Rubášoviny - fakta bez zbytečných sraček (2. nejoblíbenější periodikum po Slováckém deníku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rubášoviny - fakta bez zbytečných sraček (2. nejoblíbenější periodikum po Slováckém deníku)"

Transkript

1 Rubášoviny 2/2011 Rubášoviny - fakta bez zbytečných sraček (2. nejoblíbenější periodikum po Slováckém deníku) Rubáši plní ve Véskách již v 15:55! Letošní pro CM Rubáš velmi zdařilé hody ve Véskách nejlépe vystihuje samotný titulek tohoto článku. Do Vések se velmi těšíme kaţdý rok, vysvětluje primáš muziky ing. Vítězslav Preclík, je to jakási dobře stráveného víkendu. Záhadou však zůstává, proč si nikdo z mých hochů na tak dobře strávený víkend nemůţe na následující zkoušce pořádně vzpomenout. Letošní situace velmi přispěla všeobecně dobré náladě a správnému startu hodů, neb byla CM Rubáš zproštěna povinnosti sobotní obchůzky a vyčkávala na chasu v přívětivém stínu místního kulturního zařízení. Tak si lze vysvětlit, proč mohl jiţ pět minut před čtvrtou hodinou odpoledne náš zvláštní dopisovatel Šupka zapsat do svého zápisníku SPLNĚNO. Vzhledem k vysokým teplotám neodmítli Rubášovci pozvání bratrů Jordánů ke koupeli v vat na večerní besedu u cimbálu. Zajímavou trofej pak získali muzikanti během nedělní obchůzky. Na buchlovskou zkušebnu se díky návštěvě jakéhosi sklepa dostal voskový, dlouhý a především velmi tvrdý svíčka. Velké finále ve velkém sále Reduty Pravděpodobně nejdůleţitější vystoupení letošního roku nastalo pro CMR 3. září. Ten den se odehrála premiéra nazvaná Páni muzikanti, Buchlovské! v níţ FS Buchlovice představila všechna svá mnohokráte reprízovaná čísla. Skutečnou premiéru si tak technicky vzato odbyla pouze čísla muzikantů, a to série Hradišťských a taneční pásmo Muzikantské Horňácké, obě dvě s velice kladnými ohlasy. Drţeli jsme se osvědčeného pravidla, ţe čím více narychlo sérky děláme, tím větší mívají úspěch, vysvětluje umělecký vedoucí a akordový guru souboru Marek Klučka. Letní varianta krojů podle CM Rubáš bazén se skvěle osvědčila. Jaké vlastně byly poslední chvíle před nástupem na plac? Pravděpodobně silně traumatizující. Obvykle ledově klidný mistr slova psaného i řečeného Michael Lapčík byl vystresován natolik, ţe se začal soustředit na úplně jiné věci neţ bylo potřeba. Nejlépe jeho duševní stav dokládá věta Já mám z těch mladých holek občas postavení mimo hru!. Ne, skutečně nebylo namístě pár minut před vystoupením detailně analyzovat jakési hokejové utkání mezi dorostenkami. Organizační mánií zase trpěl jiţ zmíněný cimbalista Klučka. Na zkušebně je povoleno vše bazénu, díky čemuţ objevili členové muziky nové kouzlo hraní v drlích s absencí spodního prádla. Výtrţník Zablatzký také vyuţil této situace k vystvení svých apartních plavek na obdiv všem, kdoţ se přišli podíkromě prznění cimbálu violou, prohlašoval popudlivě, kdyţ byl jeho rustikální stolík testován na hraní smyčcem. Jasné, moţeš! 30. prosince 2011 TIRÁŢ: Rubášoviny 2/2011 Vychází zhruba pololetně plus přesčas, podle toho, jak to redaktorovi vychází Veškerá jména, data, infor -mace a PINy kreditních karet jsou vymyšlená a podobnost se skutečnými je čistě náhod-ná. Nedovolené kopírování autorského obsahu se trestá separací končetin. Pozor, může obsahovat oříšky!

2 Stránka 2 Rubášoviny 2/2011 V Kostelanech dobře robíja? Šupka rozhodně! Přestoţe působila tato bohem (a jakoukoli další nadpozemskou či pozemskou entitou) zapomenutá vesnice na statečné hochy z Buchlovic poněkud strašidelně a znali ji jako těch pár baráků okolo Flamenga, kde chodí tančit u tyče třináctileté holky, ukázalo se, ţe realita není tak strašná. K hladkému průběhu akce napomáhalo starostlivé chování chasy vůči muzikantům (drţíce se hesla Sklenka nebude suchá déle neţ třicet vteřin! ) a v hojné míře také návštěva kolotočů, kterou bezpodmínečně poţadovala čerstvá posila buchlovského týmu Alţběta Petruchová. Don Juan teoretik Ondřej Šupka však rozhodně nebude na kostelanské hody vzpomínat kvůli setkání s transcendentní bytostí (jejíţ exkluzivní fotografii naleznete vpravo), kterou potkal na kolotočích. V publiku totiţ byla zcela jiná a jiţ ne tak transcendentní bytost chovající k lamači dívčích srdcí z Mařatic silnou náklonnost. Napřed se mi zdálo, ţe je to vcelku dobrý nápad, zpytuje nyní zbrklý tercáš svědomí, drţel jsem se pořekadla všechno se dá z hlavy vymrdat, a tak jsem nechal situaci volný průběh. Pořekadlo neplatí. Dnes uţ bych byl rozhodně opatrnější. Spekulace o tom, zda k Šupkově špatnému rozhodnutí přispěl velký panák ferneta věnovaný kaţdému členu CMR dolněmčany, se nepodařilo redakci ani potvrdit, ani vyvrátit. Poněkud rozhozeně vyhlíţel také obvykle nejstabilnější člen muziky, basista Přemysl Lukeštík, který jednoznačně odsoudil nový, svěţí vítr zavedený do pánské módy teprve nedávno. Nasrali jste mě s tím holením pér. Teď si připadám jak chlapeček s velkým pérem, prohlásil poté, co byl několikráte dotazován stran svého častého škrabání se v choulosti- Cosi velmi bílého se objevilo ve vozíku přede mnou a mávalo to na ostatní muzikanty, popisuje zjev transcendentní bytosti očitý svědek Lapčík. Huštěnovská opora pro CM Rubáš Jiţ od července zdobí tvář cimbálové muziky Rubáš nejnovější člen rodačka z Huštěnovic a (podle omezených zpráv vojenských zpravodajců, kteří sledují z výcvikového prostoru Rochus onu krizovou oblast) téměř sousedka nositele krásného černého klarinetu Lukáše Sovka. Na počátky nápadu rozšířit muziku o třetí housle jsme se zeptali primáše Víti Preclíka. S Bětkou jsme měli výborné vztahy jiţ dlouho předtím. Své kvality předvedla především v Terezíně předloni, kdy vypomáhala zaškolit tehdy mladého a nezkušeného tercáše Šupku namísto našeho bývalého kolegy, který by si to tak určitě přál. Taky se ukázala jako velmi slušný hráč a drţela s námi krok co do počtu vypitých vzorků. Dokonale ovládnout svůj hudební nástroj je totiţ jedna věc, vysvětluje manaţer muziky Přemysl Lukeštík, druhá věc je dokázat s námi vydrţet při neutuchající konzumaci čehokoliv. Jsme si vědomi náročnosti tohoto úkolu, a proto jsou případní adepti pro vstup do muziky důkladně testováni. Pití s Preclou je ta první, jednodušší část zkoušky, já jsem ta obtíţnější fáze. Ano, naše zátěţové testy jsou extrémní, ale musíme si klást vysoké cíle, abychom měli z čeho slevovat, prohlašuje znalecky redaktor Rubášovin ve výsluţbě Lapčík. Slečna Petruchová obstála dle tabulek velmi dobře a ostatní členové muziky si ji velmi pochvalují. Mé zvrácené skladatelské pokusy se teď mohou rozrůstat o třetí housle! libuje si například boršický Andrew Lloyd-Weber Marek Klučka s partiturou Fantoma opery pod paţí. Otázka, zda ţena v muzice nemůţe mít lehce destruktivní účinek zatím vyvolává pánské sloţce CM Rubáš pouze úsměv na rtech a argumentují tím, ţe je zaslíbena (z poněkud nepochopitelných důvodů) boršickému cimbalistovi Martinu Gabrielovi. Oddělení mezilidských vztahů Rubášovin však bije na poplach a mává záznamy z akcí, ve kterých uţ situace ohledně slečny Petruchové není zcela jednoznačná. Například nevhodné návrhy jistých houslistů V. P. a O. Š. z kostelanských hodů jsou naprosto jednoznačné: V. P.: Tak co, Běty, polkla bys někdy semeno? A. P.: Ne. V. P.: OK, to mi stačí. A nechtěla bys to zkusit? - O. Š.: Nechte si čvachtat, Bětka obzvlášť. Alţběta se však v podobných naráţkách nenechá zahanbit. Záznam z buchlovských hodů mluví zcela jasně: A. P.: Přema ví, co mám ráda! I přesto celá muzika souhlasí s tím, ţe převzít bývalou členku CM Bálešáci byl zatra- ceně dobrý nápad. <17:29 Bětka má splněno!> (Záznam ze zátěţového testu na hradě Buchlově, ) Nová pozice třetího hlasu a obligátu v podání Alţběty Petruchové se netají se svými sklony k hnutí hippies a adrenalinovým sportům (např. hraní v polohách). <Míry a váhy odebrány redakčním cenzorem.>

3 Jasné, moţeš! Stránka 3 Krátce ze sportu: Šupka překonán. Nejednou, nejedním Pouze jeden rok se dokázal udrţet mařatský mistr kontinuality a progresivity na špici ţebříčku Miss Ţaludeční šťáva. V průběhu letošního podzimu byl postupně překonán ostříleným Špicařem Michaelem Lapčíkem (na seleti SRPCM Rubáš), Lukášem Kroupou Sovkem (taktéţ na seleti SRPCM Rubáš) a nakonec navrátivšímse borcem Klučkou (Akce Ošíkov I). Ondra je dobrý hráč a jde hodně na kvalitu projevu, bojí se ale opakování čísel a není si tak úplně jistý v koncovkách, prohlásil čerstvý drţitel ţluté šerpy Klučka. letošní soutěţ regulérně a podle všech pravidel odpověděl slovy Tak určitěééé Zvláštní cenu za nevrhnuté výkony také letos získali Alţběta Petruchová (afterparty Kostely) a Balvánek Zablatzký si do nového roku velmi dobře našlápnul na koště slivovic v Tučapech. Podrobnější zprávu přineseme v pololetních Rubášovinách pro rok No jó Mara chce vyhrát Ondra chce vyhrát ááá všichni chcou vyhrát, komentuje situaci obvykle nejstřízlivější člen muziky a porotce soutěţe Miss Ţaludeční šťáva Přemek Lukeštík. Na dotazy, jestli proběhla Marek Klučka ve vrcholné formě před svým mistrovským výkonem. Hody Buchlovice: nejkrásnější běh na nejdelší trať Jednoznačně nejoblíbenější akcí roku jsou kaţdoročně domácí Buchlovské hody. Letos tomu nebylo jinak. Základem dobře ztraceného týdne samozřejmě muselo být tradiční zapalování hodů, které napřed probíhalo v soukromém muzeu tupeské keramiky rodinného přítele a PC Guru CM Rubáš, Víti Škubníka, a posléze v restauračním zařízení Maco, jenţ přes své omezené prostory poskytuje vţdy tu nejlepší přípravu na hody a dostatečné mnoţství zelené na vyčištění zubů. Dost moţná právě na ústní hygienu doplatil obvykle nezničitelný huštěnovjan Lukáš Sovek. Nehledě na duchovní útěchu, kterou se mu pokusil poskytnout primáš a pastor muziky Víťa Preclík svou biblí vhodně umístěnou v noclehárně, ráno nevyhlíţel právě nejoptimističtěji a omezil se pouze na suché konstatování To není moc vpohodě,tlačit s tím drakem ten vzduch přes klarinet. Ranní obchůzka za příznivého, leč mrazivého počasí začala poněkud stagnovat poté, co se průvod dostal na náměstí. Muzikanti vedeni vyššími zájmy zanechali krojované svému osudu a odešli rokovat k hostinci u Páva. Pod návalem stresu a vychlazené dvanáctky prozradil tercáš Šupka svou krajně pravicovou orientaci, kdyţ prohlásil, ţe si stejnak myslí, ţe byli Němci jenom špatně pochopeni.. Překvapením dne ale ještě zdaleka nebyl konec. Zpamatovšíse Sovek nadhodil moţnost primáše Preclíka a Optima Prima. Na obecním úřadě totiţ přede všemi přítomnými udeřil na nešťastného houslistu přímo: Prime, transponuj se! Odpolední bačování u Škubníka a prozíravá půlhodinka spánku v zázemí Lukeštíkových proběhla v poklidu, snad aţ na smrtelnou uráţku majestátu paní Škubníkové, které se dopustil Přemysl Lukeštík. Buchlovský neotesanec označil řízek, jenţ dostal na oběd jako spálený přesně v okamţiku, kdy stála paní Škubníková za ním. Za zmínění z večerní zábavy na hotelu stojí jiţ jen několik poznatků. Prvním byla přítomnost přítelkyně pisálka Lapčíka z Karvinné. Slečna doktorka, neznalá jihomoravských poměrů, nebyla zcela obeznámena s pojmem hody. Michael Lapčík to vyřešil s grácií sobě vlastní a vysvětli, ţe hody jsou takové mejdlo. Nepříliš dobře si také vedl gynekolog amatér muziky Klučka, který obdrţel důtku za nedovolené rozestýlání postele. Poměrně děsivým faktem večerní části buchlovských hodů zůstává fakt, ţe průměrný účet člena CM Rubáš u baru vypadal asi takto: Bazén: cca 2x aţ 5x Pivo: cca 2x Oficiální vyjádření muziky se nám nepodařilo získat, pouze Lukáš Sovek prohlašoval polohlasem cosi o zasraných půlhodinových hrozenských. Taky dělám koláčky (Vítězslav Preclík, u Lukeštíků, 21:06 Nejlepším důkazem úspěšnosti letošních hodů byl jednoznačně spokojený basista a odborový předák Přemysl Lukeštík.

4 Stránka 4 Rubášoviny 2/2011 Operace Ošíkov I: říšský protektor von Jurcza přebírá kontrolu Peklem srovnatelným s boji v Ardenách v roce 1944 si prošla cimbálová muzika Rubáš ve dnech 26. a 27. listopadu. Na přání svého spolupíče a bývalého člena FS Ţdáničan Luboše Poláčka vyrazili hudebně podpořit zabíjačku v tamním penzionu, jehoţ je Luboš spolumajitelem. Muzikanti lační zdárně ztraceného víkendu vyrazili v sobotu dopoledne hned poté, co jim to ranní nevolnosti po oslavě narozenin Jarky Baláţové (proběhla večer předtím) umoţnili. Při transportu se více neţ osvědčil křiţník rodiny Klučkových, který navzdory nedůvěře členů posádky zavezl tři muzikanty, basu, cimbál a další drobné nástroje tam i zpět. Zato navigační schopnosti posádky citroënu se ukázaly jako poněkud chabé. Zda za to částečně můţe sešrotování se Balvánka Zablatzkého jiţ při cestě tam se nám nepodařilo zjistit, neboť spolujezdec Lukáš Sovek pouze vytrvale vrtěl zelenou hlavou a zhluboka se nadechoval a vydechoval. To bylo naposledy, co jsem seděl za řidičem, nechal se posléze slyšet Sovek. I přes tyto těţkosti se podařilo i druhé posádce dosáhnout Ošíkova se zpoţděním hodiny oproti posádce první. Dobře naladěný (v metaforickém slova smyslu) vůdce muziky Lukeštík byl poněkud nespokojen s tím, ţe čerstvě dorazivší členové muziky odmítají začít pít, protoţe je jim : A) špatně od ţaludku B) Uţ mají splněno C) Nechtějí se zbořit hned na začátku. Tuto nešťastnou situaci okomentoval příhodnými slovy: No jo, včera jste všeci chlastali jako diví, kdyby mohli, tak to chlastají aj řiťou S postupem večera se podařilo nesrovnalosti v hladinách jednotlivých muzikantů urovnat a zhruba do desáté hodiny večerní se dařilo plnit plán dle obvyklých měřítek, snad tedy s výjimkou půlhodiny okolo páté odpoledne, kdy Balvánek zmizel a objevil se o zmíněný čas později u kotle se škvarky (jakékoli záznamy o tom, co, kde, proč a jak dělal, chybějí). Jestliţe se ale od té chvíle Balvánkova situace začala zlepšovat, cimbalista a mistr v hodu šavlí na krátké vzdálenosti Klučka to měl přesně naopak. Okolo jedenácté hodiny večerní dokonce ostřílený vrhač zlomil první paličku. V záchvatu trudomyslnosti obrátil svou pozornost k štamprlám slivovice a dříve neţ pohotoví polní opraváři Jurčová, Lukeštík a Sovek připravili paličky rezervní, zapisoval jiţ zpravodajec Šupka do svého záznamníku 23:00 splněno a fest! U rezervních paliček zkonstruovaných výše zmíněným triem stojí zato se chvíli pozastavit. Vzali jsme si stranou šéfkonstruktéry Přemysla Lukeštíka a Lukáše Sovka, aby přiblíţili i laické veřejnosti laserově přesnou práci, kterou odvedli. SOVEK: Základem úspěchu je dámský tampon o správné savosti, který jsme aplikovali a podle předem připraveného systému cimbalistického omotávání verze připevnili nitěmi na neomotanou paličku. Tampon laskavě zapůjčila ze své sbírky blízká přítelkyně Víti Preclíka Zuzka Jurčová. Tímto bychom jí rádi poděkovali. LUKEŠTÍK: Byli jsme si vědomi sloţitosti tohoto úkolu, nicméně, vedení projektu za spojených sil strojaře a informatika nemohlo dopadnout jinak neţ naprostým úspěchem. Nápad s tampónovými paličkami se mi natolik zamlouvá, ţe uvaţuji, ţe jej pouţiji jako námět ke své bakalářské práci a po vysoké škole zahájím sériovou výrobu. Zbývá dořešit poslední detail: rádi bychom, aby byly tyto paličky voděvzdorné. Po zlomení druhé rezervní paličky se bohuţel Marek Klučka psychicky zhroutil a po pouţití benzínkového doutníku jako katalyzátoru poţitého alkoholu vyprázdnil obsah svého zmučeného ţaludku na dvorek. Politicky nejdůleţitější událostí dne je však bezesporu převzetí moci nad oblastí Ošíkov Zuzanou Jurčovou alias Zastupujícím říšským protektorem Heinrichem von Jurcza. Jeho přijmutí na pokoji muzikantů a oficiální předání velení vidíte na obrázku vpravo. Ranní sčítání škod výrazně vylepšilo podání zabijačkové polévky všem přeţivším. Dokonce i nerozváţný cimbalista, kterého po zbytek noci opečovával na lůţku matka Terezoid Šupka a kterému odmítnul ráno primáš Preclík zapůjčit alkoholtester z bez- pečnostních důvodů, jiţ vypadal poněkud lépe a to i přes své druhé noční šavlení, jímţ se posléze chlubil. Prozatimním řidičem Klučkovic křiţníku byl ustanoven Jiří Balvánek jako relativně nejstřízlivější člen posádky. Výhruţné pozdravy a pozvání k opětovnému přijetí poslal na závěr spolumajitel pentionu Luboš Poláček, který prohlásil: Já vás zničím. Podivný nález muzikantů tohoto Wormse ve vaně Chcete-li byl přičten získat na vrub pozornost ošíkovským špecifikám. čtenáře, umístěte sem zajímavou Já jsem z toho sral cihly. větu nebo citaci z textu Počkat. Já jsem od včerejška publikace. vlastně vůbec nesral! (Ondřej Šupka, Ošíkov 14:38) Titulek popisující obrázek nebo grafiku

5 Jasné, moţeš! Stránka 5 Hotééééél, občas i s veselou pastýřkou Je jiţ dokonale zaběhnutým standardem, ţe CM Rubáš a Hotel Buchlovice úzce spolupracují. Velmi jednoduchá dohoda nese velmi sladké plody: Vy hrajete, vy pijete a se na rautech.. Do roka bývá několik takovýchto hraček a vţdy bývají hodnoceny velmi kladně. Za všechny z tohoto pololetí vzpomeňme hru na oslavě narozenin, buchlovské hody a hru pro vedení firmy Hamé. Poslední jmenovaná byla obzvláště zajímavá. Podobně jako na kostelanských hodech, jímala muzikanty řada předsudků týkající se především produktů a jejich obsahu, který osciluje mezi jídlem a věcmi, které se hromadí v odpadkovém kontejneru za budovou oddělení patologie uherskohradišťské nemocnice. Na druhou stranu, paštiky na rautovém stole nebyly tak zlé, jak se předpokládalo. Čerstvě přejmenovaný Lukáš Sovek aka DJ Tiesto měl konečně moţnost osahat si dýdţejský pultík, ozdoba muziky Bětka Petruchová dostala řádně huňatého (plyšového) medvěda a lovec ţen Klučka byl opět úspěšný: PRECLÍK: Tyvole, Maro, kdo to je? KLUČKA: Dáša. PRECLÍK: Jaká Dáša? KLUČKA: Prostě Dáša. Ta by tekla jak nigerijský tanker! (Michael Lapčík, při cestě na zkušebnu, neznámý čas) PRECLÍK: Vy se znáte? KLUČKA: Jo, asi deset minut. Karlovice s Dolinečkou? Výchova k dobrým mravům nade vše! O tom, jak moc zdařilý byl pro muzikanty z Buchlovic víkend prosince nejlépe svědčí fakt, ţe za pouhé tři dny nabobtnala časová osa hlodovníku CM Rubáš o celé dvě hustě popsané papíry formátu A4. Velkou zásluhu na tom měla skutečnost, ţe muzika tentokráte nejela pracovně, nýbrţ rekreovat se se svou oblíbenou drobotinou z města za jaderným reaktorem. Mám rád tyto nenásilné turnusy, ubezpečil své spoluhráče primáš Preclík jiţ v úvodu zájezdu. Nebylo to ale tak úplně pravda. Před muzikanty stál úkol vypořádání se se třemi kanystry vína a přitom zůstat dostatečně umravnění, aby nenarušili přirozený vývoj staroměstské mládeţe. Udrţet kázeň a vysokou morálku nebylo lehké, uţ jen proto, ţe s námi nemohl tentokráte jet náš duševní pastor Přema, vysvětluje dopisovatel listu Rubášoviny Ondřej Šupka. Zvlášť, kdyţ člověk slyší, jak ty kozy rostů, doplňuje okolo jedné hodiny ranní strýček Pedo Klučka. Absence zakládajícího člena muziky a mistra republiky v jízdě na traktoru byla skutečně znát, a to zejména na výkonech muziky. Likvidace kanystrů skutečně neprobíhala tak rychle, jak bylo plánováno, a to ikdyţ chlapcům srdnatě pomáhal zkušený dolník Bali i jediný zástupce ţenského pohlaví staršího osmnácti let (pomineme-li paní Zdravušku) Lenky, přítelkyně investigativního ţurnalisty Lapčíka. Dopoledního výletu do skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm vyuţil především opět nestřídmý Marek Klučka, který na čerstvém vzduchu zdárně rozchodil své noční delirium (Lapčíkovi se vedlo podobně, jen o den posléze). Ostatní se pokochali krásou valašských staveb a řádně pohovořili s místním mikulášem, který dolnomoravskou Rubášovici přijal s velkým nadšením. Druhému večeru dominovala událost pro nedostatek lepších výrazů interně pojmenovaná Miss transdolinečka, v níţ plnili muzikanti roli porotců. Patřičně vyšňořeni, poněkud nevěřícně sledovali jednotlivé tanečníky a především jejich kostýmy. Zatímco děvčata měla své převleky relativně nápadité a kaţdý kousek byl vskutku osobitý, chlapci se pragmaticky (aţ na výjimku v podobě pana Mirka Ţaluda) drţeli tématu nejlepší převlek pro chlapa je ţenská. I přesto si všechny strany závěrečný večer řádně uţili, muzikanti především proto, ţe po skončení Miss transdolinečka pokračovali na svém pokoji. Nejlepším příkladem ovšem šli chlapci (nejen) z Buchlovic v jídelně. Za ţonglérské kousky s poněkud nebezpečně vyhlíţejícím pudinkem si artisté Lapčík, Klučka, Sovek a Šupka vyslouţili kázání od Baliho a poté věrné napodobování jejich činnosti polovinou jídelny. Velmi výstiţně zhodnotil situaci Rytmus Lapčík, který, s přesvědčením odborníka na slovo vzatého, prohlásil: Pokud vám po ránu teče z penisu něco takového, měli byste urychleně navštívit svého lékaře. Zleva doprava: Augustus Preclíkus, Hyperman, LogaRytmus a Amunbofis

6 Stránka 6 Název bulletinu Po roce Vánoce... Nepříliš oblíbená pro svou hektičnost muzikanty, ale velmi oblíbená širokou veřejností je akce Kostely, která se odehrává vţdy 25. prosince. Letošní přípravy i samotný průběh dvou vystoupení ve více či méně vymrzlých církevních objektech by se daly popsat jako extrémně zmatečné, a to i oproti minulým ročníkům. Komentáře zúčastněného hrajícího i tancujícího personálu jsou bohuţel vesměs tak negativní a pro tisk nevhodné, ţe se redakce omezí pouze na krátkou zprávu: Václava Havla zrušeno. Za celou muziku bychom rádi tímto panu Havlu poděkovali a pogratulovali k přesnému načasování. Zásadním kladem kostelů byla opětovná spolupráce s loutnistou Ondrou Jalůvkou, který během svých dlouhých cest mezi Lyonem a Uherským Hradištěm zplodil zajímavé barokní proloţky a aranţe mezi klasické koledy. Dvorní przniči notačních zápisů Klučka i Šupka připouštějí, ţe mají stále co dohánět. Řádný poprask způsobila jiţ situace vzniklá měsíc před vánocemi. Týkala se toho, ţe by se CM měla zúčastnit i vystoupení v aranţi MS Buchlovice. To bylo ovšem kvůli úmrtí Operace Ošíkov II: šťastný nový rok Více neţ důstojné rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového proběhlo opět u Luboše Poláčka v Ošíkově, tentokrát ovšem za podstatně větší suity. Přes prvotní organizační neshody vyrazila 31. prosince do prostějovského kraje celkem tři auta napěchovaná aţ po okraj členy CM Rubáš, jejich drahými polovičkami i jinými spřízněnými dušemi. Zatímco věčně ţíznivý cimbalista Klučka prohlašoval, ţe to byl houby Silvestr, všichni jste pili pod své moţnosti, byla operace Ošíkov II shledána jako uspokojivá. Hraní pro malé publikum umoţnilo muzice vyzkoušet své veškeré dovednosti, aniţ by po nich bylo vrháno přílišné mnoţství prošlé zeleniny. V tomto ohledu vítězil celý večer zcela jednoznačně trubač Sovek se značným přispěním Klučkova přísně harmonicky disharmonického doprovodu. Bez velkých bolehlavů či ztrát na ţivotech, vstoupila cimbálová muzika Rubáš do šestého roku svojí existence. I přes děsivé prognózy, které muzikanti vyslechli cestou zpět z Ošíkova z úst prezidenta Václava Klause, to vypadá na rok vcelku příznivý. Krizi navzdory se akcovník, kasička i ţaludky a játra muziky plní a plnit budou i nadále. Nezbývá neţ zakončit toto půlroční vydání přáním. Houslistům dokonalé vyhrávky v sedmé poloze, klarinetům smysluplné bublání v rytmu a délce písničky, cimbalistům spoustu opravdu PEVNÝCH paliček, basistům prsty bez mozolů. A violám? Jiný hudební nástroj. Dneska se cítím tak do dvanácti Michael Lapčík, Hra Hrad Buchlov, , 17:44

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko Francova Lhota Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Vodění medvěda v pátek odpoledne, pochovávání basy v sobotu večer. Študlov Dopoledne vodění medvěda,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy?

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy? INFORMACE Měsíc prosinec hned z počátku přinesl nadílku, na kterou se děti moc těšily. Jiţ tradičně totiţ naši školu navštívil Mikuláš, anděl a čertík. Čertík věděl o všech dětech a jejich lumpárnách a

Více

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Redakce Lucie Peterková, Ondřej Vavro Martin Ulmann, Mateusz Wojnarowicz Hedvika Stachovcová, Hana Pasková Hugo Hynčica, Tereza Gembalová Magda Štastná, Šimon

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Bulletin číslo 09/2014

Bulletin číslo 09/2014 Bulletin číslo 09/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení občané, podnikatelé, Přejeme Vám všem krásné Vánoce,

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

10. číslo / 2015 prosinec 2015

10. číslo / 2015 prosinec 2015 10. číslo / 2015 prosinec 2015 2015 Rok se s rokem sešel a přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Školníček se vám pokusí zpříjemnit vánoční čas několika vzpomínkami, co jste před Vánocemi dělali ve škole,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Nemocnice na kraji města Nové osudy

Nemocnice na kraji města Nové osudy Nemocnice na kraji města Nové osudy Česká televize uváděla od 26. září 2008 do 19. prosince 2008 novou řadu oblíbeného seriálu Nemocnice na kraji města s názvem Nové osudy. Navázala tak tím na předchozích

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011

Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011 Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011 OBSAH: Poděkování Pozvánky Z farnosti Kulturní výbor Upozornění Humanitární sbírka s úsměvem Inzerce Milí čtenáři obecního zpravodaje, uţ jsou tomu

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov se zvláštním režimem Komenského 209, 281 61 Kouřim. Výroční zpráva 2010. Obsah

Domov se zvláštním režimem Komenského 209, 281 61 Kouřim. Výroční zpráva 2010. Obsah Obsah 1. Úvodní slovo 2. Cíle 3. Péče o klienty 4. Lidské zdroje a personální vývoj péče o zaměstnance, kvalita.. 5. Inovace Domova Programy, Projekty 6. Ekonomická část 7. Výhled do roku 2011 8. Závěr

Více

Právní aspekty akreditace následné péče. JUDr. Lucie Široká

Právní aspekty akreditace následné péče. JUDr. Lucie Široká Právní aspekty akreditace následné péče JUDr. Lucie Široká Právní aspekty akreditace následné péče Práva klienta ve vztahu k informacím vypovídajícím o jeho zdravotním stavu Nedobrovolná hospitalizace

Více

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe SVATEBNÍ SEN v hotelu Savannah****deluxe NEJPOVOLANĚJŠÍ PARTNER PRO VAŠI SVATBU SNŮ Toužíte po nezapomenutelných momentech? Rádi byste si užili vysněnou svatbu, uvolněnou atmosféru a spokojené hosty?

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě INFORMAČNÍ BULLETIN 14.12. 201 5 Svazek 1, Číslo 6 Diakonie Církve bratrské Webová adresa http://www.cb.cz/diakonie/ Světlo ve tmě Michaela Veselá U kapličky na návsi je rozsvícený stromek a jedině on

Více

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU

SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SLEEP PRODUCTS PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE Z BÖHMERWALDU SPÁNEK JAKO V HEDVÁBÍ JE TO KRÁSNÝ POCIT. ZACHUMLAT SE DO JEMNÉ A HEBKÉ PŘIKRÝVKY, SLADCE USNOUT A NÁSLEDUJÍCÍHO RÁNA SE PROBUDIT PLNÝ ČERSTVÝCH

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015

Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015 Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015 Motto: Není psa a majitele, který by nemohl jet k nám na tábor!! I. turnus 27. 6. 4. 7. Nájezd v sobotu od 10 do 14 hodin, po dohodě možno přijet v jiný čas. Plná

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Ověření zlatonosnosti Brslenky a Zlatého potoka

Ověření zlatonosnosti Brslenky a Zlatého potoka Ověření zlatonosnosti Brslenky a Zlatého potoka O prodlouženém víkendu 4.-6. července 2015 jsme s Evikem a s Lubošem podnikli výpravu do okolí Golčova Jeníkova. Cílem byla v minulosti amatérskými zlatokopy

Více