Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008

2 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina...4 Školní jídelna...4 Učební plány...4 Vedení školy...5 Školská rada...5 Pedagogičtí pracovníci školy...5 Ostatní pedagogičtí pracovníci...5 Jmenný seznam pedagogických pracovníků...6 Nepedagogičtí pracovníci školy...6 Přijímací řízení na střední školy...7 Zápis žáků do 1. třídy...9 Výsledky vzdělávání žáků...9 Výsledky žáků v soutěžích...11 Nejlepší sportovci školy...12 Nejlepší sběrači léčivých bylin...12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků...13 Školní rok 2007/2008 v Bezděkově nad Metují...15 Školní rok 2007/2008 ve Velkých Petrovicích...15 Školní rok 2006/2007 v České Metuji...16 Hospodaření školy

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, IZO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poslední zařazení do rejstříku škol je k Zřizovatelem školy je město Police nad Metují. Spádový obvod školy tvoří: Police nad Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl (od 6.roč.), Hlavňov, Bukovice (od 6.roč.), Pěkov, Žďár nad Metují (od 4.roč.), Česká Metuje, Radešov a Bezděkov nad Metují. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace města Police nad Metují. IČ školy je Škola se stala s platností od plátcem DPH. Její DIČ je CZ Škola má odloučená pracoviště v obcích Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice a Česká Metuje. Základní škola měla k devět ročníků (24 tříd, 472 žáků) a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem (13 tříd, 221 žáků) a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (11 tříd, 251 žáků). Třídy 1.C, 2.C a 4.C byly na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, kde probíhala výuka formou malotřídní školy. Mateřské školy celkem navštěvovalo ve třech třídách 53 žáků. Přehled tříd a počty žáků Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Nádvorníková Irena 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Švábová Michaela 2.B Mgr. Kolářová Andrea 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Šustková Eva 3.B Taucová Marie 3.C Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník A Mgr. Matysková Věra 4.B Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník A Marelová Radana 5.B Mgr. Kouglová Rita 5. ročník A Křišťálová Hana 6.B Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník A Seidlová Miroslava 7.B Klusáčková Věra 7.C Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník A ing. Michálková Jitka 8.B Mgr. Mičola Martin 8.C Kubalíková Miluše 8. ročník A Scholzová Vilma 9.B Mgr. Teichmanová Renata 9.C Vlčková Jiřina 9. ročník Celkem stupeň stupeň

4 Třídy 1.C, 2.C a 3.C jsou třídy v ZŠ Bezděkov nad Metují. Tato škola je malotřídní. Výuka potom probíhá v jedné spojené třídě. Mateřské školy Chlapci Děvčata Bezděkov nad Metují Velké Petrovice 12 5 Česká Metuje 4 7 Celkem Školní družina V tomto školní roce bylo celkem ve školní družině zapsáno v Polici nad Metují 60 žáků, kteří navštěvovali 2 oddělení a v Bezděkově nad Metují 1 oddělení navštěvovalo 14 žáků. Školní jídelna Ve školní jídelně v Polici nad Metují bylo k zapsáno k pravidelnému stravování 361 žáků a v Bezděkově nad Metují 33 žáků a dětí. Ve školní jídelně v Polici nad Metují byly vařeny obědy pro MŠ Česká Metuje, kam byly obědy denně dováženy. Stejně tak byly obědy dováženy do MŠ Velké Petrovice, pro kterou byly vařeny ve ŠJ v Bezděkově nad Metují. Učební plány Ve škole bylo vyučováno dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /96-2, Základní škola ve ročníku a v ročníku. V 1. a 6. ročníku bylo porpvé vyučováno podle školního vzdělávacího programu DUHA č.j. 360/2007. Učební plán 1. stupně předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník český jazyk cizí jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova estetika celková týdenní dotace Učební plán 2. stupně předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník český jazyk cizí jazyk občanská výchova výchova ke zdraví

5 rodinná výchova dějepis matematika fyzika chemie přírodopis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova pracovní činnosti tělesná výchova informatika Informační technologie volitelné předměty celková týdenní dotace Vedení školy Vedení školy je tvořeno ředitelem školy, zástupcem pro MŠ, zástupcem pro I. stupeň a zástupcem pro II. stupeň. V tomto školním roce byli v těchto funkcích: Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy, Mgr. Jana Šulcová, zástupce ředitele pro I. stupeň, Zdeněk Teichman, zástupce ředitele pro II. stupeň, Iveta Kaufmanová, zástupce pro MŠ. Ve funci vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují je ustanovena Mgr. Marie Vaisarová. Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřídilo město Police nad Metují Školskou radu. Školská rada se schází pravidelně, kromě letních prázdnin, každé první úterý v měsíci ve velké zasedací místnosti MěÚ v Polici nad Metují. Pedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace škola mateřská škola X X 4,8 4,8 2,8 na 1. st. ZŠ X X 12,2 12,2 2,2 na 2. st. ZŠ X X Ostatní pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. Asistenti pedagogů celkem ženy celkem ženy pro žáky se zdravotním postižením 1 1 0,6 0,6 4

6 Jmenný seznam pedagogických pracovníků Tit. PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE BALCAROVÁ Jana učitelka MŠ GENNERTOVÁ Stanislava učitelka MŠ Mgr. CHLÁDKOVÁ Zita učitel JANSA Petr učitel JOROVÁ Dana učitelka MŠ KAUFMANOVÁ Iveta učitelka MŠ KLUSÁČKOVÁ Věra učitel Mgr. KOLÁŘOVÁ Andrea učitel KOSOVÁ Miluše vychovatelka Mgr. KOUGLOVÁ Rita učitel Mgr. KOZLOVSKÝ Pavel učitel KŘIŠŤÁLOVÁ Hana učitel KUBALÍKOVÁ Miluše vých. poradce Mgr. KUCHTOVÁ Květoslava učitel Mgr. LANGHAMEROVÁ Petra učitel MARELOVÁ Radana učitel Mgr. MATYSKOVÁ Věra učitel Mgr. MIČOLA Martin učitel Ing. MICHÁLKOVÁ Jitka učitel MOHELNÍKOVÁ Jana vychovatelka Mgr. NÁDVORNÍKOVÁ Irena učitel NOSKOVÁ Miloslava učitel Mgr. NÝVLT Karel ředitel Mgr. PÁTKOVÁ Karolína učitel PLNÁ Vlasta as. pedagoga ŘEHÁKOVÁ Eva vychovatelka SEIDLOVÁ Miroslava učitel SCHOLZOVÁ Vilma učitel Mgr. STEJSKALOVÁ Hana učitel ŠKOPOVÁ Marta učitel Mgr. ŠPAČKOVÁ Lenka učitel Mgr. ŠULCOVÁ Jana zástupce řed. Mgr. ŠUSTKOVÁ Eva učitel ŠVÁBOVÁ Michaela učitel TAUCOVÁ Marie učitel TEICHMAN Zdeněk zástupce řed. Mgr. VAISAROVÁ Marie učitelka Mgr. TEICHMANOVÁ Renata učitel Mgr. VLACHOVÁ Zuzana učitel VLČKOVÁ Jiřina učitel WERNEROVÁ Jitka učitelka MŠ Nepedagogičtí pracovníci školy Antlová Ingrid pomocná kuchařka Králová Alena kuchařka Holečková Rita vedoucí ŠJ Matějíčková Jaromíra prodavačka Jehličková Renata Mzdová účetní Maryšková Jiřina účetní Jirmanová Dagmar uklízečka Rutarová Božena uklízečka 5

7 Jorová Dana uklízečka, kuchařka Sádovská Lenka vedoucí ŠJ, kuchařka Kaválková Alena vedoucí kuchař Šotolová Stanislava uklízečka Killarová Růžena THP Špačková Martina kuchařka Kohl Josef školník Šumberová Antónia uklízečka Král Antonín školník Thérová Věra uklízečka, kuchařka Králová Hana uklízečka Vlčková Miluše uklízečka Lexmanová Marie pomocná kuchařka Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce odešlo na střední školy celkem 79 žáků. Z toho z 5. ročníku 5 žáků, z 8. ročníku 2 žáci a 72 žáků z 9. ročníku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků, kteří byli přijati na SOŠ nebo na SOU a seznam škol a oborů, kam byli jednotliví žáci přijati. 9.a 9.b 9.c SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,0% 50,0% 23,0% 4,0% 35,0% 48,0% 13,0% 4,0% 17,4% 43,5% 30,4% 8,7% SOU žáků SOŠ žáků % 72% Ostatní vycházející žáci SOU SOŠ Celkem z 8. ročníku z 5. ročníku Seznam škol a oborů dle přijatých žáků Škola Obor Kód Floristická SŠ Hradec Králové propagační výtvarnictví aranžování 8241M009 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod management cestovního ruchu 6442M040 Gymnázium a SOŠ cestovního ruchu Náchod management cestovního ruchu 6442M040 Gymnázium a SOŠ Hostinné sociální činnost-pečovatelská činnost 7541M009 Gymnázium a SpgŠ Nová Paka předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M005 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 6

8 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Konzervatoř Pardubice hudba klavír 8244N001 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod informatika v ekonomice 6341M040 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 OA Náchod obchodní akademie 6341M004 Pražská konzervatoř praha 1 hudba viola 8244N001 Pražská konzervatoř Praha1 hudba housle 8244N001 Pražská konzervatoř Praha1 hudba housle 8244N001 PSJG Hradec Králové gymnázium zaměření na živé jazyky 7941K408 PSJG Hradec Králové gymnázium zaměření na živé jazyky 7941K408 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují kuchař číšník 6551H002 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují klempíř strojírenská výroba 2355H002 SOŠS EA Náchod sociální činnost sociální vychovatelství 7541M003 SOŠT a SOU Znojmo zedník 3667H002 SOU a SOŠ SČMSD Hronov hotelnictví a turismus 6542M004 SOU a SOŠ SČMSD Hronov kuchař-číšník pro pohostinství 6551H002 SOU splečného stravování Teplice nad metují kuchař 6552H001 SOU splečného stravování Teplice nad metují kuchař 6552H001 SOU společného stravování Teplice nad Metují číšník 6553H001 SpedŠ Litomyšl pedagogické lyceum 7842M003 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno gymnázium sportovní přípravavolejbal 7941K420 SPŠ elektrotechniky a informatiky Dobruška Informační technologie 2647M003 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ kamenická a sochařská Hořice kamenosochařství restaurování a kozervace kamene 8242M002 SPŠ Nové Město nad Metují technické lyceum 7842M001 SPŠ Nové město nad Metují informační technologie 2647M003 SPŠ Nové město nad Metují strojírenství 2341M001 SSOŠ ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice ochrana osob a majetku 6842M001 SŠ lesnická a zemědělská Svoboda nad Úpou mechanizátor lesní výroby 4156H001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí kadeřník 6951H001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavačka 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí tiskař na polygrafických strojích 3452L001 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavač 6651H004 7

9 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí textilní výtvarnictví- ruční výtvarné zpracování textilií 8241M/049 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí prodavačka smíšené zboží 6651H004 SŠ služeb,obchodu a gastronomie Hradec Králové číšník - servírka 6553H001 SŠ zahradnická Kopidlno zahradnictví 4152H001 SŠŘ Jaroměř opravář zemědělských stojů 4155H003 SŠŘ Jaroměř truhlář 3356H001 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové konstrukce a tvorby nábytku 8041M026 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové umělecko řemeslné zpracování dřeva 8251L006 SUŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové konstrukce a tvorby nábytku 8041M026 VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová elektrotechnika 2641M002 VOŠ a SPŠ stavební Náchod technické lyceum 7842M001 VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí ekologie a ochrana krajiny 1601M004 VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí agropodnikání 4141M001 Zápis žáků do 1. třídy K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2007/2008 přišlo celkem 53 žáků. Na základě vyjádření odborného lékaře, SPC a vyšetření PPP v Náchodě bylo u 12 žáků rozhodnuto o odkladu školní povinné docházky o jeden rok, t.j. k Proti správním rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání natoupilo do 1. tříd celkem 42 žáků. Výsledky vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd - 1. pololetí školního roku 2007/08 hodnocení žáků V P 5 N Snížený stupeň chování Zameškané hodiny oml. neoml. Třídní učitel 1.A , Mgr. Nádvorníková Irena 1.B , Mgr. Pátková Karolína 1.C , Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník ,023-2.A , Švábová Michaela 2.B , Mgr. Kolářová Andrea 2.C , Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník ,207-3.A (1+0) 1, Mgr. Šustková Eva 3.B , Taucová Marie 3.C , Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,427-4.A , Mgr. Matysková Věra 4.B , Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník ,506-5.A , Mgr. Marelová Radana 5.B , Mgr. Kouglová Rita 5. ročník ,477-8

10 6.A , Křišťálová Hana 6.B (1+0) 1, Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník (1+0) 1,750-7.A , Seidlová Miroslava 7.B , Klusáčková Věra 7.C , Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník ,689-8.A (2+0) 1, ing. Michálková Jitka 8.B , Mgr. Mičola Martin 8.C , Kubalíková Miluše 8. ročník (2+0) 1,869-9.A (2+1) 1, Scholzová Vilma 9.B , Mgr. Teichmanová Renata 9.C , Vlčková Jiřina 9. ročník (2+1) 1,788 0,03 C E L K E M (6+1) 1,655 - Souhrnná statistika tříd - 2. pololetí školního roku 2007/08 žáků V P 5 N 1.A (1+0) 1, Mgr. Nádvorníková Irena 1.B , Mgr. Pátková Karolína 1.C , Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník (1+0) 1,043 0,28 2.A , Švábová Michaela 2.B , Mgr. Kolářová Andrea 2.C , Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník ,282-3.A , Mgr. Šustková Eva 3.B , Taucová Marie 3.C , Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník ,497-4.A , Mgr. Matysková Věra 4.B (1+0) 1, Mgr. Vlachová Zuzana 4. ročník (1+0) 1,564 0,28 5.A , Mgr. Marelová Radana 5.B , Mgr. Kouglová Rita 5. ročník ,493-6.A (2+1) 1, Křišťálová Hana 6.B (2+1) 1, Mgr. Kuchtová Květoslava 6. ročník (4+2) 1,762 0,75 7.A (1+0) 1, Seidlová Miroslava 7.B , Klusáčková Věra 7.C (0+1) 1, Mgr. Stejskalová Hana 7. ročník (1+1) 1,777 0,23 8.A (1+0) 1, ing. Michálková Jitka 8.B (1+0) 1, Mgr. Mičola Martin 8.C , Kubalíková Miluše 8. ročník (2+0) 1,879-9.A (1+0) 1, Scholzová Vilma 9

11 9.B , Mgr. Teichmanová Renata 9.C (0+1) 1, Vlčková Jiřina 9. ročník (1+1) 1,771 0,38 C E L K E M (10+4) 1,685 0,22 Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - neklasifikován Výsledky žáků v soutěžích Sportovní soutěže název akce místo datum umístění chlapci dívky přespolní běh OF florbal CH IV přespolní běh KF florbal CH III Běh do zámeckých schodů Police ,5 Stryhal, D.Holzknecht, P.Vacek, Seidl, Vacek, Zelený = 6.tř, Hoffmann, M.Hubka,l Lebr, Kaněra, Formánek, Fatura, Průša, Pasker, Lucovič, T.Kollert, Parady, Krsek = 6.tř Broumov Jan Pfeifer, Tomášek, Jenka, Hlaváček, Matula, Landa, Thér, Zima, Jirásek, Hoffmann, Michal Hubka, Fridrich, Macháček J. Heinzelová, T. Heinzelová, Jirásková, Tučková, Jelínková, L.+M. Bernardovi, Třešňáková, Šotolová, Teichmanová, Čápová, Zelená, Vaisarová, Pechová, Špuláková Police závodníků, pořadatelsví Zelená, Vaisarová, Šotolová, Čápová, Jirásková, Bernardová Police Průša, Kašpar, Dan Hofman, Rak, Pasker, Teuner, Parady, Tomáš a Jarda Kollertovi, Lamka Náchod P.Vacek, L.Průša, L.Pasker,D.Hofman, J.Vacek Navrátilová, Stuchlíková, Čápová, Hanousková, Macháčková 2 M.Fatura,J.Hubka,D.Matula, J.Formánek,T.Vacek florbal CH IVOF Náchod Peifer, Hlaváček, Thér, Matula, Landa, Tomášek, Zima, Hoffmann, Máslo, Jirásek, Macháček, Landa florbal D IV Police Teichmanová, Vaisarová, Zelená, OF Pivničková, Vargová, Kopsová, Vávrová, Bornová, Tůmová, Stuchlíková, Hanousková, Čápová, Navrátilová, Pállová, Heinzelová, Pechová florbal H II OF Náchod Průša, Pasker, D.Hofman, Vacek, Rak, Teuner, Lamka, Bergmann, Kašpar, florbal - Police 1.3. O pohár ředitele školy 14 týmů turnaj sálová kopaná Broumov Jirásek, Hlaváček, Matula, Lebr, Pfeifer, Landa, Karlec, Řehák, Grof, Hanousek okrsek Jaroměřský klokan Jaroměř ,2,3 Matula, J.Jenka2, Lucovič, Zuda3, M.Vlach2 Štichová, Pállová, Stejskalová, Jelínková, Líbalová, Jirásková basket Náchod Máslo, Thér, Jirásek, Lebr, Hlaváček, M.Hubka, Friml, Matula Coca Cola kopaná Police Průša, Ptáček, Karlec, Jirásek, Bergmann, Pasker, Pfeifer, Friml, Landa, Kaněra, Polická laťka O krále obroučky Hofman, Valášek, Lébr Police J.Jenka 1., Hlaváček, Jirásek, V.Kollert, Friml, Vlach 1., Zuda, P.Vacek, T.Kollert, Seidl Police březe n duben 34 lidí 1.Kuchtová, 2.Krsek, 3.P.Lecnarová Teichmanová 1., Stuchlíková, Macháčková, Zelená, Navrátilová, Jirásková 1., Jelínková, Líbalová, Holeščáková 10

12 volejbal 3+3 Broumov Hrnčíř, Jirásek, Culek, Břeský Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová kopaná Coca Nové Ptáček, T.Pfeifer, Lébr, D.Hofman, Cola Cup Město Hlaváček, Matula, J.Pfeifer, Kaněra,V.Kollert, Friml, Fridrich, Landa, volejbal okrsek D IV volejbal H IV volejbal okres D IV Pohár rozhlasu mladší žáci pohár rozhlasu starší žáci atletický čtyřboj atletický čtyřboj florbalový Valášek, Parady Broumov Teichmanová, Stuchlíková, Čápová, Bernardová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Č. Kostelec Jirásek, Matula, Culek, Hubka M., Hubka J., Zima, Thér, Máslo, Břeský Broumov skupina Teichmanová, Stuchlíková, Čápová, Bernardová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Nové Město Nové Město , 2 T.Pfeifer, Bergmann, Smrček, Průša, Vacek, Pasker, David, Neumann, Militký, , 3 J.Hubka, Ptáček, Parady, Formánek, Hoffmann, Fatura, Jenka, Hlaváček, Matula Holeščáková, Henzelová J.,Líbalová, Jirásková, Veverková, Vacková, Jelínková, Pállová, Pohnerová, Kohlová Špuláková, Čápová, Zelená, Pechová, Stuchlíková, Teichmanová, Štichová, Hanousková, Vaisarová, Kubínová Plhov ,3 J.Hubka, Jenka, Matula, Fatura, Friml Špuláková, Čápová, Zelená, Hanousková, Štichová Plhov , 2 Pasker, Průša, Parady, Zuda, David Šlehobrová, Jelínková, Jirásková, Líbalová, Veverková Police týmů turnaj softball Police Jirásek, Thér, Prokopec, Karlec, Culek, Maďar, M.Hubka, Řehák, Lebr, Máslo volejbal 3+3 Teplice , 2 Zima, Landa, Friml, Jirásek, Culek, Hrnčíř, Hubka, Thér florbal Police Verner, Rak, Štěpánek, Parady F., Krsek, Troutnar, V.Kollert, Fridrich, Landa, Thér, Maďar, M.Hubka, Jirásek, Friml, Lebr Stuchlíková, Čápová, Navrátilová, Seidlová, Vaisarová, Pivničková, Bohmertová, Bornová Nejlepší sportovci školy 8.A Čápová Eliška 6.A Adam Lucovič 8.A Stuchlíková Jana 7.C Michal David 8.A Hanousková Monika 8.B Miloslav Fatura 9.C Zelená Natálie 9.B Jan Břeský 9.B Teichmanová Markéta 9.B Pavel Jirásek 9.C Vaisarová Kateřina 9.C Dan Matula 6.A Líbalová Sabina 7.B Lukáš Pasker 7.B Jelínková Klára 7.B Libor Průša 7.C Jirásková Šárka 9.B Zoltán Parady 9.A Štichová Hedvika 9.B Jiří Hubka 9.C Jan Hlaváček 9.A Filip Thér 9.A Štěpán Landa Nejlepší sběrači léčivých bylin 1. stupeň 2. stupeň Breuer Petr 3.A Dušková Tereza 7.C Berka Jiří 2.A Kučinková Michaela 7.A Sittová Kateřina 3.A Vaisarová Kateřina 9.C Grofová Zuzana 4.A Teichmanová Markéta 9.B Pokorná Tereza 5.B Pokorná Tereza 6.B Karafiátová Světlana 4.A Thér Filip 9.A 11

13 Johnová Lucie 2.A Lecnarová Radka 6.A Vrbová Eliška 4.B Hanousková Monika 8.A Hofman Denis 1.A Horáková Michaela 8.C Pechová Karolína 2.A Nádvorník Filip 7.C Vojtěchová Daniela 2.B Zemanová Lucie 6.B Starý Jan 3.B Tomášová Kristína 6.B Danita Petr 4.A Hoffmann Jiří 8.C Tomášová Kristína 5.B Vít Pavel 7.C Krista Šimon Bezděkov Studentová Lucie 8.B Steiner Jan 2.A Šrůtek Štěpán 8.A Šváb Matěj 5.A Krsek Roman 6.B Samek Pavel 4.B Andrýsová Pavlína 9.C Krejzková Pavla 2.A Friml Lukáš 9.A Schwarzová Lucie 5.B Hrušková Laura 8.C Petříček Richard 5.B Stryhal Marek 6.A Vít Kamil 4.B Sadílková Zuzana 7.A Hlavsová Kateřina 5.B Štichová Hedvika 9.A Pokorná Aneta 4.B Efenberková Markéta 7.A Melichar Pavel 4.B Pátková Barbora 9.B Prouzová Petra 4.A Kulichová Adéla 9.B Prouzová Kristýna 3.A Kollertová Anna 4.A Šilpertová Nikola 2.B Lecnarová Radka 5.A Maryšková Lucie 4.B Danitová Michaela 1.A Lukešová Aneta 2.B Vídeňová Květa 3.A Fridrichová Simona 5.A Šrytr Michal 4.B Lélyová Silvie 5.B Vacková Martina 5.A Karlecová Nikola 3.B Zima Jakub 2.B Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci, ale THP pracovníci, stejně tak jako i v jných letech, navštěvují další kurzy vzdělávání, kde si dále prohlubují své znalosti v oboru, kterému vyučují, nebo v kterém pracují To hravě zvládnu - MŠ Wernerová J Setkání ředitelů MŠ Kaufmanová I To hravě zvládnu - MŠ Kaufmanová I Sloh všemi smysly Scholzová V Úkoly obcí a měst při řízení a správě škol. Nývlt Vema - školení aplikace ELD+RNP Jehličková R. 12

14 Aktuality mzdového účetnictví Jehličková R Školení účetnictví PO Maryšková J Nové trendy v TV Teichmanová R Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Chládková Z Výtvarné dílny - zdobíme trička Kolářová A Nemocenské pojištění a pojistné na soc. zabezp. Jehličková R Seminář o DPH Maryšková J Seminář vychovatelek ŠD a ŠK Kosová M Tvořivá škola - činnostní učení Nádvorníková I., Vaisarová Vybraná témata z psychol. a spec. Nádvorníková I., Vaisarová Výtvarné a floristické dílny Nádovníková I., Šulcová J Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Scholzová V Platy, odměňování, zařazování zaměstnanců. Jehličková R Pravo a levohemisférová dyslexie Matysková V Seminář PAM Jehličková R Alternativní metody v literární výchově Chládková Alternativní metody v literární výchově Klusáčková Pravo a levohemisférová dyslexie Matysková Roční zúčtování daně ze ZČ Jehličková Školení EKOS Maryšková Výtvarné a flor. dílny Nádvorníková Seminář /PPP Náchod Wernerová Roční mzdová účetní uzávěrka Jehličková Seminář a /PPP Náchod Kaufmanová Seminář /PPP Náchod Wernerová Environmentální výchova v MŠ Mohelníková Hudební dílna Kaufmanová Na pomoc učitelkám MŠ Wernerová Postprodukce v digitální fotografii Nývlt Na pomoc vychovatelům ŠD Mohelníková Evaluace ve škole Teichman Řízení školy s podporou pr. Bakaláři Teichman Veselé pískání Wernerová Školení DPH Maryšková Školení DPH Nývlt Vybraná témata z psychologie Matysková, Vaisarová Seminář pro učitele AJ Kozlovskij Seminář Nádvorníková Příprava dítěte na školu Wernerová Spec. vývojové poruchy učení Křišťálová Výuka atletiky na školách Teichmanová Nekázeň ve školním prostředí Nádvorníková Vema PAM Jehličková Mzdová agenda pro pokročilé Jehličková Veselé pískání Wernerová Platové předpisy Nývlt Právní poradna Nývlt COREL Graphics Day Nývlt GWAVA Nývlt Seminář Holečková R Správná výrobní a hygien. praxe. Kaválková A. 13

15 Správná výrobní a hygien. praxe. Sádovská L. Školní rok 2007/2008 v Bezděkově nad Metují Od 3. září naši jednotřídní školu navštěvovalo 17 žáků. Do prvního ročníku nastoupily 4 děti - 2 chlapci a 2 dívky: Jan Karásek, Adéla Leppeltová, Václav Petříček a Kateřina Uždilová. Druhý ročník navštěvovalo 6 žáků: Aleš Andrle, Nikol Benešová, Adam Bernard, Šimon Krista, Petr Lemfeld a Michal Pamánek. Ve třetím ročníku bylo 7 žáků: Radek Beran (který dojížděl z Police nad Metují a v měsíci říjen přestoupil do základní školy Žďár nad Metují), Soňa Daníčková, Aneta Chládková, Tomáš Karásek, Klára Kollertová, Aleš Navrátil a Lenka Plná. Na našem odloučeném pracovišti pracovali tito zaměstnanci: učitelka Marie Vaisarová, která učila většinu předmětů. Pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu učila paní Jana Mohelníková ze ŠD. Anglický jazyk ve třetí třídě dojížděla vyučovat paní Rita Kouglová ze ZŠ a MŠ v Police nad Metují. Ve školní družině druhým rokem pracovala paní Jana Mohelníková. Na přelomu měsíců dubna a května zde byla 3 týdny na praxi slečna Petra Bláhová, studentka PF UJEP v Ústí nad Labem. V mateřské škole pracovala slečna Jana Balcarová s paní Jitkou Wernerovou. Zástup v době nemoci nám opět pomohla zajistit skvělá důchodkyně paní Ivana Rulfová. V tomto roce jsme ve školce měli plný stav - 25 dětí. Další zaměstnanci jsou stále stejní. I pro tento školní rok nám skvěle vařila paní Lenka Sádovská. O pořádek a úklid celé školy i školky se zase starala paní Dagmar Jirmanová, která i letos pomáhala s pracemi v kuchyni. Jedinou pánskou oporou pro nás byl opět velmi šikovný a pracovitý pan Josef Kohl. Děti ve škole měly možnost i letos navštěvovat tři kroužky. Kroužek sportovní, který byl v pondělí, v úterý kroužek vaření a ve čtvrtek kroužek ručních prací. Všechny kroužky vedla paní Mohelníková. I v letošním roce jsme, díky paní Gennertové, mohli dětem nabídnout i sborový zpěv. Během školního roku se opět učitelé dále vzdělávali a ke vzdělávání využívali především nabídek CV. Školní rok 2007/2008 ve Velkých Petrovicích Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno do MŠ celkem 14 dětí, během školního roku se počet zvýšil na 17 dětí z toho 5 dívek a 12 chlapců. Jeden chlapec je v MŠ zapsán jako integrovaný má tělesné postižení. Stav zaměstnanců se nezměnil: Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka Dana Jorová učitelka, školnice a kuchařka. Vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti vedoucí učitelky se každé úterý ve školce v práci s dětmi střídaly učitelky z Bezděkova Jitka Wernerová a Jana Balcarová. Pracujeme podle ŠVP, který je společný pro všechny tři MŠ spadající pod Základní školu Police nad Metují. TVP má stejný název jako v loňském školním roce Hrajeme si od jara do zimy. Zaměřili jsme se na rozvoj osobnosti dítěte respektujeme přirozené potřeby dítěte a jejich vývojové zákonitosti. Chceme děti naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Vzdělávání v MŠ dává dítěti příležitost si hrát. Hlavním prostředkem výchovně vzdělávacího působení je tedy hra a také nenásilné situační učení. Do základní školy byli přijati dva chlapci, tři děti mají odklad školní docházky. Opět jsme úzce spolupracovali s ostatními školkami ZŠ Police nad Metují. 14

16 Akce pořádané v průběhu školního roku: - návštěva divadelních představení v Kolárově divadle v Polici nad Metují - oslavy narozenin a svátků dětí - plavecký výcvik v Náchodě pro předškolní děti - hrátky s ovocem pečení jablečného dortu - návštěva logopedky v MŠ logopedické vyšetření - návštěva dětí z MŠ z České Metuje - tvořivá odpoledne rodičů s dětmi - Sněhuláci pajduláci - Motýlci už poletují - fotografování dětí - návštěva Mikuláše a čerta ve školce - Vánoce ve školce - pečení vánočního cukroví, vánoční zvyky a tradice - vánoční besídka ve školce a v Klubu hasičů ve vesnici - Vánoce u lesních zvířátek zdobení stromečků v lese - návštěva Výstavy Betlémů v Polici nad Metují - zapojení do výstav v obci Vánoce, Velikonoce - společný výlet s MŠ z Bezděkova nad Metují do ZOO Dvůr Králové nad Labem - Karneval - Velikonoce jejich tradice a zvyky - pomoc s programem při vítání občánků v obci - vynášení paní Zimy - návštěva knihovny ve vesnici - návštěva kravína - společný výlet všech tří školek do hvězdárny v Úpici - výlet do Radešova za koňmi a hříbátky - Čarodějnický den - výlet vlakem za dětmi z České Metuje - besídka pro maminky s občerstvením - oslava MDD společná výprava všech tří školek za Indiány na Žděřinu - besídka na rozloučenou se školním rokem + šerpování budoucích školáků Byla provedena revize elektrických spotřebičů a elektrického zařízení. V letošním roce byl postaven nový domeček pro hračky na školní zahradě, byla zabudována výlevka. Vymalovali jsme školní kuchyň, kancelář a sociální zařízení. Myslím si, že děti prožily pěkný školní rok s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Školní rok 2006/2007 v České Metuji Je to malá mateřská škola s kapacitou 19 dětí. Počet přihlášených dětí byl v průběhu roku dětí. Pracovní doba školky je od hod. V MŠ se připravují pouze svačinky. Obědy se dováží z jídelny v Polici nad Metují. Průměrná pravidelná docházka dětí se však pohybovala okolo 7 dětí. Dvě děti byly předškolní a splnily požadovaná kritéria k přijetí do základní školy. Průměrná docházka byla ovlivněna nejen nemocností, ale také nízkým věkem dětí a tím, že některé navštěvovaly MŠ pouze týden v měsíci. V průběhu zápisu se na příští školní rok přihlásily 3 děti. Program byl zaměřen převážně environmetálně. MŠ získala osvědčení o zařazení do celku školek s ekologickým programem. Pořádali jsme spoustu výletů prakticky každých čtrnáct dnů, když dovolovalo počasí, aby děti neprožívaly stres při použití hromadných dopravních prostředků a znaly dobře své okolí, protože do základní školy budou muset dojíždět. Tři výlety byly s rodiči, což se velmi osvědčilo. Dále jsme se účastnili vítání občánků v obci, návštěvy hvězdárny, Indiánského výletu. Pořádali jsme 15

17 sněhuláčkový i skřítkovský den a barevné dny a také mikulášskou besídku a rozlučovací večírek s předškoláky. Také jsme strávili noc ve školce. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže v Brně s ekologickou tématikou. Hodně jsme spolupracovali s MŠ ve Velkých Petrovicích pořádali vzájemné návštěvy a společné výlety. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. V tomto školním roce nám upravili zahradu a zabudovali nové pískoviště a prolézačky. Hospodaření školy Základní škola hospodaří s finančními prostředky z několika zdrojů. Mzdy, peníze na pomůcky a učebnice jsou škole poskytovány prostřednictvím KÚ Královehradecké kraje. Na provoz školy přispívá zřizovatel, kterým je město Police nad Metují. Posledním zdrojem, který je ve škole využíván, jsou prostředky získané hospodářskou činností, kterou škola provozuje. Výsledky hospodaření se vyhodnocují samostatně za dotaci od KÚ a dotace z města Police nad Metují a hospodářské činnosti se vyhodnocuje společně. Výsledky hospodaření za rok 2007 jsou uvedeny dále. činnost Náklady hlavní hospodářská spotřeba materiálu Kč Kč spotřeba energie Kč cestovné Kč prodané zboží Kč opravy a udržování Kč náklady na reprezentaci Kč ostatní služby Kč Kč mzdové náklady Kč Kč zákonné sociální pojištění Kč Kč zákonné sociální náklady Kč smluvnípokuty a úroky z prodlení Kč úroky Kč jinéostatní náklady Kč 640 Kč odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku Kč Celkem náklady Kč Kč činnost Výnosy hlavní hospodářská tržby za vlastní výrobky Kč Kč tržby z prodeje služeb Kč Kč tržby za prodané zboží Kč úroky 430 Kč zúčtování fondů Kč jiné ostatní výnosy Kč tržby z prodeje materiálu Kč příspěvky a dotace na provoz Kč Celkem výnosy Kč Kč hlavní hospodářská Výsledek hospodaření po zdanění ,00 Kč ,00 Kč 16

18 Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok 2007 Platy ,00 Kč OON ,00 Kč pojistné + FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč SIPVZ připojení k internetu ,00 Kč Celkem dotace KÚ ,00 Kč Výroční zprávu sestavili: Mgr. Karel Nývlt Zdeněk Teichman Mgr. Jana Šulcová Mgr. Marie Vaisarová Miluše Kubalíková Iveta Kaufmanová Stanislava Gennertová Petr Jansa Renata Teichmanová Ing. Jitka Michálková Výroční zprávu schválila na svém zasedání Rada školy dne 17

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2014/2015 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec 538 62 Kontakty: telefony: 469692708,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 4 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

2. regionální kolo 21. 22. listopadu 2012, Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

2. regionální kolo 21. 22. listopadu 2012, Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. konečné pořadí kategorie kuchař Pořadí Jméno Škola Body Pásmo 1. SOSNA Martin SPV - Intercontinental 269 zlaté 2. HORÁK Jan Soukromá HŠ Bukaschool Most 265 zlaté 3. POKORNÝ Vladislav SŠHG, International,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 4 3. VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 2 2 0 0 3 1 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více