OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup... 8 Výroba... 9 Investice... 9 Servis... 9 Výzkum a vývoj Kvalita Certifikace Personalistika Ekologie Finanční část Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz CASH-FLOW Příloha k účetní uzávěrce Zpráva statutárního orgánu Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora // MSA, a.s.

4 04 O společnosti O společnosti MSA, a.s. se řadí k předním výrobcům a dodavatelům průmyslových armatur. Úspěšnost společnosti je dána dlouholetou tradicí ve výrobě průmyslových armatur v regionu a úspěšnou návazností na tradici a zkušenosti minulých generací. Společnost zaměstnává širokou škálu zkušených konstruktérů, techniků a dělníků, kteří jsou schopni konstruovat a navrhovat armatury různých velikostí v různých materiálových provedeních, díky rozsáhlým výrobním a technologickým možnostem, pro použití v náročných provozních a klimatických podmínkách. Společnost MSA, a.s. vlastní celou řadu procesních a výrobkových certifikátů, které umožňují nabízet kulové kohouty, armatury dle norem API (ventily, zpětné klapky, šoupátka), armatury dle norem DIN a ČSN (šoupátka, zpětné klapky), armatury pro jadernou energetiku (šoupátka, ventily, zpětné klapky, regulační klapky) a armatury pro speciální použití, na většině světových trhů. Průmyslové armatury, podléhající přísným technickým normám a vyráběné podle mezinárodně uznávaných standardů, jsou určeny pro odvětví: přeprava a zpracování ropy přeprava, distribuce a zpracování plynu provoz jaderných a klasických elektráren teplárenství a teplárenské sítě chemický průmysl apod. VÝROČNÍ ZPRÁVA

5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 05 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb Vývoz Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Průměrný počet zaměstnanců Rentabilita tržeb - ROS (v %) -4,30-11,26 2,89 Rentabilita celkového kapitálu - ROA (v %) -6,11-12,76 4,08 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (v %) -15,00-163,5 20,14 Pracovní kapitál Výsledek hospodaření na zaměstnance // MSA, a.s.

6 06 Zpráva managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

7 Zpráva managementu 07 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás jménem představenstva MSA, a.s. seznámil s výsledky práce za rok Dr. Ivan NEUWIRTH předseda představenstva Tento rok se zdá pro společnost MSA, a.s. zlomovým, kdy po období celosvětové krize a stagnace, došlo k mírnému oživení trhu a získali jsme větší množství středních a menších zakázek. Druhá polovina roku 2011 byla z hlediska zakázkové náplně úspěšnější a podařilo se částečně dohnat výpadek zakázek z první poloviny roku, ke konci roku bylo již dosaženo nejlepšího měsíčního výsledku v tržbách a tak lze konstatovat, že revidovaný plán tržeb pro rok 2011 byl splněn. MSA, a.s. v rámci své dlouhodobé výrobní strategie se snaží o neustálý rozvoj svých výrobních technologií, postupů a nových výrobků. Odpovědí na rostoucí poptávku po armaturách, které je možné využít při přepravě kapalného zemního plynu při teplotě -196 C MSA, a.s vyvinula a zahrnula do svého výrobního programu uzavírací kryogenní šoupátka a kulového kohouty. MSA, a.s se dále snaží o vývoj v oblasti výroby armatur pro odvětví jaderné energetiky, příkladem je nový typ regulačního šoupátka A 09 pro jadernou energetiku, které MSA, a.s. zahrnulo do svého produktového portfolia. V příštím roce v rámci projektu MSA- rozvoj plánujeme modernizaci a rekonstrukci stávajících výrobních provozoven a rozšíření výrobních možností. Hlavním úkolem tohoto projektu bude rekonstrukce v současné době nevyužívané tzv. Nové výrobní haly, která spočívá v provedení sanace a přestavby. V budoucnu budou v této zrekonstruované výrobní hale umístěny montáž, zkušebna, lakovna, obrobna, sklady a další. S modernizací úzce souvisí investice do strojního zařízení, bylo zakoupeno např. nové stříkací zařízení pro nanášení protegolu, nová ohýbačka trubek, zakružovačka profilů a další potřebná zařízení. Pevně věřím, že plánovaný projekt rekonstrukce a úpravy nevyužitých výrobních prostor, stejně jako restrukturalizace, přestavba v rámci jednotlivých provozů tak, aby bylo dosaženo efektivnějšího využití výrobních ploch, zkrácení vzdálenosti pro přepravu výrobků, přinesou v dalších letech nejen možnost k zefektivnění výroby, snížení nákladů, zvýšení výrobní kapacity, ale také zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance // MSA, a.s.

8 08 zpráva managementu Zpráva managementu Obchod TERITORIUM EVROPA V roce 2011 jsme zaznamenali mírné zlepšení a získali větší množství středních a menších zakázek, úspěšným obdobím byla druhá polovina a konec roku. Navázali jsme na spolupráci s firmou Total France a dodali přibližně tisíc ANSI armatur na projekty pro rafinerii de Provance. Dále pokračovaly dodávky armatur K89 kovkov, zejména na německý trh. Také jsme zaznamenali zájem o kryogenní šoupátka, které byly dodávány zejména pro firmu Linde. Menší, avšak důležitá byla zakázka pro skandinávskou firmu Vattenfall, kde se jednalo o dodání šoupátek do elektrárny. V Rumunsku se podařilo navázat na spolupráci s firmou Termoenergia a získat zakázky na kulové kohouty. Dokončili jsme schvalovací proces a získali první zakázku u španělské firmy Enagas, společně s firmou Capital Valves jsme získali dva velké kontrakty pro Tenzigchevronoil. MSA uzavřela konsorcium s firmou D.E.F.T. Polska na jeden z největších evropských projektů - vybudování dalších 1000 km plynovodu na polském trhu. Dalším velkým úspěšným projektem bylo prodloužení plynovodu Gazelle, kde MSA dodá více než 150 kulových kohoutů. TERITORIUM ZÁMOŘÍ V roce 2011 nastalo ve srovnání s rokem 2010 mírné oživení trhu. Společnost MSA, a.s. zvýšila objem dodávek pro společnost SAUDI ARAMCO ze Saudské Arábie, pokračovala v dodávkách pro své tradiční zákazníky v Koreji, Indii, Pákistánu, USA a dalších zemích Asie a Severní Ameriky. Ve snaze o expanzi na nové trhy musíme zmínit první dodávky do Austrálie, kde MSA, a.s. získala referenční zakázky na kulové kohouty pro plynovody. Úspěšnost těchto referenčních dodávek se projevila v získání další zakázky na kulové kohouty pro tento vzdálený kontinent. Zajímavé objemy prodeje byly zrealizovány také v Indonésii, jejíž trh a současná pozice společnosti MSA, a.s. na něm, poskytují do budoucna velmi slibný potenciál. TERITORIUM RUSKO V roce 2011 společnost MSA, a.s. začala spolupracovat s novými ruskými zákazníky. Kromě toho společnosti, které v předchozích letech již odebírali naši produkci, se na nás obraceli s novými zakázkami, což dokazuje jejich spokojenost s kvalitou produkce a poskytovaným servisem MSA, a.s. Jeden z největších nových zákazníků, kterého nelze opomenout, je společnost GAZPROM INVEST YUG, které společnost MSA, a.s. dokázala ve zkrácených termínech dodat velké množství armatur pro různé stavby. Na konci roku 2011 získala MSA, a.s. mnoho objemných zakázek na rok V souvislosti s tím, možno říct, že tento rok se stal výbornou startovací dráhou do budoucna. Nákup V průběhu roku 2011 se projevoval trend snižování objemů zakázek na výrobu ANSI armatur. Ke konci roku se mírně zvýšil objem zakázek na výrobu kulových kohoutů s plynohydraulickými pohony, zejména pro ruský trh. Potřeba materiálů pro jadernou energetiku spíše stagnovala, nicméně výraznější růst potřeby se očekává v letech 2012 a Výkovky: úroveň cen výkovků v průběhu celého roku 2011 mírně stoupala. Pro rok 2012 očekáváme minimálně stejné ceny či lepší než v roce 2011, důvodem jsou očekávané velké zakázky pro ruský a korejský trh, protože celkové množství hraje významnou roli v konečné ceně výkovků. V roce 2011 nebyl problém s termínovým plněním dodávek výkovků u našich dodavatelů. Mezi hlavní dodavatele patřily firmy Asfo, Metallurgica Siderforge, Forgital, DLV, Ringmill, Forgerossi, Žďas, ZVU HK. Odlitky: cenová úroveň u odlitků v roce 2011 byla podobná jako v roce I v tomto roce pokračoval nastolený trend, kdy zákazníci enormně zvýšili technické požadavky na odlitky (RTG, certifikace, NDT atd.), proto docházelo k prodlužování dodacích lhůt a ve větší míře docházelo k reklamacím odlitků u dodavatele, ve srovnání s předchozím obdobím. Hlavním dodavatelem byla firma Roučka slévárna, a.s. V průběhu roku nákupní VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 Zpráva managementu 09 úsek vyzkoušel slévárnu v Bulharsku, nicméně kvalita zkušebních vzorků byla špatná. Sedla: cenová úroveň zůstala podobná jako v roce 2010, i když ceny surových výkovků pro výrobu sedel výrazně stouply. Dodací lhůty pro velké světlosti byly v pořádku, pro menší průměry DN 50, 80 a 100 měla hlavní dodavatelská firma Gasket International termínové problémy. Hlavními dodavateli byly firmy Gasket international a BBD. U všech ostatních nakupovaných polotovarů a dílců probíhala jednání s dodavateli s cílem zabezpečit stabilitu dodávek v požadovaných cenách, kvalitě a dodacích termínech potřebných pro úspěšné splnění jednotlivých projektů. Celkové skladové zásoby materiálů byly ve srovnání se stavem konce roku 2010 sníženy o 4,5%. Výroba Začátek roku 2011 nebyl po výrobní stránce zcela ideální. Slabá zakázková náplň první poloviny roku se negativně odrazila na výrobní vytíženosti a přispěla tím k nutnosti snižování stavu zaměstnanců. Dále došlo ke změně na pozici výrobního ředitele, tuto pozici vykonává nový člověk se zkušenostmi a snahou o dynamický rozvoj společnosti. Druhá polovina roku 2011 již byla plně zakázkově vykryta. Díky tomuto se podařilo částečně dohnat výpadky produkce první poloviny roku oproti plánu. Zvyšující se úsilí výroby bylo zakončeno obrovským úsilím při plnění plánu listopadu a prosince. V měsíci prosinci bylo dosaženo nejlepšího historického výsledku v tržbách jednotlivého měsíce a díky tomuto výkonu byl revidovaný plán tržeb pro rok 2011 splněn. Společnost MSA byla úspěšně přijata do evropského dotačního programu investičních pobídek, do kterého jsou zahrnuty i dva zcela nové obráběcí stroje od společnosti DMG: DMF 260 (Y-1100) se systémem Siemens: SIN 840D. Tyto nové stroje posunou výrobní možnosti MSA o celou generaci dopředu. První stroj bude dodán na konci měsíce ledna 2012, a druhá během května Dalším opatřením, zvyšujícím efektivitu procesů v MSA, bylo zavedení systému čárových kódů a optimalizace procesů. Investice Mezi největší realizované investice loňského roku patří pořízení pálicího stroje OMNICUT 5000 od firmy MGM Tábor a rentgenového přístroje Y.MG325 od firmy PAP- CO Praha. Obě tyto akce byly zrealizovány až po schválení Investiční komisí Rimera ve II. polovině loňského roku a podařilo se je zrealizovat v poměrně krátké době. Výrazným úspěchem bylo uzavření Smlouvy o dílo na dodání 2 ks obráběcích center DMF 260 (Y 1100), které nahradí stroje WF80-2ks, FCQV 63-2ks a Solon. V současné době je před dodáním a instalací první stroj, předpokládá se zahájení zkušebního provozu od , předání druhého stroje stejných technických parametrů je smluvně zajištěno na květen V oddělení informatiky byly pořízeny centrální servery včetně potřebného softwaru. Byl schválen projekt pro technologii Sysklass, která bude řešena upgradem stávajícího systému. Dále byly doplněny a modernizovány pracoviště montáží, jako například ohýbačka a zakružovačka trubek, zařízení pro ražení štítků, hydraulický agregát pro utahování vyšších krouticích momentů, aj. V rámci zvýšení bezpečnosti byla zakrytována montážní jáma na TVH. Součástí investic 2011 bylo i zpracování studie stavebního projektu NH a řešení logistiky areálů MSA východ. Servis MSA, a.s. poskytuje komplexní servisní služby na své produkty nejen v rámci záručního servisu, ale i po celou dobu životnosti armatur. Servis armatur v MSA, a.s. je cílevědomě budován a rozšiřován podle požadavků trhu. Kromě vlastních výrobních prostor disponuje plně vybavenými servisními vozidly, umožňujícími odborný, rychlý a operativní zásah podle okamžité potřeby. Vedle realizace servisních činností má Servis armatur i obchodní oddělení, které zajišťuje prodej armatur na českém a slovenském trhu. Z iniciativy Servisu armatur byly do výrobního programu zavedeny jednostranné a oboustranné ucpávkové kompenzátory, které se daří uplatňovat v tuzemských i zahraničních projektech // MSA, a.s.

10 10 zpráva managementu Výzkum a vývoj Výrobě a prodeji nových a speciálních armatur předcházejí procesy vývoje, které zahrnují celou řadu úkolů od speciálních výpočtů, které ověřují statické a dynamické vlastnosti armatur, přes ověření použitelnosti technologických a výrobních procesů až po závěrečné zkoušení životnosti, validace a ověření způsobilosti nových armatur pro daný účel. V roce 2011 byl úspěšně dokončen vývoj kulových kohoutů DN 50 až DN 600 PN 450. Dále byl dokončen vývoj šoupátek regulačního typu A09 DN 100 až DN 800, Pp 1,6 až 20,0 MPa pro teploty do 350 C a zpětných ventilů typu A31 DN 80 PN 160 s dálkovým ukazatelem polohy pro projekty JE. Typovými zkouškami způsobilosti deskových šoupátek S85.1 DN 500, DN 1000 a kulových kohoutů K83.x DN 200 až DN 700 byla certifikovaná způsobilost deskových šoupátek S85.1 a kulových kohoutů K83.1 pro použití v provozech firem ENAGAS, Gazprom a TRANSNĚFT. Zkouškami byla ověřena technologie přivařování doměrků armatur do průměru mm orbitálními svařovacími hlavami RAILTRAC Orbital W, do provozu byl uveden pálicí stroj Omnicut 5000 pro přesné dělení plechů do tl. 200 mm plamenem současně dvěma hořákovými hlavami. Byly zavedeny nové typy povrchových úprav s keramickými a kovovými přísadami určené pro povrchy armatury pro agresivní média. Rok 2012 je možno charakterizovat jako rok, kdy se výrobní portfolio MSA rozšiřuje jednak o kompletně nové armatury a jednak o armatury, které mají oproti původním zcela nové parametry, což umožňuje jejich speciální použití v provozu. Kvalita Základním dokumentem pro řízení vývoje společnosti je Politika kvality, která stanovuje strategické cíle. Pro ÚZJ je to hlavně stabilní úroveň kvality při optimálních nákladech a dosažení vysoké kvalifikace zaměstnanců s cílem jejich odborného růstu. V neposlední řadě zajišťování kvality ve všech výrobních i nevýrobních procesech při plnění požadavků norem ISO 9001, API 6A a EN Úsek zabezpečování jakosti zahrnuje vstupní kontrolu materiálu, mezioperační výrobní kontrolu, oddělení nedestruktivního testování, vysokotlakou zkušebnu zajišťující zkoušky pevnosti, těsnosti a funkce vyráběných armatur, výstupní kontrolu včetně tvorby průvodní technické dokumentace a kontrolní měrové středisko zajišťující kalibraci měřidel. Ve sledovaném období 2011 byla prověřována spolehlivost všech tlakových stolic pro zajištění požadované kvality, zvýšení kapacity a hlavně všech zákaznických požadavků. Zároveň v roce 2011 probíhalo pokračování druhé etapy rekonstrukce vysokotlaké zkušebny. V této etapě došlo k instalování programu pro měření krouticích momentů, vybudování dvou skladů (zakladače pro přípravky v prostoru TLZ a převzetí 50% plochy investičního skladu pro uložení pohonů). Zakoupení jednoho kusu elektropohonu Rotork pro měření krouticích momentů. Za účelem zvýšení BOZP byly upraveny zkušební stendy I a II. V rámci redukce prostor podniku bylo provedeno přestěhování zkušebních pracovišť RVA a NVH do prostor staré haly. Pro zajištění kapacitní průchodnosti vysokotlaké zkušebny pokračoval zavedený nepřetržitý čtyřsměnný provoz. Tímto bylo dosaženo snížení přesčasové práce a zvýšení efektivnosti. V rámci zvyšování kvalifikace personálu v roce 2011 úspěšně zakončil pan Ondřej Hanzlík zkouškou kvalifikaci Level III pro metodu PT a MT a pan Hanzlík Pavel úspěšně provedl recertifikační zkoušku pro metodu RT Level III. Tímto oddělení defektoskopie splňuje nejvyšší kvalifikaci ve všech zkušebních metodách RT, UT, MT, PT a VT, které jsou hlavně využívány při výrobě současného sortimentu. Kvalifikace NDT personálu je dle EN 473 a Level III i dle amerického standardu SNT-TC-1A. Pracoviště RT zkoušek se řídí legislativně dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami Státního úřadu jaderné bezpečnosti. Dle požadavků zákazníků jsou dále zajišťovány zkoušky akustických emisí, prchavých emisí a heliové zkoušky, které zajišťují externí společnosti. V roce 2011 byly kromě výrobních zkoušek prováděny i zkoušky validační dle plánu TRO pro r Hlavní VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 Zpráva managementu 11 problematikou byly ohybové zkoušky na kulovém kohoutu DN 400 a deskovém šoupátku S85 DN 1000 pro firmu Transněft včetně zkoušek za studena na deskovém šoupátku DN 500. Všechny zkoušky byly úspěšně dokončeny. Všechny procesy zajišťující kvalitu jsou zaměřeny na plnění požadavků managementu kvality včetně environmentu, a to především se zaměřením na zvyšování kvalifikace, prohlubování znalostí, rychlost a kvalitu vlastního zkoušení a na snižování nákladů. V rámci soustavného zvyšování kvality procesu zkoušení jsou zpracovávány Plány kvality. Kvalitativní požadavky zákazníků, vycházející z příslušných standardů nebo vlastních zákaznických specifikací, jsou přenášeny do Plánů kvality, které pak slouží jako hlavní dokument při přejímkách i odvádění hotových armatur. Tyto plány kvality slouží k vyjasnění a upřesnění kvalitativních požadavků, které by mohly být různě interpretovány, a to od vstupu materiálu do výrobního procesu až po expedici hotové armatury, včetně kompletnosti průvodní technické dokumentace. Další velkou částí schvalované dokumentace byly a jsou předpisy pro jadernou energetiku. Výhledově je nutné u nových výrobků upravovat technologie a metody zkoušení v návaznosti na technický rozvoj zkušebních zařízení a tím i nové investice, které tyto zkoušky nejen zkvalitní, ale v konečném důsledku i zlevní. V roce 2011 byly realizovány některé investice. Byl realizován nákup nové rentgenové lampy 320kV pro zajišťování RT zkoušek nejvyšší kvality do tloušťek 80mm. Procesy zkoušení jsou zaměřeny především na plnění požadavků managementu kvality všech příslušných norem ke spokojenosti zákazníků. Výhled do budoucna: Zajistit všechny požadavky legislativy pro uvedení do provozu zmiňované rentgenové lampy včetně získání povolení k nakládáni zdroje s ionizujícím zářením z SÚJB. Pokračovat v trendu zvyšování kvalifikace personálu dle požadavků zákazníků. Zajistit podmínky pro zpracování podkladů k získání akreditace NDT laboratoře dle EN ISO Certifikace Důležitou podporou pro návrh, výrobu a dodávku produkce MSA, a.s. je zavedený integrovaný systém managementu kvality a enviromentu, jenž tvoří nedílnou součást obchodních požadavků. MSA, a.s. vlastní řadu systémových a výrobkových certifikací, které ji dle související legislativy a obchodních požadavků umožňují vyrábět a dodávat výrobky na zahraniční a tuzemské trhy. Společnost vlastní čtyři základní systémové licence, které zahrnují základní procesy společnosti, které vycházejí z požadavků EN ISO 9001, EN ISO 14001, API Spec Q1 (ve vazbě na API 6D) a GOST R. Do výrobkových certifikací navazujících na systém návrhu, výroby a zkoušení dle API Spec Q1 patří především Licence dle API Spec 6D-0239, kterou má firma v platnosti a byla vydána společností American Petroleum Institute. Samotnou kapitolu tvoří řada dovozních certifikací spojených s konkrétními produkty MSA, a.s. a legislativou země vývozu. Do této kategorie patří certifikace pro Ruskou federaci (GOST R, Licence Roztěchnadzor), Ukrajinu a Kazachstán, Německo apod. Tyto certifikace jsou nutné vedle prokázání shody produkce MSA, a.s. s normami dané země i pro možnost jejich technologické instalace. Problematika systému jaderné bezpečnosti (SJB) produkce MSA, a.s. je řešena jednak pro tuzemský trh formou prokázání shody např. dle Vyhlášky č. 309/2005 Sb. modulovým schvalováním dokumentace a inspekcemi a také pro ruský trh formou produktových licencí, rovněž spojenými s jednotlivými inspekcemi v MSA, a.s. Direktivy Evropského společenství jsou pro produkci MSA, a.s. respektovány především v podobě prokazování shody s požadavky směrnice na tlakové nádoby (PED) 97/23/ES, pro kterou společnost vlastní certifikací ověření shody dle modulu H. Mimo to firma vlastní licenci vycházející z německých předpisů např. AD-2000 Merkblatt HP0 apod. V roce 2011 pokračoval rovněž proces zajištění prodloužení systémových certifikací dle EN ISO 9001 a EN ISO a zajištění účelových certifikací, u kterých jsou výrobky a související systém tvorby dokumentace, výroby a zkoušení podporovány audity a zkouškami za přítomnosti nezávislých organizací a zákazníků. Rok 2012 bude pro MSA, a.s. v oblasti QMS a EMS rokem Prodloužení platností licencí dle ISO v oblasti systému a environmentu, prodloužení platnosti certifikátů pro vývoz do Ruska GOST R, získání nových certifikací určených pro produkci JE ve vazbě na dodávky pro Česko, Slovensko, Rusko a další země provozující jadernou energetiku // MSA, a.s.

12 12 zpráva managementu Personalistika Už v roce 2010 byl zahájen dvouletý projekt Vzdělávání - Šance pro MSA, a.s., který byl určen především pro zaměstnance ve věku do 25 let, z nichž mnozí do firmy přišly po ukončení střední školy nebo učiliště a neměli tudíž dostatečnou praxi. Druhou cílovou skupinou byli zaměstnanci nad 50 let. Díky finančnímu příspěvku z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme získali z prostředků Evropské unie na vzdělávací aktivity našich zaměstnanců téměř 5 milionů korun. Vzdělávací aktivity byly rozděleny do čtyř celků: 1) Jazykové vzdělávání 2) PC kurzy, o které byl mezi zaměstnanci velký zájem 3) měkké dovednosti, např. prezentační dovednosti, komunikace a asertivita, obchodní znalosti a další 4) odborné vzdělávání v oblasti svařování a obsluhy CNC strojů, které nebylo možné zrealizovat z kapacitních důvodů. Díky tomuto projektu došlo ke stabilizaci lidských zdrojů dle potřeb společnosti. Rozvinuli jsme pro rok 2012 spolupráci s jinými subjekty, taktéž využívajícími dotací na vzdělávání, ve kterých jsme zapojeni jako partneři. Kvalifikační struktura zaměstnanců k Vyučení 50% Základní 2% Věková struktura zaměstnanců k Věková struktura Vysokoškolské 13% Stredoškolské 31% do 30 let 10% 10% od 31 do 40 let 22% 24% od 41 do 50 let 36% 41% nad 50 let 32% 25% Z toho výrobní dělnící SOCIÁLNÍ PROGRAM: Přímo v areálu společnosti je poskytována lékařská péče závodního lékaře a také zubaře. Vstupní prohlídky a prohlídky související s výkonem práce jsou hrazeny zaměstnancům z prostředků MSA, a.s. Každým rokem probíhají pravidelné prohlídky jednotlivých výrobních a nevýrobních úseků za doprovodu závodního lékaře, abychom zkvalitnili bezpečnost a zdraví při práci. V rámci sociálního programu je zaměstnancům umožněno také závodní stravování, na které zaměstnavatel přispívá. Dalším nefinančním benefitem je možnost poskytnutí rehabilitace přímo v areálu společnosti. A taktéž velmi významným benefitem, kterou společnost zaměstnancům poskytuje je možnost penzijního příspěvku na základě odpracovaných let. Ekologie Prioritou v oblasti ekologie zůstává dodržování všech požadavků zákonných norem a předpisů týkajících se environmentální politiky, minimalizace dopadů z výrobní činnosti v areálu společnosti a blízkém okolí na životní prostředí a na trvalé zlepšování kvality životního a pracovního prostředí. V souladu s tímto, vedení společnosti stanovilo Environmentální politiku systému řízení společnosti, která je součástí plnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001, k jejímuž plnění se společnost zavázala, a toto plnění je každoročně ověřováno nezávislou akreditovanou společností. V roce 2011 provedla společnost TUV NORD druhý kontrolní audit po čtvrtém prodlužovacím období pro systém kvality dle EN ISO 9001:2008 a druhý kontrolní audit systému EMS-environmentálního řízení společnosti podle ČSN EN ISO 14001:2004. Tento sdružený audit potvrdil platnost certifikátu obou norem do roku V průběhu roku 2011 byla provedena kontrola Českou inspekcí životního prostředí Ostrava, oddělení ochrany ovzduší. Kontrolní orgány neshledaly nedostatky v dodržování zákona o ochraně ovzduší v MSA, a.s. V oblasti staré ekologické zátěže byla v průběhu roku 2011 určena výběrovým řízením na Ministerstvu financí ČR firma pro realizaci zakázky s názvem Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s. Dolní Benešov. Vybraná firma započne s realizací sanačních prací ihned po vyřešení legislativních záležitostí a podpisu realizační smlouvy s Ministerstvem financí ČR. VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 finanční část 13 Finanční část 2011 // MSA, a.s.

14 14 finanční část Rozvaha v plném rozsahu MSA, a.s. IČ k datu 12/31/11 (v tisících Kč) Hlučínská 41, Dolní Benešov 12/31/11 12/31/10 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1,619, , , ,560 B. Dlouhodobý majetek 963, , , ,101 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 29,342-28, B.I.3. Software 29,040-28, B.I.4. Ocenitelná práva B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 922, , , ,792 B.II.1. Pozemky 10,863 10,863 17,500 B.II.2. Stavby 307, , , ,031 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 588, ,047 54,480 55,284 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. B.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11,504 11,504 3,959 3,359 3,359 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 11, ,666 27,895 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 11,446 11,446 11,374 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ,521 C. Oběžná aktiva 651,098-41, , ,629 C.I. Zásoby 319,411-28, , ,449 C.I.1. Materiál 171,763-5, , ,838 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 114,051-10, ,900 91,783 C.I.3. Výrobky 28,549-12,140 16,409 56,453 C.I.5. Zboží 1,993 1,993 2,343 VÝROČNÍ ZPRÁVA

15 finanční část 15 12/31/11 12/31/10 Brutto Korekce Netto Netto C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 3,055 3, C.II. Dlouhodobé pohledávky 1, ,927 0 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1,927 1,927 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 233,762-13, , ,141 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 218,206-13, , ,621 C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 3,274 C.III.6. Stát - daňové pohledávky 12,668 12,668 21,708 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky 1,508 1, C.IV. Krátkodobý finanční majetek 95, ,998 54,039 C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách 95,883 95,883 53,868 D. I. Časové rozlišení 5, ,515 7,830 D.I.1. Náklady příštích období 5,514 5,514 7,829 D.I.3. Příjmy příštích období /31/11 12/31/10 PASIVA CELKEM 836, ,560 A. Vlastní kapitál 340,916 74,976 A.I. Základní kapitál 351,172 23,019 A.I.1. Základní kapitál 351,172 23,019 A.II. Kapitálové fondy -454, ,659 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 5, A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3,458 19,636 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách -463, ,388 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 326, , // MSA, a.s.

16 16 finanční část 12/31/11 12/31/10 A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 100, ,986 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 225, ,386 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 169, ,833 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 169, ,833 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) -51, ,589 B. Cizí zdroje 495, ,461 B.I. Rezervy 8,013 7,762 B.I.4. Ostatní rezervy 8,013 7,762 B.II. Dlouhodobé závazky 1,217 0 B.II.9. Jiné závazky 1,217 0 B.III. Krátkodobé závazky 426, ,699 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 237, ,326 B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 101, ,162 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 10,478 11,783 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5,642 7,021 B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 1,224 3,528 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 15,717 19,876 B.III.10. Dohadné účty pasivní 17,525 41,369 B.III.11. Jiné závazky 36,082 42,634 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 60,000 60,000 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 60,000 60,000 C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA

17 finanční část 17 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění MSA, a.s. IČ období končící k 12/31/11 (v tisících Kč) Hlučínská 41, Dolní Benešov Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 I. Tržby za prodej zboží 21,398 20,534 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 19,239 18,159 + Obchodní marže 2,159 2,375 II. Výkony 1,157,985 1,082,776 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1,167,603 1,068,163 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -28,278-24,512 II.3. Aktivace 18,660 39,125 B. Výkonová spotřeba 989, ,924 B.1. Spotřeba materiálu a energie 839, ,132 B.2. Služby 150, ,792 + Přidaná hodnota 170, ,227 C. Osobní náklady 200, ,922 C.1. Mzdové náklady 147, ,063 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 765 5,280 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 48,893 51,156 C.4. Sociální náklady 4,031 4,423 D. Daně a poplatky 1,918 1,278 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20,327 24,429 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 54,802 23,809 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 28,111 5,174 III.2. Tržby z prodeje materiálu 26,691 18,635 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 57,897 5,824 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 40,567 3, // MSA, a.s.

18 18 finanční část Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 F.2. Prodaný materiál 17,330 2,405 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -3,491 7,149 IV. Ostatní provozní výnosy 14, ,824 H. Ostatní provozní náklady 4, ,775 * Provozní výsledek hospodaření -41,951-67,517 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 52 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 13,536 37,139 XI. Ostatní finanční výnosy 45, ,769 O. Ostatní finanční náklady 41, ,849 * Finanční výsledek hospodaření -9,189-56,085 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0-1,013 Q 1. - splatná 0-1,013 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -51, ,589 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -51, ,589 **** Výsledek hospodaření před zdaněním -51, ,602 VÝROČNÍ ZPRÁVA

19 finanční část 19 Přehled o peněžních tocích (cash flow) MSA, a.s. IČ období končící k 12/31/11 (v tisících Kč) Hlučínská 41, Dolní Benešov Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 36,752 61,673 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -51, ,602 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 42,704 66,827 A.1.1. Odpisy stálých aktiv 20,327 24,429 A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -3,491 7,149 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 12,456-1,755 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 13,412 37,004 A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu -8,436-56,775 A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 63,156 64,391 A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 54,609-47,237 A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -44,957 81,726 A.2.3. Změna stavu zásob 53,504 29,902 A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 54,720 7,616 A.3. Vyplacené úroky -13,536-37,139 A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost ,259 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 40,472-40,647 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -23,879-12,410 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 28,111 5,174 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 4,232-7,236 Peněžní toky z finančních činností 2011 // MSA, a.s.

20 20 finanční část Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 C.1. Změna stavu závazků z financování -11,132 40,249 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -11,132 40,249 F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 33,572-7,634 R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 70,324 54,039 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více