Enterprise Architect Informační portál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enterprise Architect Informační portál"

Transkript

1 Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Název dokumentu Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Verze 4.0 Autor Petr Kalíš Společnost Dataprojekt s.r.o. Kontakt WWW Dataprojekt s.r.o Stránka 1

2 OBSAH 1 SLOVNÍK ÚČEL DOKUMENTU ÚČEL APLIKACE RELEASE PLÁN FUNKČNOSTI APLIKACE ENTERPRISE ARCHITECT INFORMAČNÍ PORTÁL ZOBRAZENÍ REPOSITORY Obecné chování seznamů (gridů) Vícejazyčnost Práce s digramy ZOBRAZENÍ DETAILŮ ELEMENTŮ (TŘÍD, BALÍČKŮ, AKTIVIT A DALŠÍCH ) VYHLEDÁVÁNÍ EDITACE DAT V REPOSITORY Přidávání poznámek na diagram Editace struktury dat v repository (stromečku) Editace elementů (třídy, aktivity a další) Editace diagramů Editace vazeb Mazání prvků repository Zohlednění verzování při editaci modelů Závěr POHLEDY NA DATA Architektonický pohled Struktura systémových komponent Popis systémových komponent Pohled pro správu požadavků Projektový pohled Správa architektonických rozhodnutí Správa architektonických vzorů (patternů) ZOBRAZENÍ REPOSITORY POMOCÍ PUBLIKAČNÍHO MODULU OSOBNÍ PROSTOR DISKUSE A KOMENTÁŘE HODNOCENÍ ELEMENTŮ A DIAGRAMŮ REPORTY A STATISTIKY DOPADOVÉ ANALÝZY STREAMOVÁNÍ ZMĚN SYSTÉM UŽIVATELŮ A UŽIVATELSKÝCH OPRÁVNĚNÍ DUPLIKACE STANDARDNÍ FUNKCIONALITY SYSTÉM OPRÁVNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K APLIKACI EA INFOPORT ÚČET HOSTA (GUEST) NÁVŠTĚVNÍKA BEZ REGISTRACE PODPOROVANÉ ÚLOŽIŠTĚ UŽIVATELŮ SPRÁVA SYSTÉMU A SPRÁVA PROJEKTU Dataprojekt s.r.o Stránka 2

3 8 ÚPRAVY VZHLEDU PORTÁLU BEZPEČNOST BUDOUCÍ ROZVOJ (ROADMAP) OTEVŘENÝ INTERFACE PROPOJENÍ SE SYSTÉMEM CONFLUENCE PROPOJENÍ SE SYSTÉMEM JIRA VERZOVÁNÍ SPRÁVA TESTOVACÍCH PŘÍPADŮ (TESTCASES) SPRÁVA RIZIK REPOSITORY SLUŽEB IMPORT REÁLNÝCH DAT Z PROVOZNÍCH SYSTÉMŮ SPRÁVA DOKUMENTŮ PODPORA ŽIVOTNÍHO CYKLU ELEMENTŮ PROCESNÍ POHLED VÍCE REPOZITÁŘŮ DOPADOVÉ ANALÝZY STREAMOVÁNÍ ZMĚN V MODELU POMOCÍ RSS KOMPLEXNÍ VYHLEDÁVÁNÍ REPORTING POŽADAVKY NA HARDWARE, SOFTWARE A PODPOROVANÉ DATABÁZE KOMPONENTY ENTERPRISE ARCHITECT INFORMAČNÍ PORTÁL PODPOROVANÉ DATABÁZE PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY POŽADAVKY NA HARDWARE POŽADAVKY NA INSTALOVANÝ SOFTWARE POŽADAVKY HTTP SERVER PHP EXPRESS AKTUÁLNĚ PODPOROVANÉ JAZYKY Dataprojekt s.r.o Stránka 3

4 1 Slovník Kapitola obsahuje seznam výrazů a jejich vysvětlení. Výraz Repository browser Prvek repository Element EA Infoport EA Vysvětlení Ovládací prvek ve formě stromečku, který obsahuje celou strukturu repository Jedná se o jakoukoliv část repository, element, diagram, package, border apod. Nejedná se o vazby. Fyzická entita v EA repository třída, aktivita, usecase apod. Nejde o package, diagram nebo vazby. Enterprise Architect Informační portál Enterprise Architect 2 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout základní informace o aplikaci (či spíše systému) Enterprise Architect Informační portál (EA Infoport), který je vyvíjen společností Dataprojekt s.r.o. Popsány jsou zde vlastnosti a funkčnosti aplikace. Upozornění: tento dokument neslouží jako uživatelský manuál. Uživatelský manuál je dodáván ke každé instalaci Enterprise Architect Informační portál. 3 Účel aplikace Enterprise Architect Informační portál je tenký klient (na bázi internetového prohlížeče), který je schopen zobrazit repository Enterprise Architect v reálném čase, včetně všech diagramů, elementů a dalších prvků Enterprise Architect. Dále nabízí rozsáhlé možnosti editace, podporuje zobrazování informací na základě oprávnění uživatele, plné vyhledávání a to vše bez nutnosti instalace nástroje Enterprise Architect. Implementací tohoto nástroje jsme odstranili největší nevýhodu jinak skvělého nástroje Enterprise Architect, a to slabé možnosti publikace informací prostřednictvím HTML. Nyní je možné publikovat modely, procesy a jiné informace doslova kdekoliv. Nicméně jsme se neomezili pouze na převedení existujících funkčností EA do prostředí WWW, ale doplnili jsme jej (a průběžně doplňujeme) o další užitečné vlastnosti. Mimo výše zmíněného systému oprávnění, nebo třeba efektivní vyhledávání se jedná například o systém pohledů (architektura, management požadavků, management projektů, procesů a další), osobní prostor uživatelů nebo třeba dopadové analýzy. Příklady použití: Analytik může prezentovat vytvořené modely na workshopech v intuitivním a přehledném rozhraní, aniž by mátl ostatní účastníky (například z řad businessu) komplikovaným uživatelským rozhraním EA. Analytik může během sběru požadavků u klienta vytvářet požadavky (nebo jiné artefakty) přímo do repository Enterprise Architect (protože většina velkých společností se nedovoluje připojovat ze své sítě jinak než prostřednictvím portu 80). Stejně tak může tento analytik prezentovat existující modely přímo z repository, aniž by musel nejprve exportovat modely do lokálního souboru. Není bez zajímavosti, že sběr požadavků pomocí EA Infoportu je mnohem efektivnější než prostřednictvím samotného Enterprise Architect, a to zejména proto, že EA Infoport má pro to specializovaný modul. Společnost může velmi jednoduše a přehledně vypublikovat pomocí tohoto portálu (prostřednictvím jeho publikačního modulu) procesní knihu, matici odpovědností nebo jakékoliv jiné informace a přitom nezatěžovat čtenáře komplikovanou strukturou dat v repository. Dataprojekt s.r.o Stránka 4

5 Softwarové společnosti mohou prostřednictvím portálu poskytnout svým zákazníkům online přístup k analýze během projektu. Rovněž může takový zákazník například zadávat požadavky přímo do repository nebo například komentovat jednotlivé prvky analýzy. Dokonce není ani problém umožnit přístup více zákazníkům do jedné repository, neboť EA Infoport obsahuje velmi podrobné a efektivní řízení uživatelských oprávnění. Analytik může používat portál pro rychlé náhledy na diagramy a další prvky repository, aniž by musel spouštět Enterprise Architect. Modely je možné publikovat stovkám uživatelů, aniž by tito uživatelé museli mít nainstalovaný Enterprise Architect. Další, poslední v tomto odstavci, ale neposlední významem, je fakt, že pomocí tohoto portálu může uživatel pracovat v libovolném operačním systému a na libovolném zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů. 4 Release plán V tuto chvíli jsou naplánované tři vydání v průběhu roku 2015 vždy cca po čtyřech měsících. Netýká se oprav chyb (tyto opravy budou vydávány co nejdříve po opravě chyby) a vývoji na objednávku tento vývoj se řídí potřebami konkrétního zákazníka objednatele úprav. Předpokládaná data vydání dalších verzí: Verze 4.0 byla vydána Verze 5.0 bude vydána Verze 6.0 bude vydána Tyto verze jsou plánovány jako hlavní (tedy obsahují komplexní novou funkčnost), mezi nimi může dojít k minoritnímu vydání aplikace (např. 3.x). Tyto verze zpravidla obsahují opravy chyb, ale mohou obsahovat i různé menší vylepšení a úpravy. Seznam funkčností viz níže u popisů jednotlivých funkčností a adekvátní release. 5 Funkčnosti aplikace Enterprise Architect Informační portál 5.1 Zobrazení repository Zásadní funkčnost aplikace uživatel si může zobrazit kompletní podobu repository včetně všech balíčků (package), diagramů, elementů, tagovaných hodnot (tagged values) a dalších prvků to vše v reálném čase (bez nutnosti jakéhokoliv generování). Jakákoliv změna, kterou provede jiný uživatel v nástroji Enterprise Architect se okamžitě projeví v portálu a naopak. Rovněž se zobrazují další informace jako je autor, datum vytvoření, datum změny a jiné. Samozřejmostí je pak zobrazování detailů elementů, například atributů a operací (a jejich parametrů), tříd, scénářů u usecase atd. Vše se zobrazuje v totožné hierarchické struktuře jako v samotném nástroji Enterprise Architect. Také jsou použity totožné ikonky a jiné vizuální prvky, vše pro dosažení co nejlepší a nejrychlejší orientace uživatele. Veškeré zobrazení diagramů je živé, lze proklikávat z diagramů na elementy, z elementů na operace, z operací na parametry a zpět. Rovněž jsou přidány dodatečné hyperlinky pro usnadnění navigace mezi částmi modelu. Dataprojekt s.r.o Stránka 5

6 5.1.1 Obecné chování seznamů (gridů) Veškeré gridy (seznamy) mají základní vlastnosti: Výběr sloupečků uživatel si může vybrat, jaké vlastnosti si přeje zobrazit Filtrování uživatel si může záznamy filtrovat dle různých kritérií Řazení uživatel si může zobrazované hodnoty seřadit kliknutím na záhlaví sloupce Seznamy jsou použité například pro výčet vlastností objektů, vazeb, i seznamů entit v jednotlivých pohledech (viz dále). Obr. 1: Grid (seznam) Vícejazyčnost Aplikace v základu podporuje dva jazyky, český jazyk a anglický jazyk. Další jazyky lze přidat na základě přání zákazníka. Mezi jazyky se lze přepínat kdykoliv v průběhu práce (bez odhlášení). Obr. 2: Jazykové verze Práce s digramy Pokud uživatel klikne na prvek stromečku, který reprezentuje diagram, zobrazí se v pravé části aplikace pohled na diagram. Diagram je plně aktivní a jeho chování je stejné jako u diagramu, který je zobrazen v nástroji Enterprise Architect. Tím se rozumí, že dodržuje stejnou logiku při kliku na element (například třídu) se zobrazí detail elementu atd. S diagramem je možné dále pracovat, zvětšovat či zmenšovat jej, posouvat po ploše nebo jej roztáhnout na celou obrazovku. Pod diagramem se zobrazí další informace, které k diagramu patří, například popis diagramu, autor diagramu, hodnocení diagramu, datum vytvoření / úpravy diagramu, typ, verze a případně další data. Dataprojekt s.r.o Stránka 6

7 Obr. 3: Práce s diagramy Dataprojekt s.r.o Stránka 7

8 5.2 Zobrazení detailů elementů (tříd, balíčků, aktivit a dalších ) Pokud uživatel klikne na diagramu na element (třídu, aktivitu, usecase apod.), popřípadě klikne na element ve stromečku, zobrazí se v pravé části aplikace detailní popis elementu: název, alias, typ, popis, tagované hodnoty (tagged values), atributy, operace, vazby na jiné elementy, typ elementu, autor, čas vytvoření či modifikace a další informace. Zobrazují se všechny informace, které se zobrazují při zobrazení property dialogu v nástroji a k tomu i informace, které jsou přidané nástrojem Enterprise Architect Informační portál, například komentáře či hodnocení elementu. Zobrazované informace (tzn., co vše si přeje uživatel vidět) lze nastavit pro každý typ elementu zvlášť. To znamená, že si uživatel může vybrat, pro jaký typ si přeje zobrazit záložku atributy nebo třeba scénáře či tagované hodnoty (tagged values). Tato nastavení lze provést i hromadně na úrovni skupiny, nicméně uživatel může tato výchozí nastavení změnit. Obr. 4: Zobrazení elementu Dataprojekt s.r.o Stránka 8

9 5.3 Vyhledávání Enterprise Architect Informační portál podporuje komplexní fultextové vyhledávání. Výsledky vyhledávání lze dále filtrovat (podle různých kritérií) a samozřejmě se lze prokliknout přímo na vyhledaný element. Prohledávají se všechny vlastnosti elementů či diagramů, názvy, aliasy, popisy, metody, atributy a další textové informace. Obr. 5: Vyhledávání 5.4 Editace dat v repository Druhá zásadní funkčnost aplikace Enterprise Architect Informační portál. Uživatel může provádět přímou editaci elementů prostřednictvím www rozhraní, aniž by musel mít nainstalován samotný Enterprise Architect. Vše se propisuje přímo do repository. Tato funkčnost je speciálně výhodná, pokud je potřeba provádět rychlé opravy (například na prezentacích), nebo je tým geograficky rozdělen a potřebuje provádět zásahy do repository. V aktuální verzi aplikace může uživatel editovat následující: Dataprojekt s.r.o Stránka 9

10 5.4.1 Přidávání poznámek na diagram Jedná se o velmi užitečnou funkcionalitu uživatel může prostřednictvím portálu přidat rychlou poznámku přímo na diagram (například během prezentace). Takto přidanou poznámku může později rozpracovat. Obr. 6: Diagram s poznámkou Editace struktury dat v repository (stromečku) Uživatel může přesouvat elementy/diagramy/balíčky v hierarchii (ve stromečku) a rovněž může ve stromečku vytvářet veškeré prvky EA (elementy, diagramy). Ze stromečku je možné jednotlivé prvky repository i mazat. Přesun elementů ve stromečku dodržuje stejná pravidla jako nástroj Enterprise Architect, umožňuje zanořovat elementy pod elementy, elementy pod balíčky (package), diagramy pod elementy a podobně. Nepovolí však zanořit balíček pod element, stejně jako to není možné učinit přímo v Enterprise Architect Editace elementů (třídy, aktivity a další) Uživatel může editovat název, stereotyp, komentáře, typ elementu, verze, klíčová slova a všechny další atributy elementů či balíčků. Rovněž může přidávat atributy či operace třídám a tyto atributy a operace libovolně editovat. Uživatel může rovněž přidávat, mazat či editovat tagované hodnoty (tagged values) a to stejným způsobem a ke stejným prvkům repository jako v nástroji Enterprise Architect. Dataprojekt s.r.o Stránka 10

11 5.4.4 Editace diagramů Uživatel může editovat informace na diagramu mazat jednotlivé prvky diagramu, editovat typ diagramu, název, popis a další informace. Rovněž může hodnotit jednotlivé diagramy, popřípadě diagramy komentovat. Uživatel může rovněž přidávat nové elementy přímo na diagramy prostým klikem na diagram. Obr. 7 Editace diagramu Editace vazeb Uživatel může editovat či mazat jednotlivé vazby mezi prvky repository. Vazby mezi prvky repository může uživatel rovněž vytvářet Mazání prvků repository Uživatel může jednoduše smazat jakýkoliv prvek repository a to buď přes kontextové menu ve stromečku (repository browseru) či z detailu elementu. Obr. 8 Mazání prvků repository (stromeček) Dataprojekt s.r.o Stránka 11

12 Obr. 9: Mazání prvků repository (detail elementu) Zohlednění verzování při editaci modelů Aplikace Enterprise Architect Informační portál zohledňuje stav jednotlivých balíčků (packages) ve vztahu k verzování. Pokud je balíček verzován a uživatel nemá proveden check-out příslušného balíčku, není mu editace povolena ani v EA Infoport (stejný princip platí i přímo v nástroji Enterprise Architect). Ve stromečku (repository browser) se u jednotlivých balíčků zobrazují tytéž ikonky jako v nástroji Enterprise Architect a jejich význam je stejný. Obr. 10: Zohlednění verzování při editaci modelů Závěr Výše uvedený výčet editačních schopností nástroje Enterprise Architect není konečný a neustále se rozšiřuje. V aktuální verzi aplikace EA Infoport pokrývají editační možnosti 95 % práce analytika. Veškeré funkcionality spojené s mazáním či editací lze omezit či zcela vypnout a to zcela, nebo na úrovni uživatelů či skupin uživatelů. 5.5 Pohledy na data Enterprise Architect podporuje systém tzv. pohledy. Jedná se o konkrétní, účelově zaměřené seznamy či zobrazení vztahů mezi jednotlivými elementy, popřípadě jiného obsahu repository. Pohledy typicky nabízejí jiné zobrazení, než je standardní repository browser, právě s ohledem na jejich specifičnost. Momentálně jsou dostupné tyto pohledy: Dataprojekt s.r.o Stránka 12

13 5.5.1 Architektonický pohled Architektonický pohled má za úkol především podpořit činnost Solution architektů. Sestává se z několika funkčností: Obr. 11: Architektonický pohled Struktura systémových komponent Uživatel s přiřazenou rolí admin nadefinuje sadu stereotypů, které označují komponenty systémů (například systém, subsystém, systémová komponenta, aplikace apod.) a určí, jakým způsobem se k sobě vážou. Takovou vazbou může být například agregace, kompozitní agregace nebo prostý fakt, že jsou komponenty ve stromečku (repository browseru) zanořeny pod sebou. Uživatel si pak v architektonickém pohledu může zobrazit všechny komponenty s příslušnými stereotypy v přehledné struktuře bez ohledu na to, kde se fyzicky tyto komponenty ve struktuře repository nacházejí. Obr. 12: Struktura systémových komponent Dataprojekt s.r.o Stránka 13

14 Popis systémových komponent Administrátor může ke každému typu komponenty, který je na základě stereotypu považován za systémovou komponentu (systém, subsystém atd.), nadefinovat sadu informací (ve formě tagovaných hodnot tagged values), které je možné k těmto komponentám zadávat. Například tedy určí, že každá komponenta typu systém bude obsahovat informace: kontaktní osoba, typ systému, kritičnost systému apod. Tyto vlastnosti je možné vyexportovat do excelu, upravit je a poté naimportovat zpět do Enterprise Architect repository. Obr. 13: Popis systémových komponent Pohled pro správu požadavků Jeden z nejdůležitějších pohledů vůbec. Dokáže vyhledat v repository všechny funkční i nefunkční požadavky, Business Features, Issues a další a shromáždit je přehledně na jedno místo, včetně informací v jakých balíčcích (packages) jsou umístněné a kolik jich je. Tyto požadavky lze samozřejmě filtrovat přesouvat a editovat. Modul obsahuje samozřejmě možnost tyto požadavky vytvářet a to v přehledném uživatelském prostředí. Ve skutečnosti je mnohem rychlejší a efektivnější, vytvářet požadavky pomocí tohoto modulu než přímo v nástroji Enterprise Architect. Obr. 14: Model požadavků Dataprojekt s.r.o Stránka 14

15 5.5.3 Projektový pohled Uživatel může označit určité package jako projekt (pomocí speciálního stereotypu). Portál pak zobrazí přehledně projekty, prvky zahrnuté do těchto projektů, jejich vzájemné vazby a role v rámci jednotlivých projektů Správa architektonických rozhodnutí Velmi často je potřeba v rámci projektu nebo obecně v prostředí informačních systémů učinit rozhodnutí, týkající se určitého problému. Pokud jsou taková rozhodnutí evidována v nástroji Enterprise Architect, například formou stereotypovaných požadavků, EA Infoport umožňuje jejich efektivní správu Správa architektonických vzorů (patternů) Aplikace umožňuje správu architektonických vzorů. Jakákoliv část modelu může být označena speciálním stereotypem označující architektonický vzor. Vzorem můžeme rozumět například standardní řešení určitého problému, definice vzorových datových toků apod. Tento pohled architektonických vzorů umožňuje správu takových vzorů. 5.6 Zobrazení repository pomocí publikačního modulu Enterprise Architect Informační portál nabízí zcela nový přístup k publikování informací. Tyto informace (diagramy například business procesy) se vybraným skupinám uživatelů (na základě nastavení) nezobrazují v původní struktuře, která je často příliš komplikovaná a pro méně zkušené uživatele nepříliš čitelná. Na místo toho lze vytvořit strukturu zcela novou, rozdělenou podle jiné logiky (například dle oddělení, podle odpovědností či libovolně jinak). Tato struktura je navíc prezentována v lepší a uživatelsky přívětivější podobě. Do této struktury poté může analytik publikovat jednotlivé diagramy a zařazovat je do příslušných sekcí. Tento modul lze využít například pro prezentaci informací v jednoduché struktuře, aniž by uživatelé museli znát strukturu repository. Nebo například pro online publikaci procesních knih. Obr. 15: Naplněný publikační modul Dataprojekt s.r.o Stránka 15

16 5.7 Osobní prostor Osobním prostorem je myšlen speciální pohled (či stránka), do kterého si uživatel může vkládat položky, které ho zajímají (obdoba favorites). Účelem tohoto prostoru je poskytnout uživateli možnost vybrat si, z jeho pohledu, zajímavé položky a poté s nimi pracovat. Například, uživatel si vybere v hlavním stromečku (repository browseru) položky, které se týkají projektu (nebo jen části projektu), které ho zajímají, zařadí si je do osobního prostoru a nadále již pracuje pouze s nimi, aniž by musel neustále procházet hlavní stromeček. Uživatel může libovolně měnit strukturu svého osobního prostoru, přesouvat jednotlivé položky v rámci této struktury. Samozřejmě může kdykoliv jakoukoliv položku ze svého osobního prostoru odstranit. Chování diagramů a ostatních prvků repository (z hlediska manipulace, zobrazování detailů atd. je stejné, jako by uživatel prováděl tyto akce v hlavním stromečku (repository browseru). Obr. 16: Naplněný publikační prostor Dataprojekt s.r.o Stránka 16

17 5.8 Diskuse a komentáře Aplikace Enterprise Architect Informační portál umožňuje k jednotlivým elementům, balíčkům nebo diagramům přidávat komentáře. Komentáře se řadí podle data vložení a umožňují tak vést k příslušným prvkům repository ucelenou diskusi. Komentáře je možné využít například k diskusi o chybách na diagramech, k připomínkování modelů, návrhy na vylepšení apod. Obr. 17: Komentáře k diagramu 5.9 Hodnocení elementů a diagramů Uživatelé mohou hodnotit elementy nebo diagramy na pětibodové škále. Tímto způsobem mohou uživatelé rychlým způsobem vyjádřit svůj názor na příslušný prvek repository. Hodnocení může být upraveno buď hodnotícím uživatelem, nebo administrátorem. Žebříček nejlepších elementů/diagramů se zobrazuje na úvodní straně po přihlášení. Obr. 18: Úvodní strana - hodnocení Dataprojekt s.r.o Stránka 17

18 Obr. 19: Detail hodnocení 5.10 Reporty a statistiky Aplikace Enterprise Architect Informační portál zobrazuje různé statistiky a reporty týkající se repository, systémů, uživatelů a dalších vlastností. Seznam reportů se neustále rozvíjí dle potřeb uživatelů (zákazníků) aplikace. Obr. 20: Statistika Dataprojekt s.r.o Stránka 18

19 5.11 Dopadové analýzy V tuto chvíli Enterprise Architect Informační portál podporuje následující typy dopadové analýzy: V detailu elementu je zobrazována informace, na kterých diagramech se daný element vyskytuje. To poskytuje rychlou informaci o užití elementu a zároveň se uživatel může proklikem dostat na příslušné diagramy. V detailu jakéhokoliv elementu či package je možno zjistit na jaké všechny jiné prvky je element navázán. V příští verzi aplikace bude implementována komplexní a konfigurovatelná dopadová analýza, viz kapitola Budoucí rozvoj Streamování změn Systém může informovat uživatele o změnách prvků repository. Toto informování může probíhat několika způsoby: přehledem změn na úvodní stránce aplikace informováním pomocí u informováním pomocí RSS streamu (v příští verzi) Uživatel si může zvolit o jakých prvcích, jak často a v jakém detailu chce být informován. Typicky se jedná o prvky, které má uloženy ve svém osobním prostoru. Rovněž je možné konfigurovat zasílání informací na úrovni celé aplikace (administrátorem). Obr. 21: Úvodní strana Dataprojekt s.r.o Stránka 19

20 6 Systém uživatelů a uživatelských oprávnění V aplikaci Enterprise Architect Informační portál je systém oprávnění implementován již od verze 1.0 a podporuje dvě základní úrovně uživatelských oprávnění: duplikuje standardní funkcionality Enterprise Architect a převádí je do prostředí www aplikace. Toto je implementováno v zájmu zjednodušení správy Enterprise Architect Repository systém oprávnění, vztahující se k samotné aplikaci EA Infoport 6.1 Duplikace standardní funkcionality V tomto případě se chová aplikace EA Infoport stejně jako samotný Enterprise Architect, jsou dostupné stejné vlastnosti a lze je shodně ovládat z obou nástrojů (změna provedená v EA Infoport se okamžitě projeví v Enterprise Architect a naopak. Mezi takové vlastnosti patří například: zda se může uživatel přihlásit zda může editovat zda může používat verzování zda může uživatel používat zámky zda je uživatel oprávněn spravovat zámky kompletní správa skupin a uživatelů a další vlastnosti, tak jak je definuje Enterprise Architect Tyto vlastnosti (vyjma zámků) nejsou v EA Infoport přímo využívány, lze je pouze administrovat. 6.2 Systém oprávnění vztahující se k aplikaci EA Infoport Tato oprávnění jsou speciálně určená pro využití v aplikaci Enterprise Architect Informační portál. Pomocí nich je možné definovat následující: zda může uživatel zobrazit (zcela nová funkčnost významně chybějící v Enterprise Architect) příslušné package, elementy či diagramy zda může uživatel editovat, mazat či přesouvat ve stromečku (repository browser) package, elementy či diagramy tato oprávnění lze přiřazovat jednoduchým způsobem přímo v uživatelském rozhraní Administrátor může zvolit defaultní chování systému, zda uživatelé defaultně vidí/mohou editovat prvky repository - pokud není u prvku nastaveno jinak či naopak. Dataprojekt s.r.o Stránka 20

21 6.3 Účet hosta (guest) návštěvníka bez registrace Administrátor může nastavit v repository přístup pro neregistrovaného uživatele, zda a jaké prvky repository může prohlížet či editovat. Rovněž může být takový přístup zcela zakázán. Pokud je přístup návštěvníka povolen, může se kdokoliv přihlásit pomocí linku na úvodní obrazovce aplikace. 6.4 Podporované úložiště uživatelů Úložiště Podporováno od verze Interní úložiště Enterprise Architect 1.0 LDAP 4.0 MS AD 4.0 Vystavení WS metod pro integraci správy uživatelů pomocí externí aplikace Správa systému a správa projektu Systém umožňuje konfiguraci na úrovni systému a na úrovni projektu: Konfigurace na úrovni systému zde se nastavuje chování systému EA Infoport nastavení oprávnění, uživatelských skupin, různá defaultní nastavení, nastavení pohledů na data, publikačního modulu aj. Konfigurace na úrovni projektu zde se konfigurují vlastnosti poplatné projektu (tak jak jej definuje přímo Enterprise Architect) definice stereotypů, typů tagovaných hodnot, stavy elementů a jiná nastavení tak, jak je možno je měnit přímo v nástroji Enterprise Architect. Obr. 22: Konfigurace Dataprojekt s.r.o Stránka 21

22 8 Úpravy vzhledu portálu Úpravy vzhledu portálu se provádí na několika úrovních Nejjednodušší změna loga, výběr ze základních přednastavených variant (barev a rozložení). Výběr těchto variant je neustále rozšiřován a každý uživatel si může zvolit svou. Kompletní změna designu zákazník si může upravit CSS soubory, které jsou přiloženy v otevřeném tvaru. Tím může dosáhnout kompletní změny vzhledu i chování portálu. Tento přístup vyžaduje určitou míru odbornosti. Úpravy na objednávku v případě potřeby můžeme pro zákazníka provést úpravu vzhledu (či funkčností) na objednávku. 9 Bezpečnost Protože je aplikace EA Infoport přímo zaměřena na nasazení v korporátní sféře, na bezpečnost je kladen velký důraz. Veškeré připojení může být zabezpečeno pomocí SSL. Vlastní kód aplikace je neustále revidován a podrobován zkouškám proti možným chybám. Rovněž jsou pravidelně prováděny penetrační testy proti celému systému. 10 Budoucí rozvoj (roadmap) V této kapitole jsou popsány zamýšlené funkčnosti, které budou implementovány v dalších verzích aplikace Enterprise Architect Informační portál Otevřený interface Aplikace vystaví sadu služeb s definovaným rozhraním (web services), které umožní měnit obsah repository externím systémem nebo aplikací. Služby umožní vytváření, změnu či smazání prvků repository, změny jejich stavů, načítání seznamu prvků apod. Služby budou podporovat stávající systém oprávnění a budou zohledňovat verzování a zámky prvků repository Propojení se systémem Confluence Aplikace umožní propojení s aplikací Confluence společnosti Atlassian. Propojení umožní zobrazovat modely z EA repository přímo uvnitř stránek Confluence (pomocí makra bude možno vložit - include - přímo do stránky). Takto vložené modely a diagramy budou zobrazovat stále aktuální informace Propojení se systémem JIRA Aplikace bude podporovat propojení se systémem pro správu požadavků/úkolů JIRA. Synchronizovat se budou úkoly, požadavky a stavové workflow Verzování Aplikace umožní zobrazit různé verze na diagramech a jiných prvků repository, aniž by bylo nutné provádět checkout přímo v repository (a tedy velmi rychle). Různé verze diagramů bude možné zobrazit současně, aby bylo možné tyto různé verze diagramů porovnat. Aplikace zároveň zobrazí rozdíly mezi různými verzemi modelů - změněné, přidané či odebrané elementy. Dataprojekt s.r.o Stránka 22

23 10.5 Správa testovacích případů (testcases) Aplikace bude podporovat správu testovacích případů. Testovací případy jsou v tomto smyslu myšlené elementy EA typu Test Cut, Test Set a Test Suite. Nejedná se o správu unit testů, které také mohou být v nástroji EA definovány. Testovací případy bude možné vytvářet obecně, svázané s repository, projekty, diagramy nebo elementy dle standardní funkcionality EA. Zobrazování bude podporovat hierarchické zobrazení (zobraz testovací případy, k projektu a všech elementů projektu). Vytváření a přístup k testovacím případům se bude řídit uživatelskými právy. Testovací případy budou v repository existovat jako fyzické elementy. Testovací případy budou editovatelné prostřednictvím portálu i přímo nástrojem Enterprise Architect Správa rizik Aplikace bude podporovat správu rizik. Rizika bude možné vytvářet obecně, svázané s repository, projekty, diagramy nebo elementy. Zobrazování bude podporovat hierarchické zobrazení (zobraz rizika k projektu a všech elementů k projektu). Vytváření a přístup k rizikům se řídí uživatelskými právy. Rizika budou v repository existovat jako fyzické elementy nebo jako metadata k projektům či elementům (dle definice EA). Rizika budou editovatelná prostřednictvím portálu i přímo nástrojem Enterprise Architect. Aplikace bude podporovat výstupy ve formě analýzy rizik a elementy samé budou mít doporučenou strukturu dle metodiky TOGAF nebo PMI Repository služeb Aplikace bude podporovat správu služeb. Služba je definovaná jako usecase se stereotypem SystemService. Může mít vazbu na element typu interface (který definuje rozhraní služby), vazbu na aplikaci (komponenta se stereotypem System), která službu implementuje a vložený diagram, který službu popisuje. Služby budou přehledně zobrazeny, půjde je řadit a filtrovat dle různých kritérií: Systém Název Zda obsahují diagram nebo interface Přístup a práce se službami se řídí přístupovými právy. Služby bude možné editovat a vytvářet i přímo ve WWW rozhraní Import reálných dat z provozních systémů Aplikace umožní importovat data z provozních systémů na základě měřících bodů. Tyto měřící body budou moci reportovat například kolik a jaké procesy byly spuštěny, rozmístění fyzických komponent (systémů) na hardware apod. Tyto importy jsou poplatné každé instalaci zvlášť a vyžadují implementaci dle potřeb zákazníka. Portál bude sloužit primárně pro zobrazování takto získaných dat. Dataprojekt s.r.o Stránka 23

24 10.9 Správa dokumentů Aplikace bude podporovat správu dokumentů. Dokumenty bude možné vytvářet obecně, svázané s repository, projekty, diagramy nebo elementy dle standardní funkcionality EA (linkované dokumenty). Zobrazování bude podporovat hierarchické zobrazení (zobraz dokumentu, k projektu a všech elementů k projektu). Půjdou zobrazit detaily k dokumentu i dokument samotný. K tomuto je možné využít standardní funkcionality www browseru (zobrazování PDF apod.). Vytváření a přístup k dokumentům se řídí uživatelskými právy. Dokumenty budou v repository existovat jako fyzické elementy nebo jako metadata k projektům či elementům (dle definice EA). Dokumenty budou editovatelné prostřednictvím portálu i přímo nástrojem Enterprise Architect Podpora životního cyklu elementů Aplikace bude podporovat kompletní životní cyklus prvků repository, například procesů. Bude možné nadefinovat jednotlivé stavy (k připomínkám, ke schválení, platné, platnost ukončena atd.). Dále bude možné definovat schvalovací fronty, včetně konkrétních uživatelů, kteří mají schvalování na starosti. V závislosti na definovaných stavech bude možné také nastavit zveřejnění takových diagramů. Na změnu stavu (nebo dobu setrvání elementu v určitém stavu) mohou být navázané další akce, jako jsou ové notifikace nebo spuštění sady validací. Aplikace bude moci na základě výsledků validací vrátit stav zpět nebo posunout element či diagram do jiného stavu. Změny stavů budou logovány včetně informací kdo/kdy provedl změnu. Budou existovat reporty ukazující změny stavu, jaké elementy a diagramy jsou v jakém stavu a rovněž jak dlouho. Konkrétní příklad: analytik nadefinuje business proces, tento jde na schválení vlastníkovi daného procesu a teprve po schválení bude proces zveřejněn pro ostatní uživatele Procesní pohled EA Infoport dokáže vyhledat veškeré business i implementační procesy, zobrazit je v několika pohledech (matice, hierarchie, seznam), dohledat aktéry vystupující v jednotlivých procesech, dohledat vazby mezi nimi. Dále dokáže zobrazit tzv. procesní mapu (process landscape) a to včetně rozhraní jednotlivých procesů (pokud jsou nadefinována). Dále je schopen kontrolovat konzistenci rozhraní navazujících procesů Více repozitářů Informační portál Enterprise Architect bude podporovat více repository. To znamená: možnost rychlého přepínání mezi jednotlivými repository jeden uživatelský účet přes více repository (uživatel se nemusí přihlašovat zvlášť) vyhledávání přes více repository (jedním vyhledání naleznete odpovídající elementy ve více repository) dopadové analýzy přes více repository (vyhledání vzájemných vztahů přes více repository) vytváření odkazů mezi elementy v různých repository (funguje pouze při zobrazení v portálu) Dataprojekt s.r.o Stránka 24

25 10.13 Dopadové analýzy Uživatel může využívat několik úrovní dopadové analýzy: analyzovat vazby jednotlivých prvků a elementů na sebe (verze 1.0) interaktivní mapa vazeb (verze 2.0)- uživatel může interaktivně prohledávat mapu závislostí a proklikávat se (dril-in) níže po provázaných elementech zobrazení síťové struktury repository matice vztahů uživatel může vytvářet matice vztahů jednotlivých elementů mezi sebou. Tyto matice (na rozdíl od Enterprise Architect samotného) se neomezují pouze na přímé vazby, ale zohledňují více úrovní vazeb (například procesy -> kroky -> služby -> systémy a aplikace -> servery/hardware). Toto je speciálně efektivní pro dohledávání závislostí typu: jaké prodejní procesy přestanou fungovat, pokud nám vypadne tento server? Nebo pokud chceme změnit/vyřadit konkrétní business proces, kterých systémů se to dotkne? Jedná se tedy o lepší odhady náročnosti projektů. Implementováno ve verzi 4.0. Příslušná metodika bude rovněž dodávána Streamování změn v modelu pomocí RSS Aplikace Enterprise Architect Informační portál bude schopna streamovat změny v modelech (na základě konfigurace) prostřednictvím technologie RSS do čteček přihlášených uživatelů Komplexní vyhledávání Komplexní vyhledávání umožní uživateli skládat si dotazy v uživatelském rozhraní. Na místo značek před slovy bude skládat podmínky výběrem položek z comboboxu. Tyto položky jsou: Musí obsahovat Nesmí obsahovat Přesná fráze Položky jsou spojeny výrazem A zároveň. Uživatel může definovat dodatečná kritéria. Tato kritéria jsou: Datum a čas vytvoření textu Datum a čas poslední aktualizace Autor textu - ze seznamu Typ textu - zda je to komentář, název elementů, hodnota tagged values a podobně Omezení na vybrané projekty Omezení na vybrané funkční celky (knihovna aplikací, knihovna požadavků) Omezení na typ EA elementů Uživatel bude moci filtrovat výsledky podobně jako v základním vyhledávání. Dataprojekt s.r.o Stránka 25

26 10.16 Reporting EA Infoport bude podporovat komplexní reporting zahrnující mimo jiné: komplexní statistiky repository (rolí, elementů, diagramů) matice vztahů speciální reporty svázané s projekty, systémy apod. uživatelsky definované reporty 11 Požadavky na hardware, software a podporované databáze 11.1 Komponenty Enterprise Architect Informační portál Popis komponent, ze kterých je sestaven Enterprise Architect Informační portál. Komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Configuration EA Infoport Popis Služba připravující data pro EA Infoport Portál. Je vyžadován její neustálý běh. Konfiguruje se nezávisle na portálu. Nastavení konfigurace EA Infoport Manager. Není vyžadován neustálý běh aplikace. Sada akcelerovaných PHP skriptů, běžících pod jedním ze standardních HTTP serverů Podporované databáze V tuto chvíli podporujeme následující databáze: Databáze Verze Operační systém MySql MyISAM, InnoDB, Community +Enterprise 4.x, 5.x XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 Linux (všechny distribuce podporující tuto databázovou platformu) Oracle Oracle 9i, 10g, 11g, 12g XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 Linux (všechny distribuce podporující tuto databázovou platformu) MsSql SQL Server 2000, 2005, 2008 Express 2005, 2008 XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 Linux (všechny distribuce podporující tuto databázovou platformu) V případě potřeby jsme schopni poměrně rychle implementovat další databáze a rovněž počítáme s rozšířením podpory o další databázové platformy tak, abychom podporovali stejné databáze jako samotný Enterprise Architect. V blízké budoucnosti naimplementujeme podporu pro Firebird DB. Dataprojekt s.r.o Stránka 26

27 11.3 Podporované operační systémy Zde je výčet podporovaných operačních systémů. Zde vypsané systémy jsou zaručeně kompatibilní. Operační systémy zde neuvedené budou pravděpodobně fungovat také, ale jsou bez záruky. Na vyžádání zákazníka jsme schopni ověřit a poté garantovat i jiné operační systémy. Komponenta Operační systém Verze operačního systému EA Infoport Manager MS Windows x86, x64 XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 MS Windows x86, x64 XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 EA Infoport Portál Linux Red Hat Enterprise 5.x, 6.x a výše Mandriva Linux 10.x a výše Fedora 10.x a výše 11.4 Požadavky na hardware Obě komponenty mohou, ale nemusí, pracovat na jednom společném hardware (serveru). Komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Hardware Intel Quad-Core Xeon E Ram 1x4GB DDR3 1x SATA 500GGB nebo ekvivalentní Intel Quad-Core Xeon E Ram 1x4GB DDR3 1x SATA 500GGB nebo ekvivalentní 11.5 Požadavky na instalovaný software Popis požadavků na dodatečný software pro správný běh jednotlivých komponent. Komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Vyžadovaný software Operační systém dle odstavce 11.3 ODBC driver pro MySQL databázi dle odstavce 11.2 OLE DB driver pro Oracle databázi dle odstavce 11.2 Operační systém dle odstavce 11.3 HTTP Server dle odstavce 11.6PHP Express dle odstavce Požadavky HTTP server Teoreticky by měl fungovat jakýkoliv HTTP server, který umožňuje spouštět PHP skripty. Naše společnost v tuto chvíli zajišťuje instalace serveru Apache na operační systém Windows / Linux, popřípadě IIS / Windows. Při použití jiného HTTP serveru je nutná spolupráce s oddělením podpory zákazníků. Aplikace Verze Architektura PHP 5.3.xx x86, x64 Apache 2.2.xx x86, x64 Dataprojekt s.r.o Stránka 27

28 11.7 PHP Express PHP Express je akcelerátor, který poskytuje podporu pro načítání kódovaných zdrojových kódu a také urychluje provádění PHP souborů. Dodáván naší společností zdarma Aktuálně podporované jazyky Procedura nebo komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Portál Podporované jazyky Angličtina Angličtina Čeština Vypracoval a za správnost odpovídá: Petr Kalíš Telefon: Dataprojekt s.r.o Stránka 28

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Doplňky slovníku SPOT

Doplňky slovníku SPOT Doplňky slovníku SPOT SPOTým Finální specifikace požadavků Tým: SPOTým Bc. Pavel Máčka Bc. Jan Bešta Bc. Jan Plas Bc. Vojtěch Žihla Autor: Pavel Máčka Datum: 22.dubna 1. Úvod Cílem tohoto dokumentu je

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

C. 3. Vytvoření metodiky práce s implementovaným IS včetně jeho naplnění daty relevantních procesů a způsobů jejich vyhodnocování

C. 3. Vytvoření metodiky práce s implementovaným IS včetně jeho naplnění daty relevantních procesů a způsobů jejich vyhodnocování Název příjemce podpory: MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU C. 3. Vytvoření metodiky

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více