PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013"

Transkript

1 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

2

3 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 14 Silnice a městské komunikace Roads and urban streets 16 Mosty Bridges 18 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 20 Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar tracks 22 Cyklostezky a stavby místního významu Bike tracks and locally important constructions 24 Obalovny a lomy Asphalt batch mix plants and quarries 26 VIAPHONE a 3D frézování VIAPHONE and 3D milling 28 Ostatní technologie Other technologies 30 Laboratoře Laboratories 32 Společenská odpovědnost Rozhlédni se! Social responsibility Look around! 34 Certifikáty Certificates 36 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí Workplace health and safety and the environment 38 Dosažené úspěchy Achievements 40 Kontakty Contacts

4 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial Vážení přátelé, naše společnost poté, co minulý rok oslavila šedesáté výročí, vstupuje letos do druhé šedesátky. Tento pomyslný krok se děje v době, kdy nás bohužel provází ekonomická krize a zdá, že konkrétně stavební obory postihla patrně nejvíce. I přesto se snažíme, abychom našim zákazníkům měli co nabídnout, a to nejen v rámci naší republiky, ale také za hranicemi. Stále máme stabilní portfolio prací a technologií, které našim klientům úspěšně nabízíme, a stále si v České republice držíme místo lídra v tomto oboru. Podařilo se nám totiž zůstat co nejblíže našim zákazníkům. Jsme úspěšní v jednotlivých regionech. Zůstávají za námi zrekonstruovaná náměstí, tramvajové tratě a železnice, nové silnice, mosty i cyklostezky, protipovodňová opatření a mnoho dalších významných staveb. Jak se však ukázalo, je třeba expandovat i za hranice naší země. Konkrétně projekt výstavby železnice v Litvě si pod naší taktovkou vede velmi dobře. To, co se nám podařilo, najdete na následujících stránkách. Dear Madam/Sir, Last year, our company celebrated its sixtieth anniversary, and this year is the first of the next sixty. We have just exited this imaginary starting gate at a time of economic crisis and when it appears that the construction industry specifically will be hit the hardest. Nevertheless, we are doing our best to have something to offer our customers, both in this country and abroad. We still have an established portfolio of work and technology, which we are successfully offering our clients, and continue to be a leader in the field in the Czech Republic. We have been able to remain as close as possible to our customers. We are successful in every region. We are leaving behind reconstructed squares, tramways and railways, new roads, bridges and bicycle paths, flood control measures and many other important structures. Nevertheless, it has become apparent that we need to expand beyond the borders of our country. Specifically, the railway construction projects in Lithuania are doing very well under our management. The following pages showcase our accomplishments. Ing. Martin Borovka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, CEO

5 8 9 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure Skupina EUROVIA CS Ing. Martin Borovka EUROVIA Services, s. r. o. Ing. Martin Borovka Sekretariát GŘ Finanční ředitel Grégoire Pinasseau Oblast Slovensko EUROVIA SK, a. s. Ing. Róbert Šinály Oblast Čechy západ Ing. Zdeněk Novák Oblast Čechy střed Ing. Jan Tříška Oblast Čechy východ Ing. Pavel Jiroušek Oblast Morava Ing. Ján Špaňo Oblast Obalovny a lomy Eric Rouffet Obchodní ředitel Ing. Zdeněk Synáček Vedoucí informatiky Ing. Jaroslav Valenta Technický ředitel Ing. Michal Sýkora Obchodní ředitel Ing. Juraj Dančišín Závod Plzeň Ing. Jan Muzika Závod 3 Praha Ing. Tomáš Juna Závod Liberec Ing. Miroslav Slatinka Závod Zlín Ing. Josef Štafa EUROVIA Kamenolomy, a. s. Dipl. Ing. Michael Junge Závod Obalovny CZ Ing. Antonín Hnízdo 7 provozoven Dalovice, Černovice, Úžín, Středokluky, Klecany, Jihlava, Česká Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček Investiční ředitel Ing. Zdeněk Langer, MBA Závod Dopravné stavby Ing. Ladislav Macura Závod Ústí nad Labem Ing. Roman Hek Závod 4 Praha Ing. Karel Hanzal Závod Hradec Králové Závod Morava jih EUROVIA Jakubčovice, s. r. o. Ing. Petr Dohnálek Ing. Ludvík Šumbera Josef Starý OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. Václav Sinkule Vedoucí útvaru nákupů Ing. Radim Hliňák Závod Bratislava Ing. Karol Bohunický Závod Karlovy Vary Ing. Josef Král Závod Mosty a konstrukce Ing. Jiří Hájek Závod Pardubice Ing. Miroslav Trnka Závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Peter Gajdzica Jihočeská obalovna, spol. s r. o. Ing. Jan Mašek Vedoucí útvaru bezpečnosti práce a životního prostředí Daniel Kukuczka Personální ředitelka Mgr. Lenka Zachová Závod Košice Ing. Štefan Bálint Závod Prešov Ing. Sergej Galajda Závod Stred Ing. Marián Kmeť Závod České Budějovice Ing. Pavel Vrba EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek GJW Praha, spol. s r. o. Ing. Milan Koudelka Závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák Pražská obalovna Herink, s. r. o. Roman Kadlec VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka OMT Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Ing. Jiří Jůn Vysvětlivky: Notes: ředitelství společnosti company management závod division Závod Operation Ing. Ivan Očenáš Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman oblast region Závod Obaľovne Ing. Marcel Baláž SILASFALT, s. r. o. Ing. Tomáš Bortl filiálka PPP PPP branch office UNIASFALT, s. r. o. Ing. Martin Máté Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Josef Wolf dceřiná společnost subsidiary company

6 10 11 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group s batch mix plants and quarries Horní Řasnice Karlovy Vary Ústí nad Labem Plzeň Praha Liberec Hradec Králové Kolín Pardubice Jihlava Brno Zlín Ostrava Machnín (LO) Dubnice Liberec Královec Dolánky Úžín Bezděčín Chlum Tachov Chomutov Libochovany Košťálov Červený Děpoltovice Kostelec (LO) Dalovice Chraberce Klecany Rvenice Straškov Horní Tašovice Praha Středokluky Plaňany Hradec Králové-Plačice (VČO) Velká Černoc Třebnuška Chomutovice Chrtníky Herink Těškov Pňovany Letkov Litice Svrčovec Planá (JČO) Vyskytná nad Jihlavou (Bílý Kámen) Česká u Brna Bystřec Borušov (OMT) Ostrava-Kunčice Jakubčovice nad Odrou Chornice Staré Město Hněvotín Šenov u Nového Jičína Valašské Meziříčí Zádveřice České Budějovice ředitelství / headquarters oblast / region závod / division dceřiná společnost kamenolom / / subsidiary company quarry dceřiná společnost obalovna / / subsidiary company batch mix plant sektor / sector provozovna kamenolom / quarry dceřiná společnost / subsidiary company filiálka PPP / affiliated PPP branch Žilina Poprad (závod Dopravné stavby) Košice Prešov Michalovce provozovna pískovna / sand quarry provozovna obalovna / batch mix plant Žilina Dubná Skala Liptovská Mara Malužiná Kvetnica Dubina Vydumanec Borovník Sedlice Juskova Voľa Hradová Zbudza Zvolen (závod Stred) Sekier Vígľaš Šemša Brehov Nitra Šelpice Beladice Hanišberg Bratislava

7 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in millions of CZK] Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč] Consolidated group financial results [in millions of CZK] 13 Struktura zákazníků v roce 2012 [%] Client structure in 2012 [%] , , , , ,6 640,3 stát kraje, města a obce soukromý sektor state government regional governments, towns and municipalities private sector Struktura stavebních prací v roce 2012 [%] Structure of construction contracts in 2012 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as of December 31, 2012) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in millions of CZK] silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové trati mosty ostatní roads railways and streetcar track lines bridges other , , ,8

8 regiony 15 PPP R1 sev. obchvat Banskej Bystrice Patříme k nejvýznamnějším stavitelům silnic We are one of the most important road builders Skupina EUROVIA CS má na kontě jednu z nejvýznamnějších staveb na Slovensku a tou je výstavba rychlostní komunikace R1. Její součástí byla také výstavba obchvatu Banské Bystrice, který je v provozu od července loňského roku. Délka tohoto severního obchvatu města je 5,671 km. Výstavba a obnova místních komunikací patřících městu Banské Bystrici Celková délka nově vybudovaných komunikací včetně křižovatek však dosáhla dokonce 12,975 km. Stavbu doplňuje 24 mostů, opěrné zdi v délce 2,736 km a 14 protihlukových stěn. Při samotné výstavbě pracovníci zrekonstruovali také přeložky inženýrských sítí, zmodernizovali 350metrový železniční uzel a upravili čtyři vodní toky. Nová šestikilometrová čtyřproudová komunikace vznikla také na Slovensku mezi Popradem a Kežmarkem. Silnice a městské komunikace Roads and urban streets The EUROVIA CS Group has built one of the most important constructions in Slovakia, namely the Highway R1. This construction also includes the ring road around Banská Bystrica that has been in operation since last July. The length of this northern ring road is km. However, the total length of the newly constructed roads, including intersections, is km. This construction includes 24 bridges, km of retaining walls, and 14 noise barriers. We have also reconstructed the transferred buried services, modernized the 350-meter railroad hub and modified four waterways. New 6-kilometer four-lane road was built between Poprad and Kežmarok, Slovakia. Silnice III/48312 v obci Čeladná Podolánky rekonstrukce opěrných zdí km 4,000 8,000 I/67 Poprad Kežmarok, I. etapa

9 regiony 17 SPORTMOST Sportovní lávka mezi Českým Těšínem a Cieszynem přes řeku Olši Moderní mosty a lávky Modern bridges and footbridges Významnou částí portfolia Skupiny EUROVIA CS je výstavba mostů. Jedinečnou stavbou tohoto typu je hraniční lávka přes řeku Olši, která spojuje od 6. června 2012 břehy dvou států. Na české straně začíná v revitalizovaném parku Adama Sikory a chodce dovede do nově vznikajícího Parku Sportowego na polské straně řeky Olše a samozřejmě i naopak. D Lovosice Řehlovice objekt 202 most Vchynice Další významné propojení dvou míst vzniklo výstavbou mostu mezi Brannou a Třeboní nebo lávky pro pěší a cyklisty, která je součástí mezinárodní cyklostezky Regensburg Plzeň. Mosty Bridges An important part of the EUROVIA CS s portfolio is construction of bridges. The border walkway over the Olše River connecting both sides of the river, another exceptional construction, was completed on June 6, On the Czech side, it starts in the revitalized Adam Sikora Park and it terminates in the newly built Sportowego Park on the Polish side. Another important interconnection between two sites is the bridge for cyclists and pedestrians connecting Třeboň and Branná, built as part of the Regensburg Pilsen bicycle track. Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č a (úsek č. 9) část A Mezinárodní cyklostezka Regensburg Plzeň, úsek v k. ú. okresu Domažlice, silnice III/19367 Hadrovec II. etapa, SO 201 lávka pro pěší a cyklisty

10 regiony 19 Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti námestia Slobody v Humennom Zvelebujeme města We beautify towns Skupina EUROVIA CS též nabízí městům a obcím kvalitní rekonstrukce náměstí a památkových městských zón, jejichž součástí jsou sadové úpravy, instalaci prvků drobné architektury nebo práce na inženýrských sítích. O dobré práci svědčí fakt, že stavba Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu získala druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. Výbornou vizitkou jsou také podchod Venuše v Ostravě či náměstí Svobody v Humenném. Rekonstrukce komunikací Bolevec Bolevecká náves, Plzeň Another area of the EUROVIA CS Group s expertise is reconstruction of squares and heritage zones of towns and municipalities. This work includes landscaping, installation of small architectural elements or work on buried services. The project Regeneration of T. G. Masaryk Square in Frýdlant has been awarded the second price in the Construction of the Year in the Liberec Region competition. The Venuše underpasses in Ostrava or at the Svoboda Square in Humenné are another examples of our excellent work. Rekonstruce Náměstí generála M. R. Štefánika, Brezno III. etapa Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones Stavební úpravy podchodu Venuše, Ostrava Hrabůvka

11 regiony 21 Výstavba tramvajové trati v ulici Milady Horákové přes Letenské náměstí, Praha Rychlá a bezpečná železniční doprava Fast and safe railroads Vlaková a tramvajová doprava je stále rychlejší, a proto musí být i bezpečná. Skupina EUROVIA CS má na svém kontě několik významných staveb tohoto typu. Dominantou komunikace na pražské Letné je tramvajová trať, která vznikla v rámci obnovy povrchů po výstavbě tunelu Blanka. Modernizace železniční trati č. 109 Kraków Bieżanóv Wieliczka Rynek a provedení prací na zastávce Kraków Łagiewniki Po nové a přímější trase vede úsek na železniční trati Votice Benešov. Díky tomu po kompletním dokončení stavby v roce 2013 budou moci vlaky jezdit úsekem až 160 kilometrů v hodině. Významnou železniční stavbou je rekonstrukce zřizovací stanice na trati Žilina Teplička, kde funguje moderní zařízení umožňující rozřazování přijíždějících nákladních vlaků do požadovaných dopravních směrů. Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar tracks Trains and streetcars are ever faster and thus must be also safe. The EUROVIA CS Group has completed several important constructions in this area, too. The streetcar track that was built as part of the street resurfacing after completion of the Blanka Tunnel is now a dominant feature of the street in Prague s quarter Letná. The new railroad track Votice-Benešov has been straightened and when completed in 2013, trains will be able to travel here at speed of 160km/hour. Another important railroad construction is the railway station on the Žilina Teplička route with modern facility for siding of cargo trains into the required directions. Modernizace trati Votice Benešov u Prahy, zahájen dvoukolejný provoz Žilina Teplička, zřizovací stanice, 2. stavba, 2. Etapa

12 regiony 23 Jihlava, Třebíč zvýšení kapacity koryta II. etapa Myslíme na cyklisty a sportovce We think of cyclists and sportsmen Cyklistika se stala velmi vítanou volnočasovou aktivitou a města na tento trend v posledních letech operativně reagují výstavbou nových cyklostezek. Novou poptávku zaznamenala i Skupina EUROVIA CS a trasy pro cyklisty zařadila do svého portfolia. Letos se cyklisté a bruslaři mohou projet po zbrusu nové cyklostezce Hradec Králové Josefov Kuks. Kanalizace a ČOV Kostelec a Dolní Cerekev, Jihlavsko EUROVIA CS nechybí také u staveb a rekonstrukcí hřišť a sportovišť. V Ostravě zrekonstruovala víceúčelové hřiště sloužící mimo sportovních aktivit i k dopravní výchově dětí. Cyklostezky a stavby místního významu Bike tracks and locally important constructions Cycling has become a welcome leisure activity and many cities have started to build new bike tracks in response. This trend has been also picked up by the EUROVIA CS Group that has also included bike tracks in its portfolio. This year, both cyclists and skaters may use the brand new cycle track connecting Hradec Králové Josefov Kuks. The EUROVIA CS Group is also active in construction of playing fields and sports grounds. We have restored the multi-purpose sports ground in Ostrava that is used also to teach children about safe road traffic. Víceúčelové a dopravní hřiště Salesiánského střediska volného času Don Bosco Ostrava Multifunkční volnočasové centrum Liberec-Růžodol rekonstrukce

13 24 Obalovny a lomy Asphalt batch mix plants and quarries Skupina EUROVIA CS je lídrem na trhu výroby asfaltových směsí. The EUROVIA CS Group is the leader in the asphalt mix production market. Není důležité jen to, jak se staví, ale i to, z čeho se staví. Součástí stavební Skupiny EUROVIA CS je i společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., patřící k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva. Společnost je současně lídrem v dodávkách drceného kameniva na českém trhu. Inovací ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., je také připravovaný prodej recyklovaných materiálů na Praze-západ, kterým rozšíří již nyní vysoký standard sortimentu a služeb a zapojí se tak aktivněji do šetření neobnovitelnými zdroji. Do Skupiny EUROVIA CS patří rovněž lomařská společnost EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., která se připravovanou fúzí stane v průběhu roku 2013 součástí společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s. Na slovenském trhu je to společnost EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., druhá největší společnost na Slovensku vyrábějící kamenivo pro stavební účely. Lomařské společnosti produkují na území ČR a SR ve 31 lomech a 6 pískovnách materiály pro přímé zabudování do staveb. Například do železničních svršků či pro výrobu betonových směsí a v neposlední řadě do asfaltem obalovaných směsí, kde zejména ve výrobě kameniva do obrusných vrstev vozovek patří všechny naše společnosti k nejvýznamnějším dodavatelům pro trhy v Česku a na Slovensku. Do Skupiny EUROVIA CS patří také Závod Obalovny CZ (ČR sídlo Praha) a Závod Obaľovne (Slovensko sídlo Poprad). Tyto závody disponují obalovnami (vlastními nebo dceřinými společnostmi), které pokrývají celé území ČR a SR. Závody se také zaměřují na to, aby výroba byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jsme schopni vyrábět směsi VIAPHONE (snižují hluk), nízkoteplotní směsi (snižují emise), studené směsi CANADER, směsi s R-materiálem a taktéž litý asfalt. We not only build, but we also care what materials we use. The EUROVIA CS Group also includes EUROVIA Kamenolomy, a. s. It is an important manufacturer and supplier of crushed and mined macadam and it is the leader in the Czech market with crushed macadam. Another innovation of EUROVIA Kamenolomy, a. s., is the upcoming supply of recycled materials in the Prague-West region extending the already wide selection of offered materials and services and thus playing more active role in preservation of non-renewable resources. EUROVIA Jakubcovice, s. r. o., a quarry company active in the Czech Republic, is also part of the EUROVIA CS Group and in 2013 it will become part of EUROVIA Kamenolomy, a. s., due to the upcoming fusion. EUROVIA Kamenolomy, a. s., in Slovakia is yet another company of this Group. These quarry companies produce materials in 31 quarries and 6 sand quarries to be used in constructions in both CR and SR, e.g., for railroad track ballast or to make concrete mixes and last but not least to make asphalt coated macadam. Our companies are among the most important suppliers of road wearing course macadam in the Czech and Slovak markets. Another member of the EUROVIA CS Group is Závod Obalovny CZ (CR headquarters are located in Prague) and Závod Obalovne (SR headquarters are located in Poprad). These divisions have their own batch mix plants (fully owned or subsidiaries) that cover the entire CR and SR. Environmental protection is also very important issue for these divisions. We are able to produce the VIAPHONE mix (noise reduction), low-temperature mixes (emission reduction), cold mixes CANADER, mixes with R-material, and also cast asphalt. V roce 2012 prodala EUROVIA Kamenolomy, a. s., bezmála 4 mil. tun kameniva. In 2012, EUROVIA Kamenolomy, a. s., sold almost 4 million tons of crushed macadam. Jednou z klíčových obchodních oblastí Skupiny EUROVIA CS je také těžba a prodej materiálů a surovin. Mining and supply of materials and raw materials is another key commercial activity of the EUROVIA CS Group. EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., je druhou největší společností na Slovensku vyrábějící kamenivo pro stavební účely. EUROVIA Kamenolomy, s. r. o., is the second largest company in Slovakia producing macadam for construction purposes.

14 27 VIAPHONE a 3D frézování VIAPHONE and 3D milling Frézování vozovky se podařilo provést v toleranci s projektem rovinatosti s přesností 98,4 %, položení asfaltové vrstvy s přesností 99,6 %. The accuracy of the road milling was 98.4% compared to the project data, and the asphalt surfacing accuracy was 99.6%. Stavební Skupina EUROVIA CS spolu s ostatními účastníky sdružení využila na stavbu Rekonstrukce povrchu vozovky ulice 5. května v Praze v úseku křížení s ulicemi Hvězdova a Jižní spojka poprvé 3D přístup při rekonstrukci vozovky. Tento 3D přístup měl tři fáze. Nejdříve byl proveden sběr dat za účelem vytvoření podkladu pro 3D projekt rovinaté vozovky. Ve spolupráci s geodetem stavební Skupiny EUROVIA CS vznikl v počítači 3D projekt (digitální model terénu), který byl nahrán do paměťové karty v 3D řídicí jednotce nivelačního systému frézy. Po automatickém frézování byla provedena 3D kontrola povrchu. Poté byla na vyfrézovaný povrch silnice v tloušťce mm položena asfaltová směs, která byla navržena pro podstatné snížení hluku od pneumatik a velice bezpečnou jízdu, s názvem VIAPHONE. Tato asfaltová směs splňuje všechny požadavky pro obytné zóny, snižuje emise valivého hluku a má dobré drenážní a protismykové vlastnosti. Opět byla provedena 3D kontrola povrchu vozovky. Výsledky využití tohoto 3D přístupu byly překvapující. Díky použití asfaltové směsi VIAPHONE byl také měřením hluku zjištěn významný pokles hladin akustického tlaku v rozmezí hodnot 4 7 db. Další úspěšně dokončenou stavbou s využitím 3D při rekonstrukci vozovky je stavba Silnice I/2 průtah Říčany u Prahy. Technologie VIAPHONE, kterou začala stavební Skupina EUROVIA CS využívat v roce 2010, byla do konce roku 2012 úspěšně aplikována na stavbách po celé České republice. Kromě výše zmíněných projektů tuto technologii pokládala na silnici III/22222 u obce Hájek u Karlových Varů, na silnici II/324 mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi nebo na silnici II/480 v Kopřivnici v Záhumenní ulici. For the first time, the EUROVIA CS Group together with other association s participants used the 3D approach for road reconstruction for the project Road surface reconstruction of the 5. května Street in Prague, between Hvězdoslavova Street and Jižní spojka. This 3D approach had three phases. First, data were collected in order to prepare the bases for the 3D flat road design. In collaboration with surveyor of the EUROVIA CS Construction Group, a 3D computer model (digital terrain model) was developed and downloaded to a 3D control unit of the leveling milling system. Following the automatic milling, the resulting 3D surface was checked. Then, mm layer of asphalt mix was placed on the milled surface. We have used VIAPHONE that was developed for significant reduction of tire caused noise and for very safe ride. This asphalt mix complies with all the requirements for residential areas. It reduces noise emission, and exhibits excellent drainage and anti-skid properties. The third 3D check of the road s surface followed. The results of this 3D approach was staggering. Thanks to the VIAPHONE asphalt mix, the measured acoustic noise level was reduced by 4 7 db. Another successfully completed construction using the 3D approach for reconstruction is the Road I/2 Říčany near Prague. The EUROVIA CS Construction Group has been using the VIAPHONE technology since By the end of 2012, it has been used successfully throughout the entire Czech Republic. Apart form the above referenced projects, this technology has been also used for the road III/22222 at Hájek municipality near Karlovy Vary, road II/324 between Staré Hradiště and Pardubice or road II/480 in Zahumenní Street in Kopřivnice.

15 28 Ostatní technologie Other technologies Betonové prefabrikáty a ocelové prvky Stavební Skupina EUROVIA CS se řadí mezi přední dodavatele v oblasti betonových prefabrikátů a ocelových prvků již celých 60 let. Jejich výrobu zajišťují výrobny (prefy, armovny a zámečnické dílny) stavební Skupiny v Čechách i na Moravě. Výrobny dodávají výrobky včetně montáže pro různorodé oblasti stavitelství, například betonové prvky pro městské parky a sídliště, opěrné zdi, vzduchotechnické potrubí, velkoobjemová sila pro zemědělství nebo např. stojany na billboardy. Vibrační tandemový válec EUROVIA CS používá novinku v oblasti hutnění asfaltových směsí vibrační tandemový válec v sestavě strojů, které využívá mimo jiné i pro kontrolu celého procesu pokládky a zejména hutnění asfaltových směsí. Jeho dieselový motor šetří významně náklady na pohonné hmoty a snižuje hladinu akustického hluku, čímž pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Dalším kladem systému je umožnění hutnících prací s asfaltovým krytem na mostech a v bezprostřední blízkosti budov za využití dynamické vibrace pro rychlou a bezchybnou práci. Concrete and steel prefabricated elements For the past 60 years, the EUROVIA CS Construction Group has been one of the leading suppliers of concrete and steel prefabricated elements. These elements are made in the Construction Group s divisions (prefab plants, reinforcing-steel plants and locksmith s workshops) located throughout Bohemia and Moravia. These divisions supply their products, including installation, for various types of constructions, e.g. concrete elements for city parks and housing projects, retaining walls, ventilation piping, large-volume silos for agricultural use or, for example, billboard poles. Tandem vibration rollers We use this new technology for compacting asphalt mixes the tandem vibration roller in conjunction with other machines that are used also to check the entire process of road finishing, but primarily for compacting asphalt mixes. Its diesel engine significantly lowers fuel expenses, as well as the noise level, thus having a positive effect on the environment. Another advantage of this system is its possible use on bridges with an asphalt surface course located in near vicinity of buildings, using dynamic vibration for fast and perfect work. Přehled všech typů betonových prefabrikátů a ocelových prvků je zveřejněn na v části Produkty, technologie. For the complete list of all the prefabricated and steel elements visit under the heading Products, technologies. Závod Operation zabezpečuje komplexní správu a údržbu rychlostní silnice R1 na Slovensku. The Operation Division administers and maintains the highway R1 in Slovakia. VIASPHALT BT Pro snížení znečištění ovzduší způsobeného výpary společnost Eurovia vyvinula nízkoteplotní litý asfalt s názvem VIASPHALT BT. Vyrábí se za nižších teplot, čímž dochází ke značné úspoře energie a odstranění úniku prakticky všech výparů na staveništi při zachování požadovaných vlastností litého asfaltu. VIASPHALT BT je jednou z mnoha inovací vyvinutých společností Eurovia v rámci jejího trvalého závazku k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje. Závod Operation Vznikl v r a má sídlo v Banské Bystrici. Hlavní náplní závodu je správa a údržba rychlostní silnice R1 severní obchvat Banské Bystrice, kterou společnost EUROVIA SK spravuje po dobu 30 let v rámci projektu PPP. Díky kamerovému a teplotnímu pokrytí celého úseku a svému strojovému vybavení je závod schopen zabezpečit komplexní správu a údržbu komunikace. VIASPHALT BT To reduce air pollution caused by fumes, Eurovia has developed VIASPHALT BT, low-temperature cast asphalt. It is produced at lower temperature leading to significant cost savings and elimination of practically all fumes released at a construction site while all the required cast asphalt s properties remain intact. VIASPHALT BT is just one of many innovations that Eurovia has developed as part of its policy to protect the environment and to support sustainable development. Operation division This division has been established in 2012 and is headquartered in Banská Bystrica. Its main activity is to administer and maintain the highway R1 Banská Bystrica s northern ring road that EUROVIA SK administers for 30 years as part of the PPP project. Thanks to its complete coverage by CCTVs and temperature sensors, this division is able to provide complex administration and maintenance of this road. Prvky pro sestavení tenkostěnného obloukového mostu (TOM). Structural elements to be used for construction of a thin-walled arch bridge.

16 31 Laboratorní zařízení Emulbitume na výrobu asfaltových emulzí. Emulbitume laboratory equipment used to make asphalt emulsions. Laboratoře Laboratories Výzkumná střediska EUROVIA CS zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Spolupracují také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. Laboratoře jsou vybaveny špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv, emulzí a asfaltových směsí a rovněž např. pro zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. Disponují také speciálním zařízením na výrobu pěnoasfaltu a asfaltových emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet a testovat jejich nové druhy. Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem. Determination of cohesion of asphalt binders by the pendulum test. Laboratoře Skupiny EUROVIA CS jsou aktivní ve všech regionech České a Slovenské republiky. The EUROVIA CS Group's laboratories are active in all regions of the Czech and Slovak Republics. Research centers belonging to EUROVIA CS provide laboratory, inspection and consulting services in the area of road construction. They also collaborate with universities, state administration and professional organizations active in the area of road construction. Our laboratories are equipped with state-of-the-art technology used primarily for testing of asphalt binders, emulsions, and asphalt mixes, as well as for detection of tar in recycled materials. They also have special equipment to produce foamed asphalt and asphalt emulsions in order to develop and test new types of products. Laboratorní zařízení Wirtgen WLB 10 na výrobu pěnoasfaltu pro směsi recyklované za studena. Wirtgen WLB 10 laboratory equipment used to make foamed asphalt for cold-recycled mixes. Frakce kameniva určené pro zkoušky typu asfaltových směsí. Macadam fractions used to test different types of asphalt mixes.

17 32 Společenská odpovědnost Rozhlédni se! Social responsibility Look around! Projekt stojí na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se! Připoutej se! Buď vidět! Pomáhej! Chraň se! Stavební Skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům a veřejnosti stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí. The EUROVIA CS Construction Group is a socially responsible company that places great importance on professional and responsible approach to their partners, customers and the public, as well as on the environmental protection. V červnu 2012 jsme představili patrona projektu herce a moderátora Romana Vojtka. Stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy na naší krajině. Zároveň zlepšuje kvalitu života a významným způsobem promlouvá do životního stylu lidí. K tomu chce přispět i EUROVIA CS. Mezi klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti řadíme partnerství v projektu Rozhlédni se!. Jde o vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti v silničním provozu. Jeho působnost je celorepubliková se zaměřením především na děti do deseti let v mateřských a základních školách a dětských domovech. Základem projektu Rozhlédni se! jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Na konci roku 2012 se projekt Rozhlédni se! chlubí číslem 5000, což je počet proškolených dětí za první tři sezony jeho působení. Do čtvrté sezony projekt Rozhlédni se! spolu s již známými postavičkami Lucie, jejího mladšího bratra Matěje a mimoně pana Rajčete vstupuje s plány na uskutečnění dalších 7 8 tréninků a dětských akcí. Projekt běží ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Partnerem projektu je také Federace dětských domovů ČR. Kromě projektu Rozhlédni se! podporuje EUROVIA CS v rámci společenské odpovědnosti ještě řadu dalších významných projektů, například nejstarší maraton v Evropě konaný v Košicích s názvem Mezinárodní maraton míru. Construction industry leaves pronounced marks on the landscape. At the same time, it improves quality of life and affects people s life style. EUROVIA CS also wants to contribute its part. One of the key projects in the area of social responsibility is the project Look around!. It is an educational project of the Kolečko Foundation in the area of road safety. It provides training throughout the entire Czech Republic to children up to 10 years old, from kinder gardens, primary schools and children s homes. The Look around! project is based on practical training of skills teaching children how to behave and what to avoid on a sidewalk or road. At the end of 2012, the project Look around! was very proud to announce that 5,000 children have been trained during the first three seasons. It will enter the fourth season together with the well-known characters of Lucy, her younger brother Mathew and clumsy Mr. Tomato. Another 7-8 training sessions and children events are being planned. The project is now operating in collaboration with the Prague Police Museum. The Federation of Children s Home CR is acting as a partner. Apart from the Look around! project, EUROVIA CS supports many other important socially responsible projects, e.g. the oldest European marathon called the International Peace Marathon taking place in Košice. This project stands on five basic rules for safe behavior on the road: Look around! Fasten your seatbelt! Be visible! Be helpful! Protect yourself! In June 2012, Roman Vojtek, the actor and host, has been introduced as the project s patron.

18 35 Certifikáty Certificates Jednou z priorit je pro společnost EUROVIA CS bezpečnost zaměstnanců, a proto věnuje velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavázala se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje četnost a závažnost pracovních úrazů ve Skupině a je potěšující, že rok od roku klesá. EUROVIA CS obdržela certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS Vedení společnosti si uvědomuje, že stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy v naší krajině. Proto se EUROVIA CS snaží nacházet a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů a minimalizaci odpadů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO One of our priorities is safety of our employees and thus we pay great attention to workplace health protection and safety. We have pledged to extend all our effort to reach a zero work accident level at all our workplaces. We have been monitoring and evaluating frequency and seriousness of work accidents in our Group and we are pleased that their number has been decreasing over the past years. We have been awarded the Workplace Health and Safety Management System Certificate, in accordance with the standard ČSN OHSAS We are aware that the construction industry includes activities significantly affecting the landscape. We therefore develop and use work procedures and technology that minimize the construction s negative effects on the environment and which lead to better efficiency of used materials and to waste reduction. We have been awarded the Quality Management System Certificate in accordance with the standard ČSN EN ISO 9001 and the Environmental Management System Certificate in accordance with the standard ČSN EN IOS

19 36 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí Workplace health and safety and the environment EUROVIA CS, a. s., neustále udržuje a průběžně zlepšuje standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporuje profesní kulturu BOZP mezi vlastními zaměstnanci i subdodavateli, a to díky prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, minimalizaci rizik, osvětovým kampaním a intenzivním školením. V EUROVII CS platí, že každý zaměstnanec je odpovědný za svou vlastní bezpečnost stejně jako za bezpečnost ostatních zaměstnanců a spolupracovníků. Řízení a provádění politiky BOZP je založeno na účinné prevenci a eliminaci nebezpečí, a to ve spolupráci se všemi subdodavateli, zákazníky a dodavateli. Společnosti Skupiny EUROVIA CS s vědomím zásadní důležitosti ochrany životního prostředí se o své vůli aktivně angažují v její ochraně uplatňováním vstřícného a odpovědného přístupu k podpoře inovací v rámci trvale udržitelného rozvoje a vývoje legislativních požadavků. Pro zajištění úspěšné realizace své environmentální politiky je EUROVIA CS vybavena metodami, které zaručují začlenění problematiky ochrany životního prostředí do řízení a správy prostřednictvím integrovaného managementu při všech činnostech a ve všech provozovnách. EUROVIA CS, a. s., has always complied with the health and safety standards and improves them continuously. We also support the professional culture of the workplace health and safety with our employees and suppliers thanks to prevention of work accidents and work related illnesses, risk management, public awareness campaigns and intensive training. We believe that every employee is responsible for his/her own safety, as well as for safety of other employees and colleagues. Management and compliance with our workplace safety policy is based on effective prevention and elimination of hazards, in close cooperation with our sub-suppliers, customers and suppliers. The EUROVIA CS Group companies, being aware of the importance to protect the environment, participate proactively in the protection of the environment by forthcoming and responsible support of innovations in order to promote permanently sustainable development and the development of legislative requirements. To be able to successfully implement its environmental policies, EUROVIA CS uses its methods that assure the environmental protection issues are integrated in management and administration by means of an integrated management of all its activities and at all its divisions. EUROVIA CS v loňském roce úspěšně zahájila interní projekt praktického výcviku BOZP s názvem (Ne) mám rád svůj život. Last year, EUROVIA CS successfully kicked-off the internal project of practical workplace health and safety training titled "I (don't) love my live".

20 39 Dosažené úspěchy Achievements Asfaltová směs VIAPHONE získala zlatou cenu od České stavební akademie. The asphalt mix VIAPHONE has been awarded the gold medal from the Czech Construction Academy. Stavební Skupina EUROVIA CS obhájila své prvenství a opět se stala stavební firmou roku v kategorii firem nad 200 zaměstnanců. The EUROVIA CS Construction Group has again this year defended the leading position of a construction company with more than 200 employees. Stavba Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu získala druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. The Renovation of T. G. Masaryk Square in Frýdlant project has been awarded the second prize in the Construction of the Year in the Liberec Region competition. Stavba roku 2012 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. II/448 a II/446 Olomouc Okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici. Construction of the year 2012 in the Olomouc region, the Transportation, Engineering and Water Management Constructions Category. II/448 and II/446 Olomouc Circular intersection of Dobrovského and Na Střelnici Streets. 1. místo ve veřejném HlaSování v KategorII PoDnIKatelSKý SeKtor nad 250 zaměstnanců AnketY společenské odpovědnosti čr A sr pro Rok 2012 UDělUje InStItUt SPolečenSKé odpovědnosti, o.p.s. SPolečnoStI eurovia Cs, a.s. Mgr. Petr Kučera Ing. Dáša Hánová Ing. Stanislav Purger předseda dozorčí rady ředitelka společnosti předseda správní rady První cenu ve 3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR získala stavební Skupina EUROVIA CS za podporu projektu nadačního fondu Kolečko Rozhlédni se!. The EUROVIA CS Construction Group was awarded the first prize of the 3 rd year s public inquiry on social responsibility in CR and SR for its support of the Kolečko Foundation s project Look around!. EUROVIA SK, a. s., obdržela certifikát Slovak Gold Exclusive, který uděluje Nadace Slovak Gold ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Jedná se o ocenění získané za dodržování vysoké úrovně kvality nabízených výrobků a služeb, za důvěryhodnost a spolehlivost v oboru. EUROVIA SK, a. s., has been awarded the Slovak Gold Exclusive Certificate issued by the Slovak Gold Foundation together with the Economic University in Bratislava. This Certificate is awarded for high quality of provided products and services and for credibility and reliability in the profession. Dopravní stavba roku kraje Vysočina I/38 Moravské Budějovice obchvat. I/38 Moravské Budějovice ring road, the transportation construction of the year in the Vysočina region.

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26 Michaela Valentová Institute for Environmental Policy, p.b.c. 120 00 Praha 2 Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz Programmes supporting Pedestrians and Walkability in the Czech Republic Governmental level

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2011

Profil skupiny EUROVIA CS 2011 Profil skupiny EUROVIA CS 2011 EUROVIA CS GROUP profile 2011 Obsah Contents 6 Na společné cestě On the road together 8 Slovo generálního ředitele CEO editorial 10 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost Product catalogue Produktový katalog Your salty delights Vaše slaná radost O nás Historie této rodinné firmy sahá až do roku 1991, kdy byla společnost založena. Výroba trvanlivého slaného pečiva byla zahájena

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více