ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně probíhal Den otevřených dveří kulturního domu Echo. Více uvnitř čísla.

2 STRANA 2M Rekonstrukce objektu bývalého kina na kulturní dům Echo V prosinci roku 2013 byla po roce stavebních prací dokončena a zkolaudována stavba kulturního domu Echo. Rekonstrukcí vznikl nový společenský a kulturní sál pro 200 osob, který je vybaven moderní audiovizuální technikou, ozvučením a osvětlením. Součástí rekonstruovaných prostor je nezbytné sociální zařízení, technické zázemí, šatny pro personál a účinkující, bar, vstupní hala s šatnou a galerií. Objekt kulturního domu získal novou fasádu, která splňuje současné tepelně technické požadavky, proměnou prošly rovněž venkovní přilehlé prostory. Stavbu realizovala stavební společnost TRAWEKO 96, s.r.o. a stavební práce a technologie mají hodnotu téměř 32 mil. Kč. Oprava kamenného kříže z roku 1872 u Jezernice V letošním roce proběhla obnova další památky místního významu, a to kamenného kříže umístěného na jezerské cestě. Opravu provedl pan Libor Švardala celkovým nákladem Kč, dotace z Olomouckého kraje byla Kč. městský ÚŘAD Dokončené investice v roce 2013 Obnova zeleně v parku Komenského sady Obnova zeleně byla provedena na ploše přibližně 1,12 ha. Součástí akce bylo vykácení převážně poškozených stromů a výsadba nových stromů a keřů. Nová výsadba keřů je zčásti liniová v trasách původních historických chodníčků vedených parkem. Obnovu zeleně provedla firma ARES Lipník n. B., s.r.o. za cenu ,60 Kč, z čehož podpora z Evropského regionálního rozvoje (ERDF) činila Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Kč. Restaurátorské práce na kříži před hřbitovem Jedná se o kříž u hřbitova z roku 1748, který je kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek. Kříž restauroval ak. sochař René Tikal nákladem Kč. Finanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón činil Kč. Zateplení objektu bývalé Mateřské školy Zahradní v Lipníku nad Bečvou Na jaře roku 2013 proběhla kompletní rekonstrukce vnějšího pláště budovy včetně výměny venkovních výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce posledního podlaží v půdním prostoru. Dodavatelem stavby byla firma LANEX Olomouc s.r.o. a celkové náklady stavby činily Kč.

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 Fasáda budovy radnice včetně statického zajištění Stavební práce na budově radnice, spočívající ve statickém zajištění budovy, opravě fasády a restaurování sloupů, probíhaly od začátku července do konce měsíce října roku Celkové náklady na akci byly Kč. Na obnovu fasády nemovité kulturní památky budovy radnice obdrželo město Lipník nad Bečvou dotaci Kč z Ministerstva kultury ČR poskytnutou z Programu regenerace MPR a MPZ. Revitalizace plochy po letním kině a vznik nového chodníku na sídliště Zahradní Revitalizovaná plocha po zdemolovaném letním kině a ubytovně doplnila soustavu městské zeleně a umožnila propojení centra města se sídlištěm Zahradní. Byly vybudovány nové zpevněné plochy (chodníky) včetně mobiliáře, veřejného osvětlení a výsadby zeleně. Stavbu realizovala firma STRABAG a.s. v nákladech Kč. Osvětlení stadionu v ulici B. Němcové Za účelem zvýšení bezpečnosti bylo realizováno nové osvětlení ve vstupní části stadionu. Byla zřízena nová kabelová trasa včetně nové přípojkové skříně a osazeno 6 ks sloupů venkovního osvětlení se svítidly LED. Stavební práce provedla firma Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace a celková cena prací má hodnotu Kč. Trvalé dopravní značení na Novosadech Na podzim roku 2013 byla realizována I. etapa dopravního znační na ul. Novosady. Součástí této etapy byla úprava přechodu pro chodce u restaurace Nadsklepí včetně jeho nasvětlení a vodorovného značení komunikace, čímž došlo ke změně organizace silničního provozu a přibylo několik desítek parkovacích míst. Práce provedla firma TRASIG s.r.o., Vyškov v celkové hodnotě Kč. Obnova okenních otvorů na západní straně fasády budovy gymnázia I letos pan Stanislav Derych provedl výměnu pěti kusů oken na budově Gymnázia Lipník n. B. v ul. Komenského sady. V rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností poskytlo Ministerstvo kultury městu finanční příspěvek ve výši Kč. Celková cena díla byla Kč. Zbývá vyměnit posledních pět kusů oken. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje Ing. Magda Skácelová, Odbor regionálního rozvoje, foto: archiv MěÚ

4 STRANA 4M Jsou to více než 4 roky, kdy byla dokončena revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská. V rámci revitalizace došlo k vybudování parkoviště před budovou zámku, bezbariérového přechodu pro chodce, veřejného osvětlení, komunikace v ulici P. Bezruče, k obnově zeleně, chodníků a k rozmístění mobiliáře. Parkoviště slouží dodnes turistům a návštěvníkům městského úřadu. Uplynul více než rok, kdy se cyklisté mohli poprvé projet po nové cyklostezce Bečva v úseku Lipník nad Bečvou a Osek nad Bečvou. Cílem projektu byla výstavba 2841 metrů dlouhé cyklostezky v nezastavěné části Lipníku nad Bečvou, a to po levém břehu řeky Bečvy mezi obcí Osek Na tento projekt Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská, I. etapa získalo město v roce 2009 dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory Fyzická revitalizace území. Náklady na tento projekt byly téměř 10 mil. Kč, přičemž město Lipník n. Bečvou nad Bečvou a městem Lipník nad Bečvou. Stavba se plánovala v rozsahu od tzv. oseckého jezu po silnici II 437 Lipník nad Bečvou Týn nad Bečvou, na niž se napojuje v blízkosti mostu přes Bečvu. Nová cyklostezka má přímou návaznost na Jantarovou stezku a další cyklotrasy ve městský ÚŘAD SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 A VÝZVA K ÚHRADĚ NEDOPLATKŮ 1. místní poplatek ze psů je splatný 31. května Poplatky je možné uhradit: Sazba poplatku za psa na kalendářní rok činí u poplatníka 2. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný 31. května 2014 Roční sazba poplatku za poplatníka činí 540 Kč. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek hrazen! Ohlédnutí za první etapou revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ získalo z EU a z rozpočtu Regionální rady dotaci ve výši Kč. Rekonstrukci zdařile provedla firma STRABAG a.s. Díky tomuto projektu došlo ke zvýšení atraktivity a zajištění bezpečného pohybu v prostoru z pohledu chodců, cyklistů i řidičů, dále k vytvoření nových parkovacích míst s dopravním značením. Výsadbou okrasné zeleně a osazením mobiliáře vznikl nový estetický prostor pro odpočinek, relaxaci a setkávání obyvatel. Stanovený cíl projektu byl tedy splněn a je stále občany hojně využíván. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje Více než rok jezdí cyklisté po nové cyklostezce Bečva v úseku Lipník n. B. a Osek n. B. EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ první pes každý další pes a) kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, jenž je jeho jediným zdrojem příjmu, a poživatel sirotčího důchodu 200, 200, ve všech domech na území celého města Lipník nad Bečvou b) který má trvalý pobyt v rekreačním zařízení na území celého města Lipník nad Bečvou 200, 200, c) který má trvalý pobyt v rodinném domě nebo domě s max. 3 bytovými jednotkami v části Lipníku nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) 300, 300, d) který má trvalý pobyt v bytovém domě se 4 a více bytovými jednotkami v části Lipníku nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) 700, 1.000, e) který má trvalý pobyt v části Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, v části Lipník nad Bečvou V-Podhoří, v části Lipník nad Bečvou VI-Loučka 200, 200, a v části Lipník nad Bečvou VII-Trnávka f) kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelským subjektem a psa užívá k výkonu podnikatelské činnosti 900, 1.200, g) který má trvalý pobyt hlášen v sídle ohlašovny Městského úřadu Lipník nad Bečvou, tj. náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou 900, 1.200, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská ul. čp. 358 (zámek přízemí vestibul), poštovní poukázkou, převodem nebo složením hotovosti na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, číslo účtu: /0100, variabilní symbol: 1341 = místní poplatek ze psů 1337 = místní poplatek za odpady specifický symbol: rodné číslo, popř. IČ 4. Výzva k úhradě nedoplatků u místních poplatků Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor finanční, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů, tímto vyzývá poplatníky, kteří doposud neuhradili dlužné poplatky do konce r. 2013, aby tak učinili nejpozději do 15. ledna Ing. Přemysl Weigel, vedoucí Odboru finančního směru od Týna nad Bečvou a cyklotrasy Bečva. Město Lipník nad Bečvou získalo tehdy na projekt díky Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Morava (oblast podpory Bezmotorová doprava) 9,3 milionu Kč. Celkový projekt byl vyčíslen na 12,4 milionu Kč. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 Obnova zámeckého parku V roce 2014 nás jako občany města čeká mnoho investičních akcí, které povedou ke zvelebení našeho města. Jedním velice zásadním záměrem, který bude realizován, je Obnova zámeckého parku. Plocha parku a nádvoří je situována jihozápadně od historického jádra města. Nejstarší nákresy výsadeb parku nalezené v archivu Janovic u Rýmařova jsou z roku Od té doby prošel zámecký park mnoha změnami jak v péči, tak ve stylu výsadby. Současná podoba parku pochází přibližně z let 1880, kdy se započalo s výsadbou a úpravami ve stylu anglického přírodně krajinářského parku. Cílem záměru Obnova zámeckého parku je navázat na zdařilé rekonstrukční práce posledních deseti let a vrátit parku jeho původní krásu i význam. Obvod parku tvoří z naprosté většiny původní historické ohradní zdi. Část ohradních zdí je již opravena a zbývá opravit část jižní a východní. S obnovou ohradních zdí souvisí náročný úkol revitalizace obvodové habrové aleje. Dojde tedy k obnovení dvouřadé habrové V období od března roku 2014 do října 2014 projde proměnou celá ulice Bratrská včetně části ulice Na Zelince, budou upraveny stávající zdevastované a nevzhledné zpevněné plochy za objektem č. 360 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.) přilehlého parkoviště a zrekonstruována příjezdová komunikace k zámku. V rámci revitalizace dojde k rekonstrukci komunikací, chodníků, zpevněných ploch a ploch s veřejnou zelení. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení. Veřejná zeleň projde zásadní proměnou, kdy stávající oboustranná lipová alej aleje a jednořadé aleje u východu na ulici Na Zelince. Stávající alej je z větší části cca 50. let stará, v roce 2001 byla část nahrazena novými habry, které se ale neujaly a z této obnovy v parku najdeme jen fragmenty. Nové aleje jsou navrženy v takových odstupech od obvodových zdí a s takovými rozestupy mezi jednotlivými řadami, aby byla zajištěna jejich kvalitní údržba. Velmi významnou část celého projektu tvoří revitalizace celé plochy parku. Budou odstraněny a odborně ošetřeny některé přestárlé, nebezpečné a někdy i nevhodně vysázené dřeviny. Bude doplněno keřové patro a do vhodných míst bude vyset trvalkový podrost, především z jarních bylin. Na některých místech budou založeny kompaktní záhony a na méně exponovaných místech bude založený luční květný trávník. Na zbylých plochách bude udržovaný parkový trávník. Ulici Bratrskou čeká revitalizace Uzávěrka přijímání žádostí o grant je 31. ledna Do tohoto data musí být žádost fyzicky přijata buď na příslušných odborech (Odbor školství a kultury, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví), nebo na podatelně Městského úřadu Lipník nad Bečvou. Podávání žádostí se řídí Zásadami grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti platnými od Zásady naleznete na webových stránkách města v sekci Městský úřad žádosti a formuláře Odbor školství a kultury, nebo jsou k dispozici přímo na Odboru školství a kultury a na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V souladu se Zásadami grantového řízení jsou podporovány oblasti: kultura, sport a tělovýchova, zájmová činnost a sociální oblast. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2014 je pro granty vyčleněna celková částka Kč, oproti loňskému roku došlo tedy k navýšení o Kč. Pro podporu místní kultury je vyčleněno Kč, pro podporu v oblasti sportu a tělovýchovy Kč, pro zájmovou činnost Kč a pro projekty v oblasti sociální Kč. bude nahrazena barevně velmi zajímavým druhem javoru Acer platanoides Deborah. Tento druh byl vybrán také z důvodu zatížení území velkým množstvím inženýrských sítí a stísněným prostorem volné plochy, kdy javory takové prostředí snáší lépe než lípy. Zeleň bude doplněna i v přilehlých plochách, budou zde vysázeny dřeviny různého druhového složení. Podle podkladů zahradních architektů zde budou EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ Město Lipník nad Bečvou tento projekt přihlásilo do programu Státního fondu životního prostředí a uchází se o dotaci z jedné z mnoha prioritních os Operačního programu životního prostředí. Město dostalo přislíbenou dotaci od Státního fondu a Evropských fondů a to v předpokládané výši cca 2,6 mil. Kč. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a po dokončení administrace nutné k dodržení postupů při čerpání dotace bude zahájená realizace celého záměru. Předpokládáme, že s obnovou zámeckého parku započneme na jaře roku 2014 a termín dokončení je naplánovaný na měsíc listopad téhož roku. Po celou dobu realizace mějte prosím pochopení pro změnu provozního řádu zámeckého parku. Věříme, že výsledná podoba parku bude další chloubou našeho města. Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí nově vysázeny např. habry, kvetoucí kultivary jírovce, malokorunné kvetoucí třešně, z výrazných solitérů lípy, jasan a platan. Vhodné prostory budou doplněny o kvetoucí keřové skupiny. I tento projekt bude financován za podpory dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu. Předpokládaná výše podpory je přislíbena ve výši cca 20 mil. Kč. Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí Žádosti o grant se podávají do konce ledna Žádosti o grant mohou předkládat fyzické osoby a právnické osoby charakteru neziskových organizací a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky. Granty nelze udělit na akce komerčního charakteru. Grant nelze udělit předkladateli, který nemá vypořádány závazky k městu z předchozích grantů a výběrových řízení na příspěvek pro zájmové organizace. Poskytnuté granty nemají za cíl pokrýt 100 % celkových nákladů konkrétního projektu či činnosti prováděné žadatelem, ale jsou pouze jedním z možných příjmových zdrojů k jejich zajištění. Maximální výše poskytnutého grantu je 80 % z celkových nákladů předkládaného projektu. Žádosti o grant se podávají na formuláři Žádost o grant, který je přílohou Zásad grantového řízení. Žádost naleznete na webových stránkách města v sekci Městský úřad žádosti a formuláře Odbor školství a kultury. K Žádosti je třeba přiložit také Prohlášení žadatele, které je rovněž přílohou Zásad grantového řízení. Oba formuláře jsou fyzicky k dispozici na Odboru školství a kultury a na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Ing. Jitka Ihraczká, Odbor školství a kultury

6 STRANA 6M V pátek 29. listopadu 2013 se ve Společenském sále zámecké Konírny konalo poslední vítání občánků za kalendářní rok Panu starostovi se představilo 17 novorozených dětí 5 děvčat a 12 chlapečků: Jolana Jurečková Tadeáš Kršák Jakub Zaoral Veronika Krčmová Emily Endlová Zuzana Grygarová Vít Jedlička Šimon Stejskalík Alexander Sivák Patrik Krajči Roman Vítek Imrich Červeňák Roman Ocelka Vilém Papež Štěpán Ptáček Richard Kačík Nikola Čáňová V průběhu roku 2013 byli přivítáni novorození občané Lipníka nad Bečvou celkem třikrát. Slavnostní obřad probíhá vždy tak, že maminka položí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v roce 2013 děťátko do kolébky, symbolizující velkou rodinu našeho města. Tím okamžikem se dítě stává jejím členem. Miminka vítají osobně pan starosta a pohádková patronka našeho města, lipová víla Tilinka, která láskyplně střeží děti v dřevěné kolébce. V pátek 19. dubna se v obležení dětských kočárků ocitla zámecká Konírna poprvé v roce Do řad občanů Lipníka n. B. bylo symbolicky přijato 14 miminek, tentokrát půl napůl 7 holčiček a 7 kluků: Sára Judlová Barbora Vinklerová Tomáš Rada Justýna Šišmová Elena Drahošová Šimon Matal Emílie Jurášová Vilém Sedláček Petr Lamla Patrik Simon Darina Vránová Richard Symerský Marek Vodička Markéta Pechová Komise pro využití volného času Rady města Lipník n. B. vyzývá veřejnost, rodiče, všechny školy, sportovní kluby, zájmové organizace a další subjekty, zajišťující vzdělávání i volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých na území našeho města Lipník nad Bečvou a jeho místních částí Trnávky, Loučky, Nových Dvorů a Podhoří, aby nominovali ty nejlepší a nejúspěšnější osobnosti, kolektivy i instituce, které v kalendářním roce 2013 dosáhly největších úspěchů nebo výrazně přispěly k rozvoji daného odvětví sportovní, kulturní, umělecké, zájmové či vědecké činnosti. Své nominace zasílejte na městský úřad nejpozději do pátku 31. ledna 2014: elektronickou poštou na adresu nebo poštou na adresu: Městský úřad, náměstí T. G. M. 89, Lipník n. B , případně osobně na podatelnu městského úřadu. Další vítání se ve Společenském sále zámecké Konírny konalo v pátek 6. září, kdy pan starosta přivítal 12 nových občánků, z toho pouze 3 děvčátka a 9 chlapců: Ema Vlasta Roučková Adam Lasík Tobias Sivák Fabián Přibyl Terezie Koutná Jan Terich Richard Rosík Michal Švarc Eliška Šedrlová Daniel Scarfó Lukáš Mravec Václav Eleš V loňském roce jsme přivítali celkem 43 nových občánků našeho města, což je oproti roku 2012 nárůst o celou čtvrtinu. Přivítáno bylo 15 děvčat a chlapců téměř dvojnásobek 28. Každé miminko dostalo od města pamětní list, maňáska lipové víly Tilinky, maminky převzaly z rukou pana starosty krásnou kytici. městský ÚŘAD V roce 2014 se první vítání občánků uskuteční podle počtu přihlášených dětí koncem března nebo začátkem dubna. Vyzýváme rodiče, kteří chtějí, aby jejich miminko bylo slavnostně přivítáno panem starostou mezi novorozené občany města Lipník n. Bečvou, aby je přihlásili na městském úřadě v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka. Jedinou podmínkou je trvalý pobyt matky na území města Lipník n. B. nebo místních částí Nové Dvory, Loučka, Podhoří, Trnávka. Dostavte se v úředních hodinách do kanceláře č. 6 (paní Blanka Prudilová) v přízemí radnice vlevo hned za vedlejšími vchodovými dveřmi (od morového sloupu), zde vyplníte jednoduchý formulář a na slavnostní vítání pak budete písemně pozváni. B. Prudilová Fotografie v barevné příloze: A. Cikánek Díky rekonstrukci západního křídla zámku se mohlo i v minulém roce uskutečnit pět výstav v galerii Konírna Rekonstrukce západního hospodářského křídla zámku proběhla od března roku 2009 do dubna 2010, kdy byl objekt přebudován na galerii a výstavní síň. Město obdrželo na tento projekt finanční prostředky z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava z EU a z rozpočtu Regionální rady částku 16,5 milionu Kč. Celkové náklady na projekt překročily 20 mil. Kč. Tuto náročnou rekonstrukci zdařile provedla firma TRAWEKO 96 s.r.o. O provoz galerie se stará Středisko volného času Lipník n. B. na základě výpůjčky. V roce 2013 bylo v objektu instalováno pět výstav. Od března do dubna mohli návštěvníci zhlédnout první ročník bienále lipenských výtvarníků Konfrontace 1 rozmanité obory výtvarného umění v podání několika generací umělců žijících v Lipníku nad Bečvou i mimolipenských absolventů výtvarného oboru ZUŠ A. Dvořáka. Následovaly expozice s názvem Quido Kocián výstava soch předního představitele českého symbolismu přelomu 19. a 20. století. Kurátorem výstavy byl akademický sochař Igor Kitzberger. Výstava Tomáš Procházka Šperky, kdy se jednalo o prodejní výstavu mladého tvůrce originálních artefaktů převážně z drahých kovů a vzácných kamenů. Sony 60 průřezová výstava tvorby lipenského fotografa Antonína Cikánka u příležitosti jeho životního jubilea. A v neděli 5. ledna 2014 skončila výstava textilních hraček firmy NOE z Lipníka nad Bečvou, která oslavila dvacetileté výročí, podle níž byla také výstava pojmenována NOE 20. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ VÝZVA K NOMINACÍM V KULTUŘE, VĚDĚ A SPORTU ZA ROK 2013 Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení nominovaného, rok narození, bydliště, v jakém odvětví dosáhl mimořádných úspěchů, důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění v soutěžích atd. za období roku 2013, kontakt na osobu či organizaci, která nominaci zasílá (telefon či , adresa). Členové Komise pro využití volného času Rady města Lipník nad Bečvou vyberou ze všech podaných návrhů nominace splňující daná kritéria a z těchto nominovaných pak nositele ocenění za rok Více informací k nominacím na telefonu: Mgr. Blanka Prudilová, Odbor školství a kultury

7 ŠKOLY STRANA 7 Mikuláš na ZŠ Hranická Oslava Mikuláše je jedním z nejtypičtějších předvánočních svátků. I na naší škole se mikulášování stalo už tradicí. Nebylo tomu jinak ani letos. Ve čtvrtek 5. prosince 2013 zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a čertů do tříd 1. stupně. Kostýmy těchto bytostí si na sebe oblékli žáci třídy 9. A. Mikuláš, anděl a čerti obcházeli třídy a rozdávali dětem balíčky plné sladkostí. Žáci 9. A se ujali svého úkolu zodpovědně a za to jim patří dík od všech žáků. Tohle nadělování děti doplnily básničkami, koledami nebo hrou na flétnu, které předvedly Mikulášovi a jeho doprovodu. Celé mikulášské dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře, očekávání a možná i zpytování svědomí. Mgr. Hana Veselská Mikulášování v MŠ Hranická Otevřete čerti vrata, jdem se kouknout na čerťata I do naší školky zavítali čertíci a nejenom oni, ale i Mikuláš a v neposlední řadě i andílek. Čert si nesl pytel na zlobivé děti a v rukou držel pekelný řetěz. Šla z něho opravdová hrůza! Ještě že tu byl andílek a čerta držel zkrátka. Na oba dva dohlížel Mikuláš. Ten si každé dítě k sobě zavolal a obdaroval ho balíčkem. Některé děti si musely to malinké zlobení odčinit básničkou, písničkou anebo slibem, že už budou hodné. Takže si čert do pekla nikoho nevzal. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za ochotu, čas a nadšení. Bylo to mikulášské dopoledne, jak se patří. Molatová Šárka, ZŠ a MŠ Hranická Mikulášská nadílka ve 4. A, foto: H. Veselská Mikuláš v SŠ a ZŠ Lipník n. B., Osecká 301 Šestého prosince měl svátek Mikuláš. Plakát na nástěnce ve škole zval žáky naší školy na školní akci Možná přijde Mikuláš. Děti z přípravné třídy a žáci 1. stupně se shromáždili v učebně a netrpělivě vyčkávali příchodu Mikuláše. Dočkali se a nepřišel sám. Doprovodili jej čerti a také anděl. Mikuláši žáci slibovali, anděl naděloval a čert by nám někoho i odnesl. Všechno ale dobře dopadlo, všichni ve škole zůstali. Malí zlobivci čertovi naslibovali, anděl obdaroval všechny hodné a nakonec i všechny ostatní. Po zdařilé mikulášské nadílce jsme si zahráli Pohádkový A-Z kvíz a tím jsme se přiblížili zase blíž k Vánocům. Mgr. Taťána Peterková Sluníčkem chodil Mikuláš Ano, dlouho a netrpělivě jsme očekávali tu chvíli, kdy mezi nás opět po dlouhém roce zavítá svatý Mikuláš se svou družinou. A přece jsme se nakonec dočkali! Bylo to v pátek 6. prosince 2013, kdy tento svatý a velebný muž zavítal mezi nás. Nechyběla ani jeho věhlasná družina andělská, tentokrát s sebou na zem mezi nás hříšníky vzal anděly hned dva, ba ani čertovská. Tři čerti jsou tři čerti, ty jen tak nepřehlédnete a nepřeslechnete, nutno dodat. Tato bájná družina prošla celou naší školou a nevynechala opravdu nikoho. V mateřské školce se jí děti nejprve trochu bály, protože nevěděly, co mají od takové nebeské návštěvy vůbec čekat, ale díky Mikulášově božské štědrosti a jeho chápavému přístupu brzy poznaly, že Mikuláš a jeho družina rádi a především bohatě odmění každé dítě, které bylo v průběhu roku hodné a nezlobilo. Nebeská družina samozřejmě potkala i děti zlobivé, ale i s nimi si dokázala s přehledem poradit. Mikuláš využil váhy své vznešené autority a s malými zlobivci uzavřel jakousi oficiální dohodu, již obě zúčastněné strany, tedy svatý Mikuláš i malý zlobivec, potvrdily svým vlastnoručním podpisem. Našlo se i několik případů toho, že čerti malého zlobivce naložili do svého bezedného pytle a chtěli ho vzít s sebou do pekla, ale to svatý Mikuláš nedovolil a jeho andělská družina zasáhla právě včas. A poučení pro nás? Už víme, co znamená lidové rčení, že někdo křičí, jako by ho čerti do pytle brali. To víte, hříšník Mikuláš se svým doprovodem zavítal i do MŠ Hranická. Foto: archiv školy se brání, protože se mu do pekla opravdu nechce... A taktéž už víme, jak vypadá, když někoho berou čerti... I to jsme viděli... Letošní Mikuláš, jenž prošel naší školou, působil laskavě a mile a kromě těch konkrétních dárků v podobě sladkostí nám přinesl také tu tolik potřebnou víru v to, že dobré skutky a obyčejná každodenní lidská slušnost se vyplácí a bývá i po zásluze odměněna. A to není vskutku málo. Mgr. Pavel Matyáš Společná fotografie dětí a Mikuláše s jeho nebeskou i čertovskou družinou, který navštívil Sluníčko. Foto: Štěpánová

8 STRANA 8 Rok se s rokem sešel a z čísla 2013 se posunujeme o jedno dál na rok A tím nastává příhodný okamžik položit si otázku, co minulý rok přinesl nového? Jaký byl tedy rok 2013 z pohledu osmiletého gymnázia v našem městě? Jak jsou na tom jeho studenti? Stalo se toho opravdu mnoho. Gymnázium pořádá každoročně velké množství akcí pro studenty i širší veřejnost. Od zájmových kroužků, projektů a projektových dnů v jednotlivých předmětech, po semináře, přednášky a charitativní akce. Ale začněme pěkně popořadě Gymnázium pomáhá Jak důležité je pomáhat potřebným studenti i učitelé gymnázia zjišťují rok od roku v řadě projektů. K těm nejdůležitějším v průběhu roku 2013 patřila například Tříkrálová sbírka, jíž se v lednu účastnilo několik studentek nižšího stupně gymnázia. Studenti dále navštívili generaci starších spoluobčanů v pečovatelském domě, kde společně tvořili a věnovali se výtvarné tvorbě. Tato setkání pomáhají k navázání mezilidských kontaktů a lepší toleranci a pochopení. Dalším velmi významným projektem je Adopce na dálku, ve které naše škola podporuje africkou dívku Justinu Musondu. Tento projekt probíhá již několik let, avšak došlo k významné změně. Původně podporovaný chlapec Shangameshvara se odstěhoval, a proto bylo nutné vybrat nové dítě, jež bychom podpořili. Z nabídky studenty nejvíce oslovila právě Justina. Hlavním důvodem byla pravděpodobně její síla, se kterou čelí nástrahám života v podobě smrti otce, nutnosti pracovat, aby se rodina uživila. Justina si i přes překážky jde za cílem stát se pracovnicí ve školce. Na adopci přispíváme výtěžkem ze vstupného ze školní akademie i z prodeje školního časopisu. Zapojením se do projektu Maraton psaní dopisů pod záštitou Amnesty International se studenti vyššího stupně gymnázia snažili podpořit tři vybrané případy, kdy byla porušena základní lidská práva. Za tři dny se podařilo napsat téměř sto dopisů. Dále se studenti zapojují do charitativních prodejů předmětů v rámci národního projektu Světluška, do veřejné sbírky na podporu seniorů Lipenští andělé a také pomáhají na Dnech evropského dědictví. Gymnázium boduje Florbal, stolní tenis, běh, silový víceboj, dračí lodě, olympiády v jednotlivých předmětech, recitační soutěž, Slavíci z Přerova, Bible a my, Naší přírodou, Nebojme se myslet, Sapere vědět, jak žít, finanční gramotnost... To je jen neúplný výčet soutěží, do nichž se gymnázium v roce 2013 zapojilo. Jako největší sportovní úspěch hodnotíme postup studentek Lucie Králové, Adély Dreiseitlové a Adély Mandákové na mistrovství České republiky ve stolním tenise. Mistrovství se konalo v listopadu v Jindřichově Hradci. Děvčata bojovala po dva dny a v závěru se umístila na krásné desáté pozici. Umění recitovat prokázala Anežka Krejčí, když suverénně porazila všechny ostatní recitátory. Po uznání v okresním a krajském kole postoupila až do finále v Děčíně. Každoročně se studenti zapojují do olympiády jak v českém, anglickém, německém a ruském jazyce, tak i v zeměpise, biologii, matematice a dějepisu. Pravidelně obsazují přední příčky v okresních kolech a účastní se kol krajských. Gymnázium u maturit Snem každého studenta střední školy je úspěšné zvládnutí zkoušky dospělosti. V roce 2013 se k maturitě vydalo celkem 20 studentů a studentek. Již podruhé se maturovalo podle nového vzoru státních maturit. Změnou byla celostátně daná pouze jedna úroveň zkoušky. Studenti nejprve absolvovali písemnou část. V písemné části dosáhli v rámci České republiky ve všech školy Ohlédnutí za rokem 2013 na Gymnáziu Lipník n. B. povinných předmětech vynikajících výsledků český jazyk s procentem úspěšnosti 78,5 % (v ČR 71 %), matematika s procentem úspěšnosti 78,3 % (v ČR 55,8 %) a cizí jazyk s procentem úspěšnosti 91,7 % (v ČR 77,6 %). V porovnání s ostatními gymnázii byly nadprůměrné zejména jejich výsledky v cizím jazyce a matematice, úspěšnost v českém jazyce je srovnatelná. Úspěšnost ve složení písemné zkoušky byla stoprocentní. Poté žáci konali ústní zkoušky a to jak státní, tak i profilové. Podle státní maturity obdrželo výborné z českého jazyka 6 studentů, z anglického jazyka 11 studentů a z matematiky 3 studenti. Ze studentů posledního ročníku neuspěli pouze dva studenti v profilové části maturity. Opravný termín byl určen na začátek září a oba studenti prospěli. Po složení maturitní zkoušky 95 % studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Gymnázium na cestách Cestování je jedním z cílů současných generací, proto jsme velmi rádi, že svým studentům můžeme nabídnout pestrou paletu výletů, exkurzí i výměnných pobytů. Každý rok v květnu či červnu mají studenti možnost vyjet na školní výlet. Ten se obvykle koná za účasti třídního učitele. Mezi oblíbené destinace se řadí Baldovec, Lanové centrum Proud, Moravský kras, Rajnochovice a další. Škola pořádá naučné výlety za poznáním například na Dlouhé stráně, ze zahraničních výletů v roce 2013 můžeme jmenovat výlet do Vídně či Drážďan, lyžařský pobyt v Alpách. K delším pobytům se řadí cykloturistický kurz septimy na Pastviny, který proběhl v září, a lyžařské výcvikové kurzy. Nezapomenutelným se pro jeho účastníky stal pobyt v jihovýchodní Anglii v březnu Studenti zde měli možnost zhlédnout zajímavé památky, ale hlavně zlepšit si svoje dorozumívací schopnosti. Ubytovaní v anglických rodinách se v nepřítom- Poznávání Londýna, foto: Mgr. Svatava Hrdá Maturita 2013, foto: Mgr. Jiří Farný

9 školy STRANA 9 Tým stolního tenisu na MČR v Jindřichově Hradci, foto pořadatel turnaje Vánoční zpívání na schodech, foto: Mgr. Jiří Farný nosti učitelek museli sami dorozumět. Byli vrženi do vody a museli plavat sami. Všichni si poradili na výbornou, ke ztrátám nedošlo. Zisk: samostatnost a zkušenost. Neopakovatelnou příležitostí je na nadcházející dva roky projekt Comenius s názvem Every City is a Rainbow. Projekt byl zahájen v září a je do něj prozatím zapojeno 8 států Evropy. Cílem projektu je představit Evropu skrze její menší města, protože ta jsou nedílnou součástí Evropy jako celku, ale často jsou zastíněna hlavními městy jednotlivých států a turisty tak opomíjena. V rámci projektu je plánováno několik mobilit, které umožní žákům nižšího gymnázia navštívit partnerské školy a poznat tak nejen školství a kulturu jiných států. První mobilita proběhla v listopadu do Derby v Anglii. Tato mobilita měla spíše informativní a organizační charakter. Koordinátoři projektu diskutovali nad programem pro následující dva roky. Studenti se stali na pár dnů součástí školy Saint Benedict A Catholic Voluntary Academy. Chodili do vyučovacích hodin, porovnávali jednotlivé vzdělávací systémy, výtvarně ztvárnili logo projektu a mnoho dalšího. Další mobilita se plánuje na březen roku 2014 do Ourense ve Španělsku. Gymnázium inovuje Jedním z klíčových okamžiků, bylo zapojení gymnázia do projektu EU peníze středním školám v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podpořena byla témata, jako je čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika a další. Ze získaných prostředků mohla být kvalitně inovovaná výuka, zapojeny nové výukové metody, prostředky a pomůcky. Pro studenty i učitele slouží nově vybavená počítačová učebna, škola byla pokryta Wi-Fi sítí a do každé třídy bylo pořízeno ICT vybavení. Můžeme tedy konstatovat, že je škola nyní nadstandardně vybavena v oblasti ICT. Gymnázium ovšem inovuje nejen na poli ICT, ale i prostory školy prošly radikální přeměnou. V období velkých prázdnin byly zrekonstruovány toalety a dříve nevyužité prostory v přízemí budovy. Byla zřízena učebna výtvarné výchovy a vymalovány kmenové učebny jednotlivých tříd. Došlo i k výměně oken v zadní polovině budovy a úpravě osvětlení učeben. Věříme, že se zde studenti cítí o poznání lépe. Gymnázium baví studenty i veřejnost Že škola není pouze o učení se znalostem a dovednostem, svědčí i motivace a ochota žáků účastnit se mimoškolních aktivit, ke kterým se řadí již tradiční Akademie, Den otevřených dveří, Maturitní ples oktávy, Recesolympiáda, Zpívání na schodech a sportovní akce Vánoční kapřík ve volejbale a turnaj ve florbale. Žáci se dále mohou zapojit do některého z kroužků pořádaných školou. K nim patří například Přípravný kurz FCE, kroužek Časopisu Frikulín pod lavicí, Výtvarná tvorba a Psaní všemi deseti. V červnu na konci školního roku, jak již bývá zvykem, proběhla v prostorách školního dvoru Recesolympiáda. Tento rok ji měla na starosti současná oktáva. Tehdy ještě jako septimáni zvolili téma národy světa. Do programu se aktivně zapojili všichni studenti i učitelé. Nakonec i přes to, že všichni byli fyzicky znaveni a promočeni vodou, byly k vidění úsměvy na rtech většiny účastníků. První lipenský filmový festival to byl název pro Akademii Žáci jednotlivých ročníků gymnázia měli za úkol ztvárnit zvolený filmový žánr. Důležité bylo předložit zfilmovaný trailer a poté film prezentovat na jevišti. Všechny ročníky zaťaly zuby a hodiny práce byly vidět na jejich výkonech. Porota si dlouho lámala hlavu, komu předat první cenu, a bodové skóre bylo značně vyrovnané. Nakonec si hlavní výhru odnesl film z dílny septimy Přicházejí. Jak je vidět žáci ani studenti v roce 2013 nezaháleli. Doufáme, že i rok 2014 bude tak bohatý na úspěchy a školou pořádané akce jako ten minulý. O dalších aktivitách školy se můžete dočíst na webu školy. Mgr. Gabriela Malyšková Chápete lidi, co volí komunisty? I tato lehce konfrontační otázka padla na besedě Příběhy bezpráví, která proběhla na lipenském gymnáziu S žáky septimy a oktávy jsme si pustili film Deset bodů ohledně jara 1968 a roli studentů v něm. Poté jsme si vyslechli příběh paní Pytlíčkové, která za námi přijela z Konfederace politických vězňů Olomouc. Její příběh dal suchým faktům z učebnic život. Abstraktní pojmy politický vězeň, cenzura, dělnický původ dostaly rázem konkrétní rysy. Paní Pytlíčková působila jako dáma ze starých zapomenutých časů. Její tklivý hlas dodával brutalitě tehdejšího režimu podivnou něžnost. Věřím, že její apel na lidskou důstojnost, odpor k totalitě a manipulaci bude alespoň některými studenty reflektován v jejich životech. Spousta lidí už zapomněla, že staré dobré časy měly také své trhliny a bolest Marian Vojtášek

10 STRANA 10 Výrobky žáků SŠ a ZŠ Lipník n. Bečvou, Osecká 301 se prodávaly na jarmarku Koncem roku prezentujeme na Vánočním jarmarku výsledky své práce z hodin pracovních činností a kroužků keramiky a řemesel. Naše výrobky se setkávají s velkým zájmem kupujících a někteří nás již pravidelně vyhledávají a ptají se, co nového jsme letos vymysleli. K nejoblíbenějšímu zboží patří drobná keramika a vánoční dekorace z papírového pedigu. V tomto roce se líbily i ozdoby na stromeček ze šišek a zápichy do květináče andílci. Také potištěné tašky byly hned rozebrány. Práce prodavaček se zhostily naše asistentky a jako pomocnice si přizvaly žákyně nejvyšších ročníků, které se rozhodují o budoucím povolání. Možná si některá z nich vybere tuto činnost jako svou budoucí práci. Věříme, že i naše škola přispěla svým dílem k atmosféře Vánoc a těšíme se na další rok, ve kterém přejeme všem hodně zdraví. Mgr. Hana Odstrčilová Pátek tentokrát připadl na konání již tradičního Vánočního jarmarku v Lipníku nad Bečvou. I letos se ZŠ a MŠ Hranická na tuto akci pilně připravovala. Na Vánoční jarmark vyrobili žáci 2. stupně spoustu krásných vánočních dekorací. Nesměla chybět vánoční přáníčka, keramické a jiné ozdoby na stromeček, andělé z keramiky apod. Těmito a dalšími výrobky se žáci prezentovali a společně s vyučujícími je nabízeli návštěvníkům jarmarku. Žáci naší školy taktéž vytrvale nacvičovali na hlavní kulturní program letošního jarmarku. Pod vedením paní učitelky Kamily školy I v letošním roce žáci vyrobili krásné vánoční výrobky a prodávali je na jarmarku. Foto: archiv školy ZŠ a MŠ Hranická na Vánočním jarmarku Zezůlkové, Renaty Vilišové a Jany Tempírové tak vzniklo krásné pásmo vánočních písní, které rozeznělo celé náměstí. Žáci 1. a 2. stupně navodili svým zpěvem a hrou na flétny vánoční atmosféru a postupně pěli píseň O Vánocích, Ryba Rybě a další. Své vystoupení žáci zakončili společnou písní Jdi za štěstím. Všem, kteří se u našeho vánočního stánku zastavili a přispěli koupí výrobků na další aktivity naší školy, tímto moc děkujeme. Přejeme krásný nadcházející nový rok Mgr. A. Sotolářová, K. Plánková 7. A ZŠ a MŠ Hranická Ve stánku ZŠ a MŠ Hranická bylo spoustu krásných vánočních dekorací. Foto: archiv školy Předvánoční čas Stalo se již tradicí, že se žačky ze ZŠ Osecká 315 snaží zpěvem českých koled vzbudit v lidech vánoční náladu. Letošní premiérou dívek bylo vystoupení na nám. T. G. M. u příležitosti Vánočního jarmarku. Ve středu 18. prosince byla děvčata očekávaná v penzionu na Souhradní ulici. Bylo dojemné, jak se naši starší spoluobčané přidali a zpívali s dětmi. V závěru programu si všichni vzájemně předali dárečky. Dívky koledami potěšily také pana starostu. Sbor ZŠ Osecká 315 a Mgr. Vlasta Kadaňková Žáci si připravili pásmo vánočních písní, které zazpívali na jarmarku. Foto: archiv školy Dívky zazpívaly v penzionu seniorům, kteří se k nim také přidali. Foto: archiv školy

11 školy STRANA 11 Projektový den NETRADIČNÍ ŘEMESLA Ve středu 20. listopadu 2013 se učebny naší školy změnily na řemeslné dílny, kde jsme všichni žáci, rodiče, učitelé, asistentky i studenti střední školy společně vyráběli a tvořili vánoční dekorace a dárky. Připomněli jsme si tak tradiční i netradiční řemesla a okusili napětí očekávaného výsledku tvoření. Vzájemně jsme si pomáhali, práci jsme si i rozdělili a společně jsme se domlouvali na nejlepším pracovním postupu. Zjistili jsme, že i naši kamarádi, kterým vždy nejde učení, dokáží často i lépe než my vyrobit andílka, hvězdu či vločku, popřípadě napéct cukroví. Mimochodem na tom jsme si pochutnali společně s rodiči, kteří si přišli do školy zažít školní atmosféru, pracovat s námi, ale současně si popovídat i s učiteli. Práce se nám podařila a hotové výrobky jsme si zčásti odnesli domů a zčásti použili na vánoční výzdobu školy. Žáci SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Ohlédnutí za vánočními dílničkami na ZŠ Hranická Ve čtvrtek proběhly na prvním stupni ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou vánoční dílničky. Paní učitelky si pro nás připravily zajímavé vánoční výrobky, které můžeme doma využít jako dárek nebo vánoční dekoraci. I tyto dílničky připomněly kouzlo Vánoc a vánoční atmosféru. Každá paní učitelka si dala záležet a za to jim děkujeme. V 1. třídě jsme vyráběli sněhuláčka na špejli, ve 2. třídě přáníčko s andílkem, ve 3. třídě jsme si zhotovili andílka s šatičkami, ve 4. třídě přáníčko s vločkami a mašličkou, v 5. třídě si pro nás paní učitelka vymyslela kapra s bílými šupinami. Všechny paní učitelky měly krásný výrobek a obrovskou trpělivost. Moc se nám tato akce líbila a bylo nám líto, že už skončila. Žáci 4. A a paní učitelka Veselská V rámci projektového dne Netradiční řemesla se peklo i cukroví. Foto: archiv školy DOKTORA SE NEBOJÍME! Jak se nejlépe přestat bát lékařů? Zahrát si na ně! Poslední týden v listopadu byl ve třídě velikánů mateřské školy Hranická věnován tématu lékařství. Třídu jsme si doslova proměnili na nemocnici a naše hry byly skoro opravdové. Vyšetřovali jsme, operovali, uzdravovali a zároveň tak ukončili třítýdenní tematický blok o lidském těle. Užili jsme si spoustu zábavy, hodně nového se naučili a teď už se doktorů opravdu nebojíme. K. Kovalová, MŠ Hranická V mateřské škole si děti hrály na doktory i pacienty a přestaly se tak doktorů bát. Foto: archiv školy. Žáci 4. třídy vyráběli při vánočních dílničkách přáníčko s vločkami a mašličkou. Foto: H. Veselská Pohled na práci dětí při vánočních dílničkách, foto: H. Veselská Když andělé slétnou Andělé jsou v křesťanské mytologii považováni za bytosti veskrze dobré a ochotné pomáhat. Tento jejich šlechetný rys napodobili i studenti místního gymnázia v pátek při veřejné sbírce Lipenští andělé na podporu lipenských seniorů, která probíhala ve spolupráci s občanským sdružením Moravská brána. Během jarmarku prodávali studenti jejich ruční výrobky od svícnů, rukavic, přes obaly na mobil až po ozdoby. Jak se nám podařilo podpořit místní seniory? Celkem se vybralo takřka Kč, za což mnohokrát děkujeme! Marian Vojtášek

12 STRANA 12 Bible a my Koncem října na Gymnáziu Lipník nad Bečvou probíhalo školní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Do okresního kola postoupili ve II. kategorii Lukáš Vlček, Alžběta Trpáková a Barbora Klesnilová. Za III. kategorii nás reprezentovali Markéta Vlčková, Magdaléna Šaňková a Kateřina Klesnilová a za IV. kategorii Jakub Aseem, Jan Trpák a Tereza Šaratová. Všichni vyjmenovaní pak o měsíc později úspěšně zvládli historicko-společensko-biblický test a řada z nich si odvezla ceny a postupuje do regionálního kola. První místa získali Jakub a Lukáš, druhá místa Markéta a Barbora a třetí místo Tereza. Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole. Tereza Šaratová Čekání na soutěž, foto archiv gymnázia Slast je věčná školy Tento výrok řekl Friedrich Nietzsche. Byl to jeden z výroků, který si mohli studenti vybrat na soutěži Nebojme se myslet! Tato soutěž má rozvíjet kritické myšlení a samostatné uvažování středoškoláků. Zúčastnili se jí i studenti septimy a oktávy místního gymnázia. Konkurence byla vysoká, odměny lákavé, témata pro eseje zapeklité. Vítězové celorepublikového kola se mohou utkat v mezinárodním kole filozofické soutěže, která letos proběhne ve Vilniusu (Litva). O postupu rozhodnou vysokoškolští profesoři Univerzity Palackého v Olomouci ohodnocením napsaných esejů. Výsledky se dozvíme koncem ledna, na což se moc těšíme! Marian Vojtášek Tříprocentní šance na úspěch Gymnázium Lipník nad Bečvou se zapojilo v listopadu 2013 do celorepublikové soutěže Olympiáda lidských práv. Školní kolo proběhlo prostřednictvím online testu. Studenti semináře Základů společenských věd se utkali se svými virtuálními soky na poli znalostí z mezilidských vztahů, konfliktů, mezinárodních organizací i globálních problémů. Jak jsme později zjistili, tohoto kola se účastnilo takřka 1800 žáků! Do finálového kola přitom postupovalo pouze 50 žáků. Procenta mluví neúprosně pouze 2,7 % studentů může postoupit do dalšího kola. Jakou radostí pak bylo, když se z gymnázia probojovali hned dva studenti? Byli jimi Radim Popp a Vašek Trpák z oktávy. Vydali jsme se proto na Magistrát hlavního města Prahy reprezentovat naši školu. Úkolem soutěžících bylo napsat esej asi o jedné straně na jedno z určených témat, např. euthanasie, romská otázka nebo zahalování muslimů v Evropě. Do užšího výběru jsme již nepostoupili, ale o to více jsme si užili workshop Amnesty International a přednášku o UNICEF. Pro všechny zúčastněné to byla velká zkušenost! Marian Vojtášek Základní škola Lipník nad Bečvou ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou, okres Přerov Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se bude konat ve středu a ve čtvrtek denně od do hodin v budově ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou od 14:00 do 17:00 hodin. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří se dostaví s dítětem k zápisu, s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Do první třídy se zapisují děti, které do dovrší šestý rok věku. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu školy dle vyhlášky č. 4/2005. Co svým žákům nabízíme? zábavné a projektové vyučování, tradiční školní akce a soutěže, pobyty a kurzy v přírodě, plavecký kurz, výuku anglického jazyka od 1. ročníku, pedagogy s profesionálním přístupem, příjemné prostředí a atmosféru, otevřenost pro spolupráci s rodiči, přístup k internetu o přestávkách a prázdninách, individuální práci s žáky s poruchami učení, moderně vybavené učebny, třídy s interaktivními tabulemi, počítačovou a jazykovou učebnu, knihovnu s půjčováním knih zdarma, dvě tělocvičny, keramickou dílnu, školní družiny a školní klub, stravování ve vlastní jídelně, s možností výběru až ze tří jídel, velkou nabídku zájmových kroužků, Klub Sovička pro maminky a mladší sourozence, bezbariérový přístup do školy. Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipník n. Bečvou Zápis do 1. třídy se bude konat ve středu 15. ledna a ve čtvrtek 16. ledna 2014 v budově ZŠ Hranická od 14:00 do 17:00 hodin. K zápisu s sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Nabízíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, barevné třídy s moderním vybavením, odborné učebny, sportovní areál, školní družinu v samostatné nově opravené budově na školním dvoře, pestrou nabídku zájmových kroužků, plavecký a lyžařský výcvik již na prvním stupni, školu v přírodě, účast dětí na akcích a soutěžích školy i města, stravování v moderní jídelně. Pokud hledáte pro Vaše dítě bezpečnou školu, vycházející z dobrého vzdělávacího programu, přijďte právě k nám.

13 školy STRANA 13 Divadelní představení O medvědu Ondřejovi Je za námi čas vánočních svátků a s nimi čas pohádek a rozzářených dětských očí. Na Střední škole a Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 jsme si tyto dny plné očekávání zpříjemnili pohádkou O medvědu Ondřejovi, za kterou jsme vyrazili do Městského divadla Zlín. Celkem 35 malých nastrojených fešáků a princezen z přípravné třídy, prvního stupně a speciální třídy, sledovalo s očičkama doširoka otevřenýma krásné a známé divadelní představení. A když si děti nakonec mohly zatancovat s herci na pódiu a potom se s nimi vyfotografovat ó, to bylo štěstí. A zase jsme byli o krůček blíž k Ježíškovi! Bc. Nováková Jana Spinkání pod stromečkem v MŠ Hranická Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu ja blíčko rozkrojí I v naší školce voněl stromeček. Abychom nasáli tu pravou atmosféru Vánoc, rozhodli jsme se, že si uděláme spinkání pod stromečkem. Po vánočních trzích a ohňostroji jsme se sešli u zvonice a naše spinkání mohlo začít. Nejprve jsme navštívili kostel, tímto děkujeme panu farářovi, a potom už hurá do školky. U smrčku před školkou jsme si zazpívali koledy, ve školce jsme pouštěli ořechové lodičky, rozkrajovali jablíčka, vyráběli vánoční stromeček z barevného papíru a samozřejmě ke všemu nám hrály koledy. Na stole nechybělo vánoční cukroví, ovoce a dětský přípitek. Když už se blížil čas spinkání, převlékli jsme se do pyžamek a ulehli jsme do připravených postýlek, které byly kolem našeho vánočního stromečku. Na usínání nám paní učitelky přečetly krásný vánoční příběh. To se nám spinkalo. Ráno, plni příjemných zážitků, jsme posnídali a při čekání na maminky a tatínky jsme si hráli. Spinkání se nám velice líbilo a už teď se těšíme na další. Molatová Šárka, MŠ a ZŠ Hranická Děti se po představení mohly vyfotografovat s herci. Foto: archiv školy Exkurze Hvězdárny a planetária v Brně Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 žáci 5. A třídy ze ZŠ a MŠ Hranická navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře. Po prohlídce vstupních prostor se žáci odebrali do nového digitária, kde byl pro ně připravený vzdělávací pořad o sluneční soustavě. Žáci se seznámili s objekty, které patří do sluneční soustavy a naší Galaxie. Uvědomovali si rozdíl mezi planetami, sledovali Slunce, Měsíc a hvězdnou oblohu. Představovali si také rozměry těles ve sluneční soustavě. Na závěr žáci zhlédli neuvěřitelný výlet do vesmíru v novém digitáriu nazvaný Astronaut. Všem žákům se tato exkurze velmi líbila a odnesli si nezapomenutelné zážitky a mnoho nových informací. tř. uč. R. Vilišová Děti si vyzkoušely, jak se spí pod stromečkem. Foto: archiv školy Lucerničky v MŠ Hranická Světla, světla, lucerničky, ta nám září jako svíčky. Velké lampy zas, nesou noční čas. Jednou v podvečer se naše školka zahalila do kouzelných světýlek. Měli jsme Lucerničky. Po setmění přišli rodiče s dětmi a společně jsme v areálu základní školy hledali ztracenou světlušku. Na cestu jsme si svítili lampiónky a lucerničkami. Světluška si pro nás připravila mnoho zajímavých úkolů a soutěží nejenom pro nás, ale i pro naše rodiče, kteří nám rádi pomohli. Na konci putování jsme světlušku objevili a společně jsme se šli ohřát do naší školky. Tam na nás čekaly sladké odměny a teplý čaj. Molatová Šárka, ZŠ a MŠ Hranická Žáci navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno. Foto: archiv školy Děti s lampiónky hledaly ztracenou světlušku. Foto: archiv školy

14 STRANA 14 Školský pohár České pojišťovny ve florbalu Dne se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili Školského poháru České pojišťovny ve florbalu. Je to celorepublikový turnaj, ve kterém se postupně prochází sítem okresní a krajské eliminace až do národního finále. Naši mladí hráči ve složení Hangurbadžo Jan, Sivák Jaroslav, Suchý Lukáš, Ždanov Josef, Sochůrek Jan a Rýdl Lukáš sice nepostoupili hned z prvních vyřazovacích bojů, ale svým sympatickým výkonem si zajistili uznání a obdiv. školy / ZAJÍMAVOSTI Podzimní sportovní utkání ve florbalu v SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Pořadí turnaje: 1. SŠ a ZŠ Osecká 301, Lipník n. B. 2. ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 3. MŠ a ZŠ Potštát 4. ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4 Tímto bych chtěl všem zúčastněným žákům poděkovat za úspěšnou reprezentaci naší školy. Mgr. Kamil Zemánek Florbalový turnaj školní a okresní kolo Dne proběhlo v naší tělocvičně školní kolo florbalového turnaje, kterého se zúčastnili žáci třídy. Se zlepšujícími výkony a dovednostmi všech žáků stoupla i kvalita celého turnaje, a tak byly k vidění opravdu povedené florbalové akce. Nejlepší hráči byli vybráni do okresního kola, které se konalo ve čtvrtek Pořadatelem okresního kola ve florbalu se stala naše škola. Pozvání přijali silní soupeři ze škol: ZŠ Osecká 315, Lipník n. B., MŠ a ZŠ Potštát a ZŠ a MŠ Přerov. Kvalitně obsazený turnaj se hrál systémem každý s každým s hracím časem dvakrát 10 minut. Naše družstvo ve složení Marek Patkaň-Cina, Jiří Csik, Nikolas Pompa, David Pohanka, Luciano Sivák, Stanislav Bezperát a Veronika Grygarová se stalo vítězem turnaje po urputném a dramatickém boji v posledním zápase, kdy rozhodovalo lepší skóre. Nejlepší brankářkou byla oceněna Veronika Grygarová. Vánoční turnaj v hodu na cíl Že se ani před Vánocemi nelení, dokázaly děti z kroužku Staré a nové hry, který na naší škole vede paní Vybíralová. V úterý 17. prosince se sešli prvňáci a druháci ve školním klubu, aby si zasoutěžili v disciplíně ne příliš známé, a to v hodu na cíl. Jistě se ptáte, čím házeli a jak vypadal cíl. Pak tedy vězte, že cílem bylo trefit stojan s tyčí co největším počtem kroužků. Za své výkony si děti odnesly medaile. Marie Horká, ZŠ Osecká 315 Vítězné družstvo okresního kola ve florbalu ukazuje svůj diplom. Foto: archiv školy Nový kabát budovy domova mládeže SŠ elektrotechnické Občané Lipníka nad Bečvou zaznamenali na podzim zvýšený stavební ruch v ulici Bratrská Na domově mládeže se odstraňovalo 56 balkonů. Současně došlo k výměně starých oken za nová plastová okna. Věříme, že uvedená oprava pomůže zlepšit ubytovací podmínky pro žáky SPŠ stavební a SŠ elektrotechnické a vzhled budovy. Ing. Jaroslav Pokrupa, ředitel školy Děti ukazují své medaile z turnaje v hodu na cíl. Foto: archiv školy MAŠKARNÍ KARNEVAL Rodinné centrum Stonožka Vás srdečně zve v sobotu 25. ledna 2014 na tradiční dětský maškarní karneval, který proběhne v nově zrekonstruovaném kulturním domě Echo od 15 hodin. Tématem tohoto ročníku je Zvířecí říše. Můžete se těšit na spoustu soutěží se zvířecí tematikou, hry pro malé i větší, diskotéku a výtvarnou dílničku. Také na Vás čeká vyhodnocení nejlepší zvířecí masky a bohatá tombola. Občerstvení zajistí kavárna kulturního domu Echo. Vstupné pro účastníky v maskách je 20 Kč, bez masky 40 Kč. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Akci pořádá Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. SVČ Domov mládeže po opravě, foto archiv školy Rytíř, mnich a krásná dáma Triáda, na níž si vzpomene snad každý středověký film. Musí však být rytíř pouze ctnostný, mnich zbožný a dáma krásná? Nebyli často rytíři svedeni lákadlem bohatství, mniši touhami světa a ženy mocí? I tyto otázky nadhodil ve své besedě známý (nejen lipenský) režisér Jonáš Vacek (zfilmoval mimo jiné helfštýnskou pověst Janek a Anežka). Pustil žákům sexty a sekundy místního gymnázia řadu ukázek z filmů o středověku. Za všechny vyberme Markétu Lazarovou, Lancelot od jezera nebo Návštěvníky. Vynechat jsme nemohli ani autorské dílko Hlas hrdiny (mohli jste jej vidět na lipenském filmovém festivalu Pod nebesy). Dozvěděli jsme se více o úskalích i radostech režisérského života, o práci v komparzu i za kamerou. Děkujeme! Marian Vojtášek

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 Akademický malíř Josef Saska považuje Lipník n. B. za město s géniem loci Vynikající český grafik, akademický malíř Josef Saska vzpomíná na svoji vůbec první větší výtvarnou zakázku. Po úspěšném absolutoriu Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Ladislava Čepeláka pozvalo mladého akademického malíře v roce 1975 město Lipník nad Bečvou. Městský národní výbor mě požádal o zpodobnění své radnice a podloubí. Přijel jsem tehdy se skicákem z Prahy vlakem a už na první pohled jsem poznal, že starobylé město má to, čemu se říká génius loci, říká nyní čtyřiašedesátiletý malíř a grafik, nositel prestižní Ceny Nadace Hollar. Je také lauerátem světového salonu Srdce výtvarníků ve francouzském Fertois. Má vztah k Itálii a Francii. Při studijním pobytu na pařížské akademii v roce 1977, tedy dva roky po pobytu v Lipníku nad Bečvu, potkával legendární Toyen, vrcholnou česko-francouzskou představitelku evropského surrealismu. Byla velice skromná a přátelská, mám na ni nejlepší vzpomínky, říká Saska. Josef Saska žije a tvoří ve dvou ateliérech, v metropolitním na Černém Mostě v Praze a venkovském v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Je autorem nejen rozměrných pláten, ale také nejmenšího, tzv. vroubkovaného umění, jeho nádherné poštovní známky zobrazují především naši flóru a faunu, ale také historická města, např. Český Krumlov. Sasku chválí i kunsthistorik Miroslav Kudrna: Saska se rozhodl všechny síly věnovat umění, ponechat za sebou detaily a prkotiny života ostatního, zvládnout těžký boj s těmi, kteří ještě nepochopili a nedošli svojí leností a svojí vinou do útrob výtvarného umění, že v něm je přeci jenom trochu vůně. Jak vypadá jeho druhý domov pražský, když se setmí a jak vypadá ono příšeří v jeho rodném kraji? Jako malíř potřebuje vyřešit spoustu otázek, které po generace všichni, kdo chtějí malovat, musí mít v rukou, aby rozbitý svět zkomponovali do jednoho celku, řekl pražský kunsthistorik Miroslav Kudrna. Kudrna oceňuje Saskovu výtvarnou invenci a pracovitost: Tiskne si sám, je to nevídaná zpráva pro vás, kdo nevíte, že si dnes grafici platí své tiskaře, pomocníky, kteří bez autorovy fyzické přítomnosti dávají konečnou podobu tisku na krásný papír. Saska nedává příležitost do ruky těm, kteří dílo nepochopili, a kteří v soutisku dvou tří desek barevné akvatinty by mohli udělat chybu. Způsobem neobyčejně odvážným tiskne ze zinkových nebo měděných desek i velké rozměry, dodává Kudrna. A Saska potvrzuje: Ano, i lipenské grafiky jsem tiskl sám. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě muzea umění Vysočiny, je přesvědčena, že do výčtu velkých výtvarných umělců kraje kromě Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Jaroslava Šerých, Pavla Sukdoláka a Jaroslava Panušky, patří i nejmladší z nich Josef Saska. Text a foto: Ivo Havlík Podloubí v Lipníku n. B. v grafickém vyjádření akademického malíře Josefa Sasky z roku 1975 Pohled do venkovského ateliéru akademického malíře Josefa Sasky v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou POVÍDKY Z TEPLÁKOVÉHO MĚSTA V sobotu 18. ledna 2014 v 17 hodin proběhne v Domečku Městské knihovny vernisáž výstavy fotografií a křest knihy Povídky z teplákového města. Výstava potrvá od 20. ledna do 7. února 2014 a otevřeno bude pondělí pátek od 14 do 17 hodin. Kniha obsahuje moje povídky a sloupky z uplynulého desetiletí a bude se prodávat v lipenském TIC ( íčku ) od 20. ledna. Jako pozvánku na vernisáž a křest přikládám povídku Teplákové město. TEPLÁKOVÉ MĚSTO Lipník má zvláštní atmosféru. Je to město neměsto. Vesnice nevesnice. Můžete tu chodit podomácku oblečeni kamkoliv, aniž by to kohokoliv udivovalo. Není proč se parádit. Tepláky jsou nedílnou součástí šatníku každého správného Lipníkáře. Chodí se v nich nakupovat do Lidlu, na poštu, do hospody, na úřad, na Záhorské slavnosti i k volbám. Tepláky Lipníku prostě sluší. I já tu žiju rád, navzdory tomu, že tepláky nenosím. Protože když ráno vstanu a nemusím do práce a vyjdu ven, tak všecko co potkávám a vidím je tu moje. Procházím svým parkem kolem svého zámku, míjím můj kostel s piaristickou kolejí, tak zchátralou, že brzy asi spadne, pokračuji kolem své synagogy, která dnes patří Husitům, a tak jí na střeše stojí kalich a musí se jí říkat Husitský sbor, neboť si to tak přeje paní farářka, neboť různé církve se od nepaměti vzájemně nesnášejí, a pak jdu svým podloubím směrem k náměstí, k mému náměstí, s mou kašnou svatého Floriánka, kolem které rostou javory, které chtěli památkáři kdysi pokácet, protože vytvářeli nepříjemné mikroklima kolem kašny, ale nakonec si to rozmysleli, a tak tam rostou dodnes; skrz náměstí dojdu ke Kolajtovic obchůdku, ve kterém bývalo dřív dětské oddělení knihovny, a vylezu z náměstí přímo před svoji zvonici se slunečními hodinami a svůj kostel svatého Jakuba. Zpátky se vracím okolo hradeb, starých a kamenných, které mám právě proto tolik rád, a uličkou Seminárkou, pojmenovanou po piaristickém semináři, přijdu domů. A tak já jsem si za ta léta co tu žiji zamiloval Lipník, navzdory těm teplákům, které k němu patří stejně neodmyslitelně, jako řeka Bečva, která se mu vetkla i do názvu. A když pak sedím na zahrádce a nad hlavou mi šumí stromy, cítím, že to svoje teplákové město už asi jen sotva opustím, že v něm promarním zbytek svého života tak, jako bych ho mohl promarnit kdekoliv jinde, a že mě z něho jednou vynesou nohama napřed, a to už mi bude všechno jedno. A tak se někdy místa stávají součástí našich životů nebo přímo našimi životy, navzdory našim tužbám a přáním. A proto já mám tolik rád to svoje teplákové město. Lipmistr

16 STRANA 16 Lipenský rodák Dušan Pořízka na návštěvě v Mongolsku ZAJÍMAVOSTI Dušan Pořízka hledal na okraji pouště Gobi divokou populaci velblouda dvouhrbého. Foto: D. Pořízka Podařilo se mi, aniž bych tomu sám věřil, uspět ve výběrovém řízení na zahraničního experta pro oblast lesnictví, zemědělství a ochrany životního prostředí. Klíčovou roli sehrála podle mne aktivní znalost ruštiny, která byla mimo angličtinu podmínkou. A tak jsem strávil téměř celý měsíc říjen v rámci projektu nadace Člověk v tísni osvětou ve výše zmíněných oborech v centrální části Mongolska. Kdo se chystá do takové země, nesmí mít předem žádné předsudky a nesmí čekat obvyklý komfort střední Evropy. Pakliže tak neučiní, zažije dokonalý šok z místní civilizace. Studená voda na hotelu v hlavním městě, téměř minimální hygiena a neexistující cesty jsou naprostým standardem. I přesto je zde obrovský a propastný rozdíl mezi velkoměsty a venkovem. Téměř polovina obyvatel žije v hlavním městě Ulanbátaru, zbytek pak v menších sídlech a na vesnicích. Na venkově jsem spatřil dosud největší bídu a chudobu v porovnání s ostatními cestami do zahraničí. Nevyrovná se tomu ani situace v Rusku, Bělorusku, Ukrajině či zemích střední Afriky. Našim úkolem bylo pozvednout úroveň místního zemědělství, lesního hospodářství a ochrany životního prostředí v rámci tříletého projektu, který zde financovala Rozvojová agentura ČR. Při mnoha setkáních s významnými představiteli veřejné správy od ambasády, gubernátorů a státních inspektorů jsme předávali své zkušenosti při vlastních prezentacích, zejména na akademické půdě univerzit a středních škol. Nejraději však vzpomínám na setkání s běžnými lidmi venku na pastvinách v tolik pověstných jurtách, které jako jejich jediné příbytky vůbec nevypadaly špatně. Jejich úslužnost a pohostinnost, skromná, ale upřímná, nás velmi zaskočila. Tady jsem nejraději trávil také svůj volný čas. Při jízdě na koni s mongolskými pastevci a při hlídání tisícihlavých stád koz, ovcí, krav či koní. Při chvilkách volna jsme se věnovali rybolovu v krásně čistých řekách. V nich se dokonce ještě intenzivně rýžuje zlato. Nejhorší situace však pro mne byla s jídlem. Ať si koupíte v restauraci cokoliv, i kdybyste si objednali třeba hovězí, přinesou vám stejně berana. Skopové maso bez jakékoliv úpravy se tam vaří a peče ve všech podobách. Vyžadovalo to velkou osobní statečnost se do takového jídla pustit bez patřičné dávky naopak velmi dobré a kvalitní vodky. Kobylí mléko (kumis) a jejich kombinace čaje s mlékem mi zpočátku také naháněly husí kůži. Obrovská a rozsáhlá země plná obrovských pastvin a hor je téměř bez hranic. Dokládá to skutečnost, že během 16 dnů v terénu jsme najezdili téměř 9000 km. Bez velmi dobře upravené terénní Toyoty bychom už dnes jen stěží měli obratle v pořádku. Cesty na venkově nejsou vůbec žádné, každý si vyjede tu svou po poli, pastvině, v podstatě kdekoliv. Vzpomněl jsem si na doby, kdy jsem jako lesák na Libavé jezdil po tankovicích určených jen pro těžkou techniku. Tyto tankové přejezdy byly proti cestám v Mongolsku luxusní dálnicí. A že vzdálenost nehraje žádnou roli, nám potvrdil místní pastevec, když jsme na okraji pouště Gobi hledali divokou populaci velblouda dvouhrbého. Mávl rukou někam do pouště a sdělil nám, že je včera viděl kousek za písečnou dunou a že tam jistě ještě budou. Měl pravdu, našli jsme je. Asi po devadesáti kilometrech jízdy se najednou objevili v malé dolince před námi. Pro mne jako lesáka však byly nejvíce fascinující přece jen hory, lesy a jezera. Nejkrásnější lesy tajgy jsme poznali při našem putování na samotný sever Darchanského ajmagu (správní kraj) na hranici s Ruskem. Přiblížili jsme se tak jen na 300 km od věhlasného jezera Bajkal, ale absence ruských víz nám znemožnila navštívit tuto perlu Sibiře. Mongolsko žije také velmi intenzivně svou historií a na dobu působení mongolských bojovníků pod vedením slavného vojevůdce Čingischána zde stále vzpomínají. Vždyť jeho největší říše ve své době sahala téměř až k nám na Moravu. Je to také hlavní artikl prodeje suvenýrů. Svého bojovníka mají mongolové na mnoha výrobcích a zejména pak na etiketách vynikající vodky. Naše mise skončila velmi úspěšně a to podepsáním memoranda o výměně profesorů škol, studentů, inspektorů státní správy i zástupců podnikatelů mezi mongolskou stranou a ČR. I když tomu možná nebude spousta lidí věřit, Mongolsko je velmi rychle se rozvíjející zemí s velkou budoucností. Kromě dřevní suroviny a produkce masa z milionových stád dobytka se zde nachází obrovské množství nerostných surovin. Přesto, že tato země byla dlouhou dobu pod kontrolou Sovětského svazu, nebyl zde komunistický režim nikdy tak silný a zásadní a země si jela podle svých malých zákonů a tradic. Věřím, že současné Mongolsko je a bude velkou výzvou i pro zahraniční investory, zatím je zde stále pole neorané. Při odletu nám všichni tvrdili, že kdo má srdce a duši trempa, lovce či honáka a má pozitivní vztah k přírodě, ten se sem jednou jistě rád vrátí. Už se těším, že se to snad brzy vyplní. Dušan Pořízka, Lipník nad Bečvou Host v knihovně Městská knihovna Lipník nad Bečvou zve na přednášku Ing. Dušana Pořízky Mongolsko Prezentace pracovního pobytu zahraničního experta nadace Člověk v tísni výstavní sál Domeček pátek 24. ledna 2014 v 17:00 hod. Vstup zdarma

17 ZAJÍMAVOSTI STRANA 17 V ECHU TO ŽIJE! Hned první prosincový víkend po slavnostním otevření zažilo Echo zatěžkávací zkoušku víkend plný akcí. Bohatý program odstartoval v pátek 6. prosince 2013 adventní koncert fenomenální houslistky a zpěvačky Ivy Bittové. Její skvostný hlas doprovodilo ostravské smyčcové kvarteto s názvem Moravskoslezské komorní sdružení. Koncert byl beznadějně vyprodán. Již první den předprodeje byla prodána poslední dvoustá vstupenka. V sobotu 7. prosince 2013 se z Echa ozývalo country. Sál našeho nového kulturního domu roztančily lipenské kapely LH Western, embéčka a GEM Band. Kavárna praskala ve švech a dobrá nálada se šířila vzduchem. Tento hudební styl přilákal více než sto příznivců z širokého okolí. Na akci s názvem LH Western Mikulášská country nesměl samozřejmě chybět Mikuláš, který spolu s čertem a andělem rozdal dospělým balíčky. Echo ani na chvíli nešlo spát. Sobotní country vystřídala další akce, kterou byla 8. prosince 2013 Pekelně žhavá párty aneb Roztančený Mikuláš. Pro naše ratolesti bylo připraveno zábavné nedělní odpoledne plné mikulášských her. Sál kulturního domu se proměnil v dětské peklíčko rozdivočelých čertíků, ze kterého se ozýval jen samý smích. Děti soutěžily o krásné ceny a sladkosti. Svou mysl procvičily nad hlavolamy a své obličeje zkrášlily třpytivými barvami. S blížícím se koncem řádění na parketu přišel děti pozdravit Mikuláš. Všechny děti byly statečné, přednesly básničku, zazpívaly a domů si odnesly obrovské balíčky. Echo se rozloučilo se všemi zúčastněnými světelnou show. Nabitý víkend zvládlo Echo na jedničku. A to byl teprve začátek V lednu na nás čeká dětský maškarní karneval a již začne plesová sezóna. Prvním plesem, který se uskuteční v novém kulturním domě Echo, bude Cykloples, který proběhne v sobotu od 20:00 do 02:00 hodin. Více informací o akcích v kulturním domě Echo naleznete na stránkách Pokud byste chtěli uspořádat v kulturním domě Echo jakoukoliv soukromou oslavu (svatbu, narozeniny apod.), obraťte se na nás. Rádi Vám vyhovíme a naplánujeme oslavu podle Vašeho přání. Ing. Veronika Mačinová Parket v Echu patřil tanečníkům. Foto: archiv SVČ Junáci Lipenské dvojky Začátek nového roku bývá časem, kdy se asi každý ohlédne za minulým rokem a udělá malou rekapitulaci, co se mu v minulém roce povedlo. I u našeho skautského oddílu Lipenská dvojka se událo hodně věcí. To, co nejvíce ovlivnilo naši činnost, byla změna v organizační struktuře. Z původního velkého oddílu jsme v září udělali tři: oddíl světlušek, vlčat a oddíl skautů. Naši celoroční skautskou činnost jste mohli sledovat v průběhu celého minulého roku na fotkách v zelenině paní Zapalačové a nebo na našich internetových stránkách To, co nás čeká tento rok, bude pro všechny naše oddíly opravdu zajímavé. Naší snahou je připravovat každý rok něco nového a jedna z prvních akcí, která nás čeká už v únoru, je Víkendové zimní táboření. V květnu po oslavách konce 2. světové války nás čeká víkend pod názvem Military day. Půjde o celodenní brannou soutěž, na kterou chceme pozvat oddíly i z jiných skautských středisek. O prázdninách nás čeká čtrnáctidenní tábor a celoevropské skautské setkání Středoevropské Jamboree, kde budeme mít možnost potkat skauty z celé Evropy. I tento rok budeme pokračovat ve vzdělávání vedoucích oddílů, kteří se zúčastní vůdcovských kurzů, a samozřejmě nesmíme zapomenout na oddílové rádce, kteří se budou vzdělávat ve zdravotnických kurzech. Na závěr bych vám všem rád popřál hodně štěstí a zdraví v novém roce 2014 a také poděkoval všem, kteří nám pomáhají. Moc si této pomoci vážíme. Děkuje Dan Machač. ROZTANČENÝ MIKULÁŠ V ECHU V neděli 8. prosince 2013 připravilo Echo pro děti zábavné odpoledne plné mikulášských her, soutěží a skotačení s čertíky a andělem. Velký úspěch mělo malování na obličej, které zajistilo rádio Orion. Téměř všechny děti si nechaly na obličej namalovat zvířecí podobu. Za vyřešený hlavolam, který čekal na děti hned před vstupem do sálu, dostaly sladkou odměnu a balónek. V sále pak na děti čekali čerti a anděl. Program začal malou rozcvičkou pro zahřátí, po které následovaly soutěže. Všechny děti se velmi snažily a za vynikající výkony je čertíci odměňovali malými dárečky. Po ukončení mikulášských her byli vyhlášeni dva vítězové soutěže o nejhezčího čertíka. Poté dětský smích a křik v sále vystřídalo ticho, protože do sálu vešel Mikuláš. Každé dítě, které předneslo básničku nebo zazpívalo písničku, si zasloužilo balíček. Závěrečným bodem programu byla světelná show, po které děti dostaly poslední dáreček na rozloučenou, kterým byl svítící náramek. Mikulášské odpoledne se velmi vydařilo, o čemž svědčí hojná účast. Do kulturního domu Echo zavítalo téměř sedm desítek návštěvníků. Malými čertíky se to všude jen hemžilo. Kolektiv KD Echo se bude těšit zase příští rok při podobné akci. Více fotografií z akce můžete zhlédnout na facebookových stránkách SVČ Lipník nad Bečvou. Ing. Veronika Mačinová Vítězné masky, foto archív SVČ Lipník n. B.

18 STRANA 18 Nerecyklované úsporné zářivky představují ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu více než půldruhé vodní nádrže Lipno či téměř 80 Máchových jezer. Klasické wolframové žárovky již pomalu z domácností vymizely a nahradily je úsporné světelné zdroje: zejména kompaktní a lineární zářivky a LED diodové osvětlení. S rapidním růstem počtu úsporných žárovek roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Recyklace je nutná především kvůli toxické rtuti, kterou v malém množství světelné zdroje obsahují, a také kvůli obsahu druhotných surovin. Podle analýzy společnosti EKOLAMP úsporné světelné zdroje recykluje téměř 100 procent firem, ale jenom 40 procent domácností. Na skládkách tak ročně končí až 60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně, vysvětluje hlavní důvody recyklace Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení. kultura Na skládkách končí 60 procent úsporných žárovek, zamořují tak zbytečně okolí Galapágy peklo i ráj Další ročník cyklu setkávání se zajímavými lidmi Host v knihovně začíná v úterý 14. ledna 2014 besedou s cestovateli a fotografy Danou Smržovou a Stanislavem Hořínkem, kteří jsou autory stejnojmenné knihy. Tématem bude souostroví Galapágy. Ty byly rájem, kde se nerušeně a zcela odděleně život vyvíjel svým tempem. Veškerá jedinečná fauna i flóra se přizpůsobovala daným podmínkám zdejšího ekosystému, vše mělo svůj řád, než se objevil člověk a vše bylo najednou narušeno. Ostrovy se staly útočištěm námořníků i pirátů, kteří ve velkém decimovali populace želv sloních, leguánů i hnízdících mořských ptáků, tehdy se Galapágy změnily v peklo. Beseda s promítáním fotografií a videoprojekcí začíná v 17:30 hodin ve výstavním sále Domečku v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Projekt Host v knihovně je realizován za finanční podpory města Lipník nad Bečvou a Ministerstva kultury. Miroslava Střelcová Před znečištěním ochráněno 80 Máchových jezer Zásadním důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Loni se jí podařilo zpracovat více než 25 kilogramů. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu více než jedné vodní nádrže Lipno či téměř 80 Máchových jezer, vysvětluje hlavní důvody recyklace Radoslav Chmela. Zátěž pro životní prostředí představuje rtuť jen při neodborné likvidaci. Zářivku je třeba považovat za elektroodpad, který do komunálního odpadu nepatří. Rovněž mobily, počítače nebo televize obsahují řadu toxických látek, které musí být odborně recyklovány, doplňuje Chmela. Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca 2 5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora. Problém nastává při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu, kde dochází k větším únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody, vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu. Počet sběrných míst roste: nyní jich je více než 3400 V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí (863) či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem. Zájem firem o umístění sběrných nádob narostl meziročně o 26 %. Doposud jsme jich rozmístili více než 1400 a jen letos jich přibude dalších zhruba 400, dodává Radoslav Chmela. Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na Materiálově se podařilo využít až 95 % surovin ze světelných zdrojů (zářivky) a 85 % surovin z průmyslových svítidel. Zákon o odpadech definuje minimální míru materiálového využití druhotných surovin z průmyslových svítidel na 70 % a světelných zdrojů na 80 %. Opětovně se loni využilo několik set tun skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 25 kilogramů toxické rtuti, uzavírá Radoslav Chmela. Počet vysloužilých úsporných zářivek bude nadále stoupat s tím, jak budou postupně nahrazovány původní wolframové žárovky, jejichž výroba je od roku 2009 postupně ukončována. Po zákazu 100 W a 75 W žárovek přestali loni výrobci na trh uvádět žárovky s příkonem 60 W a letos v září se ukončí prodej i 40wattových a méně výkonných žárovek (vyjma speciálních aplikací). Ing. Radoslav Chmela, PR & Marketing Manager společnosti EKOLAMP O společnosti EKOLAMP s.r.o. Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na Host v knihovně Městská knihovna Lipník nad Bečvou na cestovatelskou přednášku Dany Smržové a Stanislava Hořínka Galapágy peklo i ráj výstavní sál Domeček úterý 14. ledna 2014 v 17:30 hod. Vstup zdarma

19 ZAJÍMAVOSTI / KULTURA STRANA 19 Jak na počítač pokročilí Rozšiřte si své základní znalosti v práci s počítačem v připravovaném kurzu Jak na počítač pro pokročilé. Tento kurz pořádá Městská knihovna Lipník nad Bečvou v měsíci únoru v těchto dnech: 5., 12., 19. a Kurz obsahuje čtyři lekce po třech vyučovacích hodinách. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti nejen v oblasti práce s Wordem a Excelem, ale naučí se také pracovat s digitálními fotografiemi a se čtečkami elektronických knih. Navštíví internetové obchody a zjistí, jaké na ně mohou čekat nástrahy. Kurzy probíhají ve studovně vždy ve středu, dopolední kurz v době 8:30 11:30 hodin, odpolední kurz v době 15:00 18:00 hodin. Kurz je určen vždy pro čtyři zájemce, školíme na 3 osobních počítačích a na 1 notebooku. Přihlásit se můžete nejpozději týden před zahájením kurzu osobně ve studovně, telefonicky na čísle nebo em Eva Vinckerová Český rybářský svaz MO Lipník n. B. Pořádá Společenský večer Kdy: 28. února 2014 ve 20:00 hod. Kde: Kulturní dům Veselíčko-Tupec Hudba: MUSIC ART SERVIS Blazice Doprava zajištěna z Lipníka n. B. a zpět Tombola bohaté občerstvení Předprodej vstupenek v klubovně MO ČRS v ulici J. V. Sládka 1460 každé úterý od 14. ledna Bližší informace p. Hloušek Jan mobil KREATIVNÍ DOPOLEDNE GELOVÉ SVÍČKY SVČ Lipník n. B. připravilo v sobotu pro veřejnost kreativní dopoledne. Téma: Gelové svíčky. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné dílně SVČ, Komenského sady Vstupné 100 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na telefonu nebo Vážení přátelé charitního díla, srdečně Vás zdravíme v novém roce. Rádi bychom Vám při této příležitosti blíže představili naše služby, které v současné době poskytujeme. Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou nabízí především službu pečovatelskou a ošetřovatelskou. Dále provozujeme charitní šatník a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Charitní pečovatelská služba je určena všem seniorům a lidem nad 19 let s tělesným postižením či chronickým onemocněním. Nabízíme např. pomoc při úkonech osobní hygieny, zajišťujeme běžný úklid domácnosti, nákupy, dovoz oběda i podporu při přípravě a podání jídla. Všechny úkony jsou placené (hradí klient dle ceníku). Součástí služby je i základní sociální poradenství poskytované zdarma. Charitní ošetřovatelská služba je určena lidem v akutních, chronických i terminálních stavech onemocnění a zajišťuje zdravotní a odbornou ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta na základě doporučení obvodního lékaře. Péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění a provádí ji registrované zdravotní sestry. Od loňského roku nabízíme také službu charitního šatníku, kde si každé úterý dopoledne mohou lidé, hlavně sociálně slabé rodiny a lidé v nouzi, pořídit oblečení všeho druhu, ložní prádlo, obuv nebo hračky. Pro ty, kteří ke svému životu potřebují zapůjčit nebo jen vyzkoušet kompenzační pomůcku (např. mechanický invalidní vozík, elektrickou či mechanickou polohovací postel, sedačku do vany, pokojové WC, francouzské hole apod.) je tu k dispozici půjčovna kompenzačních pomůcek. Jsme tu pro vás každý všední den od 7 do 15 hodin. Od ledna zahájila nově provoz v Lipníku nad Bečvou klubovna Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix. Klubovna je na Zahradní ulici a je otevřena každé úterý, středu a čtvrtek od 13:15 do 18 hodin. Děkujeme všem za přízeň v loňském roce a věříme, že budete s našimi službami spokojeni i v tom letošním. Za Charitu Hranice Mgr. Martin Fujdl, vedoucí Chps Lipník nad Bečvou Vážení občané, čtenáři Lipenských listů. Vánoční svátky máme za námi, ale rovněž tak zimní slunovrat a novou naději na příchod lepšího počasí. A před sebou máme opět nepopsaný list nového roku Ať už bude záležet na náhodě, nebo na nás samotných, přejme si společně, ať se v této knize píše něco hezkého, co nám přinese radost a potěšení a převáží tak v našich myšlenkách ty méně úspěšné události. PODPORA DĚTEM sbírka v Lipenském klubu POHODA Rádi bychom vás upozornili, že můžete pomáhat dětem. Jak? Můžete donést do Lipenského klubu Pohoda v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1335, nepotřebný papír, který je určený jako sběr, a dále vršky z PET lahví. Ty jsou určeny na pomoc potřebným postiženým dětem. Děkujeme touto cestou za vaši účast. V klubu jsme v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin. Co se týká služeb, organizace poskytuje například základní sociální poradenství a pečovatelskou službu pro zájemce ve městě Lipníku nad Bečvou a jeho místních částech. Objednat si můžete např. dovážku jídla, pomoc při zajištění základních potřeb, pomoc při úkonech osobní hygieny, možnost nákupů a běžný úklid. Nabízíme odvoz klienta k lékaři, na úřady apod. Podrobnější informace vám podají zaměstnanci našeho zařízení. I v letošním roce mohou lidé navštívit akce konané v Domě s pečovatelskou službou, ať už ty jednorázové, nebo i ty pravidelné. Například každou první středu v měsíci od 15:30 hodin Posezení s muzikou, dále většinou třetí sobotu v měsíci mši svatou. Nebo je možné navštívit dopolední akce konané v Lipenském klubu Pohoda. Ucelené informace lze získat z měsíčníku Služebníček, který naši klienti dostávají na začátku měsíce nebo na webových stránkách naší organizace případně na plakátovacích plochách. Na všechny akce jste srdečně zváni. Příjemné zážitky kulturní a životní přeje kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník n. B., přísp. organizace SVČ Lipník n. B. srdečně zve milovníky dobré hudby na Country ples který se koná v sobotu od 20:00 hodin v kulturním domě Echo. Hraje lipenská kapela LH WESTERN. Bohatý program výuka country tanců a tombola. Vstupné pouhých 70 Kč. Předprodej vstupenek v TIC a SVČ Lipník n. B. od

20 STRANA 20 kultura Otevření kulturního domu Echo V úterý 3. prosince 2013 v 11 hodin byl slavnostně otevřen kulturní dům Echo za přítomnosti zastupitelů města, realizátorů rekonstrukce a zástupců kulturně společenských institucí města. Město Lipník nad Bečvou v posledních více než 20 letech nemělo k dispozici vlastní důstojný sál, kde by se mohly konat kulturní a společenské akce. Sokolovna i Modrá hvězda byly na začátku 90. let vráceny původním majitelům, a tak se městské akce po většinu času konaly pod širým nebem, jelikož i jediný sál, dnes již bývalého kina Svět, dosloužil. Zastupitelstvo města hledalo vhodné prostory a rozhodlo v roce 2011 o rekonstrukci prostor kina Svět na kulturní dům, zahájil svou řeč starosta města Ing. Miloslav Přikryl. Popsal průběh rekonstrukce od projektu přes stavební práce až po vybavení mobiliářem, zvláště vyzvedl originální svítidla umělecké kovářky Christine Habermann von Hoch. Starosta předává ředitelce SVČ Janě Kašpárkové symbolický klíč od Echa Celá rekonstrukce byla financována z rozpočtu města, stavební práce a technologie mají hodnotu téměř 32 mil. Kč. Kulturní dům Echo provozuje příspěvková organizace města SVČ Lipník nad Bečvou. Na závěr patří poděkování zastupitelstvu města, pracovníkům městského úřadu, kteří se podíleli na přípravě a realizaci, technickému dozoru investora, zhotoviteli a jeho subdodavatelům a provozovateli za týmovou práci po dobu této náročné rekonstrukce, uzavřel svou řeč pan starosta a symbolický kovaný klíč od Echa předal ředitelce SVČ Ing. Janě Kašpárkové. Součástí programu slavnostního otevření byla prezentace firmy AV MÉDIA, jejíž zástupce přítomným předvedl vynikající možnosti moderního technického vybavení kulturního domu od prezentací přes projekce, zvuk a světla. Hudebně program doprovodil žesťový sextet ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku n. B. Text Blanka Prudilová, foto Pavel Motan Zástupci realizátorů v publiku KD Echo otevřen pro veřejnost Současně s rozsvícením vánočního stromu ve středu 4. prosince 2013 probíhal v kulturním domě ECHO Den otevřených dveří. Bylo možno prvně nahlédnout do všech opravených prostor, v sále zhlédnout ukázky slavnostně prostřených tabulí a obrazovou prezentaci k rekonstrukci objektu. Na pódiu se tančilo, ukázky společenských tanců představili mladičcí tanečníci pod vedením mistrovského tanečního páru Filip Swětík Lenka Komínková. Hovoří starosta M. Přikryl, ženský realizační tým je nastoupen Občerstvení fungovalo v příjemné kavárničce i venku na terase za KD Echo, kde v kovaných koších hořel oheň. Bezmála 1500 lidí prošlo novým kulturním domem během prvního odpoledne jeho provozu. Před koncem Dne otevřených dveří připlul k Echu z náměstí také Anděl a spolu s ním další desítky lidí. Anděl popřál všem lidem krásný advent a kulturnímu domu Echo andělsky požehnal, aby byl místem, kde se lidé stávají lepšími. Text: B. Prudilová L. Komínková, F. Swětík a jejich žáci představují ukázky tanců divákům. Zaplněný kulturák Foto: B. Prudilová a H. Dostálová

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování, název životní situace Místní poplatek ze psů Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů - přihlášky, odhlášky, úhrada poplatku za psa Kdo je

Více