bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí."

Transkript

1 F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili tak, abychom Vám umožnili plně ocenit kvality tohoto vozidla. Doporučujeme Vám, abyste si celý návod pročetli ještě před první jízdou. V návodu jsou uvedeny důležité informace, rady a upozornění ohledně používání vozidla, jež Vám pomohou využít beze zbytku technické přednosti Vašeho Fiatu Ducato. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli upozornění a pokyny označené symboly: bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: záruční list, na němž jsou uvedeny záruční podmínky a podmínky pro udržování vozidla; přehled doplňkových služeb vyhrazených pro zákazníky značky Fiat. Hezké čtení a šťastnou cestu! V tomto návodu k obsluze a údržbě jsou popsány všechny verze vozidla Fiat Ducato. Proto berte v úvahu pouze informace týkající se vybavení, motorizace a verze Vámi zakoupeného vozidla.

3 âtùte V KAÎDÉM P ÍPADù! ČERPÁNÍ PALIVA Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu K podle evropské specifikace EN590. Používáním jiných výrobků nebo směsí se může nenapravitelně poškodit motor a tím může pozbýt platnost záruka na vozidlo. NA Zkontrolujte, zda je zatažená parkovací brzda. Zařaďte neutrál, sešlápněte spojkový pedál na doraz bez sešlápnutí pedálu akcelerace, otočte klíček na MAR a počkejte, až zhasnou kon olky kontrolky Y a m. Pak přetočte klíčekv v zapalování na AVV a uvolněte jej po naskočení motoru. ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HOŘLAVÝCH LÁTEK Provozem motoru se katalyzátor zahřívá na velmi vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě, suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém materiálu: nebezpečí požáru. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro lepší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise. PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE Jestliže po zakoupení vozidla chcete nechat doinstalovat další zařízení, která vyžadují elektrické napájení, (čímž vznikne riziko postupného vybití baterie), vyhledejte autorizovaný servis Fiat, kde vyhodnotí celkovou spotřebu elektrického proudu a prověří, zda elektrická soustava vozidla snese požadovanou zátěž. CODE card Uchovávejte kartu na bezpečném místě mimo vozidlo. Doporučujeme, abyste elektronický kód, uvedený na CODE card, měli vždy u sebe. PLÁNOVANÁ Plánovanou údržbou dlouhodobě zajistíte zachování výkonů vozidla, bezpečnostních vlastností a nízké provozní náklady s ohledem na ochranu životního prostředí. V NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ naleznete důležité informace, rady a upozornění ohledně správného používání, bezpečné jízdy a péče o vozidlo. Zvláštní pozornost věnujte symbolům " (bezpečnost osob) # (ochrana životního prostředí)! (ochrana vozidla).

4 PŘÍSTROJOVÁ DESKA SEZNÁMENÍ Přítomnost a umístění ovládačů, přístrojů a kontrolek se může lišit podle příslušné verze vozidla. SEZNÁMENÍ Obr Pevné boční vývody v chu 2. Nastavitelné boční vývody vzduchu 3. Levá páka ovládání vnějších světel 4. Přístrojová deska a kontrolky 5. Pravá páka: ovládání stíračů čelního a zadního okna, trip computer 6. Středové výstupní otvory s nastavitelným směrem vzduchu 7. Autorádio (u příslušné verze vozidla) 8. Odkládací prostor/čelní airbag na straně spolucestujícího, (u příslušné verze vozidla) 9. Schránka 10. Zapalovač cigaret/zásuvka 12V 11. Ovládací prvky topení/ventilace/klimatizace 12. Ovládací prvky na palubní desce 13. Řadicí páka 14. Spínací skříňka zapalování 15. Nastavovací páka volantu 16. Čelní airbag na straně řidiče/klakson 17. Ovládací panely: přední/koncová světla do mlhy/nastavení sklonu světlometů/digitální displej/multifunkční displej. F0N0320m 3

5 SEZNÁMENÍ SYMBOLY Na některých komponentech nebo u některých komponentů vozidla jsou upevněny barevné štítky s upozorňovacími symboly a výzvami k přijetí opatření, podle nichž musí uživatel postupovat při manipulaci s daným komponentem. Souhrnný štítek se symboly se nachází na vnitřní straně víka motorového prostoru obr. 2 SYSTÉM FIAT CODE Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem, který umožňuje zvýšit ochranu vozidla proti odcizení. Systém se uvede do funkce automaticky vytažením klíčku ze spínací skříňky zapalování. Do rukojeti klíčků je zabudovaný elektronický člen, který při spouštění motoru moduluje vysokofrekvenční signál, jenž vyšle speciální anténa vestavěná do spínací skříňky. Modulovaný signál představuje heslo, které je při každém nastartování motoru jiné a podle něhož řídicí jednotka identifikuje klíček a povolí spustit motor vozidla. ČINNOST Při každém startování, tj. otočení klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR vyšle řídicí jednotka systému Fiat CODE řídicí jednotce motoru identifikační kód, aby odblokovala funkce. Tento kód je odeslán pouze v případě, že řídicí jednotka systému Fiat CODE identifikovala kód, který obdržela od klíčku. Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy STOP deaktivuje systém Fiat CODE funkce řídicí jednotky motoru. Jestliže není kód identifikován jako správný, rozsvítí se kontrolka Y a na displeji se zobrazí upozornění (viz kapitolu Kontrolky a upozornění ). 4 obr. 2 F0N0002m

6 V takovém případě přetočte klíček na STOP a znovu na MAR. Jestliže je spuštění motoru opět zablokováno, zkuste nastartovat jiným klíčkem. Pokud se motor nezdaří nastartovat ani tentokrát, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. UNĚNÍ Každý klíček je opatřen vlastním kódem, který musí být uložen do paměti řídicí jednotky systému. Pro uložení nových klíčků do paměti maximálně osmi se obraťte na autorizovaný servis Fiat. Rozsvícení kontrolky Y za jízdy Jestliže se rozsvítí kontrolka Y, znamená to, že probíhá samočinná diagnostika systému (např. po poklesu napětí). Pokud kontrolka Y nadále svítí, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. KLÍČKY CODE CARD obr. 3 S vozidlem se spolu se dvěma klíči dodává i CODE card, na níž jsou uvedeny: A elektronický kód; B mechanický kód, který je třeba sdělit autorizovanému servisu Fiat při objednávce duplikátů klíčů. UNĚNÍ Aby byly klíčky trvale provozuschopné, nevystavujte je přímému působení slunečních paprsků, aby se nepoškodily jejich elektronické součástky. SEZNÁMENÍ Silnými nárazy se mohou poškodit elektronické komponenty zabudované v klíčku zapalování. obr. 3 F0N0003m 5

7 SEZNÁMENÍ V případě prodeje vozidla dalšímu uživateli je třeba mu odevzdat rovněž všechny klíčky a CODE card. KLÍČEK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM obr. 4-5 Kovová vložka A se zasouvá do rukojeti a ovládá se jí: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže. Kovová vložka se vytáhne stiskem tlačítka B. Zasunutí vložky do rukojeti: držte stisknuté tlačítko B a otočte kovovou vložkou A; uvolněte tlačítko B a otočte kovovou vložku A na zaklapnutí signalizující její řádné zasunutí.! Tlačítko B stiskněte pouze v patřičné vzdálenosti od těla, především od očí a věcí, které by se mohly poškodit (např. od oděvu). Nenechávejte klíčky bez dozoru, aby s nimi nemohl nikdo zejména děti manipulovat a stisknout náhodně tlačítko. Tlačítkem Q se přední dveře odemknou. Tlačítkem Á se dveře zcela uzamknou. Tlačítkem P se odemknou dveře nákladového prostoru. Při odemknutí dveří se na určitou dobu rozsvítí vnitřní stropní svítidlo. 6 obr. 4 F0N0800m

8 U některých verzí se dodává klíček s dvoutlačítkovým dálkovým ovládáním Á a Ë obr. 5. Tlačítkem Á se zamknou všechny dveře. Tlačítkem Ë se všechny dveře odemknou. Signalizace kontrolkou na palubní desce Zamknutím dveří se kontrolka A-obr. 6 rozsvítí asi na tři sekundy, pak začne blikat (varovná funkce). Při nesprávném zamknutí jedněch dveří či několika dveří se kontrolka rozbliká současně se směrovými světly. Objednání dalších dálkových ovládačů Systém může detekovat až osm dálkových ovládání. Nové dálkové ovládání si objednejte u autorizovaného servisu Fiat, vezměte sebou všechny klíčky, jež vlastníte, kartu CODE card, průkaz totožnosti a doklady o vlastnictví vozu. SEZNÁMENÍ obr. 5 F0N0801m obr. 6 F0N0114m 7

9 SEZNÁMENÍ Výměna baterie v klíčku s dálkovým ovládáním obr. 7 Postup při výměně baterie: stiskem tlačítka A vysuňte kovovou čepel; tenkým šroubovákem otočte šroubem C Ë; vytáhněte zásuvku pro baterii D, vyměňte baterii E, umístěte ji se správnou polaritou; zasuňte zásuvku pro baterie D do klíče a zajistěte ji otočením šroubu C na Á. Vybité baterie jsou ekologicky závadné. Proto je nutno je vyhazovat do příslušných odpadních nádob nebo je možné je odevzdat v autorizovaném servisu Fiat, který zajistí zpracování tohoto odpadu. MECHANICKÝ KLÍČEK obr. 8 Kovová část A klíčku je pevná. Klíčkem se ovládá: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže. 8 obr. 7 F0N0802m obr. 8 F0N0337m

10 Klíčky (s dálkovým ovládáním a bez něho) lze ovládat následující funkce: Typ klíčku Mechanický klíček Klíček s dálkovým ovládáním Odemknutí zámků Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Krátký stisk tlačítka Q/Ë Zamknutí zámků zvenku Otočení klíčku doprava (strana řidiče) Otočení klíčku doprava (strana řidiče) Krátký stisk tlačítka Á Zapnutí funkce Dead lock (*) Dvojitý stisk tlačítka Á Odemknutí zámku nákladového prostoru Krátký stisk tlačítka P Otevření oken (*) Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Q Zavření oken (*) Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Á SEZNÁMENÍ Vizuální signalizace Blikání směrových světel (pouze s klíčkem s dálkovým ovládáním) Varovná kontrolka Dvě bliknutí Vypnutí Jedno bliknutí Nepřerušované svícení cca 3 sekundy a pak varovné blikání Tři bliknutí Dvě zabliknutí a pak varovné blikání Dvě bliknutí Výstražné blikání (*) U příslušné verze vozidla. UNĚNÍ Okna se otevřou při odemknutí dveří a zavřou se při zamknutí dveří. Dvě bliknutí Vypnutí Jedno bliknutí Varovné blikání 9

11 SEZNÁMENÍ ELEKTRONICKÝ ALARM (u příslušné verze vozidla) Dálkovým ovládačem je možno kromě všech výše popsaných funkcí ovládat i alarm prostřednictvím přijímače pod palubní deskou u pojistkové skříňky. SPUŠTĚNÍ POPLACHU Alarm zaúčinkuje v následujících případ: při nevyžádaném otevření dveří nebo víka motorového prostoru (obvodová ochrana); při sepnutí spínací skříňky zapalování (otočení klíčku na MAR); při přeříznutí kabelů baterie; při podezřelém zvednutí/naklonění vozidla. Podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno, se při spuštění alarmu se rozezní siréna a začnou blikat ukazatele směru (po dobu asi 26 sekund). Způsob zásahu alarmu a počet výstražných cyklů se může lišit podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno. V každém případě je stanoven určitý maximální počet cyklů zvukové/optické signalizace poplachu, po nichž se systém vrátí do normálního hlídacího stavu. Snímače náklonu lze vypnout příslušným tlačítkem (viz část Snímače náklonu na následujících stranách). UNĚNÍ Funkce blokování motoru je garantována systémem Fiat CODE, který se aktivuje samočinně vytažením klíčku ze zapalování. ZAPNUTÍ ALARMU Se zavřenými dveřmi a víky a s klíčkem v zapalování v poloze STOP nebo vytaženým ze zapalování nasměrujte klíček s dálkovým ovládáním k vozidlu, stiskněte a vzápětí uvolněte zamykací tlačítko. Systém vydá zvukový signál ( pípnutí ) a dveře se zamknou (neplatí pro všechna provedení). Než alarm zapne, diagnostikuje sám sebe a při zjištění závady vydá zvukovou výstrahu. V tomto případě deaktivujte alarm stisknutím tlačítka odemknutí dveří/odemknutí nákladového prostoru, zkontrolujte správné zavření dveří a víka motorového prostoru a zapněte alarm znovu stiskem tlačítka zamknutí. Nesprávně zavřené dveře a víko motorového prostoru nejsou pod kontrolou alarmu. Pokud jsou dveře a víko motorového prostoru správně zavřeny a systém přesto vydá druhý zvukový signál, znamená to závadu v jeho fungování. Vyhledejte autorizovaný servis Fiat. 10

12 UNĚNÍ Centrálním zamknutím dveří kovovou vložkou se alarm nezapne. UNĚNÍ Alarm je od výrobce nastaven podle předpisů platných v zemi, kam se vozidlo dodává. VYPNUTÍ ALARMU Na klíčku s dálkovým ovládáním stiskněte tlačítko odemknutí/zamknutí dveří nákladového prostoru. Systém provede následující akce (vyjma určitých verzí): ukazatelé směru dvakrát krátce zablikají; systém vydá dva krátké zvukové signály ( pípnutí ); dveře se odemknou. UNĚNÍ Centrálním odemknutím dveří kovovou vložkou dálkového ovládání se alarm nevypne. NÁKLONOVÁ OCHRANA Ochranu zajišťuje snímač, který detekuje změnu sklonu v postavení vozidla a signalizuje jakýkoli pokus o nadzvednutí vozidla (např. s cílem odmontovat kolo). Snímač detekuje i sebemenší změny úhlu geometrie vozidla v podélné i příčné ose. Vypnutí ochrany Ochranu lze vypnout (např. před tažením vozidla se zapnutým alarmem) stiskem tlačítka A-obr. 9 na ovládacím panelu. Ochrana zůstane aktivní do další aktivace centrálního otevření dveří. SEZNÁMENÍ obr. 9 F0N0232m 11

13 SEZNÁMENÍ SIGNALIZACE POKUSU O Zneužití VOZIDLA Jakýkoli pokus o zneužití vozidla je signalizován rozsvícením kontrolky Y na přístrojové desce spolu s hlášením na displeji (viz kapitola Kontrolky a hlášení ). VYPNUTÍ ALARMU Pro úplné vypnutí alarmu (např. při odstavení vozidla na delší dobu) stačí zamknout vozidlo otočením kovové vložky klíčku s dálkovým ovládáním v zámku dveří. UNĚNÍ Jestliže se vybijí baterie v klíči s dálkovým ovládačem nebo při poruše systému se alarm deaktivuje zasunutím klíče do spínací skříňky a otočením do polohy MAR. SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ Klíček má čtyři polohy obr. 10: STOP: motor je vypnutý, klíč lze vytáhnout, řízení je zamknuté. Mohou fungovat některá elektrická zařízení (např. autorádio, centrální zamykání, atd.); MAR: jízdní poloha. Mohou fungovat všechna elektrická zařízení; AVV: startování motoru (nearetovaná poloha). Spínací skříňka je vybavena elektronickým pojistným zařízením, díky němuž při neúspěšném pokusu o nastartování motoru je nutno přepnout ve spínací skříňce nejdříve na STOP a teprve pak zopakovat pokus o nastartování. 12 obr. 10 F0N0007m

14 Po neoprávněné manipulaci se spínací skříňkou (např. při pokusu o odcizení) nechejte funkci před další jízdou zkontrolovat v autorizovaném servisu Fiat. Nikdy nevytahujte klíček, pokud vozidlo jede. Volant by se automaticky zablokoval při prvním natočení. To platí vždy, i při tažení vozu. SEZNÁMENÍ Při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíč ze spínací skříňky, aby nikdo nemohl neoprávněně vozidlo ovládat. Nezapomeňte zatáhnout parkovací brzdu. Při zaparkování vozidla do kopce zařaďte 1. rychlostní stupeň; při zaparkování dolů z kopce zařaďte zpáteční rychlostní stupeň. Ve vozidle nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Je přísně zakázáno provádět na zakoupeném vozidle jakékoli dodatečné úpravy, které by poškodily řízení nebo hřídel řízení (např. montáž imobilizéru) a mohly způsobit snížení výkonů systémů, zneplatnění záruky, závažné problémy s bezpečností a homologační neshodu vozidla. ZÁMEK ŘÍZENÍ Zapnutí Při spínací skříňce v poloze STOP vytáhněte klíč a otočením volantu zámek zamkněte. Odemknutí Při otáčení klíče ve spínací skříňce do polohy MAR lehce pohněte volantem. 13

15 SEZNÁMENÍ 14 PŘÍSTROJOVÁ DESKA obr. 11 obr. 12 F0N0330m F0N0331m Verze s digitálním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Displej, digitální C Otáčkoměr D Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty E Palivoměr s kontrolkou záložní zásoby paliva Verze s multifunkčním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Multifunkční displej C Otáčkoměr D Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty E Palivoměr s kontrolkou rezervy paliva

16 PALUBNÍ PŘÍSTROJE Barva podkladu přístrojů a jejich typologie závisejí na verzi vozidla. RYCHLOMĚR obr. 13 Ukazuje rychlost vozidla. OTÁČKOMĚR obr. 14 Otáčkoměr poskytuje informace o otáčkách motoru za minutu. UNĚNÍ Při vytočení motoru na nebezpečné otáčky řídicí systém elektronického vstřikování zablokuje postupně přívod paliva, čímž se postupně sníží výkon motoru. S motorem na volnoběh může otáčkoměr ukazovat podle daného stavu postupné či náhlé zvýšení otáček. Toto chování je normální a není třeba se znepokojovat, protože na ně má vliv třeba zapnutí klimatizace nebo elektrického ventilátoru. V takových případech slouží mírné zvýšení volnoběžných otáček k zachování baterie v nabitém stavu. SEZNÁMENÍ obr. 13 F0N0332m obr. 14 F0N0013m 15

17 SEZNÁMENÍ PALIVOMĚR obr. 15 Ukazatel ukazuje množství paliva v nádrži. E prázdná nádrž; F plná nádrž (viz pokyny uvedené v bodě Čerpání paliva ). Rozsvícení kontrolky indikuje, že v nádrži zůstalo asi litrů paliva (podle verze vozidla). Nejezděte s téměř prázdnou nádrží, případnými výpadky dodávky paliva se může poškodit katalyzátor. UNĚNÍ Pokud se ukazatel nachází v poloze E a kontrolka A bliká, znamená to, že se v soustavě vyskytla závada. V takovém případě vyhledejte autorizovaný servis Fiat a nechte soustavu zkontrolovat. UNĚNÍ Při jízdě na rezervu nezapínejte přídavné topení (Webasto). UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY obr. 16 Ukazatel ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru; ukazování začíná, jakmile teplota kapaliny překročí asi 50 C. Při normálním používání vozidla může ručička podle stavů při používání vozidla zaujímat různé polohy v rámci stupnice hodnot. C Nízká teplota chladicí kapaliny motoru. H Vysoká teplota chladicí kapaliny motoru. Rozsvícení kontrolky B (u některých verzí spolu s hlášením na multifunkčním konfigurovatelném displeji) signalizuje příliš vysokou teplotu chladicí kapaliny. V takovém případě zastavte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. 16 obr. 15 F0N0014m obr. 16 F0N0015m

18 Pokud se ukazatel teploměru chladicí kapaliny dostane do červeného pole, okamžitě vypněte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. UKAZATEL MNOŽSTVÍ MOTOROVÉHO OLEJE (u příslušné verze vozidla) Ukazatel umožňuje graficky zobrazovat hladinu oleje v motoru. Verze s digitálním displejem Otočením klíčku v zapalování na MAR se na displeji zobrazí množství oleje v motoru vyjádřené pěti symboly. Snižování hladiny oleje je indikováno postupným zhasínáním symbolů. Pokud je hladina oleje nižší než stanovené minimum a tudíž vyžaduje doplnění, display zobrazí 5 čárek v přerušovaném režimu. Pokud je v olejové vaně správné množství oleje, svítí čtyři symboly nebo pět symbolů. F0N1017g Nerozsvícení pátého symbolu tedy neznamená závadu nebo nedostatek oleje v olejové vaně. UNĚNÍ Správnou informaci o množství motorového oleje poskytuje pouze měrka motorového oleje (viz část Kontrola hladin v kapitole Údržba a péče ). Zobrazení symbolů udávajících množství oleje v motoru po několika sekundách zmizí a: pokud se blíží termín servisní prohlídky dle plánu údržby, zobrazí se kilometrický proběh zbývající do prohlídky a současně se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka õ. Pokud vyprší lhůta, display zobrazuje několik čárek. Jakmile se blíží termín stanovený pro výměnu motorového oleje, zobrazuje se na horním řádku displeje kilometrický proběh zbývající do této výměny spolu s nápisem OIL ve spodní oblasti displeje. Při dosažení termínu se na displeji zobrazí pět čárek. Verze s multifunkčním displejem Otočením klíčku v zapalování na MAR se na prvním řádku displeje zobrazí hladina oleje rozsvícením/zhasnutím pěti symbolů. F0N1018g SEZNÁMENÍ 17

19 SEZNÁMENÍ Postupným zhasínáním jednoho symbolu za druhým je udáváno snižování hladiny oleje. Pokud je v olejové vaně správné množství oleje, svítí čtyři symboly nebo pět symbolů. Nerozsvícení pátého symbolu tedy neznamená závadu nebo nedostatek oleje v olejové vaně. Pokud je hladina oleje nižší než hodnota stanoveného minima, display poskytuje hlášení věnované minimu oleje motoru a nutnost provedení doplnění. UNĚNÍ Správnou informaci o množství motorového oleje poskytuje pouze měrka motorového oleje (viz část Kontrola hladin v kapitole Údržba a péče ). Zobrazení symbolů udávajících množství oleje v motoru po několika sekundách zmizí a: pokud se blíží termín servisní prohlídky dle plánu údržby, zobrazí se kilometrický proběh zbývající do prohlídky a současně se na displeji rozsvítí symbol õ. Při dosažení termínu se na displeji zobrazí příslušné upozornění. Jakmile se pak blíží termín stanovený pro výměnu motorového oleje, na displeji se zobrazuje kilometrický proběh do příští výměny oleje. Pokud vyprší lhůta, na displeji se zobrazí příslušné upozornění. DIGITÁLNÍ DISPLEJ STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 17 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světlomety). B Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem vytaženým ze zapalování a zavřenými předními dveřmi); C Počitadlo km (počet ujetých km/mílí) a informace od počítače Trip computer. POZN. S klíčkem vytaženým ze zapalování (při otevření alespoň jedněch předních dveří) se displej rozsvítí a zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km nebo mílí. 18 obr. 17 F0N0016m

20 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr. 18 Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MODE Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. POZN.: Tlačítky a lze jednotlivé funkce aktivovat podle následujících stavů: Nastavovací menu (setup) v menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr.17 Menu obsahuje celou řadu funkcí uspořádaných do kruhu, jejichž navolením tlačítky a je možné provést následující volby a nastavení (setup): Menu se aktivuje krátkým stiskem tlačítka MODE. Postupným stiskem tlačítek a je možné procházet nabídkami nastavovacího menu. Ovládání pak závisí na zvolené položce. Volba položky v menu krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit nastavení menu, které chcete změnit; tlačítky a (jednotlivými stisky) můžete zadávat nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku menu. Volba Zadání času : krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit první údaj, který chcete změnit (hodiny); tlačítky a (jednotlivými stisky) můžete zadávat nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku menu (minuty); po nastavení stejným postupem se vrátíte na položku menu, jež byla navolena před tím. SEZNÁMENÍ obr

21 SEZNÁMENÍ Delším stiskem tlačítka MODE pokud se nacházíte v menu, vystoupíte z nastavovacího menu; pokud jste v nastavení nějaké položky, dostanete se do úrovně menu; budou uloženy všechny změny již uložené uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka MODE). Prostředí nastavovacího menu je časované; po výstupu z menu se po uplynutí dané doby uloží pouze úpravy, které uživatel provedl a potvrdil krátkým stiskem tlačítka MODE. Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MODE. Pro procházení menu stiskněte tlačítka nebo. POZN.: Za jízdy je z bezpečnostních důvodů dostupné pouze omezené menu (nastavení SPEEd ). Se stojícím vozidlem je možné používat rozšířené menu. F0N1007g 20 obr. 19

22 Nastavení mezní rychlosti (SPEEd) Tato funkce umožňuje přednastavit mezní rychlost vozidla (km/h nebo mph), na jejíž překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz kapitolu Kontrolky a hlášení ). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte následovně: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se zobrazí nápis (SPEEd) a přednastavená měrná jednotka (km/h) nebo (mph); stiskem tlačítka nebo zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (OFF) mezní rychlosti; pokud byla funkce již zapnuta (On), stiskem tlačítek nebo nastavte požadovanou hodnotu mezní rychlosti a potvrďte stiskem MODE. POZN.: Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h nebo mílí/h podle nastavené měrné jednotky (viz Nastavení měrných jednotek ). Každým stiskem tlačítka / se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka / se hodnota zvýší/sníží automaticky. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Nastavení hodin (Hour) Tato funkce umožňuje nastavení hodin. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se rozbliká hodina ; stiskem tlačítka nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE se na displeji rozblikají minuty ; stiskem tlačítka nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. SEZNÁMENÍ 21

23 SEZNÁMENÍ Nastavení hlasitosti zvukové signalizace (buzz) Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost zvukové signalizace (buzzer) při zobrazení závad/upozornění. Postup při nastavení hlasitosti: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se zobrazí nápis (buzz); stiskem tlačítka nebo zvolte požadovanou úroveň hlasitosti (z osmi úrovní); krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Nastavení měrné jednotky (Unit) Tato funkce umožňuje nastavit měrnou jednotku. Postup při nastavení: Krátkým stiskem tlačítka MODE se na displeji se zobrazí nápis (Unit) a přednastavená měrná jednotka (km) nebo (mi); stiskem tlačítka nebo zvolte požadovanou měrnou jednotku. krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. 22

24 Aktivace/deaktivace čelního a bočního airbagu na straně spolucestujícího pro ochranu hrudníku (side bag) (BAG P) obr. 20 (u příslušné verze vozidla) F0N1001g SEZNÁMENÍ Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout airbag spolucestujícího. Postupujte takto: stiskněte tlačítko MODE, jakmile se na displeji zobrazí hlášení (BAG P OFF) (vypnutí) nebo (BAG P On) (zapnutí) tlačítky nebo, stiskněte opět tlačítko MODE; na displeji se zobrazí žádost o potvrzení; stiskem tlačítek nebo zvolte (YES) (pro potvrzení zapnutí/vypnutí) nebo (no) (ne) (pro zrušení); krátkým stiskem tlačítka se zobrazí potvrzovací hlášení a vrátíte se na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka naopak vrátíte na standardní obrazovku bez uložení. F0N1002g F0N1005g MODE MODE MODE F0N1003g F0N1006g F0N1002g F0N1003g obr

25 SEZNÁMENÍ MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ (u příslušné verze vozidla) Na multifunkčním displeji se zobrazují užitečné informace, které jsou za jízdy nezbytné. STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 21 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Datum. B Počítadlo km (zobrazení počtu ujetých km nebo mílí). C Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem vytaženým ze zapalování a zavřenými předními dveřmi); D Venkovní teplota. E Poloha sklonu světlometů (pouze při zapnutí potkávacích světel). POZN.: Při otevření některých předních dveří se na displeji zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km/mílí. OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr. 22 Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MODE Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. POZN.: Tlačítky a lze jednotlivé funkce aktivovat podle následujících stavů: 24 obr. 21 F0N0018m obr. 22 F0N0017m

26 Nastavení osvětlení v kabině S rozsvícenými pozičními světly a aktivní standardní obrazovkou je možné nastavit intenzitu osvětlení uvnitř vozidla. Nastavovací menu (setup) V menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr. 23 Menu obsahuje celou řadu funkcí uspořádaných do kruhu, jejichž navolením tlačítky a je možné provést následující volby a nastavení (setup): U některých položek (seřízení hodin a měrná jednotka) je i podmenu. Nastavovací menu lze aktivovat krátkým stiskem tlačítka MODE. Postupným stiskem tlačítek nebo je možné procházet nabídkami nastavovacího menu. Nastavení pak závisí na vlastnostech zvolené položky. Navolení položky hlavního menu bez podmenu: krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit nastavení hlavního menu, které chceme změnit; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku menu. SEZNÁMENÍ 25

27 SEZNÁMENÍ Navolení jedné položky hlavního menu obsahujícího i podmenu: krátkým stiskem tlačítka lze zobrazit první položku podmenu; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné procházet jednotlivými položkami podmenu; krátkým stiskem tlačítka SET lze nastavení zvolit položku podmenu a vstoupit do příslušného nastavovacího menu; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení této položky podmenu; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku podmenu. Volba Datum a Nastavení času : krátkým stiskem tlačítka MODE lze zvolit první údaj, který chcete změnit (např. hodiny/minuty nebo rok/měsíc/den); tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku nastavovacího menu; pokud je to poslední položka, vrátíte se v menu na položku, která byla zvolena před tím. Dlouhým stiskem tlačítka MODE: pokud se nacházíte na úrovni hlavního menu, opustíte prostředí nastavovacího menu; pokud se nacházíte v jiném místě menu (na úrovni nastavení některé položky podmenu, na úrovni podmenu nebo nastavení některé položky hlavního menu), dostanete se do úrovně hlavního menu; budou uloženy všechny změny již uložené uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka MODE). Prostředí nastavovacího menu se aktivuje na určitou dobu. Po výstupu z menu vypršením tohoto intervalu se uloží pouze ty změny, které uživatel před tím potvrdil (krátkým stiskem tlačítka MODE). 26

28 Příklad: Italiano Nederland Português MODE krátké stisknutí tlačítka Deutsch SERVICE English Français Español VÝSTRAHA PÁSY (*) Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MODE. Pro procházení menu stiskněte tlačítka nebo. POZN.: Za jízdy lze z bezpečnostních důvodů vstoupit pouze do omezeného menu (nastavení upozornění na rychlost ). Se stojícím vozidlem je možné používat rozšířené menu. VÝSTUP Z MENU AIRBAG SPOLUCESTUJÍCÍHO HLASITOST TLAČÍTEK HLASITOST VÝSTRAH JAZYK UNĚNÍ NA RYCHLOST MĚRNÉ JEDNOTKY SNÍMAČ SVĚTLOMETY Příklad: Rok NASTAVIT ČAS NASTAVIT DATUM VIZ AUTORADIO AUTOCLOSE (*) Tuto funkci lze zobrazit pouze po deaktivaci systému S.B.R., kterou musí provést autorizovaný servis Fiat. DATA TRIP B Den MODE krátké stisknutí tlačítka Měsíc F0N1000g obr. 23 SEZNÁMENÍ 27

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34 Nové Vito. Kombi. Obsah Vito kombi 4 Interiér 10 Flexibilita 10 Komfort a funkčnost 12 Vito CREW 14 Technika 16 Motory a BlueEFFICIENCY 16 Podvozek a pohon všech kol 4x4 18 Technické údaje 30 Údaje o motoru

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Hybridní Model 2011. 11 Lexus CT200h ERG REV (03/10/11)

Hybridní Model 2011. 11 Lexus CT200h ERG REV (03/10/11) Hybridní Model 2011 2011 Toyota Motor Corporation Veškerá práva jsou vyhrazena. Tento dokument nesmí být pozměňován bez písemného souhlasu Toyota Motor Corporation. 11 Lexus CT200h ERG REV (03/10/11) Předmluva

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zlatá černá VÍŘIVÁ VANA AFRODITE PANTONE 871 U PANTONE 426 U INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Parametry vířivé vany...4 1.1 Trysky... 4 2. Základní

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více