PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013"

Transkript

1 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

2

3 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 14 Silnice a městské komunikace Roads and urban streets 16 Mosty Bridges 18 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 20 Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar tracks 22 Cyklostezky a stavby místního významu Bike tracks and locally important constructions 24 Obalovny a lomy Asphalt batch mix plants and quarries 26 VIAPHONE a 3D frézování VIAPHONE and 3D milling 28 Ostatní technologie Other technologies 30 Laboratoře Laboratories 32 Společenská odpovědnost Rozhlédni se! Social responsibility Look around! 34 Certifikáty Certificates 36 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí Workplace health and safety and the environment 38 Dosažené úspěchy Achievements 40 Kontakty Contacts

4 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial Vážení přátelé, naše společnost poté, co minulý rok oslavila šedesáté výročí, vstupuje letos do druhé šedesátky. Tento pomyslný krok se děje v době, kdy nás bohužel provází ekonomická krize a zdá, že konkrétně stavební obory postihla patrně nejvíce. I přesto se snažíme, abychom našim zákazníkům měli co nabídnout, a to nejen v rámci naší republiky, ale také za hranicemi. Stále máme stabilní portfolio prací a technologií, které našim klientům úspěšně nabízíme, a stále si v České republice držíme místo lídra v tomto oboru. Podařilo se nám totiž zůstat co nejblíže našim zákazníkům. Jsme úspěšní v jednotlivých regionech. Zůstávají za námi zrekonstruovaná náměstí, tramvajové tratě a železnice, nové silnice, mosty i cyklostezky, protipovodňová opatření a mnoho dalších významných staveb. Jak se však ukázalo, je třeba expandovat i za hranice naší země. Konkrétně projekt výstavby železnice v Litvě si pod naší taktovkou vede velmi dobře. To, co se nám podařilo, najdete na následujících stránkách. Dear Madam/Sir, Last year, our company celebrated its sixtieth anniversary, and this year is the first of the next sixty. We have just exited this imaginary starting gate at a time of economic crisis and when it appears that the construction industry specifically will be hit the hardest. Nevertheless, we are doing our best to have something to offer our customers, both in this country and abroad. We still have an established portfolio of work and technology, which we are successfully offering our clients, and continue to be a leader in the field in the Czech Republic. We have been able to remain as close as possible to our customers. We are successful in every region. We are leaving behind reconstructed squares, tramways and railways, new roads, bridges and bicycle paths, flood control measures and many other important structures. Nevertheless, it has become apparent that we need to expand beyond the borders of our country. Specifically, the railway construction projects in Lithuania are doing very well under our management. The following pages showcase our accomplishments. Ing. Martin Borovka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, CEO

5 8 9 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure Skupina EUROVIA CS Ing. Martin Borovka EUROVIA Services, s. r. o. Ing. Martin Borovka Sekretariát GŘ Finanční ředitel Grégoire Pinasseau Oblast Slovensko EUROVIA SK, a. s. Ing. Róbert Šinály Oblast Čechy západ Ing. Zdeněk Novák Oblast Čechy střed Ing. Jan Tříška Oblast Čechy východ Ing. Pavel Jiroušek Oblast Morava Ing. Ján Špaňo Oblast Obalovny a lomy Eric Rouffet Obchodní ředitel Ing. Zdeněk Synáček Vedoucí informatiky Ing. Jaroslav Valenta Technický ředitel Ing. Michal Sýkora Obchodní ředitel Ing. Juraj Dančišín Závod Plzeň Ing. Jan Muzika Závod 3 Praha Ing. Tomáš Juna Závod Liberec Ing. Miroslav Slatinka Závod Zlín Ing. Josef Štafa EUROVIA Kamenolomy, a. s. Dipl. Ing. Michael Junge Závod Obalovny CZ Ing. Antonín Hnízdo 7 provozoven Dalovice, Černovice, Úžín, Středokluky, Klecany, Jihlava, Česká Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček Investiční ředitel Ing. Zdeněk Langer, MBA Závod Dopravné stavby Ing. Ladislav Macura Závod Ústí nad Labem Ing. Roman Hek Závod 4 Praha Ing. Karel Hanzal Závod Hradec Králové Závod Morava jih EUROVIA Jakubčovice, s. r. o. Ing. Petr Dohnálek Ing. Ludvík Šumbera Josef Starý OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. Václav Sinkule Vedoucí útvaru nákupů Ing. Radim Hliňák Závod Bratislava Ing. Karol Bohunický Závod Karlovy Vary Ing. Josef Král Závod Mosty a konstrukce Ing. Jiří Hájek Závod Pardubice Ing. Miroslav Trnka Závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Peter Gajdzica Jihočeská obalovna, spol. s r. o. Ing. Jan Mašek Vedoucí útvaru bezpečnosti práce a životního prostředí Daniel Kukuczka Personální ředitelka Mgr. Lenka Zachová Závod Košice Ing. Štefan Bálint Závod Prešov Ing. Sergej Galajda Závod Stred Ing. Marián Kmeť Závod České Budějovice Ing. Pavel Vrba EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek GJW Praha, spol. s r. o. Ing. Milan Koudelka Závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák Pražská obalovna Herink, s. r. o. Roman Kadlec VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka OMT Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Ing. Jiří Jůn Vysvětlivky: Notes: ředitelství společnosti company management závod division Závod Operation Ing. Ivan Očenáš Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman oblast region Závod Obaľovne Ing. Marcel Baláž SILASFALT, s. r. o. Ing. Tomáš Bortl filiálka PPP PPP branch office UNIASFALT, s. r. o. Ing. Martin Máté Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Josef Wolf dceřiná společnost subsidiary company

6 10 11 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group s batch mix plants and quarries Horní Řasnice Karlovy Vary Ústí nad Labem Plzeň Praha Liberec Hradec Králové Kolín Pardubice Jihlava Brno Zlín Ostrava Machnín (LO) Dubnice Liberec Královec Dolánky Úžín Bezděčín Chlum Tachov Chomutov Libochovany Košťálov Červený Děpoltovice Kostelec (LO) Dalovice Chraberce Klecany Rvenice Straškov Horní Tašovice Praha Středokluky Plaňany Hradec Králové-Plačice (VČO) Velká Černoc Třebnuška Chomutovice Chrtníky Herink Těškov Pňovany Letkov Litice Svrčovec Planá (JČO) Vyskytná nad Jihlavou (Bílý Kámen) Česká u Brna Bystřec Borušov (OMT) Ostrava-Kunčice Jakubčovice nad Odrou Chornice Staré Město Hněvotín Šenov u Nového Jičína Valašské Meziříčí Zádveřice České Budějovice ředitelství / headquarters oblast / region závod / division dceřiná společnost kamenolom / / subsidiary company quarry dceřiná společnost obalovna / / subsidiary company batch mix plant sektor / sector provozovna kamenolom / quarry dceřiná společnost / subsidiary company filiálka PPP / affiliated PPP branch Žilina Poprad (závod Dopravné stavby) Košice Prešov Michalovce provozovna pískovna / sand quarry provozovna obalovna / batch mix plant Žilina Dubná Skala Liptovská Mara Malužiná Kvetnica Dubina Vydumanec Borovník Sedlice Juskova Voľa Hradová Zbudza Zvolen (závod Stred) Sekier Vígľaš Šemša Brehov Nitra Šelpice Beladice Hanišberg Bratislava

7 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in millions of CZK] Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč] Consolidated group financial results [in millions of CZK] 13 Struktura zákazníků v roce 2012 [%] Client structure in 2012 [%] , , , , ,6 640,3 stát kraje, města a obce soukromý sektor state government regional governments, towns and municipalities private sector Struktura stavebních prací v roce 2012 [%] Structure of construction contracts in 2012 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as of December 31, 2012) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in millions of CZK] silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové trati mosty ostatní roads railways and streetcar track lines bridges other , , ,8

8 regiony 15 PPP R1 sev. obchvat Banskej Bystrice Patříme k nejvýznamnějším stavitelům silnic We are one of the most important road builders Skupina EUROVIA CS má na kontě jednu z nejvýznamnějších staveb na Slovensku a tou je výstavba rychlostní komunikace R1. Její součástí byla také výstavba obchvatu Banské Bystrice, který je v provozu od července loňského roku. Délka tohoto severního obchvatu města je 5,671 km. Výstavba a obnova místních komunikací patřících městu Banské Bystrici Celková délka nově vybudovaných komunikací včetně křižovatek však dosáhla dokonce 12,975 km. Stavbu doplňuje 24 mostů, opěrné zdi v délce 2,736 km a 14 protihlukových stěn. Při samotné výstavbě pracovníci zrekonstruovali také přeložky inženýrských sítí, zmodernizovali 350metrový železniční uzel a upravili čtyři vodní toky. Nová šestikilometrová čtyřproudová komunikace vznikla také na Slovensku mezi Popradem a Kežmarkem. Silnice a městské komunikace Roads and urban streets The EUROVIA CS Group has built one of the most important constructions in Slovakia, namely the Highway R1. This construction also includes the ring road around Banská Bystrica that has been in operation since last July. The length of this northern ring road is km. However, the total length of the newly constructed roads, including intersections, is km. This construction includes 24 bridges, km of retaining walls, and 14 noise barriers. We have also reconstructed the transferred buried services, modernized the 350-meter railroad hub and modified four waterways. New 6-kilometer four-lane road was built between Poprad and Kežmarok, Slovakia. Silnice III/48312 v obci Čeladná Podolánky rekonstrukce opěrných zdí km 4,000 8,000 I/67 Poprad Kežmarok, I. etapa

9 regiony 17 SPORTMOST Sportovní lávka mezi Českým Těšínem a Cieszynem přes řeku Olši Moderní mosty a lávky Modern bridges and footbridges Významnou částí portfolia Skupiny EUROVIA CS je výstavba mostů. Jedinečnou stavbou tohoto typu je hraniční lávka přes řeku Olši, která spojuje od 6. června 2012 břehy dvou států. Na české straně začíná v revitalizovaném parku Adama Sikory a chodce dovede do nově vznikajícího Parku Sportowego na polské straně řeky Olše a samozřejmě i naopak. D Lovosice Řehlovice objekt 202 most Vchynice Další významné propojení dvou míst vzniklo výstavbou mostu mezi Brannou a Třeboní nebo lávky pro pěší a cyklisty, která je součástí mezinárodní cyklostezky Regensburg Plzeň. Mosty Bridges An important part of the EUROVIA CS s portfolio is construction of bridges. The border walkway over the Olše River connecting both sides of the river, another exceptional construction, was completed on June 6, On the Czech side, it starts in the revitalized Adam Sikora Park and it terminates in the newly built Sportowego Park on the Polish side. Another important interconnection between two sites is the bridge for cyclists and pedestrians connecting Třeboň and Branná, built as part of the Regensburg Pilsen bicycle track. Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č a (úsek č. 9) část A Mezinárodní cyklostezka Regensburg Plzeň, úsek v k. ú. okresu Domažlice, silnice III/19367 Hadrovec II. etapa, SO 201 lávka pro pěší a cyklisty

10 regiony 19 Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti námestia Slobody v Humennom Zvelebujeme města We beautify towns Skupina EUROVIA CS též nabízí městům a obcím kvalitní rekonstrukce náměstí a památkových městských zón, jejichž součástí jsou sadové úpravy, instalaci prvků drobné architektury nebo práce na inženýrských sítích. O dobré práci svědčí fakt, že stavba Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu získala druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. Výbornou vizitkou jsou také podchod Venuše v Ostravě či náměstí Svobody v Humenném. Rekonstrukce komunikací Bolevec Bolevecká náves, Plzeň Another area of the EUROVIA CS Group s expertise is reconstruction of squares and heritage zones of towns and municipalities. This work includes landscaping, installation of small architectural elements or work on buried services. The project Regeneration of T. G. Masaryk Square in Frýdlant has been awarded the second price in the Construction of the Year in the Liberec Region competition. The Venuše underpasses in Ostrava or at the Svoboda Square in Humenné are another examples of our excellent work. Rekonstruce Náměstí generála M. R. Štefánika, Brezno III. etapa Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones Stavební úpravy podchodu Venuše, Ostrava Hrabůvka

11 regiony 21 Výstavba tramvajové trati v ulici Milady Horákové přes Letenské náměstí, Praha Rychlá a bezpečná železniční doprava Fast and safe railroads Vlaková a tramvajová doprava je stále rychlejší, a proto musí být i bezpečná. Skupina EUROVIA CS má na svém kontě několik významných staveb tohoto typu. Dominantou komunikace na pražské Letné je tramvajová trať, která vznikla v rámci obnovy povrchů po výstavbě tunelu Blanka. Modernizace železniční trati č. 109 Kraków Bieżanóv Wieliczka Rynek a provedení prací na zastávce Kraków Łagiewniki Po nové a přímější trase vede úsek na železniční trati Votice Benešov. Díky tomu po kompletním dokončení stavby v roce 2013 budou moci vlaky jezdit úsekem až 160 kilometrů v hodině. Významnou železniční stavbou je rekonstrukce zřizovací stanice na trati Žilina Teplička, kde funguje moderní zařízení umožňující rozřazování přijíždějících nákladních vlaků do požadovaných dopravních směrů. Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar tracks Trains and streetcars are ever faster and thus must be also safe. The EUROVIA CS Group has completed several important constructions in this area, too. The streetcar track that was built as part of the street resurfacing after completion of the Blanka Tunnel is now a dominant feature of the street in Prague s quarter Letná. The new railroad track Votice-Benešov has been straightened and when completed in 2013, trains will be able to travel here at speed of 160km/hour. Another important railroad construction is the railway station on the Žilina Teplička route with modern facility for siding of cargo trains into the required directions. Modernizace trati Votice Benešov u Prahy, zahájen dvoukolejný provoz Žilina Teplička, zřizovací stanice, 2. stavba, 2. Etapa

12 regiony 23 Jihlava, Třebíč zvýšení kapacity koryta II. etapa Myslíme na cyklisty a sportovce We think of cyclists and sportsmen Cyklistika se stala velmi vítanou volnočasovou aktivitou a města na tento trend v posledních letech operativně reagují výstavbou nových cyklostezek. Novou poptávku zaznamenala i Skupina EUROVIA CS a trasy pro cyklisty zařadila do svého portfolia. Letos se cyklisté a bruslaři mohou projet po zbrusu nové cyklostezce Hradec Králové Josefov Kuks. Kanalizace a ČOV Kostelec a Dolní Cerekev, Jihlavsko EUROVIA CS nechybí také u staveb a rekonstrukcí hřišť a sportovišť. V Ostravě zrekonstruovala víceúčelové hřiště sloužící mimo sportovních aktivit i k dopravní výchově dětí. Cyklostezky a stavby místního významu Bike tracks and locally important constructions Cycling has become a welcome leisure activity and many cities have started to build new bike tracks in response. This trend has been also picked up by the EUROVIA CS Group that has also included bike tracks in its portfolio. This year, both cyclists and skaters may use the brand new cycle track connecting Hradec Králové Josefov Kuks. The EUROVIA CS Group is also active in construction of playing fields and sports grounds. We have restored the multi-purpose sports ground in Ostrava that is used also to teach children about safe road traffic. Víceúčelové a dopravní hřiště Salesiánského střediska volného času Don Bosco Ostrava Multifunkční volnočasové centrum Liberec-Růžodol rekonstrukce

13 24 Obalovny a lomy Asphalt batch mix plants and quarries Skupina EUROVIA CS je lídrem na trhu výroby asfaltových směsí. The EUROVIA CS Group is the leader in the asphalt mix production market. Není důležité jen to, jak se staví, ale i to, z čeho se staví. Součástí stavební Skupiny EUROVIA CS je i společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., patřící k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva. Společnost je současně lídrem v dodávkách drceného kameniva na českém trhu. Inovací ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., je také připravovaný prodej recyklovaných materiálů na Praze-západ, kterým rozšíří již nyní vysoký standard sortimentu a služeb a zapojí se tak aktivněji do šetření neobnovitelnými zdroji. Do Skupiny EUROVIA CS patří rovněž lomařská společnost EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., která se připravovanou fúzí stane v průběhu roku 2013 součástí společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s. Na slovenském trhu je to společnost EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., druhá největší společnost na Slovensku vyrábějící kamenivo pro stavební účely. Lomařské společnosti produkují na území ČR a SR ve 31 lomech a 6 pískovnách materiály pro přímé zabudování do staveb. Například do železničních svršků či pro výrobu betonových směsí a v neposlední řadě do asfaltem obalovaných směsí, kde zejména ve výrobě kameniva do obrusných vrstev vozovek patří všechny naše společnosti k nejvýznamnějším dodavatelům pro trhy v Česku a na Slovensku. Do Skupiny EUROVIA CS patří také Závod Obalovny CZ (ČR sídlo Praha) a Závod Obaľovne (Slovensko sídlo Poprad). Tyto závody disponují obalovnami (vlastními nebo dceřinými společnostmi), které pokrývají celé území ČR a SR. Závody se také zaměřují na to, aby výroba byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jsme schopni vyrábět směsi VIAPHONE (snižují hluk), nízkoteplotní směsi (snižují emise), studené směsi CANADER, směsi s R-materiálem a taktéž litý asfalt. We not only build, but we also care what materials we use. The EUROVIA CS Group also includes EUROVIA Kamenolomy, a. s. It is an important manufacturer and supplier of crushed and mined macadam and it is the leader in the Czech market with crushed macadam. Another innovation of EUROVIA Kamenolomy, a. s., is the upcoming supply of recycled materials in the Prague-West region extending the already wide selection of offered materials and services and thus playing more active role in preservation of non-renewable resources. EUROVIA Jakubcovice, s. r. o., a quarry company active in the Czech Republic, is also part of the EUROVIA CS Group and in 2013 it will become part of EUROVIA Kamenolomy, a. s., due to the upcoming fusion. EUROVIA Kamenolomy, a. s., in Slovakia is yet another company of this Group. These quarry companies produce materials in 31 quarries and 6 sand quarries to be used in constructions in both CR and SR, e.g., for railroad track ballast or to make concrete mixes and last but not least to make asphalt coated macadam. Our companies are among the most important suppliers of road wearing course macadam in the Czech and Slovak markets. Another member of the EUROVIA CS Group is Závod Obalovny CZ (CR headquarters are located in Prague) and Závod Obalovne (SR headquarters are located in Poprad). These divisions have their own batch mix plants (fully owned or subsidiaries) that cover the entire CR and SR. Environmental protection is also very important issue for these divisions. We are able to produce the VIAPHONE mix (noise reduction), low-temperature mixes (emission reduction), cold mixes CANADER, mixes with R-material, and also cast asphalt. V roce 2012 prodala EUROVIA Kamenolomy, a. s., bezmála 4 mil. tun kameniva. In 2012, EUROVIA Kamenolomy, a. s., sold almost 4 million tons of crushed macadam. Jednou z klíčových obchodních oblastí Skupiny EUROVIA CS je také těžba a prodej materiálů a surovin. Mining and supply of materials and raw materials is another key commercial activity of the EUROVIA CS Group. EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., je druhou největší společností na Slovensku vyrábějící kamenivo pro stavební účely. EUROVIA Kamenolomy, s. r. o., is the second largest company in Slovakia producing macadam for construction purposes.

14 27 VIAPHONE a 3D frézování VIAPHONE and 3D milling Frézování vozovky se podařilo provést v toleranci s projektem rovinatosti s přesností 98,4 %, položení asfaltové vrstvy s přesností 99,6 %. The accuracy of the road milling was 98.4% compared to the project data, and the asphalt surfacing accuracy was 99.6%. Stavební Skupina EUROVIA CS spolu s ostatními účastníky sdružení využila na stavbu Rekonstrukce povrchu vozovky ulice 5. května v Praze v úseku křížení s ulicemi Hvězdova a Jižní spojka poprvé 3D přístup při rekonstrukci vozovky. Tento 3D přístup měl tři fáze. Nejdříve byl proveden sběr dat za účelem vytvoření podkladu pro 3D projekt rovinaté vozovky. Ve spolupráci s geodetem stavební Skupiny EUROVIA CS vznikl v počítači 3D projekt (digitální model terénu), který byl nahrán do paměťové karty v 3D řídicí jednotce nivelačního systému frézy. Po automatickém frézování byla provedena 3D kontrola povrchu. Poté byla na vyfrézovaný povrch silnice v tloušťce mm položena asfaltová směs, která byla navržena pro podstatné snížení hluku od pneumatik a velice bezpečnou jízdu, s názvem VIAPHONE. Tato asfaltová směs splňuje všechny požadavky pro obytné zóny, snižuje emise valivého hluku a má dobré drenážní a protismykové vlastnosti. Opět byla provedena 3D kontrola povrchu vozovky. Výsledky využití tohoto 3D přístupu byly překvapující. Díky použití asfaltové směsi VIAPHONE byl také měřením hluku zjištěn významný pokles hladin akustického tlaku v rozmezí hodnot 4 7 db. Další úspěšně dokončenou stavbou s využitím 3D při rekonstrukci vozovky je stavba Silnice I/2 průtah Říčany u Prahy. Technologie VIAPHONE, kterou začala stavební Skupina EUROVIA CS využívat v roce 2010, byla do konce roku 2012 úspěšně aplikována na stavbách po celé České republice. Kromě výše zmíněných projektů tuto technologii pokládala na silnici III/22222 u obce Hájek u Karlových Varů, na silnici II/324 mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi nebo na silnici II/480 v Kopřivnici v Záhumenní ulici. For the first time, the EUROVIA CS Group together with other association s participants used the 3D approach for road reconstruction for the project Road surface reconstruction of the 5. května Street in Prague, between Hvězdoslavova Street and Jižní spojka. This 3D approach had three phases. First, data were collected in order to prepare the bases for the 3D flat road design. In collaboration with surveyor of the EUROVIA CS Construction Group, a 3D computer model (digital terrain model) was developed and downloaded to a 3D control unit of the leveling milling system. Following the automatic milling, the resulting 3D surface was checked. Then, mm layer of asphalt mix was placed on the milled surface. We have used VIAPHONE that was developed for significant reduction of tire caused noise and for very safe ride. This asphalt mix complies with all the requirements for residential areas. It reduces noise emission, and exhibits excellent drainage and anti-skid properties. The third 3D check of the road s surface followed. The results of this 3D approach was staggering. Thanks to the VIAPHONE asphalt mix, the measured acoustic noise level was reduced by 4 7 db. Another successfully completed construction using the 3D approach for reconstruction is the Road I/2 Říčany near Prague. The EUROVIA CS Construction Group has been using the VIAPHONE technology since By the end of 2012, it has been used successfully throughout the entire Czech Republic. Apart form the above referenced projects, this technology has been also used for the road III/22222 at Hájek municipality near Karlovy Vary, road II/324 between Staré Hradiště and Pardubice or road II/480 in Zahumenní Street in Kopřivnice.

15 28 Ostatní technologie Other technologies Betonové prefabrikáty a ocelové prvky Stavební Skupina EUROVIA CS se řadí mezi přední dodavatele v oblasti betonových prefabrikátů a ocelových prvků již celých 60 let. Jejich výrobu zajišťují výrobny (prefy, armovny a zámečnické dílny) stavební Skupiny v Čechách i na Moravě. Výrobny dodávají výrobky včetně montáže pro různorodé oblasti stavitelství, například betonové prvky pro městské parky a sídliště, opěrné zdi, vzduchotechnické potrubí, velkoobjemová sila pro zemědělství nebo např. stojany na billboardy. Vibrační tandemový válec EUROVIA CS používá novinku v oblasti hutnění asfaltových směsí vibrační tandemový válec v sestavě strojů, které využívá mimo jiné i pro kontrolu celého procesu pokládky a zejména hutnění asfaltových směsí. Jeho dieselový motor šetří významně náklady na pohonné hmoty a snižuje hladinu akustického hluku, čímž pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Dalším kladem systému je umožnění hutnících prací s asfaltovým krytem na mostech a v bezprostřední blízkosti budov za využití dynamické vibrace pro rychlou a bezchybnou práci. Concrete and steel prefabricated elements For the past 60 years, the EUROVIA CS Construction Group has been one of the leading suppliers of concrete and steel prefabricated elements. These elements are made in the Construction Group s divisions (prefab plants, reinforcing-steel plants and locksmith s workshops) located throughout Bohemia and Moravia. These divisions supply their products, including installation, for various types of constructions, e.g. concrete elements for city parks and housing projects, retaining walls, ventilation piping, large-volume silos for agricultural use or, for example, billboard poles. Tandem vibration rollers We use this new technology for compacting asphalt mixes the tandem vibration roller in conjunction with other machines that are used also to check the entire process of road finishing, but primarily for compacting asphalt mixes. Its diesel engine significantly lowers fuel expenses, as well as the noise level, thus having a positive effect on the environment. Another advantage of this system is its possible use on bridges with an asphalt surface course located in near vicinity of buildings, using dynamic vibration for fast and perfect work. Přehled všech typů betonových prefabrikátů a ocelových prvků je zveřejněn na v části Produkty, technologie. For the complete list of all the prefabricated and steel elements visit under the heading Products, technologies. Závod Operation zabezpečuje komplexní správu a údržbu rychlostní silnice R1 na Slovensku. The Operation Division administers and maintains the highway R1 in Slovakia. VIASPHALT BT Pro snížení znečištění ovzduší způsobeného výpary společnost Eurovia vyvinula nízkoteplotní litý asfalt s názvem VIASPHALT BT. Vyrábí se za nižších teplot, čímž dochází ke značné úspoře energie a odstranění úniku prakticky všech výparů na staveništi při zachování požadovaných vlastností litého asfaltu. VIASPHALT BT je jednou z mnoha inovací vyvinutých společností Eurovia v rámci jejího trvalého závazku k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje. Závod Operation Vznikl v r a má sídlo v Banské Bystrici. Hlavní náplní závodu je správa a údržba rychlostní silnice R1 severní obchvat Banské Bystrice, kterou společnost EUROVIA SK spravuje po dobu 30 let v rámci projektu PPP. Díky kamerovému a teplotnímu pokrytí celého úseku a svému strojovému vybavení je závod schopen zabezpečit komplexní správu a údržbu komunikace. VIASPHALT BT To reduce air pollution caused by fumes, Eurovia has developed VIASPHALT BT, low-temperature cast asphalt. It is produced at lower temperature leading to significant cost savings and elimination of practically all fumes released at a construction site while all the required cast asphalt s properties remain intact. VIASPHALT BT is just one of many innovations that Eurovia has developed as part of its policy to protect the environment and to support sustainable development. Operation division This division has been established in 2012 and is headquartered in Banská Bystrica. Its main activity is to administer and maintain the highway R1 Banská Bystrica s northern ring road that EUROVIA SK administers for 30 years as part of the PPP project. Thanks to its complete coverage by CCTVs and temperature sensors, this division is able to provide complex administration and maintenance of this road. Prvky pro sestavení tenkostěnného obloukového mostu (TOM). Structural elements to be used for construction of a thin-walled arch bridge.

16 31 Laboratorní zařízení Emulbitume na výrobu asfaltových emulzí. Emulbitume laboratory equipment used to make asphalt emulsions. Laboratoře Laboratories Výzkumná střediska EUROVIA CS zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Spolupracují také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. Laboratoře jsou vybaveny špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv, emulzí a asfaltových směsí a rovněž např. pro zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. Disponují také speciálním zařízením na výrobu pěnoasfaltu a asfaltových emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet a testovat jejich nové druhy. Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem. Determination of cohesion of asphalt binders by the pendulum test. Laboratoře Skupiny EUROVIA CS jsou aktivní ve všech regionech České a Slovenské republiky. The EUROVIA CS Group's laboratories are active in all regions of the Czech and Slovak Republics. Research centers belonging to EUROVIA CS provide laboratory, inspection and consulting services in the area of road construction. They also collaborate with universities, state administration and professional organizations active in the area of road construction. Our laboratories are equipped with state-of-the-art technology used primarily for testing of asphalt binders, emulsions, and asphalt mixes, as well as for detection of tar in recycled materials. They also have special equipment to produce foamed asphalt and asphalt emulsions in order to develop and test new types of products. Laboratorní zařízení Wirtgen WLB 10 na výrobu pěnoasfaltu pro směsi recyklované za studena. Wirtgen WLB 10 laboratory equipment used to make foamed asphalt for cold-recycled mixes. Frakce kameniva určené pro zkoušky typu asfaltových směsí. Macadam fractions used to test different types of asphalt mixes.

17 32 Společenská odpovědnost Rozhlédni se! Social responsibility Look around! Projekt stojí na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se! Připoutej se! Buď vidět! Pomáhej! Chraň se! Stavební Skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům a veřejnosti stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí. The EUROVIA CS Construction Group is a socially responsible company that places great importance on professional and responsible approach to their partners, customers and the public, as well as on the environmental protection. V červnu 2012 jsme představili patrona projektu herce a moderátora Romana Vojtka. Stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy na naší krajině. Zároveň zlepšuje kvalitu života a významným způsobem promlouvá do životního stylu lidí. K tomu chce přispět i EUROVIA CS. Mezi klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti řadíme partnerství v projektu Rozhlédni se!. Jde o vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti v silničním provozu. Jeho působnost je celorepubliková se zaměřením především na děti do deseti let v mateřských a základních školách a dětských domovech. Základem projektu Rozhlédni se! jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Na konci roku 2012 se projekt Rozhlédni se! chlubí číslem 5000, což je počet proškolených dětí za první tři sezony jeho působení. Do čtvrté sezony projekt Rozhlédni se! spolu s již známými postavičkami Lucie, jejího mladšího bratra Matěje a mimoně pana Rajčete vstupuje s plány na uskutečnění dalších 7 8 tréninků a dětských akcí. Projekt běží ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Partnerem projektu je také Federace dětských domovů ČR. Kromě projektu Rozhlédni se! podporuje EUROVIA CS v rámci společenské odpovědnosti ještě řadu dalších významných projektů, například nejstarší maraton v Evropě konaný v Košicích s názvem Mezinárodní maraton míru. Construction industry leaves pronounced marks on the landscape. At the same time, it improves quality of life and affects people s life style. EUROVIA CS also wants to contribute its part. One of the key projects in the area of social responsibility is the project Look around!. It is an educational project of the Kolečko Foundation in the area of road safety. It provides training throughout the entire Czech Republic to children up to 10 years old, from kinder gardens, primary schools and children s homes. The Look around! project is based on practical training of skills teaching children how to behave and what to avoid on a sidewalk or road. At the end of 2012, the project Look around! was very proud to announce that 5,000 children have been trained during the first three seasons. It will enter the fourth season together with the well-known characters of Lucy, her younger brother Mathew and clumsy Mr. Tomato. Another 7-8 training sessions and children events are being planned. The project is now operating in collaboration with the Prague Police Museum. The Federation of Children s Home CR is acting as a partner. Apart from the Look around! project, EUROVIA CS supports many other important socially responsible projects, e.g. the oldest European marathon called the International Peace Marathon taking place in Košice. This project stands on five basic rules for safe behavior on the road: Look around! Fasten your seatbelt! Be visible! Be helpful! Protect yourself! In June 2012, Roman Vojtek, the actor and host, has been introduced as the project s patron.

18 35 Certifikáty Certificates Jednou z priorit je pro společnost EUROVIA CS bezpečnost zaměstnanců, a proto věnuje velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavázala se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje četnost a závažnost pracovních úrazů ve Skupině a je potěšující, že rok od roku klesá. EUROVIA CS obdržela certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS Vedení společnosti si uvědomuje, že stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy v naší krajině. Proto se EUROVIA CS snaží nacházet a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů a minimalizaci odpadů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO One of our priorities is safety of our employees and thus we pay great attention to workplace health protection and safety. We have pledged to extend all our effort to reach a zero work accident level at all our workplaces. We have been monitoring and evaluating frequency and seriousness of work accidents in our Group and we are pleased that their number has been decreasing over the past years. We have been awarded the Workplace Health and Safety Management System Certificate, in accordance with the standard ČSN OHSAS We are aware that the construction industry includes activities significantly affecting the landscape. We therefore develop and use work procedures and technology that minimize the construction s negative effects on the environment and which lead to better efficiency of used materials and to waste reduction. We have been awarded the Quality Management System Certificate in accordance with the standard ČSN EN ISO 9001 and the Environmental Management System Certificate in accordance with the standard ČSN EN IOS

19 36 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí Workplace health and safety and the environment EUROVIA CS, a. s., neustále udržuje a průběžně zlepšuje standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporuje profesní kulturu BOZP mezi vlastními zaměstnanci i subdodavateli, a to díky prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, minimalizaci rizik, osvětovým kampaním a intenzivním školením. V EUROVII CS platí, že každý zaměstnanec je odpovědný za svou vlastní bezpečnost stejně jako za bezpečnost ostatních zaměstnanců a spolupracovníků. Řízení a provádění politiky BOZP je založeno na účinné prevenci a eliminaci nebezpečí, a to ve spolupráci se všemi subdodavateli, zákazníky a dodavateli. Společnosti Skupiny EUROVIA CS s vědomím zásadní důležitosti ochrany životního prostředí se o své vůli aktivně angažují v její ochraně uplatňováním vstřícného a odpovědného přístupu k podpoře inovací v rámci trvale udržitelného rozvoje a vývoje legislativních požadavků. Pro zajištění úspěšné realizace své environmentální politiky je EUROVIA CS vybavena metodami, které zaručují začlenění problematiky ochrany životního prostředí do řízení a správy prostřednictvím integrovaného managementu při všech činnostech a ve všech provozovnách. EUROVIA CS, a. s., has always complied with the health and safety standards and improves them continuously. We also support the professional culture of the workplace health and safety with our employees and suppliers thanks to prevention of work accidents and work related illnesses, risk management, public awareness campaigns and intensive training. We believe that every employee is responsible for his/her own safety, as well as for safety of other employees and colleagues. Management and compliance with our workplace safety policy is based on effective prevention and elimination of hazards, in close cooperation with our sub-suppliers, customers and suppliers. The EUROVIA CS Group companies, being aware of the importance to protect the environment, participate proactively in the protection of the environment by forthcoming and responsible support of innovations in order to promote permanently sustainable development and the development of legislative requirements. To be able to successfully implement its environmental policies, EUROVIA CS uses its methods that assure the environmental protection issues are integrated in management and administration by means of an integrated management of all its activities and at all its divisions. EUROVIA CS v loňském roce úspěšně zahájila interní projekt praktického výcviku BOZP s názvem (Ne) mám rád svůj život. Last year, EUROVIA CS successfully kicked-off the internal project of practical workplace health and safety training titled "I (don't) love my live".

20 39 Dosažené úspěchy Achievements Asfaltová směs VIAPHONE získala zlatou cenu od České stavební akademie. The asphalt mix VIAPHONE has been awarded the gold medal from the Czech Construction Academy. Stavební Skupina EUROVIA CS obhájila své prvenství a opět se stala stavební firmou roku v kategorii firem nad 200 zaměstnanců. The EUROVIA CS Construction Group has again this year defended the leading position of a construction company with more than 200 employees. Stavba Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu získala druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. The Renovation of T. G. Masaryk Square in Frýdlant project has been awarded the second prize in the Construction of the Year in the Liberec Region competition. Stavba roku 2012 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. II/448 a II/446 Olomouc Okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici. Construction of the year 2012 in the Olomouc region, the Transportation, Engineering and Water Management Constructions Category. II/448 and II/446 Olomouc Circular intersection of Dobrovského and Na Střelnici Streets. 1. místo ve veřejném HlaSování v KategorII PoDnIKatelSKý SeKtor nad 250 zaměstnanců AnketY společenské odpovědnosti čr A sr pro Rok 2012 UDělUje InStItUt SPolečenSKé odpovědnosti, o.p.s. SPolečnoStI eurovia Cs, a.s. Mgr. Petr Kučera Ing. Dáša Hánová Ing. Stanislav Purger předseda dozorčí rady ředitelka společnosti předseda správní rady První cenu ve 3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR získala stavební Skupina EUROVIA CS za podporu projektu nadačního fondu Kolečko Rozhlédni se!. The EUROVIA CS Construction Group was awarded the first prize of the 3 rd year s public inquiry on social responsibility in CR and SR for its support of the Kolečko Foundation s project Look around!. EUROVIA SK, a. s., obdržela certifikát Slovak Gold Exclusive, který uděluje Nadace Slovak Gold ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Jedná se o ocenění získané za dodržování vysoké úrovně kvality nabízených výrobků a služeb, za důvěryhodnost a spolehlivost v oboru. EUROVIA SK, a. s., has been awarded the Slovak Gold Exclusive Certificate issued by the Slovak Gold Foundation together with the Economic University in Bratislava. This Certificate is awarded for high quality of provided products and services and for credibility and reliability in the profession. Dopravní stavba roku kraje Vysočina I/38 Moravské Budějovice obchvat. I/38 Moravské Budějovice ring road, the transportation construction of the year in the Vysočina region.

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2011

Profil skupiny EUROVIA CS 2011 Profil skupiny EUROVIA CS 2011 EUROVIA CS GROUP profile 2011 Obsah Contents 6 Na společné cestě On the road together 8 Slovo generálního ředitele CEO editorial 10 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2014

Profil skupiny EUROVIA CS 2014 Profil skupiny EUROVIA CS 2014 EUROVIA CS GROUP profile 2014 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Certifikace zelených budov

Certifikace zelených budov Certifikace zelených budov Ing. Michal Lipták 8. 4. 2015, ČVUT v Praze Obsah Proč? Jak? LEED BREEAM Proč? Sociální hledisko obyvatelný Udržitelný rozvoj Ekologické hledisko vyrovnaný životaschopný Spokojenost

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2012

Profil skupiny EUROVIA CS 2012 Profil skupiny EUROVIA CS 2012 EUROVIA CS GROUP profile 2012 Obsah Contents 6 60 let působení v České a Slovenské republice 60 years of activity in the Czech and Slovak Republics 10 Slovo generálního

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více