Havířov si odnesl ocenění v soutěži Město pro byznys za Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havířov si odnesl ocenění v soutěži Město pro byznys za Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 Havířov si odnesl ocenění v soutěži Město pro byznys za Moravskoslezský kraj Dílčí ocenění v šestém ročníku celostátní soutěže Město pro byznys získal Havířov za největší investice z městského rozpočtu. Soutěž, ve které se letos utkalo 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských městských částí, pořádá týdeník Ekonom. V celkovém hodnocení v rámci Moravskoslezského kraje byly nejlepší Odry před Novým Jičínem a Hlučínem, nejslabších výsledků dosáhl Český Těšín, Karviná a Bruntál. Havířovu patří 14. příčka v kraji. Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit. V kritériích podnikatelského prostředí se hodnotí například podíl podnikatelů, podíl firem, vývoj počtu ekonomických subjektů, cena za odvoz odpadu, cena vodného a stočného, aktuální ekonomický rozvoj, znečištění ovzduší, počet lékařů, cena bytů, nezaměstnanost, průměrný měsíční plat nebo změna počtu obyvatel. V této oblasti byl Havířov 20. z 22 hodnocených měst kraje. V kritériích přístupu veřejné správy se hodnotí například úspěšnost získávaní dotací, kapitálové výdaje, objem dotací na veřejnou dopravu, hospodaření radnice, dluhová služba, počet strážníků či spokojenost s přístupem radnice. V této oblasti dosáhl Havířov na 8. příčku. V hodnocení financí získaných z EU na obyvatele je Havířov nejlepší v kraji. -red- Foto: Josef Talaš Havířov změnil podmínky pro přidělování městských bytů Nové Zásady pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města schválili radní Havířova na své schůzi 11. září 2013 a uložili Městské realitní agentuře realizovat přidělování bytů v souladu s nově schválenými zásadami. Všechny dosavadní pořadníky na přidělení bytu byly zrušeny. Nové zásady pro přidělování městských bytů najdete na hlavní straně v liště pod hlavním banerem a dále v kapitole otřebuji vyřídit - Bydlení. Bližší informace získáte také na Městské realitní agentuře, tel nebo Z obsahu: strana 2 Zimní údržba přijde město na 14 milionů Zkontrolujte, zda máte zaplacený poplatek za odpad strana 3 Zastupitelé žádají ministra, aby Havířov nepřišel o dotace na nádraží ěstounské rodiny se vzdělávaly na Hrádku strana 4 Střední škola z rostřední Suché míří do světa ojďte s dětmi na farmu Domu pod svahem strana 5 Studenti GSH jako úspěšní chovatelé Na Gymnáziu Komenského procvičovali němčinu zpěvem strana 6 Co se děje v havířovských mateřských školách strana 7-10 Kulturní servis MKS Havířov strana 12 Maniak aerobik znovu mistrem ČR Havířov v prosinci pořádá Mistrovství ČR mládeže v karate strana 14 Adventní a předvánoční akce OZVÁNKA na jednání Zastupitelstva města Havířova pondělí 16. prosince 2013 od 13 hod. v sále Kulturního domu Radost. Jednání je přístupné veřejnosti. Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny na konec programu. Upozorňujeme občany na nutnost předkládat příspěvky k vystoupení v písemné podobě.

2 2 Na zimní údržbu město vyčlenilo přes 14 milionů korun Zimní údržba chodníků a cest přijde v Havířově v období od letošního 1. listopadu do konce března příštího roku cca na 14,3 milionu korun včetně DH. Ve srovnání s minulou zimou bude město prostřednictvím Technických služeb Havířov pečovat přibližně o kilometr chodníků a 1,3 kilometru silnic více. Nadcházející zimu je v Havířově nutné postarat se o 167,7 kilometrů vozovek a něco málo přes 90 kilometrů chodníků. "řes jedenačtyřicet kilometrů silnic v Havířově patří do prvního pořadí důležitosti podobně jako téměř osm kilometrů chodníků. V praxi to znamená, že musejí být sjízdné a schůdné nejpozději do čtyř hodin od zasažení zimními povětrnostními vlivy," vysvětluje vedoucí odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Jiří Revenda. ostup provádění prací zimní údržby komunikací stanoví v Havířově lán zimní údržby. ři odklizení chodníků, nájezdových ramp k obytným domům pro imobilní občany nebo autobusových zálivů pomáhají v Havířově pracovníci veřejně prospěšných prací. V Havířově zajišťují zimní údržbu také silničáři Správy silnic Moravskoslezského kraje. Ti mají na starosti silnice ve správě kraje a státu, tedy páteřní tahy městem. Dispečink zimní údržby Technických služeb: tel red- CVA-Centrum volnočasových aktivit, Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel (středa) - ve 14 hodin přednáška hdr. etružely a Ing. Růžičky na téma rotirakouské vystoupení českých a slovenských vojáků v rakouské armádě za 1. světové války Všechny srdečně zveme na prosincovou akci zdobení perníčků od hodin v Městském klubu seniorů, Studentská 9a a od 9.30 hodin v CVA ravidelný program: ONDĚLÍ: od 9.30 do p. Studnická - kroužek studené kuchyně (2.12.) od 14 do 17 hodin p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení ÚTERÝ: od do hodin p. rzeczková - dovednostní kroužek - výroba keramiky, vizovické pečivo, a další STŘEDA: od do hodin p. Adamová - kroužek přípravy k šití - střihy, kompletace od do hodin p. Foldynová - karetní hra Taroky od do hodin p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí, batikování, tkaní, vyšívání, pletení ČTVRTEK: od 9.00 do hodin chůze s holemi Nordic walking ÁTEK: od do hodin p. Heinzová - dovednostní kroužek - výroba šperků od do hodin p. Čechová - kroužek kreslení řípadné změny budou zveřejněny na stránkách (volný čas - Centrum volnočasových aktivit) a na nástěnce umístěné přímo v budově CVA. rovoz veterinární ordinace na Těšínské ulici u autobusového nádraží v Havířově byl ke dni zrušen. Zájemci o homeopatickou léčbu jsou po telefonické domluvě nadále přijímáni v nové ordinaci v Raškovicích. Veškeré informace je možno získat na tel.č , nebo na UOZORNĚNÍ RO ŽADATELE O DOTACE V ROCE 2014 Žádosti o dotace v roce 2014 Zastupitelstvo města Havířova schválilo v září nové Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Text nových Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně nových předepsaných formulářů, je zveřejněn na webových stránkách města: www: havirov-city.cz, rubrika otřebuji vyřídit. Dále bude k dispozici na příslušných odborech Magistrátu města Havířova: - odbor školství a kultury (kód: TV, K, Š,, KDB, BZ), informace na tel , , , odbor sociálních věcí (kód: S), informace na tel.: Termín pro podávání nových žádostí pro rok 2014 a vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2013 zůstává nezměněn, tj. do Vyúčtování dotací za rok 2013 Vyúčtování dotací se řídí dosud platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova schválenými říjemci dotací v roce 2013 provedou vyúčtování dle dohod o poskytnutí dotace. Magistrát realizuje projekt Digitalizace městského archivu rojekt s názvem Digitalizace městského archivu zahájil magistrát města v červenci Jeho cílem je zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím využití informačních a komunikačních technologií Magistrátu města Havířova a zajištění rychlejší a spolehlivější komunikace úřadu s občany, podnikatelskými subjekty, dalšími subjekty veřejné správy a v neposlední řadě i uvnitř úřadu. Realizovat tento cíl pomůže digitalizace dokumentů a zajištění jejich elektronického oběhu. Základem projektu bude vytvoření technologické infrastruktury nezbytné pro elektronickou archivaci dat, včetně automatické skartace na základě nastavených parametrů a průběžné doplňování archivu. Hlavním přínosem projektu bude úspora času při vyřizování agendy. S digitalizovanými dokumenty budou pracovat zejména pracovníci magistrátu města, ale také organizace zřizované městem další subjekty územní samosprávy a v neposlední řadě i občané, podnikatelé a investoři. Ukončení projektu Digitalizace městského archivu je plánováno na červenec příštího roku. Celkové náklady na projekt jsou 45,6 milionů korun, z této částky 85% tvoří dotace z Integrovaného operačního programu. Mgr. Eva Havlů, manažerka projektu Zkontrolujte, zda máte zaplacený poplatek za psa a za odpad! Upozorňujeme poplatníky uvedených poplatků, že již proběhla lhůta splatnosti poplatků za psa a za komunální odpad. okud jste za letošní rok nezaplatili, máte možnost dorovnat svůj poplatkový účet do Složenky nejsou zasílány, lze zaplatit bankovním převodem, prostřednictvím SIO nebo v hotovosti v úředních dnech na pokladně Magistrátu města Havířova. Místní poplatek ze psů a za komunální odpad v roce 2014 zůstává v nezměněné výši. Upozornění pro majitele psů, kteří ještě nesplnili povinnost danou obecně závaznou vyhláškou a trvale neoznačili svého psa čipem : Možnost očipovat psa s příspěvkem města končí o tomto datu budou majitelé psů čipování hradit v plné výši za cenu, kterou si stanoví jednotliví veterinární lékaři.

3 3 Zastupitelé žádají ministra, aby přehodnotil svůj postoj k havířovskému nádraží Zastupitelé města Havířova na svém listopadovém zasedání přijali usnesení, ve kterém žádají ministra dopravy v demisi Zdeňka Žáka, aby přehodnotil negativní stanovisko k realizaci již připraveného projektu dopravního terminálu tak, aby ten mohl být zrealizován v letech s využitím spolufinancování z evropských fondů v rámci RO Moravskoslezsko. Usnesení předcházelo vystoupení náměstka primátora etra Smrčka, který zastupitele informoval o stavu přípravy projektu Dopravního terminálu v Havířově. Záměr postavit nový dopravní terminál v Havířově je od počátku společným projektem statutárního města a společnosti České dráhy. odmínka společného projektu umožnila žádat o dotace z evropských fondů, které již byly přiznány, ale pokud nebude stavba zahájena, obě strany o dotace přijdou. Na případné konsekvence, které může mít pozdržení nebo zastavení projektu Dopravního terminálu v Havířově, upozornilo ministra dopravy Žáka dopisem také vedení regionální rady RO Moravskoslezsko, písemně intervenoval rovněž havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk, který mimo jiné ministra dopravy upozornil na maření investičních prostředků města, které byly dosud z rozpočtu vynaloženy na projekt a přípravu stavby. -red- ěstounské rodiny se vzdělávaly na víkendovém pobytu na Hrádku Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí přinesla některé novinky v oblasti pěstounské péče. Ke zkvalitňování pěstounské péče a předcházení jejímu selhávání je zavedeno povinné vzdělávání pěstounů. ěstounům je zajištěna možnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti. Ve dnech října přijelo 17 pěstounů s dětmi na Chatu ET Hrádek, kde pracovníci oradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve spolupráci s OSOD MmH připravili víkendový vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny. Vzdělávání pěstounů zahájil ředitel Sociálních služeb města Havířova Ing. Milan Černý, který ocenil přínos pěstounské péče pro společnost a sdělil, že i do budoucna chtějí odborní pracovníci Sociálních služeb města Havířova poskytovat služby pěstounským rodinám. Během víkendového pobytu si pěstouni mohli naplnit 16 hodin povinného vzdělávání s tématy komunikace v rodině, podpory rozvoje dítěte a zvládání konfliktů. ěstouni měli po celou dobu pobytu možnost využít také individuální konzultace s psychology a sociálními pracovníky. V průběhu vzdělávání pěstounů byl pro děti zajištěn odborný program s atraktivní náplní. Děti si tak posílily a rozvíjely své schopnosti a dovednosti při tvořivých činnostech a při pobytu v přírodě. Z hodnocení pěstounů i dětí vyplynulo, že vzdělávací pobyt naplnil jejich očekávání a do budoucna si přejí rozšířit možnosti vzdělávání o pobytové formy. Šárka lawná, oradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Město poskytlo finanční dar havířovské nemocnici na nákup techniky Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 1,65 milionu korun havířovské nemocnici podepsal koncem října primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk a ředitel nemocnice etr Kovařík. Výši daru odsouhlasili zastupitelé města. Nemocnice za něj pořídí přístroj na urologické oddělení, který diagnostikuje a slouží při operacích močovodů a dutého systému ledviny. Ureterorenoskop se snadněji a bezpečněji zavádí do míst, která jsou pro jiné nástroje nedostupná. Nemocnice také počítá se zakoupením laparoskopické věže v hodnotě 1,35 milionu korun pro operace břišní dutiny. řístroj je potřebný u operací žlučníku, žaludku, střev a jícnu i operace kýly. Má mnoho speciálních funkcí, které například dokážou během výkonu odhalit karcinózní tkáně nebo šetrně, bezpečně a s vysokou přesností preparují a ošetřují operovanou tkáň. Havířov poskytuje krajské nemocnici ve svém městě finanční dary od roku Od té doby získala nemocnice od města 53,6 milionů korun na pořízení laparoskopických věží, zdravotních lůžek s příslušenstvím, kardiografu pro dvojčata na novorozeneckém oddělení, počítačového tomografu, RTG přístroje, rehabilitačních pomůcek pro dětské sanatorium a další. V letošním roce odsouhlasili zastupitelé Havířova pro nemocnici finanční dary ve výši 2,5 milionu korun. "omoc při zachování dostupnosti co nejširšího okruhu zdravotnické pomoci a léčby pro obyvatele města je pro nás samozřejmostí," zdůraznil primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk. Nemocnice s poliklinikou v Havířově poskytuje akutní a následnou zdravotní péči občanům města a blízkého i vzdálenějšího okolí. -red- SSmH představuje Linku důvěry Havířov Hektická doba s řadou osobních problémů, to je jeden z důvodů, proč se lidé obracejí na linku důvěry. Historicky byla důvodem vzniku linek důvěry snaha o prevenci sebevražd obyvatelstva. V dnešní době mají linky důvěry daleko širší záběr, nicméně poskytování telefonické krizové pomoci lidem, kteří se ocitají v situaci ohrožení zdraví nebo života, je stále jednou z důležitých oblastí této profese. Klienty jsou lidé, kteří se nemohou se svými problémy svěřit blízkým nebo jsou osamělí. Většinou se obávají, že by u svých blízkých ztratili důvěru, zklamali sami sebe i ostatní. Může nastat situace, že nic už dál nemá žádnou cenu - potom pomýšlí i na sebevraždu. Na lince důvěry dostanou lidé prostor a podporu, už nejsou na své problémy sami. Telefonický hovor poskytuje úlevu a zvyšuje kompetence volajícího. S pracovníkem linky důvěry pak lidé lépe nacházejí možnosti a mohou se lépe rozhodovat, které řešení je pro ně nejlepší. Na linku důvěry v Havířově se převážně obracejí dospělí s problémy ve vztazích, zejména ke svým blízkým, a s osobními problémy. Jedná se o různé varianty mezilidských vztahů, např. témata partnerská, manželská, rodinná, vztahy mezi generacemi, na pracovišti, s vrstevníky nebo sousedy. Také se objevuje tematika sociálně právní finanční a bytová tíseň, dluhy. V případech volajících lidí, kteří mají problémy sami se sebou, se jedná o stres, osamělost, depresi, psychickou krizi, duševní či fyzické onemocnění, různé druhy závislosti, ztrátu smyslu života, apod. Linka důvěry Havířov na krizovém telefonním čísle nebo nabízí telefonickou pomoc pro veřejnost v pracovní dny hodin. Na linku důvěry mohou volat děti, mládež, dospělí i senioři. Další službou, kterou poskytuje linka důvěry, je internetové poradenství. Své dotazy zde můžete posílat prostřednictvím ové Informace o lince důvěry můžete získat na webové stránce Dana Mokrošová Členové školských komisí se setkali v Jastrzebiu V tomto roce jsme navázali na tradiční setkání školských komisí našeho města Havířova se školskou komisí z družebního města Jastrzebie-Zdroj. Kolegové nás navštívili v květnu a v říjnu se uskutečnilo vzájemné setkání v Jastrzebiu-Zdroj. Naše město zastupovala vedoucí odboru školství Ing. M. Dresslerová a členové školské komise Mgr. Z. Szlachtová, Mgr. V. Nováková, Mgr. I. Wrobelová, Mgr. D. Vachtarčík a Mgr. M. Kasalovská. Naše delegace byla velmi srdečně přivítána na magistrátu Jastrzebia samotným primátorem a dalšími vedoucími pracovníky v odboru školství. o delší přátelské besedě s vzájemnou výměnou poznatků z problematiky školství jsme navštívili mateřskou školku zaměřenou na taneční výchovu a komplex škol 2. st. ZŠ, Gymnázia a Technického lycea Jana avla II. Škola byla velmi pěkně zařízená s velmi příjemnou atmosférou. ak jsme se přemístili do staré části města do bývalých lázní. Zde jsme si prohlédli krásné muzeum, kde se nachází i společný projekt našeho města s Jastrzebiem-Zdroj z oblasti těžby uhlí. Následovalo závěrečné posezení s dlouhou diskuzí a výměnou zkušeností. Tato setkání jsou pro nás velkým přínosem pro další práci. Mgr. Věra Nováková

4 4 Zaměstnanci a uživatelé Domu pod svahem připravili program pro děti z Havířova Zaměstnanci a uživatelé služby následné péče v Havířově připravili pro nejmenší občany Havířova a okolí program s názvem ředvánoční krmení zvířátek. Školky, školy nebo rodiče s dětmi mohou vyrazit ve dnech 13. a 14. prosince na procházku na malou farmu Domu pod svahem. Součástí programu pro děti bude povídání o zvířátkách, krmení kamerunských koz, osla a králíků. Také se děti mohou zahřát teplým čajem a čas strávit povídáním o vánočním příběhu a malováním zvířátek z farmy. Rodiče se mohou více dozvědět o programu služby následné péče. rogram bude probíhat v obou dnech od 10 hodin do 16 hodin. rocházka spojená s povídáním bude zahájena vždy v celou hodinu. Všechny srdečně zveme na společný předvánoční čas. Věříme, že ředvánoční krmení zvířátek se stane každoroční tradicí. Monika owiesniková Z redakční pošty: Havířovští "Kardiaci" bilancují úspěšný rok Foto: Havířováci na pramici v soutěsce říčky Kamenice. Střední škola z Havířova -rostřední Suché míří do světa! A už jí nestačí Evropa, Asie je totiž také zajímavá. V září zamířila skupina studentů do Anglie, nejen proto, aby zde zhlédli památky Londýna, ale také proto, aby si procvičili angličtinu. Říjen byl zajímavější. Další skupina studentů, tentokrát zapojená do projektu Comenius, společně se studenty z partnerských škol z olska, Německa a Slovenska odjela do Turecka. Cílem této části projektu bylo seznámení se s regionem partnerské školy v Trabzonu a tento cíl byl naplněn vrchovatě. Všichni navštívili např. starou mešitu z dvanáctého století, vyhlídku Boztepe, řeku Ikizdere, jezero Uzungöl, skalní klášter Sümela monastýry a další památky. A samozřejmě mezi tím vším programem si našli čas i na sport, a dokonce i na výuku tureckých tanců. Kromě nových přátelství je potěšila i výuka angličtiny v turecké škole. Říjen ještě neskončil a další studenti se vydali opět do zahraničí tentokrát do olska, do města Rydultowy, aby se zapojili do projektu Silesia Barevně a černobíle. Tento projekt je zaměřen na tvorbu mladých fotografů a současně na historii česko-polských rodin v našem regionu. Studenti se zde dozvěděli mnoho nového o historii fotografie, o estetických úpravách snímků, zkusili si také, jak se fotí v plenéru. Úspěchy slaví Střední škola i v soutěžích. Studenti 2. a 3. ročníků se zapojili do akce Dejte hlavy dohromady a vytvořte plakát. A vyhráli. Soutěž proběhla pod patronací Evropského parlamentu, pořádal ji Institut Euroschola a vítězové pojedou do Strasburku. Zase do světa. Tak ať se jim daří i dál! Mgr. Jiřina echová Končí rok Nabídka k aktivnímu životu i při zdravotních problémech je v havířovské základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami KARDIO opravdu velká. Velký důraz se klade na pohybové cvičení. Členové svazu mohou navštěvovat i zájmové kroužky, odborné kurzy a semináře, cykly přednášek, společně se zúčastnit divadelních představení a podobně. Ve velké oblibě jsou ozdravné a rekondiční pobyty. Je těžké zůstat sám. Úsměv, vlídné slovo, přátelsky podaná ruka má pro mnohé velkou cenu. V ZO Havířov Kardio podanou ruku můžete bez obav přijmout. Klub věrných turistů plánuje na prosinec následující akce : INNA: Výlet na Hrčavu čtvrtek sraz na AN ve 13 hodin - s Honzou půjdeme přes lesy do Horní Suché a skončíme u "Bulače" sobota pojedeme s Lídou do Ostravy. Odjezd autobusu ČSAD je v 9 hodin z AN na nám. J. Gagarina - linka rojdeme se Ostravou a přes Černou louku půjdeme na ostravský hrad. čtvrtek je sraz na AN ve 13 hodin - plánujeme akci "Za vánočním stromečkem", zazpíváme v lese vánoční koledy, zvířátkům vezmeme nějaký "mls" - jablíčka a mrkev a zakončíme posezením na acalůvce. středa sraz na AN ve 13 hodin - uskutečníme novoroční pochod okolo Havířova. V lednu plánujeme autobusový zájezd na ustevny a navštívíme již tradiční výstavu ledových soch. Informace o našich akcích podáváme v restauraci Beskyd na Národní třídě vždy v úterý 3. a v 16 hodin - Honza Marek a Lída Hanzálková Jsem senior, člen SCCH. ravidelně se zúčastňuji rehabilitačního cvičení s prvky jógy. Tento způsob cvičení mi vyhovuje. Letos jsem si troufla na sedmidenní rekondiční pobyt v Jetřichovicích v Českém Švýcarsku. K pobytu je třeba doporučení lékaře. rogram je sestaven podle směrnic a metodických pokynů ministerstva zdravotnictví. obyt se vydařil. Zpevnili jsme si zdraví a poznali jsme část naší země, nad jejíž krásou se tajil dech. ráce vedoucí ZO a jejího pracovního kolektivu je zodpovědná, namáhavá a zdařilá. řed celoročními úspěchy v této práci klobouk dolů a velký dík! Alena Urbánková Onkologická organizace INNA o. s. Havířov zorganizovala pro své členy výlet na Hrčavu. Na doplnění autobusu jsme přibrali členy jiných klubů z Centra volnočasových aktivit. Děkujeme Magistrátu města Havířova za příspěvek na dopravu. očasí nám vcelku přálo, většina ze 43 účastníků se vydala vyzbrojena trekingovými holemi, foťáky a veselou náladou směrem na Trojmezí, kde jsme se seznámili s historií vzniku a zřízení obelisků tohoto významného místa, kde se stýkají hranice České republiky, olska a Slovenska. Zpáteční cestu jsme si zpříjemnili posezením v polské hospůdce Na styku. Menší část naší výpravy se vydala do lesa na houby. o návratu jsme se setkali s několika kolegyněmi ze slovenské družební organizace Venuša z Liptovského Mikuláše. Společné setkání jsme měli v restauraci od javorem na Hrčavě. Ve víru objímání, výměn dárků a focení se rozpoutala následně bohatá debata u stolu, hlavně mezi členkami výborů obou organizací a pak přišly i konkrétní návrhy na společná setkání v budoucnu, kde z české strany padl návrh na společnou rekondici v lázních Lúčky na Slovensku. Eva avlíková

5 5 Studenti GSH úspěšní v národním kole Olympiády mladých chovatelů 45. ročník Olympiády mladých chovatelů organizovaný Českým svazem chovatelů byl pro naše město a Ostravsko díky 1. místu Tomáše Charváta v odbornosti Teraristika a 3. místu Lindy Tenčíkové odbornosti Ušlechtilé kočky velmi úspěšný. Nevíte, o jakou soutěž se jedná? Zajímáte se o chov zvířat, rádi soutěžíte a chtěli byste zjistit, jak chutná celostátní srovnání vašich vrstevníků v dané odbornosti? ak jste na správné adrese! Tomáš s Lindou vám poradí. Soutěží děti a mládež ve věku do 18let ve dvou věkových kategoriích, v odbornostech akvaristika, teraristika, okrasné ptactvo, králíci, psi, kočky, drobní hlodavci, kožešinová zvířata, drůbež, holubi, ovce a kozy. Soutěž obnáší dodání písemné práce shrnující chov vašeho zvířete, písemný odborný test a poznávačku v dané odbornosti, přibližuje Tomáš. Do národního kola, které proběhlo srpna 2013 v raze v areálu České zemědělské univerzity, se Tomáš s Lindou probojovali v květnovém oblastním kole v Ostravě. ČSCH dětem kromě vlastní soutěže připravil i prohlídku historických prostor Senátu arlamentu ČR, odborné přednášky v ZOO raha a ČZU raha, kde mohly nahlédnout například do výzkumných prostor, kde se studují a cvičí čichové schopnosti psů, do jízdárny, kde viděly slavnou klisnu Sixteen a také do staré čistírny odpadních vod Ekotechnického muzea. Zážitky z tohoto srpnového týdne umocnily kromě soutěžního úspěchu odměny sponzorů a spousta nových známých z Česka i Slovenska, dodává Linda. Mgr. etra Tenčíková, Gymnázium Studentská Havířov Střední škola technických oborů, p.o. Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark zve žáky 8. i 9. tříd ZŠ a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9 do 13 hodin (sobota) tel.: Informace pro uchazeče o studium na Gymnáziu Komenského v Havířově Tradiční Dny otevřených dveří proběhnou ve středu 11. prosince Uchazeči o studium, jejich rodiče, kamarádi i známí se mohou seznámit s prostorami a vybavením školy. Dozví se podstatné i zajímavé informace o podobě i termínech přijímacích zkoušek a o průběhu studia. ři této příležitosti se mohou přihlásit do přípravného kurzu z matematiky a českého jazyka, který bude probíhat v budově gymnázia od ledna do března příštího roku. řihlášky je samozřejmě možné podat i prostřednictvím mailu či telefonu. Den otevřených dveří Zaměstnanci a žáci ZŠ Marie ujmanové v Havířově-Šumbarku Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se uskuteční Součástí dne bude i Vánoční jarmark a Vánoční koncert, který začíná v 17 hodin. Úspěšní (zleva) Tomáš Charvát, strašilka, kocour a Linda Tenčíková Foto: archiv SŠ technických oborů na kongresu SŠ v Ostravě omalu se stává již tradicí, že se SŠ technických oborů na ulici Lidická v Havířově-Šumbarku účastní ekologického kongresu středních škol. Letos bylo vyhlášeno téma Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí. Akce se konala v kongresovém sále hotelu Imperial v Ostravě pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, přičemž exkluzivním partnerem kongresu byla společnost Severočeské doly. Kongresu se zúčastnilo 27 středních škol Moravskoslezského kraje s prezentacemi v maximální délce 15 minut. Žákyně 3. ročníku oboru Technická zařízení budov Hana Cimprichová vystoupila s příspěvkem souvisejícím s jejím studijním oborem Využití uhlí v teplárenství. Důkladně rozebrala klady a zápory využití hnědého uhlí v teplárenství. V závěru porovnala náklady na vytápění podle druhu paliva a upozornila na možnosti vytápění ekologičtějším způsobem. Ondřej Dubec, žák 2. ročníku oboru Technická zařízení budov, se ve své prezentaci věnoval uhlí jako strategické surovině. Zaměřil se na důsledky jeho těžby a možnosti odstranění nebo alespoň zmírnění důsledků jeho těžby jako je rekultivace a revitalizace. Ukázal na konflikt zájmů o životní prostředí, zájmů o zachování zaměstnanosti a zájmů obchodních společností. Každá z prací byla odměněna grantem tři tisíce korun a škola obdržela grant v hodnotě pět tisíc korun. Ondrovi a Hance děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu. RNDr. Jana Nováková, Střední škola technických oborů Havířov Na Gymnáziu Komenského se konal tvůrčí workshop V rámci výročí sjednocení Německa a na pozvání pražského Goethe institutu navštívil německý zpěvák, kytarista a komponista rockové skupiny Fotos Tom Hessler Českou republiku. Jeho návštěvou byla poctěna tři města raha, Brno a Havířov. V těchto městech se konaly tvůrčí workshopy a jeho koncerty. Na našem gymnáziu vzbudila návštěva tohoto zpěváka velký ohlas. ro tvůrčí práci bylo vybráno z celé školy14 studentů. Zde postřehy studentů z této zdařilé akce: V rámci hodiny německého jazyka jsme měli možnost se zúčastnit hudebního workshopu, který vedli talentovaný mladý německý zpěvák ze skupiny FOTOS a jeho asistentka. Byli jsme nadšeni, že si Goethe- Institut vybral právě naši školu z celé České republiky a my jsme si tak zároveň mohli procvičit německý jazyk a dozvědět se plno nových informací ohledně německé hudby přímo od profesionála Toma Hesslera. Naučil nás snadnější cestu, jak skládat text k písničkám. Zazpíval si s námi mnoho písní, které jsme se společně naučili a podrobně je rozebrali. Společně jsme si také zahráli na nástroje a natočili video s jedním výherním a vtipným textem. - Denisa Bartoňová, 3. B Celý workshop se nesl v duchu hudby. Nejdříve jsme se všichni představili a řekli si, kdo na co hraje. Tom nám potom představil své písničky ale i písně některých dalších německých zpěváků. Některé jsme zazpívali, ale to jen díky tomu, že jsme od Toma na začátku dostali texty. ak jsme psali své vlastní texty. Úkol to nebyl vůbec lehký, ale nakonec tři naši studenti dali dohromady docela povedený song TOUR DE AME- RIKA. Následující den jsme byli pozváni na Tomův akustický koncert, který byl opravdu úžasný a směli jsme se s ním vyfotit a zazpívali jsme si znovu i naši písničku. - Klára Recmanová (kvinta), Klára Krabcová (septima) Celá akce a vzájemné setkání byly velice úspěšné a domnívám se, že studenty posunulo nejen v jazykové, ale i v hudební oblasti o pár kroků vpřed Mgr. I. Vlčková

6 6 MŠ Radniční: Setkání s panem opelkou Na 8. října jsme se už všichni moc těšili, protože do naší mateřské školy na ul. Radniční 7 měl dorazit pan opelka. Na zahradě bylo už po třetí hodině velmi rušno. Venku bylo hezky, takže jsme si nasadili kšiltovky a oblékli reflexní vestičky, a spolu s rodiči vyrazili za soutěžemi, které si pro nás připravily naše hodné paní učitelky. rotože jsme ve školce všichni moc šikovní a máme rádi přírodu kolem nás, učíme se recyklovat. Všechny zajímavé soutěže se proto týkaly třídění obalových materiálů. Hned na startu jsme dostali od paní učitelky Míši soutěžní kartičku, kde jsme za odevzdání balíčku papíru dostali smajlíka. Následovaly další zajímavé a zábavné úkoly jako hod plastovým víčkem do koše, slalom s papírovou koulí mezi ET lahvemi a hod míčkem na ETky. Také jsme museli roztřídit hromadu papírů, plastů a skleněných lahví do správně označených barevných kontejnerů. Součástí tohoto eko-odpoledne byla i výroba hada z ET lahví, které jsme si donesli z domova, a tady na zahradě jsme je navazovali na provázek. Když už byl náš had opravdu veliký, vyrazili jsme společně na krátkou procházku kolem školky. Kdo nasbíral na svou kartičku všechny smajlíky, mohl vyrazit za panem opelkou, který z obří barevné krabice rozdával odměny. Někdo si odnesl píšťalku, někdo vajíčko s bonbóny a někdo třeba klapající žabku. Odpoledne nám všem uteklo jako voda. Zjistili jsme, že i třídění odpadu může být veliká zábava. omáháme tak chránit přírodu. Recyklát při výrobě nových výrobků může nahradit přírodní zdroje, které se tak nemusejí vytěžit. Snižujeme zátěž na životní prostředí, protože díky třídění je v atmosféře méně CO². Barevné kontejnery jsou všude kolem nás a my víme, že to má smysl. Třídíte odpad i vy? MŠ E. Holuba rojekt Teče voda, teče... roč vypadá z vesmíru naše Země jako modrá? rotože je na ní spousta vody, bez které by na Zemi nebyl život. Vodu vnímáme jako běžnou, samozřejmou věc a ani si neuvědomujeme její nesmírnou důležitost. To byla základní myšlenka projektu Teče voda, teče..., který byl předložen, následně schválen nadačním fondem Veolia a realizován s předškolními dětmi mateřské školy Emila Holuba v Havířově. Jaká je cesta vody od pramene až do okamžiku, kdy si ji nalijeme doma z vodovodního kohoutku do sklenice? Kde začít? U pramene. Děti se tedy vydaly na celodenní environmentální výlet do Beskyd k prameni řeky, jak jinak, Lučiny. Další část minigrantu zavedla děti k Žermanické přehradě s prohlídkou podzemí hráze, jejíž součástí bylo zajímavé vyprávění jejího správce. Závěrečnou částí minigrantu Veolia byl pak polodenní výlet na meandry řeky Lučiny. Kromě těchto výletů do přírody nám finanční dotace s tímto projektem spojená dovolila nakoupit pro děti řadu didaktických pomůcek pro environmentální výchovu, spoustu materiálu pro dětské experimenty a pro každou třídu mateřské školy konvice na filtraci vody. Zážitky spojené s realizací projektu děti výtvarně zpracovaly a výsledky jejich snažení můžete vidět na výstavce dětských prací v městské knihovně. Dětem tento projekt přinesl mnoho nových poznatků a já věřím, že jsme tímto u nich přispěli k vytváření kladného přístupu k životnímu prostředí, přírodě a vodě jako takové, k nutnosti její ochrany a péče pro současnost i pro další generace. Velký dík proto patří Nadaci Veolia, která nám umožnila předat dětem řadu poznatků a informací způsobem pro děti nejpřijatelnějším - prožitkovým učením. Mgr. Eva Centrichová, autorka a předkladatelka projektu Nejmladší havířovské mažoretky BabyBerušky reprezentovaly Havířov na soutěži v Hranicích na Moravě, kde ve své kategorii děti do 6 let vyhrály 1. místo v soutěž formací a 1. místo v kategorii duo. BabyBeruškám moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu v nastávající sezóně. BabyBerušky v současné době trénují každou středu a pátek od 15 hod. ve SVČ Dona Boska v Havířově za kinem Centrum. avla Gwuzdzová Děti z MŠ Čelakovského vyjely do hor Foto: Marie Gwuzdzová Naším cílem byl přechod z Ostravice na Čeladnou. osilněni dobrou svačinkou jsme se vydali po trase, značené fialovými fáborky. Cestou jsme odpovídali na otázky: kolik má kráva noh? Kde má kráva mléko? Jak se jmenuje mládě a tatínek od krávy?... a další záludnosti, házeli jsme šiškou do stromu. V Čeladné u kravína nás čekal poklad a také krávy v kravíně. Viděli jsme, jak se krávy dojí, kde se skladuje mléko a jak si ho lidé mohou načepovat z automatu, viděli jsme, kde krávy bydlí, co jedí a jak to tam nevoní a pohladili jsme si malinká telátka. očasí nám přálo a nám se to líbilo! Uršula Kuliková VÍKENDOVÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU: ro děti od 5 do 18 let Kvalifikovaní instruktoři naučí vaše děti zvládnout techniku lyžování a snowboardingu Délka kurzu: 5 lekcí Termíny: , , , a Místo konání: Športcentrum Oščadnica Bližší info a on-line přihlášky na nebo na tel

Také Havířov má "protihlukovou vyhlášku"

Také Havířov má protihlukovou vyhlášku Také Havířov má "protihlukovou vyhlášku" Vyhláška vymezuje dobu, kdy není možné používat hlučnou techniku. Ilustrační foto: Romana Bartošková Zastupitelstvo města Havířova schválilo na svém červnovém zasedání

Více

AZ Havířov vybojoval první ligu! Blahopřejeme!

AZ Havířov vybojoval první ligu! Blahopřejeme! AZ Havířov vybojoval první ligu! Blahopřejeme! Z obsahu: strana 2 Havířov je členem Mirkoregionu Žermanické a Těrlické přehrady Výstavba splaškové kanalizace je ve fázi napojování přípojek Rekreační pobyty

Více

Volby do zastupitelstva města Havířova Seznam zvolených zastupitelů na základě výsledků voleb konaných 20. a 21. října 2006

Volby do zastupitelstva města Havířova Seznam zvolených zastupitelů na základě výsledků voleb konaných 20. a 21. října 2006 Občanská demokratická strana - 14 mandátů MUDr. Emilie Večeřová Ing. Radek Foldyna Ing. Petr Podstavka Bc. Zdeněk Fikáček Libor Čtvrtka MUDr. Radomil Schreiber Ing. Tomáš Foldyna MUDr. Karel Žďánský Ing.

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15 Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I listopad 2014 I ročník 20, číslo 11 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Výsledky ustavujícího zastupitelstva Festival Devět bran znovu v Kolíně

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 2 Únor 2014 Ples hasičů 8. 2. 2014 KASS Chodov Staroměstský masopust 23. 2. 2014 Staroměstká ul. Den otevřených dveří GaOA 13. 2. 2014 GaOA Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma Placená inzerce

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér 2 OBSAH 1. Časový sled událostí rejstřík 2. Historie a současnost Havířova 3. Vedení města 4. Demografické údaje 5. Termíny schůzí Rady města Havířova

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více