bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí."

Transkript

1 F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili tak, abychom Vám umožnili plně ocenit kvality tohoto vozidla. Doporučujeme Vám, abyste si celý návod pročetli ještě před první jízdou. V návodu jsou uvedeny důležité informace, rady a upozornění ohledně používání vozidla, jež Vám pomohou využít beze zbytku technické přednosti Vašeho Fiatu Ducato. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli upozornění a pokyny označené symboly: bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: záruční list, na němž jsou uvedeny záruční podmínky a podmínky pro udržování vozidla; přehled doplňkových služeb vyhrazených pro zákazníky značky Fiat. Hezké čtení a šťastnou cestu! V tomto návodu k obsluze a údržbě jsou popsány všechny verze vozidla Fiat Ducato. Proto berte v úvahu pouze informace týkající se vybavení, motorizace a verze Vámi zakoupeného vozidla.

3 âtùte V KAÎDÉM P ÍPADù! ČERPÁNÍ PALIVA Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu K podle evropské specifikace EN590. Používáním jiných výrobků nebo směsí se může nenapravitelně poškodit motor a tím může pozbýt platnost záruka na vozidlo. NA Zkontrolujte, zda je zatažená parkovací brzda. Zařaďte neutrál, sešlápněte spojkový pedál na doraz bez sešlápnutí pedálu akcelerace, otočte klíček na MAR a počkejte, až zhasnou kon olky kontrolky Y a m. Pak přetočte klíčekv v zapalování na AVV a uvolněte jej po naskočení motoru. ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HOŘLAVÝCH LÁTEK Provozem motoru se katalyzátor zahřívá na velmi vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě, suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém materiálu: nebezpečí požáru. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro lepší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise. PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE Jestliže po zakoupení vozidla chcete nechat doinstalovat další zařízení, která vyžadují elektrické napájení, (čímž vznikne riziko postupného vybití baterie), vyhledejte autorizovaný servis Fiat, kde vyhodnotí celkovou spotřebu elektrického proudu a prověří, zda elektrická soustava vozidla snese požadovanou zátěž. CODE card Uchovávejte kartu na bezpečném místě mimo vozidlo. Doporučujeme, abyste elektronický kód, uvedený na CODE card, měli vždy u sebe. PLÁNOVANÁ Plánovanou údržbou dlouhodobě zajistíte zachování výkonů vozidla, bezpečnostních vlastností a nízké provozní náklady s ohledem na ochranu životního prostředí. V NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ naleznete důležité informace, rady a upozornění ohledně správného používání, bezpečné jízdy a péče o vozidlo. Zvláštní pozornost věnujte symbolům " (bezpečnost osob) # (ochrana životního prostředí)! (ochrana vozidla).

4 PŘÍSTROJOVÁ DESKA SEZNÁMENÍ Přítomnost a umístění ovládačů, přístrojů a kontrolek se může lišit podle příslušné verze vozidla. SEZNÁMENÍ Obr Pevné boční vývody v chu 2. Nastavitelné boční vývody vzduchu 3. Levá páka ovládání vnějších světel 4. Přístrojová deska a kontrolky 5. Pravá páka: ovládání stíračů čelního a zadního okna, trip computer 6. Středové výstupní otvory s nastavitelným směrem vzduchu 7. Autorádio (u příslušné verze vozidla) 8. Odkládací prostor/čelní airbag na straně spolucestujícího, (u příslušné verze vozidla) 9. Schránka 10. Zapalovač cigaret/zásuvka 12V 11. Ovládací prvky topení/ventilace/klimatizace 12. Ovládací prvky na palubní desce 13. Řadicí páka 14. Spínací skříňka zapalování 15. Nastavovací páka volantu 16. Čelní airbag na straně řidiče/klakson 17. Ovládací panely: přední/koncová světla do mlhy/nastavení sklonu světlometů/digitální displej/multifunkční displej. F0N0320m 3

5 SEZNÁMENÍ SYMBOLY Na některých komponentech nebo u některých komponentů vozidla jsou upevněny barevné štítky s upozorňovacími symboly a výzvami k přijetí opatření, podle nichž musí uživatel postupovat při manipulaci s daným komponentem. Souhrnný štítek se symboly se nachází na vnitřní straně víka motorového prostoru obr. 2 SYSTÉM FIAT CODE Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem, který umožňuje zvýšit ochranu vozidla proti odcizení. Systém se uvede do funkce automaticky vytažením klíčku ze spínací skříňky zapalování. Do rukojeti klíčků je zabudovaný elektronický člen, který při spouštění motoru moduluje vysokofrekvenční signál, jenž vyšle speciální anténa vestavěná do spínací skříňky. Modulovaný signál představuje heslo, které je při každém nastartování motoru jiné a podle něhož řídicí jednotka identifikuje klíček a povolí spustit motor vozidla. ČINNOST Při každém startování, tj. otočení klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR vyšle řídicí jednotka systému Fiat CODE řídicí jednotce motoru identifikační kód, aby odblokovala funkce. Tento kód je odeslán pouze v případě, že řídicí jednotka systému Fiat CODE identifikovala kód, který obdržela od klíčku. Otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy STOP deaktivuje systém Fiat CODE funkce řídicí jednotky motoru. Jestliže není kód identifikován jako správný, rozsvítí se kontrolka Y a na displeji se zobrazí upozornění (viz kapitolu Kontrolky a upozornění ). 4 obr. 2 F0N0002m

6 V takovém případě přetočte klíček na STOP a znovu na MAR. Jestliže je spuštění motoru opět zablokováno, zkuste nastartovat jiným klíčkem. Pokud se motor nezdaří nastartovat ani tentokrát, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. UNĚNÍ Každý klíček je opatřen vlastním kódem, který musí být uložen do paměti řídicí jednotky systému. Pro uložení nových klíčků do paměti maximálně osmi se obraťte na autorizovaný servis Fiat. Rozsvícení kontrolky Y za jízdy Jestliže se rozsvítí kontrolka Y, znamená to, že probíhá samočinná diagnostika systému (např. po poklesu napětí). Pokud kontrolka Y nadále svítí, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. KLÍČKY CODE CARD obr. 3 S vozidlem se spolu se dvěma klíči dodává i CODE card, na níž jsou uvedeny: A elektronický kód; B mechanický kód, který je třeba sdělit autorizovanému servisu Fiat při objednávce duplikátů klíčů. UNĚNÍ Aby byly klíčky trvale provozuschopné, nevystavujte je přímému působení slunečních paprsků, aby se nepoškodily jejich elektronické součástky. SEZNÁMENÍ Silnými nárazy se mohou poškodit elektronické komponenty zabudované v klíčku zapalování. obr. 3 F0N0003m 5

7 SEZNÁMENÍ V případě prodeje vozidla dalšímu uživateli je třeba mu odevzdat rovněž všechny klíčky a CODE card. KLÍČEK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM obr. 4-5 Kovová vložka A se zasouvá do rukojeti a ovládá se jí: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže. Kovová vložka se vytáhne stiskem tlačítka B. Zasunutí vložky do rukojeti: držte stisknuté tlačítko B a otočte kovovou vložkou A; uvolněte tlačítko B a otočte kovovou vložku A na zaklapnutí signalizující její řádné zasunutí.! Tlačítko B stiskněte pouze v patřičné vzdálenosti od těla, především od očí a věcí, které by se mohly poškodit (např. od oděvu). Nenechávejte klíčky bez dozoru, aby s nimi nemohl nikdo zejména děti manipulovat a stisknout náhodně tlačítko. Tlačítkem Q se přední dveře odemknou. Tlačítkem Á se dveře zcela uzamknou. Tlačítkem P se odemknou dveře nákladového prostoru. Při odemknutí dveří se na určitou dobu rozsvítí vnitřní stropní svítidlo. 6 obr. 4 F0N0800m

8 U některých verzí se dodává klíček s dvoutlačítkovým dálkovým ovládáním Á a Ë obr. 5. Tlačítkem Á se zamknou všechny dveře. Tlačítkem Ë se všechny dveře odemknou. Signalizace kontrolkou na palubní desce Zamknutím dveří se kontrolka A-obr. 6 rozsvítí asi na tři sekundy, pak začne blikat (varovná funkce). Při nesprávném zamknutí jedněch dveří či několika dveří se kontrolka rozbliká současně se směrovými světly. Objednání dalších dálkových ovládačů Systém může detekovat až osm dálkových ovládání. Nové dálkové ovládání si objednejte u autorizovaného servisu Fiat, vezměte sebou všechny klíčky, jež vlastníte, kartu CODE card, průkaz totožnosti a doklady o vlastnictví vozu. SEZNÁMENÍ obr. 5 F0N0801m obr. 6 F0N0114m 7

9 SEZNÁMENÍ Výměna baterie v klíčku s dálkovým ovládáním obr. 7 Postup při výměně baterie: stiskem tlačítka A vysuňte kovovou čepel; tenkým šroubovákem otočte šroubem C Ë; vytáhněte zásuvku pro baterii D, vyměňte baterii E, umístěte ji se správnou polaritou; zasuňte zásuvku pro baterie D do klíče a zajistěte ji otočením šroubu C na Á. Vybité baterie jsou ekologicky závadné. Proto je nutno je vyhazovat do příslušných odpadních nádob nebo je možné je odevzdat v autorizovaném servisu Fiat, který zajistí zpracování tohoto odpadu. MECHANICKÝ KLÍČEK obr. 8 Kovová část A klíčku je pevná. Klíčkem se ovládá: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže. 8 obr. 7 F0N0802m obr. 8 F0N0337m

10 Klíčky (s dálkovým ovládáním a bez něho) lze ovládat následující funkce: Typ klíčku Mechanický klíček Klíček s dálkovým ovládáním Odemknutí zámků Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Krátký stisk tlačítka Q/Ë Zamknutí zámků zvenku Otočení klíčku doprava (strana řidiče) Otočení klíčku doprava (strana řidiče) Krátký stisk tlačítka Á Zapnutí funkce Dead lock (*) Dvojitý stisk tlačítka Á Odemknutí zámku nákladového prostoru Krátký stisk tlačítka P Otevření oken (*) Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Q Zavření oken (*) Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Á SEZNÁMENÍ Vizuální signalizace Blikání směrových světel (pouze s klíčkem s dálkovým ovládáním) Varovná kontrolka Dvě bliknutí Vypnutí Jedno bliknutí Nepřerušované svícení cca 3 sekundy a pak varovné blikání Tři bliknutí Dvě zabliknutí a pak varovné blikání Dvě bliknutí Výstražné blikání (*) U příslušné verze vozidla. UNĚNÍ Okna se otevřou při odemknutí dveří a zavřou se při zamknutí dveří. Dvě bliknutí Vypnutí Jedno bliknutí Varovné blikání 9

11 SEZNÁMENÍ ELEKTRONICKÝ ALARM (u příslušné verze vozidla) Dálkovým ovládačem je možno kromě všech výše popsaných funkcí ovládat i alarm prostřednictvím přijímače pod palubní deskou u pojistkové skříňky. SPUŠTĚNÍ POPLACHU Alarm zaúčinkuje v následujících případ: při nevyžádaném otevření dveří nebo víka motorového prostoru (obvodová ochrana); při sepnutí spínací skříňky zapalování (otočení klíčku na MAR); při přeříznutí kabelů baterie; při podezřelém zvednutí/naklonění vozidla. Podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno, se při spuštění alarmu se rozezní siréna a začnou blikat ukazatele směru (po dobu asi 26 sekund). Způsob zásahu alarmu a počet výstražných cyklů se může lišit podle toho, pro jakou zemi je vozidlo určeno. V každém případě je stanoven určitý maximální počet cyklů zvukové/optické signalizace poplachu, po nichž se systém vrátí do normálního hlídacího stavu. Snímače náklonu lze vypnout příslušným tlačítkem (viz část Snímače náklonu na následujících stranách). UNĚNÍ Funkce blokování motoru je garantována systémem Fiat CODE, který se aktivuje samočinně vytažením klíčku ze zapalování. ZAPNUTÍ ALARMU Se zavřenými dveřmi a víky a s klíčkem v zapalování v poloze STOP nebo vytaženým ze zapalování nasměrujte klíček s dálkovým ovládáním k vozidlu, stiskněte a vzápětí uvolněte zamykací tlačítko. Systém vydá zvukový signál ( pípnutí ) a dveře se zamknou (neplatí pro všechna provedení). Než alarm zapne, diagnostikuje sám sebe a při zjištění závady vydá zvukovou výstrahu. V tomto případě deaktivujte alarm stisknutím tlačítka odemknutí dveří/odemknutí nákladového prostoru, zkontrolujte správné zavření dveří a víka motorového prostoru a zapněte alarm znovu stiskem tlačítka zamknutí. Nesprávně zavřené dveře a víko motorového prostoru nejsou pod kontrolou alarmu. Pokud jsou dveře a víko motorového prostoru správně zavřeny a systém přesto vydá druhý zvukový signál, znamená to závadu v jeho fungování. Vyhledejte autorizovaný servis Fiat. 10

12 UNĚNÍ Centrálním zamknutím dveří kovovou vložkou se alarm nezapne. UNĚNÍ Alarm je od výrobce nastaven podle předpisů platných v zemi, kam se vozidlo dodává. VYPNUTÍ ALARMU Na klíčku s dálkovým ovládáním stiskněte tlačítko odemknutí/zamknutí dveří nákladového prostoru. Systém provede následující akce (vyjma určitých verzí): ukazatelé směru dvakrát krátce zablikají; systém vydá dva krátké zvukové signály ( pípnutí ); dveře se odemknou. UNĚNÍ Centrálním odemknutím dveří kovovou vložkou dálkového ovládání se alarm nevypne. NÁKLONOVÁ OCHRANA Ochranu zajišťuje snímač, který detekuje změnu sklonu v postavení vozidla a signalizuje jakýkoli pokus o nadzvednutí vozidla (např. s cílem odmontovat kolo). Snímač detekuje i sebemenší změny úhlu geometrie vozidla v podélné i příčné ose. Vypnutí ochrany Ochranu lze vypnout (např. před tažením vozidla se zapnutým alarmem) stiskem tlačítka A-obr. 9 na ovládacím panelu. Ochrana zůstane aktivní do další aktivace centrálního otevření dveří. SEZNÁMENÍ obr. 9 F0N0232m 11

13 SEZNÁMENÍ SIGNALIZACE POKUSU O Zneužití VOZIDLA Jakýkoli pokus o zneužití vozidla je signalizován rozsvícením kontrolky Y na přístrojové desce spolu s hlášením na displeji (viz kapitola Kontrolky a hlášení ). VYPNUTÍ ALARMU Pro úplné vypnutí alarmu (např. při odstavení vozidla na delší dobu) stačí zamknout vozidlo otočením kovové vložky klíčku s dálkovým ovládáním v zámku dveří. UNĚNÍ Jestliže se vybijí baterie v klíči s dálkovým ovládačem nebo při poruše systému se alarm deaktivuje zasunutím klíče do spínací skříňky a otočením do polohy MAR. SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ Klíček má čtyři polohy obr. 10: STOP: motor je vypnutý, klíč lze vytáhnout, řízení je zamknuté. Mohou fungovat některá elektrická zařízení (např. autorádio, centrální zamykání, atd.); MAR: jízdní poloha. Mohou fungovat všechna elektrická zařízení; AVV: startování motoru (nearetovaná poloha). Spínací skříňka je vybavena elektronickým pojistným zařízením, díky němuž při neúspěšném pokusu o nastartování motoru je nutno přepnout ve spínací skříňce nejdříve na STOP a teprve pak zopakovat pokus o nastartování. 12 obr. 10 F0N0007m

14 Po neoprávněné manipulaci se spínací skříňkou (např. při pokusu o odcizení) nechejte funkci před další jízdou zkontrolovat v autorizovaném servisu Fiat. Nikdy nevytahujte klíček, pokud vozidlo jede. Volant by se automaticky zablokoval při prvním natočení. To platí vždy, i při tažení vozu. SEZNÁMENÍ Při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíč ze spínací skříňky, aby nikdo nemohl neoprávněně vozidlo ovládat. Nezapomeňte zatáhnout parkovací brzdu. Při zaparkování vozidla do kopce zařaďte 1. rychlostní stupeň; při zaparkování dolů z kopce zařaďte zpáteční rychlostní stupeň. Ve vozidle nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Je přísně zakázáno provádět na zakoupeném vozidle jakékoli dodatečné úpravy, které by poškodily řízení nebo hřídel řízení (např. montáž imobilizéru) a mohly způsobit snížení výkonů systémů, zneplatnění záruky, závažné problémy s bezpečností a homologační neshodu vozidla. ZÁMEK ŘÍZENÍ Zapnutí Při spínací skříňce v poloze STOP vytáhněte klíč a otočením volantu zámek zamkněte. Odemknutí Při otáčení klíče ve spínací skříňce do polohy MAR lehce pohněte volantem. 13

15 SEZNÁMENÍ 14 PŘÍSTROJOVÁ DESKA obr. 11 obr. 12 F0N0330m F0N0331m Verze s digitálním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Displej, digitální C Otáčkoměr D Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty E Palivoměr s kontrolkou záložní zásoby paliva Verze s multifunkčním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Multifunkční displej C Otáčkoměr D Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty E Palivoměr s kontrolkou rezervy paliva

16 PALUBNÍ PŘÍSTROJE Barva podkladu přístrojů a jejich typologie závisejí na verzi vozidla. RYCHLOMĚR obr. 13 Ukazuje rychlost vozidla. OTÁČKOMĚR obr. 14 Otáčkoměr poskytuje informace o otáčkách motoru za minutu. UNĚNÍ Při vytočení motoru na nebezpečné otáčky řídicí systém elektronického vstřikování zablokuje postupně přívod paliva, čímž se postupně sníží výkon motoru. S motorem na volnoběh může otáčkoměr ukazovat podle daného stavu postupné či náhlé zvýšení otáček. Toto chování je normální a není třeba se znepokojovat, protože na ně má vliv třeba zapnutí klimatizace nebo elektrického ventilátoru. V takových případech slouží mírné zvýšení volnoběžných otáček k zachování baterie v nabitém stavu. SEZNÁMENÍ obr. 13 F0N0332m obr. 14 F0N0013m 15

17 SEZNÁMENÍ PALIVOMĚR obr. 15 Ukazatel ukazuje množství paliva v nádrži. E prázdná nádrž; F plná nádrž (viz pokyny uvedené v bodě Čerpání paliva ). Rozsvícení kontrolky indikuje, že v nádrži zůstalo asi litrů paliva (podle verze vozidla). Nejezděte s téměř prázdnou nádrží, případnými výpadky dodávky paliva se může poškodit katalyzátor. UNĚNÍ Pokud se ukazatel nachází v poloze E a kontrolka A bliká, znamená to, že se v soustavě vyskytla závada. V takovém případě vyhledejte autorizovaný servis Fiat a nechte soustavu zkontrolovat. UNĚNÍ Při jízdě na rezervu nezapínejte přídavné topení (Webasto). UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY obr. 16 Ukazatel ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru; ukazování začíná, jakmile teplota kapaliny překročí asi 50 C. Při normálním používání vozidla může ručička podle stavů při používání vozidla zaujímat různé polohy v rámci stupnice hodnot. C Nízká teplota chladicí kapaliny motoru. H Vysoká teplota chladicí kapaliny motoru. Rozsvícení kontrolky B (u některých verzí spolu s hlášením na multifunkčním konfigurovatelném displeji) signalizuje příliš vysokou teplotu chladicí kapaliny. V takovém případě zastavte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. 16 obr. 15 F0N0014m obr. 16 F0N0015m

18 Pokud se ukazatel teploměru chladicí kapaliny dostane do červeného pole, okamžitě vypněte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. UKAZATEL MNOŽSTVÍ MOTOROVÉHO OLEJE (u příslušné verze vozidla) Ukazatel umožňuje graficky zobrazovat hladinu oleje v motoru. Verze s digitálním displejem Otočením klíčku v zapalování na MAR se na displeji zobrazí množství oleje v motoru vyjádřené pěti symboly. Snižování hladiny oleje je indikováno postupným zhasínáním symbolů. Pokud je hladina oleje nižší než stanovené minimum a tudíž vyžaduje doplnění, display zobrazí 5 čárek v přerušovaném režimu. Pokud je v olejové vaně správné množství oleje, svítí čtyři symboly nebo pět symbolů. F0N1017g Nerozsvícení pátého symbolu tedy neznamená závadu nebo nedostatek oleje v olejové vaně. UNĚNÍ Správnou informaci o množství motorového oleje poskytuje pouze měrka motorového oleje (viz část Kontrola hladin v kapitole Údržba a péče ). Zobrazení symbolů udávajících množství oleje v motoru po několika sekundách zmizí a: pokud se blíží termín servisní prohlídky dle plánu údržby, zobrazí se kilometrický proběh zbývající do prohlídky a současně se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka õ. Pokud vyprší lhůta, display zobrazuje několik čárek. Jakmile se blíží termín stanovený pro výměnu motorového oleje, zobrazuje se na horním řádku displeje kilometrický proběh zbývající do této výměny spolu s nápisem OIL ve spodní oblasti displeje. Při dosažení termínu se na displeji zobrazí pět čárek. Verze s multifunkčním displejem Otočením klíčku v zapalování na MAR se na prvním řádku displeje zobrazí hladina oleje rozsvícením/zhasnutím pěti symbolů. F0N1018g SEZNÁMENÍ 17

19 SEZNÁMENÍ Postupným zhasínáním jednoho symbolu za druhým je udáváno snižování hladiny oleje. Pokud je v olejové vaně správné množství oleje, svítí čtyři symboly nebo pět symbolů. Nerozsvícení pátého symbolu tedy neznamená závadu nebo nedostatek oleje v olejové vaně. Pokud je hladina oleje nižší než hodnota stanoveného minima, display poskytuje hlášení věnované minimu oleje motoru a nutnost provedení doplnění. UNĚNÍ Správnou informaci o množství motorového oleje poskytuje pouze měrka motorového oleje (viz část Kontrola hladin v kapitole Údržba a péče ). Zobrazení symbolů udávajících množství oleje v motoru po několika sekundách zmizí a: pokud se blíží termín servisní prohlídky dle plánu údržby, zobrazí se kilometrický proběh zbývající do prohlídky a současně se na displeji rozsvítí symbol õ. Při dosažení termínu se na displeji zobrazí příslušné upozornění. Jakmile se pak blíží termín stanovený pro výměnu motorového oleje, na displeji se zobrazuje kilometrický proběh do příští výměny oleje. Pokud vyprší lhůta, na displeji se zobrazí příslušné upozornění. DIGITÁLNÍ DISPLEJ STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 17 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světlomety). B Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem vytaženým ze zapalování a zavřenými předními dveřmi); C Počitadlo km (počet ujetých km/mílí) a informace od počítače Trip computer. POZN. S klíčkem vytaženým ze zapalování (při otevření alespoň jedněch předních dveří) se displej rozsvítí a zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km nebo mílí. 18 obr. 17 F0N0016m

20 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr. 18 Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MODE Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. POZN.: Tlačítky a lze jednotlivé funkce aktivovat podle následujících stavů: Nastavovací menu (setup) v menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr.17 Menu obsahuje celou řadu funkcí uspořádaných do kruhu, jejichž navolením tlačítky a je možné provést následující volby a nastavení (setup): Menu se aktivuje krátkým stiskem tlačítka MODE. Postupným stiskem tlačítek a je možné procházet nabídkami nastavovacího menu. Ovládání pak závisí na zvolené položce. Volba položky v menu krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit nastavení menu, které chcete změnit; tlačítky a (jednotlivými stisky) můžete zadávat nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku menu. Volba Zadání času : krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit první údaj, který chcete změnit (hodiny); tlačítky a (jednotlivými stisky) můžete zadávat nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku menu (minuty); po nastavení stejným postupem se vrátíte na položku menu, jež byla navolena před tím. SEZNÁMENÍ obr

21 SEZNÁMENÍ Delším stiskem tlačítka MODE pokud se nacházíte v menu, vystoupíte z nastavovacího menu; pokud jste v nastavení nějaké položky, dostanete se do úrovně menu; budou uloženy všechny změny již uložené uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka MODE). Prostředí nastavovacího menu je časované; po výstupu z menu se po uplynutí dané doby uloží pouze úpravy, které uživatel provedl a potvrdil krátkým stiskem tlačítka MODE. Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MODE. Pro procházení menu stiskněte tlačítka nebo. POZN.: Za jízdy je z bezpečnostních důvodů dostupné pouze omezené menu (nastavení SPEEd ). Se stojícím vozidlem je možné používat rozšířené menu. F0N1007g 20 obr. 19

22 Nastavení mezní rychlosti (SPEEd) Tato funkce umožňuje přednastavit mezní rychlost vozidla (km/h nebo mph), na jejíž překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz kapitolu Kontrolky a hlášení ). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte následovně: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se zobrazí nápis (SPEEd) a přednastavená měrná jednotka (km/h) nebo (mph); stiskem tlačítka nebo zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (OFF) mezní rychlosti; pokud byla funkce již zapnuta (On), stiskem tlačítek nebo nastavte požadovanou hodnotu mezní rychlosti a potvrďte stiskem MODE. POZN.: Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h nebo mílí/h podle nastavené měrné jednotky (viz Nastavení měrných jednotek ). Každým stiskem tlačítka / se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka / se hodnota zvýší/sníží automaticky. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Nastavení hodin (Hour) Tato funkce umožňuje nastavení hodin. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se rozbliká hodina ; stiskem tlačítka nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE se na displeji rozblikají minuty ; stiskem tlačítka nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. SEZNÁMENÍ 21

23 SEZNÁMENÍ Nastavení hlasitosti zvukové signalizace (buzz) Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost zvukové signalizace (buzzer) při zobrazení závad/upozornění. Postup při nastavení hlasitosti: stiskněte krátce tlačítko MODE, na displeji se zobrazí nápis (buzz); stiskem tlačítka nebo zvolte požadovanou úroveň hlasitosti (z osmi úrovní); krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Nastavení měrné jednotky (Unit) Tato funkce umožňuje nastavit měrnou jednotku. Postup při nastavení: Krátkým stiskem tlačítka MODE se na displeji se zobrazí nápis (Unit) a přednastavená měrná jednotka (km) nebo (mi); stiskem tlačítka nebo zvolte požadovanou měrnou jednotku. krátkým stiskem tlačítka MODE se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. 22

24 Aktivace/deaktivace čelního a bočního airbagu na straně spolucestujícího pro ochranu hrudníku (side bag) (BAG P) obr. 20 (u příslušné verze vozidla) F0N1001g SEZNÁMENÍ Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout airbag spolucestujícího. Postupujte takto: stiskněte tlačítko MODE, jakmile se na displeji zobrazí hlášení (BAG P OFF) (vypnutí) nebo (BAG P On) (zapnutí) tlačítky nebo, stiskněte opět tlačítko MODE; na displeji se zobrazí žádost o potvrzení; stiskem tlačítek nebo zvolte (YES) (pro potvrzení zapnutí/vypnutí) nebo (no) (ne) (pro zrušení); krátkým stiskem tlačítka se zobrazí potvrzovací hlášení a vrátíte se na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka naopak vrátíte na standardní obrazovku bez uložení. F0N1002g F0N1005g MODE MODE MODE F0N1003g F0N1006g F0N1002g F0N1003g obr

25 SEZNÁMENÍ MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ (u příslušné verze vozidla) Na multifunkčním displeji se zobrazují užitečné informace, které jsou za jízdy nezbytné. STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 21 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Datum. B Počítadlo km (zobrazení počtu ujetých km nebo mílí). C Hodiny (zobrazené vždy i s klíčkem vytaženým ze zapalování a zavřenými předními dveřmi); D Venkovní teplota. E Poloha sklonu světlometů (pouze při zapnutí potkávacích světel). POZN.: Při otevření některých předních dveří se na displeji zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km/mílí. OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr. 22 Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MODE Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. POZN.: Tlačítky a lze jednotlivé funkce aktivovat podle následujících stavů: 24 obr. 21 F0N0018m obr. 22 F0N0017m

26 Nastavení osvětlení v kabině S rozsvícenými pozičními světly a aktivní standardní obrazovkou je možné nastavit intenzitu osvětlení uvnitř vozidla. Nastavovací menu (setup) V menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr. 23 Menu obsahuje celou řadu funkcí uspořádaných do kruhu, jejichž navolením tlačítky a je možné provést následující volby a nastavení (setup): U některých položek (seřízení hodin a měrná jednotka) je i podmenu. Nastavovací menu lze aktivovat krátkým stiskem tlačítka MODE. Postupným stiskem tlačítek nebo je možné procházet nabídkami nastavovacího menu. Nastavení pak závisí na vlastnostech zvolené položky. Navolení položky hlavního menu bez podmenu: krátkým stiskem tlačítka MODE lze navolit nastavení hlavního menu, které chceme změnit; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku menu. SEZNÁMENÍ 25

27 SEZNÁMENÍ Navolení jedné položky hlavního menu obsahujícího i podmenu: krátkým stiskem tlačítka lze zobrazit první položku podmenu; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné procházet jednotlivými položkami podmenu; krátkým stiskem tlačítka SET lze nastavení zvolit položku podmenu a vstoupit do příslušného nastavovacího menu; tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení této položky podmenu; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku podmenu. Volba Datum a Nastavení času : krátkým stiskem tlačítka MODE lze zvolit první údaj, který chcete změnit (např. hodiny/minuty nebo rok/měsíc/den); tlačítky nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MODE lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na následující položku nastavovacího menu; pokud je to poslední položka, vrátíte se v menu na položku, která byla zvolena před tím. Dlouhým stiskem tlačítka MODE: pokud se nacházíte na úrovni hlavního menu, opustíte prostředí nastavovacího menu; pokud se nacházíte v jiném místě menu (na úrovni nastavení některé položky podmenu, na úrovni podmenu nebo nastavení některé položky hlavního menu), dostanete se do úrovně hlavního menu; budou uloženy všechny změny již uložené uživatelem (a potvrzené stiskem tlačítka MODE). Prostředí nastavovacího menu se aktivuje na určitou dobu. Po výstupu z menu vypršením tohoto intervalu se uloží pouze ty změny, které uživatel před tím potvrdil (krátkým stiskem tlačítka MODE). 26

28 Příklad: Italiano Nederland Português MODE krátké stisknutí tlačítka Deutsch SERVICE English Français Español VÝSTRAHA PÁSY (*) Ze standardní obrazovky přejdete na navigaci krátkým stiskem tlačítka MODE. Pro procházení menu stiskněte tlačítka nebo. POZN.: Za jízdy lze z bezpečnostních důvodů vstoupit pouze do omezeného menu (nastavení upozornění na rychlost ). Se stojícím vozidlem je možné používat rozšířené menu. VÝSTUP Z MENU AIRBAG SPOLUCESTUJÍCÍHO HLASITOST TLAČÍTEK HLASITOST VÝSTRAH JAZYK UNĚNÍ NA RYCHLOST MĚRNÉ JEDNOTKY SNÍMAČ SVĚTLOMETY Příklad: Rok NASTAVIT ČAS NASTAVIT DATUM VIZ AUTORADIO AUTOCLOSE (*) Tuto funkci lze zobrazit pouze po deaktivaci systému S.B.R., kterou musí provést autorizovaný servis Fiat. DATA TRIP B Den MODE krátké stisknutí tlačítka Měsíc F0N1000g obr. 23 SEZNÁMENÍ 27

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA Alfa Services

POUŽITÍ A ÚDRŽBA Alfa Services COP_Alfa MiTo CZ 7-03-2012 11:12 Pagina 1 ČESKÁ POUŽITÍ A ÚDRŽBA Alfa Services PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Navrhli jsme a vyrobili Váš vůz, proto jej známe skutečně do posledního detailu.

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Vážený zákazníku, V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Příjemné čtení a šťastnou cestu!

Vážený zákazníku, V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Příjemné čtení a šťastnou cestu! Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste upřednostnil značku Fiat, a blahopřejeme, že jste zvolil model Fiat Ulysse. Tento návod k použití a údržbě jste sestavili tak, abychom Vám umožnili poznat Fiat Ulysse

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T S C U D O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

ČTĚTE VELMI POZORNĚ! ČERPÁNÍ PALIVA

ČTĚTE VELMI POZORNĚ! ČERPÁNÍ PALIVA Vážený zákazníku, Blahopřejeme a děkujeme, že jste zvolil značku LANCIA. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abychom Vám umožnili plně ocenit kvality tohoto vozidla. Doporučujeme Vám, abyste si celý

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze CITROËN JUMPY ATLANTE Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

CITROËN C3 Návod k obsluze

CITROËN C3 Návod k obsluze CITROËN C3 Návod k obsluze Tento návod byl sestaven na základě technické výbavy vozidla (sériové nebo volitelné) a technických charakteristik známých v době vytvoření. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Příručka uživatele Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Krátce......................... 1-1 Informace pro první jízdu...... 1-1 Klíče..........................

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

4 - Seznámení s vozidlem

4 - Seznámení s vozidlem 4 - Seznámení s vozidlem MÍSTO ŘIDIČE 1. Ovladač regulátoru rychlosti / omezovače rychlosti. 2. Ovladač seřizování volantu. 3. Ovladače osvětlení a směrových světel. 4. Přístrojová deska. 5. Nafukovací

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více