Bezpečnost IS. Základní bezpečnostní cíle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost IS. Základní bezpečnostní cíle"

Transkript

1 Bezpečnost IS Informační bezpečnost ochrana informace a uchování bezpečnostních atributů informace Důvěrnost, Integrita, Dostupnost, Autentičnost, Spolehlivost? Informace představují majetek s určitou hodnotou a musí se chránit před neoprávněným přístupem, zsizením, zfalšováním a zneužitím, vyzrazením, zablokováním přístupu opravněným subjektům Bezpečnostní politika Základní dokument informační bezpečnosti Bezpečnostní politika IS/IT Je to soubor technických, administrativních opatření a postupů sloužící k udržení definovaného zabezpečení Vztahuje se na IT, lidé, data Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Information Security Management System Analýza rizik Klíčový krok ve výstavbě ISMS Základní bezpečnostní cíle Co nastane, když nebudou informace chráněny? (dopad) Jak může být bezpečnost informací porušena? (zranitelné místo, hrozba) Jaká je pravděpodobnost, že to nastane? (míra rizika) Zachování důvěrnosti informace Zachování integrity informace Zachování dostupnosti informace Zajištění autenticity informace Zajištění spolehlivosti informace Zajištění prokazatelnosti původu informace Zajištění prokazatelnosti převzetí informace Zranitelné místo vlastnost IS, nějaká nedokonalost (neexistuje IS bez zranitelných míst) Výskyt: v HW, v SW, v provozním prostředí, v lidech Cíl AR odhalení zranitelných míst, určení přijatelné míry rizik, určení způsobu, jak rizika udržet na přijatelné úrovni Hrozba možnost využít zranitelné místo Riziko pravděpodobnost využití zranitelného místa Útok úmyslné, nebo neúmyslné využití zranitelného místa Přerušení, Odposlech, Změna, Padělání zfalšování. Dopad důsledek útoku vyjádřený v určité hodnotě (zpravidla finanční) Objekt IS pasivní entita IS, obsahuje nebo přijímá informace Subjekt IS aktivní entita IS autorizovaná k manipulaci s informací Bezpečnostní funkce opatření k dosažení bezpečnostního cíle

2 Bezpečností mechanismus prostředek, nebo nástroj k dosažení bezpečnostního cíle K dosažení bezpečnostního cíle je nutné zvolit vhodnou bezpečnostní funkci, ta se zajistí vhodným bezpečnostním mechanismem. Typy bezpečnostních opatření podle času uplatnění preventivní, detekční, opravné (zálohy), kontrolní (monitoring), zastrašovací (podniková ustanovení, zákonná opatření) podle způsobu implementace fyzické (zámky, trezory...), HW (identifikační karty, ), SW, administrativní (směrnice, předpisy) Implementace bezpečnostních mechanismů Kryptografické systémy, firewally, monitorovací a auditní systémy, digitální podpis,... Postup při provádění Analýzy rizik Identifikace a ocenění aktiv, Nalezení zranitelných míst, Odhad rizik, Stanovení nepřijatelných a přijatelných rizik, Stanovení očekávaných ročních ztrát Systémová bezpečnostní politika (SBP) vychází z celkové bezpečnostní politiky, zahrnuje technickou složku a administrativní složku Součástí je Plán obnovy, Havarijní plán Monitoring a audit průběžné a následné sledování účinnosti informačního bezpečnostního systému. Standardy vznikají na mezinárodní úrovni v ISO (International Organization for Standardization) a IEC (International Electrotechnical Commision) Na státní úrovni ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Series of Standards ISO/IEC 27k jednotná koncepce normalizace informační bezpečnosti Bezpečnostní domémy Bezpečnostní politika, Organizace bezpečnosti, Klasifikace a řízení aktiv, Personální bezpečnost, Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí, Řízení komunikací a řízení provozu, Řízení přístupu, Vývoj a údržba systému, Management bezpečnostních událostí Řízení přístupu kategorie Požadavky na řízení přístupu řídit přístup k informacím měl by být řízen na základě provozních a bezpečnostních požadavků Řízení přístupu uživatelů předcházet neoprávněnému k informačním systémům měli by existovat formální postupy pro přidělování uživatelských práv Odpovědnosti uživatelů předcházet neoprávněnému uživatelskému přístupu Řízení přístupu k síti politika užívání síťových služeb, princip oddělení v sítích, Řízení přístupu k OS Systém správy hesel, Časové omezení spojení,... Řízení přístupu k aplikacím Monitorování přístupu k systému a jeho použití Mobilní výpočetní prostředí a práce na dálku.

3 Common Criteria TOE Target of Evaluation produkt/systém, který je předmětem hodnocení PP Protection Profile dokument, který identifikuje bezpečnostní požadavky pro třídu bezpečnostích zařízení ST security target dokument identifikující bezpečnostní vlastnosti TOE SFR Security Functional Requirements - identifikuje jednotlivé bezpečnostní funkce, které by měl TOE zajistit. SAR Security Assurance Requirements udává míru zajištění souladu s požadovanými bezp. Požadavky EAL Evaluation Assurance Level vyjádření stupně hloubky a rozsahu evaluace Úrovně záruk EAL1 EAL4 1. Funkčně testováno poskytuje jistou míru důvěry Strukturovaně testováno nezávislé testování Metodicky testováno a kontrolováno maximální záruky 4. Metodicky navrženo, testováno a kontrolováno Kryptografické systémy Symetrické Asymetrické DES (Data encryption standard) IDEA (International Data Encryption Algorithm) RC2 a RC4 RSA (Rivest Shamir Adleman) DSS EC HASH algoritmy MAC MD5 SHA 1 Digitální podpis Složky zajišťující digitální podpis asymetrické kryptografické systémy, hash funkce, správa veřejných klíčů, certifikační autorita Digitální podpis zabezpečuje integritu podepsané zprávy, autentičnost zprávy Automatizovanou správu veřejných klíčů zajišťuje PKI Public Key Infrastucture Funkce CA registrace uživatelů certifikátů, vydávání certifikátů k veřejným klíčům, odvolávání platnosti certifikátů, odebírání platnosti certifikátů,...

4 Bezpečnost sítí Distribuované systémy IS jsou provozovány v síťové infrastruktuře na autonomních systémech. Bezpečnost DIS (distribuovaný systém) bezpečnost komunikačních procesů Lokální uživatel interakce s produktem pomocí jeho vlastních prostředků Vzdálený uživatel - interakce s produktem pomocí jiného produktu Autorizovaný uživatel uživatel oprávněný provést určitou operaci Role předdefinovaná sada pravidel určující povolené interakce pro jejich zabezpečení. Model ISO/OSI Aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, datových spojů, fyzická Bezpečnostní služby Služby pro autentizace ověření identity Služby pro řízení přístupu autorizace Služby pro zajištění důvěrnosti ochrana informace před neautorizovaným odhalením Služby pro zajištění integrity Služby pro nepopíratelnost zodpovědnosti služba zajišťující možnost dokázat přijetí/odeslání zprávy Bezpečnostní mechanizmy vhodné pro implementaci bez. funkcí Kryprografická ochrana důvěrnosti, Kryptografická ochrana integrity, Systém řízení přístupu, krypt. Autentizace, elektronický podpis, Bezpečná komunikace důvěra v partnera s kterým komunikuji, že není odposlouchávána zpráva, že není změněna,. Služby důvěryhodných třetích stran TTP poskytují bezp, služby kterým lze důvěřovat. In-line TTP leží přímo v komunikačním kanále mezi dvěma entitami. On-line TTP neleží přímo v komunikačním kanále, poskytuje bezp. službu na základě požadavků jedné, nebo obou stran Off-line TTP nezůčastní se transakce, své služby poskytuje před uskutečněním komunikace Penetrační testy Nástroj k odhalení zranitelných míst v IS, součást bezp. analýzy, Cílem je prevence, snížit rizika využití zranitelných míst Metody Network scanning, Vulnerability scanning, password cracking, log review, virus detection, Exploit speciální program, data nebo skript, které využívají programátorskou chybu, která způsobí původně nezamýšlenou činnost SW a umožňuje tak získat nějaký prospěch. Vulerability chyba SW, která může být využita k provedení útoku Exposure chyba v SW, která nepřímo dovoluje neoprávněný přístup do systému Penetrační testy se provádí ve všech fázích výstavby ISMS

5 Strategie odkud bude prováděn externí/interní podle míry znalostí zúčastněných stran blind (útočník má omezené informace, cíl ví všechno), double-blind (nikdo neví nic), tandem (všichni ví všechno), reversal (útočník ví všechno, cíl neví nic) White box útočník zná infrastrukturu a má přístupy Black box útočník má znalosti, které může sehnat například na public webu Gray box kombinace předchozích částečná znalost infrastruktury a přístupy Typy podle oblasti IS, kde se cíl nachází, podle známých útoků, které se provádějí Známé útoky Network sniffing, spoofing,, trojan atack, SQL injection, Cross-site scripting, Dohoda o provedení PT výběr testera, stanovení rozsahu, doby a způsobu Výběr je kritické rozhodnutí penetrační tým dostane veškeré info o IS atd., nemusí se povést, může nechtěně spustit další události... Nikdy ho neprovádí vlastní IT tým Stanovení rozsahu určení cílů a hranic, jednorázový/opakovaný test, kdy se ukončí apod. IDS/IPS bezpečnostní mechanismy preventivní a detekční detekce pokusu, nebo průniku

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

Bezpečnost webových aplikací blok A. Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015

Bezpečnost webových aplikací blok A. Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015 Bezpečnost webových aplikací blok A Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015 Petr Závodský CZ.NIC, z.s.p.o. SW Quality Assurance Manager vedení SW QA týmu testování Dřívější praxe Specialista bezpečnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 K(2009) 3770 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Obsah Obsah... 2 Část I Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Účel a základní pojmy... 3 Článek

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra managementu a informatiky Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace Abstrakt: Článek se zabývá moţnou klasifikací

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více