OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup... 8 Výroba... 9 Investice... 9 Servis... 9 Výzkum a vývoj Kvalita Certifikace Personalistika Ekologie Finanční část Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz CASH-FLOW Příloha k účetní uzávěrce Zpráva statutárního orgánu Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora // MSA, a.s.

4 04 O společnosti O společnosti MSA, a.s. se řadí k předním výrobcům a dodavatelům průmyslových armatur. Úspěšnost společnosti je dána dlouholetou tradicí ve výrobě průmyslových armatur v regionu a úspěšnou návazností na tradici a zkušenosti minulých generací. Společnost zaměstnává širokou škálu zkušených konstruktérů, techniků a dělníků, kteří jsou schopni konstruovat a navrhovat armatury různých velikostí v různých materiálových provedeních, díky rozsáhlým výrobním a technologickým možnostem, pro použití v náročných provozních a klimatických podmínkách. Společnost MSA, a.s. vlastní celou řadu procesních a výrobkových certifikátů, které umožňují nabízet kulové kohouty, armatury dle norem API (ventily, zpětné klapky, šoupátka), armatury dle norem DIN a ČSN (šoupátka, zpětné klapky), armatury pro jadernou energetiku (šoupátka, ventily, zpětné klapky, regulační klapky) a armatury pro speciální použití, na většině světových trhů. Průmyslové armatury, podléhající přísným technickým normám a vyráběné podle mezinárodně uznávaných standardů, jsou určeny pro odvětví: přeprava a zpracování ropy přeprava, distribuce a zpracování plynu provoz jaderných a klasických elektráren teplárenství a teplárenské sítě chemický průmysl apod. VÝROČNÍ ZPRÁVA

5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 05 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb Vývoz Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Průměrný počet zaměstnanců Rentabilita tržeb - ROS (v %) -4,30-11,26 2,89 Rentabilita celkového kapitálu - ROA (v %) -6,11-12,76 4,08 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (v %) -15,00-163,5 20,14 Pracovní kapitál Výsledek hospodaření na zaměstnance // MSA, a.s.

6 06 Zpráva managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

7 Zpráva managementu 07 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás jménem představenstva MSA, a.s. seznámil s výsledky práce za rok Dr. Ivan NEUWIRTH předseda představenstva Tento rok se zdá pro společnost MSA, a.s. zlomovým, kdy po období celosvětové krize a stagnace, došlo k mírnému oživení trhu a získali jsme větší množství středních a menších zakázek. Druhá polovina roku 2011 byla z hlediska zakázkové náplně úspěšnější a podařilo se částečně dohnat výpadek zakázek z první poloviny roku, ke konci roku bylo již dosaženo nejlepšího měsíčního výsledku v tržbách a tak lze konstatovat, že revidovaný plán tržeb pro rok 2011 byl splněn. MSA, a.s. v rámci své dlouhodobé výrobní strategie se snaží o neustálý rozvoj svých výrobních technologií, postupů a nových výrobků. Odpovědí na rostoucí poptávku po armaturách, které je možné využít při přepravě kapalného zemního plynu při teplotě -196 C MSA, a.s vyvinula a zahrnula do svého výrobního programu uzavírací kryogenní šoupátka a kulového kohouty. MSA, a.s se dále snaží o vývoj v oblasti výroby armatur pro odvětví jaderné energetiky, příkladem je nový typ regulačního šoupátka A 09 pro jadernou energetiku, které MSA, a.s. zahrnulo do svého produktového portfolia. V příštím roce v rámci projektu MSA- rozvoj plánujeme modernizaci a rekonstrukci stávajících výrobních provozoven a rozšíření výrobních možností. Hlavním úkolem tohoto projektu bude rekonstrukce v současné době nevyužívané tzv. Nové výrobní haly, která spočívá v provedení sanace a přestavby. V budoucnu budou v této zrekonstruované výrobní hale umístěny montáž, zkušebna, lakovna, obrobna, sklady a další. S modernizací úzce souvisí investice do strojního zařízení, bylo zakoupeno např. nové stříkací zařízení pro nanášení protegolu, nová ohýbačka trubek, zakružovačka profilů a další potřebná zařízení. Pevně věřím, že plánovaný projekt rekonstrukce a úpravy nevyužitých výrobních prostor, stejně jako restrukturalizace, přestavba v rámci jednotlivých provozů tak, aby bylo dosaženo efektivnějšího využití výrobních ploch, zkrácení vzdálenosti pro přepravu výrobků, přinesou v dalších letech nejen možnost k zefektivnění výroby, snížení nákladů, zvýšení výrobní kapacity, ale také zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance // MSA, a.s.

8 08 zpráva managementu Zpráva managementu Obchod TERITORIUM EVROPA V roce 2011 jsme zaznamenali mírné zlepšení a získali větší množství středních a menších zakázek, úspěšným obdobím byla druhá polovina a konec roku. Navázali jsme na spolupráci s firmou Total France a dodali přibližně tisíc ANSI armatur na projekty pro rafinerii de Provance. Dále pokračovaly dodávky armatur K89 kovkov, zejména na německý trh. Také jsme zaznamenali zájem o kryogenní šoupátka, které byly dodávány zejména pro firmu Linde. Menší, avšak důležitá byla zakázka pro skandinávskou firmu Vattenfall, kde se jednalo o dodání šoupátek do elektrárny. V Rumunsku se podařilo navázat na spolupráci s firmou Termoenergia a získat zakázky na kulové kohouty. Dokončili jsme schvalovací proces a získali první zakázku u španělské firmy Enagas, společně s firmou Capital Valves jsme získali dva velké kontrakty pro Tenzigchevronoil. MSA uzavřela konsorcium s firmou D.E.F.T. Polska na jeden z největších evropských projektů - vybudování dalších 1000 km plynovodu na polském trhu. Dalším velkým úspěšným projektem bylo prodloužení plynovodu Gazelle, kde MSA dodá více než 150 kulových kohoutů. TERITORIUM ZÁMOŘÍ V roce 2011 nastalo ve srovnání s rokem 2010 mírné oživení trhu. Společnost MSA, a.s. zvýšila objem dodávek pro společnost SAUDI ARAMCO ze Saudské Arábie, pokračovala v dodávkách pro své tradiční zákazníky v Koreji, Indii, Pákistánu, USA a dalších zemích Asie a Severní Ameriky. Ve snaze o expanzi na nové trhy musíme zmínit první dodávky do Austrálie, kde MSA, a.s. získala referenční zakázky na kulové kohouty pro plynovody. Úspěšnost těchto referenčních dodávek se projevila v získání další zakázky na kulové kohouty pro tento vzdálený kontinent. Zajímavé objemy prodeje byly zrealizovány také v Indonésii, jejíž trh a současná pozice společnosti MSA, a.s. na něm, poskytují do budoucna velmi slibný potenciál. TERITORIUM RUSKO V roce 2011 společnost MSA, a.s. začala spolupracovat s novými ruskými zákazníky. Kromě toho společnosti, které v předchozích letech již odebírali naši produkci, se na nás obraceli s novými zakázkami, což dokazuje jejich spokojenost s kvalitou produkce a poskytovaným servisem MSA, a.s. Jeden z největších nových zákazníků, kterého nelze opomenout, je společnost GAZPROM INVEST YUG, které společnost MSA, a.s. dokázala ve zkrácených termínech dodat velké množství armatur pro různé stavby. Na konci roku 2011 získala MSA, a.s. mnoho objemných zakázek na rok V souvislosti s tím, možno říct, že tento rok se stal výbornou startovací dráhou do budoucna. Nákup V průběhu roku 2011 se projevoval trend snižování objemů zakázek na výrobu ANSI armatur. Ke konci roku se mírně zvýšil objem zakázek na výrobu kulových kohoutů s plynohydraulickými pohony, zejména pro ruský trh. Potřeba materiálů pro jadernou energetiku spíše stagnovala, nicméně výraznější růst potřeby se očekává v letech 2012 a Výkovky: úroveň cen výkovků v průběhu celého roku 2011 mírně stoupala. Pro rok 2012 očekáváme minimálně stejné ceny či lepší než v roce 2011, důvodem jsou očekávané velké zakázky pro ruský a korejský trh, protože celkové množství hraje významnou roli v konečné ceně výkovků. V roce 2011 nebyl problém s termínovým plněním dodávek výkovků u našich dodavatelů. Mezi hlavní dodavatele patřily firmy Asfo, Metallurgica Siderforge, Forgital, DLV, Ringmill, Forgerossi, Žďas, ZVU HK. Odlitky: cenová úroveň u odlitků v roce 2011 byla podobná jako v roce I v tomto roce pokračoval nastolený trend, kdy zákazníci enormně zvýšili technické požadavky na odlitky (RTG, certifikace, NDT atd.), proto docházelo k prodlužování dodacích lhůt a ve větší míře docházelo k reklamacím odlitků u dodavatele, ve srovnání s předchozím obdobím. Hlavním dodavatelem byla firma Roučka slévárna, a.s. V průběhu roku nákupní VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 Zpráva managementu 09 úsek vyzkoušel slévárnu v Bulharsku, nicméně kvalita zkušebních vzorků byla špatná. Sedla: cenová úroveň zůstala podobná jako v roce 2010, i když ceny surových výkovků pro výrobu sedel výrazně stouply. Dodací lhůty pro velké světlosti byly v pořádku, pro menší průměry DN 50, 80 a 100 měla hlavní dodavatelská firma Gasket International termínové problémy. Hlavními dodavateli byly firmy Gasket international a BBD. U všech ostatních nakupovaných polotovarů a dílců probíhala jednání s dodavateli s cílem zabezpečit stabilitu dodávek v požadovaných cenách, kvalitě a dodacích termínech potřebných pro úspěšné splnění jednotlivých projektů. Celkové skladové zásoby materiálů byly ve srovnání se stavem konce roku 2010 sníženy o 4,5%. Výroba Začátek roku 2011 nebyl po výrobní stránce zcela ideální. Slabá zakázková náplň první poloviny roku se negativně odrazila na výrobní vytíženosti a přispěla tím k nutnosti snižování stavu zaměstnanců. Dále došlo ke změně na pozici výrobního ředitele, tuto pozici vykonává nový člověk se zkušenostmi a snahou o dynamický rozvoj společnosti. Druhá polovina roku 2011 již byla plně zakázkově vykryta. Díky tomuto se podařilo částečně dohnat výpadky produkce první poloviny roku oproti plánu. Zvyšující se úsilí výroby bylo zakončeno obrovským úsilím při plnění plánu listopadu a prosince. V měsíci prosinci bylo dosaženo nejlepšího historického výsledku v tržbách jednotlivého měsíce a díky tomuto výkonu byl revidovaný plán tržeb pro rok 2011 splněn. Společnost MSA byla úspěšně přijata do evropského dotačního programu investičních pobídek, do kterého jsou zahrnuty i dva zcela nové obráběcí stroje od společnosti DMG: DMF 260 (Y-1100) se systémem Siemens: SIN 840D. Tyto nové stroje posunou výrobní možnosti MSA o celou generaci dopředu. První stroj bude dodán na konci měsíce ledna 2012, a druhá během května Dalším opatřením, zvyšujícím efektivitu procesů v MSA, bylo zavedení systému čárových kódů a optimalizace procesů. Investice Mezi největší realizované investice loňského roku patří pořízení pálicího stroje OMNICUT 5000 od firmy MGM Tábor a rentgenového přístroje Y.MG325 od firmy PAP- CO Praha. Obě tyto akce byly zrealizovány až po schválení Investiční komisí Rimera ve II. polovině loňského roku a podařilo se je zrealizovat v poměrně krátké době. Výrazným úspěchem bylo uzavření Smlouvy o dílo na dodání 2 ks obráběcích center DMF 260 (Y 1100), které nahradí stroje WF80-2ks, FCQV 63-2ks a Solon. V současné době je před dodáním a instalací první stroj, předpokládá se zahájení zkušebního provozu od , předání druhého stroje stejných technických parametrů je smluvně zajištěno na květen V oddělení informatiky byly pořízeny centrální servery včetně potřebného softwaru. Byl schválen projekt pro technologii Sysklass, která bude řešena upgradem stávajícího systému. Dále byly doplněny a modernizovány pracoviště montáží, jako například ohýbačka a zakružovačka trubek, zařízení pro ražení štítků, hydraulický agregát pro utahování vyšších krouticích momentů, aj. V rámci zvýšení bezpečnosti byla zakrytována montážní jáma na TVH. Součástí investic 2011 bylo i zpracování studie stavebního projektu NH a řešení logistiky areálů MSA východ. Servis MSA, a.s. poskytuje komplexní servisní služby na své produkty nejen v rámci záručního servisu, ale i po celou dobu životnosti armatur. Servis armatur v MSA, a.s. je cílevědomě budován a rozšiřován podle požadavků trhu. Kromě vlastních výrobních prostor disponuje plně vybavenými servisními vozidly, umožňujícími odborný, rychlý a operativní zásah podle okamžité potřeby. Vedle realizace servisních činností má Servis armatur i obchodní oddělení, které zajišťuje prodej armatur na českém a slovenském trhu. Z iniciativy Servisu armatur byly do výrobního programu zavedeny jednostranné a oboustranné ucpávkové kompenzátory, které se daří uplatňovat v tuzemských i zahraničních projektech // MSA, a.s.

10 10 zpráva managementu Výzkum a vývoj Výrobě a prodeji nových a speciálních armatur předcházejí procesy vývoje, které zahrnují celou řadu úkolů od speciálních výpočtů, které ověřují statické a dynamické vlastnosti armatur, přes ověření použitelnosti technologických a výrobních procesů až po závěrečné zkoušení životnosti, validace a ověření způsobilosti nových armatur pro daný účel. V roce 2011 byl úspěšně dokončen vývoj kulových kohoutů DN 50 až DN 600 PN 450. Dále byl dokončen vývoj šoupátek regulačního typu A09 DN 100 až DN 800, Pp 1,6 až 20,0 MPa pro teploty do 350 C a zpětných ventilů typu A31 DN 80 PN 160 s dálkovým ukazatelem polohy pro projekty JE. Typovými zkouškami způsobilosti deskových šoupátek S85.1 DN 500, DN 1000 a kulových kohoutů K83.x DN 200 až DN 700 byla certifikovaná způsobilost deskových šoupátek S85.1 a kulových kohoutů K83.1 pro použití v provozech firem ENAGAS, Gazprom a TRANSNĚFT. Zkouškami byla ověřena technologie přivařování doměrků armatur do průměru mm orbitálními svařovacími hlavami RAILTRAC Orbital W, do provozu byl uveden pálicí stroj Omnicut 5000 pro přesné dělení plechů do tl. 200 mm plamenem současně dvěma hořákovými hlavami. Byly zavedeny nové typy povrchových úprav s keramickými a kovovými přísadami určené pro povrchy armatury pro agresivní média. Rok 2012 je možno charakterizovat jako rok, kdy se výrobní portfolio MSA rozšiřuje jednak o kompletně nové armatury a jednak o armatury, které mají oproti původním zcela nové parametry, což umožňuje jejich speciální použití v provozu. Kvalita Základním dokumentem pro řízení vývoje společnosti je Politika kvality, která stanovuje strategické cíle. Pro ÚZJ je to hlavně stabilní úroveň kvality při optimálních nákladech a dosažení vysoké kvalifikace zaměstnanců s cílem jejich odborného růstu. V neposlední řadě zajišťování kvality ve všech výrobních i nevýrobních procesech při plnění požadavků norem ISO 9001, API 6A a EN Úsek zabezpečování jakosti zahrnuje vstupní kontrolu materiálu, mezioperační výrobní kontrolu, oddělení nedestruktivního testování, vysokotlakou zkušebnu zajišťující zkoušky pevnosti, těsnosti a funkce vyráběných armatur, výstupní kontrolu včetně tvorby průvodní technické dokumentace a kontrolní měrové středisko zajišťující kalibraci měřidel. Ve sledovaném období 2011 byla prověřována spolehlivost všech tlakových stolic pro zajištění požadované kvality, zvýšení kapacity a hlavně všech zákaznických požadavků. Zároveň v roce 2011 probíhalo pokračování druhé etapy rekonstrukce vysokotlaké zkušebny. V této etapě došlo k instalování programu pro měření krouticích momentů, vybudování dvou skladů (zakladače pro přípravky v prostoru TLZ a převzetí 50% plochy investičního skladu pro uložení pohonů). Zakoupení jednoho kusu elektropohonu Rotork pro měření krouticích momentů. Za účelem zvýšení BOZP byly upraveny zkušební stendy I a II. V rámci redukce prostor podniku bylo provedeno přestěhování zkušebních pracovišť RVA a NVH do prostor staré haly. Pro zajištění kapacitní průchodnosti vysokotlaké zkušebny pokračoval zavedený nepřetržitý čtyřsměnný provoz. Tímto bylo dosaženo snížení přesčasové práce a zvýšení efektivnosti. V rámci zvyšování kvalifikace personálu v roce 2011 úspěšně zakončil pan Ondřej Hanzlík zkouškou kvalifikaci Level III pro metodu PT a MT a pan Hanzlík Pavel úspěšně provedl recertifikační zkoušku pro metodu RT Level III. Tímto oddělení defektoskopie splňuje nejvyšší kvalifikaci ve všech zkušebních metodách RT, UT, MT, PT a VT, které jsou hlavně využívány při výrobě současného sortimentu. Kvalifikace NDT personálu je dle EN 473 a Level III i dle amerického standardu SNT-TC-1A. Pracoviště RT zkoušek se řídí legislativně dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami Státního úřadu jaderné bezpečnosti. Dle požadavků zákazníků jsou dále zajišťovány zkoušky akustických emisí, prchavých emisí a heliové zkoušky, které zajišťují externí společnosti. V roce 2011 byly kromě výrobních zkoušek prováděny i zkoušky validační dle plánu TRO pro r Hlavní VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 Zpráva managementu 11 problematikou byly ohybové zkoušky na kulovém kohoutu DN 400 a deskovém šoupátku S85 DN 1000 pro firmu Transněft včetně zkoušek za studena na deskovém šoupátku DN 500. Všechny zkoušky byly úspěšně dokončeny. Všechny procesy zajišťující kvalitu jsou zaměřeny na plnění požadavků managementu kvality včetně environmentu, a to především se zaměřením na zvyšování kvalifikace, prohlubování znalostí, rychlost a kvalitu vlastního zkoušení a na snižování nákladů. V rámci soustavného zvyšování kvality procesu zkoušení jsou zpracovávány Plány kvality. Kvalitativní požadavky zákazníků, vycházející z příslušných standardů nebo vlastních zákaznických specifikací, jsou přenášeny do Plánů kvality, které pak slouží jako hlavní dokument při přejímkách i odvádění hotových armatur. Tyto plány kvality slouží k vyjasnění a upřesnění kvalitativních požadavků, které by mohly být různě interpretovány, a to od vstupu materiálu do výrobního procesu až po expedici hotové armatury, včetně kompletnosti průvodní technické dokumentace. Další velkou částí schvalované dokumentace byly a jsou předpisy pro jadernou energetiku. Výhledově je nutné u nových výrobků upravovat technologie a metody zkoušení v návaznosti na technický rozvoj zkušebních zařízení a tím i nové investice, které tyto zkoušky nejen zkvalitní, ale v konečném důsledku i zlevní. V roce 2011 byly realizovány některé investice. Byl realizován nákup nové rentgenové lampy 320kV pro zajišťování RT zkoušek nejvyšší kvality do tloušťek 80mm. Procesy zkoušení jsou zaměřeny především na plnění požadavků managementu kvality všech příslušných norem ke spokojenosti zákazníků. Výhled do budoucna: Zajistit všechny požadavky legislativy pro uvedení do provozu zmiňované rentgenové lampy včetně získání povolení k nakládáni zdroje s ionizujícím zářením z SÚJB. Pokračovat v trendu zvyšování kvalifikace personálu dle požadavků zákazníků. Zajistit podmínky pro zpracování podkladů k získání akreditace NDT laboratoře dle EN ISO Certifikace Důležitou podporou pro návrh, výrobu a dodávku produkce MSA, a.s. je zavedený integrovaný systém managementu kvality a enviromentu, jenž tvoří nedílnou součást obchodních požadavků. MSA, a.s. vlastní řadu systémových a výrobkových certifikací, které ji dle související legislativy a obchodních požadavků umožňují vyrábět a dodávat výrobky na zahraniční a tuzemské trhy. Společnost vlastní čtyři základní systémové licence, které zahrnují základní procesy společnosti, které vycházejí z požadavků EN ISO 9001, EN ISO 14001, API Spec Q1 (ve vazbě na API 6D) a GOST R. Do výrobkových certifikací navazujících na systém návrhu, výroby a zkoušení dle API Spec Q1 patří především Licence dle API Spec 6D-0239, kterou má firma v platnosti a byla vydána společností American Petroleum Institute. Samotnou kapitolu tvoří řada dovozních certifikací spojených s konkrétními produkty MSA, a.s. a legislativou země vývozu. Do této kategorie patří certifikace pro Ruskou federaci (GOST R, Licence Roztěchnadzor), Ukrajinu a Kazachstán, Německo apod. Tyto certifikace jsou nutné vedle prokázání shody produkce MSA, a.s. s normami dané země i pro možnost jejich technologické instalace. Problematika systému jaderné bezpečnosti (SJB) produkce MSA, a.s. je řešena jednak pro tuzemský trh formou prokázání shody např. dle Vyhlášky č. 309/2005 Sb. modulovým schvalováním dokumentace a inspekcemi a také pro ruský trh formou produktových licencí, rovněž spojenými s jednotlivými inspekcemi v MSA, a.s. Direktivy Evropského společenství jsou pro produkci MSA, a.s. respektovány především v podobě prokazování shody s požadavky směrnice na tlakové nádoby (PED) 97/23/ES, pro kterou společnost vlastní certifikací ověření shody dle modulu H. Mimo to firma vlastní licenci vycházející z německých předpisů např. AD-2000 Merkblatt HP0 apod. V roce 2011 pokračoval rovněž proces zajištění prodloužení systémových certifikací dle EN ISO 9001 a EN ISO a zajištění účelových certifikací, u kterých jsou výrobky a související systém tvorby dokumentace, výroby a zkoušení podporovány audity a zkouškami za přítomnosti nezávislých organizací a zákazníků. Rok 2012 bude pro MSA, a.s. v oblasti QMS a EMS rokem Prodloužení platností licencí dle ISO v oblasti systému a environmentu, prodloužení platnosti certifikátů pro vývoz do Ruska GOST R, získání nových certifikací určených pro produkci JE ve vazbě na dodávky pro Česko, Slovensko, Rusko a další země provozující jadernou energetiku // MSA, a.s.

12 12 zpráva managementu Personalistika Už v roce 2010 byl zahájen dvouletý projekt Vzdělávání - Šance pro MSA, a.s., který byl určen především pro zaměstnance ve věku do 25 let, z nichž mnozí do firmy přišly po ukončení střední školy nebo učiliště a neměli tudíž dostatečnou praxi. Druhou cílovou skupinou byli zaměstnanci nad 50 let. Díky finančnímu příspěvku z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme získali z prostředků Evropské unie na vzdělávací aktivity našich zaměstnanců téměř 5 milionů korun. Vzdělávací aktivity byly rozděleny do čtyř celků: 1) Jazykové vzdělávání 2) PC kurzy, o které byl mezi zaměstnanci velký zájem 3) měkké dovednosti, např. prezentační dovednosti, komunikace a asertivita, obchodní znalosti a další 4) odborné vzdělávání v oblasti svařování a obsluhy CNC strojů, které nebylo možné zrealizovat z kapacitních důvodů. Díky tomuto projektu došlo ke stabilizaci lidských zdrojů dle potřeb společnosti. Rozvinuli jsme pro rok 2012 spolupráci s jinými subjekty, taktéž využívajícími dotací na vzdělávání, ve kterých jsme zapojeni jako partneři. Kvalifikační struktura zaměstnanců k Vyučení 50% Základní 2% Věková struktura zaměstnanců k Věková struktura Vysokoškolské 13% Stredoškolské 31% do 30 let 10% 10% od 31 do 40 let 22% 24% od 41 do 50 let 36% 41% nad 50 let 32% 25% Z toho výrobní dělnící SOCIÁLNÍ PROGRAM: Přímo v areálu společnosti je poskytována lékařská péče závodního lékaře a také zubaře. Vstupní prohlídky a prohlídky související s výkonem práce jsou hrazeny zaměstnancům z prostředků MSA, a.s. Každým rokem probíhají pravidelné prohlídky jednotlivých výrobních a nevýrobních úseků za doprovodu závodního lékaře, abychom zkvalitnili bezpečnost a zdraví při práci. V rámci sociálního programu je zaměstnancům umožněno také závodní stravování, na které zaměstnavatel přispívá. Dalším nefinančním benefitem je možnost poskytnutí rehabilitace přímo v areálu společnosti. A taktéž velmi významným benefitem, kterou společnost zaměstnancům poskytuje je možnost penzijního příspěvku na základě odpracovaných let. Ekologie Prioritou v oblasti ekologie zůstává dodržování všech požadavků zákonných norem a předpisů týkajících se environmentální politiky, minimalizace dopadů z výrobní činnosti v areálu společnosti a blízkém okolí na životní prostředí a na trvalé zlepšování kvality životního a pracovního prostředí. V souladu s tímto, vedení společnosti stanovilo Environmentální politiku systému řízení společnosti, která je součástí plnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001, k jejímuž plnění se společnost zavázala, a toto plnění je každoročně ověřováno nezávislou akreditovanou společností. V roce 2011 provedla společnost TUV NORD druhý kontrolní audit po čtvrtém prodlužovacím období pro systém kvality dle EN ISO 9001:2008 a druhý kontrolní audit systému EMS-environmentálního řízení společnosti podle ČSN EN ISO 14001:2004. Tento sdružený audit potvrdil platnost certifikátu obou norem do roku V průběhu roku 2011 byla provedena kontrola Českou inspekcí životního prostředí Ostrava, oddělení ochrany ovzduší. Kontrolní orgány neshledaly nedostatky v dodržování zákona o ochraně ovzduší v MSA, a.s. V oblasti staré ekologické zátěže byla v průběhu roku 2011 určena výběrovým řízením na Ministerstvu financí ČR firma pro realizaci zakázky s názvem Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s. Dolní Benešov. Vybraná firma započne s realizací sanačních prací ihned po vyřešení legislativních záležitostí a podpisu realizační smlouvy s Ministerstvem financí ČR. VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 finanční část 13 Finanční část 2011 // MSA, a.s.

14 14 finanční část Rozvaha v plném rozsahu MSA, a.s. IČ k datu 12/31/11 (v tisících Kč) Hlučínská 41, Dolní Benešov 12/31/11 12/31/10 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1,619, , , ,560 B. Dlouhodobý majetek 963, , , ,101 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 29,342-28, B.I.3. Software 29,040-28, B.I.4. Ocenitelná práva B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 922, , , ,792 B.II.1. Pozemky 10,863 10,863 17,500 B.II.2. Stavby 307, , , ,031 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 588, ,047 54,480 55,284 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. B.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11,504 11,504 3,959 3,359 3,359 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 11, ,666 27,895 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 11,446 11,446 11,374 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ,521 C. Oběžná aktiva 651,098-41, , ,629 C.I. Zásoby 319,411-28, , ,449 C.I.1. Materiál 171,763-5, , ,838 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 114,051-10, ,900 91,783 C.I.3. Výrobky 28,549-12,140 16,409 56,453 C.I.5. Zboží 1,993 1,993 2,343 VÝROČNÍ ZPRÁVA

15 finanční část 15 12/31/11 12/31/10 Brutto Korekce Netto Netto C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 3,055 3, C.II. Dlouhodobé pohledávky 1, ,927 0 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1,927 1,927 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 233,762-13, , ,141 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 218,206-13, , ,621 C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 3,274 C.III.6. Stát - daňové pohledávky 12,668 12,668 21,708 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky 1,508 1, C.IV. Krátkodobý finanční majetek 95, ,998 54,039 C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách 95,883 95,883 53,868 D. I. Časové rozlišení 5, ,515 7,830 D.I.1. Náklady příštích období 5,514 5,514 7,829 D.I.3. Příjmy příštích období /31/11 12/31/10 PASIVA CELKEM 836, ,560 A. Vlastní kapitál 340,916 74,976 A.I. Základní kapitál 351,172 23,019 A.I.1. Základní kapitál 351,172 23,019 A.II. Kapitálové fondy -454, ,659 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 5, A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3,458 19,636 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách -463, ,388 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 326, , // MSA, a.s.

16 16 finanční část 12/31/11 12/31/10 A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 100, ,986 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 225, ,386 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 169, ,833 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 169, ,833 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) -51, ,589 B. Cizí zdroje 495, ,461 B.I. Rezervy 8,013 7,762 B.I.4. Ostatní rezervy 8,013 7,762 B.II. Dlouhodobé závazky 1,217 0 B.II.9. Jiné závazky 1,217 0 B.III. Krátkodobé závazky 426, ,699 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 237, ,326 B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 101, ,162 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 10,478 11,783 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5,642 7,021 B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 1,224 3,528 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 15,717 19,876 B.III.10. Dohadné účty pasivní 17,525 41,369 B.III.11. Jiné závazky 36,082 42,634 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 60,000 60,000 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 60,000 60,000 C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA

17 finanční část 17 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění MSA, a.s. IČ období končící k 12/31/11 (v tisících Kč) Hlučínská 41, Dolní Benešov Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 I. Tržby za prodej zboží 21,398 20,534 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 19,239 18,159 + Obchodní marže 2,159 2,375 II. Výkony 1,157,985 1,082,776 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1,167,603 1,068,163 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -28,278-24,512 II.3. Aktivace 18,660 39,125 B. Výkonová spotřeba 989, ,924 B.1. Spotřeba materiálu a energie 839, ,132 B.2. Služby 150, ,792 + Přidaná hodnota 170, ,227 C. Osobní náklady 200, ,922 C.1. Mzdové náklady 147, ,063 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 765 5,280 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 48,893 51,156 C.4. Sociální náklady 4,031 4,423 D. Daně a poplatky 1,918 1,278 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20,327 24,429 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 54,802 23,809 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 28,111 5,174 III.2. Tržby z prodeje materiálu 26,691 18,635 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 57,897 5,824 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 40,567 3, // MSA, a.s.

18 18 finanční část Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 F.2. Prodaný materiál 17,330 2,405 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -3,491 7,149 IV. Ostatní provozní výnosy 14, ,824 H. Ostatní provozní náklady 4, ,775 * Provozní výsledek hospodaření -41,951-67,517 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 52 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 13,536 37,139 XI. Ostatní finanční výnosy 45, ,769 O. Ostatní finanční náklady 41, ,849 * Finanční výsledek hospodaření -9,189-56,085 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0-1,013 Q 1. - splatná 0-1,013 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -51, ,589 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -51, ,589 **** Výsledek hospodaření před zdaněním -51, ,602 VÝROČNÍ ZPRÁVA

19 finanční část 19 Přehled o peněžních tocích (cash flow) MSA, a.s. IČ období končící k 12/31/11 (v tisících Kč) Hlučínská 41, Dolní Benešov Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 36,752 61,673 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -51, ,602 A.1. Úpravy o nepeněžní operace 42,704 66,827 A.1.1. Odpisy stálých aktiv 20,327 24,429 A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -3,491 7,149 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 12,456-1,755 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 13,412 37,004 A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu -8,436-56,775 A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 63,156 64,391 A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 54,609-47,237 A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -44,957 81,726 A.2.3. Změna stavu zásob 53,504 29,902 A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 54,720 7,616 A.3. Vyplacené úroky -13,536-37,139 A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost ,259 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 40,472-40,647 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -23,879-12,410 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 28,111 5,174 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 4,232-7,236 Peněžní toky z finančních činností 2011 // MSA, a.s.

20 20 finanční část Období do 12/31/11 Období do 12/31/10 C.1. Změna stavu závazků z financování -11,132 40,249 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -11,132 40,249 F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 33,572-7,634 R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 70,324 54,039 VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více