bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí."

Transkript

1 F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili tak, abychom Vám umožnili plně ocenit kvality tohoto vozidla. Doporučujeme Vám, abyste si celý návod pročetli ještě před první jízdou. V návodu jsou uvedeny důležité informace, rady a upozornění ohledně používání vozidla, jež Vám pomohou využít beze zbytku technické přednosti Vašeho Fiatu Ducato. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli upozornění a pokyny označené symboly: bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: záruční list, na němž jsou uvedeny záruční podmínky a podmínky pro udržování vozidla; přehled doplňkových služeb vyhrazených pro zákazníky značky Fiat. Hezké čtení a šťastnou cestu! V tomto návodu k obsluze a údržbě jsou popsány všechny verze vozidla Fiat Ducato. Proto berte v úvahu pouze informace týkající se vybavení, motorizace a verze Vámi zakoupeného vozidla.

3 âtùte V KAÎDÉM P ÍPADù! ČERPÁNÍ PALIVA Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu K podle evropské specifikace EN590. Používáním jiných výrobků nebo směsí se může nenapravitelně poškodit motor a tím může pozbýt platnost záruka na vozidlo. NA Zkontrolujte, zda je zatažená parkovací brzda. Zařaďte neutrál, sešlápněte spojkový pedál na doraz bez sešlápnutí pedálu akcelerace, otočte klíček na MAR a počkejte, až zhasnou kon olky kontrolky Y a m. Pak přetočte klíčekv v zapalování na AVV a uvolněte jej po naskočení motoru. ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HOŘLAVÝCH LÁTEK Provozem motoru se katalyzátor zahřívá na velmi vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě, suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém materiálu: nebezpečí požáru. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro lepší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise. PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE Jestliže po zakoupení vozidla chcete nechat doinstalovat další zařízení, která vyžadují elektrické napájení, (čímž vznikne riziko postupného vybití baterie), vyhledejte autorizovaný servis Fiat, kde vyhodnotí celkovou spotřebu elektrického proudu a prověří, zda elektrická soustava vozidla snese požadovanou zátěž. CODE card Uchovávejte kartu na bezpečném místě mimo vozidlo. Doporučujeme, abyste elektronický kód, uvedený na CODE card, měli vždy u sebe. PLÁNOVANÁ Plánovanou údržbou dlouhodobě zajistíte zachování výkonů vozidla, bezpečnostních vlastností a nízké provozní náklady s ohledem na ochranu životního prostředí. V NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ naleznete důležité informace, rady a upozornění ohledně správného používání, bezpečné jízdy a péče o vozidlo. Zvláštní pozornost věnujte symbolům " (bezpečnost osob) # (ochrana životního prostředí)! (ochrana vozidla).

4 PŘÍSTROJOVÁ DESKA SEZNÁMENÍ Přítomnost a umístění ovládačů, přístrojů a kontrolek se může lišit podle příslušné verze vozidla. SEZNÁMENÍ Obr Pevné boční vývody v chu 2. Nastavitelné boční vývody vzduchu 3. Levá páka ovládání vnějších světel 4. Přístrojová deska a kontrolky 5. Pravá páka: ovládání stíračů čelního a zadního okna, trip computer 6. Středové výstupní otvory s nastavitelným směrem vzduchu 7. Autorádio (u příslušné verze vozidla) 8. Odkládací prostor/čelní airbag na straně spolucestujícího, (u příslušné verze vozidla) 9. Schránka 10. Zapalovač cigaret/zásuvka 12V 11. Ovládací prvky topení/ventilace/klimatizace 12. Ovládací prvky na palubní desce 13. Řadicí páka 14. Spínací skříňka zapalování 15. Nastavovací páka volantu 16. Čelní airbag na straně řidiče/klakson 17. Ovládací panely: přední/koncová světla do mlhy/nastavení sklonu světlometů/digitální displej/multifunkční displej. F0N0320m 3

5 SEZNÁMENÍ SYMBOLY Na některých komponentech nebo u některých komponentů vozidla jsou upevněny barevné štítky s upozorňovacími symboly a výzvami k přijetí opatření, podle nichž musí uživatel postupovat při manipulaci s daným komponentem. Souhrnný štítek se symboly se nachází na vnitřní straně víka motorového prostoru obr. 2 SYSTÉM FIAT CODE Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem, který umožňuje zvýšit ochranu vozidla proti odcizení. Systém se uvede do funkce automaticky vytažením klíčku ze spínací skříňky zapalování. Do rukojeti klíčků je zabudovaný elektronický člen, který při spouštění motoru moduluje vysokofrekvenční signál, jenž vyšle speciální anténa vestavěná do spínací skříňky. Modulovaný signál představuje heslo, které je při každém nastartování motoru jiné a podle něhož řídicí jednotka identifikuje klíček a povolí spustit motor vozidla. ČINNOST Při každém startování, tj. otočení klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR vyšle řídicí jednotka systému Fiat CODE řídicí jednotce motoru identifikační kód, aby odblokovala funkce. Tento kód je odeslán pouze v případě, že řídicí jednotka systému Fiat CODE identifikovala kód, který obdržela od klíčku. Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy STOP deaktivuje systém Fiat CODE funkce řídicí jednotky motoru. Jestliže není kód identifikován jako správný, rozsvítí se kontrolka Y a na displeji se zobrazí upozornění (viz kapitolu Kontrolky a upozornění ). 4 obr. 2 F0N0002m

6 V takovém případě přetočte klíček na STOP a znovu na MAR. Jestliže je spuštění motoru opět zablokováno, zkuste nastartovat jiným klíčkem. Pokud se motor nezdaří nastartovat ani tentokrát, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. UNĚNÍ Každý klíček je opatřen vlastním kódem, který musí být uložen do paměti řídicí jednotky systému. Pro uložení nových klíčků do paměti maximálně osmi se obraťte na autorizovaný servis Fiat. Rozsvícení kontrolky Y za jízdy Jestliže se rozsvítí kontrolka Y, znamená to, že probíhá samočinná diagnostika systému (např. po poklesu napětí). Pokud kontrolka Y nadále svítí, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. KLÍČKY CODE CARD obr. 3 S vozidlem se spolu se dvěma klíči dodává i CODE card, na níž jsou uvedeny: A elektronický kód; B mechanický kód, který je třeba sdělit autorizovanému servisu Fiat při objednávce duplikátů klíčů. UNĚNÍ Aby byly klíčky trvale provozuschopné, nevystavujte je přímému působení slunečních paprsků, aby se nepoškodily jejich elektronické součástky. SEZNÁMENÍ Silnými nárazy se mohou poškodit elektronické komponenty zabudované v klíčku zapalování. obr. 3 F0N0003m 5

7 SEZNÁMENÍ V případě prodeje vozidla dalšímu uživateli je třeba mu odevzdat rovněž všechny klíčky a CODE card. KLÍČEK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM obr. 4-5 Kovová vložka A se zasouvá do rukojeti a ovládá se jí: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže. Kovová vložka se vytáhne stiskem tlačítka B. Zasunutí vložky do rukojeti: držte stisknuté tlačítko B a otočte kovovou vložkou A; uvolněte tlačítko B a otočte kovovou vložku A na zaklapnutí signalizující její řádné zasunutí.! Tlačítko B stiskněte pouze v patřičné vzdálenosti od těla, především od očí a věcí, které by se mohly poškodit (např. od oděvu). Nenechávejte klíčky bez dozoru, aby s nimi nemohl nikdo zejména děti manipulovat a stisknout náhodně tlačítko. Tlačítkem Q se přední dveře odemknou. Tlačítkem Á se dveře zcela uzamknou. Tlačítkem P se odemknou dveře nákladového prostoru. Při odemknutí dveří se na určitou dobu rozsvítí vnitřní stropní svítidlo. 6 obr. 4 F0N0800m

8 U některých verzí se dodává klíček s dvoutlačítkovým dálkovým ovládáním Á a Ë obr. 5. Tlačítkem Á se zamknou všechny dveře. Tlačítkem Ë se všechny dveře odemknou. Signalizace kontrolkou na palubní desce Zamknutím dveří se kontrolka A-obr. 6 rozsvítí asi na tři sekundy, pak začne blikat (varovná funkce). Při nesprávném zamknutí jedněch dveří či několika dveří se kontrolka rozbliká současně se směrovými světly. Objednání dalších dálkových ovládačů Systém může detekovat až osm dálkových ovládání. Nové dálkové ovládání si objednejte u autorizovaného servisu Fiat, vezměte sebou všechny klíčky, jež vlastníte, kartu CODE card, průkaz totožnosti a doklady o vlastnictví vozu. SEZNÁMENÍ obr. 5 F0N0801m obr. 6 F0N0114m 7

9 SEZNÁMENÍ Výměna baterie v klíčku s dálkovým ovládáním obr. 7 Postup při výměně baterie: stiskem tlačítka A vysuňte kovovou čepel; tenkým šroubovákem otočte šroubem C Ë; vytáhněte zásuvku pro baterii D, vyměňte baterii E, umístěte ji se správnou polaritou; zasuňte zásuvku pro baterie D do klíče a zajistěte ji otočením šroubu C na Á. Vybité baterie jsou ekologicky závadné. Proto je nutno je vyhazovat do příslušných odpadních nádob nebo je možné je odevzdat v autorizovaném servisu Fiat, který zajistí zpracování tohoto odpadu. MECHANICKÝ KLÍČEK obr. 8 Kovová část A klíčku je pevná. Klíčkem se ovládá: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže. 8 obr. 7 F0N0802m obr. 8 F0N0337m

10 Klíčky (s dálkovým ovládáním a bez něho) lze ovládat následující funkce: Typ klíčku Mechanický klíček Klíček s dálkovým ovládáním Odemknutí zámků Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Krátký stisk tlačítka Q/Ë Zamknutí zámků zvenku Otočení klíčku doprava (strana řidiče) Otočení klíčku doprava (strana řidiče) Krátký stisk tlačítka Á Zapnutí funkce Dead lock (*) Dvojitý stisk tlačítka Á Odemknutí zámku nákladového prostoru Krátký stisk tlačítka P Otevření oken (*) Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Q Zavření oken (*) Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Á SEZNÁMENÍ Vizuální signalizace Blikání směrových světel (pouze s klíčkem s dálkovým ovládáním) Varovná kontrolka Dvě bliknutí Vypnutí Jedno bliknutí Nepřerušované svícení cca 3 sekundy a pak varovné blikání Tři bliknutí Dvě zabliknutí a pak varovné blikání Dvě bliknutí Výstražné blikání (*) U příslušné verze vozidla. UNĚNÍ Okna se otevřou při odemknutí dveří a zavřou se při zamknutí dveří. Dvě bliknutí Vypnutí Jedno bliknutí Varovné blikání 9

11 SEZNÁMENÍ ELEKTRONICKÝ ALARM (u příslušné verze vozidla) Dálkovým ovládačem je možno kromě všech výše popsaných funkcí ovládat i alarm prostřednictvím přijímače pod palubní deskou u pojistkové skříňky. SPUŠTĚNÍ POPLACHU Alarm zaúčinkuje v následujících případ: při nevyžádaném otevření dveří nebo víka motorového prostoru (obvodová ochrana); při sepnutí spínací skříňky zapalování (otočení klíčku na MAR); při přeříznutí kabelů baterie; při podezřelém zvednutí/naklonění vozidla. Podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno, se při spuštění alarmu se rozezní siréna a začnou blikat ukazatele směru (po dobu asi 26 sekund). Způsob zásahu alarmu a počet výstražných cyklů se může lišit podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno. V každém případě je stanoven určitý maximální počet cyklů zvukové/optické signalizace poplachu, po nichž se systém vrátí do normálního hlídacího stavu. Snímače náklonu lze vypnout příslušným tlačítkem (viz část Snímače náklonu na následujících stranách). UNĚNÍ Funkce blokování motoru je garantována systémem Fiat CODE, který se aktivuje samočinně vytažením klíčku ze zapalování. ZAPNUTÍ ALARMU Se zavřenými dveřmi a víky a s klíčkem v zapalování v poloze STOP nebo vytaženým ze zapalování nasměrujte klíček s dálkovým ovládáním k vozidlu, stiskněte a vzápětí uvolněte zamykací tlačítko. Systém vydá zvukový signál ( pípnutí ) a dveře se zamknou (neplatí pro všechna provedení). Než alarm zapne, diagnostikuje sám sebe a při zjištění závady vydá zvukovou výstrahu. V tomto případě deaktivujte alarm stisknutím tlačítka odemknutí dveří/odemknutí nákladového prostoru, zkontrolujte správné zavření dveří a víka motorového prostoru a zapněte alarm znovu stiskem tlačítka zamknutí. Nesprávně zavřené dveře a víko motorového prostoru nejsou pod kontrolou alarmu. Pokud jsou dveře a víko motorového prostoru správně zavřeny a systém přesto vydá druhý zvukový signál, znamená to závadu v jeho fungování. Vyhledejte autorizovaný servis Fiat. 10

12 UNĚNÍ Centrálním zamknutím dveří kovovou vložkou se alarm nezapne. UNĚNÍ Alarm je od výrobce nastaven podle předpisů platných v zemi, kam se vozidlo dodává. VYPNUTÍ ALARMU Na klíčku s dálkovým ovládáním stiskněte tlačítko odemknutí/zamknutí dveří nákladového prostoru. Systém provede následující akce (vyjma určitých verzí): ukazatelé směru dvakrát krátce zablikají; systém vydá dva krátké zvukové signály ( pípnutí ); dveře se odemknou. UNĚNÍ Centrálním odemknutím dveří kovovou vložkou dálkového ovládání se alarm nevypne. NÁKLONOVÁ OCHRANA Ochranu zajišťuje snímač, který detekuje změnu sklonu v postavení vozidla a signalizuje jakýkoli pokus o nadzvednutí vozidla (např. s cílem odmontovat kolo). Snímač detekuje i sebemenší změny úhlu geometrie vozidla v podélné i příčné ose. Vypnutí ochrany Ochranu lze vypnout (např. před tažením vozidla se zapnutým alarmem) stiskem tlačítka A-obr. 9 na ovládacím panelu. Ochrana zůstane aktivní do další aktivace centrálního otevření dveří. SEZNÁMENÍ obr. 9 F0N0232m 11

13 SEZNÁMENÍ SIGNALIZACE POKUSU O Zneužití VOZIDLA Jakýkoli pokus o zneužití vozidla je signalizován rozsvícením kontrolky Y na přístrojové desce spolu s hlášením na displeji (viz kapitola Kontrolky a hlášení ). VYPNUTÍ ALARMU Pro úplné vypnutí alarmu (např. při odstavení vozidla na delší dobu) stačí zamknout vozidlo otočením kovové vložky klíčku s dálkovým ovládáním v zámku dveří. UNĚNÍ Jestliže se vybijí baterie v klíči s dálkovým ovládačem nebo při poruše systému se alarm deaktivuje zasunutím klíče do spínací skříňky a otočením do polohy MAR. SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ Klíček má čtyři polohy obr. 10: STOP: motor je vypnutý, klíč lze vytáhnout, řízení je zamknuté. Mohou fungovat některá elektrická zařízení (např. autorádio, centrální zamykání, atd.); MAR: jízdní poloha. Mohou fungovat všechna elektrická zařízení; AVV: startování motoru (nearetovaná poloha). Spínací skříňka je vybavena elektronickým pojistným zařízením, díky němuž při neúspěšném pokusu o nastartování motoru je nutno přepnout ve spínací skříňce nejdříve na STOP a teprve pak zopakovat pokus o nastartování. 12 obr. 10 F0N0007m

14 Po neoprávněné manipulaci se spínací skříňkou (např. při pokusu o odcizení) nechejte funkci před další jízdou zkontrolovat v autorizovaném servisu Fiat. Nikdy nevytahujte klíček, pokud vozidlo jede. Volant by se automaticky zablokoval při prvním natočení. To platí vždy, i při tažení vozu. SEZNÁMENÍ Při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíč ze spínací skříňky, aby nikdo nemohl neoprávněně vozidlo ovládat. Nezapomeňte zatáhnout parkovací brzdu. Při zaparkování vozidla do kopce zařaďte 1. rychlostní stupeň; při zaparkování dolů z kopce zařaďte zpáteční rychlostní stupeň. Ve vozidle nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Je přísně zakázáno provádět na zakoupeném vozidle jakékoli dodatečné úpravy, které by poškodily řízení nebo hřídel řízení (např. montáž imobilizéru) a mohly způsobit snížení výkonů systémů, zneplatnění záruky, závažné problémy s bezpečností a homologační neshodu vozidla. ZÁMEK ŘÍZENÍ Zapnutí Při spínací skříňce v poloze STOP vytáhněte klíč a otočením volantu zámek zamkněte. Odemknutí Při otáčení klíče ve spínací skříňce do polohy MAR lehce pohněte volantem. 13

15 SEZNÁMENÍ 14 PŘÍSTROJOVÁ DESKA obr. 11 obr. 12 F0N0330m F0N0331m Verze s digitálním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Displej, digitální C Otáčkoměr D Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty E Palivoměr s kontrolkou záložní zásoby paliva Verze s multifunkčním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Multifunkční displej C Otáčkoměr D Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty E Palivoměr s kontrolkou rezervy paliva

16 PALUBNÍ PŘÍSTROJE Barva podkladu přístrojů a jejich typologie závisejí na verzi vozidla. RYCHLOMĚR obr. 13 Ukazuje rychlost vozidla. OTÁČKOMĚR obr. 14 Otáčkoměr poskytuje informace o otáčkách motoru za minutu. UNĚNÍ Při vytočení motoru na nebezpečné otáčky řídicí systém elektronického vstřikování zablokuje postupně přívod paliva, čímž se postupně sníží výkon motoru. S motorem na volnoběh může otáčkoměr ukazovat podle daného stavu postupné či náhlé zvýšení otáček. Toto chování je normální a není třeba se znepokojovat, protože na ně má vliv třeba zapnutí klimatizace nebo elektrického ventilátoru. V takových případech slouží mírné zvýšení volnoběžných otáček k zachování baterie v nabitém stavu. SEZNÁMENÍ obr. 13 F0N0332m obr. 14 F0N0013m 15

17 SEZNÁMENÍ PALIVOMĚR obr. 15 Ukazatel ukazuje množství paliva v nádrži. E prázdná nádrž; F plná nádrž (viz pokyny uvedené v bodě Čerpání paliva ). Rozsvícení kontrolky indikuje, že v nádrži zůstalo asi litrů paliva (podle verze vozidla). Nejezděte s téměř prázdnou nádrží, případnými výpadky dodávky paliva se může poškodit katalyzátor. UNĚNÍ Pokud se ukazatel nachází v poloze E a kontrolka A bliká, znamená to, že se v soustavě vyskytla závada. V takovém případě vyhledejte autorizovaný servis Fiat a nechte soustavu zkontrolovat. UNĚNÍ Při jízdě na rezervu nezapínejte přídavné topení (Webasto). UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY obr. 16 Ukazatel ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru; ukazování začíná, jakmile teplota kapaliny překročí asi 50 C. Při normálním používání vozidla může ručička podle stavů při používání vozidla zaujímat různé polohy v rámci stupnice hodnot. C Nízká teplota chladicí kapaliny motoru. H Vysoká teplota chladicí kapaliny motoru. Rozsvícení kontrolky B (u některých verzí spolu s hlášením na multifunkčním konfigurovatelném displeji) signalizuje příliš vysokou teplotu chladicí kapaliny. V takovém případě zastavte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. 16 obr. 15 F0N0014m obr. 16 F0N0015m

18 Pokud se ukazatel teploměru chladicí kapaliny dostane do červeného pole, okamžitě vypněte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. UKAZATEL MNOŽSTVÍ MOTOROVÉHO OLEJE (u příslušné verze vozidla) Ukazatel umožňuje graficky zobrazovat hladinu oleje v motoru. Verze s digitálním displejem Otočením klíčku v zapalování na MAR se na displeji zobrazí množství oleje v motoru vyjádřené pěti symboly. Snižování hladiny oleje je indikováno postupným zhasínáním symbolů. Pokud je hladina oleje nižší než stanovené minimum a tudíž vyžaduje doplnění, display zobrazí 5 čárek v přerušovaném režimu. Pokud je v olejové vaně správné množství oleje, svítí čtyři symboly nebo pět symbolů. F0N1017g Nerozsvícení pátého symbolu tedy neznamená závadu nebo nedostatek oleje v olejové vaně. UNĚNÍ Správnou informaci o množství motorového oleje poskytuje pouze měrka motorového oleje (viz část Kontrola hladin v kapitole Údržba a péče ). Zobrazení symbolů udávajících množství oleje v motoru po několika sekundách zmizí a: pokud se blíží termín servisní prohlídky dle plánu údržby, zobrazí se kilometrický proběh zbývající do prohlídky a současně se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka õ. Pokud vyprší lhůta, display zobrazuje několik čárek. Jakmile se blíží termín stanovený pro výměnu motorového oleje, zobrazuje se na horním řádku displeje kilometrický proběh zbývající do této výměny spolu s nápisem OIL ve spodní oblasti displeje. Při dosažení termínu se na displeji zobrazí pět čárek. Verze s multifunkčním displejem Otočením klíčku v zapalování na MAR se na prvním řádku displeje zobrazí hladina oleje rozsvícením/zhasnutím pěti symbolů. F0N1018g SEZNÁMENÍ 17

19 SEZNÁMENÍ Postupným zhasínáním jednoho symbolu za druhým je udáváno snižování hladiny oleje. Pokud je v olejové vaně správné množství oleje, svítí čtyři symboly nebo pět symbolů. Nerozsvícení pátého symbolu tedy neznamená závadu nebo nedostatek oleje v olejové vaně. Pokud je hladina oleje nižší než hodnota stanoveného minima, display poskytuje hlášení věnované minimu oleje motoru a nutnost provedení doplnění. UNĚNÍ Správnou informaci o množství motorového oleje poskytuje pouze měrka motorového oleje (viz část Kontrola hladin v kapitole Údržba a péče ). Zobrazení symbolů udávajících množství oleje v motoru po několika sekundách zmizí a: pokud se blíží termín servisní prohlídky dle plánu údržby, zobrazí se kilometrický proběh zbývající do prohlídky a současně se na displeji rozsvítí symbol õ. Při dosažení termínu se na displeji zobrazí příslušné upozornění. Jakmile se pak blíží termín stanovený pro výměnu motorového oleje, na displeji se zobrazuje kilometrický proběh do příští výměny oleje. Pokud vyprší lhůta, na displeji se zobrazí příslušné upozornění. DIGITÁLNÍ DISPLEJ STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 17 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světlomety). B Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem vytaženým ze zapalování a zavřenými předními dveřmi); C Počitadlo km (počet ujetých km/mílí) a informace od počítače Trip computer. POZN. S klíčkem vytaženým ze zapalování (při otevření alespoň jedněch předních dveří) se displej rozsvítí a zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km nebo mílí. 18 obr. 17 F0N0016m

20 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr. 18 Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MODE Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. POZN.: Tlačítky a lze jednotlivé funkce aktivovat podle následujících stavů: Nastavovací menu (setup) v menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr.17 Menu obsahuje celou řadu funkcí uspořádaných do kruhu, jejichž navolením tlačítky a je možné provést následující volby a nastavení (setup): Menu se aktivuje krátkým stiskem tlačítka MODE. Postupným stiskem tlačítek a je možné procházet nabídkami nastavovacího menu. Ovládání pak závisí na zvolené položce. Volba položky v menu krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit nastavení menu, které chcete změnit; tlačítky a (jednotlivými stisky) můžete zadávat nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku menu. Volba Zadání času : krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit první údaj, který chcete změnit (hodiny); tlačítky a (jednotlivými stisky) můžete zadávat nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku menu (minuty); po nastavení stejným postupem se vrátíte na položku menu, jež byla navolena před tím. SEZNÁMENÍ obr

21 SEZNÁMENÍ Delším stiskem tlačítka MODE pokud se nacházíte v menu, vystoupíte z nastavovacího menu; pokud jste v nastavení nějaké položky, dostanete se do úrovně menu; budou uloženy všechny změny již uložené uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka MODE). Prostředí nastavovacího menu je časované; po výstupu z menu se po uplynutí dané doby uloží pouze úpravy, které uživatel provedl a potvrdil krátkým stiskem tlačítka MODE. Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MODE. Pro procházení menu stiskněte tlačítka nebo. POZN.: Za jízdy je z bezpečnostních důvodů dostupné pouze omezené menu (nastavení SPEEd ). Se stojícím vozidlem je možné používat rozšířené menu. F0N1007g 20 obr. 19

22 Nastavení mezní rychlosti (SPEEd) Tato funkce umožňuje přednastavit mezní rychlost vozidla (km/h nebo mph), na jejíž překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz kapitolu Kontrolky a hlášení ). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte následovně: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se zobrazí nápis (SPEEd) a přednastavená měrná jednotka (km/h) nebo (mph); stiskem tlačítka nebo zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (OFF) mezní rychlosti; pokud byla funkce již zapnuta (On), stiskem tlačítek nebo nastavte požadovanou hodnotu mezní rychlosti a potvrďte stiskem MODE. POZN.: Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h nebo mílí/h podle nastavené měrné jednotky (viz Nastavení měrných jednotek ). Každým stiskem tlačítka / se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka / se hodnota zvýší/sníží automaticky. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Nastavení hodin (Hour) Tato funkce umožňuje nastavení hodin. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se rozbliká hodina ; stiskem tlačítka nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE se na displeji rozblikají minuty ; stiskem tlačítka nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. SEZNÁMENÍ 21

23 SEZNÁMENÍ Nastavení hlasitosti zvukové signalizace (buzz) Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost zvukové signalizace (buzzer) při zobrazení závad/upozornění. Postup při nastavení hlasitosti: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se zobrazí nápis (buzz); stiskem tlačítka nebo zvolte požadovanou úroveň hlasitosti (z osmi úrovní); krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Nastavení měrné jednotky (Unit) Tato funkce umožňuje nastavit měrnou jednotku. Postup při nastavení: Krátkým stiskem tlačítka MODE se na displeji se zobrazí nápis (Unit) a přednastavená měrná jednotka (km) nebo (mi); stiskem tlačítka nebo zvolte požadovanou měrnou jednotku. krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. 22

24 Aktivace/deaktivace čelního a bočního airbagu na straně spolucestujícího pro ochranu hrudníku (side bag) (BAG P) obr. 20 (u příslušné verze vozidla) F0N1001g SEZNÁMENÍ Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout airbag spolucestujícího. Postupujte takto: stiskněte tlačítko MODE, jakmile se na displeji zobrazí hlášení (BAG P OFF) (vypnutí) nebo (BAG P On) (zapnutí) tlačítky nebo, stiskněte opět tlačítko MODE; na displeji se zobrazí žádost o potvrzení; stiskem tlačítek nebo zvolte (YES) (pro potvrzení zapnutí/vypnutí) nebo (no) (ne) (pro zrušení); krátkým stiskem tlačítka se zobrazí potvrzovací hlášení a vrátíte se na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka naopak vrátíte na standardní obrazovku bez uložení. F0N1002g F0N1005g MODE MODE MODE F0N1003g F0N1006g F0N1002g F0N1003g obr

25 SEZNÁMENÍ MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ (u příslušné verze vozidla) Na multifunkčním displeji se zobrazují užitečné informace, které jsou za jízdy nezbytné. STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 21 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Datum. B Počítadlo km (zobrazení počtu ujetých km nebo mílí). C Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem vytaženým ze zapalování a zavřenými předními dveřmi); D Venkovní teplota. E Poloha sklonu světlometů (pouze při zapnutí potkávacích světel). POZN.: Při otevření některých předních dveří se na displeji zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km/mílí. OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr. 22 Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MODE Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. POZN.: Tlačítky a lze jednotlivé funkce aktivovat podle následujících stavů: 24 obr. 21 F0N0018m obr. 22 F0N0017m

26 Nastavení osvětlení v kabině S rozsvícenými pozičními světly a aktivní standardní obrazovkou je možné nastavit intenzitu osvětlení uvnitř vozidla. Nastavovací menu (setup) V menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr. 23 Menu obsahuje celou řadu funkcí uspořádaných do kruhu, jejichž navolením tlačítky a je možné provést následující volby a nastavení (setup): U některých položek (seřízení hodin a měrná jednotka) je i podmenu. Nastavovací menu lze aktivovat krátkým stiskem tlačítka MODE. Postupným stiskem tlačítek nebo je možné procházet nabídkami nastavovacího menu. Nastavení pak závisí na vlastnostech zvolené položky. Navolení položky hlavního menu bez podmenu: krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit nastavení hlavního menu, které chceme změnit; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku menu. SEZNÁMENÍ 25

27 SEZNÁMENÍ Navolení jedné položky hlavního menu obsahujícího i podmenu: krátkým stiskem tlačítka lze zobrazit první položku podmenu; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné procházet jednotlivými položkami podmenu; krátkým stiskem tlačítka SET lze nastavení zvolit položku podmenu a vstoupit do příslušného nastavovacího menu; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení této položky podmenu; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku podmenu. Volba Datum a Nastavení času : krátkým stiskem tlačítka MODE lze zvolit první údaj, který chcete změnit (např. hodiny/minuty nebo rok/měsíc/den); tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku nastavovacího menu; pokud je to poslední položka, vrátíte se v menu na položku, která byla zvolena před tím. Dlouhým stiskem tlačítka MODE: pokud se nacházíte na úrovni hlavního menu, opustíte prostředí nastavovacího menu; pokud se nacházíte v jiném místě menu (na úrovni nastavení některé položky podmenu, na úrovni podmenu nebo nastavení některé položky hlavního menu), dostanete se do úrovně hlavního menu; budou uloženy všechny změny již uložené uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka MODE). Prostředí nastavovacího menu se aktivuje na určitou dobu. Po výstupu z menu vypršením tohoto intervalu se uloží pouze ty změny, které uživatel před tím potvrdil (krátkým stiskem tlačítka MODE). 26

28 Příklad: Italiano Nederland Português MODE krátké stisknutí tlačítka Deutsch SERVICE English Français Español VÝSTRAHA PÁSY (*) Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MODE. Pro procházení menu stiskněte tlačítka nebo. POZN.: Za jízdy lze z bezpečnostních důvodů vstoupit pouze do omezeného menu (nastavení upozornění na rychlost ). Se stojícím vozidlem je možné používat rozšířené menu. VÝSTUP Z MENU AIRBAG SPOLUCESTUJÍCÍHO HLASITOST TLAČÍTEK HLASITOST VÝSTRAH JAZYK UNĚNÍ NA RYCHLOST MĚRNÉ JEDNOTKY SNÍMAČ SVĚTLOMETY Příklad: Rok NASTAVIT ČAS NASTAVIT DATUM VIZ AUTORADIO AUTOCLOSE (*) Tuto funkci lze zobrazit pouze po deaktivaci systému S.B.R., kterou musí provést autorizovaný servis Fiat. DATA TRIP B Den MODE krátké stisknutí tlačítka Měsíc F0N1000g obr. 23 SEZNÁMENÍ 27

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T L I N E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Linea. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T I D E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste dal přednost značce Fiat a blahopřejeme Vám, že zvolil model Fiat Idea. Sestavili jste tento návod k použití a údržbě

Více

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. F I A T 5 0 0 P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T D O B L Ó P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa Brera byla zkonstruována tak, aby byla zaručena maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T C R O M A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Croma. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Použití a údržba PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Navrhli jsme a vyrobili Váš vůz, proto jej známe skutečně do posledního detailu. V autorizovaných servisech Lancia Service se setkáte s techniky,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. F I A T Q U B O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat QUBO. Tento návod jsme sestavili tak, aby Vám umožnil se

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům:

V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Bravo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

bezpečnost osob; péče o vozidlo; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; péče o vozidlo; ochrana životního prostředí. Použití a údržba Vážení zákazníci, blahopřejeme a děkujeme, že jste zvolili značku LANCIA. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abychom Vám umožnili plně ocenit kvality tohoto vozidla. Doporučujeme

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T P A N D A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding Tento měřící přístroj slouží k měření základních parametrů Vašeho paramotoru, což Vám zaručí bezpečné a klidné lítání. Po zkušenostech z používání PPG

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T S T R A D A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 05/2008 Technické změny 1 Technické změny Úvod Tyto technické změny doplňují Návod k obsluze Roomster vydání 05.07 (dále jen Návod k

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

bezpečnost osob; ochrana vozu; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozu; ochrana životního prostředí. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si vybral model Fiat Punto. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili tak, aby Vám pomohl plně využívat kvality

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Použití a ùdržba PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných servisech

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA Alfa Services

POUŽITÍ A ÚDRŽBA Alfa Services COP_Alfa MiTo CZ 7-03-2012 11:12 Pagina 1 ČESKÁ POUŽITÍ A ÚDRŽBA Alfa Services PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Navrhli jsme a vyrobili Váš vůz, proto jej známe skutečně do posledního detailu.

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Tento návod obsahuje informace, rady a upozornění důležité pro používání vozu a umožňující plné využití technických možností Vašeho vozu Fiat.

Tento návod obsahuje informace, rady a upozornění důležité pro používání vozu a umožňující plné využití technických možností Vašeho vozu Fiat. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si vybral model Fiat Croma. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili tak, aby Vám pomohl plně využívat kvality

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Vozidlo typ B-2S (1 ks) - Část 2 - specifikace 1

Vozidlo typ B-2S (1 ks) - Část 2 - specifikace 1 Vozidlo typ B-2S (1 ks) - Část 2 - specifikace 1 nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ instrukce pro vyplnění sloupce C zážehový přeplňovaný výkon min. 145 kw Motor spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.:

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka 1/5 1) Popis výrobku beep&park /keeper TM je předním a zadním parkovacím asistenčním systémem s ochranou proti nárazu do vašeho vozidla, ke kterému často dochází při parkovacích manévrech jiných motoristů

Více

Vážený zákazníku, V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Příjemné čtení a šťastnou cestu!

Vážený zákazníku, V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Příjemné čtení a šťastnou cestu! Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste upřednostnil značku Fiat, a blahopřejeme, že jste zvolil model Fiat Ulysse. Tento návod k použití a údržbě jste sestavili tak, abychom Vám umožnili poznat Fiat Ulysse

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T P A N D A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120. Návod k obsluze ver. 1.1

Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120. Návod k obsluze ver. 1.1 Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120 Návod k obsluze ver. 1.1 Vlastnosti: Pracuje s napětím: 36V Max. Proud 12A Podpora PAS s možností nastavení intenzity pedálového

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč878,600 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více