Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance"

Transkript

1

2 Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom s finanční gramotností muži a ženy Na základě toho výzkumu lze říci, že se znalostí finančních pojmů jsou na tom lépe muži než ženy Ve 13 ze 14 otázek uvedlo správnou odpověď větší procento mužů než žen Zdroj dat: MindBridge, léto 2011, n=900, 3x300 (populace let (1/3), let (1/3), 60+ (1/3)

3 5 Letošní výzkum měl za úkol zmapovat vztah můžu a žen k financím Porovnat, jak se orientují v oblasti správy financí a jaké mají v této oblasti návyky Zdroj dat: MindBridge, léto 2012, populace od 25 do 60 let, vzorek n=1000, 500 muži / 500 ženy

4 6 Výsledky lze stručně shrnout v konstatování, že muži mají obecně k vyřizování finančních záležitostí domácnosti blíže než ženy. Muži jsou, někdy výrazně, jistější v tématech týkajících se financí a finančního rozhodování a plánování. Muži jsou významně jistější než ženy v situacích, kdy mají rozhodnout o nákupu auta na leasing, o hypotéce, výběru banky a když řeší situaci nenadálých finančních výdajů. Pouze v jedné z testovaných oblastí se ženy cítí jistější než muži, a to je přehled cen běžných potravin. V situacích, jako jsou dlouhodobé plánování financí ve vztahu k rozpočtu domácnosti či výběr zajištění pro pozdější věk, jsou si muži i ženy v průměru stejně jistí.

5 7 Největší rozdíly v míře jistoty v daných situacích (respondenti na škále 0 až 10 vyjadřovali míru nejistoty či jistoty v dané oblasti). Míra jistoty v životních situacích (na stupnici 0 10) ,2 6,4 Jak jistě bych se cítil(a), kdybych měl(a) vybrat banku pro společné hospodaření domácnosti? 6,4 6,3 5,8 Jak jistě bych se cítil(a), kdybych měl/a vymyslet řešení situace, když dojde k nenadálým finančním vydáním nad aktuální možnosti domácnosti? 4,8 Jak jistě bych se cítil(a), kdybych měl/a rozhodnout o nákupu auta na leasing? muži míra jistory ženy míra jistoty 5,0 4,1 Jak jistě bych se cítil(a), kdyby přišel známý/á, že potřebuje probrat a poradit s parametry hypotéky, kterou si chce vzít? 7,4 8,3 Nakolik byste řekl/a, že se vyznáte v cenách běžných potravin v obchodech?

6 S finančními institucemi jednají spíše muži. Tvrdí to za sebe 54 % mužů a přisuzuje jim tuto úlohu 16 % žen. Naopak pouze 36 % žen za sebe tvrdí, že jsou to právě ony, které jednají za jejich domácnosti s finančními institucemi a zároveň jim tuto úlohu přiznává 6 % mužů. U dalších celkově 37 % jedná s finančními institucemi buď muž, nebo žena podle aktuální potřeby, nedělají v tom rozdíly. U zbývajících 8 % jednají s finančními institucemi oba partneři stejným dílem každý totiž za svoje finance. 8

7 Většina mužů i žen se o svých financích radí s odborníky. S nějakým finančním poradcem už jednalo 82 % oslovených. 9 Otázka: Jednal(a) jste již někdy s finančním poradcem?

8 10 S finančním poradcem by se 12 % oslovených radilo už při investici do 50 tisíc korun, naopak desetina by k takové konzultaci přistoupila až při investici nad 1 milion korun. 14 % by se s finančním poradcem neradilo při žádné investici. Nejčastěji by se lidé uchylovali ke kontaktování finančního poradce už při investici 50 až 150 tisíc korun (36 %).

9 11 72 % respondentů (70 % mužů a 74 % žen) se kloní k názoru, že je jedno, zda se v osobě poradce objevuje muž či žena. Otázka: Důvěřoval/a byste více finančnímu poradci a poskytnutým informacím, pokud by šlo o ženu, nebo pokud by šlo o muže, pokud by přišli ze stejné poradenské firmy nebo banky?

10 12 S (nebankovním) finančním poradcem jsme nejčastěji připraveni konzultovat témata investice na kapitálovém trhu (51 %), hypotéky (49 %) a spoření na důchod (33 %), resp. konsolidace úvěrů (31 %). Lidé ve věku 25 až 30 let vykazují významně vyšší připravenost ke konzultacím na téma hypotéka, resp. stavební spoření, než je tomu u vyšších věkových kategorií.

11 13 Podle připravenosti riskovat, a tudíž mít vyšší zhodnocení investovaných prostředků, nebo naopak neriskovat s tím, že zhodnocení bude malé, se Češi řadí spíše mezi opatrnější investory. 36 % dalo známky 8 až 10 na desetibodové stupnici, kdy 10 znamenalo připravenost v případě volných finančních prostředků investovat právě do produktů s malou mírou zhodnocení a s minimálním nebo nulovým rizikem. Naproti tomu pouze 7 % volilo známky 0 až 2 na opačné straně stupnice tedy investici do produktů s možnou vysokou mírou zhodnocení, ale i s vyšším rizikem.

12 Domácí kasu pro běžný chod domácnosti drží častěji ženy. 14 Na to, kdo se více stará o běžný chod domácnosti z hlediska financí, existují poměrně rozdílné názory podle toho, kdo na otázku odpovídá zda muž nebo žena. Otázka: Kdo je ve Vaší domácnosti tou osobou, která se více stará o její běžný chod z hlediska financí?

13 15 Z těch, kteří vykonávají úřad domácího ministra financí, je jak u mužů, tak i u žen zhruba polovina přesvědčena, že by jejich partner/ka tento úkol zvládal(a) stejně dobře jako oni sami. Druhá polovina je přesvědčena, že by to partner/ka zvládal(a) hůře. Hodnocení, že by partner/ka zvládal(a) úkol lépe než sám respondent se prakticky nevyskytuje (1-2 %). Z těch, kteří správu financí domácnosti nemají na starost, je 17 % mužů a 19 % žen přesvědčeno, že by tento úkol zvládali lépe než jejich partner/ka. ¾ (72 % mužů, 75 % žen) si myslí, že by na tom byli stejně jako jejich partner/ka. 11 % mužů a 6 % žen sebekriticky tvrdí, že by sami tento úkol zvládali hůře než jejich protějšek.

14 16 Tedy přesto, že jsou muži ve finančních tématech jistější a gramotnější, jsou to nakonec častěji ženy, které se starají o běžný chod domácnosti z hlediska financí.

15 17 Necelé ¾ respondentů (73 % mužů a 72 % žen) uvádí, že vědí docela přesně, kolik vydělává jejich partner/ka. Otázka: Víte, kolik vydělává měsíčně váš/vaše manžel/manželka, partner/partnerka?

16 Děkuji za pozornost.

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Partners For Life Planning 2011. Den finanční gramotnosti

Partners For Life Planning 2011. Den finanční gramotnosti Den finanční gramotnosti 8. září jako Den finanční gramotnosti Partners se rozhodla požádat Organizaci OSN, respektive UNESCO o oficiální vyhlášení 8. září jako Dne finanční gramotnosti 8. září jako Den

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Financování vlastního bydlení 5. zcela přepracované vydání

Financování vlastního bydlení 5. zcela přepracované vydání Edice Osobní a rodinné fi nance Mgr. Petr Syrový Financování vlastního bydlení 5. zcela přepracované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 598. publikaci Návrh řady Adéla

Více

Ondřej Steklý. www.steklyporadce.cz. které vám. ušetří tisíce

Ondřej Steklý. www.steklyporadce.cz. které vám. ušetří tisíce Ondřej Steklý 6 rad, které vám Předmluva V dnešní době, každý z nás využívá nějaké finanční produkty. Ať už si chcete našetřit, pojistit se, nebo si půjčit peníze, musíte si vybrat z aktuální nabídky na

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových

Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 Obsah 1) Základní pravidla, 2) čeho se vyvarovat, 3) druhy úvěrových produktů kreditní karta, spotřebitelský

Více

Stavební spoření. v roce 2012

Stavební spoření. v roce 2012 Stavební spoření v roce 2012 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Úvodní slovo Vážení čtenáři, byť je moderní finanční sféra dynamická a rychle se mění, dnes neplatí to, co včera, a zítra už

Více

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Finanční bilance a aktuální smlouvy Příjmy domácnosti 64 941 Kč Výdaje domácnosti 64 039 Kč Uložené prostředky: 493 000 Kč Společnost Název produktu Počátek

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Říjen 2014 Obsah Hlavní zjištění strana 3 Realizátor projektu strana 5 Východiska

Více

Úvod. Význam finanční gramotnosti

Úvod. Význam finanční gramotnosti 1. Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční

Více

Co je pro nás v životě důležité? Naděžda Horáková

Co je pro nás v životě důležité? Naděžda Horáková Co je pro nás v životě důležité? Naděžda Horáková I. Úvod Přestože problematice hodnot byla v sociologii již věnovaná řada textů, neexistuje v současné sociologii jednotná teoretická koncepce hodnot. Podle

Více

PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Znalosti pro tržní praxi 2012 6. - 7. 9. 2012 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2011 Katedra aplikované ekonomie FF UP v Olomouci PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

Vezměte budoucnost do vlastních rukou

Vezměte budoucnost do vlastních rukou InvestIce a spoření Řešení Vaší bezstarostné penze Vezměte budoucnost do vlastních rukou 1 Obsah Vaše bezstarostná penze........... 2 Jak funguje penzijní systém v České republice?................ 4 Kdy

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Investor 21. století Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří

Investor 21. století Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří David Havlíček Michal Stupavský Investor 21. století Jak ovládnout vlastní emoce a uvažovat o zajištění na stáří Tato kniha vychází za finančního přispění CFA Society Czech Republic a BRAHAM Advisory.

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více