Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití SIEMENS WP13T552BY Návod k obsluze SIEMENS WP13T552BY Uživatelská příručka SIEMENS WP13T552BY Příručka pro uživatele SIEMENS WP13T552BY Návod na použití SIEMENS WP13T552BY Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

2 Abstrakt manuálu:. Mobilita.... Pipojení - Pívod vody... Pipojení - Odtok vody... Odstranní skvrn.

3 Píprava prádla Vlození prádla Naplnní násypky pracími prostedky Ovládací panel.

4 .. 14 Displej a 16 Nastavení funkcí. 17 az 19 Nastavení programu

5 az 22 Doplnní prádla + ukoncení programu Aktivace programu Pídavná funkcní tlacítka Speciální pouzití Zmna programu.

6 Rychlost odsteování Bezpecnostní funkce Cistní a údrzba Plás pracky.. Ovládací panel, podstavec, a dalsí vnitní díly

7 . Násypka pro prací prostedky Cistní filtru Blikající ukazatel Co dlat, kdyz.

8 Zákaznický servis Tabulka program.... Následující symboly poukazují na: Bezpecnostní pokyny (pro pracku nebo prádlo), které musí být bezpodmínecn dodrzovány. Nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Rady a dlezité informace. 2 Pi koupi vasí nové pracky jste se rozhodli pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebic. Vase pracka se vyznacuje úspornou spotebou energie, vody a pracích prostedk. U kazdé pracky, která opoustí nás výrobní závod, je pecliv pezkousena její funkce a bezchybný stav. Máte-li dotazy, týkající se zejména instalace a pipojení pracky, je vám ochotn k dispozici nás zákaznický servis. Dalsí informace o nasich výrobcích, náhradních dílech, sluzbách a nasem píslusenství najdete na nasich internetových stránkách nebo kontaktujte nase stedisko servisní sluzby. Pectte si tento návod k pouzití a návod pro instalaci a vsechny ostatní informace, které byly k pracce pilozeny a postupujte podle nich. Popisuje-li návod k pouzití a návod pro instalaci rozdílné modely, je na rozdíly upozornno na píslusných místech. Uchovejte vsechny doklady pro pozdjsí pouzití nebo pro dalsího majitele/majitelku. 3 Bezpecnostní pokyny Pouzívání k úcelm, ke kterým je urcena Vase pracka je urcena: pouze k pouzití v domácnosti k praní textilií vhodných pro praní v prackách s pracím roztokem k provozu se studenou pitnou vodou a bzn prodávanými pracími a osetujícími prostedky, které jsou vhodné pro pouzití v automatické pracce. Pozor pi odcerpávání horkého pracího roztoku. Nestoupejte na pracku. ite se pokyny pro ustavení. Nebezpecí udusení! Obaly ani jejich cásti nenechávejte dtem. Hrozí nebezpecí udusení kartóny a fóliemi. Ohrození zivota! U spotebic, které doslouzily, vytáhnte síovou zástrcku. Síový kabel odíznte a spolu se zástrckou odstrate. Zabráníte tomu, aby se dti dostaly do ohrození zivota. Bezpecnostní pokyny Nenechávejte u pracky dti bez dozoru. Drzte domácí zvíata v bezpecné vzdálenosti od pracky. Máte-li mokré ruce, nezasunujte síovou zástrcku/nevytahujte ji ze zásuvky. Síovou zástrcku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrcky, nikoliv za kabel. Ochrana zivotního prostedí / Pokyny pro úsporu Úspornou spotebou energie, vody a pracích prostedk chrání vás spotebic zivotní prostedí a vás domácí rozpocet. Abyste prali úsporn a s ohledem na zivotní prostedí: Nepekracujte doporucené mnozství prádla. Vyváka - a barevné... 5,5 kg Prádlo se snadným osetením 2,5 kg Jemné/hedvábí

9 ...1,0 kg Vlna....1,5 kg U mensího mnozství prádla je spoteba vody a energie i délka programu snízena mnozstevní automatikou. Zvolte místo Vyváka 90 C program 60 C + tlacítko Intenzivn*. Vlivem prodlouzené doby praní bude u tohoto programu na 60 C dosazeno vyprání srovnatelného s programem na 90 C, avsak s podstatn nizsí spotebou energie. U lehce az normáln znecistného prádla nepouzívejte pedpírku*. Dávkujte prací prostedky podle stupn znecistní, mnozství prádla a tvrdosti vody a dbejte na upozornní výrobce. * Podle modelu. Obal a spotebic, který doslouzil Odstranní v souladu s pedpisy na ochranu zivotního prostedí Odstrate obal v souladu s pedpisy na ochranu zivotního prostedí. Tento spotebic je oznacen v souladu s evropskou smrnicí 2002/96/EG o odstranní elektrických a elektronických zaízení, která uz doslouzila ( waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smrnice platná v zemích EU udává zpsob navrácení nebo znovuzhodnocení zaízení, která uz doslouzila. 4 To je vase pracka Ovládací panel Úchytka pro otevení víka (zstává bhem programu zablokovaná) Odblokování násypky Odnímatelná násypka Tlacítko pro otevení víka bubnu Pácka pro pohyblivost (podle modelu) Víko bubnu ádn uzavít! Cvak! Odpadní hadice ANO Typový stítek (výrobní císlo) NE Pepravní pojistka Pívodní hadice (nepipojena) Síový pívod se zástrckou 5 Odstranní pepravních pojistek Ped prvním uvedením do provozu bezpodmínecn odstrate pepravní pojistky a uchovejte je pro pozdjsí pepravu (nap. pi sthování). 1 Vyjmte pracku z pepravního podstavce Odstrate klín (Obrázek 1). 2 Ctyi srouby odsroubujte pomocí sroubováku (Obrázek 2.1). 3 Odstrate pepravní pojistku : K tomuto úcelu odstrate oba srouby (Obrázek 2. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

10 2) pomocí klíce 10 nebo 13 (podle modelu). 4 Ujistte se, ze ob soucástky z plastické hmoty, které jsou upevnny na spojovacím nosici, jsou odstranny. Pisroubujte srouby zpt na pvodní místa. Oba otvory bezpodmínecn zaslepte pilozenými kryty (soucást píslusenství) (Obrázek 2.3)! Obrázek 1 Obrázek 2.1 Obrázek Obrázek A 6 Odstranní pepravních pojistek 5 Odstrate pojistku (Obrázek 3). K tomu úcelu: - Odstrate ochrannou listu - Vyjmte pojistku - Uvolnte dvíka bubnu zablokované v dolní poloze, picemz zárove stisknte ob pícky. 6 Odstrate drzák hadice a otvory bezpodmínecn zaslepte pilozenými kryty (soucást píslusenství) (Obrázek 4)! Obrázek 3 Obrázek 4 F G b a b a Doporucujeme uchování vsech pepravních pojistek, protoze pro pozdjsí pepravu spotebice musí být znovu bezpodmínecn nasazeny. Ped opustním výrobního závodu byla pracka pecliv pezkousena. Je mozné, ze se zbytky zkusební vody nachází v pracce nebo v násypce. Mobilita (podle modelu) ) Kdyz je pracka vybavena zásuvnými kolecky, mze být snadno pesunována. Abychom mohli postavit pracku na kolecka, musíme pácku v dolní cásti spotebice otocit k levé zarázce (Obrázek 5). Pi provozu musí spotebic státám pomohli pecovat o vase textilie, vnujte pozornost visacce obsahující dlezité informace. Ty jsou znázornny následujícími symboly: PRANÍ (prací vana) 95 Normální praní 95 Setrné praní 60 Normální praní Setrné praní 40 Speciální setrné praní 30 Setrné praní Rucní praní Nelze prát ve vod Setrné Normální praní praní C&iactrany látky papírový ubrousek a zbylý vosk roztavte zehlickou. MAKE-UP: Znecistnou stranu látky polozte na papírový ubrousek a druhou stranu navlhcete 90-ti procentním alkoholem* pokud to prádlo umozní a skvrna není mastná. Jinak dávejte pednost rozpoustdlm tuk (nap. trichloretylen*). KÁVA - CAJ: - Na bílé bavln: Pokropte skvrnu peroxidem vodíku a poté normáln vyperte. - Na barevné bavln: Pokropte skvrnu rozpoustdlem z octa (2 lzíce cistého octa na litr vody) a poté normáln vyperte. - Na vln: Pokropte skvrnu roztokem z alkoholu* a cistého octa (stejný pomr) a poté prádlo vyperte. COKOLÁDA - OVOCE - OVOCNÁ SÁVA VÍNO: Pokropte flek rozpoustdlem z octu (2 lzíce cistého octa na litr vody). Dobe propláchnte a normáln vyperte. TUK: Okamzit posypejte látku mastkem. Nechejte vysusit a mastek jemn vykartácujte. Pak pokropte rozpoustdlem tuk jako nap. benzín*. Vypláchnte a normáln vyperte. KREV: Skvrnu na prádle co nejrychleji ponote do studené vody, pak normáln vyperte. KECUP - PROTLAK: Pipravte si roztok z 50 % glycerinu a 50 % teplé vody. Prádlo namocte na jednu hodinu, pak normáln vyperte. POUZITÍ ODSTRAOVAC SKVRN Abyste se vyhnuli nebezpecí pozáru a exploze: (*) Pi pouzití výse uvedených recept dbejte na to, abyste prádlo ped vlozením do pracky ádn vymáchali. - Pi pouzívání bzných odstraovac skvrn písn dodrzujte pokyny výrobce. Pokud se skvrny na textilu vyskytují i po praní, nedají se uz po zehlení nebo susení v susicce odstranit. 11 Píprava prádla Pipravte prádlo Cizí pedmty (nap. mince, kanceláské svorky, jehly, hebíky) mohou poskodit prádlo nebo konstrukcní cásti pracky (nap. prací buben). Vyprázdnte kapsy. Vykartácujte písek z kapes a záhyb. Zavete zipy, zapnte knoflíky na povlecení. Záclonové válecky sundejte nebo je zavazte do síky nebo do sácku. V síce/polstáovém povlecení perte: - jemné prádlo, nap. puncochy, záclony - kousky drobného prádla, nap. ponozky nebo kapesníky - podprsenky s oddlitelnými ramínky (ramínka se mohou pi praní uvolnit a zpsobit skodu). Kalhoty, trikotáz a tkané textilie, nap. trikotové prádlo, tricka nebo svetíky otocte naruby. Nepekracujte následující maximální mnozství prádla BAVLNA / BAREVNÉ PRÁDLO / SMÍSENÁ VLÁKNA.. 5,5 kg PRÁDLO SE SNADNÝM OSETENÍM... 2,5 kg VLNA

11 .1,5 kg JEMNÉ PRÁDLO / HEDVÁBÍ kg Prmrná hmotnost nkterých,,lehkých" kus prádla v suchém stavu Prostradlo pro 1 osobu az 500 g Prostradlo pro 2 osoby g Povlecení na polstá g Lehká nocní kosile g Dtské látkové kalhoty. 120 g Látkové kalhoty g Pánská kosile bavlna/polyester g Tricko - bavlna, velká velikost 150 g Utrka na nádobí 100 g Ubrus 250 g Jemné dámské prádlo..50 g Dtské pletené vci ze syntetiky g Ponozka 20 g Látkové pyzamo.250 g Prmrná hmotnost nkterých,,tzkých" kus prádla v suchém stavu Dzíny....

12 800 g az 1 kg Froté osuska g Froté rucník g Sportovní tepláky. 350 g Dtské froté pyzamo g Zupan g Svetr g Povlecení na peinu g 12 Vlození prádla Nebezpecí exploze! Kousky prádla pedem osetené cisticími prostedky obsahujícími rozpoustdla, nap. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

13 odstraovacem skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vlození zpsobit výbuch. Kousky prádla ped vlozením dkladn vyperte v ruce. Cizí cástice v pracím bubnu mohou prádlo poskodit. Ped vlozením prádla pekontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí cástice. Roztídné kusy prádla protepejte a voln je vlozte do pracího bubnu. Promíchejte malé a velké kusy. Rzn velké kusy prádla se pi odsteování lépe rozdlí. Nepekracujte doporucené maximální mnozství prádla (viz TABULKA PROGRAM). Peplnní zhorsuje výsledek praní a podporuje pomackání prádla. Pi mensím mnozství prádla je spoteba vody a energie automaticky redukována. Uzavete víko bubnu. Nepiskípnte kusy prádla mezi buben a jeho víko. Dbejte, aby víka bubnu byla správn zavena. Otevení pracky Otevete víko. Stisknte tlacítko pro otevení víka bubnu. Naplnní násypky pracími prostedky cl Komora I (prásek) Komora II (prásek nebo tekuté prostedky) Zmkcovadlo Funkce není k dispozici : PRACÍ PRÁSEK : TEKUTÝ PRACÍ PROSTEDEK Obrázek 9 Komora II mze obsahovat jak prásek, tak i tekutý prostedek. Nepouzívejte ale tekuté prací prostedky pro programy S pedpírkou a/nebo S ODLOZENÝM STARTEM (podle modelu)! Koncentrované zmkcovadlo zete teplou vodou! Nepekracujte maximální mnozství oznacené jako MAX! Nedávejte prací prostedek pímo do bubnu! Naplnní násypky pracím prostedkem Prací prostedky dávkujte podle - Tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody získáte u svých vodáren. - Mnozství prádla. - Stupn znecistní. - Údaj výrobce pracího prostedku. Tekuté prací prostedky naplte do odpovídající dávkovací nádobky. Nebezpecí otravy! Prací a osetovací prostedky uchovávejte mimo dosah dtí. 13 Ovládací panel Volic programu Displej: Cas Doba ukoncení Odlozený start tlacítko Zapnuto/Vypnuto Nastavení: Cas Doba ukoncení Odlozený start Kontrolky Rychlost odsteování Volba rychlosti odsteování Zapnutí/vypnutí casu Naprogramování dtské pojistky Tlacítko volby: Cas Doba ukoncení Odlozený start Zbývající doba Pídavná funkcní tlacítka Upozornní Seznamte se s funkcí ovládacích prvk a displeje. Ped prvním uvedením do provozu nebo po výpadku proudu je nutno nastavit cas. 14 Displej Fáze programu Pedpírka Praní Máchání Odsteování Zabezpecení Dtská pojistka Poruchové hlásení Funkce Doba ukoncení Odlozený start Zbývající doba Perusení (stídav navíc bliká indikace aktuální fáze programu) Pívod vody Zablokování víka Ukazatel Cas Doba ukoncení Odlozený start Zbývající doba Kód poruchy Cas Toto nastavení je nutné pro funkci DOBA UKONCENÍ, viz strana 18. Doba ukoncení Pomocí této funkce lze nastavit pozadovaný cas, kdy se má program ukoncit. Odlozený start Pomocí této funkce lze nastavit odlozený start v celých hodinách od 1 do 24 hodin. Zbývající doba Ukazatel zbývající délky programu. Dalsí ukazatele Pro informaci se na displeji zobrazují dalsí kódovaná hlásení. Jejich vysvtlení naleznete v kapitole JAK SAMI ODSTRANÍTE ZOBRAZENÉ PORUCHY. 15 Displej Ukazatele ped spustním programu Ctyi horní indikace se krátce rozsvítí postupn zleva doprava a znovu zprava doleva. Ukazatel s DOBOU UKONCENÍ Ukazatel s ODLOZENÝM STARTEM Fáze programu Ctyi horní indikace se postupn rozsvítí zleva doprava bhem fází programu: Pedpírka Hlavní praní Máchání Odsteování ukazatel s dobou ukoncení ukazatel se zbývající dobou 16 Nastavení funkcí Veskeré ukazatele v tomto návodu k pouzití slouzí pouze jako píklad. Ukazatele se mohou lisit podle modelu, zvoleného programu a casu naprogramování. Nastavení casu Vseobecn Po pipojení síového kabelu nebo výpadku proudu ukazatel casu bliká. Nejprve nastavte cas. Nastavení casu je nutné pouze pro funkci DOBA UKONCENÍ. Funkce ODLOZENÝ START a ZBÝVAJÍCÍ DOBA aktuální cas nevyzadují. Informace: Pesnost zobrazeného casu závisí na síové frekvenci. Naprogramování casu Pomocí volice program 1 nastavte program. Dlouze stisknte tlacítko 5. Funkce CAS bliká. Krátce stisknte tlacítko 5 : nyní blikají hodiny bez minut. Pomocí tlacítek 3 nastavte cas. (Nastavení probíhá po hodinách, maximáln 24 hod.) Krátce stisknte tlacítko 5 : nyní blikají minuty. Pomocí tlacítek 3 nastavte minuty. (Nastavení probíhá po minutách. ) Ulození nastavení: - Krátce stisknte tlacítko 5. Ukazatel Cas lze ulozit také stisknutím jakéhokoli jiného libovolného tlacítka. I bez stisknutí tlacítka dojde k automatickému ulození cca po 20 sekundách. Jakmile nastavení casu potvrdíte, zobrazí se cas krátce na displeji, poté se objeví funkce DOBA UKONCENÍ. Letní cas/zimní cas Nastavení je nutné pizpsobit letnímu a zimnímu casu. Pokud dojde bhem programu k výpadku proudu. Jakmile dojde k obnovení napájení, program pokracuje. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

14 Pokud byla nastavena DOBA UKONCENÍ, tento ukazatel bliká. CAS zstane bhem výpadku proudu zachován. se bude zobrazovat permanentn. Program se spustí. Zobrazí se délka programu. Pomocí tlacítka 5 mzete zvolit ukazatel DOBA UKONCENÍ nebo ODLOZENÝ START. 18 Nastavení funkcí Ukazatel zbývající doby: ZBÝVAJÍCÍ DOBA se zobrazuje v hodinách a minutách: V závislosti na zvoleném programu se zobrazuje píslusná délka programu. se ukazatel pepne na ODLOZENÝ START. Zvolit odkapání (B). Nebo zvolit Neodsteovat (C). rychlost odsteování, viz tabulka str. 27. Pomocí pídavných funkcních tlacítek 6 pípadn zvolte Kontrolky zvolených pídavných funkcí pídavné funkce. Pomocí tlacítka M (Zapnuto/Vypnuto) 4 spuste program, Indikátor fáze programu a zbývající doba Doba trvání do odlozeného startu, resp. doba ukoncení, postupné blikání 4 horních indikátor na displeji... nebo pomocí tlacítka 5 zvolte ODLOZENÝ START, resp. DOBU UKONCENÍ. Nastavení provete pomocí tlacítek +/ Doplnní prádla + ukoncení programu Pidání nebo vyjmutí prádla (nelze bhem odsteování) Stisknte tlacítko M (Zapnuto/Vypnuto) 4 a program se perusí. Bliká indikátor,,perusení" a indikátor aktuální fáze programu. Nyní mzete vlozit nebo vyjmout prádlo. (Mze trvat 1 az 2 minuty, nez se víko odblokuje.) Stisknte tlacítko M (Zapnuto/Vypnuto) 4 a program se znovu spustí. Pokud jste zvolili odlozený start, mzete bhem pedvolené doby odlozeného startu ped zahájením programu kdykoli okamzit otevít buben, aniz byste museli program perusit a znovu spustit. Zobrazení na displeji Bhem Po perusení perusení Zrusení programu Jestlize chcete njaký program pedcasn ukoncit: Nastavte volic program 1 na,,o". Buben se nezastaví víkem smrem nahoru. Pozor pi praní na 90 /60, buben mze být horký! Kontrolky a ukazatel O Konec programu Aby bylo mozné prádlo snadno vyjmout, zastaví se buben na konci programu automaticky víkem smrem nahoru. Nastavte volic program 1 na,,o". Kontrolky a ukazatel (1) - Na konci programu, kdyz se zobrazí,,stop", se lze stisknutím jednoho z tlacítek 2 nebo 4 vrátit do rezimu programování. (2) - Z bezpecnostních dvod doporucujeme na konci programu zavít vodovodní kohout a vytáhnout síovou zástrcku. Pi optovném uvedení do provozu nastavte cas! 23 Volba programu Základní programy Zvolte pozadovaný program - viz tabulka program. Maximální pocet otácek pi odsteování jednotlivých program je uveden v tabulce na stran 27. u studená voda (cold)* Mimoádn setrný program pro hedvábí, které lze prát rucn nebo v pracce. Vlna / hedvábí Hedvábí 30 C (silk) Speciální program pro hedvábí, které lze prát v pracce pi teplot 30 C. Vyváka y 90 C Energeticky nárocný program pro textilie s mozností vyváky, nap. z bavlny nebo lnu. Pro ochranu odtokového potrubí je horký prací roztok ped odcerpáním smíchán se studenou vodou a tím ochlazen. Rychle 40 /30 min I mix 40 Ag Barevné prádlo y 60 C + tlacítko Intenzivn Pro textilie znecistné skvrnami, nap. z bavlny nebo lnu. Energeticky úsporný program. Prodlouzením doby praní se znacn nizsí spotebou energie se dosáhne cistní srovnatelného s programem na 90 C. Pro málo znecistné mnozství prádla do 2,5 kg. Pro osvzení barev u bavlny, prádla pro vyváku, barevného prádla nebo syntetiky odolné proti opotebování. Teplota praní je automaticky nastavena na 40 C. Doba omezená na 30 minut. Snizte u tohoto programu mnozství pracího prostedku o polovinu! Pídavné programy Máchání K Oddlený proces máchání s navazujícím odsteováním pro textilie se snadným osetením. Barevné prádlo y 40 C + pedpírka Barevné prádlo y 30, 40, 60 C Pro textilie odolné proti opotebování. Pro siln znecistné textilie, textilie odolné proti opotebování. Odsteování B Prádlo se snadným osetením A 30, 40, 60 C Pro textilie se snadným osetením, nap. z bavlny, lnu, syntetiky nebo smsové tkaniny. Oddlený proces odsteování. Prací roztok nebo máchací voda budou ped odstedním odcerpány. Dodatek U program,,máchání" a,,odsteování" dbejte na volbu správné rychlosti odsteování, viz tabulka na str. 27. * Program s velmi nízkým mechanickým úcinkem a bez odsteování mezi máchacími procesy. Program koncí jemným odsteováním na 600 ot/min. Jemné prádlo q 30, 40 C Pro choulostivé textilie, které lze prát, nap. bavlnu, syntetiku nebo smsové tkaniny (nap. bavlny nebo lnu. Teplota praní u pedpírky je cca 30 C. Stisknte tlacítko,,zapnuto/vypnuto". Program se spustí. se nyní namácí ve vod. Vlozte prádlo. Pipravte si píslusné mnozství skrobu pro cca 15 l vody. Skrobový prásek nejprve rozpuste podle pokyn výrobce. Zvolte program,,máchání". Nastavte rychlost odsteování. Do komory naplte skrobový roztok. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

15 Stisknte tlacítko,,zapnuto/vypnuto". Barvení / Odbarvování Barvení lze provádt pouze v rozsahu bzném v domácnosti. Sl mze poskodit uslechtilou ocel! Dodrzujte pokyny výrobce barvicího prostedku! Neodbarvujte v pracce prádlo. 25 Zmna programu Zmna programu Ped stisknutím tlacítka M (Zapnuto/ Vypnuto) 4 jsou mozné vsechny zmny. Pokud bhem programu provedete zmny, ozvou se následující signály: -- jedno pípnutí pro vsechny pípustné zmny, -- dvojí pípnutí pro vsechny nepípustné zmny. - Bezprostedn po spustní startu Volic program 1 nastavte na,,o". Znovu zvolte program a stisknte tlacítko M (Zapnuto/Vypnuto) 4. - Bhem pracího programu Zvolený program se perusí. Zmny jsou mozné pouze cástecn v závislosti na fázi, ve které se program nachází. Volic program 1 nastavte na,,o". Pi zmn programu nap. z JEMNÉHO PRÁDLA na BAVLNU mze být odcerpána cást vody. Teplotu lze bhem programu zmnit, aniz byste museli znovu stisknout tlacítko M(Zapnuto/Vypnuto). Rychlost odsteování lze kdykoli zmnit. Vsechny pídavné funkce lze bhem celého programu aktivovat a deaktivovat, pokud jiz neprobhly. Výjimkou jsou funkce Ochrana proti pomackání a Intenzivní. Lze zvolit vzdy jen jednu z nich. - Bhem pedvolené doby odlozeného startu a doby ukoncení Veskeré zmny programu bhem pedvolené doby odlozeného startu budou zohlednny. Pedvolenou dobu odlozeného startu nebo dobu ukoncení lze kdykoli zmnit, nap. pomocí tlacítka 3 na 18 hodin. Stisknutím tlacítka 5 mzete pecházet mezi ukazatelem doby ukoncení, pedvolené doby odlozeného startu a zbývající doby Pokud chcete program spustit okamzit, pedvolenou dobu odlozeného startu nastavte na 0 h a stisknte tlacítko M (Zapnuto/Vypnuto). Bhem pedvolené doby odlozeného startu lze aktivovat a deaktivovat vsechny mozné pídavné funkce. - Na konci programu Kdyz se na displeji zobrazí A STOP, lze zvolit nový program, aniz byste museli volic program 1 nejprve nastavit na,,o". 26 Rychlost odsteování Nastavení rychlosti odsteování Pomocí tlacítka 7 lze rychlost odsteování pizpsobit druhu prádla. Rychlosti odsteování Variabilní max. max max. max max. max max. max Podle modelu y A U Uu q VYVÁKA / BAREVNÉ PRÁDLO PRÁDLO SE SNADNÝM OSETENÍM* VLNA 30 C* VLNA /HEDVÁBÍ studená voda* JEMNÉ PRÁDLO* HEDVÁBÍ 30 C* mix 40 RYCHLE 40 C / 30 min K B Q D * MÁCHÁNÍ ODSTEOVÁNÍ ODKAPÁNÍ** NEODSTEOVAT*** U program,,prádlo se snadným osetením",,,jemné prádlo",,,vlna" a,,hedvábí" se rychlost odsteování snizuje automaticky. ** Odkapání: Jemné redukované odsteování pi 100 ot/min. *** Neodsteovat: Prádlo zstane v poslední máchací vod. Neodsteovat Pro choulostivé textilie a záclony. Prádlo zstane lezet v poslední máchací vod. Prádlo bude krátce odstedno pi programech,,jemné prádlo",,,vlna" a,,hedvábí". Stídav blikají indikátory,,odsteování" a,,perusení". - Z pracky se vypustí voda a prádlo bude odstedno. Pomocí tlacítka 7 zvolte rychlost odsteování vhodnou pro píslusný druh prádla. Na displeji se zobrazuje zbývající doba praní. Na konci programu se na displeji zobrazí,,stop". - Z pracky se vypustí voda. Pomocí tlacítka 7 zvolte,,odkapání/100". Prádlo bude jemn odstedno. Na displeji se zobrazuje zbývající doba praní. A B C D Pokyn: Prádlo lze vyjmout teprve tehdy, kdyz se na displeji zobrazí,,stop". Víko bubnu je smrem nahoru. Mzete víko otevít a prádlo vyjmout. 27 Bezpecnostní funkce Otevírací pojistka víka Po spustní programu se víko zablokuje. Po ukoncení programu nebo pi funkci NEODSTEOVAT se víko odblokuje. Jestlize byl naprogramován ODLOZENÝ START nebo DOBA UKONCENÍ, zstává víko bhem celé cekací doby ped zacátkem programu odblokováno. Jestlize chcete víko bhem programu otevít, stisknte krátce tlacítko M (Zapnuto/ Vypnuto) a pockejte 1 az 2 minuty, dokud se pojistka víka neodblokuje. Abychom zabránili opaení, je pojistka zablokovaná tak dlouho, dokud prací roztok nevychladne. Bezpecné odsteování Pracka je vybavena pojistkou, která mze zabránit odsteování, jestlize se zjistí spatné rozdlení zatízení. V tomto pípad mze být prádlo nedostatecn odstedno. Prádlo v bubnu rovnomrn rozlozte a zvolte nové odsteování. Pojistka proti petecení pny Vase pracka mze pi odsteování zjistit pílis velkou produkci pny. V tom pípad se odsteování zastaví a pracka vypustí vodu. Program pokracuje. Rychlost odsteování se pizpsobí a bude proveden jeden dodatecný máchací proces, Vodní pojistka Bhem provozu stálá kontrola stavu vody zabrauje pípadnému petecení. Zkontrolujte ped zapnutím, zda je pipojený síový kabel a otevený vodovodní kohoutek. Ujistte se, ze vsechna víka jsou správn uzavená. Z bezpecnostních dvod se doporucuje na konci programu vytáhnout síovou zástrcku a zavít vodovodní kohoutek. Po výpadku proudu pokracuje program pi optovném zapnutí tam, kde byl perusen. PROGRAM PRO SROVNÁVACÍ a NORMOVANÉ TESTY Program... BAVLNA 60 C Mnozství prádla. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

16 .....5,5 kg Doba min Nastavení program pro zkousení podle normy EN a IEC Cistní a údrzba Nebezpecí zkratu! Zásadn odpojte nejdíve pracku od elektrické sít. Nikdy necistte pracku pod proudem vody. Násypka Násypku pravideln cistte. K tomu je nutné: - Vyjmte násypku soucasným stlacením ve dvou urcených bodech (Obrázek 10). Násypka se uvolní ze své komory (Obrázek 10). na zadní stran násypky - Cásti odstrate a oddlte od pedního krytu (Obrázek 11). - Díly vypláchnte pod tekoucí vodou. Násypku kompletn vyprázdnte. - Vsechny komponenty namontujte ve správném poadí. Násypku opt zasute pod víko pracky. Nebezpecí exploze! Nikdy nepouzívejte k cistní rozpoustdla. Nebezpecí mrazu! Pi nebezpecí mrazu odpojte pívodní hadici od vodovodního kohoutku a pracku kompletn vyprázdnte. Odstraníte tak zbývající vodu, která by jest mohla být v nádrzi. Plás pracky Výhradn pouzívejte vodu a mýdlo. Ovládací panel, podstavec atd.: Výhradn pouzívejte vlhký hadík. Nepouzívejte: Prásek, který mze poskrábat povrch. Houbicky z kovu nebo z umlé hmoty. Výrobky na bázi alkoholu (alkohol, edidlo atd.). Obrázek 10 Vnitní díly Doporucuje se: Nechejte njakou dobu po praní otevené víko. Asi jednou za msíc ocistte mýdlovým roztokem cásti z plastické hmoty a gumy, které se nachází u pístupu k bubnu. Dobe opláchnte, aby se vsechny zbytky roztoku odstranily. Doporucuje se, abyste v pravidelných casových intervalech nechali probhnout prací program 90 C. Obrázek 11 Sítka v pívodu vody Sítka v pívodu vody doporucujeme pravideln cistit. 29 Cistní filtru Pokud by se cerpadlový filtr pravideln necistil, mohl by se snízit výkon pracky. Buben s otevenými víky lehce otocte k pední stran pracky (Obrázek 14). Obrázek 14 Cistní cerpadlového filtru Tento filtr sbírá zmolky a malé pedmty, nap. odpadlé knoflíky, které spadly do nádrze. Pi cistní postupujte následovn: Otevete víko bubnu. Na dn bubnu se nachází unásec prádla (Obrázek 12). Obrázek 12 B A vyjmte z upnutí Cerpadlový filtr (Obrázek 14). Odstrate zmolky a cizí tlesa. Filtr vycistte pod tekoucí vodou (Obrázek 15). Obrázek 15 Tuto soucástku odmontujte (Obrázek 13). Obrázek 13 K tomu je nutné: Pero (pípadn tuzku nebo sroubovák) zasute do otvoru na díle. Pero stlacte dol a soucasn díl posouvejte doprava, dokud se neuvolní. Díl vyjmte. Filtr zatlacte az na doraz k zarázce do upnutí. Unásec prádla nasate zpt. Posunujte doleva, dokud díl slysiteln nezaklapne (Obrázek 16). Obrázek 16 Cvak! CLANG 30 Jak sami odstraníte zobrazené poruchy V této kapitole vám vysvtlíme, jak snadno mzete sami odstranit malé problémy. Pracka hlásí na displeji poruchy. Blikající ukazatel Pícina / Odstranní Nepitéká voda: Vodovodní kohoutek není otevený. Urcitou dobu po spustní programu: - Program nepokracuje, - bliká varovný signál a hlásení d01, - 3. dolní indikátor na displeji svítí, - zní nepetrzité pípání. Pokud jste zvolili DOBU UKONCENÍ nebo ODLOZENÝ START, bzí cas az do spustní programu. Za urcitou dobu se zobrazí výse popsané signály a ukazatele. Odstranní: - Otevete vodovodní kohoutek. - Stisknte tlacítko M (Zapnuto/Vypnuto). - Program se znovu spustí. Tato porucha mze být zpsobena také vadným pipojením hadice pro pívod vody (viz kapitola PIPOJENÍ - ODTOK VODY). U hadice Aquastop zkontrolujte, zda se neaktivizovala bezpecnostní funkce pípoje vody - cervené prhledové okénko. Odstranní: Vymte hadici Aquastop. Ucpaný cerpadlový filtr. Vycistte cerpadlový filtr (viz kapitola CISTNÍ FILTRU) a znovu spuste program pomocí tlacítka M (Zapnuto/Vypnuto). Zkontrolujte

17 odtokovou hadici: Pípoj nesmí být ucpaný (viz kapitola PIPOJENÍ - ODTOK VODY). Zkontrolujte polohu odtokové hadice. Pípoj nesmí být ucpaný (viz kapitola PIPOJENÍ - ODTOK VODY). Zablokovaný buben. Zkontrolujte, zda není mezi nádrzí a bubnem malý kus prádla (nap. kapesník, puncocha...). Pro pístup ke dnu nádrze viz kapitola CISTNÍ FILTRU. Bezpecné uzavení: Víko není správn uzavené. Po spustní programu nebo po perusení: - Program nepokracuje, - bliká varovný signál a hlásení d07, - 4. dolní indikátor na displeji svítí, - zní nepetrzité pípání. Pokud jste zvolili DOBU UKONCENÍ nebo ODLOZENÝ START, bzí cas az do spustní programu. Za urcitou dobu se zobrazí výse popsané signály a ukazatele. Odstranní: - Zavete víko pracky. - Stisknte tlacítko M (Zapnuto/Vypnuto). - Program se spustí. 31 Chyby, které vyzadují zákaznický servis Zkontrolujte, zda ukazatel nepedstavuje poruchu, kterou mzete odstranit sami (viz pedcházející strana). Na 10 s vytáhnte síovou zástrcku. - Síovou zástrcku znovu zasute. - Zvolte program a pracku znovu spuste. Odpojte pracku od elektrické sít. Zavete vodovodní kohoutek. Nebezpecí zkratu! Volic programu je v poloze Vypnuto. Zkontrolujte pojistky. Vodovodní kohoutek je uzaven. Pítoková hadice je pelomená. Víko není správn zavené. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

18 Powered by TCPDF ( Není aktivovaná dtská pojistka? Viz strana 19. Ucpaná sítka v pívodu vody. -->vycistit sítka. Pepravní pojistky pístroje nebyly kompletn odstranny: - Zkontrolujte, zda vsechny pepravní pojistky byly odstranny. (viz kapitola ODSTRANNÍ PEPRAVNÍCH POJISTEK) Podlaha není vodorovná. Pracka stojí na obou,,pedních" koleckách. - Pácku mobility zatlacte doprava. Zvolili jste program bez odsteování, nap. Odkapání. Kontrolní systém nevyvázenosti zjistil spatné rozlození prádla v bubnu: - Znovu roztite prádlo a obnovte volbu odstední. Bylo zvoleno Neodsteovat. Odpadní hadice je pelomená nebo sevená. Filtr výpustného cerpadla je ucpaný: - Tento filtr vycistte (viz kapitola CISTNÍ FILTRU) Program jest neprobhnul. Víko zstává bhem celého programu zablokované. Pracka nebyla dlouho pouzívaná. Pracka se nachází v pílis chladné místnosti. Zbytky pracích prostedk (prásku) omezují pohyb v ohybech. - Odstrate zbytky prásku. Krátkodobý výpadek proudu - nastavte cas. Nejedná se o poruchu, není konstantní síová frekvence 50 Hz Znovu nastavte cas Pesnost zobrazeného casu závisí na kolísání síové frekvence Silné vibrace pi odstední Prádlo nebylo vbec odstedno, nebo jen cástecn odstedno Zpod pracky vytéká voda Pracka neodcerpává Víko se nedá otevít Víka bubnu se otevírají velice pomalu Bliká ukazatel casu Ukazatel casu je nepesný 33 Co dlat, kdyz... Problém Dochází ke zkracování nebo prodluzování doby trvání. Mozná pícina / Odstranní Nejedná se o chybu. Doba trvání zobrazená na zacátku programu se aktualizuje vzdy podle mnozství vlozeného prádla. Tím jsou zaruceny bezvadný výsledek praní i optimální spoteba vody a proudu. Doba trvání zobrazená na zacátku programu se mze prodlouzit vlivem bezpecnostního systému pro odsteování a ochrany pro omezení tvorby pny. Zákaznický servis U kazdé pracky, která opoustí nás výrobní závod, je pecliv pezkousena její funkce a bezchybný stav. Máte-li dotazy, týkající se zejména instalace a pipojení pracky, je vám ochotn k dispozici nase servisní sluzba. Pokud poruchu nemzete odstranit sami (Co dlat, kdyz..., > strana 33, 34), kontaktujte nasi servisní sluzbu. Vzdy najdeme vhodné esení, také abychom pedesli zbytecným návstvám technik.kontaktní údaje nejblizsí servisní sluzby najdete zde, resp. v seznamu servisních sluzeb (v závislosti na modelu). Servisní sluzb udejte císelné oznacení výrobku (E-Nr.) a výrobní císlo (FD) spotebice. Tyto údaje naleznete na typovém stítku. Správným uvedením císelného oznacení výrobku a výrobního císla nám pomzete zabránit zbytecným cestám. Usetíte nám s tím spojené náklady. Dalsí informace a nabídku nasich výrobk najdete na nasí internetové stránce: siemens-home.com - CZ Dvujte kompetentnosti výrobce. Obrate se na nás. Zajistíte tak, ze oprava bude provedena vyskolenými servisními techniky, kteí mají kdispozici originální náhradní díly. Císlo výrobku (E-Nr. ) najdete za násypkou. Pokyny pro vyjmutí násypky viz kapitola,,cistní A ÚDRZBA". E-Nr FD Pi výbru programu pro vase prádlo sledujte údaje a znacky na visackách prádla. X Zkrácené praní* Intenzivn* Nejvtsí zatízení (kg) Pídavné máchání* Ochrana proti pomackání* O O O O O Odkapání* VYVÁKA / BAREVNÉ PRÁDLO 3,0** 0:53-1:31 h** ,5** 0:53-1:31 h** 5,5 2 :16 h 1:19-1:40 h 1:42-2:27 h BAREVNÉ PRÁDLO s pedpírkou* K B ODSTEOVÁNÍ samotné Podle druhu textilu SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH 5,5 2, min min 33 min 2,5 30 min 9-19 min min Volitelné pídavné funkce O V programu pouze jedna volitelná moznost PRÁDLO SE SNADNÝM OSETENÍM studená voda - 30 JEMNÉ PRÁDLO 1,5 1,0 y y A q Uu 1, VLNA/HEDVÁBÍ Speciální programy HEDVÁB mix 40 RYCHLE 40 C / 30 min* Zvlástní programy Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Straße MÜNCHEN DEUTSCHLAND MÁCHÁNÍ samotné *Funkce nebo moznosti v závislosti na modelu **Programy s mozností,,zkrácené praní" 0710 cs G (***) Délka programu je udávána jako prmrná délka programu. Bhem pocátecní fáze (cca 10 min. ) je na základ zvolené teploty a daného mnozství prádla (mnozstevní automatika) urcena délka programu. - Pi programu s funkcí,,intenzivn" se program prodlouzí o 5-17 minut. - Pi programu s,,pídavným mácháním" se program prodlouzí o 9-20 minut. Neodsteovat Druh prádla Délka programu ** Teplota ( C)* cold = studená voda K e Tabulka program Q D. Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění přepravní pojistky...

Více

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil mikosof mikosof Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění

Více

Pračka. Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals. Návod k použití. Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu!

Pračka. Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals. Návod k použití. Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu! Pračka Návod k použití cs Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu! Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF 10040 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925016

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF 10040 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925016 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWF 10040. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Záruční list. firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.

Záruční list. firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel. WAQ 28491 Výrobek: Záruční list firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.: +420 251 095 555 Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a příjmení*):

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ PLN ELEKTRONICKÁ PRAKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÁST 1: PED POUŽITÍM Bezpenostní upozornní Doporuení ÁST 2: INSTALACE Odstranní pepravních šroub Seízení nožiek Pipojení k elektrické síti Pipojení pívodu vody

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656028 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Q4ACMZ2262 1 Obsah Vaše nová pračka...4 Vysvětlivky symbolů... 4 Použití k určenému účelu...5 Bezpečnostní pokyny...6 Ochrana životního prostředí...8 Obal/starý

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NA-168VX3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4065717

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NA-168VX3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4065717 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21 SN SX Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu........................ 4 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22 cs Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu..................... 5 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI FE1406 http://cs.yourpdfguides.com/dref/650641

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI FE1406 http://cs.yourpdfguides.com/dref/650641 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ Návod k obsluze Automatická pračka W 1949 WPS Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/2622066

Vaše uživatelský manuál KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/2622066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EKD513502X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Obsah Vaše pračka Bosch.......................... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny.............. 6 Pokyny k likvidaci odpadu.................... 7 Likvidace

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLM24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567153

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLM24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze SMS 69U42EU

Návod k obsluze SMS 69U42EU Návod k obsluze SMS 69U42EU Q4ACZM2403 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na panelu vašeho spotřebiče

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více