PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013"

Transkript

1 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

2

3 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 14 Silnice a městské komunikace Roads and urban streets 16 Mosty Bridges 18 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 20 Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar tracks 22 Cyklostezky a stavby místního významu Bike tracks and locally important constructions 24 Obalovny a lomy Asphalt batch mix plants and quarries 26 VIAPHONE a 3D frézování VIAPHONE and 3D milling 28 Ostatní technologie Other technologies 30 Laboratoře Laboratories 32 Společenská odpovědnost Rozhlédni se! Social responsibility Look around! 34 Certifikáty Certificates 36 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí Workplace health and safety and the environment 38 Dosažené úspěchy Achievements 40 Kontakty Contacts

4 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial Vážení přátelé, naše společnost poté, co minulý rok oslavila šedesáté výročí, vstupuje letos do druhé šedesátky. Tento pomyslný krok se děje v době, kdy nás bohužel provází ekonomická krize a zdá, že konkrétně stavební obory postihla patrně nejvíce. I přesto se snažíme, abychom našim zákazníkům měli co nabídnout, a to nejen v rámci naší republiky, ale také za hranicemi. Stále máme stabilní portfolio prací a technologií, které našim klientům úspěšně nabízíme, a stále si v České republice držíme místo lídra v tomto oboru. Podařilo se nám totiž zůstat co nejblíže našim zákazníkům. Jsme úspěšní v jednotlivých regionech. Zůstávají za námi zrekonstruovaná náměstí, tramvajové tratě a železnice, nové silnice, mosty i cyklostezky, protipovodňová opatření a mnoho dalších významných staveb. Jak se však ukázalo, je třeba expandovat i za hranice naší země. Konkrétně projekt výstavby železnice v Litvě si pod naší taktovkou vede velmi dobře. To, co se nám podařilo, najdete na následujících stránkách. Dear Madam/Sir, Last year, our company celebrated its sixtieth anniversary, and this year is the first of the next sixty. We have just exited this imaginary starting gate at a time of economic crisis and when it appears that the construction industry specifically will be hit the hardest. Nevertheless, we are doing our best to have something to offer our customers, both in this country and abroad. We still have an established portfolio of work and technology, which we are successfully offering our clients, and continue to be a leader in the field in the Czech Republic. We have been able to remain as close as possible to our customers. We are successful in every region. We are leaving behind reconstructed squares, tramways and railways, new roads, bridges and bicycle paths, flood control measures and many other important structures. Nevertheless, it has become apparent that we need to expand beyond the borders of our country. Specifically, the railway construction projects in Lithuania are doing very well under our management. The following pages showcase our accomplishments. Ing. Martin Borovka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, CEO

5 8 9 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure Skupina EUROVIA CS Ing. Martin Borovka EUROVIA Services, s. r. o. Ing. Martin Borovka Sekretariát GŘ Finanční ředitel Grégoire Pinasseau Oblast Slovensko EUROVIA SK, a. s. Ing. Róbert Šinály Oblast Čechy západ Ing. Zdeněk Novák Oblast Čechy střed Ing. Jan Tříška Oblast Čechy východ Ing. Pavel Jiroušek Oblast Morava Ing. Ján Špaňo Oblast Obalovny a lomy Eric Rouffet Obchodní ředitel Ing. Zdeněk Synáček Vedoucí informatiky Ing. Jaroslav Valenta Technický ředitel Ing. Michal Sýkora Obchodní ředitel Ing. Juraj Dančišín Závod Plzeň Ing. Jan Muzika Závod 3 Praha Ing. Tomáš Juna Závod Liberec Ing. Miroslav Slatinka Závod Zlín Ing. Josef Štafa EUROVIA Kamenolomy, a. s. Dipl. Ing. Michael Junge Závod Obalovny CZ Ing. Antonín Hnízdo 7 provozoven Dalovice, Černovice, Úžín, Středokluky, Klecany, Jihlava, Česká Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček Investiční ředitel Ing. Zdeněk Langer, MBA Závod Dopravné stavby Ing. Ladislav Macura Závod Ústí nad Labem Ing. Roman Hek Závod 4 Praha Ing. Karel Hanzal Závod Hradec Králové Závod Morava jih EUROVIA Jakubčovice, s. r. o. Ing. Petr Dohnálek Ing. Ludvík Šumbera Josef Starý OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. Václav Sinkule Vedoucí útvaru nákupů Ing. Radim Hliňák Závod Bratislava Ing. Karol Bohunický Závod Karlovy Vary Ing. Josef Král Závod Mosty a konstrukce Ing. Jiří Hájek Závod Pardubice Ing. Miroslav Trnka Závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Peter Gajdzica Jihočeská obalovna, spol. s r. o. Ing. Jan Mašek Vedoucí útvaru bezpečnosti práce a životního prostředí Daniel Kukuczka Personální ředitelka Mgr. Lenka Zachová Závod Košice Ing. Štefan Bálint Závod Prešov Ing. Sergej Galajda Závod Stred Ing. Marián Kmeť Závod České Budějovice Ing. Pavel Vrba EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek GJW Praha, spol. s r. o. Ing. Milan Koudelka Závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák Pražská obalovna Herink, s. r. o. Roman Kadlec VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka OMT Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Ing. Jiří Jůn Vysvětlivky: Notes: ředitelství společnosti company management závod division Závod Operation Ing. Ivan Očenáš Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman oblast region Závod Obaľovne Ing. Marcel Baláž SILASFALT, s. r. o. Ing. Tomáš Bortl filiálka PPP PPP branch office UNIASFALT, s. r. o. Ing. Martin Máté Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Josef Wolf dceřiná společnost subsidiary company

6 10 11 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group s batch mix plants and quarries Horní Řasnice Karlovy Vary Ústí nad Labem Plzeň Praha Liberec Hradec Králové Kolín Pardubice Jihlava Brno Zlín Ostrava Machnín (LO) Dubnice Liberec Královec Dolánky Úžín Bezděčín Chlum Tachov Chomutov Libochovany Košťálov Červený Děpoltovice Kostelec (LO) Dalovice Chraberce Klecany Rvenice Straškov Horní Tašovice Praha Středokluky Plaňany Hradec Králové-Plačice (VČO) Velká Černoc Třebnuška Chomutovice Chrtníky Herink Těškov Pňovany Letkov Litice Svrčovec Planá (JČO) Vyskytná nad Jihlavou (Bílý Kámen) Česká u Brna Bystřec Borušov (OMT) Ostrava-Kunčice Jakubčovice nad Odrou Chornice Staré Město Hněvotín Šenov u Nového Jičína Valašské Meziříčí Zádveřice České Budějovice ředitelství / headquarters oblast / region závod / division dceřiná společnost kamenolom / / subsidiary company quarry dceřiná společnost obalovna / / subsidiary company batch mix plant sektor / sector provozovna kamenolom / quarry dceřiná společnost / subsidiary company filiálka PPP / affiliated PPP branch Žilina Poprad (závod Dopravné stavby) Košice Prešov Michalovce provozovna pískovna / sand quarry provozovna obalovna / batch mix plant Žilina Dubná Skala Liptovská Mara Malužiná Kvetnica Dubina Vydumanec Borovník Sedlice Juskova Voľa Hradová Zbudza Zvolen (závod Stred) Sekier Vígľaš Šemša Brehov Nitra Šelpice Beladice Hanišberg Bratislava

7 12 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in millions of CZK] Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč] Consolidated group financial results [in millions of CZK] 13 Struktura zákazníků v roce 2012 [%] Client structure in 2012 [%] , , , , ,6 640,3 stát kraje, města a obce soukromý sektor state government regional governments, towns and municipalities private sector Struktura stavebních prací v roce 2012 [%] Structure of construction contracts in 2012 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as of December 31, 2012) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in millions of CZK] silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové trati mosty ostatní roads railways and streetcar track lines bridges other , , ,8

8 regiony 15 PPP R1 sev. obchvat Banskej Bystrice Patříme k nejvýznamnějším stavitelům silnic We are one of the most important road builders Skupina EUROVIA CS má na kontě jednu z nejvýznamnějších staveb na Slovensku a tou je výstavba rychlostní komunikace R1. Její součástí byla také výstavba obchvatu Banské Bystrice, který je v provozu od července loňského roku. Délka tohoto severního obchvatu města je 5,671 km. Výstavba a obnova místních komunikací patřících městu Banské Bystrici Celková délka nově vybudovaných komunikací včetně křižovatek však dosáhla dokonce 12,975 km. Stavbu doplňuje 24 mostů, opěrné zdi v délce 2,736 km a 14 protihlukových stěn. Při samotné výstavbě pracovníci zrekonstruovali také přeložky inženýrských sítí, zmodernizovali 350metrový železniční uzel a upravili čtyři vodní toky. Nová šestikilometrová čtyřproudová komunikace vznikla také na Slovensku mezi Popradem a Kežmarkem. Silnice a městské komunikace Roads and urban streets The EUROVIA CS Group has built one of the most important constructions in Slovakia, namely the Highway R1. This construction also includes the ring road around Banská Bystrica that has been in operation since last July. The length of this northern ring road is km. However, the total length of the newly constructed roads, including intersections, is km. This construction includes 24 bridges, km of retaining walls, and 14 noise barriers. We have also reconstructed the transferred buried services, modernized the 350-meter railroad hub and modified four waterways. New 6-kilometer four-lane road was built between Poprad and Kežmarok, Slovakia. Silnice III/48312 v obci Čeladná Podolánky rekonstrukce opěrných zdí km 4,000 8,000 I/67 Poprad Kežmarok, I. etapa

9 regiony 17 SPORTMOST Sportovní lávka mezi Českým Těšínem a Cieszynem přes řeku Olši Moderní mosty a lávky Modern bridges and footbridges Významnou částí portfolia Skupiny EUROVIA CS je výstavba mostů. Jedinečnou stavbou tohoto typu je hraniční lávka přes řeku Olši, která spojuje od 6. června 2012 břehy dvou států. Na české straně začíná v revitalizovaném parku Adama Sikory a chodce dovede do nově vznikajícího Parku Sportowego na polské straně řeky Olše a samozřejmě i naopak. D Lovosice Řehlovice objekt 202 most Vchynice Další významné propojení dvou míst vzniklo výstavbou mostu mezi Brannou a Třeboní nebo lávky pro pěší a cyklisty, která je součástí mezinárodní cyklostezky Regensburg Plzeň. Mosty Bridges An important part of the EUROVIA CS s portfolio is construction of bridges. The border walkway over the Olše River connecting both sides of the river, another exceptional construction, was completed on June 6, On the Czech side, it starts in the revitalized Adam Sikora Park and it terminates in the newly built Sportowego Park on the Polish side. Another important interconnection between two sites is the bridge for cyclists and pedestrians connecting Třeboň and Branná, built as part of the Regensburg Pilsen bicycle track. Silnice II/154 konec obce Branná začátek města Třeboň a stavba mostu ev. č a (úsek č. 9) část A Mezinárodní cyklostezka Regensburg Plzeň, úsek v k. ú. okresu Domažlice, silnice III/19367 Hadrovec II. etapa, SO 201 lávka pro pěší a cyklisty

10 regiony 19 Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti námestia Slobody v Humennom Zvelebujeme města We beautify towns Skupina EUROVIA CS též nabízí městům a obcím kvalitní rekonstrukce náměstí a památkových městských zón, jejichž součástí jsou sadové úpravy, instalaci prvků drobné architektury nebo práce na inženýrských sítích. O dobré práci svědčí fakt, že stavba Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu získala druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. Výbornou vizitkou jsou také podchod Venuše v Ostravě či náměstí Svobody v Humenném. Rekonstrukce komunikací Bolevec Bolevecká náves, Plzeň Another area of the EUROVIA CS Group s expertise is reconstruction of squares and heritage zones of towns and municipalities. This work includes landscaping, installation of small architectural elements or work on buried services. The project Regeneration of T. G. Masaryk Square in Frýdlant has been awarded the second price in the Construction of the Year in the Liberec Region competition. The Venuše underpasses in Ostrava or at the Svoboda Square in Humenné are another examples of our excellent work. Rekonstruce Náměstí generála M. R. Štefánika, Brezno III. etapa Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones Stavební úpravy podchodu Venuše, Ostrava Hrabůvka

11 regiony 21 Výstavba tramvajové trati v ulici Milady Horákové přes Letenské náměstí, Praha Rychlá a bezpečná železniční doprava Fast and safe railroads Vlaková a tramvajová doprava je stále rychlejší, a proto musí být i bezpečná. Skupina EUROVIA CS má na svém kontě několik významných staveb tohoto typu. Dominantou komunikace na pražské Letné je tramvajová trať, která vznikla v rámci obnovy povrchů po výstavbě tunelu Blanka. Modernizace železniční trati č. 109 Kraków Bieżanóv Wieliczka Rynek a provedení prací na zastávce Kraków Łagiewniki Po nové a přímější trase vede úsek na železniční trati Votice Benešov. Díky tomu po kompletním dokončení stavby v roce 2013 budou moci vlaky jezdit úsekem až 160 kilometrů v hodině. Významnou železniční stavbou je rekonstrukce zřizovací stanice na trati Žilina Teplička, kde funguje moderní zařízení umožňující rozřazování přijíždějících nákladních vlaků do požadovaných dopravních směrů. Železnice a tramvajové trati Railways and streetcar tracks Trains and streetcars are ever faster and thus must be also safe. The EUROVIA CS Group has completed several important constructions in this area, too. The streetcar track that was built as part of the street resurfacing after completion of the Blanka Tunnel is now a dominant feature of the street in Prague s quarter Letná. The new railroad track Votice-Benešov has been straightened and when completed in 2013, trains will be able to travel here at speed of 160km/hour. Another important railroad construction is the railway station on the Žilina Teplička route with modern facility for siding of cargo trains into the required directions. Modernizace trati Votice Benešov u Prahy, zahájen dvoukolejný provoz Žilina Teplička, zřizovací stanice, 2. stavba, 2. Etapa

12 regiony 23 Jihlava, Třebíč zvýšení kapacity koryta II. etapa Myslíme na cyklisty a sportovce We think of cyclists and sportsmen Cyklistika se stala velmi vítanou volnočasovou aktivitou a města na tento trend v posledních letech operativně reagují výstavbou nových cyklostezek. Novou poptávku zaznamenala i Skupina EUROVIA CS a trasy pro cyklisty zařadila do svého portfolia. Letos se cyklisté a bruslaři mohou projet po zbrusu nové cyklostezce Hradec Králové Josefov Kuks. Kanalizace a ČOV Kostelec a Dolní Cerekev, Jihlavsko EUROVIA CS nechybí také u staveb a rekonstrukcí hřišť a sportovišť. V Ostravě zrekonstruovala víceúčelové hřiště sloužící mimo sportovních aktivit i k dopravní výchově dětí. Cyklostezky a stavby místního významu Bike tracks and locally important constructions Cycling has become a welcome leisure activity and many cities have started to build new bike tracks in response. This trend has been also picked up by the EUROVIA CS Group that has also included bike tracks in its portfolio. This year, both cyclists and skaters may use the brand new cycle track connecting Hradec Králové Josefov Kuks. The EUROVIA CS Group is also active in construction of playing fields and sports grounds. We have restored the multi-purpose sports ground in Ostrava that is used also to teach children about safe road traffic. Víceúčelové a dopravní hřiště Salesiánského střediska volného času Don Bosco Ostrava Multifunkční volnočasové centrum Liberec-Růžodol rekonstrukce

13 24 Obalovny a lomy Asphalt batch mix plants and quarries Skupina EUROVIA CS je lídrem na trhu výroby asfaltových směsí. The EUROVIA CS Group is the leader in the asphalt mix production market. Není důležité jen to, jak se staví, ale i to, z čeho se staví. Součástí stavební Skupiny EUROVIA CS je i společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., patřící k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva. Společnost je současně lídrem v dodávkách drceného kameniva na českém trhu. Inovací ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., je také připravovaný prodej recyklovaných materiálů na Praze-západ, kterým rozšíří již nyní vysoký standard sortimentu a služeb a zapojí se tak aktivněji do šetření neobnovitelnými zdroji. Do Skupiny EUROVIA CS patří rovněž lomařská společnost EUROVIA Jakubčovice, s. r. o., která se připravovanou fúzí stane v průběhu roku 2013 součástí společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s. Na slovenském trhu je to společnost EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., druhá největší společnost na Slovensku vyrábějící kamenivo pro stavební účely. Lomařské společnosti produkují na území ČR a SR ve 31 lomech a 6 pískovnách materiály pro přímé zabudování do staveb. Například do železničních svršků či pro výrobu betonových směsí a v neposlední řadě do asfaltem obalovaných směsí, kde zejména ve výrobě kameniva do obrusných vrstev vozovek patří všechny naše společnosti k nejvýznamnějším dodavatelům pro trhy v Česku a na Slovensku. Do Skupiny EUROVIA CS patří také Závod Obalovny CZ (ČR sídlo Praha) a Závod Obaľovne (Slovensko sídlo Poprad). Tyto závody disponují obalovnami (vlastními nebo dceřinými společnostmi), které pokrývají celé území ČR a SR. Závody se také zaměřují na to, aby výroba byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jsme schopni vyrábět směsi VIAPHONE (snižují hluk), nízkoteplotní směsi (snižují emise), studené směsi CANADER, směsi s R-materiálem a taktéž litý asfalt. We not only build, but we also care what materials we use. The EUROVIA CS Group also includes EUROVIA Kamenolomy, a. s. It is an important manufacturer and supplier of crushed and mined macadam and it is the leader in the Czech market with crushed macadam. Another innovation of EUROVIA Kamenolomy, a. s., is the upcoming supply of recycled materials in the Prague-West region extending the already wide selection of offered materials and services and thus playing more active role in preservation of non-renewable resources. EUROVIA Jakubcovice, s. r. o., a quarry company active in the Czech Republic, is also part of the EUROVIA CS Group and in 2013 it will become part of EUROVIA Kamenolomy, a. s., due to the upcoming fusion. EUROVIA Kamenolomy, a. s., in Slovakia is yet another company of this Group. These quarry companies produce materials in 31 quarries and 6 sand quarries to be used in constructions in both CR and SR, e.g., for railroad track ballast or to make concrete mixes and last but not least to make asphalt coated macadam. Our companies are among the most important suppliers of road wearing course macadam in the Czech and Slovak markets. Another member of the EUROVIA CS Group is Závod Obalovny CZ (CR headquarters are located in Prague) and Závod Obalovne (SR headquarters are located in Poprad). These divisions have their own batch mix plants (fully owned or subsidiaries) that cover the entire CR and SR. Environmental protection is also very important issue for these divisions. We are able to produce the VIAPHONE mix (noise reduction), low-temperature mixes (emission reduction), cold mixes CANADER, mixes with R-material, and also cast asphalt. V roce 2012 prodala EUROVIA Kamenolomy, a. s., bezmála 4 mil. tun kameniva. In 2012, EUROVIA Kamenolomy, a. s., sold almost 4 million tons of crushed macadam. Jednou z klíčových obchodních oblastí Skupiny EUROVIA CS je také těžba a prodej materiálů a surovin. Mining and supply of materials and raw materials is another key commercial activity of the EUROVIA CS Group. EUROVIA Kameňolomy, s. r. o., je druhou největší společností na Slovensku vyrábějící kamenivo pro stavební účely. EUROVIA Kamenolomy, s. r. o., is the second largest company in Slovakia producing macadam for construction purposes.

14 27 VIAPHONE a 3D frézování VIAPHONE and 3D milling Frézování vozovky se podařilo provést v toleranci s projektem rovinatosti s přesností 98,4 %, položení asfaltové vrstvy s přesností 99,6 %. The accuracy of the road milling was 98.4% compared to the project data, and the asphalt surfacing accuracy was 99.6%. Stavební Skupina EUROVIA CS spolu s ostatními účastníky sdružení využila na stavbu Rekonstrukce povrchu vozovky ulice 5. května v Praze v úseku křížení s ulicemi Hvězdova a Jižní spojka poprvé 3D přístup při rekonstrukci vozovky. Tento 3D přístup měl tři fáze. Nejdříve byl proveden sběr dat za účelem vytvoření podkladu pro 3D projekt rovinaté vozovky. Ve spolupráci s geodetem stavební Skupiny EUROVIA CS vznikl v počítači 3D projekt (digitální model terénu), který byl nahrán do paměťové karty v 3D řídicí jednotce nivelačního systému frézy. Po automatickém frézování byla provedena 3D kontrola povrchu. Poté byla na vyfrézovaný povrch silnice v tloušťce mm položena asfaltová směs, která byla navržena pro podstatné snížení hluku od pneumatik a velice bezpečnou jízdu, s názvem VIAPHONE. Tato asfaltová směs splňuje všechny požadavky pro obytné zóny, snižuje emise valivého hluku a má dobré drenážní a protismykové vlastnosti. Opět byla provedena 3D kontrola povrchu vozovky. Výsledky využití tohoto 3D přístupu byly překvapující. Díky použití asfaltové směsi VIAPHONE byl také měřením hluku zjištěn významný pokles hladin akustického tlaku v rozmezí hodnot 4 7 db. Další úspěšně dokončenou stavbou s využitím 3D při rekonstrukci vozovky je stavba Silnice I/2 průtah Říčany u Prahy. Technologie VIAPHONE, kterou začala stavební Skupina EUROVIA CS využívat v roce 2010, byla do konce roku 2012 úspěšně aplikována na stavbách po celé České republice. Kromě výše zmíněných projektů tuto technologii pokládala na silnici III/22222 u obce Hájek u Karlových Varů, na silnici II/324 mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi nebo na silnici II/480 v Kopřivnici v Záhumenní ulici. For the first time, the EUROVIA CS Group together with other association s participants used the 3D approach for road reconstruction for the project Road surface reconstruction of the 5. května Street in Prague, between Hvězdoslavova Street and Jižní spojka. This 3D approach had three phases. First, data were collected in order to prepare the bases for the 3D flat road design. In collaboration with surveyor of the EUROVIA CS Construction Group, a 3D computer model (digital terrain model) was developed and downloaded to a 3D control unit of the leveling milling system. Following the automatic milling, the resulting 3D surface was checked. Then, mm layer of asphalt mix was placed on the milled surface. We have used VIAPHONE that was developed for significant reduction of tire caused noise and for very safe ride. This asphalt mix complies with all the requirements for residential areas. It reduces noise emission, and exhibits excellent drainage and anti-skid properties. The third 3D check of the road s surface followed. The results of this 3D approach was staggering. Thanks to the VIAPHONE asphalt mix, the measured acoustic noise level was reduced by 4 7 db. Another successfully completed construction using the 3D approach for reconstruction is the Road I/2 Říčany near Prague. The EUROVIA CS Construction Group has been using the VIAPHONE technology since By the end of 2012, it has been used successfully throughout the entire Czech Republic. Apart form the above referenced projects, this technology has been also used for the road III/22222 at Hájek municipality near Karlovy Vary, road II/324 between Staré Hradiště and Pardubice or road II/480 in Zahumenní Street in Kopřivnice.

15 28 Ostatní technologie Other technologies Betonové prefabrikáty a ocelové prvky Stavební Skupina EUROVIA CS se řadí mezi přední dodavatele v oblasti betonových prefabrikátů a ocelových prvků již celých 60 let. Jejich výrobu zajišťují výrobny (prefy, armovny a zámečnické dílny) stavební Skupiny v Čechách i na Moravě. Výrobny dodávají výrobky včetně montáže pro různorodé oblasti stavitelství, například betonové prvky pro městské parky a sídliště, opěrné zdi, vzduchotechnické potrubí, velkoobjemová sila pro zemědělství nebo např. stojany na billboardy. Vibrační tandemový válec EUROVIA CS používá novinku v oblasti hutnění asfaltových směsí vibrační tandemový válec v sestavě strojů, které využívá mimo jiné i pro kontrolu celého procesu pokládky a zejména hutnění asfaltových směsí. Jeho dieselový motor šetří významně náklady na pohonné hmoty a snižuje hladinu akustického hluku, čímž pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Dalším kladem systému je umožnění hutnících prací s asfaltovým krytem na mostech a v bezprostřední blízkosti budov za využití dynamické vibrace pro rychlou a bezchybnou práci. Concrete and steel prefabricated elements For the past 60 years, the EUROVIA CS Construction Group has been one of the leading suppliers of concrete and steel prefabricated elements. These elements are made in the Construction Group s divisions (prefab plants, reinforcing-steel plants and locksmith s workshops) located throughout Bohemia and Moravia. These divisions supply their products, including installation, for various types of constructions, e.g. concrete elements for city parks and housing projects, retaining walls, ventilation piping, large-volume silos for agricultural use or, for example, billboard poles. Tandem vibration rollers We use this new technology for compacting asphalt mixes the tandem vibration roller in conjunction with other machines that are used also to check the entire process of road finishing, but primarily for compacting asphalt mixes. Its diesel engine significantly lowers fuel expenses, as well as the noise level, thus having a positive effect on the environment. Another advantage of this system is its possible use on bridges with an asphalt surface course located in near vicinity of buildings, using dynamic vibration for fast and perfect work. Přehled všech typů betonových prefabrikátů a ocelových prvků je zveřejněn na v části Produkty, technologie. For the complete list of all the prefabricated and steel elements visit under the heading Products, technologies. Závod Operation zabezpečuje komplexní správu a údržbu rychlostní silnice R1 na Slovensku. The Operation Division administers and maintains the highway R1 in Slovakia. VIASPHALT BT Pro snížení znečištění ovzduší způsobeného výpary společnost Eurovia vyvinula nízkoteplotní litý asfalt s názvem VIASPHALT BT. Vyrábí se za nižších teplot, čímž dochází ke značné úspoře energie a odstranění úniku prakticky všech výparů na staveništi při zachování požadovaných vlastností litého asfaltu. VIASPHALT BT je jednou z mnoha inovací vyvinutých společností Eurovia v rámci jejího trvalého závazku k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje. Závod Operation Vznikl v r a má sídlo v Banské Bystrici. Hlavní náplní závodu je správa a údržba rychlostní silnice R1 severní obchvat Banské Bystrice, kterou společnost EUROVIA SK spravuje po dobu 30 let v rámci projektu PPP. Díky kamerovému a teplotnímu pokrytí celého úseku a svému strojovému vybavení je závod schopen zabezpečit komplexní správu a údržbu komunikace. VIASPHALT BT To reduce air pollution caused by fumes, Eurovia has developed VIASPHALT BT, low-temperature cast asphalt. It is produced at lower temperature leading to significant cost savings and elimination of practically all fumes released at a construction site while all the required cast asphalt s properties remain intact. VIASPHALT BT is just one of many innovations that Eurovia has developed as part of its policy to protect the environment and to support sustainable development. Operation division This division has been established in 2012 and is headquartered in Banská Bystrica. Its main activity is to administer and maintain the highway R1 Banská Bystrica s northern ring road that EUROVIA SK administers for 30 years as part of the PPP project. Thanks to its complete coverage by CCTVs and temperature sensors, this division is able to provide complex administration and maintenance of this road. Prvky pro sestavení tenkostěnného obloukového mostu (TOM). Structural elements to be used for construction of a thin-walled arch bridge.

16 31 Laboratorní zařízení Emulbitume na výrobu asfaltových emulzí. Emulbitume laboratory equipment used to make asphalt emulsions. Laboratoře Laboratories Výzkumná střediska EUROVIA CS zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Spolupracují také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. Laboratoře jsou vybaveny špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv, emulzí a asfaltových směsí a rovněž např. pro zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. Disponují také speciálním zařízením na výrobu pěnoasfaltu a asfaltových emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet a testovat jejich nové druhy. Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem. Determination of cohesion of asphalt binders by the pendulum test. Laboratoře Skupiny EUROVIA CS jsou aktivní ve všech regionech České a Slovenské republiky. The EUROVIA CS Group's laboratories are active in all regions of the Czech and Slovak Republics. Research centers belonging to EUROVIA CS provide laboratory, inspection and consulting services in the area of road construction. They also collaborate with universities, state administration and professional organizations active in the area of road construction. Our laboratories are equipped with state-of-the-art technology used primarily for testing of asphalt binders, emulsions, and asphalt mixes, as well as for detection of tar in recycled materials. They also have special equipment to produce foamed asphalt and asphalt emulsions in order to develop and test new types of products. Laboratorní zařízení Wirtgen WLB 10 na výrobu pěnoasfaltu pro směsi recyklované za studena. Wirtgen WLB 10 laboratory equipment used to make foamed asphalt for cold-recycled mixes. Frakce kameniva určené pro zkoušky typu asfaltových směsí. Macadam fractions used to test different types of asphalt mixes.

17 32 Společenská odpovědnost Rozhlédni se! Social responsibility Look around! Projekt stojí na pěti základních pravidlech správného chování při pohybu na silnici: Rozhlédni se! Připoutej se! Buď vidět! Pomáhej! Chraň se! Stavební Skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům a veřejnosti stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí. The EUROVIA CS Construction Group is a socially responsible company that places great importance on professional and responsible approach to their partners, customers and the public, as well as on the environmental protection. V červnu 2012 jsme představili patrona projektu herce a moderátora Romana Vojtka. Stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy na naší krajině. Zároveň zlepšuje kvalitu života a významným způsobem promlouvá do životního stylu lidí. K tomu chce přispět i EUROVIA CS. Mezi klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti řadíme partnerství v projektu Rozhlédni se!. Jde o vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti v silničním provozu. Jeho působnost je celorepubliková se zaměřením především na děti do deseti let v mateřských a základních školách a dětských domovech. Základem projektu Rozhlédni se! jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Na konci roku 2012 se projekt Rozhlédni se! chlubí číslem 5000, což je počet proškolených dětí za první tři sezony jeho působení. Do čtvrté sezony projekt Rozhlédni se! spolu s již známými postavičkami Lucie, jejího mladšího bratra Matěje a mimoně pana Rajčete vstupuje s plány na uskutečnění dalších 7 8 tréninků a dětských akcí. Projekt běží ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Partnerem projektu je také Federace dětských domovů ČR. Kromě projektu Rozhlédni se! podporuje EUROVIA CS v rámci společenské odpovědnosti ještě řadu dalších významných projektů, například nejstarší maraton v Evropě konaný v Košicích s názvem Mezinárodní maraton míru. Construction industry leaves pronounced marks on the landscape. At the same time, it improves quality of life and affects people s life style. EUROVIA CS also wants to contribute its part. One of the key projects in the area of social responsibility is the project Look around!. It is an educational project of the Kolečko Foundation in the area of road safety. It provides training throughout the entire Czech Republic to children up to 10 years old, from kinder gardens, primary schools and children s homes. The Look around! project is based on practical training of skills teaching children how to behave and what to avoid on a sidewalk or road. At the end of 2012, the project Look around! was very proud to announce that 5,000 children have been trained during the first three seasons. It will enter the fourth season together with the well-known characters of Lucy, her younger brother Mathew and clumsy Mr. Tomato. Another 7-8 training sessions and children events are being planned. The project is now operating in collaboration with the Prague Police Museum. The Federation of Children s Home CR is acting as a partner. Apart from the Look around! project, EUROVIA CS supports many other important socially responsible projects, e.g. the oldest European marathon called the International Peace Marathon taking place in Košice. This project stands on five basic rules for safe behavior on the road: Look around! Fasten your seatbelt! Be visible! Be helpful! Protect yourself! In June 2012, Roman Vojtek, the actor and host, has been introduced as the project s patron.

18 35 Certifikáty Certificates Jednou z priorit je pro společnost EUROVIA CS bezpečnost zaměstnanců, a proto věnuje velkou pozornost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavázala se vyvinout veškeré úsilí k dosažení nulové úrazovosti na všech pracovištích. Dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje četnost a závažnost pracovních úrazů ve Skupině a je potěšující, že rok od roku klesá. EUROVIA CS obdržela certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS Vedení společnosti si uvědomuje, že stavebnictví je obor, který svou činností zanechává výrazné stopy v naší krajině. Proto se EUROVIA CS snaží nacházet a využívat takové pracovní postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů a minimalizaci odpadů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO One of our priorities is safety of our employees and thus we pay great attention to workplace health protection and safety. We have pledged to extend all our effort to reach a zero work accident level at all our workplaces. We have been monitoring and evaluating frequency and seriousness of work accidents in our Group and we are pleased that their number has been decreasing over the past years. We have been awarded the Workplace Health and Safety Management System Certificate, in accordance with the standard ČSN OHSAS We are aware that the construction industry includes activities significantly affecting the landscape. We therefore develop and use work procedures and technology that minimize the construction s negative effects on the environment and which lead to better efficiency of used materials and to waste reduction. We have been awarded the Quality Management System Certificate in accordance with the standard ČSN EN ISO 9001 and the Environmental Management System Certificate in accordance with the standard ČSN EN IOS

19 36 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí Workplace health and safety and the environment EUROVIA CS, a. s., neustále udržuje a průběžně zlepšuje standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporuje profesní kulturu BOZP mezi vlastními zaměstnanci i subdodavateli, a to díky prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, minimalizaci rizik, osvětovým kampaním a intenzivním školením. V EUROVII CS platí, že každý zaměstnanec je odpovědný za svou vlastní bezpečnost stejně jako za bezpečnost ostatních zaměstnanců a spolupracovníků. Řízení a provádění politiky BOZP je založeno na účinné prevenci a eliminaci nebezpečí, a to ve spolupráci se všemi subdodavateli, zákazníky a dodavateli. Společnosti Skupiny EUROVIA CS s vědomím zásadní důležitosti ochrany životního prostředí se o své vůli aktivně angažují v její ochraně uplatňováním vstřícného a odpovědného přístupu k podpoře inovací v rámci trvale udržitelného rozvoje a vývoje legislativních požadavků. Pro zajištění úspěšné realizace své environmentální politiky je EUROVIA CS vybavena metodami, které zaručují začlenění problematiky ochrany životního prostředí do řízení a správy prostřednictvím integrovaného managementu při všech činnostech a ve všech provozovnách. EUROVIA CS, a. s., has always complied with the health and safety standards and improves them continuously. We also support the professional culture of the workplace health and safety with our employees and suppliers thanks to prevention of work accidents and work related illnesses, risk management, public awareness campaigns and intensive training. We believe that every employee is responsible for his/her own safety, as well as for safety of other employees and colleagues. Management and compliance with our workplace safety policy is based on effective prevention and elimination of hazards, in close cooperation with our sub-suppliers, customers and suppliers. The EUROVIA CS Group companies, being aware of the importance to protect the environment, participate proactively in the protection of the environment by forthcoming and responsible support of innovations in order to promote permanently sustainable development and the development of legislative requirements. To be able to successfully implement its environmental policies, EUROVIA CS uses its methods that assure the environmental protection issues are integrated in management and administration by means of an integrated management of all its activities and at all its divisions. EUROVIA CS v loňském roce úspěšně zahájila interní projekt praktického výcviku BOZP s názvem (Ne) mám rád svůj život. Last year, EUROVIA CS successfully kicked-off the internal project of practical workplace health and safety training titled "I (don't) love my live".

20 39 Dosažené úspěchy Achievements Asfaltová směs VIAPHONE získala zlatou cenu od České stavební akademie. The asphalt mix VIAPHONE has been awarded the gold medal from the Czech Construction Academy. Stavební Skupina EUROVIA CS obhájila své prvenství a opět se stala stavební firmou roku v kategorii firem nad 200 zaměstnanců. The EUROVIA CS Construction Group has again this year defended the leading position of a construction company with more than 200 employees. Stavba Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu získala druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. The Renovation of T. G. Masaryk Square in Frýdlant project has been awarded the second prize in the Construction of the Year in the Liberec Region competition. Stavba roku 2012 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. II/448 a II/446 Olomouc Okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici. Construction of the year 2012 in the Olomouc region, the Transportation, Engineering and Water Management Constructions Category. II/448 and II/446 Olomouc Circular intersection of Dobrovského and Na Střelnici Streets. 1. místo ve veřejném HlaSování v KategorII PoDnIKatelSKý SeKtor nad 250 zaměstnanců AnketY společenské odpovědnosti čr A sr pro Rok 2012 UDělUje InStItUt SPolečenSKé odpovědnosti, o.p.s. SPolečnoStI eurovia Cs, a.s. Mgr. Petr Kučera Ing. Dáša Hánová Ing. Stanislav Purger předseda dozorčí rady ředitelka společnosti předseda správní rady První cenu ve 3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR získala stavební Skupina EUROVIA CS za podporu projektu nadačního fondu Kolečko Rozhlédni se!. The EUROVIA CS Construction Group was awarded the first prize of the 3 rd year s public inquiry on social responsibility in CR and SR for its support of the Kolečko Foundation s project Look around!. EUROVIA SK, a. s., obdržela certifikát Slovak Gold Exclusive, který uděluje Nadace Slovak Gold ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Jedná se o ocenění získané za dodržování vysoké úrovně kvality nabízených výrobků a služeb, za důvěryhodnost a spolehlivost v oboru. EUROVIA SK, a. s., has been awarded the Slovak Gold Exclusive Certificate issued by the Slovak Gold Foundation together with the Economic University in Bratislava. This Certificate is awarded for high quality of provided products and services and for credibility and reliability in the profession. Dopravní stavba roku kraje Vysočina I/38 Moravské Budějovice obchvat. I/38 Moravské Budějovice ring road, the transportation construction of the year in the Vysočina region.

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Obsah Table of Contents Motto 5 Slovo předsedy představenstva 6 Společenská odpovědnost 8 SMP CZ poskytuje podporu... 9 Profil společnosti 55 Historie

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více