Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro Prahu 2 Prioritami obecního rozpočtu jsou školství, sociální oblast, péče o vzhled obce a o zeleň strana Nový domov Do zrenovovaného Domu s pečovatelskou službou se stěhují první nájemníci strana 6 Vítání posledního jara Slovo úvodem Jaro letos začalo dříve než loni, nikoliv to astronomické, ale to opravdové. Slunce hřeje každým dnem více a stromy se začínají zelenat a kvést. Příroda se probouzí i ve městě a příjemně ovlivňuje náš dennodenní život. Letos bude radosti ze zeleně ještě více, Praha 2 se totiž rozhodla vysadit desítky nových stromů. A to i přes to, že je to trochu v rozporu s tím, co městské části přísluší. Stromy v ulicích má totiž na starost hlavní město a jeho organizace. Magistrát se bohužel o stromy v ulicích stará spíše méně, jeho finanční priority jsou namířeny jinam. Tento nepříznivý stav mohla Praha 2 řešit buď výzvami a prosbami o nápravu, nebo převzetím iniciativy. My jsme si zvolili to druhé. Výsadbu stromů považujeme za mimořádně důležitou, protože víme, že život ve městě je se stromy lepší. Stromy pohlcují prach a hluk a město celkově zpříjemňují. O projektu výsadby stromů si můžete přečíst více informací na druhé straně těchto novin, stačí otočit list. I politické strany se v tomto čísle vyjadřují k příbuznému, leč trochu obecnějšímu tématu: péči o zeleň. Milovníci čísel a grafů mohou o stránku dál sledovat výdaje na zeleň v rozpočtu Prahy 2. Rozpočet jsme znázornili tak, aby byl maximálně přehledný. Přehlednost totiž zjednodušuje veřejnou kontrolu nad veřejnými penězi. Tento text je uvozen mírně provokativním titulkem, možná se ptáte, proč vítáme poslední jaro. Obzvlášť u jara působí tento přídomek značně kontrastně až nevhodně, vždyť jaro symbolizuje začátek; asi proto, že od pradávna život lidí určovala roční období a to jarní bylo začátkem nové zemědělské sezony. Podobně jako u zemědělské sezony či ročního cyklu vše, co začíná, jednou končí, právě proto, aby se mohlo znovu začít. Letos na podzim končí čtyřleté volební období a začíná nové. Je to přirozený koloběh, který je pro každé kvalitní zastupování veřejnosti vysloveně nutný. Skládání účtů a střídání těch, co rozhodují, je pilířem demokracie. Zastupitelé bilancují nad tím, co se podařilo a co se mohlo udělat lépe, už teď přemítají nad volebním programem, v němž sepíšou, jak posouvat Prahu 2 dál po další čtyři roky. Nechť je tedy tento úvodník drobným připomenutím, že brzy bude kormidlo opět navráceno občanům. A ti buď ponechají, nebo změní kurz a loď svěří nové posádce. Z vlastní zkušenosti vím, že v komunální práci hodně záleží na lidech a že není jedno, kdo v zastupitelstvu a radě sedí. Hodně toho, co se v obci děje, radnice přímo či nepřímo ovlivňuje. Je to sice předčasná výzva, ale volte prosím odpovědně a s rozmyslem. Věřím, že zajímavých a zároveň věrohodných variant dalšího rozvoje Prahy 2 bude několik a že tedy bude z čeho vybírat. Michal Uhl předseda redakční rady Novin Prahy 2 (nez. za Stranu zelených) Psí poradna se vrací do parků Po loňských zkušenostech s úspěšným projektem Psí výukové poradny, který uspořádala městská část Praha 2 ve spolupráci se sdružením Strana psa, o. s., se letos uskuteční další série lekcí pro majitele psů starší osmnácti let a jejich čtyřnohé kamarády. Na programu hodinové lekce jsou základní prvky poslušnosti a socializace i prostor pro dotazy. Poradna by se měla uskutečnit během května a června v Riegrových ZLATÝ ERB: Ve čtvrtek 13. března 2014 byly v rezidenci pražského primátora na Mariánském náměstí vyhlášeny výsledky krajského kola 11. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb Praha 2 se v tomto klání opět těšila úspěchu. Po prvních místech v letech 2011 a 2012 a druhém v loňském roce patřila webu naší městské části letos stříbrná příčka. Ocenění převzal tajemník úřadu Michal Kopecký spolu s redaktorkou a správkyní webu Markétou Slunečkovou. Text: len/ foto: vin sadech, na Perucké stráni a na Folimance. Vyzýváme pejskaře, kteří mají zájem přihlásit se do kurzu v některé z uvedených lokalit, aby se registrovali em na adrese nebo telefonicky na čísle Uveďte preferovanou lokalitu, své kontaktní údaje (jméno, , telefon) a rasu nebo velikost psa a jeho jméno. Lekce jsou zdarma. Počet účastníků je omezen. red VINOHRADSKÝ MASOPUST V PREMIÉŘE: Kdo by si myslel, že pravé masopustní veselí lze zažít jen na vesnici, měl se přijít podívat v úterý 4. března do centra hlavního města, na Tylovo náměstí. Kromě sněhu křupajícího pod nohama tu nechybělo nic, co k lidovému svátku zvěstujícímu velikonoční období patří. Chutě dráždily odevšad se linoucí vůně masopustních dobrot a zejména vynikající guláš, který všem zájemcům zdarma servírovaly paní starostka a její zástupkyně. Dobrou náladu podpořila hudební produkce staropražské Hašlerky a rozverný masopustní průvod v režii herců Divadla D 21. Městská část Praha 2 zorganizovala Vinohradský masopust vůbec poprvé a vzhledem k ohlasu to jistě nebylo naposledy. Text: len, foto: vin Volby do Evropského parlamentu 2014 Volby do Evropského parlamentu se v České republice konají ve dnech 23. a Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Seznam voličů tito voliči budou chtít zúčastnit voleb, mohou hlasovat buďto v původním volebním Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu budou v Praze 2 zaneseni ti okrsku podle adresy trvalého pobytu voliči občané ČR, kteří ke dni k , anebo mohou u úřadu, kde budou na území Prahy 2 přihlášeni k trvalému pobytu. Voliči, kteří po vydání voličského průkazu a s jeho použi- jsou zapsáni v seznamu voličů, požádat o změní adresu trvalého pobytu, zůstanou pro tyto volby zapsáni v seznamu okrsku na území ČR. V případě, že bude tím pak hlasovat v kterémkoliv volebním voličů u příslušného obecního úřadu podle své předchozí adresy, kde byli trvale volbách do Evropského parlamentu a o schválena novela zákona č. 62/2003 Sb., o přihlášeni k uvedenému datu. Pokud se změně některých zákonů, bude možné, aby voliči, kteří se přestěhují v době od do , požádali u obecního úřadu příslušného dle místa jejich předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a toto potvrzení pak předložili obecnímu úřadu v místě jejich nového trvalého pobytu, příp. až ve dnech voleb ve volební místnosti okrskové volební komisi, příslušné dle místa jejich nového trvalého pobytu. Pokr. na str. 2 Prodej domů v Praze 2 bude pokračovat Zastupitelé městské části Praha 2 se téměř jednotně postavili za další pokračování prodeje obecního bytového fondu i přes probíhající šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. První dva domy byly prodány družstvu nájemníků. Podpis kupních smluv stvrdil ve středu 12. března 2014 prodej prvních dvou domů ve správě městské části Praha 2 do rukou družstev vlastníků. Obyvatelé Bělehradské 48 a Wenzigovy 21 se tak po vyřízení dalších formalit a složení kupní ceny stanou majiteli domů, v nichž dosud bydleli ho fondu MČ Praha 2. Jedno se týká Rámcové smlouvy a druhé 5. dílčí veřejné zakázky. Šetření zahájil na podnět firmy, která neuspěla v soutěži na zajištění administra- jako nájemníci. Dlouho očekávaný tivních prací, spojených prodej obecních domů a bytů tak dostal první jasné kontury. Záměr pokračovat v zahájeném prodeji s prodejem obecního majetku. V této chvíli, kdy se nám domů a bytů ve správě MČ Praha 2 i přes podařilo prodej části správní řízení, která proti městské části obecního bytového fondu Podpis smlouvy na prodej domu Wenzigova 21 vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), vyjádřili na svém mimořádném zasedání v úterý 18. března zastupitelé městské části. ÚOHS vede v současné době dvě správní řízení k veřejné zakázce Výběr externího dodavatele konečně rozběhnout, by bylo velmi ne- šťastné ho zcela přerušit kvůli údajným administrativním pochybením. Doplatili by na to v prvé řadě nájemci obecních domů. Jsem potěšen, že v zastupitelstvu panuje v tomto ohledu většinová shoda. Nicméně me na rozhodnutí ÚOHS, přičemž věříme, že obě správní řízení budou ukončena v co nejkratší době. V opačném případě bychom se museli k tomuto tématu znovu vrátit na červnovém zasedání zastupitelstva, zdůraznil zástupce starostky Otto služeb v souvislosti s prodejem části bytové- s plněním dílčí zakázky č. 5 nadále vyčkává- Schwarz. Text a foto: len

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 4 DUBEN 2014 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 zasedala v březnu celkem třikrát, a to 3., 10. a Radní na svém pátém řádném zasedání dne projednali 40 usnesení a dvě informace, z toho tři návrhy byly odročeny a jeden návrh stažen. Schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 3 dne Na svém druhém mimořádném jednání dne radní schválili návrh usnesení k dalšímu postupu při Z jednání zastupitelstva Třetí mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 18. března Na programu byl jeden bod, a to k dalšímu postupu při prodeji domů a bytů svěřených městské části Praha 2 dle pravidel v souvislosti s pro- prodeji domů a bytů svěřených MČ Praha 2 dle pravidel v souvislosti s probíhajícími správními řízeními ÚOHS a schválili program, termín a místo konání třetího mimořádného zasedání ZMČ Praha 2. Celkem 54 usnesení a jednu informaci projednali a schválili radní na šestém řádném jednání dne Dále schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 4 dne a č. 5 dne nebytové prostory a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 3 dne bíhajícím správním řízením ÚOHS, který členové zastupitelstva hlasováním schválili. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů Volby do Evropského parlamentu Pokr. ze str. 1 Občan jiného členského státu Evropské unie, který má zájem hlasovat na území České republiky, může ve lhůtě do u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, pokud je na území ČR nejméně od přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. Tuto žádost lze podat u Úřadu městské části Praha 2, odboru správních agend, 1. patro, kancelář č. 104, tel Zákon o volbách do Evropského parlamentu, na rozdíl od jiných druhů voleb, neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech voleb ve volební místnosti. Je proto účelné, aby si voliči, v případě pochybností, nejpozději do 13. dubna 2014 ověřili u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, že jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Toto mohou voliči s trvalým pobytem v Praze 2 učinit po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Voličský průkaz Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a , ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat v době od vyhlášení voleb, vydávat ho lze od Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do čtvrtka do 16:00. V téže lhůtě lze žádost podat osobně u Úřadu městské části Praha 2, 1. patro, místnost č Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Přenosné volební schránky Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 tel.: , nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi. Aktuální informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete také na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na internetové stránce Ondřej Jícha, odbor správních agend Velikonoce u Ludmily: mazanec, pohádka a břízka Jaro se nedá zastavit a oslavy velikonočních svátků o tom nenechají nikoho na pochybách. I prostor před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru se už zaplnil prodejními stánky, kde barvami hýří malovaná vajíčka, velikonoční vazby a dekorace, pomlázky a výrobky uměleckých řemesel. Letošní velikonoční trhy na náměstí Míru se konají od 5. do 21. dubna. Nejpozději do konce června bude v ulicích Prahy 2 vysazeno na osm desítek nových stromků. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu 2 miliony korun a ty poskytne TSK organizaci pečující o obnovu uličního stromořadí v hlavním městě. Uhynulé stromy totiž nejsou z finančních důvodů nahrazovány a zůstává po nich prázdné místo. V současné době je v ulicích Prahy 2 takových míst zhruba 130 a tento deficit má nyní z velké části nahradit nová výsadba. Výběr druhů stromků (taxonů) se řídil Nejrušněji tady bude odpoledne 14. dubna, kdy městská část Praha 2 připravila pro děti i dospělé Modré pondělí u Ludmily. O Zeleném čtvrtku nebo Bílé sobotě už slyšel asi každý z nás, ale podle lidových tradic jsou barevné i některé další dny pašijového týdne Šedivé úterý a Modré pondělí (podle německého blauer Montag, kdy blau znamenalo podnapilý nebo práce neschopný). Podle jiných výkladů je název odvozen od modré barvy látky, která se v tento den vyvěšovala v kostele. Akci zahájí starostka Prahy 2 Jana Černochová v 15 hodin a všechny přítomné pozve na tradiční velikonoční mazanec a čaj. Pak přijde na řadu rozpustilá pohádka Zvířátka a Petrovští v provedení divadla D21, malování na obličej či výtvarná dílna. Šikovné děti se určitě nudit nebudou, protože dostanou příležitost vytvořit si také vlastní velikonoční dekorace a ozdobit jimi připravenou břízku. Ta bude posléze (i s jejich výtvory) přemístěna do vstupní haly Úřadu městské části Praha 2 (náměstí Míru 20), kde zůstane všem na očích až do Velikonočního (Červeného) pondělí 21. dubna. Velikonoční trhy samozřejmě i letos nabízejí nejrůznější druhy pochoutek: staročeské speciality, sýrové a uzenářské delikatesy, palačinky, grilovaná jídla, moravská vína a mošty. Nechybí tu zahradnické produkty a zboží ze Slovenska a Polska. Přijďte oslavit Velikonoce pod širým nebem provozní doba velikonočních trhů na náměstí Míru je denně od 10:00 do 19:00. kla Vinohrady slavily masopust na Tylově náměstí Starostka J. Černochová vítá Pražany na Vinohradském masopustu Písničky Karla Hašlera v podání Staropražské kapely Hašlerka, vůně grilovaných klobás a jiných dobrot V příjemné náladě začaly oslavy Vinohradského masopustu, který v úterý 4. března odpoledne uspořádala na Tylově náměstí městská část Praha 2. Náměstí se brzy zaplnilo množstvím dobře naladěných Pražanů, někteří přišli v maskách či alespoň škraboškách. Největším tahákem byl guláš během půl hodinky vydaly starostka Jana Černochová a její zástupkyně Kateřina Jechová přes sto porcí. A Pražané hodovali, jak se na masopust sluší Gulášek mi moc chutná. Bydlím na Vinohradech už 60 let a pamatuju doby, kdy byl Tylák úplně mrtvým místem. Jsem ráda, že se sem vrátila dobrá tradice, pochvalovala si Božena Holá z Vinohrad. Živo bylo i u stánku městské části, kde se zejména dětem za hezkou masku či pomalovanou tvář rozdávaly drobné dárky. A nebyl by to masopust bez průvodu maškar. red, foto: vin Během jara přibudou v ulicích desítky stromků především podmínkami v té které lokalitě. Původní druhy budou dosazeny například na Albertově (líska turecká), Na Švihance (višeň chloupkatá) a ve Studničkově ulici (líska turecká). Tam, kde se vyskytuje směs dřevin, se při výběru přihlíželo k rodovému zastoupení a druh byl zvolen na základě dlouholetých zkušeností. Stromky stejného rodu jako původní dřeviny, ale jiného druhu, se budou vysazovat v Londýnské (lípa evropská), Sokolské (akát bílý), Wenzigově (javor mléč a javor babyka), v Kladské (javor babyka), Na Kozačce (habr obecný), ve Slovenské (lípa evropská) a v Uruguayské (akát červenokvětý beztrnný). Stromky s vhodnějším taxonem pro danou lokalitu budou vysazeny v ulici Anny Letenské (ambroň západní), v Lublaňské (javor babyka) a v Šumavské (jilm kříženec Lobel). Kvůli ochraně stromků před nepozornými řidiči, ale také jako zábrana pro venčící se pejsky, bude každý z nově vysazených stromků opatřen železnou ohrádkou. len Velikonoční bohoslužby a koncerty v městské části Praha 2 KOSTEL SV. LUDMILY, NÁM. MÍRU , Květná neděle, 9:00, 11:00, 16:30 Mše sv. s žehnáním ratolestí , Zelený čtvrtek, 16:30 Mše sv. s obřadem mytí nohou 20:00 22:00 Bdění v Getsemanské zahradě , Velký pátek, 9:00 15:00 Adorace v Getsemanské zahradě 15:00 15:30 Korunka k Božímu milosrdenství 16:30 Obřady Velkého pátku 20:00 21:00 Křížová cesta , Bílá sobota, 9:00 9:30 Ranní chvály a závěrečné obřady katechumenátu 10:00 15:00 Adorace u Božího hrobu 15:00 15:30 Korunka k Božímu milosrdenství 15:30 20:00 Úklid a příprava kostela 20:30 Velikonoční vigilie se křty dospělých , Neděle zmrtvýchvstání Páně, 9:00 Mše sv. s žehnáním pokrmů 11:00, 16:30 Mše sv , Pondělí velikonoční, 11:00, 16:30 Mše sv. BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ , Květná neděle, 9:00 Farní mše se svěcením ratolesti, průvodem a čtením pašijí , Zelený čtvrtek, 18:00 Mše sv. na památku Večeře Páně, následuje tichá adorace v Getsemanské zahradě , Velký pátek, 8:30 Ranní chvály 17:00 Křížová cesta 18:00 Velkopáteční obřady Sbírka na křesťanské komunity ve Svaté zemi , Bílá sobota, 8:30 Ranní chvály s modlitbou za čekatele křtu 9:30 16:00 Možnost tiché modlitby u Božího hrobu vyobrazení Krista uloženého do hrobu Sbírka na křesťanské komunity ve Svaté zemi 21:00 Velikonoční vigilie se křtem dospělých a obnovou vyznání , Slavnost zmrtvýchvstání Páně, 9:00 Kapitulní mše s žehnáním pokrmů pro sváteční stůl a pro nemocné , Pondělí velikonoční, 9:00 Mše sv. se křtem Příležitost ke svátosti smíření: na Bílou sobotu od 9:30 do 12:30. BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ EMAUZY Klášterní kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů , Zelený čtvrtek, 18:00 Mše svatá , Velký pátek, 15:00 Mše svatá , Bílá sobota, 18:00 Mše svatá Ostatní dny bohoslužby pravidelně v 10:00. Koncerty v klášterním refektáři 8. 4., 19:00 EMAUZSKÝ SBOR A ORCHESTR Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater, Stanislav Jelínek: Stabat Mater (Dialogy). Sólisté: Marie Matějková (soprán), Jiří Kukal (kontratenor), dirigent Tomáš Čechal v 19:00 QUARTETTO TELEMANN Velikonoční koncert od baroka po jazz (Mozart, Vivaldi, Haydn, Grieg, Gershwin, Ježek). Účinkují: Vladimír Petr (flétna), David Holý (hoboj), Václav Petr (violoncello), David Prosek (kytara). KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. KARLA VELIKÉ- HO NA KARLOVĚ , Květná neděle, 9:30 Mše svatá se svěcením ratolestí; od 14:30 do 16:30 bude kostel otevřený, od 14:45 prohlídka s výkladem , Zelený čtvrtek, 17:00 Mše svatá 18:00 Policejní ekumenická bohoslužba Za bezpečí naší země a Policii České republiky , Velký pátek, 16:30 Pobožnost na Svatých schodech 17:00 Mše svatá; od 16:30 pobožnost na Svatých schodech , Bílá sobota, 19:00 Vigilie; od 17:00 do 18:45 bude přístupný Boží hrob , Hod Boží velikonoční, 9:30 Mše svatá; od 14:30 do 16:30 kostel otevřený, od 14:45 prohlídka s výkladem , 19:00 Jarní koncert Křesťanské policejní asociace. Účinkovat budou Pavlína Bulínová (zpěv) a Adam Němec (varhany). V závěru koncertu bude sloužena bohoslužba slova Za bezpečí naší země a Policii České republiky. KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE, RESSLOVA , Květná neděle, 19:00 Mše sv., slouží patriarcha CČSH Tomáš Butta , Zelený čtvrtek, 17:00 Biblická večeře , Velký pátek, 17:00 Čtené Pašije , Hod Boží velikonoční, 9:30 Vzkříšení

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 4 DUBEN Vinohrady zelené, Vinohrady šumné Obyvatelé Prahy 2 jsou vesměs horlivými lokálpatrioty a neradi se stěhují jinam. Významnou měrou se na tom podílí skutečnost, že Praha 2 leží v centru metropole, ale přitom oplývá dostatkem veřejných parků a sadů, což skýtá i v rušném velkoměstě možnost posedět si uprostřed zeleně, poslouchat ticho a relaxovat. Proto také Vinohrady, ač už dávno nejsou jako za Karla IV. územím zelených vinic a dřevěných ohrad, stále dělají čest svému jménu. Je tedy všechno, jak má být, nebo je ještě co zlepšovat? Zeptali jsme se politiků: Jak si představujete rozvoj péče o zeleň v parcích, v uličních stromořadích a ve vnitroblocích Prahy 2? ČSSD Péče o zeleň v parcích, uličních stromořadích, ale i ve vnitroblocích, je dennodenní usilovnou prací, s níž je spojeno několik problémů. Největším z nich je nárůst finančních prostředků na provoz a údržbu, dalšími jsou nárůsty poškození vybavení v parcích, dětských hřištích, mobiliářích a následná ochrana před vznikem škod nových. Městská část Praha 2 plánem dlouhodobého rozvoje zeleně, který by plynule přecházel do územního plánu okolních městských částí, jasně a předem plánovala výdaje a práce podle stáří a stavu zeleně, na ošetření, údržbu, taktéž na novou výsadbu zeleně. Ne vždy finanční prostředky dostačují, navíc městská část snížila výdaje na úklid cest a košů v parcích, úklid psích exkrementů, dohled na hlídání parků a jejich denní monitorování či na vandalismus včetně sprejerů. Jak by měly vypadat kroky k nápravě? Bylo by dobré zvýšit činnost městské policie na území Prahy 2, umístit kamerový OSB Patrně nikdo nepochybuje o významu zeleně v prostředí velkého města. Ani o tom, že je nutno o ni pečovat a tuto péči rozvíjet. Otázkou je, kolik peněz nás to stojí a jak je systém správy nastaven. Městská část v posledních letech do parků hodně investovala, někdy podporou z fondů EU. Leccos se podařilo vylepšit. Ponechme stranou otázku, zda bylo nutné provádět všechny navržené úpravy a zda je nebylo možno dělat levněji. Dokud byly peníze, bylo prostě hej. Jenže! Každá investice posléze vyžaduje provoz a údržbu. Bez soutěžního prostředí není tlak na efektivitu. Systém e-aukcí na údržbu domů prokázal, co vše lze realizovat levněji. Výzvou je zkusit to i v péči o zeleň. Obava, že přesoutěžení firem by přineslo vyšší ceny, není na místě. Třeba městská část dojde ke zjištění, že nemusí tolik podnikat na úkor skupiny obecních nájemníků zvyšovat nájemné a Strana zelených Zeleň v Praze 2, to nejsou jenom parky. V ulicích máme také stromořadí, s jejichž obnovou jsme již začali: dosadíme osm desítek chybějících stromů. To je ale teprve začátek. V budoucnu vidíme dvě výzvy. Výsadbu zcela nových uličních stromořadí a hledání cesty, jak společně s majiteli a obyvateli domů zútulňovat vnitrobloky a dělat z nich větší prostory vhodné k relaxaci a sousedskému setkávání. Takové plány jsou sice za hranicí toho, co je majetkově svěřeno Praze 2, kdybychom se však drželi přísně toho, co má a nemá městská část na starosti, obraz dvojky by vypadal dost smutně. Ve správě Prahy 2 jsou prakticky výhradně parky. O ty se Praha 2 stará dlouhodobě velmi dobře, parky slouží veřejnosti k odpočinku, zábavě i sportu. Veškeré ulice, včetně existence či neexistence stromů, jsou naopak v kompetenci magistrátu či jeho organizací, jako je Technická správa komunikací (TSK). A magistrát vykazuje dlouhodobě Kolik nás péče o zeleň stojí a jak je nastaven systém její správy? Ivo Spurný systém či znovu zavést ostrahu v parcích a z finančních postihů snížit napáchané škody. Problematická místa nalézáme někdy v uličních stromořadích vzhledem k různému vlastnictví městskou částí či magistrátem. Zde by byla na místě lepší spolupráce, která by mohla přinést finanční úsporu. Další záležitostí je včasné odstraňování náletů plevelných dřevin, aby se nemuselo pracně zasahovat ve ztížených podmínkách. Naopak velmi dobrým počinem je akce Čistá Péči o zeleň je třeba řešit komplexními opatřeními dvojka, která vychovává předškoláky k ochraně přírody a potažmo městského majetku. Nemělo by se plýtvat financemi na předražené a zbytečné projekty, k čemuž v minulosti bohužel docházelo. Přemýšlejme, zda odstranit zeleň kvůli výstavbě domů nebo kanceláří, jichž máme snad nejvíce v Evropě co do počtu na obyvatele. A ještě malý dovětek na závěr jistě by obyvatele Prahy 2 potěšilo, kdyby městská část vyhlásila fotosoutěž o nejhezčí úpravu vnitrobloku, který není udržován správní firmou, ale obyvateli samotnými. Chraňme zeleň ve městech, jsou to opravdu naše zelené plíce. Jedním z nástrojů zlepšení je motivování občanů, aby se na ozeleňování města sami podíleli Jaroslav Šolc šetřit na údržbě domů, aby zbylo více na parky. Dalším podnětem je, aby parky byly opravdu funkčním veřejným prostorem pro všechny rodiče s dětmi, seniory, sportovce i pro pejskaře. Je třeba hledat řešení založené spíše na kultivaci slušnosti a tolerance, než na přehnaných zákazech a stavění plotů. Sbírání architektonických ocenění by pak mělo být spíše druhořadým bonusem. Za zamyšlení stojí také způsob správy. Málokterý občan se vyzná v tom, kdo se o který kousek veřejné zeleně či stromořadí má vlastně starat. Městská část, hlavní město Praha a Technická správa komunikací, nebo někdo další? Současný systém přináší i takové pikantnosti, že MČ uvolňuje, zejména před volbami, miliony ze svého rozpočtu na to, aby magistrát a TSK konali tak, jak by měli za peníze z rozpočtu hl. m. Prahy. Zjevně platí, že která MČ připlatí více, na jejím území se spíše odvede kus práce, jejíž výsledky lze prodávat voličům. A na granty v oblasti životního prostředí už jaksi nezbývá. Nešlo by to i jinak? Monika Horáková neschopnost řešit drobné problémy města, jako je výsadba stromů, které v centru města mohou lidem zpříjemnit život. Řeší se hlavně velké problémy, např. tunel Blanka. Letos proto Praha 2 přistoupila ke svéráznému kroku: z rozpočtu vyčlenila finanční prostředky a převedla je TSK na výsadbu stromů v Praze 2 v místech, kde stromy v minulosti uhynuly. To je zatím pouhé látání děr. Masivnější investici do uličních stromořadí nikdo jiný než Praha 2 nezajistí. V nadcházejících letech chceme zmapovat možnosti výsadby ve všech ulicích Prahy 2 podle možností inženýrských sítí (kvůli plynovodům, vodovodům či elektřině není technicky možné vysadit stromy kdekoli). Lidé očekávají od své městské části aktivní přístup a řešení problémů, nechtějí slyšet výmluvy, že za to Praha 2 nemůže, že to nemá v kompetenci. Nemá, ale nástroje, jak docílit lepší Prahy 2, existují. Kromě financování z vlastní kapsy je to například motivování občanů k tomu, aby se na ozeleňování města sami a podle svých představ podíleli. ODS Praha 2 o rozloze 4 km 2 je nejzalidněnější městskou částí v přepočtu na jednotku plochy. Přesto má přes 55 ha krásných parků, v řadě ulic stromy či stromořadí, což jinde závidí. I v ploše mnoha vnitrobloků má zeleň významný podíl. Podle zákona jsou stromy součástí pozemku. Vlastník pozemku je tedy i vlastníkem zeleně. Podle Ústavy vlastnictví zavazuje, takže je povinností vlastníka pozemku starat se i o stromy. Mohl bych opěvovat nebo hanobit ledaco, ale otázka směřuje na rozvoj péče, tj. na systém. Praha statutární město sice vlastní jen malou část vnitrobloků, ale naprostou většinu parků a ulic. Proč ale hlavní město nesvěřilo kompletní péči o pozemky a zeleň Praze 2? Ta spravuje jen parky. Ve významnějších ulicích o zeleň pečuje odbor městské zeleně Magistrátu. V dalších ulicích je to příspěvková organizace hl. m. Prahy TSK. Jen za poslední dvě volební období zasadila městská část v parcích 398 stromů a 411 m 2 keřů. V uličních stromořadích bylo na dvojce vysázeno celkem 652 ks. TOP 09 Nemíváte někdy z diskusních témat redakční rady pocit déjà vu? Já ano. Vnitrobloky! To bylo téma posledních voleb za komunismu. Národní výbor se zavazoval k úpravě vnitrobloků. Pokud se pamatuji, byly v roce 1989 upraveny v celé Praze 2 dva. A tak, když občané dvou bloků prokličkovali spletí podchodných lešení na ulicích, mohli se pokochat alespoň vnitroblokem. Ostatní se dívali z okna buď na ošklivou ulici, nebo na čtyřicet let neupravovaný vnitroblok. Podchodná lešení zmizela a i vnitrobloky bývají dnes rovněž upravené. Domy a pozemky jsou soukromé a nic nebrání vlastníkům upravovat je dle své libosti včetně zeleně, což se také děje. Rovněž nic nebrání tomu, aby i nájemníci po dohodě s vlastníkem vnitrobloky zkrášlovali a využívali. A tak se bude, předpokládám, i nadále chovat Praha 2 jako vlastník některých domů. Uliční stromořadí jsou ozdobou Prahy 2 a Václav Vondrášek Přesto ve stromořadích hlavně v péči TSK mnoho stromů chybí, jiné dožívají. Je zřejmé, že stávající systém péče o zeleň zdaleka neplní potřebnou funkci. MČ Praha 2 zpracovala seznam chybějících stromů ve stromořadích a přehlednou mapu s vyznačením, kdo se kde o stromy stará (viz Z rozpočtu města dostane TSK globální sumu, ze které pak řeší dle svého pohledu prioritnější věci. Pokud chce městská část Rozvoj péče o zeleň spatřuji situaci alespoň zlepšit, v revizi systému města musí např. zmenšit objem peněz pro parky a příslušnou částku Praze vrátit, aby ji město konečně účelově vázanou převedlo na TSK. V zásadě jde o vydírání městských částí, aby mohlo jít více prostředků do celoměstských priorit, jako jsou např. tunely. Rozvoj péče o zeleň tedy spatřuji v revizi systému města tak, aby chodníky včetně odpovídající rozpočtové částky byly svěřeny městským částem. Nebo aby alespoň prostředky z rozpočtu města přidělené TSK byly na zeleň účelově vázány. Ve vnitroblocích lze věc z pozice města nebo městské části ovlivnit až na výjimky jen územním plánem a legislativou, která by neměla umožňovat zástavbu místo zeleně. Zdeněk Lochmann zvláště Vinohrad. Stromy by však neměly bránit přístupu slunce, vzduchu a světla do bytů, nesmí ohrožovat chodce ani parkující vozy. Jejich funkce je především okrasná, a tak se také musí udržovat. Je trochu problém, že ne všechna stromořadí jsou ve správě Prahy 2. Některá spravuje přímo magistrát. Spolupráce zatím funguje dobře a do budoucnosti je třeba hlavně dosázet chybějící stromy. Ochrana stromořadí je rovněž vizitkou kulturnosti obyva- Péče o zeleň musí i nadále tvořit výraznou část rozpočtu obce tel. Rabátka stromů nejsou odpadkovým košem, ani psím záchodem! Podíváte-li se na Prahu 2 z letu ptáka (hezký polský termín), vidíte ji zelenou. Vyšehrad, Folimanka, Botanická zahrada, Karlovo náměstí, Grébovka, Bezručovy, Čechovy a Riegrovy sady, uliční aleje a vnitrobloky! Tato hodnota musí být zachována a budou-li peníze i zlepšena. Já se přimlouvám za rekonstrukci Karlova náměstí. Péče o zeleň tvoří každoročně výraznou část rozpočtu obce. A tak to bude, doufám, i nadále.

4 4 ČÍSLO 4 DUBEN 2014 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Jak bude Praha 2 hospodařit V letošním roce bude MČ Praha 2 hospodařit v rámci schváleného rozpočtu s objemem finančních prostředků ve výši ,2 tisíc Kč. Finanční plán zdaňované činnosti předpokládá hospodářský výsledek ve výši ,03 tisíc Kč. Ve srovnání s rozpočtem loňským vzrostou v roce 2014 výdaje zhruba o 15 milionů korun. Po několika letech poklesu a stagnace se letos dočkáme navýšení neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, zatímco na pokrytí investičních výdajů můžeme zapojit prostředky z úspor hospodaření naší městské části z minulých dvou let. Rozpočtovými prioritami Prahy 2 zůstávají tradičně školství, příspěvek na činnost Centra sociálních služeb a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. V této kapitole budou letos investice strukturovány rovnoměrněji, kromě parků rovněž na výsadbu stromů v ulicích a navíc městská část přispěje i na opravy chodníků, přestože jí tento majetek není svěřen. Hospodářský výsledek zdaňované činnosti ovlivní především příjmy z prodeje obecních domů a bytů, který byl odstartován na počátku roku. Tyto finanční prostředky budou ovšem v souladu s Pravidly prodeje obecních domů a bytů soustředěny na zvláštním účtu, přičemž o jejich využití na konkrétní investiční projekty rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Jednoznačně největší výdajovou položku v plánu zdaňované činnosti tvoří finanční prostředky na opravy a investice do obecních domů a bytů, které zůstanou nadále v majetku obce. Spolu s plánovanými rozpočtovými výdaji se jedná o částku více než 296 milionů Kč. V komentáři k rozpočtu MČ Praha 2 pro rok 2013 jsme se dočetli, že se jedná o nejúspornější rozpočet posledního desetiletí, který by měl přispět ke stabilizaci hospodaření městské části do té míry, aby v následujících letech bylo opět více finančních prostředků na potřebné investice do obecního majetku, především domů, školních budov a v rozumné míře i do veřejné zeleně. Při pohledu na strukturu letošního rozpočtu i plánu zdaňované činnosti můžeme s uspokojením konstatovat, že tohle se skutečně podařilo. Otto Schwarz, zástupce starostky pro oblast hospodářské politiky Základní rozpočet Hospodaření s majetkem obce P íjmy rozpo tu M stské dotace Vlastní fondy Vlastní prost edky Státní dotace Da z nemovitostí Místní poplatky P íjmy z herních automat z roku 2013 Správní poplatky P íjmy z úrok Celkové p íjmy rozpo tu K K K K K K K K K K 3 % 3 % 3 % 6 % 6 % 20 % 27 % 31 % M stské dotace Vlastní fondy Vlastní prost edky Státní dotace Da z nemovitostí Místní poplatky P íjmy z herních automat Správní poplatky P íjmy z úrok Prodej majetku Pronájmy byt Pronájmy nebytov ch prostor Zóny placeného stání Jiné v nosy Pronájem pozemk a gará í Dividendy ze spol. KOMWAG Smluvní pokuty a úroky Úroky z vklad Pronájem parkovi t + inzerce Celkové v nosy V nosy K K K K K K K K K K K 23 % 3 2 % % 10 % 62 % Prodej majetku Pronájmy byt Pronájmy nebytov ch prostor Zóny placeného stání Ostatní Náklady V daje rozpo tu Základní len ní B né (provozní) v daje K Kapitálové (investi ní) v daje K Celkové v daje rozpo tu K 17 % 83 % B né (provozní) v daje Kapitálové (investi ní) výdaje Opravy dom a kol Z statková cena prodaného majetku Ostatní slu by Dan a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Odm na správním firmám za správu dom Ostatní náklady (DPH apod.) Odpisy pohledávek, opravné polo ky Mzdy a poji t ní zam stnanc Ú adu M Spot eba energií Spot eba materiálu K K K K K K K K K K K 5 % 5 % 6 % 9 % 11 % 18 % 48 % Opravy dom a kol Z statková cena prodaného majetku Ostatní slu by Dan a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Odm na správním firmám za správu dom Ostatní Celkové náklady K V daje rozpo tu B né v daje Ve ejná správa (mzdy a chod Ú adu) K Základní koly K Pé e o ve ejnou zele K Centrum sociálních slu eb K Mate ské koly K Ostatní sociální pé e K Obecní samospráva K Svoz komunálního odpadu K Ostatní t lov chovná innost K Ostatní v daje rezerva K Vztahy s ve ejností K Novom stská radnice K Voln as d tí a mláde e K Knihovna na Vinohradech K Pozemní komunikace K Kultura K Zájmová innost a rekreace K Pe ovatelská slu ba K Sociální pomoc d tem a mláde i K Prevence proti drogám K Ekologická v chova K Zdravotnická pé e K Bezpe nost a ve ejn po ádek K Ve ejné osv tlení (váno ní) K Poh ebnictví K Územní plánování K Bytové hospodá ství K Obnova kulturních památek K Úspora energie a obnovitelné zdroje K B né v daje rozpo tu K 12 % 3 % 3 % 3 3 % % 6 % 9 % 13 % 17 % 34 % Ve ejná správa (mzdy a chod Úřadu) Základní koly Pé e o ve ejnou zele Centrum sociálních slu eb Mate ské koly Ostatní sociální pé e Obecní samospráva Svoz komunálního odpadu Ostatní V daje rozpo tu Kapitálové v daje Základní koly a p ed kolní za ízení K Pé e o ve ejnou zele K Bytové domy K Pozemní komunikace K Sociální pé e K Ve ejná správa K Komunální slu by K Obnova kulturních památek K Zájmová innost a rekreace K Kapitálové v daje rozpo tu K 3 3 % % 4 % 8 % 8 % 20 % 21 % 33 % Základní koly a p ed kolní zařízení Pé e o ve ejnou zele Bytové domy Pozemní komunikace Sociální pé e Ve ejná správa Komunální slu by Obnova kulturních památek Zájmová innost a rekreace Grantová politika Sociální a zdravotní oblast Bezpe nost Voln as d tí a mláde e Kultura Granty a dotace K K K K 10 % 18 % 12 % 60 % Sociální a zdravotní oblast Bezpe nost Voln as d tí a mláde e Kultura Celkové v daje na granty K

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 4 DUBEN Podrobný rozpočet kolství Základní koly Investice (rekonstrukce kol) Mate ské koly Vyu ití volného asu d tí a mláde e ostatní t lov chovná innost Celkové v daje na kolství K K K K K K 17 % % 4 % 6 21 % 52 % Základní koly Investice (rekonstrukce kol) Mate ské koly Vyu ití volného asu d tí a mláde e ostatní t lov chovná innost Kulturní akce Novom stská radnice Knihovna na Vinohradech Investice Sd lovací prost edky Váno ní osv tlení Obnova kulturních památek Celkové v daje na kulturu Kultura K K K K K K K K 21 % 1 % 2 % % 2 % 12 % 26 % 35 % Kulturní akce Novom stská radnice Knihovna na Vinohradech Investice Sd lovací prost edky Váno ní osv tlení Obnova kulturních památek ivotní prost edí a bydlení Údr ba park K Investice do park K Investice do bytového fondu K Odstra ování komunálního odpadu K Akce istá dvojka a územní plánování K Náklady na neodkladné havárie K Celkové v daje za ivotní prost edí K 17 % 20 % 1 % 10 % 52 % Údr ba park Investice do park Investice do bytového fondu Odstra ování komunálního odpadu Akce istá dvojka a územní plánování Náklady na neodkladné havárie Sociální oblast a zdravotnictví Centrum sociálních slu eb Investice Ostatní sociální v pomoc Volno asové aktivity pro seniory Prevence proti drogám a kriminalit Terénní asisten ní slu ba Pobyt d tí v denním stacioná i Chrán né bydlení a dílny Poh ebnictví Tís ová pé e Tábor pro d ti z dysfunk ních rodin Celkové v daje na sociální oblast Provoz ú adu Mzdy ú adu v etn zákonn ch odvod Ostatní náklady ú adu Zastupitelstvo m stské ásti Rezerva Rady M Investice Motiva ní odm ny strá ník m Bankovní poplatky Celkové v daje na ú ad K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 22 % 25 % 5 % 2 5 % 3 % 4 % 2 % 4 % 7 % 65 % 62 % Centrum sociálních slu eb Investice Ostatní sociální v pomoc Volno asové aktivity pro seniory Prevence proti drogám a kriminalit Ostatní Mzdy ú adu v etn zákonn ch odvod Ostatní náklady ú adu Zastupitelstvo m stské ásti Rezerva Rady M Investice Ostatní Oblast Investice do majetku Území m stské ásti Praha 2 obnova chodník prost ednictvím TSK K Krokova ul. z ízení vodovodní p ípojky K Pozemní komunikace celkem K M " ty lístek" ímská, pobo ka Lond nská roz í ení a modernizace d tského h i t - vypracování PD K M Na D kance rekonstrukce zahrady ve vnitrobloku K M Slovenská, pobo ka Koperníkova rekontrukce elektro a osv tlení - I. etapa K M pan lská roz í ení a rekonstrukce elektro, kuchyn,vzt a soc.za ízení - II. etapa K Z J. Masaryka rekonstrukce elektro a osv tlení - I. etapa K Z Kladská rekonstrukce kolní kuchyn a jídelny K Z Sázavská zateplení fasády a v m na oken - III. etapa K Z Slovenská vybudování jídelny, kolního h i t a úprava kuchyn - PD K Z Vratislavova vybudování v dejny jídel v etn zadávací dokumentace K Z Vratislavova rekonstrukce kolního h i t K kolství celkem K j Popis Novom stská radnice rekonstrukce elektroinstalace - pokra ování z roku K Havlí kovy sady zhotovení kopií sochy Neptuna - pokra ování z r K Karlovo nám stí rekonstrukce ka ny sv. Josefa K Karlovo nám stí v roba nového krytu na ka nu sv. Josefa K Riegrovy sady vyhlídkov pavilon - z ízení nové hromosvodné soustavy K Kultura celkem K Folimanka po ízení cvi ebních prvk pro dosp lé K Zájmová innost a rekreace K bytové domy - v tahy rekonstrukce v tah - projekt a realizace K bytové domy rekonstrukce kotelen K bytové domy úpravy byt p ed pronajmutím K bytové domy Bytové hospodá ství celkem v m na oken a úhrada za technické zhodnocení K Riegrovy sady - Vozová z ízení hromosvodné soupravy K Územní rozvoj celkem K K K K K Rozpočet v jednotlivých letech (v tisících) t. K t. K t. K t. K t. K t. K t. K t. K t. K t. K P íjmy V daje t. K t. K t. K t. K * 2014** * U roku 2013 se jedná o p edb ná data ** Plán na rok 2014 Kladská a Boti ská vybudování podzemních kontejnerů K Havlí kovy sady odvodn ní horní ásti parku K Havlí kovy sady rekonstrukce zdi nad Viničním altánem - vypracování PD K Riegrovy sady rekonstrukce sadové cesty Na Vyhlídce K Folimanka rekonstrukce parku - etapa D2a - vypracování PD - pokra ování z roku K Albertov - Karlov park Horská - rekonstrukce parku - I. etapa K ivotní prost edí celkem K Máchova 3/704 a Máchova 5/435 rekonstrukce domu pro seniory - pozastávka z roku K J. Masaryka vybudování klimatizace v pokojích - vypracování PD K Máchova 3/704 a Máchova 5/435 vybudování klimatizace v pokojích - vypracování PD K afa íkova rekonstrukce objektu - vypracování PD K Sociální oblast celkem K Radnice - nám. Míru 20 nákup programového vybavení (software) K Radnice - nám. Míru 20 po ízení projektov ch studií a anal z K Radnice - nám. Míru 20 po ízení kancelá ské techniky K Radnice - nám. Míru 20 po ízení v po etní techniky, z ízení datov ch sítí K innost místní správy celkem K Investice celkem K

6 6 ČÍSLO 4 DUBEN 2014 Město a lidé Noviny Prahy 2 Domy s pečovatelskou službou v novém V Máchově ulici byly v pondělí 3. března 2014 slavnostně otevřeny dva zrekonstruované domy s pečovatelskou službou. Přítomným seniorům nové bytové jednotky předaly symbolicky do užívání starostka Jana Černochová a její zástupkyně Kateřina Jechová. Celkem dvacet bytů, z toho čtyři bezbariérové, jsou k dispozici seniorům se sníženou soběstačností v domech v Máchově 3 a Máchově 5. Rekonstrukce malometrážních bytů o velikosti 1+k.k. a 2+1v obou domech si vyžádala 29, 5 milionu korun. V bytech v Máchově 3 už lidé bydlí, rekonstrukce bytů v Máchově 5 právě skončila Dvojka pro seniory Vážení senioři, březen nás překvapil velmi příjemným slunečným počasím a vysokými teplotami, doufejme, že duben bude v tomto trendu pokračovat. Pěkné počasí přeji i těm, kteří se přihlásí na první výlet tohoto roku. Vydáme se na Českolipsko do státního zámku Zákupy, jehož historie sahá do 14. století. Kromě jiného se dozvíte, že si letos připomeneme 100 let od atentátu na Františka Ferdinanda d Este a jeho choť Žofii. Tento pár měl právě v zákupské zámecké kapli sv. Františka z Assisi svatbu. Na náměstí Svobody v Zákupech navštívíte expozici historie výroby masopustního a karnevalového zboží od roku 1884, dále na vás čeká menší dobrodružná výprava do podzemí. Ať se vám líbí. Další programy a informace k nim naleznete níže, nepřehlédněte nabídku výtvarného ateliéru na ukázkovou lekci malování a kreslení. Také zde naleznete program příští procházky s Pražskou informační službou. Milí členové klubu, přeji vám pěkné jarní dny a krásně prožité Velikonoce. Zdraví vás Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je pro vás otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu (s sebou OP), podávat přihlášky na počítačový kurz a získáte tu aktuální informace. Starostka J. Černochová při slavnostním otevření Domů s pečovatelskou službou a první nájemníci se tam nastěhují v nejbližší době. Snažíme se vyjít vstříc potřebám seniorů, kteří se dostali do obtížné sociálně bytové situace. Poskytujeme jim nyní bydlení na takové úrovni, aby to odpovídalo současným standardům. Byty jsou malé, ale hezké, každý byt má nyní samostatnou kuchyňku a sociální zázemí, uvedla starostka Jana Černochová. K relaxaci slouží odpočinková zóna na dvoře domů. Výhodou je i to, že prostory v přízemí má ve výpůjčce Centrum sociálních služeb Praha 2, jehož služeb právě senioři často využívají. Přímo v domě tak mají k dispozici např. půjčovnu kompenzačních pomůcek. Bydlení v domech s pečovatelskou službou je vhodnou alternativou zejména pro lidi, kteří nechtějí žít v domovech důchodců. Předností takového bydlení je, že není anonymní. Lidé v takovém domě se o sebe vzájemně zajímají a denně do těchto bytů dochází pečovatelská služba. Senioři tak mohou žít i v pokročilém věku tak, jak byli zvyklí, a přitom mají jistotu, že pokud budou potřebovat pomoc, nezůstanou sami, zdůraznila místostarostka Kateřina Jechová. Obyvatelům Prahy 2 pomáhá s řešením složité sociální situace a potížemi spojenými s bydlením humanitní odbor. red Setkání s neziskovými organizacemi Ohrožené děti a řešení jejich situace se staly ústředním tématem setkání, které se odehrálo 20. února v nově otevřené kavárně Bazaar na Rašínově nábřeží. Místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast Kateřina Jechová a zástupkyně humanitního odboru se zde setkaly s představiteli neziskových organizací, které se problematikou ohrožených dětí v Praze 2 zabývají. který vloni pořádal Dům dětí a mládeže Praha 2 za podpory městské části Praha 2. Vzhledem k výborné zkušenosti s touto spoluprací se již připravují další tábory na letošní prázdniny. Místostarostka Kateřina Jechová představila i další novinky z práce radnice. Jde například o projekt spolupráce s občanským sdružením Anima, v jehož rámci jsou poskytovány BAZÉN Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady každé úterý od 14:15 do 15:00 a ve čtvrtek od 15:45 do 16:30 pod vedením lektorek Ivany Felgrové a Marcely Šťastné. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Cvičení je určeno pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si vezměte 100 Kč jako zálohu na klíč. Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky jsou pro vás připraveny od prvního pracovního dubnového dne v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Pozor, změna! Plavenky na květen se budou vydávat v pondělí PC KURZY Kurzy se konají v budově SPŠE Ječná 30. Kurz je bezplatný a přihlašovat se můžete během celého roku. Přihlášky naleznete v poličkách Infokoutku v přízemí budovy MČ Praha 2 a vyplněné včetně telefonního čísla je můžete odevzdat v Informacích tamtéž, nebo osobně každou středu od 9:30 do 11:30. PŘIJĎTE SI ZACVIČIT A PROTÁHNOUT TĚLO Ozdravně rehabilitační cvičení s následnou relaxací je zaměřeno na celý pohybový aparát. Komplexní systém cvičení v souladu s dechem má pozitivní vliv na funkce mozku, srdce, krevního oběhu a posiluje imunitní systém. Cvičit můžete každý čtvrtek od 10:15 do 11:15 ve Studiu Bugifit, Balbínova ul. 6. Informace o volných místech lze získat jen osobně před začátkem hodiny u paní Novákové. Jóga pro seniory probíhá v příjemném prostředí ve Studiu Karma Yoga, Korunní 25, každý čtvrtek od 13:30 do 14:30. Protáhnete celé tělo, zbavíte se stresu, naučíte se správně dýchat. PROCHÁZKY PRAHOU S PIS Tajemný Vyšehrad vyprávění o historii a legendách s prohlídkou kostela sv. Petra a Pavla, hřbitova a dalších památných míst Vyšehradu. Termín: středa 16. dubna Sraz: v 15:00 u vchodu do kostela sv. Petra a Pavla. Přihlašujte se telefonicky ve čtvrtek 10. dubna od 8:00 do 11:45 na tel.: VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na dubnový výlet se budou vydávat ve čtvrtek od 7:30 do 8:00 v Informačním koutku pro seniory. Vstup do budovy před 7:30 není možný. Nelze také telefonicky žádat o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti, např. návštěvy lékaře. Jedna osoba může předložit max. dvě klubové karty. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte v ten samý den mezi 13:00 a 15:30 na stejném místě. Poplatek činí 100 Kč. V případě, že se v tuto dobu nezaregistrujete, rezervace sedadla propadá a bude nabídnuta náhradníkům. V úvodu zazněly informace o třech nových azylových bytech pro matky nebo otce s dětmi, které Praha 2 vybudovala v ulici Na Zbořenci a které provozuje ve spolupráci s občanským sdružením Společnou cestou. Navázána byla též spolupráce s obecně prospěšnou společností Women for Women. Jde o dlouhodobější program podporovaného bydlení pro osamělé matky s podporou právního, sociálního a psychologického poradenství pro rodiče i děti. Velkou pozornost a diskuzi vyvolal také návrh projektu, který by řešil placení školních obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. Dále na schůzce zazněly informace o pobytovém a příměstském táboře pro děti ze sociálně ohrožených rodin, komplexní terapeutické služby pro děti s psychiatrickými problémy přímo v terénu, bez nutnosti někam docházet. Obecně prospěšná společnost Rozlet, která je provozovatelem sociální firmy Café Bazaar, zase ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí testuje možnosti brigádnické práce pro nezletilé od 15 let ze sociálně komplikovaného prostředí. Setkání s neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti se konají pravidelně a jsou pro radnici velmi cenným zdrojem informací a nápadů pro další rozvoj služeb a aktivit v Praze 2. Další plánované setkání bude v dubnu, tentokrát s občanskými poradnami. Text a foto: sun DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme všechny zájemce, že po zaregistrování a zaplacení poplatku, na které je vydáno potvrzení, je každá osoba jmenovitě pojištěna. Potvrzení je proto nepřenosné! V případě, že vám okolnosti zabrání výletu se zúčastnit a je-li to možné, oznamte tuto skutečnost na tel.: , případně v Informacích v přízemí budovy. Dáte tím šanci náhradníkům a bude vám vrácen poplatek. Je nepřípustné předávat potvrzení jiným osobám. Každý účastník výletu je povinen předložit ke kontrole před vstupem do autobusu potvrzení o zaplacení výletu a členskou kartu klubu Dvojka pro seniory, případně občanský průkaz. Informace o volných místech pro náhradníky a opožděné zájemce budou shromážděny na již uvedeném telefonu Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho pěkných zážitků z dalších výletů. KONCERT ORCHESTRU SYMPHONY PRAGUE Občanské sdružení Art, o. s. které pořádá cyklus Stylových večerů na Novoměstské radnici, věnuje 20 čestných vstupenek Klubu Dvojka pro seniory, a to na koncert symfonického orchestru Symphony Prague, který se bude konat 3. května v 19:00 v nádherném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé Straně (v sále Martinů). Zazní první a poslední symfonie W. A. Mozarta a klavírní koncert F. Mendelssohna-Bartholdyho. Milovníci vážné hudby si mohou vstupenky vyzvednout ve středu 16. dubna od 9:30 do 11:30 v Informačním koutku pro seniory v přízemí ÚMČ Praha 2. DEN PRO ZDRAVÍ nejen pro seniory, ale pro každého včetně dětí, ve středu od 9:00 v areálu softballového a baseballového hřiště SABAT Troja. Dopravní spojení metrem C na Nádraží Holešovice a pak BUS č. 112 nebo X 17 do zastávky Povltavská, rovně přes koleje a pak vlevo. Parkování není problém. Na programu je hodina zdravotního cvičení, pétanque, pochod NW, koloběžky, výlet na vlastním kole, představení projektu Dobytí Sněžky a další aktivity. Během dne se můžete podrobit bezplatnému vyšetření zraku, sluchu, absolvovat srdeční zátěžový test i ukázky první pomoci. Každý, kdo přijde, vyhrává dárky na Kartu zdraví a ještě pohodový den v báječné společnosti. Letáčky s mapkou a dalšími informacemi najdete v poličkách Infokoutku pro seniory.

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 4 DUBEN Kouzelné místo s vílami a skřítky Já su z Prahy a na Vinohradech mám grunt, shrnuje herečka Kristýna Frejová svůj vztah k Praze. To, že je dcerou dvojice herců Ladislava Freje a Věry Galatíkové, prozrazovat nemusí. Stačí jeden pohled do jejích velkých hnědých očí. Jsem Pražačka jako poleno, však jsem se narodila U Apolináře, pokračuje Kristýna Frejová a jedním dechem zdůrazňuje, že její moravské kořeny jsou hodně silné. Myslím, že mi je rodiče nezapomněli přibalit do genů, směje se. Na Moravu se hodně vracím a vlastně se vždycky těším už na tu cestu samozřejmě ne na dálnici, ale na moment, kdy se začnou otvírat ty nádherné kopce. Pro mě to tam je doma, ale na druhou stranu Prahu miluju tak, že bych měla problém ji dlouhodobě opustit. Pocit dvou domovů předává i dceři Rachel, se kterou už Žijí mezi námi například několikrát navštívily Kristýnina kamaráda Andyho Urbiše, jenž v rehabilitačním centru v Čeladné provozuje terapii tmou. O své dceři hovoří Kristýna Frejová ráda a sálá z ní štěstí. Ráchelce je sedm, je v první třídě a je skvělá. Všichni nás strašili, jaký to bude pro ni obrovský skok, jak to bude těžké i vzhledem k tomu, že mám absolutně neexistující pracovní dobu. Všichni se chytali za hlavu jak prý to budeme dělat? Ale Ráchelka to zvládá neuvěřitelně. Samozřejmě bych na ni chtěla mít víc času, aby s ní třeba domácí úkoly nemusela tak často dělat moje kamarádka Jana Janěková, u které bývá na hlídání. Ale chodí do školy ve Slovenské ulici, kterou si nemůžu pořád dost vynachválit. Přístup paní učitelky, ředitelky, prostě všechno. Paní Kristýna si ale pochvaluje i další možnosti, které dvojka dětem nabízí. Ráchelka chodí od tří let do kroužku kreslení, který si sama vybrala. Nikdy Jednou větou jsem jí nic nevnucovala, a tak se nemůže vymlouvat, že se jí třeba nechce. Bydlíme v Korunní, takže nabídka kroužků je okolo nás velká. Za rohem máme Základní uměleckou školu, kam bude dělat přijímací zkoušky na další výtvarný obor. Obě děvčata ale nevynechávají ani sporty. S Ráchelkou je každý den zážitek. Chodí lézt na stěnu, jezdíme na hory, letos už zkoušela snowbord, je prostě v období, kdy být to v téhle zemi možné trávím čas výhradně s ní. Jenže čas letí, a ví to i paní Kristýna. Chodívaly jsme často na hřiště, povzdychne trochu, ale najednou vidím, že když už je schopná vylézt patnáct metrů do výšky na laně, tak jí to na průlezkách už moc nestačí. Uvědomila jsem si se slzou v oku, že na některé věci už je prostě velká. Je o stupínek jinde. A jde to rychleji, než si stačíte všimnout. Ne všechno se ale točí kolem Ráchelky. Oblíbeným zastavením Kristýny Frejové je jeden z domů v Koperníkově ulici, kde sídlí studio zaměřené na nové cvičební směry. Děvčata, která ho vedou, považuji za své kamarádky, chodím tam už pátou sezonu. Vyzkoušela jsem různá cvičení, ale toto mi vyhovuje nejvíc. Holky cvičí jogu, pilates, orgánová i energetická cvičení, zaměřené na různé orgány podle měsíce, tedy v podstatě podle hvězd. A je to ve velmi úzkém kruhu, což je taky příjemné, takže to je taková moje klidová oáza. A kousíček odtud, v Grébovce, která je teď úplně nádherná, máme svoje kouzelné místo, kam chodíme s Ráchelkou a s dalšími dětmi ze sousedství. Vlastně je to opravená Grotta. Chodíme kontrolovat, jestli jsou tam víly a skřítkové, jako když byly děti malé Je to dobrý, zatím tam furt jsou. Text a foto: daf Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog zve ve čtvrtek 17. dubna od 14:00 do Paláce YMCA (Na Poříčí 12) na velikonoční kavárnu, kde si můžete připomenout velikonoční zvyky a lidové tradice. Pietní akt u pomníku bratří Čapků na náměstí Míru proběhne v úterý 6. května v 10:00 v rámci oslav Českého národního povstání, vystoupí i žáci ze základních škol v Praze 2; pořádá Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 2. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské ulici, začíná v neděli 13. dubna v 15:00 ve vinárně U Stréců, vstup volný. Jarní výlet s koníky Pohled na svět z koňského hřbetu je zážitek se koná v sobotu 12. dubna, sraz v 10:30 v ulici Arnošta Valenty v Praze 9 pod autobusovou zastávkou Doležalova; více na www. zajiceknakoni.cz. Za vyprávěním s mnoha hezkými obrázky přírody se vypravte 16. dubna v 17:00 do budovy ČSVTS na Novotného lávce 5 na pořad J. Baláže Toulky Turecko, Řecko, Itálie a Zahrada aneb Co je nového v Rožínce. Na opravu kleneb a ochozu kostela sv. Václava na Zderaze byla vyhlášena účelová sbírka, více na Kurz základů křesťanské víry končí v úterý 8. dubna v 19:00 poslední přednáškou na téma Křesťanský styl života; koná se v Korunní 60, sídle farního sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech. Přijímací zkoušky na Základní uměleckou školu Ilji Hurníka na školní rok 2014/2015 se konají ve dnech 27. a 28. května, více na kla Příležitost pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, podle pranostiky bychom se v dubnu měli ještě raději zdržovat v blízkosti kamen, jenže letošní klimatické poměry veškeré zažité zvyklosti bourají Když tedy v lednu bylo jako v máji, co lze očekávat nyní? Případná překvapení by nás v běžném životě mohla zaskočit, ale jarnímu tématu naší fotografické soutěže naopak mohou přidat na zajímavosti. Tak jako v případě zimních trampot. Těšíme se na vaše snímky na téma ŽIVOT KOLEM VODY na adrese Sokolská přehlídka na Vinohradech Poprvé na Vinohradech se v sobotu 22. března konala jedna z největších sokolských akcí, tradiční přehlídka pódiových skladeb oddílů sokolské všestrannosti. Ve velké hale vinohradské sokolovny se postupně představili sokolové všech věkových generací, přičemž nejmladší účastnici bylo dva a půl roku. Celostátní přehlídku zahájil místostarosta Prahy 2 Jan Vaněk, který všem cvičencům popřál hodně úspěchů. Sokol má za sebou více než stopadesátiletou historii, proto se z něho stal tak výrazný sportovní, ale i společenský fenomén. Osobně si Sokola velmi vážím pro jeho Letošní novinky na Vyšehradě Národní kulturní památka Vyšehrad má za sebou úspěšný rok. V roce 2013 uspořádala 315 edukativních programů a kulturních akcí a navštívilo ji 75 tisíc lidí. Letos by to číslo mohlo být ještě vyšší se začátkem nové turistické sezony se návštěvníci mohou těšit i na věci, které dosud neviděli. sportovní všestrannost a také zejména proto, že nabízí možnost sportování skutečně všem bez rozdílu věku, zdůraznil místostarosta Jan Vaněk. Více než čtyřhodinový program byl pestrou mozaikou barev, pohybu a rytmické hudby, kdy předškolní děti střídali mladší a starší žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky, nejstarší věkovou skupinu pak reprezentovaly například seniorky z Dobříše. V nesoutěžní přehlídce bylo předvedeno 57 originálních cvičebních skladeb a tanečních kompozic. Žánrové rozpětí bylo velké od aerobiku přes moderní tanec až po gymnastické a akrobatické prvky. Přehlídka se letos poprvé konala ve vinohradské sokolovně ve velké hale, která se nyní může pochlubit novou podlahou a novým osvětlením. Vinohradská sokolovna je největší sokolovnou na světě a její architektura je zdařilou ukázkou meziválečného funkcionalismu. Kromě velké haly je v ní k dispozici i několik dalších sálů, plavecký bazén, venkovní atletický ovál a dvě hřiště na malou kopanou s umělým povrchem. Text a foto: kla Další ze záhadných míst Vyšehradu vydává své tajemství. Od dubna se zpřístupňují nově zrekonstruované Martinské kasematy, postavené za doby vlády Marie Terezie, které až dosud nikdy nebyly součástí prohlídek. Přístupné budou každý druhý a čtvrtý víkend v měsíci (pouze v 11:00 a 14:00), sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička. Tato novinka potěší zejména ty, kdo vnímají bájné místo Vyšehrad, spojené v 11. století se sídlem prvních českých králů, také jako barokní pevnost, byť se nikdy vojensky neuplatnila. Kasematy jsou chodby v pevnostních valech, jimiž se mohlo nepozorovatelně přesouvat vojsko. Je to další střípek do mozaiky vývoje pevnostního stavitelství v Čechách po třicetileté válce. Skutečností však je, že systém vyšehradských kasemat mezi Gorlicí a Martinskými kasematy zůstal nedokončený, zdůraznil ředitel NKP Vyšehrad František Stádník. V areálu Vyšehradu se takových tajuplných míst nachází hned několik. V masivu barokní hradby je dosud částečně zachována kaple Stětí sv. Jana Křtitele, postavená patrně za vlády Karla IV. Středověký kostel měl příkrou gotickou střechu, vysoký západní štít a štíhlou věžičku. V jeho těsné blízkosti stávala rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Nic z toho již nestojí a kostel byl posléze začleněn do pevnostního valu, snížen a zarovnán tak, že se dochoval jen vnitřek kaple se zajímavou klenbou. Nyní se návštěvníci mohou podívat dovnitř, a to při komentované prohlídce každý první a třetí víkend v měsíci v 11:00 a 14:00. Ředitel NKP Vyšehrad František Stádník ovšem tvrdí, že nejatraktivnějším místem celého areálu je vyhlídka zvaná Šemíkův skok s nádhernými výhledy na Smíchov a Zbraslav. Je to ideální místo pro vyprávění českých legend a bájí o kněžně Libuši, Přemyslu Oráčovi či o věrném koni Šemíkovi a rytíři Horymírovi. NKP Vyšehrad je si toho vědoma, proto také od loňského roku věnuje velkou pozornost tomu, aby vzdělávací pořady a kulturně-naučné akce byly spjaty se slavnou a bohatou vyšehradskou historií. Letošní novinkou jsou výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče, věnované českým světcům. Tyto tvůrčí dílny se konají jednu neděli v měsíci, jsou vhodné pro děti od čtyř do 11 let, které se na nich už dozvěděly zajímavosti ze života sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Anežky České a vyrobily si vlastnoručně atribut, který je pro ně charakteristický. Do konce června je čeká ještě putování v čase za sv. Vojtěchem, sv. Janem Nepomuckým a sv. Cyrilem a Metodějem. Do české historie se obrací i tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče z cyklu Tabula Fabula, které se od září 2013 pořádají každou druhou sobotu v měsíci a setkaly se s živým ohlasem. Mladé divadelnice přibližují téma Vyšehradu neotřelým způsobem, kdy děti s rodiči cestují labyrintem bájného prostoru, připomínají si naše zesnulé předky, poznávají okolí Vyšehradu, zejména skal pod Vyšehradem a živly, které na tento prostor působí. I to je součást bohaté pražské historie, stejně jako například zkazky o tajemstvích, jež ukrývá Karlův most. Šest originálních barokních plastik z Karlova mostu ukrývá podzemní sál Gorlice, vrcholná část prohlídky vyšehradských kasemat, jež patří k nejnavštěvovanějším expozicím Vyšehradu. A protože se na tuto prohlídku často stojí fronty, lidé teď budou mít při čekání nové zpestření. V interiéru Cihelné brány, odkud se do kasemat s Gorlicí vchází, bude nová expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění. Název je starý, ale provedení nové v interaktivní podobě a s 3D modelem pražského opevnění i laserovou produkcí. Expozice se nyní dokončuje a měla by být otevřena v květnu. Text: kla/ foto: len Výstavy POP UP GALLERY, nová galerie otevřená v Tančícím domě, vystavuje abstraktní plátna Pavla Šebka a Matěje Olmera, jejichž tvorba vychází z technik graffiti. Expozice Multiverse Express je přístupna denně od 11:00 do 19:00 do 6. května. Až do 25. dubna máte možnost prohlédnout si 31 fotografií Petra Zhoře, vystavené ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech (Grébovce) na jeho dosud nejucelenější pražské výstavě. Expozice Portréty je přístupna denně od 11:00 do 23:00. V Galerii Výtoň je do 25. dubna instalována expozice Rekviem pro tátu. Jedná se o skupinovou výstavu výtvarníků z chebské galerie Růžový kopeček, vstup volný, otevřeno ve všední dny 14:00 až 18:00. Koncerty Dechové trio vystoupí ve středu 23. dubna od 19:00 v Gröbeho vile. Trio con Spirito vzniklo na půdě AMU ve složení hoboj, klarinet a fagot (Lucie Havlíčková, Radek Žitný, Hitumi Mizutani). Vstup zdarma. V prostorách Bastionu Novoměstských hradeb se koná koncert Smyčcového kvartetu Pražské konzervatoře v podání aspirantů na studium HAMU v úterý 8. dubna od 19:00. V Husově sboru CČSH v Praze 10 na Vinohradech se v úterý od 18:30 koná velikonoční koncert smíšeného pěveckého sboru Orfej se sbormistrem Janem Svejkovským. Hudební program má posluchačům připomenout proběhlou dobu velikonoční a zprostředkovat její význam pro každého dnešního člověka. Divadla Dagmar Havlová-Veškrnová se objeví 10. dubna na scéně Divadla na Vinohradech v titulní roli Ibsenova dramatu Rebeka, za niž získala Cenu vinohradského diváka August za nejlepší ženský herecký výkon v sezoně 2012/13. Začátek v 19:00. Divadlo U Hasičů přivítá svátky jara v sobotu 12. dubna Velikonočním koncertem. Hrají All Stars Big Band a Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, začátek v 19:30. Připomeňte si svět, kde vládne Velký Bratr, při návštěvě divadla D21, které ve čtvrtek 24. dubna v 19:30 uvádí Orwellovo dílo Kluby Jako o život hraje a zpívá tramp-folková kapela Pražec, uslyšíte ve středu 23. dubna v 19:00 v Salmovské literární kavárně. Novinář a publicista Josef Klíma je rovněž dobrý pianista a autor původních písní. V Balbínově poetické hospůdce vystoupí v pondělí 28. dubna ve 20:00 s Na vlastní uši Bandem. Legendární písničkář Jaroslav Hutka zahraje a zazpívá ve čtvrtek 24. dubna od 20:00 v klubu Rybanaruby. Akce Pobočka Městské knihovny na Ostrčilově náměstí přichystala na středu 16. dubna od 17:00 tradiční akci Velikonoční pletení pomlázek. Zájemci si musejí přinést proutky, vstup volný. Dubnovým hostem Křesla pro Fausta bude přední hematolog a vedoucí lékař Trombotického centra VFN prof. MUDr. Jan Kvasnička. Přijďte si ho poslechnout ve čtvrtek 24. dubna v 17:00 do Akademického klubu 1. LF UK ve Faustově domě (Karlovo náměstí 40).

8 8 ČÍSLO 4 DUBEN 2014 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Tisky z ateliérů Joana Miróa v Praze Institut Cervantes v Praze (Na Rybníčku 6) vystavuje po celý duben tisk Els Gossos významného katalánského malíře Joana Miróa spolu s díly dalších pěti umělců, zhotovených v grafických ateliérech této osobnosti moderního umění v Palma de Mallorca. Je zde k vidění celý proces vzniku tisku IX z Miróovy série Els gossos (Psi). Série vznikla v grafických ateliérech, kde byly zhotoveny také práce dalších pěti vystavovaných umělců. Aby zajistil budoucnost svých ateliérů a umožnil jejich užívání dalším generacím umělců, odkázal je Miró městu Palma, čímž dal podnět ke vzniku současné Nadace Pilar a Joana Miróových na Mallorce. Od otevření ateliérů veřejnosti v roce 1994 jimi prošla dlouhá řada významných španělských i zahraničních umělců. Současná výstava v Institutu Cervantes byla poprvé představena na Mezinárodním bienále grafického umění v Lublani v září 2013, kde sklidila obrovský úspěch. Pak ji viděli ve Vídni a v Bratislavě, po Praze se přesune do Sofie a své putování ukončí v chorvatském Záhřebu. Výstava tisků z ateliérů Joana Miróa bude v pražském Institutu Cervantes k vidění až do 7. května. Přístupná je v pracovní dny od 10:00 do 18:00 a v sobotu od 10:00 do 14:00, vstup volný. len, foto: Institut Cervantes Více si básník nemůže přát Narodil jsem se ke své pozdější potěše na Královských Vinohradech, a to v Londýnské. Z porodnice stačilo přejít ulici a ve škole naproti složit zkoušku dospělosti. Asi by se slušelo zde i umřít, avšak heideggerovsky řečeno zatím se nepřipravuji k nachystanosti na romantický odchod v kulisách rodné čtvrti. Svou vděčnost Vinohradům raději projevuji tvorbou, k níž mě závazně inspirují. Magie dnešní městské části Praha 2 mě přivedla k vypracování konceptu literárního výletu jakožto múzické kategorie. Vše s vydatnou pomocí mé ženy Zuzany. Nejprve jsme si vzpomněli, že kdysi bývalo dobrým rodinným zvykem projet z Wilsonova nádraží tunelem, vystoupit a vyhledat nejbližší lokál. Promptně jsme si to vyzkoušeli s tehdy osmiletým synem Eugenem. Vystoupili jsme za tunelem, vyšli po Nuselských schodech a usadili se ve vyhlídkové restauraci Zvonařka, kde kupodivu nezapomněli na zvonařskou tradici mého rodu. Na jídelním lístku jsme objevili Brikciusovu kapsu. Měla být zřejmě pojmenována po mém předku, vlastně prastrýci, Brikcím z Cimperka, který v 16. století odlil třetinu pražských zvonů. Pokrm však byl nějakým omylem nazván po mně, nehodném potomku, který za koncovku us vděčí zvyklostem v dobách latinského humanismu. Jak se ukázalo, měli jsme jít raději piknikovat. Brikciusova kapsa byla nemastná neslaná. Při odchodu se vyčítavě rozezněly prastrýcovy zvony. Synátor zklamaně prohlásil: To jsme si tedy na sobě moc nepochutnali. Napadlo nás, že bychom tradiční tunelový výlet měli po tomto debaklu zrehabilitovat. Nejlépe tím, že jej pojmeme literárně. Jako poctu knize a zejména jejímu čtenáři. Trasa výletu takové orientaci napovídala. Potenciální čtenáři se sešli v prezidentském salonku na Wilsonově nádraží, po uvítání nastoupili do připraveného historického vlaku, projeli tunelem a vystoupili v dočasně obnovené stanici Královské Vinohrady před budovou Nadace Český literární fond. Tam se stali svědky pantomimicky předvedeného vzniku knihy. Na střeše budovy seděli spisovatelé, psali na strojích a výsledné rukopisy podávali hasičům zavěšeným na lanech. Ti je předávali nakladatelským redaktorům v nejvyšším patře. Redaktoři po svém nihil obstat posílali opět za pomoci hasičů rukopisy řediteli nakladatelství Český spisovatel. Po jeho imprimatur putovala díla po linii tohoto svislého orloje do tiskárny, pod níž čekali kritici. Zrecenzované knihy se pak obdobným způsobem dostaly do přízemního okna, kde skončily u knihkupce. Z výletníků, kteří u knihkupeckého okna dostali právě vzniklé knihy, se stali aktuální čtenáři. Posadili se ke čtenářským stolkům, které byly rozestavěny před budovou, a začali pilně číst. Když se setmělo, rozsvítily literární hostesky na stolcích lampičky. Čtenáři četli dál a dál a marně čekající vlak musel nakonec odjet bez nich. Literární piknik se zdál být nekonečný. Pod povznášející tíhou této několikanásobné inspirace jsme o deset let později projeli tunelem ještě jednou. Stalo se tak u příležitosti 135. výročí první projížďky vinohradským tunelem, tím naším. Premiéry v r se zúčastnil předek Karla Schwarzenberga, výroční reprízy potěšený aristokrat osobně. Tunelem projel ve zrenovovaném císařském vagonu. Na vysvětlenou dodávám, že v poněkud zmýtizované chronologii předcházelo následující: Osvícený vladař Karel IV. v Praze vysadil pás vinic. Rovněž osvícený stavitel Moritz Gröbe po několika stoletích vyrazil zmíněný tunel, jenže musel někam odvézt vytěženou zeminu. Vybral si pozdější Grébovku, čímž zanikla karolinská vinice. Gröbe měl pochopitelné výčitky svědomí, a tak na zasypaném viničním svahu vzdělal vinici novou. Jeho vinici dodnes vévodí Viniční altán s panoramatickým rozhledem, další z vinohradských inspiračních míst. Občas zde sedím, piju víno, které mi přináší osvícený vinárník pan Klaška, a naslouchám nostalgickému houkání orientálních expresů, přicházejícímu z blízké trati. Situaci oživují mondénní vinohradské krasavice, jimž na místě skládám milostné verše. Více si básník nemůže přát. Eugen Brikcius Péče o památky nikdy nekončí Městská část Praha 2 získala státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok Peníze budou použity na obnovu dvou pamětihodností uhradí část nákladů na restaurování pomníku Vítězslava Hálka na Karlově náměstí a zaplatí další opravy v kostele sv. Ludmily. Čtyřicetiny Domu dětí a mládeže Praha 2 Dům dětí a mládeže Praha 2, středisko volného času, které nabízí rozmanité zájmové činnosti pro naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých, oslaví v pátek 25. dubna 40 let své existence. Celé odpoledne od 14:00 hodin bude patřit různým pořadům, např. vystoupením dětí ze sportovních a tanečních kroužků, a prohlídce prostor. Připomene se tak bohatá historie DDM Praha 2, která začala 1. dubna Tehdy byl DDM Praha 2 založen jako Obvodní dům pionýrů a mládeže ve Wenzigově ulici č. 7, kdy měl k dispozici pouze dvě místnosti s malou předsíňkou (tělovýchovné oddělení ještě využívalo zázemí na hřišti ve Slovenské ulici). Zaměřoval se zejména na metodickou pomoc pionýrským skupinám, ale už tehdy organizoval řadu akcí pro děti a mládež, např. Pionýrskou sportovní ligu, nyní Pohár pražských škol (PO- PRASK) a soutěže v různých druzích sportu. O pět let později mu byly přiděleny větší prostory nad bývalou kavárnou Valdek v Jugoslávské ulici č. 29, ovšem v dezolátním stavu. Do rekonstrukce se Příspěvek ve výši 170 tisíc korun získá Praha 2 od Ministerstva kultury na restaurování pomníku Vítězslava Hálka. Může k tomu přidat dalších 100 tisíc korun, které získala čerstvým vítězstvím v krajském kole soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace za úspěšnou revitalizaci Havlíčkových sadů. Pomník Vítězslava Hálka najdeme v severní části Karlova náměstí v sousedství Novoměstské radnice. Je dílem Bohuslava Schnircha a byl zbudován Uměleckou besedou v roce V první etapě obnovy, která si vyžádá náklady ve výši 583 tisíc korun, bude zrestaurována kašna s výzdobou a bustou Vítězslava Hálka. V dalších letech přijde na řadu oprava kamenných odpočívadel zakončených sfingami a restaurování dlažby před pomníkem. Celková obnova pomníku duchovního otce májovců, básníka, prozaika, dramatika, literárního kritika a publicisty Vítězslava Hálka bude stát téměř půldruhého milionu korun. Příspěvek z Programu regenerace získá v roce 1981 zapojila i mládež z okolních škol, takže místo půl roku zabrala jen 44 dní a prostorám se začalo důvěrně říkat domeček. Vznikaly nové kroužky a oddělení, které v obdobné podobě existují dodnes (Výtvarná dílna Vinohrady, Stanice přírodovědců a Rytmus). V roce 1983 přibyla ve Vratislavově ulici č. 15 Stanice mladých techniků (nyní Stanice techniků Vyšehrad). Zlom nastal v roce 1986, kdy domeček ztratil své sportovní zázemí ve Slovenské ulici. Hojně užívané a oblíbené hřiště, které fungovalo včetně zimního období (kdy se tam bruslilo), muselo ustoupit gymnastické hale. Další stěhování do čtyřpatrové vily Nad Petruskou 1 je spjato s rokem 1989 až 1990 (v důsledku restitucí tam však nesídlil dlouho) a s podzimem 1992, kdy se novou adresou stala Základní škola Na Smetance 1. Rok 2006 znamenal další stěhování, tentokrát do prostor ve Slezské 21, kde DDM Praha 2 sídlí dodnes. Získal tak také Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily, která o něj požádala prostřednictvím městské části Praha 2. Celkem 200 tisíc korun využije na dokončení restaurování mozaikové podlahy v bočních lodích a kamenných hvězdic v interiéru kostela. Chystané opravy jsou součástí rekonstrukce, kterou postupně prochází exteriér i interiér kostela sv. Ludmily. Těší nás, že po úspěšné a oceňované rekonstrukci Grébovky můžeme s finančním přispěním Ministerstva kultury pokračovat v obnově dalších památek na území Prahy 2, říká zástupce starostky pro oblast územního rozvoje Václav Vondrášek. O tom, že nám péče o svěřené památky leží na srdci, svědčí i fakt, že se městská část v uplynulých deseti letech spolupodílela na obnově mnoha památkových objektů na svém území, dodal místostarosta. Text: red, foto: ben největší prostory, které měl kdy k dispozici (včetně auly, tělocvičny a venkovního hřiště ve vnitrobloku). To umožnilo navýšit kapacity kroužků a akcí i počet dětí a dospělých, kteří je navštěvují. DDM Praha 2 využívá také prostory v Lublaňské 18, kde sídlí Stanice přírodovědců a Rytmus (součástí je i vlastní minizoo). DDM Praha 2 zřizuje hlavní město Praha, dlouhé roky ovšem spolupracuje i s městskou částí Praha 2, která ve prospěch činnosti DDM propůjčuje Stanici techniků Vyšehrad ve Vratislavově 13 a podílí se na pořádání táborů pro děti ze sociálně slabších rodin, spolupracuje při organizování Dětských dnů a podobně. V současné době DDM Praha 2 nabízí 250 zájmových kroužků, které navštěvuje téměř 2300 členů. Největší zájem je o kroužky sportovní, taneční a výtvarné, v nabídce jsou ovšem i netradiční kroužky, jako je např. Tvůrčí psaní, Korálkování, Dětská televize, Žonglování, Vaření a řada dalších. Zápisy do kroužků probíhají dvakrát ročně vždy v září a lednu. Kromě toho DDM pořádá i speciální akce, jen v loňském roce bylo uspořádáno 370 příležitostných akcí, které navštívilo téměř osob. Jednou z největších letošních akcí bude Zastávka pro volný čas, kdy se 3. září na náměstí Míru představí všechna oddělení i jednotlivé kroužky. red Cyklistický svátek na Náplavce již potřetí Náplavka Rašínova nábřeží se o víkendu 12. a 13. dubna promění v ráj fanoušků jízdy na kole ve všech podobách tohoto populárního sportu. Koná se zde již třetí ročník cyklistického festivalu Město na kole. V sobotu od 10:00 do 22:00, v neděli od 11:00 do 18:00, vstup je zdarma. Nad festivalem převzali záštitu pražský primátor Tomáš Hudeček a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Město na kole se zábavnou formou věnuje prezentaci cyklistického sportu ve všech formách a pro každého. Každý si tu najde to své, od malých dětí a jejich rodičů až po vrcholové sportovce. Počítejte se zábavou i vzděláváním, prezentací nových trendů všech druhů kol od sportovních speciálů, koloběžek, odrážedel až po městská elektrokola. Dále tu najdete bezpečnostní i módní doplňky, ale i charitativní projekty. Pro nejmenší cyklisty a jejich rodiče bude k dispozici Oranžové dopravní hřiště s opravdovými značkami, děti se zúčastní závodů a soutěží na kolech, odrážedlech i koloběžkách. U náplavky bude kotvit nejstarší osobní loď na Vltavě, salonní rychloloď Nepomuk. Návštěvníci ji budou mít po oba dny k dispozici zdarma a každé dvě hodiny loď vypluje na vyhlídkovou plavbu po centru Prahy. Nepřehlédnutelným momentem festivalu Město na kole bude slopestylová dráha, na níž se předvede česká špička sportovní cyklistiky na různých druzích kol. Sportovní program sestavuje tradičně špičkový závodník Richard GASPI Gasperotti. Jedním z nejzajímavějších podniků na této dráze bude otevřený vyřazovací závod Open Challange Speed and Style Na pódiu vedle dráhy předvedou jezdci exhibice na jednokolech, kolovou i krasojízdu. Na řece se návštěvníkům představí adrenalinová novinka flyboarding. Festival nebude pouze zábavní a výstavní. Budete si moci některé modely nových kol rovnou vyzkoušet. Organizátoři také doporučují návštěvníkům, aby si s sebou vzali svá vlastní kola, protože budou mít možnost nechat si je seřídit a vydat se s ostatními návštěvníky na organizovanou vyjížďku. Více na red

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 4 DUBEN Psalo se před sto lety Dnes o vinohradských nešvarech všeho druhu Vinohradská radnice se podle nepsaného pravidla snažila zadávat obecní zakázky místním firmám. Ovšem ne vždy: Městská rada sice vyzývá občanstvo, aby své nákupy obstaralo u místních živnostníků, ale sama předchází špatným příkladem. Svíce potřebné pro pohřební městský ústav, pro kostel a kapli, objednává částečně v Praze, ač máme místní živnostníky a poplatníky, kteří jsou s to dodati zboží jakosti nejvyšší. Zda cenové nabídky vinohradských firem byly ty nejvýhodnější, to je jiná otázka... Co skrývají ulice Prahy 2 I před sto lety se česká města potýkala s nežádoucí pouliční reklamou. Dnešní optikou však tyto problémy působí spíše úsměvně: Hyzdění vinohradských tříd a ulic dopouští se místní lakýrnický závod fy. Jan Vlasák, jež připadl na neblahou myšlénku zdobit uliční stromořadí nevkusnými reklamními futrály. Divíme se, kterak mohla správa obce zdejší, vždy přímo úzkostlivě dbalá esthetického vzhledu města, uděliti svolení k provádění této reklamy. I dnes je bohužel běžné, že se někteří majitelé domů o své nemovitosti příliš nestarají a s úřady zásadně nekomunikují. Stejná situace panovala o století dříve například u činžovního domu na začátku Palackého třídy, dnešní Vinohradské: Tento dům se stal v poslední čas předmětem živé pozornosti. Fasada tohoto domu je totiž tak zpustlá, že budova činí dojem objektu atakovaného demonstranty nebo zuřivou soldateskou. Vlastníka domu bude, jak se zdá, dlužno úředně upozorniti, že udržováním jinak pěkné budovy ve stavu tak zbědovaném poškozuje se esthetický vzhled města, neustále padající omítka ohrožuje též bezpečnost chodců. I v centru města se nacházel objekt, ovšem určený k jinému využití, který byl dlouhodobě ve vskutku neesthetickém stavu. Jednalo se o záchodky na Tylově náměstí. Jejich rekonstrukci obec slibovala roky: Křiklavou nepřístojností, nedůstojnou velkého města, je veřejný pisoir na Tylově náměstí. Upozornili jsme nejednou na bezpříkladnou zanedbanost tohoto místa marně. Kiosek bude záhy zbořen, až dojde k chystané úpravě celého náměstí, leč z důvodů hygienických a esthetických nelze ani v tomto provisoriu strpěti, aby se v samém středu města nacházelo takové exoticum. Cesta ze školy dávala vždy příležitost, aby žáci provedli v ulicích města nějakou tu neplechu. Ovšem někdy už alotria, především učňovského dorostu, přerostla přijatelnou mez: Svízel našich ulic jsou učedníci, jdoucí večer z pokračovací školy zdejší. Nejen že z uličnictví kradou obchodníkům zboží vyložené před obchody, znepokojují pravidelně chodce, ba i ženám nedají pokoj. V zájmu dobré pověsti města měla by tu učiněna býti náprava. Noviny měly pravdu. Na provoz tzv. pokračovací školy průmyslové, kam učedníci docházeli odpoledne po skončení práce v dílnách, přispívali částečně vinohradští daňoví poplatníci: Poplatníci tolik musí platiti na školu pokračovací, a za to mají býti učňové postrachem občanstva? Páni mistři a učitelé ve školách měli by na učně více působit ve smyslu výchovném! Zdá se, že v námi popisované době neměl s chováním problémy pouze řemeslnický dorost. Časté stížnosti do redakce místních novin docházely také z vinohradského divadla: Především od některých diváků z parteru jsou dámy jak z publika, tak zejména účinkující podrobeny oplzlým vtipům. Ano, od lidí, kteří čítati se chtějí mezi inteligenty, ale svým klackovitým chováním a hulvátstvím vyrovnají se publiku, které nelze hledati ani na galerii předměstských scén. Michal Frankl NA RYBNÍČKU Vede od ulice V Tůních do Štěpánské. Vznikla v roce 1844 a původně se jí říkalo Nová Štěpánská. Teprve v roce 1880 dostala název Na Rybníčku. Toto pojmenování, stejně jako název sousední ulice V Tůních, korespondovalo se skutečností, že zde bylo několik rybníčků a o podmáčenou půdu nebyla nouze. Stejně tak tomu bylo i v dávné minulosti, vždyť osada, která zde stála a je prvně připomínána v roce 993, se nazývala Rybníček nebo též Rybník. Zanikla poté, co císař Karel IV. uskutečnil svůj velkolepý urbanistický čin, založení Nového Města pražského. Zhruba v polovině ulice Na Rybníčku za kostelem sv. Štěpána, tam, kde stojí nízká kvádrová hranolová věž samostatné zvonice vystavěné v letech , býval rozsáhlý hřbitov. Sem byli pohřbíváni i v Praze zesnulí poutníci, toužící spatřit vystavené říšské korunovační klenoty a ostatky svatých, které byly ukazovány lidu v kapli Božího Těla uprostřed dnešního Karlova náměstí. Pohřbívaly se tady i oběti moru a bylo tu zvláštní oddělení pro popravené, kteří byli dle tradice ukládáni do neposvěcené země. Hřbitov byl zrušen za josefinských reforem v roce Při druhé straně ulice stojí opravená románská rotunda sv. Longina, patřící mezi nejpřednější pražské sakrální památky. Připomeňme si, že sv. Longin, jemuž je kaple zasvěcena, je zobrazen na každém výjevu Kristova ukřižování jako muž s kopím, ten, který Krista probodl. Krev z Kristova boku, z rány, kterou mu způsobil, mu dle legendy stříkla do očí a Longin, trpící oční chorobou, se zázračně uzdravil. Když se navíc stal svědkem Kristova zmrtvýchvstání, přistoupil na křesťanskou víru a pro ni i položil život. V místech, kde ulice Na Rybníčku ústí do Štěpánské ulice, je na severní straně kostela sv. Štěpána barokní kaple měšťanské rodiny Branbergerů, připomínající hrůzy moru v roce Dominantu tvoří náhrobek ve tvaru jehlance s Nejsvětější Trojicí a soškami svatých. Malba na klenbě představuje morovou ránu, očistec a vzkříšení z mrtvých. Vedle kaple jsou ve stěně přizděny některé náhrobky. Za pozornost stojí i portál severní novogotické předsíně. Bohužel při novogotických úpravách kostela byla zničena v těchto místech stojící barokní památka, sloup se sousoším sv. Trojice a sv. Jana Nepomuckého. Podrobněji o tom informuje Věstník Klubu Za starou Prahu ze dne 18. července Text a foto: Josef Hrubeš Naši vojáci na frontách 1. světové války Letos v létě uplyne sto let od vypuknutí prvního celosvětového konfliktu v dějinách lidstva. Při té příležitosti jsme pro vás připravili soutěž na téma Čeští vojáci bojující v zahraničí. Pokud máte doma nějaké fotografie příbuzných nebo známých, kteří se zúčastnili bojů na frontách 1. světové války, a znáte jejich osobní příběh, můžete se pustit do soutěžení. Nezáleží na tom, zda nosili stejnokroj legionářský či rakouský. Stačí, když nám fotografii pošlete a opatříte ji vyprávěním o osudech vašeho vojáka, zachyceného na snímku (v rozsahu max. 1 normostrany). Vaše fotografie a příběhy budeme postupně zveřejňovat a ty nejzajímavější pak vyhodnotíme a odměníme. Fotografie a s nimi spojené příběhy můžete posílat na nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2, případně donést osobně k nám do redakce (nám. Míru 20, vchod z Jugoslávské). Děkujeme všem, kteří nám už příběhy a fotografie svých blízkých do soutěže poslali nebo osobně přinesli do redakce. Legionáři rodiny Tučků z Vinohrad Koncem 19. století se můj pradědeček Václav Tuček přestěhoval do Prahy z malé vsi na Zbirožsku. V Praze pracoval nejdříve jako kulisák v divadle (vedle Hlavního nádraží) a zároveň vystudoval Střední školu stavební, po jejímž dokončení podnikal v oboru stavební tesařství. V roce 1912 postavil na Královských Vinohradech v Mánesově ulici činžovní dům, v němž později žila celá jeho rodina. V době první světové války měl již tři dospělé syny. Dva z nich se stali legionáři v bojích na frontě. Syn Viktor, velký sportovec a Sokol, se zařadil k proslaveným ruským legiím, se kterými maršoval přes celé Rusko, kde bojovali také proti bolševikům. S legií se dostal až do Japonska. Zpět se vrátil už do nově vznikající Československé republiky. Syn Václav, můj dědeček, sloužil v italských legiích tvrdých to chlapíků, kteří byli nasazováni na nejobtížnější bojové akce v Alpách. Později, už jako střelci čs. p. pl., mu byl udělen Válečný kříž. Bylo to v bitvě o Komárno rok po skončení války, kdy českoslovenští vojáci hájili území nového státu proti Slovo historika V polovině března 1939 zanikla tzv. druhá republika. Stalo se tak odtržením Slovenska, okupací českých zemí říšskou brannou mocí a vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. Okamžitou reakci na tento fakt představoval vznik domácího odboje, jehož jednoznačný cíl představovalo obnovení Československa v předmnichovských hranicích. Překvapivě silnou koncentraci předních představitelů domácího odboje zaznamenáváme právě v souvislosti s Prahou 2. Ve vinohradské sokolské jednotě dlouhodobě působil jako cvičitel dorostu gen. Hugo Vojta, jeden ze zakladatelů vojenské odbojové organizace Obrana národa a první velitel jejího zemského velitelství v Čechách, který měl mj. na starosti zapojení členů České obce sokolské do struktur Obrany národa. Gen. Vojta se spolu s gen. Josefem Bílým stal po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v září 1941 vůbec prvním popraveným českým generálem. S Prahou 2 jsou úzce spjati i zakladatelé a vydavatelé největšího a nejrozšířenějšího ilegálního časopisu V boj, jehož vznik byl dohodnut v bytě Josefa Škaldy v Budečské ulici. Výtvarného zpracování tohoto časopisu se nárokům Maďarů: Při útoku na Komárno vyslán byl jako spojka. Byv na cestě přepaden nepř. hlídkou, odrazil ji a přivedl 1 zajatce Tatínek šel s legionáři přes Sibiř Můj tatínek Vojtěch Havlas byl ruský legionář. Jako dvacetiletý narukoval do Terstu, prošel si celou transsibiřskou anabází, dostal se až do Vladivostoku, po válce se plavil přes Japonsko zpátky domů a vrátil se do vlasti živ a zdráv. Ale teprve v roce U nás doma se o tom moc nemluvilo, ale tu a tam vzpomínal třeba na to, jak přecházeli zamrzlé jezero Bajkal při mrazech mínus 40 stupňů Celsia a kolik jich tam zůstalo Doma se zachovala jedna společná fotografie legionářů a vojenský cestovní průkaz. Z něho je patrná celá bohatá historie tatínkova putování. V roce 1919 byl vyslán ve služebním poslání k nákupní komisi do Japonska, kde byl v říjnu téhož roku zapsán do seznamu mužstva Japinota a naznačen korespondentem. K oddílu týlového intendanstva byl přidělen i ve Vladivostoku. V roce 1920 byl povýšen na desátníka a 15. dubna vyslán do japonského města Kobe jako původce zboží odesílaného odtud zpět do vlasti. Byla to věru krušná doba a v mých očích je tatínek hrdina. Věra Krausová, rozená Havlasová První padlý z Nebušic Prastrýc Josef Svoboda pocházel z Nebušic a byl prvním padlým z této vesnice, kam se z války už nevrátil ani jeden voják. Smrt ho údajně zastihla v Srbsku Kulka prastrýce zasáhla blízko srdce a prostřelila deník, který měl ukrytý v kapse na prsou. Stačil se ještě dostat k doktorovi, ale ten už ho ne- ujal vynikající grafik, malíř a ilustrátor Vojtěch Preissig, proslulý mj. i svou sérií náborových a propagačních plakátů pro československé legie. Jeho četné variace na téma dvouocasého českého lva cupujícího hákový kříž přiváděly pražské gestapo k nepříčetnosti ostatně i proto, že do sídla řídící úřadovny v Petschkově paláci byl V boj pravidelně zasílán. Preissigova dcera, Irena Bernášková, se ujala vydávání a distribuce časopisu V boj po Škaldově zatčení. Všichni tři zaplatili svou odbojovou práci životem. Josef Škalda byl popraven v Berlíně-Plötzensee, Vojtěch Preissig zemřel v koncentračním táboře a Irena Bernášková se stala dokonce první Češkou popravenou právě na nejproslulejším popravišti Třetí říše v Berlíně-Plötzensee. Jedním z center první garnitury domácího odboje se díky botanikovi Vladimíru J. Krajinovi stala jeho pracovna v Botanickém ústavu. Krajina od počátku organizoval zpravodajskou službu v rámci ilegální organizace Politické ústředí a záhy se vypracoval na jednoho z nejvýznamnějších představitelů domácího odboje vůbec. Po pádu první odbojové garnitury na přelomu let 1939/1940 se Krajina stal spoluzakladatelem centrálního orgánu domácí Kuriózní bylo, že bratr praděda Václava Tučka, Josef Tuček, se rovněž účastnil bojů v do té doby největším válečném konfliktu novodobých dějin. Nosil ovšem uniformu Rakouska-Uherska, tedy bojoval na straně mocností. Padl v Itálii při bojích na Piavě. V této válce, dosud nevídané rozsahem, ztrátami a následky, tedy bojovali hned tři příslušníci rodu Tučků. Dva synovci proti svému strýci A skutečnost, že osud postavil členy jedné rodiny proti sobě, možná nebyla v té zvrácené době nijak ojedinělá. Čestnost a statečnost byly společným znamením všech bojovníků v legiích. Můj děda Václav v sobě odvahu bývalého legionáře nezapřel. V době německé okupace rodina žila zpět na Zbirožsku, kde hospodařili na statku. Nedaleko bylo sanatorium pro vojáky wehrmachtu, kde chovali také pár hospodářských zvířat. Jeden německý voják si na přilepšenou pro svoje kravky zajel pro seno na naše hospodářství. Přijel odzadu ke stodole, aby ho nikdo neviděl, a začal nakládat. Tam ho přistihl můj děda legionář, který neměl k ráně nikdy daleko. S razancí válečného veterána nafackoval německému vojákovi a vyhnal ho ze statku. Děda se pak týden skrýval v hlubokých lesích křivoklátské vrchoviny. Očekával, že pro něho Němci přijdou a pošlou ho do lágru. Naštěstí se tak nestalo a dědeček zemřel až ve stáří, v šedesáti letech v rodné Praze. Václav Tuček, Vinohrady mohl zachránit. Jeho kamarádi poslali kulku i s prostřeleným deníkem prababičce. Obě vzpomínky na prastrýce Svobodu jsou uchovávány jako rodinná památka. Deníček mladičkého vojáka ukrývá především vyznání lásky nebo zklamání ze zrady Zdeněk Tůma KOŘENY ODBOJE rezistence Ústředního vedení odboje domácího. Dopaden byl až v lednu 1943 po neúspěšném pokusu o sebevraždu. Ačkoliv odmítl nabídku státního tajemníka Karla H. Franka na vstup do protektorátní vlády, přežil. Po válce se stal poslancem Národního shromáždění a generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické; emigroval ještě v únoru 1948 a v následujících čtyřiceti letech se výrazně angažoval v Radě svobodného Československa. V souvislosti se vznikem domácího odboje nelze na závěr zcela jistě pominout ani zřejmě nejznámějšího a nejvýznamnějšího vinohradského rodáka gen. Aloise Eliáše, prvního předsedu protektorátní vlády, muže, který celé své působení ve vysoké politické funkci věnoval boji proti nacismu. Za svou činnost byl také jako jediný ministerský předseda zemí okupované Evropy odsouzen k trestu smrti a popraven. Všechny výše zmíněné osobnosti domácího odboje stojí v souvislosti s výročím okupace Čech a Moravy za připomenutí. Všechny mohou sloužit za příklad a inspiraci, protože odhodlání a odvahy není v Čechách třeba pouze v dobách krajního ohrožení. Jan B. Uhlíř

10 Inzerce a oznámení 10 ČÍSLO 4 DUBEN 2014 Prahy Noviny 2 Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ Služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA nově otevíráme ve školním roce 2014/2015 Hledáme DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Tel.: , Nově otevřená křesťanská miniškolka Andělíčci výuka cizích jazyků (aj,fj) výtvarná a hudební výchova plavání a sportovní hry Mánesova ul. č. 51 Tel Nabízíme intenzivní přípravu dětí na vstup do 1. tříd základních škol malý kolektiv dětí, individuální přístup profesionální vedení předškoláků učiteli - speciálními pedagogy podporu a rozvoj smyslových a poznávacích funkcí dítěte moderní a podnětné prostředí pro děti široký výběr sportovních aktivit, hudebních a výtvarných činností ranní i odpolední družinu, školní jídelnu v duchu zdravé výživy, venkovní hřiště v areálu Podle potřeb dítěte zajišťujeme používání brýlí a pleoptiky (okluze) u Vašeho dítěte podle doporučení očního lékaře péči ortoptika speciálního pedagoga cvičení na rozvoj zrakového vnímání nácvik řeči s logopedkou péči psychologa spolupráci s odbornými lékaři Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2, tel.: , Integraãní koliãka Poslední VOLNÁ místa Školka s individuálním přístupem a špičkovým vzdělávacím programem. Personál s odborným pedagogickým vzděláním se zaměří na individuální rozvoj dětí v malém rodinném kolektivu (max. 15 dětí). Rozšířené aktivity v rámci školky: Canisterapie, pravidelné návštěvy očního specialisty, pediatr, logoped a další odborní pracovníci, výlety, výstavy, divadla, kroužky keramika, zpívanky atd. Individuální školné. Info na tel: , Integrační školička Smíšek, Bělehradská 25, Praha 2 Kapacita volných míst je omezena.

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 4 DUBEN NP2/2014/13/PO Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ve školním roce 2014/15 NP2/9/2011/FA PRO DĚTI * s odkladem školní docházky * se sociálním znevýhodněním * s jiným rodným jazykem než českým * s potřebou individuálního přístupu * před nástupem do školy * je zdarma * rozvoj grafomotoriky, předmatematických operací, logického myšlení, koncentrace pozornosti v prostoru * rozvoj řeči a fonematického uvědomování, zrakového vnímání, orientace v čase pomocí výukové metody podle profesora D. B. Elkonina a pracovního sešitu Hláskář * podpora hudebního a výtvarného projevu * prohlubování návyků samoobsluhy a hygieny * rozvoj sociální a emoční zralosti: navykání školnímu režimu, navozování vztahů se spolužáky a pedagogy * důraz na zdravý životní styl a duševní pohodu dítěte: pravidelné dopolední svačinové pauzy, dodržování pitného režimu, střídání pracovních činností po krátkých intervalech, střídání relaxačních a sportovních aktivit, celoroční návštěva plaveckého kurzu * využití pracovního sešitu Kuliferda, zaměřeného na rozvoj klíčových oblastí školní zralosti dítěte. Tel.: , , Čaj o páté v Magdaléně pro všechny pečující a blízké onkologicky nemocného člověka tentokrát na téma Zásady domácího pečování 30. duben 2014, 17:00 18:30 Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, II. patro Jestliže Vás naše téma zajímá, přijďte si společně popovídat o svých zkušenostech a pocitech, setkat se s lidmi, kteří prožívají něco podobného, a dozvědět se i praktické rady. Setkání proběhne s terapeutkou Yvonou Kunovou a je zdarma. Čaje pořádá nadační fond MAGDALÉNA, jehož mottem je Pečujeme o pečující. Jarní deratizace v Praze 2 Také v letošním roce bude hlavní město zajišťovat cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní nebo přímo spravuje a v přilehlých prostorách a kanalizační síti. Dodržování správného postupu při deratizaci garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy, na kterou se mohou občané obracet s případnými dotazy. Harmonogram jarní etapy deratizace na území Prahy Havlíčkovy sady, U Havlíčkových sadů, Perucká, Na Ostrůvku, Na Klenovce, Nad Petruskou, Koperníkova, U Havlíčkových sadů, Pod Zvonařkou, Pod Nuselskými schody, Šafaříkova, Londýnská, Fügnerovo náměstí, Sokolská, Rumunská, Tylovo náměstí Bělehradská, Karlovo náměstí, náměstí Míru, Svobodova, Vnislavova, Zítkovy sady, Pod Slovany, Jiráskovo náměstí, Riegrovy sady, Libušina, Na Rybníčku Bezručovy sady, Lužická, Korunní, sady Svatopluka Čecha, Vinohradská, Mánesova, Italská, Na Smetance, Balbínova, Římská, nám. I. P. Pavlova, Ke Karlovu, Folimanka, Sekaninova, Ostrčilovo náměstí, Na Slupi NP2/2013/17/PO NP2/2014/1/PO Ordinace praktického kého lékaře pro dospělé PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY Malá Štěpánská 10 Praha 2 Bližší informace na tel: nebo Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 pronajme v odpoledních hodinách (do 21 hod.) tělocvičnu (138 m 2 ), třídy, školní hřiště. Tel.: , , NP2/2014/9/PO NP2/2014/18/PO NP2/2014/19/PO NP2/2014/15/PO Svoz velkoobjemového odpadu DUBEN Út Sázavská 13 St Římská/Italská Čt Ostrčilovo nám. Po Chodská/Korunní Út Vocelova St Na Hrobci Čt Štěpánská/Na Rybníčku Po Anny Letenské 13 Út Neklanova 30 St Slezská/Blanická Čt Na Kozačce 12 St Jaromírova/Svatoplukova (LSD) Čt Trojanova 7 Ne Polská 36 (LSD) KVĚTEN Po Římská/Italská Út Sarajevská/Rejskova St Pod Slovany/Trojická (LSD) Čt Záhřebská/Americká So Na bojišti So Na Zderaze 7 Ne Ostrčilovo nám. (LSD) Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00, v neděli od 13:00 do 19:00. Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nepatří tam živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky (více na nebo na bezplatné lince ). Létající sběrné dvory programu Čistá dvojka (LSD) jsou přistaveny od 13:00 do 19:00.

12 12 ČÍSLO 4 DUBEN 2014 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Kde je umístěna pamětní deska, která upomíná na MUDr. Emiliána Kaufmanna? Správná odpověď zní: Na nárožním domě čp. 560/2 v Žitné ulici, a to na jeho boční (západní) fasádě, která se obrací do Karlova náměstí. Blahopřejeme výherkyni Věře Zadákové a posíláme jí dárek. Fotosoutěž Jednou z několika výrazných dominant rozlehlého Karlova náměstí je bývalá Novoměstská jezuitská kolej čp. 504 s kostelem sv. Ignáce. Jezuité, kteří přišli do Prahy za vedení předního člena řádu Petra Canisia, později svatořečeného, si ve stověžatém městě nad Vltavou postupně vybudovali tři centra. Tím hlavním bylo Klementinum na Starém Městě pražském, dalším byl řádový komplex původně s kostelem sv. Václava, později s velkolepým barokním chrámem sv. Mikuláše na Malé Straně. Na Novém Městě se usídlili právě zde v prostoru dnešního Karlova náměstí. Za účelem výstavby koleje a kostela sv. Ignáce tady jezuité skoupili 23 domů a 13 zahrad. Na stavebně i finančně náročný projekt přispívali četní mecenáši. Oba barokní objekty pak vyrůstaly v několika etapách. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773, jak se později ukázalo, pouze dočasném, byla v koleji krátce zřízena kasárna a poté vojenská nemocnice. Jako zdravotnické zařízení slouží objekt i dnes. Kostel sv. Ignáce vysvětil 31. července 1678 pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna. V roce 1699 byla na vrchol tympanonu průčelí vztyčena socha zakladatele jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly. Je umístěna ve zlacené mandrole, aureole mandlového tvaru, jaké směly podle církevních předpisů lemovat výlučně postavy Krista a Panny Marie. Jezuité si však vymohli u papeže výjimku. Soutěžní otázka: Ve kterém století přišli příslušníci jezuitského řádu do Prahy? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 23. dubna U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Josef Hrubeš Vítání jara aneb Svátky v rytmu země Historička Valburga Vavřinová, farář Martin Janata, pěvecký sbor Buena Vista Vinohrad a Městská knihovna v Praze, pobočka Korunní, zvou všechny sousedy z Vinohrad, Nového Města, Výtoně, Podskalí i přespolní na společné přivítání jara. Přijďte ve středu v 15:00 do klubovny městské knihovny na Korunní 68 společně oslavit začátek vegetačního roku, pomyslně zasít, aby na podzim bylo co sklízet, pozdravit sousedy, připomenout si smysl a různé kulturní podoby oslav jarních svátků, poslechnout si zamyšlení o významu naděje a nových začátků v lidském životě a zazpívat si lidové písně provázející období od masopustu do Velikonoc. hra Příští měsíc si připomeneme 110 let od úmrtí Antonína Dvořáka, jednoho z nejslavnějších českých skladatelů, jehož díla se dodnes hrají po celém světě. Jeho pražský pobyt je hojně spjat s Prahou 2, kde žil na několika různých místech. V tajence se skrývá jedno z nich. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 23. dubna Při použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Rybín a Tišín. Výherkyni Dagmar Vojtíškové gratulujeme a posíláme jí dárek. Bastion ovládla alternativní hudba Místo, jehož vznik byl dán pragmatickými důvody obrany městských hradeb, nachází o několik století později zcela jiné poslání Bastion se po svém znovuzrození na počátku 21. století stává oázou, kam Pražané unikají za nerušenou relaxací nebo, a to stále častěji, za kulturou. V kulisách sochařských výtvorů různých umělců, kteří na ostrohu s výhledem do Nuselského údolí střídavě vystavují, zní čas od času hudba. Již druhou sezonu tu jednou měsíčně koncertují studenti HAMU a jejich hosté. Zatím posledním jedinečným zážitkem se pro všechny přítomné stal koncert seskupení Michal Hronek Consort (na snímku). Hudba, vycházející ze staré evropské lidové i umělé tvorby a využívající stylové roviny jako jazz, rock i vážná hudba, jako by do tohoto prostředí přirozeně patřila. V loňském roce se městská část rozhodla vytvořit pro Bastion ucelený program, jehož zaměření by zohledňovalo vysokou úroveň architektonického a památkářského řešení komplexu. Proto přizvala ke spolupráci studenty Hudební a taneční fakulty AMU. Jak se ukazuje, tento projekt nebývale zvýšil atraktivitu Bastionu a postupně z něj vytváří další kulturní centrum Prahy 2. V dubnu se můžeme těšit na Smyčcové kvarteto Pražské konzervatoře. Klasický smyčcový soubor složený z aspirantů na studium HAMU se představí v úterý od 19:00. Provede skladby F. X. Richtera, A. Borodina a A. Dvořáka. Text: len, foto: ben LODĚ NA VODĚ: Ve dnech 24. až 27. dubna se bude na náplavkách Rašínova a Hořejšího nábřeží a na Smíchovské pláži konat už šestý ročník mezinárodní výstavy Lodě na vodě. Oba vltavské břehy budou opět propojeny přívozy. Na základě připomínek z minulého roku byla expozice rozšířena o novou sekci Dovolená v přírodě a ochrana přírody. Výstava byla zkrácena z pěti dnů na čtyři, aby se omezila doba záboru. Městská část Praha 2, která je spolupořadatelem akce, si navíc dala jako podmínku bezplatný vstup na náplavku Rašínova nábřeží a menší omezení pro cyklisty, než jaká byla vloni. Cyklistům chtějí pořadatelé vyjít vstříc i v rámci výstavní plochy, bude zde nová nomenklatura Cyklistika a nemá chybět ani servis kol. ben S jarem se na Náplavku vrací život Vzhledem k letošním klimatickým poměrům neutichl život na nábřeží kolem Výtoně ani uprostřed zimy. Příjemné podnebí si užívali cyklisté, lákalo to k procházkám a také farmáři si pospíšili. Počasí je dokonce tak milosrdné, že se už brzy můžeme dočkat sezonní zeleniny. S nástupem astronomického jara nabídnou Farmářské trhy na Náplavce každou dubnovou sobotu jarní bylinky, sazeničky salátů, pesta z medvědího česneku a kopřiv, ale také čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, ředkvičky a rané saláty. Velikonoce na Náplavce budou tradiční oslavou svátků jara se vším, co k nim patří. Na Náplavce budou k mání vajíčka na pondělní nadílku, pletené pomlázky, mladé kopřivy a velikonoční dobroty jako mazance, beránky nebo zajíčci. Ve dnech 12. a 26. dubna se budou v místě, kde je obvykle trh, konat akce Město na kole a Lodě na vodě. Proto se v tyto sobotní termíny uskuteční náhradní menší trh na Palackého náměstí. Bude mít otevřeno od 8:00 do 14:00. Farmářské trhy vždy doprovází nějaká hudební produkce, a tak tu opět uslyšíme oblíbené Brownies nebo latinskoamerickou hudbu a šansony v podání nové kapely, sestavené z jazzových muzikantů, pokaždé v jiném složení. Více na len Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: V nejvyšším místě radnice, v bytě věžníka, je opět zpřístupněna stálá expozice Historie Nového Města a Praha panoramatická s nejstaršími pražskými panoramaty na kopiích dobových rytin. Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. První letošní krátkodobou výstavou v galerii ve věži je Praha a její malebná zákoutí. Nabízí pohled na různé památky Prahy 2 i metropole a figurální kompozice japonských dětí. Potrvá do 26. dubna. Výstava italského malíře a designera žijícího v Praze Giangiho Cornelia je otevřena od 30. dubna do 18. května v galerii ve věži denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Výstava The Soul s Noises (Výkřiky duše) je uváděna k autorovým padesátinám. Populární Pražská výstava nožů začíná 13. dubna v Mázhausu a ve Velkém sále. Otevřeno od 10:00 do 17:00. Dlouhodobá Neviditelná výstava ve 2. patře přibližuje svět nevidomých lidí od pondělí do pátku 12:00 až 20:00, o víkendu a svátcích od 10:00. KONCERTY: Cyklus Romantický novoměstský klavír 2014 pokračuje v úterý 8. dubna ve Velkém sále od 19:00 koncertem Hudba královen, v němž zazní výhradně díla složená ženami-skladatelkami. Orchestr BERG zahraje se sólisty Janou Bouškovou (harfa) a Ivo Kahánkem (klavír) na koncertu Tady, teď, jinde v pondělí 14. dubna v 19:30 ve Velkém sále. NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD (nad Libušinou lázní): Obrazy a grafiku Viléma Tefra a Pavla (Xavera) Soukupa si můžete prohlédnout od 15. dubna do 11. května. Otevřeno 9:30 až 18:00. STARÉ PURKRABSTVÍ: Hudba anglické renesance či flamenco zazní v pátek 25. dubna v podání českého kytarového dua Jany a Petra Bierhanzlových na benefičním koncertu pro netopýry, začátek 19:30. Za svítilnou sv. Vojtěcha se vydejte v neděli 27. dubna od 14:00 v rámci cyklu výtvarných dílen o českých světcích pro děti a jejich rodiče. Domů si odnesete vlastnoručně vyrobenou svítilnu. Krajina snů je název dalšího dílu z programového cyklu Tabula Fabula pro děti a rodiče. Tentokrát půjde o chození po zarostlých stezkách i dlážděných chodnících. Koná se v sobotu 12. dubna od 14:00. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Kriminalistika ve fotografii, výstava vítězných prací ze stejnojmenné soutěže, končí ve středu 30. dubna. Do té doby ji můžete spatřit denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00. Sakrální díla odcizená od 90. let 20. století z různých objektů v tuzemsku a opět nalezená jsou k vidění na výstavě Víra odcizená a navrácená. Potrvá do konce srpna. AKCE: Ve středu 23. dubna od 9:00 se koná akce Bezpečně v dopravě. Na programu znalostní soutěže, cyklojízdy či ukázky první pomoci, vstup zdarma. Periodický tisk městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 16, číslo 4. Vychází 12x ročně. Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda Ondřej Černý Šimon Krmenčík Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktorka Martina Klapalová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy Třída 1 Daňové příjmy 47 050,00 47 700,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 9 500,00 10

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 27.04.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz )

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz ) Zápis z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále jen Svaz ) 2. 5. 2016 Zasedání zahájil ve 14 hod. a dále vedl Ing. Petr Hlubuček, předseda. Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové

Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015 výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 18.3.2015 Tajemník finančního

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Zápis. z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice)

Zápis. z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice) Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2010 v 14:00 hodin v kanceláři starosty (budova radnice) Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více