Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008

2 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina...4 Školní jídelna...4 Učební plány...4 Vedení školy...5 Školská rada...5 Pedagogičtí pracovníci školy...5 Ostatní pedagogičtí pracovníci...5 Jmenný seznam pedagogických pracovníků...6 Nepedagogičtí pracovníci školy...6 Přijímací řízení na střední školy...7 Zápis žáků do 1. třídy...9 Výsledky vzdělávání žáků...9 Výsledky žáků v soutěžích...11 Nejlepší sportovci školy...12 Nejlepší sběrači léčivých bylin...12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků...13 Školní rok 2007/2008 v Bezděkově nad Metují...15 Školní rok 2007/2008 ve Velkých Petrovicích...15 Školní rok 2006/2007 v České Metuji...16 Hospodaření školy

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, IZO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poslední zařazení do rejstříku škol je k Zřizovatelem školy je město Police nad Metují. Spádový obvod školy tvoří: Police nad Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl (od 6.roč.), Hlavňov, Bukovice (od 6.roč.), Pěkov, Žďár nad Metují (od 4.roč.), Česká Metuje, Radešov a Bezděkov nad Metují. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace města Police nad Metují. IČ školy je Škola se stala s platností od plátcem DPH. Její DIČ je CZ Škola má odloučená pracoviště v obcích Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice a Česká Metuje. Základní škola měla k devět ročníků (24 tříd, 472 žáků) a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem (13 tříd, 221 žáků) a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (11 tříd, 251 žáků). Třídy 1.C, 2.C a 4.C byly na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, kde probíhala výuka formou malotřídní školy. Mateřské školy celkem navštěvovalo ve třech třídách 53 žáků. Přehled tříd a počty žáků Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Nádvorníková Irena 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Švábová Michaela 2.B Mgr. Kolářová Andrea 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Šustková Eva 3.B Taucová Marie 3.C Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník A Mgr. Matysková Věra 4.B Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník A Marelová Radana 5.B Mgr. Kouglová Rita 5. ročník A Křišťálová Hana 6.B Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník A Seidlová Miroslava 7.B Klusáčková Věra 7.C Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník A ing. Michálková Jitka 8.B Mgr. Mičola Martin 8.C Kubalíková Miluše 8. ročník A Scholzová Vilma 9.B Mgr. Teichmanová Renata 9.C Vlčková Jiřina 9. ročník Celkem stupeň stupeň

4 Třídy 1.C, 2.C a 3.C jsou třídy v ZŠ Bezděkov nad Metují. Tato škola je malotřídní. Výuka potom probíhá v jedné spojené třídě. Mateřské školy Chlapci Děvčata Bezděkov nad Metují Velké Petrovice 12 5 Česká Metuje 4 7 Celkem Školní družina V tomto školní roce bylo celkem ve školní družině zapsáno v Polici nad Metují 60 žáků, kteří navštěvovali 2 oddělení a v Bezděkově nad Metují 1 oddělení navštěvovalo 14 žáků. Školní jídelna Ve školní jídelně v Polici nad Metují bylo k zapsáno k pravidelnému stravování 361 žáků a v Bezděkově nad Metují 33 žáků a dětí. Ve školní jídelně v Polici nad Metují byly vařeny obědy pro MŠ Česká Metuje, kam byly obědy denně dováženy. Stejně tak byly obědy dováženy do MŠ Velké Petrovice, pro kterou byly vařeny ve ŠJ v Bezděkově nad Metují. Učební plány Ve škole bylo vyučováno dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /96-2, Základní škola ve ročníku a v ročníku. V 1. a 6. ročníku bylo porpvé vyučováno podle školního vzdělávacího programu DUHA č.j. 360/2007. Učební plán 1. stupně předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník český jazyk cizí jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova estetika celková týdenní dotace Učební plán 2. stupně předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník český jazyk cizí jazyk občanská výchova výchova ke zdraví

5 rodinná výchova dějepis matematika fyzika chemie přírodopis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova pracovní činnosti tělesná výchova informatika Informační technologie volitelné předměty celková týdenní dotace Vedení školy Vedení školy je tvořeno ředitelem školy, zástupcem pro MŠ, zástupcem pro I. stupeň a zástupcem pro II. stupeň. V tomto školním roce byli v těchto funkcích: Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy, Mgr. Jana Šulcová, zástupce ředitele pro I. stupeň, Zdeněk Teichman, zástupce ředitele pro II. stupeň, Iveta Kaufmanová, zástupce pro MŠ. Ve funci vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují je ustanovena Mgr. Marie Vaisarová. Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřídilo město Police nad Metují Školskou radu. Školská rada se schází pravidelně, kromě letních prázdnin, každé první úterý v měsíci ve velké zasedací místnosti MěÚ v Polici nad Metují. Pedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace škola mateřská škola X X 4,8 4,8 2,8 na 1. st. ZŠ X X 12,2 12,2 2,2 na 2. st. ZŠ X X Ostatní pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. Asistenti pedagogů celkem ženy celkem ženy pro žáky se zdravotním postižením 1 1 0,6 0,6 4

6 Jmenný seznam pedagogických pracovníků Tit. PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE BALCAROVÁ Jana učitelka MŠ GENNERTOVÁ Stanislava učitelka MŠ Mgr. CHLÁDKOVÁ Zita učitel JANSA Petr učitel JOROVÁ Dana učitelka MŠ KAUFMANOVÁ Iveta učitelka MŠ KLUSÁČKOVÁ Věra učitel Mgr. KOLÁŘOVÁ Andrea učitel KOSOVÁ Miluše vychovatelka Mgr. KOUGLOVÁ Rita učitel Mgr. KOZLOVSKÝ Pavel učitel KŘIŠŤÁLOVÁ Hana učitel KUBALÍKOVÁ Miluše vých. poradce Mgr. KUCHTOVÁ Květoslava učitel Mgr. LANGHAMEROVÁ Petra učitel MARELOVÁ Radana učitel Mgr. MATYSKOVÁ Věra učitel Mgr. MIČOLA Martin učitel Ing. MICHÁLKOVÁ Jitka učitel MOHELNÍKOVÁ Jana vychovatelka Mgr. NÁDVORNÍKOVÁ Irena učitel NOSKOVÁ Miloslava učitel Mgr. NÝVLT Karel ředitel Mgr. PÁTKOVÁ Karolína učitel PLNÁ Vlasta as. pedagoga ŘEHÁKOVÁ Eva vychovatelka SEIDLOVÁ Miroslava učitel SCHOLZOVÁ Vilma učitel Mgr. STEJSKALOVÁ Hana učitel ŠKOPOVÁ Marta učitel Mgr. ŠPAČKOVÁ Lenka učitel Mgr. ŠULCOVÁ Jana zástupce řed. Mgr. ŠUSTKOVÁ Eva učitel ŠVÁBOVÁ Michaela učitel TAUCOVÁ Marie učitel TEICHMAN Zdeněk zástupce řed. Mgr. VAISAROVÁ Marie učitelka Mgr. TEICHMANOVÁ Renata učitel Mgr. VLACHOVÁ Zuzana učitel VLČKOVÁ Jiřina učitel WERNEROVÁ Jitka učitelka MŠ Nepedagogičtí pracovníci školy Antlová Ingrid pomocná kuchařka Králová Alena kuchařka Holečková Rita vedoucí ŠJ Matějíčková Jaromíra prodavačka Jehličková Renata Mzdová účetní Maryšková Jiřina účetní Jirmanová Dagmar uklízečka Rutarová Božena uklízečka 5

7 Jorová Dana uklízečka, kuchařka Sádovská Lenka vedoucí ŠJ, kuchařka Kaválková Alena vedoucí kuchař Šotolová Stanislava uklízečka Killarová Růžena THP Špačková Martina kuchařka Kohl Josef školník Šumberová Antónia uklízečka Král Antonín školník Thérová Věra uklízečka, kuchařka Králová Hana uklízečka Vlčková Miluše uklízečka Lexmanová Marie pomocná kuchařka Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce odešlo na střední školy celkem 79 žáků. Z toho z 5. ročníku 5 žáků, z 8. ročníku 2 žáci a 72 žáků z 9. ročníku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků, kteří byli přijati na SOŠ nebo na SOU a seznam škol a oborů, kam byli jednotliví žáci přijati. 9.a 9.b 9.c SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,0% 50,0% 23,0% 4,0% 35,0% 48,0% 13,0% 4,0% 17,4% 43,5% 30,4% 8,7% SOU žáků SOŠ žáků % 72% Ostatní vycházející žáci SOU SOŠ Celkem z 8. ročníku z 5. ročníku Seznam škol a oborů dle přijatých žáků Škola Obor Kód Floristická SŠ Hradec Králové propagační výtvarnictví aranžování 8241M009 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod management cestovního ruchu 6442M040 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod management cestovního ruchu 6442M040 Gymnázium a SOŠ Hostinné sociální činnost-pečovatelská činnost 7541M009 Gymnázium a SpgŠ Nová Paka předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M005 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 6

8 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Konzervatoř Pardubice hudba klavír 8244N001 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod informatika v ekonomice 6341M040 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 Pražská konzervatoř praha 1 hudba viola 8244N001 Pražská konzervatoř Praha1 hudba housle 8244N001 Pražská konzervatoř Praha1 hudba housle 8244N001 PSJG Hradec Králové gymnázium zaměření na živé jazyky 7941K408 PSJG Hradec Králové gymnázium zaměření na živé jazyky 7941K408 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují kuchař číšník 6551H002 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují klempíř strojírenská výroba 2355H002 SOŠS EA Náchod sociální činnost sociální vychovatelství 7541M003 SOŠT a SOU Znojmo zedník 3667H002 SOU a SOŠ SČMSD Hronov hotelnictví a turismus 6542M004 SOU a SOŠ SČMSD Hronov kuchař-číšník pro pohostinství 6551H002 SOU splečného stravování Teplice nad metují kuchař 6552H001 SOU splečného stravování Teplice nad metují kuchař 6552H001 SOU společného stravování Teplice nad Metují číšník 6553H001 SpedŠ Litomyšl pedagogické lyceum 7842M003 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno gymnázium sportovní přípravavolejbal 7941K420 SPŠ elektrotechniky a informatiky Dobruška Informační technologie 2647M003 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ kamenická a sochařská Hořice kamenosochařství restaurování a kozervace kamene 8242M002 SPŠ Nové Město nad Metují technické lyceum 7842M001 SPŠ Nové město nad Metují informační technologie 2647M003 SPŠ Nové město nad Metují strojírenství 2341M001 SSOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice ochrana osob a majetku 6842M001 SŠ lesnická a zemědělská Svoboda nad Úpou mechanizátor lesní výroby 4156H001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí kadeřník 6951H001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavačka 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí tiskař na polygrafických strojích 3452L001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 7

9 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí textilní výtvarnictví- ruční výtvarné zpracování textilií 8241M/049 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavačka smíšené zboží 6651H004 SŠ služeb,obchodu a gastronomie Hradec Králové číšník - servírka 6553H001 SŠ zahradnická Kopidlno zahradnictví 4152H001 SŠŘ Jaroměř opravář zemědělských stojů 4155H003 SŠŘ Jaroměř truhlář 3356H001 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové konstrukce a tvorby nábytku 8041M026 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové umělecko řemeslné zpracování dřeva 8251L006 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové konstrukce a tvorby nábytku 8041M026 VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová elektrotechnika 2641M002 VOŠ a SPŠ stavební Náchod technické lyceum 7842M001 VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí ekologie a ochrana krajiny 1601M004 VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí agropodnikání 4141M001 Zápis žáků do 1. třídy K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2007/2008 přišlo celkem 53 žáků. Na základě vyjádření odborného lékaře, SPC a vyšetření PPP v Náchodě bylo u 12 žáků rozhodnuto o odkladu školní povinné docházky o jeden rok, t.j. k Proti správním rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání natoupilo do 1. tříd celkem 42 žáků. Výsledky vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd - 1. pololetí školního roku 2007/08 hodnocení žáků V P 5 N Snížený stupeň chování Zameškané hodiny oml. neoml. Třídní učitel 1.A , Mgr. Nádvorníková Irena 1.B , Mgr. Pátková Karolína 1.C , Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník ,023-2.A , Švábová Michaela 2.B , Mgr. Kolářová Andrea 2.C , Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník ,207-3.A (1+0) 1, Mgr. Šustková Eva 3.B , Taucová Marie 3.C , Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,427-4.A , Mgr. Matysková Věra 4.B , Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník ,506-5.A , Mgr. Marelová Radana 5.B , Mgr. Kouglová Rita 5. ročník ,477-8

10 6.A , Křišťálová Hana 6.B (1+0) 1, Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník (1+0) 1,750-7.A , Seidlová Miroslava 7.B , Klusáčková Věra 7.C , Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník ,689-8.A (2+0) 1, ing. Michálková Jitka 8.B , Mgr. Mičola Martin 8.C , Kubalíková Miluše 8. ročník (2+0) 1,869-9.A (2+1) 1, Scholzová Vilma 9.B , Mgr. Teichmanová Renata 9.C , Vlčková Jiřina 9. ročník (2+1) 1,788 0,03 C E L K E M (6+1) 1,655 - Souhrnná statistika tříd - 2. pololetí školního roku 2007/08 žáků V P 5 N 1.A (1+0) 1, Mgr. Nádvorníková Irena 1.B , Mgr. Pátková Karolína 1.C , Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník (1+0) 1,043 0,28 2.A , Švábová Michaela 2.B , Mgr. Kolářová Andrea 2.C , Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník ,282-3.A , Mgr. Šustková Eva 3.B , Taucová Marie 3.C , Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník ,497-4.A , Mgr. Matysková Věra 4.B (1+0) 1, Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník (1+0) 1,564 0,28 5.A , Mgr. Marelová Radana 5.B , Mgr. Kouglová Rita 5. ročník ,493-6.A (2+1) 1, Křišťálová Hana 6.B (2+1) 1, Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník (4+2) 1,762 0,75 7.A (1+0) 1, Seidlová Miroslava 7.B , Klusáčková Věra 7.C (0+1) 1, Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník (1+1) 1,777 0,23 8.A (1+0) 1, ing. Michálková Jitka 8.B (1+0) 1, Mgr. Mičola Martin 8.C , Kubalíková Miluše 8. ročník (2+0) 1,879-9.A (1+0) 1, Scholzová Vilma 9

11 9.B , Mgr. Teichmanová Renata 9.C (0+1) 1, Vlčková Jiřina 9. ročník (1+1) 1,771 0,38 C E L K E M (10+4) 1,685 0,22 Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - neklasifikován Výsledky žáků v soutěžích Sportovní soutěže název akce místo datum umístění chlapci dívky přespolní běh OF florbal CH IV přespolní běh KF florbal CH III Běh do zámeckých schodů Police ,5 Stryhal, D.Holzknecht, P.Vacek, Seidl, Vacek, Zelený = 6.tř, Hoffmann, M.Hubka,l Lebr, Kaněra, Formánek, Fatura, Průša, Pasker, Lucovič, T.Kollert, Parady, Krsek = 6.tř Broumov Jan Pfeifer, Tomášek, Jenka, Hlaváček, Matula, Landa, Thér, Zima, Jirásek, Hoffmann, Michal Hubka, Fridrich, Macháček J. Heinzelová, T. Heinzelová, Jirásková, Tučková, Jelínková, L.+M. Bernardovi, Třešňáková, Šotolová, Teichmanová, Čápová, Zelená, Vaisarová, Pechová, Špuláková Police závodníků, pořadatelsví Zelená, Vaisarová, Šotolová, Čápová, Jirásková, Bernardová Police Průša, Kašpar, Dan Hofman, Rak, Pasker, Teuner, Parady, Tomáš a Jarda Kollertovi, Lamka Náchod P.Vacek, L.Průša, L.Pasker,D.Hofman, J.Vacek Navrátilová, Stuchlíková, Čápová, Hanousková, Macháčková 2 M.Fatura,J.Hubka,D.Matula, J.Formánek,T.Vacek florbal CH IVOF Náchod Peifer, Hlaváček, Thér, Matula, Landa, Tomášek, Zima, Hoffmann, Máslo, Jirásek, Macháček, Landa florbal D IV Police Teichmanová, Vaisarová, Zelená, OF Pivničková, Vargová, Kopsová, Vávrová, Bornová, Tůmová, Stuchlíková, Hanousková, Čápová, Navrátilová, Pállová, Heinzelová, Pechová florbal H II OF Náchod Průša, Pasker, D.Hofman, Vacek, Rak, Teuner, Lamka, Bergmann, Kašpar, florbal - Police 1.3. O pohár ředitele školy 14 týmů turnaj sálová kopaná Broumov Jirásek, Hlaváček, Matula, Lebr, Pfeifer, Landa, Karlec, Řehák, Grof, Hanousek okrsek Jaroměřský klokan Jaroměř ,2,3 Matula, J.Jenka2, Lucovič, Zuda3, M.Vlach2 Štichová, Pállová, Stejskalová, Jelínková, Líbalová, Jirásková basket Náchod Máslo, Thér, Jirásek, Lebr, Hlaváček, M.Hubka, Friml, Matula Coca Cola kopaná Police Průša, Ptáček, Karlec, Jirásek, Bergmann, Pasker, Pfeifer, Friml, Landa, Kaněra, Polická laťka O krále obroučky Hofman, Valášek, Lébr Police J.Jenka 1., Hlaváček, Jirásek, V.Kollert, Friml, Vlach 1., Zuda, P.Vacek, T.Kollert, Seidl Police březe n duben 34 lidí 1.Kuchtová, 2.Krsek, 3.P.Lecnarová Teichmanová 1., Stuchlíková, Macháčková, Zelená, Navrátilová, Jirásková 1., Jelínková, Líbalová, Holeščáková 10

12 volejbal 3+3 Broumov Hrnčíř, Jirásek, Culek, Břeský Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová kopaná Coca Nové Ptáček, T.Pfeifer, Lébr, D.Hofman, Cola Cup Město Hlaváček, Matula, J.Pfeifer, Kaněra,V.Kollert, Friml, Fridrich, Landa, volejbal okrsek D IV volejbal H IV volejbal okres D IV Pohár rozhlasu mladší žáci pohár rozhlasu starší žáci atletický čtyřboj atletický čtyřboj florbalový Valášek, Parady Broumov Teichmanová, Stuchlíková, Čápová, Bernardová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Č. Kostelec Jirásek, Matula, Culek, Hubka M., Hubka J., Zima, Thér, Máslo, Břeský Broumov skupina Teichmanová, Stuchlíková, Čápová, Bernardová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Nové Město Nové Město , 2 T.Pfeifer, Bergmann, Smrček, Průša, Vacek, Pasker, David, Neumann, Militký, , 3 J.Hubka, Ptáček, Parady, Formánek, Hoffmann, Fatura, Jenka, Hlaváček, Matula Holeščáková, Henzelová J.,Líbalová, Jirásková, Veverková, Vacková, Jelínková, Pállová, Pohnerová, Kohlová Špuláková, Čápová, Zelená, Pechová, Stuchlíková, Teichmanová, Štichová, Hanousková, Vaisarová, Kubínová Plhov ,3 J.Hubka, Jenka, Matula, Fatura, Friml Špuláková, Čápová, Zelená, Hanousková, Štichová Plhov , 2 Pasker, Průša, Parady, Zuda, David Šlehobrová, Jelínková, Jirásková, Líbalová, Veverková Police týmů turnaj softball Police Jirásek, Thér, Prokopec, Karlec, Culek, Maďar, M.Hubka, Řehák, Lebr, Máslo volejbal 3+3 Teplice , 2 Zima, Landa, Friml, Jirásek, Culek, Hrnčíř, Hubka, Thér florbal Police Verner, Rak, Štěpánek, Parady F., Krsek, Troutnar, V.Kollert, Fridrich, Landa, Thér, Maďar, M.Hubka, Jirásek, Friml, Lebr Stuchlíková, Čápová, Navrátilová, Seidlová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Nejlepší sportovci školy 8.A Čápová Eliška 6.A Adam Lucovič 8.A Stuchlíková Jana 7.C Michal David 8.A Hanousková Monika 8.B Miloslav Fatura 9.C Zelená Natálie 9.B Jan Břeský 9.B Teichmanová Markéta 9.B Pavel Jirásek 9.C Vaisarová Kateřina 9.C Dan Matula 6.A Líbalová Sabina 7.B Lukáš Pasker 7.B Jelínková Klára 7.B Libor Průša 7.C Jirásková Šárka 9.B Zoltán Parady 9.A Štichová Hedvika 9.B Jiří Hubka 9.C Jan Hlaváček 9.A Filip Thér 9.A Štěpán Landa Nejlepší sběrači léčivých bylin 1. stupeň 2. stupeň Breuer Petr 3.A Dušková Tereza 7.C Berka Jiří 2.A Kučinková Michaela 7.A Sittová Kateřina 3.A Vaisarová Kateřina 9.C Grofová Zuzana 4.A Teichmanová Markéta 9.B Pokorná Tereza 5.B Pokorná Tereza 6.B Karafiátová Světlana 4.A Thér Filip 9.A 11

13 Johnová Lucie 2.A Lecnarová Radka 6.A Vrbová Eliška 4.B Hanousková Monika 8.A Hofman Denis 1.A Horáková Michaela 8.C Pechová Karolína 2.A Nádvorník Filip 7.C Vojtěchová Daniela 2.B Zemanová Lucie 6.B Starý Jan 3.B Tomášová Kristína 6.B Danita Petr 4.A Hoffmann Jiří 8.C Tomášová Kristína 5.B Vít Pavel 7.C Krista Šimon Bezděkov Studentová Lucie 8.B Steiner Jan 2.A Šrůtek Štěpán 8.A Šváb Matěj 5.A Krsek Roman 6.B Samek Pavel 4.B Andrýsová Pavlína 9.C Krejzková Pavla 2.A Friml Lukáš 9.A Schwarzová Lucie 5.B Hrušková Laura 8.C Petříček Richard 5.B Stryhal Marek 6.A Vít Kamil 4.B Sadílková Zuzana 7.A Hlavsová Kateřina 5.B Štichová Hedvika 9.A Pokorná Aneta 4.B Efenberková Markéta 7.A Melichar Pavel 4.B Pátková Barbora 9.B Prouzová Petra 4.A Kulichová Adéla 9.B Prouzová Kristýna 3.A Kollertová Anna 4.A Šilpertová Nikola 2.B Lecnarová Radka 5.A Maryšková Lucie 4.B Danitová Michaela 1.A Lukešová Aneta 2.B Vídeňová Květa 3.A Fridrichová Simona 5.A Šrytr Michal 4.B Lélyová Silvie 5.B Vacková Martina 5.A Karlecová Nikola 3.B Zima Jakub 2.B Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci, ale THP pracovníci, stejně tak jako i v jných letech, navštěvují další kurzy vzdělávání, kde si dále prohlubují své znalosti v oboru, kterému vyučují, nebo v kterém pracují To hravě zvládnu - MŠ Wernerová J Setkání ředitelů MŠ Kaufmanová I To hravě zvládnu - MŠ Kaufmanová I Sloh všemi smysly Scholzová V Úkoly obcí a měst při řízení a správě škol. Nývlt Vema - školení aplikace ELD+RNP Jehličková R. 12

14 Aktuality mzdového účetnictví Jehličková R Školení účetnictví PO Maryšková J Nové trendy v TV Teichmanová R Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Chládková Z Výtvarné dílny - zdobíme trička Kolářová A Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezp. Jehličková R Seminář o DPH Maryšková J Seminář vychovatelek ŠD a ŠK Kosová M Tvořivá škola - činnostní učení Nádvorníková I., Vaisarová Vybraná témata z psychol. a spec. Nádvorníková I., Vaisarová Výtvarné a floristické dílny Nádovníková I., Šulcová J Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Scholzová V Platy, odměňování, zařazování zaměstnanců. Jehličková R Pravo a levohemisférová dyslexie Matysková V Seminář PAM Jehličková R Alternativní metody v literární výchově Chládková Alternativní metody v literární výchově Klusáčková Pravo a levohemisférová dyslexie Matysková Roční zúčtování daně ze ZČ Jehličková Školení EKOS Maryšková Výtvarné a flor. dílny Nádvorníková Seminář /PPP Náchod Wernerová Roční mzdová účetní uzávěrka Jehličková Seminář a /PPP Náchod Kaufmanová Seminář /PPP Náchod Wernerová Environmentální výchova v MŠ Mohelníková Hudební dílna Kaufmanová Na pomoc učitelkám MŠ Wernerová Postprodukce v digitální fotografii Nývlt Na pomoc vychovatelům ŠD Mohelníková Evaluace ve škole Teichman Řízení školy s podporou pr. Bakaláři Teichman Veselé pískání Wernerová Školení DPH Maryšková Školení DPH Nývlt Vybraná témata z psychologie Matysková, Vaisarová Seminář pro učitele AJ Kozlovskij Seminář Nádvorníková Příprava dítěte na školu Wernerová Spec. vývojové poruchy učení Křišťálová Výuka atletiky na školách Teichmanová Nekázeň ve školním prostředí Nádvorníková Vema PAM Jehličková Mzdová agenda pro pokročilé Jehličková Veselé pískání Wernerová Platové předpisy Nývlt Právní poradna Nývlt COREL Graphics Day Nývlt GWAVA Nývlt Seminář Holečková R Správná výrobní a hygien. praxe. Kaválková A. 13

15 Správná výrobní a hygien. praxe. Sádovská L. Školní rok 2007/2008 v Bezděkově nad Metují Od 3. září naši jednotřídní školu navštěvovalo 17 žáků. Do prvního ročníku nastoupily 4 děti - 2 chlapci a 2 dívky: Jan Karásek, Adéla Leppeltová, Václav Petříček a Kateřina Uždilová. Druhý ročník navštěvovalo 6 žáků: Aleš Andrle, Nikol Benešová, Adam Bernard, Šimon Krista, Petr Lemfeld a Michal Pamánek. Ve třetím ročníku bylo 7 žáků: Radek Beran (který dojížděl z Police nad Metují a v měsíci říjen přestoupil do základní školy Žďár nad Metují), Soňa Daníčková, Aneta Chládková, Tomáš Karásek, Klára Kollertová, Aleš Navrátil a Lenka Plná. Na našem odloučeném pracovišti pracovali tito zaměstnanci: učitelka Marie Vaisarová, která učila většinu předmětů. Pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu učila paní Jana Mohelníková ze ŠD. Anglický jazyk ve třetí třídě dojížděla vyučovat paní Rita Kouglová ze ZŠ a MŠ v Police nad Metují. Ve školní družině druhým rokem pracovala paní Jana Mohelníková. Na přelomu měsíců dubna a května zde byla 3 týdny na praxi slečna Petra Bláhová, studentka PF UJEP v Ústí nad Labem. V mateřské škole pracovala slečna Jana Balcarová s paní Jitkou Wernerovou. Zástup v době nemoci nám opět pomohla zajistit skvělá důchodkyně paní Ivana Rulfová. V tomto roce jsme ve školce měli plný stav - 25 dětí. Další zaměstnanci jsou stále stejní. I pro tento školní rok nám skvěle vařila paní Lenka Sádovská. O pořádek a úklid celé školy i školky se zase starala paní Dagmar Jirmanová, která i letos pomáhala s pracemi v kuchyni. Jedinou pánskou oporou pro nás byl opět velmi šikovný a pracovitý pan Josef Kohl. Děti ve škole měly možnost i letos navštěvovat tři kroužky. Kroužek sportovní, který byl v pondělí, v úterý kroužek vaření a ve čtvrtek kroužek ručních prací. Všechny kroužky vedla paní Mohelníková. I v letošním roce jsme, díky paní Gennertové, mohli dětem nabídnout i sborový zpěv. Během školního roku se opět učitelé dále vzdělávali a ke vzdělávání využívali především nabídek CV. Školní rok 2007/2008 ve Velkých Petrovicích Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno do MŠ celkem 14 dětí, během školního roku se počet zvýšil na 17 dětí z toho 5 dívek a 12 chlapců. Jeden chlapec je v MŠ zapsán jako integrovaný má tělesné postižení. Stav zaměstnanců se nezměnil: Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka Dana Jorová učitelka, školnice a kuchařka. Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti vedoucí učitelky se každé úterý ve školce v práci s dětmi střídaly učitelky z Bezděkova Jitka Wernerová a Jana Balcarová. Pracujeme podle ŠVP, který je společný pro všechny tři MŠ spadající pod Základní školu Police nad Metují. TVP má stejný název jako v loňském školním roce Hrajeme si od jara do zimy. Zaměřili jsme se na rozvoj osobnosti dítěte respektujeme přirozené potřeby dítěte a jejich vývojové zákonitosti. Chceme děti naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Vzdělávání v MŠ dává dítěti příležitost si hrát. Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je tedy hra a také nenásilné situační učení. Do základní školy byli přijati dva chlapci, tři děti mají odklad školní docházky. Opět jsme úzce spolupracovali s ostatními školkami ZŠ Police nad Metují. 14

16 Akce pořádané v průběhu školního roku: - návštěva divadelních představení v Kolárově divadle v Polici nad Metují - oslavy narozenin a svátků dětí - plavecký výcvik v Náchodě pro předškolní děti - hrátky s ovocem pečení jablečného dortu - návštěva logopedky v MŠ logopedické vyšetření - návštěva dětí z MŠ z České Metuje - tvořivá odpoledne rodičů s dětmi - Sněhuláci pajduláci - Motýlci už poletují - fotografování dětí - návštěva Mikuláše a čerta ve školce - Vánoce ve školce - pečení vánočního cukroví, vánoční zvyky a tradice - vánoční besídka ve školce a v Klubu hasičů ve vesnici - Vánoce u lesních zvířátek zdobení stromečků v lese - návštěva Výstavy Betlémů v Polici nad Metují - zapojení do výstav v obci Vánoce, Velikonoce - společný výlet s MŠ z Bezděkova nad Metují do ZOO Dvůr Králové nad Labem - Karneval - Velikonoce jejich tradice a zvyky - pomoc s programem při vítání občánků v obci - vynášení paní Zimy - návštěva knihovny ve vesnici - návštěva kravína - společný výlet všech tří školek do hvězdárny v Úpici - výlet do Radešova za koňmi a hříbátky - Čarodějnický den - výlet vlakem za dětmi z České Metuje - besídka pro maminky s občerstvením - oslava MDD společná výprava všech tří školek za Indiány na Žděřinu - besídka na rozloučenou se školním rokem + šerpování budoucích školáků Byla provedena revize elektrických spotřebičů a elektrického zařízení. V letošním roce byl postaven nový domeček pro hračky na školní zahradě, byla zabudována výlevka. Vymalovali jsme školní kuchyň, kancelář a sociální zařízení. Myslím si, že děti prožily pěkný školní rok s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Školní rok 2006/2007 v České Metuji Je to malá mateřská škola s kapacitou 19 dětí. Počet přihlášených dětí byl v průběhu roku dětí. Pracovní doba školky je od hod. V MŠ se připravují pouze svačinky. Obědy se dováží z jídelny v Polici nad Metují. Průměrná pravidelná docházka dětí se však pohybovala okolo 7 dětí. Dvě děti byly předškolní a splnily požadovaná kritéria k přijetí do základní školy. Průměrná docházka byla ovlivněna nejen nemocností, ale také nízkým věkem dětí a tím, že některé navštěvovaly MŠ pouze týden v měsíci. V průběhu zápisu se na příští školní rok přihlásily 3 děti. Program byl zaměřen převážně environmetálně. MŠ získala osvědčení o zařazení do celku školek s ekologickým programem. Pořádali jsme spoustu výletů prakticky každých čtrnáct dnů, když dovolovalo počasí, aby děti neprožívaly stres při použití hromadných dopravních prostředků a znaly dobře své okolí, protože do základní školy budou muset dojíždět. Tři výlety byly s rodiči, což se velmi osvědčilo. Dále jsme se účastnili vítání občánků v obci, návštěvy hvězdárny, Indiánského výletu. Pořádali jsme 15

17 sněhuláčkový i skřítkovský den a barevné dny a také mikulášskou besídku a rozlučovací večírek s předškoláky. Také jsme strávili noc ve školce. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže v Brně s ekologickou tématikou. Hodně jsme spolupracovali s MŠ ve Velkých Petrovicích pořádali vzájemné návštěvy a společné výlety. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. V tomto školním roce nám upravili zahradu a zabudovali nové pískoviště a prolézačky. Hospodaření školy Základní škola hospodaří s finančními prostředky z několika zdrojů. Mzdy, peníze na pomůcky a učebnice jsou škole poskytovány prostřednictvím KÚ Královehradecké kraje. Na provoz školy přispívá zřizovatel, kterým je město Police nad Metují. Posledním zdrojem, který je ve škole využíván, jsou prostředky získané hospodářskou činností, kterou škola provozuje. Výsledky hospodaření se vyhodnocují samostatně za dotaci od KÚ a dotace z města Police nad Metují a hospodářské činnosti se vyhodnocuje společně. Výsledky hospodaření za rok 2007 jsou uvedeny dále. činnost Náklady hlavní hospodářská spotřeba materiálu Kč Kč spotřeba energie Kč cestovné Kč prodané zboží Kč opravy a udržování Kč náklady na reprezentaci Kč ostatní služby Kč Kč mzdové náklady Kč Kč zákonné sociální pojištění Kč Kč zákonné sociální náklady Kč smluvnípokuty a úroky z prodlení Kč úroky Kč jinéostatní náklady Kč 640 Kč odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku Kč Celkem náklady Kč Kč činnost Výnosy hlavní hospodářská tržby za vlastní výrobky Kč Kč tržby z prodeje služeb Kč Kč tržby za prodané zboží Kč úroky 430 Kč zúčtování fondů Kč jiné ostatní výnosy Kč tržby z prodeje materiálu Kč příspěvky a dotace na provoz Kč Celkem výnosy Kč Kč hlavní hospodářská Výsledek hospodaření po zdanění ,00 Kč ,00 Kč 16

18 Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok 2007 Platy ,00 Kč OON ,00 Kč pojistné + FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč SIPVZ připojení k internetu ,00 Kč Celkem dotace KÚ ,00 Kč Výroční zprávu sestavili: Mgr. Karel Nývlt Zdeněk Teichman Mgr. Jana Šulcová Mgr. Marie Vaisarová Miluše Kubalíková Iveta Kaufmanová Stanislava Gennertová Petr Jansa Renata Teichmanová Ing. Jitka Michálková Výroční zprávu schválila na svém zasedání Rada školy dne 17

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2016/2017 Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012 2013 Schváleno na pedagogické radě dne 27. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více