CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ"

Transkript

1 25 CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

2 ÚVODNÍ SLOVO HISTORIE CELOSTÁTNÍCH PŘEHLÍDEK ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 25 let celostátních přehlídek školních dětských sborů představuje čtvrtstoletí vývoje této nejširší základny sborového zpívání u nás. Za tu dobu se účast v krajských přehlídkách stala pravidelným bodem v programech školních sborů, účast na celostátní přehlídce pak cílem těch nejúspěšnějších. Těch 25 let poskytuje jedinečný obraz vývoje školního sborového zpívání. I co do počtu zúčastněných sborů od 130 v prvních ročnících až např. po rekordních 210 sborů v roce Ale nejde jen o sbory, je to paralelně svědectví o stovkách zpívajících dětí, vedených k ušlechtilému zpěvu i kvalitnímu repertoáru. Mimochodem, v uvedeném roce 2002 to bylo více než šest a půl tisíce dětí. Celkově 25 let krajských a celostátních přehlídek představuje účast 3437 sborů, ve kterých zpívalo přibližně dětí. Čísla jsou přesná, zaznamenávají je pořadatelé krajských kol. A zase nejde jen o čísla, důležité je, že to jsou sbory vesměs pěkné, dobře vedené, a nezáleží na tom, jestli působí ve velkých městech nebo na zcela malých školách. Snad si můžeme dovolit říci, že to byla právě tradice každoročních přehlídek, každoročních hodnocených setkání, která výrazně přispěla k rostoucí kvalitě školních dětských sborů u nás. Akce tak náročná, které se účastní desítky sborů a stovky dětí, nevznikla najednou a bez problémů. Historie celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů začíná v roce Navazují na zkušenosti přehlídek a soutěží minulých let, ale jejich specifičnost je v tom, že jsou určeny právě nejširšímu okruhu sborů školních, které se zde mohou setkávat, poznávat a vyměňovat si zkušenosti. A ty nejúspěšnější z nich se posléze mohou zúčastnit vyšších soutěží a zařadit se do kategorie, kterou trochu nepřesně nazýváme sbory výběrové nebo sbory koncertní. Z těch nejznámějších připomeňme alespoň Kvítek z Dačic nebo Krumlovská Medvíďata. Začátky tradice, která se v tomto roce dožívá 25 let, nebyly snadné. Dětské sbory, respektive jejich sbormistři, se chtěli spontánně setkávat a chtěli soutěžit, a tak pořadatelé zvolili pro první dva ročníky formu soutěže. Účastníci byli ze širšího počtu přihlášek vybráni na základě zaslaných magnetofonových nahrávek. Ukázalo se ale, že se tak nemůže podchytit právě širší okruh školních sborů, kterým měly přehlídky být určeny. Třetí ročník se proto pokusil rozdělit výběr sborů do takzvaných regionů. V regionálních přehlídkách byly sbory hodnoceny pásmovým systémem jako zlaté, stříbrné a bronzové a vždy dva nejlepší byly delegovány na celostátní přehlídku. Ta pak už byla nesoutěžní, jen hodnocená v rozhovoru s porotou. Tento ročník nejvýrazněji určil charakter přehlídky i do dalších let. Sbory byly rozděleny do kategorií I. kategorie sborů ze základních škol, II. kategorie ze škol s rozšířenou hudební výchovou, základních uměleckých škol nebo sbory sdružující děti z více škol. Další dělení pak bylo podle věku A a B. Kategorie I. A a kategorie II. A pro děti do páté třídy základních škol, kategorie I. B a II. B do deváté třídy. Při předpokládaném počtu osmi regionálních přehlídek tak bylo možné z každé základní kategorie delegovat jeden sbor. Takovým rozdělením vznikla možnost posuzovat mezi sebou sbory, které mají přibližně stejné podmínky pro svou činnost. Toto základní dělení pak zůstalo i pro všechny další ročníky přehlídky, i když okolnosti jejich realizace se měnily. Hned na začátku se ukázal problém stanovení regionů. Tehdejší státoprávní uspořádání procházelo vývojem, takže v této době neexistovaly kraje a krajské správní orgány, okresů zase bylo pro zamýšlené pořádání předkol příliš mnoho. Proto pořadatelé zvolili formu ustavení regionů ovšem za situace, že byli odkázáni na to, kdo byl ochoten se dobrovolně organizace regionální přehlídky ujmout.

3 První pokus proto vyšel dosti nevyváženě, větší počet regionálních kol se uskutečnil v Čechách, pro Moravu a Slezsko jen dvě. Nicméně na 3. celostátní přehlídce v Pardubicích se sešlo 12 sborů delegovaných z celé republiky. V dalších ročnících se počet pořadatelů regionálních přehlídek ustálil a také územní rozdělení bylo vyváženější. Definitivně byl problém vyřešen v roce 2001, kdy v České republice bylo ustaveno 14 krajů. Ukázal se ale zase další problém: větší počet krajů znamenal, že z každé krajské přehlídky bylo možno delegovat jen jeden sbor, jen výjimečně dva, a na celostátních přehlídkách začaly mít výraznou převahu sbory z kategorie II. Přes všechnu snahu pořadatelů se jen postupně dařilo sborům ze základních škol tuto disproporci vyrovnávat. Věkové rozdělení dětí představovalo další otázku. V prvních propozicích z roku 1993 pořadatelé stanovili, že pro mladší děti končí účast na přehlídce v regionu. Ale praxe ukázala, že sbory mladších dětí jsou neméně pozoruhodné a nejednou lepší než ty starší. Proto i v tomto ustanovení došlo ke změně v VII. ročníku jako výjimka, od VIII. ročníku pak jsou i mladší děti rovnocennými účastníky krajských přehlídek včetně práva být delegován na přehlídku celostátní. A stalo se nejednou, že právě nejmladší děti dosáhly na celostátní přehlídce největšího úspěchu, jako např. Skřivánci z Prahy ve Svitavách 2001 nebo Dúbravěnka z Brna v Pardubicích V průběhu let došlo ještě k dalším drobným změnám, ale základní charakter přehlídky zůstal zachován. Povinnou součástí desetiminutového programu je od samého začátku a cappellové provedení lidové písně původně jednohlasé, později, na žádost sbormistrů, bylo umožněno i provedení ve vícehlasé úpravě. Až v posledních ročnících může být lidová píseň i s doprovodem, současně ale alespoň jedna skladba v programu musí být a cappella. Od počátku platí také jedno zvláštní pravidlo: sbor, který se zúčastnil celostátní přehlídky, nemůže na ni být delegován v bezprostředně následujícím ročníku. To proto, aby existence jednoho vynikajícího sboru automaticky nevylučovala ze soutěže všechny ostatní. Ukázalo se ale, že toto pravidlo nevylučuje opakovanou účast sbormistrů někteří se totiž v krajích představují s více sbory, nejčastěji s přípravnými. V posledních dvou letech došlo ještě k další změně byla vyhlášena III. kategorie pro sbory, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí být hodnoceny, ale rády by se přehlídky zúčastnily například sborečky předškolních dětí nebo naopak sbory, které svým věkovým složením nejsou typické pro žádnou z kategorií základních. Ustálenou tradicí je také společný zpěv všech zúčastněných sborů na závěr koncertů i na náměstích pro veřejnost. Společně se za tu dobu zpívaly především úpravy lidových písní v úpravách Miroslava Raichla nebo Milana Uherka, ale také Smetanova Má hvězda, různé kánony nebo písně Petra Ebena, Zdeňka Petra nebo Lubora Bárty. Součástí každé přehlídky je hodnotící porota. V krajských přehlídkách je jejím úkolem zhodnocení výkonu sboru a zařazení do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Ale stejně důležitý je její rozhovor se sbormistry, vyzdvižení úspěchů a podnětných příkladů, upozornění na omyly nebo možnosti zlepšení výkonu sboru. Na celostátní, nesoutěžní přehlídce, nejde v pravém slova smyslu o porotu, spíše o lektorskou skupinu, která má za úkol pozorně sledovat a následně v rozhovoru se sbormistry rozebrat všechna vystoupení. V posledních letech navrhuje právě tato skupina speciální diplomy, které oceňují největší přednosti každého sboru. Hodnotíme-li uplynulých 25 let, nemůžeme dost ocenit činnost pořadatelů jednotlivých přehlídek, krajských i celostátních. Je stoprocentně dobrovolná, nikomu povinnost něco takového pořádat nelze dávat jako úkol. A i když jsou pořadatelé nejednou součástí nějakého vzdělávacího nebo osvětového systému, nikdo z nich nemá vše, co je s přehlídkou spojeno, jako pracovní náplň. A navíc za finančních podmínek, které jsou leckdy hodně složité. Nejsem si jista, že si toho je naše sbormistrovská obec vědoma. A tak alespoň na těchto stránkách mi dovolte vyjádřit velké poděkování, všem bez rozdílu. V brožuře najdete seznam všech sborů, účastníků jednotlivých ročníků Celostátní přehlídky. Omlouváme se účastníkům z prvního ročníku za neúplné údaje. Dokumentace z té doby je velmi skromná a přesnější informace o některých sborech se nepodařilo dohledat. V dalším přehledu najdete jména sbormistrů s letopočty celostátních přehlídek, kterých se zúčastnili. Tady zase představovaly problém akademické tituly. V programech koncertů je sbormistři většinou neuvádějí, rozhodli jsme se proto zachovat tento způsob u všech a tituly nepíšeme. Někteří sbormistři v průběhu čtvrtstoletí změnili i jméno to se samozřejmě týká především mladých žen. V tom případě uvádíme obě jména kdy bylo které aktuální, to je snadno zjistitelné v přehledu sborů. A kde probíhaly jednotlivé celostátní přehlídky? Na různých místech. Jejich pořadatelé se střídali, nejčastěji po dvou letech, ale vždy podle konkrétní situace a po domluvě. Přehlídku vyhlašuje Ministerstvo kultury s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Garancí za celou přehlídku bylo a je pověřeno Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA (Praha), respektive jeho odborný pracovník. A kdo byli pořadatelé jednotlivých ročníků? Ukáže nám to následující přehled: Pardubice: Kulturní středisko Pardubice a Okresní knihovna Pardubice 1991, 1992, 1993 Krajská knihovna v Pardubicích a Kulturní dům Dubina Pardubice 2006, 2007 Národní knihovna v Pardubicích a Kulturní centrum Pardubice 2008 Krásná Lípa: Základní škola Krásná Lípa a DPS Lipka 1994, 1995 Uničov: Uničovský dětský pěvecký sbor, ZŠ Haškova 1996, 1997, 1998, 2000 Městské kulturní zařízení v Uničově 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Svitavy: O.s. přátel ZUŠ Svitavy a Středisko kulturních služeb města Svitavy 1999, 2001 Rychnov nad Kněžnou: Rychnovský dětský sbor, ZUŠ Rychnov n. Kněžnou, MÚ a OÚ Rychnov n. Kněžnou 2002, 2003 Rychnovský dětský sbor 2009, 2010 Český Krumlov: Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově a Českokrumlovský dětský sbor 2004, 2005 Nejčastěji zpívali účastníci ústřední přehlídky v krásném prostoru uničovského kostela a na náměstí před radnicí. A jako hostitelé získali uničovští k přehlídce školních dětských sborů tak krásný vztah, že se rozhodli s ní vkročit i do jejího dalšího čtvrtstoletí. Tak tedy na shledanou v roce 2016 v Uničově! Jaroslava Macková

4 PŘEHLED SBORŮ, KTERÉ SE ZÚČASTNILY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH SBORŮ I. Pardubice, První ročník byl organizován jako soutěž, výběr soutěžících byl proveden na základě zaslaných přihlášek a nahrávek. Vítězové z obou kategorií vystoupili na zahajovacím koncertu Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Pardubice Hodnocení: Začátečníci: Zlaté pásmo: Mladost, ZŠ Dobřichovice Jaroslav Dostalík Jitřenka, ZŠ Nový Jičín Marie Bělíková Cvrčci, ZŠ Opava Ivana Kleinová Radost, ZŠ Vsetín Ludmila Adamcová DPS ZŠ Uničov Vladimír Svozil Chlapecký sbor ZŠ Uničov Vladimír Svozil vybrán na festival Stříbrné pásmo: DPS ZŠ Třebíč Drahomíra Chaloupecká DPS ZŠ Telč Milena Kopečná DPS ZŠ Soběslav Ludmila Kohoutová DPS ZŠ Strakonice Bronzové pásmo: Sedmihlásek, ZŠ Praha 6 Hana a Vít Homérovi DPS ZŠ Rouchovany Miroslav Jonáš a Josef Diviš Pomněnky, ZŠ Dubí Bohdana Königová DPS ZŠ Lubná Pokročilí: Zlaté pásmo: Kalinka, ZŠ Liberec Věra Rakušanová vybrána na festival DPS ZŠ Pardubice Polabiny II Věra Kořínková Jiskřička, ZŠ Praha 10 Dana Škardová Stříbrné pásmo: Concordia, ZŠ Olomouc Věra Číhalová Čtyřlístek, ZŠ Ústí nad Orlicí Stanislava a Josef Novotných Bronzové pásmo: Malí muzikanti, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Plamínek, ZŠ Litoměřice Jindřiška Bohatová DPS ZŠ Heyrovského, Olomouc Cecilie Šenková Podřipánek, ZŠ Roudnice n. L. Zuzana a Jiří Zrzavých Slavík, ZŠ Zábřeh Jaroslava Štěpánková II. Pardubice, Druhý ročník byl organizován jako soutěž, výběr soutěžících byl proveden na základě zaslaných přihlášek a nahrávek. Hodnocení: Zlaté pásmo a cena za příkladnou hlasovou výchovu a působivý dojem: DPS III. A, ZŠ Pardubice Polabiny Ivana Bednářová Zlaté pásmo: DPS ZŠ Valašská Polanka Jaromír Bazel Mládí, ZŠ Litovel Božena Halvová Stříbrné pásmo: DPS ZŠ ul. Svornosti, Olomouc Věra Číhalová DPS ZŠ Ostrava-Svinov Lydie Romanská DPS 3. ZŠ Brandýs nad Labem Václav Kopejsko Podorlický dětský sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta Poupata, ZŠ Dubí Teplice Bohdana Königová Bronzové pásmo: Rokytka, ZŠ Nová Paka Josef Záveský Jiřičky, ZŠ Plzeň Jarmila Procházková Písnička, ZŠ Olomouc Hana Dojčánová III. Pardubice, Celostátní nesoutěžní přehlídka. Zúčastnily se sbory, vybrané na regionálních přehlídkách. Písnička, Krásné Březno, Ústí n. Labem Josef Říha Jitřenka, Hradec Králové Libuše Klazarová Jiřičky, Plzeň Jarmila Procházková DPS Brandýs n. Labem Václav Kopejsko Reneta, Liberec Jan Prchal Strunky, Litvínov O. a J. Vernerovi Pueri gaudentes, Praha, Zdeňka Součková Campanella, Třebíč Drahomíra Chaloupecká Petrklíč, Letohrad Helena Adamcová Chlapecký sbor Uničov Vladimír Svozil Žďáráček, Žďár nad Sázavou Jiří Libra DPS Ostrava-Svinov Lydie Romanská IV. Krásná Lípa, Kategorie I B: Pěvecký sbor ZŠ Dýšina Bedřiška Koželuhová DPS Růže, Čkyně Jaroslav Fafejta DPS Hlásek, Nymburk Květa Macháčková DPS Svinov Lydie Romanská DPS Mládí, Liberec Miroslava Jirušková DPS Gymnázium O. Březniny, Telč Milena Kopečná DPS Polanka, ZŠ Valašská Polanka Jaromír Bazel Kategorie II B: Pěvecký sbor ZUŠ Písek Mária Porubská DPS Brno Alena Veverková DPS Ondrášek, Nový Jičín Josef Zajíček Karlovarský dětský sbor Jiří Štrunc Arietta, Mohelnice Zdeňka Jásenská

5 DPS Pardubice Věra Kořínková Písnička, Ústí n. L. Josef Říha DPS Cantabile, Hradec Králové Jaromír Schejbal V. Krásná Lípa, Kategorie I B: DPS Červánek, Orlová-Lutyně Jarmila Čurdová DPS Jiřičky při 34. ZŠ Plzeň Jarmila Procházková Hlavní pěvecký sbor ZŠ Štěpánov Miloš Janota DPS ZŠ Dolní Bojanovice, Pavel Janeček Netoličtí vrabčáci, DPS ZŠ Netolice Eva Dudková Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta Kalinka, Liberec Věra Rakušanová Kategorie II B: DPS Hvězdička, ZUŠ Vodňany Romana Jurašová DPS Zornička, ZUŠ Vsetín Helena Kaločová DPS Slunko, Třebíč Helena Nosková Pěvecký sbor 30. ZŠ Plzeň Marie Nováková DPS Jiskřička, Praha Dana Škardová Uničovský dětský sbor Vladimír Svozil Rychnovský dětský sbor Carmina Karel Štrégl Reneta, ZUŠ Jabloňová Liberec Jan Prchal VI. Uničov, Kategorie I B: Klíček, ZŠ Praha Hana Vašátková Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová DPS ZŠ Dýšina Bedřiška Koželuhová DPS ZŠ Chlumec Josef Říha Rosnička, ZŠ a Gymnázium Bruntál Jaroslav Číhal Gaudium, Gymnázium Svitavy Věra Burešová Skřivánek, ZŠ Židlochovice Zdeňka Vrbová a Pavel Koňárek Kategorie II B: Rolnička, DDM Praha Karel Virgler Krumlovská medvíďata, ZUŠ Český Krumlov Lukáš Holec Kopretiny, ZUŠ Cheb Eva Kůrková Carola, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Věra Rakušanová DPS Cantabile, ZŠ Hradec Králové, Habrmanova Jaromír Schejbal Čtyřlístek, ZUŠ a KLUBCENCTRA, Ústí nad Orlicí Stanislava a Josef Novotných DPS Skřivánek, ZUŠ Vrchlického, Havířov Markéta Janková DPS Kampanela, Brno Markéta Jedličková Gaudium, ZUŠ Jihlava Jiří Jakeš Koncert pro účastníky: Motýli, Šumperský dětský sbor Alois a Tomáš Motýlovi VII. Uničov, Kategorie I A: Zpívající blechy, ZŠ Vratislavice Tomáš Kolafa Kategorie I B Kvítek, ZŠ Na Valech, Poděbrady Iveta Sixtová Jiřičky, 34. ZŠ Plzeň Jarmila Procházková Mládí, ZŠ Opletalova, Litovel Božena Halvová Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta a Jaroslav Haman Jitřenka, ZŠ B. Martinů, Nový Jičín Marie Bělíková Netoličtí vrabčáci, ZŠ Netolice Eva Dudková Kategorie II B: Rokycanský dětský sbor, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Sasanka, ZŠ Orlová-Lutyně Gabriela Šařecová Kajetánek, ZUŠ Česká Třebová Silvie Pirnerová a Petr Pálka Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova, Uničov Vladimír Svozil Žďáráček, ZUŠ Žďár nad Sázavou Jiří Libra Slunko, DDM Třebíč Helena Nosková Hvězdička, ZUŠ Vodňany Romana Jurašová Zvonky, sbor ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Koncert pro účastníky: Motýli, Šumperský dětský sbor Alois a Tomáš Motýlovi VIII. Uničov, Kategorie I A: Jabloňka, ZŠ Jablonné n. Orlicí Irena Francová Koťata, ZŠ nám. Míru, Brno Blanka Knopová Kategorie II A: Komorní chlapecký sbor, ZŠ Haškova, Uničov Vladimír Svozil Škvrňata 34. ZŠ Plzeň Lubomír Henrich Skřivánci, ZUŠ Klapkova, Praha Alice Stavělová Kategorie I B: Hlavní pěvecký sbor ZŠ Štěpánov Miloš Janota Kapka, ZŠ Dýšina Bedřiška Koželuhová Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová Lesněnky, II. sbor ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Chlumecký dětský sbor, ZŠ Chlumec-Ústí n. L. Josef Říha Kategorie II B: Carmina clara, ZŠ Loucká, Znojmo Ludmila Piknerová Jeřabinka, ZUŠ Václava Kálika, Opava Jaromír Lokaj Plamínek, ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice Jindřiška Bohatová Písecký dětský sbor při DDM Písek Ivana Karlová Concordia, ZŠ Svornosti, Olomouc Věra Číhalová Rubínek, ZŠ Vysoké Mýto Pavel Zerzán Štývarův dětský sbor, DDM Třinec Václav Štývar a Alena Kostková Cantabile, ZŠ Habrmanova, Hradec Králové Jaromír Schejbal Koncert pro účastníky: místo Dětského sborového studia ZUŠ J. Kvapila Brno (sbm. J. Dostalík), kteří se omluvili, pohotově zaskočili členové studentského sboru gymnázia Olomouc-Hejčín (sbm. Lenka Mlynářová), s kvalitním programem z klasických muzikálů.

6 IX. Svitavy, Kategorie I A: Čtvrťáci, ZŠ Frymburk nad Vltavou Ludmila Blochová DPS ZŠ Heřmanův Městec Ludmila Štěpánová Kategorie II A: Cvrčci, ZŠ Ochranova Opava Ivana Kleinová Kategorie I B: Gaudium, Gymnázium Svitavy Věra Burešová Zvonky, ZŠ Broumovská Liberec Mirka Jirušková Klíček, ZŠ Mikulandská Praha Hana Vašátková Modráčci, ZŠD J. A. Komenského Kyjov Eduard Cvrkal a Marie Žáková Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta a Jaroslav Haman Kategorie II B: Slavíčci, ZUŠ Klapkova Praha Alice Stavělová DPS ZUŠ O. Ševčíka, Písek Milada Klátilová Mariella, 15. ZŠ Plzeň Marie Nováková Rokycanský dětský sbor, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Jirkovský dětský sbor Petr Ježil Červánek, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková DPS ZŠ a ZUŠ Ostrava-Svinov Lydie Romanská Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova Uničov Vladimír Svozil DPS ZUŠ Uherské Hradiště Filip Macek Comenius, Uherský Brod Marcela Burešová. Koncert pro účastníky: studentský sbor Iuventus Svitavy sbm. Věra Burešová X. Uničov, Kategorie I A: Sedmikráska, ZŠ Poděbrady Iveta Sixtová a Věra Sýkorová Jabloňka, ZŠ Jablonné nad Orlicí Irena Francová Sedmihlásek, ZŠ Vrbno pod Pradědem Eva Vacková a Ivana Dluhá Kategorie I B: Netoličtí Vrabčáci, ZŠ Netolice Eva Dudková Jitřenka, ZŠ Česká Lípa Alena Jechová Nota, ZŠ Pustá Polom Radmila Havrlantová Kategorie II A: Pueri gaudentes, ZŠ Šimáčkova, Praha Zdeňka Součková Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Kategorie II B: Zvoneček, ZUŠ Vimperk Petra Cudráková Zvonek, ZUŠ Sokolov František Šteinfeld Puellae cantantes, Litoměřice Jindřiška Bohatová a Roman Pallas Carmina, ZUŠ Turnov Ladislava Grundová Kajetánek, ZUŠ Česká Třebová Petra Helebrandová Cantica, Filharmonie B. Martinů, Zlín Josef Surovík Kroměřížský dětský sbor, ZUŠ Kroměříž Lenka Obručová Carmina clara, Znojmo Ludmila Piknerová Gaudium, ZUŠ Jihlava Jiří Jakeš XI. Svitavy, Kategorie I A: Leknínek, Heřmanův Městec Ludmila Štěpánová Kategorie I B: Hřebínek, ZŠ Boskovice Hana Klosová Dětský pěvecký sbor, Štěpánov Miloš Janota Gaudium, Gymnázium Svitavy Věra Burešová Kategorie II A: Skřivánci, ZUŠ Praha 8 Alice Stavělová Brumlíci, ZUŠ Český Krumlov Lukáš Holec Kategorie II B: Uničovský dětský sbor Vladimír Svozil Mendíci, Ostrava-Hrabůvka Yvona Lišková Štývarův dětský sbor, Třinec Václav Štývar a Alena Kostková Dětský pěvecký sbor, ZUŠ Dačice Vítězslav Hergesel Písnička, ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem Helena Legrová Korálek, Most Dana Hodačová a Svatopluk Matějka Čtyřlístek, Ústí nad Orlící Stanislava a Josef Novotných Rokycanský dětský sbor Alena Vimrová Jiskřička, ZŠ Praha 10, Uhříněves Dana Škardová Koncert pro účastníky: Iuventus Svitavy, sbm. Věra Burešová XII. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I A: Sedmihlásek, ZŠ Vrbno pod Pradědem Eva Vacková a Ivana Dluhá Kategorie II A: Javořičky, ZUŠ B. Smetany Plzeň Ludmila Javorská Kuřátka, S ZUŠ Praha 5 Milena Kejhová Da Capo, ZŠ a ZUŠ České Budějovice Václava Míková Rosička, ZUŠ J. Kvapila, Brno Marta Šteflová Kategorie I B: Lipka, ZŠ Krásná Lípa Jana Jarolímková Zpívající blechy, III. ZŠ Vratislavice/Liberec Stanislava Rygálová Allegro canto, ZŠ Sedlčany Martina Tomášková Kategorie II B: Pěvecký sbor ZUŠ Šternberk Šárka Drobňáková Zvonek, ZUŠ Sokolov František Šteinfeld Pomněnky, ZUŠ Děčín Jana Štrbová Zvonky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Kajetánek, ZUŠ Moravská Třebová Petra Helebrandová Sasanka, ZŠ Orlová-Lutyně Gabriela Šařecová Červánek, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková MIBIDIZO, ZUŠ Valašské Meziříčí Eva Ježíková Gaudium, ZUŠ Jihlava Jiří Jakeš Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnovský dětský sbor sbm. Karel Štrégl (pásmo Afrika) XIII. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I B: Lesněnky, ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Mezissimo, ZŠ České Meziříčí Zbyněk Mokrejš Zvonky, ZŠ Labská Marta Šteflová

7 Kategorie II A: Skřivánci, ZUŠ Praha-Klapkova Alice Stavělová Sedmikrásky, ZUŠ Cheb Eva Kůrková Poupata, ZŠ Maršovská, Teplice Jana Ptáčková a Helena Mazzolini Karolka, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Alena Sobotková Zpěváčci, ZŠ Prodloužená, Pardubice Monika Kadlecová Permoníček, ZUŠ B. Smetany, Karviná Monika Drbáková Kategorie II B: Dačický pěvecký sbor, ZUŠ Dačice Vítězslav Hergesel Rokycanský dětský sbor Alena Vimrová Komorní pěvecký sbor ZUŠ Lanškroun Vladimíra Jetmarová Rezonance, ZUŠ Třebíč Helena Valová Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova Vladimír Svozil Kopretina, ZŠ K. Dvořáčka, Orlová-Lutyně Pavla Pazderová Carmina Bona, ZŠ Zlín-Malenovice Dana Kozárková Zvonky, ZUŠ Hulín Dana Zapletalová Omluvil se sbor ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. L. (sbm. Kamila Tůmová). Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnovský dětský sbor sbm. Karel Štrégl (pásmo Afrika) XIV. Český Krumlov, Kategorie I B: Dětský pěvecký sbor Církevního gymnázia Plzeň Petra Nováková Podorlický dětský pěvecký sbor, ZŠ Jablonné nad Orlicí Jaroslav Keprta a Jaroslav Haman Slunečnice, ZŠ Stěbořice Lucie Šupíková Větrník, ZŠ Loštice Svatava Šimková Sedmikráska, ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady Iveta Sixtová Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou Hana Svatoňová a Petr Lukáš Kategorie II A: Barvičky přípravný sbor, ZŠ B. Němcové, Litoměřice Dominika Valešková Červánek připravný sbor, ZUŠ Dačice Vítzslav Hergesel Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Hlásek, ZŠ Žákovská, Havířov Dana Kusinová Žďáráček přípravný sbor, ZUŠ F. Drdly, Žďár nad Sázavou Petra Procházková Čerešničky přípravný sbor, ZUŠ J. Kvapila, Brno Jaroslav Dostalík Kulihrášek III. přípravné oddělení Novojičínského sboru Ondrášek Michaela Glogarová Javořičky, ZUŠ B. Smetany Plzeň Bedřiška Koželuhová Kategorie II B: Zvonky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Pomněnky, ZUŠ Děčín Jana Štrbová Zvonek, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Alžběta Pospíchalová Českolipský dětský sbor Petr Novák Zvonky koncertní sbor souboru Zvoneček Hudební školy hl. m. Prahy Jarmila Novenková MIBIDIZO, ZUŠ Valašské Meziříčí Eva Ježíková XV. Český Krumlov, Kategorie I B: Netoličtí vrabčáci, ZŠ Netolice Eva Dudková Zpívající blechy, ZŠ Vratislavice nad Nisou Stanislava Rygálová Chlumecký dětský sbor, ZŠ Chlumec Josef Říha Kategorie II A: Malé sluníčko, ZŠ Kladno Eva Moučková Perličky, ZŠ Jana Babáka, Brno Marta Šteflová Kategorie II B: Kroměřížský DPS, ZUŠ Kroměříž Lenka Doubravová Zvonky, ZUŠ Hulín Dana Zapletalová Červánek, ZUŠ J. R. Míši, Orlová Jarmila Čurdová Music BoDo, Olomouc Hana Vyroubalová Vrabčáci, ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou Pavel Žur Starší školní sbor Permoník, ZUŠ B. Smetany, Karviná Petra Rašíková Zvoneček, Jihlava Jana Jiráková Svítání, DPS Praha 4 Zuzana Krušinová Červánek, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Uničovský dětský sbor, ZŠ Haškova Uničov Vladimír Svozil XVI. Pardubice, Kategorie I B: Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová Slavík, ZŠ Zábřeh na Moravě Jaroslava Štěpánková a Karol Ozorovský Carmina clara, ZŠ Znojmo Ludmila Piknerová Slunečnice, ZŠ Stěbořice Lucie Šupíková Kategorie II A: Zvonečky, ZUŠ Praha Jarmila Novenková Javořičky, ZUŠ Plzeň Bedřiška Koželuhová Kategorie II B: Sluníčko, ZŠ Kladno Eva Moučková Studánka, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Inka Pospíšilová Zpěváčci, ZŠ Pardubice Monika Kadlecová Cantella, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Hlásek, ZUŠ Litoměřice Jana Nováková Harmonie, ZUŠ Kraslice Iveta Poslední a Ilona Chalupská Slavíček, ZŠ Pardubice Polabiny Michaela Trunečková Carmina bona, ZŠ Zlín Dana Kozárková Sasanka, ZŠ Orlová-Lutyně Gabriela Šařecová Carola, ZŠ a ZUŠ Liberec Alena Sobotková Zahajovací koncert: Zpěváčci (Pardubice), Slavíčci (Pardubice) a Jazzový taneční orchestr ZUŠ Pardubice Koncert pro účastníky: Rebelcanto (Pardubice)

8 XVII. Pardubice, Kategorie I A: Plamínek, ZŠ Holešov Gabriela Kovářová Kategorie I B: Podorlický dětský sbor, Jablonné nad Orlicí Jaroslav Haman a Irena Francová Lesněnky, ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Chlumecký dětský sbor, ZŠ Chlumec Josef Říha Trallala, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Music BoDo mladší, Olomouc Hana Vyroubalová Kuřátka, SZUŠ Škola pro radost Praha 5 Milena Kejhová Páťáci, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Carmina, ZŠ Pardubice Polabiny Ivana Bednářová Dúbravěnka, ZUŠ J. Kvapila, Brno Katarína Mašlejová Kategorie II B: Carmina, ZŠ České Budějovice Jitka Valentová Mládí, ZUŠ Jablonec nad Jizerou Květa Kavánová Musica, ZUŠ Hořovice Ivana Václavů Kopretina, ZŠ Orlová Lutyně Petra Rašíková Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou sbm. Karel Štrégl (Zahrajte mi do kola aneb Veselé svátky pod Orlickými horami) XVIII. Pardubice, Kategorie I A: Koťata, ZŠ Nový Bor Věra Duchoslavová Kategorie I B: Loučňáček, ZŠ Loučná nad Desnou Hana Svatoňová a Petr Lukáš Kategorie II A: Svitavánek, ZUŠ Svitavy Dana Pražáková Barvičky, ZŠ Litoměřice Jindřiška Bohatová Permoníček, III. ZUŠ Karviná Radka Petrásková Zvonečky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Skřivánci, ZUŠ Praha 8 Alice Stavělová minidizo, ZUŠ Valašské Meziříčí Eva Juříčková Sluníčko, ZUŠ Červený Kostelec Eva Kubečková Kategorie II B: Duha, ZUŠ Domažlice Jitka Mentová Fere Angeli, ZUŠ Strakonice Marcela Miková Carmina clara, ZŠ s RVHV Znojmo Ludmila Piknerová Resonance, ZUŠ Třebíč Helena Valová Paleček, ZUŠ Nové Město nad Metují Magdalena Kožnarová Carola, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec Alena Sobotková Slavnostní zahajovací koncert: Chlapecký sbor Bonifantes (sbm. Jan Míšek) a folklorní soubor Lipka (umělečtí vedoucí: Lenka Šťastná a Michal Doubek) Odpolední přehlídkový koncert: Loučňáček, Loučná nad Desnou, sbm. Petr Lukáš (Muzikál Hunohrad) Večerní koncert pro účastníky: Permoník, Karviná sbm. Eva Šeinerová (Vlak do Chattanoogy aneb Jak Permoník neznáte) XIX. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I B: Mezissimo, ZŠ České Meziříčí Zbyněk Mokrejš Modráčci, ZŠ Kyjov Eduard Cvrkal Ko-Ko, Ostrava Lenka Velikovská a Zdeněk Ševčík DPS Gymnázia Děčín Lenka a Tereza Holubcovy Kategorie II A: TELčísla, ZUŠ Telč Pavel Salák Zpěváčci, ZŠ Pardubice Monika Kadlecová Sluníčka, Plzeň Zdeňka Augustová Malí muzikantí, ZŠ Hradec Králové Přemysl Kočí Permoníček, ZUŠ Karviná Karina Grimová Kategorie II B: Carmina bona, ZŠ Zlín Josef Surovík Carmina, ZUŠ Turnov Ladislava Grundová Ševel, ZUŠ Volyně Václava Veselá Harmonie, ZUŠ Kraslice Iveta Poslední Music BoDo, Olomouc Hana Vyroubalová Rozmarýnek, ZŠ Brandýs nad Labem Ludmila Vacková Pražská kantiléna, ZUŠ Praha 4 Lea Esserová Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou sbm. Karel Štrégl (Balkánská svatba) XX. Rychnov nad Kněžnou, Kategorie I A: Lesněnky, ZŠ Lesní, Liberec Eva Kubátová Plamínek, ZŠ Holešov Gabriela Kovářová a Veronika Svobodová Boni discipuli, ZŠ Hamry, Brno Petra Šaňková Kategorie I B: Větrník, ZŠ Loštice Svatava Šimková Trallala, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Červánek, ZUŠ Dačice Anežka Hergeselová Kantilénka, ZUŠ Praha 4 Lea Esserová Zvonečky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Sněženka, ZŠ Orlová Lutyně Karla Macurová Rarášek, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Kategorie II B: Zvonek, ZUŠ Sokolov Andrea Plachá Pomněnky, ZUŠ Děčín Iva Hančová Carola, ZŠ a ZUŠ Liberec Alena Sobotková Slunko o.s., Studio Cantus Slunko,Třebíč Helena Nosková Svitavský dětský sbor, ZUŠ Svitavy Dana Pražáková Hlásek, ZUŠ Přeštice Miroslav Vacek Zahajovací koncert: Jitro, Hradec Králové sbm. Jiří Skopal Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou (sbm. Karel Štrégl) a Mladý týnišťský bigband (Pavel Plašil)

9 XXI. Uničov, Kategorie I A: Březováček, ZŠ Březová n. Svitavou Dana Pražáková Kategorie I B: Broučci, ZŠ Valašské Meziříčí Žaneta Bezděková Kategorie II A: Klubíčko, ZUŠ Orlová Magdaléna Mencerová Skřivánek, ZUŠ Jablonec nad Jizerou Květa Kavánová Včelky, ZUŠ Sušice Jan Pelech Modrásci, ZŠ Litoměřice Saša Pallasová Skřivánci, ZUŠ Praha 8 Alice Stavělová Pueri gaudentes, ZUŠ Praha 7 Zdeňka Součková Kategorie II B:Cantando, ZUŠ Kuřim Pavla Zámečníková Jiřičky, ZUŠ Mladá Boleslav Jiřina Jiřičková Lilium, ZUŠ Litomyšl Lucie Kratochvílová Duha, ZUŠ Domažlice Jitka Svobodová Arietta, ZUŠ Mohelnice Zdeňka Jásenská, Vendula Hánečková Ševel, ZUŠ Volyně Václava Veselá Resonance, ZUŠ Třebíč Helena Valová Canto, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Permoníček, ZUŠ Karviná Daniela Zuková Koncert pro účastníky: Šumperský dětský sbor Motýli sbm. Tomáš Motýl XXII. Uničov, Kategorie I A: Plamínek, 3. ZŠ Holešov Gabriela Kovářová a Veronika Svobodová Trallalinky, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Barvičky, ZUŠ Rokycany Helena Orcígrová Da Capo, ZŠ a ZUŠ České Budějovice Václava Míková Kvítek, ZUŠ Litomyšl Lucie Kratochvílová Rarášek, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Zvonečky, ZUŠ Mnichovo Hradiště Alena a Ladislav Hejlovi Písnička, ZUŠ Praha 7 Jana Jamborová Kategorie II B: Svitavský dětský sbor, ZUŠ Svitavy Dana Pražáková Motýlek, ZUŠ Vyškov Aleš Musil Pomněnky, ZUŠ Děčín Iva Hančová Kapky, ZUŠ Moravské Budějovice Ludmila Čírtková Kopretina, ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová-Lutyně Petra Rašíková Komoráček, ZUŠ Nejdek Jana Uhlířová Carola, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Alena Sobotková Music BoDo, Olomouc Hana Vyroubalová Koncert pro účastníky: Ondrášek, Nový Jičín sbm. Josef Zajíček XXIII. Uničov, Kategorie I A: Studánka, ZŠ a MŠ Horní Bradlo Adéla Jelínková a Stanislava Sejkorová Kategorie I B: Úsměv, ZŠ Borovany Jana Jandová Trallala, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín Beata Brzóska Kategorie II A: Pramen, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Inka Pospíšilová minidizo, ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí Eva Ježíková Čerešničky, Cantus educans, o.s., Brno Martina Kirová Skřivánek, ZUŠ Jablonec nad Jizerou Květa Kavánová Modrásci, Puellae cantantes, o.s., ZŠ B. Němcové, Litoměřice Saša Pallasová Slůňata, ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem Ludmila Vacková Kategorie II B: Fringilla, ZUŠ Taussigova, Praha 8 Veronika Lozoviuková Paleček, ZUŠ Bedřicha Smetany, Nové Město n. Metují Magdalena Kožnarová Mládežnický pěvecký sbor Karla Dvořáčka, ZŠ. K. Dvořáčka Orlová-Lutyně Petra Rašíková Arietta, ZUŠ Mohelnice Zdeňka Jásenská a Vendula Hánečková Lilium, ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl Lucie Kratochvílová Fere Angeli, ZUŠ Strakonice Marcela Miková Da Capo, ZUŠ Rokycany Alena Vimrová a Helena Orcígrová Koncert pro účastníky: Šumperský dětský sbor Motýli sbm. Tomáš Motýl a Helena Stojaníková XXIV. Uničov, Kategorie I A: Zvonky, ZŠ Chrast Marie Kodešová Klíček, FZŠ Mezi Školami, Praha Alena Panochová Lelkováček, ZŠ Lelekovice Inka Pospíšilová Broučci, ZŠ Salvátor/Arcibiskupství olomoucké, Valašské Meziříčí Žaneta Bezděková Kategorie I B: Červánek, ZŠ Poběžovice Jitka Svobodová Výšinka, ZŠ Aloisina Výšina, Liberec Miloslava Čechlovská Kategorie II A: Poupata, ZUŠ Teplice Jana Ptáčková a Helena Mazzolini Carmina 4. A, ZŠ Pardubice Polabiny 2 Ivana Bednářová Zvoneček, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Miroslava Lendělová Permoníček starší, ZUŠ B. Smetany, Sborové studio Permoník Karviná Stanislava Burešová Brumlíci, ZUŠ Český Krumlov Lukáš Holec Kategorie II B: Rarášci, ZUŠ Náchod Zbyněk Mokrejš Andante, ZUŠ Velké Meziříčí Helena Valová Music BoDo, BoDo centrum, o.s. Olomouc Jana Synková Kopertina, ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová-Lutyně Petra Rašíková Jiřičky, ZUŠ Mladá Boleslav Jiřina Jiřičková Koncert pro účastníky: Permoník, Karviná sbm. Eva Šeinerová

10 XXV. Uničov, Kategorie I A: Pramínek, ZŠ České Meziříčí Marta Světlíková Plamínek, I. ZŠ Holešov Gabriela Kovářová, Veronika Svobodová a Lenka Hýžová Slunko, 3. ZŠ Velké Meziříčí Olga Ubrová, Andrea Svobodová Kategorie I B: Sboreček, Gymnázium L. Pika, Plzeň Miriam Sudková Kvítek, ZŠ Chotěboř Renáta Piklová Rozmarýnek, ZŠ Havířov Janina Ptaková Kategorie II A: Kantilénka, ZUŠ Praha Jižní Město Iva Glaserová Slůňata, ZUŠ Brandýs nad Labem Ludmila Bajerová Čekanky přípravný sbor, ZUŠ Semily Jitka Strnadová Sboreček, ZUŠ Ústí nad Labem Jana Honců a Vratislav Řezáč Zvonky přípravný sbor, ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek Milada Klátilová Kategorie II B: Zvonek, ZUŠ Sokolov Andrea Plachá Lilium, ZUŠ Litomyšl Lucie Vavřínová Motýlek, ZŠ Vyškov a Hudební škola AM Vyškov Aleš Musil Rosička, MKZ Uničov Zuzana Gucká Koncert pro účastníky: Carmina, Rychnov nad Kněžnou (sbm. Karel Štrégl), program: pásmo Svítání nad Keltií Na přehlídku postoupil také sbor Trallala (ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín) se sbormistryní Beatou Brzóskou. Nakonec se však zúčastnit nemohl. PŘEHLED SBORMISTRŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH SBORŮ Adamcová Helena 1993 Adamcová Ludmila 1991 Augustová Zdeňka 2009 Bajerová/Vacková Ludmila 2009, 2013, 2015 Bazel Jaromír 1992, 1994 Bednářová Ivana 1992, 2007, 2014 Bezděková Žaneta 2011, 2014 Bělíková Marie 1991, 1997 Blochová Ludmila 1999 Bohatová Jindřiška 1991, 1998, 2000, 2008 Brzóska Beata 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 Burešová Marcela 1999 Burešová Věra 1996, 1999, 2001 Burešová Stanislava 2014 Cudráková Petra 2000 Cvrkal Eduard 1999, 2009 Čechlovská Miloslava 2014 Číhal Jaroslav 1996 Číhalová Věra 1991, 1992, 1998 Čírtková Ludmila 2012 Čurdová Jarmila 1995, 2005 Dirbáková Monika 2003 Diviš Josef 1991 Dluhá Ivana 2000, 2002 Dojčánová Hana 1992 Dostalík Jaroslav 1991, 2004 Doubravová/Obručová Lenka 2000, 2005 Drobňáková Šárka 2002 Dudková Eva 1995, 1997, 2000, 2005 Duchoslavová Věra 2008 Esserová Lea 2009, 2010 Fafejta Jaroslav 1994 Francová Irena 1998, 2000, 2007 Glaserová Iva 2015 Glogarová Michaela 2004 Grimová Karina 2009 Grundová Ladislava 2000, 2009 Gucká Zuzana 2015 Halvová Božena 1992, 1997 Haman Jaroslav 1997, 1999, 2004, 2007 Hančová Iva 2010, 2012 Hánečková Vendula 2011, 2013 Havrlantová Radmila 2000 Hejlovi Alena a Ladislav 1997, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012 Helebrandová Petra 2000, 2002 Henrich Lubomír 1998 Hergesel Vítězslav 2001, 2003, 2004 Hergeselová Anežka 2010 Hodačová Dana 2001 Holubcovy Lenka a Tereza 2009 Holec Lukáš 1996, 2001, 2014 Homérovi Hana a Vít 1991 Honců Jana 2015 Hýžová Lenka 2015 Chaloupecká Drahomíra 1991, 1993 Chalupská Ilona 2006 Jakeš Jiří 1996, 2000, 2002 Jamborová Jana 2012 Jandová Jana 1996, 1998, 2006, 2013 Janková Markéta 1996 Janeček Pavel 1995 Janota Miloš 1995, 1998, 2001 Jarolímková Jana 2002 Jásenská Zdeňka 1994, 2011, 2013 Javorská Ludmila 2002 Jedličková Markéta 1996 Jechová Alena 2000 Jelínková Adéla 2013

11 Jetmarová Vladimíra 2003 Ježíková Eva 2002, 2004, 2013 Ježil Petr 1999 Jiráková Jana 2005 Jirušková Mirka 1994, 1999 Jiřičková Jiřina 2011, 2014 Jonáš Miroslav 1991 Juříčková Eva 2008 Jurašová Romana 1995, 1997 Kadlecová Monika 2003, 2006, 2009 Kaločová Helena 1995 Karlová Ivana Kavánová Květa 2007, 2011, 2013 Kejhová Milena 2002, 2007 Keprta Jaroslav 1992, 1995, 1997, 1999, 2004 Kirová Martina 2013 Klátilová Milada 1999, 2015 Klazarová Libuše 1993 Kleinová Ivana 1991, 1999 Klosová Hana 2001 Knopová Blanka 1998 Kočí Přemysl 1991, 2006, 2007, 2009 Kodešová Marie 2014 Kohoutová Ludmila Kolafa Tomáš 1997 Koňárek Pavel 1996 Kopečná Milena 1991, 1994 Kopejsko Václav 1992, 1993 Kořínková Věra 1991, 1994 Kostková Alena. 1998, 2001 Kozárková Dana 2003, 2006 Kovářová Gabriela 2007, 2010, 2012, 2015 Koželuhová Bedřiška 1994, 1996, 1998, 2004, 2006 Kožnarová Magdalena 2008, 2013 Königová Bohdana 1991, 1992 Kovářová Gabriela 2015 Kratochvílová/Vavřínová Lucie 2011, 2012, 2013 Krušinová Zuzana 2005 Kubátová Eva. 1998, 2003, 2007, 2010 Kubečková Eva 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008 Kůrková Eva 1996, 2003 Kusinová Dana 2004 Legrová Helena 2001 Lendělová Miroslava 2014 Libra Jiří 1993, 1997 Lišková Yvona 2001 Lokaj Jaromír 1998 Lozoviuková Veronika 2013 Lukáš Petr 2004, 2008 Macek Filip 1999 Macurová Karla 2010 Macháčková Květa 1994 Mašlejová Katarína 2007 Matějka Svatopluk 2001 Mazzolini Helena 2003, 2014 Mencerová Magdaléna 2011 Mentová /Svobodová Jitka 2008, 2011, 2014 Miková Marcela 2008, 2013 Míková Václava 2002, 2012 Moučková Eva 2005, 2006 Mokrejš Zbyněk 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 Musil Aleš 2012, 2015 Nosková Helena 1995, 1997, 2010 Novák Petr 2004 Nováková Jana 2006 Nováková Marie 1995, 1999 Nováková Petra 2004 Novenková Jarmila 2004, 2006 Novotných Stanislava a Josef 1991, 1996, 2001 Obručová/Doubravová Lenka 2000, 2005 Orcígrová Helena 2012, 2013 Ozorovský Karol 2006 Pálka Petr 1997 Pálková/Pirnerová Silvie 1997 Pallas Roman 2000 Pallasová Saša 2011, 2013 Panochová Alena 2014 Pazderová Pavla 2003 Pelech Jan 2011 Petrásková Radka 2008 Piklová Renáta 2015 Piknerová Ludmila. 1998, 2000, 2006, 2008 Pirnerová/ Pálková Silvie 1997 Plachá Andrea 2010, 2015 Porubská Mária 1994 Poslední Iveta 2006, 2009 Pospíchalová Alžběta 2004 Pospíšilová Inka 2006, 2013, 2014 Prchal Jan 1993, 1995 Procházková Jarmila 1992, 1993, 1995, 1997 Procházková Petra 2004 Pražáková Dana 2008, 2010, 2011, 2012 Ptáčková Jana 2003, 2014 Ptaková Janina 2015 Rakušanová Věra 1991, 1995, 1996 Rašíková Petra 2005, 2007, 2012, 2013, 2014 Romanská Lydie 1992, 1993, 1994, 1999 Rygálová Stanislava 2002, 2005 Řezáč Vratislav 2015 Říha Josef st. 1993, 1994 Říha Josef ml. 1996, 1998, 2005, 2007 Salák Pavel 2009 Sejkorová Stanislava 2013 Schejbal Jaromír 1994, 1996, 1998 Sixtová Iveta 1997, 2000, 2004 Sklářová Petra 2005 Sobotková Alena 2003, 2006, 2008, 2010, 2012 Součková Zdeňka 1993, 2000, 2011 Stavělová Alice 1998, 1999, 2001, 2003, 2008, 2011 Strnadová Jitka 2015 Sudková Miriam 2015 Surovík Josef 2000, 2009 Svatoňová Hana 2004, 2008 Světlíková Marta 2015 Svobodová /Mentová Jitka 2008, 2011, 2014 Svobodová Veronika 2010, 2012, 2015 Svozil Vladimír 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005 Sýkorová Věra 2000 Synková Jana 2014 Šaňková Petra 2010 Šařecová Gabriela 1997, 2002, 2006 Šenková Cecílie 1991 Ševčík Zdeněk 2009 Šimková Svatava 2004, 2010 Škardová Dana 1991, 1995, 2001 Šteflová Marta 2002, 2003, 2005 Štěpánková Jaroslava 1991, 2006 Štěpánová Ludmila 1999, 2001 Štrbová Jana 2002, 2004 Štrégl Karel 1995 Šteinfeld František 2000, 2002 Štrunc Jiří 1994 Štývar Václav 1998, 2001 Šupíková Lucie 2004, 2006 Tomášková Martina 2002 Trunečková Michaela 2006 Ubrová Olga 2015 Uhlířová Jana 2012 Vacek Miroslav 2010 Vacková Eva Vacková/ Bajerová Ludmila 2009, 2013, 2015 Václavů Ivana 2007 Valentová Jitka 2007 Valešková Dominika 2004 Valová Helena 2003, 2008, 2011, 2014 Vašátková Hana 1996, 1999 Vavřínová/Kratochvílová Lucie 2015 Velikovská Lenka 2009 Vernerovi O. a J Veselá Václava 2009, 2011 Veverková Alena 1994 Vimrová Alena 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 Virgler Karel 1996 Vrbová Zdeňka 1996 Vyroubalová Hana 2005, 2007, 2009, 2012

12 Zajíček Josef 1994 Zámečníková Pavla 2011 Zapletalová Dana 2003, 2005 Záveský Josef 1992 Zerzán Pavel 1998 Zrzavých Zuzana a Jiří 1991 Zuková Daniela 2011 Žáková Marie 1999 Žur Pavel 2005 Pomněnky z Děčína se sbormistryní Ivou Hančovou (Uničov, 2012) Host přehlídky Ondrášek z Nového Jičína se sbormistrem Josefem Zajíčkem (Uničov, 2012) Společný zpěv všech sborů na Masarykově náměstí pod vedením sbormistra Josefa Brabence (Uničov, 2012)

13 Slavnostní předávání Ceny Ministerstva kultury paní doktorce Jaroslavě Mackové za celoživotní činnost věnovanou rozvoji dětského sborového zpěvu, zleva: vedoucí NIPOS-ARTAMA Pavlína Čermáková, Jaroslava Macková a zástupkyně Ministerstva kultury Ivana Vozková (Uničov, 2013) Porota (zleva: Vítězslav Hergesel, Kateřina Duchoňová-Mašlejová, Ivana Kleinová, Jaroslava Macková, Karel Štrégl) a tajemnice poroty Michaela Králová (Uničov, 2014) Společný zpěv všech sborů při závěrečném koncertu (Uničov, 2013) Host přehlídky Permoník z Karviné se sbormistryní Evou Šeinerovou (Uničov, 2014)

14 Poupata z Teplic se sbormistryněmi Janou Ptáčkovou a Helenou Mazzolini (Uničov, 2014) Společný zpěv všech sborů na Masarykově náměstí (Uničov, 2014)

15 Publikaci připravila Jaroslava Macková Autorem fotografií je Marie Mikulová (r. 2012) a Karel Kašák (r a 2014)

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A S V Á T K Y P Í S N Í O L O M O U C 2 0 0 7 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A POŘADATELÉ FESTIVALU FESTA OLOMOUC s. r. o. FESTA MUSICALE OLOMOUC KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PdF UP OLOMOUC CAMPANELLA OLOMOUC

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ 1. Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s., České Budějovice 2. Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4 3. Dětský domov a Mateřská

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A S V Á T K Y P Í S N Í O L O M O U C 2 0 0 9 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A POŘADATELÉ FESTIVALU FESTA OLOMOUC s. r. o. FESTA MUSICALE OLOMOUC KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PdF UP OLOMOUC CAMPANELLA OLOMOUC

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ SOUTĚŽ ČESKÝCH DĚTSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ OLOMOUC 2012 OLOMOUCKÝ MEDVĚD Sbory předškolního věku DĚTSKÝ PŘÍPRAVNÝ PĚVECKÝ SBOR CANTABILE ZUŠ Hranice 94 OLOMOUCKÝ ZVONEČEK Dětské sbory do 12

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky VI.B

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky VI.B REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky VI.B Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více