JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť"

Transkript

1 POSTUP PRO VYHODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 URČ RČENÍ NEOPLO ZENÝCH VAJEC A PŘEDČASNĚ UHYNULÝCH EMBRYÍ U ČISTÝCH VAJEC PROSVÍCENÝCH V DOBĚ MEZ I 10 AŽ 14 DNE NEM INKUBACE Oplození lze rovněž určit u vajec prosvícených v době mezi 10 až 14 dnem inkubace. Nedoporučuje se provádět vyhodnocování oplození u vajec prosvícených později než v této době, protože posmrtná degenerace embrya v podstatě znemožňuje rozlišit mezi neoplozenými vejci a vejci s embryem odumřelým v ranném vývojovém stádiu. Krok 1: Pro jedno hejno proveďte prosvícení tří lísek z předlíhní s vejci inkubovanými 10 až 14 dnů. Krok 2: Vyberte a uchovejte čistá (průsvitná) vejce. Tato vejce uchovejte samostatně pro každé hejno a předlíhňovou lísku. Krok 3: Pomocí pinzety vejce otevřete u vzduchové komůrky. Při odstraňování membrány dbejte na to, aby nebyl narušen obsah vejce. Krok 4: Podle fotografi í na druhé straně vyhodnoťte oplození nebo vývojové stádium při odúmrti. V důsledku posmrtné degenerace se změní vzhled předčasně uhynulých embryí, což je rovněž znázorněné na fotografi ích. POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 05

2 No rm ální vzhled ži vého emb mbrya Vzhled po 8-10 dnech inkubace Vzhl hled po dnech inkuba ce neoplozené úhyn po 24 hodinách vývoje POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 úhyn po 48 hodinách vývoje úhyn ve stádiu krvavého prstence* (2.5-4 dny) úhyn ve stádiu černého oka** (5-12 dnů) Poznámka: * Jakmile při úhynu ve stádiu krvavého prstence zdegenerují krevní cévy, je často jedinou známkou vývinu embrya změna barvy na smetanově žlutou. To neznamená kontaminaci. ** Úhyn embrya ve stádiu černého oka má často souvislost s bakteriálním rozkladem. kromě změny barvy, obsah vejce zapáchá a je často rozpadlý. 06

3 Vzor záznamového listu pro analýzu prosvěcování. Zaznamenejte výskyt oplozených a neoplozených vajec a porovnejte je s cílovými hodnotami (viz strana 8). Analýza prosvěcování při překládání Společ ečnost st ACME Farming Da Farma Underhill Da Datum nasa zení Datum prosvěcování n 31. ledna 2010 n 11. února 2010 Stář í 46 týdnu Datum otevření 11. února 2010 Ve likost pře dlíhňové lísky ky 150 Č. Č. pře ředl dlíh íhně. 4 Č. lísky Celkem % z nasazených vajec Počet vyřazených vajec Neoplozená Raná odúmrť 24 hod Raná odúmrť 48 hod Krvavý prstenec (2,5-4 dny) Černé oko (5-12 dnů) Poznámky: POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 07

4 VÝKLAD VÝSLEDKŮ Níže uvedená tabulka obsahuje špičkových 25% nejlepších výsledků ztrát při líhnutí při provádění detailních diagnostických/výzkumných rozborů vajec (% celkového počtu nasazených vajec). JAK... stáří hejna neoplozené. 24 hodin vývojová fáze embrya 48 hodin krvavý prstenec černé oko opeření Mladé týdnů Špičkové týdnů Po špičce týdnů Stárnoucí týdnů Pokud dojde k překročení cílové hodnoty kategorie, mělo by se provést šetření příčiny. líheň farma Příčiny vysoké neoplozeno sti Mladí/staří kohouti Těžcí kohouti nebo ztrácející kondici Slepice s podváhou/nadváhou nebo ztrácející kondici Výživa Léky/toxiny v krmivu Nemoc Špatný stav běháků příčiny vysoké rané odúmrtě embryí (1-4 dny) Dlouhodobé skladování vajec (> 7 dnů) Teplota při skladování vajec je příliš vysoká, příliš nízká nebo proměnlivá Vystavení účinkům formalinu ve hodinách inkubace Pomalé dosahování inkubační teploty Skvrnitost žloutku z důvodu stresu (nadměrné páření, hustota zástavu) nebo nicarbazin Nedostatečně časté sbírání vajec (mělo by se provádět nejméně třikrát denně) Výživa VÝKLAD VÝSLEDKŮ Příčiny úhynu embryí 5-7 dnů Dlouhodobé skladování vajec (> 7 dnů) Teplota při skladování vajec je příliš vysoká, příliš nízká nebo proměnlivá Vystavení účinkům formalinu ve hodinách inkubace Pomalé dosahování inkubační teploty Kontaminace vajec během skladování. Kondenzace na povrchu vajec Příliš malý úhel otáčení, příliš vysoká nebo nízká frekvence otáčení Skvrnitost žloutku z důvodu stresu (nadměrné páření, hustota zástavu) nebo nicarbazin Nedostatečně časté sbírání vajec (mělo by se provádět nejméně třikrát denně) Výživa Vejce na podestýlce nebo znečištěná vejce 08

5 Rozpoznat neoplozená vejce a JAK... PROČ MĚŘIT OPLOZENOST A RANOU ODÚMRŤ ZÁRODKU? Z neoplozeného vejce se nemůže vylíhnout kuře. Oplozenost v hejnu závisí na vedení chovu slepic a kohoutů na farmě chovatele a nelze ji ovlivnit manipulací s vejci, skladováním vajec či podmínkami inkubace. Ranou odúmrť zárodku lze ovlivnit manipulací s vejci, skladováním vajec nebo podmínkami inkubace. Opatření nutná k nápravě nedostatečné oplozenosti nejsou tatáž, jako opatření pro nápravu zvýšené rané odúmrti, takže je důležité rozlišovat mezi neoplozením a ranou odúmrtí zárodku. Pr osvícení jedno ho vejce PROČ MĚŘIT OPLOZENOST A RANOU ODÚMRŤ ZÁRODKU? 01

6 POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU JAK... Co je neoploze zené vej ejce? Neoplozené vejce je takové, které nebylo oplozeno. Co je předčasně uhynulé embryo? Raná odúmrť zárodku znamená, že vejce bylo oplozené, ale vyvíjející se embryo uhynulo v prvním týdnu inkubace. Poté co uhyne, embryo se postupně rozloží, takže čím déle jsou vejce inkubována, tím obtížnější je rozlišit od neoplození. Při prosvěcování budou vejce s vyvinutými zárodky tmavá. Čistá vejce nejsou vždy neoplozená Průsvitné vejce může být neoplozené nebo obsahovat předčasně uhynulé embryo. Takže pro přesné určení neoplozených vajec a raných odúmrtí se musí průsvitná vejce rozbít. Tm avá vejce ob sahují živé embryo JAK ROZPOZNAT NEOPLOZENÁ VEJCE A RANOU ODÚMRŤ Pro vyhodnocení oplozenosti v hejnu se používají 2 metody: 1. kontrola neinkubovaných vajec 2. kontrola čistých vajec prosvícených ve stáří 10 až14 dnů inkubace Neinkubovaná vejce Čistá během dnů Výhody Rychlá odezva Lze provádět na farmě Možnost pozorovat skvrny a známky kvality vejce Nezničí se potenciálně líhnoucí se vejce Větší velikost vzorků (tudíž větší přesnost) Snadné osvojení Nevýhody Znehodnotí se potenciálně líhnoucí se vejce Menší velikost vzorků (takže výsledek vzorkování může být hodně odlišný od průměru hejna) Vyžaduje zkušenost Výsledky nejsou k dispozici až asi do 17 dnů po snůšce Prosvěcování se nemusí nutně provádět ve stáří dnů Obtížně se vyhledávají známky vnitřní kvality vejce 02

7 POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METO TODA 1 URČ RČEN Í NE OP LOZENÍ U NEINKUBOVANÝCH VA JEC K oplození vajec dochází vysoko v reprodukčním traktu a vývoj embrya pokračuje až do snesení vejce. To umožňuje rozpoznat neoplozená vejce ještě před inkubací. Krok 1: Vytvořte vzorek 100 čerstvých násadových vajec z každé haly tak, aby bylo známé jejich stáří. Krok 2: Vejce po jednom rozbijte nad kbelíkem tak, aby bílek vytekl do kbelíku a žloutek vám zůstal v ruce. Žloutkem otáčejte, dokud neuvidíte zárodečný terčík. Poznámka: Postup je snadnější provádět při dobrém denním světle. Pokud takovéto světlo není k dispozici, použijte k osvětlení terčíku lampu s jedním LED světlem, které terčík osvětlí bez odrazů na povrchu žloutku. Rovněž je vhodné použít lupu. JAK... NEOPLOZENÝ BLASTODISK (ZÁRODEČNÝ TERČÍK) Hustý, bílý bod, průměr 2-3 mm) Zřídka dokonale kulatý, roztřepené okraje Bubliny OPLOZENÝ BLASTODERM (ZÁRODEČNÝ TERČÍK) Bílý, symetrický prstenec, průměr 4-5 mm, s průsvitnou středovou plochou Kulatý, s hladkými rovnoměrnými okraji Bez bublin POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 1 03

8 Vzor záznamového listu pro oplozenost vajec. Zaznamenávejte výskyt oplozených a neoplozených vajec a porovnejte s cílovými hodnotami (viz strana 8). Tvrtka Datum ACME Farming 31. ledna 2010 farma W/h 26 t s/v 36 t u/h 46 t r/r 56 t Počet vajec ve vzorku Oplozená Neoplozená Skvrnitý žloutek Vodnatý bílek Lepkavý žloutek POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 1 Využijte příležitosti pro pozorování a zaznamenání jakékoliv skvrnitosti žloutku. Pokud se vyskytuje ve zvýšené míře může zvýšit výskyt rané odúmrtě embrya.

9 POSTUP PRO VYHODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 URČ RČENÍ NEOPLO ZENÝCH VAJEC A PŘEDČASNĚ UHYNULÝCH EMBRYÍ U ČISTÝCH VAJEC PROSVÍCENÝCH V DOBĚ MEZ I 10 AŽ 14 DNE NEM INKUBACE Oplození lze rovněž určit u vajec prosvícených v době mezi 10 až 14 dnem inkubace. Nedoporučuje se provádět vyhodnocování oplození u vajec prosvícených později než v této době, protože posmrtná degenerace embrya v podstatě znemožňuje rozlišit mezi neoplozenými vejci a vejci s embryem odumřelým v ranném vývojovém stádiu. Krok 1: Pro jedno hejno proveďte prosvícení tří lísek z předlíhní s vejci inkubovanými 10 až 14 dnů. Krok 2: Vyberte a uchovejte čistá (průsvitná) vejce. Tato vejce uchovejte samostatně pro každé hejno a předlíhňovou lísku. Krok 3: Pomocí pinzety vejce otevřete u vzduchové komůrky. Při odstraňování membrány dbejte na to, aby nebyl narušen obsah vejce. Krok 4: Podle fotografi í na druhé straně vyhodnoťte oplození nebo vývojové stádium při odúmrti. V důsledku posmrtné degenerace se změní vzhled předčasně uhynulých embryí, což je rovněž znázorněné na fotografi ích. POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 05

ACARITEC. Návod k použití. ACARITEC je určen pro boj proti čmelíkovi kuřímu v chovech drůbeže. Je složen ze 2 substancí:

ACARITEC. Návod k použití. ACARITEC je určen pro boj proti čmelíkovi kuřímu v chovech drůbeže. Je složen ze 2 substancí: Pozor dřívější název BI-PROTEC bude v průběhu druhé poloviny roku 2009 nahrazen názvem ACARITEC. Jedná se o shodný výrobek, stejného výrobce. Změna se týká opravdu pouze názvu. ACARITEC Účinný prostředek

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů

4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů 4. Okolnosti vedoucí ke vzniku pracovních úrazů Převážná většina PÚ a všechny SPÚ byly řádně prošetřeny a zaevidovány, takže jsou mimo jiné známy i jejich následky. Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastějším

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace)

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Agromanuál 8/2012 Srpen, s. 50-52 Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Tomáš Litschmann, Martin Koudela Plíseň cibulová je celosvětově rozšířená

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři.

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Dovolte, abych se vám představil. Začal jsem včelařit v roce 1968 a jako každý začínající včelař jsem nerozpoznal trubce od matky. Začal

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více