Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy"

Transkript

1 Plastická maziva Technický popis Charakteristiky Testy

2 OBSAH strana 1 2 ÚVOD Plastická maziva, naše obchodní odvětví s téměř stoletou tradicí POPIS PLASTICKÝCH MAZIV 6 TYPICKÉ VLASTNOSTI PLASTICKÉHO MAZIVA PLASTICKÁ MAZIVA ZAHUŠTĚNÁ MÝDLY 9 PLASTICKÁ MAZIVA V LABORATOŘI Testování plastického maziva (strana 9) Konzistence (strana 9) Kuželová penetrace (strana 10) Měření bodu skápnutí (strana 10) Oxidační stabilita (strana 11) Valivá střihová stabilita (strana 11) Separace oleje (při skladování) (strana 11) Test na vymývání vodou (strana 12) Test odolnosti vůči proudu vody (strana 12) Chování v přítomnosti vody (strana 12) Životnost maziva v kuličkových ložiskách při zvýšené teplotě, vysoké rychlosti a zatížení: FAG FE 9 (strana 13) Životnost maziva v kuličkových ložiskách při zvýšené teplotě (strana 13) Koroze na měď (strana 13) Dynamický test na korozi (EMCOR test) (strana 14) Vysokotlaké zatížení (EP) (strana 14) 4 kuličkový test na svaření (strana 15) Ochrana před opotřebením (strana 15) Další fyzikální a výkonnostní testy plastického maziva (strana 16) Schválení a doporučení od výrobců (strana 16) 17 KLASIFIKACE PLASTICKÝCH MAZIV

3 PLASTICKÁ MAZIVA, NAŠE OBCHODNÍ ODVĚTVÍ S TÉMĚŘ STOLETOU TRADICÍ V petrolejářské společnosti TOTAL pracuje na celém světě více než 2000 lidí za účelem vývoje, výroby a prodeje maziv. V naší centrále umístěné v Paříži koordinujeme veškeré aktivity ze všech Jsme navzájem provázáni prodejních filiálek z celého světa, výzkumný a vývojový tým a naše závody na výrobu maziv umístěné na celém světě. Krátké komunikační kanály jsou rozhodující v naší organizaci. Když reagujeme na požadavky zákazníků, náš výzkumný a vývojový tým, výrobní tým, manažeři výrobků a prodejní servis hovoří doslova jedním a tím samým jazykem. Věděli jste, že naprostá většina společností obchodujících s plastickými mazivy je ve skutečnosti samy nevyrábějí? Finanční, technologická a lidská investice reprezentovaná našimi výrobními závody Prodáváme maziva, která vyrábíme představuje naše odoho dlání zůstat mezi vedoucími představiteli trhu. Po téměř stoleté specializaci na výrobu maziv, patří naše současné výrobní závody mezi špičku a jsou považovány za jedny z nejmodernějších. Jejich důmyslná a pružná výrobní technologie umožňuje vyrábět téměř jakékoliv mazivo odpovídající požadavkům trhu. Řídíme výrobní proces tak, aby splňoval výkonnostní a kvalitativní normy, které právem očekáváte. Naše zdokonalené výrobní technologie a metody zajišťují výrobu konstantní kvality a navíc umožňují produkci bez emisí a bez použití olova a ostatních těžkých kovů. Je přirozené, že při tak vysoké kvalitě a organizaci obdržely naše závody certifikáty ISO již před několika lety. Moderní technologie, legislativa životního prostředí, použití moderních materiálů a technologií vyžaduje nepřetržitou systematickou specializaci a rozsáhlý výzkum a vývoj. Celosvětově jsme soustředili vývoj našich maziv v plně vybavené výzkumně vývojové laboratoři ve Známe maziva, která prodáváme Francii. Prostředky výzkumu a vývoje našich výrobních závodů pak fungují jako satelity pro naše hlavní centrum vývoje a výzkumu. V hlavním centru výzkumu a vývoje využíváme všech nám dostupných odborných znalostí a zkušeností získaných od všech filiálek TOTAL, na základě čehož můžeme navrhnout produkty vyhovující specifickým požadavkům, vašim požadavkům. Náš výzkumně vývojový tým si získal respekt našich kolegů na trhu s plastickými mazivy. Výjimečná kvalita našich maziv nám vydobyla status preferovaného dodavatele u mnohých zákazníků na celém světě. Naše odbornost je proto k vašim službám. Díky rozsáhlému testování před uvedením na trh jsme dokonale obeznámeni s přednostmi našich maziv a rovněž s jejich možnostmi. Navíc zůstáváme v trvalém kontaktu s konstruktéry vašich zařízení, čímž jsme schopni průběžně vylepšovat naše maziva a předvídat budoucí požadavky. Prodáváme maziva, která potřebujete Náš tým specializovaných aplikačních inženýrů nepřetržitě cestuje po světě a pomáhá zákazníkům a prodejcům. Tím je dána jistota mít správné produkty na správném místě. To se zdá být samozřejmé, ale stále ještě není běžné zavádění maziv, kde se vyžadují plastická maziva s mnoha možnostmi aplikací a kde špatné doporučení může mít obrovské následky. TOTAL je specialista na maziva, naše úsilí je nasměrováno na všechny vaše dotazy týkající se mazání a na řešení jakýchkoliv speciálních mazacích problémů, které můžete mít. Jsme profesionály, kteří přesně vědí, která maziva vyhovují vašim potřebám. To je jistota. 1

4 POPIS PLASTICKÝCH MAZIV Jak plastické mazivo tak olej slouží ke stejnému účelu, minimalizaci tření a opotřebení mezi pohybujícími se povrchy. Díky své v podstatě pevné struktuře nevykonává plastické mazivo chladící a čistící funkci jako je tomu v případů užití oleje. Avšak plastická maziva jsou schopna zajistit mnoho funkcí, které nesplňují oleje, a proto v mnoha situacích se z důvodu vynikajících vlastností volí jako mazivo právě plastické mazivo. Nejvíce se plastické mazivo užívá ve valivých elementech ložisek, v menším množství v kluzných ložiskách, převodovkách a otevřených převodech. Od vhodného plastického maziva se pro danou aplikaci očekává: Poskytnutí odpovídajícího mazání za účelem minimalizace tření a zabránění opotřebení součástí ložiska. Ochrana vůči korozi. Těsnící funkce zabraňující průniku nečistot a vody. Odolnost vůči úniku a nežádoucímu vytěsnění z mazaného povrchu. Dlouhodobě odolávat změnám struktury a konzistence v mechanickém provozu (v ložisku). Odolnost proti tuhnutí v případě nízkoteplotních provozních podmínek. Pro danou metodu aplikace mít vhodné fyzikální parametry. Kompatibilita s těsnícími a jinými konstrukčními materiály v mazaných dílech stroje. Snášet určitý stupeň kontaminace jako je vlhkost bez ztráty důležitých vlastností. Ve všech těchto bodech se dá ho vořit o nadřazenosti vlastností plastických maziv vzhledem k mazacím olejům. Když byly zváženy důvody pro použití plastického maziva, je nyní nutné uvážit výběr skutečně správného typu plastického maziva pro danou aplikaci. Bohužel neexistuje žádné mazivo použitelné kompletně na všechny účely. Zatímco moderní prvotřídně kvalitní víceúčelová maziva by mohla být schopna pokrýt přibližně 75% všech aplikací, kde se požaduje mazání plastickým mazivem, ve zbývajících 25% jsou nezbytné mnohé jiné a speciální typy plastických maziv. Celkový počet aplikací Počet potřebných maziv 80% % % % 1,000 Dokonce i když má dodavatel velmi široký sortiment plastických maziv, je zřídka kdy předem jasná volba plastického maziva se správnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi pro danou aplikaci. Zákazník si přeje mít cenově (nízké) optimální produkty (často nákladově neefektivní), snadno dostupné a pokud má rozsáhlý strojový park, hledá nejmenší možný počet produktů. Projektant stroje / konstruktér nárokuje vhodná maziva bez ohledu na to, zda jsou výrobně proveditelná, obecně cenově dostupná nebo požaduje speciální vývoj a výrobu. Výběr správného maziva pro správnou aplikaci může být samozřejmě výzvou. 2

5 Co je plastické mazivo? Plastické mazivo je definováno dle ASTM (American Society of Testing Materials) jako: Tuhý až polotekutý produkt s rozptýleným zpevňovadlem v kapalném mazivu. Typické plastické mazivo se skládá ze tří hlavních následujících složek, základového oleje, zpevňovadla a aditiv na zvýšení vlastností. Dostupná je řada maziv, kde minerální oleje jsou zahuštěny jednoduchými kovovými mýdly resp. komplexními mýdly, jež obsahují dvě nebo více zpevňovadel, právě tak jako maziva s organickými a minerálními zpevňovadly v kombinaci s minerálními nebo syntetickými základovými oleji. Kapalná fáze/ Základový olej Podíl kapalné fáze v plastickém mazivu dosahuje přibližně 90% celkové hmotnosti. Bývá to obecně minerální olej, ale může to být rostlinný olej nebo jeden z mnoha v současné době dostupných syntetických olejů. U většiny současných prodávaných plastických maziv se používají rafinované minerální (parafinické nebo naftenické) oleje. Ty nabízejí dobrou kombinaci výkonových parametrů a ceny. Syntetické oleje jsou rovněž využívány. Obvykle se vybírají z důvodu potřeby některé specifické vlastnosti maziva, ke které přispívají, jako je např. nižší nebo vyšší rozsah provozních teplot. Chemická povaha olejů je rovněž důležitá, jelikož má významný vliv na intenzitu zahušťování (účinnost mýdla) zpevňovadla plastického maziva. Mezi důležité fyzikální vlastnosti základového oleje patří: - mazací vlastnosti, - viskozita (pevnost olejového filmu), - odolnost vůči oxidaci (vysoká teplota a dlouhá životnost), - bod tuhnutí (chování při nízké teplotě), - reakce na aditiva, - těkavost (odolnost vůči odpařování a vyšší provozní teplotě). Kompatibilita základ. oleje Minerální U plastického maziva pro mírně zatížené vysokorychlostní ložisko by se měl použít nízkoviskózní základový olej s viskozitou mezi cst při 40 C. Pro obvyklá kuličková a válečková ložiska se obvykle vyžaduje olej s viskozitou od cst při 40 C, a pro pomalu rotující vysoce zatížená ložiska pak olej viskozity cst, někdy se vyžaduje viskozita až 1500 cst při 40 C. Syntetický uhlovodík kompatibilní nekompatibilní Polyglykol Ester Silicon Minerální Syntetický uhlovodík Polyglykol Ester Silicon / 3

6 Aditiva Určité vlastnosti plastického maziva lze zlepšit přidáním aditiv (přísad). Mnohé přísady jsou rozpustné v oleji a jsou obvykle rozpouštěny v olejové fázi, navíc se ale používá široká řada tuhých maziv jako jsou grafit, disulfid molybdenu, uhličitany a různé další práškovité látky. Koncentrace aditiv v plastických mazivech jsou obvykle vyšší než v mazacích olejích a jejich volba na základě rozsáhlých studií se provádí s ohledem na možný destabilizující efekt na strukturu zpevňovadla a reologické vlastnosti. Aditiva používaná v plastických mazivech lze rozdělit do čtyř kategorií: Protioděrová a vysokotlaká aditiva zlepšující odolnost vůči rázům a vysokému zatížení. Antioxidační aditiva zvyšující odolnost proti degradaci způsobené vysokými teplotami a oxidací na vzduchu. Aditiva proti rezavění a korozi zabraňující korozi jak železných tak neželezných kovů způsobenou vlhkostí a agresivními chemickými činidly. Aditiva zlepšující mazivost a adhezi na mazaném povrchu. Tuhá maziva Plastická maziva je obzvláště vhodné kombinovat s pevnými mazivy, která mají vynikající třecí vlastnosti a rovněž vysokou odolnost vůči zatížení a zadírání. Kromě toho pevná maziva poskytují plastickým mazivům vyšší ochranu v důsledku jejich necitlivosti na chemické látky. V praxi nejrozšířenější jsou: grafit a disulfid molybdenu, jež tvoří ochranou clonu snižující tření a zabraňující kontaktu povrchů. Zpevňovadla Plastická maziva se vel mi často klasifikují dle typu použitého zpevňovadla, jež má největší vliv na vlastnosti maziva. Většina maziv používá jako zpevňovadlo kovové mýdlo. Zpevňovadlo vytváří strukturu, ve které se drží mazací olej podobně jako voda v houbě. Toto srovnání maziva s houbou zadržující vodu není přesně vědecky platné, ale je užitečnou a dostatečnou analogií pro základní porozumění kompozice a struktury plastického maziva. Používají se rovněž jiná nemýdelnatá zpevňovadla. Vždy by mělo být pamatováno na to, že plastické mazivo není hustý olej ale zahuštěný olej. Jelikož použité zpevňovadlo má výrazný vliv na vlastnosti maziva, je obvyklé identifikovat typy maziva s ohledem na jejich specifické zpevňovadlo. Kovová mýdla lze rozdělit na Konvenční Mýdla (Lithium, Kalcium, Aluminium, směsi mýdel Lithium/Kalcium) a Komplexní Mýdla (typické Lithium komplex, Aluminium komplex a Kalcium komplex). Nedávno vyvinutým zpevňovadlem je modifikovaný Kalcium sulfonátový komplex, což je super komplexní mýdlo. Podobně pro nemýdelnatá zpevňovadla lze plastická maziva identifikovat dle základu zpevňovadla: Hlinitá zemina, Křemen a Polymočovina. Protože přibližně 90% maziv současného trhu jsou maziva zahuštěná různými mýdly, popíšeme co mýdlo skutečně je, jeho chemickou strukturu a vliv zpevňovadla na vlastnosti maziva. Mnoho zpevňovadel má základ v organických mýdlech alkalických kovů. Většina z nich se vyrábí zmýdelněním tuků, mastných olejů nebo mastných kyselin s alkalickými kovy jako součást základového oleje během výrobního cyklu. V jednoduchém chemickém názvosloví je tvorba mýdla analogická základní chemické reakci: KYSELINA LOUH SŮL VODA 4

7 Zpevňovadla (pokračování) Většina produkovaných mýdel pro výrobu plastických maziv se získá - vá zmýdelněním tuků, mastných olejů nebo mastných kyselin s alkalickými kovy. Proces zmýdelnění (příprava mýdelného zpevňovadla) se obvykle provádí jako součást mazacího oleje během výrobního cyklu. Nejpoužívanější alkalické materiály jsou hydroxidy lithia, kalcia a aluminia. Vlastnosti mýdla Teplota Odolnost vůči vodě Koroze Čerpatelnost Přilnavost Všeobecné použití Rychlost Kompatibilita zpevňovadla Kalcium Lithium Lithium Lithium komplex Lithium Kalcium Lithium Kalcium Největším zdrojem látek pro zmýdelnění jsou dnes 12-Hydroxystearová kyselina odvozená z ricinového oleje, dostupná ve formě metylesteru, kyselina glycerová resp. tri-glycerid, vyráběné hydrogenací oleje. Bentonit Kalcium Kalcium komplex Kalcium sulfonát komplex Aluminium komplex Kalcium komplex Lithium komplex Aluminium komplex Kalcium sulfonát komplex Polymočovina Polymočovina Bentonit Lithium Lithium komplex Lithium/Kalcium Kalcium Kalcium sulfonát komplex Kalcium komplex Aluminium komplex Polymočovina Bentonit Dvě plastická maziva jsou zřejmě kompatibilní, pokud jejich směs po provozu má konzistenci a bod skápnutí uvnitř specifikovaných limitů. kompatibilní nekompatibilní nekompatibilní při určitých poměrech 5

8 TYPICKÉ VLASTNOSTI PLASTICKÝCH MAZIV S MÝDLOVÝMI ZPEVŇOVADLY V následujícím ukážeme typické vlastnosti plastických maziv, které se vyrábějí z mýdel, komplexních mýdel a nemýdelnatých zpevňovadel. Cílem zde je popsat systém zpevňovadlo olej bez aditiv (ledaže přísada je součástí zahušťovacího systému). Různí výrobci udávají proměnlivé hodnoty a vlastnosti těchto systémů. Hodnoty uváděné zde jsou reprezentativní. Důležitá poznámka: Jména produktů ze sortimentu TOTAL jsou uváděna jen informativně. TOTAL specifikace jsou všeobecně přísnější. Plastické mazivo TOTAL MERKAN Kalciové mýdlo Existují 2 typy kalciových plastických maziv, bezvodé a hy - dratované. Tato maziva jsou hladká a máslovitá. Konvenční (hydratovaná) kalciová plastická maziva jsou z hlediska stability struktury závislá na obsahu vody, kritické množství vody a její ztráta je důvodem pro jejich omezené teplotní vlastnosti. Při vysoké teplotě dochází ke ztrátě části vody a zničení struktury maziva, což vede k oddělení oleje a mýdlového zpevňovadla. V provozu jsou proto omezena teplotou okolo 60 C, ačkoliv bod skápnutí je přibližně 100 C. Bezvodá kalciová plastická maziva jsou výkonnější, jejich bod skápnutí je vyšší ( C) a lze je použít až do teploty C. Tato maziva jsou snadno čerpatelná i při nízkých teplotách. Mechanická a střihová stabilita je příznivá (hydratovaná) až dobrá (bezvodá maziva). Oxidační stabilita je nízká, ale lze ji zlepšit inhibitory. Odolnost vůči vodě je velmi dobrá. Ochrana proti korozi je slabá, ale může být zlepšena pomocí aditiv. Nízkoteplotní vlastnosti jsou dostatečné. Smyková stabilita je dobrá. Plastické mazivo TOTAL MARSON Lithium 12-Hydroxystearát Většina lithných maziv vyráběných v současné do bě je odvozena z 12-Hydroxystearátového mýdla. Tyto produkty jsou hladké textury a stabilní vůči ohřevu. Udávané body skápnutí jsou přibližně v rozsahu od 175 C do 200 C. Pro dlouhodobé použití je horní teplotní limit okolo 120 C. Při nízkých teplotách lze snadno s těmito mazivy manipulovat. Z hlediska smyku v laboratorních zařízeních jsou tato maziva výborná. Stojí za povšimnutí, že smykové hodnoty za provozu jsou mnohokrát vyšší než ty získané na laboratorním testovacím zařízení. Střihová stabilita těchto maziv je v praxi průměrná. Oxidační stabilita je přijatelná a lze ji snadno zlepšit anti-oxidanty. Odolnost vůči vodě je dobrá, ačkoliv ne tak dobrá jako u kalciových nebo aluminiových maziv. Korozivní odolnost se dosahuje pomocí aditiv. Plastické mazivo TOTAL COPAL Aluminium komplex Chování těchto maziv při nízkých teplotách se vyhodnocuje jako příznivé až dobré. Střihová stabilita je dobrá až výborná. Jako u mnoha jiných maziv, pokud obsah zpevňovadla je nízký, stabilita za provozu významně klesá. Čerpatelnost se hodnotí jako dobrá. Odolnost vůči proudu vody je výborná. V přítomnosti malého množství vody se vytváří emulze, která chrání kovové povrchy před korozí odstraněním vody z kovu. Přilnavost ke kovu je výborná. Maziva lze užít do teploty až C. Za vysoké teploty při testu životnosti vysokorychlostního kuličkového ložiska, jakým je ASTM D 3336, vykazují tyto produkty kratší životnost než většina komplexů lithia nebo polymočovinových maziv. 6

9 Plastické mazivo TOTAL AXA Kalcium komplex Tento typ plastického maziva se vyskytuje v mnoha variantách. Některé typy mají vysoký obsah zpevňovadla. Jednou z přísad v těchto produktech je kalcium acetát, jenž poskytuje EP vlastnosti. Maziva s vysokým obsahem zpevňovadla: kalcium komplex maziva mají vysoký bod skápnutí (nad 280 C) a dobrou odolnost vůči vodě. Mnoho těchto kalcium komplex maziv obsahuje EP vlastnosti, které se obvykle zvyšují aditivy. Maziva se obtížně vyrábějí a mají tendenci tvrdnout při skladování a při vysokém tlaku v mazacím zařízení. Tato maziva lze provozovat při vyšších teplotách, než je u maziv s konvenčními mýdly a úspěšně mažou ložiska až do teploty 150 C. Plastické mazivo TOTAL MULTIS a LICAL Lithium Kalcium Tyto typy maziv kombinují vlastnosti lithných a kalciových maziv. Výroba těchto maziv je velmi speciální a vyžaduje proces s technicky vyspělým počítačově řízeným zařízením. Výhodou uvedených maziv je, že jejich odolnost vůči vodě a ochrana proti korozi je výborná. EP vlastnosti jsou vestavěny do struktury mýdla. Následkem toho jsou tyto vlastnosti výborné ve srovnání s lithnými a kalciovými mazivy. Maziva lze používat při stálé provozní teplotě až 135 C bez ztráty jejich výborných vlastností. Praktické zkoušky ukázaly, že LICAL má snahu absorbovat vodu až do 10% bez ztráty mazacích vlastností. Čerpatelnost může být mírně nižší než u lithných maziv. Plastické mazivo TOTAL CERAN Kalcium sulfonát komplex Vlastnosti základních kalcium sulfonátů jsou známy del ší čas. Ale do nedávna bylo obtížné vyrobit uspokojivé plastické mazivo založené na této technologii z důvodu nepřijatelných výkonových vlastností, jako jsou nízká čerpatelnost a neodpovídající chování při nízké teplotě. Na celém světě lze nalézt pouze několik závodů, které jsou schopny vyrobit tato technicky vyspělá maziva (TOTAL je jedním z nejvýznamnějších). 1 TOTAL CERAN Vynikající vlastnosti z protioděrového hlediska, vysokého zatížení a únosnosti Výroba probíhá pomocí nového složitého super procesu, kdy se modifikují vlastnosti kalcium sulfonátu za účelem vyloučení zmíněných nedostatků a umožnění produkce maziva s výjimečnými vlastnostmi, jako jsou: Vynikající odolnost vůči vodě (dokonce při 40% vody) Výborná mechanická stabilita a odolnost ve smyku Výborná tepelná stabilita (nekapalní do > 300 C) 5 Nízkoteplotní výkon je dobrý Tyto typy maziv jsou nejblíže k tzv. mazivům pro všechna použití, která lze dnes najít na trhu, jsou méně vhodná pro vysoké rychlosti / těžké vibrace. 6 7 Velmi dobrá oxidační odolnost (při tlaku a vysoké teplotě) Velmi dobrá korozivní odolnost 7

10 Plastické mazivo TOTAL MULTIPLEX Lithium (Lithium/Kalcium komplex) Ve srovnání s lithnými mazivy, maziva na bázi lithium komplexu vykazují některé výhody, speciálně při použití za vysokých teplot. Bod skápnutí komplexních maziv je všeobecně o více než 50 C vyšší než u konvenčních mýdelnatých maziv. Tato maziva lze použít až do 160 C. Dobře snáší nízké teploty. Provozní stabilita a separace oleje jsou dobré až výborné. Ložisková výkonnost mazání je při vysokých teplotách dobrá až výborná. Čerpatelnost může být o něco nižší než u lithných maziv. Plastické mazivo TOTAL ALTIS Polymočovina Tyto jemné produkty se používají při vysokých teplotách a vy - sokých rychlostech. Jsou svými schopnostmi srovnatelné s některými komplexními mazivy, mají ale delší životnost a lepší chování při vysokých teplotách. Ačkoliv je lze použít ve všech typech kuličkových ložisek, speciálně je efektivní mazání ložisek elektromotorů. To rovněž prokazují vysokoteplotní ložiskové testy. Bod skápnutí je obecně okolo 260 C, ale produkty jsou použitelné až do 180 C. Jejich struktura a kompozice jim dávají nehlučící vlastnosti požadované pro mazání určitých ložisek. Plastické mazivo TOTAL CALORIS Bentonit Tato plastická maziva jemné textury mají vynikající teplotní odolnost, protože jejich zpevňovadlo se netaví, přinejmenším až do teploty, kdy se olejová složka odpařuje, vzplane nebo hoří. Nicméně protože omezením je základový olej, je maximální teplota použití okolo 180 C. Je to přibližně to samé, co bylo prezentováno u ostatních vysokoteplotních komplexních a nemýdelnatých maziv. I když mohou být tato vysokoteplotní maziva příležitostně použita pro špičkové teploty, je zapotřebí častého přemazání. Například protože toto zpevňovadlo nemá žádný bod tavení, lze bentonitová maziva použít v aplikacích, kde by krátkodobé teploty mohly být až 260 C. Přemazání je pak zapotřebí již po několika hodinách tohoto vysokoteplotního provozu. Nízkoteplotní vlastnosti jsou dostatečné. Nicméně mnoho bentonitových maziv je formulováno pro vysokoteplotní aplikace. Provozní stabilitu je nutno hodnotit jako příznivou až dobrou. Oxidační stabilita a odolnost vůči korozi jsou uspokojivé, pokud se zvýší aditivy. Odolnost vůči vodě je dobrá. Tato maziva mají vynikající odolnost vůči oxidaci. Jejich zpevňovadla neobsahují žádná mýdla nebo jiné kovy obsahující složky, které jsou pro-oxidanty různé úrovně. Manipulace při nízkých teplotách je uspokojivá. Odolnost vůči vodě je dostatečná v některých třídách výborná. Antikorozivní odolnost vyžaduje použití speciálních a efektivních inhibitorů. U maziv na bázi polymočoviny lze očekávat výbornou životnost, čímž jsou velmi vhodná pro plnění celoživotních náplní. 8

11 PLASTICKÁ MAZIVA V LABORATOŘI Testování maziv Většina testů plastických maziv, které jsou normalizovány, definuje nebo popisuje vlastnosti, jež se vztahují k výkonnostním testům na skutečných nebo simulovaných provozních mechanismech. Ty poskytují rozsáhlé užitečné informace o mazivech. Nicméně je nutno uznat, že se jedná o laboratorní testy, jejichž největší hodnotou je zmapování ukazatelů, jež lze očekávat při nasazení maziva ve speciální aplikaci do provozu a stanovení fyzikálních standardů pro výrobní kontrolu. Přímá korelace mezi laboratorními testy a provozním výkonem je zřídka kdy možná, jelikož testy nikdy přesně neduplikují provozní podmínky, a ty nejsou nikdy identické, dokonce ani ve dvou navenek podobných aplikacích. Z těchto důvodů je pochopení smyslu a významu testů neodmyslitelné pro požadovaná použití plastických maziv. Konzistence Konzistence je definována jako stav, kdy plastické mazivo odolává deformaci od aplikované síly. Je to proto charakteristika plasticity, podobně jako viskozita je charakteristika tekutosti. Konzistence plastického maziva není konstantní, ale mění se s teplotou. Může se rovněž měnit v důsledku manipulace nebo mechanického provozu, kterému bylo podrobeno před měřením své konzistence. Konzistence se udává ve vztahu ASTM jako tzv. kónická penetrace, NLGI číslo nebo zdánlivá viskozita, každý z parametrů je určen při specifické teplotě a popsané přípravě vzorku. Na základě ASTM penetrace, NLGI normalizoval číselnou stupnici pro klasifikaci konzistence plastických maziv. S rostoucí tvrdostí konzistenční čísla jsou: V průběhu let několik institucí jako ISO - ASTM - IP - DIN - AFNOR atd. vytvořilo normalizované testy, které popisují vlastnosti nebo výkonové prvky plastických maziv. National Lubricating Grease Insitute (NLGI) normalizoval číselný systém klasifikující konzistenci plastických maziv. Ze všech dostupných testů vybrala firma TOTAL ty, které jsou v pravidelných intervalech prováděny na jejích mazivech. NLGI Mazivo ASTM penetrace při 25 C

12 Kónická penetrace ASTM D 217 DIN T1 / ISO 2137 NF T / IP50 Konzistence se obvykle měří tzv. Kónickou penetrací. V tomto testu je umožněno normalizovanému tělísku ve tvaru kužele pronikat vlastní tíhou po dobu 5 vteřin při teplotě 25 C do vzorku maziva. Hloubka, do které kužel proniká, se vyjadřuje v desetinách mm a udává penetraci plastického maziva. Jelikož kužel více proniká do měkkého maziva, udává vyšší hodnota penetrace měkčí mazivo. V současné době se na trhu vyskytují nejměkčí maziva rozsahu 000 (všechny hodnoty 0 se obvykle týkají maziv pro centrální mazací systémy), nejtvrdší maziva jsou stupně 3 resp. 4 (hodnoty 5 a 6 se už ve větším rozsahu nepoužívají). Penetrace se udávají následujícím způsobem: Dlouhodobá penetrace (W...) Poznámka: Speciální metody pro určování penetrace malých vzorků užívají jedné čtvrtiny resp. poloviny kuželového měřidla (metoda ASTM D 1403). Mechanická stabilita ASTM D 217 / DIN T1 / ISO 2137 NF T / IP50 Vzorek maziva se zatěžuje v normalizovaném zařízení 60-ti nebo více cykly. Často je mazivo zatěžováno cykly ale také případně cykly. Je zřejmé, že následně naměřené hodnoty penetrace W... udávají celkovou představu o stabilitě plastického maziva. V některých případech se při měření stability přidává do maziva voda, pokud mazivo vodu obsahuje (např. TOTAL CERAN). Obvykle se to dělá u maziv používaných ve vlhkém prostředí. Stanovení bodu skápnutí IP 396 /NF T 60102C Bod skápnutí maziva je teplota, při které skápne kapka oleje z trysky normalizované nádobky testovacího zařízení za popsaných testovacích podmínek. Materiály, jako jsou konvenční mýdelnatá plastická maziva, nemají skutečný bod tavení, nýbrž oblast tavení, kdy látka prudce měkne. V normalizované nádobce se ohřívá vzorek maziva ve speciální peci řízené počítačem (obvykle Mettler) na teplotu, při které se elektronicky detekuje padající kapka z nádobky. Bod skápnutí se obvykle považuje, ale chybně, za míru provozních schopností maziva při zvýšených teplotách. Bod skápnutí v provozu neznamená nic jiného, než že se nedá očekávat odolnost vůči vytékání maziva při teplotě nad tímto bodem, neudává maximální použitelnou teplotu maziva, protože výkonnost při vysokých teplotách závisí na takových veličinách jako jsou: zda vystavení vysoké teplotě je trvalé či občasné, zda se požadují cyklické změny z vysokých teplot na nízké, odolnost maziva vůči odpařování, konstrukce mazaného mechanismu, frekvence přemazávání, jednoduché pravidlo však je, že provozní teplota se rovná bod skápnutí minus 30 %. 10

13 Oxidační stabilita ASTM D 942 DIN / IP 142 Reakce s kyslíkem může vést k degeneraci plastického maziva. Tento test prováděný v Norma-Hoffmanově oxidační bombě vyhodnocuje odolnost maziva uzavřeného v kontejneru vůči oxidaci za specifických podmínek statického účinku. V tomto testu každá z pěti misek v bombě je naplněna 4 gramy testovaného maziva. Bomba je pak utěsněna a stlačena kyslíkem na 110 psi (7,7 kg/cm 2 ) a držena v lázni o teplotě 99 C. Tlak v bombě se zaznamenává v předepsaných intervalech během testu. Na konci tohoto specifikého testu, obvykle po 100, 250 nebo 500 hodinách, se spočítá pokles tlaku. Změna tlaku vyplývá z absorpce kyslíku mazivem a uvolněním CO 2 z maziva. Často se výsledek tohoto testu udává jako ukazatel oxidační stability maziva. Jedná se však o statický test. Nebere se v úvahu při předvídání stability maziva za dynamických podmínek. Valivá stabilita ASTM D 1831 (pozměněná) Schopnost maziva odolávat změnám v konzistenci během provozu se nazývá valivá resp. smyková stabilita. Pro hodnocení valivé stability maziva se používá množství laboratorních testů, ale dva byly normalizovány. Jedná se o změnu penetrace po dlouhodobém provozu v testovacím zařízení ASTM D 217 a o změnu penetrace po náročném valivém testu v zařízení ATM D Při testu valivé stability se odvaluje malý vzorek maziva (50 g) při 165 ot./min po určitou dobu při dané teplotě. Používá se ocelový válec, který obsahuje 5 kg těžký kruhovitý blok. Měří se penetrace při 25 C před a po odvalování. V důsledku malé velikosti vzorku se penetrace určuje pomocí ASTM D 1403 jednou čtvrtinou nebo jednou polovinou měřidla. TOTAL používá teplotu až 100 C s cílem přiblížit se tak praktické zkoušce. Dále TOTAL prodloužil trvání testu z 2 až na 4 hodiny nebo dokonce až na 100 hodin za účelem určení mechanické stability svých maziv pro velmi náročné podmínky. V obou těchto testech se zaznamenává za provozu buď absolutní nebo procentuální změna penetrace. I když se oba testy používají v hojné míře k indikaci požadavků na mechanickou stabilitu, nebyl jejich význam nikdy přesně determinován. Předpokládá se, že změny penetrace v těchto testech indikují mechanickou stabilitu a jsou přímými ukazateli změn v konzistenci, které mazivo přenáší za provozu. Separace oleje (při skladování) ASTM D 1742 ASTM D 6184 IP 121 / DIN NF T Při efektivním mazání musí plastické mazivo za provozu uvolňovat olej pomalu. Normální je určitý výskyt volného oleje na povrchu maziva, jenž se uvolňuje při skladování. Avšak výrazná separace oleje při skladování může vést ke ztrátě důvěry zákazníka v produkt. Tendenci maziva uvolňovat olej během skladování lze předvídat na základě testů ASTM D 1742 / IP 121 / DIN / NFT a ASTM D V testu ASTM D 1742 je vzorek maziva umístěn na síto (200), vystaven tlaku vzduchu a dán do pece při 25 C na 24 hodin. Všechen olej prosakující sítem se sbírá, zváží a stanoví se procento odděleného oleje. IP 121 / DIN 5107 / NFT je víceméně stejná procedura, ale mazivo je vystaveno tlaku kovu a umístěno do pece při 40 C na dobu 42 nebo 168 hodin. ASTM D 6184 je opět téměř stejný proces, kdy mazivo je vystaveno tlaku kovu a umístěno do pece při 100 C na 30 nebo 50 hodin. Tyto testy mají přímou souvislost se separací oleje, která se objevuje ve kbelíkách maziva při skladování a jsou přímými ukazateli separace, kterou lze očekávat v jiných velikostech nádob. Nejsou vhodné pro mazivo měkčí než NLGI 1 a neužívají se pro předvídání separační tendence maziva při dynamických provozních podmínkách. Za normální se považuje oddělení maximálně 1 5% oleje při skladování (závisí to rovněž na typu zpevňovadla). 11

14 Test na vymývání vodou ASTM D 1264 DIN T2 / IP 125 Prostředí, ve kterém musí mazivo pracovat, je důležité, ale často se při volbě maziva opomíjí. Vlhké podmínky, ať už je to vlhký vzduch nebo intenzivní přímé vymývání vodou, může ovlivnit mnoho maziv a je tedy důležitým faktorem, který je nutno uvážit při volbě maziva v každém provozu. Pokud voda vniká do mazaného zařízení, může mazivo změknout (dokonce se může stát polotekutým) nebo ztvrdne, může emulgovat nebo odpuzovat vodu. Jeho adhezivní vlastnosti se mohou změnit a ochrana kovového povrchu vůči korozi není dostatečná. Test na postřik vodou ASTM D 4049 Podstatou tohoto testu je měření odolnosti maziva na postřik vodou. Předem definovaný film maziva se nanese na testovací destičku, která se vystaví postřiku vody (tlakem 22 až 40 PSI). Výsledkem po stanovené době je vyjádření váhového úbytku destičky s mazivem. Tímto srovnávacím testem lze indikovat charakter adheze maziva na kovu vystaveném tlakovému postřiku vody. Schopnost maziva odolávat vymývání za podmínek, kdy voda může přímo stříkat a zasahovat ložisko, je důležitá vlastnost pro udržení dostatečného mazacího filmu. Předepsanými testovacími podmínkami lze získat srovnávací výsledky mezi různými mazivy, které však nemusí nutně předpovídat provozní výkonnost. Tento test používá speciální kuličkové ložisko, vybavené předním a zadním krytem se specifickým profilem. Ložisko je naplněno 4 g zkoušeného maziva a pak rotuje při 600 ot/min po dobu 1 hodiny při proudu 80 C teplé vody, jenž zasahuje ložiskové pouzdro. Na konci testu se ložisko demontuje, vysuší a stanoví se procentuální váhové úbytky maziva. Test se všeobecně považuje za užitečný pro hodnocení maziv v případech, kdy se může vyskytnout vymývání vodou, jako jsou ložiska kol, vlhká koncová ložiska v papírenských strojích a ocelářském průmyslu. Chování v přítomnosti vody DIN T1 Tento test je vyvinut za účelem testování chování maziva v přítomnosti vody při předem definovaných statických poměrech. Pomocí šablony se nanese vzorek maziva na skleněný proužek. Tloušťka vzorku je přibližně 1 mm. Pak se tento proužek ponoří do destilované vody a vloží do pece. Doba testu je 3 hodiny při 40 C nebo 90 C. TOTAL tento test upravil pro maziva CERAN za účelem vytvoření mnohem drsnějších podmínek, doba trvání testu je 8 hodin při konstantní teplotě 90 C. Po ukončení testu se vzorek na skle okamžitě vizuálně vyhodnocuje. Pro vyhodnocení se používá následující stupnice: 0 Žádná změna. 1 Mírná změna, změna barvy, mírná přilnavost vody na mazivu. 2 Střední změna, mazivo se začíná rozpouštět. Vytváří se viditelný bílý/žlutý povlak na mazivu, negativní vliv vody. 3 Velká změna, část úplného roztoku maziva ve vodě, vytváří se mléčně bílá emulze oleje ve vodě. 12

15 Životnost maziva v kuličkových ložiskách při zvýšené teplotě, vysoké rychlosti a zatížení: FAG FE 9 DIN Účel: stanovit životnost plastického maziva ve valivých elementech ložisek při reálných testovacích podmínkách. Valivý element ložiska přizpůsobený v přístroji jako testovací součást, se naplní specifickým zkontrolovaným množstvím maziva. Test se provádí při zvolené teplotě, rotační rychlosti a axiálním zatížení. Mazací podmínky v ložisku se mění během dlouhé doby. Poškození ložiska se zaznamená, jakmile se zjistí, že motor není schopen pohánět během testu ložisko. Životnost maziva v kuličkových ložiskách při zvýšené teplotě ASTM D 3336 Tato testovací metoda vyhodnocuje výkonnost plastického maziva v kuličkových ložiskách provozovaných při lehkém zatížení, vysokých rychlostech a zvýšené teplotě. Test ASTM D 3336 hodnotí výkonnost plastického maziva ve 20 mm kuličkovém ložisku v provozu s lehkým zatížením a teplotou až 177 C (obvyklé intervaly 120, 150, 177 C) a rychlostí hřídele ot/min. Test běží až do poškození nebo do požadovaného počtu testovacích hodin bez poškození. Množství maziva Teplota testu 2 mg Nastavitelná až do 250 C Koroze na měď ASTM D 4048 IP 112 / DIN Rotační rychlost Přítlačná síla Hnací motor nebo ot/min 1500, 3000 nebo 4500 N 520 W při ot/min 320 W při ot/min Tyto metody se používají ke zjišťování substancí v plastickém mazivu, které by mohly korodovat měď. Protože měď a slitiny mědi se používají v ložiskách, je nezbytné, aby mazivo takové materiály nekorodovalo. Testy jsou podobné (obvykle nazývané Testy na měděném pásku ) a týkají se čistého a jemně vyleštěného měděného pásku vertikálně ponořeného do vzorku maziva. Dle metody ASTM je pásek úplně ponořen, u IP metody do 2/3. Celek se vkládá do pece na určitou dobu při dané teplotě, pak se vyndavá a chladí. Pásek se vyčistí a pozorují se skvrny znečištění nebo koroze se slovním nebo numerickým systémem vyhodnocení. U metody ASTM/DIN se provádí porovnání pásku po testu s normalizovaným měděným páskem dle ASTM (ASTM Copper Strip Standard). Délka testu nebo testovací teplota není specifická, ale musí být uvedena, pokud se udávají výsledky. Testovací procedura pro TOTAL se provádí obvykle při 100 C, ale připouští se jiné vzájemně dohodnuté teploty. Čas může být specifikován jako 3 hodiny, 24 hodin, 7 dní nebo lze zvolit dle vzájemné dohody. 13

16 Dynamický test na korozi (EMCOR test) IP 220 / DIN ISO CD V tomto testu až osm 30-ti mm dvouřadých naklápěcích ložisek se instaluje do úložných bloků na společné základové desce, kde se otáčí společným hřídelem s otáčkami 80 ot/min. 4 kuličkový test na svaření ASTM D 2596 Tento test má název odvozený podle kuliček průměru 12,7 mm (0,5 in) vyrobených z chromové legované oceli tvrdosti Rockwell C, které se používají jako zkušební tělíska. Testovací metoda se provádí za účelem stanovení vlastností maziva přenášet zatížení s cílem určení indexu Zatížení-Opotřebení a Bodu svaru. Tři spodní koule jsou pevně uzavřeny v misce naplněné testovacím mazivem. Horní koule, která je upnuta v pouzdru, je v bodovém kontaktu s každou spodní koulí a může vůči nim rotovat pod zatížením rychlostí přibližně 1770 ot/min. Při testu se požadují nejméně dvě ložiska. Uložení ložisek je standardně v plastových blocích. Každé ložisko je naplněno 10 g zkoušeného maziva, pouzdra ložisek jsou bez maziva. Po montáži běží ložiska 30 minut, aby se rozložilo mazivo. Pak se pouzdra otevřou a přidá se 10 ml destilované vody (nebo v případě IP 135 syntetické mořské vody) z každé strany spodního pouzdra. Po smontování ložiska běží dvě 8 hodinové periody následované dvěma 16 hodinovými odstávkami a jednou 8 hodinovou periodou se 108 hodinovou odstávkou. Na konci (164 hodin) se ložiska demontují a prověří se dráhy ložiska z hlediska rezavění a koroze. Dráhy se vyhodnocují na číselné stupnici od 0 do 5, kde nula znamená nulovou korozi. Vzorek maziva zahřátý na teplotu okolo 27 C, se vystaví sérii 10-ti sekundových testů při rostoucím zatížení až do okamžiku svaření. Po každém 10-ti sekundovém testu se měří a zaznamenává průměr rýh na zmíněných třech statických koulích a všechny čtyři koule se vyřazují. Index Zatížení-Opotřebení v kilogramech se počítá z průměru rýh odpovídající různým zatížením. Bod svaru se udává v kilogramech, definice zatížení svaru: bod svaru za podmínek tohoto testu je nejnižší použité zatížení v silových kilogramech (nebo Newtonech), při kterém se rotující koule zadírá a následně přivaří ke třem statickým koulím, indikující překročení hladiny extrémního tlaku plastického maziva. Návrh způsobu záznamu testovacích výsledků (silové kg) 80, 100, 126, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 620, 800. Tvrzení ASTM: Tato testovací metoda použitá pro specifické účely rozlišuje plastická maziva, jež mají nízkou, střední a vysokou úroveň vysokotlakých vlastností. Výsledky nemusí nutně odpovídat výsledkům za provozu. Extrémní tlak Protože byly vždy získány jen slabé korelace mezi laboratorními a provozními výsledky z hlediska extrémního tlakového zatížení (EP), reprezentují testy pouze způsob popisu vlastností za přijatelných nákladů. Zde jsou popsány dvě metody. 14

17 4 kuličkový test na svaření DIN T4 Tento test používá totéž zařízení popsané v testu ASTM D Mazivo se zkouší ve 4 kuličkovém systému, jenž se skládá z rotující koule (běžící koule), klouzající při proměnné zátěžné síle po třech k ní identických koulích (stojící koule). Zkušební zatížení se stupňovitě zvyšuje, až se objeví svaření 4 kuličkového systému. Test běží 60 sekund při otáčkách 1420 ot/min, zatížení se zvyšuje po krocích. Mezi 2000 N a 4000 N s krokem 200 N, u zatížení nad 5000 N se každý stupeň zvyšuje o 500 N. Výsledky se zaznamenají jako poslední zatížení bez svaru (LNWL) a zatížení svaru (WL) např. (320 dan 340 dan). Ochrana před opotřebením Pro stanovení vlastností plastických maziv chránících před opotřebením jsou dostupné 2 metody, ASTM D 2266 a DIN T5. Tyto metody používají čtyři zkušební ocelové kuličky o průměru 12,7 mm v bodovém kontaktu, přičemž jedna rotuje. Obě metody jsou dále popsány. 4 kuličkový test na opotřebení DIN T5 Zkušební metoda využívá shodné zařízení jako test T4. Tento test lze provést dle následující procedury: Procedura Zatížení Provozní čas C D 150 N 300 N 60 ± 0,5 minuty 60 ± 0,5 minuty E 1,000 N 60 ± 0,2 sekundy TOTAL vybral pro zkoušení pouze proceduru E. Mazivo se testuje ve 4 kuličkovém systému s rotující koulí (běžící koule) klouzající při příslušném zkušebním zatížení (C,D nebo E) po třech identických koulích (stojící koule), test se provádí dvakrát. Po skončení testu se měří průměr rýh u 2 sad stojících koulí. Tím je udáno opotřebení v mm. 4 kuličkový test na opotřebení ASTM D 2266 / IP 239 Tento test je v podstatě podobný testu na extrémní tlaky ASTM D 2596, ale zařízení je mnohem citlivější a používané zatížení je omezeno do hodnoty 40 kg (392 N) oproti 800 kg u zkušebního stroje na extrémní tlaky. Používá se stejná kompozice a tvrdost ocelových koulí jako u ASTM D Při nižším zatížení se neobjevuje zadírání nebo svar a úbytek materiálu z koulí je výsledkem opotřebení. Test běží 60 minut při otáčkách 1200 ot/min se zatížením 40 kg. Vzorek maziva je udržován při teplotě 75 C. Na konci testu se měří a zaznamenává velikost otěrových rýh na třech statických koulích. Záměrem testu je stanovit u maziva relativní charakteristiky ochrany před opotřebením v kluzných aplikacích ocel ocel. Test nelze využít k předvídání otěrových charakteristik u jiných kombinací kovových materiálů a nelze rovněž využít k rozlišení maziva na vysokotlaké a ne-vysokotlaké. 15

18 DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A VÝKONNOSTNÍ TESTY PLASTICKÉHO MAZIVA Když jsme se podívali na nejčastěji citované testy maziv, stručně nyní zmíníme některé další testovací metody, které se u maziv používají. Většina testů se používá za účelem získání speciální výkonnostní charakteristiky nebo vlastnosti maziva, a proto je účelné seskupit různé zkušební metody pod následující všeobecné nadpisy: Tlak nízkoteplotního tečení DIN Stanovení nejnižší použitelné teploty maziva. Vzorek maziva teploty např. -35 C se umístí do držáku vzorku. Potom se mazivo vystaví účinku tlaku. Tlak se stupňovitě zvyšuje, až se mazivo uvolní z držáku vzorku. Tento tlak potřebný k uvolnění maziva se vyjadřuje v milibarech. Pokud se jedná o méně čerpatelné mazivo, výsledek může být vyjádřen ve C při maximálním tlaku 1400 mbar. Penetrace při nízké teplotě NFT Metoda je shodná s testem popsaným u kónické penetrace. Výsledky se udávají v 1/10 mm při teplotě mezi 0 až -40 C. síla se opět zaznamená po 60-ti minutách běhu. Tyto dvě hodnoty jsou přenásobeny délkou ramene páky a zaznamenány jako startující a provozní kroutící moment maziva v jednotkách Nm. Nízká teplota kroutící moment IP 186 Tato zkušební metoda určuje odolnost maziva vůči nízkým teplotám pod 0 C až do -73 C v axiálně zatíženém kuličkovém ložisku s rotací 1 ot/min. Ačkoliv měřící zařízení je odlišné, testovací metoda je v podstatě velmi podobná zkoušce ASTM D Testovací ložisko, instalované na hřídeli s možností rotace 1 ot/min, se naplní mazivem v utěsněné jednotce, která se ponoří do tekuté chladící lázně. Teplota chladící lázně je rovnoměrně snižována až k testovací teplotě, jež může být až -73 C po dobu 1 až 1 1/2 hodiny. Po 2 hodinách se nastartuje motor a zaznamená se počáteční odporová síla, jež se opět měří po určité periodě běhu motoru. Stanoví se tak startující a provozní kroutící moment v jednotkách mnm. Zdánlivá viskozita (SOD) ASTM D 1092 Určením zdánlivé viskozity při nízké teplotě (metoda ASTM D 1092) lze stanovit čerpatelnost a vlastnosti tečení maziva při nízkých teplotách. Maziva navržená pro provoz při extrémně nízké teplotě (pod nulou) nesmí tuhnout a vyvíjet po namočení při nízké teplotě výrazný odpor vůči rotaci ložisek. Následující metody (IP 186 a ASTM D 1478) měří startovací a točivé momenty malého lehce zatíženého kuličkového ložiska při nízkých teplotách až -54 C. Kroutící moment při nízké teplotě ASTM D 1478 Testovací ložisko, které je instalováno na hřídeli s možností rotace 1 ot/min, se úplně naplní zkoušeným mazivem a vloží do mrazícího boxu, který lze nastavit na jakoukoliv nízkou teplotu až do -54 C. Vnějšek ložiskového pouzdra je spojen s měřící soustavou, tak že lze měřit sílu odporu. Po 2 hodinách se nastartuje motor a zaznamená počáteční silový odpor. Protože rotace pokračuje, kroutící moment klesá a odporová SCHVÁLENÍ DOPORUČENÍ OD VÝROBCŮ Mnoho výrobců zařízení (Original Equipment Manufacturers) vydává schválení pro použití maziva v jejich zařízeních. Většina z nich používá dříve popsané testy, často upravené, aby vhodněji vystihovaly praktický provoz zařízení. Je velmi důležité, když se doporučuje mazivo, které splňuje požadavky výrobce. V praxi je velmi častý případ, kdy se požaduje naprosto nevyhovující mazivo. 16

19 KLASIFIKACE PLASTICKÝCH MAZIV ISO Například: MULTIS EP 2: ISO-L- X B C E B 2 Symbol NLGI stupeň ISO L X Symbol 1 Symbol 2 Symbol 3 Symbol 4 NLGI stupeň ISO Třída maziva Plastická maziva Minimální provozní teplota Maximální provozní teplota Chování v přítomnosti vody Vysokotlaké vlastnosti Konzistence Skupina X Teplota Teplota Chování v přítomnosti vody EP vlastnosti Symbol 1 Mini T C Symbol 2 Maxi T C Symbol 3 Anti-koroze Prostředí Symbol 4 A 0 A B -20 Nemá zlepšené C -30 vysokotlaké D -40 vlastnosti E >-40 A B C D E F G >180 A B C D E F G H I L M H L M H L M H L L L M M M H H H B Má vysokotlaké vlastnosti Stupeň NLGI Penetrace po 60 cyklech Anti-korozivní vlastnosti: L: Nechrání vůči korozi M: Ochrana v přítomnosti destilované vody H: Ochrana v přítomnosti slané vody Prostředí: L: Suché prostředí M: Vlhké prostředí H: Vypírání vodou DIN Například: MULTIS EP 2: K P 2 K -25 Tabulka Tabulka 1 Tabulka 2 NLGI stupeň Typ maziva Oblast aplikace Maziva pro ložiska dle DIN Maziva pro zavřené převody dle DIN Maziva pro otevřené převody Maziva po kluzná ložiska a utěsnění Informace o aditivech Přísady pevného maziva (např. MoS 2, Grafit) Ester Fluor uhlovodíky Polyglykol Silikonový olej EP aditiva Charakter K G OG M Charakter F E FK PG SI P Tabulka 3 Charakter dle DIN C D E F G H K M N P R S T U Tabulka 4 Nejvyšší použitelná teplota C nad 220 Chování v přítomnosti vody dle DIN část 1 hodnocení odolnosti proti vodě DIN (stupeň-zkušební teplota) 0-40 nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo 3-90 dle dohody dle dohody dle dohody dle dohody dle dohody dle dohody Nejnižší použitelná teplota dle DIN při tlaku 1400 mbar - 10 C - 20 C - 30 C - 40 C 17

20 WD COMMUNICATION - 08/03 - Photos credit: TOTAL LUBRIFIANTS Euro Agency 1/2008

Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy

Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy Plastická maziva Technický popis Charakteristiky Testy OBSAH strana 1 2 ÚVOD Plastická maziva, naše obchodní odvětví s téměř stoletou tradicí POPIS PLASTICKÝCH MAZIV 6 TYPICKÉ VLASTNOSTI PLASTICKÉHO MAZIVA

Více

TOTAL CERAN. Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu

TOTAL CERAN. Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu TOTAL CERAN Vysoce výkonná plastická maziva na bázi kalcium sulfonátového komplexu Zvolte nejvýkonnější plastické mazivo s technologií budoucnosti - TOTAL CERAN Řada produktů CERAN : Všemi očekávaná plastická

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

VY_52_INOVACE_J 06 25

VY_52_INOVACE_J 06 25 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Testování olejů - Reichert

Testování olejů - Reichert ÚSTAV TECHNOLOGIE ROPY A PETROCHEMIE Testování olejů - Reichert 1 Úvod Hodnocení maziv chemicko-fyzikálními metodami nám jen nepřímo poukazuje na jejich kvalitu z hlediska mazivosti, resp. únosnosti mazacího

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Vysoce výkonná plastická maziva

Vysoce výkonná plastická maziva Vysoce výkonná plastická maziva Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.at Moderní plastická maziva splňují ty nejvyšší požadavky Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

VY_32_INOVACE_C 07 17

VY_32_INOVACE_C 07 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva

Více

MOLYDUVAL tabulky. MOLYDUVAL výroba

MOLYDUVAL tabulky. MOLYDUVAL výroba MOLYDUVAL tabulky MOLYDUVAL výroba speciálních maziv již let! MOLYDUVAL je mezinárodně známá značka pro vysoce výkonná maziva s pozoruhodnými vlastnostmi pokud se týká schopnosti absorpce tlaku, koeficientu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

MOLYDUVAL Speciální maziva

MOLYDUVAL Speciální maziva MOLYDUVAL Speciální maziva MOLYDUVAL Tutela antikorozní prostředky 1 Všeobecně k ochraně proti korozi... 2 2 Příčiny vzniku koroze... 2 3 MOLYDUVAL antikorozní prostředky... 3 3.3 s olejovým filmem...

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Hydraulické kapaliny

Hydraulické kapaliny Hydraulické kapaliny Ing. Petr DOBEŠ, CSc. dobes.petr@cimcool.net březen 2012 Maziva pro průmysl - vývoj Mazání strojů (oleje, plastická maziva, speciality) Technologické kapaliny (obrábění, tváření, tepelné

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505 obj. číslo: 100-05503 Čistič brzd - účinný a rychleschnoucí čistící prostředek brzdových součástí - čistí a odmašťuje brzdy a spojky obj. číslo: 100-05504 Čistič motoru - mimořádně účinný čistič a odmašťovač

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-1 - P Mazivo plastické víceúčelové EP 2 NATO Code: G-414 Odpovídá normě: STANAG 7101 Klasifikace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ Základní vlastnosti a zkoušky Konzistence, tekutost, sedimentace, hustota Obecně charakterizují zpracovatelnost nátěrových hmot Orientační určení konzistence

Více

Univerzální plastické mazivo LGMT 2 pro průmyslové a automobilové aplikace

Univerzální plastické mazivo LGMT 2 pro průmyslové a automobilové aplikace Maziva Univerzální plastické mazivo LGMT 2 pro průmyslové a automobilové aplikace SKF LGMT 2 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lithného mýdla. Toto vysoce kvalitní, univerzální mazivo je

Více

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů

Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Téma přehledového článku Průmyslová kapalná maziva na bázi rostlinných olejů Zadavatel práce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D. Autor práce: Bc. Petr Kohoutek Struktura článku 1. Úvod 2. Situace na trhu

Více

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5 ORIGINÁLNÍ KOTOUČE VÝHODY NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE RIZIKA Účinnost a bezpečnost na prvním místě. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Maximální výsledky co se týče bezpečnosti

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 30

Více

Zkouška použitelnosti ekologických maziv určených k promazávání řetězů motorových pil POŽADAVKY A HODNOCENÍ

Zkouška použitelnosti ekologických maziv určených k promazávání řetězů motorových pil POŽADAVKY A HODNOCENÍ Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (Kuratorium pro práci v lese a lesnickou techniku) Spremberger Straße 1 D 64823 Groß-Umstadt e-mail: info@kwf-online.de Zkouška použitelnosti ekologických maziv

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Technická PLASTICKÁ MAZIVA. 3. Charakteristika a vlastnosti plastických maziv skupiny K. 2. Druhy plastických maziv a normy požadavků

Technická PLASTICKÁ MAZIVA. 3. Charakteristika a vlastnosti plastických maziv skupiny K. 2. Druhy plastických maziv a normy požadavků Technická I N F O R M A C E PLASTICKÁ MAZIVA TI 151 Strana 1/10 1. Všeobecně Plastická maziva jsou vyráběna ze základových olejů - zpravidla minerálních olejů, zahušťovadel a aditivů. Základový olej, zahušťovadla,

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost: Zajišťování závitů Zajišťování závitových spojů Proč používat zajišťovače závitů Loctite? Produkty Loctite pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 32

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

Vysoce výkonné převodové oleje

Vysoce výkonné převodové oleje Vysoce výkonné převodové oleje Rakouská kvalita pro průmysl www.omv.cz Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni Rychleji dál lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních

Více

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice UNAS hydraulika, s.r.o. Ratibořská 177 747 05 Opava tel. /fax: 553 650 06 e-mail: unas@opava.cz www.hydraulikaunas.cz Tabulka pracovních tlaků základních hydraulických

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.

Nápravová ložiska. - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy. Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Nápravová ložiska - legislativa - technické požadavky - konstrukce - trendy Vladimír Zikmund, ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Legislativa EN 12080:2007 (ČSN EN 12080, 2008_10) Železniční ložiska Nápravová

Více

Technická. Mazání vozidel a pracovních strojů plastickými mazivy. 1. Všeobecně. 2. Hlavní kriteria. TI 241 Strana 1/5

Technická. Mazání vozidel a pracovních strojů plastickými mazivy. 1. Všeobecně. 2. Hlavní kriteria. TI 241 Strana 1/5 Technická I N F O R M A C E Mazání vozidel a pracovních strojů plastickými mazivy TI 241 Strana 1/5 Obsah 1. Všeobecně 2. Hlavní kriteria 2.1 Zahušťovadla 2.2 Konzistence 2.3 Bod skápnutí 2.4 Teplota použití

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015 Systémy pro mytí podlah Únor 2015 Sortiment standardních plochých mopů Mezinárodní sortiment plochých mopů Ploché mopy Mopy přesně podle Vašich požadavků Kompletní sortiment Inovativní technologie Vyhovující

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Druhy tření,

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-5 - P Vazelína technická Zkrácený název: VT NATO Code: S 743 Odpovídá normě: VV-P-236A Zpracoval:

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZUS ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Nová nápravová ložiska ZKL Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách ZKL pro uložení náprav především

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Mazadla pro náročné podmínky. Všestranná mazadla. Katalog WEICON 275

Mazadla pro náročné podmínky. Všestranná mazadla. Katalog WEICON 275 Katalog WEICON 275 I v současném století špičkové techniky jsou na pořadu dne problémy s třením a mazáním v mnoha průmyslových oblastech. Důsledkem jsou nákladné opravy, dlouhé prostoje, kratší interval

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

NOVINKY 04/2016. Sonda pro čistič sání a EGR ventilu - 1 ks katalogové číslo: 043-683006

NOVINKY 04/2016. Sonda pro čistič sání a EGR ventilu - 1 ks katalogové číslo: 043-683006 Čistič sání, škrtících klapek a EGR ventilů - odstraňuje uhlíkové usazeniny a pryskyřici, zlepšuje průchod vzduchu sáním, zabraňuje ztrátě výkonu a zlepšuje hodnoty výfukových emisí - vhodný pro benzinové

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE BEKOKAT OPTIMÁLNÍ PRO NÁROČNÉ SPECIFIKACE Pro vysoce citlivá použití má konvenční úprava stlačeného vzduchu technické a ekonomické hranice. Jsou vyžadovány nové

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz. http://www.hbm.cz HBM Petr Wasgestian petr.wasg@hbm.cz http://www.hbm.cz - v roce 1938 byl vynalezen první drátkový tenzometr - v roce 1952 byla technologie výroby změněna -> vznik fóliového tenzometru Tenzometr Tenzometry

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Řešení pro jízdní kola

Řešení pro jízdní kola Řešení pro jízdní kola Návrhy & vývoj Disponujeme rozsáhlými schopnostmi pro provádění vnitropodnikových návrhů, testů a výzkumu & vývoje a využíváme naše mezinárodní technická střediska pro podporu místních

Více

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ VYSOCE VÝKONNÁ MAZIVA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ OCHRANA PROTI KOROZI PROSTŘEDKY PRO TVÁŘENÍ CHLADICÍ A MAZACÍ PROSTŘEDKY VÁŠ KOMPETENTNÍ PARTNER Společnost Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG byla založena před více

Více

2K PU lepidlo na karoserie. 2K epoxidové lepidlo

2K PU lepidlo na karoserie. 2K epoxidové lepidlo 2K epoxidové K vysoce pevnému lepení kovů, tvrdých umělých hmot, keramiky, kamene, dřeva, skla apod. Na opravy poškozených kovových dílů, na opravy rýh a chybných vrtání. Po vytvrdnutí jej lze vrtat, dělat

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu.

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu. Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu. ContiRT20 Performance Nový standard výkonu a životnosti. 1 2 3 Standardní radiální pneumatiky Nový design Continentalu s lepší boční

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu.

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu. NÁBOJE remerx Materiál Pro výrobu komponentů nábojů se používá slitina hliníku AW 7075. Tento materiál se vyznačuje špičkovými mechanickými vlastnostmi a tím vyhovuje vysokým nárokům na pevnost a odolnost

Více

Rotační šroubové kompresory. MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Přehled kompresorů MSM Mini MSM Mini 2,2-3 - 4-5,5 kw Řešení pro všechny potřeby zákazníků Samostatné kompresory Určené zejména

Více