VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

2 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. zpracoval Petr Bouček, ředitel školy

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Personální zabezpečení školy 4. Výsledky přijímacího řízení 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovou organizací

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh11, příspěvková organizace Sídlo: Právní forma: Nádražní okruh 11/674, Opava příspěvková organizace Identifikátor školy: IZO: IČO: Kontakt: tel.: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj IČO: října 117, Ostrava Ředitel školy: Odloučená pracoviště: Petr Bouček Matiční dům, Rybí trh 7, Opava Městský dům kultury Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava ZŠ Ilji Hurníka, Ochranova 6, Opava ZŠ Ilji Hurníka, Pekařská 77, Opava Zařazení do sítě škol: Kapacita školy dle zařazení: 1258 žáků Základní umělecká škola Václava Kálika poskytuje vzdělání v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 1110 žáků. Výuka probíhá ve čtyřech budovách. Školu navštěvují nejen žáci z Opavy a okolí, ale i žáci z jiných okresů (Bruntál, Ostrava). Nádražní okruh 11: ředitelství školy, výuka hry na klavír, smyčcové nástroje, akordeon, EKN, kytara, sólový a sborový zpěv, dechové nástroje, cimbál, hudební nauka a zkušebna orchestrů a souborů Matiční dům: výuka dechových a bicích nástrojů, taneční a literárně dramatické oddělení Městský dům kultury Petra Bezruče: výuka klasických varhan ZŠ Ilji Hurníka: výuka hudební teorie, vybraných hudebních nástrojů a cimbálových muzik

5 2. Přehled oborů vzdělávání Přehled učebních plánů hudebního oboru Schváleno MŠMT ČR dne pod č. j /95 s účinností od název učební plán číslo přípravné studium 1a, 1b, 1c 1. stupeň hra na klavír hra na elektronické klávesové nástroje hra na housle, violu, violoncello 3 hra na kontrabas 4 hra na zobcovou flétnu hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj 5b hra na flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baryton, tubu, bicí nástroje 6 hra na cimbál 7 hra na kytaru 8 hra na akordeon 9 pěvecká hlasová výchova 10 sborový zpěv 11 2a 2b 5a 2. stupeň hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje 12 pěvecká výchova a zpěv 13 příprava ke studiu na VŠ pro žáky s předběžnou hudební průpravou 15 příprava ke studiu na SŠ a ped. a filozofických fakultách bez předběžné hudební průpravy 16 Přehled učebních plánů tanečního oboru Schváleno MŠMT ČR dne , č. j / a pod č. j / s platností od název učební plán číslo přípravné studium 1 základní studium 1. stupně 2 základní studium 2. stupně 4 Přehled učebních plánů literárně dramatického oboru Schváleno MŠMT ČR pod č. j / s platností od název přípravné studium 1 oddělení dramatické a slovesné 1. stupeň 2 oddělení dramatické 2. stupeň 5 učební plán číslo 1. ročníky všech stupňů vyučováni podle platného ŠVP s platností od

6 3. Personální zabezpečení školy Na škole působí stabilní pedagogický sbor, kdy personální změny jsou minimální a většinou se jedná o nahrazení pedagogů odcházejících do starobního důchodu. Obsazení nepedagogických pracovníků je již řadu let neměnné. Celkově je převaha ženské části zaměstnanců. pedagogičtí zaměstnanci nepedagogičtí zaměstnanci celkem obor hudební obor taneční obor literárně dramatický z toho ženy nekvalifikovaných

7 počet žáků 4. Výsledky přijímacího řízení Talentové zkoušky proběhly v termínu 7. a 14. května. Ke zkouškám se dostavilo 206 zájemců ke studiu. Celkem bylo přijato 198 žáků. V porovnání s loňským rokem došlo k nárůstu počtu zájemců o počet přihlášených a přijatých uchazečů celkový počet hudební obor taneční obor literárně dramatický obor přihlášení přijatí

8 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Klasifikace za 1. pololetí Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl hudební literárně - dramatický taneční Celkem Klasifikace za 2. pololetí Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl hudební literárně - dramatický taneční Celkem Počty absolventů Celkem Dívky hudební literárně - dramatický taneční Kolektivní 1. stupeň stupeň Celkem

9 Počet zameškaných hodin omluvené neomluvené 1. pololetí pololetí celkem Výsledky žáků v soutěžích Krajské kolo soutěže ZUŠ zpěv - ZUŠ Frýdek-Místek, sólový zpěv 0. kat. Tereza Machurová 1. místo uč. Z. Machurová Kamila Pavelcová 2. místo uč. J. Lokaj 1. kat. Nikol Smolková 2. místo uč. Z. Machurová 2. kat. Nikol Bořucká 1. místo uč. J. Lokaj 6. kat. Jana Střílková 2. místo uč. Z. Machurová 9. kat. Lenka Bartošová 2. místo uč. Z. Machurová komorní zpěv 1. kat. (duo) N. Bořucká, N. A. Opálková 1. místo uč. J. Lokaj 2. kat. (trio) E. Drastíková, K. Chudějová, A. Steyerová 1. místo s postupem do ústředního kola uč. J. Lokaj Krajské kolo soutěže ZUŠ lidové nástroje - ZUŠ L. Janáčka Havířov, Soubory lidových nástrojů 3. kat. Cimbálová muzika 2. místo uč. R. Kubala Krajské kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje - ZUŠ J. R. Míši Orlová, Příčná flétna 6. kat. Zuzana Lehnertová 2. místo uč. A.Bartusková Dřevěné dechové nástroje 1. kat. klarinet Vojtěch Šimera 1. místo s postupem do ústředního kola uč. P. Plánský

10 1. kat. saxofon Veronika Dubová 1. místo uč. M. Pelc 2. kat. saxofon Michaela Moravcová 3. místo uč. M. Pelc Žesťové dechové nástroje 2. kat. trubka Marie Kepová 3. místo uč. J. Kepa Daniel Havránek 3. místo uč. B. Poledna 3. kat. trubka Daniel Chládek 2. místo uč. B. Poledna 8. kat. trubka Michal Mikoláš 3. místo uč. J. Kepa 6. kat. pozoun Ondřej Fischer 2. místo uč. M. Pajdla Jan Škubník 3. místo uč. M. Pajdla 4. kat. tuba Richard Šíma 3. místo uč. J. Kepa Lukáš Poledna Zvláštní ocenění za vynikající klavírní doprovod Bicí nástroje (Klub Cooltour Ostrava ) 8. kat. Václav Khýr 2. místo uč. J. Bučánek Krajské kolo soutěže ZUŠ houslové, smyčcové soubory a žákovské orchestry - DK Orlová, Smyčcové soubory 2. kat. Smyčcový soubor 2. místo uč. Hanousková Žákovské orchestry 1.a kat. Smyčcový orchestr 1. místo s postupem do ústředního kola uč. Hanousková Pavel Štěpánek Zvláštní ocenění za vynikající provedení klavírního sólového partu uč. P. Hanousek Naďa Hanousková Zvláštní ocenění za vynikající dirigentskou a uměleckou práci Ústřední kolo soutěže ZUŠ houslové, smyčcové soubory a žákovské orchestry - Olomouc, Žákovské orchestry 1.a kat. Smyčcový orchestr Čestné uznání uč. Hanousková Ústřední kolo soutěže ZUŠ zpěv - ZUŠ Turnov, Komorní zpěv 2. kat. (trio) E. Drastíková, K. Chudějová, 2. místo uč. J. Lokaj A. Šteyerová

11 Ústřední kolo soutěže ZUŠ dechové nástroje - ZUŠ Kladno, Dřevěné dechové nástroje 1. kat. klarinet Vojtěch Šimera 3. místo uč. P. Plánský

12 6. Prevence sociálně patologických jevů Základní umělecká škola působí a vede žáky ke kultivovanému projevu a chování ve společenském životě a tudíž tato výchova vytváří sama o sobě prevenci proti negativním patologickým jevům. Je třeba si uvědomit důležitost existence těchto typů škol, protože v základních uměleckých školách neexistují tyto problémy. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno kolektivní i individuální fomou seminářů. Největší důraz byl kladen na tvorbu Školního vzdělávacího programu. Září červen ZUŠ Krnov Kurzy anglického jazyka (zástupce ředitele) Čeladná, Hotel Prosper ŠVP - Školení školních týmů Ostrava, Hotel Merkur Konference k RVP ZUV a ŠVP ZUV (NIDV) Ostrava, Hotel Merkur-Seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP ZUV (ředitel, zástupce ředitele) ZUŠ J. R. Míši Orlová Benchlearningová schůzka učitelů LDO a TO ZUŠ J. R. Míši Orlová Benchlearningová schůzka učitelů smyčcového a strunného oddělení Počítačová gramotnost pokračování SZŠ Opava (14 pedagogů) ZUŠ J.R.Míši Orlová Benchlearningová schůzka učitelů sólového a sborového zpěvu Čeladná, Hotel Prosper -Seminář vzdělávání žáků se SVP a mimořádně nadaných na téma Pěstování uměleckých zájmů jako léčba-terapie, Taneční a pohybová terapie, a Muzikoterapie a rytmická terapie školení k interaktivní tabuli Smart Board 885 vedení a zaměstnanci vyučující příští rok HN Čeladná, Hotel Prosper-seminář ke vzdělávání žáků se SVP na téma Dítě a umělecká výchova a Hudební představa Čeladná, Hotel Prosper-seminář ke vzdělávání žáků se SVP na téma Specifické poruchy učení a/nebo chování u žáků ZUŠ a Jsem neposedný-neklidné nesoustředěné dítě. Můžeme pomoci dítěti s ADHD? JKGO - ostravská setkání s houslemi metodika výuky hry na housle Čeladná, Hotel Prosper seminář ke vzdělávání žáků se SVP na téma Mimořádně hudebně nadané dítě co s ním, jak na něj? a Čas v hudbě Seminář s Osvědčením ze školení Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce - začátečník a mírně pokročilý Gymnázium M. Koperníka, Bílovec Čeladná, Hotel Prosper seminář ke vzdělávání žáků se SVP na téma Dislektik není hlupák Smyčcové dny Konzervatoř Brno celoročně (3 pedagogové smyčcového oddělení)

13 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti V tomto školním roce jsme se hlavně zaměřili na výchovné koncerty pro základní a mateřské školy. Jako každoročně jsou studenti vedeni k účasti na charitativních akcích. rodiče Na škole působí Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol, které je občanským sdružením působícím při ZUŠ Václava Kálika. Pomáhá v zajišťování a organizování aktivit nad rámec možností školy. Největší možnosti se otvírají při získávání grantů. družební školy Hudební škola v Glubčicích a Ratiboři (společné koncerty). spolupráce orchestrů a souborů Tato spolupráce probíhá na principu výměnných pobytů s koncertní činností a nacházení řešení společných problémů. spolupráce s městem Opavou Škola se aktivně zapojuje do kulturního dění ve městě. Orchestry a soubory vystupují na všech akcích, které město pořádá (Bezručova Opava, Promenádní koncerty na Ptačím vrchu, výročí a oslavy včetně významných zahraničních návštěv). Vedení školy je také v přípravném výboru Bezručovy Opavy. Škola pořádá výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ. Probíhá aktivní spolupráce se Slezským divadlem. Spolupráce s Církevní konzervatoří v Opavě. Spolupráce se ZŠ Ilji Hurníka (škola s rozšířenou hudební výchovou). charitativní činnost účinkování na koncertech Nízkoprahový klub pro děti do 15 let Modrá kočka účinkování při akcích, učitelé sedí pravidelně v porotě Nejjednodušeji řečeno je Modrá kočka nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 15 let, které jim nabízí pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací a prostor pro smysluplné trávení volného času. Posláním klubu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, (poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu), a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Klub je určen dětem v Opavě ve věku od 6 do 15 let, které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky) nebo jsou jimi ohroženy.

14 Klub je zaměřen zejména na děti, které se nemohou anebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov nebo mají vyhraněný životní styl. Marianum Opava Poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby dospělým osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením. Marianum Deštné Slezská nemocnice v Opavě Psychiatrická léčebna v Opavě Celoroční plán akcí Září Vernisáž výstavy S. K. Děrguna (Bezručova Opava) Knihkupectví Librex, hod. zajistění kulturního programu Plánská, Plánský Vernisáž výstavy V. Gažoviče (Bezručova Opava) Památník Petra Bezruče, hod. zajištění kulturního programu Plánská, Plánský Vystoupení akordeonového orchestru Andante (Bezručova Opava) Dol. náměstí, hod. Nosková Vystoupení dech. orchestru a mažoretek AMA (Bezručova Opava) Dol. náměstí, hod. Bouček, Mašíková + učitelé LDO hra S. Mroźka Na širém moři (Bezručova Opava) Loutkové divadlo, hod. Stránský Smyčcové orchestry Na cestě do nebe (Bezručova Opava) Knihovna P. Bezruče, hod. Hanousková, Foltisová, Raabová Taneční obor Cyklokosmický výlet po planetách (Bezručova Opava) Horní nám. u koule, hod. Pinkowská Taneční obor Moje planeta (Bezručova Opava) zahrada za kostelem sv. Václava, hod. Pinkowská Říjen Akordeonové duo Týden sociálních služeb Marianum, hod. Nosková Pěvecké oddělení Z pohádky do pohádky ZŠ Mírová, hod. Machurová Slavnostní mše na Církevní konzervatoři v Opavě Kepa Návštěva DPS Schaumburger Märchensänger Hudební školy v Bückeburgu (SRN) v Opavě manželé Lokajovi Koncert pěveckého oddělení Psych. léčebna, hod. Machurová Koncert duchovní hudby, Schaum. Mär. + Jeřabinka (Festival duchovní hudby) kostel Sv. Ducha, hod. manželé Lokajovi Slavnostní mezinárodní koncert DPS Schaum. Mär. + Jeřabinka Minorit, hod. (zkouška hod.) manželé Lokajovi DPS Jeřabinka pietní akt Masarykova ulice, hod. manželé Lokajovi

15 Listopad DPS Jeřabinka koncert Zpívání na zámku, zámek Loděnice, hod. manželé Lokajovi Den otevřených dveří (Koncert) Církevní konzervatoř Opava, hod. Foltisová, Plánská, Plánský, Polednová Žáci pěveckého oddělení vystoupení Z pohádky do pohádky ZŠ Englišova, hod. Machurová DPS Jeřabinka pietní akt Olomoucká ulice, hod. manželé Lokajovi DPS Jeřabinka II. mezinárodní festival (soutěž) slezské lidové písně Ratiboř (Polsko) manželé Lokajovi Taneční obor taneční pásmo Děti dětem v MŠ Heydukova, hod. Pinkowská, Heiserová Vystoupení na oblastní konferenci bývalých pracovníků školství Matiční dům jídelna, hod. Bartusková, Pelc, Plánská DPS Jeřabinka Koncert laureátů II. mezinárodního festivalu slezské lidové písně KD Strzecha Ratiboř (Polsko), hod. manželé Lokajovi Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Slavkově (fanfáry) Kepa + žáci Taneční obor taneční pásmo Děti dětem v MŠ Otická, hod. Pinkowská, Heiserová Pěvecká a výtvarná soutěž dětí (pořádá nestátní nezisková organizace Eurotopia) Minorit, hod. členové poroty Bouček, Pelc Prosinec DPS Jeřabinka Koncert laureátů II. mezinárodního festivalu slezské lidové písně Minorit, hod. manželé Lokajovi DPS Jeřabinka návštěva prezidenta ČR V. Klause v Opavě Obecní dům, 9.00 hod. manželé Lokajovi Vánoční koledování ZŠ Englišova, 8.30 a 9.30 hod. Machurová + žáci Vystoupení žáků pěveckého oddělení na Dolním náměstí (Vánoční trhy), hod. Machurová Koncert Církevní konzervatoře Opava kostel Dolní Lutyně, hod. Trgiňová Benefiční koncert pro Dětský domov Slezské divadlo, hod. Machurová Adventní koncert akordeonového orchestru Andante a jeho hostů Minorit, hod. Nosková Adventní koncert komorního sboru Jeřabinka Mikolajice, hod. manželé Lokajovi Vánoční koncert žáků pěveckého oddělení Psych. léčebna, hod. Machurová Vánoční varhanní a pěvecký koncert MDKPB, hod. Warišová, Machurová Koncert cimbálové muziky Vánoční trhy Opava, hod. Kubala Vánoční kytarový koncert sál, hod. Plánská Vánoční vystoupení pro děti v integrovaném centru Žirafa Frýdek Místek, 9.00 hod. Konečný Vánoční koledování ZŠ Mírová, hod. Machurová + žáci Vystoupení cimbálové muziky (Vánoční výstava) ZŠ Šrámkova hod. Kubala Vánoční koncert mažoretek AMA Sportovní hala ul. Mařádkova, hod. Mašíková Vánoční koncerty dětského sborového studia Jeřabinka Minorit, a hod. (zkouška hod.) manželé Lokajovi + učitel Vánoční koncert žáků sál, hod. Plánský Vánoční koncert ZŠ Komárov, hod. Židková + žáci Vánoční koncert dechového orchestru a jeho hostů Slezské divadlo, hod. (zkouška uč. orchestru hod.) Bouček + učitelé (odpadlo z důvodů státního smutku) Vánoční vystoupení pozounového souboru Městský úřad Otice, hod. Bouček + žáci Leden 9.1. Jeřabinka Tříkrálový koncert kostel Velké Hoštice manželé Lokajovi absolventský koncert v sále Církevní konzervatoře - Polednová, Machurová Cimbálová muzika Žywiec reprezentace města - Kubala Únor Efektivní využití interaktivní tabule Smart Board ve výuce Gymnázium M. Koperníka Bílovec, hod. Korbelová, Pelikánová, Pokorná Okresní kolo soutěže ZUŠ, zpěv sál, hod. Lokaj Slavnostní koncert k výročí založení ZŠ Hradec n/mor. (účinkuje flétnový kvartet) aula ZŠ Hradec n/mor., hod. Polednová

16 Hudební klauniáda Základní a praktická škola Slezského odboje 5, hod. Korbelová, Pelikánová + žáci Vystoupení v Penzionu pro seniory Kateřinky, hod. Foltisová + žák Dyslektik není hlupák (seminář) hotel Prosper Čeladná, hod. Bublíková Okresní nesoutěžní přehlídka souborů a orchestrů Obřadní síň Hlučín, hod. Hanousková, Trgiňová, Židková Výchovné koncerty v MŠ Čajkovského a Olomoucké, hod. Bartusková, Pelc, Plánská, Pokorná + žáci Březen Příprava na Slavnostní vyznamenání učitelů (akce Krajského úřadu), Minorit hod. Bouček Vystoupení žáků na plese Dětského zastupitelstva města Opavy Držkovice Machurová Houslové mistrovské kurzy s prof. Ivanem Ženatým Ostravská univerzita, hod. Raabová, Foltisová DPS Jeřabinka Vzpomínka u příležitosti 162. výročí narození TGM (akce SMO) Masarykova tř., hod. manželé Lokajovi Vystoupení akordeonového dua Klub důchodců Hrnčířská, hod. Nosková Koncert pro miminka, charita pro SN Opava Minorit, hod. Kubala Koncert orchestrů a souborů školy MDKPB, hod. vedoucí souborů, Bouček, Plánský Koncert klavírního oddělení sál ZUŠ Koncert populárních písní a křest CD (Machurovci) Art klub Opava, hod. Machurová Velikonoce na zámku (Dívčí cimbálová muzika) zámek Kravaře, hod. Lebeda Předávání cen pedagogům (akce Krajského úřadu) Minorit, hod. Bouček, Lebedová, Machurová, Pe V. koncertní přehlídka Máme rádi baroko Církevní konzervatoř Opava, 9.00 hod. Foltisová, Hanousková, Kristýnková, Plánská, Plánský, Raabová, Witasskov Vystoupení žáků v klubu Psychiatrické léčebny Opava, hod. Machurová Vystoupení tanečního oboru zámek Hradec, hod. Pinkowská Duben Okresní klavírní přehlídka ZUŠ Háj ve Slezsku Godovská, Kristýnková, Majnušová, Táborská, Westová, Witassková Vystoupení na Velikonočním jarmarku (Cimbál. muziky) Dolní náměstí, hod. Kubala Vystoupení na Velikonočním jarmarku (Polák, Cibulka) Horní náměstí, hod. Machurová Účast na výstavě výtvarného festivalu Další břehy, hod. Bučánek + žáci Koncert dechového orchestru KD Otice, hod. Bouček + učitelé Okresní kytarová přehlídka sál, 9.00 hod. Lebedová Absolventský koncert CKO, hod. Bystroňová, Kopcová, Polednová Vystoupení pro Domov důchodců sv. Zdislavy, hod. Foltisová Pěvecká soutěž Česko zpívá Trutnov Machurová + žáci Výchovný koncert pro MŠ V. a M. Hoštice, hod. Westová, Pokorná, Raabová DPS Jeřabinka 67. výročí osvobození Opavy nám. Osvoboditelů, hod. manželé Lokajovi Cimbálová muzika Den Země Dolní náměstí, hod. Kubala Klauniáda pro MŠ Neumannova učebna č. 3, hod. Korbelová, Bilíková Absolventské koncerty žáků sál, hod. Plánský Cimbálová muzika Dětská píseň Minorit, hod. Kubala Podpis smlouvy o spolupráci se ZŠ Ochranova (řed. Hubálek) ředitelna, hod. Bouček Výchovný koncert pro ZŠ Ochranova sál, hod. Bouček, Plánský Květen Klauniáda a výchovný koncert MŠ a ZŠ Hlavnice, 9.00 a 9.30 hod. Korbelová, Bilíková, Pelc, Bouček, Konečný Klauniáda a výchovný koncert MŠ Dolní Životice, 9.15 hod. Korbelová, Bilíková, Pelc, Bouček, Konečný Výchovný koncert pro MŠ Otická, 9.15 hod. Kristýnková, Machurová, Stránský, Táborská, Židková Setkání s lichtenštejnskou princeznou Sophií, dívčí pěvecké trio MMO, hod. manželé Lokajovi Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Hněvošice a Služovice, 9.00 a hod. Godovská, Plánská, Pokorná, Židková Slavnostní koncert k 30. výročí založení DPS Jeřabinka se setkáním bývalých členů Minorit, hod. manželé Lokajovi DPS Jeřabinka 67. výročí osvobození ČSR městský hřbitov, hod. manželé Lokajovi Výchovný koncert pro MŠ Olomoucká, 9.00 hod. a stacionář Mraveneček, hod. Foltisová

17 9. 5. Výchovný koncert pro MŠ Komárov, 9.30 hod. Židková, Pokorná, Witassková Výchovný koncert pro MŠ Šrámkova, 9.30 a hod. Plánská, Nosková, Raabová, Táborská Výchovný koncert MŠ E. Krásnohorské, 9.30 hod. Korbelová, Machurová Přijímací talentové zkoušky (všechny obory) hod. vedení + vybraní učitelé Výchovný koncert na MŠ Krnovská, 9.15 hod. Korbelová Výchovný koncert pro MŠ Havlíčkova, 9.00 hod. Witassková Koncertní zájezd Jeřabinky do Bückeburgu (Německo) pokračování projektu Spolupráce a partnerství mezi sbory manželé Lokajovi Výchovný koncert pro MŠ Jakartovice, 8.45 hod. Korbelová Slavnostní koncert učitelů okresu Opava obřadní síň Hlučín, ročník Hradecké Guitarreando, celý den Lebedová + žáci Výchovný koncert pro MŠ Mnišská, 9.00 hod. Witassková Výchovný koncert pro MŠ Litultovice (ZŠ Slavkov), 9.15 hod. Korbelová Výchovný koncert pro MŠ Slavkov, 9.00 hod. Korbelová Výchovný koncert pro ZŠ Vrchní, 9.00 a hod. (žáci pěvecké třídy) Machurová Den otevřených dveří ZUŠ V. Kálika hod. vedení + učitelé Červen Výchovné koncerty pro ZŠ Englišova sál, 8.45, 9.30, hod. Majnušová Vystoupení žáků na akci Dítě v nás Psych. léčebna Opava, hod. Machurová Slavnostní předávání maturitních vysvědčení SPŠ strojní, a hod. Kepa + žáci Koncert tanečního oboru Slezské divadlo, hod. učitelé tanečního oboru Přehlídka Múziáda zámek Hradec nad Moravicí, celý den Hanousková, Majnušová, Plánský, Witassková, Židková Divadelní ochutnávka (I. ročník přehlídky) Rybí trh, hod. Bublíková, Stránský Vystoupení žáků přípravného ročníku TO Kulturní dům Ostrava, hod. Pinkowská Schůzka s rodiči nových žáků sál, hodin Bouček, učitelé Závěrečný koncert cimbálových muzik a absolventský koncert (Petr Hoza cimbál) Loutkové divadlo, hod. Kubala, Lebeda Koncert v nemocnici Opava (Psych. odd.), 9.30 a hod. Plánská, Židková, kytarové trio žáků Vystoupení žáků v domově pro seniory Kylešovská ulice, hod. Nosková Představení LDO R. Quenau: Stylistická cvičení Café Evžen, hod. Stránský Vystoupení na konferenci k projektu Postilion Minorit, hod. Lebedová Absolventský koncert sál, hod. Machurová Pietní akce k H. Píkovi (Jeřabinka) Hláska, hod. manželé Lokajovi Mezinárodní koncert Stadtjugendkapelle Roth (Německo) a Dechový orchestr ZUŠ Opava MDKPB, hod Bouček + učitelé Koncert dechového orchestru na Ptačím vrchu, hod. Bouček + učitelé Výchovný koncert ZŠ Slavkov, hod. Plánský, Pelc Představení LDO K. Čapek: Jak vzniká divadelní hra Loutkové divadlo, hod. Stránský 9. Výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v Základní umělecké škole Václava Kálika Opava kontrola České školní inspekce.

18 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy v roce 2011 skončilo vyrovnaným rozpočtem s hospodářským výsledkem O. Závazný ukazatel školy byl tímto splněn beze zbytku. Podrobné údaje včetně důkladného rozboru hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011, která byla odeslána KÚ Ostrava Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených ZUŠ V. Kálika Opava v roce 2011, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Na rok 2011 byly ZUŠ V. Kálika Opava stanoveny tyto závazné ukazatele: 1. Limit počtu zaměstnanců 2. Příspěvek na provoz (platy zaměstnanců) 3. Výsledek hospodaření 4. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Plnění závazných ukazatelů: 1. Limit počtu zaměstnanců 47,4 Hodnoty tohoto ukazatele podle výkazu P1-04 za čtvrtletí 2011 byly následující: - zaměstnanci celkem 44,872 v tom - počet pedagogický pracovníků 39,632 - počet nepedagogických pracovníků 5,24 Výše uvedený ukazatel v roce 2011 škola dodržela. 2. Příspěvek na provoz ,-- Příspěvek na provoz celkem ,-- z toho: - přímé náklady na vzdělávání UZ ,-- - účelové prostředky na rozvojový program Posílení platové úrovně pedag. prac. s VŠ vzděláním, kteří splňují odb. kvalif. podle zák. č. 563/2004 Sb UZ ,-- Účelová dotace do investičního fondu 0,--

19 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2011 Druh dotace Poskytnuto Skutečné čerpání Vratka dotace UZ přímé náklady na vzdělávání z toho: , ,- 0 UZ platy pedagogických zam , ,- 0 UZ platy nepedagogických zam , ,- 0 UZ OON pedagogických zam , ,- 0 UZ OON nepedagogických zam , ,- 0 UZ zákonné odvody , ,- 0 UZ FKSP , ,- 0 UZ ONIV náhrady , ,- 0 UZ účelové prostředky na rozvoj.program Posílení platové úrovně ped. prac. s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalif.podle zák.563/2004 Sb. z toho: , ,- 0 UZ platy , ,- 0 UZ zákonné odvody + FKSP , ,- 0 Dotace celkem , ,- 0 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že závazné ukazatele z rozpočtu byly dodrženy, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Ušetřené prostředky z pojistného a ONIV náhrady /UZ33353/ byly použity v souladu s pokyny KÚ Ostrava k financování ONIV (pojistné, dorovn. příd. FKSP a nákup učebních pomůcek). Přidělené prostředky tak byly vyčerpány beze zbytku. 3. Výsledek hospodaření 0 - výnosy z hlavní činnosti k ,80 Kč - výnosy z doplňkové činnosti k ,00 Kč - náklady k ,80 Kč - hospodářský výsledek k

20 Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě stejně jako v minulých letech i po celý kalendářní rok 2011 usilovala o udržení vyrovnaného rozpočtu a dodržení závazného ukazatele hospodářského výsledku 0. Z výše uvedených údajů vyplývá, že závazný ukazatel výsledku hospodaření na rok byl dodržen beze zbytku, příděly do fondů nebudou provedeny. Doplňková činnost V roce 2011 je jako doplňková činnost vykazován příjem z pronájmu nebytových prostor nápojový automat. Výnos z této činnosti činil 2.000,-- Kč a byl beze zbytku použit k financování hlavní činnosti školy. 4. Odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu 1.000,- Škola odvedla do rozpočtu kraje stanovenou částku 1.000,-- Kč jako odvod z odpisů za rok 2011 odvod z investičního fondu.

21 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto směru škola nevyvíjela žádnou aktivitu. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola Václava Kálika Opava se zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce organizované jinými subjekty. 13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola, prostřednictvím SRPUŠ, získala celkem Kč v kulturních grantech vyhlašovaných Magistrátem města Opavy. Reprezentace žáků pěveckého oddělení v mezinárodní pěvecké soutěži Česko zpívá Kč Partnerství dětských pěveckých sborů nezná hranic Kč Podpora tvůrčích aktivit dětského pěveckého sboru Jeřabinka Kč Festival mladých klavírních interpretů Magický klavír v proměnách času Kč 14. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací je na výborné úrovni. Probíhají pravidelné schůzky, které probíhají v přátelské a konstruktivní atmosféře.

22 Výroční zpráva byla projednána dne na mimořádné pedagogické radě.. Petr Bouček, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Vystoupení na vernisáži (Z. Kotková) Knihovna PB, hod. Lebedová, Mervová DVPP: Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a c

Vystoupení na vernisáži (Z. Kotková) Knihovna PB, hod. Lebedová, Mervová DVPP: Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a c PLÁN PRÁCE 2016/2017 ZÁŘÍ 2016 29. 8. Přezkoušení neklasifikovaných žáků učebna č. 3, 9.00 hod. 29. 8. Nástup do školy + fotografování, zahájení učebna č. 3, 10.00 hod. všichni učitelé 31. 8. Brigáda Dvořákovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace zpracoval: Petr Bouček, ředitel školy 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace zpracoval: Petr Bouček, ředitel školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Edvarda Runda Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní umělecká škola Edvarda Runda Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Edvarda Runda Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 v Ostravě - Slezské Ostravě, říjen 2014 Zpráva

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více