NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské průmyslové zóny směrem na Zákupy spatřili ve čtvrtek 6. října po 16. hodině obyvatelé České Lípy. Vše způsobil požár haldy osobních automobilů určených k sešrotování v objektu Kovošrotu v ulici U Obecního lesa, na jehož likvidaci se spolu s profesionálními hasiči podílely i jednotky dobrovolných hasičů z Dobranova, Staré Lípy, Zákup, Nového Boru a Skalice. Hasiči zde nasadili devět vodních proudů a ke slovu přišla i výšková technika. Celkem se zde vystřídalo na 20 hasičských aut. Kvůli silnému zakouření varovali hasiči prostřednictvím několika rozhlasových stanic také obyvatele v okolí, aby neotvírali okna, neboť se z plastových částí vozů šířil jedovatý kouř. Škoda byla předběžně odhadnutá na 2 miliony korun. Příčina požáru je v šetření policie, ale vše nasvědčuje tomu, že šlo o mechanickou jiskru. (ema) Z bloku starostky Už mnohokrát jste měli příležitost se ze stránek Městských novin dozvědět, že město Česká Lípa pracuje na novém územním plánu. Příprava dokumentu je zdlouhavý a náročný proces a nyní jsme před jeho vydáním zastupitelstvem města, neboť přijetí návrhu je na programu středečního zasedání (26. října). Závěrečnou fázi projednání návrhu odstartovalo těsně před prázdninami veřejné projednání návrhu, kde byla za účasti přizvaných odborníků veškerá dokumentace prezentována veřejnosti. Oproti konceptu už obsahovala zapracované změny, které vzešly z připomínkového řízení. S návrhem se veřejnost mohla seznámit také na pracovišti územního plánu na MěÚ, kde je rovněž k dispozici. Pokud bude územní plán na našem říjnovém jednání odsouhlasen, bude vydán formou opatření obecné povahy a nabývá účinnost 15. dnem po vyvěšení na úřední desce. Připomínám, že ve středu 26. října nás čeká i další významná událost a tou bude zahájení programu, který jsme pro vás připravili u příležitosti letošních oslav 28. října. Několika denní program je tentokrát spojený s otevřením nové sportovní haly, kam se právě ve středu můžete poprvé vypravit jak na prohlídku (14 až 16 hodin), tak na první sportovní utkání, florbalový zápas mezi českolipskými Démony a SK Slávia Praha. Další prohlídka haly bude následovat i ve čtvrtek 27. října dopoledne a vpodvečer proběhne slavnostní předání haly sportovcům. V této souvislosti však zároveň musím dodat, že kapacita haly je omezená, a tak se možná nedostane na všechny zájemce. Nemějte nám to prosím za zlé, důležité je, že v České Lípě máme novou halu, kde bude nespočet příležitostí k návštěvě, protože sportovci mají o její využití velký zájem. Podrobný program s časovým rozpisem ke Dni vzniku samostatného československého státu najdete podobně jako v minulém vydání MN na str. 13. Pouze dodávám, že po tradičním setkání U lípy svobody na Slovance, které se jako každoročně uskuteční 28. října ve hodin, jsme ani letos nezapomněli na symbolické vysazení stromu. Pro letošek to bude okrasná jabloň, kterou společně zasadíme v Městském parku v blízkosti Mikovcovy ulice. Na viděnou se těší Hana Moudrá

2 č. 18 z radnice říjen 2011 Pozemky TJ Sokol město neodkoupí Zastupitelstvo města Česká Lípa na zářijovém jednání zrevokovalo svoje loňské usnesení týkající se výkupu pozemků od Tělocvičné jednoty Sokol. Jde o pozemky o celkové rozloze m2, které jsou součástí sportovního areálu v ulici 5. května, kde další část pozemků a budovy vlastní TJ Lokomotiva, se kterou má město uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí na odkup i jejích nemovitostí. Záměr města vycházel z toho, že vlastníkem celého areálu se stane město, které tu i nadále bude provozovat sportoviště. Výkup pozemků od TJ Sokol byl proto odsouhlasen na jednání zastupitelstva města dne 29. září 2010 za cenu ve výši ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem. Letos v březnu pak byl Zastupitelstvo města Česká Lípa v září odsouhlasilo poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku realizovanou v rámci Libereckého kraje ve druhém pololetí roku Občanskému sdružení Most k naději tak náleží částka ve výši Kč na pokrytí provozních a mzdových nákladů českolipského K-centra a Kč získá od města občanské sdružení Advaita v Chrastavě na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením služeb dle zákona o sociálních službách. Jak připomíná starostka Hana Moudrá, příspěvek města vyplývá z dohody, kterou již pro loňský rok navrhla Krajská poradní skupina Libereckého kraje, když se řešil problém s financováním nízkoprahových center, zastupitelstvu předložen protinávrh od TJ Sokol požadující za svůj majetek podstatně vyšší částku v hodnotě ,- Kč, avšak zastupitelé tento návrh nepřijali a trvali na svém původním usnesení. Vzhledem k tomu, že ani TJ Sokol neakceptuje návrh kupní ceny schválený zastupitelstvem a kupní smlouva nebyla do současné doby podepsána, rozhodli se zastupitelé pro revokaci, tj. pro zrušení celé transakce. Revokaci usnesení doporučil zastupitelům také výbor pro pronájem a prodej nemovitostí, který se touto záležitostí rovněž zabýval. Město tak odkoupí pouze majetek TJ Lokomotivy a zbylé nemovitosti zůstanou i nadále v majetku TJ Sokol. (ema) Podíl České Lípy na protidrogové politice v Libereckém kraji mezi která patří i českolipské K-centrum. Poradní skupina zpracovala nový koncept Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji založeném na principu solidárního financování této registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zařadila ho do Akčního plánu protidrogové politiky LK na období Podle navrženého klíče pro financování protidrogových programů tak město Česká Lípa přispívá na protidrogovou politiku částkou 11,50 Kč na občana, což při počtu obyvatel k činí pro letošek celkem Kč. Stejnou částkou, která byla zastupitelstvem nyní schválena, přispělo proto město i v prvním pololetí letošního roku. (red) Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj Se dvěma podmínkami ze strany města Česká Lípa vyslovilo českolipské zastupitelstvo souhlas k návrhu Ministerstva životního prostředí na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj. Současná CHKO Kokořínsko o celkové rozloze 271,57 km2 byla zřízena výnosem ministerstva kultury již v roce Ministerstvo životního prostředí nyní svým návrhem hodlá tuto chráněnou oblast rozšířit o další území, čímž se má stávající rozloha zvětšit o 139 kilometrů čtverečních. Nové chráněné území tak půjde od Doks přes Jestřebí, Zahrádky, Hradčany u Ralska, Kuřívody až k Bělé pod Bezdězem. Součástí chráněné oblasti na Českolipsku by se měla stát i část katastru České Lípy, respektive přidružených obcí Heřmaničky, Vítkov a Vlčí Důl. Z tohoto důvodu požádalo ministerstvo o souhlas i Českou Lípu, která ho podmínila jednak tím, že zastavěná území a zastavitelné plochy budou zahrnuty do nejnižší, tj. IV. zóny ochrany, a že v návrhu plánu péče bude rovněž zachována možnost rozšiřování zastavěných, resp. zastavitelných území v lokalitě Heřmaničky, Vítkov a Vlčí Důl. Snahou města tak je, aby CHKO zásadně neomezila rozvoj nejenom jeho přidružených obcí, ale i dalších, a nepůsobila zásadní omezení zdejším obyvatelům. Hlavním důvodem nového vyhlášení je pak rozšíření již existujícího zvláště chráněného území o dosud nechráněné území na Dokesku, které podle ochranářů vyniká koncentrací přírodních hodnot, zvláště pestrostí biotopů, zejména vodních, mokřadních a rašelinných, s výskytem značného počtu chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně endemitů. Rozšíření CHKO Kokořínsko o Dokeskou část přinese i aktualizaci právního předpisu, zajištění ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, sjednocení přístupu v ochraně přírody a lepší ekonomickou elektivnost správy a managementu ochrany přírody. Východiskem pro navrhovanou hranici jsou evropsky významné lokality, zejména Jestřebsko - Dokesko, a ptačí oblast Dokeské pískovce a mokřady. V chráněném území bylo v posledních letech zjištěno přibližně 60 ohrožených druhů rostlin. Unikátem je orchidea prstnatec český. Tento endemit se nevyskytuje nikde jinde na světě. Roste pouze na rašeliništi Barónský rybník, který je součástí Jestřebských slatin. Jestřebské slatiny mají být vyhlášeny národní přírodní památkou. Lokalita je také hnízdištěm bukače velkého, orla mořského a jeřába popelavého. Jeřáb tam začal hnízdit v 90. letech minulého století, dnes tam žije kolem 10 až 12 párů těchto ptáků. Mortalita mláďat, kterých pár mívá jedno až dvě, je ale stále veliká. Až se území stane chráněnou krajinnou oblastí, budou moci ochránci přírody využívat další metody, jak zabránit predátorům vejce nebo mláďata likvidovat. (ema) Zvýšení kapacity školních družin O navýšení kapacity školní družiny na dvou českolipských základních školách s účinností od příštího školního roku rozhodla Rada města Česká Lípa. Na Základní škole Slovanka by se tak od 1. září 2012 měla kapacita družiny navýšit ze 115 žáků na 144 a na Základní škole Partyzánská ze 75 na 85 žáků. Na základě Dlouhodobého záměru Libereckého kraje je základním školám pro zájmové vzdělávání, kam svým charakterem patří školní družiny, garantováno finanční pokrytí 45 % žáků I. stupně, vysvětluje místostarosta Tomáš Vlček. Dodržení tohoto procentuálního podílu je pak nezbytné proto, aby škola získala od kraje finance na 2 pokrytí mzdových nákladů. Ředitelé obou základních škol si proto vzhledem ke zvýšenému počtu žáků podali žádost o zvýšení kapacity školní družiny na takovou výši, aby v souladu s Dlouhodobým záměrem Libereckého kraje pokrývala 45 % počtu žáků na 1. stupni ZŠ. Podle místostarosty T. Vlčka je omezená kapacita v družinách celokrajským problémem, neboť zájem rodičů o to, aby jejich děti mohly školní družinu navštěvovat, je rozhodně větší, než povolených 45 %. A tak by i město Česká Lípa v obecné rovině uvítalo, kdyby kraj do budoucna přistoupil na navýšení tohoto procentního podílu. (ema) Příští vydání MN je 4. listopadu Uzávěrka tohoto čísla je 25. října

3 Žáci Základní školy dr. Tyrše budou mít nové šatny investice říjen 2011 č. 18 Demolice a stavba svárovské Pastelky Zadávací podmínky otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude demolice budovy Mateřské školy Pastelka, odsouhlasila na svém zářijovém jednání Rada města Česká Lípa. Jde tak o první etapu plánovaných stavebních prací, neboť po demolici by měla následovat i připravovaná stavba nového objektu MŠ. Snahou města je, aby tato stavba byla zahájena počátkem roku 2012, aby k zahájení provozu v nové MŠ mohlo dojít již ve školním roce 2012/13. Záměr kompletní rekonstrukce MŠ Pastelka z důvodu špatného stavebně-technického stavu objektu byl odsouhlasen již v roce 2008 a v roce 2010 zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání rozhodlo o zařazení této investiční akce do rozpočtu města na rok Na základě těchto skutečností zadal odbor rozvoje města, majetku a investic zpracování projektové dokumentace, která zahrnuje jak demolici stávajícího objektu, tak následnou výstavbu nové budovy. Letos v létě rada města schválila dodatek ke smlouvě s projektantem, kterým dochází k úpravě původní dokumentace novostavby MŠ a tím i k posunutí termínu dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti do Radě města byl proto předložen návrh zahájit I. etapu podlimitní veřejné zakázky, tj. demolici stávajícího objektu MŠ, který není možné v současné době jakkoli využívat z důvodu statických poruch a špatného stavebně technického stavu, vysvětluje místostarosta Jiří Kočandrle. Součástí demolice objektu je také odstranění stávajících zpevněných ploch. Předpokládaný odhad nákladů na první etapu stanovený na základě rozpočtu projektanta je Kč včetně DPH. Realizaci této zakázky odsouhlasilo i zastupitelstvo města, jehož zasedání následovalo po jednání rady. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí podrobnou zprávu o přípravě výstavby nové mateřinky, která vyroste na místě původní budovy. Půjde o dvoupodlažní objekt z lehkého montovaného nosného konstrukčního systému s použitím technologie suché výstavby. Kapacita školky se tak ze stávajících 84 dětí zvedne na 100 dětí. V letošním rozpočtu města je na svárovskou Pastelku vyčleněno 25 milionů korun a tato rozpočtovaná částka vycházela z odhadu tzv. objemové studie, která předchází projektu. Ze zpracované projektové dokumentace po úpravě, kdy byla z projektu vypuštěna vyvařovna, neboť se počítá, že obědy budou do nové školky dováženy z jiné školní vyvařovny, vyplynula částka ve výši kolem 34 mil. korun (včetně DPH a demolice) vyčíslená podle standardně používaného ceníku Ústavu pro racionalizaci stavebnictví. Zastupitelé proto řešili i finanční pokrytí celé této stavby a souhlasili s případným dofinancováním v roce 2012 z investičního fondu a to maximálně do výše projektem předpokládaných investičních nákladů. Jak zaznělo během diskuse na ZM, skutečné náklady stavby však budou známy až po transparentně vedeném výběru dodavatele v otevřeném zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Také o tomto výběru bude rozhodovat zastupitelstvo, které tak zároveň bude mít kontrolu nad konečnou výší investičních nákladů stavby. Dá se předpokládat, že podobně jako u jiných investic realizovaných v této době, bude vysoutěžená cena v rozpětí odhadovaném v objemové studii, která vychází ze současných, tj. reálných cen stavebních prací a ze srovnání s obdobnými realizacemi v ČR. (ema) Třetí etapa Cyklostezky Varhany bude nejdelší Na Cyklostezce Varhany, která vede po tělese bývalé železniční tratě z České Lípy do Kamenického Šenova, zbývá dokončit poslední, třetí úsek. Ten bude zároveň i nejdražší, neboť je nejdelší a jeho trasa bude mít také největší převýšení. Letos na jaře obdržel Svazek obcí Cyklostezka Varhany, kde je hlavním a vedoucím partnerem město Česká Lípa, dobrou zprávu, že jako investor uspěl se svojí žádostí o poskytnutí dotace na tuto etapu z Regionálního operačního programu NUTS II. Slíbená dotace představuje financování téměř 90 % uznatelných nákladů na stavbu. Po nezbytných administrativních úkonech došlo k podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a mohla být zahájena příprava této stavby. Jak připomíná českolipská starostka Hana Moudrá, která je zároveň i předsedkyní dobrovolného svazku, jehož členskou základnu tvoří města a obce ležící v trase cyklostezky, realizace celého projektu rozděleného do tří etap byla zahájena před čtyřmi roky. Jedním z nejzásadnějších úkolů, které předcházely vlastní realizaci, bylo získat od Správy železniční dopravní cesty pozemky bývalé tratě do dlouhodobého pronájmu, což se po několika letech nakonec podařilo. Od loňského roku máme dokonce smlouvu na dobu neurčitou. V současné době jsou dokončeny dvě etapy, které zahrnují úsek z České Lípy přes Manušice, Horní Libchavu až do Volfartic v celkové délce 8,2 km. I na jejich výstavbu se podařilo získat dotaci, kterou svazku pro změnu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Výstavba III. etapy cyklostezky je posledním navazujícím úsekem, neboť propojí ukončenou stezku z Volfartic přes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské skály - Varhan. Předpokládané náklady na třetí etapu jsou generálním projektantem celé stavby odhadovány na cca 45 mil. Kč a etapa je projektována jako veřejně přístupná komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy o celkové délce téměř 8,5 km. Jedná se o zpevněnou komunikaci o šířce 3 m a bude budována včetně obnovy odvodnění, propustků i jednoho mostního objektu. Povrch bude stejný jako na předchozích dvou úsecích, tj. asfaltobetonový a třetí úsek bude také osazen nezbytným dopravním značením i mobiliářem, jako jsou lavičky a odpadkové koše, popisuje stavbu starostka a dodává, že skutečné náklady vyplynou až ze soutěže na dodavatele stavby. V současné době již probíhají veřejné zakázky na technický dozor investora a na administraci a řízení projektu. Zároveň probíhají jednání s projektantem o autorském dozoru. Všechny tyto úkony vyplývají z podmínek poskytovatele dotace a teprve po nich může následovat zadání soutěže na dodavatele stavby, vysvětluje starostka. Předpokládáme, že k vyhlášení této veřejné zakázky dojde koncem letošního roku. Stavba třetí etapy by pak měla být zahájena na jaře roku příštího. Výstavba třetí etapy by se měla objevit i v připravovaném návrhu rozpočtu města Česká Lípa na rok 2012, neboť jednou z dalších podmínek poskytovatele dotace je předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů. Tuto podmínku bude možné splnit pouze za předpokladu, že město Česká Lípa jako hlavní a vedoucí partner projektu poskytne svazku potřebné finance, které po dokončení stavby a vyplacení dotace získá zpět. Aktuální informace z pokračující výstavby i o provozu cyklostezky je také možné sledovat na nově spuštěných webových stránkách (ema) 3

4 č. 18 oznámení Povinné používání zimních pneumatik a nové bodové hodnocení přestupků říjen 2011 Od 1. srpna letošního roku začala platit novela silničního zákona číslo 133/2011 Sb., která mimo jiné nově stanovuje řidičům motorových vozidel povinné používání zimních pneumatik a to v období od 1. listopadu do 31. března. Tato povinnost platí v případech, kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. V uvedeném období musí řidič použít zimní pneumatiky i v případě, kdy sice na vozovce nic z toho není, ale může vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza mohou během jízdy na komunikaci vyskytovat. V praxi to znamená, že vyjede-li řidič na letních pneumatikách po 1. listopadu a nebude na pozemní komunikaci led, sníh nebo námraza, ničeho se nedopouští, ale v případě že jeho cesta povede například do horských oblastí, kde lze očekávat zhoršenou sjízdnost, musí již zimní pneumatiky použít. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg zákon vyžaduje zimní pneumatiky s hloubkou dezénu minimálně 4 mm na všech kolech. U vozidla s hmotností nad 3500 kg musí řidič zimní pneumatiky použít na všech kolech hnacích náprav a hloubka jejich dezénu musí být nejméně 6 mm. Ustanovení o zimních pneumatikách se netýká rezervy pro případ nouzového dojetí. Zákon také upravuje použití reflexní vesty. Novela řidičům určuje povinné užívání reflexní vesty v případě, že se řidič nachází mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním. Tato povinnost neplatí pro řidiče motocyklů, mopedů a nemotorových vozidel. Novela zavedla do praxe i další novinky. Mezi ně patří například dlouho diskutované měření rychlosti obecní policií bez informačních značek. Další novinkou je možnost policie zakázat motoristům účast na nelegálních sportovních akcích na pozemních komunikacích. Takovému řidiči může policie zabránit v jízdě technickým prostředkem nebo dokonce odtažením vozidla a to až na dobu 48 hodin. Jednou z posledních novinek je právo policie nařídit kontrolu technického stavu vozidla v případě, že stav automobilu neodpovídá právním předpisům. Zde je policie limitována pouze tím, že vzdálenost k zařízení pro provedení kontroly nesmí být větší než 8 kilometrů včetně cesty zpět. V případě, že se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy zjistí vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu. V novele zákona došlo také v některých případech ke změnám v bodovém hodnocení jednotlivých přestupků. Protože se především dopravní policisté často setkávají s otázkou: A za kolik to bude bodů? je výčet bodovaných přestupků uveden níže v tabulce. TRESTNÉ BODY ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ počet bodů řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7 odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7 neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7 při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7 vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7 předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h -1 a více v obci nebo o 50 km.h -1 a více mimo obec 5 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5 při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4 nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42) 4 řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 6 4 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h -1 a více v obci nebo o 30 km.h -1 a více mimo obec 3 nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu 3 řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4) 3 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3 neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h -1 a méně než 20 km.h -1 v obci nebo o více než 10 km.h -1 a méně než 30 km.h -1 mimo obec 2 držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2 nprap. Milan BRADÁČ, PČR, Česká Lípa Městské informační centrum v České Lípě nabízí kromě informací pro turisty i několik zajímavých publikací, které si zde můžete zakoupit. V jeho prodeji najdete opět publikaci z Dějin České Lípy (nyní za sníženou cenu 44 Kč). Dále nabízí publikaci Intimní Českolipsko (za 82 Kč). Ten, kdo pravidelně čte sborník Bezděz, si zde rovněž může tuto publikaci zakoupit 4 Aktuální nabídka Městského informačního centra a to její aktuální vydání na rok 2011 (za 213 Kč). Velmi kvalitní, ale trochu opomíjené jsou knihy o historii našeho města - Židé v České Lípě (za 97 Kč), Vodní hrad (za 21 Kč), Hrad Lipý (za 32 Kč) a Třpyt a stíny České Lípy (za 71 Kč). Obrazem i slovem velmi pěkně prezentuje naše město publikace Zralé město s mladou tváří (za 65 Kč). Tato publikace je prodávána i v německé mutaci V nabídce jsou samozřejmě také ostatní publikace s tematikou České Lípy a okolí např. Příběhy z Českolipska (za 149 Kč), Doksy a Máchův kraj (za 251 Kč) nebo Tajemné stezky Máchův kraj Českolipsko (za 273 Kč). Nesmíme zapomenout ani na prodej map. Letos jsou velmi oblíbené Cykloráj Ralsko a Labské pískovce. Turisté mají možnost zakoupit na našem informač- ním centru také pohlednice našeho města a okolí. Za zmínku stojí soubor pohlednic Krása České Lípy za 24 Kč. K velmi žádaným patří turistické známky za 30 Kč, turistické deníky za 54 Kč a turistické vizitky za 12 Kč. Nově jsou v prodeji turistické vizitky Peklo. Od léta prodáváme také Pidifrky, malované pohledy prezentující zábavnou formou naše město a okolí (za 18 Kč).

5 pravidelné rubriky říjen 2011 č. 18 Úřad práce informuje Proiekty Restart pomáhají nalézt práci Od října 2009 jsou v okrese Česká Lípa realizovány projekty ESF Restart pro Českolipsko a Restart znamená novou šanci. Cílem obou projektů je zmírnění dopadů propouštění zaměstnanců z organizačních důvodů, v rámci hromadného propouštění, při rušení pracovních míst nebo celých provozů. Převážná většina účastníků projektů jsou zaměstnanci firmy Delphi Packard s. r. o., která ukončila v závěru července 2011 výrobu ve svém českolipském závodě a která od srpna loňského roku propustila celkem zaměstnanců. Projekty podpořily dosud celkem 925 osob, které získaly možnost absolvovat krátké poradenství, rekvalifikovat se, aktivně spolupracovat s poradci a zejména podporu při hledání nového zaměstnání. Téměř 600 účastníků projektů již nové zaměstnání získalo. V rámci projektu proběhlo již 140 osobních kontaktů ve firmách nejen v okrese Česká Lípa s cílem vyhledávání nových pracovních příležitostí pro účastníky projektů. Projekt Restart, který znamená novou šanci, pokračuje do konce června Mgr. Zdeňka CIBULKOVÁ Sociální reforma přinese řadu změn Podle navrhované sociální reformy, která prošla sněmovnou a v rámci legislativního procesu se jí nyní zabývá senát, by všechny dávky, příspěvky a podpory měla již od příštího roku vyplácet jediná státní instituce a to Úřad práce ČR. Ředitelku českolipského kontaktního pracoviště úřadu práce Zdeňku Cibulkovou jsme proto požádali o rozhovor na téma připravovaných změn. Pokud bude sociální reforma uzákoněna, jaké konkrétní změny čekají veřejnost v případě výplaty sociálních dávek? Novelami zákonů (Sociální reforma I) se na Úřad práce ČR převádějí od ledna 2012 agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením. Změny se budou týkat oblasti zaměstnanosti konkrétně rekvalifikací, alternativy tzv. sdíleného zprostředkování práce, zrušení povinnosti hlásit volná pracovní místa (hlášení bude dobrovolné), institutu tzv. chráněného pracovního místa atd. Konkrétní změny, které se promítají v návrzích zákonů jsou zásadní a obsáhlé, takže odkazuji na tzv. průvodce změnami sociálního systému v roce 2012, což je virtuální informační zdroj na portále MPSV - cs/. Zde každý občan získá informace z oblasti, která se ho dotýká (nezaměstnaný, osoba se zdrav. postižením, zaměstnavatel, rodina atd.) Sociální reforma je upravena v návrzích, které mění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi, Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v návrhu Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a dalších souvisejících zákonech. ÚP ČR, prostřednictvím krajských poboček a kontaktních pracovišť, se stane jednotným výplatním místem, tj. místem sjednoceného rozhodování o nepojistných dávkách a jejich výplaty. Z médií zaznělo i to, že by se dávky vydávaly na takzvanou sociální kartu, s níž by se dalo vybírat z příslušných bankomatů a mohlo by se s ní i platit, už víte nějaké podrobnosti o tom, jak by tento systém měl fungovat? Sociální karta bude tzv. veřejnou listinou, která bude sloužit k identifikaci oprávněné osoby, ověření oprávněné osoby k Jednotnému informačnímu systému a pro účely výplaty sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti. Jelikož je tento projekt v legislativním procesu, vyčkala bych s podrobnostmi až do doby, kdy bude schválen příslušný zákon a budou jasné další podmínky pro provoz tohoto systému. Jak budete informovat veřejnost o všech novinkách, připravujete nějakou místní informační kampaň, nebo se domníváte, že o tyto informace se postará samo ministerstvo? Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá informační kampaň k sociální i důchodové reformě. Budou spuštěny speciální webové stránky, čtenáři se budou moct setkat s letáky a plakáty shrnujícími nejdůležitější změny v sociální oblasti, atd. Dotazy bude zodpovídat také telefonické centrum. Již nyní jsou informace o tzv. Sociální reformě I. k dispozici na portále MPSV v záložce Sociální poradce a pravidelně vychází tiskové zprávy MPSV. Po ukončení legislativního procesu budou pracovníci ÚP ČR školeni tak, aby aktuální informace mohli předat klientům včas. Dne 8. října jsme vzpomněli 105. výročí narození pana primáře MUDr. Vladimíra Fabiána, který mnoho let vedl chirurgické oddělení nemocnice Pod Holým vrchem. Za dobu jeho působení byla chirurgie vynikající a pan primář zde odoperoval a zachránil nespočet lidí. Zatímco on vedl chirurgii v přízemí, jeho Jsem houbař, ale nejsem v tomto oboru hvězda. A tak jsem se vypravil do muzea na výstavu hub, která proběhla ve dnech října Chtěl jsem pozvednout své houbařské znalosti a skutečně se tak stalo. Jsem za to organizátorům vděčen. Poučení o houbách bylo doplněno poučením ze zcela jiného oboru. Výstava hub se konala v galerii, kde zrovna probíhá výstava obrazů a kreseb Eduarda Steffena, výtvarníka a zvelebitele České Lípy. A tak jsem si prohlížel jak houby, tak i výtvarná díla. Musím říct, že jsem absolvoval lekci o České Lípě a okolí z let před roky. Přečetl jsem si také průvodní text k výstavě, zpracovaný Jaroslavem Panáčkem. V kostce řečeno, dýchla na mne historie. Každému, koho historie Město Smržovka hostilo v sobotu 3. září 2011 devátý ročník tradičních Krajských dožínkových slavností. V rámci oslav se vyhlašovala i cena v kategorii mlýnské a pekařské výrobky, v níž ocenění Výrobek roku obdržel Podhorský chléb Jizerských pekáren Česká Lípa. Vítěznou částku Kč věnovaly Jizerské pekárny Farní charitě Česká Lípa na projekt Sociální Napsali jste nám Vzpomínka na MUDr. Fabiána Pozoruhodná výstava Poděkování za dar bratr vedl o poschodí výš gynekologii a porodnictví. Ještě v důchodovém věku vedl pan primář mladé lékaře ve Frýdlantu a předával jim své bohaté zkušenosti. Dnes je bývalá nemocnice dlouhodobě prázdná, ale já na své pracovní začátky ve výborném kolektivu stále ráda vzpomínám. M. T. zajímá, tuto výstavu doporučuji. Steffenovy obrazy a kresby jsou svědectvím dob, v nichž žili mí prarodiče. Byli, jak už to bývá, čtyři a narodili se v letech 1855, 1860, 1873 a Zprvu jsem si obrazy prohlížel jen okrajově, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem si to všechno šel prohlédnout bez hub, ve středu 5. října. Přistěhovali jsme se do České Lípy v roce Od té doby se učím znát minulost tohoto města a okolí. Nikdy sice nebudu vědět všechno, ale poznávání minulosti je báječná činnost. Platí to pro mladé i pro staré. Nečekejte žádný zázrak, nebo laciné show, ale zaměřte se na podrobnosti. Ty řeknou velmi často víc než dlouhý proslov. Výstava potrvá do 30. října Jaromír ŠTRUMFA automobil. Tento projekt slouží k přepravě zdravotně handicapovaných dětí do školy a ze školy a významně tím pomáhá odlehčovat tíživou situaci rodin s postiženým dítětem. Farní charita Česká Lípa tímto srdečně děkuje Jizerským pekárnám, které již pátým rokem projevují tímto způsobem velkorysost a sociální cítění ve prospěch potřebných. Sportareál informuje Den vzniku samostatného česko-slovenského státu Sleva na bazénové vstupné pro děti a dospělé ve výši 10 % (neplatí na již zvýhodněné vstupné) Platný ceník vstupného Dospělí 90,- / 1,5 hod. 110,- / 3 hod. Děti do 110 cm 25,- / 1,5 hod. 35,- / 3 hod. Rodinné vstupné 2 děti do 150 cm, 2 dospělí 250,- / 1,5 hod. 270,- / 3 hod. Zvýhodněné vstupné děti od 1-15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod 70,- / 1,5 hod. 90,- / 3 hod. Důchodci (senioři) bez atrakcí 40,- / 1,5 hod., 60,- / 3 hod. Permanentky Kč Kč Kč 5

6 č. 18 historie říjen 2011 Válečná Česká Lípa konec války v režii odboje Mezi českolipskými Čechy se ráno 6. května 1945 rozšířila zpráva o návrzích na jejich vyvraždění, s nimiž přišla zdejší nacistická elita. Nebyl čas na rozvažování o reálnosti tohoto rozhodnutí a jeho proveditelnosti. Řešením bylo, uklidit se jim z očí. Jaroslav Lhoták ve svých vzpomínkách uvádí, že se prostě zamkl ve svém bytě. Dále informuje, že 6. května ráno táhly Českou Lípou vojenské kolony německé armády, které mířily na Děčín. Jednalo se o část všeobecného ústupu německých vojenských jednotek směrem na západ. Ohledně časových údajů musíme být u vzpomínek velmi opatrní. Přes Českou Lípu došlo nejdříve k přesunu vojsk do Lužice. V rámci skupiny armád Střed postupovala k Budyšínu kolem 20. dubna z Čech 4. tanková armáda. Podařilo se jí zastavit a odrazit nápor polského vojska směrem k srdci Lužice. Německé jednotky se po skončení bojů u Berlína, po prvním květnu, stahovaly zpět do Čech, protože v naší zemi rostlo napětí a velení se domnívalo, že je zde třeba zkoncentrovat síly. Ústup kolem 6. května 1945 byl dosud spořádaný, ale již postrádal zájem o upevnění pozic na českém území. Zastavme se u vzpomínek Jaroslava Sluneční, dnes Žižkova ulice Lhotáka, lakýrníka z České Lípy, které byly v roce 1962 sepsány pro Vojenský historický ústav: Od dobrého známého jsem získal armádní pistoli. 9. května ráno mi někdo zaklepe na dveře. Robert Špiegel (?) mi vzkázal, abych přišel na naše stanoviště. Patrně předem vyhlédnuté místo, kde se skupina známých Čechů scházela, bylo někde na malém náměstíčku v sousedství domu, kterému se dosud říká Gastronom. Tam jsem nikoho nenašel. Bylo ráno, kolem půl sedmé, a tak jsem, v jedné ruce bouchačku, šel do dnešní Žižkovy ulice. Nacházela se tam budova bývalého hodinového hotelu, kde si v roce 1935 zřídila čs. policie své ředitelství a za války, do roku 1943, zde byla úřadovna gestapa. Nakonec tam zůstala jen policejní strážnice. Otevřel jsem dveře a už se strážný na vrátnici hlásil Heil Hitler, jak se to muselo říkat na úřadě. Už na vás čekáme, jděte do prvního patra. Tam skutečně bylo pět strážníků a jeden nadporučík. Oni mně znali osobně, protože jsem byl živnostník a jeden ke mně přistoupil, a já pořád tu jednu ruku v kapse, kde jsem měl pistoli, protože jsem nemohl vědět, co se bude dít. On mi povídá, my jsme rádi, že přicházíte a velmi rádi bychom vám to všechno předali. Vzápětí sem přišel další Čech Jarka Fišera. Německým chlapcům jsem nařídil, aby sundali opasky, protože tam měli bouchačky... Tak začal převrat v České Lípě. Otázkou je, zda Lhotákovo vyprávění byla jen dobrodružná fabulace nebo skutečnost. Míru pravděpodobnosti jeho záznamu může ukázat to, co víme o rozpoložení ve zdejší společnosti mezi květnem. Bojové hlasy nacistických předáků zanikly patrně rychle pod tlakem reality ústupu vojáků přes ulice našeho města. Chladněji a rozumněji uvažující Němci a v tom i místní ozbrojené složky v městských službách se bály chaosu a bohapustého nezvládnutelného vraždění navzájem. Jejich naděje se bezděčně upínala k Čechům. Předat jim město i odpovědnost za možné incidenty i za případnou humanitní krizi. Vůle k odporu byla dávno pryč. Ladislav SMEJKAL Učitel Josef Vodička a jeho žáci v září 1945 Do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byly předány poslední součásti pozůstalosti učitele Josefa Vodičky ( ). Mezi řadou výtvarných prací a hudebninami byly také rukopisné poznámky o učivu, které probíral v obecné škole v dnešní Moskevské ulici od 3. září Patrně neměl k dispozici žádnou třídní knihu, a tak až do prosince si všechno napsal na lístečky. Je to výmluvný doklad, svědčící o úsilí probudit v žácích po strašné válce vědomí lásky k vlasti, k rodnému jazyku a obnovené republice. Pohlédněme do prvních řádků jeho zápisu. Plná výuka začala Ve třídě měl celkem 24 dívek a 23 hochů. První hodina byla věnována Československé státní hymně. Učitel ji napsal na tabuli a žáci si ji opsali do 6 Z historického kalendáře Zatrhli jsme pro Vás Ukázka rukopisu učitele Josefa Vodičky sešitu. Potom se učili jednotlivé řádky nazpaměť a zkoušeli ji zpívat. Dále učitel namaloval na tabuli státní vlajku a dal žákům poučení k ní. Následovala hodina počtů, kde si žáci opakovali míry a váhy a potom násobilku. Na závěr byla hodina zpěvu, kde se žáci opět učili československou hymnu. Následujícího dne si žáci opakovali abecedu s rozdělením hlásek a tvrdé a měkké slabiky. Potom probírali vyjmenovaná slova a věty oznamovací, tázací a rozkazovací. V hodině kreslení měli žáci za úkol nakreslit do sešitu československou vlajku. 10. září proběhla hodina vlastivědy na téma: Jsme zase svobodní. Učitel s nimi probíral ztrátu československé samostatnosti v roce 1937 a hovořil o německé útočnosti a rozpínavosti. Probíral s nimi události až do května Hovořil o činnosti prezidenta Beneše za války v zahraničí. Zakončil vyprávěním o našich spojencích v Sovětském Svazu, v Anglii a Americe. 11. září pracoval s žáky na ústním slohovém cvičení. Jejich úkolem bylo říci, kdy jste přišli do České Lípy, ve které ulici bydlíte, kolik máte místností a jak se jmenují členové vaší rodiny. V následující hodině začal i s vyučováním ruského jazyka. První hodina byla věnována vzbuzení zájmu. Vypravování o ruských vojácích. Kdo s nimi mluvil? Kdo jim rozuměl? Je to podobná řeč, jako naše. Kdo viděl jejich noviny? Podrobné zápisky pomáhají velmi dobře přiblížit atmosféru školy v prvních měsících po konci války. Ladislav SMEJKAL

7 z města říjen 2011 č. 18 Českolipská burza škol se blíží Každoroční českolipská burza škol Quo vadis letos slaví malé jubileum. Otevře se již po patnácté. Proběhne ve středu a ve čtvrtek 9. a 10. listopadu v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 28. října Také již tradičně začíná ve středu v 9.30 a potrvá do 17 hodin, druhý den pak od 9 do 15 hodin. Přesto, že ze základních škol vycházející žáci mají o školách, kam se hlásí, nebo hlásit chtějí, jistě informace i z jiných zdrojů, není nad to přijít a vidět na vlastní oči, moci si pohovořit s vyučujícími z těchto škol, s budoucími spolužáky, podívat se na ukázky i výsledky činnosti. V tom všem je pro ně burza škol nenahraditelná. Stejně tak pro rodiče žáků a jejich učitele, pro výchovné poradce, kteří mívají na školách na starosti i výchovu k volbě povolání. Pořadatelé burzy škol se nezměnili, jsou jimi rovněž již tradičně SOŠ a SOU 28. října, českolipský úřad práce, město Česká Lípa a zdejší pedagogicko-psychologická poradna. Ti jako vždy připravili i doprovodný program. Tradičně budou na burze přítomni i pracovníci úřadu práce a pedagogicko-psychologické poradny, kteří na požádání rádi poskytnou doplňující informace k volbě povolání. PhDr. Miroslav HUDEC Návštěva ministra zdravotnictví v České Lípě Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) při své říjnové návštěvě Libereckého kraje, kam dorazil i se svým náměstkem pro legislativu a právo Martinem Plíškem, přijal rovněž pozvání od představitelů města Česká Lípa na besedu, kde s veřejností i zdravotníky diskutoval o legislativních změnách, které v rámci reformy zdravotnictví připravilo ministerstvo. Tyto změny do českého zdravotnictví přinesou v první řadě novelizovaný zákon o zdravotních službách vymezující podmínky poskytování zdravotní péče a postavení státu, poskytovatelů péče i pacientů, dále blok zákonů o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kam se po několika letech podařily prosadit i podmínky spoluúčasti pacienta při poskytnutí tzv. nadstan-dardní péče, což ministr považuje za další důležitý krok k optimalizaci nákladů, která je nezbytná. Naše zdravotnictví se pak podle ministra Hegera musí mimo jiné vypořádat i s nadbytkem lůžkové kapacity akutní péče na straně jedné a s nedostatkem lůžek následné péče na straně druhé. Řeč byla i o informacích, které v uplynulých dnech zazněly v médiích o Všeobecné zdravotní pojišťovně, jejíž představitelé přiznali, že má jen tolik peněz, kolik právě vybere, a rezerva jí nevystačí ani na dva dny. Ministr se v této souvislosti zmínil o záměru ministerstva, které plánuje rozdělit zdravotním pojišťovnám 5 miliard korun ze 14 miliardové rezervy, které z vybraného zdravotního pojištění vytvořily bohatší pojišťovny. Tento záměr vychází podle L. Hegera z toho, že ekonomická situace pojišťoven neodráží pouze to, jak hospodaří, ale především jaké mají pojištěnce, tj. kolik jejich klienti přispívají a kolik ze systému odčerpají. Díky tomu jsou pak některé pojišťovny chudší a jiné bohatší. Na snímku zleva náměstek Martin Plíšek, ministr zdravotnictví Leoš Heger, poslanec PČR Václav Horáček a místostarosta Jiří Kočandrle. Foto: Eva Markgrafová Pomozte městu zachytit jeho historický obraz roku 2010 a 2011 Město Česká Lípa se obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci na přípravě městské kroniky. Součástí každé městské kroniky, která pro příští generace zachycuje obraz doby, jsou kromě textové části i nejrůznější obrazové a tištěné materiály. Tyto dokumenty tvoří nejenom fotografie a pohlednice, ale také například plakátky, pozvánky, brožury atp., vydané a pořízené nejrůznějšími městskými subjekty i jednotlivci. A právě o tyto materiály dokládající dění v České Lípě v roce 2010 a 2011 uvítá městský kronikář, který v této době pracuje na záznamu za rok Pokud byste chtěli své materiály poskytnout, můžete je zanést na Městské informační centrum, náměstí T.G.M., čp. 2, kde budou shromažďovány a posléze předány kronikářovi. (red) Plavání pro diabetiky Diabetici a jejich rodinní příslušníci mohou za zvýhodněných podmínek chodit plavat nejen do bazénu na Severu se cvičením, ale každé úterý od do hod. i do bazénu ve Sportareálu, s možností využívat vířivku. Cena pro diabetika 30,- Kč, ostatní 60,- Kč. Diabetik se musí prokázat diabetickou průkazkou. VAŠÁKOVÁ Milena Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná ve středu 26. října od 16 hodin ve velké zasedací síni ZM (náměstí T.G.M., čp. 2, druhé patro) 7

8 č. 18 fotoreportáž Vyhlášení soutěže o nejkrásnější zeleň říjen 2011 Věcné i finanční odměny předali jménem města Česká Lípa starostka Hana Moudrá, místostarosta Tomáš Vlček a zastupitel a předseda výboru pro životní prostředí Miroslav Hudec finalistům soutěže o nejlepší péči o sídlištní zeleň. Letošní ročník byl poprvé zaměřen pouze na kategorii sídlištní zeleně, a tak se soutěžilo v rámci jednotlivých obvodů o to, kdo před svým bytovým domem vytvořil nejhezčí kvetoucí zákoutí. Nejsilněji byl z pohledu počtu soutěžících obsazen obvod sídliště Špičák, kde byla asi největší konkurence. Rozhodnout o vítězích nebylo podle Miroslava Hudce, který byl jedním ze členů hodnotící komise, jednoduché, neboť kvetoucí záhonky či skalky se v každém ročním období měnily a jejich proměny se pokaždé musely bodově ohodnotit. Všichni přítomní pak byli vyzvání, aby se do soutěže zapojili i napřesrok. Naše další snímky zachycují i několik soutěžních zahrádek, za které jejich autoři získali od města odměnu. Foto: Eva Markgrafová I. OBVOD (STŘELNICE, SEVER, LADA) 1. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč - paní Gondolová 2. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč paní Prasková 3. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč paní Čermáková II. OBVOD (ŠPIČÁK) 1. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč paní Mudruňková a paní Hamrská 2. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč pan Kovanda 3. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč pan Kováčevič III. OBVOD (KOPEČEK, SLOVANKA, ST. ÚJEZD) 1. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč paní Váňová IV. A V. OBVOD (HOLÝ VRCH, CENTRUM MĚSTA) 1. místo Kč + zahradnické potřeby v hodnotě Kč paní Kulíková 8

9 z města říjen 2011 č. 18 Divadelní podzim v České Lípě Už po pětatřicáté se v České Lípě koná Českolipský divadelní podzim, jehož pořadatelem je Divadelní klub Jirásek. O malé ohlédnutí za historií českolipské divadelní přehlídky jsme proto požádali hlavní organizátorku, Janu Kolářovou. První ročník proběhl v roce 1976, kdy se po rekonstrukci otevíralo Jiráskovo divadlo. U přípravy těch několika prvních ročníků jsem ještě nebyla. Do přípravy každého ročníku jsem zapojená od roku Tehdy jsme se scházeli coby přípravný výbor, který se skládal ze zástupců souboru, zřizovatele, města a OV KSČ. Příprava byla monstrózní a stejně tak i vše kolem představení. Soubory byly přijaty zástupci města a strany, bylo pro ně připraveno občerstvení a drobné dárky. Kvalita souborů byla vždy na vysoké úrovni, neboť k nám jezdily divadelníci z celého tehdejšího Československa, např. Vodňany, Brno, Zeleneč, Handlová, Plzeň, Karlovy Vary a další. Jednou jsme u nás uvítali i soubor až z Belgie. Zkrátka na divadelní přehlídku se vždy našly peníze. A to jsme slovo sponzor neznali. Také divácké zázemí bylo velmi slušné, ani náhodou se to nedá srovnat se současností. Nešetřilo se na propagačních panelech, připravovaly se i výkladní skříně k jednotlivým inscenacím. Po Listopadu 1989 se podmínky začaly měnit. Odpadl sice monstrózní přípravný výbor, ale také finance... Už jsme si nemohli dovolit zvát soubory z velké dálky. Nicméně jsme se snažili neubírat na kvalitě. Od roku 2005, kdy jsem přestala jako dramaturg pracovat v divadle, připravuji přehlídku víceméně doma. I když s Radou DKJ o přehlídce jednáme a několik málo členů souboru mi stále s organizací pomáhá. Od loňského roku jsme ČDP rozšířili o školní představení, večerních bohužel ubývá kvůli velmi malé návštěvnosti. Slyšela jsem názor, že už přehlídka není jako dřív. Souhlasím. Ona být ani stejná nemůže. V době finančních krizí a nedostatku sponzorů se nedá tak dobře vařit... Městu jsme samozřejmě vděční za každoroční dotaci, ale velkolepost přehlídky se už opakovat nemůže. A diváci? To je jedno velké postesknutí. Mají výběr a vyhraje vždy známá tvář. A tak se stal postupně Českolipský divadelní podzim sice tradičním, ale jen komorním svátkem divadla. Jak dlouho ještě bude popelkou, těžko říct. Program XXXV. Českolipského divadelního podzimu pátek od 8,30 a 10,30 hodin R. Bradford I. Bufková: ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH A PÁNI IZRAELITÉ Úsměvná parodie biblických příběhů, doplněná černošskými spirituály v podání Divadelního klubu mladých Česká Lípa, v režii Ivany Bufkové, pro II. st. ZŠ a střední školy. Vstupné 40 Kč. sobota od 15 hodin H. Lisická M. Bourek: ŽENICH PRO ČERTICI Veselá pohádka o vdavekchtivé čertici, králi, který chce mít všechno, co vidí a ševci a jeho ženě, kteří nad čerticí vyzrají v nastudování DS Vojan Hrádek nad Nisou. Vstupné 50 Kč. čtvrtek od 10,00 hodin pátek od 8,30 a 10,30 hodin J. Lada - A. Koenigsmark - P. Hapka: pátek od 19,30 hodin BYL JEDNOU JEDEN DRAK Muzikálová, poněkud popletená pohádka pro I. st. ZŠ, v podání Divadla AGNEZ Česká Lípa. Vstupné 50 Kč. A. N. Cadariu: AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA aneb INTERNACIONÁLA Melodrama o hořko-směšném životě jedné ženy od dětství přes deformované dospívání za socialismu až po stáří, prožívané v důchodovém věku. Hraje Lída Panenková, DS Karel Čapek Děčín. Vstupné 80 Kč. sobota od 19,30 hodin V. Havel: AUDIENCE Jednoaktová absurdní hra o lepší život, který není možný bez změny společenských poměrů. Hrají: Jan Holek a Pavel Landovský j. h., Divadlo Zahrada, Broumov. Vstupné 80 Kč V rámci ČDP se dále uskuteční: - seminář pro mladé divadelníky povede PaedDr. Fratnišek Zborník od 9 do 15 hodin salonek JD - výstava: kostýmy výtvarnice Renaty Grolmusové z inscenací DK Jirásek - vestibul JD. Odvodnění lesních pozemků na Malé Hůrce Den Charity s Kaiserem a Lábusem Farní charita Česká Lípa zve všechny příznivce dobrého humoru na náhradní termín pro nemoc zrušeného představení Výprodej pánů Kaisera a Lábuse z na od 19 hodin v Jiráskově divadle. Zakoupené vstupenky na původní představení platí i nadále, bez nutnosti výměny. Celý večer je koncipován jako benefiční akce, jejíž část výtěžku podpoří projekt FCH ČL Sociální automobil, který slouží k přepravě handicapovaných dětí do školy a ze školy. Vstupenky na tento jedinečný večer je možné zakoupit v kanceláři Farní charity Česká Lípa či on-line na stránkách Těšíme se na vás. Oznamujeme veřejnosti a návštěvníkům městských lesů v okolí Malé Hůrky, že v období od do budou v této lokalitě prováděny zemní práce za účelem svedení dešťových vod na lesních pozemcích. Cílem úprav, do kterých společnost Městské lesy ČL investuje cca 250 tis. Kč, je zamezit nebezpečí vytopení rodinných domků, které se nacházejí přímo pod lesními pozemky. Při těchto úpravách dojde k odlesnění části lesního porostu a odvodnění lesní cesty. Na odlesněné části bude částečně odtěžena i zemina a následně vytvořena přirozená vodní tůň pro záchyt dešťové vody s tím, že po ukončení zemních prací bude odlesněná část opět osázena stromky. Společnost Městské Lesy Česká Lípa proto žádá návštěvníky, aby při pohybu v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti. Zároveň žádáme o pochopení při realizaci této akce. Petr KREISINGER 9

10 č. 18 z města říjen 2011 V kostele Narození Panny Marie v České Lípě se v rámci festivalu Lípa Musica konal jeden z mnoha koncertů, tentokrát však s příhodným názvem Lípa Musica dětem, region představuje své interprety. Na koncertu se totiž představili začínající i zkušení mladí muzikanti především ze ZUŠ Česká Lípa. Koncert zahájil slavnostní fanfárou žesťový soubor. O jeho kvalitě svědčí fakt, že v roce 2010 získal druhou cenu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Jako druhý bod programu zazpíval dětský pěvecký sbor Korálky. Děti ve věku pěti až devíti let nastudovaly zejména moderní písně určené pro jejich věkovou kategorii, které svým neobvyklým melodickým zpracováním zaujaly i dospělé posluchače. Dále následoval přehled menších i větších hudebních těles a souborů: dechová tria, i z jiných koncertů ZUŠ známé kytarové trio, pěvecké duo ověnčené vítězstvím v krajském kole Národní soutěže ZUŠ a stříbrným pásmem ze Soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Druhá část programu přinesla zpestření v podobě houslového kvarteta, v roce 2010 Přednášky v Klubu důchodců, Sociální služby města České Lípy, Školní Mgr. Smejkal: Česká Lípa v letech šedesátých 13:30 15:00 hod MUDr. Kuntošová neurologie 13:30 15:00 hod Kdo se zašel podívat na tradiční výstavu zahrádkářských výpěstků, kterou na začátku října pořádalo v Sokolské ulici Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa a zahrádkáři a pěstitelé Českolipska, určitě nelitoval. Bylo se na co dívat. Pro zájemce byl navíc zajištěn i poradenský servis, o který se postarala cvikovská Beruška. Foto: Eva Markgrafová 10 Lípa Musica dětem oceněném 3. místem v krajském kole Národní soutěže ZUŠ. Jako ukázku síly a intenzity hudebního prožitku z poslechu jejich performace cituji jednu z posluchaček, která po zaznění posledního tahu smyčce jen spontáně vydechla: Krása. Po houslovém kvartetu se divákům představilo vokální trio Unisono složené z bývalých žákyň paní Pavly Šimkové. Koncert zakončil tradičně skvělý výkon Českolipského dětského sboru Petra Nováka. Sbor za 17 let své existence nasbíral zkušenosti na koncertech nejen v České republice a Evropě, získal již nespočet cen i ocenění a nahrál několik CD. Celkově vzato bych i s několika-denním časovým odstupem (a tudíž již bez vlivu počáteční euforie) jako posluchačka koncert stále hodnotila jako zdařilý. Kostelům s jejich jedinečnou akustikou hudební akce zkrátka sluší. A pevně věřím, že podobně povedených koncertů bude v kulturním programu našeho města více, a to i v prostředí zcela světském. Díky patří všem žákům a především všem učitelům, kteří se na programu i na jeho přípravě podíleli. E-Lištička Okénko pro seniory Církev adventistů (ul. Čs. armády 1578) Středa 26. října od 17. hodin Jak posílit imunitu? Ukázky přírodních a podpůrných prostředků léčby, před-náší Roman Uhrin, autor řady kuchařek Úterý 1. listopadu od 18. do 19. hodin Problém hříchu Průvodcem nad základními tématy Bible je ThB. Miroslav Bísek ADRA Sobota 5. listopadu od 18. hodin Čína krásná neznámá, Václav Vorlíček, učitel čínského bojového umění tai ji quan Festival malých hasičů Na stadionu E. Zátopka v Zákupech se konal I. ročník Festivalu přípravky, který v rámci Libereckého kraje uspořádalo Okresní sdružení hasičů ČMS Česká Lípa. Divákům se tak se svými ukázkami představila družstva těch nejmenších hasičů (do 6 let věku), a předvedla jim, jak se například provádí záchrana poraněné osoby při požáru, hašení požáru s historickou technikou, nebo jak pracují se džberovou stříkačkou. Za své úsilí pak byli všichni malí hasiči Chlapecký sbor PUERI CANORI má v současné době dva přípravné kroužky na ZŠ Pátova a dva kroužky na ZŠ Špičák. Dále máme skupinu starších chlapců ze tříd, která již veřejně vystupuje. První vystoupení jsme měli vloni a letos se bude vystoupení ke stejnému datu opakovat v Jiráskově divadle. Co chlapcům nabízíme? Věnujeme se správnému držení těla, dýchání, výslovnosti a znělosti hlasu. Samostatnému vystupování a zbavování se ostychu. Učíme kluky přebírat zodpovědnost za svoje chování, rozšiřujeme jejich slovní zásobu a kulturní povědomí. Vedeme je k získávání kvalitních odměněni (na snímku družstvo SDH Česká Lípa). Podle starostky OSH Česká Lípa Miroslavy Havelkové by podobnou přehlídku nemohli uspořádat bez sponzorů, kteří pomohli jak finančně tak materiálně. (DINO SERVIS - Česká Lípa, FEHRER BOHEMIA s.r.o., senátor Karel Kapoun, TOP STAVEBNINY PIHEL, Hypermarket Albert, OD Kaufland, Jizerské pekárny, města Česká Lípa, Žandov, Zákupy, Žandov, obec Kunratice a další). PUERI CANORI (zpívající chlapci) v České Lípě V neděli 9. října se v Městském muzeu v Deggendorfu konala vernisáž výstavy Hochdosiert, která zde potrvá až do 26. února Hochdosiert je dvojdílný výstavní projekt tohoto muzea, v němž jsou dózy představovány jako moderní produkt současného řemeslného umění. Při této příležitosti byl vypsán 6. ročník mezinárodní soutěže s názvem Kunsthandwerk in Dosen, v níž se sešlo celkem 733 artefaktů z keramiky, skla, stříbra, dřeva, papíru a kůže od 367 tvůrců celkem z 20 zemí. Kromě materiálového členění citových zážitků a sebevědomí. To vše na pozadí naší hlavní činnosti zpěvu pro radost. Pokud chcete, aby Váš šestiletý chlap, až si za patnáct let bude chtít zazpívat, nezpíval falešně a nelitoval, že se v mládí nenaučil zpívat, přihlaste jej do chlapeckého sboru. Pro zájemce můžeme otevřít přípravný kroužek, který se bude scházet každý čtvrtek na ZŠ Špičák v době od do hod. Hlásit se můžete na adresu veškeré potřebné informace jsou na adrese Jaromír Ehrenberger, Českolipský pěvecký sbor Úspěch studenta Petra Tregnera byl k vidění i široký záběr formálního a funkčního členění dóz: dóza na máslo, dóza na koření, Spardose - kasička, servírovací dóza, cukřenka, až k té poslední dóze člověka urně. Jak vidno, konkurence byla obrovská. O to více nás potěšilo, že jednu ze šesti cen, které odborná porota udělila výběrem ze 733 dóz, získal právě student oboru Tvorba uměleckého skla naší novoborské VOŠ sklářské (Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola), Petr Tregner. Gratulujeme! PaedDr. Ilona JINDROVÁ

11 z města říjen 2011 č. 18 Slavností zahájení provozu Villy Hrdlička v Děčínské ulici V Děčínské ulici byl 6. října za přítomnosti pozvaných hostů slavnostně zahájen provoz Villy Hrdlička, sídla školicího centra a také českolipské pobočky stejnojmenné firmy. Villa Hrdlička vznikla kompletní rekonstrukcí zchátralého secesního objektu č. p. 361 se snahou zachovat jeho původní podobu z konce 19. století, kdy si secesní letohrádek nechala v České Lípě vybudovat židovská rodina Altschulů. Rekonstrukce, za kterou majitel firmy Martin Hrdlička získal i letošní Poděkování českolipské starostky Hany Moudré, probíhala v letech 2009 až 2011 a byla financována firmou Hrdlička zabývající se geodetickými službami za přispění fondů Evropské unie prostřednictvím programu OPPI. Symbolickou pásku spolu s Martinem Hrdličkou a starostkou Hanou Modrou přestřihla Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Věřím, že zrekonstruovaná Villa Hrdlička přispěje svou malou měrou k zvelebení České Lípy a pohraničí, ve dvacátém století tolik zkoušenému dvěma zločineckými režimy, dvěma válkami a nenávistí lidí různých názorů, vyznání a národností a že se stane místem, kde se budou setkávat lidé schopni vzájemného respektu a tolerance, poznamenal během slavnostního otevření Martin Hrdlička. Využijte inzerce v Městských novinách Více informací na webu města Zde najdete i platný ceník 11

12 č. 18 inzerce říjen 2011 Stomatologická pohotovost ordinační hodiny 8-12 hod. sobota MUDr. Jiří Kraus, Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Česká Lípa tel pátek Mgr. Andrej Ivanov Děčínská 246, Žandov tel sobota MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž pod Raskem tel neděle MUDr. Hana Jandlová 28. října 3004, Česká Lípa tel sobota MUDr. Květoslava Boháčová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel neděle MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel Muzikál GUASIMODO Kč J. Korn, O. Ruml, R. Vojtek, M. Vojtko... vhodný vánoční dárek nový muzikál LUCREZIA BORGIA od 900 Kč (1. řada) B. Básiková, T. Savka, L. Županič, J. Zonyga, Z. Fric... CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, , více o městě na LEVNĚ!! injup.cz Plnění a renovace náplní do tiskáren na počkání!! KOPÍRKA VEŘEJNÝ INTERNET Prodej originálních a kompatibilních tonerů, cartridge a spotřebního zboží HYPERMARKET ALBERT /dříve Hypernova/ Česká Lípa Po-Ne tel Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: ZPRACUJEME PRO VÁS OSOBNÍ BANKROT tel.: VAŠE CESTA Z DLUHŮ SNADNO - RYCHLE - EFEKTIVNĚ CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS, Jiřina Gabrielová Moskevská 81,Česká Lípa Tel/fax: , Exim Partner AKTUÁLNĚ!!! Včasné slevy, děti zdarma prodej již za tzv. First Minute pro rok 2012!!! Hory, lyže 2011/2012 nově nabízí CK Eximtours, katalogy k dispozici, dále s CK Nev dama, Intertrans, Victoria za ceny těchto kanceláří včetně vždy aktuálních vypsaných slev Předvánoční a sváteční lyžování busem nebo vlastní doprava V zimě k moři Egypt, Turecko, Tunisko, SAE, Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy Exotika Kuba, Dominikánská republika, Mexiko, země Afriky Keňa, nově Zanzibar Vídeň dvoudenní zájezd s 1x ubytováním a polop Kč Drážďany a tradiční zájezd za vánoční atmosférou a nákupy 400 Kč Praha malá procházka předvánoční Prahou s výkladem, nákupy 280 Kč Za kulturou Praha Divadlo Karlín Vražda za oponou jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů na naší scéně 690 Kč Praha muzikál Kat Mydlář cena vstupenka s dopravou 699 Kč Praha muzikál Quasimodo cena -,,- od 399 Kč Praha slavný muzikál Hello,Dolly s I. Chýlkovou od 799 Kč Praha lední revue známá pohádka na ledě Popelka včetně dopravy 690 Kč dítě do 5 let na klíně rodičů platí pouze dopravu 100 Kč DÁRKOVÉ POUKAZY vhodný dárek k Vánocům Děkujeme za zájem za CA Orbis Jiřina Gabrielová a Mgr. Lucie Carlisle 12

13 pozvánka říjen 2011 č. 18 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Vás u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu zve na otevření nové sportovní haly a další program pořádaný ve dnech 26. až 28. října v České Lípě STŘEDA 26. října nová Sportovní hala ČL 14:00 16:00 hodin Den otevřených dveří pro veřejnost 17:30 hodin Warm up týmů FC Démoni Česká Lípa a SK Slavia Praha 17:55 hodin Taneční vystoupení Enliven center 18:00 hodin Utkání FC Démoni vs. SK Slavia Praha ČTVRTEK 27. října nová Sportovní hala ČL 09:00 12:00 hodin Den otevřených dveří pro veřejnost 17:30 hodin Taneční vystoupení Enliven center 17:40 hodin Exhibice florbalové mládeže 18:10 hodin Módní přehlídka 18:25 hodin Slavnostní předání haly sportovcům 18:30 hodin Utkání FBC Česká Lípa vs. Billy boy Mladá Boleslav náměstí T. G. Masaryka 14:45 hodin veřejné setkání u busty T. G. Masaryka 15:00 hodin odhalení pamětní desky Antonínu Švehlovi ( ) PÁTEK 28. října 13:30 hodin veřejné setkání u Lípy svobody na Slovance 18:00 hodin lampiónový průvod z náměstí T. G. M. na hrad Lipý 18:15 hodin tradiční opékání vuřtů na hradě (pro děti vuřt zdarma) SOBOTA 29. října Klubovna Vlastivědného muzea a galerie ČL 14:00 hodin přednáška Klubu přátel muzea: Projekt Legie 100 (projekt obnovy legionářských hřbitovů a památníků v Rusku) přednáší Ing. Pavel Filípek z Ministerstva obrany ČR Město upozorňuje veřejnost na omezenou kapacitu nové Sportovní haly!!! Na programu se spolu s městem podílejí Klub přátel muzea, PO Sport Česká Lípa, PO Lipý Česká Lípa a další organizace 13

14 č. 18 Kino Crystal Čt So vždy ve PARANORMAL ACTIVITY 3 USA. Další pokračování úspěšného hororu Ne pouze ve GISELLE 3D Giselle ze slavného Mariinského divadla v St. Petěrsburgu bude prvním 3D baletem na světě Po St vždy v NIC PROTI NIČEMU ČR. Komedie režiséra a hudebníka Petra Marka Po pouze ve Filmový klub uvádí: TURÍNSKÝ KŮŇ DDM Libertin ne Výroba dýňových i jiných strašidel (Halloween) 9 12 hod., klubovna DDM, vstup 20 Kč (s vlastní dýní), možnost dýni objednat a přihlásit se do na ne Halloweenská party hod., vstup pouze ve strašidelné masce, pro děti a mládež, která se nebojí, cena 30 Kč, inf. M. Mimrová celý listopad v ICM: BURZA UČEBNIC PRO STŘEDNÍ ŠKOLY út Kurz: Rodinné finance od A do Z 1. část 9 12hodin, učebna DDM Libertin, během kurzu bude zajištěno hlídání vašich dětí, kurz je zcela zdarma. Přednáší: Ing. Kateřina Patková, přihlášky kulturní nabídka Maďarsko / Švýcarsko / Německo / Francie Uhrančivé podobenství o samotě a tíživém lidském osudu natočil legendární maďarský režisér Béla Tarr Út Út vždy ve 20.00, Čt pouze v NÁKAZA USA. Sci-fi thriller Stevena Soderbergha Čt Ne vždy ve /v sobotu ve slavnostní premiéra s hereckou a tvůrčí delegací/ BASTARDI 2 ČR. Volné pokračování kontroverzního filmu Pá Ne vždy v MOJE KRÁSNÁ UČITELKA USA. Tom Hanks a Julia Roberts v romantickém filmu na tel , nebo OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU počítačový klub9 12 hod., cena 10 Kč otevřená keramická dílna 9 12 hod. MAGIC THE GATHERING ARENA 9 12 hod Bramborové odpoledne hod., učebna DDM Libertin, výroba všeho, co se z jablek dá udělat. 20Kč/osoba, jednu velkou bramboru s sebou. Přihlášky do 4.11., info: V. Rusínková so výlet: Výlet za paní Zdislavou a možná i dál. Sraz na hl.n. v ČL v 8:10hod., návrat tamtéž 14:30hod., s sebou: 50 Kč na vlak, svačinu a pití, pláštěnku, nepromokavé boty. Max. počet účastníků: 15 osob, přihlaste své dítě včas! Věk: 7-15 let, přihlášky do říjen 2011 o problémech středního věku Po St vždy v DLUH USA. Režisér John Madden natočil s výjimečnou hereckou sestavou působivý a chytrý thriller Po pouze ve Art kino uvádí: JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ 3D Francie Herzogův dokument z průzkumu 1. jihofrancouzské jeskyně Chauvet, která uchovává svědectví o dávných civilizacích Dům Spy Kds 4 3D a 20.00, Perfect days - I ženy mají své dny so Krosmaratón 27. Ročník, Sosnová - Správa a údržba silnic prezentace: maraton a žáci do 9:45 hod., ostatní kategorie od 11hod., tratě od 100m po maraton(42195m) so DANCE OF LIVE 2011 O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR od 12:30hod, Sportovní hala u ZŠ SKALICE.3. ročník taneční soutěže pořádá taneční skupina BLACK SHADOW pod záštitou města Nový Bor ve spolupráci s taneční skupinou Mini Cl-owns a DDM Libertin Česká Lípa. 5. a Kurz KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 9:30-17:30hod, učebna DDM, I.- kresba tužkou, lektor: Karel Lukeš, cena: 1990,-Kč, Info a přihlášky R.Ondrušková, KD Crystal 22. října v 15 hodin, Jiráskovo divadlo Božena Němcová: POPELKA Klasická pohádka. Scénář, výprava, režie: Tomáš Kraucher. Divadlo pohádka Praha 28. října v 16 hodin, Jiráskovo divadlo ZPÍVÁME VÁM K SVÁTKU Šestý ročník nesoutěžního festivalu sborového zpěvu, konaný v rámci městských oslav 93. výročí 28.října Kromě pořádajícího Českolipského pěveckého sboru vystoupí Českolipský dětský sbor, chlapecký sbor PUERI CANORI a hosté. Přijďte si poslechnout písničky Výtvarné centrum ŠUM oznamuje všem příznivcům přesun keramické dílny z Jiráskova divadla v České Lípě na zámek v Horní Libchavě. Inf. tel ZUŠ po celý měsíc listopad Výstava žáků z ateliéru Kamily Nešporové foyer ZUŠ. Přijďte si prohlédnou výtvarné práce žáků ZUŠ, kteří tvoří pod vedením Kamily Nešporové. po Podzimní dechové rozjímání 17:00 foyer ZUŠ. Svou hudbou Vás příjemně naladí Jana Hricová klarinet, Jana Kopicová hoboj, Veronika Hofmanová klarinet (absolventky Pražské konzervatoře za klavírního doprovodu Mgr. Dity Eiseltové.) Zazní skladby W. A. Mozarta, C. M. von Webera a další. pro malé i velké lidičky. Partnerem festivalu je město Česká Lípa, Liberecký kraj, Unie českých pěveckých sborů a OSA. Vstupné 50 a 30 Kč (senioři a děti) 30. října ve 14 hodin, Kulturní dům Crystal SEJDEME SE NA DECHOVCE K tanci a poslechu hraje Jiří Horák. Vstupné 50 Kč 3. listopadu v 19 hodin, Kulturní dům Crystal SCANDAL LADIES BLÁZNIVÁ JÍZDA Nový premiérový program známé travestie skupiny. Vstupné 190 Kč 1. listopadu v 19 hodin, Jiráskovo divadlo TOMÁŠ KLUS: DIVADELNÍ TŮRA 2011 Koncert mimořádného mladého talentu. Vstupné 300 Kč Klub Progres :00 The Spankers & Los Chuperos - ska, reggae, pop :00 Projekt Holocaust - krátké filmy studentů Euroškoly Česká Lípa :00 Project Duat & Progres VJs - elektro, vizuál :00 VEES - rock n roll :00 Středeční klub Progres - hudba, divadlo, film :00 Večer Papírových mužů - rockový festival v Ex-Shocku - Papír sklo plasty, Solaris, Headline, Zamčená hlava, Dave M. Band Přednášky v AJAK Mariánská ul., Česká Lípa od 19,00 hod. OVLIVŇUJE LITERATURA JEŠTĚ SVĚT? Přednáší Jiří Dědeček Městská knihovna Úterý 25. října od 17,00 hod PŮL ROKU NA ISLANDU Jaké to je strávit půl roku na dalekém Severu? Island to není jen čarokrásná příroda, přátelští lidé a fascinující kultura, ale i únava z nedostatku světla nebo věčný boj s počasím. Povídání o zemi ohně a ledu doplněné promítáním fotografií uvádí Martina Kašparová. Čítárna městské knihovny Úterý 1. listopadu od 17,00 hod KAREL JAROMÍR ERBEN lidová poezie a bájesloví v baladách. Při příležitosti 200. výročí narození přednáší Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, Csc. Čítárna městské knihovny Čtvrtek 3. listopadu od 16,15 BYL JEDNOU JEDEN DVOREČEK Představení pro nejmenší na motivy české lidové pohádky. Hraje Divadlo Rolnička. Pro děti ve věku 3-7 let. Odd. dětské literatury, nám.t.g. M. Úterý 8. listopadu od 17,00 hod KAREL JAROMÍR ERBEN věděc a badatel, objevitel české minulosti Při příležitosti 200. výročí narození přednáší Mgr. Ladislav Smejkal. Čítárna městské knihovny 14

15 č. 18 nadace, organizace říjen výročí Evropského dne jazyků na ZŠ Špičák Stalo se již tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do oslav Evropského dne jazyků. Letošním ústředním tématem bylo E-Twinning na ZŠ Špičák. Každý ročník je zde zapojený do jiného projektu, s jinou zemí. Šesťáci s názvem Let s make a world flower spolupracuje s maďarskou školou Orosháza Városi Önkrományzat Táncsics Mihály Közoktatási, sedmáci My hometown s tureckou školou v Milasu a školou z lotyšské Carnakavy, osmáci Day in my life také s tureckou školou, ale v Okulu a slovenskou školou z Humenného a konečně deváťáci Happy to meet you s krétskou Chanií a tenerifskou školou Prince Félipa. A tak každá třída pracovala na své partnerské zemi, aby děti měly alespoň základní přehled a věděly, co odpovědět, až se jich kamarádi zeptají Co víš o naší zemi? Takže v pavilonu šestých ročníků bylo slyšet tóny čardáše, jak se děti učily maďarský národní tanec. Samy připravily i občerstvení s čabajskou klobásou. U sedmiček se pilně pracovalo na tom, kdo to byl Atatürk a ochutnával se kebab. Osmičky vypomohly sedmákům s Lotyšskem a dokonce i poslaly svým kamarádům v Carnikavě dopis v jejich rodném jazyce, nyní čekáme na odpověď, dále zpracovávaly jinou část Turecka a konečně navštívily naše sousedy na Slovensku. A co devítky? V devítkách zněla řečtina a španělština. Na začátku projektového dne žáci věděli, že do těchto zemí se jezdí na dovolenou, svítí tam sluníčko, Tenerife i Kréta jsou ostrovy, ale tím jejich znalosti končily. Na závěrečné prezentaci se dozvěděli o jejich tradicích, národních jídlech i základní slovíčka. Všechny naše plakáty jsme umístili na hlavní nástěnkovou plochu ve druhém pavilonu. Tímto zveme rodiče našich žáků i jejich kamarády, aby se přišli na výtvory svých dětí podívat. Rádi je kdykoli přivítáme. Volný čas s LIBERTINEM Dům Dětí a mládeže Libertin připravil na letní prázdniny, které už jsou nenávratně za námi, pro děti a mládež 8 pobytových a 9 příměstských táborových pobytů různých zaměření. Jezdili jsme na kolech, lezli po skalách, výtvarně tvořili, plavili se v kánoích i v námořnické lodi, podívali jsme se k moři. Celkem 548 dětí a mládeže převážně z Českolipska s námi prožilo krásné dny plné legrace, kamarádů, hraní si, pohody a občas i sluníčka. Kromě drobných úrazů se nikomu nic vážného nestalo, doufáme, že byli všichni spokojeni a už teď se těšíme na prázdniny příští. Na začátku září jsme v klášterních zahradách přivítali nový školní rok. Podpořili jsme sbírku pro nevidomé- Světlo pro světlušku. Putovali jsme s babím létem k Braniborské jeskyni. Třetí zářijovou neděli jsme se těšili na tradiční Pohádkové putování peklem. Bohužel po celý den nepřetržitě a vytrvale pršelo. Přesto za námi do lesa dorazilo 218 malých i velkých obyvatel České Lípy, kterým patří náš velký dík a obdiv. Ve čtvrtek 22. září jsme s 375 dětmi z českolipských mateřských škol slavili mezinárodní Den bez aut. Přejeme krásné podzimní dny, děkujeme za přízeň a těšíme se na vás na dalších akcích DDM LIBERTIN. (VR) Úspěch výtvarníků ze ZUŠ Žáci ze Základní umělecké školy v České Lípě i přes přísný výběr poroty vzorně reprezentovali naši školu a postoupili do celostátní přehlídky výtvarných prací ve Šternberku. Slavnostní vernisáž proběhla Na přehlídce, která se koná vždy po třech letech, jsou vystaveny práce od 10 žáků: Od začátku října probíhá na Základní škole dr. M. Tyrše preventivní akce zaměřená proti kouření. Tento jev jsme si vybrali zcela záměrně, protože tabák bývá první z návykových látek, se kterou se mají děti možnost setkat a bez náležitého poučení ze strany rodičů nebo učitelů o škodlivosti kouření, tomuto návyku často podlehnou. Preventivní akce probíhá už od třetích tříd, kde se děti zapojí do programu Nekuřátka. Na druhém stupni pokračuje program pod nátvem Típni Škola proti kouření malba Anety Januškové a fotografie od Slávky Dufkové, Jany Václavíkové, Filipa Šváchy, Denisy Zajícové, Markéty Nešporové, Pavla Nešpora, Anny Samcové, Zuzany Špalkové a Alberta Myšáka. V prostorách šternberského kláštera budou jejich díla k zhlédnutí celý rok. Kamila NEŠPOROVÁ to. Celý projekt byl finančně podpořen Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Libereckého kraje a měsíc prevence nám pomáhá uskutečnit Občanské sdružení Česká koalice proti tabáku, jejichž pracovnice k nám dochází a provází děti výše zmíněnými interaktivními programy. Děti si své poznatky a zážitky z preventivní akce ještě upevní s učiteli v hodinách výchovy ke zdraví, přírodopisu, výchovy k občanství a výtvarné výchovy. Markéta FIŠEROVÁ Svůj první velký výlet mají za sebou žáci 1. A, B, C spolu s 2. B ze ZŠ M. Tyrše. Vydali se na zámek do Libochovic, kde se konala akce Země snů. Ve dvou skupinách zachráňovaly princeznu Sněženku z moci zlého čaroděje za pomoci víly Jiskřičky, Čmoudíka a Zelenáče. Protože byli pozorní při plnění úkolů, získali kouzelné míčky, naučili se kouzelné zaříkadlo a princeznu vysvobodili. Za to od ní dostali kouzelný svítící kamínek. M. KALENSKÁ,, M. JAHNOVÁ, V. PELZMANNOVÁ Školu ovládl tanec a smích Den, kdy školou nezní násobilka ani vyjmenovaná slova, využili tanečníci country tanečního souboru Čtyřlístek Česká Lípa, který pracuje při ZŠ 28. října, k celodennímu pernému soustředění. Netrpělivě očekávaná účast našich tanečníků na Mistrovství ČR ve Znojmě nastartovala tréninkové tempo na plné otáčky. Od prvních školních dnů se na tuto největší událost country tanečního světa pilně připravuje 21 dětí. I v den státního svátku od ranních hodin zněla školou hudba několika nových choreografií a radost z výsledků byla ohromná. Chvilky odpočinku si děti společně s vedoucí Lenkou Limberkovou zpříjemnily na smart tabuli sledováním archivních videí starších choreografií, a prostudovaly na záznamu choreografie nové. Ohromně se při tom pobavily, protože se vrátily i o pět let zpět a zjistily, jak vyrostly a zdokonalily své taneční umění. L. LIMBERKOVÁ 15

16 sport č. 18 říjen 2011 S fantastickým úspěchem se vrátili střelci SSK Manušice z Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě, které se odehrálo na plzeňské střelnici. Celkem se jim podařilo získat rekordních 12 medailí, z toho neuvěřitelných 6 zlatých. Ve sportovní malorážce v leže se nejvíce dařilo dorostencům. V sezóně suverénní Aleš Poláček nenechal nikoho na pochybách a s výsledkem 591 si odváží titul Mistra ČR. Ze třetího místa ho podpořil i Petr Cejpa a tak bylo jasné, kdo vyhraje v družstvech. S převahou 10 bodů na nejvyšší stupínek vystoupalo družstvo Manušic ve složení Aleš Poláček, Petr Cejpa a Jiří Šanda. Ani dorostenky nechtěly zůstat pozadu. Jak v jednotlivcích, tak v družstvech se o první místo strhl těžký boj a rozhodovaly desetinky milimetru. O jednu jedinou centrovou desítku se podařilo získat titul Kateřině Divíškové a družstvo vybojovalo svou zlatou o pouhý jeden bod ve složení Kateřina Divíšková, Karolína Brabcová, Kateřina Janoušková. Ve starší kategorii - juniorky se o první dvě místa podělila Aneta Brabcová, která sice střílí za SKP Rapid, ale stále trénuje pod vedením trenérů z Manušic, a Kateřina Franceová, která si až na rozdíl centrových Setkání volejbalistů TJ Lokomotiva a Werschenu Saskoanhaltsko Náš volejbalový oddíl přijal pozvání německých volejbalistů z Werschenu u příležitosti 125 let založení sportovní jednoty Werschen. Vzájemná setkání započala už v r a trvala až do roku Malá obec Werschen měla v letech 1951 až 1986 vynikající družstvo mužů, které hrálo postupně okresní přebor, krajský přebor a dokonce i ligu tehdejší DDR. Pro družstvo TJ Lokomotiva, hrající v té době krajský přebor I. třídy, bylo výborným soupeřem. Do Werschenu nyní odjelo družstvo seniorů s některými hráči, kteří byli u zrodu sportovních přátelských styků, a Dvanáct medailí pro Manušice desítek, odváží stříbro. Družstvu ve složení Kateřina Franceová, Romana Klečková, Michaela Širlová náleží bronzová medaile. Druhý den byl ve znamení těžší disciplíny, polohovému závodu 3x20. Tentokrát si dorostenci obrátili role a pro stříbrnou medaili si na stupně vítězů vystoupal Jiří Šanda. Pouhé 3 body pak dělily Petra Cejpu od bronzové příčky. Družstvo ve složení Petr Cejpa, Jiří Šanda a Aleš Poláček nedalo soupeřům žádnou šanci a vyhrálo s neuvěřitelným náskokem 24 bodů. Dařilo se i juniorkám, kdy Aneta Brabcová, i přes skvělý výkon ve finále, skončila na 3. místě následovaná Romanou Klečkovou. Družstvo ve složení Romana Klečková, Kateřina Franceová a Michaela Širlová vybojovalo stříbrnou medaili. Letošní mistrovství bylo pro Manušický klub opravdu mimořádně úspěšné, komentuje úspěch šéftrenér Stanislav Stupka st., tohoto úspěchu si sice cením, ale hodně z našich střelců podalo výkony, které byly v jejich možnostech spíše průměrné. Což nám ukazuje, že musíme poupravit tréninkový plán, ale zároveň nám to dává velké šance pro další důležitá utkání a to zejména o nominace na ME. (sts) družstvo žáků. Byla sehrána vzájemná utkání s družstvy Werschenu, Zeitsa Hohemolsen. V sobotu byla sehrána vzájemná utkání a v neděli pak turnaj, v kterém zvítězilo družstvo seniorů TJ Lokomotiva. Setkání, které bylo velice hezké a mělo příjemnou sportovní atmosféru, však především přispělo k znovu obnovení vzájemných styků. Z naší strany už bylo přislíbeno pozvání do České Lípy v roce 2012 na III. ročník turnaje Českolipský blok. Poděkování patří také firmě GEDOS, která toto setkání finančně podpořila. Siegfried TOMASCH Sport Relax má další cennou trofej Memoriál Miroslava Šianského v Lounech letos v celkovém hodnocení klubů vyhráli závodníci SPORT RELAX. Stříbro vybojoval SK Dragon Neratovice a třetí místo obsadili SK Kamura Ústí n. L. Nejúspěšnější závodníkem Sport Relaxu se stal Lukáš Pevný, který vybojoval dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Pavel Znamenáček se závodníky uctili památku M. Šianského, který byl jeho přítelem a trenérem. Věřím, že by byl Míra na naše vítězství hrdý. Naše výprava ukázala na turnaji sílu a byla čest reprezentovat Českou Lípu na této republikové soutěži. Děkujeme městu Česká Lípa a našim partnerům za podporu. Více se dočtete na Zlaté medaile v KATA vybojovali : A. Šinerová, K. Stratilová, J. Vavřinčík, B. Znamenáčková, M. Kašík, M. Hájek. Stříbrné medaile vybojovali: D. Janata, M. Nováková, K. Zlatohlávek Bronzové medaile vybojovali: K. Košíková, M. Košíková, S. Ješetová, D. Blechová, L. Pevný, T. Vácha, O. Kletečka. KATA TEAM 1. místo B. Znamenáčková, D. Blechová, S. Ješetová 1. místo: L. Pevný, K. Zlatohlávek, M. Hájek 1. místo: K. Košíková, M. Košíková, M. Nováková 2. místo: A. Šinerová, B. Vlčková, K. Stratilová 2. místo: J. Vaszilyová, R. Vaszilyová, M. Špachmanová 3. místo: J. Svoboda, L. Grösser, M. Kühn 3. místo: O. Kletečka, M. Nguyen Danh, T. Vácha KUMITE 1. místo: L. Pevný 1. místo : F. Jurnečka 3. místo: D. Koudela Domácí zápasy I. ligy junioři volejbal stará sportovní hala ČL LOKO - VK Sever Žatec a hod LOKO - VK Chemopetrol Litvínov a hod LOKO - SK Prosek Praha,,A a hod MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec, pracovní skupina pro MN Jitka Čížková, Jiří Šubrt, Petr Novák. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb.

Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb. Změny v pravidlech silničního provozu k 1. 8. 2011 podle zákona č. 133/2011 Sb. Úpravy základních pojmů 2 Povinnosti řidiče 5 Stručný komentář Kolona je vymezena jako souvislý proud vozidel, kde nelze

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

PROFIL PŘEDPISU: ZÁKON. ze dne 3. května 2011,

PROFIL PŘEDPISU: ZÁKON. ze dne 3. května 2011, Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 26 Senátní návrh na vydání zákona ze dne... 2010, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení :

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : 1. Část Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 123 a Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Akademie dopravního vzdělávání Zpracované v aktuálním znění od 19. ledna 2013: 1) Povinné výměny řidičských průkazů 2) Změna v získávání profesních průkazů 3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů 4)

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 29. 30.září 2012 PROPOZICE POŘADATEL : SK Handicapovaných cyklistů Praha Česká asociace

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera Přítomni: viz. presenční listina konané dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v sokolovně v Kobylech Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni Blahoslav

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více