ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Únor 2015 Alice Kynčlová 6. A Štěstí Štěstí je mozaika složená z nepatrných, malých radostí (A. Maurois) Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli (S. Hales) Úspěch je dostat to, co chceš, štěstí je chtít to, co dostaneš (D. Gardner) Nemůžeme-li štěstí sdílet s druhým, je to jen poloviční štěstí (H. Ch. Andersen) Největším štěstím člověka je, že může žít pro to, pro co byl ochotný zemřít (H. de Balzac) Být šťastný, to je umění, k němuž nám často chybí talent (O. Scheinpflugová) Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli (R. Rolland) Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni (V. Hugo) Z obsahu: Pozvánka na besedu s občany 2 Co projednala rada a zastupitelstvo 2 Jizerský klub lyžařů 6 Informace z žákovského fotbalu 11 Tříkrálová sbírka v Desné 11 Rozhledna Štěpánka na vrchu Hvězda, otevřena denně od 10 do 16 hodin. Aktuální informace o otevírací době rozhledny získáte u kastelána Jana Staňka na tel.:

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednalo zastupitelstvo Na svém 10. zasedání kromě jiného schválilo změnu hranice mezi katastrálním územím Desná II a Desná III na základě geometrického plánu vyhotoveného společností GEODET CZ. s. r. o., Svojsíkova 849/7, Liberec schválilo výsledek výběrového řízení o veřejných zakázkách na zakázku malého rozsahu pro projekt Dodávka přídavných komponentů k samosběrnému Co projednala rada města Na svém 16. zasedání kromě jiného schválila zveřejnit záměr pronajmout plochu na budově č. p. 883, Desná III za účelem umístění reklamy schválila zveřejnit záměr pronajmout cca 15 m2 z pozemkové parcely pč. 344 v k. ú. Desná III za účelem instalace reklamní plochy schválila Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro území města Desná platný od 1. ledna 2015 vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení na funkci manažera projektů a výstavby MěÚ Desná na dobu určitou s datem nástupu 1. února 2015 schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 mezi městem Desná a Libereckým krajen a pověřila starostu města jejím podpisem schválila finanční příspěvek (1 500 Kč) čisticímu vozu Ladog T 1550 a schválilo uzavření kupní smlouvy s firmou Kobit, s. r. o. na zakoupení příslušných komponentů; pověřilo starostu města podpisem této smlouvy schválilo rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové a výdajové části schválilo rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o Kč, ke snížení rozpočtových prostředků ve výdajové části o Kč a ke změně financování o Kč schválilo rozpočtový výhled na období let schválilo na rok 2015 rozpočet přebytkový rozepsaný na paragrafy, a to příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč a financování ve výši Kč ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice 238 schválila uzavírku silnic na území města pro pořádání mezinárodní automobilové soutěže Rally Bohemia 2015 dne 11. července 2015 od 13:00 do 23:30 hodin schválila finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb společnosti Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Emilie Floriánové 8, , Jablonec nad Nisou POZVÁNKA NA BESEDU S OBČANY Beseda se koná v pondělí 16. února 2015 v Desné I v klubu Jizerské porcelánky Na dotazy občanů budou odpovídat zastupitelé města a pracovníci MěÚ Desná Srdečně zveme nejen obyvatele Desné I Za MěÚ Jaroslav Kořínek, starosta města Sdělení redakční rady Skladba novin podléhá redakční radě, o otištění či odmítnutí, případně zkrácení nebo úpravě textu rozhoduje výhradně redakční rada jako celek. Je tříčlenná, takže v případě rozdílných stanovisek nemůže dojít k patové situaci. Rozhodnutí ANO NE je tedy buď jednomyslné, nebo se jeden z členů rady podřídí názoru zbývajících dvou. Redakční rada má svůj kodex schválený Zastupitelstvem města Desná. Tím se řídí, takže jakékoli řeči o cenzuře jsou bezpředmětné a nesmyslné. Pouze dokazují, že ten, kdo tyto hlouposti šíří, patrně nepochopil smysl daného slova (cenzura = úřední kontrola se zřetelem na zájmy státní, politické, mravnostní aj.). Oháněje se demokracií zapomíná, že co platí pro jednoho, platí také pro druhého. Mohu tedy svobodně říkat a nabízet svůj názor, ale musím respektovat to, že ho jiní mají právo odmítnout. RR Informace o kontaktu na tvorbu pana Ing. Zdeňka Joukla Pan inženýr opakovaně posílá do Desenských novin texty, které nelze i z kapacitních důvodů otisknout. Většinou je občané znají díky vylepovací iniciativě autora. Pokud máte zájem o tvorbu pana Joukla, naleznete ji v plném znění na Přístup na internet nabízí městská knihovna, využít lze i nabídky, kterou v našich novinách inzeroval pan inženýr. NABÍZÍM MOŽNOST VYUŽITÍ INTERNETU - bezplatně - denně po předběžné dohodě - od 0 hodin do 24 hodin - na adrese Zdeněk Joukl Desná, Poštovní 621 (klubovna), tel.: Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 30. ledna Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 02/2015

3 Společenská kronika Gratulace únorovým jubilantům Jaroslav Dědek Jana Pelcová Libuše Zapletalová Ladislava Balašová Helena Marešová Juraj Reczai Katarina Maršálková Svá životní jubilea v únoru oslaví: Hana Vodsedalková Vojtěch Pusztai Zdeněk Špaček Margita Hutajová Milada Matoušková Hanička Patková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci březnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Sběrný dvůr Provozní doba: 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota hodin Historie Desné ve fotografii V loňském roce proběhla první část třídílného cyklu výstavy historických fotografií Desné, která se týkala Potočné (Tiefenbachu), tedy dnešní Desné II, centra města. V březnu letošního roku bude pokračovat svou prostřední částí a představí historické fotografie Černé Říčky, Dolního Polubného, Pustin, Noviny, Nyčových domků a Souše. Celý cyklus pak bude uzavřen v příštím roce, tedy v roce 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné, a bude zahrnovat fotografie Desné I, která byla touto katastrofou nejvíc zasažena, a nebudou chybět ani dokumenty mapující tuto událost. Desenské noviny 02/2015 3

4 Informace z Desné Nebezpečný odpad V lednovém čísle jsem se zabývala tříděním odpadu, resp. tříděním využitelných složek komunálního odpadu, jejichž materiál lze znovu použít k výrobě někdy podobných, jindy zcela odlišných věcí. Další složkou komunálního odpadu jsou tzv. nebezpečné odpady. Jsou to odpady, které mají některou z vyjmenovaných nebezpečných vlastností, které jsou uvedeny v seznamu v příloze č. 2 zákona o odpadechodin I v případě tohoto odpadu se jedná o třídění, či spíše o jeho oddělené shromažďování. Smyslem tohoto třídění je zamezit negativnímu vlivu tohoto odpadu na životní prostředí, a to často velmi dlouhodobě. V domácnosti se setkáváme pouze s malou částí nebezpečných odpadů. Patří mezi ně oleje (ať fritovací či upotřebené motorové), olejové filtry a další materiály znečištěné olejem, barvy a ředidla, domácí kapalné i tuhé chemikálie kyseliny, louhy, vývojky, přípravky ze zahrad jako jsou pesticidy, mořidla, postřiky proti škůdcům, látky na hubení plevelů. Do nebezpečného odpadu ale patří i obaly znečištěné těmito uvedenými látkami. Dále sem patří léky a masti, barvy a tonery z tiskáren, různé typy baterií a akumulátorů. Se správným odložením nebezpečného odpadu budete mít trochu víc práce, protože ho musíte odevzdat na sběrném dvoře. Tohoto odpadu ale zase není tolik, abyste kvůli němu museli na sběrný dvůr několikrát za měsíc. Veškerý nebezpečný odpad lze odevzdat zdarma a bez omezení množství. Odpad zde bude odděleně uložen do nádob k tomu určených a i jeho likvidace bude probíhat odděleně od ostatních odpadů. Pro připomenutí uvádím, že provozní doba sběrného dvora je středa od 13 do 17 hodin a sobota od 8 do 12 hodin. V zimním období, tj. od 1. prosince do 31. března je provozní doba zkrácena, a to ve středu od 14 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. V současnosti do nebezpečných složek komunálního odpadu už nepatří televizory, ledničky, zářivky a další elektrozařízení. Tyto přístroje a mnoho dalších jsou shromažďovány jako zpětný odběr elektrozařízení. Nepatří vůbec mezi odpady, ale více si o tom řekneme někdy příště. V dalším čísle Desenských novin se ještě vrátím na sběrný dvůr. Kromě již uvedených odpadů zde můžete odevzdat také odpad velkoobjemový. A právě o tom si řekneme víc v příštím vydání Desenských novin. 4 Desenské noviny 02/ RV - Hippmannův memoriál je zase zpátky Po loňské přestávce, kdy se tento tradiční závod pro děti hasičských kroužků kvůli špatným sněhovým podmínkám nemohl konat, se situace změnila k lepšímu. Rozšířili jsme zasněžovací systém a díky několika mrazivým dnům a obětavosti našich členů byly všechny sjezdové tratě pokryty dostatečnou vrstvou sněhu. A tak se v našem Ski areálu v sobotu 17. února konal již 21. ročník Memoriálu Jindřicha Hippmanna. Počasí nám příliš nepřálo, padal sníh s deštěm, ale to nevadilo 30 účastníkům zdolat 2 kola obřího slalomu se 17 brankami. Závodníci byli rozděleni do 11 věkových kategorií, a protože jich bylo přihlášeno pouze 30 (což nás tak trochu mrzelo), obdrželi téměř všichni hodnotné ceny a medaile. Poděkování patří všem našim sponzorům a pracovníkům, kteří pomáhali uskutečnit hezký závod. Určitě se všichni již těšíme na 22. ročník tohoto tradičního memoriálu. DL Snaha o zajištění stomatologické péče Jak jsme již informovali, snahy v rámci výběrového řízení a několika dalších jednání s potenciálními zájemci na obsazení místa stomatologa v Desné prozatím vyzněly naprázdno. Město se však nevzdává. Probíhala další jednání a na základě skutečnosti, že se objevil další vážný zájemce, bude v nejbližší době vyhlášeno další výběrové řízení. Je tedy velice nadějné, že Desná bude mít po skončení tohoto výběrového řízení konečně svého zubaře. Věříme, že jestli vše půjde hladce, mohlo by to být nejpozději od června Město děkuje občanům za trpělivost, řešení tohoto problému není snadné. Vedení města si je vědomo toho, že jej vyřešit musí, a dělá všechno pro to, aby se to podařilo co možná nejdříve. Jaroslav Müller tajemník města

5 Kultura Desenský medvěd klepe na dveře Čas běží neuvěřitelně rychle. Zdá se to být chvíle, kdy jsme měli možnost sledovat malé divadelníky, a jejich soutěž je zase tady. Také letos proběhne v kulturním domě Sklář oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna 2015, kterou známe pod názvem O Desenského medvěda. Tato přehlídka má v Desné svoji letitou tradici a určitě i svoje stálé příznivce. Budeme jenom rádi, když se jejich řady rozšíří. Je potěšující, že i letos bude mít v soutěži svůj soubor také Desná. Loni reprezentovaly Desnou děti z prvního stupně pod vedením paní učitelky Věry Jiroušové, letos to budou žáci druhého stupně, kteří jsou členy dramatického kroužku vedeného paní učitelkou Martinou Hrubou. Vystoupí s úryvkem ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Určitě se máme na co těšit. Himálajské putování kolem svaté hory Když jsme na konci října 2012 scházeli z Horního Dolpa v centrálním Himálaji, v hlavách se nám již rodil plán na naši další cestu do těchto úžasných velehor. Dendi Sherpa, náš průvodce a tehdy i přítel, nám doporučoval oblast kolem třetí nejvyšší hory světa, kolem Kanchenjungy. Tato himalájská osmitisícovka je prý považována za jednu z nejhůře dostupných a nejtěžších. Celá oblast je pověstná magickou přírodou, etnickou pestrostí, srdečnými domorodci, ale i velkým výskytem pijavic, špatným počasím s množstvím deště, sněhu a lavin. Víc jak tři čtvrtě roku jsme s Dendim připravovali naši třetí himálajskou cestu. Mezi Českem a Nepálem putovaly desítky ů. Bohužel zdravotní a rodinné problémy zajistily postupnou redukci účastníků výpravy. Nakonec jsme na jaře 2014 do Nepálu odletěli jen tři. Po přistání v Kathmandu se v plném rozsahu začalo naplňovat rčení: V Nepálu je každou chvíli vše jinak, než jsi plánoval. Na letišti nás čekal místo Dendiho jeho známý Thile se slovy: Pavla, Gita end Pavel, sorry. Dendi má malý problém. Zdržel se na jiné expedici. Ale určitě dorazí za 2 dny a společně pak vyrazíte na trek do hor. Také naše domluva o zajištění permitů (povolení pro vstup do horských oblastí) a vnitrostátních letů před naším příletem nezafungovala. Thile dokonce přišel se zaručenou informací, že do oblasti Kanchenjungy nemá smysl cestovat. S dramatickou tváří nám líčil: Napadla tam spousta sněhu, sedla jsou neprůchodná, v horách padají laviny a všechny expedice byly z oblasti Kanchenjungy staženy. Dále dodal: Bylo by lepší, kdybychom jeli na trek kolem Manaslu. Tam je spousta turistů, cesty ve sněhu jsou vyšlapané a je zde alespoň částečná možnost ubytování v lodžích. Ze všech těchto informací jsme měli hlavy velké jak pátrací balon. V Kathmandu není žádná informační kancelář, která by nám řekla, jak to opravdu vypadá s počasím. V té době navíc pod Mount Everestem spadla lavina a zabila několik nosičů. Na druhou stranu trek kolem Manaslu nás pro svou snadnost a množství turistů vůbec nelákal. Také nám pomalu začalo docházet, že Dendi už nikdy nedorazí a že finanční záloha (50% rozpočtu expedice), kterou jsme mu poslali, zmizela jako provize v jeho kapse. Prostě nás přehrál svému kamarádovi Thilemu. Bylo jisté, že máme málo peněz, minimální vybavení, divného průvodce a hrůzostrašné informace o této odlehlé části Himálaje. A rozhodnutí bylo pouze na nás. Rozhodli jsme se. Letíme ke Kanchenjunge! Vaše Pavla Bičíková A právě o tom byla beseda, která proběhla v Riedelově vile 15. ledna. Doufáme, že se s Pavlou Bičíkovou setkáme opět v příštím roce. Desenské noviny 02/2015 5

6 Sport Jizerský klub lyžařů Vážení příznivci desenského lyžování, v probíhající sezoně se již uskutečnilo několik významných závodů, kde se předvedla především děvčata našeho oddílu Lillehamer (NOR) SP prvních závodů v norském Lillehameru při závodě SP se ze 4 nominovaných z ČR zúčastnilo hned trio našich závodnic. Vzhledem k tomu, že při SP postupovalo do závodu pouze 40 závodnic, to bylo pro naše mladé závodnice těžké. Odcestovaly totiž k závodům (v důsledku podmínek, které panovaly ve střední Evropě) bez jediného skoku na sněhu. Přes tyto obtíže do závodu postoupila Barbora Blažková, která obsadila v závodě 38. místo. Jana Mrákotová obsadila v kvalifikaci 45. místo a Karolína Indráčková 49. místo. V norském středisku děvčata několik dní potrénovala a přesunula se do norského Notodemu na závody COC (2. kategorie SP) Notodem ( NOR) COC B. Blažková 17. a 25. místo K. Indráčková 27. a 29. místo. J. Mrákotová 30. a 38. místo. Při těchto závodech se osvědčilo pár tréninkových skoků, a tím pádem sympatické bodové umístění všech našich závodnic. Ve stejném termínu se uskutečnily závody v severské kombinaci v americkém Salt Lake City. Zde startoval odchovanec našeho oddílu Martin Zeman, který obsadil v prvním závodě 37. místo a v druhém závodě obsadil 31. místo, pouze o 10 sekund za 30., bodovaným místem. Mohl se tak stát 1. závodníkem desenského oddílu, který bude bodovat na závodech severské kombinace kategorie COC. Pro letošní sezonu jsou pro náš oddíl nejvýznamnější 3 velké soutěže: 1) EYOWF Evropský festival mládeže letých v Ultrechtu Tchsagunsk (rakouskolichtenštejnské pomezí) Zde budou startovat ročníky 1998, Na závody pojede jako 2. trenér s děvčaty i trenérka našeho oddílu J. Zemanová. 2) MSJ Almaty (KAZ) ) MS Falun (SWE) Závody v Desné se budou konat (v případě příznivého počasí) Informace o závodech a jejich výsledcích probíhají na stránkách facebooku/skokydesna Patrik Chlum Coach JKL Desná Běžkotoulky V pátek 9. ledna probíhalo natáčení pravidelného pořadu České televize Běžkotoulky. V rámci vysílání jste mohli vidět místa, kam tentokrát štáb spolu se starostou Desné Jaroslavem Kořínkem zavítal. Hlavními cíli byla nejvýznamnější zimní sportoviště skokanský areál v Desné I a Ski areál v Černé Říčce, ale stranou nezůstal ani průmysl, tentokrát zastoupený Jizerskou porcelánkou. Z Desné pak vedla trasa kolem Souše a na Jizerku. Odtud pak už pokračovali autoři pořadu do Harrachova, kde se natáčela druhá část tohoto dílu Běžkotoulek. 6 Desenské noviny 02/2015

7 Informace z knihovny Hlučná samota Bohumil Hrabal Kniha koncipovaná jako kronika života a díla Bohumila Hrabala představuje jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila Hrabala uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel. Vychází ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze u příležitosti stého výročí autorova narození. Život k sežrání Mikäel Ollivier Benjamin se cítí výborně, rád jí a jednou se stane kuchařem, jen ostatní jsou trochu nervózní... Knížka o hladu, pubertě a snech. Francouzský "metráček" ze současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim chybí to nejdůležitější... Děti ze ZŠ Desná tuto knihu znají z programu LISTOVÁNÍ. Jezero snů Lisa Kleypas Připustit si, že láska není jen pro pošetilce, někdy žádá velké sebezapření. Alex Nolan je zahořklý cynik. Jeho bratři Sam a Mark ještě stále věří v lásku; Alex je nad takové pošetilosti povznesen. Přece nebude riskovat zklamání kvůli jakémusi mlhavému příslibu štěstí! Mnohem lépe se cítí ve svém uzavřeném světě, kde je mu přítelem nejvěrnějším lahev whisky. Jenomže pak se mu jednoho večera před očima zjeví duch. A Alexe zachvátí hrůza, že právě překročil práh šílenství. Zoe Hoffmanová je něžná a romantická duše. Když se setká s nebezpečně přitažlivým Alexem, všechny instinkty jí napovídají, aby vzala nohy na ramena. Dokonce jí to říká i samotný Alex. Avšak Zoe to nedokáže. Zprávy z knihovny Abychom byli schopni pružně reagovat na vaše požadavky, jsou aktuálně na webu nové ankety: Čím je pro mě knihovna? Půjčovnou knih, časopisů Přístupem k veřejnému internetu Institucí pro vzdělávání Institucí nabízející kulturu ve městě Jiné... Staré řecké báje a pověsti Jana Eislerová Od Prométhea přes trojskou válku až k Odysseovi! Báje ze starověkého Řecka jsou plné odvážných hrdinů, mocných bohů a hrozných netvorů. Odehrává se v nich řada bojů i slavných dobrodružství. Celkem 26 pověstí a bájí je citlivě převyprávěno tak, aby jim porozuměly i malé děti. Měli byste zájem o e-knihy v knihovně? Ano Ne Nevím Jaké knihy Vás nejvíce lákají? romány detektivky naučná literatura dětské knihy poezie časopisy Desenské noviny 02/2015 7

8 Okénko zajímavostí Rozhledny v našem kraji Štěpánka Rozhledna stojí na vrchu Hvězda (959 m n. m.) ležícím v Příchovickém hřebeni. Stojí na jizersko krkonošské hranici, ale také na starém národnostním pomezí, kde sousedily vsi, v nichž se mluvilo česky a německy. Kořenov býval vesnicí vesměs německou, Příchovice smíšenou a Paseky čistě českou. Kamenná věž v novogotickém stylu začala být nad Příchovicemi stavěna v roce Osudy této rozhledny jsou zajímavé. S její stavbou se začalo v době, kdy organizovaná turistika ještě neexistovala, vyhlídkové věže si mohli dovolit jen majetní vlastníci panství. To byl také případ knížete Kamila Rohana. Patřily mu pozemky na Tanvaldsku, kde se začala roku 1847 budovat silnice do Krkonoš. Na inspekci prací sem přijel i arcivévoda Štěpán. Při procházce byl unešen krásnou vyhlídkou z vrchu nad Příchovicemi. Kníže Rohan se mu chtěl zavděčit, a proto se rozhodl, že na vrcholu nechá postavit vyhlídkovou věž a vrch i s ní nazve podle jména arcivévody. Základy věže byly položeny 27. července Byla postavena do výšky 6 metrů, potom zůstala dlouhý čas nedokončena. Postupně chátrala a stávala se nebezpečnou. Kníže Rohan odmítal věž dostavět, nechtěl ani prodat pozemek. Až v roce 1888 se podařilo příchovické obci pozemek se zbytky věže odkoupit. Dostavba věže byla zahájena 1. května Na původní dolní část byla přistavena osmiboká věž z cihel a pískovcových kvádrů. Její výška dosáhla 24 metrů. 14. srpna 1892 byla slavnostně otevřena. Kníže Rohan se otevření neúčastnil a nedlouho po dokončení věže zemřel. Právě Rohanovo podivné chování a otálení se stavbou věže dalo patrně podnět ke vzniku legendy, která říká, že stará cikánka předpověděla knížeti, že po dokončení stavby věže zemře. Štěpánka byla oblíbeným cílem turistů. Až do roku 1918 se i pro vrch, na němž stojí, používalo jméno dané Rohanem Štěpánova výšina. V době první republiky musely být názvy připomínající rakouskou monarchii odstraněny a vrchu se vrátilo české jméno Hvězda, Němci obnovili název Buchstein. Rozhledně však jméno Štěpánka zůstalo. DNy 8 Desenské noviny 02/2015

9 Okénko zajímavostí, informace z Desné Co to znamená, když se řekne Sibyla U nás je známá jako věštkyně Sibyla, královna ze Sáby. Ta už před více než třemi tisíciletími věštila osud naší země. Málokdo ale asi ví, že Sibyla nebyla jenom tahle jediná, nám známá, ale bylo jich mnohem víc. Objevují se v řeckém dávnověku a spojovalo je to, že se zabývaly věštěním. Jméno dostaly z řeckého then bouli = vůle boží. Řecké Sibyly byly prý kněžkami boha Apollóna. Jejich sídlem byla opuštěná místa, většinou rokle, věštily z obrazů ve studánkách. Sibyly se objevují jako věštkyně i ve starověkém Římě. Některé byly prý na světě i tisíce let. Časem jim postupně sesychalo tělo, až se nakonec úplně vytratilo, a z kdysi půvabných věštkyň zbyl jenom hlas. Ten se po staletích zničehonic ozval, když ho nikdo nečekal, a přicházel z nejrůznějších míst. Sibylské věštby byly hodně rozšířené hlavně ve středověku díky 12 knihám tzv. sibylských proroctví sepsaných v století před naším letopočtem. Právě z nich se čerpala proroctví, která zaplavila Evropu. Vraťme se k naší Sibyle. Královna ze Sáby napsala 9 knih, které nazvala Moudrosti života. Svá tajemství svěřila králi Šalamounovi. Z jejích proroctví uveďme několik příkladů: Přijde doba úpadku. Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Člověk nebude hledat nic než sebe. Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání, a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Lidem nepostačí to, co jim Hospodin na Zemi k používání dal. V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých naleznou. Zajímavé je i svědectví z 8. knihy O dni posledním: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot a lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se potřikrát kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácejí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí; slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítiti budou Proroctví ztrácela časem na vážnosti a označení sibyla se používalo pro ženu moudrou a vědoucí, pro vědmu, která dokázala poradit a pomoci. Dnes je toto označení poněkud odlehčené, většinou se používá pro ženu, která je tou paní, co ví všechno nejlíp. DNy Oznámení Nej TV a. s. K došlo v rámci digitálního satelitního vysílání ke změnám ve vysílání některých skupin televizních programů (využívaných jako zdroj pro jejich následné vysílání v rozvodu kabelové televize v Desné v digitálním formátu DVB-C). Změnami jsou dotčené 2 stávající digitální multiplexy televizních programů: 1. Multiplex s českými programy NOVA HD, ČT SPORT HD a PRIMA HD. Tyto programy jsou v rámci satelitního vysílání zatím dostupné na původní frekvenci, dojde však k jejich vypnutí (pravděpodobně 13. ledna). Programy v HD kvalitě jsou již nyní vysílané na nových frekvencích, ale v jiném složení. V současné době probíhá jednání se zástupci televizních společností NOVA a PRIMA. Je však velmi pravděpodobné, že k vypnutí HD programů NOVA a PRIMA na původní frekvenci dojde dříve, než budou podmínky pro jejich zařazení do digitální nabídky dohodnuté. Dle dostupných informací nelze vyloučit, že vysílání programů NOVA a PRIMA v HD kvalitě v rozvodech kabelové televize bude televizními společnostmi zpoplatněno. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhujeme místo uvedených programů na původní frekvenci zařadit do nabídky v digitálním formátu DVB-C 3 HD programy české televize: ČT1 HD, ČT2 HD a ČT SPORT HD (vysílání digitálních programů NOVA a PRIMA + dalších ve standardní kvalitě zůstane zachováno). 2. Multiplex s polskými programy TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia, TV Belsat, TVP info. V rámci satelitního vysílání jsou od polské programy vysílané z jiného satelitu na jiné frekvenci a kromě programu TV Polonia jsou ostatní polské programy na nové frekvenci zakódované. Po přeladění polských programů na novou frekvenci tak je v digitálním formátu v rozvodu kabelové televize v Desné dostupný 1 polský program TV Polonia. Bohumil Baránek ředitel pobočky Desenské noviny 02/2015 9

10 Škola, informace z Desné Pokračujeme v projektu Česko sportuje ZŠ Desná pomáhá Pojďme se podívat na sever Čech, do Libereckého kraje mezi žáky a učitele Základní školy v Desné. Dozvěděl jsem se, že rádi pomáhají lidem i přírodě. Ptáte se jak? Vše začalo úklidem. Starší žáci uklízejí Jizerky, sbírají starý papír, elektroodpad a recyklují plasty. Na podzim pak děti od pátých tříd hrabou listí a mladší uklízejí přírodu v okolí školy, a to zejména palouček, kde si v létě hrají děti ze školní družiny. Děti se také starají o zvířátka. Pomáhají útulku Dášeňka, krmí lesní zvěř a sypou ptáčkům u školy. Nezapomínají ani na spoluobčany. Děti sbírají víčka od PET lahví pro těžce nemocného Lukáška. Dále žáci 4. a 5. tříd vítají nové občánky města, starší pečou cukroví pro seniory a mladší se je snaží bavit vánočním vystoupením. A je toho více! Děti vystupují také ve Spolkovém domě v Jablonci n/ N pro zdravotně postižené. Předvádějí jim tance a hrají maňáskové divadlo. Žáci 9. tříd zajišťují pro 1. stupeň i děti z MŠ čerta, Mikuláše a anděla a k tomu pro ně ještě organizují různé soutěže, ze kterých mají děti vždy radost. Myslím si, že žáci této školy jsou velmi pilní. Přeji dětem, aby jim úsilí pomáhat vydrželo. Jiří Strnádek, 9. A Koncerty Sboru dobrovolných muzikantů Sbor dobrovolných muzikantů opět předvedl svoje umění. Symbolicky zahájil Vánoce Adventním muzicírováním v Riedelově vile a následně je také ukončil Tříkrálovým koncertem ve starokatolickém kostele Nanebevstoupení Páně. Zatímco adventní koncerty mají již svou letitou tradici a jsou navštěvováný velkým množstvím lidí, tříkrálová vystoupení svoje příznivce postupně získávají. Je potěšitelné, že i tady se počet návštěvníků zvyšuje. V letošním roce byly kostelní lavice téměř zaplněné. A ten, kdo přišel, určitě nelitoval. Dětský karneval je opět tady Zveme malé i velké, s maskami i bez nich zkrátka přijďte se pobavit na tradiční dětský karneval do Skláře 10 Desenské noviny 02/2015

11 Informace z Desné Úspěšný podzim fotbalových přípravek TJ Desná Výsledkově velice vydařený podzim mají za sebou fotbalové přípravky Desné. Kluci narození v roce absolvovali během podzimní sezony zhruba 60 tréninků v místním areále, účast na všech trénincích byla výborná (zhruba 80%). To vše se odrazilo ve výsledcích v jednotlivých turnajích, kterých tito naši nejmenší absolvovali během podzimní sezony 24. V jednotlivých kategoriích figurují naše přípravky na předních místech v okresních soutěžích. Kluci roč v okresní soutěži starší přípravky obsadili po podzimní části druhé místo, když dokázali tři turnaje vyhrát a několikrát se umístili na stupních vítězů. Hráči roč jsou po podzimní části okresní soutěže mladších přípravek na třetím místě. Tito kluci vyhráli dva turnaje v této soutěži. Bohužel v této kategorii kluci během podzimu dost marodili, což se odrazilo na výsledcích některých turnajů. Hráči roč jsou na čele okresní soutěže předpřípravek. V této kategorii byly během podzimu uspořádány v našem okrese pouze čtyři turnaje a dva z nich naši borci dokázali vyhrát, dvakrát se umístili na druhém místě. Kvůli nedostatku okresních turnajů jsme proto tyto borečky přihlásili i na turnaje mimo náš okres. I tam si naši kluci vedli skvěle. Například na výborně obsazeném turnaji Praze dosáhli na krásné druhé místo, když si v turnaji dokázali poradit i se stejně starými kluky ze Sparty Praha, Dukly či Motorletu. Navíc se náš hráč Honzik Lorenc stal nejlepším střelcem turnaje, což zopakoval i na dalším pražském turnaji. V zimní sezoně čeká kluky mnoho dalších zimních halových turnajů, na které se pravidelně připravují střídavě venku v místním areálu a v tělocvičně místní základní školy. Naše přípravky v současnosti mají 30 pravidelně trénujících dětí, přesto bych chtěl mezi nás pozvat další adepty tohoto sportu. Je možné se přihlásit kdykoli na pravidelných trénincích, buď v místním areálu, nebo v tělocvičně ZŠ. Tréninky probíhají v zimě každé úterý a středu. Kdo bude mít chuť a zájem, přijďte se podívat mezi nás a zkusit si tenhle krásný sport. J. D. Tříkrálová sbírka Ve dnech ledna probíhala Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky. Tříkráloví koledníci v různých částech republiky prosili o finanční příspěvky na dobročinné účely. Jedná se hlavně o podporu domácí hospicové péče, rané péče a také poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v tísni. V roce 1999 proběhla tato sbírka poprvé v Hradci Králové. Koledníky byli studenti biskupského gymnázia a vybrali tehdy 25 tisíc korun. Ty pak připadly Oblastní charitě HK. V letošním roce probíhala tato sbírka také v Desné. Byla zahájena 3. ledna v kostele v Horním Polubném požehnáním koledníků a průvodem 3 králů s velbloudem kolem kostela. Od neděle 4. ledna koledovaly skupinky dětí. Koledníci putovali od domu k domu, zpívali pro radost a rozdávali drobné dárky jako kalendáře, cukr či kadidlo. Po Desné putovaly skupinky v okolí Skláře, kina Alfa, v Černé Říčce. Králové navštívili i městský úřad. V Desné III koledovala např. skupinka 3 děvčat, v Černé Říčce skupinka 3 chlapců a v Desné I smíšená skupinka Maruška, Matouš a Anežka Richterovi. Velký dík patří všem, kteří přispěli do sbírky, nejen za jejich finanční příspěvek, ale také za vstřícnost a milé přijetí malých králů koledníčků. Na účet Charity ČR je možné přispívat libovolnou částkou po celý rok. Více na: Desenské noviny 02/

12 Informace od sousedů Vaříte? ČRo Sever odvysílá vaše recepty! Svíčková vaší maminky je nejlepší na světě, meruňkové řezy tety Hany nemají konkurenci a na váš guláš je krátký i mistr Pohlreich? Ve vysílání Českého rozhlasu Sever máte šanci se předvést. Od ledna 2015 každý všední den v půl dvanácté vybírá Slávka Brádlová z posluchačských receptů. Co vás na receptech od posluchačů překvapuje? Nápaditost a časté uplatnění zásady v jednoduchosti je síla. Někdy opravdu stačí málo a i celkem běžný recept ta maličkost povýší na zajímavou specialitu. Například bramborák podávaný s kysaným zelím je celkem známý, ale ve chvíli, kdy to zelí přidáte rovnou do těsta, vznikne variace přímo skvostná. A je příjemné, že se můžeme vracet i do dětství, zavzpomínat třeba na babiččin jahelník nebo guláš strejdy Martina, který sice nic jiného nevařil, ale když dvakrát do roka vystřihl ten svůj gulášek, olizovala se celá rodina i hosté. Co byste nové rubrice ve vysílání popřála? Hodně posluchačů ať těch, kteří svými pěti recepty přispějí nebo těch, kteří se nechají inspirovat a v ideálním případě to může být spojené. Ani ten nejlepší a nejnápaditější kuchař nebo kuchařka přece nevědí úplně všechno, tak proč si neobohatit jídelníček, proč si nepřipomenout stará poctivá jídla, proč nevyzkoušet něco úplně nového nebo exotického a proč se nenaučit nějaké triky, jak to běžné vaření zjednodušit, což je vítané nejen pro začátečníky, ale i pro ty zkušenější. A jaká cesta vede k rozhlasovému vaření? Jednodušší už to snad ani být nemůže adresa ová je Stačí poslat 5 receptů ať už na jedno téma například kuře nebo brambory anebo polévky anebo směs toho, co u vás doma chutná od předkrmu a polévky přes hlavní jídlo až k salátu a moučníku. Fantazii se meze nekladou. Ve vysílání jsou posluchačské recepty každý všední den kolem půl dvanácté, hned nato také na facebooku a posléze i na webu Českého rozhlasu SEVER. Tak vařte, pečte a smažte s námi, dobrou chuť vám přeje Slávka (Brádlová). Městské divadlo Jablonec nad Nisou Neděle hodin FRANCIS VEBER BLBEC K VEČEŘI DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA Režie: Jiří Menzel, hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Petr Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák, Jana Boušková. 380, 350, 300, 280 Kč, ČINOHRA Předprodej od Středa hodin BRIAN FRIEL, MOLLY SWEENEY DIVADLO ROKOKO PRAHA Režie: Ondřej Zajíc,hrají: Dana Batulková, Vasil Fridrich a Aleš Procházka. Ceny vstupenek 260, 240, 220, 200 Kč ČINOHRA, SKUPINA ND, předprodej od Neděle hodin LIBOR JENÍK na motivy Čtyřlístku Jaroslava Němečka, ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE OS DIVADLO 5. PROSTOR Režie: Libor Jeník, hrají: Dita Zábranská/Jana Birgusová, Josef Zýka/David Voráček, Michal Čeliš/Gustav Hašek, Václav Krátký/ Libor Jeník. Ceny vstupenek 80, 70 Kč, POHÁDKA SKUPINA RD, Předprodej od Úterý hodin WILLIAM SHAKEPSEARE, HAMLET, ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA Režie: Daniel Špinar, hrají: Patrik Děrgel, Kamil Halbich, Petra Hřebíčková, Zuzana Onufráková, Marek Pospíchal a další. Vstupenky od III. míst 230, 200 Kč, ČINOHRA, SKUPINA DB Předprodej od Středa hodin PÁTÁ DOHODA S JAROSLAVEM DUŠKEM Volné pokračování představení Jaroslava Duška Čtvrtá dohoda. KOMPONOVANÝ POŘAD, předprodej od Čtvrtek hodin LORDI, Skandální salonní komedie na motivy korespondence Oscara Wildea a Robieho Rosse. SERGE ART COM VM ART PRODUCTION Režie: Peter Serge Butko, hrají: Martin Hoffman, Filip Rajmot, Peter Serge Butko. Mládeži do 18 let nepřístupno! Ceny vstupenek 250, 200, 150 Kč ČINOHRA, předprodej od Pátek hodin JEAN BARBIER V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,TATÍNKU AGENTURA HARLEKÝN PRAHA Režie: Jan Novák,hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová, Jan Štastný/Jan Čenský a další. Vstupenky od III. míst 300, 280 Kč, ČINOHRA, SKUPINA DA Předprodej od Desenské noviny 02/2015

13 Informace Přípravný ročník v ZŠ Horní Tanvald Od září 2015 bude při ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice (Horní Tanvald) otevřen přípravný ročník pro předškolní děti (datum narození od do ) a také pro děti s odkladem školní docházky. Každoročně se ukazuje, že do prvních tříd nastupují i děti, které nejsou pro vstup do školy dostatečně připravené. Nemusí se jednat pouze o nedostatečně rozvinuté rozumové schopnosti. Nevýhodou pro úspěšný start v první třídě jsou často také logopedické problémy nedostatečně rozvinutá řeč, vadná výslovnost některých hlásek. Řešením je systematická příprava dítěte v předškolním zařízení na Tanvaldsku zatím až doposud pouze v mateřských školách. Řečové vady řeší zodpovědní rodiče s pomocí logopedek, kterých je ovšem v poměru k potřebným dětem nedostatek. Cílem nově zřízeného přípravného ročníku bude poskytnout předškolním dětem, které nedocházejí do mateřské školy, základy vědomostí, dovedností a návyků, potřebných pro úspěšný vstup do základní školy. Děti zde budou trénovat matematickou představivost, grafomotoriku, orientaci v prostoru, koncentraci pozornosti atd. Důležitou součástí přípravy bude rozvoj komunikačních dovedností tedy rozvoj pojmového myšlení a logopedická náprava řeči. Přípravná třída se zřizuje pro pouze 7-15 dětí, což umožňuje individuální přístup ze strany učitele. Výuka bude realizována kvalifikovanou a zkušenou učitelkou 1. stupně základní školy, řečovou výchovu a nápravu vad výslovnosti bude provádět speciální pedagožka logopedka. Ve výuce budou uplatňovány také moderní metody jako Elkonin, Grunnlaget, program Maxík. Veterinární ambulance Tanvald Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na úpravu ordinačních hodin ve Veterinární ambulanci MVDr. Marka Bedrníka v Tanvaldě. Ordinační doba bude od upravena následovně: Ordinační doba bez objednání: PO PÁ Předem objednaní pacienti: PO PÁ Operační hodiny: PO PÁ hodinová pohotovost na tel.: v Jablonci nad Nisou Objednávky na telefonu v ordinačních hodinách nebo na stále. Cyklus Desenského divadelního předjaří pokračuje druhým představením 28. února v kulturním domě Sklář Docházka je zdarma. Pro přijetí je nutné pouze doporučení školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny (tel.: ) nebo speciálně pedagogického centra (tel.: , ). Důležité: Přípravný ročník bude otevřen v budově ZŠ praktické, avšak děti vzdělávané v této třídě nastoupí poté do 1. ročníku běžné ZŠ dle místa svého bydliště! Termín přihlášek pro školní rok 2015/2016 je do 30. dubna Dotazy zodpovíme na tel. čísle (p. Hozdová) nebo em: Je možné domluvit i návštěvu školy. D.Hodin Desenské noviny 02/

14 Došlo do redakce Předvánoční výlet do Liberce Vraťme se ve na chvíli do předvánočního času, kdy žáci 1.A, 3.A a 3.B jeli do Liberce do městské knihovny a Dinoparku. Byl to úžasný nápad paní Melicharové, které tímto velice děkujeme. A co na to děti? Tady je pár postřehů. JD Milá paní Melicharová, děkujeme vám za úžasný výlet, bylo to super. nejvíc se mi tam líbil, a asi všem ostatním, Dinopark, ale i ta knihovna byla super. A v Dinoparku byli dinosauři jako živí. Kristýnka Rácová...Byli jsme v knihovně a v Dinoparku. A to jen díky vám. Mám vás moc ráda a chci vám moc a moc poděkovat, že jste na nás tak hodná. Bára Gebertová V Liberci se nám moc líbilo. Děkujeme, že jste nám všechno zařídila. Moc se nám líbilo v Dinoparku a v knihovně. Mockrát děkujeme. Míša Posejpalová V Liberci v Dinoparku se mi líbil pračlověk a ještě se mi líbil mamut. V Liberci v knihovně se mi líbila kniha Harry Potter. Vojta Nohejl Milá maminko. Jsem moc ráda, že pro naši třídu toho děláš tolik. Někdy si říkám, proč toho tolik děláš. Jsi ta nejlepší maminka pod sluncem. Tvoje Veronika Moc se mi v Liberci líbilo. Nejvíc se mi líbila knihovna. Měli tam spoustu knih. Nejvíc se mi líbila kniha o Malém poseroutkovi. A Dinopark byl taky bezva! Matěj Lamač Hádanka Velikánů celou řadou chlubit může se náš stát: Havlíček či Čapek radou povzbuzení mohou dát. Masaryka, Havla dosti jistě také každý zná. Bože, ale v současnosti kdo nám cennou radu dá? Máme štěstí, milí braši, znalce všeho máme tu! Jeden občan Desné naší všude šíří osvětu. Poradí vám vždy a všude, on ví všechno na světě, své názory nutit bude, i když vy to nechcete. Už jste doma? Už to víte, kdo nám vždycky radu dá? Když se trošku zamyslíte, určitě vás napadá. Víte, odkud vítr foukl? Ano, je to Zdeněk -----! Kdybych a kdyby Už jenom to, kdybych se nenarodil nebylo by žádné kdyby které jsem nikdy neodhodil a nenadělal žádné chyby Ačkoli jsem tu bezpochyby fyzicky jistě, ne že těkám odnikud nikam jak se líbí a před životem prostě smekám. Kdyby jsou a okolnosti k mání i bez nich a jejích nápadů každé já se tomu stále brání a nekazí nám blbou náladu (DaLi) ta verše plodí odjakživa sešrotovat všechno jen se snaží nenasytná múza snaživá se vlastní šťávou neusmaží Co za tím se jen skrývá lež a nebo pravda čistá černí se vytiskne a s bílou splývá ta touha po kdyby a ta je jistá. 14 Desenské noviny 02/2015 (ZPK)

15 Informace Desenské noviny 02/

16 Inzerce, informace z Desné Nově otevřeno RESTAURANT PENZION QUATTRO Kontakt: Krkonošská 122, Desná II, tel.: Provozní doba: PO SO NE 11: snídaně - obědy - večeře Nabídka ubytování Smluvní ceny 1 Osoba/noc 250, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeníchodin Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) SPORTBAR REBELS Krkonošská 475 Desná Ne Čt 14:00 02:00 Pá So 14:00 06:00 16 Desenské noviny 02/2015

17 Informace z Desné, od sousedů Turnaj v rapid šachu Staří, ale stále dobří. Na Štěpána se hrál v Rokytnici n. Jizerou turnaj ve zrychleném šachu (pouze 15 minut na partii), což je výhodnější pro mladší hráče. Přesto s velkým náskokem 1,5 bodu vyhrál nestárnoucí Zdeněk Joukl (73 let), také na šestém místě se ještě umístil Zdeněk Hollmann (dokonce 74 let). Výsledky: 1. Joukl Zdeněk, Rokytnice n. J. 7,5 b. 2. Pražák Ondřej, Tanvald 6 b. 3. Dolenský Milan, Libštát 6b. 4. Tománek Petr, Turnov 6 b. 5. Lenc Zdenek, Rokytnice n. J. 6 b. 6. Hollmann Zdeněk, Rokytnice n. J. 5,5 b. 7. Wünsch Jiří, Rokytnice n. J. 5,5 b. 8. Kubát Jiří, Rokytnice n. J. 5,5 b. 9. Zákoucký Otto Semily 5,5 b. 10. Podrazký Radim Jablonec n. N.5.5 b. Celkem hrálo 24 hráčů z devíti oddílů Libereckého a Hradeckého kraje. Hrálo se na 9 kol. Malá zajímavost - z prvních šesti hráčů byla polovina Zdeňků. Vítěz doporučuje hrát šachy zvláště pak žákům škol, podnikatelům a seniorům. Zdenek Lenc ZDENĚK VEDRAL PAPÍR HRAČKY SPORT TEXTIL Nabízíme: kompletní nabídku školních a kancelářských potřeb široký výběr hraček sezónní sportovní pořeby velký výběr textilního zboží (Andrie, 4F, dětský textil, Hello Kitty, the Simpsons) tel.: Valentýn na RCL Únor je na Radiu Contact ve znamení všech zamilovaných a jejich svátku Valentýna. Vysílání plné krásných dárků a zážitků pro každý pár... Může se objevit Valentýnské Tykadlo RCL s relaxačními balíčky. Máte i možnost vyrazit si ve dvou za romantickým večerem. S Radiem Contact můžete taky hrát o permanentky na nejlepší sjezdovky u nás - třeba na Ještěd, do Rokytnice a na Javorník. Více se dozvíte ve vysílání, na webu nebo na Facebooku. Cvičení paměti V pondělí proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Desné, Krkonošská č. p. 630 cvičení paměti. Zúčastnilo se celkem 12 žen. Po dohodě s paní Jiřinou Kůlovou a s účastnicemi cvičeni proběhne další v pondělí 9. února 2014 od 13,30 hodin. Sociálně správní odbor Kulturní a společenské centrum Alfa Čtvrtek :00 Živá hudba: hraje Miniteam TIP Alfy Sobota :00 Masopust: dětská představení a rej masek, Regio produkty" s ochutnávkou Sobota :00 Proměna: nechte se zkrášlit na Sv. Valentýna od Sobota :00 a 17:00 Film nejen pro děti: Khumba, 2014, 82 minut Úterý :30 Divadelní představení: Sněžibába a čert Čtvrtek :00 a 16:30 Módní přehlídka pro školy i veřejnost Pátek od 17:00 Filmový festival: Expediční kamera 2015 Pravidelné akce: Úterý Dětská herna s rodiči 14:00 16:00 Dramatický kroužek pro děti 16:30 17:15 Taneční kroužek s Nelou pro děti 17:15 18:00 Čtvrtek Dětská herna s rodiči 16:00 18:00 Dámský klub cvičení s Monikou 18:00 19:00 Pátek Cvičení matek s dětmi do 3 let 9:30 10:15 Sobota 16:00 18:00 Expozice tradičního desenského sklářství s tvořivou dílničk ou (pro skupiny lze zajistit i jiný termín) Otvírací doba: Úterý a Čtvrtek 14:00 20:00 Pátek 18:00 20:00 Sobota dle aktuálního programu Během akcí je otevřena kavárna-vinárna, kde si můžete zakoupit skvělá moravská stáčená vína. Potřebujete o jarních prázdninách zajistit hlídání? Volejte tel.: Desenské noviny 02/

18 Co se děje u sousedů DDM Vikýř Jablonec nad Nisou pátek BAZÉN PŘI SVÍČKÁCH Od hodin, speciální romantická akce určená pro všechny páry, zamilované, ale i milovníky plavání. Akce je pořádána ve spolupráci se Sport Jablonec s. r. o., informace M. Šípková sobota BRUSLENÍ S VIKÝŘEM hodin, sportovní akce pro všechny zájemce a natěšené bruslaře, akce se koná ve spolupráci se Sport s. r. o a HC Jablonec nad Nisou, děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí pouhých 40 Kč, informace P. Dostál JARNÍ PRÁZDNINY pondělí středa FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ cena 300 Kč/den, informace a přihlášky do , P. Dostál pondělí pátek JARNÍ PRÁZDNINY S VIKÝŘEM hodin, příměstský pestrý tábor s denní docházkou pro všechny děti školou povinné, cena Kč/5 dní, 300 Kč/na den, informace a přihlášky do , S. Příhonská HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNIÍ hodin, hudební soustředění s denní docházkou pro děti, jež navštěvují hudební kroužky ve Vikýři a pro nové zájemce o hru na kytaru, cena Kč za celý týden, informace a přihlášky do , S. Příhonská PŘÍRODOVĚDNÝ POBYTOVÝ TÝDEN Pobytový týden v Praze pro děti školou povinné. Cena Kč, informace a přihlášky do 28.1., A. Francová RODINNÝ TÁBOR Nabitý pobytový program pro rodiny s dětmi s možností hlídání, aby rodiče mohli dojíždět přes den do práce, informace a přihlášky M. Šípková Více na: Telefon: na jednotlivé pracovníky naleznete na webových stránkách Eurocentrum Jablonec nad Nisou /sobota/ 20 hodin, 299 Kč 20. PLES MĚSTA JABLONEC NAD NISOU Hraje orchestr Ladislava Bareše. Hosté: Leona Machálková, Ivan Hlas Trio, ZUŠ Jablonec n. N., Countryon. Moderuje Marie Tomsová. Předtančení v latinsko-amerických tancích předvede Karolína Kuncová a Daniel Humpolec. Část výtěžku bude věnována Středisku pro ranou péči Liberec, o. p. s. Předprodej vstupenek: v pokladně Eurocentra od , od 15 hodin /neděle/ 14 hodin DESANKA Taneční odpoledne pro seniory /sobota/ 20 hodin SALSA NIGHT 2015 Jedna z nejreprezentativnějších žánrových akcí v České republice Mezcla Orquestra /Kuba/ČR/, miniškola karibských tanců, animace a vystoupení v podání profesionálních tanečníků skupiny Ruben Dance / Dominikánská republika/kuba/čr/, karibský žánrový Dj. Speciální hosté: brazilští tanečníci /pátek/ 20 hodin, 180 Kč HASIČSKÝ BÁL Hraje Bohemia Universal Band Předprodej vstupenek: od v pokladně Eurocentra, tel.: hasičská zbrojnice Jablonecké Paseky, ul. Pionýrů 7, každou středu od Kontakt: p. Kadeřábek, tel.: , Pořádá SDH Jablonecké Paseky /sobota/ hodin, 250 Kč PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Hraje Velký taneční orchestr Ladislava Bareše. Vystoupí soubory ZUŠ Předprodej vstupenek: v kanceláři ZUŠ, , Pořádá SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou. Výstava: Do /pondělí pátek/ 8 18 hodin FOTOKLUB BALVAN Výstava fotografií jabloneckého fotografického klubu Klub na Rampě Jablonec nad Nisou / pátek / 20 hodin Monikino Kino a emozpěv Něžné elektropopové hity P. Marka (Midi Lidi) a M. Midriakové a alternativní folk O. V. Vyšehradského a M. Drahoňovského / sobota / 20 hodin 9431 a EL GAUČO Rozdává se radost a hravost! 9431 křtí V lese se nekřičí! Ska, rock, folk, funky, jazz / úterý / hodin Národní parky jihozápadu USA Nejen z auta a vyhlídek přiblíží Z. Skořepa - II. část / středa / 20 hodin Krátké a úderné divadlo Ve hře: Manéž, bójka, pojistky aneb večer bez záruky / čtvrtek / 20 hodin BLUE EFFECT Koncert rockové kytarové legendy Radima Hladíka s kapelou / sobota / 20 hodin STÁRPLEJ I. kolo VIII. ročník soutěžního festivalu regionálních kapel / úterý / hodin BOŽSKÝ ŘÍZEK Komedie takřka detektivní turnovského spolku Nakafráno / pátek / 20 hodin václav koubek Koncert známého písničkáře a harmonikáře, spisovatele, herce a režiséra / středa / 20 hodin Kaleidoskop Jana Rejžka Poslechový pořad renomovaného hudebního publicisty / pátek / 20 hodin voxel a 05&radeček Dvojkoncert pohodových interpretů, kteří to umí skvěle rozjet / sobota / 21 hodin HOREČKA SOBOTNÍ NOCI Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil. 18 Desenské noviny 02/2015

19 Co se děje u sousedů Akce DDM Ulita Jarní prázdniny: Pondělí IQpark v Babylonu Liberec. Úterý Lunapark v Babylonu Liberec. Středa Dinopark Liberec. Čtvrtek IQLandia Liberec. Každý den sraz v 8.10 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve tamtéž. Pátek 6.2. Zábavný den v Ulitě od 9:00 do 13:00 výtvarničení, deskové a stolní hry v Klubu volného času. Bližší informace v DDM. Přihlášky s platbou přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě nejpozději do Od 10. února bude v DDM otevřena Ulitka pro děti od 3 let vždy v úterý od 8.30 do hodin bez rodičů, hrajeme si, tvoříme, zpíváme, cvičíme... S sebou: svačinu a pití a přezůvky. Zápisné 100 Kč na pololetí nutné dítě přihlásit předem! Klub volného času je v DDM otevřen denně od 12:00 do 17:00 mimo prázdniny. K dispozici velký výběr deskových her, stolní fotbal, air hockey, holandský billiár... Informace na tel. č Pondělí 2. 2 a od 17:00 Keramika pro dospělé modelování výrobků, glazování V sobotu od 14:00 ve sportovní hale na Výšině v Tanvaldě Dětský maškarní karneval, K tanci a poslechu hraje a moderuje DJ Láďa Josífek. Srdečně zveme! DDM Ulita vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Čarovné Jizerské hory pro děti různých věkových kategorií od MŠ po SŠ. Uzávěrka soutěže je Práce označeny jménem autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, kterou navštěvuje, odevzdávejte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě. Nejlepší výtvarná díla oceníme a vystavíme v tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana při příležitosti konání THJ. MDC Maják únor 2015 Únorové dění v MDC Maják Tanvald: Programovou nabídku najdete na Akce v únoru: ZIMNÍ PROCHÁZKA KE KRMELCI S NEJMENŠÍMI vzhledem k počasí bude přesný termín uveden na stránkách centra Dále nabízíme upozorňujeme na program Baby klub každý pátek 9:00 12:00 hod., určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností a problémů placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50 Kč za každou započatou hodinu. Podrobné podmínky v MDC Maják nebo na u: Tato služba se musí předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana: ÚT 19 hodin Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Srí Lanka, vstupné: 50 Kč ČT 17 hodin Koncert ZUŠ Tanvald Pololetní koncert žáků ZUŠ v Tanvaldě. Vstupné: dobrovolné ÚT 19 hodin Divadelní představení komedie Zory Kostkové Z louže pod okap. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa. Vstupné: 170, 150 Kč,předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu nebo Další akce: ,30 hodin tenisové kurty na Výšině Karneval na ledě Masky vstup zdarma, ostatní 20 Kč. Soutěže, miss Carneval, občerstvení. V případě nepříznivého počasí náhradní termín Masopustní průvod městem hodin Sportovní hala Výšina Tanvald Dětský karneval Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba DJ Vláďa Josífek. Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč. Kino Jas Járy Cimrmana ST 17 hodin Velká šestka Americký animovaný rodinný film studia W. Disneye. Od tvůrců filmů Raubíř Ralf a Ledové království ST 19 hodin Babovřesky 3 Nová česká komedie Z. Trošky. V hlavních rolích Pavel Kikinčuk, Veronika Žilková, Jana Synková a Lucie Vondráčková. Vstupné: 120 Kč Mládeži přístupný.( 103 ) 6. a PÁ SO 17 hodin Velká šestka 3D 6. a PÁ SO 19 hodin Babovřesky ST 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Americká animovaná komedie. České znění. Vstupné: 100, 125 Kč ST 19 hodin Babovřesky a PÁ SO 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D 13. a PÁ SO 19 hodin Babovřesky ST 17 hodin Velká šestka ST 19 hodin Padesát odstínů šedi Americké erotické drama podle světového bestselleru od autorky E. L. James PÁ 17 hodin Velká šestka SO 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 20. a PÁ SO 19 hodin Padesát odstínů šedi ST 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu ST 19 hodin Babovřesky a PÁ SO 17 hodin Zvonilka a tvor Netvor Americký animovaný film. České znění. Vstupné: 100, 120 Kč Mládeži přístupný PÁ 19 hodin Kingsman: Tajná služba Britská akční špionážní komedie. V hlavních rolích Colin Firth, Taron Egerton a Samuel L. Jackson. Vstupné: 120 Kč Mládeži nepřístupný SO 14 hodin Za kamarády z televize Pohádkové pásmo pro děti a rodiče Vstupné: zdarma Mládeži přístupný SO 19 hodin Jupiter vychází 3D Americký sci-fi film od tvůrců trilogie Matrix. V hlavních rolích Channing Tatum, Sean Bean a Mila Kunis. Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu nebo Desenské noviny 02/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na únor Riedelova vila 20. února od hodin Tvůrčí dílny malování na textil Připravujeme na březen Riedelova vila 3. března od hodin Vernisáž výstavy Historie Desné ve fotografii II Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné KD Sklář, 22. února od hodin Dětský karneval s Capprisone a divadelním spolkem Vojan-Mladá haluz, rej masek, soutěže, diskotéka vstupné 30 Kč KD Sklář 14. března od hodin Desenský medvěd přehlíka dětských divadelních souborů, vstupné 30 Kč Riedelova vila, 27. března od hodin Noc s Andersenem Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Úterý , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: KD Sklář, 28. února od hodin 2. představení Desenského divadelního předjaří, L. D. S Lučanský spolek divadelní Strašilo Cantevillské, vstupné 50 Kč Riedelova vila 28. března od hodin Velikonoce, vyprávění o velikonočních zvycích, tradicích a historii. Tvůrčí dílny, pletení pomlázek, malování velikonočních kraslic, plstění z ovčí vlny. Pohádka pro děti. Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v KIS Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka březnového čísla je v pondělí 16. února do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v dubnovém čísle. 20 Desenské noviny 02/2015

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

jablonecký kalendář 4 LOST IN ASIA VÍDEŇSKÉHO KLASICISMU NA NAŠE ZDRAVÍ

jablonecký kalendář 4 LOST IN ASIA VÍDEŇSKÉHO KLASICISMU NA NAŠE ZDRAVÍ jablonecký kalendář 2015 2 NE 1 Radnice, 15.00 Velká šestka Junior, 15.00 Paddington Radnice, 17.30 Babovřesky 3 Junior, 17.30 Kód enigmy Radnice, 20.00 Hacker Junior, 20.00 Whiplash PO 2 VELKÁ TROJKA

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více