán). c Klikněte na Nástroje v levé navigační liště. d Klikněte na Odinstalace. e Dále se řiďte pokyny na obrazovce počítače. 6

33 Ovladač a programové vybavení Status Monitor Nástroj Status Monitor je konfigurovatelným softwarovým nástrojem pro monitorování stavu jednoho nebo více zařízení, který vám poskytuje okamžité informace o chybových zprávách. Stav zařízení můžete kdykoliv zkontrolovat poklepáním na ikonu v panelu úloh nebo vybráním položky Status Monitor umístěné v Start/Všechny programy/brother/hl-xxxx na vašem počítači. (Windows 7) Chcete-li zobrazit ikonu Status Monitor na hlavním panelu, klikněte na tlačítko zobrazí v malém okně. Poté přetáhněte ikonu na hlavní panel.. Ikona Status Monitor se (Windows 8) Klikněte na (Brother Utilities), a potom klikněte na roletový seznam a vyberte název modelu (pokud ještě není vybrán). Klikněte na Nástroje v levé navigační liště, a potom klikněte na Status Monitor. POZNÁMKA Další informace o použití programu Status Monitor získáte po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu Status Monitor a výběru položky Nápověda. Funkce automatické aktualizace programu je aktivní, když je funkce sledování stavu aktivní. 7

34 Ovladač a programové vybavení Sledování stavu zařízení Ikona programu Status Monitor mění barvu v závislosti na stavu zařízení. Zelená ikona značí normální pohotovostní podmínky. Žlutá znamená výstrahu. Červená ikona značí, že došlo k tiskové chybě. Existují dvě místa, kde můžete na počítači zobrazit Status Monitor v panelu úloh nebo na pracovní ploše. 8

35 Ovladač a programové vybavení Macintosh Vlastnosti tiskového ovladače (Macintosh) Toto zařízení podporuje Mac OS X x 10.8.x. POZNÁMKA Snímky obrazovek v této části jsou z OS X v10.7. Obrazovky na vašem počítači Macintosh mohou být odlišné podle toho, jakou verzi operačního systému používáte. Tiskový ovladač pro Macintosh je k dispozici ke stažení ze stránky pro váš model na Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/). Volba možností nastavení strany Můžete nastavit položky Paper Size (Velikost papíru), Orientation (Orientace) a Scale (Měřítko). a Například z aplikace TextEdit klikněte na File (Soubor), potom na Page Setup (Vzhled stránky). Ujistěte se, že je vybráno Brother HL-XXXX (kde XXXX je název vašeho modelu.) v nabídce Format For (Formát pro)-. Můžete změnit nastavení pro Paper Size (Velikost papíru), Orientation (Orientace) a Scale (Měřítko), potom klikněte na OK. 9

36 Ovladač a programové vybavení b Například z aplikace TextEdit klikněte na File (Soubor), potom na Print (Tiskout) pro spuštění tisku. (Pro Mac OS X v10.6.8) Více možností nastavení vzhledu stránky získáte kliknutím na trojúhelník vedle vyskakovací nabídky Printer (Tiskárna). POZNÁMKA Aktuální nastavení můžete uložit jako předvolbu výběrem položky Save As (Uložit jako) z vyskakovací nabídky Presets (Předvolby). 30

37 Ovladač a programové vybavení (Pro OS X v10.7.x a v10.8.x) Více možností nastavení vzhledu stránky získáte kliknutím na tlačítko Show Details (Zobrazit podrobnosti). POZNÁMKA Aktuální nastavení můžete uložit jako předvolbu výběrem položky Save Current Settings as Preset... (Uložit aktuální nastavení jako předvolbu...) z vyskakovací nabídky Presets (Předvolby). 31

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-100(E) HL-10(E) HL-110W(E) HL-11W Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Referenční příručka Stručné vysvětlení běžných činností

Referenční příručka Stručné vysvětlení běžných činností Referenční příručka Stručné vysvětlení běžných činností HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Tuto příručku uživatele můžete přečíst programem Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Tuto příručku uživatele můžete přečíst programem Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete přečíst programem Screen Reader pro převod textu z obrazovky na

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více