česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : m. מאבק prašný meuvak m. מאדים sto mea m. מאורר od té doby meaz m. מאזין bilance maázan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : m. מאבק prašný meuvak m. מאדים sto mea m. מאורר od té doby meaz m. מאזין bilance maázan"

Transkript

1 מ česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : velitel čety (zkratka) mem-kaf מ"כ velitel roty (zkratka) mem-pe מ"פ od, ode mi.., min מ.., מן z,ze boj (za cosi) maávak m. מאבק prašný meuvak מאבק (מאובק) zaprášený velmi meód מאד (מאוד) pařák maade-jerakot f. מאדה-ירקות Mars maadym m. מאדים sto mea מאה sto let mea šana מאה שנה zklamaný meuchzav מאוכזב hnusný maus מאוס odporný maus מאוס organizovaný meurgan מאורגן ventilátor meavrér m. מאורר od té doby meaz מאז posluchač (rádia) maazin m. מאזין bilance maázan m. מאזן vodorovný meuzan מאזן (מאוזן) kuchyňské váhy moznej-mitbach m. מאזני-מטבח váhy moznájim m. מאזנים sjednocený meuchad מאחד (מאוחד) stydká kost maache-hachek f. מאחה-החיק vzadu meachor מאחור zezadu zákulisí miachorej hapargod m. מאחורי הפרגוד zákulisí miachorej haklaim m. מאחורי הקלעים pozdě meuchar מאחר,(מאוחר) Page 159

2 pozdní dosti pozdě meuchar midaj מאחר (מאוחר) מדי protože v.. meachar מאחר ו... květen maj מאי odkdy?? meemataj מאימתי? odkud?? meajn מאין? rozčarovaný meuchzav מאכזב (מאוכזב) jídlo maachal m. מאכל samovazač mealémet f. מאלמת šlechta maamad haacilim m. מאמד האצילים věřící maamin מאמין trenér meamen m. מאמן námaha maamac m. מאמץ namáhavost úsilí článek (v novinách) maámar m. מאמר stať (např.v novinách) úvodník maamar raší m. מאמר ראשי uvěznění maasar m. מאסר pečivo maafé f. מאפה pekárna maafija f. מאפיה zdrženlivý meupak מאפק (מאופק) popelník maafera f. מאפרה číhat (záludně) maarav př.č. v. מארב organizátor meargén מארגן pořadatel hostitel meareach m. מארח událost,pl. meora,meorot m. מארע (מאורע),מארעות nežli meašer מאשר šťastný meušar מאשר (מאושר) dvěstě matájim מאתים dospělý mevugar מבגר, (מבוגר) izolovaný mevudad מבדד (מבודד) předsíň mabó m. מבוא úvod mavo m. מבוא vnější zvukovod mebo hašmija מבוא השמיעה החיצון hachison vylekaný mevuhal מבוהל bludiště mavoch m. מבוך Page 160

3 labyrint rozpačitost mevucha f. מבוכה potopa mabul m. מבול popletený mebulbal מבולבל vařený mevušal מבושל blesk (foto) mavzek m. מבזק slánka mivzeket-melach f. מבזקת-מלח pepřenka mivzéket-pilpel f. מבזקת-פלפל zkouška mivchan m. מבחן zkoušení zkumavka mavchena f. מבחנה výběr (zboží) mivchar m. מבחר pohled mabat m. מבט přízvuk mivta m. מבטא výslovnost pojištěný mevutach מבטח (מבוטח) stolní šlehač mavlel m. מבלל ruční šlehač mavlel-jad m. מבלל-יד budova mivné m. מבנה konstrukce skrz le- mibead מבעד ל... kotel mav'er m. מבער pájecí lampa mav'er-halchama m. מבער-הלחמה hořák autogenu mavaér rituch m. מבער-ריתוך zevnitř mibifnym מבפנים operace vojenská mivcá m. מבצע provádějící mevacea m. מבצע vykonavatel doprodej mivcát chisůl f. מבצעת חיסול pevnost mivcar m. מבצר kontrolor mevakér m. מבקר kritik návštěvník státní kontrolor mevaker medina m. מבקר מדינה literární kritik mevaker sifrutý m. מבקר ספרותי prosebník mevakéš m. מבקש šroubovák mavreg m. מברג železný (ze železa) mibarzel מברזל rekonvalescent mavrý m. מבריא Page 161

4 מבריק třpytící mavrik zářící telegram mivrak m. מברק telegraf mivraka f. מברקה kartáč mivréšet f. מברשת kartáček na zuby mivréšet šenájim f. מברשת שנים holicí štětka mivréšet-gilůach f. מברשת-גילוח mašlovačka mavrešet-mešicha f. מברשת-משיחה zubní kartáček mivréšet šinájim f. מברשת-שנים kartáč na vlasy mivréšet-sear f. מברשת-שער kuchařka mevašelet f. מבשלת velitel praporu (zkratka) magad מג"ד ostřikovač (auta) magev m. מגב omezený mugbal מגבל (מוגבל) omezení migbala f. מגבלה klobouk migbaát f. מגבעת ručník magévet f. מגבת věž migdal m. מגדל zvětšovák magdel m. מגדל silo migdal-hachmaca m. מגדל-החמצה maják migdalor m. מגדלור מגדלים פורחים באויר m. zámky vzdušné migdalim porchim baavir žehlička megahéc m. מגהץ obraceč sena magov-sachat m. מגוב-שחת rozmanitý meguvan מגוון Megido Megido m. מגידו korektor magiah m. מגיה mobilizovaný megujas מגיס (מגויס) závěsná skříňka megira f. מגירה kosa magal m. מגל srp hnis mugla f. מגלה (מוגלה) holicí strojek magleach m. מגלח holicí strojek (elektrický) magleach chašmali m. מגלח חשמלי převíječ filmu magalel-séret m. מגלל-סרט tendence megama f. מגמה úmysl Page 162

5 záměr tendenční megamatý מגמתי štít magen m. מגן obránce מגן דוד אדום červený štít Davida magen david adom (Israelský Červený kříž) ochranný štít ~ magén-panim jedaný m. מגן-פנים ידני dotek magá f. מגע kontakt styk hnusný mag'íl מגעיל odporný výbuch sopky migeaš m. מגעש holinka, pl. magaf,magafájim m. מגף,מגפים epidemie magefa f. מגפה boty vysoké megafájim m. מגפים hrábě magrefa f. מגרפה struhadlo migréret f. מגררת pozemek (stavební) migráš m. מגרש plošina hřiště migraš mischakim m. מגרש משחקים podnos magaš m. מגש vanička na barvu magaš hacéva m. מגש הצבע expozimetr mad-ůr m. מד-אור expozimetr mad-chasifá m. מד-חשיפה vlhkoměr mad-lachut m. מד-לחות tester (voltmetr) mad-metach m. מד-מתח nakažlivý meddabek מדבק poušť midbar m. מדבר ukázka midgam m. מדגם inkubátor madgera f. מדגרה zdůrazněný mudgaš מדגש (מודגש) index cen madad m. מדד měřil madad v.m.č. מדד změřil מדד יוקר המחיה m. index reálné madad joker hamechira míra mida f. מדה velikost Page 163

6 proč? madua מדוע? rubrika madór מדור táborák medura f. מדורה oheň (táborový) kompresor madcham m. מדחם teploměr madchom m. מדחם (מדחום) vrtule madchef m. מדחף čas od času midej paám מדי פעם myčka nadobí madyach kelim m. מדיח-כלים stát medyna f. מדינה politický medyný מדיני politika medynyjut f. מדיניות zahraniční politika medinyjut hachuc f. מדיניות החוץ přesný medujak מדיק,(מדויק) medaile medalja f. מדליה slzný (slzí) madmia מדמיע brány diskové medaskeset f. מדסקסת věda mada m. מדע humanitní vědy madajej haruach מדעי-הרוח vědecký madajít מדעית vědec madan m. מדען polička madaf m. מדף regál kontinentální šelf madaf hajabaša m. מדף היבשה diplomovaný meduplam מדפלם (מדופלם) postupný mudrag מדרג,(מודרג) schod, pl. madrega,madregot f. מדרגה, מדרגות pohyblivé schody madregot naot f. מדרגות נעות sklon (hory) midrón f. מדרון instruktor madrich m. מדריך průvodce chodník midracha f. מדרכה rozmetávač uměl.hnoj. medašénet f. מדשנת teplota midat hachom f. מדת החם (מדת החום ( Co?? má מה? kolik je hodin?? hašaa ma מה השעה? co je to?? ze má מה זה? copak? מה לך? lecha? co je ti? má Page 164

7 co se zde děje? kan? má naasé מה נעשה כאן? jak se máš? šlomcha ma מה שלומך? jak se máte? šlomchem? ma מה שלומכם? jak se jmenuješ? šimcha? ma מה שמך? tím lépe ma-tov מה-טוב od rána mehaboker מהבוקר emigrant mehagér m. מהגר vydání mahadura f. מהדורה podstata mahut f. מהות rychlý mahír מהיר rychlost mehirut f. מהירות hráč mehamér m. מהמר inženýr mehandes m. מהנדס váhavý mehasés מהסס revoluce maapecha f. מהפכה revoluční maapchaný מהפכני pospíchal mihér v.m.č. מהר rychle mahér מהר spěchal mihér v.m.č. מהר jednaní (zkratka) masa umatan m. מו"מ vyjednávání (zkratka) osvětlený muár מואר citát muvaa m. מובאה srozumitelně muvan מובן srozumitelný ustaraný mudag מודאג zeměměřič modéd m. מודד kontrarozvědka modyjin m. מודיעין zpravodajská služba oznámení modaa f. מודעה současný moderny מודרני muzeum muzeon m. מוזיון neobvyklý muzar מוזר podivný muzar מוזר cerebrum,velký mozek moach gadol m. מוח גדול mozek velký מוח קטן m. cerebellum,malý mozek moach katan mozeček מוחון m. cerebellum,malý mozek mochon Page 165

8 mozeček guma (mazací) mochék m. מוחק hotový muchan מוכן připravený prodavač mochér m. מוכר znamý (pasivně) mukar מוכר muset muchrach מוכרח naproti mul מול vlast molédet f. מולדת tester (voltmetr) multymeter m. מולטימטר znalec mumche m. מומחה expert počítadlo mone m. מונה monokl (brýle) monokl m. מונוקל taxi monyt f. מונית úřad,pl. mosad,mosadot m. מוסד,מוסדות ústav,pl. instituce, pl. společenské instituce mosadot cibůr m. מוסדות ציבור hudební musikali מוסיקלי garáž musach m. מוסך dodatek mosaf m. מוסף příloha etika musár m. מוסר výčitky svědomí musar klajot מוסר כליות etický musarí מוסרי morálka musarijut f. מוסריות lhůta moed m. מועד termín klub moadon m. מועדון je potřebný moil m.č. v. מועיל prospěšný moíl מועיל užitečně užitečný kandidát muamad m. מועמד rada (úřad) moaca f. מועצה Rada bezpečnosti moecet habitachon f. מועצת הבטחון pracovní rada moecet hapoalim f. מועצת הפועלים původ moca m. מוצא Page 166

9 východ (ze situace) východisko sobota po setmění moce šabat מוצא שבת uplynutý šabat vydavatel mocí laor m. מוציא לאור vydařený muclach מוצלח pevný mucak מוצק trvalý מוצר m. výrobek mucar produkt brzy mukdam מוקדם klaun mokyjón m. מוקיון obklíčen mukaf מוקף mina mokeš m. מוקש Morava Morávia f. מורביה sestup morad m. מורד svah učitel moré m. מורה učitelka mora f. מורה nůž na máslo muráchat f. מורחת sedadlo (divadelní) mošav m. מושב usedlost orchestřiště mošav hatyzmóret m. מושב התזמורת osada mošava f. מושבה obdržitel peněz mošéch késef m. מושך כסף vládce mošel m. מושל zacelený mušlam מושלם smrt mávet m. מות pás moten m. מותן lze mutar מותר smět (moci) luxus motarot f. מותרות přílišnost žumpa mizbala f. מזבלה rozmetávač mrvy mezabélet f. מזבלת naléval mazag v.m.č. מזג počasí mezeg haavir m. מזג האויר klimatizace (aparát) mazgan m. מזגן jasný mazhír מזהיר Page 167

10 zářivý splynutí mizug m. מזוג kufr mizvada f. מזודה spižírna mezavé f. מזוה hotové peníze mezumanym m. מזומנים hotovost mezumanym m. מזומנים jídlo mazón m. מזון potrava potraviny strava alimenty mezonot m. מזונות přístaviště mezach m. מזח výživný mezin מזין škodlivý mazik מזיק škůdce mazik m. מזיק tajemník mazkír m. מזכיר sekretář sekretářka mazkira f. מזכירה sekretariát mazkirut f. מזכירות štěstí mazal m. מזל smolař mazal biš מזל ביש Lev (znamení zvěrokruhu) mazal-arije m. מזל-אריה Panna znak zvěrokr. (23.8.) mazal-betula m. מזל-בתולה Kozoroh (znam.zvěrokr.) mazal-gdy m. מזל-גדי Ryba (znam. zvěrokruhu) mazal-dagim m. מזל-דגים Vodnář (znamení zvěrokr.) mazal-dli m. מזל-דלי Beran (znam.zvěrokruhu) mazal-talé m. מזל-טלה Váhy (znamení zvěrokruhu) mazal-meoznájim m. מזל-מאוזניים Rak (znamení zvěrokruhu) mazal-sartan m. מזל-סרטן Škorpión (znam.zvěrkr.) mazal-akrav m. מזל-עקרב Střelec (znam.zvěrokruhu) mazal-kešet m. מזל-קשת Býk (znam. zvěrokruhu) mazal-šor m. מזל-שור Blíženci (znam.zvěrkrh.) mazal-teomim m. מזל-תאומים vidlička, pl. mazleg,mazlagot m. מזלג, מזלגות vidlička na fondue mazleg lemitbal m. מזלג למטבל vidlička na fondue mazleg lefondy m. מזלג לפונדי zvěrokruh mazalot m. מזלות konev mazlef m. מזלף žalm mizmor m. מזמור Page 168

11 dávno mizman מזמן nůžky zahradnické mazmera f. מזמרה vitrína (nábytek) miznón m. מזנון bufet bar (nábytek) miznonyt maškaot f. מזנונית משקאות bufet (nábytek) miznonyt nemucha f. מזנונית נמוכה zanedbaný muznach מזנח (מוזנח) matrace mizron m. מזרון východ (směr kompasu) mizrach m. מזרח orient východní mizrachi מזרחי orientalista mizrechan m. מזרחן secí stroj mazrea turit f. מזרעה טורית injekční stříkačka mazrek m. מזרק fontána mizraka f. מזרקה vodotrysk mozek moach m. מח velitel pluku (zkratka) machat מח"ט tleskal machá kaf v.m.č. מחא כף protest machaá f. מחאה úkryt machbo m. מחבוא diverzant mechabel m. מחבל sabotér terorista autor mechaber m. מחבר sešit machbéret f. מחברת pánev (nádobí) machvat f. מחבת pekáč machavatot-clija f. מחבתות-צלייה zrenovovaný mechudaš מחדש (מחודש) obnovený mechudaš מחדש (מחודש) protestoval machá v.m.č. מחה ručička (hodin) machog m. מחוג kružítko mechuga f. מחוגה gesto mechva f. מחוה oblast machoz m. מחוז povinný mechujav מחויב korzet machoch m. מחוך mimo michuc מחוץ vně, (mimo) le.. michuc מחוץ ל... Page 169

12 vymazaný machuk מחוק divadelní hra machazé m. מחזה cyklus machzor m. מחזור perioda koloběh machazór m. מחזור ročník (školní) krevní oběh machazór hadam m. מחזור הדם koloběh kapitálu machazór haksafim m. מחזור הכספים zavázán machzik tova מחזיק טובה nápadník mechazér m. מחזר jehla machat f. מחט antiseptický mechute מחטא potlesk mechiot kapájim f. מחיאות כפים jeskyně mechila f. מחילה nora cena (např. zboží) mechír m. מחיר mlékárna machlava f. מחלבה choroba machala z.r מחלה nemoc nakažlivá nemoc machala meddabeket f. מחלה מדבקת spor machlóket f. מחלוקת rekonvalescent machlim m. מחלים vývrtka machlec m. מחלץ oddělení machlaka f. מחלקה hádka machaloket f. מחלקת (מחלוקת) epilepsie machalát hanfila f. מחלת הנפילה kompliment machmaá f. מחמאה nádoba na máslo machmea f. מחמאה přísný machmír מחמיר tábor machané m. מחנה koncentrační tábor machané rikůz m. מחנה-רכוז dusno machnyk מחניק dusný vychovatel mechanéch m. מחנך vychovatelka mechanéchet f. מחנכת zátarasa machsom m. מחסום manko machsór m. מחסור nedostatek sklad machsan מחסן Page 170

13 imunní mechusan מחסן (מחוסן) skladník machsanaji m. מחסנאי zásobník machsanyt m. מחסנית hrbolatý mechuspas מחספס (מחוספס) kostrbatý drsný nezaměstnaný mechusar avoda מחסר (מחוסר) עבודה minerál machcav m. מחצב nerost kamenolom machceva f. מחצבה vygumoval machak v.m.č. מחק vymazával výzkum mechkar m. מחקר bádání zítra machár מחר nůž na sýr macharoc m. מחרוץ podněcovatel mecharcher m. מחרחר soustruh machreta f. מחרטה pluh machreša f. מחרשה brány diskové machrešet-tandem f. מחרשת-טנדם pozítří machoratájim מחרתים myšlenka machšava f. מחשבה ozbrojený silou mechusal מחשל (מחושל) spoušť (fotoaparátu) machsef m. מחשף proutěná spoušť machšéf gamiš m. מחשף גמיש samospoušť machsef-hašehaja m. מחשף-השהיה doupě hašišácké machšešá f. מחששה narkomanské doupě řezačka trubek machtech-cinorot m. מחתך-צינורות ilegalita machtéret f. מחתרת podzemní hnutí koště mataté m. מטאטא generální štáb (zkratka) matval מטב"ל kuchyň mitbach m. מטבח valuta matbea m. מטבע mince peníz cizí valuta matbea chuc (zar) m. מטבע חוץ (זר) valuta matbea zar m. מטבע-זר Page 171

14 valuta matbea chuc m. מטבע-חוץ smažený metugan מטגן (מטוגן) lůžko mita f. מטה postel štáb maté m. מטה velitelství rozkládací lůžko mita mitkapelet f. מטה מתקפלת diaprojektor matul-škufijót m. מטול-שקופיות letadlo matos m. מטוס reaktivní letoun matos silon m. מטוס סילון tryskáč cvičný letoun matós-imunym m. מטוס-אמונים pozorovací letoun matos-sijůr m. מטוס-סיור bitevní letoun matos-krav m. מטוס-קרב stihačka matos-krav m. מטוס-קרב tankovací letoun matos-tydlůk m. מטוס-תדלוק mlýnek na maso matchenat-basar f. מטחנת-בשר kyvadlo metutélet f. מטטלת drahocennost matmón m. מטמון poklad plantáž mata m. מטע zavazadlo mitan m. מטען náklad zavazadlo příruční mitan jad m. מטען יד šátek mitpachat f. מטפחת opatrovník metapél m. מטפל opatrovnice(v jeslích) metapélet f. מטפלת liják matar sochéf m. מטר סוחף průtrž mračen obtíž mitrad m. מטרד úmysl matara f. מטרה záměr cíl metronom metronom m. מטרונום cíle, pl. matarot f.,pl. מטרות obtížně matrid מטריד deštník mitrija f. מטרייה šilený metoraf מטרף (מטורף) nejasný metuštaš מטשטש (מטושטש) Page 172

15 Kdo? mi מי? voňavka mej bosem.m מי בשם,(מי בושם) zoufalý mejuaš מיאש (מיואש) vysušený mejubaš מיבש ihned mijad מיד neodkladně okamžitě kdo to je?? mihu מיהו? sušený mejubaš מיובש speciální mejuchad מיוחד zvláštní klasifikace mijůn m. מיון majoránka majoran m. מיורן zbytečně mejutar מיותר zbytečný klimatizace mizug-avir m. מיזוג-אוויר elita mejtav m. מיטב sušička mejaveš kvisa f. מייבש-כביסה fén (na vlasy) mejaves sear jedany m. מייבש-שער ידני nádrž mechal m. מיכל potápěčské bomby mejchalej avír m. מיכלי אוויר דחוס dachůs tanková loď mechalit f. מיכלית cvičení (vojenské) milujim m. מילואים slovník milón m. מילון voda májim m. מים čirá voda maim zakim pl. m. מים זכים čirá voda maim cachim pl. m. מים צחים lahvička mejmija f. מימיה vpravo (zprava) mijamin מימין zprava vodík mejman m. מימן druh min m. מין rod (gramaticky) klasifikoval mijén v.m.č. מין třídil mužský rod min zachar מין זכר pohlavní miný מיני Mnichov Minchen m. מינכן Page 173

16 zakladatel mejased m. מיסד šťáva mic m. מיץ rajská štáva mic agvanyjot m. מיץ עגבניות vinná šťáva mic anavim m. מיץ ענבים džus mic tapuzim m. מיץ תפוזים pomerančová šťáva stolní šlehač mikser m. מיקסר jakýsi mišehu מישהו kdosi מישהו nějaký mišehu někdo zastaralý mejušan מישן (מיושן) struna metar m. מיתר radar makam m. מכ"ם odsud mikán מכאן hasič makabi eš m. מכבי אש požárníci hasicí makabi eš מכבי אש sponka do vlasů machbena f. מכבנה prádelna machbesa f. מכבסה leštička machbeš hadbaka m. מכבש הדבקה יבשה jeveša samovazač machbeš kaš m. מכבש קש válec zahradní machbeš-jad m. מכבש-יד úder maka f. מכה institut machón m. מכון ústav mechanizace michůn m. מכון mechanik mechonaj m. מכונאי stroj mechona f. מכונה zemědělské stroje mechonot chaklajut f. מכונות חקלאיות psací stroj mechonat ktyva f. מכונת כתיבה šicí stroj mechonát tfira f. מכונת תפירה pračka mechonat-kvisa f. מכונת-כביסה strojek na vlasy mechonat-tyspóret f. מכונת-תספורת ošklivý mechoar מכוער krumpáč makuš m. מכוש hodnota mechír m. מכיר prodej mechira f. מכירה Page 174

17 výprodej mechira klalit f. מכירה כללית z celého srdce michol lev מכל לב v každém přípádě mikol makom מכל מקום vyvolávací tank mechal-pituach m. מכל-פיתוח jmenovatel mechané m.r מכנה společný jmenovatel mechane mešutaf m. מכנה משתף pohostinný machnis orchim מכניס אורחים spodky michnasei hitamlut m. מכנסי התעמלות kalhoty michnasájim m. מכנסים clo méches m. מכס norma michsa f. מכסה poklička michse m. מכסה víko přikrytý mechusé מכסה,(מכוסה) víčko objektivu michse haacmit f. מכסה העצמית sekačka travní machsechot-deše f. מכסחות-דשא sekačka prutová~ machsecat-kicuj f. מכסחת-קיצוי šeredný mechoar מכער (מכוער) zapnutý mekuftar מכפתר (מכופתר) prodával machar v.m.č. מכר znamý (aktivně) makar מכר důl michra m. מכרה šachta michra m. מכרה překážka michšol m. מכשול závada nástroj machšír m. מכשיר přístroj machšír m. מכשיר kouzelník mechašef m. מכשף schopný muchšar מכשר (מוכשר) pohroma makat gorál f. מכת גורל úpal makat šémeš f. מכת שמש úžeh dopis michtav m. מכתב doporučující dopis michtav hamlaca m. מכתב המלצה doporučený dopis michtav rašům m. מכתב רשום sekretář (nábytek) michtava mitkapélet f. מכתבה מתקפלת hmoždíř machtéš m. מכתש kráter machteš m. מכתש celý malé מלא Page 175

18 plný vášnivý male tšuka מלא תשוקה plná mlea f. מלאה zásoba mlai m. מלאי anděl malach m. מלאך dílo malacha f. מלאכה domácí dílna melachot-bajt f. מלאכות-בית umělý melachutý מלאכותי kromě milvad מלבד mimo oblečený melubaš מלבש,(מלובש) stipendium milga f. מלגה slovo,pl. mila,milim f. מלה,מלים věřitel milvé m. מלווה osolený maluach מלוח slaný hotel malón m. מלון meloun žlutý melón m. מלון námořník malach m. מלח sůl melach m. מלח skladatel malchin m. מלחין páječka malchem m. מלחם válka milchama f. מלחמה válka za nezávislost milchémet haacmaut f. מלחמת העצמאות válka šestidenní milchémet šešet f. מלחמת ששת הימים hajamim boj za existenci milchemet-hakijům f. מלחמת-הקיום třídní boj milchémet-maamadot f. מלחמת-מעמדות svěrák stolní melchacej-šulchan m. מלחצי-שלחן ponk malchecet si f. מלחצת C svěrák cement melet m. מלט pilník na nechty malteset-cipornajim f. מלטשת-ציפורניים plénum mlia f. מליאה kraloval malach v.m.č. מלך král, pl. mélech,m`lachim m. מלך,מלכים léčka malkódet f. מלכדת (מלכודת) past מלכה f. královna malka Page 176

19 království malkut f. מלכות špinavý meluchlach מלכלך (מלוכלך) včelí královna malkat dvorim f. מלכת דבורים učenec melumad m. מלמד (מלומד) slánka mamlecha f. מלמחה zdola milemáta מלמטה ze spoda gáza malmala f. מלמלה shora milemála מלמעלה svrchu přízvuk na předposl.slab. milel מלעיל okurka melafefon m. מלפפון číšník melcar m. מלצר kleště melkachájim m. מלקחים kombinačky pinzeta melkachit f. מלקחית kombinačky melkachat kolélet f. מלקחת כוללת pinzeta malket f. מלקט přízvuk na konci.slova milra מלרע garderóba meltacha f. מלתחה šatník vestavěná skříň ~ od začátku (od Adama) miletchila מלתחלה sýpka,skladiště mamgora f. ממגורה rozměr, pl. meimad,memadym m. ממד,ממדים mechanizovaný memukan ממוכן naproti mimul ממול financování mimůn m. ממון průměr memucá f. ממוצע realizace mimuš f. ממוש odborník mumche m. ממחה (מומחה) mistr mixér mamche m. ממחה ruční mixér mamche-jad m. ממחה-יד od tebe mimcha ממך plní memalé v.př.č. ממלא plněná memula ממלא,(ממולא) plněný memulé ממלא, (ממולא) zástupce memalé makom ממלא מקום Page 177

20 slánka mimlacha f. ממלחה státní mamlachtý ממלכתי financoval mimém v.m.č. ממן ode mě mimeny ממני mačkadlo brambor mam'ech tapuchej- m. ממעך תפוחי-אדמה adama lis na česnek mam'ech-šum m. ממעך-שום vynálezce mamcí m. ממציא protlak (pasta) mimrach m. ממרח realizoval mimeš v.m.č. ממש uskutečňoval reálný mamaší ממשי vláda memšala f. ממשלה vládní memšaltý ממשלתי ze strany min hacad מן הצד protichůdný menugad מנגד (מנוגד) mango mango m. מנגו aparatůra mangnón m. מנגנון personál manganon m. מנגנון mandolína mandolina f. מנדולינה mandarínka mandarina f. מנדרינה chod jídla mana f. מנה jídlo (chod) dávka (jídla) porce dezert maná achroná f. מנה אחרונה mrav minhag m. מנהג obyčej vůdce manhig m. מנהיג ředitel menahel מנהל vedoucí zvyk (obyčej) minhal m. מנהל generální ředitel menahel klalí m. מנהל כללי administrace minhala f. מנהלה ředitelství tunel minhara f. מנהרה opačný menugad מנוגד podlý menuval מנוול atrofovaný menuvan מנוון Page 178

21 klid menucha f. מנוחה odpočinek jmenovaní (do funkce) minuj m. מנוי ničemný menuval מנול nadává menavel pé v.př.č. מנול פה motor manóa m. מנוע páka manof m. מנוף lampa menora f. מנורה svítilny menorot f. מנורות klášter minzar m. מנזר akcie menaja f. מניה vějíř menyfa m. מניפה generální ředitel (zkrat.) mankal m. מנכ"ל plecí stroj menakešet sibuvit f. מנכשת סיבובית plečka zámek (dveří) manul m. מנעול zmzlinářská lžíce manpéket-glida f. מנפקת-גלידה dirigent menaceach m. מנצח vykořisťovatel menacel m. מנצל vykořisťováný menucal מנצל (מנוצל) využívaný čistící štětka lulky menakit f. מנקית máta menta f. מנתה chirurg menateach m. מנתח daň mas m. מס daň z příjmu mas hachnasa מס הכנסה hospoda misbaa f. מסבאה zamotaný mesubach מסבך (מסובך) mešita misgad m. מסגד zámečník masgér m. מסגר zámečnictví masgerija f. מסגריה rám misgéret f. מסגרת obruba (orámování) rámeček misgéret ktaná f. מסגרת קטנה pořádný mesudar מסדר chodba misdron m. מסדרון nebezpečně mesukan מסוכן nebezpečný vřetýnka mesulsalim m. מסולסלים Page 179

22 oslepující mesanvér מסונוור helikoptéra massok m. מסוק pila masór m. מסור kotoučová pila masor ma'gali m. מסור מעגלי motorová pila masor šaršéret m. מסור שרשרת pilka zahradní masór-gizům m. מסור-גיזום hoblovací pila masor-šulchán m. מסור-שולחן mačkadlo na citrón maschet pirot-hadar f. מסחט פירות-הדר obchod (činnost ve spoj.) mischar m. מסחר velkoobchod mischar sitony m. מסחר סיטוני sťatý drogou mastul מסטול zdrogovaný zkouřený drogou banket mesiba f. מסיבה tisková konference mesibat itonajim f. מסיבת עתונאים potapěčské brýle ~ masechat-clila f. מסיכת-צלילה garnyž mesilat vilón f. מסילת וילון odevzdání mesira f. מסירה předání podněcovatel mesit m. מסית opona masach m. מסך maska masecha f. מסכה vzdělaný maskil מסכיל souhlasný maskim מסכים chudák miskén m. מסכן ubohý miskén מסכן směr maslul m. מסלול linie (směr) trasa koleje (železniční) mesilat-barzel f. מסלת-ברזל dokument mismach m. מסמך magistr musmach m. מסמך diplomovaný musmach מסמך (מוסמך) listina, (dokument), pl. mismach,mismachim m. מסמך, מסמכים doklad o rozvodu mismach šel get m. מסמך של גט hřebík masmér m. מסמר filtr mesanén m. מסנן polarizační filtr masanén-mekatev m. מסנן-מקטב barevný filtr masanén-cvajim m. מסנן-צבעים Page 180

23 síto mesanenet f. מסננת cestování masa m. מסע pochod massa m. מסע tůra držadlo misad m. מסעד restaurace misada f. מסעדה krmivo mispo m. מספוא píce mispo m. מספוא dostatečně maspik מספיק stačí číslo mispar m. מספר číslo dráhy mispar hasvil m. מספר השביל sudá čísla mispar zugí m. מספר זוגי číslo účtu mispar chesbon m. מספר חשבון holičství mispara f. מספרה kadeřnictví maspera f. מספרה nůžky na drůbež misprej-of m. מספרי-עוף nůžky na vlasy misparej-sear m. מספרי-שער nůžky misparájim m. מספרים závěr maskana f. מסקנה odevzdával masar m.č. v. מסר předával vydal masar v.m.č. מסר filmová kamera masreta f. מסרטה hřeben masrék f. מסרק tupírovací hřeben masrek-kcavót f. מסרק-קצוות tradice masóret f. מסרת (מסורת) tajemný mistorí מסתורי záhadný kuchyňský robot meabed-mazón m. מעבד-מזון laboratoř maabada f. מעבדה zaměstnavatel maavíd m. מעביד přechod maavar m. מעבר přes.. le.. meever מעבר ל... za rohem meever lepina מעבר לפנה průsmyk maavar-harim f. מעבר-הרים výloha maavar-chacaja m. מעבר-חציה motyka maeder f. מעדר deformovaný meuvat מעוות Page 181

24 menšina miůt m. מעוט adresa maon m. מעון ubytovna koleje (ubytovna) meonot m. מעונות let (ptáka) maof m. מעוף smíšený meurav מעורב uzený meušan m. מעושן málo meat מעט trochu obálka maatafa f. מעטפה tlusté střevo mej gas m. מעי גס tenké střevo mej dak m. מעי דק slepé střevo mei iver m. מעי עוור plášť meil m. מעיל svrchník meil eljon m. מעיל עליון pláštěnka meil-gešem m. מעיל-גשם defraudace meila f. מעילה zpronevěra peněz meila f. מעילה střevo, pl. mei,meiajim m. מעים jako (co) meájin מעין pramen maajan m. מעין nad meal מעל nad le.. meal מעל ל.. stupeň teploty maala f. מעלה výtah maalit m. מעלית postavení maamad m. מעמד situace třída (politická) třídní maamadý מעמדי tíha maamasa f. מעמסה tíže odpověď maané m. מענה zajímavý meanjen מענין poskytnutí maanak m. מענק mocnost maacama f. מעצמה dohled (hlídání) maakav m. מעקב západ maarav m. מערב západní maaraví מערבי stolní šlehač mearbel m. מערבל Page 182

25 ruční šlehač mearbel-jad m. מערבל-יד jeskyně meara f. מערה váleček kuchyňský maaroch m. מערוך fondue maaréchet mitbal f. מערכת מטבל redakce maaréchet iton f. מערכת עתון fondue maaréchet fondy f. מערכת פונדי sluneční soustava maaréchet-hašémeš f. מערכת-השמש žací stroj maarémet f. מערמת mlhavý meurpal מערפל (מעורפל) čin maáse m. מעשה skutek maase m. מעשה hrdinský čin maase gvura m. מעשה גבורה hrdinský skutek praktický maasí מעשי věčný maasí מעשי báchorka maasija f. מעשיה velkolepý mefoár מפאר (מפואר) přehlídka mifgan m. מפגן zaostalý mefagér מפגר mapa mapa f. מפה ubrus harmonika (tahací) mapuchón m. מפוחון foukací harmonika mapuchit pé f. מפוחית פה konvektor mefazér-chom m. מפזר-חום rozmetávač mrvy mafzéret domen f. מפזרת דומן strašný mafchid מפחיד stávkokaz mefir švita m. מפיר שביתה ubrousek mapit f. מפית vodopád mapal-májim m. מפל-מים strana (politická) miflaga f. מפלגה stranický miflagtý מפלגתי hladina miflas m. מפלס pepřenka mepalpélet f. מפלפלת nestvůra miflécet f. מפלצת netvor strašidlo zrůda děsivý miflactý מפלצתי suť mapólet f. מפלת (מפולת) Page 183

26 sesutí protože še- mipnej מפני ש... vypínač mafsek m. מפסק podnik, (továrna) mif'al m. מפעל závod (podnik) mif'al m. מפעל louskáček (ořechů) mafceach m. מפצח bombardovací letoun mafcic m. מפציץ sčítání lidu mifkad m. מפקד velitel mefakéd m. מפקד velitel praporu mefakéd gdud m. מפקד גדוד velitel pluku mefakéd chativa m. מפקד חטיבה velitel čety mefakéd kita m. מפקד כיתה velitel roty mefakéd pluga m. מפקד פלוגה velitelství mifkada f. מפקדה dozorce(voj.hodnost) mefakéach m. מפקח inspektor prostitutka mufkéret f. מפקרת podrobný meforat מפרט (מפורט) živitel mefarnés m. מפרנס znamý (veřejnosti) mefursam מפרסם (מפורסם) populární záliv mifrac m. מפרץ interpret mefareš m. מפרש plachta mifras m. מפרש slabina mifšaá f. מפשעה klíč maftéach m. מפתח hasák mafteach lecinorot m. מפתח לצינורות francouzský klíč maftéach mitkevnen m. מפתח מתכונן práh (domu) miftan m. מפתן nalézal macá v.m.č. מצא líbil se maca chen v.m.č. מצא חן inventář mcaj m. מצאי situace macav m. מצב stav nálada macav ruach m. מצב רוח náhrobní kámen maceva f. מצבה akumulator macbér m. מצבר exponát mucag m. מצג (מוצג) z druhé strany micad šený מצד שני Page 184

27 Mossada Macáda f. מצדה poledník michar m. מצהר hrad mecuda f. מצודה pevnost zámek útes (horský) macok m. מצוק obléhání macór m. מצור obležení přiloženo mecuraf מצורף čelo mecach m. מצח směšný macchik מצחיק nález mecia f. מציאה skutečnost meciut f. מציאות skutečný meciutý מציאותי označuje mecajén př.č. v. מצין výborně mecujan מצין (מצוין) výborný skvělý znamenitý zapalovač macit m. מצית uspěšný muclach מצלח (מוצלח) zdařilý daří se mu maclíach מצליח fotoaparát maclema f. מצלמה mikrofotoaparát maclema zeira f. מצלמה זעירה videokamera maclemat-video f. מצלמת-וידאו minifotoaparát maclemat-kis f. מצלמת-כיס filmová kamera maclemat-kolnoa f. מצלמת-קולנוע zrcadlovka maclemat-reflex f. מצלמת-רפלקס činely mclatájim m. מצלתיים padák macneach m. מצנח nachlazený mecunan f. מצנן (מצונן) pochod mic'ad m. מצעד věž micpé m. מצפה žádoucí mecůpe מצפה hvězdárna micpé-kochavim m. מצפה-כוכבים svědomí macpůn m. מצפון kompas macpen m. מצפן naběračka maceket f. מצקת Page 185

28 Egypťan micri m. מצרי Egypt micrajim f. מצרים spotřební zboží micrach m. מצרך těžký kulomet (zkratka) makav m. מק"ב paralelní makbil מקביל rovnoběžný palice makevet f. מקבת vykrajovací nůž makeda f. מקדה vrták makdeach m. מקדח vrtačka makdecha f. מקדחה vrtačka ruční makdechat-jad f. מקדחת-יד vrtačka nástolní makdechat-šulchan f. מקדחת-שולחן formičky (vykrajovací) mekadym m. מקדים věnuje se makdyš v.př.č. מקדיש zasvěcuje brzo mukdam מקדם (מוקדם) raný časně časný záloha mikdama f. מקדמה sbor makhela מקהלה místo, pl. makom,mekomot m. מקום,מקומות zranitelné místo makom hatorpa f. מקום התורפה poradna makom lekabel jeuc f. מקום לקבלת יעוץ bydliště makom megurim m. מקום מגורים místní mekomí מקומי zdroj makór m. מקור zobák makor m. מקור originální mekorí מקורי původní paličky (na buben), pl. makošim m. מקושים sako miktoren m. מקטרן (מקטורן) dýmka miktéret f. מקטרת lulka miktéret f. מקטרת hůl, pl. makel,maklot m. מקל,מקלות klacek, pl. hůl (k chůzi) makel-halicha m. מקל-הליכה klávesnice mikledet f. מקלדת opékač topinek makle-lechem m. מקלה-לחם Page 186

29 paličky (na buben), pl. maklot-tyfůf f. מקלות-תיפוף sprcha mikláchat f. מקלחת kryt miklat m. מקלט videomagnetofón maklet video m. מקלט וידאו televizor maklet televizija m. מקלט טלויזיה kulomet maklea m. מקלע těžký kulomet maklea bejnoný m. מקלע בינוני lehký kulomet maklea kal m. מקלע קל škrabka (na brambory) maklef m. מקלף okouzlující maksím מקסים sekáček (kuchyňský) makec m. מקץ kuchyňské hodiny makcev f. מקצב kvalifikace mikcóa m. מקצוע odborné vzdělaní povolání hoblík makcua f. מקצועה metla kuchyňská makcef m. מקצף ruční šlehač (vajec) mikcef-bejcim m. מקצף-ביצים štípačky na nechty mikcec-cipornajim m. מקצץ-ציפורניים sekačka makcera f. מקצרה senosečka šváb makak m. מקק bible mikra m. מקרא příhoda mikré m. מקרה případ náhoda makaróny makarony m. מקרוני kolínka (těstoviny) makaróny m. מקרוני náhodilý mikrí מקרי příležitostní obětující makrív מקריב náhodnost mikrijut f. מקריות radiátor makrén claot m. מקרן צלעות projektor makrenat-kolnoa f. מקרנת-קולנוע promítací aparát lednice mekarér m. מקרר klávesa makeš m. מקש zaminovával mikéš v.m.č. מקש ozdobený mekušat מקשט (מקושט) Page 187

30 horký mar מר pán mar m. מר vzhled mar`é m. מראה zrcadlo mar`á f. מראה napřed (dopředu) meroš מראש předem většina marbit f. מרבית čtyřúhelník merubá m. מרבע (מרובע) utěšující bolest margia keevim מרגיע כאבים špión meragel m. מרגל vyzvědač minomet margema f. מרגמה bouřil se marad.m.č. v מרד protestoval povstání mered m. מרד uspávací mardým מרדים na spaní zlá nálada mara šchora f. מרה שחורה opatřen nábytkem merohat מרהט (מרוהט) čtvercový merubá מרובע šalvěj marva f. מרווה prostorný meruvach מרוח nepořádný merušal מרושל jízlivý merušá מרושע panství marut f. מרות mazal marach v.m.č. מרח prostor merchav m. מרחב zdálky (zdaleka) merachok מרחוק plovárna, pl. merchac,merchacaot m. מרחץ,מרחצאות koupaliště dálka merchak m. מרחק vzdálenost vzdálený meruchak מרחק (מרוחק) hrnec fretovací marchešet tygůn amok מרחשת טיגון עמוק škubal (vlasy,peří) marat v.m.č. מרט vytrhal poledník meridjan m. מרידיין kolečko zahradní merica f. מריצה trakař Page 188

31 nahořklý marír מריר horkost merirut f. מרירות špachtle (kuchyňská) marit f. מרית roubovací nůž markev m. מרכב složitý murkav מרכב (מורכב) obchodní dům markol m. מרכול střed (např. města) merkaz m. מרכז centrum střed tlakové výše merkaz lachac gavoa m. מרכז לחץ גבוה střed tlakové níže merkaz lachac namuch m. מרכז לחץ נמוך epicentrum merkaz ili m. מרכז עלי centralní merkazí מרכזי ústřední ústředna merkazija f. מרכזיה podvod mirmá f. מרמה (מירמה) klam bazuka (zkratka) marnat m. מרנ"ט březen mars מרס pastvina mir'e m. מרעה ambulance mirpaá f. מרפאה léčebný ústav středisko zdravotní loket marpek m. מרפק energie mérec m. מרץ přednášející marcé m. מרצה referent spokojený merucé מרצה (מרוצה) šídlo (nářadí) marcea m. מרצע polévka marak m. מרק vývar slepičí marak-of m. מרק-עוף polévková mísa merakit f. מרקית obrazovka mirka m. מרקע promítací plátno plivátko markeka f. מרקקה dělat dojem maršim מרשים efektní nedbá merašel v.př.č. מרשל soupis miršam m. מרשם recept Page 189

32 registrace sklep martéf m. מרתף poutavý meraték מרתק náklad, pl. masa,masaot m. תשא,משאות břimě, mn.č. masá,masaót m. משא,משאות jednaní masa umatan m. משא ומתן vyjednávání zvon (nářadí) maš'evat tovlan f. משאבת-טובלן nákladní auto masait f. משאית čtverec mišbecet f. משבצת čtvereček krize mašbér m. משבר zlomení (vlny) mišbar m. משבר pojem musag m. משג (מושג) představa dozorce (nad košrutem) mašgiach m. משגיח bláznivý mešugá משגע (משוגה) brány (zem.stroj) masdeda f. משדדה básník mešorér m. משורר mast (pasta) mischa f. משחה něco mášehu משחו cosi hra mischak m. משחק osvobozený mešuchrar משחרר zubní pasta mišchat šinájim f. משחת שנים mačeta mašet f. משט režim mištar m. משטר zřízení policie mištara f. משטרה hedvábí meši m. משי mínus v bance mešichát jeter f. משיכת יתר mise mesima f. משימה úloha (mise) cíl משך v.m.č. táhnul mašach vlekl trvání mešech m. משך lůžko miškav m. משכב záloha maškon m. משכון Page 190

33 přesvědčivý mešachnea משכנע přesvědčený mešuchná משכנע,(משוכנע) hypotéka maškanta f. משכנתא bajka masal m. משל příklad mašal m. משל zásilka (posílání) mišloach m. משלוח delegace mišláchat f. משלחת výprava trojúhelník mešulaš m. משלש (משולש) ma průjem mešalšel v.př.č. משלשל odtud mišam משם zleva mismol משמאל význam mašmaut f. משמעות smysl disciplína mišmaát f. משמעת kázeň směna (pracovní) mišméret f. משמרת meruňka mišmeš m. משמש opotřebovaný mešumaš משמש (משומש) neobvyklý mešuné משנה (משונה) podivný druhořadý mišny משני nudný mešaamém משעמם zábavný mešašea משעשע rodina mišpacha f. משפחה rodinný mišpachtý משפחתי věta mišpat m. משפט soudnictví mišpat-cedek m. משפט-צדק právní mišpatý משפטי soudní právník mišpatan m. משפטן nálevka mašpech m. משפך hospodářství méšek m. משק domácnost mešek bajt m. משק בית farma méšek chaklají m. משק חקלאי nápoj, pl. mašké,maškaót m. משקה,משקאות pozorovatel maškíf m. משקיף váha, pl. miškal,miškalot m. משקל, משקלות sedlina miška m. משקע Page 191

34 usazenina sraženina monokl (brýle) miškaf-lachac m. משקף-לחץ brýle sluneční miškafej šémeš m. משקפי שמש lorňon (brýle) miškefej-jadyt m. משקפי-ידית cvikr (brýle) miškafej-micbatájim m. משקפי-מצבטיים potápěčské brýle miškefej-clila m. משקפי-צלילה brýle miškafájim m. משקפיים dalekohled miškéfet f. משקפת divadelní kukátko miškéfet-teatrón f. משקפת-תיאטרון ministerstvo financí misrad haocár משרד האוצר ministerstvo obrany misrad habitachon משרד הבטחון ministerstvo misrad hachuc משרד החוץ zahraničních věcí ministerstvo misrad hachinůch משרד החנוח והתרבות školství a kultury vhatarbut ministersvo vnitra misrad hapnym משרד הפנים ministerstvo misrad memšaltý m. משרד ממשלתי úvazek (pracovní) misra f. משרה funkce píšťala mašrokit f. משרוקית sluha mešarét m. משרת služka mešarétet f. משרתת ohmatával mišeš m.č. v. משש tykadla mašašan m. מששן výhodný mištalem משתלם společný mešutaf משתף (משותף) ochrnutý mešutak משתק (משותק) paralyzovaný účastník mištatéf m. משתתף mrtvý met מת umíral met v.m.č. מת umřel sebevrah mitabed m. מתאבד boxér mitagref m. מתאגרף hodí se matym מתאים vhodný snaží se mitamec v.př.č. מתאמץ zápasník mitgošeš m. מתגושש Page 192

35 zevnitř mitoch מתוך zprostředkovatel metavéch m. מתוך zdrženlivý matůn מתון sladký matok מתוק sladká metuká מתוקה opravený metukan מתוקן napětí metach m. מתח roztahoval matach v.m.č. מתח vytahoval začátečník matchil m. מתחיל konkurence mitcharé m. מתחרה konkurent pod mitachat מתחת kdy?? mataj מתי? napětí metychut f. מתיחות kolonista (osadník) mitjašev m. מתישב míra (velikost) matkonet f. מתכנת (מתכונת) kov matéchet f. מתכת gulma (na vlasy) metaltél-seár m. מתלתל-שער vytrvalý matmid מתמיד obeznámený mitmacé מתמצא zmírňoval miten v.m.č. מתן dárek matana f. מתנה kolonista (osadník) mitnachel m. מתנחל krejčovská dílna mitpara מתפרה pokračující mitkadém מתקדם aparát (přístroj) mitkan m. מתקן instalace mašinérie vybavení rozkládací mitkapel מתקפל skládací מתר (מותר) dovolený mutár může se překladatel meturgman m. מתרגמן,(מתורגמן) barikáda mitras m. מתרס Page 193

Platí od 1.2.2010 Č.výr. Popis EAN Balení ks FUNCTIONAL FORM Nůžky 859853 Nůžky univerzální 6411501985323 10 859850 Nůžky univerzální pro leváky 6411501985019 10 859874 Nůžky kuchyňské 6411501987471 10

Více

OBSAH. FUNCTIONAL FORM Nůžky... 1. FUNCTIONAL FORM Nože... 1. FUNCTIONAL FORM PRO Nože... 2. FUNCTIONAL FORM Náčiní... 3

OBSAH. FUNCTIONAL FORM Nůžky... 1. FUNCTIONAL FORM Nože... 1. FUNCTIONAL FORM PRO Nože... 2. FUNCTIONAL FORM Náčiní... 3 OBSAH FUNCTIONAL FORM Nůžky.... 1 FUNCTIONAL FORM Nože....... 1 FUNCTIONAL FORM PRO Nože... 2 FUNCTIONAL FORM Náčiní... 3 FUNCTIONAL FORM Nádobí z tvrdého anodizovaného hliníku... 5 FUNCTIONAL FORM Nádobí

Více

List1 NOŽE. Stránka 1

List1 NOŽE. Stránka 1 NOŽE Název položky Cena v Kč vč. DPH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- břitva (pouze na pedikúru) 40 46 kolébka

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE 29.1 Stroje pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily

Více

DOPORUČENÝ STANDARD UBYTOVACÍCH SLUŽEB. Ubytování v soukromí Ubytování v kempech a chatových osadách Ubytování v turistických ubytovnách

DOPORUČENÝ STANDARD UBYTOVACÍCH SLUŽEB. Ubytování v soukromí Ubytování v kempech a chatových osadách Ubytování v turistických ubytovnách DOPORUČENÝ STANDARD UBYTOVACÍCH SLUŽEB Ubytování v soukromí Ubytování v kempech a chatových osadách Ubytování v turistických ubytovnách Obsah Kategorizace ubytovacích zařízení Část první - Ubytování v

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

CENÍK FISKARS - DOMÁCÍ POTŘEBY 2008

CENÍK FISKARS - DOMÁCÍ POTŘEBY 2008 LIST 1 / 16 NŮŽKY FUNCTIONAL FORM 6411501985323 859853 10 Nůžky univerzální 649 6411501995070 859950 10 Nůžky univerzální pro leváky 649 6411501987471 859874 10 Nůžky kuchyňské 649 6411501944573 859445

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

Mýto pod Ďumbierom. 62. letní expedice POKYNY. starší 28.6. 19.7. 2014. mladší 5. - 19. 7. 2014. 14. tábornická skupina pionýra

Mýto pod Ďumbierom. 62. letní expedice POKYNY. starší 28.6. 19.7. 2014. mladší 5. - 19. 7. 2014. 14. tábornická skupina pionýra 14. tábornická skupina pionýra Zeměpisná společnost Po cestách vlasti Brno POKYNY 62. letní expedice Mýto pod Ďumbierom starší 28.6. 19.7. 2014 mladší 5. - 19. 7. 2014 nejmladší 12.7. 19.7. 2014 Vážení

Více

856120 Servírovací souprava 2 ks **) ks 445,- 856140 Steaková souprava 4 ks **) ks 463,-

856120 Servírovací souprava 2 ks **) ks 445,- 856140 Steaková souprava 4 ks **) ks 463,- NŮŽKY FUNCTIONAL FORM 859853 Nůžky univerzální ks 445,- 859950 Nůžky univerzální pro leváky ks 445,- 859874 Nůžky kuchyňské ks 445,- 859445 Nůžky entlovací ks 1070,- 859863 Nůžky krejčovské profesionální

Více

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 290 final Příloha II - Část 9/22 PŘÍLOHA Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. září 2013 PUBLIC 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Plánování elektroinstalace

Plánování elektroinstalace Předsíň. Železné pravidlo pro předsíň: Do 3 metrů délky předsíně navrhnout 1-3 zásuvky, od 3 metrů délky 2-4 zásuvky. Navrhněte pro svou předsíň, v závislosti na jejím půdorysu, počtu dveří a rozsahu osvětlení

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Číslo pracovní pozice 3.c Název pracovní pozice Pracovník pro ochranu a vysazování přirozených lesních kultur CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník pro ochranu a vysazování

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2016 COM(2016) 173 final ANNEX 4 PART 6/7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a jejích členských států a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení

Více

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU /Pro skupiny více jak 10osob, nebo dle individuální domluvy/ LANOVÉ AKTIVITY /ADRENALIN A ZÁBAVA/ Připravíme pro vás slaňování z mostu, lezení po skále, superadrenalinové

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

OBSAH. FUNCTIONAL FORM Nůžky... 1. FUNCTIONAL FORM Nože... 2. FUNCTIONAL FORM PRO Nože... 2. FUNCTIONAL FORM Náčiní... 3

OBSAH. FUNCTIONAL FORM Nůžky... 1. FUNCTIONAL FORM Nože... 2. FUNCTIONAL FORM PRO Nože... 2. FUNCTIONAL FORM Náčiní... 3 OBSAH FUNCTIONAL FORM Nůžky.... 1 FUNCTIONAL FORM Nože....... 2 FUNCTIONAL FORM PRO Nože... 2 FUNCTIONAL FORM Náčiní... 3 FUNCTIONAL FORM Nádobí z nerez oceli...... 5 FUNCTIONAL FORM Nádobí z tvrdého anodizovaného

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům pro matky s dětmi

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům pro matky s dětmi Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům pro matky s dětmi Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 9/11 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

VYSVĚTLIVKY CZ-COPNI. 01 BYDLENÍ 01.0 BYDLENÍ 01.0.1 Společná správa bydlení Z: služby NISD týkající se:

VYSVĚTLIVKY CZ-COPNI. 01 BYDLENÍ 01.0 BYDLENÍ 01.0.1 Společná správa bydlení Z: služby NISD týkající se: VYSVĚTLIVKY CZ-COPNI Význam použitých zkratek: Z - zahrnuje, znamená, že daná skupina, příp. třída COPNI zahrnuje uvedené služby; výčet služeb nemusí být vyčerpávající. ZT - zahrnuje také, znamená, že

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Toto není JE TO VÝKLADNÍ SKŘÍŇ PRO TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ

Toto není JE TO VÝKLADNÍ SKŘÍŇ PRO TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ Toto není JE TO VÝKLADNÍ SKŘÍŇ PRO TO NEJÚCHVATNĚJŠÍ KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ OBSAH NŮŽKY FUNCTIONAL FORM.................................... 3 NŮŽKY AVANTI............................................... 6 NOŽE

Více

Historie 365 let je důkazem našeho zaměření na kvalitu. Produkty Fiskars jsou důmyslně funkční, jedinečně uživatelsky příjemné, mají působivě dlouhou

Historie 365 let je důkazem našeho zaměření na kvalitu. Produkty Fiskars jsou důmyslně funkční, jedinečně uživatelsky příjemné, mají působivě dlouhou Katalog Kuchyně 2016 Historie 365 let je důkazem našeho zaměření na kvalitu. Produkty Fiskars jsou důmyslně funkční, jedinečně uživatelsky příjemné, mají působivě dlouhou životnost a vynikají ikonickou

Více

Hodnoticí tabulka certifikace Ubytování v soukromí, verze 1. 1. 2016. Pro subjekt...

Hodnoticí tabulka certifikace Ubytování v soukromí, verze 1. 1. 2016. Pro subjekt... Hodnoticí tabulka certifikace Ubytování v soukromí, verze.. 06 Pro subjekt.... Kvalita zařízení POČET KVĚTIN. Venkovní prostory.. Označení Jak jde subjekt najít? Např. s mapou, popisem trasy, informační

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací Stránka č. 1 z 5 Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací 10. září 2007 9:31 Jít a dívat se minimálně pět dní na lidskou civilizaci jenom shora! Tenhle nevšední zážitek si můžete dopřát,

Více

Příloha č. 2 k bodu č. 12

Příloha č. 2 k bodu č. 12 Příloha č. 2 k bodu č. 12 Příloha č.2 k darovací smlouvě na město Meziboří Inv.číslo Název karty mistn pořiz.cena za ks pořiz.cena Pořízeno ost ks celkem 3509001 knihovna 3509 1 290,00 3 3 870,00 06.09.1987

Více

pevnost průměr při přetrhu 2 mm 75 kg 3 mm 135 kg 4 mm 250 kg 5 mm 310 kg 6 mm 495 kg 8 mm 705 kg 10 mm 750 kg 12 mm 930 kg

pevnost průměr při přetrhu 2 mm 75 kg 3 mm 135 kg 4 mm 250 kg 5 mm 310 kg 6 mm 495 kg 8 mm 705 kg 10 mm 750 kg 12 mm 930 kg PARACORD - SURVIVAL NÁRAMEK Nedílná součást výstroje na přežití a legendární poznávací znak všech bojovníků hlásících se k odkazu speciálních jednotek. Náramek je upletený z dlouhého kusu padákové šňůry.

Více

SAP. výrobku. Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro

SAP. výrobku. Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro SEKERY ŠTÍPACÍ 122440 1001613 Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro 6411501224408 4 1 350 122460 1000606 Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro 6411501224606 4 1 690 122480 1000607 Sekera

Více

mini spotřebice jaro 2010

mini spotřebice jaro 2010 mini spotřebice jaro 2010 TK - 600 čistá voda pro zdravé vaření Rychlovarná nerezová konvice s vloženou konvicí BRITA s filtrem Maxtra-při jeho použití kapacita 1 litr jinak 1,7 litru.samozřejmostí je

Více

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm MIMOKATALOGOVÁ NABÍDKA DUBEN 2015 366789 NÁDOBKA S VÍKEM KVĚTINA velká a objemná na uchování různých potravin jak na potraviny sypké, tak na zeleninu a ovoce s víkem- zdobeným úchytem ve tvaru květiny

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

859853 Nůžky univerzální 6411501985323 5 499. 859874 Nůžky kuchyňské 6411501987471 5 499. 859445 Nůžky entlovací 6411501944573 5 1 180

859853 Nůžky univerzální 6411501985323 5 499. 859874 Nůžky kuchyňské 6411501987471 5 499. 859445 Nůžky entlovací 6411501944573 5 1 180 Nůžky ServoCut 879161 879168 879151 879152 879154 879158 Nůžky ServoCut, univerzální 24cm Nůžky ServoCut, dílenské 24cm Nůžky ServoCut, univerzální 21cm Nůžky ServoCut, krejčovské 21cm Nůžky ServoCut,

Více

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař)

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař) U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař) Obsah Technika odbytu... 2 Nauka o výživě... 3 Výroba pokrmů... 4 Odborný výcvik... 5 Ekonomika... 6 Svět

Více

Vlček č. 1 ~ Odborná zkouška pro Vlčata ~ Zdravotník

Vlček č. 1 ~ Odborná zkouška pro Vlčata ~ Zdravotník Vlček č. 1 Zdravotník 1. Víš, jaké úrazy můžeš ošetřit. 2. Dovedeš ošetřit povrchovou ránu. 3. Umíš stáhnout elastickým obinadlem kotník, koleno a zápěstí. 4. Víš, jak ošetřit lehčí omrzliny a popáleniny.

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 4 PART 3/3 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba pečuje o svou hygienu Osobní hygiena Běžná denní hygiena Provádění běžné hygieny Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Mít podporu v tom, jak pečovat o tělo, jak používat kompenzační pomůcky

Více

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Fénix Brno Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Vážení rodiče, Dostávají se Vám do rukou kompletní informace k letnímu táboru našeho oddílu.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1950. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1950. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1950 Vyhlásené: 20.07.1950 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 91 V l á d n í v y h l á

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Pokyny k odjezdu na tábor

Pokyny k odjezdu na tábor Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9. května 198, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Tel.,fax.: 495 485 357, www.ddmchlumec.net Název tábora: Všeobecný II. - Kobliha Termín: 3. 8. 17. 8. 2013 Cena: 4 450,--

Více

Classic 1. Essencial 1. Inspiration 7. Moomin 2 First. 3 Cut+More 3 EasyCut 3 SmartCut 3. KitchenSmart 8. Fuzion 3 Solid. 4. Gusto 9.

Classic 1. Essencial 1. Inspiration 7. Moomin 2 First. 3 Cut+More 3 EasyCut 3 SmartCut 3. KitchenSmart 8. Fuzion 3 Solid. 4. Gusto 9. OBSAH Nůžky Classic 1 FunctionalForm 1 Essencial 1 Inspiration 2 Moomin 2 First. 3 Cut+More 3 EasyCut 3 SmartCut 3 KitchenSmart 3 Nože Fuzion 3 Solid. 4 FunctionalForm 4 KitchenSmart 5 Náčiní FunctionalForm

Více

Classic 1. Essencial 1. Inspiration 7. Moomin 2 First. 3 Cut+More 3 EasyCut 3 SmartCut 3. KitchenSmart 8. Fuzion 3 Solid. 4. Gusto 9.

Classic 1. Essencial 1. Inspiration 7. Moomin 2 First. 3 Cut+More 3 EasyCut 3 SmartCut 3. KitchenSmart 8. Fuzion 3 Solid. 4. Gusto 9. OBSAH Nůžky Classic 1 FunctionalForm 1 Essencial 1 Inspiration 2 Moomin 2 First. 3 Cut+More 3 EasyCut 3 SmartCut 3 KitchenSmart 3 Nože Fuzion 3 Solid. 4 FunctionalForm 4 KitchenSmart 5 Náčiní FunctionalForm

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001,

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001, 495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Vláda

Více

Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mužů a žen 2012

Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mužů a žen 2012 STK ŠSČR ------------------ Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR mužů a žen 2012 Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství České republiky

Více

Podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona

Podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona Příloha č. 38 (Příloha č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona I. Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍ POZN MOC. 0410001036 PREMIUM Wok sada A 3869. 0415001037 PRESTIGE Wok-Set černý A 3269. 0415001437 PRESTIGE Wok-Set červený A 3269

ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍ POZN MOC. 0410001036 PREMIUM Wok sada A 3869. 0415001037 PRESTIGE Wok-Set černý A 3269. 0415001437 PRESTIGE Wok-Set červený A 3269 MOBAX ČR s.r.o. Suchdolska 782 CZ-252 62 Horoměřice tel +420 233 920 408 fax +420 233 920 411 objednavky@mobax.cz www.mobax.cz ČÍSLO NÁZEV ZBOŽÍ POZN MOC 0410001036 PREMIUM Wok sada A 3869 0415001037 PRESTIGE

Více

Ceník ZACK 2016 platný od 15.02.2016 doporučené MOC s DPH

Ceník ZACK 2016 platný od 15.02.2016 doporučené MOC s DPH 20085 4034398200854 "REZZO" kalíšek výška 11 cm, ø 7 cm 469 16,69 20102 4034398201028 "CONTAS" podložka set/2, ø 10 cm 579 20,59 20110 4034398201103 "TONDO" zásobník na kapsle 36 NESPRESSO výška 41 cm,

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

Letní skautský tábor Pod Hláskou 2014

Letní skautský tábor Pod Hláskou 2014 Letní skautský tábor Pod Hláskou 2014 Vážení rodiče, V roce 2014 pořádá náš oddíl Dvojkaři letní skautský tábor v době od soboty 28. června do soboty 19. července na tábořišti ve Stálkově u Slavonic (Loc:

Více

NOVINKA POHLEDNICE PŘÍŠERKA. Náplň: zelený čaj Sencha, šípek, ibišek, jablko, brusinky. Cena: 30 Kč POHLEDNICE PRO MILÁČKA.

NOVINKA POHLEDNICE PŘÍŠERKA. Náplň: zelený čaj Sencha, šípek, ibišek, jablko, brusinky. Cena: 30 Kč POHLEDNICE PRO MILÁČKA. 2 VALENTÝN 2016 POHLEDY Z LÁSKY NOVINKA POHLEDNICE MÁM TĚ PLNOU HLAVU Náplň: šípek, ibišek, jablko, brusinky Kód: 59234 NOVINKA POHLEDNICE PŘÍŠERKA Náplň: zelený čaj Sencha, šípek, ibišek, jablko, brusinky

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Ceník ZACK 2015 platný od 1.12.2015 doporučené MOC s DPH

Ceník ZACK 2015 platný od 1.12.2015 doporučené MOC s DPH 20085 4034398200854 "REZZO" kalíšek výška 11 cm, ø 7 cm 429 15,59 20102 4034398201028 "CONTAS" podložka set/2, ø 10 cm 519 18,89 20110 4034398201103 "TONDO" zásobník na kapsle 36 NESPRESSO výška 41 cm,

Více

Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost!

Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost! Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost! A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z Co

Více

33 ZDRAVOTNICKÉ, PŘESNÉ, OPTICKÉ A ČASOMĚRNÉ PŘÍSTROJE; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE. Kód SKP N á z e v HS/CN

33 ZDRAVOTNICKÉ, PŘESNÉ, OPTICKÉ A ČASOMĚRNÉ PŘÍSTROJE; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE. Kód SKP N á z e v HS/CN 33.1 Zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a ortopedické prostředky, jejich díly; průmyslové služby a práce 33.10 Zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a ortopedické prostředky, jejich

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Základy strojnictví. Kód předmětu N444005 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Základy strojnictví Kód předmětu N444005 Modul - 6 Technologie tvarování součástí a zásady bezpečnosti práce Emil Jirák Ondřej Ekrt Základní technologie tvarování

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

Ceník produktů ke katalogu HP, ZN, OP

Ceník produktů ke katalogu HP, ZN, OP Kód produktu 1.HP - Lopaty, rýče* T105390 dvojstranný bn 2,5kg 103,00 H5256 kovaný 2,5 kg 2 ostří 144,00 H5252 Krumpáč kovaný s násadou 2,5 kg 195,00 H5400 Lopata Al malá 260x290mm 66,00 H040353 Lopata

Více

propagace firem. Milenka zavražděného Kočky shrábne 700 tisíc Královské rodiny FASHION WEEK Celebwiki Smrt Ivety Bartošové RETRO

propagace firem. Milenka zavražděného Kočky shrábne 700 tisíc Královské rodiny FASHION WEEK Celebwiki Smrt Ivety Bartošové RETRO půjčka online ihned lovosice fotbal liga. Každý den užívá více jak 3 milióny lidí v ČR interne se stává reklama prostřednictvím tohoto média jednou z půjčka online ihned lovosice fotbal liga nejúčinnějších

Více

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA *****

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : Rozlehlý hotelový resort CHC Athina Palace Resort & SPA byl postaven na malém výběžku na pobřeží ve vesničce

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Дом Dům 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt апартаме нт m. byt: со бствен ~ vlastní byt; обзаве ден ~ zařízený byt; едноста ен ~ garsonka асансьо р

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

charakterizujte vepřové maso vzhled, složení, vlastnosti uveďte jednotlivé části vepřového masa, u každé části vepřového masa napište vhodné tepelné použití a příklady pokrmů sestavte restaurační menu

Více

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky. Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK OBSAH: NÁZEV: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval:

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK OBSAH: NÁZEV: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval: NÁZEV: Platnost od: 1.6.2015 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK Archiv od: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval: Marie Lancouchová Ředitelka firemní školky Počet příloh: Marie Lancouchová Ředitelka firemní školky

Více

odlety z Prahy týdenní pobyty Ceník Týdenní odlety z Prahy www.vtt.cz

odlety z Prahy týdenní pobyty Ceník Týdenní odlety z Prahy www.vtt.cz y z Prahy týdenní pobyty Ceník Týdenní y z Prahy www.vtt.cz 8-denní pobytové zájezdy s em z Prahy ostrov Kréta Heraklion Program: 8-denní pobyty u moře 1. den: z Prahy, do Heraklionu, transfer do letovisek,

Více

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu výrobců Žádám o provedení (nehodící se škrtněte): Změny údajů zapsaných v Seznamu výrobců Výmaz ze Seznamu výrobců vepište nové údaje do příslušných

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna Základní škola Trivium Plus o. p. s. Bystré, Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: Dobřany 2, 518 01 Dobruška

Více

MN130. Devadūta sutta

MN130. Devadūta sutta MN130. Devadūta sutta Nebeští poslové Úvod Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sāvatthī, Jetově háji, Anāthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Ctihodný pane!" odpověděli

Více

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní

Více

JT Na Bělici 2011 založeno 1990 Termín: 12 19. března 2011 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TÁBOŘE Místo pobytu: Forma: Program: Cena: Doprava: Chata Na Bělici u obce Kaliště. Obec Kaliště leží 8 km severozápadně

Více

Významové souvislosti slov třídění slov pracovní list Jméno a příjmení: jablko paprika lízátko mrkev kedlubna. člověk stůl kůň čáp židle

Významové souvislosti slov třídění slov pracovní list Jméno a příjmení: jablko paprika lízátko mrkev kedlubna. člověk stůl kůň čáp židle č. 6 název Významové souvislosti slov třídění slov anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení významových souvislostí slov třídění slov, vyhledávání slov podřazených a nadřazených. Součástí pracovního

Více

na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ

na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRASEK Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov pořádá Letní dětský tábor FUJAVEC na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ Cena: 4 190,-- Kč v rekreačním areálu Lev na okraji města

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2016 COM(2016) 173 final ANNEX 4 PART 7/7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a jejích členských států a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení

Více

Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz

Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních Čechách www.brloh.cz Již po 38. pořádáme letní dětský prázdninový tábor (po 14. 4. turnus), zaměřený na poznávání, hry a pobyt v přírodě, v nádherné

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Dům na půl cesty

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Dům na půl cesty Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Hlavní řešená témata Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Dům na půl

Více

Energie v domácnosti. doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Energie v domácnosti. doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Energie v domácnosti Provoz domácnosti - Elektřina a plyn - Voda - Teplo a topení - Osvětlení Spotřebiče - Kde ušetřit - kdekoliv - Stand-by-režim - Energetický štítek Energie v domácnosti Vaření a jídlo

Více

KATALOG NABÍDKY CENTRA BABYLON EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO ODBORY KOVO MB

KATALOG NABÍDKY CENTRA BABYLON EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO ODBORY KOVO MB KATALOG NABÍDKY CENTRA BABYLON EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO ODBORY KOVO MB CENTRUM BABYLON LIBEREC - JEDINEČNÝ OSTROV ZÁBAVY Luxusní ubytování i originální zábava na jednom místě. Hotel - Wellness - Zábava Gastronomie

Více

MOBAX ČR s.r.o. Velvarska 6 CZ-252 62 Horoměřice tel +420 233 920 408 fax +420 233 920 411 welcome@mobax.cz www.mobax.cz

MOBAX ČR s.r.o. Velvarska 6 CZ-252 62 Horoměřice tel +420 233 920 408 fax +420 233 920 411 welcome@mobax.cz www.mobax.cz 0004000000 Háčky 329,00 0004040000 Dvojité háčky 449,00 0004050000 Háčky na pánve 369,00 0300410024 Skleněný poklop k selské pánvi 24 cm 569,00 0300410026 Skleněný poklop k selské pánvi 26 cm 669,00 0300410028

Více