Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008

2 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina...4 Školní jídelna...4 Učební plány...4 Vedení školy...5 Školská rada...5 Pedagogičtí pracovníci školy...5 Ostatní pedagogičtí pracovníci...5 Jmenný seznam pedagogických pracovníků...6 Nepedagogičtí pracovníci školy...6 Přijímací řízení na střední školy...7 Zápis žáků do 1. třídy...9 Výsledky vzdělávání žáků...9 Výsledky žáků v soutěžích...11 Nejlepší sportovci školy...12 Nejlepší sběrači léčivých bylin...12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků...13 Školní rok 2007/2008 v Bezděkově nad Metují...15 Školní rok 2007/2008 ve Velkých Petrovicích...15 Školní rok 2006/2007 v České Metuji...16 Hospodaření školy

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, IZO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poslední zařazení do rejstříku škol je k Zřizovatelem školy je město Police nad Metují. Spádový obvod školy tvoří: Police nad Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl (od 6.roč.), Hlavňov, Bukovice (od 6.roč.), Pěkov, Žďár nad Metují (od 4.roč.), Česká Metuje, Radešov a Bezděkov nad Metují. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace města Police nad Metují. IČ školy je Škola se stala s platností od plátcem DPH. Její DIČ je CZ Škola má odloučená pracoviště v obcích Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice a Česká Metuje. Základní škola měla k devět ročníků (24 tříd, 472 žáků) a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem (13 tříd, 221 žáků) a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (11 tříd, 251 žáků). Třídy 1.C, 2.C a 4.C byly na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, kde probíhala výuka formou malotřídní školy. Mateřské školy celkem navštěvovalo ve třech třídách 53 žáků. Přehled tříd a počty žáků Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Nádvorníková Irena 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Švábová Michaela 2.B Mgr. Kolářová Andrea 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Šustková Eva 3.B Taucová Marie 3.C Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník A Mgr. Matysková Věra 4.B Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník A Marelová Radana 5.B Mgr. Kouglová Rita 5. ročník A Křišťálová Hana 6.B Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník A Seidlová Miroslava 7.B Klusáčková Věra 7.C Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník A ing. Michálková Jitka 8.B Mgr. Mičola Martin 8.C Kubalíková Miluše 8. ročník A Scholzová Vilma 9.B Mgr. Teichmanová Renata 9.C Vlčková Jiřina 9. ročník Celkem stupeň stupeň

4 Třídy 1.C, 2.C a 3.C jsou třídy v ZŠ Bezděkov nad Metují. Tato škola je malotřídní. Výuka potom probíhá v jedné spojené třídě. Mateřské školy Chlapci Děvčata Bezděkov nad Metují Velké Petrovice 12 5 Česká Metuje 4 7 Celkem Školní družina V tomto školní roce bylo celkem ve školní družině zapsáno v Polici nad Metují 60 žáků, kteří navštěvovali 2 oddělení a v Bezděkově nad Metují 1 oddělení navštěvovalo 14 žáků. Školní jídelna Ve školní jídelně v Polici nad Metují bylo k zapsáno k pravidelnému stravování 361 žáků a v Bezděkově nad Metují 33 žáků a dětí. Ve školní jídelně v Polici nad Metují byly vařeny obědy pro MŠ Česká Metuje, kam byly obědy denně dováženy. Stejně tak byly obědy dováženy do MŠ Velké Petrovice, pro kterou byly vařeny ve ŠJ v Bezděkově nad Metují. Učební plány Ve škole bylo vyučováno dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /96-2, Základní škola ve ročníku a v ročníku. V 1. a 6. ročníku bylo porpvé vyučováno podle školního vzdělávacího programu DUHA č.j. 360/2007. Učební plán 1. stupně předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník český jazyk cizí jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova estetika celková týdenní dotace Učební plán 2. stupně předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník český jazyk cizí jazyk občanská výchova výchova ke zdraví

5 rodinná výchova dějepis matematika fyzika chemie přírodopis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova pracovní činnosti tělesná výchova informatika Informační technologie volitelné předměty celková týdenní dotace Vedení školy Vedení školy je tvořeno ředitelem školy, zástupcem pro MŠ, zástupcem pro I. stupeň a zástupcem pro II. stupeň. V tomto školním roce byli v těchto funkcích: Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy, Mgr. Jana Šulcová, zástupce ředitele pro I. stupeň, Zdeněk Teichman, zástupce ředitele pro II. stupeň, Iveta Kaufmanová, zástupce pro MŠ. Ve funci vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují je ustanovena Mgr. Marie Vaisarová. Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřídilo město Police nad Metují Školskou radu. Školská rada se schází pravidelně, kromě letních prázdnin, každé první úterý v měsíci ve velké zasedací místnosti MěÚ v Polici nad Metují. Pedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace škola mateřská škola X X 4,8 4,8 2,8 na 1. st. ZŠ X X 12,2 12,2 2,2 na 2. st. ZŠ X X Ostatní pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. Asistenti pedagogů celkem ženy celkem ženy pro žáky se zdravotním postižením 1 1 0,6 0,6 4

6 Jmenný seznam pedagogických pracovníků Tit. PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE BALCAROVÁ Jana učitelka MŠ GENNERTOVÁ Stanislava učitelka MŠ Mgr. CHLÁDKOVÁ Zita učitel JANSA Petr učitel JOROVÁ Dana učitelka MŠ KAUFMANOVÁ Iveta učitelka MŠ KLUSÁČKOVÁ Věra učitel Mgr. KOLÁŘOVÁ Andrea učitel KOSOVÁ Miluše vychovatelka Mgr. KOUGLOVÁ Rita učitel Mgr. KOZLOVSKÝ Pavel učitel KŘIŠŤÁLOVÁ Hana učitel KUBALÍKOVÁ Miluše vých. poradce Mgr. KUCHTOVÁ Květoslava učitel Mgr. LANGHAMEROVÁ Petra učitel MARELOVÁ Radana učitel Mgr. MATYSKOVÁ Věra učitel Mgr. MIČOLA Martin učitel Ing. MICHÁLKOVÁ Jitka učitel MOHELNÍKOVÁ Jana vychovatelka Mgr. NÁDVORNÍKOVÁ Irena učitel NOSKOVÁ Miloslava učitel Mgr. NÝVLT Karel ředitel Mgr. PÁTKOVÁ Karolína učitel PLNÁ Vlasta as. pedagoga ŘEHÁKOVÁ Eva vychovatelka SEIDLOVÁ Miroslava učitel SCHOLZOVÁ Vilma učitel Mgr. STEJSKALOVÁ Hana učitel ŠKOPOVÁ Marta učitel Mgr. ŠPAČKOVÁ Lenka učitel Mgr. ŠULCOVÁ Jana zástupce řed. Mgr. ŠUSTKOVÁ Eva učitel ŠVÁBOVÁ Michaela učitel TAUCOVÁ Marie učitel TEICHMAN Zdeněk zástupce řed. Mgr. VAISAROVÁ Marie učitelka Mgr. TEICHMANOVÁ Renata učitel Mgr. VLACHOVÁ Zuzana učitel VLČKOVÁ Jiřina učitel WERNEROVÁ Jitka učitelka MŠ Nepedagogičtí pracovníci školy Antlová Ingrid pomocná kuchařka Králová Alena kuchařka Holečková Rita vedoucí ŠJ Matějíčková Jaromíra prodavačka Jehličková Renata Mzdová účetní Maryšková Jiřina účetní Jirmanová Dagmar uklízečka Rutarová Božena uklízečka 5

7 Jorová Dana uklízečka, kuchařka Sádovská Lenka vedoucí ŠJ, kuchařka Kaválková Alena vedoucí kuchař Šotolová Stanislava uklízečka Killarová Růžena THP Špačková Martina kuchařka Kohl Josef školník Šumberová Antónia uklízečka Král Antonín školník Thérová Věra uklízečka, kuchařka Králová Hana uklízečka Vlčková Miluše uklízečka Lexmanová Marie pomocná kuchařka Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce odešlo na střední školy celkem 79 žáků. Z toho z 5. ročníku 5 žáků, z 8. ročníku 2 žáci a 72 žáků z 9. ročníku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků, kteří byli přijati na SOŠ nebo na SOU a seznam škol a oborů, kam byli jednotliví žáci přijati. 9.a 9.b 9.c SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,0% 50,0% 23,0% 4,0% 35,0% 48,0% 13,0% 4,0% 17,4% 43,5% 30,4% 8,7% SOU žáků SOŠ žáků % 72% Ostatní vycházející žáci SOU SOŠ Celkem z 8. ročníku z 5. ročníku Seznam škol a oborů dle přijatých žáků Škola Obor Kód Floristická SŠ Hradec Králové propagační výtvarnictví aranžování 8241M009 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod management cestovního ruchu 6442M040 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod management cestovního ruchu 6442M040 Gymnázium a SOŠ Hostinné sociální činnost-pečovatelská činnost 7541M009 Gymnázium a SpgŠ Nová Paka předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M005 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 6

8 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Konzervatoř Pardubice hudba klavír 8244N001 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod informatika v ekonomice 6341M040 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 Pražská konzervatoř praha 1 hudba viola 8244N001 Pražská konzervatoř Praha1 hudba housle 8244N001 Pražská konzervatoř Praha1 hudba housle 8244N001 PSJG Hradec Králové gymnázium zaměření na živé jazyky 7941K408 PSJG Hradec Králové gymnázium zaměření na živé jazyky 7941K408 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují kuchař číšník 6551H002 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují klempíř strojírenská výroba 2355H002 SOŠS EA Náchod sociální činnost sociální vychovatelství 7541M003 SOŠT a SOU Znojmo zedník 3667H002 SOU a SOŠ SČMSD Hronov hotelnictví a turismus 6542M004 SOU a SOŠ SČMSD Hronov kuchař-číšník pro pohostinství 6551H002 SOU splečného stravování Teplice nad metují kuchař 6552H001 SOU splečného stravování Teplice nad metují kuchař 6552H001 SOU společného stravování Teplice nad Metují číšník 6553H001 SpedŠ Litomyšl pedagogické lyceum 7842M003 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno gymnázium sportovní přípravavolejbal 7941K420 SPŠ elektrotechniky a informatiky Dobruška Informační technologie 2647M003 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ kamenická a sochařská Hořice kamenosochařství restaurování a kozervace kamene 8242M002 SPŠ Nové Město nad Metují technické lyceum 7842M001 SPŠ Nové město nad Metují informační technologie 2647M003 SPŠ Nové město nad Metují strojírenství 2341M001 SSOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice ochrana osob a majetku 6842M001 SŠ lesnická a zemědělská Svoboda nad Úpou mechanizátor lesní výroby 4156H001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí kadeřník 6951H001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavačka 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí tiskař na polygrafických strojích 3452L001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 7

9 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí textilní výtvarnictví- ruční výtvarné zpracování textilií 8241M/049 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavačka smíšené zboží 6651H004 SŠ služeb,obchodu a gastronomie Hradec Králové číšník - servírka 6553H001 SŠ zahradnická Kopidlno zahradnictví 4152H001 SŠŘ Jaroměř opravář zemědělských stojů 4155H003 SŠŘ Jaroměř truhlář 3356H001 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové konstrukce a tvorby nábytku 8041M026 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové umělecko řemeslné zpracování dřeva 8251L006 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové konstrukce a tvorby nábytku 8041M026 VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová elektrotechnika 2641M002 VOŠ a SPŠ stavební Náchod technické lyceum 7842M001 VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí ekologie a ochrana krajiny 1601M004 VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí agropodnikání 4141M001 Zápis žáků do 1. třídy K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2007/2008 přišlo celkem 53 žáků. Na základě vyjádření odborného lékaře, SPC a vyšetření PPP v Náchodě bylo u 12 žáků rozhodnuto o odkladu školní povinné docházky o jeden rok, t.j. k Proti správním rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání natoupilo do 1. tříd celkem 42 žáků. Výsledky vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd - 1. pololetí školního roku 2007/08 hodnocení žáků V P 5 N Snížený stupeň chování Zameškané hodiny oml. neoml. Třídní učitel 1.A , Mgr. Nádvorníková Irena 1.B , Mgr. Pátková Karolína 1.C , Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník ,023-2.A , Švábová Michaela 2.B , Mgr. Kolářová Andrea 2.C , Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník ,207-3.A (1+0) 1, Mgr. Šustková Eva 3.B , Taucová Marie 3.C , Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,427-4.A , Mgr. Matysková Věra 4.B , Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník ,506-5.A , Mgr. Marelová Radana 5.B , Mgr. Kouglová Rita 5. ročník ,477-8

10 6.A , Křišťálová Hana 6.B (1+0) 1, Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník (1+0) 1,750-7.A , Seidlová Miroslava 7.B , Klusáčková Věra 7.C , Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník ,689-8.A (2+0) 1, ing. Michálková Jitka 8.B , Mgr. Mičola Martin 8.C , Kubalíková Miluše 8. ročník (2+0) 1,869-9.A (2+1) 1, Scholzová Vilma 9.B , Mgr. Teichmanová Renata 9.C , Vlčková Jiřina 9. ročník (2+1) 1,788 0,03 C E L K E M (6+1) 1,655 - Souhrnná statistika tříd - 2. pololetí školního roku 2007/08 žáků V P 5 N 1.A (1+0) 1, Mgr. Nádvorníková Irena 1.B , Mgr. Pátková Karolína 1.C , Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník (1+0) 1,043 0,28 2.A , Švábová Michaela 2.B , Mgr. Kolářová Andrea 2.C , Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník ,282-3.A , Mgr. Šustková Eva 3.B , Taucová Marie 3.C , Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník ,497-4.A , Mgr. Matysková Věra 4.B (1+0) 1, Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník (1+0) 1,564 0,28 5.A , Mgr. Marelová Radana 5.B , Mgr. Kouglová Rita 5. ročník ,493-6.A (2+1) 1, Křišťálová Hana 6.B (2+1) 1, Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník (4+2) 1,762 0,75 7.A (1+0) 1, Seidlová Miroslava 7.B , Klusáčková Věra 7.C (0+1) 1, Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník (1+1) 1,777 0,23 8.A (1+0) 1, ing. Michálková Jitka 8.B (1+0) 1, Mgr. Mičola Martin 8.C , Kubalíková Miluše 8. ročník (2+0) 1,879-9.A (1+0) 1, Scholzová Vilma 9

11 9.B , Mgr. Teichmanová Renata 9.C (0+1) 1, Vlčková Jiřina 9. ročník (1+1) 1,771 0,38 C E L K E M (10+4) 1,685 0,22 Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - neklasifikován Výsledky žáků v soutěžích Sportovní soutěže název akce místo datum umístění chlapci dívky přespolní běh OF florbal CH IV přespolní běh KF florbal CH III Běh do zámeckých schodů Police ,5 Stryhal, D.Holzknecht, P.Vacek, Seidl, Vacek, Zelený = 6.tř, Hoffmann, M.Hubka,l Lebr, Kaněra, Formánek, Fatura, Průša, Pasker, Lucovič, T.Kollert, Parady, Krsek = 6.tř Broumov Jan Pfeifer, Tomášek, Jenka, Hlaváček, Matula, Landa, Thér, Zima, Jirásek, Hoffmann, Michal Hubka, Fridrich, Macháček J. Heinzelová, T. Heinzelová, Jirásková, Tučková, Jelínková, L.+M. Bernardovi, Třešňáková, Šotolová, Teichmanová, Čápová, Zelená, Vaisarová, Pechová, Špuláková Police závodníků, pořadatelsví Zelená, Vaisarová, Šotolová, Čápová, Jirásková, Bernardová Police Průša, Kašpar, Dan Hofman, Rak, Pasker, Teuner, Parady, Tomáš a Jarda Kollertovi, Lamka Náchod P.Vacek, L.Průša, L.Pasker,D.Hofman, J.Vacek Navrátilová, Stuchlíková, Čápová, Hanousková, Macháčková 2 M.Fatura,J.Hubka,D.Matula, J.Formánek,T.Vacek florbal CH IVOF Náchod Peifer, Hlaváček, Thér, Matula, Landa, Tomášek, Zima, Hoffmann, Máslo, Jirásek, Macháček, Landa florbal D IV Police Teichmanová, Vaisarová, Zelená, OF Pivničková, Vargová, Kopsová, Vávrová, Bornová, Tůmová, Stuchlíková, Hanousková, Čápová, Navrátilová, Pállová, Heinzelová, Pechová florbal H II OF Náchod Průša, Pasker, D.Hofman, Vacek, Rak, Teuner, Lamka, Bergmann, Kašpar, florbal - Police 1.3. O pohár ředitele školy 14 týmů turnaj sálová kopaná Broumov Jirásek, Hlaváček, Matula, Lebr, Pfeifer, Landa, Karlec, Řehák, Grof, Hanousek okrsek Jaroměřský klokan Jaroměř ,2,3 Matula, J.Jenka2, Lucovič, Zuda3, M.Vlach2 Štichová, Pállová, Stejskalová, Jelínková, Líbalová, Jirásková basket Náchod Máslo, Thér, Jirásek, Lebr, Hlaváček, M.Hubka, Friml, Matula Coca Cola kopaná Police Průša, Ptáček, Karlec, Jirásek, Bergmann, Pasker, Pfeifer, Friml, Landa, Kaněra, Polická laťka O krále obroučky Hofman, Valášek, Lébr Police J.Jenka 1., Hlaváček, Jirásek, V.Kollert, Friml, Vlach 1., Zuda, P.Vacek, T.Kollert, Seidl Police březe n duben 34 lidí 1.Kuchtová, 2.Krsek, 3.P.Lecnarová Teichmanová 1., Stuchlíková, Macháčková, Zelená, Navrátilová, Jirásková 1., Jelínková, Líbalová, Holeščáková 10

12 volejbal 3+3 Broumov Hrnčíř, Jirásek, Culek, Břeský Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová kopaná Coca Nové Ptáček, T.Pfeifer, Lébr, D.Hofman, Cola Cup Město Hlaváček, Matula, J.Pfeifer, Kaněra,V.Kollert, Friml, Fridrich, Landa, volejbal okrsek D IV volejbal H IV volejbal okres D IV Pohár rozhlasu mladší žáci pohár rozhlasu starší žáci atletický čtyřboj atletický čtyřboj florbalový Valášek, Parady Broumov Teichmanová, Stuchlíková, Čápová, Bernardová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Č. Kostelec Jirásek, Matula, Culek, Hubka M., Hubka J., Zima, Thér, Máslo, Břeský Broumov skupina Teichmanová, Stuchlíková, Čápová, Bernardová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Nové Město Nové Město , 2 T.Pfeifer, Bergmann, Smrček, Průša, Vacek, Pasker, David, Neumann, Militký, , 3 J.Hubka, Ptáček, Parady, Formánek, Hoffmann, Fatura, Jenka, Hlaváček, Matula Holeščáková, Henzelová J.,Líbalová, Jirásková, Veverková, Vacková, Jelínková, Pállová, Pohnerová, Kohlová Špuláková, Čápová, Zelená, Pechová, Stuchlíková, Teichmanová, Štichová, Hanousková, Vaisarová, Kubínová Plhov ,3 J.Hubka, Jenka, Matula, Fatura, Friml Špuláková, Čápová, Zelená, Hanousková, Štichová Plhov , 2 Pasker, Průša, Parady, Zuda, David Šlehobrová, Jelínková, Jirásková, Líbalová, Veverková Police týmů turnaj softball Police Jirásek, Thér, Prokopec, Karlec, Culek, Maďar, M.Hubka, Řehák, Lebr, Máslo volejbal 3+3 Teplice , 2 Zima, Landa, Friml, Jirásek, Culek, Hrnčíř, Hubka, Thér florbal Police Verner, Rak, Štěpánek, Parady F., Krsek, Troutnar, V.Kollert, Fridrich, Landa, Thér, Maďar, M.Hubka, Jirásek, Friml, Lebr Stuchlíková, Čápová, Navrátilová, Seidlová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Nejlepší sportovci školy 8.A Čápová Eliška 6.A Adam Lucovič 8.A Stuchlíková Jana 7.C Michal David 8.A Hanousková Monika 8.B Miloslav Fatura 9.C Zelená Natálie 9.B Jan Břeský 9.B Teichmanová Markéta 9.B Pavel Jirásek 9.C Vaisarová Kateřina 9.C Dan Matula 6.A Líbalová Sabina 7.B Lukáš Pasker 7.B Jelínková Klára 7.B Libor Průša 7.C Jirásková Šárka 9.B Zoltán Parady 9.A Štichová Hedvika 9.B Jiří Hubka 9.C Jan Hlaváček 9.A Filip Thér 9.A Štěpán Landa Nejlepší sběrači léčivých bylin 1. stupeň 2. stupeň Breuer Petr 3.A Dušková Tereza 7.C Berka Jiří 2.A Kučinková Michaela 7.A Sittová Kateřina 3.A Vaisarová Kateřina 9.C Grofová Zuzana 4.A Teichmanová Markéta 9.B Pokorná Tereza 5.B Pokorná Tereza 6.B Karafiátová Světlana 4.A Thér Filip 9.A 11

13 Johnová Lucie 2.A Lecnarová Radka 6.A Vrbová Eliška 4.B Hanousková Monika 8.A Hofman Denis 1.A Horáková Michaela 8.C Pechová Karolína 2.A Nádvorník Filip 7.C Vojtěchová Daniela 2.B Zemanová Lucie 6.B Starý Jan 3.B Tomášová Kristína 6.B Danita Petr 4.A Hoffmann Jiří 8.C Tomášová Kristína 5.B Vít Pavel 7.C Krista Šimon Bezděkov Studentová Lucie 8.B Steiner Jan 2.A Šrůtek Štěpán 8.A Šváb Matěj 5.A Krsek Roman 6.B Samek Pavel 4.B Andrýsová Pavlína 9.C Krejzková Pavla 2.A Friml Lukáš 9.A Schwarzová Lucie 5.B Hrušková Laura 8.C Petříček Richard 5.B Stryhal Marek 6.A Vít Kamil 4.B Sadílková Zuzana 7.A Hlavsová Kateřina 5.B Štichová Hedvika 9.A Pokorná Aneta 4.B Efenberková Markéta 7.A Melichar Pavel 4.B Pátková Barbora 9.B Prouzová Petra 4.A Kulichová Adéla 9.B Prouzová Kristýna 3.A Kollertová Anna 4.A Šilpertová Nikola 2.B Lecnarová Radka 5.A Maryšková Lucie 4.B Danitová Michaela 1.A Lukešová Aneta 2.B Vídeňová Květa 3.A Fridrichová Simona 5.A Šrytr Michal 4.B Lélyová Silvie 5.B Vacková Martina 5.A Karlecová Nikola 3.B Zima Jakub 2.B Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci, ale THP pracovníci, stejně tak jako i v jných letech, navštěvují další kurzy vzdělávání, kde si dále prohlubují své znalosti v oboru, kterému vyučují, nebo v kterém pracují To hravě zvládnu - MŠ Wernerová J Setkání ředitelů MŠ Kaufmanová I To hravě zvládnu - MŠ Kaufmanová I Sloh všemi smysly Scholzová V Úkoly obcí a měst při řízení a správě škol. Nývlt Vema - školení aplikace ELD+RNP Jehličková R. 12

14 Aktuality mzdového účetnictví Jehličková R Školení účetnictví PO Maryšková J Nové trendy v TV Teichmanová R Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Chládková Z Výtvarné dílny - zdobíme trička Kolářová A Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezp. Jehličková R Seminář o DPH Maryšková J Seminář vychovatelek ŠD a ŠK Kosová M Tvořivá škola - činnostní učení Nádvorníková I., Vaisarová Vybraná témata z psychol. a spec. Nádvorníková I., Vaisarová Výtvarné a floristické dílny Nádovníková I., Šulcová J Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Scholzová V Platy, odměňování, zařazování zaměstnanců. Jehličková R Pravo a levohemisférová dyslexie Matysková V Seminář PAM Jehličková R Alternativní metody v literární výchově Chládková Alternativní metody v literární výchově Klusáčková Pravo a levohemisférová dyslexie Matysková Roční zúčtování daně ze ZČ Jehličková Školení EKOS Maryšková Výtvarné a flor. dílny Nádvorníková Seminář /PPP Náchod Wernerová Roční mzdová účetní uzávěrka Jehličková Seminář a /PPP Náchod Kaufmanová Seminář /PPP Náchod Wernerová Environmentální výchova v MŠ Mohelníková Hudební dílna Kaufmanová Na pomoc učitelkám MŠ Wernerová Postprodukce v digitální fotografii Nývlt Na pomoc vychovatelům ŠD Mohelníková Evaluace ve škole Teichman Řízení školy s podporou pr. Bakaláři Teichman Veselé pískání Wernerová Školení DPH Maryšková Školení DPH Nývlt Vybraná témata z psychologie Matysková, Vaisarová Seminář pro učitele AJ Kozlovskij Seminář Nádvorníková Příprava dítěte na školu Wernerová Spec. vývojové poruchy učení Křišťálová Výuka atletiky na školách Teichmanová Nekázeň ve školním prostředí Nádvorníková Vema PAM Jehličková Mzdová agenda pro pokročilé Jehličková Veselé pískání Wernerová Platové předpisy Nývlt Právní poradna Nývlt COREL Graphics Day Nývlt GWAVA Nývlt Seminář Holečková R Správná výrobní a hygien. praxe. Kaválková A. 13

15 Správná výrobní a hygien. praxe. Sádovská L. Školní rok 2007/2008 v Bezděkově nad Metují Od 3. září naši jednotřídní školu navštěvovalo 17 žáků. Do prvního ročníku nastoupily 4 děti - 2 chlapci a 2 dívky: Jan Karásek, Adéla Leppeltová, Václav Petříček a Kateřina Uždilová. Druhý ročník navštěvovalo 6 žáků: Aleš Andrle, Nikol Benešová, Adam Bernard, Šimon Krista, Petr Lemfeld a Michal Pamánek. Ve třetím ročníku bylo 7 žáků: Radek Beran (který dojížděl z Police nad Metují a v měsíci říjen přestoupil do základní školy Žďár nad Metují), Soňa Daníčková, Aneta Chládková, Tomáš Karásek, Klára Kollertová, Aleš Navrátil a Lenka Plná. Na našem odloučeném pracovišti pracovali tito zaměstnanci: učitelka Marie Vaisarová, která učila většinu předmětů. Pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu učila paní Jana Mohelníková ze ŠD. Anglický jazyk ve třetí třídě dojížděla vyučovat paní Rita Kouglová ze ZŠ a MŠ v Police nad Metují. Ve školní družině druhým rokem pracovala paní Jana Mohelníková. Na přelomu měsíců dubna a května zde byla 3 týdny na praxi slečna Petra Bláhová, studentka PF UJEP v Ústí nad Labem. V mateřské škole pracovala slečna Jana Balcarová s paní Jitkou Wernerovou. Zástup v době nemoci nám opět pomohla zajistit skvělá důchodkyně paní Ivana Rulfová. V tomto roce jsme ve školce měli plný stav - 25 dětí. Další zaměstnanci jsou stále stejní. I pro tento školní rok nám skvěle vařila paní Lenka Sádovská. O pořádek a úklid celé školy i školky se zase starala paní Dagmar Jirmanová, která i letos pomáhala s pracemi v kuchyni. Jedinou pánskou oporou pro nás byl opět velmi šikovný a pracovitý pan Josef Kohl. Děti ve škole měly možnost i letos navštěvovat tři kroužky. Kroužek sportovní, který byl v pondělí, v úterý kroužek vaření a ve čtvrtek kroužek ručních prací. Všechny kroužky vedla paní Mohelníková. I v letošním roce jsme, díky paní Gennertové, mohli dětem nabídnout i sborový zpěv. Během školního roku se opět učitelé dále vzdělávali a ke vzdělávání využívali především nabídek CV. Školní rok 2007/2008 ve Velkých Petrovicích Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno do MŠ celkem 14 dětí, během školního roku se počet zvýšil na 17 dětí z toho 5 dívek a 12 chlapců. Jeden chlapec je v MŠ zapsán jako integrovaný má tělesné postižení. Stav zaměstnanců se nezměnil: Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka Dana Jorová učitelka, školnice a kuchařka. Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti vedoucí učitelky se každé úterý ve školce v práci s dětmi střídaly učitelky z Bezděkova Jitka Wernerová a Jana Balcarová. Pracujeme podle ŠVP, který je společný pro všechny tři MŠ spadající pod Základní školu Police nad Metují. TVP má stejný název jako v loňském školním roce Hrajeme si od jara do zimy. Zaměřili jsme se na rozvoj osobnosti dítěte respektujeme přirozené potřeby dítěte a jejich vývojové zákonitosti. Chceme děti naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Vzdělávání v MŠ dává dítěti příležitost si hrát. Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je tedy hra a také nenásilné situační učení. Do základní školy byli přijati dva chlapci, tři děti mají odklad školní docházky. Opět jsme úzce spolupracovali s ostatními školkami ZŠ Police nad Metují. 14

16 Akce pořádané v průběhu školního roku: - návštěva divadelních představení v Kolárově divadle v Polici nad Metují - oslavy narozenin a svátků dětí - plavecký výcvik v Náchodě pro předškolní děti - hrátky s ovocem pečení jablečného dortu - návštěva logopedky v MŠ logopedické vyšetření - návštěva dětí z MŠ z České Metuje - tvořivá odpoledne rodičů s dětmi - Sněhuláci pajduláci - Motýlci už poletují - fotografování dětí - návštěva Mikuláše a čerta ve školce - Vánoce ve školce - pečení vánočního cukroví, vánoční zvyky a tradice - vánoční besídka ve školce a v Klubu hasičů ve vesnici - Vánoce u lesních zvířátek zdobení stromečků v lese - návštěva Výstavy Betlémů v Polici nad Metují - zapojení do výstav v obci Vánoce, Velikonoce - společný výlet s MŠ z Bezděkova nad Metují do ZOO Dvůr Králové nad Labem - Karneval - Velikonoce jejich tradice a zvyky - pomoc s programem při vítání občánků v obci - vynášení paní Zimy - návštěva knihovny ve vesnici - návštěva kravína - společný výlet všech tří školek do hvězdárny v Úpici - výlet do Radešova za koňmi a hříbátky - Čarodějnický den - výlet vlakem za dětmi z České Metuje - besídka pro maminky s občerstvením - oslava MDD společná výprava všech tří školek za Indiány na Žděřinu - besídka na rozloučenou se školním rokem + šerpování budoucích školáků Byla provedena revize elektrických spotřebičů a elektrického zařízení. V letošním roce byl postaven nový domeček pro hračky na školní zahradě, byla zabudována výlevka. Vymalovali jsme školní kuchyň, kancelář a sociální zařízení. Myslím si, že děti prožily pěkný školní rok s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Školní rok 2006/2007 v České Metuji Je to malá mateřská škola s kapacitou 19 dětí. Počet přihlášených dětí byl v průběhu roku dětí. Pracovní doba školky je od hod. V MŠ se připravují pouze svačinky. Obědy se dováží z jídelny v Polici nad Metují. Průměrná pravidelná docházka dětí se však pohybovala okolo 7 dětí. Dvě děti byly předškolní a splnily požadovaná kritéria k přijetí do základní školy. Průměrná docházka byla ovlivněna nejen nemocností, ale také nízkým věkem dětí a tím, že některé navštěvovaly MŠ pouze týden v měsíci. V průběhu zápisu se na příští školní rok přihlásily 3 děti. Program byl zaměřen převážně environmetálně. MŠ získala osvědčení o zařazení do celku školek s ekologickým programem. Pořádali jsme spoustu výletů prakticky každých čtrnáct dnů, když dovolovalo počasí, aby děti neprožívaly stres při použití hromadných dopravních prostředků a znaly dobře své okolí, protože do základní školy budou muset dojíždět. Tři výlety byly s rodiči, což se velmi osvědčilo. Dále jsme se účastnili vítání občánků v obci, návštěvy hvězdárny, Indiánského výletu. Pořádali jsme 15

17 sněhuláčkový i skřítkovský den a barevné dny a také mikulášskou besídku a rozlučovací večírek s předškoláky. Také jsme strávili noc ve školce. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže v Brně s ekologickou tématikou. Hodně jsme spolupracovali s MŠ ve Velkých Petrovicích pořádali vzájemné návštěvy a společné výlety. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. V tomto školním roce nám upravili zahradu a zabudovali nové pískoviště a prolézačky. Hospodaření školy Základní škola hospodaří s finančními prostředky z několika zdrojů. Mzdy, peníze na pomůcky a učebnice jsou škole poskytovány prostřednictvím KÚ Královehradecké kraje. Na provoz školy přispívá zřizovatel, kterým je město Police nad Metují. Posledním zdrojem, který je ve škole využíván, jsou prostředky získané hospodářskou činností, kterou škola provozuje. Výsledky hospodaření se vyhodnocují samostatně za dotaci od KÚ a dotace z města Police nad Metují a hospodářské činnosti se vyhodnocuje společně. Výsledky hospodaření za rok 2007 jsou uvedeny dále. činnost Náklady hlavní hospodářská spotřeba materiálu Kč Kč spotřeba energie Kč cestovné Kč prodané zboží Kč opravy a udržování Kč náklady na reprezentaci Kč ostatní služby Kč Kč mzdové náklady Kč Kč zákonné sociální pojištění Kč Kč zákonné sociální náklady Kč smluvnípokuty a úroky z prodlení Kč úroky Kč jinéostatní náklady Kč 640 Kč odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku Kč Celkem náklady Kč Kč činnost Výnosy hlavní hospodářská tržby za vlastní výrobky Kč Kč tržby z prodeje služeb Kč Kč tržby za prodané zboží Kč úroky 430 Kč zúčtování fondů Kč jiné ostatní výnosy Kč tržby z prodeje materiálu Kč příspěvky a dotace na provoz Kč Celkem výnosy Kč Kč hlavní hospodářská Výsledek hospodaření po zdanění ,00 Kč ,00 Kč 16

18 Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok 2007 Platy ,00 Kč OON ,00 Kč pojistné + FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč SIPVZ připojení k internetu ,00 Kč Celkem dotace KÚ ,00 Kč Výroční zprávu sestavili: Mgr. Karel Nývlt Zdeněk Teichman Mgr. Jana Šulcová Mgr. Marie Vaisarová Miluše Kubalíková Iveta Kaufmanová Stanislava Gennertová Petr Jansa Renata Teichmanová Ing. Jitka Michálková Výroční zprávu schválila na svém zasedání Rada školy dne 17

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2007 2008 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.

Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Výroční zpráva školy 2013/2014 Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Počítačová učebna Knihovna, relaxační místnost Šatna na II. st. ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více