Enterprise Architect Informační portál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enterprise Architect Informační portál"

Transkript

1 Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Název dokumentu Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Verze 4.0 Autor Petr Kalíš Společnost Dataprojekt s.r.o. Kontakt WWW Dataprojekt s.r.o Stránka 1

2 OBSAH 1 SLOVNÍK ÚČEL DOKUMENTU ÚČEL APLIKACE RELEASE PLÁN FUNKČNOSTI APLIKACE ENTERPRISE ARCHITECT INFORMAČNÍ PORTÁL ZOBRAZENÍ REPOSITORY Obecné chování seznamů (gridů) Vícejazyčnost Práce s digramy ZOBRAZENÍ DETAILŮ ELEMENTŮ (TŘÍD, BALÍČKŮ, AKTIVIT A DALŠÍCH ) VYHLEDÁVÁNÍ EDITACE DAT V REPOSITORY Přidávání poznámek na diagram Editace struktury dat v repository (stromečku) Editace elementů (třídy, aktivity a další) Editace diagramů Editace vazeb Mazání prvků repository Zohlednění verzování při editaci modelů Závěr POHLEDY NA DATA Architektonický pohled Struktura systémových komponent Popis systémových komponent Pohled pro správu požadavků Projektový pohled Správa architektonických rozhodnutí Správa architektonických vzorů (patternů) ZOBRAZENÍ REPOSITORY POMOCÍ PUBLIKAČNÍHO MODULU OSOBNÍ PROSTOR DISKUSE A KOMENTÁŘE HODNOCENÍ ELEMENTŮ A DIAGRAMŮ REPORTY A STATISTIKY DOPADOVÉ ANALÝZY STREAMOVÁNÍ ZMĚN SYSTÉM UŽIVATELŮ A UŽIVATELSKÝCH OPRÁVNĚNÍ DUPLIKACE STANDARDNÍ FUNKCIONALITY SYSTÉM OPRÁVNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K APLIKACI EA INFOPORT ÚČET HOSTA (GUEST) NÁVŠTĚVNÍKA BEZ REGISTRACE PODPOROVANÉ ÚLOŽIŠTĚ UŽIVATELŮ SPRÁVA SYSTÉMU A SPRÁVA PROJEKTU Dataprojekt s.r.o Stránka 2

3 8 ÚPRAVY VZHLEDU PORTÁLU BEZPEČNOST BUDOUCÍ ROZVOJ (ROADMAP) OTEVŘENÝ INTERFACE PROPOJENÍ SE SYSTÉMEM CONFLUENCE PROPOJENÍ SE SYSTÉMEM JIRA VERZOVÁNÍ SPRÁVA TESTOVACÍCH PŘÍPADŮ (TESTCASES) SPRÁVA RIZIK REPOSITORY SLUŽEB IMPORT REÁLNÝCH DAT Z PROVOZNÍCH SYSTÉMŮ SPRÁVA DOKUMENTŮ PODPORA ŽIVOTNÍHO CYKLU ELEMENTŮ PROCESNÍ POHLED VÍCE REPOZITÁŘŮ DOPADOVÉ ANALÝZY STREAMOVÁNÍ ZMĚN V MODELU POMOCÍ RSS KOMPLEXNÍ VYHLEDÁVÁNÍ REPORTING POŽADAVKY NA HARDWARE, SOFTWARE A PODPOROVANÉ DATABÁZE KOMPONENTY ENTERPRISE ARCHITECT INFORMAČNÍ PORTÁL PODPOROVANÉ DATABÁZE PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY POŽADAVKY NA HARDWARE POŽADAVKY NA INSTALOVANÝ SOFTWARE POŽADAVKY HTTP SERVER PHP EXPRESS AKTUÁLNĚ PODPOROVANÉ JAZYKY Dataprojekt s.r.o Stránka 3

4 1 Slovník Kapitola obsahuje seznam výrazů a jejich vysvětlení. Výraz Repository browser Prvek repository Element EA Infoport EA Vysvětlení Ovládací prvek ve formě stromečku, který obsahuje celou strukturu repository Jedná se o jakoukoliv část repository, element, diagram, package, border apod. Nejedná se o vazby. Fyzická entita v EA repository třída, aktivita, usecase apod. Nejde o package, diagram nebo vazby. Enterprise Architect Informační portál Enterprise Architect 2 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout základní informace o aplikaci (či spíše systému) Enterprise Architect Informační portál (EA Infoport), který je vyvíjen společností Dataprojekt s.r.o. Popsány jsou zde vlastnosti a funkčnosti aplikace. Upozornění: tento dokument neslouží jako uživatelský manuál. Uživatelský manuál je dodáván ke každé instalaci Enterprise Architect Informační portál. 3 Účel aplikace Enterprise Architect Informační portál je tenký klient (na bázi internetového prohlížeče), který je schopen zobrazit repository Enterprise Architect v reálném čase, včetně všech diagramů, elementů a dalších prvků Enterprise Architect. Dále nabízí rozsáhlé možnosti editace, podporuje zobrazování informací na základě oprávnění uživatele, plné vyhledávání a to vše bez nutnosti instalace nástroje Enterprise Architect. Implementací tohoto nástroje jsme odstranili největší nevýhodu jinak skvělého nástroje Enterprise Architect, a to slabé možnosti publikace informací prostřednictvím HTML. Nyní je možné publikovat modely, procesy a jiné informace doslova kdekoliv. Nicméně jsme se neomezili pouze na převedení existujících funkčností EA do prostředí WWW, ale doplnili jsme jej (a průběžně doplňujeme) o další užitečné vlastnosti. Mimo výše zmíněného systému oprávnění, nebo třeba efektivní vyhledávání se jedná například o systém pohledů (architektura, management požadavků, management projektů, procesů a další), osobní prostor uživatelů nebo třeba dopadové analýzy. Příklady použití: Analytik může prezentovat vytvořené modely na workshopech v intuitivním a přehledném rozhraní, aniž by mátl ostatní účastníky (například z řad businessu) komplikovaným uživatelským rozhraním EA. Analytik může během sběru požadavků u klienta vytvářet požadavky (nebo jiné artefakty) přímo do repository Enterprise Architect (protože většina velkých společností se nedovoluje připojovat ze své sítě jinak než prostřednictvím portu 80). Stejně tak může tento analytik prezentovat existující modely přímo z repository, aniž by musel nejprve exportovat modely do lokálního souboru. Není bez zajímavosti, že sběr požadavků pomocí EA Infoportu je mnohem efektivnější než prostřednictvím samotného Enterprise Architect, a to zejména proto, že EA Infoport má pro to specializovaný modul. Společnost může velmi jednoduše a přehledně vypublikovat pomocí tohoto portálu (prostřednictvím jeho publikačního modulu) procesní knihu, matici odpovědností nebo jakékoliv jiné informace a přitom nezatěžovat čtenáře komplikovanou strukturou dat v repository. Dataprojekt s.r.o Stránka 4

5 Softwarové společnosti mohou prostřednictvím portálu poskytnout svým zákazníkům online přístup k analýze během projektu. Rovněž může takový zákazník například zadávat požadavky přímo do repository nebo například komentovat jednotlivé prvky analýzy. Dokonce není ani problém umožnit přístup více zákazníkům do jedné repository, neboť EA Infoport obsahuje velmi podrobné a efektivní řízení uživatelských oprávnění. Analytik může používat portál pro rychlé náhledy na diagramy a další prvky repository, aniž by musel spouštět Enterprise Architect. Modely je možné publikovat stovkám uživatelů, aniž by tito uživatelé museli mít nainstalovaný Enterprise Architect. Další, poslední v tomto odstavci, ale neposlední významem, je fakt, že pomocí tohoto portálu může uživatel pracovat v libovolném operačním systému a na libovolném zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů. 4 Release plán V tuto chvíli jsou naplánované tři vydání v průběhu roku 2015 vždy cca po čtyřech měsících. Netýká se oprav chyb (tyto opravy budou vydávány co nejdříve po opravě chyby) a vývoji na objednávku tento vývoj se řídí potřebami konkrétního zákazníka objednatele úprav. Předpokládaná data vydání dalších verzí: Verze 4.0 byla vydána Verze 5.0 bude vydána Verze 6.0 bude vydána Tyto verze jsou plánovány jako hlavní (tedy obsahují komplexní novou funkčnost), mezi nimi může dojít k minoritnímu vydání aplikace (např. 3.x). Tyto verze zpravidla obsahují opravy chyb, ale mohou obsahovat i různé menší vylepšení a úpravy. Seznam funkčností viz níže u popisů jednotlivých funkčností a adekvátní release. 5 Funkčnosti aplikace Enterprise Architect Informační portál 5.1 Zobrazení repository Zásadní funkčnost aplikace uživatel si může zobrazit kompletní podobu repository včetně všech balíčků (package), diagramů, elementů, tagovaných hodnot (tagged values) a dalších prvků to vše v reálném čase (bez nutnosti jakéhokoliv generování). Jakákoliv změna, kterou provede jiný uživatel v nástroji Enterprise Architect se okamžitě projeví v portálu a naopak. Rovněž se zobrazují další informace jako je autor, datum vytvoření, datum změny a jiné. Samozřejmostí je pak zobrazování detailů elementů, například atributů a operací (a jejich parametrů), tříd, scénářů u usecase atd. Vše se zobrazuje v totožné hierarchické struktuře jako v samotném nástroji Enterprise Architect. Také jsou použity totožné ikonky a jiné vizuální prvky, vše pro dosažení co nejlepší a nejrychlejší orientace uživatele. Veškeré zobrazení diagramů je živé, lze proklikávat z diagramů na elementy, z elementů na operace, z operací na parametry a zpět. Rovněž jsou přidány dodatečné hyperlinky pro usnadnění navigace mezi částmi modelu. Dataprojekt s.r.o Stránka 5

6 5.1.1 Obecné chování seznamů (gridů) Veškeré gridy (seznamy) mají základní vlastnosti: Výběr sloupečků uživatel si může vybrat, jaké vlastnosti si přeje zobrazit Filtrování uživatel si může záznamy filtrovat dle různých kritérií Řazení uživatel si může zobrazované hodnoty seřadit kliknutím na záhlaví sloupce Seznamy jsou použité například pro výčet vlastností objektů, vazeb, i seznamů entit v jednotlivých pohledech (viz dále). Obr. 1: Grid (seznam) Vícejazyčnost Aplikace v základu podporuje dva jazyky, český jazyk a anglický jazyk. Další jazyky lze přidat na základě přání zákazníka. Mezi jazyky se lze přepínat kdykoliv v průběhu práce (bez odhlášení). Obr. 2: Jazykové verze Práce s digramy Pokud uživatel klikne na prvek stromečku, který reprezentuje diagram, zobrazí se v pravé části aplikace pohled na diagram. Diagram je plně aktivní a jeho chování je stejné jako u diagramu, který je zobrazen v nástroji Enterprise Architect. Tím se rozumí, že dodržuje stejnou logiku při kliku na element (například třídu) se zobrazí detail elementu atd. S diagramem je možné dále pracovat, zvětšovat či zmenšovat jej, posouvat po ploše nebo jej roztáhnout na celou obrazovku. Pod diagramem se zobrazí další informace, které k diagramu patří, například popis diagramu, autor diagramu, hodnocení diagramu, datum vytvoření / úpravy diagramu, typ, verze a případně další data. Dataprojekt s.r.o Stránka 6

7 Obr. 3: Práce s diagramy Dataprojekt s.r.o Stránka 7

8 5.2 Zobrazení detailů elementů (tříd, balíčků, aktivit a dalších ) Pokud uživatel klikne na diagramu na element (třídu, aktivitu, usecase apod.), popřípadě klikne na element ve stromečku, zobrazí se v pravé části aplikace detailní popis elementu: název, alias, typ, popis, tagované hodnoty (tagged values), atributy, operace, vazby na jiné elementy, typ elementu, autor, čas vytvoření či modifikace a další informace. Zobrazují se všechny informace, které se zobrazují při zobrazení property dialogu v nástroji a k tomu i informace, které jsou přidané nástrojem Enterprise Architect Informační portál, například komentáře či hodnocení elementu. Zobrazované informace (tzn., co vše si přeje uživatel vidět) lze nastavit pro každý typ elementu zvlášť. To znamená, že si uživatel může vybrat, pro jaký typ si přeje zobrazit záložku atributy nebo třeba scénáře či tagované hodnoty (tagged values). Tato nastavení lze provést i hromadně na úrovni skupiny, nicméně uživatel může tato výchozí nastavení změnit. Obr. 4: Zobrazení elementu Dataprojekt s.r.o Stránka 8

9 5.3 Vyhledávání Enterprise Architect Informační portál podporuje komplexní fultextové vyhledávání. Výsledky vyhledávání lze dále filtrovat (podle různých kritérií) a samozřejmě se lze prokliknout přímo na vyhledaný element. Prohledávají se všechny vlastnosti elementů či diagramů, názvy, aliasy, popisy, metody, atributy a další textové informace. Obr. 5: Vyhledávání 5.4 Editace dat v repository Druhá zásadní funkčnost aplikace Enterprise Architect Informační portál. Uživatel může provádět přímou editaci elementů prostřednictvím www rozhraní, aniž by musel mít nainstalován samotný Enterprise Architect. Vše se propisuje přímo do repository. Tato funkčnost je speciálně výhodná, pokud je potřeba provádět rychlé opravy (například na prezentacích), nebo je tým geograficky rozdělen a potřebuje provádět zásahy do repository. V aktuální verzi aplikace může uživatel editovat následující: Dataprojekt s.r.o Stránka 9

10 5.4.1 Přidávání poznámek na diagram Jedná se o velmi užitečnou funkcionalitu uživatel může prostřednictvím portálu přidat rychlou poznámku přímo na diagram (například během prezentace). Takto přidanou poznámku může později rozpracovat. Obr. 6: Diagram s poznámkou Editace struktury dat v repository (stromečku) Uživatel může přesouvat elementy/diagramy/balíčky v hierarchii (ve stromečku) a rovněž může ve stromečku vytvářet veškeré prvky EA (elementy, diagramy). Ze stromečku je možné jednotlivé prvky repository i mazat. Přesun elementů ve stromečku dodržuje stejná pravidla jako nástroj Enterprise Architect, umožňuje zanořovat elementy pod elementy, elementy pod balíčky (package), diagramy pod elementy a podobně. Nepovolí však zanořit balíček pod element, stejně jako to není možné učinit přímo v Enterprise Architect Editace elementů (třídy, aktivity a další) Uživatel může editovat název, stereotyp, komentáře, typ elementu, verze, klíčová slova a všechny další atributy elementů či balíčků. Rovněž může přidávat atributy či operace třídám a tyto atributy a operace libovolně editovat. Uživatel může rovněž přidávat, mazat či editovat tagované hodnoty (tagged values) a to stejným způsobem a ke stejným prvkům repository jako v nástroji Enterprise Architect. Dataprojekt s.r.o Stránka 10

11 5.4.4 Editace diagramů Uživatel může editovat informace na diagramu mazat jednotlivé prvky diagramu, editovat typ diagramu, název, popis a další informace. Rovněž může hodnotit jednotlivé diagramy, popřípadě diagramy komentovat. Uživatel může rovněž přidávat nové elementy přímo na diagramy prostým klikem na diagram. Obr. 7 Editace diagramu Editace vazeb Uživatel může editovat či mazat jednotlivé vazby mezi prvky repository. Vazby mezi prvky repository může uživatel rovněž vytvářet Mazání prvků repository Uživatel může jednoduše smazat jakýkoliv prvek repository a to buď přes kontextové menu ve stromečku (repository browseru) či z detailu elementu. Obr. 8 Mazání prvků repository (stromeček) Dataprojekt s.r.o Stránka 11

12 Obr. 9: Mazání prvků repository (detail elementu) Zohlednění verzování při editaci modelů Aplikace Enterprise Architect Informační portál zohledňuje stav jednotlivých balíčků (packages) ve vztahu k verzování. Pokud je balíček verzován a uživatel nemá proveden check-out příslušného balíčku, není mu editace povolena ani v EA Infoport (stejný princip platí i přímo v nástroji Enterprise Architect). Ve stromečku (repository browser) se u jednotlivých balíčků zobrazují tytéž ikonky jako v nástroji Enterprise Architect a jejich význam je stejný. Obr. 10: Zohlednění verzování při editaci modelů Závěr Výše uvedený výčet editačních schopností nástroje Enterprise Architect není konečný a neustále se rozšiřuje. V aktuální verzi aplikace EA Infoport pokrývají editační možnosti 95 % práce analytika. Veškeré funkcionality spojené s mazáním či editací lze omezit či zcela vypnout a to zcela, nebo na úrovni uživatelů či skupin uživatelů. 5.5 Pohledy na data Enterprise Architect podporuje systém tzv. pohledy. Jedná se o konkrétní, účelově zaměřené seznamy či zobrazení vztahů mezi jednotlivými elementy, popřípadě jiného obsahu repository. Pohledy typicky nabízejí jiné zobrazení, než je standardní repository browser, právě s ohledem na jejich specifičnost. Momentálně jsou dostupné tyto pohledy: Dataprojekt s.r.o Stránka 12

13 5.5.1 Architektonický pohled Architektonický pohled má za úkol především podpořit činnost Solution architektů. Sestává se z několika funkčností: Obr. 11: Architektonický pohled Struktura systémových komponent Uživatel s přiřazenou rolí admin nadefinuje sadu stereotypů, které označují komponenty systémů (například systém, subsystém, systémová komponenta, aplikace apod.) a určí, jakým způsobem se k sobě vážou. Takovou vazbou může být například agregace, kompozitní agregace nebo prostý fakt, že jsou komponenty ve stromečku (repository browseru) zanořeny pod sebou. Uživatel si pak v architektonickém pohledu může zobrazit všechny komponenty s příslušnými stereotypy v přehledné struktuře bez ohledu na to, kde se fyzicky tyto komponenty ve struktuře repository nacházejí. Obr. 12: Struktura systémových komponent Dataprojekt s.r.o Stránka 13

14 Popis systémových komponent Administrátor může ke každému typu komponenty, který je na základě stereotypu považován za systémovou komponentu (systém, subsystém atd.), nadefinovat sadu informací (ve formě tagovaných hodnot tagged values), které je možné k těmto komponentám zadávat. Například tedy určí, že každá komponenta typu systém bude obsahovat informace: kontaktní osoba, typ systému, kritičnost systému apod. Tyto vlastnosti je možné vyexportovat do excelu, upravit je a poté naimportovat zpět do Enterprise Architect repository. Obr. 13: Popis systémových komponent Pohled pro správu požadavků Jeden z nejdůležitějších pohledů vůbec. Dokáže vyhledat v repository všechny funkční i nefunkční požadavky, Business Features, Issues a další a shromáždit je přehledně na jedno místo, včetně informací v jakých balíčcích (packages) jsou umístněné a kolik jich je. Tyto požadavky lze samozřejmě filtrovat přesouvat a editovat. Modul obsahuje samozřejmě možnost tyto požadavky vytvářet a to v přehledném uživatelském prostředí. Ve skutečnosti je mnohem rychlejší a efektivnější, vytvářet požadavky pomocí tohoto modulu než přímo v nástroji Enterprise Architect. Obr. 14: Model požadavků Dataprojekt s.r.o Stránka 14

15 5.5.3 Projektový pohled Uživatel může označit určité package jako projekt (pomocí speciálního stereotypu). Portál pak zobrazí přehledně projekty, prvky zahrnuté do těchto projektů, jejich vzájemné vazby a role v rámci jednotlivých projektů Správa architektonických rozhodnutí Velmi často je potřeba v rámci projektu nebo obecně v prostředí informačních systémů učinit rozhodnutí, týkající se určitého problému. Pokud jsou taková rozhodnutí evidována v nástroji Enterprise Architect, například formou stereotypovaných požadavků, EA Infoport umožňuje jejich efektivní správu Správa architektonických vzorů (patternů) Aplikace umožňuje správu architektonických vzorů. Jakákoliv část modelu může být označena speciálním stereotypem označující architektonický vzor. Vzorem můžeme rozumět například standardní řešení určitého problému, definice vzorových datových toků apod. Tento pohled architektonických vzorů umožňuje správu takových vzorů. 5.6 Zobrazení repository pomocí publikačního modulu Enterprise Architect Informační portál nabízí zcela nový přístup k publikování informací. Tyto informace (diagramy například business procesy) se vybraným skupinám uživatelů (na základě nastavení) nezobrazují v původní struktuře, která je často příliš komplikovaná a pro méně zkušené uživatele nepříliš čitelná. Na místo toho lze vytvořit strukturu zcela novou, rozdělenou podle jiné logiky (například dle oddělení, podle odpovědností či libovolně jinak). Tato struktura je navíc prezentována v lepší a uživatelsky přívětivější podobě. Do této struktury poté může analytik publikovat jednotlivé diagramy a zařazovat je do příslušných sekcí. Tento modul lze využít například pro prezentaci informací v jednoduché struktuře, aniž by uživatelé museli znát strukturu repository. Nebo například pro online publikaci procesních knih. Obr. 15: Naplněný publikační modul Dataprojekt s.r.o Stránka 15

16 5.7 Osobní prostor Osobním prostorem je myšlen speciální pohled (či stránka), do kterého si uživatel může vkládat položky, které ho zajímají (obdoba favorites). Účelem tohoto prostoru je poskytnout uživateli možnost vybrat si, z jeho pohledu, zajímavé položky a poté s nimi pracovat. Například, uživatel si vybere v hlavním stromečku (repository browseru) položky, které se týkají projektu (nebo jen části projektu), které ho zajímají, zařadí si je do osobního prostoru a nadále již pracuje pouze s nimi, aniž by musel neustále procházet hlavní stromeček. Uživatel může libovolně měnit strukturu svého osobního prostoru, přesouvat jednotlivé položky v rámci této struktury. Samozřejmě může kdykoliv jakoukoliv položku ze svého osobního prostoru odstranit. Chování diagramů a ostatních prvků repository (z hlediska manipulace, zobrazování detailů atd. je stejné, jako by uživatel prováděl tyto akce v hlavním stromečku (repository browseru). Obr. 16: Naplněný publikační prostor Dataprojekt s.r.o Stránka 16

17 5.8 Diskuse a komentáře Aplikace Enterprise Architect Informační portál umožňuje k jednotlivým elementům, balíčkům nebo diagramům přidávat komentáře. Komentáře se řadí podle data vložení a umožňují tak vést k příslušným prvkům repository ucelenou diskusi. Komentáře je možné využít například k diskusi o chybách na diagramech, k připomínkování modelů, návrhy na vylepšení apod. Obr. 17: Komentáře k diagramu 5.9 Hodnocení elementů a diagramů Uživatelé mohou hodnotit elementy nebo diagramy na pětibodové škále. Tímto způsobem mohou uživatelé rychlým způsobem vyjádřit svůj názor na příslušný prvek repository. Hodnocení může být upraveno buď hodnotícím uživatelem, nebo administrátorem. Žebříček nejlepších elementů/diagramů se zobrazuje na úvodní straně po přihlášení. Obr. 18: Úvodní strana - hodnocení Dataprojekt s.r.o Stránka 17

18 Obr. 19: Detail hodnocení 5.10 Reporty a statistiky Aplikace Enterprise Architect Informační portál zobrazuje různé statistiky a reporty týkající se repository, systémů, uživatelů a dalších vlastností. Seznam reportů se neustále rozvíjí dle potřeb uživatelů (zákazníků) aplikace. Obr. 20: Statistika Dataprojekt s.r.o Stránka 18

19 5.11 Dopadové analýzy V tuto chvíli Enterprise Architect Informační portál podporuje následující typy dopadové analýzy: V detailu elementu je zobrazována informace, na kterých diagramech se daný element vyskytuje. To poskytuje rychlou informaci o užití elementu a zároveň se uživatel může proklikem dostat na příslušné diagramy. V detailu jakéhokoliv elementu či package je možno zjistit na jaké všechny jiné prvky je element navázán. V příští verzi aplikace bude implementována komplexní a konfigurovatelná dopadová analýza, viz kapitola Budoucí rozvoj Streamování změn Systém může informovat uživatele o změnách prvků repository. Toto informování může probíhat několika způsoby: přehledem změn na úvodní stránce aplikace informováním pomocí u informováním pomocí RSS streamu (v příští verzi) Uživatel si může zvolit o jakých prvcích, jak často a v jakém detailu chce být informován. Typicky se jedná o prvky, které má uloženy ve svém osobním prostoru. Rovněž je možné konfigurovat zasílání informací na úrovni celé aplikace (administrátorem). Obr. 21: Úvodní strana Dataprojekt s.r.o Stránka 19

20 6 Systém uživatelů a uživatelských oprávnění V aplikaci Enterprise Architect Informační portál je systém oprávnění implementován již od verze 1.0 a podporuje dvě základní úrovně uživatelských oprávnění: duplikuje standardní funkcionality Enterprise Architect a převádí je do prostředí www aplikace. Toto je implementováno v zájmu zjednodušení správy Enterprise Architect Repository systém oprávnění, vztahující se k samotné aplikaci EA Infoport 6.1 Duplikace standardní funkcionality V tomto případě se chová aplikace EA Infoport stejně jako samotný Enterprise Architect, jsou dostupné stejné vlastnosti a lze je shodně ovládat z obou nástrojů (změna provedená v EA Infoport se okamžitě projeví v Enterprise Architect a naopak. Mezi takové vlastnosti patří například: zda se může uživatel přihlásit zda může editovat zda může používat verzování zda může uživatel používat zámky zda je uživatel oprávněn spravovat zámky kompletní správa skupin a uživatelů a další vlastnosti, tak jak je definuje Enterprise Architect Tyto vlastnosti (vyjma zámků) nejsou v EA Infoport přímo využívány, lze je pouze administrovat. 6.2 Systém oprávnění vztahující se k aplikaci EA Infoport Tato oprávnění jsou speciálně určená pro využití v aplikaci Enterprise Architect Informační portál. Pomocí nich je možné definovat následující: zda může uživatel zobrazit (zcela nová funkčnost významně chybějící v Enterprise Architect) příslušné package, elementy či diagramy zda může uživatel editovat, mazat či přesouvat ve stromečku (repository browser) package, elementy či diagramy tato oprávnění lze přiřazovat jednoduchým způsobem přímo v uživatelském rozhraní Administrátor může zvolit defaultní chování systému, zda uživatelé defaultně vidí/mohou editovat prvky repository - pokud není u prvku nastaveno jinak či naopak. Dataprojekt s.r.o Stránka 20

21 6.3 Účet hosta (guest) návštěvníka bez registrace Administrátor může nastavit v repository přístup pro neregistrovaného uživatele, zda a jaké prvky repository může prohlížet či editovat. Rovněž může být takový přístup zcela zakázán. Pokud je přístup návštěvníka povolen, může se kdokoliv přihlásit pomocí linku na úvodní obrazovce aplikace. 6.4 Podporované úložiště uživatelů Úložiště Podporováno od verze Interní úložiště Enterprise Architect 1.0 LDAP 4.0 MS AD 4.0 Vystavení WS metod pro integraci správy uživatelů pomocí externí aplikace Správa systému a správa projektu Systém umožňuje konfiguraci na úrovni systému a na úrovni projektu: Konfigurace na úrovni systému zde se nastavuje chování systému EA Infoport nastavení oprávnění, uživatelských skupin, různá defaultní nastavení, nastavení pohledů na data, publikačního modulu aj. Konfigurace na úrovni projektu zde se konfigurují vlastnosti poplatné projektu (tak jak jej definuje přímo Enterprise Architect) definice stereotypů, typů tagovaných hodnot, stavy elementů a jiná nastavení tak, jak je možno je měnit přímo v nástroji Enterprise Architect. Obr. 22: Konfigurace Dataprojekt s.r.o Stránka 21

22 8 Úpravy vzhledu portálu Úpravy vzhledu portálu se provádí na několika úrovních Nejjednodušší změna loga, výběr ze základních přednastavených variant (barev a rozložení). Výběr těchto variant je neustále rozšiřován a každý uživatel si může zvolit svou. Kompletní změna designu zákazník si může upravit CSS soubory, které jsou přiloženy v otevřeném tvaru. Tím může dosáhnout kompletní změny vzhledu i chování portálu. Tento přístup vyžaduje určitou míru odbornosti. Úpravy na objednávku v případě potřeby můžeme pro zákazníka provést úpravu vzhledu (či funkčností) na objednávku. 9 Bezpečnost Protože je aplikace EA Infoport přímo zaměřena na nasazení v korporátní sféře, na bezpečnost je kladen velký důraz. Veškeré připojení může být zabezpečeno pomocí SSL. Vlastní kód aplikace je neustále revidován a podrobován zkouškám proti možným chybám. Rovněž jsou pravidelně prováděny penetrační testy proti celému systému. 10 Budoucí rozvoj (roadmap) V této kapitole jsou popsány zamýšlené funkčnosti, které budou implementovány v dalších verzích aplikace Enterprise Architect Informační portál Otevřený interface Aplikace vystaví sadu služeb s definovaným rozhraním (web services), které umožní měnit obsah repository externím systémem nebo aplikací. Služby umožní vytváření, změnu či smazání prvků repository, změny jejich stavů, načítání seznamu prvků apod. Služby budou podporovat stávající systém oprávnění a budou zohledňovat verzování a zámky prvků repository Propojení se systémem Confluence Aplikace umožní propojení s aplikací Confluence společnosti Atlassian. Propojení umožní zobrazovat modely z EA repository přímo uvnitř stránek Confluence (pomocí makra bude možno vložit - include - přímo do stránky). Takto vložené modely a diagramy budou zobrazovat stále aktuální informace Propojení se systémem JIRA Aplikace bude podporovat propojení se systémem pro správu požadavků/úkolů JIRA. Synchronizovat se budou úkoly, požadavky a stavové workflow Verzování Aplikace umožní zobrazit různé verze na diagramech a jiných prvků repository, aniž by bylo nutné provádět checkout přímo v repository (a tedy velmi rychle). Různé verze diagramů bude možné zobrazit současně, aby bylo možné tyto různé verze diagramů porovnat. Aplikace zároveň zobrazí rozdíly mezi různými verzemi modelů - změněné, přidané či odebrané elementy. Dataprojekt s.r.o Stránka 22

23 10.5 Správa testovacích případů (testcases) Aplikace bude podporovat správu testovacích případů. Testovací případy jsou v tomto smyslu myšlené elementy EA typu Test Cut, Test Set a Test Suite. Nejedná se o správu unit testů, které také mohou být v nástroji EA definovány. Testovací případy bude možné vytvářet obecně, svázané s repository, projekty, diagramy nebo elementy dle standardní funkcionality EA. Zobrazování bude podporovat hierarchické zobrazení (zobraz testovací případy, k projektu a všech elementů projektu). Vytváření a přístup k testovacím případům se bude řídit uživatelskými právy. Testovací případy budou v repository existovat jako fyzické elementy. Testovací případy budou editovatelné prostřednictvím portálu i přímo nástrojem Enterprise Architect Správa rizik Aplikace bude podporovat správu rizik. Rizika bude možné vytvářet obecně, svázané s repository, projekty, diagramy nebo elementy. Zobrazování bude podporovat hierarchické zobrazení (zobraz rizika k projektu a všech elementů k projektu). Vytváření a přístup k rizikům se řídí uživatelskými právy. Rizika budou v repository existovat jako fyzické elementy nebo jako metadata k projektům či elementům (dle definice EA). Rizika budou editovatelná prostřednictvím portálu i přímo nástrojem Enterprise Architect. Aplikace bude podporovat výstupy ve formě analýzy rizik a elementy samé budou mít doporučenou strukturu dle metodiky TOGAF nebo PMI Repository služeb Aplikace bude podporovat správu služeb. Služba je definovaná jako usecase se stereotypem SystemService. Může mít vazbu na element typu interface (který definuje rozhraní služby), vazbu na aplikaci (komponenta se stereotypem System), která službu implementuje a vložený diagram, který službu popisuje. Služby budou přehledně zobrazeny, půjde je řadit a filtrovat dle různých kritérií: Systém Název Zda obsahují diagram nebo interface Přístup a práce se službami se řídí přístupovými právy. Služby bude možné editovat a vytvářet i přímo ve WWW rozhraní Import reálných dat z provozních systémů Aplikace umožní importovat data z provozních systémů na základě měřících bodů. Tyto měřící body budou moci reportovat například kolik a jaké procesy byly spuštěny, rozmístění fyzických komponent (systémů) na hardware apod. Tyto importy jsou poplatné každé instalaci zvlášť a vyžadují implementaci dle potřeb zákazníka. Portál bude sloužit primárně pro zobrazování takto získaných dat. Dataprojekt s.r.o Stránka 23

24 10.9 Správa dokumentů Aplikace bude podporovat správu dokumentů. Dokumenty bude možné vytvářet obecně, svázané s repository, projekty, diagramy nebo elementy dle standardní funkcionality EA (linkované dokumenty). Zobrazování bude podporovat hierarchické zobrazení (zobraz dokumentu, k projektu a všech elementů k projektu). Půjdou zobrazit detaily k dokumentu i dokument samotný. K tomuto je možné využít standardní funkcionality www browseru (zobrazování PDF apod.). Vytváření a přístup k dokumentům se řídí uživatelskými právy. Dokumenty budou v repository existovat jako fyzické elementy nebo jako metadata k projektům či elementům (dle definice EA). Dokumenty budou editovatelné prostřednictvím portálu i přímo nástrojem Enterprise Architect Podpora životního cyklu elementů Aplikace bude podporovat kompletní životní cyklus prvků repository, například procesů. Bude možné nadefinovat jednotlivé stavy (k připomínkám, ke schválení, platné, platnost ukončena atd.). Dále bude možné definovat schvalovací fronty, včetně konkrétních uživatelů, kteří mají schvalování na starosti. V závislosti na definovaných stavech bude možné také nastavit zveřejnění takových diagramů. Na změnu stavu (nebo dobu setrvání elementu v určitém stavu) mohou být navázané další akce, jako jsou ové notifikace nebo spuštění sady validací. Aplikace bude moci na základě výsledků validací vrátit stav zpět nebo posunout element či diagram do jiného stavu. Změny stavů budou logovány včetně informací kdo/kdy provedl změnu. Budou existovat reporty ukazující změny stavu, jaké elementy a diagramy jsou v jakém stavu a rovněž jak dlouho. Konkrétní příklad: analytik nadefinuje business proces, tento jde na schválení vlastníkovi daného procesu a teprve po schválení bude proces zveřejněn pro ostatní uživatele Procesní pohled EA Infoport dokáže vyhledat veškeré business i implementační procesy, zobrazit je v několika pohledech (matice, hierarchie, seznam), dohledat aktéry vystupující v jednotlivých procesech, dohledat vazby mezi nimi. Dále dokáže zobrazit tzv. procesní mapu (process landscape) a to včetně rozhraní jednotlivých procesů (pokud jsou nadefinována). Dále je schopen kontrolovat konzistenci rozhraní navazujících procesů Více repozitářů Informační portál Enterprise Architect bude podporovat více repository. To znamená: možnost rychlého přepínání mezi jednotlivými repository jeden uživatelský účet přes více repository (uživatel se nemusí přihlašovat zvlášť) vyhledávání přes více repository (jedním vyhledání naleznete odpovídající elementy ve více repository) dopadové analýzy přes více repository (vyhledání vzájemných vztahů přes více repository) vytváření odkazů mezi elementy v různých repository (funguje pouze při zobrazení v portálu) Dataprojekt s.r.o Stránka 24

25 10.13 Dopadové analýzy Uživatel může využívat několik úrovní dopadové analýzy: analyzovat vazby jednotlivých prvků a elementů na sebe (verze 1.0) interaktivní mapa vazeb (verze 2.0)- uživatel může interaktivně prohledávat mapu závislostí a proklikávat se (dril-in) níže po provázaných elementech zobrazení síťové struktury repository matice vztahů uživatel může vytvářet matice vztahů jednotlivých elementů mezi sebou. Tyto matice (na rozdíl od Enterprise Architect samotného) se neomezují pouze na přímé vazby, ale zohledňují více úrovní vazeb (například procesy -> kroky -> služby -> systémy a aplikace -> servery/hardware). Toto je speciálně efektivní pro dohledávání závislostí typu: jaké prodejní procesy přestanou fungovat, pokud nám vypadne tento server? Nebo pokud chceme změnit/vyřadit konkrétní business proces, kterých systémů se to dotkne? Jedná se tedy o lepší odhady náročnosti projektů. Implementováno ve verzi 4.0. Příslušná metodika bude rovněž dodávána Streamování změn v modelu pomocí RSS Aplikace Enterprise Architect Informační portál bude schopna streamovat změny v modelech (na základě konfigurace) prostřednictvím technologie RSS do čteček přihlášených uživatelů Komplexní vyhledávání Komplexní vyhledávání umožní uživateli skládat si dotazy v uživatelském rozhraní. Na místo značek před slovy bude skládat podmínky výběrem položek z comboboxu. Tyto položky jsou: Musí obsahovat Nesmí obsahovat Přesná fráze Položky jsou spojeny výrazem A zároveň. Uživatel může definovat dodatečná kritéria. Tato kritéria jsou: Datum a čas vytvoření textu Datum a čas poslední aktualizace Autor textu - ze seznamu Typ textu - zda je to komentář, název elementů, hodnota tagged values a podobně Omezení na vybrané projekty Omezení na vybrané funkční celky (knihovna aplikací, knihovna požadavků) Omezení na typ EA elementů Uživatel bude moci filtrovat výsledky podobně jako v základním vyhledávání. Dataprojekt s.r.o Stránka 25

26 10.16 Reporting EA Infoport bude podporovat komplexní reporting zahrnující mimo jiné: komplexní statistiky repository (rolí, elementů, diagramů) matice vztahů speciální reporty svázané s projekty, systémy apod. uživatelsky definované reporty 11 Požadavky na hardware, software a podporované databáze 11.1 Komponenty Enterprise Architect Informační portál Popis komponent, ze kterých je sestaven Enterprise Architect Informační portál. Komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Configuration EA Infoport Popis Služba připravující data pro EA Infoport Portál. Je vyžadován její neustálý běh. Konfiguruje se nezávisle na portálu. Nastavení konfigurace EA Infoport Manager. Není vyžadován neustálý běh aplikace. Sada akcelerovaných PHP skriptů, běžících pod jedním ze standardních HTTP serverů Podporované databáze V tuto chvíli podporujeme následující databáze: Databáze Verze Operační systém MySql MyISAM, InnoDB, Community +Enterprise 4.x, 5.x XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 Linux (všechny distribuce podporující tuto databázovou platformu) Oracle Oracle 9i, 10g, 11g, 12g XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 Linux (všechny distribuce podporující tuto databázovou platformu) MsSql SQL Server 2000, 2005, 2008 Express 2005, 2008 XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 Linux (všechny distribuce podporující tuto databázovou platformu) V případě potřeby jsme schopni poměrně rychle implementovat další databáze a rovněž počítáme s rozšířením podpory o další databázové platformy tak, abychom podporovali stejné databáze jako samotný Enterprise Architect. V blízké budoucnosti naimplementujeme podporu pro Firebird DB. Dataprojekt s.r.o Stránka 26

27 11.3 Podporované operační systémy Zde je výčet podporovaných operačních systémů. Zde vypsané systémy jsou zaručeně kompatibilní. Operační systémy zde neuvedené budou pravděpodobně fungovat také, ale jsou bez záruky. Na vyžádání zákazníka jsme schopni ověřit a poté garantovat i jiné operační systémy. Komponenta Operační systém Verze operačního systému EA Infoport Manager MS Windows x86, x64 XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 MS Windows x86, x64 XP, WIN7, WIN8 Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 EA Infoport Portál Linux Red Hat Enterprise 5.x, 6.x a výše Mandriva Linux 10.x a výše Fedora 10.x a výše 11.4 Požadavky na hardware Obě komponenty mohou, ale nemusí, pracovat na jednom společném hardware (serveru). Komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Hardware Intel Quad-Core Xeon E Ram 1x4GB DDR3 1x SATA 500GGB nebo ekvivalentní Intel Quad-Core Xeon E Ram 1x4GB DDR3 1x SATA 500GGB nebo ekvivalentní 11.5 Požadavky na instalovaný software Popis požadavků na dodatečný software pro správný běh jednotlivých komponent. Komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Vyžadovaný software Operační systém dle odstavce 11.3 ODBC driver pro MySQL databázi dle odstavce 11.2 OLE DB driver pro Oracle databázi dle odstavce 11.2 Operační systém dle odstavce 11.3 HTTP Server dle odstavce 11.6PHP Express dle odstavce Požadavky HTTP server Teoreticky by měl fungovat jakýkoliv HTTP server, který umožňuje spouštět PHP skripty. Naše společnost v tuto chvíli zajišťuje instalace serveru Apache na operační systém Windows / Linux, popřípadě IIS / Windows. Při použití jiného HTTP serveru je nutná spolupráce s oddělením podpory zákazníků. Aplikace Verze Architektura PHP 5.3.xx x86, x64 Apache 2.2.xx x86, x64 Dataprojekt s.r.o Stránka 27

28 11.7 PHP Express PHP Express je akcelerátor, který poskytuje podporu pro načítání kódovaných zdrojových kódu a také urychluje provádění PHP souborů. Dodáván naší společností zdarma Aktuálně podporované jazyky Procedura nebo komponenta EA Infoport Manager EA Infoport Portál Podporované jazyky Angličtina Angličtina Čeština Vypracoval a za správnost odpovídá: Petr Kalíš Telefon: Dataprojekt s.r.o Stránka 28

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více