EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT"

Transkript

1 EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro jednotlivce, a zdá se, že ani pro celé státy. V dnešní době prudce roste počet těch, co neplatí, dluží nebo jsou v exekuci. V roce 2001 bylo 4302 případů. Dnes je v registru dlužníků více než subjektů. Celkově tak Češi dluží bankám a dalším finančním institucím 1,2 bilionu korun (uvedla Česká národní banka). Znám případ muže, jehož dluh se z 5000 korun vyšplhal na téměř 4 mil. korun, jelikož exekutoři za pár korun nedraží. Na druhou stranu klesá zájem o finanční know how, protože jen 10 % lidí ví, jak s penězi zacházet. Vy patříte mezi ně, jelikož máte zájem vědět víc. Na začátek si rozdělíme dluhy na: Dobré dluhy: které nám pomáhají bohatnout a přibližovat se finanční nezávislosti. Může se jednat o koupi bytu na úvěr a zároveň jej pronajímat, nebo půjčené peníze investovat s vyšším výnosem než je úrok. Špatné dluhy: díky kterým nám výdaje rostou rychleji než naše příjmy. Výborný tip je pořad Krotitelé dluhů, který probíhá na České televizi a je právě o zadlužování osob a domácností. Zde Vám poskytnu obecná doporučení obsažená v desateru, abyste nenaletěli a nespadli do špatných dluhů. Povíme si, jestli je lepší konsolidace dluhů nebo oddlužení, a ukáži Vám jednoduché pravidlo 6P.

2 DESATERO JAK SE NEZADLUŽIT: 1. Udržujte přehled: Pokud se chcete vypořádat se svými dluhy, prvním pravidlem je to, že si musíte sami přiznat, že máte problém a pokusit se ho začít řešit. Nebude to jednoduché a bude to hodně bolet. Pokud ale čekáte na nějakou radu, jak se rychle vypořádat s dluhy a žít si spokojeně dál, taková pomoc neexistuje. Musíte mít přehled, proto si musíte udělat seznam všeho, co dlužíte. Všechny půjčky, úvěry, nesplacené kreditní karty a nezaplacené pokuty a poplatky. Také zkuste zjistit i v registrech neplatičů, jestli někde nedlužíte ještě něco jiného. 2. Využijte konsolidace dluhů: Velmi dobrou metodou, jak si poradit s dluhy, je konsolidace neboli sloučení všech vašich dluhů do jednoho velkého. Pokud máte hodně dluhů, většina toho, co splácíte, padne na různé poplatky, náklady na soudní řízení či exekuce a samozřejmě provize pro banky a firmy, které vám půjčily. Na splacení samotného dluhu pak jde jen malá část. Pokud své dluhy sloučíte do jednoho, můžete si domluvit nižší splátky a také se sníží to, co zaplatíte na poplatcích a provizích. Budete tak svoje dluhy splácet rychleji. 3. Oddlužte se: Další možností, jak se dostat z dluhů, je oddlužení. To musí nařídit soud a Vy musíte 5 let splácet. To znamená, že pět let budete mít jen životní minimum a také během těchto 5 let oddlužení musíte zaplatit alespoň 30 % všech svých dluhů. 4. Buďte trpěliví: Pokud Vám nevyhovuje ani jedno řešení, další možností jak na dluhy je pokusit se s dluhy vypořádat sám. V takovém případě byste se měli snažit začít zbavovat těch nejmenších dluhů. Nikdy nemá smysl začínat s tím největším. Pokud se zbavíte dvou nebo tří malých dluhů, s těmi většími se Vám pak bude bojovat lépe. 5. Nepůjčujte si: Největší chybou je, půjčit si další peníze na splacení dluhů. Je pravděpodobné, že když si půjčujete peníze v nouzi, přistoupíte na horší podmínky a následně budete mít větší problém splácet více půjček. 6. Budujte rezervu: Lepší, než žít od výplaty k výplatě, je budovat rezervy na nečekané situace. S tím souvisí kontrolovat si, jak velké jsou vaše pravidelné příjmy a výdaje. Nezapomeňte je udržovat v rovnováze.

3 DESATERO JAK SE NAZADLUŽIT: 7. Nepodepisujte vše: Nikdy nepodepisujte smlouvu o půjčce, které plně nerozumíte! Přiveďte si překladatele, nebo si její návrh vezměte s sebou k pročtení. Nepřistupujte na smlouvu, která má až několik desítek stránek, jsou v ní nesrozumitelné zkratky nebo je psána drobným písmem! Tyto smlouvy jsou typické pro nebankovní instituce, jejichž podmínky mohou být zdánlivě lepší, ale v důsledku více rizikové. Vždy si ponechte čas na rozmyšlení, nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí při koupi nebo půjčce. Ponechávejte si všechny dokumenty a doklady o platbách. Nikdy nedávejte z ruky originály smluv. 8. Jednejte: Pokud máte finanční problémy, neschovávejte se, snažte se jednat s věřiteli. Než dojde k rozhodnutí soudu a k exekuci, máte ještě různé volby a možnosti své problémy řešit. 9. Dávejte pozor na dopisy: I když nepřevezmete (nevyzvednete nebo převzetí odmítnete) úřední dopis neboli obsílku, je považována za doručenou a běží lhůta pro nabytí právní moci! 10. Mějte zadní vrátka: Pokud máte děti, nebo někoho zajišťujete a vaše závazky jsou opravdu vysoké např. hypotéka, úvěr, měli byste se pojistit na smrt v rozsahu dluhu. Nikdy nevíte, co se Vám může stát. A určitě nechcete, aby po Vás někdo zdědil jen dluhy. Ke shrnutí desatera Jak se nezadlužit Vám pomůže jednoduché pravidlo 6P:

4 SLOVNÍČEK POJMŮ: Akontace: Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci. Anuita: Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka:úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok. Bonita: Označení pro schopnost žadatele splácet úvěr. Delikvence: Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti. Dlužník: Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. Exekutor: Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Hypoteční úvěr: Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka (třetí osoba). Insolvence: Neschopnost firmy, a v dnešní době i občanů, dostát svým závazkům; platební neschopnost; trvalá nelikvidita, splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv. Jistina: Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok). Licitátor: Je to fyzická osoba, která vede celou dražbu - zahajuje ji, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep apod.

5 SLOVNÍČEK POJMŮ: List vlastnictví (LV): Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, dokládá vlastnictví k uvedené nemovitosti nebo nemovitostem. V listu vlastnictví jsou zapsaná případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti. Oprávněný: věřitel p.a. (způsob úročení): "Per annum" neboli ročně. Pohledávka: Právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Povinný: dlužník Předkupní právo: Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu. RPSN: Roční procentní sazba nákladů. Ručitel: Ten, kdo poskytuje ručení (bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník). Spotřebitelský úvěr: Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Věřitel: Ten, kdo půjčuje (Klientovi). Vinkulace: Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele). Zástavní právo: Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele, pro případ, že pohledávka, která jí odpovídá, nebude včas splněna s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

6 CELKOVÉ SHRNUTÍ: Doufám, že jste se dozvěděli nové informace a dáte si pozor, abyste neskončili v insolvenci. Pokud si sami netroufáte na zahájení boje s dluhy, můžete se na mě obrátit a spolu se specialisty na oddlužení Vám poradíme, jak na dluhy. Nemusíte se bát, nic za tuto službu platit nebudete. Jen budeme potřebovat vědět, co všechno a kolik dlužíte. Budu se na Vás těšit u dalších dílů tréninku. Přeji Vám krásný den a žijte naplno! Prohlášení o autorských právech: Respektujte prosím ochranu autorských práv a nekopírujte tuto elektronickou publikaci ani její část. Oprávněným uživatelem autorských práv je Finanční znalost. Pro případné dotazy mne prosím kontaktujte.

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více