VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 18. října 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 18. října 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 18. října 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Radek Hejna člen rady města Lubomír Stehlík člen rady města Jan Zapf, dipl. um. člen rady města Ing. Jiří Vávra Vyhotoven dne: 18. října Schválení programu 27. schůze rady města dne 18. října 2017 usnesením č. R438/27/2017 program 27. schůze rady města dne 18. října 2017 takto: Zahájení 1. Schválení programu 27. schůze rady města dne 18. října Kontrola usnesení 3. Pronájem reklamní tabule č Pacht pozemku p. č. 3115/1, ostatní plocha o výměře 2895 m 2 v k.ú. Krásno nad Teplou formou dodatku č. 13 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne Doplnění chybějící svislé dopravní značky č. P4 Dej přednost v jízdě na místní komunikaci v ulici Revoluční, výjezd na silnici č. II/209, k.ú. Loket 6. Žádost o stanovisko k záměru stavby Dílna - RD č. 33, p.č. 5/1 Údolí, k přístavbě dílny ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 33 na pozemku parc. č. st. 5/1 v k.ú. Údolí u Lokte 7. Čestné prohlášení ze dne , od společnosti Catr spol. s r.o., ve vztahu k akcím, které budou realizovány jako optická multifunkční liniová zemní síť v katastrálním území Loket a Nové Sedlo u Lokte pod názvem a) Multifunkční optická síť - LOKET - I. etapa, b) Multifunkční optická síť - NOVÉ SEDLO - II. etapa 8. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, vedení veřejné komunikační sítě pod označením Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, na p.p.č. 940, 904, 892/2, 906/5, 925/1, 870/2, 879/2, 880/3, 880/8, 882/10, 881/1, 881/2, 875/3, 875/16, 877/2, 875/1, 880/4, 803/2, 803/3, 868, 869, 803/1, 803/7, 843, 882/11, 882/25, 872/1, 862/1, 863/1, 863/8, 862/5, 371/5, 371/6, 372/1, 373/1, 424/13, 370/4, 424/11, 424/12, 367/1, 371/8, 1033/1, 344/1, 333/1, 333/2, 264/12, 1033/2, 266/4, 265/1, 266/5, 265/3, 266/6, 334/7, 337/2, 338/2, 340/2, 346, 266/3, 374/7, 398/3, 399/2, 803/8, 817, 818/4, 875/6, 882/9, k.ú. Loket 9. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 940 ostatní plocha-kom. o výměře 855 m 2, p.p.č. 904 ostatní plocha o výměře 510 m 2, p.p.č. 892/2 ostatní plocha o výměře 75 m 2, p.p.č.

2 906/5 lesní pozemek o výměře 159 m 2, p.p.č. 925/1 ostatní plocha o výměře 405 m 2, p.p.č. 870/2 ostatní plocha-kom. o výměře 21 m 2, p.p.č. 879/2 trvalý travní porost o výměře 135 m 2, p.p.č. 880/3 trvalý travní porost o výměře 210 m 2, p.p.č. 880/8 ostatní plocha o výměře 165 m 2, p.p.č. 882/10 ostatní plocha o výměře 90 m 2, p.p.č. 881/1 ostatní plocha o výměře 780 m 2, p.p.č. 881/2 ostatní plocha o výměře 75 m 2, p.p.č. 875/3 ostatní plocha o výměře 51 m 2, p.p.č. 875/16 ostatní plocha-kom. o výměře 126 m 2, p.p.č. 877/2 ostatní plocha-kom. o výměře 24 m 2, p.p.č. 875/1 ostatní plocha o výměře 255 m 2, p.p.č. 880/4 ostatní plocha o výměře 60 m 2, p.p.č. 803/2 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 803/3 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 868 ostatní plocha o výměře 90 m 2, p.p.č. 869 trvalý travní porost o výměře 96 m 2, p.p.č. 803/1 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 803/7 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 843 ostatní plocha-kom. o výměře 51 m m 2, p.p.č. 882/11 ostatní plocha o výměře 363 m 2, p.p.č. 882/25 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 872/1 ostatní plocha o výměře 42 m 2, p.p.č. 862/1 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 863/1 ostatní plocha o výměře 204 m 2, p.p.č. 863/8 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 862/5 ostatní plocha o výměře 66 m 2, p.p.č. 371/5 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 371/6 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 372/1 trvalý travní porost o výměře 96 m 2, p.p.č. 373/1 ostatní plocha o výměře 369 m 2, p.p.č. 424/13 ostatní plochakom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 370/4 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 424/11 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 424/12 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 367/1 ostatní plocha-kom. o výměře 171 m 2, p.p.č. 371/8 ostatní plocha o výměře 225 m 2, p.p.č. 1033/1 ostatní plocha-kom. o výměře 27 m 2, p.p.č. 344/1 ostatní plocha o výměře 885, p.p.č. 333/1 ostatní plocha-kom. o výměře 84 m 2, p.p.č. 333/2 ostatní plocha-kom. o výměře 111 m 2, p.p.č. 264/12 ostatní plocha-dráha o výměře 1200 m 2, p.p.č. 1033/2 ostatní plocha-kom. o výměře 609 m 2, p.p.č. 266/4 ostatní plocha-kom. o výměře 18 m 2, p.p.č. 265/1 ostatní plocha o výměře 477 m 2, p.p.č. 266/5 ostatní plocha o výměře 105 m 2, p.p.č. 265/3 ostatní plocha-kom. o výměře 27 m 2, p.p.č. 266/6 ostatní plocha-kom. o výměře 51 m 2, p.p.č. 334/7 ostatní plocha o výměře 78 m 2, p.p.č. 337/2 ostatní plocha o výměře 87 m 2, p.p.č. 338/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 66 m 2, p.p.č. 340/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 51 m 2, p.p.č. 346 ostatní plocha-kom. o výměře 45 m 2, p.p.č. 266/3 ostatní plochakom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 374/7 ostatní plocha o výměře 405 m 2, p.p.č. 398/3 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 399/2 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 803/8 ostatní plocha o výměře 24 m 2, p.p.č. 817 ostatní plocha o výměře 51 m 2, p.p.č. 818/4 lesní pozemek o výměře 60 m 2, p.p.č. 875/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m 2, p.p.č. 882/9 ostatní plocha o výměře 840 m 2, realizace optické multifunkční sítě pro území města Loket, telekomunikační liniová stavba pod označením Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, k.ú. Loket 10. Žádost o stanovisko k ÚR Multifunkční optická síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket na p.p.č. 424/2 v k.ú. Loket a p.p.č. 1003/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 424/2 v k.ú. Loket a p.p.č. 1003/1v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 11. Výzva k opravě částí zdi domu č.p. 121 poškozených při terénních úpravách sousedního pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Loket 12. Jmenování členů správní rady a dozorčí rady společnosti HRAD LOKET o.p.s. 13. Volba přísedící Okresního soudu v Sokolově 14. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket, žadatel Svaz důchodců ČR, z.s., místní organizace Loket 15. Plnění a čerpání rozpočtu města k Návrh rozpočtového opatření č. 14/ Návrh rozpočtového opatření č. 15/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, na roky Návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov 20. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, na roky Návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov Strana 2 (celkem 10)

3 22. Plán inventur města Loket na rok Žádost o souhlas s provedením zpevněné plochy na části p.p.č. 48/2, k.ú. Loket 24. Žádost o povolení zásahu do komunikace na části p.p.č. 478 a části p.p.č. 210/1 u č.p. 133 v ul. T.G. Masaryka, k.ú. Loket 25. Žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti 2P REALITY s.r.o. o pronájem části pozemku p.č v k.ú. Loket a povolení ke stavbě 3 parkovacích míst vč. zřízení přechodu a DZ. 26. Různé Závěr 2. Kontrola usnesení 3. Pronájem reklamní tabule č. 14 usnesením č. R439/27/2017 pronájem reklamní tabule č. 14 na pozemku p. č. 700/5 v k.ú. Loket panu Aleši Hochovi, IČ , **********, za účelem umístění reklamy, za nájemné ve výši 1200 Kč/rok bez DPH a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o nájmu. 4. Pacht pozemku p. č. 3115/1, ostatní plocha o výměře 2895 m 2 v k.ú. Krásno nad Teplou formou dodatku č. 13 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne usnesením č. R440/27/2017 pacht pozemku p. č. 3115/1, ostatní plocha o výměře 2895 m 2 v k.ú. Krásno nad Teplou na dobu neurčitou formou Dodatku č. 13 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne Doplnění chybějící svislé dopravní značky č. P4 Dej přednost v jízdě na místní komunikaci v ulici Revoluční, výjezd na silnici č. II/209, k.ú. Loket usnesením č. R441/27/2017 umístění svislé dopravní značky č. P4 Dej přednost v jízdě na místní komunikaci v ulici Revoluční, která se napojuje na silnici č. II/209, k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby požádal Policii ČR, DI Sokolov, Jednoty 1773, o stanovisko k umístění dopravního značení č. P4 Dej přednost v jízdě a Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova 1929, požádal o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a následně zajistil vyznačení dopravního značení na komunikaci. 6. Žádost o stanovisko k záměru stavby Dílna - RD č. 33, p.č. 5/1 Údolí, k přístavbě dílny ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 33 na pozemku parc. č. st. 5/1 v k.ú. Údolí u Lokte Příloha k bodu č. 6: Situace - Dílna - RD č. 33, p.č. 5/1 Údolí Paní Věra Strnadová, **********, žádá město Loket, jako vlastníka sousedního p.p.č. 533, o Strana 3 (celkem 10)

4 stanovisko k záměru stavby Dílna - RD č. 33, p.č. 5/1 Údolí, k přístavbě dílny ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 33 na pozemku parc. č. st. 5/1 v k.ú. Údolí u Lokte. Přístavba dílny bude nepodsklepená o rozměrech 4 m x 6 m, zděná se sedlovou střechou. usnesením č. R442/27/2017 záměr stavby Dílna - RD č. 33, p.č. 5/1 Údolí, přístavbu dílny o rozměrech 4 m x 6 m ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 33 na pozemku parc. č. st. 5/1 v k.ú. Údolí u Lokte a to paní Věře Strnadové, ********** a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením. 7. Čestné prohlášení ze dne , od společnosti Catr spol. s r.o., ve vztahu k akcím, které budou realizovány jako optická multifunkční liniová zemní síť v katastrálním území Loket a Nové Sedlo u Lokte pod názvem a) Multifunkční optická síť - LOKET - I. etapa, b) Multifunkční optická síť - NOVÉ SEDLO - II.etapa usnesením č. R443/27/2017 vzala na vědomí čestné prohlášení ze dne , ve vztahu k akcím, které budou realizovány jako optická multifunkční liniová zemní síť v katastrálním území Loket a Nové Sedlo u Lokte pod názvem a) Multifunkční optická síť - LOKET - I. etapa, b) Multifunkční optická síť - NOVÉ SEDLO - II. etapa, od společnosti Catr spol. s r.o., Praha 4, Jeremenkova 510/41, Podolí. 8. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, vedení veřejné komunikační sítě pod označením Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, na p.p.č. 940, 904, 892/2, 906/5, 925/1, 870/2, 879/2, 880/3, 880/8, 882/10, 881/1, 881/2, 875/3, 875/16, 877/2, 875/1, 880/4, 803/2, 803/3, 868, 869, 803/1, 803/7, 843, 882/11, 882/25, 872/1, 862/1, 863/1, 863/8, 862/5, 371/5, 371/6, 372/1, 373/1, 424/13, 370/4, 424/11, 424/12, 367/1, 371/8, 1033/1, 344/1, 333/1, 333/2, 264/12, 1033/2, 266/4, 265/1, 266/5, 265/3, 266/6, 334/7, 337/2, 338/2, 340/2, 346, 266/3, 374/7, 398/3, 399/2, 803/8, 817, 818/4, 875/6, 882/9, k.ú. Loket usnesením č. R444/27/2017 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, vedení veřejné komunikační sítě pod označením Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, k.ú. Loket, budoucí oprávněný: CATR, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 510/41, Praha 4 - Podolí, zastoupený: jednatelem panem Pavlem Budínským, budoucí povinný: město Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, zastoupené starostou města Ing. Zdeňkem Bednářem, přičemž služebnost se bude týkat pozemků p. č. 940, 904, 892/2, 906/5, 925/1, 870/2, 879/2, 880/3, 880/8, 882/10, 881/1, 881/2, 875/3, 875/16, 877/2, 875/1, 880/4, 803/2, 803/3, 868, 869, 803/1, 803/7, 843, 882/11, 882/25, 872/1, 862/1, 863/1, 863/8, 862/5, 371/5, 371/6, 372/1, 373/1, 424/13, 370/4, 424/11, 424/12, 367/1, 371/8, 1033/1, 344/1, 333/1, 333/2, 264/12, 1033/2, 266/4, 265/1, 266/5, 265/3, 266/6, 334/7, 337/2, 338/2, 340/2, 346, 266/3, 374/7, 398/3, 399/2, 803/8, 817, 818/4, 875/6, 882/9 v k. ú. Loket, za jednorázovou náhradu ve výši Kč a příslušnou DPH, dobu neurčitou, a to za podmínky, že a) na lesních pozemcích dotčených stavbou bude výstavba prováděna v souladu s legislativou ČR, zejména podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, při výstavbě nedojde k poškození kořenových soustav a kořenových náběhů a k poškození okolního lesa, kdy realizační činnosti budou prováděny s předchozím souhlasem Loketských městských lesů s. r. o., pokud budou činnosti prováděny na lesních pozemcích ve správě této Strana 4 (celkem 10)

5 společnosti, b) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavře žadatel s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na optickou síť, projekt Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, c) současně s budoucí smlouvou podle písm. b) uzavře žadatel s městem Loket nájemní smlouvu na shora uvedené pozemky za cenu nájemného podle pravidel města Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dnem ukončení nájemní smlouvy budou právní účinky vkladu věcného břemene (služebnosti), d) žadatel uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 1/2013 za užívání veřejného prostranství a vedoucímu odboru majetku města, připravil odpověď v souladu s usnesením. 9. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 940 ostatní plocha-kom. o výměře 855 m 2, p.p.č. 904 ostatní plocha o výměře 510 m 2, p.p.č. 892/2 ostatní plocha o výměře 75 m 2, p.p.č. 906/5 lesní pozemek o výměře 159 m 2, p.p.č. 925/1 ostatní plocha o výměře 405 m 2, p.p.č. 870/2 ostatní plocha-kom. o výměře 21 m 2, p.p.č. 879/2 trvalý travní porost o výměře 135 m 2, p.p.č. 880/3 trvalý travní porost o výměře 210 m 2, p.p.č. 880/8 ostatní plocha o výměře 165 m 2, p.p.č. 882/10 ostatní plocha o výměře 90 m 2, p.p.č. 881/1 ostatní plocha o výměře 780 m 2, p.p.č. 881/2 ostatní plocha o výměře 75 m 2, p.p.č. 875/3 ostatní plocha o výměře 51 m 2, p.p.č. 875/16 ostatní plocha-kom. o výměře 126 m 2, p.p.č. 877/2 ostatní plocha-kom. o výměře 24 m 2, p.p.č. 875/1 ostatní plocha o výměře 255 m 2, p.p.č. 880/4 ostatní plocha o výměře 60 m 2, p.p.č. 803/2 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 803/3 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 868 ostatní plocha o výměře 90 m 2, p.p.č. 869 trvalý travní porost o výměře 96 m 2, p.p.č. 803/1 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 803/7 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 843 ostatní plocha-kom. o výměře 51 m m 2, p.p.č. 882/11 ostatní plocha o výměře 363 m 2, p.p.č. 882/25 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 872/1 ostatní plocha o výměře 42 m 2, p.p.č. 862/1 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 863/1 ostatní plocha o výměře 204 m 2, p.p.č. 863/8 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 862/5 ostatní plocha o výměře 66 m 2, p.p.č. 371/5 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 371/6 ostatní plochakom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 372/1 trvalý travní porost o výměře 96 m 2, p.p.č. 373/1 ostatní plocha o výměře 369 m 2, p.p.č. 424/13 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 370/4 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 424/11 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 424/12 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 367/1 ostatní plocha-kom. o výměře 171 m 2, p.p.č. 371/8 ostatní plocha o výměře 225 m 2, p.p.č. 1033/1 ostatní plocha-kom. o výměře 27 m 2, p.p.č. 344/1 ostatní plocha o výměře 885, p.p.č. 333/1 ostatní plocha-kom. o výměře 84 m 2, p.p.č. 333/2 ostatní plocha-kom. o výměře 111 m 2, p.p.č. 264/12 ostatní plocha-dráha o výměře 1200 m 2, p.p.č. 1033/2 ostatní plocha-kom. o výměře 609 m 2, p.p.č. 266/4 ostatní plocha-kom. o výměře 18 m 2, p.p.č. 265/1 ostatní plocha o výměře 477 m 2, p.p.č. 266/5 ostatní plocha o výměře 105 m 2, p.p.č. 265/3 ostatní plocha-kom. o výměře 27 m 2, p.p.č. 266/6 ostatní plocha-kom. o výměře 51 m 2, p.p.č. 334/7 ostatní plocha o výměře 78 m 2, p.p.č. 337/2 ostatní plocha o výměře 87 m 2, p.p.č. 338/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 66 m 2, p.p.č. 340/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 51 m 2, p.p.č. 346 ostatní plocha-kom. o výměře 45 m 2, p.p.č. 266/3 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 374/7 ostatní plocha o výměře 405 m 2, p.p.č. 398/3 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 399/2 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 803/8 ostatní plocha o výměře 24 m 2, p.p.č. 817 ostatní plocha o výměře 51 m 2, p.p.č. 818/4 lesní pozemek o výměře 60 m 2, p.p.č. 875/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m 2, p.p.č. 882/9 ostatní plocha o výměře 840 m 2, realizace optické multifunkční sítě pro území města Loket, telekomunikační liniová stavba pod označením Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, k.ú. Loket usnesením č. R445/27/2017 Strana 5 (celkem 10)

6 zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 940 ostatní plocha-kom. o výměře 855 m 2, p.p.č. 904 ostatní plocha o výměře 510 m 2, p.p.č. 892/2 ostatní plocha o výměře 75 m 2, p.p.č. 906/5 lesní pozemek o výměře 159 m 2, p.p.č. 925/1 ostatní plocha o výměře 405 m 2, p.p.č. 870/2 ostatní plocha-kom. o výměře 21 m 2, p.p.č. 879/2 trvalý travní porost o výměře 135 m 2, p.p.č. 880/3 trvalý travní porost o výměře 210 m 2, p.p.č. 880/8 ostatní plocha o výměře 165 m 2, p.p.č. 882/10 ostatní plocha o výměře 90 m 2, p.p.č. 881/1 ostatní plocha o výměře 780 m 2, p.p.č. 881/2 ostatní plocha o výměře 75 m 2, p.p.č. 875/3 ostatní plocha o výměře 51 m 2, p.p.č. 875/16 ostatní plocha-kom. o výměře 126 m 2, p.p.č. 877/2 ostatní plocha-kom. o výměře 24 m 2, p.p.č. 875/1 ostatní plocha o výměře 255 m 2, p.p.č. 880/4 ostatní plocha o výměře 60 m 2, p.p.č. 803/2 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 803/3 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 868 ostatní plocha o výměře 90 m 2, p.p.č. 869 trvalý travní porost o výměře 96 m 2, p.p.č. 803/1 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 803/7 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 843 ostatní plocha-kom. o výměře 51 m m 2, p.p.č. 882/11 ostatní plocha o výměře 363 m 2, p.p.č. 882/25 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 872/1 ostatní plocha o výměře 42 m 2, p.p.č. 862/1 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 863/1 ostatní plocha o výměře 204 m 2, p.p.č. 863/8 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 862/5 ostatní plocha o výměře 66 m 2, p.p.č. 371/5 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 371/6 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 372/1 trvalý travní porost o výměře 96 m 2, p.p.č. 373/1 ostatní plocha o výměře 369 m 2, p.p.č. 424/13 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 370/4 ostatní plocha-kom. o výměře 30 m 2, p.p.č. 424/11 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 424/12 ostatní plocha-kom. o výměře 36 m 2, p.p.č. 367/1 ostatní plocha-kom. o výměře 171 m 2, p.p.č. 371/8 ostatní plocha o výměře 225 m 2, p.p.č. 1033/1 ostatní plocha-kom. o výměře 27 m 2, p.p.č. 344/1 ostatní plocha o výměře 885, p.p.č. 333/1 ostatní plocha-kom. o výměře 84 m 2, p.p.č. 333/2 ostatní plocha-kom. o výměře 111 m 2, p.p.č. 264/12 ostatní plocha-dráha o výměře 1200 m 2, p.p.č. 1033/2 ostatní plocha-kom. o výměře 609 m 2, p.p.č. 266/4 ostatní plocha-kom. o výměře 18 m 2, p.p.č. 265/1 ostatní plocha o výměře 477 m 2, p.p.č. 266/5 ostatní plocha o výměře 105 m 2, p.p.č. 265/3 ostatní plocha-kom. o výměře 27 m 2, p.p.č. 266/6 ostatní plocha-kom. o výměře 51 m 2, p.p.č. 334/7 ostatní plocha o výměře 78 m 2, p.p.č. 337/2 ostatní plocha o výměře 87 m 2, p.p.č. 338/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 66 m 2, p.p.č. 340/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 51 m 2, p.p.č. 346 ostatní plocha-kom. o výměře 45 m 2, p.p.č. 266/3 ostatní plocha-kom. o výměře 15 m 2, p.p.č. 374/7 ostatní plocha o výměře 405 m 2, p.p.č. 398/3 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 399/2 ostatní plocha o výměře 15 m 2, p.p.č. 803/8 ostatní plocha o výměře 24 m 2, p.p.č. 817 ostatní plocha o výměře 51 m 2, p.p.č. 818/4 lesní pozemek o výměře 60 m 2, p.p.č. 875/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m 2, p.p.č. 882/9 ostatní plocha o výměře 840 m 2, realizace optické multifunkční sítě pro území města Loket, telekomunikační liniová stavba pod označením Multifukční optická síť - Loket - I. etapa, k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu. 10. Žádost o stanovisko k ÚR Multifunkční optická síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket na p.p.č. 424/2 v k.ú. Loket a p.p.č. 1003/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 424/2 v k.ú. Loket a p.p.č. 1003/1v k.ú. Nové Sedlo u Lokte usnesením č. R446/27/2017 trasy liniové telekomunikační veřejné optické sítě, která bude realizována jako II. etapa na území města Nové Sedlo Multifunkční optická síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket na p.p.č. 424/2 v k.ú. Loket a p.p.č. 1003/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, a dále uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 424/2 v k.ú. Loket a p.p.č. 1003/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, budoucí oprávněný: CATR, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 510/41, Praha 4 - Podolí, zastoupený: jednatelem panem Pavlem Budínským, budoucí povinný: město Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, zastoupené starostou města Ing. Zdeňkem Bednářem, za jednorázovou náhradu ve výši Strana 6 (celkem 10)

7 4 800 Kč a příslušné DPH, dobu neurčitou, a to za podmínky, že a) na lesních pozemcích dotčených stavbou bude výstavba prováděna v souladu s legislativou ČR, zejména podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, při výstavbě nedojde k poškození kořenových soustav a kořenových náběhů a k poškození okolního lesa, kdy realizační činnosti budou prováděny s předchozím souhlasem Loketských městských lesů s. r. o., pokud budou činnosti prováděny na lesních pozemcích ve správě této společnosti, b) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavře žadatel s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na optickou síť, projekt Multifunkční optická síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket, c) současně s budoucí smlouvou podle písm. b) uzavře žadatel s městem Loket nájemní smlouvu na shora uvedené pozemky za cenu nájemného podle pravidel města Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dnem ukončení nájemní smlouvy budou právní účinky vkladu věcného břemene (služebnosti), d) žadatel uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 1/2013 za užívání veřejného prostranství a vedoucímu odboru majetku města, připravil odpověď v souladu s usnesením. 11. Výzva k opravě částí zdi domu č.p. 121 poškozených při terénních úpravách sousedního pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Loket usnesením č. R447/27/2017 vzala na vědomí dopis Ing. Martina Motlíka, **********, ve kterém vyzývá město Loket k opravě částí zdi domu č.p. 121, poškozených při terénních úpravách sousedního pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby Ing. Martina Motlíka vyrozuměl, že šetřením přímo na místě nebylo zjištěno žádné poškození, které mělo být způsobeno provedením nepatrné úpravy povrchu terénu za účelem zhotovení plochy pro kontejnery na tříděný odpad. 12. Jmenování členů správní rady a dozorčí rady společnosti HRAD LOKET o.p.s. usnesením č. R448/27/2017 doporučuje Zastupitelstvu města Loket jmenovat členy správní rady společnosti HRAD LOKET o.p.s.: - Mgr. Jiřího Klsáka, s účinností od pana Radka Hejnu, s účinností od Mgr. Kristiána Šujana, s účinností od jmenovat členy dozorčí rady společnosti HRAD LOKET o.p.s.: - paní Janu Kejšarovou, s účinností od PhDr. Vladimíra Vlasáka, s účinností od pana Karla Horčičku, s účinností od Volba přísedící Okresního soudu v Sokolově doporučuje usnesením č. R449/27/2017 Strana 7 (celkem 10)

8 Zastupitelstvu města Loket zvolit přísedící Okresního soudu v Sokolově paní Věru Vojtovou, **********. 14. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket, žadatel Svaz důchodců ČR, z.s., místní organizace Loket usnesením č. R450/27/2017 poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši Kč žadateli: Svaz důchodců ČR, z. s., místní organizace Loket, na účel uvedený v jeho žádosti a zmocňuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy. 15. Plnění a čerpání rozpočtu města k usnesením č. R451/27/2017 vzala na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k Návrh rozpočtového opatření č. 14/2017 návrh rozpočtového opatření č. 14/2017. usnesením č. R452/27/ Návrh rozpočtového opatření č. 15/2017 usnesením č. R453/27/2017 doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 15/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, na roky usnesením č. R454/27/2017 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, na roky a vedoucí odboru financí, aby návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, na roky zveřejnila. 19. Návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov usnesením č. R455/27/2017 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, na rok 2018 a Strana 8 (celkem 10)

9 vedoucí odboru financí, aby návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, na rok 2018 zveřejnila. 20. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, na roky usnesením č. R456/27/2017 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, na roky a vedoucí odboru financí, aby návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, na roky zveřejnila. 21. Návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov usnesením č. R457/27/2017 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, na rok 2018 a vedoucí odboru financí, aby návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, na rok 2018 zveřejnila. 22. Plán inventur města Loket na rok 2017 Plán inventur města Loket na rok usnesením č. R458/27/ Žádost o souhlas s provedením zpevněné plochy na části p.p.č. 48/2, k.ú. Loket usnesením č. R459/27/2017 panu Radovanu Tomkovi, **********, provedení zpevněné plochy na části p.p.č. 48/2 v k.ú. Loket o výměře 11 m 2 (11 m x 1 m), ze zámkové dlažby o síle 6 cm včetně obrubníků zahradních o výšce 25 cm, za účelem přístupu do č.p. 24/52, a to na vlastní náklady žadatele, svépomocí, a s tím, že ji bude bezplatně celoročně udržovat a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením. 24. Žádost o povolení zásahu do komunikace na části p.p.č. 478 a části p.p.č. 210/1 u č.p. 133 v ul. T.G. Masaryka, k.ú. Loket Odloženo 25. Žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti 2P REALITY s.r.o. o pronájem části pozemku p.č v k.ú. Loket a povolení ke stavbě 3 parkovacích míst vč. zřízení přechodu a DZ. usnesením č. R460/27/2017 Strana 9 (celkem 10)

10 zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 1024, části o výměře 37,5 m 2 v k.ú. Loket a žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti 2P REALITY s.r.o., o povolení ke stavbě 3 parkovacích míst vč. zřízení přechodu a DZ a vedoucímu odboru majetku města, aby záměr zveřejnil. V Lokti dne Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Strana 10 (celkem 10)

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017 od 09:00 hodin do 09:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017 od 09:00 hodin do 09:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017 od 09:00 hodin do 09:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 31. října 2018 od 09:00 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 31. října 2018 od 09:00 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 31. října 2018 od 09:00 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017 od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017 od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017 od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 22. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:18 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 22. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:18 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 20. schůze rady města, která se konala dne 22. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:18 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 25. března 2015 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 25. března 2015 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 6. schůze rady města, která se konala dne 25. března 2015 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 9. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:55 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 9. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:55 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 18. schůze rady města, která se konala dne 9. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:55 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Nepřítomen: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:38 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:38 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:38 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

3. Žádost o prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 161, k.ú. Loket

3. Žádost o prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 161, k.ú. Loket VÝPIS USNESENÍ ze 17. schůze rady města, která se konala dne 25. července 2018 od 09:00 hodin do 10:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 6. února 2019 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 6. února 2019 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 6. února 2019 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018 od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018 od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018 od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018 od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018 od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018 od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 17. 5. 2018 od 15:00 do 15:48 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 2018 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 2018 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 2018 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 22. července 2015 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 22. července 2015 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 14. schůze rady města, která se konala dne 22. července 2015 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 23. dubna 2013 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 23. dubna 2013 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 23. dubna 2013 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Radek Hejna člen rady

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 24. června 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 24. června 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 24. června 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 25. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 25. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 25. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2016 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2016 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2016 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti USNESENÍ ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017 od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017 od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017 od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 12. prosince 2018 od 12:00 hodin do 13:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 12. prosince 2018 od 12:00 hodin do 13:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 32. schůze rady města, která se konala dne 12. prosince 2018 od 12:00 hodin do 13:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Mgr. Petr Adamec

Více

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 23. března 2016 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 23. března 2016 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 6. schůze rady města, která se konala dne 23. března 2016 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Loket ze dne , 09:20 10:30 hodin

ZÁPIS. z 15. schůze Rady města Loket ze dne , 09:20 10:30 hodin ZÁPIS z 15. schůze Rady města Loket ze dne 29. 5. 2019, 09:20 10:30 hodin Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta Roman Kvak člen rady města Jaroslav Hlavsa

Více

USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 12. března 2013 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 12. března 2013 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 5. schůze rady města, která se konala dne 12. března 2013 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 25. září 2014 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 28. května 2014 od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 28. května 2014 od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 12. schůze rady města, která se konala dne 28. května 2014 od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr.

Více

USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 14. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 14. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 18. schůze rady města, která se konala dne 14. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

3. Prodej p. p. č. 715/211, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 92 m 2 v k.ú. Loket, dle GP č /2018

3. Prodej p. p. č. 715/211, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 92 m 2 v k.ú. Loket, dle GP č /2018 VÝPIS USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 13. listopadu 2018 od 09:00 hodin do 11:53 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Mgr. Petr Adamec

Více

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 17. schůze rady města, která se konala dne 19. října 2011 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 17. schůze rady města, která se konala dne 19. října 2011 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 17. schůze rady města, která se konala dne 19. října 2011 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 7. května 2014 od 09:00 hodin do 12:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 7. května 2014 od 09:00 hodin do 12:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 7. května 2014 od 09:00 hodin do 12:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr.

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín:

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín: U S N E S E N Í z 12. schůze rady města Žacléř, konané dne 15. dubna 2019 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města Program: 1. Program jednání rady města. 2. Městská policie. 3. Záměr prodeje části pozemku

Více

USNESENÍ. ze 12. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2013 od 08:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 12. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2013 od 08:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 12. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2013 od 08:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 12. února 2014 od 09:00 hodin do 11:35 hodin v kanceláři starosty

USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 12. února 2014 od 09:00 hodin do 11:35 hodin v kanceláři starosty USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 12. února 2014 od 09:00 hodin do 11:35 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Omluven: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 23. ledna 2019 od 10:15 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 23. ledna 2019 od 10:15 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 23. ledna 2019 od 10:15 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018 od 09:00 hodin do 11:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018 od 09:00 hodin do 11:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018 od 09:00 hodin do 11:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. září 2018 od 09:00 hodin do 11:07 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. září 2018 od 09:00 hodin do 11:07 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. září 2018 od 09:00 hodin do 11:07 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. Přítomno: 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 16:02 hodin

USNESENÍ. Přítomno: 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 16:02 hodin USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 28. června 2012 od 15:00 do 19:35 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 13 členů zastupitelstva,

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 29. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 29. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 29. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

USNESENÍ. ze 16. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2011 od 09:00 hodin do 13:15 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. ze 16. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2011 od 09:00 hodin do 13:15 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ ze 16. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2011 od 09:00 hodin do 13:15 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

VÝPIS USNESENÍ. 2. Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket VÝPIS USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se konalo dne 13. 12. 2018 od 15:00 do 18:35 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 20. července 2012 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 20. července 2012 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 18. schůze rady města, která se konala dne 20. července 2012 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Lubomír

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) č. 277 v působnosti valné hromady 1. p r o j e d n a l a předložený materiál a 2. b e r e n a v ě d o m í rozbor hospodaření

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 24. 10. 2016 Usnesení č. 938/16 RM uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Brtnice, jako pronajímatelem

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U s n e s e n í z 64. jednání rady města dne v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 64. jednání rady města dne v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 64. jednání rady města dne 21.1.2014 v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/64/1/2014 program 64. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 64. jednání rady města

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, pan Jaroslav Hlavsa přítomen do 16:20 hodin, omluven pan MUDr. Tomáš Bauer a paní Ing.

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, pan Jaroslav Hlavsa přítomen do 16:20 hodin, omluven pan MUDr. Tomáš Bauer a paní Ing. USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 1. listopadu 2012 od 15:00 do 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Zapisovatel:

Více