SPOLEČENSTVÍ. naše ADVENT. Milí čtenáři, - bdělé očekávání Krista PROSINEC 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSTVÍ. naše ADVENT. Milí čtenáři, - bdělé očekávání Krista PROSINEC 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ"

Transkript

1 PROSINEC 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č prosince 2004 Cena 7 Kč ADVENT - bdělé očekávání Krista V jedné staré židovské legendě se vypravuje, co se stalo v Izraeli v době, kdy žil moudrý rabín Menechem. Jakýsi pomatený člověk se nepozorovaně dostal na Olivovou horu. A tam zatroubil na posvátný pozoun zvaný šófar. Lidé se domnívali, že už to začalo, že se troubí k poslednímu soudu a že nastává vykoupení. Celá událost způsobila velký zmatek. Jen rabbi Menechem vykoukl z okna a říká: Jen klid, nevidím žádnou obnovu. I v dnešní době zaznívá mnoho hlasů, které mluví o blížícím se konci. Je to také falešný poplach? I my v Božím slově slyšíme Pánův den je blízko! Každý rok nás poněkud vzruší naslouchání vážným slovům Písma, ale vzápětí se uklidníme, protože se to čte přece každý rok na začátku adventu. Dříve křesťané vnímali slovo advent jako část liturgického roku. Byla to příprava na Vánoce. Původně slovo znamenalo příchod. Tak čekal židovský národ na příchod Mesiáše. A čekají na něj dodnes. My křesťané víme, že Ježíš Mesiáš už poprvé přišel. Čekáme na jeho druhý příchod. Mluví se o velkém druhém adventu světa. Víme, že se bude jednat o konec časů. Ale nikomu není jasné, jak se všechno stane. Bůh nám dává drahocený dar času. Ano, dává nám dar adventního času. Ztišme se, naslouchejme, hledejme. Je nutné se zastavit, abychom začali vnímat to, co nám ve shonu moderního světa uniká. Všímat si drobností a maličkostí, pěkných a milých věcí, za vším se totiž skrývá Boží dobrota a láska. Jen tomu, kdo se ztiší a bude naslouchat, kdo otevře své srdce a dlaně, aby mohl rozdávat i přijímat, a kdo nebude zavírat oči před pravdou, tomu bude dopřáno najít cestičku k jesličkám. P. Ervín Jansa Milí čtenáři, blíží se konec roku a s ním milá povinnost upřímně poděkovat všem, kteříse jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že Naše společenství přežilo 15. rok svého vydávání. Díky patří nejen těm, kteří jakýmkoliv způsobem do časopisu přispívají, ale i Vám, kteří jej pravidelně čtete. Nyní stojíme před otázkou - jak dál? dokončení na str. 8 z obsahu Advent - bdělé očekávání Krista P. Ervín Jansa 1 Lano, Dvě děťátka v jesličkách příběhy, které napsal život 2 Zážitek na nejvyšší státní úrovni a Vánoční přání všem čtenářům 3 Skautská hlídka a Hudba pro Boží slávu 4-5 Zprávy z farností a zhodnocení poznávací soutěže 7

2 STRANA 2 Příběhy, které napsal život... Lano Dvě děťátka v jesličkách Když mě kdysi moji liberečtí přátelé vzali poprvé na Prachovské skály, připadala jsem si velice důležitá a statečná. Horolezce jsem dosud znala jen z knih, z filmu a z pohledu zdola. Teď jsem se měla stát jedním z nich, z těch vyvolených. Nesla jsem lano, na pěšinkách pod skalami se po nás ohlíželi turisté a malé děti a mně bylo dobře. Ale když jsme se zastavili pod strmou jehlou, roztřásla se mi kolena. Ale vzdor všem úslovím a rčením začátek byl lehký. Chlapci mi doporučili, abych prvních deset metrů lezla komínem. S oporou na všechny čtyři a ještě na záda to šlo téměř hravě. Pak komín končil a já přešla na stěnu. Neboj se, řekl mi Honza, - jinak pán od soudu v Liberci jsou tady skoby a já tě jistím. A tak jsem lezla, hledala pro prsty vhodné jamky ve skále a občas mrkla na lano volně prokluzující karabinkou. V hlavě se mi honily děsivé myšlenky: Co se stane, když mi ujede noha? Nebo ruka? Anebo nohy i ruce zároveň? Udrží mě lano? A skoba? A karabinka? A Honza? Tajil se mi dech, žaludek se svíral a prsty co chvíli nervózně zabrnkaly na výstupku skály. Najednou, ani nevím, jak, jsem se utrhla. Padala jsem kus dolů, pak to trhlo a už jsem se houpala okolo skály jako Hurvínek na špagátku. Lano, skoba, karabinka vydržely, kamarádi mě udrželi. Po několika pro mne trapných, pro kluky zábavných zakomíháních jsem se opět chytla skály, a už bez kolizí vylezla na horu. Do chvíle toho utržení jsem se bála. Pak ze mne všechen strach spadl, uvěřila jsem lanu a všemu, co mělo jistit. Později jsem si často uvědomovala, jak důležitá byla pro mne ta první zkouška pádem. Na cestě k Bohu, strmými skalami k výškám, se nám také tu a tam stane, že se utrhneme a padáme. Vlastní nepozorností, nezkušeností, zvolením špatné cesty nebo i z příčin, které jsou mimo nás. Zvětralá skála se může udrolit, noha může sklouznout po mechu. Pád by mohl být tragický, kdyby tu nebylo pevné, dobře upevněné lano. Teprve při pádu se přesvědčujeme o jeho pevnosti a spolehlivosti. Po náhlém leknutí, po chvilkové hrůze, nastane uvolnění a klid. Naše myšlenky se přestanou obírat otázkami co by se stalo, kdyby a my můžeme plně vychutnávat krásu závratných výšek, vítr ve vlasech a slastný pocit z dobrého výkonu. Stačí, abychom se jednou jedinkrát přesvědčili, že nás Bůh bezpečně zachytí v našem pádu, zaviněném či nezaviněném, a získáme bezmeznou důvěru v Boží ochrannou ruku. Budeme pak vesele a šťastně stoupat vzhůru do Boží blízkosti, s radostí si budeme odírat ruce do krve a do tenka ošoupávat látku kalhot. Hloubka pod námi nás ani nebude přitahovat, ani nám nebude hrozit. Protože budeme mít jistotu, že patříme k těm vyvoleným, co smějí stoupat z temna kaňonů k ozářeným výškám, bezpečně upoutáni na laně Boží přízně. Michaela Dva Američané přijali pozvání a přijeli do Ruska vyučovat morálku a etiku. Jejich poslání je zavedlo mezi podnikatele, požárníky, policisty, do vězení i do jednoho dětského domova. Tam žila asi stovka chlapců a dívek, kteří zažili opuštěnost, zneužívání a zanedbávání, až skončili v péči státního zařízení. Z tohoto dětského domova pochází následující vyprávění: Dětský domov jsme navštívili v době vánočních svátků, kdy děti poprvé slyšely tradiční vánoční příběh. Vyprávěli jsme jim o tom, jak Maria a Josef přišli do Betléma, kde nemohli najít hostinec, který by je na noc přijal, a tak skončili ve stáji, kde se narodil malý Ježíš. Maria jej položila do jesliček. Během vyprávění příběhu děti i personál domova pozorně poslouchali. Děti seděly na svých židličkách a s napětím ve tváři, aby jim neuniklo ani slovo, poslouchaly. Potom jsme dětem rozdali čtvrtky papíru a žluté papírové ubrousky, aby vyrobily jesličky. Děti opatrně trhaly svůj papír na proužky a jesličky pomalu dostávaly svůj tvar. Z plstěné látky si každé dítě vystřihlo děťátko. Také jsme každému dítěti dali malé kousky flanelu na Ježíšovu přikrývku. Děti byly zaujaty svou prací. Pomalu jsem procházel mezi nimi, abych pomohl, bude-li třeba. Moji pozornost upoutal asi šestiletý chlapec, Míša, který své dílo již dokončil. Přišel jsem se podívat a viděl jsem, že v jesličkách ležela dvě děťátka. Zeptal jsem se, proč jsou v jesličkách dvě novorozeňátka. Míša se postavil, podíval se na dokončené dílo a začal téměř doslovně opakovat celý příběh o narození Ježíška. Byl jsem velmi překvapen. Přestože slyšel příběh poprvé, zapamatoval si každý detail. Když přišel k místu, jak Maria zavinula dítě do plenek a položila do jesliček, vyprávění zdaleka nekončilo. Chlapec pokračoval: Když Maria položila děťátko do jesliček, Ježíšek se podíval na mne a zeptal se, jestli mám místo, kde mohu zůstat, řekl jsem mu, že nemám maminku ani tatínka, že nemám žádný domov. A Ježíš mi řekl, že mohu zůstat s ním. Odpověděl jsem, že to nejde, protože nemám žádný dárek jako ostatní. Chtěl jsem tak moc zůstat s Ježíšem, že jsem přemýšlel, co bych mu mohl dát. A tak jsem si pomyslel, že bych mu mohl dát trochu svého tepla. To by nebyl špatný dárek, a tak jsem se zeptal Ježíška: Když tě budu zahřívat, stačí takový dárek? A on mi odpověděl: Jestli mě budeš zahřívat, tak to je ten nejlepší dárek, který mi kdo může dát. A tak jsem se dostal do jesliček vedle Ježíška a on mi řekl, že s ním mohu být stále. Když malý Míša skončil své vyprávění, měl oči plné slz a stékaly mu po tvářičkách. Dlaněmi si přikryl obličej, sklonil hlavu na stůl a jeho ramínka se chvěla, zatímco plakal. Míša právě našel někoho, kdo jej nikdy neopustí, nikdy mu nebude ubližovat a hlavně s kým může zůstat navždy. příběh byl uveřejněn ve čtvrtletníku farnosti Čeladná

3 Zážitek na nejvyšší státní úrovni Dne 26. října u příležitosti státního svátku, se v Rakousku každoročně udělují vysoká státní vyznamenámí za dobrovolnou práci. Letos byl tímto vyznamenáním oceněn P. Andreas Brandtner a jeho dlouholetá práce při budování přeshraničních kontaktů a vztahů s Českou a Slovenskou republikou. P.Andreas Brandtner je známý ve farnosti sv. Martina, kde ve školním roce sloužil každou středu večer mši sv., a je významnou postavou pro Katolické gymnázium v Třebíči.Po dobu 6 let byl zástupcem ředitelky a iniciátorem mnoha aktivit od jazykových kurzů v Oberhöfleinu po zahraniční pobyty a poutní zájezdy do Říma, Taizé, Německa, Dánska a jinam. V poslední době se věnuje zejména budování centra pro práci s dětmi a mládeží v Šafově, které využívají také naši studenti. Jako zástupce dvou nejvýznamnějších českých partnerských organizací Spolku pro děti a mládež SOLA Šafov a Katolického gymnázia v Třebíči jsem byla pozvána, abych se této slavnosti zúčastnila. Byl to skutečně z několika důvodů velký zážitek. Za účasti nejvyšších státních představitelů přijalo celkem 60 vyznamenaných ocenění z rukou spolkového kancléře Wolfganga Schüssela. Udivila mě široká škála oblastí, kde je práce úplně nebo částečně vykonávána dobrovolníky, a znovu jsem si uvědomila, že vnitřní naladění Rakušanů je výrazně orientováno na pomoc druhým, osobní nasazení ( které mnohdy musí zahrnovat i odbornou přípravu ), úctu k národním tradicím a vlastnímu národu. Dobrovolnou práci považují za společné dobro a velmi si jí váží. Uvědomují si také mnohem intenzivněji než my evropskou a sousedskou sounáležitost. Projev spolkového kancléře začal vzpomínkou na poutě, kterých se jako mladý často zúčastňoval. Byly pořádány jako modlitební procesí s křížem na ramenou říkal, že dodnes velmi živě cítí tu tíhu kříže, který část cesty nesl. Cílem byla hranice, tehdy opatřená železnou oponou, u které se poutníci modlili za národy, které živořily v totalitním komunistickém režimu. Modlili se tedy i za nás. A pak vzpomínal, jak po krvavě potlačené revoluci v Maďarsku v roce 1956 byla celá oblast Rakouska při hranici s Maďarskem doslova zaplavena utečenci. Bylo normální, že každá domácnost přijala lidí na půl roku, na rok, než pro ně vláda našla práci a způsob zabezpečení. Obdivuji upřímně takové jaksi samozřejmé hrdinství rodin, které na sebe ochotně na tak dlouho přijaly obrovskou zátěž. Představte si, že by vám teď přibylo do rodiny Ukrajinců, Čečenců nebo jiných lidí v nesnázích. Nelze nemít před těmito lidmi hlubokou úctu. Wolfgang Schüssel vyjádřil přesvědčení, že modlitby a poutě na hranice měly svůj smysl a že mimo jiné jistě přispěly k hladkému průběhu převratů v bývalých komunistických zemích. Bylo opravdovým zážitkem slyšet taková slova z úst vysokého politického představitele. STRANA 3 A další velký zážitek přišel na závěr slavnosti. Hrála se rakouská státní hymna a všichni samozřejmě stáli a -nesamozřejmě- ZPÍVALI. Rádi a s hrdostí. To je taky něco, co nám výrazně chybí. Schválně kdo z vás je opravdu šťastný a hrdý na to, že je příslušníkem právě tohoto národa, Čech nebo Moravák? A tím pádem taky ochotný pro něj něco udělat tak jako ti vyznamenaní a mnozí další zatím nevyznamenaní jižní sousedé? P. Andreas Brandtner přijal již několik významných ocenění za svoji práci, jak od vládních, tak církevních organizací. Kdo z vás se s ním trochu víc seznámil a zná jeho široké otevřené srdce však ví, že nejvyšším oceněním je mu upřímná radost lidí, pokoj v srdci, věrnost Boží cestě za každých okolností a v sebetěžších podmínkách. Tímto příspěvkem mu chci vyjádřit upřímné blahopřání a za jeho velikou obětavost, za veškeré jeho dobrovolné nasazení a úsilí pro naši školu zejména v době těžkých začátků a hledání vlastní tváře a vlastní cesty mu ze srdce děkuji. Eva Hortová K vánočním svátkům přejeme - maminkám ochotné pomocníky při úklidu a pečení, aby Vánoce mohly prožít v radosti a ne zmožené únavou, - tatínkům, aby aspoň jednou vyhráli v pexesu, - dětem, aby o Vánocích neonemocněly, - varhaníkům, aby na ně netáhlo z rozbitého okénka na kůru a nezlobily je varhany, - zpěvákům dobrou notu, - hudebníkům, aby jim mrazem nepřestaly hrát nástroje, - pánům farářům i jáhnům novou chuť potěšit návštěvníky kostelů zprávou o Boží lásce, která funguje i letos - a nám všem společně trochu vánoční pohody, v níž pocítíme Boží přítomnost ve svém životě tak, jak nám ji zvěstovalo betlémské Děťátko. redakce

4 STRANA 4 Skautská hlídka Skautská hlídka Skautská h Stromeček Klubovna svítila čistotou a vánoční náladou. A já se nemohl dostat dovnitř se stromkem. Oklepat sníh a zkrátit, velel bratr kazeta a podal mně pilu. Sotva jsem doříznul, zdálo se radě moudrých, že poslední kolo větví je k ničemu a tak jsem ještě kousek ubral. Dost, dost! křičel kazeta, nebo z něj bude bonsaj stromek do květináče! Po delší námaze jsem usadil stromek do stojanu. Píďa s Čárkou ho ozdobili, Baštil s družinou připravoval občerstvení, ostatní dobalovali dárky a dávali je pod stromeček. Lišák šel k zásuvce, aby vyzkoušel osvětlení stromku, které jsme používali od té doby, co nám stromek od svíček málem shořel. PINK a byli jsme potmě. Vyletěly pojistky. Tma jako v Egyptě a já cítím, že se kolem tře stín. sehnul jsem se pro bačkoru a když se čísi ruka natahovala po zavěšeném cukroví Křáp a přetáhl jsem ho po zádech. Jauvaja, zavyl Prašivka. Závada byla odstraněna a nás okouzlil ozdobený stromeček. Konečně je vše připraveno a nejhezčí chvíle celého roku může začít. Nejprve jsme vztáhli v kruhu všichni levice ke středu, jako že si se všemi podáváme ruce, a popřáli si sborové: Veselé a požehnané Vánoce! Pak vypukly tradiční svíčkové hry: zhasni svíčku za chůze prsty, podařilo se to jen šesti, družinové sfoukávání svíček z půldruhého metru, štafetovité běhání se svíčkami přes překážky, sfoukni svíčku ostatním a svoji uchraň to byla panečku mela, legraci jsme si také užili, když dva roveři Robin a Roy se snažili zhasnout kalíšek stříkacími pistolemi umístěnými na hlavě na starém klobouku. Vyhrál Roy. Ostatní to chtěli také zkusit, ale to by bylo v klubovně jezero. Pak zvolal Baštil: Panstvo, ke stolu, překvapení šéfkuchaře! A roznášeli sklenice s pudinkem. Ale když jsme do něj zabořili lžičky Fůůůj i Baštil ochutnal a zkroušeně prohlásil: Já tam v té tmě asi nasypal místo cukru sůl. Ale nic, spravilo to cukroví a čaj. Pak zlatý hřeb koleda a rozdávání dárků. Já jsem dostal větší krabici, v té byla menší krabice atd. a v té nejmenší trůnila pralinka. Potěšil mě turbánek vyvrtaný z duběnky. I přívěsek z překližky, na které byla vypálena skautská lilie, byl pěkný. V jednom balíčku byl kus drátu s nápisem: To čumíš na drát, co? Potěšil i perníček s přáním Veselé Vánoce, kožený váček na popel z posledního táborového ohně aj. A pak Limba naladil kytaru a koledy se mísily se skautskými písničkami při rozsvíceném stromečku. Končili jsme písní Narodil se Kristus Pán a neradi jsme odcházeli za tmy do svých domovů. Bylo to prima! Pírko Advent Už jsi vážně přemýšlel o tom, jak budeš prožívat Advent? Úplně na začátku se podívej sám sobě pravdivě do očí a dej si otázku: Jak vlastně na tom jsem jako katolický skaut? Jsem se sebou spokojený nebo nespokojený? S čím ano a s čím ne? Dívá se na mne stejně i Bůh? Udělejme si v adventní době více času pro Boha i pro sebe. Mějme v srdci velkou touhu setkat se často s Kristem. A výsledkem tohoto setkání kéž je naše obrácení. Hlavní otázka zní: Co jsi udělal pro druhé? Musíme se tedy snažit pomáhat tam, kde je třeba a kde naše síly stačí. Třeba při vánočním krmení zvířátek v lese, vždyť i ta němá tvář je Boží stvoření. Jdeme proto trpělivě k lesu, většinou v blátě a rozmoklém sněhu a tiše si stýskáme po čerstvé sněhobílé pokrývce, ve které bychom tak rádi četli naučené stopy pernaté i vysoké zvěře, typickou liščí stopu na čtyři způsoby i zaječí hopkání. Dále se připravujme na roznášení Betlémského světla do rodin skautských i neskautských a do okolí. Těšme se na toto symbolické obdarování světlem v duchu věrné služby nejvyšší Pravdě a Lásce, jak jsme se zavázali k tomu ve svém slibu. Každý chceme aspoň trochu přispět našim bližním k vědomí, že pod betlémskou hvězdou přišlo na svět skutečné Světlo spasení a vzájemné lásky. A vzpomeňme při tom třetího bodu skautského zákona, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Něco o sněhu Sníh je různý. Sníh umrzlý prašan. Špatně se v něm pohybujeme pěšky, je-li sypký, velmi se v něm boříme a rychle se fyzicky vyčerpáme. V lyžařské stopě se ale po prašanu dobře jede. Těžký sníh mokrý: I po něm se pěšky špatně pohybuje, je velké nebezpečí promočení obuvi a oděvu. K němu se špatně mažou i lyže. Sníh čerstvě napadaný není slehlý a boříme se. Rovněž při chůzi v něm rychle ubývají síly. Sníh slehlý, starý dává možnost snadného pohybu. Hodí se na stavby iglů, pevnůstek, sněhuláků i na záhraby. Bývá na závětrných svazích. Pamatujme: vždy, jakmile začne padat sníh, snižuje se viditelnost a zhoršuje se pohyb. Laviny vyskytují se v zimě převážně na severních svazích, na jaře na jižních svazích. Zvlášť nebezpečné jsou návětrné svahy, naváté vrstvy hrozí uvolněním. Vždy dbáme pokynů Horské služby. Pohyb na sněhu vyžaduje více kalorií. Na cesty je třeba vždy mít železnou zásobu: čokoládu, sušenky, sušené ovoce, starší mohou mít slaninu. Nelízejme sníh a rampouchy. Když pro menší děti uděláme kelímek z pijáku a dáme do něj sníh, zjistíme po jeho rozpuštění, co špíny se na pijáku usadilo. To děti odradí. Tekutiny doplňujeme sladkými čaji a polévkami. Motto: Veselá mysl dokáže proměnit sníh v oheň. Vánoce u Spejblů Hurvínek: Tati, pospěš si, ještě ty ozdoby, cukroví, dárky Spejbl: Ozdoby nejsou, všechny jsou rozbity. Cukroví není, všechno je snědeno. Hurvínek: Tě prsk. A dárky?

5 lídka Skautská hlídka Spejbl: S těmi to bude slabší. Teda co se dárků podotýče. A co ty máš za balíček? Hurvínek: No, já jsem si ve vědomí této situace dovolil, kdybys dovolil, bych si dovolil s veškerou úctou tam je vše, co máš rád. Desky, na kterých hrají staří mistři symfonie, ba i celá opera. A kde je vlastně gramofón, včera tu ještě stál Spejbl: No, to má čas, já ti také něco připravil, tady máš lyže. Jsou sice starší Hurvínek: Lyže? Kdes je vzal? Za cos je koupil? Vždyť jsi říkal, že nemáš ani vindru? Spejbl: No, tak abys věděl, dal jsem do bazaru ten starej gramofón, no a místo něj jsem vybral tyhle lyže. Hurvínek: No, to je velkolepý, to se povedlo. Já zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe. Chachááá Spejbl: Šmankote, takže Hurvínek: Takže jsme měli gramofón bez desek a hole bez lyží a teď zase máme pro změnu desky bez gramofónu a lyže bez holí. Chachááá Zprávy 1. oddíl střediska Srdíčko vyhlašuje soutěž: fotografie z letošního tábora a ze zbytku letošního roku. Ke každé je třeba napsat komentář, o co se jedná. Nejvýše 5 fotografií od jednoho oddílu. Dále piště o táboře (reportáž, fejeton, báseň atd.). Vše bude zveřejněno na výstavce nebo v časopisu ABAHOA. Nejlepší výtvory budou ohodnoceny zajímavými cenami. Čas máte do 23. ledna Své výtvory odevzdávejte 1. oddílu, který má schůzky v pátek v 16 hodin v klubovně Srdíčka. Na okresním sněmu byla zvolena nová Okresní rada Junáka v Třebíči Zdeněk Nejezchleba předseda, Hana Bělková místopředseda, Marie Pořízová tajemník, Jarka Sládková hospodářka, Alois Pučalík poradce ORJ, Zdeněk Jančík organizační zpravodaj, Josef Bublan duchovní zpravodaj, Milan Maxa výchovný zpravodaj, Pavla Švaříčková výchovná zpravodajka pro dívčí kmen, Petr Beránek předseda revizní komise. Duchovní rádce je P. Václav Hurník SDB. Rikitan STRANA 5 Pořád se něco děje aneb Hudba pro Boží slávu K vánocům patří hudba a koledy stejně jako bohatě prostřený stůl, klid, mír a volno v zaměstnání. To je pohled na vánoční svátky člověka zaměřeného na sebe. Pokud je onen člověk takyvěřící a již se těší na svoji jedinou mešní podívanou za rok o štedrovečerní půlnoci, jde jistě o vyznavače náboženského folklóru a nejrůznějších vánočních zvyklostí a obyčejů pomíchaných z rozmanitých křesťansko pohanských směrů. Koncentrovaná podoba této pseudovánoční rádobynálady v hlubokém adventu je k vidění a slyšení ve všech super a hyper marketech, kde jsme pod drtivým náporem tisíců narodilsekristuspánů a tichých nocí s kukačkami a žežuličkami neomylně vedeni ke koupi věcí, které zaručeně vůbec nepotřebujeme. Zcela rozdílný přístup má k vánočním svátkům člověk, který žije ve velké naději na konečné splynutí své duše v Bohu, který se nechá sytit a posilovat Boží milostí k tomu, aby prožil jedinečný příchod Boha na naši planetu v tiché radosti svého srdce. Hudba je pak pro tohoto člověka nedokonalý nástroj vyjádření odlesku dokonalé a nekonečné Boží slávy na nebi i na zemi. Až utichne nablýskaná světská pompa a ustane klanění se bohům konzumu a mamonu, pojďte spolu s námi prožít několik tichých chvil s opravdovou vánoční hudbou skladatelů, kteří již nepotřebovali věřit, neboť věděli. - Každá adventní neděle v 16:00 hod. v kostele sv. Martina Adventní koncert. Účinkují posluchači Církevní konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a konzervatoře Brno. Vstupné dobrovolné. - Středa, , mše svatá pro Katolické gymnázium, kostel Proměnění Páně na Jejkově, 7:50 hod., účinkují studenti gymnázia. - Štědrý den, , dětská mše svatá v 16:00 hod. v kostele sv. Martina, koledy v podání Dětského pěveckého sboru při kostele sv. Martina. - Štědrý den, , půl hodiny před a při půlnoční mši svaté v bazilice ve 22:00 hod., Koledy z naší vlasti i ze světa. Účinkuje dívčí pěvecký sbor Campanella spolu s komorním souborem Musica animata Humeris. - Štědrý den, , půlnoční mše svatá ve 24:00 hod. v kostele Proměnění Páně na Jejkově, koledy a jiné písně. Účinkují T. Heřmanová a K. Tomek. - Boží hod vánoční, sobota, , sv. Martin, 10:30 hod., K. Ševela, Vánoční mše z polských koled - Boží hod vánoční, sobota, , kostel Proměnění Páně na Jejkově, 14:30 hod., Jesličková pobožnost. dokončení na str. 8

6 STRANA 6 Peter Krenický člověk s velkým srdcem Letos na podzim se mi podařilo setkat se podruhé s knězem, který obětoval své pohodlí, majetek, zázemí pro chudé na Ukrajině. Již 11 let zde pomáhá rozzařovat v zoufalých srdcích světélko naděje. Denně jim zprostředkovává kontakt s Bohem ve svých 36 farnostech. S jeho pomocí a díky dobrodincům ze zahraničí postavili lidé v Tjačivě 19 nových kostelů, 7 je nyní rozestavěných, během tohoto týdne má být otevřen Domov pokojného stáří. Misionář Peter Krenický podstupuje 3x měsíčně namáhavou cestu ze svého působiště na různá místa České republiky trvající hodin, aby získal finanční pomoc na svou činnost v Podkarpadské Rusi. Oblastní charita Třebíč mu pomáhá formou ročního příspěvku na plat tří pečovatelek působících v Tjačivu a formou projektu Důstojný život. Pokud někdo přispěje 1800 Kč ročně, zajistí tak léky, otop na zimu a základní potraviny jednomu člověku, jehož fotografii a osobní údaje obdrží v Oblastní charity Třebíč na ul L. Pokorného (za CK VOMA). Ve středu jsme jej po roce rádi uvítali, sloužil mši sv. v Třebíči v kostele sv. Martina a v Moravských Budějovicích v kostele sv. Jiljí, poté vždy následovala beseda. Ve čtvrtek se věnoval studentům Katolického gymnázia a pak proběhlo se zaměstnanci třebíčské charity srdečné setkání v Paprsku naděje centrum pro duševně nemocné. Hovořil mimo jiné o velké síle a důležitosti modlitby, o adoracích trvajících 1x až 2x měsíčně po celou noc, jichž se účastní 8 10 kněží a kolem 1000 věřících. Mnoho lidí zde nachází smíření a novou sílu do těžkého života. Po dvanácté hodině se rozloučil a vydal se na dlouhou cestu zpět. Na Ukrajině na něj čekalo nemilé překvapení v podobě vydaného zatykače, protože nehodlal podpořit kandidáta Janukoviče v prezidentských volbách. Musel se ukrývat, ale nyní díky modlitbám mnoha lidí již nebezpečí pominulo a Peter Krenický se mohl opět vrátit do svého děkanství. Těm nejpotřebnějším mohl předat částku Kč, která byla vybrána při mši v Třebíči a v Moravských Budějovicích. Všem dárcům tento misionář moc děkuje a zahrnuje je do svých modliteb. Marcela Blažková Vydařená akce Oslavy ukončení církevního roku - slavnosti Krista Krále, se zúčastnilo více než 30 účastníků. Akce se konala na faře ve Starči. Zahájení mělo seznamovací charakter, neboť i když se někteří dobře znají, jistě se o sobě dozvěděli prostřednictvím klubka nití ještě více a navíc poznávali zcela nové příchozí. Následovala soutěž na téma Nikdo není dokonalý, ve které měli účastníci odpovědět na dotazy o našem státním znaku, významných panovnících, jedna skupina otázek byla z náboženství a další ze života zvířat, jako například, jak dlouhý ocas má šimpanz nebo jak se jmenuje sameček od žížaly. Následovalo rozdělení témat pro večerní galaprogram. V něm se velmi podařily scénky, ve kterých měly děti přesvědčit rodiče o koupi nějakého zvířátka - papouška, krajty, pejska nebo koně. Velmi dobrý výkon předvedly všechny děti, především pak Katka Václavková ze Starče, jako přísná a nekompromisní maminka. Dále měly děti napsat krátkou povídku na určená slova. Zde se nad rámec soutěže velmi dobře uplatnil Jarda Gotfried z Třebíče. Největší úspěch měla pantomima na písně Daniela Landy: Andílek, debílek, Homeless, Rapsodie vlků a především Šance, z níž refrain zde uvádím: A tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj. A snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody - to mám rád. Jinak drsňák Landa měl koncert v Praze v chrámu Petra a Pavla, kde spolu se souborem zrakově postižených zpívali písně Karla Kryla. Jeho průvodní slovo bylo velice procítěné a určitě oslovilo mnoho diváků. Každý z nás je osobně zodpovědný a musí projevit statečnost v situacích, kdy je třeba prosazovat lásku a přátelství. Video mohu zájemcům zapůjčit. Pohybově zaujaly v této části především výkony Jitky Vybíralové, jako ambiciózní představitelky, Tomáše Janaty jako homelesse a Vojty Součka, jak pantomimicky pucoval záchody. O program se zasloužili studenti Marie Malachová a její mladší bratr Tonda. O občerstvení se postarala obětavá paní Milotová, moje dcera a syn, Boris Kjulleněn a především otec Jiří. Ke zdárnému průběhu naší akce přispěly 2 zpěvačky: Lucie Batistová, členka souboru Lulu band a Andrea Ošmerová, vítězka televizní soutěže Do-remi a finalistka soutěže Canto alegre. V galaprogramu zazněly písně Písek a Dvě malá křídla a večer byl zakončen Meus Deus in Te confido (zpívá Bára Basiková). Tato píseň se dokonce několikráte opakovala. Mladší Boris Kjulleněn potom zajistil za velmi nepříznivých povětrnostních okolností půlnoční ohňostroj. Zapalovat římské svícny, fontánky a jiné raketky šlo velmi obtížně zápalkami, abychom až dodatečně našli na faře zapalovač. dokončení na str. 7

7 STRANA 7 ZPRÁVY Z TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ Jejkov Z farních matrik V adventní době doprovázejí děti s lucerničkami Matěj Svoboda (nar ), Petr průvod k oltáři a za účast na mši svaté ve všední den Čermák ( ), Monika Kopáčková (7. si odlepují nálepku na adventním kalendáři. My ), Tomáš Vyskočil ( ), Pavel dospělí musíme dětem fandit, aby se jim podařilo Rygl ( ), Ondřej Hort ( ), odhalit, co se pod nálepkami ukrývá. Darina Vorlíčková ( ), Marcel Hrbáček (21. Příprava na 1. svaté přijímání začne 11. ledna ), Ondřej Smolka ( ) Doprovod rodičů na první schůzku je nutný. Příležitost ke svátosti smíření v úterý od Lukáš Svoboda a Andrea Kremláčková, 16 do 18 hod. více zpovědníků, pak ve středu a čtvrtek David Janík a Renata Chlubnová, Pavel Štork a hodinu přede mší svatou. Jana Petrů, Ing. Grant Richard Westbury Vánoční bohoslužby budou uvedeny v Informacích. a Leona Prušková, Ing. František Nešpor a Mgr. Marta Kosmáková, Ing. Martin Pánek a Jitka Bártová Sv. Martin 28. prosince v se v kostele uskuteční vánoční koncert v provedení chrámového sboru pod vedením Jaroslava Paika. Na Štědrý den budou bohoslužby v a ve hodin, na Silvestra ve Vánoční besídka se koná v neděli 26. prosince ve hodin. Bazilika Ve středu se slaví svátek P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Maria je prvním zábleskem světla v temnotách pohanství. Tuto skutečnost si chceme připomenout průvodem světla do ztemnělé baziliky ve středu v 18 h. Shromáždíme se před sochou Panny Marie v kapličce u hradeb za bazilikou. Účastníci si rozsvítí lucerny nebo barevné lampiony (donesou si a budou i připraveny). Po průvodu bude následovat mše svatá. Všichni jste srdečně zváni. V neděli bude v 10 hodin latinská mše svatá. Vánoční zpovídání od : Neděle 6 7 a 8 10 h, pondělí a středa h, úterý h i přes mši sv., čtvrtek 7 8 h i po mši sv., pátek 7 8, od 9 h podle potřeby a 21 21,30 h. Vydařená akce dokončení zes str. 6 Akce byla ukončena následující den mší svatou, ve které otec Jiří připomněl, že my lidé jsme vlastně podobni břečťanu. Pokud má břečťan oporu v nějaké stěně nebo stromu, roste vzhůru. My lidé máme naši oporu v Ježíši Kristu. Pokud žijeme bez Krista, plazíme se bez nějakého smyslu po zemi, podobně jako břečťan, který marně hledá dům nebo strom. Akce proběhla v Pastoračním domě ve Starči a pro děti byla bezplatná. O občerstvení a náklady za vytápění se postaralo sdružení Ageus, aby takto dalo najevo dětem a mládeži, že si velice ceníme toho, že si mladí lidí dokáží připravit takovou krásnou akci, ve které se nejen pobaví, ale také poučí a uvědomí si svou náležitost Bohu. A. M. Leopold Maloušek (nar. 1927), Anežka Píšová (1911), Josef Matoušek (1952), Božena Čermáková (1929), Karel Plíhal (1952), Antonín Hrůza (1916), Zdeňka Široká (1939), Marie Janíčková (1917) O poklad města Třebíče Tato soutěž se uskutečnila v měsíci říjnu a zúčastnilo se 15 rodin, z toho 10 bylo úspěšných účastníci splnili požadavky na správnost. Poznávací cesta městem začala od ZŠ T. G. Masaryka na Komenského náměstí a procházela přes Masarykovo nám. k městské věži, dále ulicí Hasskovou na Karlovo nám. ke kostelu na Jejkově. Cesta se pak vracela na dolní stranu Karlova nám. a lávkou pokračovala do židovského města a přes most k cíli bazilice sv. Prokopa. V den svátku sv. Martina vylosoval otec Jiří v kostele úspěšné řešitele: 1. místo rodina Stejskalova, 2. rodina Paločkova, 3. rodina Čapkova, 4. a 5. Šafaříkovi. Další správní řešitelé byli Zvěřinovi, Stavělovi, Bobkovi, Bergerovi, Pořízovi a Velikanovičovi. Na faře jsou ještě některé nevyzvednuté odměny pro jmenované rodiny. Kdo si dosud pro odměnu nepřišel, najde ji na faře u sv. Martina. Z libovolných obrázků Třebíče, které měli za úkol üčastníci namalovat, Vám dva přinášíme: je to farní kostel od Edity Velikanovičové a kostel na Jejkově, výtvarné dílo rodiny Pořízovy. Škoda, že všechny zdařilé ilustrace nejde uveřejnit. A. Malach

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč Uvidět O svátku Uvedení Páně do chrámu jsme slyšeli Simeonova slova: Nyní můžeš, Pane, propustit svého

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše. Novoroční přání LEDEN 2006 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVII. č. 1 8. ledna 2006 Cena 7 Kč. z obsahu

SPOLEČENSTVÍ. naše. Novoroční přání LEDEN 2006 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVII. č. 1 8. ledna 2006 Cena 7 Kč. z obsahu LEDEN 2006 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XVII. č. 1 8. ledna 2006 Cena 7 Kč Novoroční přání Vánoce uplynuly, připomněli jsme si zrození lásky Boží na tento svět. Ale je skutečně

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše. Film Ježíš DUBEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 4 4. dubna 2004 Cena 7 Kč. z obsahu.

SPOLEČENSTVÍ. naše. Film Ježíš DUBEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 4 4. dubna 2004 Cena 7 Kč. z obsahu. DUBEN 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č. 4 4. dubna 2004 Cena 7 Kč Film Ježíš Ježíšovo poselství lásky, odpuštění a vykoupení, jak nám je zaznamenávají evangelia, je stále

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více