VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2010/2011 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE. Habrmanova 1500 IZO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2010/2011 U 10.11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE. Habrmanova 1500 IZO 600104141."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2010/2011 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500 IZO Česká Třebová dne: Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík ředitel školy 1

2 Výroční zpráva - obsah (dle vyhl. č. 15 / 2005 Sb.,ve znění novel ) a) Základní údaje o škole b) Materiálně technické podmínky c) Přehled pracovníků školy d) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků e) Přehledy o žácích školy f) Údaje o výsledcích vzdělávání g) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti j) Základní údaje o hospodaření školy 2

3 Charakteristika školy Název: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Sídlo: Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500 IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: město Česká Třebová Ředitel školy: PaedDr. Zbyněk Slavík Zástupce ředitele: Mgr. Michal Šindelář web: Vzdělávací program: ŠVP pro ZV: Škola pro život Materiálně technické podmínky Budovy školy procházejí postupnou rekonstrukcí. Z největších oprav, které proběhly o prázdninách, je nutné jmenovat opravu anglických dvorků ( zmizela vlhkost ze suterénu budovy 1. stupně), výměnu oken ve školní jídelně. Již na jaře byl vyměněn umělý povrch hřiště na fotbal. Po celé škole byla vybudována nová počítačová síť. Spolu s novým serverem nám umožní lépe využívat počítačovou techniku a plnit podmínky související s čerpáním prostředků z projektu EU peníze školám. V jedné třídě byla kompletně vyměněna podlaha, která byla z důvodu vodovodní havárie v havarijním stavu. Využili jsme prostředky z EU peníze školám na nákup počítačové techniky, interaktivních tabulí. Trvá požadavek na výměnu oken na chodbách 2. stupně a v celé škole rekonstruovat sociální zařízení. Nevyhovující hygienické podmínky jsou v tělocvičně. Nemáme jedinou sprchu, nevyhovují šatny a celé sociální zařízení pro tělocvičnu ( jsou zde společná WC pro chlapce a dívky). Je připravena projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny a sociálních zařízení. Školská rada: Složení školské rady na volební období : Za zřizovatele: Hana Hrdličková, Ing. Dagmar Mayerová Za zástupce učitelů: Mgr. Petra Štanclová, Mgr. Jitka Maršálková Za zástupce žáků: Mgr. Kamila Janíčková, Mgr. Jitka Bulvová Počet tříd školy: 20 Počet žáků školy: 484 Počet oddělení ŠD: 4 3

4 Vedení školy : ředitel školy zástupce ředitele školy zástupce pro věci ekonomické vedoucí školní jídelny výchovná poradkyně PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Michal Šindelář Petra Hrušková Jarmila Dostálová Mgr. Dana Skipalová Pedagogičtí pracovníci Počet pedagogických pracovníků 33 přepočteno 32,08 z toho učitelů 29 29,00 Počet THP ZŠ 2 ŠJ 2 Počet provozních prac. ZŠ 6 6 Počet provozních prac. ŠJ 4 2,50 Kuchař ŠJ 5 5,00 Mateřská a rodičovská dovolená 6 Celkem počet zaměstnanců 52 50,580 Učitelé 1.stupeň 1. Mgr. Dolečková Simona Ist, 2.st. 2. Mgr. Ehrenbergerová Libuše Ist 3. Mgr. Flídrová Eva Ist, 4. Mgr. Chmelařová Jana Ist 5. Mgr. Janíčková Kamila Ist 6. Mgr. Kapounová Ilona Ist 7. Mgr. Nováčková Jarmila 1st 8. Mgr. Rejmanová Eva Ist 9. Mgr. Šimková Pavla Ist 10. Mgr. Štanclová Petra Ist 11. Mgr. Trávníková Michaela Ist 12. Mgr. Vaňousová Lenka Ist Učitelé 2.stupeň 1. Černá Jana Př,Pč,Přp 2. Mgr. Dabrowská Dana Vv, VZ, Ov, Čj 3. Mgr. Hrišková Jana Čj,Aj, 4. Mgr. Peroutková Iva Čj,Tv,Ov 5. Mgr. Hübner Zdeněk D,Z,Ov 6. Mgr. Hylenová Stanislava M,Z,Ov, Pč 4

5 7. Kebrlová Daša M,Fy,Ch,Pč 8. Mgr. Kohoutková Eva Hv,D, Rj,LitDrV 9. Simona Kubátová Inf, Ov,Tv, Psaní p. 10. Mgr. Kufová Eva Čj 11. Kvasničková Hana Aj, Ov 12. Mgr. Maršálková Jitka M,Fy,Pč 13. Mgr. Peroutka Daniel Tv,Nj 15. Mgr. Skipalová Dana M,Vv, Pč 16. PaedDr. Slavík Zbyněk Př,Ch 17. Mgr. Šindelář Michal M 18. Mgr. Wacníková Hana Aj,Vv 19. Mgr. Tomáš Keprt SHF Školní družina 2010/ Elblová Lenka 2. Heinzová Iveta 3. Mgr. Pucholtová Eva 4. Pávková Kamila Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek: Petra Blaško Zuzana Janečková Jitka Bulvová ( ukončila pracovní poměr) Lenka Plocová Eva Pucholtová ( ŠD) Ludmila Pražáková Petra Venclová Ostatní zaměstnanci: THP: Magdaléna Kameníková Petra Hrušková Jarmila Dostálová Lenka Adamcová Správce budov : Radek Novák Uklízečky : Ludmila Borková Klára Borková 5

6 Anna Jansová Marie Turtáková Hana Váňová Zaměstnanci ŠJ : Adamcová Lenka Bodláková Věra Bauerová Marcela Dostálová Jarmila Dvořák Martin Dvořáková Jana Fiala David Hrušová Hedvika Smetanová Petra Suchomelová Vlaďka Nováková Jana Nováková Jana Kubíková Marie Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd: Simona Kubátová pokračuje v magisterském studiu oboru Základy technických věd a informačních technologií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Z nepedagogických pracovníků složil úspěšně maturitní zkoušku kuchař Martin Dvořák. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Učitelé dostali na začátku roku 2010/2011 nabídku DVPP, celková částka určená na DVPP se řídí rozpočtem školy. Studium anglického jazyka úspěšně zakončila Jana Chmelařová na Univerzitě Palackého v Olomouci. c) Semináře a školení 6

7 datum Učitel název akce místo konání Jana Černá Konference EVVO v Pardubickém kr. Pardubice Michal Šindelář Novela z. o ped. prac. Svitavy Zbyněk Slavík Porada ředitelů Žďár n. Sázavou učitelé 1. a 2. stupeň Smart club Česká Třebová Simona Kubátová konference Vzdělávání 21 Pardubice učitelé 1. a 2. stupeň Fraus - seznámení s IA softwarem škola Eva Kohoutková Holocaust ve vzdělávání Terezín stupeň Vkládání dat na web škola Dana Skipalová VP - Volba povolání Pardubice 20.1.,27.1.,3.2. Kapounová, Plocová Člověk a zdraví Česká Třebová Černá, Maršálková projekt VUREES - env. a ekon. souvis. Jesenice Dana Skipalová Seminář VP - IVP Ústí nad Orlicí Zbyněk Slavík EU peníze školám NIDV Pardubice školení ČK viz prez listina Život zachraňující úkony školení ČK Česká Třebová Eva Flídrová Výukové metody v 1. třídě ZŠ Pardubice Ilona Kapounová Výukové metody v 1. třídě ZŠ Pardubice Petra Štanclová Školení AV media Česká Třebová Jana Černá Zážitková pedagogika Bělá u Jevíčka Flí, Jan, Prá, Trá, Šim, Šta Člověk a zdraví Česká Třebová Počet žáků a jejich státní příslušnost Česká republika 484 žáků Vietnam.. 1 žák Slovensko. 1 žák Prospěch : a) l. pololetí l. st. Prospělo s vyznamenáním 214 Prospělo 67 Neprospělo 0 2. st. Prospělo s vyznamenáním 41 7

8 Prospělo 149 Neprospělo 13 Nehodnoceno 0 Z jednoho předmětu neprospělo 8 Ze dvou předmětů neprospělo 4 Ze tří a více předmětů neprospělo 1 1. st st. Prospělo s vyznamenáním 255 Prospělo 216 Neprospělo Celkem 484 žáků b) 2. pololetí 1. st. Prospělo s vyznamenáním 202 Prospělo 75 Neprospělo 2 2. st. Prospělo s vyznamenáním 44 Prospělo 158 Neprospělo 4 Z jednoho předmětu neprospělo 3 Ze dvou předmětů neprospělo 0 Ze tří a více předmětů neprospělo 1 1. st st. Prospělo s vyznamenáním 246 Prospělo 233 Neprospělo Celkem 483 žáků Zameškané hodiny Omluvené průměr na žáka neomluvené průměr na žáka 1.pololetí , ,012 2.pololetí , ,362 Výchovná opatření: Napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvala TU pochvala ŘŠ l. pololetí l. stupeň stupeň pololetí 8

9 l. stupeň stupeň l. pol pol. l. stupeň stupeň Volitelné předměty V souladu s ŠVP si žáci ročníků mohli vybrat z široké nabídky volitelných předmětů, které byly vyučovány s dotací 2 hodiny týdně. 6.ročník : 1) Vedení domácnosti 2) Literárně dramatická výchova 3) Přírodovědná praktika 4) Sportovní hry fotbal 7.ročník : 1) Německý jazyk 2) Ruský jazyk 3) Výtvarný seminář 4) Technika rýsování 5) Sportovní hry - fotbal 8.ročník : 1) Německý jazyk 2) Fyzikální praktika 3) Ekonomika domácnosti 4) Sportovní hry fotbal 9.ročník : 1) Ruský jazyk 2) Psaní na počítači 3) Sportovní hry - fotbal Dělené hodiny V 5. ročníku jedna hodina M Anglický jazyk roč. Tělesná výchova roč. Pracovní činnosti roč. Informatika 6.-9.roč. Volitelné předměty dle ŠVP roč. Zápis žáků do 1. ročníku Ve dnech 27.a 28.ledna 2011 se k zápisu do 1. ročníku na naši školu dostavilo 52 dětí, 21 chlapců a 31 dívek. Z tohoto počtu bylo 6 odkladů (3 chlapci a 3 dívky). Po odkladu školní docházky bylo zapsáno 12 dětí, 9 chlapců a 3 dívky. 9

10 Děti byly uvítány různými pohádkovými postavami, které je doprovázely do vyzdobené třídy. Tam na ně čekala pan učitelka. Žáci 1. a 2. stupně převlečeni do kostýmu postav z pohádek pomáhali budoucím prvňáčkům zbavit se ostychu z velké budovy a při čekání a chodbě si s nimi hráli. Ve třídě pak děti pod vedením paní učitelky plnily jednotlivé úkoly. Zábavnou formou byla zjišťována úroveň školní zralosti u jednotlivých dětí. Na závěr si děti mohly vybrat některý z dárečků, které pro ně vyrobili žáci naší školy. Rodiče obdrželi podrobnou informační knížku a doporučení, jak s dítětem pracovat do začátku školního roku. Nejčastějším doporučením bylo zajistit nápravu vadné výslovnosti pravidelnou logopedickou péčí. Hospitační a kontrolní činnost 1. stupeň Hospitační činnost byla zaměřena na: Adaptaci žáků 1. ročníku na nové prostředí Nové metody ve výuce podle ŠVP Připravenost pedagoga a organizace hodiny Využití pomůcek Spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků 2. stupeň Kontrolní činnost byla zaměřena na: Vedení povinné dokumentace (třídní kniha, třídní výkaz, osobní spis žáka, matrika) Soulad tematických plánů s osnovami, rozvržení učiva do ročníků Vedení žákovských knížek a sešitů Plnění klíčových kompetencí dle ŠVP Plnění úkolů metodických sdružení Používání interaktivní tabule ve výuce Hodnocení činnosti výchovné poradkyně I. Činnost zaměřená na volbu povolání Oblast Výchova k volbě povolání byla zařazena do vzdělávacích programů: 8. třída v II. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti 9. třída v I. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti třídy v občanské výchově VP průběžně spolupracovala s rodiči při rozhodování o dalším vzdělávání žáků, v případě nevyhraněného zájmu žáka doporučila návštěvu IPS a PPP v Ústí nad Orlicí k testování profesních zájmů prováděla základního šetření k volbě povolání spolupracovala s příslušnými vyučujícími pracovních činností a občanské výchovy, kteří se v rámci předmětu také zaměřují na volbu povolání, průběžně poskytovala potřebné informace a materiály 10

11 pravidelně spolupracovala s pracovníky Informačního a poradenského střediska ÚP Ústí nad Orlicí, získávala aktuální informace o současném trhu práce. zabezpečila účast v projektu Volba povolání v Pardubickém kraji vyhlášeném Krajskou hospodářskou komorou. V rámci dotovaných exkurzí do výrobních firem žáci 8. a 9. tříd navštívili o AVX Lanškroun výroba kondenzátorů o SVITAP Svitavy výroba technických tkanin, vázacích PET pásků o BV elektronik Holice výroba transformátorů o PÖSAMO Holice výroba řetězů, ocelových lan o BRAVO Isolit Jablonné nad Orlicí výroba kuchyňských přístrojů o Dřevotvar Jablonné nad Orlicí výroba nábytku zorganizovala dvě schůzky s rodiči vycházejících žáků + TU o problematice vhodné volby SŠ a o novinkách v přijímacím řízení informovala vycházející žáky a jejich rodičů o Přehlídce středních škol, která se pravidelně koná v měsíci říjnu v České Třebové průběžné sledovala a následně informovala žáky o změnách ve studijních oborech a požadavcích na přijímací zkoušky Jednotné přijímací zkoušky v Pardubickém kraji zpracovala a vyplnila celkem 179 přihlášek na PC v případě nepřijetí na střední školu pomohla rodičům s odvoláním vedla individuální pohovory s žáky a jejich rodiči ať už z jejich vlastní iniciativy nebo dle připomínek ostatních pedagogických pracovníků z důvodu prospěchových a výchovných. Ne vždy se podařilo s rodiči sjednotit požadavky na dítě, na některých jednáních byla znát neochota rodičů více spolupracovat se školou. II. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení V případě diagnostiky některé z vývojových poruch učení spolupracovala výchovná poradkyně s příslušnými vyučujícími a rodiči na formách a metodách práce s žákem při vyučování, aby se i přes své znevýhodnění mohl aktivně zapojovat do vyučování. Žákům se přizpůsobil rozsah učiva, jeho interpretace a způsob hodnocení. Učitelé volili ve třídě takové postupy, aby mohl s žákem pracovat individuálně a vhodně jej zapojovat do skupinové práce. Učitelé s žáky mohli pracovat na PC, kde jsou pro ně připraveny výukové programy, měli k dispozici i vhodné speciální učebnice právě pro žáky s SPU. Pokud byla u žáka diagnostikována těžší formy nebo více SPU, pak byl doporučen k individuální integraci v běžných třídách na ZŠ a vzděláván podle IVP. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte byl po společné konzultaci vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se v průběhu roku pracovalo. V něm byly uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v PSPP zaměříme, pomůcky, které se budou používat, formy a metody práce, způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k příslušné specifické poruše a výkony hodnotíme s tolerancí. S dětmi pracují zkušené učitelky příslušných předmětů. Integrace je postavena právě na odborné zdatnosti všech vyučujících a spolupráci s PPP (psycholog, speciální pedagog) a rodiči. Každý týden žák navštěvuje předmět speciální pedagogické péče přibližně v délce jedné vyučovací hodiny, popř. 2x30 min., a to se souhlasem rodičů. U dětí s diagnostikovanou SPU posilujeme jejich osobnostní rozvoj. Všichni se učíme respektovat individuální potřeby dítěte, toleranci a vzájemné spolupráci. I integrace umožňuje optimální rozvoj dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem a zmenšuje tak 11

12 jeho individuální znevýhodnění. Ve školním roce 2010/2011 se podle IVP vzdělávali 2 žáci z 1. stupně. Vzdělávání žáků s poruchou chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří často nerespektují některé formy společenského chování. Jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Ve spolupráci a na doporučení PPP se snažíme netolerovat nevhodné chování a zamezit konfliktním situacím. Je nutné klást u těchto žáků důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení při sebehodnocení, jednání bez manipulací. Podporujeme a oceňujeme žádoucí chování ve škole, zapojování se do aktivit a spolupráci. III. Spolupráce s PPP Výchovná poradkyně byla v průběhu školního roku neustále v kontaktu s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, kdy společně řešili výukové a výchovné problémy žáků. Ti nejvíce navštěvovali PPP v Ústí nad Orlicí, dále pak ve Svitavách a Brně. Ve školním roce 2010/2011 navštívilo poradnu celkem 40 žáků. Jednalo se o nová vyšetření u dětí s výukovými obtížemi nebo o kontrolní vyšetření žáků již v PPP evidovaných. Výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními vyučujícími podává návrh na vyšetření žáka v PPP, shromažďuje podklady pro nové nebo kontrolní vyšetření, konzultuje s třídními učitelkami 1. tříd případný dodatečný odklad školní docházky u slabších žáků. Podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a jejich dodržování pro integrované žáky, účastní se odborných seminářů organizovaných PPP. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí na realizaci interaktivních programů Řešení problematiky vztahů ve třídě pro třídní kolektivy 7. tříd, kde se vyskytly projevy negativního chování netolerance a šikanování. Program měl 3 části: šetření SORAD Vrstevnické vztahy Šikana a její prevence. Ve 4. a 5. třídách byl realizován program Krok za krokem první setkání s psychologem. S realizací těchto programů pracovníky PPP v Ústí nad Orlicí máme opakovaně velmi dobré zkušenosti. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Počty přijatých žáků Gymnázium 4 leté 6 leté 8 leté SOŠ SOU OU Konzervatoř Celkem Celkový počet žáků, kteří ukončili docházku ve šk. roce 2010/2011 byl 54. Všichni žáci byli přijati ke studiu na některý z oborů uvedených typů škol. V 1. kole bylo přijato 43 žáků, tj. 79%. 12

13 Počet přijatých 4 leté studijní obory Gymnázium Česká Třebová 7 VOŠ a SOŠ Česká Třebová 4 SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová 2 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 2 SOŠ a SOU Lanškroun 2 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 4 Konzervatoř J. P. Vejvanovského Kroměříž 1 S zdravotní škola Ústí nad Orlicí 2 SŠ cestovního ruchu Choceň 1 SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 4 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 Střední zdravotní škola Svitavy 1 SSOŠ Trading Centre Litomyšl 1 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 ISŠ Moravská Třebová 1 SOŠ a SOU Polička 1 VOŠ a S pedagogická škola Litomyšl 1 SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 1 Celkem 38 Počet přijatých 3 leté učební obory SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová 4 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 4 Česká lesnická akademie SŠ a VOŠ Trutnov 1 SŠ cestovního ruchu Choceň 1 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 2 SOU plynárenské Pardubice 1 SOŠ a SOU Polička 1 Celkem 14 Nižší třídy - 8. třída SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 1 Celkem 2 5. třídy 8-leté gymnázium: Gymnázium Česká Třebová 13 13

14 Prevence rizik a školní úrazy a/ Počet úrazů : úrazy úrazy - chodba školn í rok úrazy - úrazy - tělocvik úrazy - úrazy - registrova né Odškod něné celkem třída dílna škol.akce úrazy Úrazy ( Kč ) chl d chl d chl d chl d chl d chl d chl d ,- b/ Vyhodnocení úrazů : Při rozboru úrazovosti ve školním roce 2010/2011 je zřejmé, že počet úrazů mírně klesl, a to z 54 ve školním roce 2009/2010 na 50 případů. K největšímu počtu úrazů u žáků docházelo při výuce tělesné výchovy. Dále následují úrazy, ke kterým dochází ve třídách a na chodbách obou školních budov. Byly obvykle způsobeny neopatrností, neobratností nebo zbrklostí k sobě nebo ke spolužákům. Menší počet úrazů se stal na školních akcích ( vycházkách, školních výletech a v dopravních prostředcích ). Při porovnání počtu úrazů u žáků lze pozorovat, že počet úrazů převládal u chlapců. Ve školním roce 2010/2011 bylo ke dni odškodněno pojišťovnou KOOPERATIVA 14 žákovských úrazů celkovou částkou ,- Kč. Jednalo se o zlomeniny nebo nedokončené zlomeniny částí horních i dolních končetin a tržné ranky, všechny bez trvalých následků. c/ Prevence rizik : Z přehledu úrazů u žáků je zřejmé, že jejich počet v porovnání s minulým rokem stagnuje. Při výuce tělesné výchovy se snažíme o dodržování metodických postupů při nácviku nových dovedností, udržovat kázeň, nepřeceňovat svoje síly a nepřehánět míru soutěživosti. Ve škole se o přestávkách snažíme o zvýšený dohled nad žáky a zlepšení vztahů v třídních kolektivech a mezi jednotlivými žáky. Klademe důraz na poučení o bezpečnosti při jakékoliv činnosti ve škole. Environmentální výchova ekologické besedy Tonda Obal na cestách pro 4., 5. a 6. třídy přednášky trvající vždy 1 vyučovací hodinu pro každou třídu. 2. Den Země Den Země II. stupeň : Jaro ve škole tvůrčí dílny pro jednotlivé ročníky s následnou prezentací v jednotlivých ročnících 6. dílny: smaltované šperky a výroba ručního papíru 7. dílny: cvičení s hudbou v přírodě, jarní hry s kuličkami, fazolemi,.. 14

15 8. dílny: vaření, batikování a pozorování vodních živočichů 9. dílny: exkurze do vodárny, přírodní paletky, přednáška Jaro v Andách Den Země pro I. stupeň - celoměstský Den Země s mnoha stánky s možností rukodělných činností, řemesel, Pro ZŠ města ke Dni Země vyhlášení soutěže ve sběru papíru. Nejlépe se umístila ZŠ Habrmanova: obsadila všechna první 3 oceněná místa. (Lanový park, nákup pomůcek a her) 3. Třídění odpadů - celoškolní soutěž jednotlivých tříd. Hodnotí personál školy. Vyhodnocení proběhlo každé pololetí. Finanční odměnu pro třídy zajistil Spolek Červenka. Byly oceněny v I. pololetí třídy: 9.A a 9.B, ve druhém pololetí: 6.A a 7.B. 4. Vybavení učebny pěstitelství Ekocentra Červenka Na podzim 2010 byla v učebně pěstitelství instalována bílá tabule a pracovní stolky se zásuvkami na psací potřeby a papíry. Vše bylo pořízeno z projektu Dřebo 2010, který podala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové. 5. Dne se uskutečnila exkurze do ZOO Praha pro vybrané žáky, kteří pečují celoročně pečlivě a pravidelně o ZOO koutek na škole. Dalšími účastníky exkurze byli nejlepší řešitelé regionální přírodovědné soutěže konané na ZŠ Habrmanova v roce Finančně podpořeno grantem Pardubického kraje. 6. ZOO koutek na škole je pravidelně spravován asi 15 žáky naší školy. Skládá se z akvárií, terárií, klecí a insektárií ve kterých jsou chovány akvarijní rybičky, osmáci, křečci, andulky a pakobylky. Protidrogová prevence Snahou školy je, aby se prevence negativních /sociálně patologických/ jevů prováděla v průběhu celého školního roku a stala se tak samozřejmou součástí výchovně vzdělávacího působení školy. Zaměřujeme se na multikulturní výchovu a vztahy mezi žáky, výchovu k toleranci a proti rasismu. Této oblasti je věnována přiměřená pozornost, rizika jsou vyhodnocována na základě hodnocení chování žáků a jsou přijímána odpovídající opatření. V oblasti prevence jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, především však třídní učitelé. Speciálně jsou vzděláváni výchovný poradce a preventista SPJ. Výchovné komise projednávaly většinou neomluvené hodiny dětí, přestupky týkající se neplnění školních povinností. Tyto prohřešky jsou hodnoceny dle školního řádu výchovnou komisí a posléze pedagogickou radou. Je vždy hledána nejvhodnější cesta k řešení problému. V první řadě je situace řešena s rodinou žáka. Zařazení problémového žáka do programu PPP v Ústí nad Orlicí, nebo do terapie Mimózy v Ústí nad Orlicí.. Někteří rodiče jsou ochotni spolupracovat s pedagogy ve prospěch dítěte, ale někteří rodiče i nadále se svým dětem standardním způsobem nevěnují. Spolupráce s odborem péče o dítě je velmi dobrá. Je možné domluvit se rychle na nutných opatřeních. Dále škola spolupracuje s PPP v Ústí nad Orlicí - vyšetření žáků s výchovnými či. vzdělávacími problémy, projektová činnost s problémovými kolektivy tříd ( 7.A, 7.B, 8.A..). V učebně výpočetní techniky některé skupiny žáků shlédly program zaměřený na kyberšikanu. Žáci mají vcelku dobré znalosti o drogách, jejich účinku a společenské nebezpečnosti. Sociální a osobnostní dopady zneužívání těchto látek se převážně diskutují s žáky v občanské výchově a výchově ke zdraví. Prevence SPJ je standardní. 15

16 Nejvýznamnější akce, projektové dny: Hry bez zábran V závěru kalendářního roku 2010 jsme zkusili pro žáky 2.stupně místo vánoční akademie netradiční soutěže. Osmičlenná družstva plnila nejrůznější disciplíny. Samotné disciplíny nebyly jednoduché - namalovat vlastní erb, postavit z kostek přivezených na vlastním "hřbetě" co nejvyšší stavbu, provést svého "slepého" druha náročnou stezkou, projet na lyžích pro čtyři osoby slalomem či v rytířské zbroji udolat protivníka. Všichni diváci a soutěžící strávili v příjemné atmosféře téměř čtyři hodiny a výborně se bavili. Jaro ve škole Den Země, 20.4., 2. stupeň, projektový den: tvůrčí dílny pro jednotlivé ročníky s následnou prezentací v jednotlivých ročnících 6. ročníky - dílny: smaltované šperky a výroba ručního papíru 7. ročníky - dílny: cvičení s hudbou v přírodě, jarní hry s kuličkami, fazolemi,.. 8. ročníky - dílny: vaření, batikování a pozorování vodních živočichů 9. ročníky - dílny: exkurze do vodárny, přírodní paletky, přednáška Jaro v Andách Zmizelí sousedé - výstava Ve čtvrtek 17. února 2011 jsme na naší škole slavnostně zahájili výstavu Zmizelí sousedé, která byla věnována dětským obětem holocaustu a je společným projektem Židovského muzea v Praze a občanského sdružení Zapomenutí. Tuto výstavu navštívili nejen naši učitelé nebo učitelé s dětmi z ostatních základních škol či místního gymnázia, ale také mnoho občanů z řad laické veřejnosti z České Třebové a jejího okolí. Tato výstava nám všem připomněla, že i v České Třebové měla do 2. světové války domovské právo řada našich spoluobčanů, kteří byli pro svůj židovský původ předurčeni nacistickými okupanty k likvidaci. Minulost nelze změnit, ale je nutné se z ní poučit a především nedopustit, aby se podobné krutosti v jakékoliv podobě mohly opakovat. Vánoční besídka v Národním domě V pondělí proběhlo v Národním domě vystoupení všech tříd 1. stupně. Děti si pro své spolužáky připravily program různého zaměření: dramatizaci pohádky, tanečky moderní, lidové, country. Děti zazpívaly písně lidové i moderní, předvedly písničky z hodin anglického jazyka. Celý dopolední program byl provázen žáky z 5. C. Besídka v Národním domě byla završením několikatýdenního úsilí. Zdraví a bezpečnost 3. května proběhl projektový den s názvem Zdraví a bezpečnost pro 1. stupeň. Žáci se zúčastnili přednášek s praktickými ukázkami zásad 1. pomoci, prohlédli si vojenskou techniku a dověděli se mnohé o obraně naší vlasti v době 2. světové války. Program, který si pro nás připravili členové Hasičského záchranného sboru ČD a MP Česká Třebová byl z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přesunut na následující projektový den Sportovní den dětí. Sportovní den dětí 3. června se žáci 1. stupně zúčastnili sportovního dne spojeného s oslavou Dne dětí. Žáci byli rozděleni do soutěžních hlídek, které v terénu plnily rozličné úkoly a snažily se do cíle doběhnout v co nejkratším čase. Aktivity v přírodě byly zpestřeny programem Hasičského záchranného sboru ČD s ukázkou hasičské techniky, besedou s MP Česká Třebová a praktickou přednáškou zdravotnice Červeného kříže. Na všechny děti čekala sladká odměna a pro ty nejlepší ocenění ve formě diplomu. 16

17 Návštěva Východočeského divadla v Pardubicích Ve školním roce 2010/2011 jsme s výběrem 30 žáků 8. a 9. ročníku navštěvovali Východočeské divadlo v Pardubicích. Zhlédli jsme tato divadelní představení: 1. A. Abraham ČACHTICKÁ PANÍ 2. E. Kishon LIŠKA V KURNÍKU ANEB PAN MINISTR V KMÍNOVICÍCH 3. D. Wasserman MUŽ Z KRAJE LA MANCHA 4. A. P. Čechov VIŠŇOVÝ SAD 5. J. Kander - CHICAGO 1. stupeň kulturní akce Hudba je prima ségra nový hudební pořad skupiny TRAVELLERS z Přerova Jak se krotí princezna dramatizace pohádky, DAP Praha Rytmus v nás výchovně-vzdělávací koncert bubenické skupiny Jumping Drums Dobrodružství Toma Sawyera inscenace divadla GONG Praha Filmové představení Kaňka do pohádky Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Česká Třebová Vystoupení dramatického kroužku DDM Nesmrtelná teta Kulturní akce 2. stupeň ČR země známá neznámá vzdělávací pořad pro ročník Thespidova kára aneb Od kultovních obřadů k Shakespearovi div. představení pro 8. a 9. ročník Podzimní doteky přehlídka tanečních vystoupení Taneční školy Š. Prossové 6. a 7. ročník Doktor od Jezera hrochů film. představení 6. a 9. ročník Rytmus v nás výchovně vzdělávací pořad skupiny JUMPING DRUMS roč. Bigbít vých. koncert skupiny TRAVELLERS roč. Dobrodružství Toma Sawyera divadlo GONG Praha 6. roč. Gordický uzel hudební komedie divadla Pohádka Praha ročník Zahraniční výměny Slovensko partnerské město Svit Pobyt našich dětí na Slovensku Program: 1. Výlet do Tater (Tatranská Lomnica, Skalnaté pleso) 2. Návštěva historických míst (Spišský hrad, Levoča) 3. Sportovní a společenské aktivity (AquaCity Poprad, dětská diskotéka) 4. Slavnostní přijetí na radnici města Svit Pobyt slovenských dětí a učitelů v České Třebové Program: 17

18 1. Přírodovědný program (Toulovcovy maštale a záchranná stanice Pasíčka) 2. Praha zoologická zahrada, historické centrum 3. Kulturně historický program (vystoupení Tanečního soboru ZUŠ Příběh Země, pravěká osada Křivolík 4. Slavnostní přijetí na radnici města Česká Třebová; závěrečná diskotéka Besedy Příběhy bezpráví Filmy projektu společnosti Člověk v tísni PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ nepatří k těm, které by si člověk mohl pustit na dobrou noc. Současně patří k těm, které by měl vidět každý. Ukazují totiž to zlé z paměti 20.století, co bychom nejraději vytěsnili a na co bychom často rádi zapomněli. Ukazují syrovou realitu takovou, jaká byla. Jsou to příběhy obětí nacismu i komunismu. Do uvedeného projektu je naše škola zapojena již čtvrtým rokem. 22.října 2010 se tedy žáci osmých a devátých tříd měli možnost seznámit s neblahou problematikou komunistické minulosti prostřednictvím dokumentárního filmu POSTAVENÍ MIMO HRU. Skutečný příběh našich hokejistů - poválečných mistrů světa - kteří byli počátkem 50.let zbaveni svobody a odsouzeni jako sprostí zločinci. V následné besedě k žákům promluvil velmi vzácný host, první nositel ceny Ferdinanda Peroutky a redaktor Českého rozhlasu, pan Jiří Ješ. Sám je pamětníkem těchto smutných let (v 50.letech byl odsouzen za dopis odeslaný na Západ k dlouhým letům vězení) a ve svých pravidelných komentářích na Českém rozhlase 6 (nejen) tyto minulé časy posluchačům připomíná. Mluvil mimo jiné o nutnosti předcházet podobným excesům i do budoucna, nepřipustit, aby se zlo v jakékoli nové možné podobě šířilo dál. Naši žáci se tak mohli setkat s jedním z našich předních rozhlasových komentátorů a současně si uvědomit, že i oni budou jednou mít vliv na to, jakým směrem se budou ubírat další osudy naší země. Exkurze Přírodovědná exkurze Praha pro výběr žáků z 9. ročníků: Armádní muzeum na Žižkově, Národní muzeum: výstava Staré pověsti české, mineralogické a paleontologické oddělení. Palác knihy Luxor. Dějepisná exkurze do Prahy - dne 9. prosince 2010 jsme pro žáky osmých ročníků uspořádali dějepisnou exkurzi do Prahy. Zde jsme navštívili velmi zajímavý program Badatel v Židovském centru, které se nachází nedaleko Staroměstského náměstí. Tento program obsahoval prohlídku tří nejznámějších synagog v židovském centru Prahy s podrobným výkladem. Ve druhé části si děti v Židovském centru prakticky vyzkoušely při jejich workshopu, jak konkrétně probíhaly jednotlivé židovské svátky, vyplňovaly pracovní listy na tato témata a dozvěděly se mnoho nových informací ze židovské tématiky. Dále jsme pokračovali pěšky zasněženou Prahou do Království železnic, kde jsme absolvovali další připravený program na téma Historie železnice. Účast na olympiádách a soutěžích Výsledky Pythagoriády 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více