Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2

3

4 4

5 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 29 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 32 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva auditora 40 5

6 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČ: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým, nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2011 Předsedkyně: Člen: Člen: Ing. Gabriela Lachoutová Ing. Patrik Tkáč Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2011 Předsedkyně: Členka: Členka: RNDr. Marta Tkáčová Ing. Andrea Tkáčová Ing. Taťána Turziková Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Ing. Gabriela Lachoutová Výše majetkového vkladu: CZK 7

8 8

9 PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2011 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě CZK. Částka se skládá z darů společností J&T, zaměstnanců skupiny J&T, klientů a lidí spřízněných s J&T. V prosinci 2011 proběhl pátý ročník projektu Kouzelné Vánoce, který realizoval Nadační fond J&T ve spolupráci s klubem Cybex. Letos se stejně jako v loňském roce projektu zúčastnili i zaměstnanci skupiny J&T. Stejně jako v minulých letech se přispívalo na nákup dárků z oblasti vzdělávání a sportu především pro děti v náhradních rodinách a děti nemocné a s handicapem. Stejně jako v loňském roce byly do projektu zařazeny děti, které mají rodiče se zdravotním postižením. Dary byly poukazovány na speciálně vytvořený účet nadačního fondu, který se pak postaral o částečné finanční zajištění darů a i o ostatní administrativu včetně darovacích smluv, děkovných dopisů apod. Dále Nadační fond J&T obdržel od J&T Banky a. s. darem nájemné ve výši ,28 CZK. Od zřizovatelů Nadačního fondu J&T jsme získali částku CZK, která byla společně s částí finančního daru od J&T Banky a. s. ve výši CZK použita na úhradu provozních nákladů. Od společnosti Bontonfilm a. s. jsme obdrželi licenční poplatky za film Nickyho rodina v částce CZK. SEZNAM DARŮ 2011 BĚŽNÉ DARY Jméno částka v CZK Aero Group, a. s Anonymní dárci Ašer Štěpán Atlantik finanční trhy, a. s Badida Miloš Bártová Blanka Bělovská Petra Bendák Kamil Boháč Milan 200 Bonavenutorová Alena 500 Bryndová Eva Bublíková Klára Dlouhá Jana Domanská Martina 500 Drahotský Daniel 300 Dvořáková Věra 400 Eichenmannová Monika 500 Energetický průmyslový holding, a. s Equity holding, a. s Fialová Henrieta 250 Florián Roman Folprecht Martin Grund Daniel 500 Hampejs Dalibor Hellerová Jitka Hlavsa Petr 300 Holubová Kateřina 400 Houdková Veronika Chaloupková Jana Charouz Group s. r. o Chytilová Veronika J&T Banka, a. s J&T IB and Capital Markets, a. s

10 J&T ASSET MANAGEMENT, investiční společnost, a. s Jakabovič Ivan Jordán Milan Kadlec Libor 500 Kamenický Petr 500 Kesner Martin 300 Klejmová Eva Kocůrek Dalibor Kočí Tomáš 500 Kodešová Helena Kolátorová Romana 500 Kotek Jan 300 Kotlář Radim Krušina Martin 500 Křetínský Daniel Lásková Alena 150 Láslopová Ingrid Lebedová Lenka 150 Liška Roman 250 Loydl Patrik Lukasová Hedvika 500 Lukáš Jan Málek Petr Marková Helena 200 Maršíková Radka Martínek Miloslav Masozávod Krahulčí, a. s Mejstříková Sylva 500 Minařík Jiří 500 Minařík Miroslav Moravec Karol 250 Nepšinská Erika Nešetřil Vlasta Neuschl Martin 500 Nováček Jiří Nováček Petr 500 Palcr Dušan Pantučková Genoveva 500 Pipková Petra Popelka Ondřej 216 Procházková Jana 750 RMS Mezzanine, a. s Robert Michalík 200 Rychtařík Michal Samcová Iveta Semotan Michal Sommerová Eva 400 Stejskalová Gabriela Sudová Lenka 200 Šedá Kateřina 350 Šmahelová Pavla Šmehlík Michal 500 Šnobr Michal

11 Špitálský Jan Šváb Jakub Tomeš Libor Tomíčková Magda 150 Turziková Taťána United Energy, a. s United Energy Coal Trading, a. s Vančo Juraj 250 Vávra Aleš Vlachovská Magdalena 150 výtěžek z tomboly Čeladná Yinachi, s. r. o Zábojník Miloslav Zaoral Jan 500 Zeman Jan 200 Zettel Jiří 500 Zika Radek Znojil Michal Celkem PŘÍSPĚVKY NA PROJEKT KOUZELNÉ VÁNOCE Jméno částka v CZK Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o Bártová Blanka Boďová Gabriela Bublíková Klára Cybex Dlouhá Jana Dvořáček Vladimír Eichenmannová Monika Fialová Henrieta Greplová Eva Hajda Roman Hasincová Libuše Havlík František Chytilová Veronika Kališková Anna Kellnerová Pavla Kuděj Milan Kudrlová Markéta Kujal Martin Lásková Alena Lukáš Jan Málek Petr Mojžíšková Lenka Myslivcová Jana Nykodýmová Vendula Ondřej Popelka Pohlová Hana Sekanina Petr Slobodník Michal

12 Stejskalová Gabriela Svárovská Helena Šály Králová Michaela Šubertová Daniela Tomíček-Tomíčková 500 Turziková Taťána Vaculík Pavel Celkem DARY URČENÉ NA KAMPAŇ ODSOUZENI.CZ Jméno částka v CZK Jeřábek Karel Celkem

13 PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2011 poskytl Nadační fond J&T, v souladu s platným statutem, finanční příspěvky v celkové hodnotě CZK fyzickým a právnickým osobám. INICIATIVA ZA ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V roce 2011 jsme pokračovali v Iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče. V rámci projektu jsme poskytli finance v částce CZK na služby v oblasti public affairs. Pokračovali jsme v kampani Odsouzeni.cz., která vznikla v rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. Nadační fond J&T ji založil s několika významnými nevládními organizacemi (Amalthea, Asociace náhradních rodin, Rozum a cit, Sdružení pěstounských rodin). Cílem kampaně je upozornit veřejnost na stávající nedostatky státního systému péče o ohrožené děti v České republice a podpořit proces nezbytných legislativních změn. Našimi cíli v rámci Iniciativy směřujeme k rozvoji náhradní rodinné péče v ČR. Cíle jsou: 1. Zprofesionalizovat výběr a přípravu náhradních rodičů. 2. Zefektivnit proces zprostředkování náhradní rodinné péče. 3. Zvýšit kvalitu a rozsah služeb pro náhradní rodiny. 4. Zavést a finančně zajistit nové formy náhradní rodinné péče, zvláště specializované formy pěstounské péče na přechodnou dobu. 5. Zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o problematiku náhradní rodinné péče. 6. Zavést standardy pěstounských služeb platné pro pěstouny i poskytovatele pěstounských služeb. 7. Podpořit proces transformace systému péče o ohrožené děti v ČR. Nadační fond J&T začal připravovat také novou náborovou kampaň Hledáme rodiče. V České republice dnes v ústavech tráví své dětství více než jedenáct tisíc dětí. Kampaň Hledáme rodiče se pokusí toto číslo změnit. V centru pozornosti kampaně bude snaha probudit v lidech myšlenku stát se náhradním rodičem dítěti, které se z jakýchkoliv důvodů ocitlo mimo svou biologickou rodinu. V rámci úsilí o zatraktivnění pěstounské péče a role pěstounů vůbec se bude kampaň snažit poskytnut co nejvíce informací o této formě náhradní rodinné výchovy. Důkazem toho, že se v české společnosti nachází v souvislosti s pěstounstvím velký potenciál, jsou i výsledky výzkumu veřejného mínění Češi a pěstounská péče 2012, který si Nadační fond J&T nechal zpracovat na jaře Spontánní zájem o roli pěstouna vyjádřilo v tomto průzkumu 37 % respondentů. Z toho 5 % dotázaných má zájem vážný. V přepočtu na celou populaci to znamená až potenciálních zájemců o pěstounství. Téměř pětina z respondentů uvažujících o pěstounství by se pak mohla stát náhradními rodiči už do jednoho roku. Navíc ideálního kandidáta na pěstouna zná podle svého úsudku ve svém okolí dokonce celá jedna třetina Čechů. Poskytnutím dostatku informací a kvalifikované pomoci během složitého procesu rozhodování se kampaň Hledáme rodiče pokusí nasměrovat k vážnému zájmu o pěstounskou péči alespoň část lidí, kteří v současné době o pěstounství byť jen nezávazně uvažují. Být pěstounem je neobyčejně náročná práce, vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění. Autoři kampaně Hledáme rodiče nicméně věří, že v české společnosti se podaří najít dostatek lidí, kteří budou splňovat přísná kritéria k tomu stát se náhradním rodičem dítěti, které zůstalo na život samo. JAK VELKÝ MAJÍ ČEŠI ZÁJEM STÁT SE PĚSTOUNEM? 18 % 5 % 45 % 32 % 18 % vůbec nemám zájem 45 % spíše nemám zájem 32 % částečně mám zájem 5 % rozhodně máme zájem 13

14 Z organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci, jsme podpořili následující: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM Dětskému krizovému centru jsme poskytli finanční prostředky na projekt Cesta z pekla a Záchranný kruh, kterými poskytují komplexní odbornou péči týraným, sexuálně zneužívaným a jinak ohroženým dětem. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AMALTHEA Občanskému sdružení jsme poskytli finanční prostředky na přípravu pěstounů na přechodnou dobu. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAGDALENIUM Sdružení v roce 2011 otevřelo nový azylový dům pro oběti domácího násilí. Nadační fond J&T je partnerem tohoto projektu. Poskytli jsme finanční prostředky na provozní náklady. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT Finanční prostředky, které jsme sdružení v roce 2011 poskytli, byly použity na vzdělávací a terapeutické služby, doprovázení náhradních rodin, odlehčovací péči a poradenské centrum. OS 15 MINUT Stejně jako v loňském roce jsme se podíleli na financování kampaně týkající se boje proti rakovině prsu pod názvem Cheš žít jako já?. SDRUŽENÍ DĚTSKÝCH SOS VESNIČEK Organizaci jsme přispěli na rekonstrukci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN O. S. Sdružení pěstounských rodin jsme pomohli s úhradou nákladů Poradny náhradní rodinné péče v Plzni a respitní péče. Nadále spolupracujeme s Vysokou školou zdravotnictva sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě na provozu domu HOUSE OF SMILE pro sirotky, polosirotky, děti z ulice, které jsou HIV pozitivní v Kambodži. V roce 2011 jsme nově navázali spolupráci s těmito organizacemi: ALKA, O. P. S. Alka je nezisková organizace poskytující ucelenou (tj. sociální, zdravotní i speciálně pedagogickou) péči osobám s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Usiluje o maximální soběstačnost a o co nejvíce normální život jak klientů, tak i jejich rodin. ASOCIACE NÁHRADNÍCH RODIN V ČR, O.S. Posláním sdružení je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Cílem je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče. CENTRUM DON BOSCO SELESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE Organizace pracuje s dětmi a mládeží z ústavní výchovy. Cílem je ochrana jejich práv, výchova a celkový rozvoj osobnosti. INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ, O. P. S. Organizace informuje společnost o problematice náhradní rodinné péče. NEZISKOVKY.CZ, O. P. S. Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKORD Posláním organizace je péče o děti a mládež s tím nejtěžším postižením a zachování jejich života v přirozených podmínkách ve spolupráci s odborným personálem, který se na této péči a rozvoji podílí. Nadační fond J&T podporuje několik oblastí. Přehled příspěvků je tomu uzpůsoben. 14

15 SEZNAM POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Obdarovaný Předmět Cena v CZK Občanské sdružení Amalthea Příspěvek na mzdové náklady a na projekt Příprava pěstounů na přechodnou dobu Asociace náhradních rodin ČR, o. s. Příspěvek na vzdělávání zájemců o NRP Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže Příspěvek na projekt Na cestě do života Příspěvek na projekty Komunikační mosty, Bezpečná rodina, Cesta Informační středisko Mikuláš, o. p. s hrdinů. Příspěvek na vzdělávací, odlehčující a terapeutické služby. Občanské sdružení Rozum a cit Příspěvek na poradenství a doprovázení pěstounských rodin. Příspěvek na služby poradny náhradní rodinné péče a respitní Sdružení pěstounských rodin o. s péče. Příspěvek na rekonstrukci zařízení pro děti vyžadující okamžitou Sdružení SOS dětských vesniček pomoc. Audovi Příspěvek na rekonstrukci podkroví domu pěstounské rodiny Bednaříkovi Příspěvek na nákup nábytku a materiálu pro pěstounskou rodinu Boškovi Příspěvek na elektropráce na domě pěstounské rodiny Brodníčková Hana Příspěvek na vydání knihy Buchtovi Příspěvek na nákup nábytku a materiálu pro pěstounskou rodinu Buriánkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci podkroví domu pro pěstounskou rodinu Cebovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Centrum pro rodinu Náruč Příspěvek na nákup vybavení pro klub pěstounů Cmolovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Csokovi Příspěvek na dřevo a uhlí pro pěstounskou rodinu Čepelíkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Čermákovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Dellingerovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Děti patří domů, o. s. Příspěvek na respitní služby pro pěstouny a vzdělávání pěstounů Divišovi Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny Dolejšovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny v domě pěstounské rodiny Dvořáčkovi Příspěvek na koupi kotle pro pěstounskou rodinu Egnerovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Ferencovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Flídrovi Příspěvek na zábradlí v domě pěstounské rodiny Foltovi Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny Frýdovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Gomolovi Příspěvek na pobyt pěstounské rodiny v Praze Gubaničovi Příspěvek na rekonstrukci podkroví domu pěstounské rodiny Gunčagovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Havlíčkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Hladíkovi Příspěvek na ubytování a stravu v domě mládeže Holotíkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Holubovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Horvátovi pěstounskou rodinu. Chovancovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Chvátilovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Ježovi pěstounskou rodinu. Juráskovi Příspěvek na opravu fasády domu pěstounské rodiny Kábrtovi Příspěvek na školní pomůcky pro děti z pěstounské rodiny Kandráčovi Příspěvek na nákup kuchyně a nábytku pro pěstounskou rodinu Kašparovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Klusovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu

16 Knotkovi Příspěvek na koupi rovnátek pro děti z pěstounské rodiny Kocmanovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kolpingova rodina Smečno, o. s. Příspěvek na vzdělávací pobytové víkendy Koniorovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kostkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kotykovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kováčovi (Ústecký kraj) Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kováčovi (Zlínský kraj) Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Krausovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Krejčíkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Kroščenovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kuňákovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu a nákup vybavení Lonkovi Příspěvek na koupi kuchyně pro pěstounskou rodinu Machanovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Machkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Maňákovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Mateřské centrum Valašské Meziříčí - EMCÉČKO Příspěvek na terapeuticko vzdělávací pobyty pro náhradní rodiče Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Matiášovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na opravu topení, podlah a koupi nábytku pro Meindlovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny a koupi Michalčíkovi vybavení. Mihalovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny v domě pěstounské rodiny Moravcovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Morozovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Mykytovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Náhodovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Nedbalovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Nezbedovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu a očkování Nováková Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Novákovi Příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu Novákovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Občanské sdružení Filadelfie - přístav Oldřichovice Příspěvek na projekt Můj nový domov Odložilovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Pavlicovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu a kotle Pavlů Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Petráskovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Pištorovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Plhákovi Příspěvek na koupi kotle pro pěstounskou rodinu Podolanovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Pohankovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Pokorní Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Priessnitzovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Rejsovi Příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení Příspěvek na vzdělávací pobyt a poradenský víkendový pobyt Sáblovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu a nákup vybavení Sadílkovi Příspěvek na zateplení domu pěstounské rodiny Samcovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Schmidtovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Skarkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Smatanovi Příspěvek na kuchyňskou linku pro pěstounskou rodinu

17 Sochůrkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Striovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny v domě pěstounské rodiny Suší Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Szkipalovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Šantaví Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Šimkovi Příspěvek na rekonstrukci komínu u domu pro pěstounskou rodinu Šmahlíkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Špekta naděje Příspěvek na služby podporující NRP Štanclovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Štefanikovi Příspěvek na nákup automatické pračky Štěpánovští Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Šustrovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Temiakovi Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny Tokárovi Příspěvek na zateplení domu pěstounské rodiny Uhlířovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Umdaschovi Příspěvek na topení, instalatérské práce v domě pěstounské rodiny V zájmu dítěte, o. s. Příspěvek na ubytování a doprovázení dětí z pěstounských rodin Vackovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Vaculíkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Volšičkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Votočkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Vyhňákovi Příspěvek na koupi rovnátek pro děti z pěstounské rodiny Zahrádkovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Zárubovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Zdražilovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Zecovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Zelníčkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Zubálovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Žáčkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Celkem POMOC V NOUZI Obdarovaný Předmět Částka v CZK Příspěvek na financování mzdových a provozních nákladů O.s. Magdalenium azylového domu. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů a financování projektu Dětské krizové centrum, o. s Záchranný kruh a Cesta z pekla. Azimova Marzhan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Barkóciová Blanka Příspěvek na úhradu nájemného Bartoň Jan Příspěvek na nákup materiálu na opravu domu pro rodinu zasaženou povodněmi Beznoska Josef Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Bimurziyeva Šolpan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Blízký soused, o. s. Příspěvek na nákup osobního automobilu Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou Bočkaiová Soňa povodněmi. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti a na úhradu nedoplatku Böhmová Martina za teplou vodu. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou Briestenský Vojtěch povodněmi. Bužíková Pavla Příspěvek na úhradu obědů dětí ve školní jídelně Cícha Milan Příspěvek na ubytování v azylovém domě

18 Dašková Zuzana Příspěvek na úhradu nájemného a stravného David Dušan Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Druzik Alena Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Frydryšková Anna Příspěvek na úhradu nájemného Habčáková Soňa Příspěvek na úhradu elektroinstalace Halounová Petra Příspěvek na výměnu oken pro rodinu zasaženou povodněmi Heindorferová Gabriela Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Chaikou Hanna Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Jírovec Filip Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Klomfarová Růžena Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kolpingova rodina Příspěvek na nákup kuchyňských linek azylového domu Konyrova Gulbara Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kořalková Jana Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kotlárová Marcela Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kupková Mikulášová Monika Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou Lacina Jiří povodněmi. Příspěvek na opravu střechy domu pro rodinu zasaženou Lepšíková Pavlína povodněmi. Příspěvek na nákup interiérových dveří pro rodinu zasaženou Locková Ludmila povodněmi. Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou Lupínková Ivana povodněmi. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou Marek Petr povodněmi. Matčkaljan Susanna Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Matondo Ruth Makiese Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Molamba Louise Yema Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Nguyen Miloš Příspěvek na úhradu nájemného Novák Milan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Oblastní spolek ČČK Příspěvek na nákup nábytku a pračky pro Azylový dům Berounka Rozkydalová Lucie Příspěvek na provoz domácnosti Snášelová Lucie Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Straková Ilona Příspěvek na provoz domácnosti Strnadová Vlastimila Příspěvek na úhradu nájemného Svobodová Michaela Příspěvek na úhradu nájemného Šnoblová Jitka Příspěvek na nákup vybavení a potřeb pro miminko Šulakovská Beata Příspěvek na provoz domácnosti Tumgoeva Rita Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Venglář Daniel Příspěvek na ubytování v azylovém domě Veselá Ladislava Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou Vrkoslavová Andrea povodněmi. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity Příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Pět v ČB P. Zec Nevenka Příspěvek na úhradu nájemného Celkem HANDICAPOVANÍ A NEMOCNÍ Obdarovaný Předmět Částka v CZK Alka, o. p. s. Příspěvek na stavební práce v Centru péče o handicapované a na mzdové náklady Občanské sdružení Akord Příspěvek na fyzioterapeutickou péči Adámek Aleš Příspěvek na nákup mechanického vozíku

19 Al Motlak Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Anděl Daniel Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Andrášková Šárka Příspěvek na nákup odsávačky Axmanová Adéla Příspěvek na nákup osobního automobilu Baránková Dana Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Bartáček Karel Příspěvek na nákup osobního automobilu Bartoš Ruben Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Bartošová Eva Příspěvek na nákup osobního automobilu Bartošová Iveta Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Bartošová Soňa Příspěvek na nákup mechanického vozíku Berger Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Berka Tomáš Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Biluseac Jaromír Příspěvek na nákup toaletního stolku pro osobní hygienu Bitomská Nikola Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Bláhová Dušana Příspěvek na nákup příslušenství k mechanickému vozíku Bočanová Martina Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Boháčová Klára Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Bohuslávek Michal Příspěvek na rekonstrukci domu a bezbar.úpravy Bořánek Michal Příspěvek na nákup osobního automobilu Boštík Jan Příspěvek na nákup nájezdové rampy Bouma Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Božovská Dagmar Příspěvek na vchodové dveře - bezbariérová úprava Brachová Gabriela Příspěvek na nákup mechanického vozíku Braum Vladimír Příspěvek na nákup mechanického vozíku Brzáková Monika Příspěvek na nákup speciálního kočárku Bučková Vlasta Příspěvek na nákup sedací jednotky s příslušenstvím Burda Michal Příspěvek na nákup tříkolky Burdová Kristýna Příspěvek na nákup osobního automobilu Bureš Marcel Příspěvek na nákup mechanického vozíku Burianová Vladimíra Příspěvek na nákup mechanického vozíku Buříč Matěj Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Centrum pro zdr. postižené Pardubického kraje Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Centrum pro zdr. postižené Moravskoslezského kraje Příspěvek na nákup zdravotního lůžka Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Cerman Vladimír Příspěvek na nákup mechanického vozíku Crhová Ilona Příspěvek na nákup tříkolky Čepek Šimon Příspěvek na nákup zdravotní autosedačky Čepová Andrea Příspěvek na nákup mechanického vozíku Černoch Ondřej Příspěvek na nákup zařízení pro přesun vozíčkáře Černý Tomáš Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Černý Martin Příspěvek na nákup mechanického vozíku Čtvrtníčková Michaela Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Daneta Příspěvek na nákup vertikalizačního zařízení Denní centrum Barevný svět Příspěvek na nákup osobního automobilu Diakonie Plzeň Příspěvek na nákup reha-autosedačky Doležal Gustav Příspěvek na nákup osobního automobilu Dominová Eva Příspěvek na nákup mechanického vozíku Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou Příspěvek na nákup mechanického vozíku Doubravová Ivana Příspěvek na pohřeb pro dceru Dufek Daniel Příspěvek na nákup tříkolky Dundrová Natálie Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Ďurfina Josef Příspěvek na nákup mechanického vozíku

20 Dušek Jakub Příspěvek na nákup elektrického vozíku Dvorščíková Dana Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořák Miloš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořáková Inka Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Dvořáková Kateřina Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořáková Markéta Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Dvořáková Věra Příspěvek na nákup mechanického vozíku Energie, o. p. s. Příspěvek na nákup vybavení Ertelová Jaroslava Příspěvek na bezbariérovou úpravu kuchyně Fajtová Jitka Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Farní charita Pacov Příspěvek na nákup polohovacího lůžka Fialová - Kosťová Jana Příspěvek na úhradu osobní asistence a na nákup mechanického vozíku Filsák Jaroslav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Fišerová Alexandra Příspěvek na nákup zvedacího zařízení Fládrová Ivana Příspěvek na nákup ortézy pro sed Formánek Rudolf Příspěvek na nákup osobního automobilu Fučíková Hana Příspěvek na nákup osobního automobilu Gajdošík Filip Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Gajdzica Daniel Příspěvek na nákup trampolíny a nábytku pro autistu Galó Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Gažo Patrik Příspěvek na nákup osobního automobilu Gillar Petr Příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu Goišová Martina Příspěvek na nákup osobního automobilu Gottwald Michal Příspěvek na nákup osobního automobilu Grill Matuš Příspěvek na nákup chodítka Gruberová Lenka Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Gruszewski Josef Příspěvek na nákup mechanického vozíku Grycová Pavla Příspěvek na nákup mechanických vozíků Hána Lukáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Havel Matěj Příspěvek na nákup mechanického vozíku Havlásek Filip Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Heczková Marie Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny a vozíku Hejduk Matěj Václav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Help-in, o. p. s. Příspěvek na nákup osobního automobilu Hermann Petr Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Hermanová Adéla Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Herynek Josef Příspěvek na nákup sluchadel Hladíková Iva Příspěvek na nákup elektronického bidetu Hlásek Jiří Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Hnidák Stanislav Příspěvek na nákup stropního systému Hofhans Jan Příspěvek na nákup digitální zvětšovací lupy Hofman Karel Příspěvek na nákup mechanického vozíku Holík Lukáš Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Holub Lukáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Homoloj Jan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Honzáková Karolína Příspěvek na nákup mechanického vozíku Horák Denis Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hořešovský Antonín Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Hořínková Jana Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hořínková Markéta Příspěvek na nákup osobního automobilu Hošek Patrik Příspěvek na nákup osobního automobilu Hrabina Vratislav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hrubá Jana Příspěvek na nákup mechanického vozíku

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více