VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2010/2011 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE. Habrmanova 1500 IZO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2010/2011 U 10.11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE. Habrmanova 1500 IZO 600104141."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2010/2011 U ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500 IZO Česká Třebová dne: Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík ředitel školy 1

2 Výroční zpráva - obsah (dle vyhl. č. 15 / 2005 Sb.,ve znění novel ) a) Základní údaje o škole b) Materiálně technické podmínky c) Přehled pracovníků školy d) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků e) Přehledy o žácích školy f) Údaje o výsledcích vzdělávání g) Údaje o přijímacím řízení a přijetí ke studiu h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti j) Základní údaje o hospodaření školy 2

3 Charakteristika školy Název: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Sídlo: Česká Třebová, Habrmanova ulice 1500 IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: město Česká Třebová Ředitel školy: PaedDr. Zbyněk Slavík Zástupce ředitele: Mgr. Michal Šindelář web: Vzdělávací program: ŠVP pro ZV: Škola pro život Materiálně technické podmínky Budovy školy procházejí postupnou rekonstrukcí. Z největších oprav, které proběhly o prázdninách, je nutné jmenovat opravu anglických dvorků ( zmizela vlhkost ze suterénu budovy 1. stupně), výměnu oken ve školní jídelně. Již na jaře byl vyměněn umělý povrch hřiště na fotbal. Po celé škole byla vybudována nová počítačová síť. Spolu s novým serverem nám umožní lépe využívat počítačovou techniku a plnit podmínky související s čerpáním prostředků z projektu EU peníze školám. V jedné třídě byla kompletně vyměněna podlaha, která byla z důvodu vodovodní havárie v havarijním stavu. Využili jsme prostředky z EU peníze školám na nákup počítačové techniky, interaktivních tabulí. Trvá požadavek na výměnu oken na chodbách 2. stupně a v celé škole rekonstruovat sociální zařízení. Nevyhovující hygienické podmínky jsou v tělocvičně. Nemáme jedinou sprchu, nevyhovují šatny a celé sociální zařízení pro tělocvičnu ( jsou zde společná WC pro chlapce a dívky). Je připravena projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny a sociálních zařízení. Školská rada: Složení školské rady na volební období : Za zřizovatele: Hana Hrdličková, Ing. Dagmar Mayerová Za zástupce učitelů: Mgr. Petra Štanclová, Mgr. Jitka Maršálková Za zástupce žáků: Mgr. Kamila Janíčková, Mgr. Jitka Bulvová Počet tříd školy: 20 Počet žáků školy: 484 Počet oddělení ŠD: 4 3

4 Vedení školy : ředitel školy zástupce ředitele školy zástupce pro věci ekonomické vedoucí školní jídelny výchovná poradkyně PaedDr. Zbyněk Slavík Mgr. Michal Šindelář Petra Hrušková Jarmila Dostálová Mgr. Dana Skipalová Pedagogičtí pracovníci Počet pedagogických pracovníků 33 přepočteno 32,08 z toho učitelů 29 29,00 Počet THP ZŠ 2 ŠJ 2 Počet provozních prac. ZŠ 6 6 Počet provozních prac. ŠJ 4 2,50 Kuchař ŠJ 5 5,00 Mateřská a rodičovská dovolená 6 Celkem počet zaměstnanců 52 50,580 Učitelé 1.stupeň 1. Mgr. Dolečková Simona Ist, 2.st. 2. Mgr. Ehrenbergerová Libuše Ist 3. Mgr. Flídrová Eva Ist, 4. Mgr. Chmelařová Jana Ist 5. Mgr. Janíčková Kamila Ist 6. Mgr. Kapounová Ilona Ist 7. Mgr. Nováčková Jarmila 1st 8. Mgr. Rejmanová Eva Ist 9. Mgr. Šimková Pavla Ist 10. Mgr. Štanclová Petra Ist 11. Mgr. Trávníková Michaela Ist 12. Mgr. Vaňousová Lenka Ist Učitelé 2.stupeň 1. Černá Jana Př,Pč,Přp 2. Mgr. Dabrowská Dana Vv, VZ, Ov, Čj 3. Mgr. Hrišková Jana Čj,Aj, 4. Mgr. Peroutková Iva Čj,Tv,Ov 5. Mgr. Hübner Zdeněk D,Z,Ov 6. Mgr. Hylenová Stanislava M,Z,Ov, Pč 4

5 7. Kebrlová Daša M,Fy,Ch,Pč 8. Mgr. Kohoutková Eva Hv,D, Rj,LitDrV 9. Simona Kubátová Inf, Ov,Tv, Psaní p. 10. Mgr. Kufová Eva Čj 11. Kvasničková Hana Aj, Ov 12. Mgr. Maršálková Jitka M,Fy,Pč 13. Mgr. Peroutka Daniel Tv,Nj 15. Mgr. Skipalová Dana M,Vv, Pč 16. PaedDr. Slavík Zbyněk Př,Ch 17. Mgr. Šindelář Michal M 18. Mgr. Wacníková Hana Aj,Vv 19. Mgr. Tomáš Keprt SHF Školní družina 2010/ Elblová Lenka 2. Heinzová Iveta 3. Mgr. Pucholtová Eva 4. Pávková Kamila Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek: Petra Blaško Zuzana Janečková Jitka Bulvová ( ukončila pracovní poměr) Lenka Plocová Eva Pucholtová ( ŠD) Ludmila Pražáková Petra Venclová Ostatní zaměstnanci: THP: Magdaléna Kameníková Petra Hrušková Jarmila Dostálová Lenka Adamcová Správce budov : Radek Novák Uklízečky : Ludmila Borková Klára Borková 5

6 Anna Jansová Marie Turtáková Hana Váňová Zaměstnanci ŠJ : Adamcová Lenka Bodláková Věra Bauerová Marcela Dostálová Jarmila Dvořák Martin Dvořáková Jana Fiala David Hrušová Hedvika Smetanová Petra Suchomelová Vlaďka Nováková Jana Nováková Jana Kubíková Marie Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd: Simona Kubátová pokračuje v magisterském studiu oboru Základy technických věd a informačních technologií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Z nepedagogických pracovníků složil úspěšně maturitní zkoušku kuchař Martin Dvořák. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Učitelé dostali na začátku roku 2010/2011 nabídku DVPP, celková částka určená na DVPP se řídí rozpočtem školy. Studium anglického jazyka úspěšně zakončila Jana Chmelařová na Univerzitě Palackého v Olomouci. c) Semináře a školení 6

7 datum Učitel název akce místo konání Jana Černá Konference EVVO v Pardubickém kr. Pardubice Michal Šindelář Novela z. o ped. prac. Svitavy Zbyněk Slavík Porada ředitelů Žďár n. Sázavou učitelé 1. a 2. stupeň Smart club Česká Třebová Simona Kubátová konference Vzdělávání 21 Pardubice učitelé 1. a 2. stupeň Fraus - seznámení s IA softwarem škola Eva Kohoutková Holocaust ve vzdělávání Terezín stupeň Vkládání dat na web škola Dana Skipalová VP - Volba povolání Pardubice 20.1.,27.1.,3.2. Kapounová, Plocová Člověk a zdraví Česká Třebová Černá, Maršálková projekt VUREES - env. a ekon. souvis. Jesenice Dana Skipalová Seminář VP - IVP Ústí nad Orlicí Zbyněk Slavík EU peníze školám NIDV Pardubice školení ČK viz prez listina Život zachraňující úkony školení ČK Česká Třebová Eva Flídrová Výukové metody v 1. třídě ZŠ Pardubice Ilona Kapounová Výukové metody v 1. třídě ZŠ Pardubice Petra Štanclová Školení AV media Česká Třebová Jana Černá Zážitková pedagogika Bělá u Jevíčka Flí, Jan, Prá, Trá, Šim, Šta Člověk a zdraví Česká Třebová Počet žáků a jejich státní příslušnost Česká republika 484 žáků Vietnam.. 1 žák Slovensko. 1 žák Prospěch : a) l. pololetí l. st. Prospělo s vyznamenáním 214 Prospělo 67 Neprospělo 0 2. st. Prospělo s vyznamenáním 41 7

8 Prospělo 149 Neprospělo 13 Nehodnoceno 0 Z jednoho předmětu neprospělo 8 Ze dvou předmětů neprospělo 4 Ze tří a více předmětů neprospělo 1 1. st st. Prospělo s vyznamenáním 255 Prospělo 216 Neprospělo Celkem 484 žáků b) 2. pololetí 1. st. Prospělo s vyznamenáním 202 Prospělo 75 Neprospělo 2 2. st. Prospělo s vyznamenáním 44 Prospělo 158 Neprospělo 4 Z jednoho předmětu neprospělo 3 Ze dvou předmětů neprospělo 0 Ze tří a více předmětů neprospělo 1 1. st st. Prospělo s vyznamenáním 246 Prospělo 233 Neprospělo Celkem 483 žáků Zameškané hodiny Omluvené průměr na žáka neomluvené průměr na žáka 1.pololetí , ,012 2.pololetí , ,362 Výchovná opatření: Napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvala TU pochvala ŘŠ l. pololetí l. stupeň stupeň pololetí 8

9 l. stupeň stupeň l. pol pol. l. stupeň stupeň Volitelné předměty V souladu s ŠVP si žáci ročníků mohli vybrat z široké nabídky volitelných předmětů, které byly vyučovány s dotací 2 hodiny týdně. 6.ročník : 1) Vedení domácnosti 2) Literárně dramatická výchova 3) Přírodovědná praktika 4) Sportovní hry fotbal 7.ročník : 1) Německý jazyk 2) Ruský jazyk 3) Výtvarný seminář 4) Technika rýsování 5) Sportovní hry - fotbal 8.ročník : 1) Německý jazyk 2) Fyzikální praktika 3) Ekonomika domácnosti 4) Sportovní hry fotbal 9.ročník : 1) Ruský jazyk 2) Psaní na počítači 3) Sportovní hry - fotbal Dělené hodiny V 5. ročníku jedna hodina M Anglický jazyk roč. Tělesná výchova roč. Pracovní činnosti roč. Informatika 6.-9.roč. Volitelné předměty dle ŠVP roč. Zápis žáků do 1. ročníku Ve dnech 27.a 28.ledna 2011 se k zápisu do 1. ročníku na naši školu dostavilo 52 dětí, 21 chlapců a 31 dívek. Z tohoto počtu bylo 6 odkladů (3 chlapci a 3 dívky). Po odkladu školní docházky bylo zapsáno 12 dětí, 9 chlapců a 3 dívky. 9

10 Děti byly uvítány různými pohádkovými postavami, které je doprovázely do vyzdobené třídy. Tam na ně čekala pan učitelka. Žáci 1. a 2. stupně převlečeni do kostýmu postav z pohádek pomáhali budoucím prvňáčkům zbavit se ostychu z velké budovy a při čekání a chodbě si s nimi hráli. Ve třídě pak děti pod vedením paní učitelky plnily jednotlivé úkoly. Zábavnou formou byla zjišťována úroveň školní zralosti u jednotlivých dětí. Na závěr si děti mohly vybrat některý z dárečků, které pro ně vyrobili žáci naší školy. Rodiče obdrželi podrobnou informační knížku a doporučení, jak s dítětem pracovat do začátku školního roku. Nejčastějším doporučením bylo zajistit nápravu vadné výslovnosti pravidelnou logopedickou péčí. Hospitační a kontrolní činnost 1. stupeň Hospitační činnost byla zaměřena na: Adaptaci žáků 1. ročníku na nové prostředí Nové metody ve výuce podle ŠVP Připravenost pedagoga a organizace hodiny Využití pomůcek Spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků 2. stupeň Kontrolní činnost byla zaměřena na: Vedení povinné dokumentace (třídní kniha, třídní výkaz, osobní spis žáka, matrika) Soulad tematických plánů s osnovami, rozvržení učiva do ročníků Vedení žákovských knížek a sešitů Plnění klíčových kompetencí dle ŠVP Plnění úkolů metodických sdružení Používání interaktivní tabule ve výuce Hodnocení činnosti výchovné poradkyně I. Činnost zaměřená na volbu povolání Oblast Výchova k volbě povolání byla zařazena do vzdělávacích programů: 8. třída v II. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti 9. třída v I. pololetí v rámci předmětu praktické činnosti třídy v občanské výchově VP průběžně spolupracovala s rodiči při rozhodování o dalším vzdělávání žáků, v případě nevyhraněného zájmu žáka doporučila návštěvu IPS a PPP v Ústí nad Orlicí k testování profesních zájmů prováděla základního šetření k volbě povolání spolupracovala s příslušnými vyučujícími pracovních činností a občanské výchovy, kteří se v rámci předmětu také zaměřují na volbu povolání, průběžně poskytovala potřebné informace a materiály 10

11 pravidelně spolupracovala s pracovníky Informačního a poradenského střediska ÚP Ústí nad Orlicí, získávala aktuální informace o současném trhu práce. zabezpečila účast v projektu Volba povolání v Pardubickém kraji vyhlášeném Krajskou hospodářskou komorou. V rámci dotovaných exkurzí do výrobních firem žáci 8. a 9. tříd navštívili o AVX Lanškroun výroba kondenzátorů o SVITAP Svitavy výroba technických tkanin, vázacích PET pásků o BV elektronik Holice výroba transformátorů o PÖSAMO Holice výroba řetězů, ocelových lan o BRAVO Isolit Jablonné nad Orlicí výroba kuchyňských přístrojů o Dřevotvar Jablonné nad Orlicí výroba nábytku zorganizovala dvě schůzky s rodiči vycházejících žáků + TU o problematice vhodné volby SŠ a o novinkách v přijímacím řízení informovala vycházející žáky a jejich rodičů o Přehlídce středních škol, která se pravidelně koná v měsíci říjnu v České Třebové průběžné sledovala a následně informovala žáky o změnách ve studijních oborech a požadavcích na přijímací zkoušky Jednotné přijímací zkoušky v Pardubickém kraji zpracovala a vyplnila celkem 179 přihlášek na PC v případě nepřijetí na střední školu pomohla rodičům s odvoláním vedla individuální pohovory s žáky a jejich rodiči ať už z jejich vlastní iniciativy nebo dle připomínek ostatních pedagogických pracovníků z důvodu prospěchových a výchovných. Ne vždy se podařilo s rodiči sjednotit požadavky na dítě, na některých jednáních byla znát neochota rodičů více spolupracovat se školou. II. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení V případě diagnostiky některé z vývojových poruch učení spolupracovala výchovná poradkyně s příslušnými vyučujícími a rodiči na formách a metodách práce s žákem při vyučování, aby se i přes své znevýhodnění mohl aktivně zapojovat do vyučování. Žákům se přizpůsobil rozsah učiva, jeho interpretace a způsob hodnocení. Učitelé volili ve třídě takové postupy, aby mohl s žákem pracovat individuálně a vhodně jej zapojovat do skupinové práce. Učitelé s žáky mohli pracovat na PC, kde jsou pro ně připraveny výukové programy, měli k dispozici i vhodné speciální učebnice právě pro žáky s SPU. Pokud byla u žáka diagnostikována těžší formy nebo více SPU, pak byl doporučen k individuální integraci v běžných třídách na ZŠ a vzděláván podle IVP. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte byl po společné konzultaci vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se v průběhu roku pracovalo. V něm byly uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v PSPP zaměříme, pomůcky, které se budou používat, formy a metody práce, způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k příslušné specifické poruše a výkony hodnotíme s tolerancí. S dětmi pracují zkušené učitelky příslušných předmětů. Integrace je postavena právě na odborné zdatnosti všech vyučujících a spolupráci s PPP (psycholog, speciální pedagog) a rodiči. Každý týden žák navštěvuje předmět speciální pedagogické péče přibližně v délce jedné vyučovací hodiny, popř. 2x30 min., a to se souhlasem rodičů. U dětí s diagnostikovanou SPU posilujeme jejich osobnostní rozvoj. Všichni se učíme respektovat individuální potřeby dítěte, toleranci a vzájemné spolupráci. I integrace umožňuje optimální rozvoj dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem a zmenšuje tak 11

12 jeho individuální znevýhodnění. Ve školním roce 2010/2011 se podle IVP vzdělávali 2 žáci z 1. stupně. Vzdělávání žáků s poruchou chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří často nerespektují některé formy společenského chování. Jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Ve spolupráci a na doporučení PPP se snažíme netolerovat nevhodné chování a zamezit konfliktním situacím. Je nutné klást u těchto žáků důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení při sebehodnocení, jednání bez manipulací. Podporujeme a oceňujeme žádoucí chování ve škole, zapojování se do aktivit a spolupráci. III. Spolupráce s PPP Výchovná poradkyně byla v průběhu školního roku neustále v kontaktu s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, kdy společně řešili výukové a výchovné problémy žáků. Ti nejvíce navštěvovali PPP v Ústí nad Orlicí, dále pak ve Svitavách a Brně. Ve školním roce 2010/2011 navštívilo poradnu celkem 40 žáků. Jednalo se o nová vyšetření u dětí s výukovými obtížemi nebo o kontrolní vyšetření žáků již v PPP evidovaných. Výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními vyučujícími podává návrh na vyšetření žáka v PPP, shromažďuje podklady pro nové nebo kontrolní vyšetření, konzultuje s třídními učitelkami 1. tříd případný dodatečný odklad školní docházky u slabších žáků. Podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a jejich dodržování pro integrované žáky, účastní se odborných seminářů organizovaných PPP. Ve školním roce 2010/2011 pokračovala spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí na realizaci interaktivních programů Řešení problematiky vztahů ve třídě pro třídní kolektivy 7. tříd, kde se vyskytly projevy negativního chování netolerance a šikanování. Program měl 3 části: šetření SORAD Vrstevnické vztahy Šikana a její prevence. Ve 4. a 5. třídách byl realizován program Krok za krokem první setkání s psychologem. S realizací těchto programů pracovníky PPP v Ústí nad Orlicí máme opakovaně velmi dobré zkušenosti. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Počty přijatých žáků Gymnázium 4 leté 6 leté 8 leté SOŠ SOU OU Konzervatoř Celkem Celkový počet žáků, kteří ukončili docházku ve šk. roce 2010/2011 byl 54. Všichni žáci byli přijati ke studiu na některý z oborů uvedených typů škol. V 1. kole bylo přijato 43 žáků, tj. 79%. 12

13 Počet přijatých 4 leté studijní obory Gymnázium Česká Třebová 7 VOŠ a SOŠ Česká Třebová 4 SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová 2 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 2 SOŠ a SOU Lanškroun 2 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 4 Konzervatoř J. P. Vejvanovského Kroměříž 1 S zdravotní škola Ústí nad Orlicí 2 SŠ cestovního ruchu Choceň 1 SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 4 SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 Střední zdravotní škola Svitavy 1 SSOŠ Trading Centre Litomyšl 1 SPŠ elektrotechnická Pardubice 2 ISŠ Moravská Třebová 1 SOŠ a SOU Polička 1 VOŠ a S pedagogická škola Litomyšl 1 SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 1 Celkem 38 Počet přijatých 3 leté učební obory SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová 4 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 4 Česká lesnická akademie SŠ a VOŠ Trutnov 1 SŠ cestovního ruchu Choceň 1 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 2 SOU plynárenské Pardubice 1 SOŠ a SOU Polička 1 Celkem 14 Nižší třídy - 8. třída SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 SOŠ automobilní a SOU Ústí nad Orlicí 1 Celkem 2 5. třídy 8-leté gymnázium: Gymnázium Česká Třebová 13 13

14 Prevence rizik a školní úrazy a/ Počet úrazů : úrazy úrazy - chodba školn í rok úrazy - úrazy - tělocvik úrazy - úrazy - registrova né Odškod něné celkem třída dílna škol.akce úrazy Úrazy ( Kč ) chl d chl d chl d chl d chl d chl d chl d ,- b/ Vyhodnocení úrazů : Při rozboru úrazovosti ve školním roce 2010/2011 je zřejmé, že počet úrazů mírně klesl, a to z 54 ve školním roce 2009/2010 na 50 případů. K největšímu počtu úrazů u žáků docházelo při výuce tělesné výchovy. Dále následují úrazy, ke kterým dochází ve třídách a na chodbách obou školních budov. Byly obvykle způsobeny neopatrností, neobratností nebo zbrklostí k sobě nebo ke spolužákům. Menší počet úrazů se stal na školních akcích ( vycházkách, školních výletech a v dopravních prostředcích ). Při porovnání počtu úrazů u žáků lze pozorovat, že počet úrazů převládal u chlapců. Ve školním roce 2010/2011 bylo ke dni odškodněno pojišťovnou KOOPERATIVA 14 žákovských úrazů celkovou částkou ,- Kč. Jednalo se o zlomeniny nebo nedokončené zlomeniny částí horních i dolních končetin a tržné ranky, všechny bez trvalých následků. c/ Prevence rizik : Z přehledu úrazů u žáků je zřejmé, že jejich počet v porovnání s minulým rokem stagnuje. Při výuce tělesné výchovy se snažíme o dodržování metodických postupů při nácviku nových dovedností, udržovat kázeň, nepřeceňovat svoje síly a nepřehánět míru soutěživosti. Ve škole se o přestávkách snažíme o zvýšený dohled nad žáky a zlepšení vztahů v třídních kolektivech a mezi jednotlivými žáky. Klademe důraz na poučení o bezpečnosti při jakékoliv činnosti ve škole. Environmentální výchova ekologické besedy Tonda Obal na cestách pro 4., 5. a 6. třídy přednášky trvající vždy 1 vyučovací hodinu pro každou třídu. 2. Den Země Den Země II. stupeň : Jaro ve škole tvůrčí dílny pro jednotlivé ročníky s následnou prezentací v jednotlivých ročnících 6. dílny: smaltované šperky a výroba ručního papíru 7. dílny: cvičení s hudbou v přírodě, jarní hry s kuličkami, fazolemi,.. 14

15 8. dílny: vaření, batikování a pozorování vodních živočichů 9. dílny: exkurze do vodárny, přírodní paletky, přednáška Jaro v Andách Den Země pro I. stupeň - celoměstský Den Země s mnoha stánky s možností rukodělných činností, řemesel, Pro ZŠ města ke Dni Země vyhlášení soutěže ve sběru papíru. Nejlépe se umístila ZŠ Habrmanova: obsadila všechna první 3 oceněná místa. (Lanový park, nákup pomůcek a her) 3. Třídění odpadů - celoškolní soutěž jednotlivých tříd. Hodnotí personál školy. Vyhodnocení proběhlo každé pololetí. Finanční odměnu pro třídy zajistil Spolek Červenka. Byly oceněny v I. pololetí třídy: 9.A a 9.B, ve druhém pololetí: 6.A a 7.B. 4. Vybavení učebny pěstitelství Ekocentra Červenka Na podzim 2010 byla v učebně pěstitelství instalována bílá tabule a pracovní stolky se zásuvkami na psací potřeby a papíry. Vše bylo pořízeno z projektu Dřebo 2010, který podala ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové. 5. Dne se uskutečnila exkurze do ZOO Praha pro vybrané žáky, kteří pečují celoročně pečlivě a pravidelně o ZOO koutek na škole. Dalšími účastníky exkurze byli nejlepší řešitelé regionální přírodovědné soutěže konané na ZŠ Habrmanova v roce Finančně podpořeno grantem Pardubického kraje. 6. ZOO koutek na škole je pravidelně spravován asi 15 žáky naší školy. Skládá se z akvárií, terárií, klecí a insektárií ve kterých jsou chovány akvarijní rybičky, osmáci, křečci, andulky a pakobylky. Protidrogová prevence Snahou školy je, aby se prevence negativních /sociálně patologických/ jevů prováděla v průběhu celého školního roku a stala se tak samozřejmou součástí výchovně vzdělávacího působení školy. Zaměřujeme se na multikulturní výchovu a vztahy mezi žáky, výchovu k toleranci a proti rasismu. Této oblasti je věnována přiměřená pozornost, rizika jsou vyhodnocována na základě hodnocení chování žáků a jsou přijímána odpovídající opatření. V oblasti prevence jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, především však třídní učitelé. Speciálně jsou vzděláváni výchovný poradce a preventista SPJ. Výchovné komise projednávaly většinou neomluvené hodiny dětí, přestupky týkající se neplnění školních povinností. Tyto prohřešky jsou hodnoceny dle školního řádu výchovnou komisí a posléze pedagogickou radou. Je vždy hledána nejvhodnější cesta k řešení problému. V první řadě je situace řešena s rodinou žáka. Zařazení problémového žáka do programu PPP v Ústí nad Orlicí, nebo do terapie Mimózy v Ústí nad Orlicí.. Někteří rodiče jsou ochotni spolupracovat s pedagogy ve prospěch dítěte, ale někteří rodiče i nadále se svým dětem standardním způsobem nevěnují. Spolupráce s odborem péče o dítě je velmi dobrá. Je možné domluvit se rychle na nutných opatřeních. Dále škola spolupracuje s PPP v Ústí nad Orlicí - vyšetření žáků s výchovnými či. vzdělávacími problémy, projektová činnost s problémovými kolektivy tříd ( 7.A, 7.B, 8.A..). V učebně výpočetní techniky některé skupiny žáků shlédly program zaměřený na kyberšikanu. Žáci mají vcelku dobré znalosti o drogách, jejich účinku a společenské nebezpečnosti. Sociální a osobnostní dopady zneužívání těchto látek se převážně diskutují s žáky v občanské výchově a výchově ke zdraví. Prevence SPJ je standardní. 15

16 Nejvýznamnější akce, projektové dny: Hry bez zábran V závěru kalendářního roku 2010 jsme zkusili pro žáky 2.stupně místo vánoční akademie netradiční soutěže. Osmičlenná družstva plnila nejrůznější disciplíny. Samotné disciplíny nebyly jednoduché - namalovat vlastní erb, postavit z kostek přivezených na vlastním "hřbetě" co nejvyšší stavbu, provést svého "slepého" druha náročnou stezkou, projet na lyžích pro čtyři osoby slalomem či v rytířské zbroji udolat protivníka. Všichni diváci a soutěžící strávili v příjemné atmosféře téměř čtyři hodiny a výborně se bavili. Jaro ve škole Den Země, 20.4., 2. stupeň, projektový den: tvůrčí dílny pro jednotlivé ročníky s následnou prezentací v jednotlivých ročnících 6. ročníky - dílny: smaltované šperky a výroba ručního papíru 7. ročníky - dílny: cvičení s hudbou v přírodě, jarní hry s kuličkami, fazolemi,.. 8. ročníky - dílny: vaření, batikování a pozorování vodních živočichů 9. ročníky - dílny: exkurze do vodárny, přírodní paletky, přednáška Jaro v Andách Zmizelí sousedé - výstava Ve čtvrtek 17. února 2011 jsme na naší škole slavnostně zahájili výstavu Zmizelí sousedé, která byla věnována dětským obětem holocaustu a je společným projektem Židovského muzea v Praze a občanského sdružení Zapomenutí. Tuto výstavu navštívili nejen naši učitelé nebo učitelé s dětmi z ostatních základních škol či místního gymnázia, ale také mnoho občanů z řad laické veřejnosti z České Třebové a jejího okolí. Tato výstava nám všem připomněla, že i v České Třebové měla do 2. světové války domovské právo řada našich spoluobčanů, kteří byli pro svůj židovský původ předurčeni nacistickými okupanty k likvidaci. Minulost nelze změnit, ale je nutné se z ní poučit a především nedopustit, aby se podobné krutosti v jakékoliv podobě mohly opakovat. Vánoční besídka v Národním domě V pondělí proběhlo v Národním domě vystoupení všech tříd 1. stupně. Děti si pro své spolužáky připravily program různého zaměření: dramatizaci pohádky, tanečky moderní, lidové, country. Děti zazpívaly písně lidové i moderní, předvedly písničky z hodin anglického jazyka. Celý dopolední program byl provázen žáky z 5. C. Besídka v Národním domě byla završením několikatýdenního úsilí. Zdraví a bezpečnost 3. května proběhl projektový den s názvem Zdraví a bezpečnost pro 1. stupeň. Žáci se zúčastnili přednášek s praktickými ukázkami zásad 1. pomoci, prohlédli si vojenskou techniku a dověděli se mnohé o obraně naší vlasti v době 2. světové války. Program, který si pro nás připravili členové Hasičského záchranného sboru ČD a MP Česká Třebová byl z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přesunut na následující projektový den Sportovní den dětí. Sportovní den dětí 3. června se žáci 1. stupně zúčastnili sportovního dne spojeného s oslavou Dne dětí. Žáci byli rozděleni do soutěžních hlídek, které v terénu plnily rozličné úkoly a snažily se do cíle doběhnout v co nejkratším čase. Aktivity v přírodě byly zpestřeny programem Hasičského záchranného sboru ČD s ukázkou hasičské techniky, besedou s MP Česká Třebová a praktickou přednáškou zdravotnice Červeného kříže. Na všechny děti čekala sladká odměna a pro ty nejlepší ocenění ve formě diplomu. 16

17 Návštěva Východočeského divadla v Pardubicích Ve školním roce 2010/2011 jsme s výběrem 30 žáků 8. a 9. ročníku navštěvovali Východočeské divadlo v Pardubicích. Zhlédli jsme tato divadelní představení: 1. A. Abraham ČACHTICKÁ PANÍ 2. E. Kishon LIŠKA V KURNÍKU ANEB PAN MINISTR V KMÍNOVICÍCH 3. D. Wasserman MUŽ Z KRAJE LA MANCHA 4. A. P. Čechov VIŠŇOVÝ SAD 5. J. Kander - CHICAGO 1. stupeň kulturní akce Hudba je prima ségra nový hudební pořad skupiny TRAVELLERS z Přerova Jak se krotí princezna dramatizace pohádky, DAP Praha Rytmus v nás výchovně-vzdělávací koncert bubenické skupiny Jumping Drums Dobrodružství Toma Sawyera inscenace divadla GONG Praha Filmové představení Kaňka do pohádky Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Česká Třebová Vystoupení dramatického kroužku DDM Nesmrtelná teta Kulturní akce 2. stupeň ČR země známá neznámá vzdělávací pořad pro ročník Thespidova kára aneb Od kultovních obřadů k Shakespearovi div. představení pro 8. a 9. ročník Podzimní doteky přehlídka tanečních vystoupení Taneční školy Š. Prossové 6. a 7. ročník Doktor od Jezera hrochů film. představení 6. a 9. ročník Rytmus v nás výchovně vzdělávací pořad skupiny JUMPING DRUMS roč. Bigbít vých. koncert skupiny TRAVELLERS roč. Dobrodružství Toma Sawyera divadlo GONG Praha 6. roč. Gordický uzel hudební komedie divadla Pohádka Praha ročník Zahraniční výměny Slovensko partnerské město Svit Pobyt našich dětí na Slovensku Program: 1. Výlet do Tater (Tatranská Lomnica, Skalnaté pleso) 2. Návštěva historických míst (Spišský hrad, Levoča) 3. Sportovní a společenské aktivity (AquaCity Poprad, dětská diskotéka) 4. Slavnostní přijetí na radnici města Svit Pobyt slovenských dětí a učitelů v České Třebové Program: 17

18 1. Přírodovědný program (Toulovcovy maštale a záchranná stanice Pasíčka) 2. Praha zoologická zahrada, historické centrum 3. Kulturně historický program (vystoupení Tanečního soboru ZUŠ Příběh Země, pravěká osada Křivolík 4. Slavnostní přijetí na radnici města Česká Třebová; závěrečná diskotéka Besedy Příběhy bezpráví Filmy projektu společnosti Člověk v tísni PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ nepatří k těm, které by si člověk mohl pustit na dobrou noc. Současně patří k těm, které by měl vidět každý. Ukazují totiž to zlé z paměti 20.století, co bychom nejraději vytěsnili a na co bychom často rádi zapomněli. Ukazují syrovou realitu takovou, jaká byla. Jsou to příběhy obětí nacismu i komunismu. Do uvedeného projektu je naše škola zapojena již čtvrtým rokem. 22.října 2010 se tedy žáci osmých a devátých tříd měli možnost seznámit s neblahou problematikou komunistické minulosti prostřednictvím dokumentárního filmu POSTAVENÍ MIMO HRU. Skutečný příběh našich hokejistů - poválečných mistrů světa - kteří byli počátkem 50.let zbaveni svobody a odsouzeni jako sprostí zločinci. V následné besedě k žákům promluvil velmi vzácný host, první nositel ceny Ferdinanda Peroutky a redaktor Českého rozhlasu, pan Jiří Ješ. Sám je pamětníkem těchto smutných let (v 50.letech byl odsouzen za dopis odeslaný na Západ k dlouhým letům vězení) a ve svých pravidelných komentářích na Českém rozhlase 6 (nejen) tyto minulé časy posluchačům připomíná. Mluvil mimo jiné o nutnosti předcházet podobným excesům i do budoucna, nepřipustit, aby se zlo v jakékoli nové možné podobě šířilo dál. Naši žáci se tak mohli setkat s jedním z našich předních rozhlasových komentátorů a současně si uvědomit, že i oni budou jednou mít vliv na to, jakým směrem se budou ubírat další osudy naší země. Exkurze Přírodovědná exkurze Praha pro výběr žáků z 9. ročníků: Armádní muzeum na Žižkově, Národní muzeum: výstava Staré pověsti české, mineralogické a paleontologické oddělení. Palác knihy Luxor. Dějepisná exkurze do Prahy - dne 9. prosince 2010 jsme pro žáky osmých ročníků uspořádali dějepisnou exkurzi do Prahy. Zde jsme navštívili velmi zajímavý program Badatel v Židovském centru, které se nachází nedaleko Staroměstského náměstí. Tento program obsahoval prohlídku tří nejznámějších synagog v židovském centru Prahy s podrobným výkladem. Ve druhé části si děti v Židovském centru prakticky vyzkoušely při jejich workshopu, jak konkrétně probíhaly jednotlivé židovské svátky, vyplňovaly pracovní listy na tato témata a dozvěděly se mnoho nových informací ze židovské tématiky. Dále jsme pokračovali pěšky zasněženou Prahou do Království železnic, kde jsme absolvovali další připravený program na téma Historie železnice. Účast na olympiádách a soutěžích Výsledky Pythagoriády 18

19 Pythagoriády se zúčastnilo 22 žáků 6.ročníku. Jeden úspěšný řešitel Karel Gregar (6.A) 10 bodů. Dějepisná olympiáda Dne 22. listopadu 2010 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Účastnilo se jí 7 žáků 8. a 9. ročníků. Výsledky : místo obsadili žáci - Barbora Čápová z 9. A,, Luboš Řehák z 9. B, oba dva se shodným počtem 53 bodů, 3. místo obsadila žákyně - Lucie Kopecká z 9. A s počtem bodů 51. Na základě propozic 40. ročníku dějepisné olympiády s tematickým zaměřením "Ve zdraví i v nemoci" /Od šamana po penicilin/ vyslala naše škola první dva žáky do okresního kola, které se konalo v měsíci únoru 2011 v Ústí nad Orlicí. Zde jsme se však již vzhledem k velké konkurenci neprosadili. Přírodovědné soutěže: Školní kola Přírodovědných soutěží I. a II. stupně duben 2011 Regionální soutěže na ZŠ Habrmanova: Na regionální přírodovědné soutěže naše škola obdržela grant ve výši ,- Kč z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok Část grantu je určena na zakoupení vycpanin ptáků do přírodopisu. 4. května - Poznávání rostlin, živočichů a minerálů 1. stupeň: Kategorie : Rostliny a minerály 3. ročník z 18 účastníků Vendulka Vomáčková 3. místo Adéla Říhová, Jan Janíček 7. místo Veronika Koubová 8. místo Kategorie : Rostliny a minerály ročník z 38 účastníků Daniel Sláma 1. místo Dominik Habiger 5. místo Kategorie : Živočichové a minerály - 3. ročník z 24 účastníků Magda Špičáková 9. místo Kategorie : Živočichové a minerály ročník z 36 účastníků Natálie Šumberová 4. místo Daniel Sláma 8. místo 12. května -Mineralogická olympiáda pro Pardubický kraj Zúčastnilo se celkem 27 žáků ze ZŠ a SŠ Pardubického kraje. 25. května - Poznávání rostlin, živočichů a minerálů II. stupeň: Úspěchy našich nejlepších žáků: roč. Živočichové a minerály ze 43 účastníků: 4. místo B. Vulcová 7. r roč. Živočichové a minerály ze 32 účastníků: 1. místo K. Duspivová 8.r. 5. místo Š. Kašparová 8. r. 6.. místo K. Suchá 8. r. 20. října 2010 se konala celostátní soutěž Přírodovědný klokan. 19

20 Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Za naší školu se této soutěže zúčastnilo 32 žáků. Nejlepší řešitelé z naší školy byli Jakub Fibigar a Jan Škoda 9.B, jan Faltys z 9. A. Sportovní akce školy Největší úspěchy našich sportovců Halový fotbal (školní futsalová liga) 3. místo mladších žáků v okresním finále Atletický čtyřboj 1. místo mladších žáků v okresním finále 3. místo mladších žákyň v okresním finále 3. místo starších žákyň v okresním finále Soutěže Dále se naši žáci zúčastnili soutěží v následujících sportovních odvětvích: vybíjená, florbal, malá kopaná, atletika, střelba ze vzduchovky, stolní tenis. Lyžařský výcvik - se tentokrát konal od do v Peci pod Sněžkou na chatě Bažina. Za výborných sněhových podmínek jsme uskutečnili kromě tradičního sjezdového a snowboardového výcvik i výcvik na běžkách. Kurzu se zúčastnilo 30 žáků ze 7. ročníků, kteří byli doplněny třemi staršími spolužačkami. Vše se obešlo bez vážnějších zranění. Kurz vodní turistiky - už podruhé proběhl vodácký kurz na řece Ohři v termínu Zúčastnilo se ho 24 žáků devátého ročníku. Oproti minulému roku nám přálo i počasí a tak se vše obešlo bez vážnějších problémů. Plavecký výcvik Ve školním roce 2010/2011 se žáci ročníku zúčastnili plaveckého výcviku ve spolupráci s TJ Plaveckým střediskem v České Třebové. V deseti výukových lekcích se žáci seznámili se zásadami hygieny a bezpečnosti v plaveckém bazénu, žáci prvního ročníku se adaptovali na vodu a ostatní si osvojili základy plaveckých dovedností. Zdokonalili si plavecké styly a naučili se pomoci tonoucímu. Po ukončení plaveckého výcviku žáci obdrželi Mokrá vysvědčení. Výlety 1. ročník Dne si první třídy vyrazily na svůj první školní výlet do okolí svého města. Trasa výletu vedla Podhorkou do obce Rybník,dále naučnou stezkou podél Skuhrovského potoka až na Srnov. Za krásného slunečného počasí si prvňáčci pohráli a zasoutěžili. 2. ročník Dne si třídy 2.A a 2.B vyšláply na Kozlovský kopec.vydaly se Liščí stopou, kde na ně čekaly záludné otázky, které plnily ve družstvech až k rozhledně.většina dětí si troufla na vrchol rozhledny, kde si užívaly nádherný výhled do všech světových stran. Po vydatné svačině obohacené nákupem dobrot v místní restauraci přišlo vyhodnocení soutěže a hledání pokladu. 20

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více