13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace"

Transkript

1 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto, abychom umožnili milionům lidí projít nejrůznějšími životními situacemi. Posuďte sami, jak se nám daří naplňovat naše heslo : Více než 100 tisíc narozených dětí, více než 90 tisíc novomanželů a více než 200 tisíc stěhujících se osob projde ročně naším systémem evidence obyvatel. V loňském roce jsme při první přímé prezidentské volbě zpracovávali petiční archy s více než půl milionem podpisů. Náš software obsloužil více než 4 miliony lidí, kteří si zažádali o biometrický pas nebo nový občanský průkaz. Pro Českou správu sociálního zabezpečení spravujeme údajovou základnu s daty více než 10 milionů klientů. Zdravotní pojišťovny v našich informačních systémech evidují přes pojištěnců. V programu Nová zelená úsporám bylo prostřednictvím našeho systému během prvních 24 hodin od spuštění alokováno téměř 350 milionů korun pro více než žadatelů. S našimi systémy přichází přímo či nepřímo do styku každý, kdo si koupí nové auto s financováním od ŠkoFINu, vyváží nebo dováží zboží z nebo do zahraničí nebo studuje literaturu z Národní technické knihovny. Vyrábíme zkrátka software pro lidi a chceme, aby jim dobře sloužil. Že se přitom neobejdeme bez vysoké odbornosti která mimochodem byla pro KOMIX vždy charakteristická je samozřejmé pokračování na další straně. 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / Sjednocení přístupu k základním registrům v rezortu Ministerstva spravedlnosti 3 / Nové občanské průkazy 4 / Ověřování petic pro přímou volbu prezidenta ČR 5 / Nástroj QlikView pomáhá řídit výrobu 6 / v nadnárodní skupině SKB Služby BI s přidanou hodnotou 7 / pro společnost REDA QlikView: Finanční reporting jinak a lépe 9 / BSC a KPI účinné nástroje pro měření a řízení výkonnosti podniků 12 / aneb business consulting v KOMIXu 13 / Ilustrace využití jazyka R pro účely pokročilých datových analýz 14 / Projekt GloNet glokální podniková síť 16 / Mobilní aplikace pro Vitalitas pojišťovnu 17 / Novinky na Portálu OZP ON-LINE 18 / SEMOS security monitoring solution 21 / Testování interního a externího webu v čem je rozdíl? 23 / Integrace s WSO2 26 / Cyber-Ark v zahraniční praxi 1

2 pokračování ze strany 1 Softwarové aplikace stále více určují podobu světa, ve kterém žijeme, a utvářejí novou podobu oborů jako je doprava, zdravotnictví, energetika, veřejná správa. A to nemluvím třeba o telekomunikacích, finančním sektoru či zábavním průmyslu, ty totiž razantní proměnou umožněnou využíváním informačních technologií už dávno prošly. Organizace dnes disponují tera-, penta-, exa- či zettabyty dat, jež na ně chrlí podnikové informační systémy, inteligentní technologická čidla, platební systémy, mobilní telefony, digitální snímací systémy a další zdroje. Vypořádat se s tímto ohromným množstvím dat není jenom výzva technologická, nýbrž také výzva intelektuální. Jak proměnit data na informace, jak z informací vytřídit právě ty, které jsou relevantní pro rozhodnutí, které je potřeba udělat v určitém kontextu tak, aby výsledek rozhodnutí byl žádoucí a optimální? Velmi se tak vzdalujeme od klasické podoby informačního systému, který na dobře popsaných a strukturovaných datech prováděl operace dané definovanými algoritmy tak, aby dosáhl očekávaného výsledku. Ve světě velkých dat ano, neodpustím si módní buzzword často hledáme zákonitosti či vzorce chování, o nichž dopředu nevíme ani jaké jsou, ani zda vůbec existují. Brodíme se záplavou nestrukturovaných dat a snažíme se vytěžit informace, které pro nás mají význam. Pro zaměstnance KOMIXu to znamená, že rozvíjíme svoji odbornost v nových oblastech, jako jsou zpracování strukturovaných i nestrukturovaných dat, rychlé databáze a paralelní zpracování dat, nástroje pro statistickou analýzu a vizualizaci dat. Cíl je stále stejný dát technologiím smysl, dát smysl také datům a informacím. Naše účast ve významných projektech, které jsem zmínil v úvodu, by nebyla možná bez dobře fungující spolupráce s našimi partnery, jakými jsou společnosti Atos, HP, IBM nebo QlikTech. Společně zrealizované projekty jsou nejlepším příkladem toho, jak lze ku prospěchu zákazníků skloubit technologickou vyspělost a kompetenci globálního dodavatele s kreativitou a znalostmi lokální IT firmy. Nespoléháme ovšem pouze na produkty našich partnerů, nýbrž vyvíjíme i produkty vlastní. Velmi úspěšný je například software pro elektronickou rizikovou analýzu (ERIAN). Jedná se o univerzální expertní systém se znalostní databází spravovanou uživatelem. Správa rozhodovacích pravidel je zabezpečena tak, aby do systému mohli vybraní uživatelé vkládat pravidla důvěrného charakteru, která představují klíčové know-how příslušné organizace. Na Celní správě České republiky je tento systém schopen ve špičkách podle komplexních pravidel zpracovávat tisíce celních deklarací za hodinu. Další uplatnění našel ERIAN také v oblasti finančnictví a KOMIX s ním uspěl i v mezinárodních projektech v Srbsku a na Ukrajině. Tento zpravodaj k vám přichází v nové grafické podobě a s novým logem. Po dvaceti letech jsme se rozhodli naše logo změnit tak, aby bylo nápadité, sympatické a snadno rozeznatelné. Doufám, že se nám to povedlo a že tak budete vnímat nejen naše logo, nýbrž i práci, kterou pro Vás odvádíme nápaditou, kvalitní a smysluplnou. Přeji vám příjemné čtení. Tomáš Rutrle / Ředitel a jednatel společnosti KOMIX s. r. o. Sjednocení přístupu k základním registrům v rezortu Ministerstva spravedlnosti Zavedení základních registrů ve veřejné správě v roce 2011 sjednotilo datovou základnu, kterou si do té doby budovala každá instituce samostatně. Vyvstal ale nový problém: Jak na tuto jednoduchou strukturu napojit velmi rozmanitou množinu agendových informačních systémů (AIS), využívajících tato data k podpoře vlastních pracovních procesů? Počet těchto systémů jde u některých institucí do stovek a stejně rozmanité dosud byly i technické způsoby jejich komunikace s jednotlivými evidencemi. Jak lze všechny tyto agendové systémy napojit na základní registry a nezvýšit přitom již tak obrovskou složitost struktury informačního systému? Charakteristika zákazníka Jedním z ústředních orgánů státní správy ČR je Ministerstvo spravedlnosti (dále také MSp ), do jehož působnosti patří soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba a vězeňství. Rezortní organizace tedy zahrnují soudy všech úrovní (nejvyšší a vrchní soudy, okresní a krajské soudy), státní zastupitelství (nejvyšší a vrchní zastupitelství, okresní a krajská zastupitelství), Probační a mediační službu, Justiční akademii, Vězeňskou službu ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Rezort justice zajišťuje 8 základních agend: agendu ministerstva spravedlnosti, agendu probační a mediační, agendu registru rejstříku trestů, agendu okresních soudů, agendu krajských soudů, agendu vrchních a nejvyšších soudů, agendu všech stupňů státních zastupitelství, agendu vězeňské služby. Každou z těchto agend podporuje jeden či více agendových informačních systémů, které požadují data ze základních registrů registr obyvatel (ROB), registr právnických osob (ROS), registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a registr práv a povinností (RPP). Výchozí situace zákazníka Ministerstvo spravedlnosti, stejně jako všechny další orgány veřejné správy, stálo před úkolem napojit na základní registry, 2

3 Resort justice Soudy IS 1 IS n IS 2 Ministerstvo spravedlnosti Rejstřík trestů Komunikační brána Vnější rozhraní egon ISZR Státní zastupitelství Vězeňská služba Probace a mediace Komunikační brána KMX_GTW pracuje důsledně na principu webových služeb s pevnou strukturou rozhraní definovanou ze strany registrů. Dalším jejím principem je sjednocení řízení přístupových práv, protože k registrům již nepřistupují jednotlivé aplikace samostatně, ale prostřednictvím této komunikační brány. Celý projekt byl dodán v potřebném rozsahu, požadované kvalitě a v určeném termínu. Realizační část byla spuštěna v únoru 2012, pilotní provoz v červnu Projekt byl ukončen v červenci Obrázek 1 Rezort justice ROB ROS spuštěné do ostrého provozu 1. července 2011, veškeré agendové informační systémy všech rezortních organizací. Vedení rezortu přitom požadovalo takové řešení, které by minimalizovalo náklady na úpravy těchto aplikací a bylo natolik flexibilní, aby umožňovalo budoucí úpravy jednotlivých agendových systémů v důsledku legislativních změn, aniž by bylo třeba neustále upravovat programové řešení rozhraní na základní registry. Komplikaci projektu představovala neustálenost základních registrů (v druhé polovině roku 2011 ještě probíhaly některé úpravy jejich webových služeb), dále potom nutnost spolupráce s velkým počtem dodavatelů rezortních agendových informačních systémů. Naše řešení Velkou výhodou společnosti KOMIX před jinými dodavateli byla prokázaná zkušenost s podobným projektem u stejného zákazníka před 3 lety řešil KOMIX otázku, RUIAN RPP ORG jak zajistit a zdokonalit komunikaci několika agendových informačních systémů s databází CEO (centrální evidence obyvatel). Řešení bylo postaveno na myšlence jednotné komunikační brány, jakožto jednotného místa pro přístup k základním registrům v rámci rezortu. MSp spolu s tímto řešením navíc získalo také přehled o rozsahu a objemu komunikace podřízených organizací, zjednodušení správy aplikací a zajištění autorizace přístupů včetně vyšší úrovně zabezpečení. Koncepci jednotné komunikační brány pro rezort justice použila společnost KOMIX i v tomto případě. Potřeba úprav jednotlivých AIS se tak minimalizuje a zároveň je ponechána maximální volnost jejich dalšímu rozvoji. Je snížena i jejich závislost na případných změnách základních registrů (jejich webových služeb) to vše se vyřeší pouze úpravami komunikační brány. Největší předností tohoto řešení je jeho univerzálnost. Hodnocení přínos pro zákazníka Podobně jako při prvním projektu se prokázaly hlavní výhody tohoto řešení v jednodušší správě celé IT infrastruktury (naše řešení posiluje jednotné prvky v aplikačním prostředí rezortu), ve vyšší bezpečnosti přístupů i možnosti ministerstva získat přehled o komunikaci všech rezortních institucí (a těch jsou stovky) se základními registry. Největší předností tohoto řešení je jeho univerzálnost princip komunikační brány mezi existujícími aplikacemi a základními registry lze použít v různých prostředích, bez ohledu na množství a věcný i technický charakter agendových informačních systémů, tedy i u jiných institucí veřejné správy. Toto řešení ve srovnání se zdánlivě přímočařejším, ovšem technicky podstatně těžkopádnějším uzpůsobením všech jednotlivých aplikací pro komunikaci s registry si vyžádá mnohem méně úsilí, času a tedy i finančních prostředků. Miloš Poláček / Projektový manažer Nové občanské průkazy Společnost KOMIX zajistila významnou část projektu nových občanských průkazů pro občany České republiky, vydávaných od ledna Odpovídala za návrh a implementaci softwarového jádra celého systému. Toto jádro zajišťuje komunikaci mezi několika stovkami výdejních míst na místních úřadech po celé republice, centrálními registry a státní tiskárnou cenin, státní podnik, která průkazy centrálně vyrábí. Výchozí situace zákazníka Potřeba jednodušší komunikace občana s úřady, jakož i návaznost na projekt centrálních registrů veřejné správy vyvolaly změnu podoby občanských průkazů ČR. Nové, tzv. elektronické občanské průkazy (eop) měly mít šikovnější formát kreditní karty a obsahovat čip, umožňující nahrát 3

4 na tento průkaz elektronický podpis či výhledově další průkazy (např. řidičský průkaz nebo průkaz zdravotní pojišťovny). V důsledku organizačních nejasností při přípravě mohl projekt začít teprve v srpnu 2011, přičemž nové občanské průkazy se měly začít vydávat již 2. ledna Zákazník, Ministerstvo vnitra ČR a jeho hlavní dodavatel STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jen STC ), potřebovali vybudovat systém výdeje nových občanských průkazů včetně organizačního zázemí, výdejních míst v obcích (novinkou bylo např. pořizování fotografií žadatelů při podání žádosti), zajištění centrální výroby průkazů v STC a vývoj softwarové aplikace, která by tento systém řídila. To vše během cca 4 měsíců. Výhodou bylo, že pro vymezený úkol bylo možné využít existující infrastrukturu z podobného projektu CDBP (výdej nových pasů s biometrickými prvky). Náš přístup průběh projektu Společnost KOMIX se do projektu zapojila jako subdodavatel společnosti ATOS IT Solutions and Services, s. r. o. hlavního dodavatele STC. Zatímco ATOS a jeho další subdodavatelé zajišťovali zejména infrastrukturu a integraci projektu, naším úkolem bylo vyvinout vlastní jádro systému tj. příslušnou softwarovou aplikaci. Pro to, že si nás dodavatel k tomuto úkolu vybral, hovořily naše získané zkušenosti z předchozího podobného projektu vydávání biometrických cestovních pasů (projekt CDBP), kde jsme získali znalost agendy vydávání průkazů pro občany. Svůj úkol jsme stihli realizovat včas a v požadované kvalitě. Při realizaci jsme využili metod agilního programování včetně sestěhování celého realizačního týmu do jedné místnosti. Výsledek přínos pro zákazníka První pracovní den roku 2012 se začaly na několika stovkách míst po celé republice žádosti o vystavení nových občanských průkazů přijímat a následně zpracovávat. Tato skutečnost byla zaregistrována prakticky všemi médii. Kritizovány byly pouze dlouhé fronty v některých místech, způsobené delším odbavováním (fotografie byly pořizovány většinou až u přepážky) a také náporem lidí, kterým platnost občanského průkazu skončila již v závěru předchozího roku a kteří dostali jen dočasný doklad, aby si mohli pořídit občanský průkaz nový. Pro koncového zákazníka, Ministerstvo vnitra, byl úspěšný start tohoto projektu jedním z kroků na cestě ke spuštění centrálních registrů, které se uskutečnilo k 1. červenci Společnosti ATOS, našemu bezprostřednímu zákazníkovi v projektu, jsme pomohli splnit obtížný úkol, který bylo třeba realizovat v šibeničním termínu. Kolektiv autorů Ověřování petic pro přímou volbu prezidenta ČR Historicky první přímá volba prezidenta České republiky se uskutečnila v lednu roku 2013, do té doby byl prezident volen nepřímo, Parlamentem ČR. Češi tak poprvé získali možnost vybrat si novou hlavu českého státu, nástupce dosavadního prezidenta Václava Klause. Podle zákona o přímé volbě prezidenta ČR může kandidáta na prezidenta navrhnout skupina minimálně 20 poslanců či 10 senátorů. Kandidátem se může stát i jakýkoliv občan, který dosáhl věku 40 let a jehož nominace je podpořena peticí podepsanou minimálně 50 tisíci voliči (petenty). A právě kontrola a automatizované ověřování údajů na petičních listinách prezidentských kandidátů představovala nelehký úkol. Charakteristika zákazníka Subjektem zodpovědným za organizaci, převzetí, zpracování a vyhodnocení kandidátních listin, jejichž součástí jsou i petiční archy, bylo určeno Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MV ČR ). Úkolem MV ČR byla, kromě vlastní organizace voleb, také registrace prezidentských kandidátů na základě kontroly náležitostí kandidátních listin; u kandidátů s petiční podporou voličů pak na základě kontroly platnosti údajů uvedených na petičních arších. Ověřování údajů z prezidentských petic probíhalo automatizovaně ve dvou základních krocích. V prvním kroku bylo provedeno naskenování petičních archů do digitalizovaných obrazů a stanoven celkový počet záznamů osob, které petici podepsaly. Následně byly náhodným výběrem z petičních archů zvoleny dva kontrolní vzorky obsahující záznamy petentů. Tyto záznamy s informacemi o petentech byly převedeny do datových vět a určeny k dalšímu ověření. Druhým krokem bylo ověření ztotožnění petentů s údaji dvou kontrolních zdrojů: základního registru obyvatel (ROB) a informačního systému evidence obyvatel (ISEO). Petenti zařazení do náhodně vybraných vzorků byli nejprve ztotožněni se záznamy v kontrolních zdrojích, následně bylo na základě údajů získaných z kontrolních zdrojů ověřeno naplnění zákonných požadavků na platnost záznamu na petici. Výchozí situace Plněním zakázky Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta byla pověřena společnost HEWLEtt - PACKARD s. r. o. (dále jen HP ), která spolupracovala na zajištění jednotlivých fází projektu s dalšími subdodavateli. V oblasti dodávky služeb zpracování petičních archů, skenování, stanovení celkového počtu záznamů petentů, vytvoření kontrolních vzorků a převedení záznamů vybraných petentů do datových vět spolupracovala HP se společností Scanservice a. s. V oblasti vývoje, implementace a provozní podpory informačního systému Petice (dále jen IS Petice ) pro podporu ověřování správnosti údajů obsažených v datových větách kontrolních vzorů byla partnerem HP společnost KOMIX s. r. o. 4

5 Naše řešení Úkolem společnosti KOMIX byl vývoj a implementace IS Petice, který řešil tři základní úlohy. První úlohou bylo tzv. ztotožnění petenta s osobou evidovanou v základním registru obyvatel (ROB) a informačním systému evidence obyvatel (ISEO). Tento krok byl proveden nejprve automaticky, pokud při ztotožnění nebyl zjištěn souhlas údajů, pokračovalo se manuálně, tzv. ztotožněním operátorem. Druhou úlohou bylo ověření platnosti záznamu každého ztotožněného petenta z pohledu naplnění zákonem stanovených podmínek, což se dělalo také proti údajům z kontrolních zdrojů dat. Petent musel nejpozději v druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nesměl zemřít dříve, Archy petice Kandidát a jeho štáb Skenováni Obrazy stránek ke zpracování OCR Výběr vzorků Vybrané archy Pořízení dat vzorků Data vzorků Kontrola, evidence, protokolární převzetí Pracovníci zákazníka Obrazy stránek do IS Petice Metadata archů petice Automatické ztotožnění Ověření platnosti Platní petenti Tvorba výstupů než mohl dle zákona započít sběr podpisů pod petice, musel mít právní způsobilost a české státní občanství. Kromě toho byl ještě ověřován duplicitní výskyt stejného petenta v rámci vybraného kontrolního vzorku každé petice. Třetí úlohou bylo zpracování statistik podkladů pro finální rozhodnutí MV ČR, zda kandidát splňuje podmínky pro přijetí kandidatury či nikoliv. Rozhodnutí o kandidatuře bylo prováděno v souladu s postupem vyhodnocení kontrolních vzorků tak, jak jej definuje zákon o přímé volbě prezidenta. Ministerstvo vnitra bylo ve velmi nezáviděníhodné situaci, kdy čas na řešení, čas na celé zpracování dat petic, který nebylo možno prodloužit z důvodu zákonných IS Petice Neplatní petenti Evidence, řízení a optimalizace zpracování Manuální ztotožnění Neztotožnění petenti Reporty, statistiky, podklady pro rozhodnutí Základní Registr ROB IS Evidence obyvatel Odborní pracovníci zákazníka ROZHODNUTÍ O REGISTRACI lhůt, a značný zájem veřejnosti vyžadoval maximálně efektivní, rychlé a sladěné kroky všech zúčastněných pracovních skupin. Navíc sbírané údaje obsahovaly osobní data jak kandidátů, tak i petentů, což vyžadovalo vyšší režim zabezpečení. Hodnocení přínos pro zákazníka Od začátku bylo zřejmé, že první přímé volbě prezidenta České republiky, resp. jí předcházejícím krokům, je nutné věnovat maximální úsilí, jak na straně ministerstva, tak na straně dodavatele služeb. Předpokladem byla úzká součinnost řešitelských týmů na všech úrovních. Pravidelné pracovní schůzky, okamžité vzájemné informování o všech aspektech, které by mohly mít vliv na zpoždění vůči stanovenému harmonogramu, denní kontakt pracovníků. Vedoucí pracovníci zapojených odborů ministerstva byli pod značným tlakem veřejnosti i médií. První přímá volba vyžadovala interpretaci nového zákona, který dosud nebyl použit, a celý postup vyhodnocení kontrolních vzorků musel být jednoznačný, prokazatelný, zdokumentovaný a auditovatelný. Podíváme-li se zpětně na dodané řešení a služby, zjistíme, že zejména profesionální přístup řešitelů a příkladná spolupráce zákazníka a dodavatelů, zajistily úspěšné dokončení zakázky, a to nejen po stránce informatické, ale především splnění zákonných úkolů a termínů Ministerstva vnitra. Miloš Poláček / Projektový manažer Obrázek 1 IS Petice schéma zpracování Nástroj QlikView pomáhá řídit výrobu v nadnárodní skupině SKB Kdůsledkům globalizace patří spojování podniků z různých zemí do kapitálových nadnárodních skupin. Řádově větší rozměr podnikání znamená výzvu pro manažery: pro jejich rozhodování již nestačí přímá zkušenost z terénu, jak tomu bylo doposud v prostředí podniku střední velikosti s dlouhou tradicí, kde se všichni znali navzájem; mnohem více se musí orientovat v datech a číslech. K tomu je však třeba mít k dispozici nástroj, který zajistí sběr dat na jedno místo a umožní se na ně podívat požadovaným pohledem. To vše rychle a bez nutnosti zapojení programátorů. Není to tak jednoduché, jak se zdá. Charakteristika zákazníka PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o., výrobce energetických a telekomunikačních kabelů, je členem skupiny SKB, vlastněné rakouskou společností SKB Industrieholding GmbH. Společnost PRAKAB působí na evropském trhu jako výrobní centrum skupiny. Historie výroby kabelů v této společnosti, sídlící v Praze Hostivaři sahá již do roku V roce 1992 se stává součástí 5

6 skupiny SKB. Dnes je moderním průmyslovým závodem s více než m² výrobních ploch, 360 zaměstnanci a patří k nejdůležitějším ve svém oboru. Skupina SKB má výrobní závod i na Slovensku v Nitře a v Kyjevě na Ukrajině, v posledních letech udržuje stálou expanzi. Výchozí situace zákazníka Růst podniku i celé skupiny v posledním desetiletí (2005 ustavení skupiny SKB a vybudování závodu na Slovensku, 2007 výstavba nových výrobních hal v Praze, 2008 nová výrobní zařízení podstatně zvyšující výrobní kapacity) zvýšilo potřebnost kvality podkladů pro rozhodování vedení pražské společnosti i celé skupiny v Rakousku. Jedním z opatření vedoucích k tomuto cíli byl záměr vybudovat manažerský informační systém, zpracovávající zejména data z výroby a prodeje. V květnu 2011 vypsala tedy pražská společnost výběrové řízení na řešení BI MIS pro celou skupinu SKB. Naše řešení Řešení společnosti KOMIX vycházelo z úspěšného postupu v jiných podobných případech: unikátní vlastnosti produktu QlikView nám umožnily velmi rychle pro zákazníka vyvinout a v praxi nasadit pilotní řešení, které bylo v listopadu 2011 vyzkoušeno ve společnosti PRAKAB, kdy na serveru společnosti PRAKAB byly umístěny 3 pilotní aplikace pro 3 podniky skupiny. Pilotní projekt byl úspěšný, a to Obrázek 1 Ukázka z aplikace PRAKAB QlikView i v náročných podmínkách postupně se vyvíjejícího zadání. Poté, kdy se uživatelé mohli konkrétně seznámit s výhodami tohoto pilotního řešení, následoval návrh optimálního licenčního modelu pro celou skupinu, dále roll-out řešení oblasti PRODEJ na celou skupinu SKB Industrieholding, obsahující mj. lokalizaci v ČR, Rakousku i na Slovensku. Součástí projektu byla i migrace historických dat za poslední 3 roky. Hodnocení přínos pro zákazníka Provozní aplikace zákazníka získala díky této manažerské nadstavbě velkou hodnotu i pro vedení společnosti, neboť nyní umožňovala hodnocení prodejů dle období, prodejců, zákazníků, druhu výrobků i nákladů na vstupní materiál a stavu skladů. Projekt byl pro zákazníka zajímavý také z toho pohledu, že cestou jednotlivých konkrétních kroků takto získal komplexní jednotné řešení pro celou nadnárodní skupinu (smluvním partnerem dodavatele byla od počátku mateřská společnost v Rakousku). Realizovaný projekt se zaměřil na zpracování dat z výrobního provozního systému, tj. na sledování výroby, prodejů, pohybů materiálu, polotovarů a hotového zboží ve skladech. Vedení společnosti předběžně schválilo rozšíření záběru MIS i na oblasti účetnictví, logistiky, atd.; realizaci těchto vizí v současné době blokují vysoké ceny vstupních surovin (kovy) i další zákonitosti hospodářského cyklu odvětví. Pavel Seibert / Projektový manažer Služby BI s přidanou hodnotou pro společnost REDA J edno čínské přísloví praví: chceš-li nasytit bližního na jeden den, chyť mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat. Společnost KOMIX umí obojí podle potřeb zákazníka. V projektu pro společnost REDA dokázala jednak implementovat základní řešení BI, jednak předat patřičné know-how tak, aby zákazník pokračoval v rozvoji řešení vlastními silami, což výrazně snížilo celkové náklady na vlastnictví řešení (TCO). Charakteristika zákazníka Společnost REDA a. s. se zabývá výrobou, prodejem a potiskem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejících služeb. Vznikla roku 1991 a od té doby se vyvinula ve společnost, která se ročním obratem přesahujícím 600 miliónů Kč řadí mezi nejvýznamnější hráče na trhu reklamních a dárkových předmětů nejen v České republice, ale i v Evropě. Sídlí v Brně, kde vlastní rozsáhlý výrobní areál, má pobočky ve 4 českých městech. S ročním obratem přesahujícím 600 miliónů Kč a počtem 235 zaměstnanců patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu reklamních a dárkových předmětů nejen v České republice, ale i v Evropě. Společnost má dceřiné společnosti na Slovensku, v Polsku a v Číně. 6

7 Výchozí situace zákazníka Roku 2007 byl v celé společnosti zaveden provozní systém K2 (komplexní provozní informační systém). Tím byla vytvořena integrovaná základna pro zpracování dat z různých oblastí činností společnosti. Se stabilizací tohoto provozního systému i se vzrůstajícím objemem dat, které postupem doby obsahoval, se pozornost vedení stále více zaměřovala na kontrolingovou nadstavbu, umožňující flexibilní zpracování různých dat a přípravu pro kvalifikovaná manažerská rozhodnutí, zejména v oblastech vyhodnocování nákladů, výnosů a optimalizace stavu skladů. Naše řešení V roce 2011 se uskutečnil kontakt mezi představiteli obou společností. Specialisté společnosti KOMIX během několika dnů vyvinuli a dodali zákazníkovi pilotní řešení založené na technologii QlikView (tzv. SIB Seeing Is Believing). To potvrdilo očekávání zákazníka, takže spolupráce pokračovala zakoupením licencí QlikView, vyškolením týmu REDA pro práci s tímto nástrojem a následné podpoře při napojení QlikView Služba BI jako integrální součást know-how na data ze systému K2 a dalších externích zdrojů, jakož i následné přípravě analytických řešení a reportů z oblasti financí, prodeje, skladů a dalších. Protože zákazník disponoval vlastními kapacitami IT, byl zvolen model spolupráce založený na přenosu know-how. Veškerý další rozvoj řešení BI tedy probíhá v režii společnosti REDA, ovšem specialisté společnosti KOMIX jsou stále k dispozici pro konzultace a náročnější technickou podporu. Hodnocení přínos pro zákazníka Spolupráce se společností KOMIX vytvořila zákazníkovi podmínky pro jeho vlastní rozvoj; expertní znalosti a zkušenosti KO- MIXu, jakož i základní řešení (napojení datových struktur provozního systému K2) představovaly základnu, na níž v následujících letech mohli zaměstnanci zákazníka vystavět a rozvíjet řešení, které je dnes vnímáno jako integrální součást know-how společnosti REDA. Tomáš Třmínek / Senior Sales Manager QlikView: Finanční reporting jinak a lépe F inanční reporting je problematika, která trápí naprostou většinu firem. Jednak je potřeba podávat finanční výkazy státním orgánům a jednak každého ředitele zajímá, jak si jeho firma stojí, ať jde o pekárnu, soukromou kliniku, půjčovnu aut anebo IT firmu. Proto jsme se tématem finančního reportingu začali zabývat i my v KOMIXu v QlikView týmu. V současnosti toto řešení využíváme nejen v naší společnosti, ale využívají ho i další firmy z oblasti telemarketingu, finančního poradenství nebo bankovního sektoru. Co do finančního reportingu patří Finanční reporting je poměrně široký pojem, a proto na dalších řádcích krátce shrneme, jaké výkazy do něj vlastně mohou patřit. Předně jde o výsledovku, neboli výkaz zisků a ztrát. Tento výkaz zobrazuje, jaké měla firma tržby a náklady ve zvoleném období členěné dle daného předpisu. Předpis je jednak zákonný (pro potřeby účetní závěrky) a jednak si firmy často vytvářejí své vlastní manažerské pohledy. Dalším výkazem je rozvaha, která zobrazuje majetek firmy a zdroje k jeho krytí. Člení se dle zákonného předpisu a vždy zobrazuje stav k danému datu. Třetím výkazem je výkaz cashflow, neboli výkaz o peněžních tocích, který zobrazuje skutečné příjmy a výdaje peněz ve firmě. Skutečné hodnoty z výše uvedených výkazů je následně potřeba porovnávat s plánem. K původnímu plánu někdy přibývá i jeho aktualizovaná verze, která se pravidelně upravuje na základě současných událostí. Tuto aktualizovanou verzi lze sestavovat například za pomoci obchodního výhledu, neboli forecastu. Ten představuje obchodní příležitosti s odhadem tržeb, přímých nákladů a pravděpodobností, s jakou se obchod podaří uzavřít. Poslední zvláštní kategorií jsou klíčové ukazatele (zkráceně KPI neboli Key Performance Indicators). Na základě souboru těchto ukazatelů dokáže firma rychle vyhodnocovat, jak si stojí. Ukazatele si každá firma volí, má pro ně nastavené metriky a cílové hodnoty, průběžně je sleduje a zjišťuje, jestli se pohybují v pozitivních či negativních hodnotách, případně jaký mají trend. Obvyklé problémy Málokterý účetní systém zahrnuje možnosti reportingu, případně když už je obsahuje, jedná se často o reporty velice jednoduché ve formě tabulky, grafu či nějakého jednoho vypsaného čísla. Takovéto reporty bývají neobratné, špatně upravitelné a často jsou dodávané tak jak jsou, bez možnosti zobrazená data nějak dále analyzovat, filtrovat, rozebírat. Firmy se proto často uchylují k exportu dat do Excelu, kde nad nimi nějaký šikovný IT specialista vystaví celý finanční reporting plný vzorců, maker a tlačítek. Je to nejčastější způsob řešení, a to i přes to, že skýtá mnoho problémů. První kategorie problémů by se mohla jmenovat Jak na to?. Reportu zpravidla rozumí jeho tvůrce (v lepším případě) a pak ten, kdo s reportem už aspoň čtvrt roku intenzivně pracuje. Ostatní stále tápou, kde, co a jak hledat. Těžká ovladatelnost a malá srozumitelnost pak mohou ústit v množství vyrobených chyb, kdy aplikace neukazuje buď nic, anebo se tváří, že funguje, ale ukazuje špatně (což je možná ta horší varianta). Když už máme vytvořené řešení, ve kterém lze data alespoň jakž takž podrobněji analyzovat, dostáváme se do kategorie problémů Co potom?. Sem spadají otázky ředitele na IT specialistu typu: Nešlo by tyto dvě položky místo sem sčítat tam a tuto položku z tohoto součtu oddělit a přičíst ji až tady?. Odpověď většinou 7

8 zní: Ne., přinejlepším: Ano, ale Tyto reporty většinou nejsou na nějaké dynamické měnění připraveny, takže každá změna znamená časově náročnou úpravu. Navíc čím větší změna, tím větší riziko, že se někde něco nenaváže, převáže, odváže a celá aplikace se rozsype jak hromádka z karet, takže dát ji dohromady bude stát další hromadu času. Měnit tedy předpisy pro jednotlivé výkazy, případně mít pro jeden příkaz předpisů více, je při tomto způsobu reportingu tak náročné, že se to někdy ani nakonec nevyplatí dělat. Silnější stránkou Excelu se může na první pohled zdát možnost vytváření What -If analýz, neboli analýz, kde si uživatel nějakou část dat namodeluje a zbytek se dle toho dopočítá. Jelikož v Excelu je dovoleno napsat cokoli kamkoli, neměl by to být problém přepíše se pár vzorečků a je to! Bohužel je tu stále hrozba vzniku nekonzistence dat, vzorečků, filtrů či všeho najednou, a to na jednom či více listech aplikace a pak už není vůbec těžké, aby se uživatel naprosto ztratil v tom, kde je, co je skutečnost, co je namodelováno a co z toho je vlastně správně. Klíčové vlastnosti řešení v prostředí QlikView QlikView tým společnosti KOMIX vytvořil sadu aplikací, které výše zmíněnou problematiku komplexně pokrývají: Finanční reporting globální aplikace, která čerpá a propojuje data z účetního, mzdového a projektového systému, v budoucnu bude čerpat i z obchodního systému. Obchodní reporting detailně rozpracovává analýzu práce obchodníků a zobrazuje výhledy na uzavření zakázek v nejbližším období a s nimi spojené tržby a přímé náklady. Cashflow speciální report pro analýzu cashflow. Plánování speciální report pro analýzu plánu a pro pomoc při vytváření plánu nového. V této části popíšeme klíčové vlastnosti celého řešení i jednotlivých reportů, a budeme tak postupně ukrajovat z výše zmíněných problémů. objekty, které spolu nějak tematicky souvisí. To zvyšuje přehlednost a srozumitelnost a usnadňuje ovladatelnost. Jelikož je výpočtový vzorec pro každý sloupec uveden pouze jednou, nemůže dojít k tomu, že by se na některém řádku počítalo něco jinak než na jiném. Zároveň platí, že jakýkoliv výběr, který je v aplikaci proveden, se promítne úplně do všech záložek v celé aplikaci, takže uživatel vždy na všech místech kouká na stejná data. Samozřejmě existuje možnost, jak tuto vlastnost potlačit, ovšem to jde o opodstatněné případy, kde je to opravdu potřeba. Aplikace nepracuje s daty na harddisku, ale přímo v operační paměti, která je mnohonásobně rychlejší. Reakce jsou proto stále bleskové i při velkých objemech dat. Velké objemy dat jí zase dovoluje zpracovávat kompresní mechanismus, který data až pětinásobně zmenší. Díky tomu a díky tzv. asociativnímu propojení dat je možné v okamžiku přecházet z agregovaných dat k nejjemnějšímu detailu a zase zpět, nacházet souvislosti mezi daty, a rychle a snadno se tak dopátrat příčiny hledaného problému. Vlastnosti jednotlivých reportů Základním stavebním kamenem celé aplikace je manažerská výsledovka. Z té vychází většina výstupů. Aplikace umožňuje porovnání jednotlivých řádků výsledovky oproti plánu, zobrazení výsledovky pro jednotlivá oddělení a za jednotlivé projekty. Uživatel může velice snadno a rychle pomocí množství filtrů dohledat konkrétní řádky z hlavní knihy, na kterých byly zaúčtovány podezřelé transakce. Vybraný detail pak zanalyzuje a rozhodne, jedná-li se o chybu, případně kde chyba vznikla, nebo alespoň zjistí, jak ji dále hledat. Zobrazení výsledovky po odděleních umožňu- Obrázek 1 Plánování Obrázek 2 KPI Obrázek 3 Forecast & What if analýza Obrázek 4 Finanční reporting Globální vlastnosti aplikace Každá aplikace je rozdělena do více částí (záložek), ve kterých jsou shromážděny 8 Obrázek 5 Cash Flow

9 Koncept BSC lze účelně propojit s dalšími koncepty řízení výkonnosti (např. model EFQM, ABC, koncept EVA, benchmarking), a využít tak jejich synergické efekty pro měření a řízení hodnototvorného řetězce podniku. Základem konceptu BCS je strateje vedoucím vidět výsledky svého oddělení, obdobně výsledovka po projektech umožňuje to samé vedoucím projektů. Velkou výhodou aplikace Finančního reportingu je, že je částečně řízena metadaty. Respektive je tak řízena struktura zobrazování dat. Pro strukturu manažerské výsledovky byl vytvořen řídící soubor, který jasně a přehledně znázorňuje, které položky se kam mají slučovat, a také jej lze snadno upravovat. Stejný mechanismus jako pro manažerskou výsledovku pak funguje i pro rozvahu a standardní výsledovku. Rovněž je možné mít předpisů pro stejný výkaz více a členit si data různým způsobem. To se hodí například ve chvíli, kdy je potřeba mít data zobrazena dle různých účetních osnov (např. české, slovenské a konsolidační) nebo při potřebě více manažerských pohledů na výsledovku. Použití metadat rovněž umožňuje snadné znovupoužití aplikace v jiných firmách. Aplikace dále rozpočítává mzdové náklady dle hodin odpracovaných na projektech. Jinými slovy mzda zaměstnance, která je normálně účtována na oddělení, do kterého zaměstnanec patří, je přerozdělena mezi oddělení, na jejichž projektech zaměstnanec pracoval. Vše se samozřejmě děje v agregované formě pomocí vypočtených relativních koeficientů, kterými se přenásobí čísla z účetnictví, takže je nemožné dostat se ke mzdovým údajům konkrétních zaměstnanců. Dalšími klíčovými reporty v aplikaci jsou reporty zobrazující KPI neboli klíčové ukazatele. Ty umožňuje aplikace vidět všechny přehledně najednou, je možné sledovat jejich stav i průběh. Report s obchodním výhledem zobrazuje nejen informace o tom, jaké zakázky jsou rozjednané, jaký je na nich odhad celkových tržeb a přímých nákladů a jaká je fáze jejich dojednání (tzn. s jakou pravděpodobností to dopadne tak, jak je odhadnuto), ale také umožňuje podrobnou analýzu obchodní činnosti v minulosti. Umí pracovat se změnami parametrů v čase, takže lze porovnávat stavy ke dvěma rozdílným libovolným datům. Je možné takto sledovat výkony obchodníků, porovnávat prodejnost jednotlivých produktů či úspěšnost uzavření zakázky u jednotlivých odběratelů. Analýza Cashflow vychází z přijatých a vydaných faktur a z dat obchodního výhledu. Na základě data splatnosti již vydaných či přijatých faktur, které však dosud nebyly zaplaceny, a údajů o tom, jaké další příjmy a výdaje firmu očekávají ve vybraném období, je sestaven přehled příjmů a výdajů v čase. Termíny příjmů a výdajů je možno upřesnit na základě platební historie daného odběratele, respektive dodavatele dle libovolného algoritmu. Dále lze datumy úhrady pohybovat libovolně pomocí What-If analýzy, tzn. uživatel ručně nastaví, kdy budou vybrané faktury zaplaceny a jestli vůbec budou zaplaceny. Aplikace vše přehledně graficky zobrazí, a dokáže tak uživateli poskytnout včasné varování o blížících se problémech a následně mu pomůže při rozhodování o tom, co platit, co neplatit, kdy to platit a na které faktury si dát pozor, jelikož jejich nezaplacení by mohlo být kritické. Report pro plánování přehledně porovnává navzájem skutečnost s plánem a minulým rokem. Tam, kde končí současná data, začínají data forecastu a lze tak predikovat, jak se budou věci vyvíjet v nejbližší době. Pomocí What-If analýzy lze pozměňovat data budoucnosti a modelovat tak kýžené situace, což pomáhá k lepšímu určování cílů a priorit. Výhled V budoucnosti budou všechny aplikace dále rozvíjeny a vylepšovány, předpokládá se implementace dalších částí aplikace Finančního reportingu. Především půjde o integraci rozvahy, standardní výsledovky, analýzy cashflow a obchodních výhledů. S tím jsou spojené nové klíčové ukazatele, které tak bude možno sledovat. Potenciál finančního reportingu spatřujeme zejména v tom, že je pro všechny v podstatě stejný, většina firem jej nutně potřebuje a Excel jim už nestačí. Navíc je jednoduché z celého balíku finančních reportů vyčlenit jen ty, které zákazník potřebuje, anebo naopak poskytnout komplexní finanční reporting jako celek. Další otevřenou možností je prodej finančního reportingu jako komponenty do finančních systémů. Jan Kunst / Analytik BI BSC a KPI účinné nástroje pro měření a řízení výkonnosti podniků Mezi nejrozšířenější koncepty řízení výkonnosti v podnikové praxi patří Balanced Scorecards (BSC). Důvodem využití tohoto konceptu je jeho strategické pojetí výkonnosti a současně zaměření na hodnototvorné procesy, jejichž úspěšné řízení vede k pozitivnímu vlivu na zákaznická a finanční měřítka výkonnosti. Nejdůležitější vlastností konceptu BSC je vertikální provázanost podnikových procesů a kaskádové členění cílů při využití cíleně vybraných KPI. Manažerský systém Balanced Scorecard BSC je strategický manažerský systém, který podniky používají především: k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek, k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se. 9

10 Balanced Scorecard indikátor cíl stav trend indikátor cíl stav trend EBIT 11,5 % 13 % Počet nových produktů na trhu 4 3 ROI, EBIT Finanční Pohledávky po splatnosti 2013/12 90 % 100 % Spokojenost s prac. podmínkami 80 % 75 % Plán provozních nákladů 100 % 95 % Spokoj. zam. s kulturou a hodnotami 80 % 85 % Produktivita na FTE poměr 2013/12 Finance Zákaznící 105 % 104 % indikátor cíl stav trend Vize Strategie Cíle Počet odborných článků v tisku 13 Inovace a růst Interní procesy indikátor cíl stav trend 8 Věrnost zákazníků Přesná dodávka Doba trvání procesu Kvalita procesu Zákazníků Interních procesů Perspektiva Zakázkové krytí plán ,54 Fluktuace zaměstnanců 5 % 4,2 % Počet nových zákazníků Počet reklamací na zakázku Dodržení harmon. zakázek 10 0,30 95 % 8 0,20 85 % In-time odezva Service Desku Cena kanc. ploch na FTE (Kč ročně) Spotřeba energie na m 2 (kwh ročně) 99,5 % 97 % Odborné vědomosti pracovníků Inovací a růstu Obrázek 1 Příklad zobrazení BSC Obrázek 2 Kauzální vztahy BSC gie, která se rozpadá do jednotlivých cílů přiřazených do čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů a inovací. Mezi jednotlivými cíli v perspektivách je kauzální vztah to znamená, že splnění jednoho vede ke splnění druhého. Názorným příkladem je následující obrázek. Rentabilita vloženého kapitálu ROI nebo zisk EBIT jsou klasickým hlavním cílem podniku. Pro dosažení tohoto cíle je v dnešní době nezbytná orientace na zákazníky jako firemní přístup. Snažíme se tedy o rychlejší uspokojování potřeb zákazníků, čehož dosahujeme zlepšováním interních procesů. To má pozitivní vliv jak na kvalitu výrobků, tak i na vývojové, výrobní a dodací lhůty. Předpokládá to ovšem, že pracovníci jsou podporováni a správně motivováni a že systémy a procesy jsou dále rozvíjeny. 10 Všechna dobrá KPI musí iniciovat akci. Bezcenné je takové KPI, které při neočekávané změně nepřinutí někoho poslat , zvednout telefon nebo vydat se rychlým krokem hledat pomoc. Eric T. Peterson, autor The Big Book of Key Performance Indicators Finanční ředitel EBIT, ROI, Vývoj pohledávek, Náklady na zpracování 1 faktury, Likvidita Vedoucí účtárny Počet vydaných Fa, Počet Fa zpracovaných, Pracnost 1 Fa, Počet Fa na FTE, Počet chyb na FTE Obrázek 3 Příklady vertikálního člennění KPIs Klíčové indikátory výkonnosti Pro dosažení cílů v rámci BSC se jako měřítka používají klíčové indikátory výkonnosti, což je nejčastější český ekvivalent pro obecně užívaný anglický termín Key Performance Indicators (KPIs). KPIs jsou fenoménem, který provází ve firmách většinu pokusů měřit a řídit výkonnost firmy. Pro svoji relativní jednoduchost se používají často i jako solitérní nástroj bez vazby na výše sofistikované koncepty řízení výkonnosti, bývají také součástí ekonomických a provozních softwarových nástrojů. V dalším textu se proto budeme podrobněji věnovat tomuto atributu řízení výkonnosti. Hlavní myšlenkou KPIs, která zhodnocuje jejich využití, je prezentace technických dat jazykem relevantním pro byznys, tzn. místo suchých čísel se používají výrazné grafiky a agregované údaje: poměry, podíly, sazby, procenta a průměry. KPIs svojí konstrukcí podporují časové souvislosti a zdůrazňují změny a trendy místo prezentace prosté tabulky dat. Co je ale naprosto zásadní: KPIs vyvolávají akce důležité pro řízení byznysu. Zvolené indikátory musí být zaměřeny na chování, ke kterému chceme motivovat, a do oblastí, které nás přednostně zajímají: jsou to procesy a faktory kritické pro byznys nebo které nejvíc potřebují zlepšení. Z obchodního hlediska by to měla být např. nejméně spokojená skupina klientů nebo nejvlivnější segment trhu. Vertikální členění KPIs by měly motivovat pracovníky ke konkrétní akci a ve svém důsledku k žádoucím firemním cílům, např. ke snížení nákladů, počtu reklamací, závad nebo ke zvýšení prodeje, produkce, produktivity či k urychlení cesty výrobku na trh. Vzhledem k tomu, že k dispozici máme knihovnu několika set možných indikátorů, je správný a cílený výběr KPI zásadní pro následné výsledky měření a jejich přínosy pro rozhodovací proces manažerů. Generální ředitel EBIT, ROI, Podíl na trhu, Růst produktivity, Obrátka zásob, Zisk po divizích Obchodní ředitel EBID, ø marže, % nových zakázek, % problémových klientů, ø pracnost zakázky, Win/Loss rate, Retention rate Marketing manager Návštěvnost webu, Míra konverze, ø náklad na kampaň, Počet kontaktů na kampaň, % plnění market. rozpočtu

11 Pro jednotlivé úrovně řízení platí pravidlo diferencovaného vertikálního výběru: top management obvykle se využívá cca 5 7 KPIs strategického charakteru, střední management pracuje je stejným setem KPIs jako top management, k tomu má každý manažer 3 5 KPIs taktického charakteru podle typu útvaru, operativní management sleduje především specifická provozní KPIs podle příslušné funkční náplně a k tomu vybrané indikátory vyššího typu. Důležité pravidlo při využití je klasické méně je více jednotlivá osoba by neměla mít ve své kompetenci více než 10 KPIs, protože při vysokém počtu lze jen obtížně zajistit řádné sledování a potřebné reakce. Vlastnosti KPI Správná aplikace KPIs má důležité zásady, jejichž využití zajistí funkční výsledky. Každý jednotlivý indikátor by měl splňovat tato kritéria: Dostupnost: Pracnost a náklady na získání dat musí být vyváženy přínosy, které užití KPIs následně přinese. Měřitelnost: Měření by měla být kvantifikovatelná tak, aby shrnutí a zobrazení bylo objektivní. Smysluplnost: Měření má konkrétní vztah k definovaným cílům a podporuje je. Včasnost: Efektivní rozhodnutí musí být založeno na informacích aktuálních v daném čase. Ověřitelnost: Data použitá pro výpočet KPIs musí být ověřitelná v přesnosti i vhodnosti pro daný účel. Přivlastnění: K lepšímu výkonu přispěje, když každé KPI má svého vlastníka konkrétního manažera nebo tým, kteří jsou odpovědní za výsledky měření a mohou je ovlivnit. Co hrozí při měření Hlavní úskalí systémů měření výkonnosti pomocí KPIs spočívají především v chybném zpracování a vyhodnocení dat. Může jít zejména o následující situace: Zpracovává se příliš mnoho dat: důsledkem může být nedostatek soustředění na skutečně klíčová témata pro řízení podniku. Měření probíhá příliš často: zbytečné úsilí, zbytečné náklady, malá přidaná hodnota. Příliš řídká měření: chybí včasné varování, a proto se potenciální problémy mohou objevit pozdě. Sběr zbytečně velkého množství dat: stejnou vypovídací schopnost provádí nízká efektivita zpracování. Katalogový list KPI výroba Kód KPI AB 1235 Název % dodržení výrobního harmonogramu % Production schedule attainment Definice Měří do jaké míry je dodržován výrobní harmonogram. A = aktuální výroba (počet) C = Aktuální výrobní čas Kalkulace Zaměření Datový profil Cíle Obrázek 4 Příklad karty jednoho KPI B = plánovaná výroba (počet) D = Plánovaný výrobní čas Výpočet [ ( A / B ) ( C / D ) ] 100 Typ Trend Účel Úroveň Cíl měření Typ měření Období pro sběr dat Obvyklá frekvence reportingu Integrita dat složený výpočet stoupající je pozitivní Vyhodnotit dosažení výrobního harmonogramu a jeho přesnost operativní kvalita kvantitativní týden měsíc vysoká Možnost automatizace doporučená Omezení obtíže mohou vznikat pokud výrobní harmonogram není jednoznačně definován a sledován Vhodnost pro benchmarking ano Příklady hodnot červená < 70 %, žlutá %, zelená > 90 % Cíle by měly být nastaveny při zvážení rizik a jiných neplánovaných situací, které Poznámka mohou vzniknout během výrobního procesu a ovlivnit délku nebo objem výroby (např. neplánovaná údržba). Vysoká úroveň tohoto indikátoru ukazuje přesnost a efektivnost v dosažení objemu a času výroby. 11

12 Obsah měřených dat neodpovídá celkové strategii: to je aspekt, který je třeba nastavit na začátku procesu a pak případně i upravovat podle změn a vývoje klíčových procesů. Redukce obsahu dat: pokud dochází při výpočtu k přílišné agregaci dat, může výsledek maskovat vliv na konkrétní události nebo trendy. Společnost KOMIX ve své aplikační praxi pro zákazníky využívá dlouholeté zkušenosti konzultačního a aplikačního týmu v oblasti BSC a KPI. Máme k dispozici rozsáhlou knihovnu KPIs, která má třídění jak podle jednotlivých cca dvaceti odvětví, tak i podle konkrétních funkčních oblastí: Finance, Účetnictví, Prodej, Nákup, Výroba a řízení jakosti, Lidské zdroje, ICT, Marketing a komunikace, Řízení projektů, Inovace, Služby aj. Ke tvorbě knihovny KPI jsme využili jak vlastní zkušenosti tak i mezinárodní zdroje, které fungují většinou na bázi sdílené uživatelské zkušenosti a hodnocení užitečnosti (např. Schéma projektu Společnost KOMIX svým zákazníkům nabízí v oblasti měření a řízení výkonnosti podniků a organizací komplexní služby obvykle ve formě samostatného projektu ve čtyřech fázích. Součástí základní analýzy potřeb klienta je As-Is analýza, identifikace problémů a příležitostí, porovnání stávajícího stavu s best-practice, výstupem je návrh modelu řízení výkonnosti a roadmapa implementace změny. V etapě návrhu řešení vytváříme strukturu BSC pro definované organizační jednotky, propojíme BSC s procesním modelem, stanovíme vhodnou strukturu a obsah KPIs v návaznosti na BSC. Výstupem etapy návrhu jsou vypracované mapy BSC a jejich propojení s procesním modelem, KPI matice a Komunikační plán změny. Ve třetí etapě nastává implementace prostřednictvím konkrétního SW řešení. Konkrétní prezentační vrstva (tj. druh software) vyplývá především z možností a potřeb klienta, často bývá využíván aktuální ERP systém nebo se instaluje samostatná vrstva ve formě MIS, např. produkt QlikView, se kterým máme rozsáhlé referenční zkušenosti. Výstupem této etapy je fungující aplikace v pilotním provozu a příslušná programová dokumentace. Poslední etapu řešení je post-implementace, tedy období, kdy se má potvrdit správnost nastavení sytému BSC a výběru KPI. Probíhá v ní revize celého nastavení, úprava interní legislativy a nastavení procesů reportingu. Současně probíhá intenzivní komunikační program směrem k zaměstnancům a zaškolení příslušných uživatelů. Závěr Při nabídkách projektů v oblasti Performance Management se snažíme být vůči klientům velmi flexibilní v rozsahu i obsahu projektu. Vždy vycházíme z konkrétní situace, očekávání klienta, finančních možností a rychlé pre-sales analýzy. Výsledkem pak je cílený produkt, který řeší definovanou problematiku a realizuje konkrétní přínosy podle projektu. Miroslav Bauer / Senior Business Consultant aneb business consulting v KOMIXu Společnost KOMIX na trhu působí již více než 20 let a za tu dobu si získala pověst spolehlivého dodavatele softwarových řešení pro státní i komerční sektor. Za dobu své existence přinesl KOMIX na český trh řadu zajímavých technologií, jako například produkty společnosti Mercury (nyní HP), CASE systém firmy Westmount, monitorovací nástroj Wily (dnes CA) a další. I díky těmto aktivitám si KOMIX u velké části trhu vybudoval pověst technologické společnosti. Toto vnímání je správné, ale je to pouze jeden z úhlů pohledu. Pokud se podíváme na projekty, které KOMIX realizoval zejména v sektoru komerčních zákazníků, je zřejmé, že KOMIX řadě významných subjektů pomohl s řešením nikoli jen technologických, ale především obchodních a provozních problémů. KOMIX pro subjekty, jako například Eurotel nebo ŠkoFIN, navrhnul souhrnně způsob jejich řešení a následně řešení s využitím IT technologií dodal. KOMIX tedy kromě dodávky technologií úspěšně nabídnul zákazníkům své know- how. Tím naplnil nové motto společnosti KOMIX: DÁVÁME TECHNOLOGIÍM SMYSL. Řada našich zákazníků se již v minulosti přesvědčila, že KOMIX na rozdíl od některých IT společností není pouhým dodavatelem technologií či programátorských prací, ale společností, která chápe obchodní a provozní cíle zákazníka a rozumí jeho problémům a potřebám. Zákazníkům pomáhá naplnit jejich firemní vizi a dodává jim komplexní řešení. Žijeme v době, kdy se na trhu objevuje stále více nových a zajímavých technologií. Stále častěji se i management společností potkává s anglickými slovy a výrazy, jako cloud nebo big data a se zkratkami jako ESB, SOA atd. Proč ale tyto věci do společnosti zavádět? Pomohou nám tyto výrazy opravdu zvýšit prodej, zajistit nějaké úspory? KOMIX se soustředí na potřeby a obchodní cíle zákazníka. Aby tuto roli plnil co nejefektivněji a pomohl zákazníkům k ekonomickému růstu či například ke zvýšení kvality jeho služeb, rozhodl se v roce 2012 založit skupinu BUSINESS CONSULTING. 12

13 Náš tým a naše zkušenosti Za necelý rok se podařilo vybudovat tým seniorních business konzultantů, který pokrývá oblast procesního řízení (mapování a zavedení), včetně identifikace a nastavení KPI (performance management), dále kompetenci v obchodním a strategickém poradenství za využítí pokročilých analýz dat a nestrukturovaných informací (advanced analytics data mining, text mining). Realizujeme také podporu směřování strategického rozvoje společnosti ve vztahu k rozvoji ICT. Konzultační tým je také schopen pomoci s přípravou projektu na financování ze strukturálních fondů EU. Oddělení Business consultingu KOMIXu je tedy schopno ukázat nezávislý pohled na organizaci jako takovou, identifikovat její Pomáháme naplnit firemní vize a dodáváme komplexní řešení silné a slabé stránky a najít cestu k dalšímu zlepšení a hospodářskému růstu. Členové našeho konzultačního týmu realizovali nebo se podíleli na významných projektech, jako je například řízení vývoje informačního systému pro celní a daňové řízení a rizikové analýzy pro Celní správu ČR, návrh informačního systému pro Integrovaný záchranný systém, v oblasti finančních služeb jsme realizovali data mining projekty pro detekci podvodného chování, predikce vývoje zákaznického zájmu pomocí časových řad a segmentace zákazníků. Vylepšovali jsme také procesní řízení v několika organizacích. Za jeden z nejvýznamnějších projektů, který má tým Business consultingu KOMIXu v gesci, lze považovat projekt v Národní technické knihovně (NTK), kde se definovala strategie rozvoje NTK, byla dodána agenda pro celorepublikovou správu elektronických informačních zdrojů nakupovaných z veřejných prostředků a vybudován manažerský systém pro sledování výkonnosti knihovny. Závěr KOMIX tedy disponuje týmem, který umí pokrýt široké portfolio problémů svých zákazníků, a to nejen z oblasti vývoje a dodávky software. Tím může KOMIX nabídnout komplexní řešení problému zákazníka. David Procházka / Sales and Marketing Director Martin Podveský / Senior Business Consultant Ilustrace využití jazyka R pro účely pokročilých datových analýz J azyk R se stává v oblasti statistiky a pokročilých datových analýz (data miningu) fenoménem, který v současnosti stojí za pozornost. Pro vzrůstající oblibu R 1 lze najít několik důvodů. Patří mezi skupinu open source nástrojů, které v základní verzi nevyžadují licenční poplatky (GNU 3 licence), a je proto k dispozici široké odborné veřejnosti s širokou podporou. Jazyk R je velmi bohatý, současně má úspornou syntaxi a je důsledně objektově orientovaný. R komunita vyvinula plejádu specializovaných modulů pro řešení analytických úloh daného typu, ale také nadstavby, které umožňují realizovat typové úlohy i bez nutnosti programování. 2 Jazyk R je interpretem, tato vlastnost nicméně v době vzrůstajícího výkonu hardware není na obtíž 3. Určitým omezením prostředí R (v základních verzích) je jeho in-memory chování: výpočty probíhají v operační paměti počítače, která musí mít dostatečnou velikost. Tato vlastnost představuje omezení při zpracování velkých vstupních datových souborů; konkurenční komerční produkty jako SAS EM nebo IBM SPSS modeler umožňují na pozadí mezivýsledky ukládat do dočasných souborů na disk. Jedna možnost, jak s uvedeným omezením pracovat, 4 je doplnit proces využití jazyka R přípravou dat v prostředí databázového serveru, které je pro zpracování, čištění, agregace atd. velkého objemu dat optimalizované. Uvedenou architekturu jsme využili i v prvním projektu, který jsme ve společnosti KOMIX s využitím jazyka R realizovali. Souhrnný popis procesu analýzy Projekt, který jsme ve společnosti KOMIX realizovali, zahrnoval zpracování velkého objemu vstupních dat (stovky milionů řádků), jejich čištění, agregaci a přípravu pro analytické zpracování jazykem R. Toto jsme realizovali v prostředí MS SQL Úloha v jazyce R pak pracovala s předpřipravenými údaji, řešila vlastní analýzy a zápis výsledků analýz ( skórování ) zpět do databáze MS SQL. Následně již prostředky SQL byla provedena finalizace zpracování, 1 Zpracování vstupních dat (SQL) 2 Příprava dat pro analytický nástroj (SQL -> R) 3 Analýza a skórování (R) 4 Zápis výsledků skórování (R -> SQL) 5 Dodatečné zpracování, příprava výstupů (SQL) Obrázek 1 Příklad procesu pokročilé analýzy dat s využitím jazyka R 13

14 včetně uplatnění omezujících podmínek a příprava dat pro výstupní sestavy prezentované koncovému uživateli. Souhrnně lze tento proces popsat diagramem na Obrázku 1 z předchozí strany. Uvedená architektura představuje určité základní řešení, které se pro daný účel dobře osvědčilo, nicméně ho lze obměňovat, například lze posouvat hranici mezi R a SQL co se týká datového zpracování. Kritériem zde může být objem vstupních dat ve zmíněném případě byl jejich objem tak velký, že jsme upřednostnili základní zpracování v prostředí SQL. Příklady zpracování v jazyce R Pro načtení vstupních dat do prostředí jazyka R jsme využili modul RODBC umožňující propojení na MS SQL prostřednictvím ODBC. Následující fragment kódu představuje vytvoření přípravné tabulky r_regrese1, do které budou později ukládány skórovací hodnoty regrese: # Vytvoření napojení na MS SQL require (RODBC) channel <- odbcconnect ( local MSSQL,uid= abc,pwd= abcpassword ) # Vytvoření prázdné tabulky r_regrese1 sqlquery(channel, begin try drop table r_ regrese1 end try begin catch end catch ) sqlquery(channel, create table r_regrese1 (Kod int, R2 float, Model nvarchar(max)) ) Jako příklad načtení údajů z MS SQL do prostředí R uveďme možnost načíst do proměnné seznam v prostředí R vybraný obsah tabulky ta_pripady: #Vytvoření seznamu odborností, pro které se budou počítat percentily seznam<-sqlquery(channel, select distinct Kod from ta_pripady where isnull(kod, ) <> ) Následující fragment kódu umožní získat regresní model a provést skórování zápis výstupů daného modelu zpět do databáze MSSQL (ilustrativní příklad nejsou ošetřeny všechny logické vazby): # analýza návrh regresního modelu regrese<-lm(hodnota ~ prediktor1+ prediktor2+prediktor3,data =vals) # sumarizace výstupů mdlout <-summary(regrese) R2 <- mdlout$adj.r.squared Model <- capture.output(mdlout) #určení skórů pro všechny případy predikce<-predict(regrese, newdata=vals) #zápis skórů pro všechny případy for (i in 1:length(predikce)) {sqlquery (channel,paste( insert r_regrese1_predikce values (,vals$klic[i],,,predikce[i], ),- sep= ))} V uvedeném ilustrativním příkladu obsahuje tabulka r_regrese1_predikce predikované hodnoty (skóry) na základě modelu regrese realizovaného v jazyce R. Proměnné R2 a Model, které jsou rovněž naplněny, se mohou ukládat do jiné databázové tabulky a s jejich využitím pak provést vyhodnocení parametrů modelu a dokumentaci již mimo prostředí R. Závěr V článku jsme hovořili o jazyce R a uváděli ilustrativní příklad jeho propojení s prostředím relační databáze. Základní prostředí jazyka R dnes nabízí řadu modulů, které základní vlastnosti značně rozšiřují. Rodina modulů R obsahuje bohaté možnosti práce s grafikou, testování a výběr nejvhodnějšího modelu atd. Svou zralostí představuje plnohodnotný nástroj pro využití v oblasti statistiky a data miningu. Martin Šály / Business Senior Consultant 1 Svr. například průzkum specializovaného serveru kdnuggets dostupný na adrese: com/polls/2012/analytics-data-mining-programminglanguages.html. 2 Jako příklad uveďme moduly rattle nebo Rcommander. Široké portfolio modulů je dostupné s možností jednoduché instalace prostřednictvím sítě serverů s názvem cran. 3 R umožňuje i multiprocesorové zpracování. Úplná optimalizace pro multiprocesorové zpracování je ovšem k dispozici ve vyšších (placených) licencích Enterprise. 4 Vyšší licence jazyka R toto omezení překonávají, také v základní licenci existují moduly, které se snaží toto omezení obcházet, jejich využití ovšem vývoj komplikuje. Projekt GloNet glokální podniková síť Vposlední době lze spatřit ve výrobě přechod k produktům přizpůsobitelným individuálním požadavkům zákazníků a s nimi související nabídce doplňkových služeb, které toto přizpůsobení zajišťují. Tyto produkty zahrnují mnoho různých vlastností a potřebují zdroje, které jsou málokdy k dispozici v jednom podniku. Pro kompletaci vyžadují často spolupráci více subjektů. Komplexní multidodavatelský produkt s vysokým stupněm přizpůsobení zahrnuje přidružené služby (např. podpora údržby, asistenční průvodci atd.). Již při přípravě nabídky dochází k zapojení zákazníků do vytváření detailní definice a konfigurace produktu, porovnání variant či do modifikace navržených řešení. Důležitými termíny, které vystihují principy spolupráce, jsou co-creation a co-innovation. 14 Poskytnutí adekvátní ICT podpory evropským malým a středním podnikům (SME) může znamenat konkurenční náskok před výrobci z jiných regionů, kteří jsou zaměřeni na masovou výrobu standardizovaných produktů. Překonání ekonomické krize vyžaduje, aby se společnosti soustředily na export, a to především do rozvíjejících se trhů, jakými jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína. To je ovšem pro SME složité, pokud podnikají samostatně, a možnost vstoupit na trh v rámci spolupracující nadnárodní skupiny dodavatelů může jejich vstup na zahraniční trhy značně usnadnit. Cíl projektu GloNet je výzkumným projektem Evropské Unie, spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci programu ICT FP7. Cílem je vytvoření glokální podnikové sítě zaměřené na zákaznickou spolupráci. Pojem glokální označuje propojení globálního podnikání s lokálními dodavateli a zákazníky. Projekt začal v září roku 2011 a jeho konec je naplánován na září GloNet zkoumá pokroky ve využití internetu a souvisejících služeb cloud computingu, zejména v oblasti podpory obchodních procesů a podnikání na internetu. Vyvíjí platformu, která bude na

15 konci projektu připravena nabídnout podnikatelům prostor pro nové příležitosti v podnikání a obchodu pomocí služeb internetu. Výzkumný úkol je zaměřen na identifikaci služeb nezbytných pro vytvoření komunikační platformy, která podpoří obchodní operace virtuálních podniků a nabídne prostor pro inovativní činnosti. Jako typické podnikatelské oblasti, ve kterých má smysl aplikovat uvedené koncepty, byly zvoleny solární elektrárny (typický příklad podnikání, kde se kombinuje spolupráce mezi firmami zajišťujícími výrobu technologií, výstavbu elektrárny, zákazníkem a firmami, které se následně starají o podporu provozu) a inteligentní budovy. Cyber space Collaborative solution space (co-creation playground) Product design Deploy Cloud-based pool of resources Service provision space (along PLM) Product model + support services Konsorcium projektu Společnost KOMIX je členem sedmičlenného konsorcia sestávajícího z obchodních společností a akademických institucí. Obchodní společnosti jsou zastoupeny institucemi z Německa, Dánska, Španělska a České republiky, akademickou část týmu tvoří univerzity z Portugalska a Holandska. Projekt spojuje odborné znalosti a schopnosti zastupujících členů realizačního týmu, především v oblastech collaborative networking, servisně orientované architektury (SOA), Cloud computingu, obchodních procesů (vč. BPM Business Proces Modeling), Knowledge managementu (KM) a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Základní struktura aktivit a výstupů projektu Pracovní balíky projektu GloNet lze rozdělit do následujících skupin: analýza požadavků, definice hlavních scénářů, návrh základních konceptů, stanovení pojmů, architektura systému založená na službách (SOA), definování poskytovaných služeb a funkcí, návrh datových rozhraní a datového modelu, rozvoj softwarové platformy a realizace navržených funkcí, vytvoření pilotního řešení v oblasti solárních elektráren a inteligentních budov, diseminace a exploitace, tj. šíření myšlenek projektu GloNet ve sféře akademické a podnikatelské, využití výstupů projektu a snaha o nastartování dalších navazujících aktivit, technická integrace a řízení projektu. Základní koncept řešení GloNet má za úkol poskytnout takové ICT řešení, které podporuje mobilitu malých a středních podniků, na které výzkum projektu cílí. Jednou ze základních myšlenek projektu je podpora dvou typů spolupráce: dlouhodobé (trvalé) spolupráce mezi subjekty, které jsou angažované v dané oblasti businessu; pro tento účel jsou definovány tzv. Virtual Breeding Environments (VBE), krátkodobé spolupráce zaměřené na dosažení konkrétního cíle, jakým může být např. společný vývoj nového produktu/ služby nebo zajištění podpory konkrétnímu zákazníkovi; k tomuto slouží tzv. Virtual Organizations (VO). Physical space Obrázek 1 Ekosystém GloNet Geo-region A Pool of European Manufacturers Customer Geo-region B Local supplier Hlavní funkční oblasti Vytvořené softwarové řešení pokrývá následující oblasti funkcí a služeb: základní správu kolaborativního prostoru Virtual Breeding Environment (VBE) (členové a jejich profily, kompetence, hodnotový systém, výkonnostní ukazatele, skupiny), podporu pro zajištění důvěry mezi partnery, analýza společného hodnotového systému a odhalování potenciálních konfliktů, podporu hledání partnerů, navazování vztahů a uzavírání smluv, podporu vzniku a existence krátkodobých konsorcií, do kterých se typicky zapojují zákazníci a lokální dodavatelé, řízení rizik spolupráce. Platforma a ICT nástroje Platforma je založena na technologii cloud computingu, tj. poskytuje software jako službu, ke které má uživatel přístup pomocí internetu. Zvolený způsob umožní větší pružnost a propojitelnost zdrojů spravovaných virtuálních podniků a usnadní vytváření podnikatelských ekosystémů třetími stranami, které jsou schopny vytvářet přidružené sítě, vytvářet nové virtuální podniky bez jakéhokoliv většího technického zásahu IT profesionála. Základem platformy je řešení firmy CAS výrobce CRM systémů, které je rozšířeno o nové vlastnosti definované projektem GloNet a pomocí webových služeb propojeno s dílčími aplikacemi, které zajišťují některé specializované funkce. Cílem je maximální využití open source technologií a standardů (např. OSGi). 15

16 Závěr Projekt GloNet řeší otázku, jak lze pomocí inovativních internetových služeb podpořit podnikání malých a středních podniků a jejich expanzi na zahraniční trhy. Je zřejmé, že potenciál technologií cloud computingu a SaaS není zcela využit. Využití brání převažující obavy ze ztráty nebo zneužití citlivých dat, z kybernetických útoků na internetové aplikace nebo z nedostatečného připojení k internetovým sítím, které nedosahuje ve vybraných státech Evropské Unie, potažmo dalších evropských či světových státech, takové úrovně, jaká by byla potřebná pro úspěšnou implementaci takovéto komunikační platformy do fungování organizací, zákazníků a spotřebitelů. Proto i myšlenka GloNetu s sebou může nést značná rizika při její implementaci a akvizici nových uživatelů/zákazníků. V rámci Evropské Unie, kdy v tuto chvíli nejsou sjednocené legislativní rámce, např. při výběrových řízeních, v oblasti kybernetické bezpečnosti či jednotné obchodní zvyklosti, které se často liší stát od státu, se může zdát myšlenka takovéto nadnárodní businessové sociální sítě značně složitě uskutečnitelná v podmínkách, které panují např. na českém trhu. Petr Sobotka / Projektový manažer Vít Kovařík / Marketingový specialista Mobilní aplikace pro Vitalitas pojišťovnu J elikož se trend pomalu, ale jistě posouvá ze světa stolních počítačů do světa mobilních přístrojů, nechceme ani my zaspat dobu. Proto bylo naší snahou i na tomto poli ukázat, že pro nás mobilní technologie nejsou problémem. Nabídli jsme našemu dlouholetému zákazníkovi Vitalitas pojišťovně, a.s. rozšíření způsobu uzavírání pojistek o mobilní prostředí. Konkrétně nativní aplikaci pro platformu Android ve variantě online pro sjednání pojištění s offline částí pro zobrazení pojistných kartiček. Tato nabídka byla s nadšením přijata a my jsme se mohli vrhnout do díla. Jedná se o zdánlivě jednoduchou aplikaci pro sjednávání cestovního pojištění. Je možné si vybrat pojištění na krátké cesty nebo dlouhodobé pobyty a pro vášnivé lyžaře je připravené specializované pojištění zimních sportů. Cesta k uzavření pojištění je velmi rychlá. Zadají se základní údaje o zahraniční cestě a pojištěných osobách. Aplikace poté zašle pojistnou smlouvu a další náležitosti em. Pro pohodlí klienta je asistenční kartička uložena přímo v mobilu. Aplikace mu umožňuje i online platbu pomocí platební brány České spořitelny, a. s. A je zde samozřejmě možnost přečíst si přímo v mobilu Všeobecné podmínky uzavíraného pojištění. pojištění se v průběhu let ale mohou měnit, hlavně co se týká výše jejich ceny. A samotný výpočet pojistného není úplně jednoduchý. Kromě stáří klienta, typu cesty (služební/ turistická) a destinace (Evropa/ svět) jej ovlivňují i příspěvky a tarify pro pojištěnce partnerských zdravotních pojišťoven. Bylo tedy nutno celý výpočet provádět na serveru a stranu klienta používat pouze na zadávání dat. Toto řešení také umožňuje nastavovat parametry výpočtu na jednom místě jak pro mobilní, tak pro internetovou aplikaci. Není úplně pravda, že data jsou přes aplikaci pouze odesílána na server. Do mobilu je přeci jen ukládán důležitý výstup, kterým jsou kartičky pro dané pojistky. Díky tomu jsou k dispozici i bez přístupu na internet. Výzvou bylo i samotné propojení aplikace s platební bránou České spořitelny, a. s. Zde je nutné vyhodnocovat úspěšnost či neúspěšnost platby a podle toho reagovat a umožnit opakování platby pro úspěšné ukončení sjednávání touto či jinou cestou. I zde informace o úspěšnosti plateb funguje na straně serveru a aplikace pouze reaguje na jeho podněty. Nemalou výzvou byl i grafický návrh. Nejdříve bylo nutné rozmyslet rozsah jednotlivých obrazovek a vyhodnotit jaké všechny komponenty budou použity. Poté vznikl grafický manuál, který obsahuje informace o tom, jaké obrázky budou pro jakou komponentu použity jako podklad. Dále byla vytvořena sada ikon pro jednotlivá tlačítka a funkční prvky. Bylo potřebné ošetřit samozřejmě i další věci. Drobnosti typu: jak posouvat data při zadávání intervalu od, do, když je tu ještě třetí možnost změny, kterou je celkový počet dní. Nebo ty těžší, jako je ukončování aplikace (zde bylo nutno nejdříve odstranit historii veškerých kroků a pak teprve ukončovat); Ošetřit hlášením chování aplikace při výpadku spojení; Zajistit možnost ukončení platnosti dané verze aplikace, pokud by došlo ke změnám produktů v rozsahu, který by již neumožňoval řádně sjednat pojištění. V takový moment je potřeba, aby klient nemohl nové pojištění sjednávat. Tato věc byla ošetřena změnou funkčnosti tlačítka, které u neplatné verze aplikace (dáno parametrem v databázi) Co bylo nutné řešit a jak jsme to řešili Jak bylo v úvodu uvedeno, jedná se zdánlivě o jednoduchou aplikaci. Podmínky 16

17 pouze zobrazí hlášení o neplatné verzi. Zároveň musí být klientovi umožněno zobrazit kartičku k již sjednanému pojištění, což bylo umožněno posunem kontroly platnosti aplikace až na tlačítka přistupující do sjednávací části. Závěrem Cesta k mobilním aplikacím je možná různými způsoby a pro každou aplikaci je určitě potřeba správně vybrat vhodnou variantu řešení. V našem případě si myslíme, že jsme zvolili správně i z toho pohledu, že na to, kolik někdy i nečekaných úkolů se na nás v průběhu realizace vyrojilo, byly všechny úspěšně vyřešeny. Miroslav Benkovský / Databázový specialista Novinky na Portálu OZP ON-LINE Rok 2013 byl pro Portál OZP ON-LINE ve znamení stabilizace provozu a zaplňování mezer chybějících aplikací. Další vlaštovkou v integraci s externími portály a webovými aplikacemi bylo napojení na cestovní pojištění Vitalitas. Dále byla implementována nová verze Přehledu OSVČ ve zcela novém kabátě i technologii. V souvislosti s tím byl proveden úspěšný zátěžový test této aplikace. A ještě před zveřejněním těchto novin bude na portále uvedena do provozu aplikace pro podrobné zobrazení platební bilance zdravotnických zařízení. Propojení na cestovní pojištění Vitalitas Cestovní pojištění Vitalitas je nyní pro klienty Portálu OZP ON-LINE a jejich blízké osoby dostupné skutečně jen na pár kliknutí. Nejprve je na Portálu OZP ON-LINE potřeba vybrat ze seznamu osob (zástupů). Poté jsou všechny potřebné osobní údaje bezpečně předány z Portálu OZP ON-LINE aplikaci cestovního pojištění Vitalitas, stačí pouze doplnit počet dnů a typ cesty, zkontrolovat údaje a provést platbu třeba online platební kartou. Nový přehled OSVČ a zátěžový test Staronová aplikace pro podání přehledu OSVČ v roce 2013 byla realizována bez formulářových technologií, tentokrát s běžným formulářem v html. Propagace použití aplikace byla ze strany OZP podpořena výzvou k elektronickému podání přehledu v přímé komunikaci OZP s pojištěnci OSVČ a marketingovou kampaní. Vzhledem k očekávanému velkému vytížení nejen portálové aplikace pro podání přehledu OSVČ, ale i celého systému v úzkém časovém intervalu, bylo rozhodnuto ověřit propustnost celého systému zátěžovým testem. Pro provedení zátěžového testu byl použit nástroj Apache JMeter. Virtuální uživatelé tohoto nástroje simulovali činnost reálných uživatelů. Zátěžový test ověřil, že aplikace je připravena na předpokládanou roční špičku přehledů/hodinu. Jako mezní hodnotu pro běžný provoz jsme vyhodnotili přehledů za hodinu. Při tomto zatížení bylo vytížení procesorů aplikačního serveru na 70 %. Při zatížení přehledů za hodinu bylo už vytížení procesorů aplikačního serveru kolem 90 % a hrozilo přetížení jednotlivých jader. Úzkým místem celého systému byl identifikován aplikační server, na úrovni middleware to byl WebLogic AS. V souladu s vyhodnocením zátěžového testu byly následně optimalizovány (posíleny) parametry infrastruktury komponent systému portálu. Špičky užití aplikace byly úspěšně překonány a podání přehledů OSVČ proběhlo v roce 2013 zcela hladce. Platební bilance zdravotnických zařízení Nejnovější aplikací na Portálu OZP ON-LINE je zcela nová aplikace Platební bilance, která v prostředí webového prohlížeče poskytne poskytovatelům zdravotních služeb aktuální, přehledné i podrobné informace o jejich platební bilanci, tedy zejména o fakturách/ zakázkách a jejich stavu zpracování. Aplikace je přístupná klientům Portálu OZP ON-LINE, vystupu- Obrázek 3 Formulář podání Přehledu OSVČ Obrázek 1 Výběr osob pro cestovní pojištění Obrázek 2 Rekapitulace před sjednáním cestovního pojištění Obrázek 4 Zatížení při referenčním běhu 17

18 Obrázek 5 Graf dob odezev na uživatelském rozhraní jícím v roli poskytovatele zdravotních služeb a autentizovaným na Portálu ZP. Pro všechny ověřené uživatele klienty Portálu ZP v roli zdravotnického zařízení je aplikace jednotná. Dílčí služby portálové aplikace Platební bilance byly řešeny formou prezentace tabulkových výstupů a zprostředkují uživatelům informace o proplacených zdravotních službách ze čtyř pohledů: pohled účetní pohled na faktury/zakázky jako celek, Obrázek 6 Platební bilance pohled dle data poskytnutí služby pohled na služby poskytnuté v daném období, pohled na doklady pohled na podrobné informace o dokladech vyúčtovaných zakázek, přehled záloh / doplatků / srážek / vratek. Technická podpora Součástí námi poskytovaných služeb je vedle rozvoje i kompletní technická podpora. V roce 2013 zahrnovala servis 7 24, tj. nepřetržitý dohled včetně nocí, víkendů a svátků od našich správců. V rámci podpory byl dále vypracován havarijní plán včetně návrhu rozvoje dalšího zabezpečení systému a aplikačního prostředí Portálu OZP ON-LI- NE. V této oblasti jsme dále zapracovali na vylepšení správy systému a její automatizaci realizace automatických odstávkových oken systému, optimalizace parametrů jednotlivých prostředí, posílení robustnosti a odolnosti systému atd. Všech uvedených úkolů jsme se zhostili velmi dobře. Výhled na další období V následujícím období očekáváme na Portálu OZP ON-LINE doplňování dalších aplikací, integraci s okolím a možná nás bude čekat výměna nejslabšího článku řešení náhrada WebLogicu za JBoss. Martin Lipš / Vedoucí oddělení ZP Semos security monitoring solution Monitorování a vyhodnocování stavu bezpečnostních parametrů IT systémů Organizace a obchodní společnosti musí často vykonávat svoji činnost v souladu s různými bezpečnostními normami a předpisy (požadavky regulátora, normy ISO, podnikové směrnice), které stanovují či doporučují nastavení konfigurací operačních systémů, databází, aplikací atd. (dále jen IT systémy ). Určují tedy, za jakých podmínek by IT systémy měly pracovat. Jaký je ovšem skutečný stav jejich konfigurací? Jak byla aplikována bezpečnostní politika? Na to nám odpoví pravidelné monitorování stavu IT systémů. KOMIX se této problematice věnuje od loňského roku, kdy pro významnou českou banku připravil studii Cross platform baseline monitoring. Studie vznikla na podporu nově vzniklého oddělení Security Operation Center a navrhla jeho organizaci, podpůrné procesy a přinesla i základní návrh IT řešení. Na základě této studie se KOMIX rozhodl pro vytvoření vlastního produktu. A tak vznikl v létě roku 2013 SEMOS. Co přináší? SEMOS je řešení, které zajistí soulad skutečného nastavení IT systémů s platnou bezpečnostní politikou. Podporuje tyto procesy v organizaci: Definici a správu politik pro monitorování konfigurací IT systémů. 18 Správu, řízení monitorování a sběr dat z IT systémů včetně uchovávání jejich historie. Vyhodnocování získaných hodnot bezpečnostních parametrů, notifikace správcům IT systémů. Přípravu podkladů pro audit bezpečnosti. Východisko Během studie jsme vycházeli zejména z doporučení CIS (Center for Internet Security), což jsou uznávaná doporučení pro nastavování bezpečnostních parametrů IT systémů. Jejich cílem je maximálně systémy zabezpečit, tj. například zajistit, aby byly vypnuté nepotřebné služby, aby přihlašovací práva byla správně nastavena atd. Doporučení jsou popsána poměrně detailně, lze podle nich přímo bezpečnostní parametry nastavit. Kromě doporučení CIS se jako zdroj pro nastavení bezpečnostní politiky používají např. Common Criteria, dále se také vychází z legislativních požadavků, firemních/ skupinových směrnic či zkušeností z praxe. Bezpečnostní parametry Bezpečnostní politika obsahuje konkrétní opatření, kterými se jednotlivé IT platformy mají řídit. Tato opatření specifikují nastavení konkrétních parametrů IT systémů. Těch jsou většinou desítky až stovky a lze je

19 CIS Benchmarks Common Criteria Security Manager SET EXCEPTIONS DEFINE RULES Exceptions Obrázek 1 Základní schéma procesu LDAP server Mail server Konfigurační DB (CMDB) Správa uživatelů Datová pumpa Enterprise IT Instruction COMPARE & EVALUATE & NOTIFY Security Operator IT Administrator Security Monitoring Solution Webová aplikace pro řízení monitorování Monitorovací server Notifikační subsystém Aplikační server Workflow COLLECT PARAMETERS SET PARAMETERS Reporting Monitorovací framework Databáze Report for audit Auditor IT Infrastructure Monitorované IT systémy MS Windows Server, HP UNIX, Linux... Oracle, IBM DB2, MS SQL Server... MS IIS, Websphere, Apache... Firewall, router... přístupová práva k systémům, souborům a databázím, nastavení a kontrola bezpečnostních parametrů služeb, parametry síťových služeb, aktualizace softwaru, přístupová práva k síťovým službám, nastavení Firewallu, nastavení VPN atd. Jak to funguje SEMOS podporuje procesy v oddělení provozu IT a v oddělení bezpečnosti IT, viz Obrázek 1: Základní schéma procesu. Schéma základního procesu lze zjednodušeně popsat takto: Security Manager na základě např. doporučení CIS a za pomoci administrátorů IT vytváří bezpečnostní politiku pro každou monitorovanou platformu (např. OS MS Windows Server 2008). IT Administrátor na základě této politiky nastaví hodnoty parametrů do příslušných serverů. A pak je tady SEMOS, který pravidelně a automatizovaně sbírá hodnoty nastavených bezpečnostních parametrů. Současně má k dispozici pravidla (dle přijaté bezpečnostní politiky), která nastavuje Security Operator, a jež určují správné hodnoty bezpečnostních parametrů. SEMOS porovná zjištěnou hodnotu parametru s hodnotou požadovanou a výsledek zaznamená do databáze. Pokud je zde neshoda, pak upozorní em jak Security Operátora, tak Administrátora příslušného IT systému. Ten je pak povinen v určené době sjednat nápravu, tj. nastavit správnou hodnotu bezpečnostního parametru. Pozn.: Požadavek na opravu může být také řešen např. zasláním tiketu do Servicedesk systému. Obrázek 2 Základní schéma architektury zařadit do různých skupin, např.: Account Policy, Audit Policy, User Account Control, User Rights, Network Security atd. (viz CIS Windows Server 2008 Benchmark ). Hodnoty bezpečnostních parametrů se často nemění, ale jejich kontrola je přesto obtížná. Pokud má společnost např. 100 IT systémů (operačních systémů, databází, webových serverů, aktivních prvků, ), pak by administrátor měl kontrolovat např parametrů. Ověření tak velkého množství parametrů nelze ručně zvládnout, a proto má automatizovaná kontrola smysl. Pro představu dále uvádíme nejpoužívanější skupiny bezpečnostních parametrů, které je možné monitorovat: uživatelské účty, správa hesel, logování, řízení auditních záznamů, Výjimky Další funkcí na podporu vyhodnocování bezpečnostní politiky jsou výjimky. Ty umožňují na určitou dobu (tj. dobu platnosti výjimky) změnit vyhodnocení výsledku monitorování. Pokud není možné z provozních důvodů příslušné pravidlo vyhodnocení dodržet, pak IT Administrátor požádá o výjimku a ta výsledek vyhodnocení změní nebo příslušné pravidlo deaktivuje. Celý tento proces (žádost, schválení, aktivace, deaktivace) je řízen pomocí workflow. 19

20 Architektura Na Obrázku 2 uvádíme základní schéma architektury monitorovacího systému: SEMOS se skládá z následujících částí: Webová aplikace, která řídí celý systém a která umožňuje definovat šablony pro monitorování (bezpečnostní parametry, monitorované IT systémy), automaticky vyhodnocovat stav monitorovaných parametrů a prezentovat ho uživatelům. V případě problému zasílá notifikaci správci příslušného monitorovaného IT systému. Dále připravuje reporty a podklady pro audit. Databáze je základním prvkem řešení. Uchovává šablony pro monitorování jednotlivých typů IT systémů, disponuje seznamem monitorovaných IT systémů, zaznamenává hodnoty monitorovaných bezpečnostních parametrů včetně historie. Systém zaznamenává veškeré operace týkající se změn nastavení systému, vyhodnocování neshod či řízení výjimek. Monitorovací framework, který zajišťuje sběr dat, tj. hodnot bezpečnostních parametrů z IT systémů. Momentálně používáme systém Nagios (open source), nicméně naše řešení je otevřené počítá s použitím i jiného monitorovacího systému (např. Zabbix, Tivoli apod.). Napojení na externí systémy (tj. systémy zákazníka) SEMOS, ani jakýkoli jiný profesionální systém, by nemohl reálně pracovat bez napojení na další systémy zákazníka. V případě SEMOSu vidíme jako nezbytné napojení na: Konfigurační databázi (CMDB, Configuration Management DataBase), která obsahuje informace o jednotlivých IT systémech. Předpokládáme, že ve finální verzi bude SEMOS načítat seznam IT systémů s tím, že pravidelná aktualizace je nutná a ad-hoc zjišťování informací také. Dále je nezbytné napojení na Mail server, jehož prostřednictvím jsou zasílána upozornění zodpovědným osobám, a i na Adresářový server (LDAP server), díky němuž pracujeme s rolemi a právy v systému. Obrázek 3 SEMOS status history Co lze monitorovat? Každé zařízení, které je schopno nějaké komunikace s monitorovacím serverem, je možné monitorovat. K ovládání IT systémů zatím používáme variantu přímého přístupu, tj. zaslání příkazu pro sejmutí hodnot bezpečnostního parametru přímo na monitorovaný IT systém. Jinou variantou je umístění SW agenta na monitorovaný IT systém, který pak sám nebo na žádost monitorovacího serveru provede sejmutí hodnot a jejich zaslání monitorovacímu serveru. Řešení je koncipováno jako otevřené, tedy každý zákazník si může definovat a připojit svoje vlastní IT systémy. Monitorované IT systémy/platformy MS Windows server, HP-UX, Solaris, IBM AIX, Red Hat Linux, SUSE Linux, MS Internet Information Server, Oracle Application Server, Apache, Tomcat, JBoss MS SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, Sybase Adaptive Server, PostgreSQL, MySQL LDAP, MS Active Directory, Novell edirectory MS Exchange Server Firewally SEMOS může výrazně pomoci při budování bezpečnosti. Dává jistotu, že IT infrastruktura je nastavena dle bezpečnostní politiky. SEMOS a jeho rozvoj Během léta 2013 byla připravena základní verze aplikace SEMOS. Ta je plně funkční a může být nasazena v prostředí zákazníka. Nicméně pro plné využití předpokládáme její další rozvoj: vytvoření Správce bezpečnostních politik, vytvoření rozhraní na CMDB systémy, doplnění dalších platforem pro monitorování atd. Závěr Implementace SEMOSu může významně pomoci při budování bezpečného informačního systému v organizaci díky tomu, že SEMOS umožňuje pravidelné a automatizované zjišťování skutečného stavu konfigurací IT systémů i jejich vyhodnocování. Dává tak jistotu jak řediteli bezpečnosti, tak řediteli IT provozu, že IT infrastruktura je nastavena dle bezpečnostní politiky. Nikdo se pak nemusí obávat neočekávaného auditu. A pokud je audit předem nahlášený, pak nemusí několik dní věnovat přípravě na audit podklady má totiž k dispozici ve formě reportů. A má k dispozici i podklady o řízení neshod, výjimek atd. Jiří Makalouš / Projektový manažer 20

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet. Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013

Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet. Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013 Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013 KOMIX - Základní informace Systémový integrátor, který působí na trhu více než 20 let

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s.

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s. Dispečerské řízení a ICT Ing. Zdeněk Hanáček Accenture XVI. jarní konference AEM Praha, 29.2.2012 Stav

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti: prodej zboží, poskytování

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Profitabilita klienta v kontextu Performance management

Profitabilita klienta v kontextu Performance management IBM Technical specialist team Pre Sale 26/10/2010 Profitabilita klienta v kontextu Performance management Co všechno řadíme do PM? Automatická data Běžný reporting Pokročilé statistické modely Včera What

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO MANAŽERSKÝ REPORTING PRO NEMOCNICE Listopad, 2011 Ing. Pavel Číž, SIKS a.s. ÚVOD OBSAH PREZENTACE Manažerský informační systém do menších nemocnic Řešení, které podporuje management jednotlivých nemocnic

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Napojení MSp na ISZR

Napojení MSp na ISZR Napojení MSp na ISZR aneb, jak si zjednodušit život s pomocí egovernmentu Ing. Petr Koucký (MSp) Martin Janček (KOMIX) Konference ISSS, 7. 8. 4. 2014 Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Informační systémy a technologie Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Petr Moos - ČVUT VŠL Přerov listopad 2015 Analýza a syntéza systému Definici systému můžeme zapsat ve tvaru: S =

Více

OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA

OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA OSTRÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ZÁKON A KOMERČNÍ SFÉRA SMART WORLD 2012 Mikulov 4.10. 2012. Ing. Michal PEŠEK Správa základních registrů 1. července jsme startovali registry a bagry.. Česká dálnice egov

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více