Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008 Podané ruce, o.s.

2 Obsah Základní údaje...3 Kontakty...3 Úvodník - canisterapie Poslání organizace...5 Zpráva o činnosti Organizační struktura Organizační jednotky Realizace canisterapie Propagace canisterapie Canisterapeutické zkoušky...9 Zpráva o hospodaření za rok Náklady Výnosy Aktiva společnosti...11 Pasiva společnosti...12 Výsledek hospodaření...12 Osobní náklady...12 Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce Stanovení cílů na další období...13 Závěr...13 Poděkování

3 Základní údaje Název: Podané ruce, o.s. Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek, Právní forma: občanské sdružení IČ: Registrace: Ministerstvo vnitra ČR dne , č.j. VS/1-1/43 487/00-R Kontakty Kancelář ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek, Malý Koloredov tel.: , Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 11:30 hod a 12:30 16:00 hod pátek 8:00 12:00 hod Zkušební komise tel.: www stránky: 3

4 Úvodník - canisterapie 2008 Rok 2008 byl pro občanské sdružení Podané ruce zlomový. Členská základna byla velmi početná a mnoho našich členů poskytovalo canisterapii se svými skvělými psy na vysoce odborné úrovni. Právě proto si zasluhují všechny canisterapeutické týmy podporu ze strany představenstva sdružení. Musím tedy hned v úvodu bít do vlastních řad. Naše organizace si vytkla za cíl pomáhat nejen canisterapií, ale poskytujeme i přímou obslužnou péči handicapovaným a seniorům a to službou osobní asistence. A to je právě ten problém, jak to vše s jedním vedením skloubit. Činnost osobní asistence je profesní a vysoce odborná. Jsme registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. Máme tedy mnoho povinností ke svým klientům i zaměstnancům. Osobní asistence nás zcela pohltila. Myslím tím představenstvo organizace. Byť jsme nadále prakticky prováděli canisterapii a propagovali tuto alternativní metodu pomoci potřebným, podcenili jsme komunikaci s jednotlivými členy. To se nám vrátilo jako bumerang. Na malou komunikaci a spolupráci si ztěžovala hlavně zkušební komise. Její členky aktivně nejen léčbu pomocí psů praktikovaly, ale i zajišťovaly organizování canisterapeutických zkoušek a víkendů. Měly, a to možná právem, pocit podhodnocení jejich činnosti, malou spolupráci ze strany představenstva. Byť je představenstvo ujišťovalo, že si jejich práce pro organizaci velmi cení, na sklonku roku 2008 všechny členky zkušební komise mimo jedné, ukončily svoji činnost nejen v samotné komisi ale některé i členství v organizaci. Musím se z pozice předsedkyně organizace zastat představenstva. Nemám pocit, že jsme málo se zkušební komisí spolupracovali. Jen je třeba vidět to v širších souvislostech. Vedení organizace má povinností daleko víc. A to spolehlivě a odborně zajišťovat nejen canisterapii ale i osobní asistenci. Není možné v jedné organizaci pracovně zainteresovat dvě představenstva. I když lidé, kteří skvěle pracují v obou organizačních jednotkách, si uznání zajisté plně zaslouží. Ale práce je opravdu hodně, není možné každý den jednotlivce ujišťovat o jejich nepostradatelnosti. Jsem ráda za sebe a doufám, že i za všechny členy organizace, že jsme krizovou situaci všichni zvládli. Podané ruce, o.s. nadále poskytují pomoc ve formě canisterapie i osobní asistence. V roce 2008 úspěšně proběhly dva termíny canisterapeutických zkoušek pro nováčky i zkušené canisterapeutické týmy a to ve Větřkovicích u Vítkova. Díky členkám zkušební komise a jejich pracovnímu nasazení o zkouškových víkendech, mohlo být přes 40 týmů otestováno a mnozí z nich už pracují u klientů. Členové Podané ruce, o.s. navštěvovali v loňském roce mnoho zařízení, kde ve svém volném čase poskytovali canisterapii pro spoluobčany všech věkových kategorií a handicapů. Naše organizace byla oslovena odborníky z řad psychologů i lékařů. To svědčí o tom, že tato odbornost je brána jako seriozní a pro lidi s handicapy vysoce potřebná. Mimo pravidelnou canisterapii v zařízeních, se kterými máme smluvní ujednání, jsme propagovali tuto činnost i na veřejných prezentacích v rámci dnů sociálních služeb v Ostravě, ve Frýdku- Místku, v Třinci. Se psy jsme se účastnili dětského dne v ÚSP Tichá, akcí v zařízení Náš svět v Pržně, jeden den jsme věnovali rodičům handicapovaných dětí i dětem samotným na rekondičním pobytu klientů o.s. Raná péče Olomouc. Canisterapii jsme propagovali i praktické ukázky jsme zajistili na pobytu dětí a rodičů o.s. Reiman v Metylovicích. V roce 2008 se podařilo členům občanského sdružení Podané ruce mnoho skvělých aktivit pro klienty i jejich rodiny, propagace canisterapie byla rovněž velmi úspěšná. To jistě můžeme doložit tím, že tuto odbornou činnost po nás žádá stále více zařízení pro handicapované i jednotlivců pro své rodinné příslušníky. 4

5 V roce 2009 se budeme nejen nadále snažit o vysoce odbornou canisterapii i osobní asistenci, ale musíme se zamyslet i sami nad sebou a naši organizaci pozvednout. Komunikovat spolu navzájem a sdělovat si úspěchy i nezdary. Umět se ocenit alespoň slovně, aby naše canisterapeutické týmy psychicky nevyhořely. Vždyť ony jsou zárukou, že canisterapie bude nejen vyhledávána klienty ale časem bude i patřičně oceněna. Děkuji všem, kteří pomáhají, pracují v canisterapeutických týmech i jako osobní asistenti handicapovaných a seniorů. Děkuji všem, kteří nám jsou příznivě nakloněni, pomáhají nám finančně nebo nám jen drží palce abychom vydrželi. Velký a upřímný dík Helena Fejkusová předsedkyně sdružení Poslání organizace Sdružení bylo založeno, aby pomáhalo lidem prostřednictvím canisterapie a osobní asistence. Sdružuje lidi ochotné pomáhat nezištně a zdarma těm, kteří to potřebují a soustřeďuje také pejsky, jež mají srdce na tlapce a jsou opravdoví přátelé všech lidí. Poslání hlavní činnost: - použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální léčbě a rehabilitaci lidí canisterapie, dále podpora, rozvoj a popularizace canisterapie - podpora integrace handicapovaných lidí do společnosti poskytování služeb osobní asistence Zpráva o činnosti 1. Organizační struktura Valná hromada Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení. Valná hromada se konala dne Představenstvo Mezi valnými hromadami řídí činnost sdružení představenstvo. V roce 2008 bylo valnou hromadou zvoleno představenstvo ve složení: Helena Fejkusová - předsedkyně sdružení - statutární zástupce - zastupuje naši společnost navenek - v představenstvu je od roku zakládající člen sdružení - aktivně se věnuje canisterapii, školí nové canisterapeuty, reprezentuje sdružení na akcích, přednáší o canisterapii pro odbornou i laickou veřejnost - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - zaměstnaná jako ředitelka projektu osobní asistence 5

6 Ing. Štěpán Křístek - místopředseda sdružení - statutární zástupce - zastupuje naši společnost navenek - v představenstvu je od roku zakládající člen sdružení - spolupracuje jako dobrovolník na projektu osobní asistence, kde působí jako ekonom, zastupuje společnost v Asociaci pro osobní asistenci - zaměstnán jako lesní inženýr Monika Křístková - pokladník - v představenstvu je od roku zakládající člen sdružení - stará se o veškeré účetnictví sdružení, o většinu administrativy, sepisování smluv o provozované canisterapii, uzavírání případných smluv s canisterapeuty - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - pracuje pro projekt osobní asistence jako účetní a personalista Ing. Iveta Břenková - v představenstvu je od roku v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase Hedvika Horáková, DiS. - v představenstvu je od roku zakládající členka sdružení - aktivně se věnuje canisterapii, je také členkou zkušební komise, spolupodílí se na pravidlech zkušebního řádu, organizuje canisterapeutické zkoušky, stará se o naše internetové stránky - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - v současné době je na rodičovské dovolené Kateřina Hrabcová - v představenstvu je od roku členkou sdružení je téměř od samého počátku - vede evidenci canisterapeutických psů, platností jejich osvědčení, je také členkou zkušební komise, které předsedá - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - je v invalidním důchodě 6

7 Irina Tkačová - v představenstvu je od roku členskou sdružení je od roku aktivně se věnuje canisterapii a částečně administrativě, účastní se odborných seminářů s canisterapeutickou tématikou - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - zaměstnaná jako metodik v projektu osobní asistence Představenstvo se v roce 2008 sešlo v těchto termínech: , , 2. 7., , Revizní komise V roce 2008 pracovala revizní komise ve složení: Pavlína Burkovičová, DiS. Dr. Petra Glossová Dagmar Lvová Zkušební komise Za účelem přípravy a organizace zkoušek canisterapeutických psů byla zřízena zkušební komise, která pracovala v roce 2008 ve složení: Kateřina Hrabcová Hedvika Horáková, DiS. Dagmar Lvová Ing. Olivie Bischofová V roce 2008 se konaly canisterapeutické zkoušky v těchto termínech (podrobně viz canisterapeutické zkoušky): , Organizační jednotky Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek Za účelem naplňování cílů v článku 3, odstavce I, písmeno B stanov sdružení (osobní asistence) zřídilo představenstvo společnosti svým usnesením dne organizační jednotku s názvem: Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek. Tato organizační jednotka je právním subjektem a vydává vlastní výroční zprávu. Kontakt: Helena Fejkusová, Malý Koloredov 811 Podané ruce, o.s. Psí Pac z Podkrkonoší Za účelem naplňování cílů v článku 3, odstavce I, písmeno A stanov sdružení (canisterapie) zřídilo představenstvo společnosti svým usnesením dne organizační jednotku s názvem: Podané ruce, o.s. Psí Pac z Podkrkonoší. Tato organizační jednotka je právním subjektem a vydává vlastní výroční zprávu. Kontakt: Marta Tauchmanová, Dolní Olešnice

8 Podané ruce, o.s. Osobní asistence Olomouc Za účelem naplňování cílů v článku 3, odstavce I, písmeno B stanov sdružení (osobní asistence) zřídilo představenstvo společnosti svým usnesením dne organizační jednotku s názvem: Podané ruce, o.s. Projekt OsA Olomouc. Tato organizační jednotka je právním subjektem a vydává vlastní výroční zprávu. V roce 2008 tato organizační jednotka nevyvíjela žádnou činnost. Kontakt: Bc. Kateřina Fajstlová 3. Realizace canisterapie V roce 2008 probíhala canisterapie v těchto smluvních zařízeních: 1. Charita Zábřeh na Moravě, provozovatel - Denní stacionář Okýnko Mohelnice a Centrum denních služeb Oáza 2. Domov Jistoty Bohumín 3. Městská nemocnice Ostrava, přísp. org., provozovatel Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava - Radvanice 4. Církevní základní škola a střední škola Český Těšín 5. Slezská diakonie - Centrum denních služeb Český Těšín 6. Slezská diakonie - Dětský stacionář Lydie Český Těšín 7. Speciální školy a Dětský domov Fulnek, přísp. org. 8. Náš svět, přísp. org. Pržno - zařízení pro lidi se zdr. postižením 9. Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace 10. Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 11. Základní škola a mateřská škola Naděje Frýdek-Místek 12. Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, ÚSP pro ženy dále pak v roce 2008 probíhala canisterapie v těchto zařízeních: Domov pro seniory, příspěvková organizace, Frýdek-Místek ÚSP pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá, příspěvková organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, příspěvková organizace, Nový Jičín Charita Opava Stacionář Mraveneček Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni Domov pro seniory Čujkovova, příspěvková organizace, Ostrava Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Ústav sociální péče Kokory, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace Armáda spásy Přerov Speciální škola v Bystřici pod Hostýnem Diakonie ČCE - Domov pro seniory Sobotín ZŠ Velký Ořechov Domov Letokruhy Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace Charita Zábřeh - Denní stacionář Okýnko Mohelnice Canisterapie také probíhala přímo v domácím prostředí některých klientů. 8

9 4. Propagace canisterapie V průběhu celého roku 2008 se členové sdružení účastnili na seminářích na téma canisterapie, případně zooterapie. Dále byla canisterapie prezentována na těchto akcích: Dny zdraví v Ostravě, Frýdku-Místku Gerontologické dny Ostrava LDN OV - Radvanice - ukázka canisterapie pro personál i klienty Praha Zemědělská univerzita - seminář o zooterapiích (aktivní účast) Dny dětí: ÚSP pro mentálně postižené Tichá Den neziskového sektoru v OV - ukázky canisterapie Den dětí v MŠ Šenov - Lapačka Reimann o.s. - ukázka a praktická canisterapie pro klienty s autismem (akce při rekondičním pobytu klientů a jejich rodin v hotelu P. Bezruč Malenovice) Adra Prostějov - povídání o canisteraúpii s praktickými ukázkami Sweetsenfest - ukázka praktické canisteerapie Tyfloservis Prostějov - povídání o canisterapii, vodících a asistenčních psech s praktickou ukázkou canisterapie Náš svět Pržno - akce pro obyvatele - soutěže, malování, povídání spolu s pejsky Den sociálních služeb Třinec - ukázky canisterapie, propagace zooterapie Akce Labrador - ukázka canisterapie a praktická canisterapie na národní akci pro Dětské domovy ČR na Čeladné Dětský domov Čeladná - předvánoční návštěva canisterapeutů a pejsků Den dětí ve Frýdku-Místku Přednášeli jsme na akcích škol i ústavů o canisterapii i osobní asistenci. Přednášky byly určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro laickou veřejnost. 5. Canisterapeutické zkoušky V uplynulém roce proběhly podle plánu dva canisterapeutické víkendy spojené s testováním psů dubna 2008 byl zorganizován první víkend v Jezdeckém areálu Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm. Seminář vedla paní Helena Fejkusová, v neděli zkušební komise otestovala rekordní počet 21 psů. 9

10 Podzimní termín canisterapeutického víkendu proběhnul září 2008 ve Větřkovicích nedaleko Vítkova v areálu Agility-kempu. Seminář vedly paní Mgr. Olga Mičulková a paní Helena Fejkusová. V tomto termínu se zkoušelo po oba dva dny. V sobotu se zkoušek zúčastnilo 8 psů, jejichž psovodi jsou již zkušení canisterapeuté a zkoušky skládali opakovaně. Využili jsme tedy toho, že nemají povinnou účast na semináři. V neděli se zkoušelo 17 nováčků s jejich pejsky. Celkem tedy zkušební komise na podzim otestovala 25 psů. Práce byla opravdu velmi náročná především vzhledem k nepřízni počasí. Další důležitá činnost zkušební komise, která není tak viditelná jako přímo zkoušky: byl vytvořen nový zkušební řád, který je platný od byla vytvořena systematická a pečlivá evidence vyzkoušených psů od počátku prováděných zkoušek v Podaných rukou, o.s. všechny informace můžete sledovat na internetových stránkách v nové úpravě, které byly takto na jaře spuštěny bylo zorganizováno relaxační setkání canisterapeutických týmů byli oslovováni noví sponzoři, vytvořeny kalendáře na rok 2009, zajištěny odměny pro aktivní členy byla vyrobena a již rozdána první kovová označení canisterapeutických psů k obojku začal opět vycházet občasník Vodítko V říjnu 2008 zkušební komisi čekala nepříjemná záležitost dlouholeté členky zkušební komise p. Horáková, Hrabcová a Lvová ukončily svou činnost v této komisi, takže z původních členů zůstala jen Ing. Olivie Bischofová. Za uplynulý rok se zásluhou bývalých kolegyň udělal obrovský posun dopředu a nová zkušební komise bude jistě pokračovat ve stejném duchu a intenzitě. Všechny zkoušky canisterapeutických psů, které v roce 2008 proběhly, byly pořádány podle řádu organizace tak, aby splňovaly veškeré podmínky, které organizace pro tuto činnost stanovila. Psi byli testováni řádně a na základě zkušebního řádu společnosti. Zpráva o hospodaření za rok 2008 Náklady Spotřeba materiálu odměny dobrovolníkům potřeby a krmivo pro psy kancelářské potřeby osvědčení přívěsky a vodítka pro psy výtvarné potřeby Cestovné členů Náklady na reprezentaci občerstvení na VH Ostatní služby ubytování canis víkendy internet a doména ,00 Kč 3 903,00 Kč 869,00 Kč 275,00 Kč 9 693,00 Kč 137,50 Kč 1 920,00 Kč 1 201,00 Kč 9 090,00 Kč 2 561,00 Kč

11 veterinární péče psa nájemné telefonní poplatky a kredity poštovné propagace kulturní akce Mzdové náklady Jiné ostatní náklady bankovní poplatky Celkem náklady 3 130,00 Kč 960,00 Kč 500,00 Kč 3 337,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 2 047,00 Kč ,50 Kč Výnosy Tržby z prodeje služeb provoz canisterapie canisterapeutické zkoušky canisterapeutický víkend canisterapeutický seminář Úroky běžný účet Přijaté příspěvky dary na činnost canisterapie na kulturní akci Členské příspěvky Celkem výnosy Hospodářský zisk ,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč ,00 Kč 11,54 Kč ,50 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,54 Kč Aktiva společnosti 211 Pokladna ,00 Kč 221 Účty v bankách ,28 Kč 311 Odběratelé 2 545,00 Kč 381 Náklady příštích období 2 411,00 Kč Aktiva celkem ,28 Kč 11

12 Pasiva společnosti 325 Ostatní závazky 680,00 Kč 331 Zaměstnanci 3 277,00 Kč 342 Ostatní přímé daně 577,00 Kč 384 Výnosy příštích období 3 520,00 Kč 901 Vlastní jmění ,86 Kč 932 Nerozdělený zisk minulých let ,42 Kč Pasiva celkem ,28 Kč Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření je věrně zobrazen ve Výkazu zisků a ztráty. V roce 2008 je výsledek hospodaření zisk ,54 Kč a je pouze z hlavní činnosti. Základ daně z příjmů právnických osob (rozdíl mezi zdanitelnými výnosy, pokud nejsou od této daně osvobozeny, a náklady prokazatelně vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů) činí: 5 929,00 Kč. ÚJ neprovozuje hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření je zachycen na účtu Nerozdělený zisk minulých let a je výhradně určen na financování činnosti ÚJ. Osobní náklady ÚJ v roce 2008 uzavřela sedm dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Osobní náklady na tyto dohody činily ,00 Kč. Pět dohod o provedení práce bylo uzavřeno na provádění canisterapie v ústavech sociální péče, z toho jedna byla uzavřena se členem představenstva. Dvě dohody o provedení práce byly uzavřeny se členkami zkušební komise na zajištění a přípravu canisterapeutických zkoušek, z toho jedna se členkou představenstva. Statutární zástupci a členové statutárních a kontrolních orgánů sdružení nepobírají z titulu své funkce od ÚJ žádné funkční požitky. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je 0. Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci neuzavřeli se společností žádné obchodní smlouvy ani jiné smluvní vztahy. Pouze jednomu členovi představenstva byly proplaceny náklady na internet ve výši 2 400,00 Kč, a to na základě jeho žádosti. Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2008 Finanční dary RNDr. Hanzelka Miroslav S - CARE, s.r.o. PhDr. Marie Cveková Ing. Evženie Bubeníková 12

13 Stanovení cílů na další období zlepšit kvalitu života osob znevýhodněných po stránce fyzické, psychické i sociální, a to poskytováním canisterapie zkvalitňovat poskytování canisterapie, a to mj. i školením canisterapeutů provádět canisterapeutické zkoušky alespoň 2x ročně podniknou kroky k zaměstnání koordinátora canisterapie pravidelně informovat členy o akcích, o novinkách v canisterapii apod., a to prostřednictvím našich internetových stránek a časopisu Vodítko prezentovat canisterapii na různých k tomu vhodných akcích Závěr V oblasti aktivit se psy pracuje mnoho nadšených dobrovolníků kynologů, kteří vědí, že pes člověka bezmezně miluje a uznává. Musíme se ale více zaměřit na teoretickou přípravu canisterapeutů a praktickou přípravu u psů. Naší důležitou úlohou sdružení je spolupráce s odborníky působícími v oblasti sociálně zdravotní. Naše argumentace by je měla přesvědčit o pozitivním působení zvířat na handicapovaného člověka. Poděkování V neposlední řadě chceme na těchto řádcích PODĚKOVAT všem, kteří se aktivně podílejí na činnosti sdružení. DÍKY patří zejména: aktivním členům společnosti, dobrovolníkům, dárcům, partnerům, příznivcům osobní asistence i canisterapie a také všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají, a přesto nám jejich jména zůstanou skryta. Díky a vydržte! 13

Základní údaje. Kontakty

Základní údaje. Kontakty Výroční zpráva za rok 2009 Podané ruce, o.s. Obsah Obsah... 2 Základní údaje... 3 Kontakty... 3 Úvodník... 4 Poslání organizace... 6 Organizační jednotky... 6 Organizační struktura... 7 Zpráva o činnosti...

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s.

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Obsah Podané ruce, o.s. Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Canisterapie ve škole 8 Organizační schéma sdružení 9 Realizační tým 10 Cíl a formy canisterapie

Více

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2011 tprojekt canis erapie Podané ruce, o.s. 2 PODANÉ RUCE, o.s. Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo předsedkyně 6 Veřejná sbírka 7 Canisterapie ve Zlíně 8 Organizační

Více

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2012

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2012 Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2012 Základní údaje 3 Kontakty 5 Úvodní slovo předsedkyně 6 Organizační schéma 8 Členská základna 9 Realizační tým 10 Zkušební komise 12 Cíl a formy canisterapie 13 CT

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Projekt OsA Podané ruce, o.s. Projekt OsA Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Realizační tým 8 Organizační schéma organizace 13 Všeobecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

asník Prosinec 2009 PODANÉ RUCE, o. s. Frýdek-Místek

asník Prosinec 2009 PODANÉ RUCE, o. s. Frýdek-Místek VODÍTKO Občasník Prosinec 2009 PODANÉ RUCE, o. s. Frýdek-Místek voditkopodruce@seznam.cz 2 Krásný předvánoční čas všem přátelům! Když jsem minulý týden cestou z práce míjel místo, které mne na jaře zaujalo

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín IČ: 26590719 sídlo: Husovo nám. 99/13, Děčín 4, 405 02 pobočka: Zbrojnická 779/7, Děčín 4, 405 02 datová schránka: erf67i Úvodem Úvodní slovo Opět uplynulo další

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2007

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2007 Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2007 červen 2008 O b s a h 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Úvodní slovo 3. Poslání a cíle organizace 4. Hodnocení činnosti organizace

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2009 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více