CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ"

Transkript

1 25 CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

2 ÚVODNÍ SLOVO HISTORIE CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 25 let celostátních přehlídek školních dětských sborů představuje čtvrtstoletí vývoje této nejširší základny sborového zpívání u nás. Za tu dobu se účast v krajských přehlídkách stala pravidelným bodem v programech školních sborů, účast na celostátní přehlídce pak cílem těch nejúspěšnějších. Těch 25 let poskytuje jedinečný obraz vývoje školního sborového zpívání. I co do počtu zúčastněných sborů od 130 v prvních ročnících až např. po rekordních 210 sborů v roce Ale nejde jen o sbory, je to paralelně svědectví o stovkách zpívajících dětí, vedených k ušlechtilému zpěvu i kvalitnímu repertoáru. Mimochodem, v uvedeném roce 2002 to bylo více než šest a půl tisíce dětí. Celkově 25 let krajských a celostátních přehlídek představuje účast 3437 sborů, ve kterých zpívalo přibližně dětí. Čísla jsou přesná, zaznamenávají je pořadatelé krajských kol. A zase nejde jen o čísla, důležité je, že to jsou sbory vesměs pěkné, dobře vedené, a nezáleží na tom, jestli působí ve velkých městech nebo na zcela malých školách. Snad si můžeme dovolit říci, že to byla právě tradice každoročních přehlídek, každoročních hodnocených setkání, která výrazně přispěla k rostoucí kvalitě školních dětských sborů u nás. Akce tak náročná, které se účastní desítky sborů a stovky dětí, nevznikla najednou a bez problémů. Historie celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů začíná v roce Navazují na zkušenosti přehlídek a soutěží minulých let, ale jejich specifičnost je v tom, že jsou určeny právě nejširšímu okruhu sborů školních, které se zde mohou setkávat, poznávat a vyměňovat si zkušenosti. A ty nejúspěšnější z nich se posléze mohou zúčastnit vyšších soutěží a zařadit se do kategorie, kterou trochu nepřesně nazýváme sbory výběrové nebo sbory koncertní. Z těch nejznámějších připomeňme alespoň Kvítek z Dačic nebo Krumlovská Medvíďata. Začátky tradice, která se v tomto roce dožívá 25 let, nebyly snadné. Dětské sbory, respektive jejich sbormistři, se chtěli spontánně setkávat a chtěli soutěžit, a tak pořadatelé zvolili pro první dva ročníky formu soutěže. Účastníci byli ze širšího počtu přihlášek vybráni na základě zaslaných magnetofonových nahrávek. Ukázalo se ale, že se tak nemůže podchytit právě širší okruh školních sborů, kterým měly přehlídky být určeny. Třetí ročník se proto pokusil rozdělit výběr sborů do takzvaných regionů. V regionálních přehlídkách byly sbory hodnoceny pásmovým systémem jako zlaté, stříbrné a bronzové a vždy dva nejlepší byly delegovány na celostátní přehlídku. Ta pak už byla nesoutěžní, jen hodnocená v rozhovoru s porotou. Tento ročník nejvýrazněji určil charakter přehlídky i do dalších let. Sbory byly rozděleny do kategorií I. kategorie sborů ze základních škol, II. kategorie ze škol s rozšířenou hudební výchovou, základních uměleckých škol nebo sbory sdružující děti z více škol. Další dělení pak bylo podle věku A a B. Kategorie I. A a kategorie II. A pro děti do páté třídy základních škol, kategorie I. B a II. B do deváté třídy. Při předpokládaném počtu osmi regionálních přehlídek tak bylo možné z každé základní kategorie delegovat jeden sbor. Takovým rozdělením vznikla možnost posuzovat mezi sebou sbory, které mají přibližně stejné podmínky pro svou činnost. Toto základní dělení pak zůstalo i pro všechny další ročníky přehlídky, i když okolnosti jejich realizace se měnily. Hned na začátku se ukázal problém stanovení regionů. Tehdejší státoprávní uspořádání procházelo vývojem, takže v této době neexistovaly kraje a krajské správní orgány, okresů zase bylo pro zamýšlené pořádání předkol příliš mnoho. Proto pořadatelé zvolili formu ustavení regionů ovšem za situace, že byli odkázáni na to, kdo byl ochoten se dobrovolně organizace regionální přehlídky ujmout.

3 První pokus proto vyšel dosti nevyváženě, větší počet regionálních kol se uskutečnil v Čechách, pro Moravu a Slezsko jen dvě. Nicméně na 3. celostátní přehlídce v Pardubicích se sešlo 12 sborů delegovaných z celé republiky. V dalších ročnících se počet pořadatelů regionálních přehlídek ustálil a také územní rozdělení bylo vyváženější. Definitivně byl problém vyřešen v roce 2001, kdy v České republice bylo ustaveno 14 krajů. Ukázal se ale zase další problém: větší počet krajů znamenal, že z každé krajské přehlídky bylo možno delegovat jen jeden sbor, jen výjimečně dva, a na celostátních přehlídkách začaly mít výraznou převahu sbory z kategorie II. Přes všechnu snahu pořadatelů se jen postupně dařilo sborům ze základních škol tuto disproporci vyrovnávat. Věkové rozdělení dětí představovalo další otázku. V prvních propozicích z roku 1993 pořadatelé stanovili, že pro mladší děti končí účast na přehlídce v regionu. Ale praxe ukázala, že sbory mladších dětí jsou neméně pozoruhodné a nejednou lepší než ty starší. Proto i v tomto ustanovení došlo ke změně v VII. ročníku jako výjimka, od VIII. ročníku pak jsou i mladší děti rovnocennými účastníky krajských přehlídek včetně práva být delegován na přehlídku celostátní. A stalo se nejednou, že právě nejmladší děti dosáhly na celostátní přehlídce největšího úspěchu, jako např. Skřivánci z Prahy ve Svitavách 2001 nebo Dúbravěnka z Brna v Pardubicích V průběhu let došlo ještě k dalším drobným změnám, ale základní charakter přehlídky zůstal zachován. Povinnou součástí desetiminutového programu je od samého začátku a cappellové provedení lidové písně původně jednohlasé, později, na žádost sbormistrů, bylo umožněno i provedení ve vícehlasé úpravě. Až v posledních ročnících může být lidová píseň i s doprovodem, současně ale alespoň jedna skladba v programu musí být a cappella. Od počátku platí také jedno zvláštní pravidlo: sbor, který se zúčastnil celostátní přehlídky, nemůže na ni být delegován v bezprostředně následujícím ročníku. To proto, aby existence jednoho vynikajícího sboru automaticky nevylučovala ze soutěže všechny ostatní. Ukázalo se ale, že toto pravidlo nevylučuje opakovanou účast sbormistrů někteří se totiž v krajích představují s více sbory, nejčastěji s přípravnými. V posledních dvou letech došlo ještě k další změně byla vyhlášena III. kategorie pro sbory, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být hodnoceny, ale rády by se přehlídky zúčastnily například sborečky předškolních dětí nebo naopak sbory, které svým věkovým složením nejsou typické pro žádnou z kategorií základních. Ustálenou tradicí je také společný zpěv všech zúčastněných sborů na závěr koncertů i na náměstích pro veřejnost. Společně se za tu dobu zpívaly především úpravy lidových písní v úpravách Miroslava Raichla nebo Milana Uherka, ale také Smetanova Má hvězda, různé kánony nebo písně Petra Ebena, Zdeňka Petra nebo Lubora Bárty. Součástí každé přehlídky je hodnotící porota. V krajských přehlídkách je jejím úkolem zhodnocení výkonu sboru a zařazení do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Ale stejně důležitý je její rozhovor se sbormistry, vyzdvižení úspěchů a podnětných příkladů, upozornění na omyly nebo možnosti zlepšení výkonu sboru. Na celostátní, nesoutěžní přehlídce, nejde v pravém slova smyslu o porotu, spíše o lektorskou skupinu, která má za úkol pozorně sledovat a následně v rozhovoru se sbormistry rozebrat všechna vystoupení. V posledních letech navrhuje právě tato skupina speciální diplomy, které oceňují největší přednosti každého sboru. Hodnotíme-li uplynulých 25 let, nemůžeme dost ocenit činnost pořadatelů jednotlivých přehlídek, krajských i celostátních. Je stoprocentně dobrovolná, nikomu povinnost něco takového pořádat nelze dávat jako úkol. A i když jsou pořadatelé nejednou součástí nějakého vzdělávacího nebo osvětového systému, nikdo z nich nemá vše, co je s přehlídkou spojeno, jako pracovní náplň. A navíc za finančních podmínek, které jsou leckdy hodně složité. Nejsem si jista, že si toho je naše sbormistrovská obec vědoma. A tak alespoň na těchto stránkách mi dovolte vyjádřit velké poděkování, všem bez rozdílu. V brožuře najdete seznam všech sborů, účastníků jednotlivých ročníků Celostátní přehlídky. Omlouváme se účastníkům z prvního ročníku za neúplné údaje. Dokumentace z té doby je velmi skromná a přesnější informace o některých sborech se nepodařilo dohledat. V dalším přehledu najdete jména sbormistrů s letopočty celostátních přehlídek, kterých se zúčastnili. Tady zase představovaly problém akademické tituly. V programech koncertů je sbormistři většinou neuvádějí, rozhodli jsme se proto zachovat tento způsob u všech a tituly nepíšeme. Někteří sbormistři v průběhu čtvrtstoletí změnili i jméno to se samozřejmě týká především mladých žen. V tom případě uvádíme obě jména kdy bylo které aktuální, to je snadno zjistitelné v přehledu sborů. A kde probíhaly jednotlivé celostátní přehlídky? Na různých místech. Jejich pořadatelé se střídali, nejčastěji po dvou letech, ale vždy podle konkrétní situace a po domluvě. Přehlídku vyhlašuje Ministerstvo kultury s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí za celou přehlídku bylo a je pověřeno Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA (Praha), respektive jeho odborný pracovník. A kdo byli pořadatelé jednotlivých ročníků? Ukáže nám to následující přehled: Pardubice: Kulturní středisko Pardubice a Okresní knihovna Pardubice 1991, 1992, 1993 Krajská knihovna v Pardubicích a Kulturní dům Dubina Pardubice 2006, 2007 Národní knihovna v Pardubicích a Kulturní centrum Pardubice 2008 Krásná Lípa: Základní škola Krásná Lípa a DPS Lipka 1994, 1995 Uničov: Uničovský dětský pěvecký sbor, ZŠ Haškova 1996, 1997, 1998, 2000 Městské kulturní zařízení v Uničově 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Svitavy: O.s. přátel ZUŠ Svitavy a Středisko kulturních služeb města Svitavy 1999, 2001 Rychnov nad Kněžnou: Rychnovský dětský sbor, ZUŠ Rychnov n. Kněžnou, MÚ a OÚ Rychnov n. Kněžnou 2002, 2003 Rychnovský dětský sbor 2009, 2010 Český Krumlov: Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově a Českokrumlovský dětský sbor 2004, 2005 Nejčastěji zpívali účastníci ústřední přehlídky v krásném prostoru uničovského kostela a na náměstí před radnicí. A jako hostitelé získali uničovští k přehlídce školních dětských sborů tak krásný vztah, že se rozhodli s ní vkročit i do jejího dalšího čtvrtstoletí. Tak tedy na shledanou v roce 2016 v Uničově! Jaroslava Macková

4 PŘEHLED SBORŮ, KTERÉ SE ZÚČASTNILY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH SBORŮ I. Pardubice, První ročník byl organizován jako soutěž, výběr soutěžících byl proveden na základě zaslaných přihlášek a nahrávek. Vítězové z obou kategorií vystoupili na zahajovacím koncertu Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Pardubice Hodnocení: Začátečníci: Zlaté pásmo: Mladost, ZŠ Dobřichovice Jaroslav Dostalík Jitřenka, ZŠ Nový Jičín Marie Bělíková Cvrčci, ZŠ Opava Ivana Kleinová Radost, ZŠ Vsetín Ludmila Adamcová DPS ZŠ Uničov Vladimír Svozil Chlapecký sbor ZŠ Uničov Vladimír Svozil vybrán na festival Stříbrné pásmo: DPS ZŠ Třebíč Drahomíra Chaloupecká DPS ZŠ Telč Milena Kopečná DPS ZŠ Soběslav Ludmila Kohoutová DPS ZŠ Strakonice Bronzové pásmo: Sedmihlásek, ZŠ Praha 6 Hana a Vít Homérovi DPS ZŠ Rouchovany Miroslav Jonáš a Josef Diviš Pomněnky, ZŠ Dubí Bohdana Königová DPS ZŠ Lubná Pokročilí: Zlaté pásmo: Kalinka, ZŠ Liberec Věra Rakušanová vybrána na festival DPS ZŠ Pardubice Polabiny II Věra Kořínková Jiskřička, ZŠ Praha 10 Dana Škardová Stříbrné pásmo: Concordia, ZŠ Olomouc Věra Číhalová Čtyřlístek, ZŠ Ústí nad Orlicí Stanislava a Josef Novotných Bronzové pásmo: Malí muzikanti, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Plamínek, ZŠ Litoměřice Jindřiška Bohatová DPS ZŠ Heyrovského, Olomouc Cecilie Šenková Podřipánek, ZŠ Roudnice n. L. Zuzana a Jiří Zrzavých Slavík, ZŠ Zábřeh Jaroslava Štěpánková II. Pardubice, Druhý ročník byl organizován jako soutěž, výběr soutěžících byl proveden na základě zaslaných přihlášek a nahrávek. Hodnocení: Zlaté pásmo a cena za příkladnou hlasovou výchovu a působivý dojem: DPS III. A, ZŠ Pardubice Polabiny Ivana Bednářová Zlaté pásmo: DPS ZŠ Valašská Polanka Jaromír Bazel Mládí, ZŠ Litovel Božena Halvová Stříbrné pásmo: DPS ZŠ ul. Svornosti, Olomouc Věra Číhalová DPS ZŠ Ostrava-Svinov Lydie Romanská DPS 3. ZŠ Brandýs nad Labem Václav Kopejsko Podorlický dětský sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta Poupata, ZŠ Dubí Teplice Bohdana Königová Bronzové pásmo: Rokytka, ZŠ Nová Paka Josef Záveský Jiřičky, ZŠ Plzeň Jarmila Procházková Písnička, ZŠ Olomouc Hana Dojčánová III. Pardubice, Celostátní nesoutěžní přehlídka. Zúčastnily se sbory, vybrané na regionálních přehlídkách. Písnička, Krásné Březno, Ústí n. Labem Josef Říha Jitřenka, Hradec Králové Libuše Klazarová Jiřičky, Plzeň Jarmila Procházková DPS Brandýs n. Labem Václav Kopejsko Reneta, Liberec Jan Prchal Strunky, Litvínov O. a J. Vernerovi Pueri gaudentes, Praha, Zdeňka Součková Campanella, Třebíč Drahomíra Chaloupecká Petrklíč, Letohrad Helena Adamcová Chlapecký sbor Uničov Vladimír Svozil Žďáráček, Žďár nad Sázavou Jiří Libra DPS Ostrava-Svinov Lydie Romanská IV. Krásná Lípa, Kategorie I B: Pěvecký sbor ZŠ Dýšina Bedřiška Koželuhová DPS Růže, Čkyně Jaroslav Fafejta DPS Hlásek, Nymburk Květa Macháčková DPS Svinov Lydie Romanská DPS Mládí, Liberec Miroslava Jirušková DPS Gymnázium O. Březniny, Telč Milena Kopečná DPS Polanka, ZŠ Valašská Polanka Jaromír Bazel Kategorie II B: Pěvecký sbor ZUŠ Písek Mária Porubská DPS Brno Alena Veverková DPS Ondrášek, Nový Jičín Josef Zajíček Karlovarský dětský sbor Jiří Štrunc Arietta, Mohelnice Zdeňka Jásenská

5 DPS Pardubice Věra Kořínková Písnička, Ústí n. L. Josef Říha DPS Cantabile, Hradec Králové Jaromír Schejbal V. Krásná Lípa, Kategorie I B: DPS Červánek, Orlová-Lutyně Jarmila Čurdová DPS Jiřičky při 34. ZŠ Plzeň Jarmila Procházková Hlavní pěvecký sbor ZŠ Štěpánov Miloš Janota DPS ZŠ Dolní Bojanovice, Pavel Janeček Netoličtí vrabčáci, DPS ZŠ Netolice Eva Dudková Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta Kalinka, Liberec Věra Rakušanová Kategorie II B: DPS Hvězdička, ZUŠ Vodňany Romana Jurašová DPS Zornička, ZUŠ Vsetín Helena Kaločová DPS Slunko, Třebíč Helena Nosková Pěvecký sbor 30. ZŠ Plzeň Marie Nováková DPS Jiskřička, Praha Dana Škardová Uničovský dětský sbor Vladimír Svozil Rychnovský dětský sbor Carmina Karel Štrégl Reneta, ZUŠ Jabloňová Liberec Jan Prchal VI. Uničov, Kategorie I B: Klíček, ZŠ Praha Hana Vašátková Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová DPS ZŠ Dýšina Bedřiška Koželuhová DPS ZŠ Chlumec Josef Říha Rosnička, ZŠ a Gymnázium Bruntál Jaroslav Číhal Gaudium, Gymnázium Svitavy Věra Burešová Skřivánek, ZŠ Židlochovice Zdeňka Vrbová a Pavel Koňárek Kategorie II B: Rolnička, DDM Praha Karel Virgler Krumlovská medvíďata, ZUŠ Český Krumlov Lukáš Holec Kopretiny, ZUŠ Cheb Eva Kůrková Carola, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Věra Rakušanová DPS Cantabile, ZŠ Hradec Králové, Habrmanova Jaromír Schejbal Čtyřlístek, ZUŠ a KLUBCENCTRA, Ústí nad Orlicí Stanislava a Josef Novotných DPS Skřivánek, ZUŠ Vrchlického, Havířov Markéta Janková DPS Kampanela, Brno Markéta Jedličková Gaudium, ZUŠ Jihlava Jiří Jakeš Koncert pro účastníky: Motýli, Šumperský dětský sbor Alois a Tomáš Motýlovi VII. Uničov, Kategorie I A: Zpívající blechy, ZŠ Vratislavice Tomáš Kolafa Kategorie I B Kvítek, ZŠ Na Valech, Poděbrady Iveta Sixtová Jiřičky, 34. ZŠ Plzeň Jarmila Procházková Mládí, ZŠ Opletalova, Litovel Božena Halvová Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta a Jaroslav Haman Jitřenka, ZŠ B. Martinů, Nový Jičín Marie Bělíková Netoličtí vrabčáci, ZŠ Netolice Eva Dudková Kategorie II B: Rokycanský dětský sbor, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Sasanka, ZŠ Orlová-Lutyně Gabriela Šařecová Kajetánek, ZUŠ Česká Třebová Silvie Pirnerová a Petr Pálka Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova, Uničov Vladimír Svozil Žďáráček, ZUŠ Žďár nad Sázavou Jiří Libra Slunko, DDM Třebíč Helena Nosková Hvězdička, ZUŠ Vodňany Romana Jurašová Zvonky, sbor ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Koncert pro účastníky: Motýli, Šumperský dětský sbor Alois a Tomáš Motýlovi VIII. Uničov, Kategorie I A: Jabloňka, ZŠ Jablonné n. Orlicí Irena Francová Koťata, ZŠ nám. Míru, Brno Blanka Knopová Kategorie II A: Komorní chlapecký sbor, ZŠ Haškova, Uničov Vladimír Svozil Škvrňata 34. ZŠ Plzeň Lubomír Henrich Skřivánci, ZUŠ Klapkova, Praha Alice Stavělová Kategorie I B: Hlavní pěvecký sbor ZŠ Štěpánov Miloš Janota Kapka, ZŠ Dýšina Bedřiška Koželuhová Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová Lesněnky, II. sbor ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Chlumecký dětský sbor, ZŠ Chlumec-Ústí n. L. Josef Říha Kategorie II B: Carmina clara, ZŠ Loucká, Znojmo Ludmila Piknerová Jeřabinka, ZUŠ Václava Kálika, Opava Jaromír Lokaj Plamínek, ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice Jindřiška Bohatová Písecký dětský sbor při DDM Písek Ivana Karlová Concordia, ZŠ Svornosti, Olomouc Věra Číhalová Rubínek, ZŠ Vysoké Mýto Pavel Zerzán Štývarův dětský sbor, DDM Třinec Václav Štývar a Alena Kostková Cantabile, ZŠ Habrmanova, Hradec Králové Jaromír Schejbal Koncert pro účastníky: místo Dětského sborového studia ZUŠ J. Kvapila Brno (sbm. J. Dostalík), kteří se omluvili, pohotově zaskočili členové studentského sboru gymnázia Olomouc-Hejčín (sbm. Lenka Mlynářová), s kvalitním programem z klasických muzikálů.

6 IX. Svitavy, Kategorie I A: Čtvrťáci, ZŠ Frymburk nad Vltavou Ludmila Blochová DPS ZŠ Heřmanův Městec Ludmila Štěpánová Kategorie II A: Cvrčci, ZŠ Ochranova Opava Ivana Kleinová Kategorie I B: Gaudium, Gymnázium Svitavy Věra Burešová Zvonky, ZŠ Broumovská Liberec Mirka Jirušková Klíček, ZŠ Mikulandská Praha Hana Vašátková Modráčci, ZŠD J. A. Komenského Kyjov Eduard Cvrkal a Marie Žáková Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta a Jaroslav Haman Kategorie II B: Slavíčci, ZUŠ Klapkova Praha Alice Stavělová DPS ZUŠ O. Ševčíka, Písek Milada Klátilová Mariella, 15. ZŠ Plzeň Marie Nováková Rokycanský dětský sbor, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Jirkovský dětský sbor Petr Ježil Červánek, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková DPS ZŠ a ZUŠ Ostrava-Svinov Lydie Romanská Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova Uničov Vladimír Svozil DPS ZUŠ Uherské Hradiště Filip Macek Comenius, Uherský Brod Marcela Burešová. Koncert pro účastníky: studentský sbor Iuventus Svitavy sbm. Věra Burešová X. Uničov, Kategorie I A: Sedmikráska, ZŠ Poděbrady Iveta Sixtová a Věra Sýkorová Jabloňka, ZŠ Jablonné nad Orlicí Irena Francová Sedmihlásek, ZŠ Vrbno pod Pradědem Eva Vacková a Ivana Dluhá Kategorie I B: Netoličtí Vrabčáci, ZŠ Netolice Eva Dudková Jitřenka, ZŠ Česká Lípa Alena Jechová Nota, ZŠ Pustá Polom Radmila Havrlantová Kategorie II A: Pueri gaudentes, ZŠ Šimáčkova, Praha Zdeňka Součková Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Kategorie II B: Zvoneček, ZUŠ Vimperk Petra Cudráková Zvonek, ZUŠ Sokolov František Šteinfeld Puellae cantantes, Litoměřice Jindřiška Bohatová a Roman Pallas Carmina, ZUŠ Turnov Ladislava Grundová Kajetánek, ZUŠ Česká Třebová Petra Helebrandová Cantica, Filharmonie B. Martinů, Zlín Josef Surovík Kroměřížský dětský sbor, ZUŠ Kroměříž Lenka Obručová Carmina clara, Znojmo Ludmila Piknerová Gaudium, ZUŠ Jihlava Jiří Jakeš XI. Svitavy, Kategorie I A: Leknínek, Heřmanův Městec Ludmila Štěpánová Kategorie I B: Hřebínek, ZŠ Boskovice Hana Klosová Dětský pěvecký sbor, Štěpánov Miloš Janota Gaudium, Gymnázium Svitavy Věra Burešová Kategorie II A: Skřivánci, ZUŠ Praha 8 Alice Stavělová Brumlíci, ZUŠ Český Krumlov Lukáš Holec Kategorie II B: Uničovský dětský sbor Vladimír Svozil Mendíci, Ostrava-Hrabůvka Yvona Lišková Štývarův dětský sbor, Třinec Václav Štývar a Alena Kostková Dětský pěvecký sbor, ZUŠ Dačice Vítězslav Hergesel Písnička, ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem Helena Legrová Korálek, Most Dana Hodačová a Svatopluk Matějka Čtyřlístek, Ústí nad Orlící Stanislava a Josef Novotných Rokycanský dětský sbor Alena Vimrová Jiskřička, ZŠ Praha 10, Uhříněves Dana Škardová Koncert pro účastníky: Iuventus Svitavy, sbm. Věra Burešová XII. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I A: Sedmihlásek, ZŠ Vrbno pod Pradědem Eva Vacková a Ivana Dluhá Kategorie II A: Javořičky, ZUŠ B. Smetany Plzeň Ludmila Javorská Kuřátka, S ZUŠ Praha 5 Milena Kejhová Da Capo, ZŠ a ZUŠ České Budějovice Václava Míková Rosička, ZUŠ J. Kvapila, Brno Marta Šteflová Kategorie I B: Lipka, ZŠ Krásná Lípa Jana Jarolímková Zpívající blechy, III. ZŠ Vratislavice/Liberec Stanislava Rygálová Allegro canto, ZŠ Sedlčany Martina Tomášková Kategorie II B: Pěvecký sbor ZUŠ Šternberk Šárka Drobňáková Zvonek, ZUŠ Sokolov František Šteinfeld Pomněnky, ZUŠ Děčín Jana Štrbová Zvonky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Kajetánek, ZUŠ Moravská Třebová Petra Helebrandová Sasanka, ZŠ Orlová-Lutyně Gabriela Šařecová Červánek, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková MIBIDIZO, ZUŠ Valašské Meziříčí Eva Ježíková Gaudium, ZUŠ Jihlava Jiří Jakeš Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnovský dětský sbor sbm. Karel Štrégl (pásmo Afrika) XIII. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I B: Lesněnky, ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Mezissimo, ZŠ České Meziříčí Zbyněk Mokrejš Zvonky, ZŠ Labská Marta Šteflová

7 Kategorie II A: Skřivánci, ZUŠ Praha-Klapkova Alice Stavělová Sedmikrásky, ZUŠ Cheb Eva Kůrková Poupata, ZŠ Maršovská, Teplice Jana Ptáčková a Helena Mazzolini Karolka, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Alena Sobotková Zpěváčci, ZŠ Prodloužená, Pardubice Monika Kadlecová Permoníček, ZUŠ B. Smetany, Karviná Monika Drbáková Kategorie II B: Dačický pěvecký sbor, ZUŠ Dačice Vítězslav Hergesel Rokycanský dětský sbor Alena Vimrová Komorní pěvecký sbor ZUŠ Lanškroun Vladimíra Jetmarová Rezonance, ZUŠ Třebíč Helena Valová Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova Vladimír Svozil Kopretina, ZŠ K. Dvořáčka, Orlová-Lutyně Pavla Pazderová Carmina Bona, ZŠ Zlín-Malenovice Dana Kozárková Zvonky, ZUŠ Hulín Dana Zapletalová Omluvil se sbor ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. L. (sbm. Kamila Tůmová). Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnovský dětský sbor sbm. Karel Štrégl (pásmo Afrika) XIV. Český Krumlov, Kategorie I B: Dětský pěvecký sbor Církevního gymnázia Plzeň Petra Nováková Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta a Jaroslav Haman Slunečnice, ZŠ Stěbořice Lucie Šupíková Větrník, ZŠ Loštice Svatava Šimková Sedmikráska, ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady Iveta Sixtová Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou Hana Svatoňová a Petr Lukáš Kategorie II A: Barvičky přípravný sbor, ZŠ B. Němcové, Litoměřice Dominika Valešková Červánek připravný sbor, ZUŠ Dačice Vítzslav Hergesel Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Hlásek, ZŠ Žákovská, Havířov Dana Kusinová Žďáráček přípravný sbor, ZUŠ F. Drdly, Žďár nad Sázavou Petra Procházková Čerešničky přípravný sbor, ZUŠ J. Kvapila, Brno Jaroslav Dostalík Kulihrášek III. přípravné oddělení Novojičínského sboru Ondrášek Michaela Glogarová Javořičky, ZUŠ B. Smetany Plzeň Bedřiška Koželuhová Kategorie II B: Zvonky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Pomněnky, ZUŠ Děčín Jana Štrbová Zvonek, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Alžběta Pospíchalová Českolipský dětský sbor Petr Novák Zvonky koncertní sbor souboru Zvoneček Hudební školy hl. m. Prahy Jarmila Novenková MIBIDIZO, ZUŠ Valašské Meziříčí Eva Ježíková XV. Český Krumlov, Kategorie I B: Netoličtí vrabčáci, ZŠ Netolice Eva Dudková Zpívající blechy, ZŠ Vratislavice nad Nisou Stanislava Rygálová Chlumecký dětský sbor, ZŠ Chlumec Josef Říha Kategorie II A: Malé sluníčko, ZŠ Kladno Eva Moučková Perličky, ZŠ Jana Babáka, Brno Marta Šteflová Kategorie II B: Kroměřížský DPS, ZUŠ Kroměříž Lenka Doubravová Zvonky, ZUŠ Hulín Dana Zapletalová Červánek, ZUŠ J. R. Míši, Orlová Jarmila Čurdová Music BoDo, Olomouc Hana Vyroubalová Vrabčáci, ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou Pavel Žur Starší školní sbor Permoník, ZUŠ B. Smetany, Karviná Petra Rašíková Zvoneček, Jihlava Jana Jiráková Svítání, DPS Praha 4 Zuzana Krušinová Červánek, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova Uničov Vladimír Svozil XVI. Pardubice, Kategorie I B: Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová Slavík, ZŠ Zábřeh na Moravě Jaroslava Štěpánková a Karol Ozorovský Carmina clara, ZŠ Znojmo Ludmila Piknerová Slunečnice, ZŠ Stěbořice Lucie Šupíková Kategorie II A: Zvonečky, ZUŠ Praha Jarmila Novenková Javořičky, ZUŠ Plzeň Bedřiška Koželuhová Kategorie II B: Sluníčko, ZŠ Kladno Eva Moučková Studánka, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Inka Pospíšilová Zpěváčci, ZŠ Pardubice Monika Kadlecová Cantella, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Hlásek, ZUŠ Litoměřice Jana Nováková Harmonie, ZUŠ Kraslice Iveta Poslední a Ilona Chalupská Slavíček, ZŠ Pardubice Polabiny Michaela Trunečková Carmina bona, ZŠ Zlín Dana Kozárková Sasanka, ZŠ Orlová-Lutyně Gabriela Šařecová Carola, ZŠ a ZUŠ Liberec Alena Sobotková Zahajovací koncert: Zpěváčci (Pardubice), Slavíčci (Pardubice) a Jazzový taneční orchestr ZUŠ Pardubice Koncert pro účastníky: Rebelcanto (Pardubice)

8 XVII. Pardubice, Kategorie I A: Plamínek, ZŠ Holešov Gabriela Kovářová Kategorie I B: Podorlický dětský sbor, Jablonné nad Orlicí Jaroslav Haman a Irena Francová Lesněnky, ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Chlumecký dětský sbor, ZŠ Chlumec Josef Říha Trallala, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Music BoDo mladší, Olomouc Hana Vyroubalová Kuřátka, SZUŠ Škola pro radost Praha 5 Milena Kejhová Páťáci, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Carmina, ZŠ Pardubice Polabiny Ivana Bednářová Dúbravěnka, ZUŠ J. Kvapila, Brno Katarína Mašlejová Kategorie II B: Carmina, ZŠ České Budějovice Jitka Valentová Mládí, ZUŠ Jablonec nad Jizerou Květa Kavánová Musica, ZUŠ Hořovice Ivana Václavů Kopretina, ZŠ Orlová Lutyně Petra Rašíková Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou sbm. Karel Štrégl (Zahrajte mi do kola aneb Veselé svátky pod Orlickými horami) XVIII. Pardubice, Kategorie I A: Koťata, ZŠ Nový Bor Věra Duchoslavová Kategorie I B: Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou Hana Svatoňová a Petr Lukáš Kategorie II A: Svitavánek, ZUŠ Svitavy Dana Pražáková Barvičky, ZŠ Litoměřice Jindřiška Bohatová Permoníček, III. ZUŠ Karviná Radka Petrásková Zvonečky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Skřivánci, ZUŠ Praha 8 Alice Stavělová minidizo, ZUŠ Valašské Meziříčí Eva Juříčková Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Kategorie II B: Duha, ZUŠ Domažlice Jitka Mentová Fere Angeli, ZUŠ Strakonice Marcela Miková Carmina clara, ZŠ s RVHV Znojmo Ludmila Piknerová Resonance, ZUŠ Třebíč Helena Valová Paleček, ZUŠ Nové Město nad Metují Magdalena Kožnarová Carola, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec Alena Sobotková Slavnostní zahajovací koncert: Chlapecký sbor Bonifantes (sbm. Jan Míšek) a folklorní soubor Lipka (umělečtí vedoucí: Lenka Šťastná a Michal Doubek) Odpolední přehlídkový koncert: Loučňáček, Loučná nad Desnou, sbm. Petr Lukáš (Muzikál Hunohrad) Večerní koncert pro účastníky: Permoník, Karviná sbm. Eva Šeinerová (Vlak do Chattanoogy aneb Jak Permoník neznáte) XIX. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I B: Mezissimo, ZŠ České Meziříčí Zbyněk Mokrejš Modráčci, ZŠ Kyjov Eduard Cvrkal Ko-Ko, Ostrava Lenka Velikovská a Zdeněk Ševčík DPS Gymnázia Děčín Lenka a Tereza Holubcovy Kategorie II A: TELčísla, ZUŠ Telč Pavel Salák Zpěváčci, ZŠ Pardubice Monika Kadlecová Sluníčka, Plzeň Zdeňka Augustová Malí muzikantí, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Permoníček, ZUŠ Karviná Karina Grimová Kategorie II B: Carmina bona, ZŠ Zlín Josef Surovík Carmina, ZUŠ Turnov Ladislava Grundová Ševel, ZUŠ Volyně Václava Veselá Harmonie, ZUŠ Kraslice Iveta Poslední Music BoDo, Olomouc Hana Vyroubalová Rozmarýnek, ZŠ Brandýs nad Labem Ludmila Vacková Pražská kantiléna, ZUŠ Praha 4 Lea Esserová Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou sbm. Karel Štrégl (Balkánská svatba) XX. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I A: Lesněnky, ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Plamínek, ZŠ Holešov Gabriela Kovářová a Veronika Svobodová Boni discipuli, ZŠ Hamry, Brno Petra Šaňková Kategorie I B: Větrník, ZŠ Loštice Svatava Šimková Trallala, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Červánek, ZUŠ Dačice Anežka Hergeselová Kantilénka, ZUŠ Praha 4 Lea Esserová Zvonečky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Sněženka, ZŠ Orlová Lutyně Karla Macurová Rarášek, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Kategorie II B: Zvonek, ZUŠ Sokolov Andrea Plachá Pomněnky, ZUŠ Děčín Iva Hančová Carola, ZŠ a ZUŠ Liberec Alena Sobotková Slunko o.s., Studio Cantus Slunko,Třebíč Helena Nosková Svitavský dětský sbor, ZUŠ Svitavy Dana Pražáková Hlásek, ZUŠ Přeštice Miroslav Vacek Zahajovací koncert: Jitro, Hradec Králové sbm. Jiří Skopal Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou (sbm. Karel Štrégl) a Mladý týnišťský bigband (Pavel Plašil)

9 XXI. Uničov, Kategorie I A: Březováček, ZŠ Březová n. Svitavou Dana Pražáková Kategorie I B: Broučci, ZŠ Valašské Meziříčí Žaneta Bezděková Kategorie II A: Klubíčko, ZUŠ Orlová Magdaléna Mencerová Skřivánek, ZUŠ Jablonec nad Jizerou Květa Kavánová Včelky, ZUŠ Sušice Jan Pelech Modrásci, ZŠ Litoměřice Saša Pallasová Skřivánci, ZUŠ Praha 8 Alice Stavělová Pueri gaudentes, ZUŠ Praha 7 Zdeňka Součková Kategorie II B:Cantando, ZUŠ Kuřim Pavla Zámečníková Jiřičky, ZUŠ Mladá Boleslav Jiřina Jiřičková Lilium, ZUŠ Litomyšl Lucie Kratochvílová Duha, ZUŠ Domažlice Jitka Svobodová Arietta, ZUŠ Mohelnice Zdeňka Jásenská, Vendula Hánečková Ševel, ZUŠ Volyně Václava Veselá Resonance, ZUŠ Třebíč Helena Valová Canto, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Permoníček, ZUŠ Karviná Daniela Zuková Koncert pro účastníky: Šumperský dětský sbor Motýli sbm. Tomáš Motýl XXII. Uničov, Kategorie I A: Plamínek, 3. ZŠ Holešov Gabriela Kovářová a Veronika Svobodová Trallalinky, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Barvičky, ZUŠ Rokycany Helena Orcígrová Da Capo, ZŠ a ZUŠ České Budějovice Václava Míková Kvítek, ZUŠ Litomyšl Lucie Kratochvílová Rarášek, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Zvonečky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Písnička, ZUŠ Praha 7 Jana Jamborová Kategorie II B: Svitavský dětský sbor, ZUŠ Svitavy Dana Pražáková Motýlek, ZUŠ Vyškov Aleš Musil Pomněnky, ZUŠ Děčín Iva Hančová Kapky, ZUŠ Moravské Budějovice Ludmila Čírtková Kopretina, ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová-Lutyně Petra Rašíková Komoráček, ZUŠ Nejdek Jana Uhlířová Carola, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Alena Sobotková Music BoDo, Olomouc Hana Vyroubalová Koncert pro účastníky: Ondrášek, Nový Jičín sbm. Josef Zajíček XXIII. Uničov, Kategorie I A: Studánka, ZŠ a MŠ Horní Bradlo Adéla Jelínková a Stanislava Sejkorová Kategorie I B: Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová Trallala, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Pramen, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Inka Pospíšilová minidizo, ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí Eva Ježíková Čerešničky, Cantus educans, o.s., Brno Martina Kirová Skřivánek, ZUŠ Jablonec nad Jizerou Květa Kavánová Modrásci, Puellae cantantes, o.s., ZŠ B. Němcové, Litoměřice Saša Pallasová Slůňata, ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem Ludmila Vacková Kategorie II B: Fringilla, ZUŠ Taussigova, Praha 8 Veronika Lozoviuková Paleček, ZUŠ Bedřicha Smetany, Nové Město n. Metují Magdalena Kožnarová Mládežnický pěvecký sbor Karla Dvořáčka, ZŠ. K. Dvořáčka Orlová-Lutyně Petra Rašíková Arietta, ZUŠ Mohelnice Zdeňka Jásenská a Vendula Hánečková Lilium, ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl Lucie Kratochvílová Fere Angeli, ZUŠ Strakonice Marcela Miková Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová a Helena Orcígrová Koncert pro účastníky: Šumperský dětský sbor Motýli sbm. Tomáš Motýl a Helena Stojaníková XXIV. Uničov, Kategorie I A: Zvonky, ZŠ Chrast Marie Kodešová Klíček, FZŠ Mezi Školami, Praha Alena Panochová Lelkováček, ZŠ Lelekovice Inka Pospíšilová Broučci, ZŠ Salvátor/Arcibiskupství olomoucké, Valašské Meziříčí Žaneta Bezděková Kategorie I B: Červánek, ZŠ Poběžovice Jitka Svobodová Výšinka, ZŠ Aloisina Výšina, Liberec Miloslava Čechlovská Kategorie II A: Poupata, ZUŠ Teplice Jana Ptáčková a Helena Mazzolini Carmina 4. A, ZŠ Pardubice Polabiny 2 Ivana Bednářová Zvoneček, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Miroslava Lendělová Permoníček starší, ZUŠ B. Smetany, Sborové studio Permoník Karviná Stanislava Burešová Brumlíci, ZUŠ Český Krumlov Lukáš Holec Kategorie II B: Rarášci, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Andante, ZUŠ Velké Meziříčí Helena Valová Music BoDo, BoDo centrum, o.s. Olomouc Jana Synková Kopertina, ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová-Lutyně Petra Rašíková Jiřičky, ZUŠ Mladá Boleslav Jiřina Jiřičková Koncert pro účastníky: Permoník, Karviná sbm. Eva Šeinerová

10 XXV. Uničov, Kategorie I A: Pramínek, ZŠ České Meziříčí Marta Světlíková Plamínek, I. ZŠ Holešov Gabriela Kovářová, Veronika Svobodová a Lenka Hýžová Slunko, 3. ZŠ Velké Meziříčí Olga Ubrová, Andrea Svobodová Kategorie I B: Sboreček, Gymnázium L. Pika, Plzeň Miriam Sudková Kvítek, ZŠ Chotěboř Renáta Piklová Rozmarýnek, ZŠ Havířov Janina Ptaková Kategorie II A: Kantilénka, ZUŠ Praha Jižní Město Iva Glaserová Slůňata, ZUŠ Brandýs nad Labem Ludmila Bajerová Čekanky přípravný sbor, ZUŠ Semily Jitka Strnadová Sboreček, ZUŠ Ústí nad Labem Jana Honců a Vratislav Řezáč Zvonky přípravný sbor, ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek Milada Klátilová Kategorie II B: Zvonek, ZUŠ Sokolov Andrea Plachá Lilium, ZUŠ Litomyšl Lucie Vavřínová Motýlek, ZŠ Vyškov a Hudební škola AM Vyškov Aleš Musil Rosička, MKZ Uničov Zuzana Gucká Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou (sbm. Karel Štrégl), program: pásmo Svítání nad Keltií Na přehlídku postoupil také sbor Trallala (ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín) se sbormistryní Beatou Brzóskou. Nakonec se však zúčastnit nemohl. PŘEHLED SBORMISTRŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH SBORŮ Adamcová Helena 1993 Adamcová Ludmila 1991 Augustová Zdeňka 2009 Bajerová/Vacková Ludmila 2009, 2013, 2015 Bazel Jaromír 1992, 1994 Bednářová Ivana 1992, 2007, 2014 Bezděková Žaneta 2011, 2014 Bělíková Marie 1991, 1997 Blochová Ludmila 1999 Bohatová Jindřiška 1991, 1998, 2000, 2008 Brzóska Beata 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 Burešová Marcela 1999 Burešová Věra 1996, 1999, 2001 Burešová Stanislava 2014 Cudráková Petra 2000 Cvrkal Eduard 1999, 2009 Čechlovská Miloslava 2014 Číhal Jaroslav 1996 Číhalová Věra 1991, 1992, 1998 Čírtková Ludmila 2012 Čurdová Jarmila 1995, 2005 Dirbáková Monika 2003 Diviš Josef 1991 Dluhá Ivana 2000, 2002 Dojčánová Hana 1992 Dostalík Jaroslav 1991, 2004 Doubravová/Obručová Lenka 2000, 2005 Drobňáková Šárka 2002 Dudková Eva 1995, 1997, 2000, 2005 Duchoslavová Věra 2008 Esserová Lea 2009, 2010 Fafejta Jaroslav 1994 Francová Irena 1998, 2000, 2007 Glaserová Iva 2015 Glogarová Michaela 2004 Grimová Karina 2009 Grundová Ladislava 2000, 2009 Gucká Zuzana 2015 Halvová Božena 1992, 1997 Haman Jaroslav 1997, 1999, 2004, 2007 Hančová Iva 2010, 2012 Hánečková Vendula 2011, 2013 Havrlantová Radmila 2000 Hejlovi Alena a Ladislav 1997, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012 Helebrandová Petra 2000, 2002 Henrich Lubomír 1998 Hergesel Vítězslav 2001, 2003, 2004 Hergeselová Anežka 2010 Hodačová Dana 2001 Holubcovy Lenka a Tereza 2009 Holec Lukáš 1996, 2001, 2014 Homérovi Hana a Vít 1991 Honců Jana 2015 Hýžová Lenka 2015 Chaloupecká Drahomíra 1991, 1993 Chalupská Ilona 2006 Jakeš Jiří 1996, 2000, 2002 Jamborová Jana 2012 Jandová Jana 1996, 1998, 2006, 2013 Janková Markéta 1996 Janeček Pavel 1995 Janota Miloš 1995, 1998, 2001 Jarolímková Jana 2002 Jásenská Zdeňka 1994, 2011, 2013 Javorská Ludmila 2002 Jedličková Markéta 1996 Jechová Alena 2000 Jelínková Adéla 2013

11 Jetmarová Vladimíra 2003 Ježíková Eva 2002, 2004, 2013 Ježil Petr 1999 Jiráková Jana 2005 Jirušková Mirka 1994, 1999 Jiřičková Jiřina 2011, 2014 Jonáš Miroslav 1991 Juříčková Eva 2008 Jurašová Romana 1995, 1997 Kadlecová Monika 2003, 2006, 2009 Kaločová Helena 1995 Karlová Ivana Kavánová Květa 2007, 2011, 2013 Kejhová Milena 2002, 2007 Keprta Jaroslav 1992, 1995, 1997, 1999, 2004 Kirová Martina 2013 Klátilová Milada 1999, 2015 Klazarová Libuše 1993 Kleinová Ivana 1991, 1999 Klosová Hana 2001 Knopová Blanka 1998 Kočí Přemysl 1991, 2006, 2007, 2009 Kodešová Marie 2014 Kohoutová Ludmila Kolafa Tomáš 1997 Koňárek Pavel 1996 Kopečná Milena 1991, 1994 Kopejsko Václav 1992, 1993 Kořínková Věra 1991, 1994 Kostková Alena. 1998, 2001 Kozárková Dana 2003, 2006 Kovářová Gabriela 2007, 2010, 2012, 2015 Koželuhová Bedřiška 1994, 1996, 1998, 2004, 2006 Kožnarová Magdalena 2008, 2013 Königová Bohdana 1991, 1992 Kovářová Gabriela 2015 Kratochvílová/Vavřínová Lucie 2011, 2012, 2013 Krušinová Zuzana 2005 Kubátová Eva. 1998, 2003, 2007, 2010 Kubečková Eva 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008 Kůrková Eva 1996, 2003 Kusinová Dana 2004 Legrová Helena 2001 Lendělová Miroslava 2014 Libra Jiří 1993, 1997 Lišková Yvona 2001 Lokaj Jaromír 1998 Lozoviuková Veronika 2013 Lukáš Petr 2004, 2008 Macek Filip 1999 Macurová Karla 2010 Macháčková Květa 1994 Mašlejová Katarína 2007 Matějka Svatopluk 2001 Mazzolini Helena 2003, 2014 Mencerová Magdaléna 2011 Mentová /Svobodová Jitka 2008, 2011, 2014 Miková Marcela 2008, 2013 Míková Václava 2002, 2012 Moučková Eva 2005, 2006 Mokrejš Zbyněk 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 Musil Aleš 2012, 2015 Nosková Helena 1995, 1997, 2010 Novák Petr 2004 Nováková Jana 2006 Nováková Marie 1995, 1999 Nováková Petra 2004 Novenková Jarmila 2004, 2006 Novotných Stanislava a Josef 1991, 1996, 2001 Obručová/Doubravová Lenka 2000, 2005 Orcígrová Helena 2012, 2013 Ozorovský Karol 2006 Pálka Petr 1997 Pálková/Pirnerová Silvie 1997 Pallas Roman 2000 Pallasová Saša 2011, 2013 Panochová Alena 2014 Pazderová Pavla 2003 Pelech Jan 2011 Petrásková Radka 2008 Piklová Renáta 2015 Piknerová Ludmila. 1998, 2000, 2006, 2008 Pirnerová/ Pálková Silvie 1997 Plachá Andrea 2010, 2015 Porubská Mária 1994 Poslední Iveta 2006, 2009 Pospíchalová Alžběta 2004 Pospíšilová Inka 2006, 2013, 2014 Prchal Jan 1993, 1995 Procházková Jarmila 1992, 1993, 1995, 1997 Procházková Petra 2004 Pražáková Dana 2008, 2010, 2011, 2012 Ptáčková Jana 2003, 2014 Ptaková Janina 2015 Rakušanová Věra 1991, 1995, 1996 Rašíková Petra 2005, 2007, 2012, 2013, 2014 Romanská Lydie 1992, 1993, 1994, 1999 Rygálová Stanislava 2002, 2005 Řezáč Vratislav 2015 Říha Josef st. 1993, 1994 Říha Josef ml. 1996, 1998, 2005, 2007 Salák Pavel 2009 Sejkorová Stanislava 2013 Schejbal Jaromír 1994, 1996, 1998 Sixtová Iveta 1997, 2000, 2004 Sklářová Petra 2005 Sobotková Alena 2003, 2006, 2008, 2010, 2012 Součková Zdeňka 1993, 2000, 2011 Stavělová Alice 1998, 1999, 2001, 2003, 2008, 2011 Strnadová Jitka 2015 Sudková Miriam 2015 Surovík Josef 2000, 2009 Svatoňová Hana 2004, 2008 Světlíková Marta 2015 Svobodová /Mentová Jitka 2008, 2011, 2014 Svobodová Veronika 2010, 2012, 2015 Svozil Vladimír 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005 Sýkorová Věra 2000 Synková Jana 2014 Šaňková Petra 2010 Šařecová Gabriela 1997, 2002, 2006 Šenková Cecílie 1991 Ševčík Zdeněk 2009 Šimková Svatava 2004, 2010 Škardová Dana 1991, 1995, 2001 Šteflová Marta 2002, 2003, 2005 Štěpánková Jaroslava 1991, 2006 Štěpánová Ludmila 1999, 2001 Štrbová Jana 2002, 2004 Štrégl Karel 1995 Šteinfeld František 2000, 2002 Štrunc Jiří 1994 Štývar Václav 1998, 2001 Šupíková Lucie 2004, 2006 Tomášková Martina 2002 Trunečková Michaela 2006 Ubrová Olga 2015 Uhlířová Jana 2012 Vacek Miroslav 2010 Vacková Eva Vacková/ Bajerová Ludmila 2009, 2013, 2015 Václavů Ivana 2007 Valentová Jitka 2007 Valešková Dominika 2004 Valová Helena 2003, 2008, 2011, 2014 Vašátková Hana 1996, 1999 Vavřínová/Kratochvílová Lucie 2015 Velikovská Lenka 2009 Vernerovi O. a J Veselá Václava 2009, 2011 Veverková Alena 1994 Vimrová Alena 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 Virgler Karel 1996 Vrbová Zdeňka 1996 Vyroubalová Hana 2005, 2007, 2009, 2012

12 Zajíček Josef 1994 Zámečníková Pavla 2011 Zapletalová Dana 2003, 2005 Záveský Josef 1992 Zerzán Pavel 1998 Zrzavých Zuzana a Jiří 1991 Zuková Daniela 2011 Žáková Marie 1999 Žur Pavel 2005 Pomněnky z Děčína se sbormistryní Ivou Hančovou (Uničov, 2012) Host přehlídky Ondrášek z Nového Jičína se sbormistrem Josefem Zajíčkem (Uničov, 2012) Společný zpěv všech sborů na Masarykově náměstí pod vedením sbormistra Josefa Brabence (Uničov, 2012)

13 Slavnostní předávání Ceny Ministerstva kultury paní doktorce Jaroslavě Mackové za celoživotní činnost věnovanou rozvoji dětského sborového zpěvu, zleva: vedoucí NIPOS-ARTAMA Pavlína Čermáková, Jaroslava Macková a zástupkyně Ministerstva kultury Ivana Vozková (Uničov, 2013) Porota (zleva: Vítězslav Hergesel, Kateřina Duchoňová-Mašlejová, Ivana Kleinová, Jaroslava Macková, Karel Štrégl) a tajemnice poroty Michaela Králová (Uničov, 2014) Společný zpěv všech sborů při závěrečném koncertu (Uničov, 2013) Host přehlídky Permoník z Karviné se sbormistryní Evou Šeinerovou (Uničov, 2014)

14 Poupata z Teplic se sbormistryněmi Janou Ptáčkovou a Helenou Mazzolini (Uničov, 2014) Společný zpěv všech sborů na Masarykově náměstí (Uničov, 2014)

15 Publikaci připravila Jaroslava Macková Autorem fotografií je Marie Mikulová (r. 2012) a Karel Kašák (r a 2014)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz 15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz HRAJÍ NÁS TISÍCE, VÍTĚZÍME VŠICHNI! 1 Nadpis Úvodní kapitoly slovo Vážení sportovní přátelé, Vstupujeme již do 15.

Více

ČÍSLO 2/2009. 1. DOTOVANÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ pro ZO a ÚS ČZS

ČÍSLO 2/2009. 1. DOTOVANÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ pro ZO a ÚS ČZS ČÍSLO 2/2009 1. DOTOVANÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ pro ZO a ÚS ČZS Český zahrádkářský svaz již přes 40 let vydává svůj časopis Zahrádkář. Časopis obsahuje převahu odborných informací, které by měly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 4/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 4/2010 ČÍSLO 4/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RR ČZS, o.s., konaného dne 19. - 20.11.2010 v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč. Zasedání se zúčastnilo 72 členů, tj. 94,7%,

Více

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA Šmíca Šmíca jr. TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz McDonald s Cup vstupuje do 14. ročníku! Vážení přátelé, je to až neuvěřitelné,

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald s Cup 13. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Opravdový svátek Finálový turnaj McDonald s Cupu je už tradičně nazýván jako Svátek fotbalu a vyvrcholení

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav XIII. ročník Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín 1 KŘIŽOVATKY TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, a Odborná střední

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 1 1/ IDEA KAMPANĚ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

kód firma příjemce obec počet 188 K-centrum a terénní programy Černá, Markéta Aš 1 366 Městský úřad Aš Kytka, Bc. Jan Aš 1 1205 Věznice Bělušice

kód firma příjemce obec počet 188 K-centrum a terénní programy Černá, Markéta Aš 1 366 Městský úřad Aš Kytka, Bc. Jan Aš 1 1205 Věznice Bělušice kód firma příjemce obec počet 188 K-centrum a terénní programy Černá, Markéta Aš 1 366 Městský úřad Aš Kytka, Bc. Jan Aš 1 1205 Věznice Bělušice Ricklová, PhDr. Alexandra Bečov u Mostu 1 367 Městský úřad

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

17. ročník abilympiády byl skvělý!

17. ročník abilympiády byl skvělý! Ročník X., číslo 3/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Zasloužené ocenění Titul Abilympionik roku 2009 získala devětačtyřicetiletá krnovská vozíčkářka Helena Nejedlá Jak to dopadlo? Výsledková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více