Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2

3

4 4

5 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 29 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 32 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva auditora 40 5

6 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČ: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým, nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2011 Předsedkyně: Člen: Člen: Ing. Gabriela Lachoutová Ing. Patrik Tkáč Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2011 Předsedkyně: Členka: Členka: RNDr. Marta Tkáčová Ing. Andrea Tkáčová Ing. Taťána Turziková Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Ing. Gabriela Lachoutová Výše majetkového vkladu: CZK 7

8 8

9 PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2011 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě CZK. Částka se skládá z darů společností J&T, zaměstnanců skupiny J&T, klientů a lidí spřízněných s J&T. V prosinci 2011 proběhl pátý ročník projektu Kouzelné Vánoce, který realizoval Nadační fond J&T ve spolupráci s klubem Cybex. Letos se stejně jako v loňském roce projektu zúčastnili i zaměstnanci skupiny J&T. Stejně jako v minulých letech se přispívalo na nákup dárků z oblasti vzdělávání a sportu především pro děti v náhradních rodinách a děti nemocné a s handicapem. Stejně jako v loňském roce byly do projektu zařazeny děti, které mají rodiče se zdravotním postižením. Dary byly poukazovány na speciálně vytvořený účet nadačního fondu, který se pak postaral o částečné finanční zajištění darů a i o ostatní administrativu včetně darovacích smluv, děkovných dopisů apod. Dále Nadační fond J&T obdržel od J&T Banky a. s. darem nájemné ve výši ,28 CZK. Od zřizovatelů Nadačního fondu J&T jsme získali částku CZK, která byla společně s částí finančního daru od J&T Banky a. s. ve výši CZK použita na úhradu provozních nákladů. Od společnosti Bontonfilm a. s. jsme obdrželi licenční poplatky za film Nickyho rodina v částce CZK. SEZNAM DARŮ 2011 BĚŽNÉ DARY Jméno částka v CZK Aero Group, a. s Anonymní dárci Ašer Štěpán Atlantik finanční trhy, a. s Badida Miloš Bártová Blanka Bělovská Petra Bendák Kamil Boháč Milan 200 Bonavenutorová Alena 500 Bryndová Eva Bublíková Klára Dlouhá Jana Domanská Martina 500 Drahotský Daniel 300 Dvořáková Věra 400 Eichenmannová Monika 500 Energetický průmyslový holding, a. s Equity holding, a. s Fialová Henrieta 250 Florián Roman Folprecht Martin Grund Daniel 500 Hampejs Dalibor Hellerová Jitka Hlavsa Petr 300 Holubová Kateřina 400 Houdková Veronika Chaloupková Jana Charouz Group s. r. o Chytilová Veronika J&T Banka, a. s J&T IB and Capital Markets, a. s

10 J&T ASSET MANAGEMENT, investiční společnost, a. s Jakabovič Ivan Jordán Milan Kadlec Libor 500 Kamenický Petr 500 Kesner Martin 300 Klejmová Eva Kocůrek Dalibor Kočí Tomáš 500 Kodešová Helena Kolátorová Romana 500 Kotek Jan 300 Kotlář Radim Krušina Martin 500 Křetínský Daniel Lásková Alena 150 Láslopová Ingrid Lebedová Lenka 150 Liška Roman 250 Loydl Patrik Lukasová Hedvika 500 Lukáš Jan Málek Petr Marková Helena 200 Maršíková Radka Martínek Miloslav Masozávod Krahulčí, a. s Mejstříková Sylva 500 Minařík Jiří 500 Minařík Miroslav Moravec Karol 250 Nepšinská Erika Nešetřil Vlasta Neuschl Martin 500 Nováček Jiří Nováček Petr 500 Palcr Dušan Pantučková Genoveva 500 Pipková Petra Popelka Ondřej 216 Procházková Jana 750 RMS Mezzanine, a. s Robert Michalík 200 Rychtařík Michal Samcová Iveta Semotan Michal Sommerová Eva 400 Stejskalová Gabriela Sudová Lenka 200 Šedá Kateřina 350 Šmahelová Pavla Šmehlík Michal 500 Šnobr Michal

11 Špitálský Jan Šváb Jakub Tomeš Libor Tomíčková Magda 150 Turziková Taťána United Energy, a. s United Energy Coal Trading, a. s Vančo Juraj 250 Vávra Aleš Vlachovská Magdalena 150 výtěžek z tomboly Čeladná Yinachi, s. r. o Zábojník Miloslav Zaoral Jan 500 Zeman Jan 200 Zettel Jiří 500 Zika Radek Znojil Michal Celkem PŘÍSPĚVKY NA PROJEKT KOUZELNÉ VÁNOCE Jméno částka v CZK Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o Bártová Blanka Boďová Gabriela Bublíková Klára Cybex Dlouhá Jana Dvořáček Vladimír Eichenmannová Monika Fialová Henrieta Greplová Eva Hajda Roman Hasincová Libuše Havlík František Chytilová Veronika Kališková Anna Kellnerová Pavla Kuděj Milan Kudrlová Markéta Kujal Martin Lásková Alena Lukáš Jan Málek Petr Mojžíšková Lenka Myslivcová Jana Nykodýmová Vendula Ondřej Popelka Pohlová Hana Sekanina Petr Slobodník Michal

12 Stejskalová Gabriela Svárovská Helena Šály Králová Michaela Šubertová Daniela Tomíček-Tomíčková 500 Turziková Taťána Vaculík Pavel Celkem DARY URČENÉ NA KAMPAŇ ODSOUZENI.CZ Jméno částka v CZK Jeřábek Karel Celkem

13 PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2011 poskytl Nadační fond J&T, v souladu s platným statutem, finanční příspěvky v celkové hodnotě CZK fyzickým a právnickým osobám. INICIATIVA ZA ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V roce 2011 jsme pokračovali v Iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče. V rámci projektu jsme poskytli finance v částce CZK na služby v oblasti public affairs. Pokračovali jsme v kampani Odsouzeni.cz., která vznikla v rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. Nadační fond J&T ji založil s několika významnými nevládními organizacemi (Amalthea, Asociace náhradních rodin, Rozum a cit, Sdružení pěstounských rodin). Cílem kampaně je upozornit veřejnost na stávající nedostatky státního systému péče o ohrožené děti v České republice a podpořit proces nezbytných legislativních změn. Našimi cíli v rámci Iniciativy směřujeme k rozvoji náhradní rodinné péče v ČR. Cíle jsou: 1. Zprofesionalizovat výběr a přípravu náhradních rodičů. 2. Zefektivnit proces zprostředkování náhradní rodinné péče. 3. Zvýšit kvalitu a rozsah služeb pro náhradní rodiny. 4. Zavést a finančně zajistit nové formy náhradní rodinné péče, zvláště specializované formy pěstounské péče na přechodnou dobu. 5. Zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o problematiku náhradní rodinné péče. 6. Zavést standardy pěstounských služeb platné pro pěstouny i poskytovatele pěstounských služeb. 7. Podpořit proces transformace systému péče o ohrožené děti v ČR. Nadační fond J&T začal připravovat také novou náborovou kampaň Hledáme rodiče. V České republice dnes v ústavech tráví své dětství více než jedenáct tisíc dětí. Kampaň Hledáme rodiče se pokusí toto číslo změnit. V centru pozornosti kampaně bude snaha probudit v lidech myšlenku stát se náhradním rodičem dítěti, které se z jakýchkoliv důvodů ocitlo mimo svou biologickou rodinu. V rámci úsilí o zatraktivnění pěstounské péče a role pěstounů vůbec se bude kampaň snažit poskytnut co nejvíce informací o této formě náhradní rodinné výchovy. Důkazem toho, že se v české společnosti nachází v souvislosti s pěstounstvím velký potenciál, jsou i výsledky výzkumu veřejného mínění Češi a pěstounská péče 2012, který si Nadační fond J&T nechal zpracovat na jaře Spontánní zájem o roli pěstouna vyjádřilo v tomto průzkumu 37 % respondentů. Z toho 5 % dotázaných má zájem vážný. V přepočtu na celou populaci to znamená až potenciálních zájemců o pěstounství. Téměř pětina z respondentů uvažujících o pěstounství by se pak mohla stát náhradními rodiči už do jednoho roku. Navíc ideálního kandidáta na pěstouna zná podle svého úsudku ve svém okolí dokonce celá jedna třetina Čechů. Poskytnutím dostatku informací a kvalifikované pomoci během složitého procesu rozhodování se kampaň Hledáme rodiče pokusí nasměrovat k vážnému zájmu o pěstounskou péči alespoň část lidí, kteří v současné době o pěstounství byť jen nezávazně uvažují. Být pěstounem je neobyčejně náročná práce, vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění. Autoři kampaně Hledáme rodiče nicméně věří, že v české společnosti se podaří najít dostatek lidí, kteří budou splňovat přísná kritéria k tomu stát se náhradním rodičem dítěti, které zůstalo na život samo. JAK VELKÝ MAJÍ ČEŠI ZÁJEM STÁT SE PĚSTOUNEM? 18 % 5 % 45 % 32 % 18 % vůbec nemám zájem 45 % spíše nemám zájem 32 % částečně mám zájem 5 % rozhodně máme zájem 13

14 Z organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci, jsme podpořili následující: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM Dětskému krizovému centru jsme poskytli finanční prostředky na projekt Cesta z pekla a Záchranný kruh, kterými poskytují komplexní odbornou péči týraným, sexuálně zneužívaným a jinak ohroženým dětem. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AMALTHEA Občanskému sdružení jsme poskytli finanční prostředky na přípravu pěstounů na přechodnou dobu. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAGDALENIUM Sdružení v roce 2011 otevřelo nový azylový dům pro oběti domácího násilí. Nadační fond J&T je partnerem tohoto projektu. Poskytli jsme finanční prostředky na provozní náklady. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT Finanční prostředky, které jsme sdružení v roce 2011 poskytli, byly použity na vzdělávací a terapeutické služby, doprovázení náhradních rodin, odlehčovací péči a poradenské centrum. OS 15 MINUT Stejně jako v loňském roce jsme se podíleli na financování kampaně týkající se boje proti rakovině prsu pod názvem Cheš žít jako já?. SDRUŽENÍ DĚTSKÝCH SOS VESNIČEK Organizaci jsme přispěli na rekonstrukci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN O. S. Sdružení pěstounských rodin jsme pomohli s úhradou nákladů Poradny náhradní rodinné péče v Plzni a respitní péče. Nadále spolupracujeme s Vysokou školou zdravotnictva sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě na provozu domu HOUSE OF SMILE pro sirotky, polosirotky, děti z ulice, které jsou HIV pozitivní v Kambodži. V roce 2011 jsme nově navázali spolupráci s těmito organizacemi: ALKA, O. P. S. Alka je nezisková organizace poskytující ucelenou (tj. sociální, zdravotní i speciálně pedagogickou) péči osobám s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Usiluje o maximální soběstačnost a o co nejvíce normální život jak klientů, tak i jejich rodin. ASOCIACE NÁHRADNÍCH RODIN V ČR, O.S. Posláním sdružení je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Cílem je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče. CENTRUM DON BOSCO SELESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE Organizace pracuje s dětmi a mládeží z ústavní výchovy. Cílem je ochrana jejich práv, výchova a celkový rozvoj osobnosti. INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ, O. P. S. Organizace informuje společnost o problematice náhradní rodinné péče. NEZISKOVKY.CZ, O. P. S. Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKORD Posláním organizace je péče o děti a mládež s tím nejtěžším postižením a zachování jejich života v přirozených podmínkách ve spolupráci s odborným personálem, který se na této péči a rozvoji podílí. Nadační fond J&T podporuje několik oblastí. Přehled příspěvků je tomu uzpůsoben. 14

15 SEZNAM POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Obdarovaný Předmět Cena v CZK Občanské sdružení Amalthea Příspěvek na mzdové náklady a na projekt Příprava pěstounů na přechodnou dobu Asociace náhradních rodin ČR, o. s. Příspěvek na vzdělávání zájemců o NRP Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže Příspěvek na projekt Na cestě do života Příspěvek na projekty Komunikační mosty, Bezpečná rodina, Cesta Informační středisko Mikuláš, o. p. s hrdinů. Příspěvek na vzdělávací, odlehčující a terapeutické služby. Občanské sdružení Rozum a cit Příspěvek na poradenství a doprovázení pěstounských rodin. Příspěvek na služby poradny náhradní rodinné péče a respitní Sdružení pěstounských rodin o. s péče. Příspěvek na rekonstrukci zařízení pro děti vyžadující okamžitou Sdružení SOS dětských vesniček pomoc. Audovi Příspěvek na rekonstrukci podkroví domu pěstounské rodiny Bednaříkovi Příspěvek na nákup nábytku a materiálu pro pěstounskou rodinu Boškovi Příspěvek na elektropráce na domě pěstounské rodiny Brodníčková Hana Příspěvek na vydání knihy Buchtovi Příspěvek na nákup nábytku a materiálu pro pěstounskou rodinu Buriánkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci podkroví domu pro pěstounskou rodinu Cebovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Centrum pro rodinu Náruč Příspěvek na nákup vybavení pro klub pěstounů Cmolovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Csokovi Příspěvek na dřevo a uhlí pro pěstounskou rodinu Čepelíkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Čermákovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Dellingerovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Děti patří domů, o. s. Příspěvek na respitní služby pro pěstouny a vzdělávání pěstounů Divišovi Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny Dolejšovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny v domě pěstounské rodiny Dvořáčkovi Příspěvek na koupi kotle pro pěstounskou rodinu Egnerovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Ferencovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Flídrovi Příspěvek na zábradlí v domě pěstounské rodiny Foltovi Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny Frýdovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Gomolovi Příspěvek na pobyt pěstounské rodiny v Praze Gubaničovi Příspěvek na rekonstrukci podkroví domu pěstounské rodiny Gunčagovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Havlíčkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Hladíkovi Příspěvek na ubytování a stravu v domě mládeže Holotíkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Holubovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Horvátovi pěstounskou rodinu. Chovancovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Chvátilovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Ježovi pěstounskou rodinu. Juráskovi Příspěvek na opravu fasády domu pěstounské rodiny Kábrtovi Příspěvek na školní pomůcky pro děti z pěstounské rodiny Kandráčovi Příspěvek na nákup kuchyně a nábytku pro pěstounskou rodinu Kašparovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Klusovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu

16 Knotkovi Příspěvek na koupi rovnátek pro děti z pěstounské rodiny Kocmanovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kolpingova rodina Smečno, o. s. Příspěvek na vzdělávací pobytové víkendy Koniorovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kostkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kotykovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kováčovi (Ústecký kraj) Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kováčovi (Zlínský kraj) Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Krausovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Krejčíkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Kroščenovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kuňákovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu a nákup vybavení Lonkovi Příspěvek na koupi kuchyně pro pěstounskou rodinu Machanovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Machkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Maňákovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Mateřské centrum Valašské Meziříčí - EMCÉČKO Příspěvek na terapeuticko vzdělávací pobyty pro náhradní rodiče Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro Matiášovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na opravu topení, podlah a koupi nábytku pro Meindlovi pěstounskou rodinu. Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny a koupi Michalčíkovi vybavení. Mihalovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny v domě pěstounské rodiny Moravcovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Morozovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Mykytovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Náhodovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Nedbalovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Nezbedovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu a očkování Nováková Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Novákovi Příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu Novákovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Občanské sdružení Filadelfie - přístav Oldřichovice Příspěvek na projekt Můj nový domov Odložilovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Pavlicovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu a kotle Pavlů Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Petráskovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Pištorovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Plhákovi Příspěvek na koupi kotle pro pěstounskou rodinu Podolanovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Pohankovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Pokorní Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Priessnitzovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Rejsovi Příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení Příspěvek na vzdělávací pobyt a poradenský víkendový pobyt Sáblovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu a nákup vybavení Sadílkovi Příspěvek na zateplení domu pěstounské rodiny Samcovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Schmidtovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Skarkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Smatanovi Příspěvek na kuchyňskou linku pro pěstounskou rodinu

17 Sochůrkovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Striovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny v domě pěstounské rodiny Suší Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Szkipalovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Šantaví Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Šimkovi Příspěvek na rekonstrukci komínu u domu pro pěstounskou rodinu Šmahlíkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Špekta naděje Příspěvek na služby podporující NRP Štanclovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Štefanikovi Příspěvek na nákup automatické pračky Štěpánovští Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Šustrovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Temiakovi Příspěvek na výměnu podlah v domě pěstounské rodiny Tokárovi Příspěvek na zateplení domu pěstounské rodiny Uhlířovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Umdaschovi Příspěvek na topení, instalatérské práce v domě pěstounské rodiny V zájmu dítěte, o. s. Příspěvek na ubytování a doprovázení dětí z pěstounských rodin Vackovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Vaculíkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Volšičkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Votočkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Vyhňákovi Příspěvek na koupi rovnátek pro děti z pěstounské rodiny Zahrádkovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Zárubovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Zdražilovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Zecovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Zelníčkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Zubálovi Příspěvek na nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Žáčkovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Celkem POMOC V NOUZI Obdarovaný Předmět Částka v CZK Příspěvek na financování mzdových a provozních nákladů O.s. Magdalenium azylového domu. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů a financování projektu Dětské krizové centrum, o. s Záchranný kruh a Cesta z pekla. Azimova Marzhan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Barkóciová Blanka Příspěvek na úhradu nájemného Bartoň Jan Příspěvek na nákup materiálu na opravu domu pro rodinu zasaženou povodněmi Beznoska Josef Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Bimurziyeva Šolpan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Blízký soused, o. s. Příspěvek na nákup osobního automobilu Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou Bočkaiová Soňa povodněmi. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti a na úhradu nedoplatku Böhmová Martina za teplou vodu. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou Briestenský Vojtěch povodněmi. Bužíková Pavla Příspěvek na úhradu obědů dětí ve školní jídelně Cícha Milan Příspěvek na ubytování v azylovém domě

18 Dašková Zuzana Příspěvek na úhradu nájemného a stravného David Dušan Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Druzik Alena Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Frydryšková Anna Příspěvek na úhradu nájemného Habčáková Soňa Příspěvek na úhradu elektroinstalace Halounová Petra Příspěvek na výměnu oken pro rodinu zasaženou povodněmi Heindorferová Gabriela Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Chaikou Hanna Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Jírovec Filip Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou povodněmi Klomfarová Růžena Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kolpingova rodina Příspěvek na nákup kuchyňských linek azylového domu Konyrova Gulbara Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kořalková Jana Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kotlárová Marcela Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Kupková Mikulášová Monika Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou Lacina Jiří povodněmi. Příspěvek na opravu střechy domu pro rodinu zasaženou Lepšíková Pavlína povodněmi. Příspěvek na nákup interiérových dveří pro rodinu zasaženou Locková Ludmila povodněmi. Příspěvek na rekonstrukci domu pro rodinu zasaženou Lupínková Ivana povodněmi. Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou Marek Petr povodněmi. Matčkaljan Susanna Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Matondo Ruth Makiese Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Molamba Louise Yema Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Nguyen Miloš Příspěvek na úhradu nájemného Novák Milan Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Oblastní spolek ČČK Příspěvek na nákup nábytku a pračky pro Azylový dům Berounka Rozkydalová Lucie Příspěvek na provoz domácnosti Snášelová Lucie Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou povodněmi Straková Ilona Příspěvek na provoz domácnosti Strnadová Vlastimila Příspěvek na úhradu nájemného Svobodová Michaela Příspěvek na úhradu nájemného Šnoblová Jitka Příspěvek na nákup vybavení a potřeb pro miminko Šulakovská Beata Příspěvek na provoz domácnosti Tumgoeva Rita Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Venglář Daniel Příspěvek na ubytování v azylovém domě Veselá Ladislava Příspěvek na nákup vybavení domácnosti Příspěvek na nákup vybavení domácnosti pro rodinu zasaženou Vrkoslavová Andrea povodněmi. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity Příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Pět v ČB P. Zec Nevenka Příspěvek na úhradu nájemného Celkem HANDICAPOVANÍ A NEMOCNÍ Obdarovaný Předmět Částka v CZK Alka, o. p. s. Příspěvek na stavební práce v Centru péče o handicapované a na mzdové náklady Občanské sdružení Akord Příspěvek na fyzioterapeutickou péči Adámek Aleš Příspěvek na nákup mechanického vozíku

19 Al Motlak Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Anděl Daniel Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Andrášková Šárka Příspěvek na nákup odsávačky Axmanová Adéla Příspěvek na nákup osobního automobilu Baránková Dana Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Bartáček Karel Příspěvek na nákup osobního automobilu Bartoš Ruben Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Bartošová Eva Příspěvek na nákup osobního automobilu Bartošová Iveta Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Bartošová Soňa Příspěvek na nákup mechanického vozíku Berger Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Berka Tomáš Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Biluseac Jaromír Příspěvek na nákup toaletního stolku pro osobní hygienu Bitomská Nikola Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Bláhová Dušana Příspěvek na nákup příslušenství k mechanickému vozíku Bočanová Martina Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Boháčová Klára Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Bohuslávek Michal Příspěvek na rekonstrukci domu a bezbar.úpravy Bořánek Michal Příspěvek na nákup osobního automobilu Boštík Jan Příspěvek na nákup nájezdové rampy Bouma Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Božovská Dagmar Příspěvek na vchodové dveře - bezbariérová úprava Brachová Gabriela Příspěvek na nákup mechanického vozíku Braum Vladimír Příspěvek na nákup mechanického vozíku Brzáková Monika Příspěvek na nákup speciálního kočárku Bučková Vlasta Příspěvek na nákup sedací jednotky s příslušenstvím Burda Michal Příspěvek na nákup tříkolky Burdová Kristýna Příspěvek na nákup osobního automobilu Bureš Marcel Příspěvek na nákup mechanického vozíku Burianová Vladimíra Příspěvek na nákup mechanického vozíku Buříč Matěj Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Centrum pro zdr. postižené Pardubického kraje Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Centrum pro zdr. postižené Moravskoslezského kraje Příspěvek na nákup zdravotního lůžka Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek Cerman Vladimír Příspěvek na nákup mechanického vozíku Crhová Ilona Příspěvek na nákup tříkolky Čepek Šimon Příspěvek na nákup zdravotní autosedačky Čepová Andrea Příspěvek na nákup mechanického vozíku Černoch Ondřej Příspěvek na nákup zařízení pro přesun vozíčkáře Černý Tomáš Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Černý Martin Příspěvek na nákup mechanického vozíku Čtvrtníčková Michaela Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Daneta Příspěvek na nákup vertikalizačního zařízení Denní centrum Barevný svět Příspěvek na nákup osobního automobilu Diakonie Plzeň Příspěvek na nákup reha-autosedačky Doležal Gustav Příspěvek na nákup osobního automobilu Dominová Eva Příspěvek na nákup mechanického vozíku Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou Příspěvek na nákup mechanického vozíku Doubravová Ivana Příspěvek na pohřeb pro dceru Dufek Daniel Příspěvek na nákup tříkolky Dundrová Natálie Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Ďurfina Josef Příspěvek na nákup mechanického vozíku

20 Dušek Jakub Příspěvek na nákup elektrického vozíku Dvorščíková Dana Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořák Miloš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořáková Inka Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Dvořáková Kateřina Příspěvek na nákup mechanického vozíku Dvořáková Markéta Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Dvořáková Věra Příspěvek na nákup mechanického vozíku Energie, o. p. s. Příspěvek na nákup vybavení Ertelová Jaroslava Příspěvek na bezbariérovou úpravu kuchyně Fajtová Jitka Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Farní charita Pacov Příspěvek na nákup polohovacího lůžka Fialová - Kosťová Jana Příspěvek na úhradu osobní asistence a na nákup mechanického vozíku Filsák Jaroslav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Fišerová Alexandra Příspěvek na nákup zvedacího zařízení Fládrová Ivana Příspěvek na nákup ortézy pro sed Formánek Rudolf Příspěvek na nákup osobního automobilu Fučíková Hana Příspěvek na nákup osobního automobilu Gajdošík Filip Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Gajdzica Daniel Příspěvek na nákup trampolíny a nábytku pro autistu Galó Tomáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Gažo Patrik Příspěvek na nákup osobního automobilu Gillar Petr Příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu Goišová Martina Příspěvek na nákup osobního automobilu Gottwald Michal Příspěvek na nákup osobního automobilu Grill Matuš Příspěvek na nákup chodítka Gruberová Lenka Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Gruszewski Josef Příspěvek na nákup mechanického vozíku Grycová Pavla Příspěvek na nákup mechanických vozíků Hána Lukáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Havel Matěj Příspěvek na nákup mechanického vozíku Havlásek Filip Příspěvek na nákup polohovacího zařízení Heczková Marie Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny a vozíku Hejduk Matěj Václav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Help-in, o. p. s. Příspěvek na nákup osobního automobilu Hermann Petr Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Hermanová Adéla Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Herynek Josef Příspěvek na nákup sluchadel Hladíková Iva Příspěvek na nákup elektronického bidetu Hlásek Jiří Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Hnidák Stanislav Příspěvek na nákup stropního systému Hofhans Jan Příspěvek na nákup digitální zvětšovací lupy Hofman Karel Příspěvek na nákup mechanického vozíku Holík Lukáš Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed s příslušenstvím Holub Lukáš Příspěvek na nákup mechanického vozíku Homoloj Jan Příspěvek na nákup mechanického vozíku Honzáková Karolína Příspěvek na nákup mechanického vozíku Horák Denis Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hořešovský Antonín Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Hořínková Jana Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hořínková Markéta Příspěvek na nákup osobního automobilu Hošek Patrik Příspěvek na nákup osobního automobilu Hrabina Vratislav Příspěvek na nákup mechanického vozíku Hrubá Jana Příspěvek na nákup mechanického vozíku

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha

Více

Obsah. Fotografie zveřejněné ve výroční zprávě jsou z natáčení televizní reklamy pro edukačně-náborovou kampaň Hledáme rodiče. www.nadacnifondjt.

Obsah. Fotografie zveřejněné ve výroční zprávě jsou z natáčení televizní reklamy pro edukačně-náborovou kampaň Hledáme rodiče. www.nadacnifondjt. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 3 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 4 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 9 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Výroční zpráva 2013 Základní informace o Nadačním fondu J&T 5 Projekty nadačního fondu 7 Přehled finančních darů 9 Přehled poskytnutých příspěvků 15 Rozvaha (bilance) v plném

Více

Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet.

Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet. Výroční zpráva 2013 Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet. Antonín Scheeberger hasič Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond J&T

Výroční zpráva 2014. Nadační fond J&T Výroční zpráva 2014 Nadační fond J&T Obsah Úvodní slovo... 3 O Nadačním fondu J&T... 4 10 let Nadačního fondu J&T... 7 Naši dárci... 9 Koho podporujeme... 11 Plánovaná činnost v roce 2015 a další... 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Obsah. Orgány nadace 03 Základní údaje o Nadaci a jejím poslání 04 Činnost Nadace 05. Projekty 11

Obsah. Orgány nadace 03 Základní údaje o Nadaci a jejím poslání 04 Činnost Nadace 05. Projekty 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Orgány nadace 03 Základní údaje o Nadaci a jejím poslání 04 Činnost Nadace 05 Podpora neziskových organizací 05 Grantová výzva Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, mentálně či

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více