( MCP ) Vás bude provádět kontinuálním Critical Partnership ( MCP ) will guide you in the zlepšováním bezpečnosti business-critical infrastruktury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( MCP ) Vás bude provádět kontinuálním Critical Partnership ( MCP ) will guide you in the zlepšováním bezpečnosti business-critical infrastruktury."

Transkript

1 HP Modul Security HP Security Service Service module For Pro HP Proactive Proactive 24, 24, Critical Critical Service Service, a Mission or Mission Critical Critical Partnership Partnership HP Services Modul HP Security Service je řešení podpory The HP Security Service module is an IT security & bezpečnosti IT a správy rizik, které vhodně doplňuje risk management support solution that seamlessly mission critical a proaktivní servisní kontrakty HP, jmenovitě complements Proactive HP mission 24, Critical critical Service, proactive nebo Mission support Critical contracts, Partnership. namely Proactive 24, Critical Service or Mission Critical Partnership. Hrozby bezpečnosti IT během posledních let znatelně IT security vzrostly, threats have zvýšila increased se jejich significantly frekvence a over závažnost the past few v krátkodobém years, with increasing i dlouhodobém frequency horizontu. Není severity tedy trends divu, over že bezpečnost both short se stala long středem term. It s no zájmu wonder pro then, veškerý that security business, has nezávisle become na a major jeho velikosti. concern for all businesses regardless of their size. Správa As a result, bezpečnosti management a rizik of IT IT je security ve výsledku & risk klíčová is pro essential dosažení for any obchodních organization a provozních to achieve cílů their jakýchkoliv business organizací. objectives Metodologie operational a procesy goals. IT IT Service Managementu ( ITSM ) ( ITSM ) methodologies využívají prověřených processes nejlepších are using proven praktik best jako practices je ITIL k úspěšnému such as ITIL zavádění to správy operationalize bezpečnosti successful a rizik management IT do provozu. of IT Modul security HP & risk. Security The HP Service Security pro Service Proactive module 24 ( P24 ), for Proactive Critical 24 ( P24 ), Service Critical ( CS ) Service a Mission ( CS ) Critical Mission Partnership ( MCP ) Vás bude provádět kontinuálním Critical Partnership ( MCP ) will guide you in the zlepšováním bezpečnosti business-critical infrastruktury. continual Je založen improvement na dlouhodobých of your business-critical zkušenostech HP a vedoucí infrastructure s pozici security. v poskytování It is based ITSM on a bezpečnostních HP s long-term služeb experience napříč všemi leadership IT prostředími in providing na podnikové ITSM úrovni. Security Services across enterprise-class IT environments. Protože potřeby zákazníka spojené s bezpečností a riziky Because IT mohou customers být široké service a needs různorodé related jako to samotné IT téma, security je & modul risk management HP Security Service may be flexibilní as diverse a upravitelný. broad Obsahuje as the topic sadu itself, základních the HP Security prvků, Service specifick- ých module pro is jednotlivé flexible úrovně scalable. podpůrných It contains kontraktů, a set of a seznam core features volitelných which prvků, are specific jež mohou to each být support zakoupeny k contract uspokojení level, potřeb as well Vašeho as a list IT of a bezpečnostního optional features prostředí. that may be Tyto purchased volitelné prvky to meet navíc the specific nabízejí needs of možnost your IT rozšířit security službu environments. na dodatečné These operační optional systémy ( OS ), a tudíž i dodávku do heterogenních features also offer the possibility to extend the service prostředí. coverage to additional operating systems ( OS ), Pro začátek: as such, váš deliver HP account across heterogeneous support manager vedoucí environments. Vašeho dedikovaného týmu pověří tento tým dodávkou služby P24, CS nebo MCP spolu To start with, your HP account support manager the s bezpečnostním expertem HP, který má ITSM a bezpečnostní leader of your certifikáty assigned a account dostatek team zkušeností will extend s dodávkou the support služby. team in charge of delivering your P24, CS or MCP service with an HP security expert that Jeden carries z both kritických ITSM faktorů security úspěchu certifications, pro eliminaci bezpečnostních service delivery experience. problémů je plné porozumění rozsahu a původu hrozby a pochopení terminologie One of the critical success factors in avoiding security a nejlepších postupů v rámci správy bezpečnosti a issue rizik IT. is to Bezpečnostní fully underst expert the HP scope dodá jednorázový nature of threats, Security as Awareness well as reaching seminář, a který common zlepší vzájemné understing porozumění a of komunikace terminology mezi HP best a Vaším practices IT around oddělením the challenging a bezpečnostními topic of zaměstnanci. IT security & risk management. The HP security expert will deliver a one-time Váš HP account Security support Awareness manager Seminar následně in order vypracuje a establish přidá k account that common support understing plánu část speciálně to help language zaměřenou between na bezpečnost HP your a obsahující IT security bezpečnost staff. jako vnitřní součást plánování onsite podpory a Your provozních HP account porad. support manager will then produce add a specific security focused section to your account Srdce modulu support HP plan Security include Service security pro P24, as CS an integral a MCP tvoří part of assessment the onsite založený support planning na ITIL a nastavený review sessions. pro správu bezpečnosti a rizik. Cíl tohoto assessmentu je identifikace silných a slabých míst The Vašich heart bezpečnostních of the HP Security praktik Service IT, politik module a procesů for P24, v CS porovnání MCP s is nejlepšími an ITIL-based praktikami assessment, v průmyslu tailored a mezinárodními stardy risk management. správy bezpečnosti The goal of informací. this broad for security based Tato službu assessment je určena is to nejen identify k objevení the strengths potenciálních slabších oblastí, ale i k doporučení priorit pro weaknesses of your IT security practices, policies zlepšení služeb IT. processes against industry best practices international Dalším základním stards prvkem for information modulu HP Security Service je This notifikace service ze is strany not only HP intended o kritických to security management. reveal informačně potential bezpečnostních vulnerabilities, upozorněních but also to suggest 24 hodin priorities denně 7 for dní IT v service týdnu, pokrývající improvement. široký výběr zdrojů a technologií. Na závěr, po určitý počet dní za rok - As specificky another stanovených core element kontraktem of the HP Security - bude k Service dispozici module, bezpečnostní HP will expert notify HP, you aby about poradil critical a asistoval information u security předem alerts probraných on a 24x7 a odsouhlasených basis, covering činností a very týkajících se of sources managementu technologies. bezpečnosti. Finally, for a wide range contractually defined amount of days per year, an HP Security Výsledkem Expert je mnohem will be available, bezpečnější, to advise dobře /or spravovaná you a adaptibilní in security infrastruktura management IT, related která poskytuje tasks that assist have lepší been služby previously vašemu businessu. discussed S menším agreed. potem bezpečnostních incidentů a výpadků businessu budete result schopni is a snížit more náklady secure, well-managed, a optimalizovat adaptive výhody The IT pro infrastructure váš business that a operace delivers better plynoucí service z bezpečnější to your business. infrastruktury With IT. fewer security incidents less business disruptions, you will be able to reduce costs optimize the benefits for your business operations from a more secure trusted IT infrastructure.

2 Výhody služby Hladce integrujete aspekty bezpečnosti s existujícími Mission Critical a Proaktivními službami HP Srovnáte svůj současný management bezpečnosti a rizik IT s nejlepšími praktikami v oboru Snížíte operační rizika, což povede ke zvýšené produktivitě Vašeho businessu: - Zlepšíte schopnost své organizace čelit zneužití bezpečnostních chyb - Snížíte riziko ztráty IT zdrojů - Snížíte dopad na příjem a věrnost zákazníků, způsobený bezpečnostními chybami Zlepšíte shodu s regulatorními požadavky (regulatory compliance) Zvýšíte důvěru ve váši správu bezpečnosti informací Zvýšíte agilnost businessu díky zlepšené úspěšnosti při spravování bezpečnosti a rizik IT Zvýšíte úroveň důvěry mezi IT a business jednotkami, zákazníky a investory. Nejdůležitější prvky služby Tým zákaznické podpory: Bezpečnostní expert(i) HP doplňuje tým pověřen dodávkou ostatních prvků a modulů vašeho kontraktu podpory. Základní prvky: Security Awareness seminář Security Support plán Security Quick Assessment (pro kontrakty P24 a CS) Fundamental Security Improvement Service (pouze pro MCP kontrakty) Security Support plánování a hodnocení Upravitelné kriticko-bezpečnostní upozornění Bezpečnostní rady a asistence Volitelné prvky: Podpora dalších OS Další dny bezpečnostních asistencí navíc Testováni penetrace (externí a/nebo interní, na místě nebo dálkově) Pravidelné skenování zranitelnosti od prosince 2007 Upgrade na Security Intermediate Asessment (pro kontrakty P24 a CS) Security Custom assessment Fundamental Security Improvement Service (pouze pro kontrakty P24 a CS) Enhanced Security Bulletin Check (HP-UX) Security Bulletin upozornění (HP-UX) od prosince 07 Technical Security Audit (HP-UX) Specifikace Customer Support tým Bezpečnostní expert Základní prvky Security Awareness seminář Bezpečnostní expert HP doplní tým kontraktu Proactive 24 ( P24 ), Critical Service ( CS ) nebo Mission Critical Partnership ( MCP ). Bezpečnostní experti HP mají dvojí expertízu, jako Business Critical konzultanti HP, s bezpečnostními certifikáty a zkušenostmi. Business Critical konzultanti jsou ITSM specialisté, ověřeni ITIL Service Manager. Zároveň jsou certifikovaní bezpečnostní inženýři (úrovně certifikátů se liší podle lokace), kteří mají zkušenosti s dodávkou bezpečnostních služeb. Security Awareness seminář je poskytován jednou, na začátku kontraktu. Týká se bezpečnostních rizik, problémů a nejmodernějších metodologií. Zároveň pomáhá najít společnou řeč se zákazníkovým IT a bezpečnostním personálem a managementem, což povede k efektivnější dodávce služby HP. Security Support plán Security Support plán je nadstavba k běžnému Account Support plánu (viz základní specifikace P24, CS nebo MCP). Bude sestaven Account support managerem na začátku dodávky Security Service HP, za asistence bezpečnostního experta HP, po schůzce s IT a/nebo bezpečnostním personálem zákazníka. Popisuje služby, které HP poskytne, definuje role a odpovědnosti a dokumentuje prostředí bezpečnostních služeb zákazníka. Security Support plán definuje veškeré dohodnuté aktivity a dodávky, a obsahuje kompletní seznam veškerého personálu HP a partnerů HP, zúčastněného na podpoře kritických IT služeb zákazníka, s detaily o jakýchkoliv základních podpůrných kontraktech a začlenění třetích stran. Security Plan zároveň doplňuje běžný Account Support Plan uvedením seznamu personálu zákazníka, zabývajícího se bezpečností IT. Security Support Plán je aktualizován společně s běžným Account Support Plánem, tedy půlročně pro P24 a čtvrtročně pro CS nebo MCP kontrakty (viz Support Planning a popis služby). 2

3 Security Quick Assessment HP Security Quick Assessment je celodenní workshop moderovaný HP, který umožňuje zákazníkovi porovnat své bezpečnostní politiky, procesy a infrastrukturu IT s nejlepšími postupy v průmyslu a stardy správy bezpečnosti informací. Poskytuje: Dotazník založený na kritériích, vyvinutý na základě stardů v průmyslu a zkušeností HP; Informovanost o bezpečnostních konceptech, nejlepších postupech v oblasti managementu bezpečnosti a identifikaci silných a slabých stránek v doručování spolehlivé IT služby. Analýzu a prezentaci výsledků workshopu s doporučeními založenými na nejlepších praktikách. Tato služba je doporučena zákazníkům hledajícím potenciální bezpečnostní slabá místa personálu, procesů a technologií podporujících jejich business. Základní služba zlepšující bezpečnost (jen MCP) Základní služba zlepšující bezpečnost je klíčový prvek modulu HP Security Service pro MCP, který pomůže zákazníkovi při stálém zlepšování správy bezpečnosti IT. Služba obsahuje: Bezpečnostní assessment středního (intermediate) rozsahu, identifikující bezpečnostní rizika spojená s infrastrukturou IT a prostředí informačního businessu (detaily viz níže uvedené volitelné prvky); Plánu zlepšování bezpečnosti, který definuje způsob adresování a snížení rizik identifikovaných během assessmentu; Správu a aktualizaci plánu směřující k rychlejšímu dosažení cílů v plánu obsažených; Asistenci zákazníkovi při stálém zlepšování v souladu s plánem. Doporučeno jako základní součást MCP kontraktů, tato služba je zároveň dostupná jako volitelná u P24 a CS kontraktů. Plánování a kontrola bezpečnostní podpory Přizpůsobená kritická bezpečnostní upozornění Jednou za půl roku pro P24 a jednou za čtvrt roku pro CS nebo MCP uspořádá dedikovaný Account manager schůzku u zákazníka týkající se plánování a kontroly podpory (viz P24, CS nebo MCP pro další specifikace). Tato schůze bude zaměřena na diskuzi o bezpečnostní podpoře a jejích výsledcích. Zákazník a Account support manager probírají, hodnotí a upravují Plán bezpečnostní podpory, změny v IT prostředí zákazníka a v politikách IT. Za zákazníka se budou schůzky účastnit zaměstnanci zaměření na bezpečnost, zatímco Account support managerovi HP bude asistovat bezpečnostní expert HP. Poskytování kritických bezpečnostních upozornění (Critical Security Alerts) zajišťuje rychlou a jednotnou informovanost o nových slabých místech v bezpečnosti softwaru, hardwaru i prvků defenzivních systému (např. firewallů) které by mohly ohrozit dodávku služby. Upozornění procházejí inteligentním filtrovacím procesem, a bezpečnostní experti HP provádějí assessment kritičnosti, který je jednotný napříč platformami. Upozornění zároveň obsahují poslední hodnocené informace o dostupných protiopatřeních. Se souhlasem zákazníka jsou notifikace upraveny podle zákazníkovy specifické infrastruktury, a personálu jsou předávány pouze relevantní upozornění. Tato služba je umožněna interním Bezpečnostním operačním centrem HP (SOC), které monitoruje 24 hodin denně širokou škálu zdrojů informací o bezpečnostních hrozbách, jako jsou editoři SW, oficiální a neformální bezpečnostní komunity a ostatní informace publikované na internetu. Bezpečnostní rady a asistence Modul HP Security Service obsahuje 2 konzultační dny ročně určené bezpečnostním radám a asistencím v rámci kontraktu P24 a 4 dny ročně v rámci kontraktu CS. Pro MCP je doporučeno minimum 4 dny ročně. Account support tým pracuje na porozumění obchodních cílů zákazníka a jeho IT prostředí, a poskytuje technické služby a znalosti nejlepších postupů, aby zlepšil bezpečnost a integritu podporované infrastruktury. Zákazníkovu týmu bezpečnostního managementu bude k dispozici Bezpečnostní expert HP, aby mu pomohl identifikovat bezpečnostní rizika a nabídnout nápravu, spolu s příležitostmi k efektivnímu zlepšení správy zranitelnosti (Vulnerability management). Další dny Bezpečnostních rad a asistence mohou být zakoupeny jako volitelný prvek Volitelné prvky Funkce nebo služba Další operační systém (OS) Další dny Bezpečnostních rad a asistence Popis Pokud IT prostředí zákazníka obsahuje více než jeden operační systém (OS), musí být zakoupena přídavná bezpečnostní služba pro každý další OS, aby byla podpora platná pro všechny OS. K zákazníkovu kontraktu mohou být dodány další dny bezpečnostních rad a asistence, popsané výše. Toto může být provedeno během uzavírání kontraktu, nebo ad-hoc způsobem - zjistí-li zákazník náhlou potřebu dalších rad a asistencí při řešení bezpečnostních problémů. Interní a externí testování penetrace Penetrační test usiluje o získání maximální úrovně kontroly nad určeným systémem, provedený předstíraným interním či externím útočníkem. V interním penetračním testu je útočníkem někdo s přístupem 3

4 k vnitřní síti (vetřelec, mající fyzický přístup k zařízením subdodavatel, účastník z třetí stany, nebo dokonce zaměstnanec); zatímco v externím penetračním testu může být útočníkem kdokoliv s internetovým připojením. Za účelem ověření bezpečnosti zákazníkova prostředí a nalezení relevantních slabých míst se při provádění těchto testů HP drží stardních metodologií jako OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) nebo doporučení v OWASP (Open Web Application Security), a zároveň i těch vnitřně vyvinutých, které kombinují nejlepší technologie ze světa undergroundu a výzkum bezpečnostních expertů HP. Zařízení, jimiž se penetrační test zabývá, mohou zahrnovat síťové zařízení (jako např. routery a switche), servery základní infrastruktury a aplikace jako , aplikační servery, firewally a IDS zařízení. Zákazníkovi je prezentována zpráva vysvětlující provedené testy, kategorizující zranitelná místa podle rizika, shrnující zneužitá zranitelná místa a stopy zanechané na každém použitém hostu a doporučující vhodná opatření. Rozsah a způsob realizace testu musí být probrán a schválen ještě před začátkem dodávky služby. Pravidelné skenování zranitelných míst (dostupné od prosince 2007) Službou Pravidelné skenování zranitelných míst HP pravidelně detekuje a identifikuje síťová zařízení připojená k internetu a porovnává je s extenzivní databází zranitelných míst. HP pak předá zákazníkovi analýzu skenování a písemnou zprávu obsahující klíčová zjištění a návrhy příslušných opatření. Pokud není dohodnuto jinak, skenování zranitelných míst je prováděno čtvrtletně. Upgrade na Security Intermediate Assessment Je rovněž možno provést interní síťová skenování, která by měla být předmětem specifického Statementu of Work pro upřesnění frekvence a rozsáhlosti služby. HP Security Intermediate Assessment je podrobnější verze Security Quick Assessment, popsané výše v základních prvcích. Služba obsahuje: 8 až 12 rozhovorů s příslušnými zaměstnanci zákazníka Identifikaci rizikových oblastí v následujících doménách (s klíčovými doporučeními k řešení): o Zákazníkovy bezpečnostní praktiky, politiky a procesy; o Fyzická bezpečnost (kontroly přístupu, umístění systému, monitorování bezpečnosti, rozvržení a bezpečnost pracoviště); o Infrastruktura IT (silné a slabé stránky bezpečnosti na systémové úrovni včetně fyzickému přístupu ke konzolím, správa hesel, konfigurace hardwaru a softwaru, existence známých bezpečnostně slabých míst); o Správa firewallů o Bezpečnost aplikací a databází; o Bezpečnost (a úprava politik) přenosného vybavení (PDA, notebooků, MP3 přehrávačů...); o Interní bezpečnost a bezpečnost sítě Zdokumentované zprávy s prezentací zjištěných skutečností Tato služba je doporučena zákazníkům, kteří potřebují identifikovat specifické bezpečnostní hrozby ohrožující kvalitu služeb IT a zákazníkům, kteří mají podporu na úrovni HP Critical Services. Security Custom Assessment Bezpečnostní assessment může být upraven na úroveň požadovanou zákazníkem. Tato služba může nahradit nebo doplnit rychlý (quick) nebo střední (intermediate) bezpečnostní assessment. Poskytuje assessment bezpečnostních rizik spojených s infrastrukturou IT a business information prostředím zákazníka, plus strukturovaný Statement of Work (SOW), sloužící k identifikaci klíčových oblastí, které mají být hodnoceny. Jak je obsaženo v SOW, služba může zahrnovat prozkoumání více bezpečnostních domén, jako správa bezpečnosti, infrastruktury, IT service management, správa uživatelů a vývoj systému a služeb. Typické servisní aktivity bez omezení mohou obsahovat: Analýza celkového bezpečnostního stavu a procedur, včetně analýzy politik (BS7799), hodnocení procesů a procedur a školení personálu; Hodnocení fyzických bezpečnostních opatření, včetně kontroly přístupu, umístění systému, monitorování bezpečnosti, rozvržení a bezpečnost pracoviště; Hodnocení bezpečnostních silných a slabých míst na systémové úrovni, včetně fyzického přístupu ke konzolím, správy hesel, existence známých slabých míst systému, konfigurační problémy a redundantní (nepotřebné) procesy nebo démony Windows na systémové úrovni; Hodnocení interní a síťové bezpečnosti, včetně kontroly přístupu přes dial-up, detekce vniknutí, existence známých slabých míst, problémy se síťovou konfigurací a problémy týkající se provozu (traffic); Hodnocení firewallu a obrany, včetně konfigurace pravidel, monitorování alarmů, ochrana proti virům a detekce vniknutí v reálném čase; Hodnocení aplikační a databázové bezpečnosti, včetně zpevnění (hardening), heslové a uživatelské autentifikace, integrity dat, zálohovacích procedur a vývoje softwaru; Hodnocení bezpečnosti klienta, včetně bezpečnosti desktopů, správy PDA a mobilních telefonů, přístupu na internet, práce z domu, povolení k přístupu a ochrany proti virům; Identifikace bezpečnostních mezer na základě kombinace rozhovorů s klíčovými IT a bezpečnostními 4

5 zaměstnanci a auditů. Audity mohou obsahovat assessment dodržování bezpečnostních politik a procedur firmy, konfigurační audity a hodnocení fyzické bezpečnosti na místě. Automatizované nástroje mohou být použity k přístupu k síťovým, systémovým a databázovým slabým místům za účelem vyhodnocení online bezpečnosti a shody s politikami. Písemné zprávy obsahující výsledky zhodnocení bezpečnostních rizik a doporučení pro zlepšení situace. Fundamental Security Improvement Service (jen P24 a CS) Služba Fundamental Security Improvement Service, popsaná ve specifikacích základních prvků, je dostupná i pro kontrakty P24 a CS jako volitelný prvek. V takovém případě bude quick assessment nahrazen intermediate bezpečnostním assessmentem obsaženým v základní službě zlepšující bezpečnost. Enhanced Security Bulletin Check (HP-UX) Enhanced Security Bulletin Check HP-UX poskytuje užitečné směrnice a efektivní a spolehlivou identifikací konkrétních bezpečnostních bulletinů vhodných pro HP-UX serverové prostředí zákazníka. (viz poznámka) Kontrola bezpečnostních bulletinů HP-UX zároveň verifikuje efektivní implementaci relevantních bulletinů do zákazníkových serverů. Slabá místa jsou identifikována a uveřejněna ve zprávě. Zákazník dostane jasný přehled současného stavu bezpečnosti a konkrétních míst, které vyžadují pozornost. Klíčové výhody jsou: Klíčový prvek k snížení bezpečnostních rizik; Znatelně levnější než použití vlastního IT personálu; Není třeba žádné intervence na serverech a nulový dopad na zdroje zákazníka v případě použití technologie dálkové podpory HP (Instant Support Enterprise Edition); Při pravidelném používání pomáhá zajistit stálé dodržování bezpečnosti a obecně její lepší stav. Pro další detaily ohledně služby se prosím obraťte na konkrétní list o HP Enhanced Security Bulletin Check Sužba Enhanced Security Bulletin Check je zahrnuta jako kontraktuální nárok u kontraktů P24, CS a MCP a pravidelně poskytuje zprávy o analýze dvakrát, čtyřikrát nebo šestkrát ročně. Tento volitelný prvek modulů P24, CS nebo MCP sestává z obohacené verze kontrola bezpečnostních bulletinů HP-UX, která obsahuje: Vyšší frekvenci dodávky čtyři, šest a dvanáct kontrol ročně; Rady a asistence v interpretaci hlášení kontroly bezpečnostních bulletinů a v tvoření akčního plánu pro každé doručení služby prováděno minimálně jednou ročně na pracovišti. Poznámka: Některé bezpečnostní bulletiny vyžadují manuální nápravnou akci. Implementace takovéto manuální akce nemusí být automaticky zkontrolována, nicméně celkové aplikování bulletinu na server ověřeno bude. Notifikace o bezpečnostním bulletinu (HP-UX) (Dostupné od prosince 2007) Notifikace o bezpečnostním bulletinu HP-UX (SBN) poskytuje efektivní způsob rychlého vyhodnocení dopadu nového HP-UX bulletinu na zákazníkovu organizaci a přehled serverů, které byly: zasaženy - bezpečnostní bulletin použitelný, nápravné akce musí ještě být implementovány; napraveny - bezpečnostní bulletin použitelný, nápravné akce byly implementovány; nezasaženy - bezpečnostní bulletin se těchto serverů netýká. Na základě těchto informací jsou plánovány akce potřebné k eliminaci identifikovaných zranitelností. Technical Security Audit Pomocí služby Notifikace o bezpečnostním bulletinu jsou servery HP-UX porovnávány s konkrétním specifickým bezpečnostním bulletinem (zpravidla nového vydání). Tato služba je doplňková k službě Kontrola bezpečnostních bulletinů HP-UX, pomocí které jsou servery konfrontovány se všemi vydanými bezpečnostními bulletiny. Důležitá je zde rychlost reakce, protože identifikovaná slabá místa musí být opravena, než je někdo zneužije. Technical Security Audit je vyčerpávající hodnocení konfigurace operačního systému, které slouží k nalezení slabých míst ve způsobu užívání systému. Konfigurace vícera oblastí (uživatelé a skupiny, ověření, audity, síťové služby, atd.) je získána přímo z vybraných systémů a srovnána s nejlepšími vybranými praktikami jako jsou ty, jež jsou navržené Centrem Internetové Bezpečnosti, stejně jako ty navržené v HP. Je vytvořena závěrečná zpráva pro zákazníka, obsahující seznam hodnocených věcí, identifikované neshody s nejlepšími praktikami, důvody, způsobující zranitelnosti a konečně, seznam doporučených akcí. Tato služba je momentálně omezena na servery HP-UX, ale pokrytí OS je pravidelně rozšiřováno. Ohledně dostupnosti služby kontaktujte prosím svého lokálního zástupce služeb HP. 5

6 Způsobilost k službě Aby mohl zákazník zakoupit modulu HP Security service, musí mít uzavřen aktivní kontrakt Proactive 24, Critical Service nebo Mission Critical Partnership, který obsahuje buď modul služeb serverů, nebo modul služeb sítě. Ačkoliv lze jednoduše upgradovat volitelnými prvky, zákazník může koupit pouze modul HP Security Service, odpovídající úrovni základního kontraktu podpory, tedy Proactive 24, Critical Service nebo Mission Critical Partnership. Omezení služby Služby poskytnuté v rozsahu jednoho kontraktu podpory jsou omezeny na IT prostředí, spadající pod každodenní správu jednoho IT managera. Rozsah modulu HP Security Service je omezen na rozsah základního kontraktu podpory, tedy Proactive 24, Critical Service nebo Mission Critical Partnership. Modul Security Service může stardně být aplikován pouze na jeden operační systém ( OS ). Pro rozšíření na více OS musí být zakoupeny další Security OS options. Pokud není jinak uvedeno, proaktivní a konzultační služby jsou prováděny během normální pracovní doby HP. Dodávka volitelných prvků je závislá na předchozí koupi těchto prvků. Modul HP Security Service je navržen a k dispozici ke koupi jako doplňkový servisní modul k integraci s Proactive 24, Critical Service nebo Mission Critical Partnership kontrakty. Veškeré obecné termíny a podmínky dokumentované v platných technických popisech pro tyto služby jsou tudíž aplikovatelné i na modul HP Security Service. Podmínky Chce-li zákazník využít služeb Notifikace o bezpečnostním bulletinu (HP-UX) a Kontrola bezpečnostních bulletinů (HP-UX), musí být na veškerých serverech, kterých se služba týká, instalována služba Instant Support Enterprise Edition ( ISEE ), s povoleným sbíráním konfigurace a přenosu do HP. Dodávka v případě, že zákazník ISEE nemá, je možné ale vyžaduje urychlené poskytnutí potřebných informací o všech serverech (nedoporučeno). Odpovědnosti zákazníka Zákazník identifikuje hlavní zaměření, sestaví interní tým pro práci s HP account support týmem a plní povinnosti zákazníka během vývoje, implementace a hodnocení plánu bezpečnostní podpory. Objednání informací Pro objednání informací o modulu HP Security Service pro Proactive 24, Critical Service nebo Mission Critical Partnership kontaktujte svého lokálního zástupce HP a odvolejte se na následující číslo produktu: HA330AC Modul HP Security Service musí být zakoupen na minimální délku 12 měsíců, synchronizován se základním Proactive 24, Critical Service nebo Mission Critical Partnership a splatitelný předem - buď ročně, čtvrtročně, nebo měsíčně. Zákazník musí veškeré zakoupené služby a volitelné prvky zahrnout v první i každé následující obnovující objednávce. Dostupnost prvků HP Security Service se může lišit v závislosti na lokálních zdrojích. Více informací Pro více informací na HP Security service nebo jiné služby HP Mission Critical kontaktujte jakoukoliv z našich prodejních kanceláří nebo navštivte naši internetovou stránku na Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products services are set forth in the express warranty statements accompanying such products services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. To learn more, visit 4AA1-5064EEE, June 2007

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1.

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1 Live) Document Control Information Document Details Document Name: P2 2005 Glossary of Terms - Czech

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Implementační balíček Řízení projektů Základní profil

Implementační balíček Řízení projektů Základní profil Implementační balíček Řízení projektů Základní profil Poznámky: Tento dokument je duševním vlastnictvím autorovy společnosti. Informace obsažené v tomto dokumentu však mohou být volně používány. Distribuce

Více

TrustPort Certification Authority

TrustPort Certification Authority TrustPort Certification Authority AEC, spol. s r.o. Výraz Public Key Infrastructure (PKI), volně přeloženo, si můžeme vyložit jako správu veřejných klíčů. Systém PKI si lze zjednodušeně představit jako

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Technické služby Cisco pro komerční segment

Technické služby Cisco pro komerční segment Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej,

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se...

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se... 8 2012 zaostřeno na průmysl téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? Výrobní podnik je organizace z hlediska řízení podstatně složitější než například banka nebo státní úřad.

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management

CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management 4IT421 - Zlepšování procesů budování IS Pavel Neuman ZS 2012/2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Configuration Management... 2 2.1. Úvodní

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008 Vydání 01/2008 Mezinárodní zákaznický magazín skupiny S&T Správná volba pro utility Špičková řešení pro automobilový průmysl Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T Obsah/Redakční článek Nejžhavější novinky

Více