Penetrační testování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Penetrační testování"

Transkript

1 Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok:

2 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často obsahují citlivá data, která je třeba ochránit před útoky zvenčí nebo zevnitř. Jednou z metod zabezpečení je simulace těchto útoků penetrační testování. Součástí práce je také seznámení se standardem OSSTMM, provedení penetračního testování na univezitní síti a vyhodnocení získaných výsledků. Abstract This work deals with testing vulnerability of information systems. Nowadays, these systems are expanding and often contains sensitive data, which needs to be protected from external or internal attacks. One method of protection is to simulate these attacks penetration testing. Part of the thesis is to acquaint with the OSSTMM standard, perform penetration testing on university network and evaluate the results. Klíčová slova Penetrační testování, penetrační test, bezpečnost systémů, bezpečnost sítě, OSSTMM, informační systém, nessus Keywords Penetration testing, penetration test, system security, network security, OSSTMM, information system, nessus

3 Zadání práce Penetrační testování V současné době bezpečnost informačních systémů je stále aktuálnější vzhledem k významu informačních systémů a stoupajících hrozeb, kdy stále více vstupuje do hry organizovaný zločin. Jednou z oblastí, která slouží pro zvyšování bezpečnosti informačních systémů, je penetrační testování. Toto testování má za cíl prověřit odolnost systémů vůči útokům zvenčí. Cílem práce je seznámení se standardem OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology Manual. V praktické části bude provedení penetračního testu na PF JCU (po domluvě s příslušnými správci). Při tom budou využity postupy a pravidla standardu OSSTMM. Součástí práce budou závěry z testování a doporučení pro přijetí případných opatření pro zvýšení bezpečnosti systémů. Předpokládaný termín obhajoby: zima 2010

4 Úvod Úvod do problematiky Není tomu tak dávno, co jsme mohli slyšet o útocích hackerů na velké světové IT korporace, jakými jsou například Microsoft, nebo webový portál Yahoo. Tyto útoky jsou stále velmi časté, ať už jen pro zábavu nebo pro získání citlivých dat, které by se například mohly použít k zbohatnutí. Pokud máme informace, které je nutné chránit, nebo jen prostě chceme, aby naše data byla pouze naše, musíme je nějakým způsobem zabezpečit před těmito útoky. Pro lepší ochranu sítě je třeba znát současné i již starší známé hrozby a díry v zabezpečení a předcházet jim například aktualizacemi systému, firewallů atp. Bohužel jen toto k ochraně nestačí. Bežnou chybou bývá nevyplnění administrátorského hesla serverů v sítích, které mají zabezpečený přístup do serveroven, protože přihlašování na takovéto servery je mnohem pohodlnější. Pak ale nezáleží na tom, jak je systém aktualizovaný, protože je stále snadno zranitelný. A v této chvíli přichází na řadu penetrační testování. Je schopné, takovéto a hlavně mnohem méně nápadné nedostatky snadno odhalit a poukázat na ně a pak je již mnohem jednodušší jim předejít. Penetrační testování je vlastně hackerský útok pod vlastním dohledem za účelem odhalení slabin zabezpečení a nikoliv za účelem jejich zneužití. Toto testování má několik typů s ohledem na lokaci jejich provedení a také na šíři typu útoků. Penetračí test je vlastně sada různých scanů proti ochranám systému a aktivním prvkům sítě. Každý z těchto scanů je zaměřen na jiný typ zařízení a na jiná potencionálně slabá místá : prolomení firewallů, odolnost vůči systémovým útokům typu DoS, DDoS, SynFlood, atd., slabá hesla a podobně. Díky výsledkům těchto scanů a odhalení slabých míst sítě jsme pak mnohem jednodušeji schopni tato místa zabezpečit a snížit útočníkům šance na úspěch. Penetrační testování samozřejmně není schopno zaručit odolnost systému vůči všem útokům, ale minimálně nám dává jistotu (při pravidelném opakování), že útočník bude muset vynalést nějakou netradiční cestu k prolomení, protože běžné hrozby budou zabezpečeny díky jejich znalosti z výsledků penetračních testů. Cíle práce Cílem práce je provedení penetračních testů na PF JČU. Po domluvě s příslušnými správci bude test proveden zcela zvenčí, po připojení do bezdrátové sítě fakulty (registrované i neregistrované) a konečně po přihlášení do lokální sítě. Cílem práce bude prozkoumat případné slabiny pro jednotlivé aktivní prvky, servery, bezpečnostní nastavení apod. v síti JČU. Následovat pak budou doporučení, jak těmto slabinám předejít a zabezpečit systém na co nejvyšší úroveň. Přehled literatury Libor Dostálek a kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP Bezpečnost Analýza problému, Východiska řešení K této problematice je již vývojem dána metodika a softwarové nástroje. Tyto postupy a nástroje

5 jsou povětšinou know how jednotlivých firem, které se touto problematikou zabývají a jsou chráněna autorskými právy a jsou zpoplatněny. Existují však i volně přístupné nástroje, například Nessus, tyto nástroje budou použity k penetračnímu testu na JČU. Jednotlivé testování se liší rozsahem testovaných zařízení, typem simulovaných útoků a nastavením sotwarových prostředků. Metodika Při penetračním testu budu postupovat dle OSSTMM a pokusím se použít veškeré dostupné prostředky tak, aby test měl co nejvíce vypovídající hodnotu a byl schopen odhalit nedostatky v zabezpečení. Co je již hotovo Studium rodiny protokolů TCP/IP a jejich zabezpečení, studium literatury k penetračnímu testování, manuály a krátké seznámení s NESSUS a Nmap. Co je třeba ještě udělat Seznámení se s OSSTMM a nastudovat metodologii testu pro příslušná nastavení, seznámení se s manuály k volně dostupnému software a naučit se jej ovládat. Dále provedení samotného testu na JČU. Připravit výsledky jenotlivých testů a navrhnout bezpečnostní řešení. Seznam literatury DOSTÁLEK, Libor, a Kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP : Bezpečnost. Praha : Computer Press, c s. ISBN X. ISECOM : Making Sense of Security [online]. Dostupný z WWW: <http://www.isecom.org/osstmm/>. Tenable Network Security [online]. Dostupný z WWW: <http://www.nessus.org/> SANS Institute : Network, Security, Computer, Audit Information & Training [online]. Dostupný z WWW: <http://www.sans.org/>

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

Bezpečnost webových aplikací blok A. Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015

Bezpečnost webových aplikací blok A. Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015 Bezpečnost webových aplikací blok A Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015 Petr Závodský CZ.NIC, z.s.p.o. SW Quality Assurance Manager vedení SW QA týmu testování Dřívější praxe Specialista bezpečnosti

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální

Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informačních technologií a elektronického obchodování Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální Bakalářská práce Autor:

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Sborník příspěvků Conference proceedings. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.

Sborník příspěvků Conference proceedings. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXVIII. konference XXVIIIth conference Sborník příspěvků Conference proceedings Hotel Zámek Lázeň Chudenice

Více

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra managementu a informatiky Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace Abstrakt: Článek se zabývá moţnou klasifikací

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Security and data protection of computer based accounting

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Security and data protection of computer based accounting . BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači Security and data protection of computer based accounting Vojtěch Adam Rychlíček Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně

Více

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů Car Security, identification of originality car keys Bc. Petr Miloš Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

2/2 PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ V OBLASTI INFORMAČNÍ AKOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOSTI ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ

2/2 PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ V OBLASTI INFORMAČNÍ AKOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOSTI ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 2, díl 2, str. 1 2/2 PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ V OBLASTI INFORMAČNÍ AKOMUNIKAČNÍ BEZPEČNOSTI ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ Trendy Podle posledních nezávislých výzkumů tvoří SPAM v elektronické

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Kryptografie a počítačová bezpečnost

Kryptografie a počítačová bezpečnost VYSKOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA INFORMATIKY A ELEKTORTECHNIKY Kryptografie a počítačová bezpečnost Zápočtový úkol Návrh bezpečnostní politiky virtuální firmy Abstrakt Tato práce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Bakalářská práce. Možnosti použití programu pro detekci průniků BlackICE

Bakalářská práce. Možnosti použití programu pro detekci průniků BlackICE Bakalářská práce Možnosti použití programu pro detekci průniků BlackICE Martin Zedníček, jarní semestr 2001 Úvod Zadání projektu Zaměření produktu Analýza produktu Složení produktu Jak to funguje Praxe

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Systematický přístup k zajištění bezpečnosti kritického informačního systému

Systematický přístup k zajištění bezpečnosti kritického informačního systému Systematický přístup k zajištění bezpečnosti kritického informačního systému Jak nejefektivněji zvýšit bezpečnost systému v závěrečné fázi implementace? Proč by penetrační testování poskytlo jen velmi

Více